Gen 01-07  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.05.2022

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

 

Zie ook onder “kinderen” bij generatie 4 – 6

 

De meeste foto’s op deze page kunnen door aanklikken vergroot worden.

 

 

 

Kwartierstaat-nummeringssystem: bij een persoon N behoort een vader 2N en een moeder 2N+1.

 

“datum/bron:”: datum van de laatste verandering per persoon van zijn/haar gegevens + geraadpleegde bronnen.

 

 

 

 

Zug

De eerste generatie is geboren in de stad  Zug,

gelegen in het gelijknamige Zwitserse kanton.

 

 

 

Generatie 01 (probanden)

 

 

1a. J. G. Zuiderent, geb. in Zug (CH). Geen verdere gegevens i.v.m. privacy.

 

1b. A. J. Zuiderent, geb. in Zug (CH). Geen verdere gegevens i.v.m. privacy.

 

 

 

Generatie 02 (ouders)

 

 

2.  Arnoldus Zuiderent, geb. 20.06.1940 in ’s-Gravendeel.

    

Arnold7d     Elektrotechnisch ingenieur (TU Delft 1966). Sinds 1966 woonachtig in Zwitserland, sinds 30.06.1983 Zwitsers staatsburger. Was tot zijn pensionering werkzaam in verschillende leidinggevende functies in de elektrotechnische industrie. Samensteller van deze kwartierstaat en deze homepage.    

 

     Hij trouwde met Plony Nel Margrete van Wijgerden, 1966 in Utrecht.

 

 

 

3.  Plony Nel Margrete van Wijgerden, geb. in Bunnik.

 

http://www.zuiderent.ch/pictures/Plony_Zuiderent.jpg     Geen verdere gegevens i.v.m. privacy.

 

 

 

 

 

 

 

Generatie 03 (grootouders)

 

4.  Jacob Bastiaan Zuiderent, geb. 10.08.1910 in 's-Gravendeel, ovl. 15.12.1992 in Dordrecht, begraven in 's-Gravendeel, datum/bron: 16.08.2003 AZ.[1]

    

http://www.zuiderent.ch/pictures/JaapZ.jpg     Aannemer van schilderwerk. Jacob nam het door zijn vader Aart opgerichte schildersbedrijf aan de Noord-Voorstraat 15 over. Opperbrandmeester van 's-Gravendeel 1959/71. Lid kerkbestuur (ouderling) 1947/80, met korte onderbrekingen, lid generale synode (c.g.) 1977. Voorzitter van de AR-kiesvereniging en van de patroonsvereniging ’s-Gravendeel. Voorzitter van de Chr. schilderspatroons Zuid-Holland. Hij werd op 09.02.1971 onderscheiden met de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, in zilver. [Zijn oudste zoon Aart volgde hem op in het schildersbedrijf, dat later op diens zoon Danny overging en bij het 100-jarig bestaan in 2005 het koninklijke predikaat “Hofleverancier” verkreeg].

    

     Hij trouwde met Jannetje Monster, 13.07.1938 in 's-Gravendeel. gezinsfoto.

 

5.  Jannetje Monster, geb. 13.11.1911 in 's-Gravendeel, ovl. 31.03.1998 in ’s-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 AZ, MONp276 /-IIp135.1,[2]

    

MaZ_zithttp://www.zuiderent.ch/pictures/Strijensestraat_19_1972.jpg     Het gezin woonde aanvankelijk Strijensestraat 19 (nu Frisostraat, foto), waar hun kinderen geboren werden. Dan 1948/70 aan de Noord-Voorstraat 15 en tenslotte Groene Kruisstraat 4. Als weduwe woonde Jannetje in het bejaardenhuis Immanuël te 's-Gravendeel. Jacob en Jannie hadden 4 kinderen: Aart, Arnold, Ad en Sjanie, alle gehuwd (geen verdere gegevens i.v.m. privacy).

 

 

 

 

 

 

 

6.  Gijsbert Marius van Wijgerden, geb. 13.09.1916 in Bunnik, ovl. 01.05.1984 in Doorn, datum/bron: 16.08.2003 AZ.1

    

http://www.zuiderent.ch/pictures/GijsW.jpg     Directeur Stichtse Boaz Bank vanaf 1943 als opvolger van zijn vader (zie aldaar). Districtsdirecteur Utrecht van de Nederlandse Middenstansbank, na de fusie met de Boaz Bank 1962. Lid van de landelijke directie NMB Bank (de latere ING-Bank) te Amsterdam 1970, was o.a. ook directeur van het NMB pensioenfonds. Woonde aanvankelijk te Bunnik in het bankgebouw aan de Provinciale Weg (foto bij kw.13). Was aldaar o.a. voorzitter van het schoolbestuur. Hij verhuisde later – nadat hij hertrouwd was – naar Doorn. Was ouderling-kerkvoogd te Doorn. Voorzitter van de Vereniging "Het Zonnehuis".

    

     Hij trouwde met Aaltje Baars, 11.05.1943 in Bunnik (gesch. 09.02.1962). paarfoto.

 

 

7.  Aaltje Baars, geb. 02.01.1920 in Utrecht, ovl. 12.06.2002 in Utrecht, datum/bron: 16.08.2003 BRSp195, AZ.[3],1

    

http://www.zuiderent.ch/pictures/AaltjeBaars.jpg     Ging vanaf 1956 met haar kinderen weer te Utrecht wonen, in een gedeelte van haar ouderlijk huis aan de Weerdsingel WZ 8. In 1970 verhuisde ze naar een appartement aan de Beneluxlaan 168. Twee kinderen: Plony en Wijnanda, beide gehuwd (geen verdere gegevens i.v.m. privacy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatie 04 (overgrootouders)

 

8.  Aart Zuiderent, geb. 02.08.1884 in 's-Gravendeel, ovl. 08.10.1968 in Dordrecht, begraven in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 AZ.1 

    

http://www.zuiderent.ch/pictures/OpaZ.jpg     Aannemer van schilderwerken te 's-Gravendeel, diaken 1916/43, brandmeester 1934/48. Aart begon in 1905 een eigen schildersbedrijf, waarmee hij na het smedentijdperk de eeuwenoude ambachtelijke ondernemerstraditie van de familie voortzette. Als "huis- en rijtuigschilder" knapte hij aanvankelijk in de winter rijtuigen op en verkocht ze in het voorjaar. Naast het gewone schilderwerk nam hij steeds vaker grote werken aan, zoals kazernes, bruggen etc, ook buiten de regio (tot Leiden toe), vaak met personeel van de lokale arbeidsbeurs. Hij begon zijn bedrijf achter in het pand van zijn vader maar kocht op 31-jarige leeftijd een eigen woon- en bedrijfspand aan de Noord-Voorstraat 15 (foto) voor 4000 Gld contant geld. Firmant Mol & Co onroerend goed 1926/54. Was in 1935 en 1939 ARP-kandidaat voor de gemeenteraad, werd echter niet gekozen. Aart was jong weduwnaar en woonde vanaf 1948 met zijn huishoudster, mej. G.G. de Fijter (bijna 30 jaar bij hem in dienst) aan de Groene Kruisstraat 4.

    

     Hij trouwde met Adriaantje Lijntje den Hartigh, 19.03.1908 in Strijen. paarfoto. kinderen.

 

9.  Adriaantje Lijntje den Hartigh, geb. 21.02.1882 in Strijen, ovl. 19.02.1938 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 AZ.1

    

http://www.zuiderent.ch/pictures/NVoorstraat15.jpg     Een foto van Adriaantje omstreeks 1900 in klederdracht is opgenomen in "De keuvels van het Overmase", blz. 32. Adriaantje droeg de keuvel (of krullenmuts) na haar huwelijk nauwelijks meer, hoogstens bij bijzondere gelegenheden zoals de bruiloft  van haar zwager. Een genealogische bijzonderheid is, dat Adriaantje een10-voudige afstammelinge was van de rond 1500 levende Doen Beijensz, fondateur van de "Grote Memorielanden" te Poortugaal, wiens nakomelingen eeuwen lang administratief bijgehouden zijn. Ze is dan ook met een groot aantal Hoeksche Waardse boerenfamilies verwant. Aart bezocht zijn meer dan 10 km verder in Strijen wonende bruid in de regel met de tilbury.[4],[5]

 

 

 

 

 

 

 

10.  Arnoldus Monster, geb. 18.06.1882 in 's-Gravendeel, ovl. 05.11.1956 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp275 /-IIp134.2

      

OpaMon       Arnold werd metselaar-aannemer, waarbij hij vaak samen werkte met een collega onder de naam "Monster en Uitterlinden". Hij ging in het pand van zijn schoonvader wonen, op de hoek Langestraat-Strijensestraat (nu Frisostraat) waar hij naast zijn bouwbedrijf de daar bestaande winkel van Cornelis Brand, samen met zijn vrouw, voortzette. Deze winkel was de voorloper van de drogisterij Monster, die tot begin 2008 onder deze naam bestaan heeft. Hij stichtte met twee compagnons ca. 1930 een chemisch fabriekje ‘Mobérsto', waar aanvankelijk soda en later zalf werd gefabriceerd. Arnold was 1934/54 antirevolutionair gemeenteraadslid van 's-Gravendeel (onderbroken 1941/45 tijdens de bezetting), brandmeester, lid kerkbestuur (ouderling) en voorzitter schoolbestuur. Hij was een begaafd spreker en bekend om zijn vaak humoristisch getinte speeches. In 1953 werd hem verleend de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud.

      

       Hij trouwde met Adriana Brand, 02.06.1906 in ’s-Gravendeel. paarfoto. kinderen.

 

 

11.  Adriana Brand,  geb. 20.10.1881 in 's-Gravendeel, ovl. 10.11.1946 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp275 /-IIp134,177.2

      

http://www.zuiderent.ch/Pictures/OmaM18.jpgSmidsweg39       Adriana hield zich naast haar gezin bezig met de verkoop in de winkel. Later namen de zoons Teun en Arie het metselaarsbedrijf resp. de winkel over en verhuisden Arnold en Adriana met de jongere kinderen naar een nieuw huis aan de Smidsweg 39 (foto).

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Wijnand van Wijgerden, geb. 25.11.1886 in Noordeloos, ovl. 28.12.1945 in Driebergen-Rijsenburg, datum/bron: 16.08.2003 AZ.1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/WijnandvanW.jpg       Wijnand begon zijn loopbaan in 1910 als gemeenteambtenaar te Pernis. In 1913 werd hij ambtenaar voor financiën en sociale zaken te Bunnik. Daarnaast was hij secretaris coöp land- en tuinbouwvereniging Bunnik vanaf 1920 en voorzitter van het schoolbestuur 1929/37. In 1915 was hij medeoprichter van de Boaz Bank te Bunnik, waar hij aanvankelijk de functie van kassier/boekhouder in nevenfunctie uitoefende, dan 1929/42 een volle baan als directeur, waarbij hij tot 10’000 Gld privé verantwoordelijk was voor eventuele tekorten. Hij bouwde de bank gestadig uit tot de NV Stichtse Boaz Bank met hoofdkantoor te Bunnik (foto) en verschillende bijkantoren in de provincie. Zie ook de geschiedenis van deze bank in “Tussen Rijn en Lek” 1992. Grafschrift te Bunnik: "HIER RUST ONZE INNIG GELIEFDE MAN EN VADER WIJNAND VAN WIJGERDEN IN LEVEN DIRECTEUR VAN DE BOAZBANK TE BUNNIK GEB. 25 NOV. 1886 OVERL. 28 DEC 1945". Een plaquette met een beeltenis van Wijnand bevond zich in de hal het bankgebouw.

      

       Hij trouwde met Evertje den Boesterd, 18.06.1914 in Waardenburg (Neerijnen). kinderen.

 

 

13.  Evertje den Boesterd, geb. 04.05.1892 in Waardenburg (Neerijnen), ovl. 27.06.1993 in Driebergen-Rijsenburg, datum/bron: 16.08.2003 AZ.1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/EvertjeB18j.jpghttp://www.zuiderent.ch/pictures/BOAZBANK.jpg       Verhuisde 1945 met haar man van Bunnik (waar zij in het bankgebouw woonden) naar de Oranjelaan in Driebergen, waar ze als weduwe bleef wonen tot ze in de 60-er jaren naar de serviceflat "de Beukenhorst" aldaar verhuisde. De laatste jaren van haar leven woonde ze in het bejaardenhuis Rehoboth te Driebergen, waar ze 101 jaar oud werd, tot het eind toe helder en geinteresseerd. Zij is ruim 47 jaar weduwe geweest. Een Amsterdamse voorvader van Evertje is afgebeeld bij generatie 13d (zie ook het echtpaar Anslo op de homepage).

 

 

 

 

 

 

 

14.  Bastiaan Baars, geb. 15.05.1894 in Utrecht, (zie info 1) ovl. 24.06.1950 in Utrecht, datum/bron: 11.07.2003 BRSp194, AZ.3,1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/BasBaars.jpg       Koopman, groothandelaar in aardappelen. Bas werd reeds op 16-jarige leeftijd door zijn vader naar Pommeren gestuurd om aardappelen in te kopen, vanwege een mislukte oogst. Hij volgde zijn vader op in de aardappelhandel en kocht in 1923 (voor f 34.500) een woning met pakhuis aan de Weerdsingel WZ 8 (foto) te Utrecht. Nadat hij de ouderlijke aardappelwinkel aan de Amsterdamse Straatweg aan zijn zwager Aart C. Smit overgedaan had, beperkte hij zich tot de groothandel. In de tweede wereldoorlog was Bas hoofd voedselvoorziening van de provincie Utrecht en het Gooi, namens de Vereniging tot Behartiging van de Nederl. Aardappelhandel. Ook bood hij in die tijd hulp en schuilplaats aan onderduikers en hielp neergestorte Engelse piloten te vluchten.

      

       Hij trouwde met Pleuntje Zuiderent, 12.06.1918 in 's-Gravendeel. paarfoto, kinderen.

 

 

15.  Pleuntje Zuiderent, geb. 24.02.1894 in 's-Gravendeel, ovl. 24.10.1985 in Utrecht, datum/bron: 11.07.2003 BRSp194, AZ.3,1

      

PleuntjeZ_19jr       Pleuntje zette na de vrij vroege dood van haar man de groothandel samen met haar boekhouder voort, waarna deze – bij gebrek aan een opvolger in de familie – de zaak samen met een collega overnam. Zij bleef als weduwe aan de Weerdsingel te Utrecht wonen, verhuisde ca. 1969 naar de serviceflat "De Keizershof" te Utrecht. Zij is ruim 35 jaar weduwe geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatie 05 (betovergrootouders)

 

16.  Bastiaan Zuiderent, geb. 01.07.1857 in Kleine Lindt, ovl. 05.03.1930 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 AZ, ALWp74.1,[6]

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/BasZ.jpg       Bastiaan was aanvankelijk bakker in het pand Noord-Voorstraat 3 (in 1876 door zijn vader gekocht van Willem de Heer, in 1901 verkocht aan bakker Benders), waar Grietje de winkel runde en een bakkersknecht het brood bakte. Hij deed daarnaast zelf verschillende andere zaken tot hij landbouwer en zuivelproducent werd. Hij pachtte het eiland de Crabbepolder, waar een zetbaas het boerenwerk regelde; ook pachtte hij het 's-Gravendeelse veer. Bastiaan bewoonde als “herenboer” het pand aan de Beneden-Havendijk (foto), één der voorname 18e eeuwse woningen in ’s-Gravendeel, in 1960 door brand verwoest. In 1895 werd het gezin met tyfus besmet, lijders waren de 15-jarige Pieternella en de 5-jarige Huig. In 1897 doet hij aangifte dat 5 anderhalf jarige ossen, lopende aan de 's-Gravendeelse tol in de Mijlpolder, vermoedelijk aan Mond- en Klauwzeer lijden. In 1899 lijden 6 hokkelingen, lopende in Groot Koninkrijk, aan deze ziekte. Bastiaan stond in 1903 kandidaat voor de gemeenteraad, werd echter niet gekozen.

      

       Hij trouwde met Grietje de Geus, 10.07.1879 in 's-Gravendeel. paarfoto, kinderen.

 

 

17.  Grietje de Geus, geb. 25.07.1858 in 's-Gravendeel, ovl. 19.10.1942 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 AZ.1

http://www.zuiderent.ch/pictures/Boerderij_Zuiderent.jpg      

http://www.zuiderent.ch/pictures/GrietjeG.jpg       Op latere leeftijd woonde het echtpaar in een nieuwgebouwd renteniershuis Smidsweg 29, waar Grietje als weduwe bleef wonen. Zij maakt een testament als weduwe op 19.01.1931. Tot de activa van haar nalatenschap behoorde volgens de acte van scheiding d.d. 30.06.1943 het door haar bewoonde huis aan de Smidsweg, waarvan haar ongehuwde dochter Teuntje levenslang het vruchtgebruik toebedeeld krijgt. Verdere activa zijn tegoeden, gegeven hypotheken en effecten, erfgenamen zijn haar 8 kinderen. Uit de zware gouden krullen van haar krullenmuts, die als een teken van welstand golden, werden 4 armbanden voor haar dochters vervaardigd.

 

 

 

 

 

 

 

18.  Jacob den Hartigh, geb. 12.09.1841 in Numansdorp, ovl. 20.10.1925 in Strijen, datum/bron: 08.08.2003 AZ, SMH, GdH, APvdH.1,[7],[8],[9]

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/JacobH2.jpg       Jacob werd als jongste van 15 kinderen op de familiehoeve aan de Volgerlandseweg te Numansdorp geboren. Hij was eerst pachtboer aan de Oudendijk 3 te Strijen, had later een eigen boerderij te Strijen in het Land van Essche, aan de Wielweg 5 (foto), schuin tegenover de boerderij van zijn schoonfamilie Steenbergen. Ten huize van Jacob den Hartigh, die een zeer gastvrij mens was, werden vrije religieuze samenkomsten naar de oude Gereformeerde traditie gehouden, zogenaamde "gezelschappen". Ook onder landlopers was Jacob bekend om zijn strenge zondagsheiliging en zijn gastvrijheid. Deze kwamen daarom bij voorkeur ’s zaterdags bij hem aan en kregen dan onderdak in de schuur mits ze tot maandagmorgen bleven.

      

       Hij trouwde met Bastiaantje Janna Steenbergen, 11.04.1872 in Strijen. kinderen.

 

 

Foto0001

 

 

19.  Bastiaantje Janna Steenbergen, geb. 26.02.1851 in Strijen, ovl. 04.04.1917 in Strijen, datum/bron: 08.08.2003 SMH, GdH.7,8

 

       Woonde nog op de ouderlijke boerderij bij het tweede huwelijk van haar moeder in 1869 met Jacobs halfbroer Jan Aart den Hartigh. Bastiaantje trouwde 3 jaar later als 21-jarig meisje met de 31-jarige halfbroer van haar 46-jarige stiefvader. Hoewel afkomstig uit een Strijens boerengeslacht, vindt men onder haar voorouders verschillende Dordtse regentenfamilies en via deze ook de 13e eeuwse adellijke heren van Strijen.

 

 

 

 

20.  Arie Monster, geb. 21.12.1837 in 's-Gravendeel, ovl. 03.08.1916 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp187 /-IIp107.2

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/ArieMon.jpg       Daar hij op 12-jarige leeftijd zijn vader verloor en diens scheepswerf niet voortgezet kon worden, moest Arie – net als zijn broers – een nieuw bestaan opbouwen. Hij begon een metselaarsbedrijf te 's-Gravendeel, terwijl hij 's winters - als er geen werk in de bouw was - klokken repareerde. In de volksmond werd hij daarom wel "Aai de klokkenmaker" genoemd. Arie is verschillende keren verhuisd, bleef echter steeds in de wijk Bevershoek/Benedenhavendijk. Hij had ook klanten in Wieldrecht en Willemsdorp, aan de overzijde van de Kil, waarheen hij met de roeiboot op karwei ging. Een Dordtse voorvader van Arie is afgebeeld bij generatie 15b.

      

       Hij trouwde met Adriaantje de Hoog, 06.03.1863 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

 

 

 

 

21.  Adriaantje de Hoog, geb. 10.08.1842 in Wieldrecht-met Louisapolder, ovl. 07.04.1920 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp187 /-IIp107.2

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/AdrieHoog.jpg       Van hun 14 kinderen bleven alleen 2 zoons in leven, de andere zijn als zuigeling gestorven, waarschijnlijk verdroegen ze geen koemelk. De jongste zoon, Arnoldus, zou zijn overleven aan de voeding met karnemelk te danken hebben gehad. De vrij eenvoudige, wellicht koperen of vergulde krullen aan de krullenmuts van Adriaantje wijzen niet op grote welstand, vergelijk de massievere gouden krullen bij kw. 17 en 9. Hoewel ze uit een eenvoudig gezin stamde, vinden we onder Adriaantjes voorgeslacht behalve schoolmeesters ook een bekende Leidse boekdrukker, zie ook de afbeelding bij generatie 10a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Cornelis Brand, geb. 09.03.1834 in Dubbeldam, ovl. 06.08.1906 in 's-Gravendeel, begr. 08.08.1906 te ’s-Gravendeel (3e klasse, 3 uur klokluiden), datum/bron: 06.08.2003 SMH, FBB, AZ. 7,[10],1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/CeesBrand.jpg       Vermeld als vlasboer in 1866, als winkelier vanaf 1870. Hij had een winkel in drogisterij- en huishoudartikelen, hoek Langestraat/Strijensestraat (foto rechts) te 's-Gravendeel. Aantekening familiebijbel Brand: "overleden vader Cornelis Brand den 6de Augustus 1906 aan een slaapberoerte - 72". Daar Cornelis nooit op de foto wilde, is hij slechts op een ansichtkaart vereeuwigd. Cornelis maakte zich volgens overlevering niet graag druk, hij ging pas in de winkel bedienen als er meer dan één klant was. ’s Zaterdags kwamen wel armere mensen uit de buurt voor een stuiver kerkgeld “wisselen”, de stuiver werd als schuld op de lei geschreven en bij gebrek aan liquiditeit van de schuldenaar later nogal eens uitgewist.

      

       Hij trouwde met Jannetje Smits, 19.08.1864 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

http://www.zuiderent.ch/pictures/Winkel_Brand.jpg

 

23.  Jannetje Smits, geb. 09.09.1839 in 's-Gravendeel, ovl. 29.04.1905 in 's-Gravendeel, datum/bron: 21.08.2004 FBB, AZ, MCV.10,1,[11]

      

       Aantekening in de familiebijbel Brand: "overleden onze innig geliefde, onvergetelijke Moeder Jannetje Smits den 29 ste April 1905 aan een slaapberoerte - 65". Jannetjes grootvader Johannes Smits (Schmitz) kwam omstreeks 1771 als kleermaker uit het land van Kleef naar ’s-Gravendeel. Dit is de meest recente verbinding van deze kwartierstaat met het buitenland.

 

 

 

 

24.  Gijsbert van Wijgerden, geb. 21.02.1852 in Brakel, ovl. 28.10.1936 in Driebergen, datum/bron: 18.10.2003 GvWp124.[12]

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Gijs_en_Marigje.jpg       Landbouwer te Noordeloos, melkhandelaar te Den Haag 1902, verhuist in februari 1913 naar Zeist en handelt in aardappelen, woonde o.a. in Huis ter Heide. Hij is overleden te Driebergen-Rijsenburg, waar hij als weduwnaar bij zijn dochter Jenneke, filiaalhoudster van de Stichtse Boaz Bank aan de Wilhelminalaan aldaar, woonde. Hij werd begraven op de Oude Algemene Begraafplaats te Driebergen-Rijsenburg.

      

       Hij trouwde met Marigje Kooijwijk, 29.08.1878 in Noordeloos. kinderen.

 

 

 

 

 

 

25.  Marigje Kooijwijk, geb. 16.02.1856 in Noordeloos, ovl. 02.11.1928 in Driebergen-Rijsenburg, datum/bron: 21.08.2003 GvWp122, BdL.12,[13]

      

       Haar 10 kinderen werden geboren te Noordeloos tussen 1879 en 1892. Door de uit Noordeloos stammende Marigje vindt men in deze kwartierstaat vrij veel kwartieren uit het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden.

 

 

 

26.  Abraham den Boesterd, geb. 23.10.1850 in Neerijnen,[14] ovl. 14.12.1935 in Neerijnen, datum/bron: 28.08.2003 AZ, WdB.1,[15]

      

http://www.zuiderent.ch/Pictures/Abraham.jpg       Landbouwer te Neerijnen (foto: boerderij). Behalve Evertje stammen alle kinderen uit het tweede huwelijk. Er zijn nog steeds den Boesterds, nakomelingen van Abraham, die in Neerijnen het beroep van landbouwer uitoefenen. Een belangrijk gedeelte van zijn nazaten vestigde zich echter in Canada, zie ook onder kinderen.

      

 

       Hij trouwde (1) met Pietronella Margaretha La Verge, 29.05.1889 in Culemborg.

                                                                                                                        kinderen

       Hij trouwde (2) met Janna Margaretha van Ommeren, 24.03.1898 in Lienden.

 

Boesterd_Waardenburg2

 

27.  Pietronella Margaretha la Verge, ook bekend als Laverge, geb. 15.09.1853 in Darthuizen bij Leersum, ovl. 29.03.1894 in Neerijnen, (zie info 2) datum/bron: 16.08.2003 AZ, GLV.1,[16]

      

       Twee jaar na de geboorte van de eerste dochter overleden. Pietronella stamt uit een Hugenotengeslacht, haar voorvader Jacques la Verge kwam voor 1686 als pruikenmaker uit Frankrijk naar Nederland. Via haar grootmoeder Elsje Ullenberg heeft zij echter ook wortels in het Duitse Elberfeld. (Pietronella zal niet geweten hebben, dat zij slechts  9 generaties terug in de persoon van Willem V van Bernsau een gemeenschappelijke voorvader had met haar tijdgenote koningin Emma, die 1890/98 regentes van Nederland was).

 

 

 

28.  Hendrik Baars, geb. 21.11.1867 in 's-Gravendeel, ovl. 24.01.1931 in Utrecht, datum/bron: 11.07.2003 BRSp193, AZ.3,1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Henk_Baars.jpg       Hij vestigde zich te Utrecht en bouwde een woon- en bedrijfspand aan de Amsterdamse Straatweg (foto), grond gekocht 1900. Bedreef aldaar een aardappelwinkel, tevens groothandel in aardappelen. Hendrik was ouderling te Utrecht-Centrum (Wittevrouwensingel). Hij kocht 1920 een huis aan de Utrechtse Straatweg in de Bilt, waar hij zich - als 52-jarige rentenier - met zijn vrouw vestigde. Bij Aaltjes overlijden in 1922 behoren tot het gemeenschappelijke vermogen de twee genoemde panden, een pakhuis met bovenwoning aan de Daalsedijk, 2 dubbele huizen aan de Kwartelstraat en enige gegeven hypotheken. Van het aan de kinderen toekomende vermogen behoudt Hendrik levenslang het vruchtgebruik.

      

       Hij trouwde met Aaltje Bijl, 21.05.1892 in 's-Gravendeel. paarfoto, kinderen.

 

 

29.  Aaltje Bijl, geb. 13.08.1868 in 's-Gravendeel, ovl. 07.05.1922 in De Bilt, datum/bron: 11.07.2003 BRSp193, AZ.3,1

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Aaltje_Bijl.jpghttp://www.zuiderent.ch/pictures/Straatweg.jpg       Aaltje droeg blijkens een gezinsfoto (zie onder “kinderen) ook in Utrecht nog de Hoeksche-Waardse klederdracht met krullenmuts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Bastiaan Zuiderent, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 5) geb. 01.07.1857 in Kleine Lindt, ovl. 05.03.1930 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 AZ, ALWp74.1,6  Hij trouwde met Grietje de Geus, 10.07.1879 in 's-Gravendeel.

 

31.  Grietje de Geus, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 5) geb. 25.07.1858 in 's-Gravendeel, ovl. 19.10.1942 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 AZ.1

 

 

 

Generatie 06 (oudouders)

 

32.  Aart Zuiderent, geb. 18.11.1815 in Strijen, gedoopt 17.12.1815 in Strijen, ovl. 03.08.1880 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.08.2003 AZ, SG1302, OV1950p109.1,[17],[18]

      

Heul       Smid, woonde bij de Develsluis te Kleine Lindt/Heerjansdam. A. Zuiderent, smid, wordt 1842 vermeld in het rekeningboek van de NH-kerk van Kijfhoek. In 1859/60 nog vermeld als smid in Heerjansdam bij de erfdeling van zijn vader. Hij verhuisde ca 1860 naar 's-Gravendeel, waar hij smid was in de latere smederij Barth op de Heul (foto). [Zijn voorganger in deze smederij, Gijsbert Bijl, wordt nadien slechts als veearts – zijn tweede beroep – vermeld]. Aart’s oudste zoon Huigh was opvolger in de smederij te 's-Gravendeel, deze overleed echter jong in 1875, waarna de smeden in deze familietak uitgestorven waren. (In Strijen waren de Zuiderents smid tot 1841 in Heerjansdam tot 1928).

                       

       Hij trouwde met Pieternella Mol, 30.04.1840 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

33.  Pieternella Mol, geb. 13.08.1818 in 's-Gravendeel, ovl. 18.10.1891 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.08.2003 AZ, SG1302.1,17

 

       Maakt als weduwe van Aart Zuiderent op 20.02.1891 een testament, terwijl op 10.08.1892 de boedelscheiding plaats vindt van haar nalatenschap. Te verdelen is f. 1.912 over 7 kinderen, waarvan f. 1.435 stamt uit de kooppenningen van haar in het openbaar verkochte huis met erf. Haar lijfsieraden gaan naar de 3 nog in leven zijnde dochters Jannigje, Pleuntje en Jaapje.

 

 

34.  Arie de Geus, geb. 12.10.1822 in 's-Gravendeel, ovl. 08.11.1906 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 SMH, AZ, CGKp6, sGDp151, MORp251,7,1,[19],[20],[21]

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Arie_de_Geus.jpg       Koopman, winkelier, ouderling. Arie was in 1895 één van de her oprichters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s-Gravendeel. [Na de vereniging van de afgescheidenen met de dolerenden in 1892 riep een plaatselijke Gereformeerde predikant weerstanden op, niet alleen vanwege zijn leer maar vooral ook omdat hij bevorderde dat arbeiders de betere plaatsen kregen in de kerk en de beter gesitueerden op de slechtere plaatsen kwamen. Eén en ander leidde tot uittreding van ca. 200 leden, vooral beter gesitueerden, die Chr. Ger. werden]. Een familiefoto met Arie de Geus is opgenomen in het boek 400 jr 's-Gr-deel, pag. 151 (zie onder kinderen).20 Tot zijn nageslacht behoren naast oud-minister Aart Jan de Geus vrij veel zakenlieden, waaronder verschillende op de Quote-500 lijst vermelde personen.

           

       Hij trouwde met Teuntje Moret, 08.11.1845 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

 

 

35.  Teuntje Moret, geb. 17.08.1823 in 's-Gravendeel, ovl. 01.12.1916 in 's-Gravendeel, begraven 04.12.1916 in 's-Gravendeel (3 uur klok luiden, Kl. 2), datum/bron: 09.06.2003 AZ, SMH, MORp251, sGDp95.1,7,21,20

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Teuntje_Moret.jpg       Het echtpaar Arie de Geus en Teuntje Moret schonken in 1895 het avondmaal stel aan de (nieuw geïnstitueerde) Christelijke Gereformeerde Kerk "als dankoffer, dat zij op 8 november het bijzondere voorregt mogten genieten 50 jaar door de Band des Huwelijks aan elkaar verbonden te zijn geweest." [Teuntjes broer Leendert Moret emigreerde met ds. Scholte in april 1847 met het barkschip Nagasaki via Baltimore naar Pella in Iowa, zie ook kwartier 85].

 

 

 

 

 

 

36.  Paulus den Hartigh, gedoopt 04.10.1795 in Numansdorp, ovl. 03.05.1873 in Numansdorp, datum/bron: 05.08.2003 GdH, SMH.8,7

      

       Bouwman (akkerbouwer) op de ouderlijke boerderij aan de Volgerlandseweg te Numansdorp. Gemeenteraadslid van Numansdorp 1860/72. Vermeld bij de hoofdelijke omslag 1847/59 wonende op B78, aangeslagen tussen f 40 en f 99. Vanaf 1862 vermeld wonende op B86.

 

       Hij trouwde (1) te Numansdorp 19.12.1819 Pleuntje van der Waal, ovl. 28.08.1828.

                                                                                                                                                kinderen.

       Hij trouwde (2) met Bastiaantje Groeneweg, 07.11.1829 in Numansdorp.

 

37.  Bastiaantje Groeneweg, geb. 26.12.1805 in Numansdorp, ovl. 23.07.1844 in Numansdorp, datum/bron: 05.08.2003 GdH, KPG.

      

       [Zoon Paulus den Hartigh emigreerde in 1904 naar de staat Washington, zie onder kinderen]

 

Steenbergenzw38.  Arie Steenbergen, geb. 27.10.1814 in Strijen, ovl. 10.09.1866 in Strijen, datum/bron: 07.07.2003 SMH, GdH.7,8

      

       Landbouwer op de grote ouderlijke boerderij (foto) te Strijen, aan de Wielweg 4 in het Land van Essche. Arie zal historisch geïnteresseerd geweest zijn: zijn naam komt voor op de “naamlijst der inteekenaren” van het boek “Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoekschen-Waard” door J.W. de Regt, uitgegeven in 1849.

 

       Hij trouwde (1) met Rijka Johanna Kranenburg, 01.10.1845 in Strijen, ovl. 27.10.1845.

                                                                                                                                                            kinderen.

       Hij trouwde (2) met Maaike van der Linden, 07.10.1847 in Strijen.

 

39.  Maaike van der Linden, geb. 21.03.1827 in Hekelingen, ovl. 05.05.1901 in Strijen, datum/bron: 07.07.2003 SMH, GVi, GdH. 7,[22],8

      

       Maaike trouwde (2) op 11.03.1869 in Strijen met Jan Aart den Hartigh (halfbroer van haar schoonzoon Jacob den Hartigh), die het boerenbedrijf van de familie Steenbergen voortzette. [Over haar dochter Maria Maaike Steenbergen, die met 30 jaar overleed, werd - kennelijk met toestemming van moeder Maaike - een stichtelijke traktaat uitgegeven, dat nog heden in bepaalde religieuze kringen - zelfs via internet - in omloop is, zie onder kinderen].

 

40.  Cornelis Monster, geb. 31.03.1799 in Puttershoek, ovl. 28.08.1849 in Rotterdam, datum/bron: 22.05.2003 MONp130 /-IIp93.2

      

       Cornelis was scheepmaker te 's-Gravendeel aan de Bovenhavendijk, huis nr. 52. Hij kreeg cholera, werd te Rotterdam verpleegd, waar hij ook overleed. Reeds op 09.09.1848 moest hij zijn huis op de Havendijk verkopen aan de belendende bierbrouwer Hendrik de Heer. Zijn broer Pieter, die eveneens scheepstimmerman was, was in 1827 verdronken. De vroege dood van beide broers en het daaruit volgende einde van de scheeptimmerwerf voor binnenvaartuigen te 's-Gravendeel, betekende een grote economische klap voor deze familie. [Bovendien was het scheepverkeer te 's-Gravendeel sinds de opening van het kanaal door Voorne in 1831 sterk verminderd. Daarvoor bezochten jaarlijks 400 tot 500 zeeschepen het dorp, dat lichtingsplaats was voor alle Oost- en West-Indische schepen (afbeelding), die wegens ondiepten der rivieren niet tot Rotterdam konden komen. Verder bezochten 1400 tot 1500 binnenlandse vaartuigen per jaar het dorp (de Regt, blz. 199)].[23]

      

       Hij trouwde met Neeltje Mookhoek, 01.04.1830 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

41.  Neeltje Mookhoek, geb. 01.04.1809 in 's-Gravendeel, ovl. 20.10.1875 in Dubbeldam, datum/bron: 22.05.2003 MONp130.2

      

       Bij haar overlijden te Dubbeldam: wonende te 's-Gravendeel, 66 jaar oud.

 

42.  Arnoldus de Hoog, geb. 28.02.1813 in Sint Anthoniepolder, ovl. 09.03.1879 in Dubbeldam, datum/bron: 31.07.2004 DHW, SMH, Mol.[24],7,[25]

      

       Arbeider, woont te Wieldrecht. Via hem kwam de naam Arnold(us) in de familie Monster.

      

       Hij trouwde met Teuna Naaktgeboren, 10.04.1841 in Wieldrecht. kinderen.

 

43.  Teuna Naaktgeboren, geb. 30.03.1816 in Puttershoek, ovl. 01.05.1894 in Dubbeldam, datum/bron: 31.07.2004 SMH, DHW, Mol.7,25,26

      

       Zij woont na 1870 als gezinshoofd op zichzelf (?) te Dubbeldam. Ze werd op 01.05.1894 dood gevonden in een sloot aan de Reeweg.

 

44.  Hendrik Cornelisz Brand, geb. 27.09.1806 in Dubbeldam, ovl. 10.05.1896 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 AZ, OV1956p75, OV2000p362.1,[26],[27]

      

       Was landarbeider te Dubbeldam, kwam later als weduwnaar bij zijn zoon in 's-Gravendeel wonen. Volgens overlevering was hij een eenvoudig man, die zijn gehele bezit in een laken gepakt had. Hij kreeg een kamer naast de winkel en bereikte daar de onverwacht hoge leeftijd van bijna 90 jaar. Aantekening in de familiebijbel Brand: "overleden mijn vader Hendrik Brand 10 Mei 1896 - 89 (jaar)".

      

       Hij trouwde met Adriana Stam, 09.08.1832 in Wieldrecht. kinderen.

 

45.  Adriana Stam, geb. 15.03.1811 in Wieldrecht, ovl. 15.02.1869 in Dubbeldam, datum/bron: 22.05.2003 OV1956p75, KGS, FBB.27,[28],10

      

       Adriana was dienstbode in 1853. Aantekeningen in de familiebijbel Brand: "Adriana Stam Geboren Den 15 Maart 1811". "Overleden mijn moeder Adriana Stam den 15 Februarij 1869 (ouderdom bijna 58)".

 

46.  Teunis Smits, geb. 27.09.1801 in 's-Gravendeel, ovl. 27.04.1872 in 's-Gravendeel, datum/bron: 28.03.2005 SMH, FBB, AZ.7,10,1,11

      

       Had een kleermakerszaak in de Langestraat te 's-Gravendeel, naast de winkel van zijn schoonzoon Cornelis Brand. Aantekening familiebijbel Brand: "overleden vader Teunis Smits den 27 April 1872 aan een slaapberoerte - 70". Daar zijn zoon en opvolger Johannes Smits jong overleed (zie beneden) werd de zaak niet voortgezet. Dochter Jannetje was de enige erfgename

      

       Hij trouwde met Jannetje van Twist, 15.05.1835 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

image001

47.  Jannetje van Twist, geb. 18.09.1811 in 's-Gravendeel, ovl. 10.06.1871 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.07.2003 FMH, SBB.7,10

      

       Zij stierf 1871 tijdens de pokkenepidemie. Aantekening van haar schoonzoon Cornelis Brand in de familiebijbel Brand: "Overleden mijn vrouws moeder Jannetje van Twist aan de pokken den 10 Junij 1871 (59), ons dogtertje Jannetje ook aan de pokken den 14 Junij 1871 (6), mijn vrouws broer Johannes Smits ook aan de pokken den 30 Junij 1871 (23), zijn vrouw Geertrui van Vale (foto) ook aan de pokken den 25 Junij 1871 (25)". [Deze laatste grote pokkenepidemie, die Europa tussen 1870 en 1873 t.g.v. de Frans-Duitse oorlog teisterde, eiste in Nederland rond 20.000 slachtoffers].

 

 

48.  Peter Johannes van Wijgerden, geb. 09.02.1828 in Zuilichem, ovl. 05.03.1888 in Zuilichem, datum/bron: 18.10.2003 GvWp123, SAB.12,[29]

      

       Landbouwer, ouderling te Zuilichem 1870/81. Bij zijn huwelijk j.m. 23 jaar, geb. en won. te Zuilichem, zoon van Gijsbert van Wijgerden, overleden, en Jenneke Brouwers, wonende te Zuilichem (zij is als getuige aanwezig).

      

       Hij trouwde met Maria Bok, 11.04.1851 in Poederoijen. kinderen.

 

49.  Maria Bok, geb. 02.10.1823 in Poederoijen, ovl. 02.04.1902 in Zuilichem, datum/bron: 19.10.2003 SAB, GvWp123.30,12

      

       Bij haar huwelijk 27 jaar, zonder beroep, geb. te Poederoijen als dochter van Wijnant Bok en Hendrika Maria Hak, echtelieden (beide als getuigen aanwezig).

 

50.  Cornelis Kooijwijk, geb. 30.09.1805 in Noordeloos, gedoopt 06.10.1805 in Noordeloos, ovl. 03.09.1876 in Noordeloos, datum/bron: 21.08.2003 BdL, GvWp124.13,12

      

       Landbouwer te Noordeloos.

 

       Hij trouwde (1) met Bastiaantje de Ko(o)ning, 19.03.1836 in Noordeloos ovl. 18.01.1848

                                                                                                                                                            kinderen.

       Hij trouwde (2) met Adriaantje Molenaar, 07.09.1849 in Noordeloos, (zie info 3).

 

51.  Adriaantje Molenaar, ook bekend als Jaantje, geb. 14.03.1825 in Tienhoven, ovl. 18.12.1901 in Noordeloos, datum/bron: 21.08.2003 BdL, GvWp123.13,12

 

52.  Willem den Boesterd, geb. 11.09.1813 in Neerijnen, ovl. 27.04.1899 in Neerijnen, datum/bron: 21.10.2003 FvD, RAG.[30],14

      

       Bij zijn huwelijk was Willem winkelier, bij de geboorte van Abraham in 1850 eveneens, later werd hij landbouwer. Willem was tevens polderontvanger. Geërfde van de polder Tielerwaard 1853.

      

       Hij trouwde met Jannigje van Aken, 26.01.1850 in Waardenburg (ingezegend NH 27.01). kinderen.

 

53.  Jannigje van Aken, geb. 14.07.1824 in Waardenburg, ovl. 15.12.1890 in Neerijnen, datum/bron: 02.09.2003 FvD, NGVB.31,[31]

      

       Wordt na belijdenis als lidmaat aangenomen te Waardenburg (Ned. Herv.) 03.04.1846.

 

54.  Johannes Engelbertus la Verge, ook bekend als Laverge, geb. 11.01.1798 in Amsterdam, gedoopt 21.01.1798 in Amsterdam, ovl. 23.01.1871 in Beesd, datum/bron: 20.05.2003 GLV.16

      

       Landbouwer in Darthuizen bij Leersum (11.7.1832 op attestatie van Doorn), later in Rijswijk, Maurik en tenslotte te Beesd/Marienwaerd. Het is niet bekend waarom deze Amsterdamse koopmanszoon landbouwer in Gelderland werd, zijn familie bestond voornamelijk uit kooplieden.

      

       Hij trouwde met Evertje Versteegh, 09/13.11.1834 in Leersum. kinderen.

 

55.  Evertje Versteegh, geb. 11.04.1809 in Leersum, gedoopt 25.04.1809 in Leersum, ovl. 09.09.1891 in Neerijnen, datum/bron: 02.06.2003 UtA, GLV.[32],16

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Evertje_Versteeg.jpg       Belijdenis te Leersum 08.04.1832. Evertje stamt uit een geslacht van landbouwers en schoolmeesters maar ook tabaksplanters en -handelaren uit de buurt van Leersum. In de tijd van de tegenstellingen tussen prinsgezinden en patriotten behoorden haar vader en grootvader tot de patriotten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  Bastiaan Jacobsz Baars, geb. 14.10.1840 in 's-Gravendeel, ovl. 03.11.1913 in Utrecht, datum/bron: 25.10.2003 BRSp193.3

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Bastiaan_Jacobsz_Baars.jpg       Bas vervoerde aardappelen per schip van 's-Gravendeel naar Utrecht, waar hij ze verkocht. Hij verhuist 1895 van 's-Gravendeel naar Utrecht, waar zijn beide zoons zich al op de aardappelhandel waren gaan toeleggen.

      

       Hij trouwde met Maria Ligthart, 07.05.1864 in 's-Gravendeel. kinderen.

 

 

 

 

 

57.  Maria Ligthart, geb. 18.06.1839 in 's-Gravendeel, ovl. 29.11.1903 in Utrecht, datum/bron: 03.08.2003 BRSp193.3

      

http://www.zuiderent.ch/pictures/Maria_Ligthart.jpg       Van 11 kinderen van dit gezin bleven alleen de oudste en de jongste zoon in leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Andries Bijl, geb. 05.01.1840 in 's-Gravendeel, ovl. 03.06.1927 in 's-Gravendeel (3 uur klok luiden, 2e classe), datum/bron: 11.07.2003 SMH, AZ, SG1302.7,1,17

      

Andries Bijl       Als beroepen worden vermeld timmerman, koopman en winkelier. Woont in de Langestraat (ter plaatse van de latere kruidenierswinkel van zijn kleinzoon Andries Kooij). Andries wordt in 1859 ingeschreven bij de nationale  militie, hij wordt echter niet opgeroepen. De timmerlieden Andries Bijl en P. Visser worden in 1908 vermeld als ze een nieuw kerkorgel plaatsen, dat plechtig in gebruik genomen onder aanwezigheid van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravendeel (sGDp95).20

      

       Hij trouwde met Adriana Zuiderent, 01.11.1867 in ‘s-Gravendeel, (zie info 4). kinderen.

 

 

 

 

59.  Adriana Zuiderent, geb. 26.03.1848 in Kleine Lindt, ovl. 12.10.1888 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 SMH, SG1302.7,17

 

 

 

 

 

Generatie 07 (oudgrootouders)

 

image09064.  Huig Zuiderent, geb. 23.05.1785 in Strijen, ovl. 18.10.1859 in Heerjansdam, datum/bron: 12.08.2003 SMH, SG1302, OV1950p109, RR,7,17,18,[33]

      

       Meestersmid, winkelier te Strijen 1816, levert klompen voor de h.g.-armen. Corporaal bij de artillerie 1814. Huigs oudere broer Jan volgt zijn vader op als smid te Strijen (deze was ook “paardendokter” ofwel veearts, een vaker voorkomende beroepscombinatie). Huig verhuist ca 1820 met zijn gezin naar Kleine Lindt, waar hij hoefsmid was, wonende bij de Develsluis (grens Heerjansdam). Hij koopt 02.03.1830 een huis en smederij te Kleine Lindt voor f 2.200 van Anthonie Visser. H. Zuiderent, smid, wordt 1827 vermeld in het rekeningboek van de NH-kerk van Kijfhoek. Verdeling van de nagelaten goederen (een huis en smederij te Kleine Lindt, een huis aan de Dorpsstraat, eigendommen aan de Noldijk, totale waarde f 13.875) op 15.12.1859 (en 13.01.1860), comparanten: Aart Zuiderent, smid wonend te Heerjansdam, Geertrui Zuiderent getrouwd met Jasper v d Linden, Cornelis Zuiderent, smid te Heerjansdam.  Huigs zoon Cornelis en zijn kleinzoons Huig en Willem zetten de smederij tot 1928 voort (foto), terwijl Aart naar ’s-Gravendeel verhuist. Huig trouwt (2) te Heerjansdam in 1834 Pleuntje Jooste Willemstein, ovl. 1856.

      

       Hij trouwde met Jannigje Vermeulen, 23.04.1812 in Strijen.

 

65.  Jannigje Vermeulen, gedoopt 01.09.1788 in Strijen, ovl. 09.01.1827 in Kleine Lindt, datum/bron: 12.08.2003 AZ, SG1302.1,17

      

       Kinderen geboren: 6 te Strijen 1813/1817, 5 in de Kleine Lindt 1819/26.

 

66.  Arie Hendriks Mol, geb. 03.09.1780 in 's-Gravendeel, ovl. 12.10.1871 in 's-Gravendeel, begraven 16.10.1871 in 's-Gravendeel (Kl. 2A), datum/bron: 27.08.2003 SMH, SG596, sGDp67, GBOp268,7,20,[34],[35]

      

Vlas       Kerkmeester van 's-Gravendeel 1818, tot kerkvoogd benoemd bij koninklijk besluit van 10.05.1820 (waarbij koning Willem I de functie van de kerkmeesters verving door een 5-hoofdige kerkvoogdij en een College van Notabelen). Gemeenteraadslid 1834, vlasboer te 's-Gravendeel (vermeld 1821/58) rentenier 1862. [De geschiedenis van 's-Gr'deel was 300 jaar lang verbonden met de vlasserij (foto): het kweken en bewerken van vezelvlas ten behoeve van de linnenindustrie. De vlassers of vlasboeren hielden zich al naar gelang bezig met het verbouwen, roten, braken en zwingelen. Het product was vlaslint als halffabricaat voor de textielindustrie. In 1971 sloot de laatste vlasfabriek in 's-Gravendeel [36]]. Hij trouwt (1) 17.04.1807 te 's-Gravendeel (beide geb./won. te sgd) Aagje Cornelisdr. van der Linden, ovl. 16.11.1811.

                       

       Hij trouwde met Adriana Jans Oerlemans, 05.08.1813 in 's-Gravendeel.

 

67.  Adriana Jans Oerlemans, geb. 15.06.1781 in Sprang, gedoopt 17.06.1781 in Sprang (NB), begraven 07.10.1862 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2004 SMH, SG596, PS, GBOp212, 268,7,35,[37],36.

      

       Trouwt (1) 15.03.1807 te Sprang met Hendrik Blok, ovl. 18.09.1812. [Haar dochter Cornelia Wilhelmina Blok (geb. 11.10.1811) trouwde met vlasboer Melis Visser. Het gezin (met knecht) emigreerde in april 1847 als deel van een groep afgescheidenen rond ds. Scholte met het barkschip Nagasaki via Baltimore naar Pella in Iowa, zie ook kwartier 85. Zij keerden echter na 2 jaar terug, daar Cornelia niet aan het prairieleven kon wennen. Cornelia werd stammoeder van een bekend ’s-Gravendeels vlassersgeslacht].

 

68.  Jan de Geus, gedoopt 15.04.1787 in Maasdam, ovl. 28.06.1865 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.10.2003 GdG, TdG.[38],[39]

      

       Bouwknegt.

      

       Hij trouwde met Jannigje Ligthart, 08.05.1816 in 's-Gravendeel.

 

69.  Jannigje Ligthart, geb. 29.01.1795 in Mijnsheerenland, ovl. 03.11.1881 in 's-Gravendeel, datum/bron: 06.10.2003 SMH, TdG.7,40

      

       Met indemniteit van Maasdam naar St. Anthoniepolder 03.04.1800.

 

70.  Jan Moret, geb. 23.10.1787 in 's-Gravendeel, ovl. 05.04.1864 in Alblasserdam, datum/bron: 09.06.2003 SMH, MORp249.7,21

      

       Jan was broodbakker, hij had een bakkerij in de Rijkestraat te 's-Gravendeel. Het echtpaar trok na 1847 van 's-Gravendeel naar Rotterdam en voor 1857 naar Kinderdijk (wellicht met hun dochter Elisabeth, getrouwd met Johann Weuch, die een water- en vuurnering uitoefende en 1856 naar Rotterdam en later naar Kinderdijk verhuisde). Volgens een aantekening in het streekmuseum te Heinenoord zou Jan niet hebben kunnen schrijven.

      

       Hij trouwde met Pleuntje Aartsdr Kooyman, 02.11.1811 in Kinderdijk.

 

71.  Pleuntje Aartsdr Kooyman, geb. 09.03.1788 in Groote Lindt, gedoopt 16.03.1788 in Groote Lindt, ovl. 27.05.1866 in Alblasserdam, datum/bron: 21.05.2003 MORp249, GSm.21,[40]

 

72.  Ary den Hartigh, geb. 24.06.1767 in Klaaswaal, ovl. 12.01.1821 in Numansdorp, datum/bron: 08.08.2003 GdH, SMH.8,7

      

       Schepen, groot-armmeester en lid municipale raad van Numansdorp. Heemraad van Groot-Cromstrijen, waar hij in 1805 39 morgen land bezit. Landbouwer in Woning 78, Volgerlandseweg (vroeger Groeneweg)1813. Behoort 1819 tot de 6 grootste belastingbetalers van Numansdorp. In 1815 heeft hij 60 runderen, waarvan 38 ouder dan 2 jaar en 33 paarden ouder dan 3 jaar. Ondertekent een schriftelijke eed van trouw aan de keizer.

      

       Hij trouwde met Adriaantje Nederveld, 03.05.1795 in Oud-Beijerland.

 

73.  Adriaantje Nederveld, gedoopt 05.04.1767 in Oud-Beijerland, ovl. 29.05.1845 in Numansdorp, datum/bron: 08.08.2003 GdH.8

 

74.  Arie Bastiaansz Groeneweg, gedoopt 06.04.1761 in Numansdorp, ovl. 12.09.1814 in Numansdorp, datum/bron: 27.08.2003 SMH, GdB.7,[41]

      

       j.m. geb. en won. te Numansdorp 1797. Arbeider, burger van Numansdorp 1811. Wordt verschillende keren aangeslagen op nihil 1803/09.

      

       Hij trouwde met Cornelia den Braber, ook bekend als Brabers, 23.04.1797 in Numansdorp (aang. 31.03,  f 3,- / f 3,-).

 

75.  Cornelia den Braber, ook bekend als Brabers, gedoopt 25.05.1777 in Klaaswaal, ovl. 14.01.1816 in Numansdorp, begraven 17.01.1816 in Numansdorp (voor rekening diakonie), datum/bron: 27.08.2003 SMH.7

      

       j.d. geb. Klaaswaal, won. te Numansdorp 1797. Akte van indemniteit van Klaaswaal naar Numansdorp 08.01.1806. Laten kinderen dopen te Numansdorp 1798/1811. Bedeeld te Numansdorp o.a. 1807, 10. Weduwe van Arie Bastiaans Groeneweg bij overlijden 1816.

 

76.  Arij Pietersz Steenbergen, geb. 13.11.1761 in Strijen, ovl. 26.06.1841 in Strijen, datum/bron: 07.07.2003 SMH.7

      

steenbergen_ary_1814_schilderij_lichthttp://www.straubbeer.com/gallery_images/Napoleon%20d'Straub.jpg       Landbouwer aan de Wielweg 4 in het Land van Essche te Strijen. Diaken in 1801, heemraad Land van Essche 1805/16, wijkmeester 1810. Op de lijst der hoogst aangeslagenen voor de belasting in Zuid-Holland 1810. Tot repartiteur der directe belastingen benoemd in 1812. Heeft in 1807: 50 runderen, 22 paarden, ca. 66 morgen land + 65 morgen in huur. Ondertekent 1797 verklaring van trouw aan het Bataafse volk en afkeer van het stadhouderlijk bewind. Levert paarden aan de Franse troepen, later aan de Engelse troepen. Hij behoorde tot de rond 500 welgestelde Nederlandse families, die Napoleon (afbeelding)  in 1813 uitkoos om een zoon voor zijn eregarde te leveren, waarbij zij paard en wapenrusting zelf moesten betalen (zie ook Verwey [42], blz. 672). Arij wist zich met argumenten van onmisbaarheid uiteindelijk aan deze eis te onttrekken.

      

       Hij trouwde met Lijntje Jansdr Kranenburg, 14.01.1791 in Strijen (otr, classe 30/30 Gld).

 

 

77.  Lijntje Jansdr Kranenburg, geb. 03.07.1772 in Strijen, gedoopt 5.07.1772 in Strijen, ovl. 15.05.1848 in Strijen, datum/bron: 07.07.2003 SMH.7

      

kranenburg lijntje 1814 schilderij       j.d. geb. en won. te Strijen 1791. Kinderen gedoopt te Strijen 1791/1814. Lijntje Kranenburg, echtgenote van Arij Steenbergen, verkrijgt uit de nalatenschap van haar vader Jan Kranenburg 23 morgen 388 roe land in het Land van Esse 1807. Trouwt (2) 01.12.1843 met de ca. 23 jaar jongere Gerrit Cornelisz Diepenhorst, penningmeester van het Oudeland van Strijen, weduwnaar, ovl. 21.08.1849 te Strijen [Zijn broer Jacob Diepenhorst was de overgrootvader van de staatsrechtgeleerde en minister prof. mr. dr. I.A. Diepenhorst]. Op het schilderij van 1814 draagt Lijntje haar zondagskledij met keuvel in de stijl van begin 19e eeuw, toen nog krulhangers (ook krullebellen genoemd) aan de bijna horizontaal naar voren staande krullen bevestigd waren. Na 1850 kwam deze versiering vrijwel niet meer voor. [65]

 

 

 

 

78.  Cornelis Jansz van der Linden, geb. 06.11.1789 in 's-Gravendeel, ovl. na 1833 in Hekelingen, datum/bron: 07.06.2003 GvdL, APvdH,[43],9 (zie info 5).

      

       Landbouwer te Hekelingen, tevens eigenaar van een boerderij aan de Dorpsstraat onder Barendrecht, die bewoond werd door een zuster van zijn vrouw Adriaantje nl. Geertruy. Hij trouwt (2) 06.09.1833 te Oud-Beijerland met Bastiaantje Arijsdr Schouwenburg, geb. Strijen 23.08.1794, overleden Hekelingen, weduwe van Arie Schelling Klaasz.

      

       Hij trouwde met Adriaantje Pietersd Visser, 25.04.1823 in Ridderkerk*, (zie info 6).

 

79.  Adriaantje Pietersd Visser, geb. 25.08.1799 in Rijsoord, ovl. 28.09.1831 in Barendrecht, datum/bron: 20.05.2003 GVi, GvdL, GVis.23,44,[44]

 

80.  Jacob Monster, geb. aug 1761 in 's-Gravendeel, ovl. 18.05.1845 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp88 /-IIp81,82, OV1954p37.2,[45]

      

       Meester scheepstimmerman, in 1790 vermeld als kerkmeester van Puttershoek. Jacob was zelfstandig scheepstimmerman en scheepmaker, eerst te Puttershoek, dan vanaf 1817 aan de Havendijk te 's-Gravendeel. Hij woonde aldaar in een huis, belendend aan de brouwerij (later De Heer), op 09.09.1835 overgenomen door zijn zoon en opvolger Cornelis Monster. Scheepmaker Jacob Monster te 's-Gravendeel was op 14.10.1823 koper op een veiling van gezaagd hout te Dordrecht. Hij had een handicap, hij was "kreepel".

      

       Hij trouwde met Cornelia Potuit, 28.10.1787 in Puttershoek (otr 5.10.87, recht 2 maal f 6,-).

 

81.  Cornelia Potuit, gedoopt 19.06.1763 in Puttershoek, ovl. 10.06.1837 in 's-Gravendeel, begraven 14.06.1837 in 's-Gravendeel (kl. 3; 1,5 uur grote klok, 1 uur kleine klok, f 7.40), datum/bron: 22.05.2003 MONp88, SMH.2,7

      

       Belijdenis te Puttershoek 29.03.1787. Huurt zitplaats nr 118 in de kerk te Puttershoek, eerder t.n.v. Cornelia Hogendijk. Overleden Havendijk 52 Wijk 2, 's-Gravendeel.

 

82.  Arie Jacobs Mookhoek, geb. ca. 1769 in 's-Gravendeel (79 jaar in 1848), ovl. 20.03.1848 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 SMH, MONp130.7,2

      

       j.m. geboren en wonende te 's-Gravendeel 1799, arbeider in 1836.

      

       Hij trouwde met Jannigje Joostdr van den Berg, 04.10.1799 in 's-Gravendeel (aang, pro deo).

 

83.  Jannigje Joostdr van den Berg, geb. 1773 in 's-Gravendeel, ovl. 02.02.1857 in 's-Gravendeel (83 jr en 10 maanden), datum/bron: 22.05.2003 SMH, MONp130.7,2

      

       j.d. geboren en wonende te 's-Gravendeel 1799.

 

84.  Kommer de Hoog, geb. in Blauwe Sluis, Zevenbergen, gedoopt 10.02.1765 in Lage Zwaluwe, ovl. 29.03.1822 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 09.10.2003 MON-IIp73, RAB, SMH.2,[46],7

      

       Kleermaker. Wordt gedoopt op 10.02.1765 te Lage Zwaluwe, met kennis van de predikant van Zevenbergen, omdat de vader van het kind verklaarde, "wegens den quaden weg" zijn kind niet van omtrent de Blauen Sluijs naar Zevenbergen te kunnen transporteren.  Kommer is in 1803 onvermogend voor de belastingen (S.A.P.). Weduwnaar van Grietje Monster 1808. Sinds 1796 in S.A.P., komende van de Zwaluwen. Door lichaamsomstandigheden verkeerde Kommer in bittere armoede, chirurgijnkosten f 6.- in 1820, f 21,- in 1821.

 

       Hij trouwde met Adriaantje Verné, 16.05.1808 in Sint Anthoniepolder.

 

http://www.vaart.nl/reizen/oschelde.jpg

85.  Adriaantje Verné, geb. in Maasdam*, ovl. 15.03.1837 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 09.10.2003 SMH.7

 

       [Haar zoon Kommer de Hoog jr. (geb. 11.11.1811) werd kleermaker te Zuid Beijerland. Hij sloot zich aan bij de afgescheidenen rond ds. Scholte en emigreerde in oktober 1846 met de driemaster (afbeelding) “Wakema” via  New Orleans naar Iowa, waar ze de stad Pella stichtten. Hij behoorde tot de door Scholte gestuurde voorhoede van een grotere groep emigranten, die in 1847 zou volgen. (In "De schoenmaker van Mastland”, een historisch verhaal uit de jaren 1830 tot 1850 van Pleun R. Troost, laat de schrijver Kommer in 1847 emigreren.)].

 

86.  Jacob Melisz Naaktgeboren, geb. 14.09.1770 in 's-Gravendeel, ovl. 05.09.1842 in Puttershoek, datum/bron: 11.07.2003 Mol.26

      

       Vlasboer, woonde te 's-Gravendeel en te Puttershoek.

      

       Hij trouwde met Metje Joostd de Kreek, 13.04.1798 in 's-Gravendeel.

 

87.  Metje Joostd de Kreek, geb. 09.02.1776 in 's-Gravendeel, ovl. 09.04.1851 in Puttershoek, datum/bron: 11.07.2003 SHSG275, Mol.[47],26

      

       Is arbeidster in 1825 en 1830. Met acte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Puttershoek op 24.06.1798, met haar man Jacob Naaktgeboren.

 

88.  Cornelis Huijgzen Brand, gedoopt 16.05.1773 in Dubbeldam, ovl. 05.03.1845 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GBR, BL, Mol.[48],[49],26

      

       Arbeider te Dubbeldam.

      

       Hij trouwde met Adriaantje Cornelisse Koreneef, 06.06.1800 in Dubbeldam.

 

89.  Adriaantje Cornelisse Koreneef, gedoopt 24.02.1779 in Dubbeldam, ovl. 10.06.1823* in Dubbeldam, (zie info 7) datum/bron: 06.08.2003 GBR, JB, Mol.49,[50],26

      

       Gedoopt te Dubbeldam 11 kinderen 1801/19.

 

90.  Adrianus Leenderts Stam, geb. 1780/81 in Wieldrecht (76 jaar 1857, 55 in 1835), ovl. 06.07.1857 in Wieldrecht, datum/bron: 22.05.2003 OV1956p75, KGS.27,29

      

       Op 28.10.1835 is Adrianus Stam getuige als oom van de bruidegom bij het huwelijk van Arie Smitshoek (zoon van Lena Leendertsdr Stam) en Willemke Kieboom.

      

       Hij trouwde met Marigje Teunisdr Visser, 23.04.1804 in Wieldrecht.

 

91.  Marigje Teunisdr Visser, gedoopt 01.03.1782 in Sliedrecht, ovl. 11.10.1850 in Wieldrecht, datum/bron: 22.05.2003 OV1956p75, KGS, Mol.27,29,26

 

92.  Johannes Smits, ged. 17.09.1747 in Issum (Pruissen), ovl. 19.08.1833 in 's-Gravendeel, begraven 22.08.1833 in 's-Gravendeel (Kl 3, gr. klok 1 h, kl. klok 1/2 uur, f 6.30.), datum/bron: 18.07.2003 SMH, OV1967p66.7,[51]

      

       Kleermaker te 's-Gravendeel. 27.06.1771 wordt kleermakersknecht Johannes Smits van IJssum (= Issum bij Geldern, land van Kleef, zie kaartje 1789 ) lidmaat in 's-Gravendeel. Hij is één van 9 personen, die tussen 1768 en 1792 uit Issum naar ’s-Gravendeel komen. Johannes vestigt zich in 1777 blijvend zelfstandig in ’s-Gravendeel en levert een acte van indenmiteit in. Hij koopt 16.06.1785 een huis in de Langestraat. Hij woont bij zijn overlijden Langestraat 161, Wijk 8.

      

       Hij trouwde met Johanna de Vos.

 

93.  Johanna de Vos, gedoopt 21.01.1759 in Heer Oudelands Ambacht, ovl. 11.01.1806 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.05.2003 SMH, SAIJ.7,[52]

      

       Bij de doop (NH, Heer Oudelands Ambacht): "op 21 jan is in Oud Landsambagt een kindt een dogtertje gedoopt, genaamd Johanna. De vader Teunis Maartensz de Vos, de moeder Jannigje Pieterse Dekker. De vader hefte het kind Selven". Op 05.03.1781 wordt Johanna de Vos als lidmaat te 's-Gravendeel aangenomen. Met acte van indemniteit van 's Heer Oudelands Ambacht in 1766 (?) en in 1781. Testament met Johan Smits op 11.12.1805 (dan reeds 1 kind).

 

94.  Arie Bastiaansz van Twist, gedoopt 22.09.1782 in 's-Gravendeel, ovl. 05.05.1848 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.07.2003 SMH, GVB.7,[53]

      

       Woont 1818 Buitendijk 76, Wijk 2 te 's-Gravendeel. In 1815 een kind van hem geboren te Vlaardingen.

      

       Hij trouwde met Jannigje Gerritsd de Ruiter, 15.04.1809 in 's-Gravendeel.

 

95.  Jannigje Gerritsd de Ruiter, geb. ca. 1783 (26 jr. in 1809), ovl. 29.11.1853 in 's-Gravendeel (69 jr), datum/bron: 18.07.2003 SMH, GVB.7,54

 

96.  Gijsbert van Wijgerden, geb. 14.10.1772 in Brakel, ovl. 26.01.1838 in Zuilichem, datum/bron: 11.08.2004 GvWp118, GN1970p50.12,[54]

      

http://www.winshem.nl/1996/verleden2/willem1.gif       Winkelier, koopman in boter, ouderling, kerkvoogd van Zuilichem en Nieuwaal, lid gemeentebestuur van Zuilichem. Op 28.09.1835 stuurt Gijsbert een - bewaard gebleven - brief aan Koning Willem I (afbeelding). Hij beschrijft hierin het uiteendrijven van een "hagepreek" van de afgescheiden ds. Scholte door een detachement dragonders met getrokken sabels. Hij eindigt met: "Zoo echter Uwe Majesteit mogt oordeelen, de vervolgingen der Afgescheidenen te moeten goedkeuren, .. dan neemt hij de vrijheid om UWE MAJESTEIT zijn ontslag van zijnen post aan te bieden, dewijl hij in gehoorzaamheid aan GOD den KONING der Koningen niet kan en mag deelnemen, is het door toezien en stilzwijgen, aan de vervolging van de gemeente des Heeren. ... dan liever met Gods Volk verdrukt te worden, als de eer, het aanzien, de vriendschap en het genot der waereld te hebben." De secretaris van de koning antwoordt, dat, als hij zijn functie niet wil continueren, hij daarvoor zelf de nodige stappen moet ondernemen. In een rapport van Hervormde zijde spreekt men over Gijsbert als van "een der gegoedste en aanzienlijkste der gemeente". Gijsbert verlaat in augustus 1835 de NH-kerk en stelt zijn boerderij de Afgescheidenen ter beschikking. Hierin bevond zich later de "theologische kamer" waar ds. F.A. Kok omstreeks 1853 predikanten opleidde. Hier preekte ds. Scholte in 1837 en doopte 30 kinderen uit de wijde omgeving. Gijsbert werd voor deze bijeenkomst beboet.

      

       Hij trouwde met Jenneke Brouwers, 31.05.1811 in Zuilichem (afgekondigd 17.05).

 

97.  Jenneke Brouwers, gedoopt 09.06.1786 in Zuilichem, ovl. 22.03.1860 in Zuilichem, datum/bron: 20.05.2003 GN1970p50, JvB, GvWp118.55,[55],12

 

98.  Wijnant Bok, geb. 29.12.1798 in Poederoijen, gedoopt 06.01.1799 in Poederoijen, ovl. 20.04.1885 in Poederoijen, datum/bron: 20.10.2003 SAB, POED.30,[56]

      

       Wijnant Bok wordt als lidmaat aangenomen te Poederoijen in 1826. In de boomgaard van Wijnant Bok vond omstreeks 1835 een illegale (afgescheiden) kerkdienst plaats. Wijnant werd in zijn functie van diaken beboet, samen met de later naar Amerika geëmigreerde dominee Scholte, ouderling Cornelis van Balen en diaken Hendrik van der Moore, ieder met 60 gulden.  In zijn overlijdensakte (aangegeven door zijn kleinzoon Gompert Arie van Wijgerden) is hij weduwnaar van Hendrika Maria Hak, zijn ouders zijn dan overleden.

      

       Hij trouwde met Hendrika Maria (van der Moore) Hak, 13.05.1820 in Poederoijen, (zie info 8).

 

99.  Hendrika Maria (van der Moore) Hak, geb. 06.09.1796 in Poederoijen, gedoopt 02.10.1796 in Poederoijen, ovl. 22.03.1873 in Poederoijen, datum/bron: 20.10.2003 SAB.30

      

       Gedoopt als "Hendrika Maria van der Moore" als voornaam (zie ook de opmerking bij het huwelijk van haar ouders). Hendrika Maria Hak als lidmaat aangenomen te Poederoijen 23.03.1815. In de huwelijksakte wordt ze Hendrika Maria van der Moore Hak genoemd. Bij haar overlijden wordt ze echtgenote van Wijnand Bok genoemd, haar ouders Gompert Hak en Janneke van der Mooore zijn dan beide overleden.

 

100.  Jan Kooijwijk, gedoopt 21.12.1766 in Noordeloos, ovl. 18.02.1830 in Noordeloos (in huis nr. 1), datum/bron: 18.08.2003 BdL.13

        

         Landbouwer.

        

         Hij trouwde met Marigje Buijzer(d), 20.04.1801 in Meerkerk.

 

101.  Marigje Buijzer(d), geb. ca. 1777, ovl. 09.03.1820 in Noordeloos (in huis nr. 1), datum/bron: 18.08.2003 BdL.13

        

         7 kinderen te Noordeloos 1802/20.

 

102.  Adrianus Coljé Molenaar, geb. 21.11.1803 in Lopik, ovl. voor 1901, datum/bron: 21.08.2003 BdL, JvW, AJS.13,[57],[58]

        

         Bouwman, vermeld te Langerak 1835, 1845, 1866, 1871. Woont te Langerak, te Hoornaar en te Langerak.

        

         Hij trouwde met Cornelia Alblas, 28.11.1823 in Tienhoven.

 

103.  Cornelia Alblas, geb. 16.10.1801 in Tienhoven, ovl. 01.07.1884 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 BdL, JvW, AJS.13,58,59

        

         Bouwvrouw, 13 kinderen, te Tienhoven 1825/27 en te Langerak 1830/45.

 

104.  Abraham den Boesterd, gedoopt 01.01.1769 in Neerijnen, ovl. 14.02.1848 in Neerijnen, datum/bron: 25.04.2004 WdB, RAG, OP1998p32.15,14,[59]

        

         Landbouwer (in 1813 landman genoemd). Door buitengewone ijsgang in de Waal werd de Betuwe in 1809 door een overstroming getroffen. Over het gezin den Boesterd voltrok zich een drama. Ze waren in een grote perenboom gevlucht, waar 4 kinderen in de armen van hun ouders van de koude bezweken. Abraham en zijn zwangere vrouw overleefden de ramp, evenals dochter Otje, die elders logeerde. Het gezin den Boesterd kreeg later weer 10 kinderen, waaronder Willem. Zij woonden op de boerderij (Oud-) Snellestein (foto) in Snelleveld bij Neerijnen. Deze boerderij werd na de kerkelijke afscheiding van 1834 gedurende ruim 80 jaar een middelpunt voor vrije kerkelijke bijeenkomsten, zogenaamde "gezelschappen", waar o.a. ds. Ledeboer voorging. Zoon Jan Anthonie den Boesterd was ouderling van deze gemeente. Abraham den Boesterd wordt vermeld als geërfde van de polder Tielerwaard 1842 (HNR).[60]

        

         Hij trouwde met Hendrica van Zuijlichem, 27.06.1802 in Buurmalsen (Kerk).

 

105.  Hendrica van Zuijlichem, geb. 29.06.1779 in Kapel-Avezaath, gedoopt 04.07.1779 in Kapel-Averzaath, ovl. 28.07.1865 in Neerijnen, datum/bron: 21.10.2003 RAG, OP1998p32, WdB.14,60,15

        

         Hendrika is een volle nicht van haar man. Trouwboek NH Kerk Buurmalsen: "Op attestatie van de Municipaliteit deser plaatse en Commissarissen der Huwelijkszaken van Neerijnen zijn heden den 27 Juni 1802 in onze kerk in den Huwelijkenstaat bevestigt Abraham den Boesterd, j.m. wonende te Neerijnen en Hendrika van Suijlikom, j.d. geb. te Cappel Avesaat en wonende alhier".

 

106.  Lucas van Aaken, geb. 26.10.1784 in Waardenburg, ovl. 30.01.1851 in Waardenburg, datum/bron: 02.09.2003 FvD, NGVB.31,32

        

         Bakker, winkelier. Luiken van Aaken aangenomen als lidmaat op belijdenis te Waardenburg op 23.03.1809.

        

         Hij trouwde met Jantje van Driel, 22.09.1811 in Waardenburg.

 

107.  Jantje van Driel, geb. 19.10.1786 in Waardenburg, ovl. 12.09.1873 in Waardenburg, datum/bron: 02.09.2003 FvD, NGVB.31,32

        

         Wordt op 06.10.1809 als lidmaat op belijdenis te Waardenburg aangenomen.

 

108.  Hendrik Francois la Verge, ook bekend als Laverge, gedoopt 06.03.1761 in Amsterdam, ovl. 17.07.1817 in Amsterdam, datum/bron: 31.10.2003 GLV, GAA.16,[61]

        

         Commissionair, poorter van Amsterdam in 1790. Bij zijn ondertrouw wonende in de Warmoesstraat, evenals zijn moeder Maria Dom, die assisteert. Overlijdt 56 jaar oud, wonende in het Mansbinnengasthuis, weduwnaar van Elsje Ullenberg.

        

         Hij trouwde met Elsje Ullenberg, 15.11.1793 in Amsterdam (otr).

 

109.  Elsje Ullenberg, gedoopt 02.08.1772 in Amsterdam, begraven 20.03.1800 in Amsterdam (Oude Kerk, f 8,- ), datum/bron: 31.10.2003 GLV, GAA.16,62

        

         Bij haar ondertrouw wonende op de Herengragt bij de Oude Spiegelstraat, evenals haar moeder Teuntje Buys, die assisteert. Bij overlijden wonende op de Leijdengragt (Leidsegracht, foto), tussen Leijderstraat en Kerkstraat.

 

110.  Maurits Gérard Versteegh, geb. 30.01.1774, ovl. 06.09.1858 in Leersum, (zie info 9) datum/bron: 26.08.2003 GLV, SVS, HdV, UtA 16,[62],[63],33.

        

         Bij zijn huwelijk j.m. van en te Leersum. Maurits was landbouwer te Leersum. Bij ongeregeldheden tussen prinsgezinden en patriotten op 08.04.1793 hadden de patriotsgezinde Maurits Gerard (19 jr.) en zijn oudere broer Diederik zich op de zolder van het ouderlijk huis verschanst. Hierbij bezigden de beide broers provocerende taal: "Blixem en donder, als je wat te zeggen hebt, moet je maar hier komen. Hier moet je wezen". Op een gegeven moment werd vanuit het zoldervenster een geweerschot op de prinsgezinden gelost, later kwam ook vader Maurits naar boven en vielen er meer schoten. Op de grondvergadering te Leersum van 16.03.1795 wordt Maurits Gerardus Versteegh als één van 2 gemeentesecretarissen verkozen. Een maand later valt hij echter buiten de prijzen bij de verkiezing van het Comité van Waakzaamheid.

        

         Hij trouwde met Maria Floor(en), 10.03.1797 in Driebergen.

 

111.  Maria Floor(en), gedoopt 08.10.1775 in Driebergen, ovl. voor 15.04.1845 in Leersum, datum/bron: 26.08.2003 UtA, GLV.33,16

        

         Gedoopt als Maria Flooren. Trouwt als Maria Floor, j.d. van en te Driebergen. Het echtpaar laat te Leersum 6 kinderen dopen tussen 1800 en 1810: Mauritz Gerard 1800, Geertruy 1803, Geertje 1805, Pieter 1806, Evertje 1809, Didericus Cornelis 1810. In de lijst van lidmaten, opgesteld 15.04.1845 is genoemd: Maria Flore, huisvrouw van M.G. Versteegh, op att. van Driebergen 12.11.1804, is overleden.

 

112.  Jacob Willemsz Baars, geb. 28.05.1807 in Oud-Beijerland, ovl. 21.03.1888 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 BRSp192, sGDp270.3,20

        

Citadelpenning         Hij komt als jonge schippersknecht naar 's-Gravendeel, waar hij een winkel begint. Hij werd onderscheiden met de citadelpenning (foto) vanwege zijn aandeel bij de verdediging van de Citadel van Antwerpen 1832 o.l.v. generaal Chassé, tijdens de Belgische opstand. Trouwt (2) 18.10.1866 te 's-Gravendeel met Gerritje van IJsden.

        

         Hij trouwde met Maria Mookhoek, 08.07.1837 in 's-Gravendeel.

 

113.  Maria Mookhoek, geb. 29.04.1817 in 's-Gravendeel, ovl. 16.11.1865 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.07.2003 BRSp192.3

 

114.  Hendrik Ligthart, geb. 11.03.1811 in 's-Gravendeel, ovl. 19.04.1868 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.08.2003 SMH.7

        

         Arbeider, krijgt in 1837 als infanteriesoldaat vrij voor zijn huwelijk met Anna Notenboom.

        

         Hij trouwde met Anna Noteboom, 02.11.1837 in 's-Gravendeel.

 

115.  Anna Noteboom, geb. 14.06.1815 in 's-Gravendeel, begraven 05.01.1900 in 's-Gravendeel (f 13,. 2e klasse, 3 uur klokluiden), datum/bron: 04.08.2003 SG553, SMH.[64],7

        

         Anna werd geboren aan de Buitendijk 231 te 's-Gravendeel. In 1838 woonde ze met haar man Hendrik Ligthart aan de Havendijk 87 aldaar.

 

116.  David Andriesz Bijl, ook bekend als "de Jonge", geb. 12.11.1816 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.07.2004 SMH, Mol.7,26

        

         Genoemd als scheepmaker leerling, als visser in 1842/44 en 1880, timmerman tussen 1848 en 54.

        

         Hij trouwde met Aaltje Meeldijk, 22.06.1839.

 

117.  Aaltje Meeldijk, geb. 16.12.1817 in 's-Gravendeel, begraven 03.02.1880 in 's-Gravendeel (3 uur klokluiden, klasse 2), datum/bron: 25.07.2004 SMH, Mol.7,26

        

         Bij haar overlijden genoemd als echtgenote van David Bijl de Jonge, visser te 's-Gravendeel. 8 kinderen geboren te 's-Gravendeel 1840/54.

 

118.  Aart Zuiderent, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 6) geb. 18.11.1815 in Strijen, gedoopt 17.12.1815 in Strijen, ovl. 03.08.1880 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.08.2003 AZ, SG1302, OV1950p109.1,17,18  Hij trouwde met Pieternella Mol, 30.04.1840 in 's-Gravendeel.

 

119.  Pieternella Mol, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 6) geb. 13.08.1818 in 's-Gravendeel, ovl. 18.10.1891 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.08.2003 AZ, SG1302.1,17

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

Boesterd

den Boesterd

 

Wapen van het geslacht Den Boesterd uit Waardenburg/Neerijnen.

Reeds verschillende generaties in de familie bekend, o.a. als tegelmotief.

 Oorsprong niet bekend, waarsch. niet geregistreerd bij een wapenregister.

 

Zie kwartier 26. Bron: Familie Den Boesterd.

 

 

 

 [1]  A. Zuiderent, Steinhausen, CH, eigen familiearchief  (verschillende bronnen).

[2]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II  (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[3]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[4]  P.W. de Zeeuw, De keuvels van het Overmase, klederdracht van de Zuidhollandse Eilanden  (J.M. Robbemond, 's-Gravendeel 1985).

[5]  Lars Roobol, Doen Beijens, de (schoon)vader van de Hoekse Waarde en IJsselmonde  (http://www.familyaffairs.nl/LarsFemke/doen.htm).

[6]  M. Allewijn, Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard  (Van As, Oud-Beijerland, 1952).

[7]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[8]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History  (http://www.ece.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[9]  A. P. van den Hoek, Informatie per E-mail over verschillende geslachten.

[10]  Familieleden Brand, Aantekeningen familiebijbel Brand  (via H.J. Monster te Rotterdam, mei 2000).

[11]  Mia en Cor Valk, 's-Gravendeel, Gegevens per e-mail.

[12]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[13]  Bert de Lange, secr. Hist. Ver. West Alblasserwaard, Gegevens per e-mail uit B.S. bestand Giessenlanden (gemaakt door N.J. Bruijniks) en B.S. Nieuwpoort  (Antwoord op een vraag op de page Alblasserwaard.nl).

[14]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg. Stand en DBT boeken Gelderland.

[15]  Willem den Boesterd, Neerijnen, Handschriftelijke gegevens over de familie den Boesterd.

[16]  Genealogie La Verge (of Laverge)  (Gegevens van de familie La Verge uit Beesd).

[17]  drs. E.A. Zuiderent, Rotterdam, Genealogie Zuiderent, niet uitgegeven voor-versie 1996  (SMH Streekgenealogie SG1302).

[18]  H.A. van Bemmel., DE NAMEN DERGENEN, DIE VOORKOMEN IN HET TWEEDE REKENINGENBOEK DER KERKVOOGDIJ DER NED. HERV. GEMEENTE VAN KIJFHOEK  (Ons Voorgeslacht 1950, blz. 107-109).

[19]  Gedenkboek Chr.Ger. Kerk 's-Gravendeel.

[20]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[21]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland  (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[22]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser)  (niet uitgegeven).

[23]  J.W. de Regt, Beschrijving van den Hoekschen Waard  (J. Boden, Zwijndrecht 1849).

[24]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs  (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[25]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard en via e-mail.

[26]  D.W. GRAVENDEEL, KWARTIERSTAAT VAN DIRK WILLEM GRAVENDEEL  (Ons Voorgeslacht 1956, blz. 73-75).

[27]  ir. A. Zuiderent, Brand, antwoord op een vraag in OV1956  (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 362).

[28]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar  (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[29]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[30]  F. van Doorn, Neerijnen, Gegevens per briefwisseling.

[31]  NGV Betuwe, uitleen-archief, DBT- en Burgerlijke stand boeken o.a. van Waardenburg.

[32]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[33]  mevrouw Rina Romein, Gegevens per e-mail.

[34]  NN, Smits, 3 eeuwen geslacht  (SMH Streekgenealogie SG596), SG596.

[35]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans  (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[36]  A.C. de Zeeuw, Van Lijnzaad tot Vlaslint, 300 jaar vlasbewerking in 's-Gravendeel  (VIAZ Dordrecht, 1982).

[37]  P. Sanders, 's-Gravenhage, Stamreeks Oerlemans, brief van 8.6.1975  (SMH Streekgenealogie SG1201), Deze stamreeks blijkt vanaf het echtpaar Oerlemans Glavimans niet te kloppen.

[38]  N. v. d. Wulp, Genealogie de Geus  (Medegedeeld door L.A. de Geus, Muttens CH).

[39]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[40]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter  (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[41]  Hans den Braber, Het geslacht Braber, voornamelijk woonachtig op Goeree Overflakkee, oorspronkelijk uit Gastel  (http://www.den-braber.nl).

[42]  Gerlof Verwey, Geschiedenis van Nederland, levensverhaal van zijn bevolking  (Elsevier 1976).

[43]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden  (niet officieel uitgegeven genealogie).

[44]  Genealogie van het Geslacht Visser  (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[45]  A.J. v. ROON, DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK VAN PUTTERSHOEK IN DE LAATSTE 300 JAREN  (Ons Voorgeslacht 1954, blz. 10-39).

[46]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[47]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen  (SMH Streekgenealogie SG275).

[48]  W. Brand, De familie Brand (uit Dordrecht)  (www.branddordt.nl), De doopdatums in deze bron zijn alle als geboortedatum aangegeven; deze alle in doopdatums veranderd.

[49]  Bastiaan Laurier en Elise Horeis, Genealogiepagina Bas en Elise, huwelijken Dubbeldam 1736...1805  (http://www.xs4all.nl/~blaurier/).

[50]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage  (http://www.xs4all.nl/~kvenjb/bos.htm).

[51]  Dr. D. W. Gravendeel, OP BELIJDENIS OF ATTESTATIE AANGENOMEN LIDMATEN VAN DE N.H. GEMEENTE TE 's-GRAVENDEEL (1708-1815)  (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 21-26, 54-68, 78-83, 130-135), en OV1966 blz 597-602.

[52]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[53]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders  (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[54]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS  (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[55]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard  (verkregen 2002).

[56]  NN, HISTORISCHE WANDELING DOOR POEDEROIJEN  (www.vierheerlijkheden.nl/wandpoed).

[57]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[58]  Arie Jan Stasse, Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842  (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[59]  J.M. Vermeulen, Kerkboerderij Snelleveld, de gezelschapskerk van Den Boesterd in het veld bij Neerijnen  (Oude Paden, kerkhistorisch tijdschrift, juni 1998, Uitg. de Groot Goudriaan in samenwerking met Kok Tijdschriften).

[60]  Werkgroep Betuwe Bestand, Historische Naamindex Rivierenland  (CD-ROM).

[61]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken.

[62]  G.Versteegh, Stamboom van de familie Versteegh (http://www.stamboomversteegh.nl/).

[63]  Hugo de Vries, Gegevens per e-mail.

[64]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom  (SMH Streekgenealogie SG553).

[65]  A.P. van den Hoek, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, deel 2 “De Hoeksche Waard”  (Heinenoord, 2007).