Boekpresentatie

copyright ©2012  A. Zuiderent

 

 

 Home

 

 

        Presentatie van het boek te Vlaardingen

De oudst gedocumenteerde generaties van de familie Zuiderent leefden in Zuid-Maasland, onder de rook van Vlaardingen. Tevens zijn de eerste, circa duizend jaar oude, DNA-sporen van de familie te Vlaardingen gevonden. Hoewel de oorsprong van het familiewapen niet in Vlaardingen ligt, werd de eerste afdruk daarvan in de archieven van de stad Vlaardingen gevonden, waar een Zuiderent het wapen als lid van de vroedschap voerde. Bij de presentatie van het boek werd daarom op de verbinding met deze stad bijzondere nadruk gelegd.

 

Op zaterdag 15 september 2012 vond te Vlaardingen in de Grote Kerk, gelegen op de Markt, de presentatie en uitreiking van het boek plaats. De deelnemers werden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de schedel en de gezichtsreconstructie van ons oudst bekende familielid, begraven rond 1040 bij de kerk. Deze werden door de archeologische dienst van Vlaardingen gedurende de presentatie van het familieboek in de kerk beschikbaar gesteld. Hierbij hebben de heer H.J. Luth, stadsarchivaris, en de heer Drs. T. de Ridder, stadsarcheoloog, de vondst van de schedel en het bepalen van de DNA-Match nader toegelicht. Tevens werd door de auteurs een eerste exemplaar van het boek aangeboden Mr. T.P.J. Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen. Aansluitend was er voor de ruim 200 aanwezigen gelegenheid nader met elkaar kennis te maken in en om restaurant ‘Smakelijk’, tegenover de kerk.

 

 

2224804_20120915_5162

Het eerste exemplaar van het boek wordt door de auteurs, Eduard (links) en Arnold Zuiderent, aan burgemeester Bruinsma van Vlaardingen aangeboden.

 

Verdere foto's

 

         Persbericht gemeente Vlaardingen

In een door de gemeente Vlaardingen uitgegeven persbericht wordt het gebeuren als volgt bekendgemaakt:

 

­­

 

Bijzondere genealogie Zuiderent (Oer-Vlaardinger)

 

Burgemeester Tjerk Bruinsma ontving zaterdag 15 september uit handen van de auteurs het eerste exemplaar van de ‘Geschiedenis van de familie Zuiderent’. Het is een opmerkelijke genealogie in de overvloed aan stamboomboeken die verschijnen.

 

Grote Kerk

Afgelopen zaterdag was de Grote Kerk van Vlaardingen gevuld met ruim 200 leden van de familie Zuiderent en een aantal belangstellende genealogen. Ten overstaan van burgemeester Tjerk Bruinsma en wethouder archeologie Arnout Hoekstra presenteerden de auteurs, drs. Eduard A. Zuiderent en ir. Arnold Zuiderent, hun 772 bladzijden tellende ‘levenswerk’. De burgemeester merkte in zijn dankwoord op dat ook Vlaardingen met dit boek te feliciteren is: ‘hoewel de Vlaardingse tak is uitgestorven, zal de naam Zuiderent vanwege de ‘Oer-Vlaardinger’ altijd met Vlaardingen verbonden blijven’.

 

Vooraf herhaalden stadsarcheoloog Tim de Ridder en stadsarchivaris Harm Jan Luth hun presentatie die zij op 6 juli 2007 – eveneens in de Grote Kerk – hielden bij de bekendmaking van de uitslag van de spraakmakende ‘Zoektocht naar de Oer-Vlaardinger’. Toen werd onthuld dat het in het ‘Gat in de Markt’ gevonden 11e-eeuwse DNA identiek was met dat van de heer Eduard Zuiderent te Overschie, die sindsdien als de Oer-Vlaardinger door het leven gaat.

 

Nieuwe ontdekking

Het was dus al een opmerkelijk boek dat gepresenteerd werd, omdat een rond 1040 in Vlaardingen begraven familielid als oudste generatie wordt genoemd, maar daar komt nu nog een nieuwe ontdekking bij.

Lange tijd was Willem Jorisz. (circa 1525-circa 1600), wonend in de Zuidbuurt te Maasland, de oudst bekende stamvader van het geslacht Zuiderent. Daarmee was er nog een kloof van 500 jaar tot de in de 11e eeuw begraven man, wiens schedel bij de Grote Kerk werd gevonden.

Zaterdag werd bekendgemaakt dat die kloof is gehalveerd en dat is een bijzondere constatering. Nadat de Leidse historicus drs. J.F. Jacobs had gewezen op Joris Claes Allertsz. in Delft als zijnde de vader van de genoemde Willem Jorisz., kon de stamreeks worden opgevoerd tot ene Allaert die rond 1275 zal zijn geboren.

Mede aan de hand van het familiewapen (een rood ankerkruis op een zilverkleurig schild) en een belangrijk proces in 1468, kon afstamming van de welgeborenen van Oe(g)stgeest worden aangetoond.

 

 

 

 

November 2020, Arnold Zuiderent