Recensies

copyright ©2012  A. Zuiderent

 

 

 Home

 

Recensies Familieboek Zuiderent

 

 

Recensie Gens Nostra:

 

·         “Dit boek vraagt er niet om, van kaft tot kaft te worden gelezen” is de door de auteurs meegegeven suggestie op pagina 9. Dat lijkt me gezien de aard (een genealogie) en de omvang (772 p.) een zeer zinnige suggestie. Tot integraal lezen noden wel de inleidende hoofdstukken, die naast het verhaal over de Oer-Zuiderent en DNA het nodige vertellen over de achtergrond waartegen het leven van de familie zich afspeelde. Zo wordt aandacht besteed aan namen en woonplaatsen, aan beroepen en religie.

·         In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan zijn afstamming uit een geslacht van welgeborenen, in deze context te zien als een familie van adel, die er geen adellijke levensstijl op nahield.

·         Er is bijzonder veel werk in de uitvoering gestoken en de familie krijgt door de vele bijzonderheden een goed beeld van de voorouders. Een boek om op tafel te leggen –door de omvang is het nogal een zwaargewicht– en er van tijd tot tijd in te bladeren en steeds een nieuwe ontdekking te doen.

·         Eindoordeel over dit boek: een interessante en zeer gedegen genealogie. Zeker voor leden van de familie Zuiderent, maar ik zou ook andere genealogen aanraden van een boek als dit kennis te nemen. Je kunt er wat van leren…

 

 

Recensie De Nederlandsche Leeuw:

 

Mededelingen KNGGW 2012-4

 

 

Proefschrift Tanny Dobbelaar, Family History, Relatives, Roots, and Databases, RU Groningen 2020:

 

Download link: https://research.rug.nl/files/111649311/Complete_thesis.pdf

Eén van de 120 boeken, onderzocht voor deze dissertatie is ons boek, waarover ze onder meer het volgende schrijft:

 

·         In some cases, family historians refer to the methods of their own profession in explaining their work on their family history, as in the following example: ‘This book originated from the cooperation of two amateur genealogists, the second cousins Eduard and Arnold Zuiderent. It is the result of deep drilling and delving in the archives by a dentist, and analytical and construction work by an engineer.’ Here the competencies and professional backgrounds of the two cousins are of more importance to their family history work than their initial relationship. This is also clear from the second sentence in this opening paragraph: ‘Even someone who has detached himself from his occupation will be often characterized by the methods of his profession.’

 

·         Another way of predicating the family’s uniqueness is found in a family history I mentioned earlier, written by two cousins who worked together for three years to write about their family, which they describe as unique because virtually no other Dutch family has DNA proof that its ancestors of a thousand years ago lived in the same place. The writers of the book, a former engineer based in Switzerland and his cousin, a dentist from the Netherlands, state that this unique fact prompted them to start writing about their family history. They take their starting point in the finding of 41 coffins in a cemetery near a church in Vlaardingen in 2007.

 

·         After a long period of research, one perfect match was found, with a certainty of 99.5 percent: the Y-DNA from one of the thousand-year-old molars, which belonged to a 45-year-old man, was almost identical to the Y-DNA of the dentist Eduard Zuiderent. ‘This DNA match means that all persons with the surname Zuiderent (unless a DNA test proves other paternity) stem in the paternal line from this thousand-year-old ancestor.

 

·         The uniqueness of the Zuiderents is described as lying in the documented proof of the existence of ancestors in the distant past. The family historians of the Zuiderent family have constructed this evidence based on a mixture of genealogical and biological concepts of family that together establish a firm idea of their family identity

 

·         This identity is reinforced by a range of descriptions that are thematically arranged. Separate chapters are devoted to the dominant first names and main places of residence, and a chapter on ‘The Zuiderents and their activities’ deals with professions that were dominant over time, the rising level of education, and the activities carried out in spare time.

 

·         An extensive chapter is devoted to the role of religion in this family, and the influence of the complex developments of the protestant church on the previously Catholic family. In this chapter, descriptions of the history of these denominations are alternated with personal sources, like the diary of a brother of an in-law relative who was on the side of the Orangists and wrote about a revolt he witnessed in 1747.

 

·         The author states that he mainly followed the paternal line, although daughters of the family are mentioned together with their partners and their children, including all available data. However, grandchildren of the daughters, by consequence generally those with a different surname, are only mentioned by their first names. The author explains that he will sometimes make an exception and, in a text box, include information about those grandchildren who are known to a wider audience.

 

 

Discussielijst Nederlandse Adel:

 

·         Nagenoeg gelijktijdig zijn in september j.l. twee waardevolle boeken verschenen: een voorbeeldige dorpsgeschiedenis en een imposante genealogie. Het betreft " 't Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland" door Jacques Moerman en "De geschiedenis van de familie Zuiderent. Een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' " door E.A. Zuiderent en A. Zuiderent. De twee werken, waarvan het eerste o.a. over het geslacht Van der Burch in 't Woudt (naderhand in Delft) handelt, hebben raakpunten en gaven mij aanleiding tot enig commentaar, dat ik aan mijn al eerder gepubliceerde bijdrage Van der Burch. (www.jacobs-schumacher.eu/BURCHVD.pdf) heb toegevoegd.

 

 

 

 

 

Maart 2022, Arnold Zuiderent