Inhoud boek

copyright ©2012  A. Zuiderent

 

 

 Home

       

Inhoud van het Familieboek Zuiderent

 

INLEIDING 9

 

VROEGE VLAARDINGSE FAMILIELEDEN 11

DE ZOEKTOCHT NAAR DE OER-VLAARDINGER 11

KENMERKEN VAN DE OER-ZUIDERENT 13

VLAARDINGEN IN VROEGER TIJDEN 16

IMPRESSIES VAN KUNSTENAARS NAAR AANLEIDING VAN DE VLAARDINGSE VONDST 21

 

DE SPOREN VAN ONS DNA 23

HET Y-DNA-PROFIEL VAN EEN ZUIDERENT 24

HAPLOGROEPEN 25

DE MIGRATIEWEG VAN VERRE VOOROUDERS 26

NIEUW ONTDEKTE SUBGROEPEN 27

VERDER ONDERZOEK 28

 

NAMEN EN WOONPLAATSEN 29

OORSPRONG EN SCHRIJFWIJZE VAN DE NAAM ZUIDERENT 29

HANDTEKENINGEN VAN FAMILIELEDEN 29

WAAR DE FAMILIE VOOR 1900 WOONDE 31

VERSPREIDING VAN DE NAAM ZUIDERENT 32

EEN TWEEDE FAMILIE SUIJDERENT 34

TYPISCHE VOORNAMEN IN DE FAMILIE 36

 

DE ZUIDERENTS EN HUN BEZIGHEDEN 39

HET AGRARISCHE VOORGESLACHT 39

WAGENMAKERS, SMEDEN EN TIMMERLIEDEN 40

TERUGKEER VAN DE AGRARIËRS 41

EEN ZWAARTEPUNT IN DE VOEDSELBRANCHE 42

OPLEVING VAN DE AMBACHTELIJKE BEROEPEN 43

FLEXIBELE ONDERNEMERS 44

AMBTENAREN EN LEERKRACHTEN 44

BEROEP EN OPLEIDING 45

BEROEP EN VRIJE TIJD 46

 

DE ZUIDERENTS EN HUN RELIGIES 47

DE VLAARDINGSE OER-FAMILIE 47

VAN KATHOLIEK NAAR PROTESTANT 49

VAN MAASLAND NAAR CHARLOIS 52

DE ZUIDERENTS IN DE HOEKSCHE WAARD 53

AFSCHEIDING EN DOLEANTIE 56

ONTWIKKELINGEN IN DE SCHIEDAMSE TAK 59

DE JONGERE GENERATIES 60

 

HET FAMILIEWAPEN ZUIDERENT 61

DETAILS BETREFFENDE HET WAPEN 62

HET GEBRUIK VAN FAMILIEWAPENS 63

GEBRUIK VAN HET ANKERKRUIS DOOR DE DELFLANDSE FAMILIE 63

OORSPRONG VAN HET WAPEN 64

DE WAPENBRIEF 64

 

GENEALOGIE ZUIDERENT 67

INLEIDING 67

Familietakken, stamboom 68

Vroegere begrippen 70

GENERATIE I (VANAF CIRCA 1470/1480) 73

TERUGBLIK: HET VOORGESLACHT VAN GENERATIE I 85

Een geslacht van welgeborenen 85

Het geslacht, het goed en het wapen van Oe(g)stgeest 90

Genealogie van het Maaslandse voorgeslacht van Joris (vanaf circa 1300) 95

GENERATIE II (1525 – 1650) 107

GENERATIE III (1555 – 1650) 141

GENERATIE IV (1603 – 1687) 173

GENERATIE V (1639 – 1743) 227

GENERATIE VI (1669 – 1773) 311

GENERATIE VII (1689 – 1807) 401

GENERATIE VIII (1742 – 1870) 457

GENERATIE IX (1790 – 1907) 519

GENERATIE X (1841 – 1944) 559

GENERATIE XI (1872 – 1985) 593

GENERATIE XII (1901 – HEDEN) 625

GENERATIE XIII (1933 – HEDEN) 665

GENERATIE XIV (1963 – HEDEN) 709

NOTEN 729

NAAM INDEX 751

 

AANHANGSEL 766

VERANTWOORDING ILLUSTRATIES 766

WOORDEN, BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 770

 

 

 

            Aangetrouwde families

Behalve de familie Zuiderent wordt telkens één generatie van de gehuwde dochters uit de familie Zuiderent beschreven. Dit betreft niet alleen de echtgenoot van de betreffende dochter, maar ook haar kinderen met echtgenoten. Van de kleinkinderen wordt alleen de naam vermeld, zonder verdere gegevens. Zo vindt men vrij uitgebreide gegevens over oude Delflandse families als Bergwerff, Holierhoeck, Hoogendam, Van der Lely, Lugtigheit, Mostert, Middelhuijsen, Rodenburch, Romein, Schinkelshoeck, Segwaart en Verheul, alsmede van de Vlaardingse families Van Berckel, Den Breems, Oosterbaan en Westerdijk. Verder van diverse Hoeksche Waardse families uit de laatste eeuwen, onder wie Alblas, Baars, Bijl, Bremken, Van Driel, Van den Heuvel, Huijsers, Van der Kaa, Kranenburg, Lammers, Middelhoek, Van der Molen, Noorlander, Reedijk en Van der Spuij.

 

            Nieuw ontdekt voorgeslacht

Ten tijde van de ontdekking van een Y-DNA-match tussen de schedel van een omstreeks 1040 bij de Grote Kerk te Vlaardingen begraven man en een hedendaags lid van de familie Zuiderent, was de oudst bekende stamvader de zestiende-eeuwse landbouwer Willem Jorisz., wonend in de Zuidbuurt te Maasland. Daarmee was er nog een kloof van 500 jaar tussen hem en de in de elfde eeuw begraven man. Intussen is deze kloof praktisch gehalveerd, daar de stamreeks met zes generaties kon worden opgevoerd tot ene Hein Allaertsz. te Maasland, wiens vader Allaert rond 1275 zal zijn geboren.

Voorts is er een bijzonderheid betreffende het familiewapen. Leden van de familie gebruikten rond 1700 een ankerkruis als wapen. Het is nu gebleken dat de familie afstamt van een geslacht dat zich bij het welgeborenenproces van 1468 voor het Hof van Holland, waarin hun welgeborenschap werd bevestigd, aandiende als zijnde ‘van den wapene van Oestgeest’. In Zuid-Holland is het ankerkruis met name bekend als het wapen van het geslacht Van Oegstgeest. Opmerkelijk is, dat familieleden generaties lang met een staand kruis als handmerk ondertekenden, soms voorzien van een buiging of krul aan het uiteinde. We hebben hier kennelijk met een gestileerde vorm van het ankerkruis te maken. De familieleden blijken zich van hun afkomst bewust gebleven te zijn, tot ze het symbool eeuwen later weer als wapen gingen gebruiken.

Bij de vondst van de verbinding tot de genoemde welgeborenen van Oegstgeest werd dankbaar gebruik gemaakt van een tip van de Leidse historicus drs. J.F. Jacobs, erelid van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, die ook de betreffende hoofdstukken kritisch bekeken heeft.

 

            Een leesbaar boek

De vrij kleine familie en het praktisch tijdsynchroon verlopen van de generaties maakten het zinvol de genealogie generatiegewijs weer te geven. Aan het begin van elke generatie is een historische context toegevoegd, teneinde het verband met de ‘grote geschiedenis’ aan te duiden. Met behulp van de zeer omvangrijke documentatie omtrent het geslacht werd een lopend verhaal gecreëerd, direct ingebed in het genealogische raamwerk. De talrijke afbeeldingen en de toegevoegde tussentitels maken het geheel ook voor niet-genealogen goed leesbaar.

 

 

November 2020, Arnold Zuiderent