Publicaties

copyright ©2012  A. Zuiderent

 

 

 Home

 

 

Publicaties. 1

Familieboek Zuiderent 1

Uitvoering van het boek. 2

Inhoud van het boek. 3

Toegang tot de informatie. 5

Bestellling. 5

Presentatie van het boek te Vlaardingen. 5

Persbericht gemeente Vlaardingen. 6

Reacties op het boek. 7

Artikel Ons Voorgeslacht 2018. 10

Reacties van genealogen. 13

Artikel Jaarboek 2020 Historische Vereniging Maasland. 14

Enkele reacties: 15

 

 

       

Familieboek Zuiderent

 

De genealogie Zuiderent is beschreven in een lijvig boekwerk,

uitgegeven in beperkte oplage in september 2012:

                                                                                                                        

 


                                                                                                             

 

 

         Uitvoering van het boek

paginaformaat:                       19x26 cm staand

aantal pagina’s:                      772

 

Uitgevoerd geheel in volle kleurendruk met ruim 900 illustraties.

Gebonden in een duurzame linnen band met zilveropdruk.

 

ISBN                          978-90-78440-61-1

Uitgegeven in eigen beheer door de auteurs.

Productie: Grafisch bedrijf Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam.

 

 

         Inhoud van het boek

 

INLEIDING 9

 

VROEGE VLAARDINGSE FAMILIELEDEN 11

DE ZOEKTOCHT NAAR DE OER-VLAARDINGER 11

KENMERKEN VAN DE OER-ZUIDERENT 13

VLAARDINGEN IN VROEGER TIJDEN 16

IMPRESSIES VAN KUNSTENAARS NAAR AANLEIDING VAN DE VLAARDINGSE VONDST 21

 

DE SPOREN VAN ONS DNA 23

HET Y-DNA-PROFIEL VAN EEN ZUIDERENT 24

HAPLOGROEPEN 25

DE MIGRATIEWEG VAN VERRE VOOROUDERS 26

NIEUW ONTDEKTE SUBGROEPEN 27

VERDER ONDERZOEK 28

 

NAMEN EN WOONPLAATSEN 29

OORSPRONG EN SCHRIJFWIJZE VAN DE NAAM ZUIDERENT 29

HANDTEKENINGEN VAN FAMILIELEDEN 29

WAAR DE FAMILIE VOOR 1900 WOONDE 31

VERSPREIDING VAN DE NAAM ZUIDERENT 32

EEN TWEEDE FAMILIE SUIJDERENT 34

TYPISCHE VOORNAMEN IN DE FAMILIE 36

 

DE ZUIDERENTS EN HUN BEZIGHEDEN 39

HET AGRARISCHE VOORGESLACHT 39

WAGENMAKERS, SMEDEN EN TIMMERLIEDEN 40

TERUGKEER VAN DE AGRARIËRS 41

EEN ZWAARTEPUNT IN DE VOEDSELBRANCHE 42

OPLEVING VAN DE AMBACHTELIJKE BEROEPEN 43

FLEXIBELE ONDERNEMERS 44

AMBTENAREN EN LEERKRACHTEN 44

BEROEP EN OPLEIDING 45

BEROEP EN VRIJE TIJD 46

 

DE ZUIDERENTS EN HUN RELIGIES 47

DE VLAARDINGSE OER-FAMILIE 47

VAN KATHOLIEK NAAR PROTESTANT 49

VAN MAASLAND NAAR CHARLOIS 52

DE ZUIDERENTS IN DE HOEKSCHE WAARD 53

AFSCHEIDING EN DOLEANTIE 56

ONTWIKKELINGEN IN DE SCHIEDAMSE TAK 59

DE JONGERE GENERATIES 60

 

HET FAMILIEWAPEN ZUIDERENT 61

DETAILS BETREFFENDE HET WAPEN 62

HET GEBRUIK VAN FAMILIEWAPENS 63

GEBRUIK VAN HET ANKERKRUIS DOOR DE DELFLANDSE FAMILIE 63

OORSPRONG VAN HET WAPEN 64

DE WAPENBRIEF 64

 

GENEALOGIE ZUIDERENT 67

INLEIDING 67

Familietakken, stamboom 68

Vroegere begrippen 70

GENERATIE I (VANAF CIRCA 1470/1480) 73

TERUGBLIK: HET VOORGESLACHT VAN GENERATIE I 85

Een geslacht van welgeborenen 85

Het geslacht, het goed en het wapen van Oe(g)stgeest 90

Genealogie van het Maaslandse voorgeslacht van Joris (vanaf circa 1300) 95

GENERATIE II (1525 – 1650) 107

GENERATIE III (1555 – 1650) 141

GENERATIE IV (1603 – 1687) 173

GENERATIE V (1639 – 1743) 227

GENERATIE VI (1669 – 1773) 311

GENERATIE VII (1689 – 1807) 401

GENERATIE VIII (1742 – 1870) 457

GENERATIE IX (1790 – 1907) 519

GENERATIE X (1841 – 1944) 559

GENERATIE XI (1872 – 1985) 593

GENERATIE XII (1901 – HEDEN) 625

GENERATIE XIII (1933 – HEDEN) 665

GENERATIE XIV (1963 – HEDEN) 709

NOTEN 729

NAAM INDEX 751

 

AANHANGSEL 766

VERANTWOORDING ILLUSTRATIES 766

WOORDEN, BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 770

 

 

 

            Aangetrouwde families

Behalve de familie Zuiderent wordt telkens één generatie van de gehuwde dochters uit de familie Zuiderent beschreven. Dit betreft niet alleen de echtgenoot van de betreffende dochter, maar ook haar kinderen met echtgenoten. Van de kleinkinderen wordt alleen de naam vermeld, zonder verdere gegevens. Zo vindt men vrij uitgebreide gegevens over oude Delflandse families als Bergwerff, Holierhoeck, Hoogendam, Van der Lely, Lugtigheit, Mostert, Middelhuijsen, Rodenburch, Romein, Schinkelshoeck, Segwaart en Verheul, alsmede van de Vlaardingse families Van Berckel, Den Breems, Oosterbaan en Westerdijk. Verder van diverse Hoeksche Waardse families uit de laatste eeuwen, onder wie Alblas, Baars, Bijl, Bremken, Van Driel, Van den Heuvel, Huijsers, Van der Kaa, Kranenburg, Lammers, Middelhoek, Van der Molen, Noorlander, Reedijk en Van der Spuij.

 

            Nieuw ontdekt voorgeslacht

Ten tijde van de ontdekking van een Y-DNA-match tussen de schedel van een omstreeks 1040 bij de Grote Kerk te Vlaardingen begraven man en een hedendaags lid van de familie Zuiderent, was de oudst bekende stamvader de zestiende-eeuwse landbouwer Willem Jorisz., wonend in de Zuidbuurt te Maasland. Daarmee was er nog een kloof van 500 jaar tussen hem en de in de elfde eeuw begraven man. Intussen is deze kloof praktisch gehalveerd, daar de stamreeks met zes generaties kon worden opgevoerd tot ene Hein Allaertsz. te Maasland, wiens vader Allaert rond 1275 zal zijn geboren.

Voorts is er een bijzonderheid betreffende het familiewapen. Leden van de familie gebruikten rond 1700 een ankerkruis als wapen. Het is nu gebleken dat de familie afstamt van een geslacht dat zich bij het welgeborenenproces van 1468 voor het Hof van Holland, waarin hun welgeborenschap werd bevestigd, aandiende als zijnde ‘van den wapene van Oestgeest’. In Zuid-Holland is het ankerkruis met name bekend als het wapen van het geslacht Van Oegstgeest. Opmerkelijk is, dat familieleden generaties lang met een staand kruis als handmerk ondertekenden, soms voorzien van een buiging of krul aan het uiteinde. We hebben hier kennelijk met een gestileerde vorm van het ankerkruis te maken. De familieleden blijken zich van hun afkomst bewust gebleven te zijn, tot ze het symbool eeuwen later weer als wapen gingen gebruiken.

Bij de vondst van de verbinding tot de genoemde welgeborenen van Oegstgeest werd dankbaar gebruik gemaakt van een tip van de Leidse historicus drs. J.F. Jacobs, erelid van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, die ook de betreffende hoofdstukken kritisch bekeken heeft.

 

            Een leesbaar boek

De vrij kleine familie en het praktisch tijdsynchroon verlopen van de generaties maakten het zinvol de genealogie generatiegewijs weer te geven. Aan het begin van elke generatie is een historische context toegevoegd, teneinde het verband met de ‘grote geschiedenis’ aan te duiden. Met behulp van de zeer omvangrijke documentatie omtrent het geslacht werd een lopend verhaal gecreëerd, direct ingebed in het genealogische raamwerk. De talrijke afbeeldingen en de toegevoegde tussentitels maken het geheel ook voor niet-genealogen goed leesbaar.

 

         Toegang tot de informatie

De genealogische gegevens van de genealogie Zuiderent zijn niet op deze website gepubliceerd, uitgezonderd de gegevens die tevens deel uitmaken van de kwartierstaat Zuiderent-van Wijgerden. Het boek kan echter in diverse bibliotheken en archieven worden geraadpleegd. Exemplaren werden o.a. ter beschikking gesteld aan  de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp, het Centraal Bureau voor de Genealogie te ‘s-Gravenhage, de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft, de Koninklijke Bibliotheek en de Hoge Raad van Adel te ‘s-Gravenhage, de archieven van Vlaardingen en Naaldwijk, alsmede aan de Historische Vereniging ‘Het land van Strijen’ en het Streekarchief Hoeksche Waard te Heinenoord.

 

         Bestellling

 

Het is nog mogelijk exemplaren van het boek te bestellen via email aan bzuiderent (at) hotmail.com. De prijs bedraagt €100 plus €6.75 portokosten, over te maken op bankrekening IBAN: NL54ABNA0518857050 ten name van B. Zuiderent, onder vermelding van: 'familieboek Zuiderent'.

 

 

 

 

 

        Presentatie van het boek te Vlaardingen

De oudst gedocumenteerde generaties van de familie Zuiderent leefden in Zuid-Maasland, onder de rook van Vlaardingen. Tevens zijn de eerste, circa duizend jaar oude, DNA-sporen van de familie te Vlaardingen gevonden. Hoewel de oorsprong van het familiewapen niet in Vlaardingen ligt, werd de eerste afdruk daarvan in de archieven van de stad Vlaardingen gevonden, waar een Zuiderent het wapen als lid van de vroedschap voerde. Bij de presentatie van het boek werd daarom op de verbinding met deze stad bijzondere nadruk gelegd.

 

Op zaterdag 15 september 2012 vond te Vlaardingen in de Grote Kerk, gelegen op de Markt, de presentatie en uitreiking van het boek plaats. De deelnemers werden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de schedel en de gezichtsreconstructie van ons oudst bekende familielid, begraven rond 1040 bij de kerk. Deze werden door de archeologische dienst van Vlaardingen gedurende de presentatie van het familieboek in de kerk beschikbaar gesteld. Hierbij hebben de heer H.J. Luth, stadsarchivaris, en de heer Drs. T. de Ridder, stadsarcheoloog, de vondst van de schedel en het bepalen van de DNA-Match nader toegelicht. Tevens werd door de auteurs een eerste exemplaar van het boek aangeboden Mr. T.P.J. Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen. Aansluitend was er voor de ruim 200 aanwezigen gelegenheid nader met elkaar kennis te maken in en om restaurant ‘Smakelijk’, tegenover de kerk.

 

 

2224804_20120915_5162

Het eerste exemplaar van het boek wordt door de auteurs, Eduard (links) en Arnold Zuiderent, aan burgemeester Bruinsma van Vlaardingen aangeboden.

 

Verdere foto's

 

         Persbericht gemeente Vlaardingen

In een door de gemeente Vlaardingen uitgegeven persbericht wordt het gebeuren als volgt bekendgemaakt:

 

­­

 

Bijzondere genealogie Zuiderent (Oer-Vlaardinger)

 

Burgemeester Tjerk Bruinsma ontving zaterdag 15 september uit handen van de auteurs het eerste exemplaar van de ‘Geschiedenis van de familie Zuiderent’. Het is een opmerkelijke genealogie in de overvloed aan stamboomboeken die verschijnen.

 

Grote Kerk

Afgelopen zaterdag was de Grote Kerk van Vlaardingen gevuld met ruim 200 leden van de familie Zuiderent en een aantal belangstellende genealogen. Ten overstaan van burgemeester Tjerk Bruinsma en wethouder archeologie Arnout Hoekstra presenteerden de auteurs, drs. Eduard A. Zuiderent en ir. Arnold Zuiderent, hun 772 bladzijden tellende ‘levenswerk’. De burgemeester merkte in zijn dankwoord op dat ook Vlaardingen met dit boek te feliciteren is: ‘hoewel de Vlaardingse tak is uitgestorven, zal de naam Zuiderent vanwege de ‘Oer-Vlaardinger’ altijd met Vlaardingen verbonden blijven’.

 

Vooraf herhaalden stadsarcheoloog Tim de Ridder en stadsarchivaris Harm Jan Luth hun presentatie die zij op 6 juli 2007 – eveneens in de Grote Kerk – hielden bij de bekendmaking van de uitslag van de spraakmakende ‘Zoektocht naar de Oer-Vlaardinger’. Toen werd onthuld dat het in het ‘Gat in de Markt’ gevonden 11e-eeuwse DNA identiek was met dat van de heer Eduard Zuiderent te Overschie, die sindsdien als de Oer-Vlaardinger door het leven gaat.

 

Nieuwe ontdekking

Het was dus al een opmerkelijk boek dat gepresenteerd werd, omdat een rond 1040 in Vlaardingen begraven familielid als oudste generatie wordt genoemd, maar daar komt nu nog een nieuwe ontdekking bij.

Lange tijd was Willem Jorisz. (circa 1525-circa 1600), wonend in de Zuidbuurt te Maasland, de oudst bekende stamvader van het geslacht Zuiderent. Daarmee was er nog een kloof van 500 jaar tot de in de 11e eeuw begraven man, wiens schedel bij de Grote Kerk werd gevonden.

Zaterdag werd bekendgemaakt dat die kloof is gehalveerd en dat is een bijzondere constatering. Nadat de Leidse historicus drs. J.F. Jacobs had gewezen op Joris Claes Allertsz. in Delft als zijnde de vader van de genoemde Willem Jorisz., kon de stamreeks worden opgevoerd tot ene Allaert die rond 1275 zal zijn geboren.

Mede aan de hand van het familiewapen (een rood ankerkruis op een zilverkleurig schild) en een belangrijk proces in 1468, kon afstamming van de welgeborenen van Oe(g)stgeest worden aangetoond.

 

 

 

 

        Reacties op het boek

 

 

Familieleden:

 

·         Thank you for sending the book. I received it this past week and have been enjoying the week-end trying to read some of it. What a lot of work and research you have done. I am amazed.

 

·         Wat een gedetailleerd boek is het geworden.

·         Het is een geweldig boek met veel leesplezier.

·         Het boek is een prachtige uitgave. Graag wil ik nog een boek bestellen als dat kan.

·         Het boek ziet er uit om door een "ringetje" te halen! Ergo een schitterend werk!!

·         Hier zit menig uurtje werk in. Tja jullie moeten nu op zoek naar een nieuwe hobby.

·         Het boek over de familie Zuiderent ziet er inderdaad goed uit, heel gedetailleerd.

 

·         Met het lezen ben ik op bladzijde 450 aangekomen het is zeer indrukwekkend en ontroerend om onze familie geschiedenis te lezen, mijn broer en zusters zijn ook zeer onder de indruk van wat jullie geleverd hebben.

 

·         Hoe meer we er in lezen hoe meer we beseffen wat een enorm karwei het geweest is om dit boek te schrijven. Het is goed leesbaar en heel interessant om het e.e.a. in de vaderlandse geschiedenis te plaatsen. Nogmaals heel veel dank. We zijn er trots op ook tot het geslacht van Zuiderent te horen!

 

·         Inmiddels heb ik HET BOEK vrijwel helemaal gelezen en mijn be- en verwondering zijn tot grote hoogten gestegen. Wat een werk, wat een moeite, wat een duizelingwekkend aantal uren zijn daar in gaan zitten! Vooral ook de enorme hoeveelheid illustraties maken het boek zeer leesbaar. Maar wat een klus om al die afbeeldingen op en uit te zoeken en te verwerken. Het resultaat is dan ook echt geweldig. Dat geldt ook voor de uitvoering.

 

·         Wat hebben jullie veel zorg tijd en werk in het boek gestoken, maar het resultaat mag er zijn. Het boek is bij ons nog niet van de tafel geweest, dat heb je alleen met bestsellers. Het geeft een goed beeld van de geschiedenis van de familie Zuiderent en wij zijn jullie hiervoor zeer erkentelijk.

 

·         Inmiddels heb ik al heel wat uurtjes besteed aan het lezen in het boek en heel veel interessante feiten ontdekt die ik nog niet wist. Wat een grandioos werk hebben jullie geleverd. Zó uitgebreid, zó uitgediept en dan ook nog zó prettig en begrijpelijk leesbaar neergezet. Het was een enorme klus, maar jullie hebben nu ook alle eer van je werk. Ik ben er super-gelukkig mee. Het staat bij ons niet in de kast, maar ligt op de koranstandaard. Makkelijk grijpbaar. En ik wil hierbij graag nog een keer hééééél diep mijn pet voor jullie afnemen. Jullie schrijven in het boek wel dat jullie amateur-genealogen zijn, dit is echter absoluut geen amateur werk, maar professioneel. Dus haal dat amateur er maar af!

 

·         Ik heb zondagmorgen het boek eens opgeslagen en , behalve de prachtige uitvoering ervan, viel me op dat jullie heel discreet met hier en daar gevoelige informatie bent omgegaan. Heel bijzonder!

 

·         Het boek dat de geschiedenis van de familie Zuiderent weergeeft is een interessant meesterwerk. Wat een ambitie, geduld en toewijding moeten jullie hebben gehad. Jullie hadden er wel op kunnen promoveren. Ik zal de geschiedenis in stapjes tot mij nemen.

 

·         Ik wil jullie even onze bewondering toezenden. Wat een prachtig boek zeg. Geweldig. Zo verzorgt. Een sieraad in de boekenkast maar ook op tafel. Dank je wel voor al het werk dat je voor de nazaten hebt gedaan.

 

·         Het boek is fantastisch! Ik heb er al menig uurtje in gebladerd en gelezen. Mijn complimenten voor de grondigheid en de leesbaarheid. Het hele boek is een feest der herkenning. Dat een groot deel van de vroege familie geschiedenis zich heeft afgespeeld in voor mij erg bekend gebied (Maasland, Vlaardingen, Broekpolder, Foppenpolder, Kethel, Schipluiden) was echt een verassing. Mijn vaste zondagochtend fietsroute door dit gebied zal nooit meer zo zijn als het was. Iedere steen, boom en boerderij heeft wel een link met de familie geschiedenis. Bedankt dit geheim te hebben ontsluierd!

 

·         Dank voor het prachtige dikke familie Zuiderent boek. Ik heb het wel betaald, maar al het werk wat daarin zit is onbetaalbaar. Ik ben blij familie te zijn via mijn grootmoeder Zuiderent en met haar naam het boek te sieren.

 

·         “Ons boek” ligt duidelijk zichtbaar in mijn huiskamer. Iedereen is zeer ingenomen met de uitvoering. Kroon op het werk van jou en Eduard.

 

·         Woensdagavond laat  had ik jullie familie epos geheel gelezen. Mijn bewondering voor dit magistrale  familiegeschiedenisboek  is alleen maar toegenomen.

 

·         En nog bedankt voor dat mooie boek wat jullie samen gemaakt hebben . Wij hebben een kleindochter die geschiedenis studeert die vind het helemaal geweldig.

 

·         Ik ben je boek aan het lezen en ben onder de indruk van de hoeveelheid informatie die daarin wordt vermeld. Ik ben nu bezig met generatie 5 en heb net het verhaal van Claes Ariense Suijderent gelezen. Een pracht geschiedenis. Eerst wagenmaker in Charlois, daarna een tweede huwelijk in Strijen. Daarmee begint de geschiedenis van een aantal generaties smeden. Dan zijn overlijden en zijn weduwe die niet wil opdraaien voor de schulden in Charlois en een proces tegen de stiefkinderen begint.

 

·         Wat een indrukwekkend document is de geschiedenis van Zuiderent geworden. Ik wil jouw neef en jou bedanken voor dit prachtige stuk geschiedenis. Het is niet alleen belangrijk voor Zuiderent, maar voor alle geïnteresseerden in het verloop van de maatschappij zoals die zich ontwikkeld heeft.

 

 

 

 

Genealogen:

 

·         Ik heb het vol bewondering reeds door gebladerd en wil je bij deze (en ook de andere schrijvers en medewerkenden) grote lof en complimenten maken voor de realisatie en samenstelling van deze zeer bijzondere familiekroniek. Heel erg goed verzorgd, voorzien van veelal nog onbekende details en bronnen, met aanvullende leuke illustraties en feiten. Vooral de link met de oorspronkelijke familie Van Oegstgeest en de daarmee samenhangende verklaring voor het familiewapen en handmerken is uniek. Toch een bewijs dat soms handmerken niet alleen maar duiden op fantasie en ongeletterdheid.

 

·         Ik ben diep onder de indruk van het enorme werk wat jullie verricht hebben om de stamboom van de familie Zuiderent boven water te krijgen.

 

·         Op de discussielijst Nederlandse Adel: Nagenoeg gelijktijdig zijn in september j.l. twee waardevolle boeken verschenen: een voorbeeldige dorpsgeschiedenis en een imposante genealogie. Het betreft " 't Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland" door Jacques Moerman en "De geschiedenis van de familie Zuiderent. Een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' " door E.A. Zuiderent en A. Zuiderent. De twee werken, waarvan het eerste o.a. over het geslacht Van der Burch in 't Woudt (naderhand in Delft) handelt, hebben raakpunten en gaven mij aanleiding tot enig commentaar, dat ik aan mijn al eerder gepubliceerde bijdrage Van der Burch. (www.jacobs-schumacher.eu/BURCHVD.pdf) heb toegevoegd.

 

·         Mooi boek! indrukwekkend veel werk verzet..

 

·         Heb het boek gisteren in goede orde ontvangen. Het ziet er werkelijk schitterend uit. Je zou iedere familie zo'n boek toewensen. Het is een heerlijk boek om te bladeren en te lezen Complimenten!

 

 

 

 

Belangstellenden:

 

·         Ik wil jullie nog even complimenteren met jullie familieboek. Het ziet er echt schitterend uit. Heel lekker leesbaar en een vracht aan informatie. Tevens vind ik het heel knap dat jullie dat voor elkaar hebben weten te boxen in drie jaar. Ik heb heel wat boeken gezien betreffende genealogie, maar daarin worden dan hoofdzakelijk namen en jaartallen opgesomd, maar wat jullie boek zo interessant maakt is de informatie van de personen en hun verhaal. Kortom het zal duidelijk zijn dat ik er heel blij mee ben en het van a tot z ga lezen.

 

 

Recensie Gens Nostra:

 

·         “Dit boek vraagt er niet om, van kaft tot kaft te worden gelezen” is de door de auteurs meegegeven suggestie op pagina 9. Dat lijkt me gezien de aard (een genealogie) en de omvang (772 p.) een zeer zinnige suggestie. Tot integraal lezen noden wel de inleidende hoofdstukken, die naast het verhaal over de Oer-Zuiderent en DNA het nodige vertellen over de achtergrond waartegen het leven van de familie zich afspeelde. Zo wordt aandacht besteed aan namen en woonplaatsen, aan beroepen en religie.

·         In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan zijn afstamming uit een geslacht van welgeborenen, in deze context te zien als een familie van adel, die er geen adellijke levensstijl op nahield.

·         Er is bijzonder veel werk in de uitvoering gestoken en de familie krijgt door de vele bijzonderheden een goed beeld van de voorouders. Een boek om op tafel te leggen –door de omvang is het nogal een zwaargewicht– en er van tijd tot tijd in te bladeren en steeds een nieuwe ontdekking te doen.

·         Eindoordeel over dit boek: een interessante en zeer gedegen genealogie. Zeker voor leden van de familie Zuiderent, maar ik zou ook andere genealogen aanraden van een boek als dit kennis te nemen. Je kunt er wat van leren…

 

 

Oktober 2012, Arnold Zuiderent

 

 

 

 

Artikel Ons Voorgeslacht 2018

 

Na het verschijnen van het boek hebben we het onderzoek van de oudste generaties voortgezet. Het betreft de boerenfamilie ‘Allaert’ in Maasland, die een tak blijkt te zijn van het geslacht Van Oestgeest. Met name door nauwe samenwerking met drs. Annemarie Verburg, die o.a. onderzoek doet naar bewoners van boerderijen in Maasland, hebben we de samenstelling en afkomst van dit geslacht kunnen traceren. Ik heb een en ander onder te titel ‘Een Maaslandse boerentak van het geslacht Van Oestgeest’ in Ons Voorgeslacht van juli/augustus 2018 samengevat, te downloaden onder Artikel_OV2018. Het artikel dient tevens als aanvulling en correctie van blz. 85-106 (‘Terugblik’) van het boek. Eduard Zuiderent heeft aanvankelijk met archiefonderzoek en foto’s van diverse akten en zegels aan het onderzoek bijgedragen. Helaas heeft hij, vanwege zijn jonge overlijden op 20 februari 2016, niet meer van het resultaat kennis kunnen nemen.

 

OV2018            OV2018_1

 

Niet in het artikel opgenomen is volgende samenvattende stamboom van het geslacht Allaert.

 

Reacties van genealogen

 

·         Uw artikel betreffende Oestgeest gelezen hebbende, komt het mij over als een gedegen artikel ondanks dat het volstaat met hypotheses.

 

·         Met veel plezier heb ik uw artikel in OV van juli/augustus gelezen: ingenieus en gedegen genealogisch opgebouwd! Ik heb zelf veel in het Hof van Holland gezocht, met speciale belangstelling voor bepaalde ‘hoeken’ in het oude Holland, waaronder ook Vlaardingen en Maasland. 

 

·         In uw artikel over 'Een Maaslandse boerentak etc.’ staat een foutje. Op pagina 290 als bijschrift bij de afbeelding staat als overlijdensjaar 1535, maar dan zullen de andere vermeldingen toch eerder 1518 en 1526 zijn?(Klopt, 1618 en 1626 moet 1518 en 1526 zijn, AZ).

 

·         Dit weekend heb ik geheel aan je artikel in OV besteed. Om de kwaliteit van het onderzoek en de publicatie in één woord samen te vatten: SUBLIEM. Het is jammer dat ik vorig jaar al niet meer zo in staat was adequaat advies te geven, maar het artikel heeft er - zie ik – volstrekt niet onder geleden.

Dat het ankerkruiswapen bij het nageslacht van IJsbrant Dircsz. op  Dirc Allaertsz. teruggaat, daarvan heb je me overtuigd, maar niet inzake Dirc Engel. Ik denk dat moeder Aechte één van haar vele zonen best naar een overgrootvader van haar vernoemd kan hebben. Ik had eens een student die met zijn roepnaam naar een halfbroer van een overgrootmoeder vernoemd was.

 

·         Het lijkt me dat je een weloverwogen keuze hebt gemaakt uit de diverse opties waar we ooit over hebben gecorrespondeerd. Mijn complimenten dus.

 

 

            Juni 2019, Arnold Zuiderent

 

Artikel Jaarboek 2020 Historische Vereniging Maasland

 

Het verdere onderzoek naar onze vroegste voorouders heeft nieuwe resultaten opgeleverd. Uit DNA onderzoek is gebleken dat onze mannelijke lijn naar Scandinavië leidt, met name naar Zuid-Noorwegen. Een vergelijking met andere leden van dezelfde familieclan voert tot de conclusie dat we van de Noormannen zullen afstammen, die in de negende eeuw meerdere decennia in Holland geregeerd hebben. Zij verdedigden, ten dele als leenmannen van de Karolingen, de kuststreek (ook bij Oegstgeest) tegen invallen.

De genoemde afstamming in mannelijke lijn geldt ook voor het geslacht Van Oestgeest, voor zover geen vreemd vaderschap in het spel is. Hoe kunnen we nu de Vikingse afstamming, de Vlaardingse schedel van 1040, het boerenbestaan in Maasland en de status als heren van Oe(g)stgeest in een logisch verband brengen? Het volgende Artikel_in_het_JB_2020 is, naast het in de titel genoemde onderwerp, een poging hiertoe. 

 

 

OmslagPagina1

 

Enkele reacties:

 

·         Wat een interessant artikel. Goed dat de historicus Dick de Boer eind jaren negentig heeft gedaan wat neerlandici tot dan toe hadden nagelaten: uitzoeken van wat voor Nieuw Holland er in de Gysbreght sprake is. Heb je nu ook de aanvechting om eens in dat deel van Polen te gaan rondkijken?.

 

·         Het is een leuk artikel wat je hebt gepubliceerd met een onverwacht (mogelijk) buitenlands antwoord op een vraag die wellicht al vaak is gesteld over een Maaslandse benaming. Met een brede horizon leer je steeds nog wat bij. DNA-onderzoek is nog iets wat ik nog een tijdje uitstel.

 

·         Ik heb het met belangstelling gelezen. En ondersteun je invalshoek dat de oudste Oestgeest tak een verbinding met de Van Egmond familie gehad moet hebben. Dus waarschijnlijk door er mee te huwen.

           

 

 

November 2020, Arnold Zuiderent