Publicaties

copyright ©2012  A. Zuiderent

 

 

 Home

 

 

Publicaties. 1

Familieboek Zuiderent 1

Uitvoering van het boek. 1

Boek inzien. 1

Bestellling. 1

Inhoud van het boek. 1

Presentatie te Vlaardingen. 1

Reacties op het boek. 1

Recensies. 1

Artikel Ons Voorgeslacht 2018. 1

Reacties van genealogen. 1

Artikel Jaarboek 2020 Historische Vereniging Maasland. 1

Enkele reacties: 1

Artikel De Nederlandsche Leeuw 2022. 1

Reacties van genealogen: 1

 

 

       

Familieboek Zuiderent

 

De genealogie Zuiderent is beschreven in een lijvig boekwerk, uitgegeven in beperkte oplage in september 2012:

 

Titel: Geschiedenis van de Familie Zuiderent

Ondertitiel: Een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, ‘zijnde van den wapene van Oestgeest’

Auteurs: Eduard Zuiderent en Arnold Zuiderent

 

                                                                                                                                      


                                                                                                                           

 

         Uitvoering van het boek

paginaformaat:                       19x26 cm staand

aantal pagina’s:                      772

 

Uitgevoerd geheel in volle kleurendruk met ruim 900 illustraties.

Gebonden in een duurzame linnen band met zilveropdruk.

 

ISBN                          978-90-78440-61-1

Uitgegeven in eigen beheer door de auteurs.

Productie: Grafisch bedrijf Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam.

 

Boek inzien

Het boek kan in diverse bibliotheken en archieven worden geraadpleegd. Exemplaren werden o.a. ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp, het Centraal Bureau voor de Genealogie te ‘s-Gravenhage, de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft, de Koninklijke Bibliotheek en de Hoge Raad van Adel te ‘s-Gravenhage, de archieven van Vlaardingen en Naaldwijk, alsmede aan de Historische Vereniging ‘Het land van Strijen’ en het Streekarchief Hoeksche Waard te Heinenoord.

 

         Bestellling

 

Het is nog mogelijk exemplaren van het boek te bestellen via email aan bzuiderent (at) hotmail.com. De prijs bedraagt €100 plus €6.75 portokosten, over te maken op bankrekening IBAN: NL54ABNA0518857050 ten name van B. Zuiderent, onder vermelding van: 'familieboek Zuiderent'.

 

 

 

         Inhoud van het boek

         Presentatie te Vlaardingen

         Reacties op het boek

Recensies

 

 

Artikel Ons Voorgeslacht 2018

 

Na het verschijnen van het boek hebben we het onderzoek van de oudste generaties voortgezet. Het betreft de boerenfamilie ‘Allaert’ in Maasland, die een tak blijkt te zijn van het geslacht Van Oestgeest. Met name door nauwe samenwerking met drs. Annemarie Verburg, die o.a. onderzoek doet naar bewoners van boerderijen in Maasland, hebben we de samenstelling en afkomst van dit geslacht kunnen traceren. Ik heb een en ander onder te titel ‘Een Maaslandse boerentak van het geslacht Van Oestgeest’ in Ons Voorgeslacht van juli/augustus 2018 samengevat, te downloaden onder Artikel_OV2018. Het artikel dient tevens als aanvulling en correctie van blz. 85-106 (‘Terugblik’) van het boek. Eduard Zuiderent heeft aanvankelijk met archiefonderzoek en foto’s van diverse akten en zegels aan het onderzoek bijgedragen. Helaas heeft hij, vanwege zijn jonge overlijden op 20 februari 2016, niet meer van het resultaat kennis kunnen nemen.

 

OV2018         OV2018_1

 

Niet in het artikel opgenomen is volgende samenvattende stamboom van het geslacht Allaert.

 

Reacties van genealogen

 

·       Uw artikel betreffende Oestgeest gelezen hebbende, komt het mij over als een gedegen artikel ondanks dat het volstaat met hypotheses.

 

·       Met veel plezier heb ik uw artikel in OV van juli/augustus gelezen: ingenieus en gedegen genealogisch opgebouwd! Ik heb zelf veel in het Hof van Holland gezocht, met speciale belangstelling voor bepaalde ‘hoeken’ in het oude Holland, waaronder ook Vlaardingen en Maasland. 

 

·       In uw artikel over 'Een Maaslandse boerentak etc.’ staat een foutje. Op pagina 290 als bijschrift bij de afbeelding staat als overlijdensjaar 1535, maar dan zullen de andere vermeldingen toch eerder 1518 en 1526 zijn?(Klopt, 1618 en 1626 moet 1518 en 1526 zijn, AZ).

 

·       Dit weekend heb ik geheel aan je artikel in OV besteed. Om de kwaliteit van het onderzoek en de publicatie in één woord samen te vatten: SUBLIEM. Het is jammer dat ik vorig jaar al niet meer zo in staat was adequaat advies te geven, maar het artikel heeft er - zie ik – volstrekt niet onder geleden.

Dat het ankerkruiswapen bij het nageslacht van IJsbrant Dircsz. op  Dirc Allaertsz. teruggaat, daarvan heb je me overtuigd, maar niet inzake Dirc Engel. Ik denk dat moeder Aechte één van haar vele zonen best naar een overgrootvader van haar vernoemd kan hebben. Ik had eens een student die met zijn roepnaam naar een halfbroer van een overgrootmoeder vernoemd was.

 

·       Het lijkt me dat je een weloverwogen keuze hebt gemaakt uit de diverse opties waar we ooit over hebben gecorrespondeerd. Mijn complimenten dus.

 

 

 

Artikel Jaarboek 2020 Historische Vereniging Maasland

 

Het verdere onderzoek naar onze vroegste voorouders heeft nieuwe resultaten opgeleverd. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat onze mannelijke lijn naar Scandinavië leidt, met name naar Zuid-Noorwegen (zie Structurestudy_Z17.pdf). Een vergelijking met andere leden van dezelfde familieclan voert tot de conclusie dat we van de Noormannen zullen afstammen, die in de negende eeuw meerdere decennia in Holland geregeerd hebben. Zij verdedigden, ten dele als leenmannen van de Karolingen, de kuststreek (ook bij Oegstgeest) tegen invallen.

De genoemde afstamming in mannelijke lijn geldt ook voor het geslacht Van Oestgeest, voor zover geen vreemd vaderschap in het spel is. Hoe kunnen we nu de Vikingse afstamming, de Vlaardingse schedel van 1040, het boerenbestaan in Maasland en de status als heren van Oe(g)stgeest in een logisch verband brengen? Het volgende Artikel_in_het_JB_2020 is, naast het in de titel genoemde onderwerp, een poging hiertoe. 

 

 

OmslagPagina1

 

Enkele reacties:

 

·       Wat een interessant artikel. Goed dat de historicus Dick de Boer eind jaren negentig heeft gedaan wat neerlandici tot dan toe hadden nagelaten: uitzoeken van wat voor Nieuw Holland er in de Gysbreght sprake is. Heb je nu ook de aanvechting om eens in dat deel van Polen te gaan rondkijken?.

 

·       Het is een leuk artikel wat je hebt gepubliceerd met een onverwacht (mogelijk) buitenlands antwoord op een vraag die wellicht al vaak is gesteld over een Maaslandse benaming. Met een brede horizon leer je steeds nog wat bij. DNA-onderzoek is nog iets wat ik nog een tijdje uitstel.

 

·       Ik heb het met belangstelling gelezen. En ondersteun je invalshoek dat de oudste Oestgeest tak een verbinding met de Van Egmond familie gehad moet hebben. Dus waarschijnlijk door er mee te huwen.

           

 

 

Artikel De Nederlandsche Leeuw 2022

 

Het onderzoek naar de Maaslandse familiegroep ‘Allaert’ heeft als bijproduct een nieuwe kijk op het (Leidse) geslacht Van Oestgeest opgeleverd. Het betreft een reconstructie van deze familiegroep op grond van vaak onvolledige gegevens, dus met de nodige onzekerheden. Dit geslacht zal vermoedelijk een onderwerp van discussie blijven, waartoe dit artikel een nieuwe bijdrage wil zijn. Het artikel werd in 2017 ingestuurd, op de in 2020 verschenen dissertatie van Henry Vermeulen kon daarom niet worden ingegaan.

 

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 

Een fotokopie van het artikel kan paginagewijs worden opgeroepen (pagina 15-27 van de Ned. Leeuw 2022).

 

Pag_15, Pag_16, Pag_17, Pag_18, Pag_19, Pag_20, Pag_21, Pag_22, Pag_23, Pag_24, Pag_25, Pag_26, Pag_27

 

Opmerking: Op pag. 20 zijn bij de vormgeving de laatste vier tekstregels (vóór de leenopvolging) verkeerd terechtgekomen. Deze moeten op pag. 22 na de eerste regel worden ingevoegd. Dit is rood gemarkeerd op de fotokopie van beide pagina’s aangegeven.

 

Correctie: Op pag. 18 (midden) staat: “Jacob staat in de getuigenrij uiteraard voor Willem, daar deze het goed van Oestgeest van hem in leen hield.” Deze opmerking is bij nader inzien onjuist en kan geschrapt worden. Hier volgde ik ten onrechte de oude hypothese van Beelaerts, dat Oestgeest een leen van Leiden geweest zou zijn, een hypothese die door Janse en Lugt werd overgenomen. Dit is echter – zover mij bekend – nergens gedocumenteerd. Oestgeest was een Hollands leen, jkvr. Willem Mabelie werd dan ook door de graaf van Holland in 1342 schadeloosgesteld met een rente, toen hij haar het leen ontnam en aan de Leidse burggraaf in leen gaf.

 

 

Reacties van genealogen:

 

·       Ik vind het een prachtig artikel. Kan het ook mooi gebruiken als aanvulling op mijn eigen stamboom.

 

·       Complimenten met dit fraaie artikel Arnold, een indrukwekkend staaltje onderzoek, ik heb het met veel plezier gelezen!

 

·       Ik heb je verhaal met rode oortjes gelezen. Prachtig onderzoek van de bovenste plank. Het geld voor mij als een voorbeeld hoe ik zou willen werken.

 

·       Het is een mooi informatief artikel naar de laatste stand van kennis, maar ik ben bang dat over sommige reconstructies (ook die van De Keijzer) nooit een definitief antwoord gegeven kan worden.

 

·       Het is een moedige poging om met erg weinig gegevens en heel veel veronderstellingen drie maatschappelijk verschillende families onder één noemer te brengen. Bijlage 2: de veronderstelde overgang van drie meerbladeren naar het ankerkruis, is een brug te ver. Hier is waarschijnlijk de wens de moeder van de gedachte.

 

 

Latere bespiegelingen over de wapenvoering.

 

 

Maart 2022, Arnold Zuiderent