Gen 08  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

http://www.hetlandvanstrijen.com/images/DSC00428.jpg

bron: “het Land van Strijen”

 

bij kwartier 128:

Het museumpand van de Oudheidkundige Vereniging “Het Land van Strijen”, tegenover de kerk

te Strijen. Hier was de smederij gevestigd, waar verschillende generaties van de familie Zuiderent

gewoond en gewerkt hebben.  Aanvankelijk waren het 2 huizen, die later samengevoegd zijn.

 

 

 

Generatie 08

 

 

128.  Bastiaan Zuijderendt, gedoopt 03.12.1724 in Strijen, ovl. 05.10.1797 in Strijen (aang, classis f 6.0.0), datum/bron:: 13.08.2003 GZp425, SMH, HvS8/1998p9.[1],[2],[3]

         Meestersmid te Strijen, neemt in 1750 de smederij over van zijn ouders en betaalt f 1400.0.0 voor het smidsgereedschap en het "oud" en "gewerkt" ijzer. Hij was tevens voor 25% eigenaar van een meestoof de Strijen. Bastiaan was kerkmeester van Strijen 1758, 1770/80, 1784, diaken 1770, ouderling 1787. Hij ondertekent geregeld polderrekeningen te Strijen. Bij de grote dorpsbrand van 1759 gelukte het Bastiaan Zuyderent te voorkomen, dat zijn woonhuis en de smederij vlamvatten, waardoor de voortgang van de brand in westelijke richting gestuit werd. Het ten oosten van de smederij en de Lambertuskerk gelegen deel van de dorpskern ging toen bijna geheel in vlammen op. Bastiaan is in 1783 commandeur van brandspuit nr. 1. Hij trouwt pas op 50 jarige leeftijd, en wel met een 19-jarige (waarmee hij de naam Zuiderent voor uitsterven heeft behoed).

         Hij trouwde Cornelia Koetsveld, ook bekend als Coesveld, getrouwd 05.05.1775 in Strijen (otr, ieder in de classe van f 6,-,-).

 

129.  Cornelia Koetsveld, ook bekend als Coesveld, gedoopt 08.02.1756 in Strijen, ovl. 11.02.1821 in Strijen, datum/bron:: 13.08.2003 GZp434, SMH, HvS8/1998p9.1,2,3

         17.03.1774 als lidmaat te Strijen aangenomen (j.d.). Zij zet na Bastiaans dood de smederij voort met compagnon Jan Busink en heeft ook zelf het smidspatent. In 1797 aangeslagen voor 8% belasting, daar haar inkomen boven 300 gulden lag. Cornelia bezit als weduwe de huizen A19 en A20, waarvan ze de laatste zelf bewoont (1806). In 1821 erft haar zoon Jan het gebouw waarin de smidse gevestigd is, zijn ongehuwde broer Hendrik erft het daarnaast gelegen huis.

 

130.  Aart Vermeulen, gedoopt 18.02.1748 in Numansdorp, ovl. 16.01.1823 in Strijen, datum/bron: 20.08.2003 SMH, NL1942k142.2,[4]

         Koopman, winkelier koffie, thee, chocolade en vettewaren in 1779, admissie als kleinkramer in zout en zeep 1780. Pacht de impost (accijns) op tonnebier te Strijen, 1777/96, gaarder dorpsimpost op tonnebier in genoemde periode, impostpachter wijn- en bieraccijns 1779, gaarder dorpsimpost op tonneturf 1792. Brandmeester bij de trompvoerders 1796. Gecommitteerd tot regeling van de stemmerij voor de leden van de municipaliteit 07.02.1795, aangewezen als lid van het Comité Revolutionair 11.02.1795, kerkmeester van Strijen 1795/96. Pacht 1796 de dorpsas (=sluis) voor 7 jaar (f 294 per jaar), borgen zijn Andries en Pieter Koomans. Hij houdt paarden in 1799, levert paarden voor militair transport naar Rotterdam. Admissie als vleeshouwer, slachter en spekslager 1803. Vanaf 1813 als rentenier of particulier genoemd. Geeft 08.01.1818, 70 jaar oud, het overlijden van zijn kleindochter Cornelia Zuiderent aan. Weduwnaar van Johanna Verschoor (ovl. aang. Strijen 14.09.1782 pro deo).

         Hij trouwde Geertruy Koomans, getrouwd 28.04.1783 in Strijen (otr, impost 6/6 gld, 4e klasse).

 

131.  Geertruy Koomans, geb. 30.03.1755 in Strijen, ovl. 28.10.1807 in Strijen (aang.), datum/bron: 20.08.2003 NL1942k142.4

         j.d. geb. en won. te Strijen 1783. Aart Vermeulen en Geertruy Koomans testeerden voor notaris A.A. van den Oever te Dordrecht 20.08.1783. Laat in 1807 vier kinderen na.

 

132.  Hendrik Ariens Mol, geb. 04.10.1746 in 's-Gravendeel, ovl. 14.06.1814 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 sGDp122, SMH.[5],2

         Lidmaat 19.04.1772, eerst arbeider, dan landbouwer 1811. Koopt een huis aan de Zuidzijde van de Rijkestraat 06.11.1792, verkoopt een huis in de Renooishoek 22.11.1792. Testeert met zijn vrouw 17.09.1801. Woont bij overlijden Rijkestraat 214.

         Hij trouwde Lena Hendriks Smaal, getrouwd ca. 1770 in 's-Gravendeel.

 

133.  Lena Hendriks Smaal, geb. 29.09.1747 in 's-Gravendeel, ovl. 26.07.1826 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.06.2003 SMH, sGDp122.2,5

         Woont bij overlijden Rijkestraat 197. Is als weduwe rentenierster en eigenares van diverse panden te 's-Gravendeel.

 

134.  Jan Dirks Oerlemans, gedoopt 22.10.1752 in Sprang, ovl. 06.06.1825 in Sprang, datum/bron: 04.08.2004 PS, SG596, OV1983p605, GBOp212, GTMWBB1981p268,[6],[7],[8],[9],[10]

         Schoenmaker te Sprang. Hij trouwt (2) te Sprang 10.05.1789 met Willemina van der Loo, ged. 10.12.1747 te Sprang als dochter van Jacob van der Loo en Maria Brouwers.

         Hij trouwde Cornelia Fokx, getrouwd 08.05.1774 in Waalwijk (otr 23.4 te Sprang en Waalwijk).

 

135.  Cornelia Fokx, geb. ca. 1750/55 in Waalwijk, ovl. 06.01.1787 in Sprang, datum/bron: 04.08.2004 PS, SG596, GBOp212, 268.6,7,9

         j.d. won. te Waalwijk en aldaar ook geboortig. 6 kinderen gedoopt te Sprang 1775/84.

 

136.  Arie Pietersz de Geus, geb. 11.07.1759 (registre civique), ovl. 19.08.1827 in Roozenburg (69 jaar oud), datum/bron: 01.10.2003 KMS, TdG.[11],[12]

         Armmeester Maasdam 1796. Hij ondertekent een verklaring van afkeer van het stadhouderlijk bestuur op 12.06.1798 en is daardoor stemgerechtigd te St. Anthoniepolder. Is in 1820 arbeider, wonend te Maasdam.

         Hij trouwde Caatje Jansd Dorst, getrouwd 20.05.1785 in 's-Gravendeel (otr, zij f 15,-).

 

137.  Caatje Jansd Dorst, geb. 1763/64 in 's-Gravendeel, ovl. 21.06.1838 in Zuid-Beijerland, datum/bron: 01.10.2003 KMS, TdG.11,12

         Het echtpaar laat in 1799 en 1803 kinderen dopen te Maasdam, woont in 1807 en 1810/11 in St. Anthoniepolder, na 1820 in Rozenburg, en Caatje verhuist in mei 1837 naar Zuid-Beijerland. Zij krijgt krachtens testament van haar aangetrouwde nicht Anna Geervliet een legaat (test. d.d. 23.02.1807).

 

138.  Hendrick Ligthart, gedoopt 30.08.1744 in Strijen, ovl. 14.05.1799 in Mijnsheerenland (aang, pro deo), datum/bron: 05.07.2003 SMH.2

         Arbeider, huurt 2 mg 500 roe weiland van de kerk in het Oudeland van Moerkerken 1788. Weigert deel te nemen aan excercities van de burgerwacht. 1796. Werkt in het vlas 1796.

         Hij trouwde Ingetje Jacobs Vermaas, ook bekend als Jannigje Vermaas, getrouwd 03.11.1776 in Mijnsheerenland.

 

139.  Ingetje Jacobs Vermaas, ook bekend als Jannigje Vermaas, gedoopt 13.02.1752 in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.07.2003 SMH.2

         Bij haar huwelijk j.d. van en wonende te Mijnsheerenland. Woont 1799/1805 in huis nr. 83, verponding f 3.2 per jaar. Huurt als weduwe in 1802 1 mg 500 roe weiland van de kerk. Heeft in 1812 8 deuren en ramen in haar huis A55, ze is dan journalière en heeft 2 stuks hoornvee.

 

140.  Cornelis Moret, geb. 12.08.1754 in 's-Gravendeel, ovl. 24.06.1820 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 MORp245, SMH.[13],2

         Vlasboer, deurwachter van de kerk. Woonde Renooishoek 98. Was vaak aanwezig als pachter of borg op verpachtingen van tienden vanaf 1783. Verder als koper of borg op veilingen van hout, bomen en vee. In 1807 ontving hij een legaat van zijn overleden nicht Anna Geervliet.

         Hij trouwde Elisabeth van Rossum, ook bekend als Lijpje, getrouwd ca. 1780.

 

141.  Elisabeth van Rossum, ook bekend als Lijpje, geb. ca. 1765 in 's-Gravendeel, begraven 25.11.1809 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 MORp245.13

         Elisabeth en Cornelis  maken op 21.12.1784 een testament en stellen als voogden aan: Cornelis Geervliet, Johannes Geervliet, Arie Bax en Pieter Snaijer.

 

142.  Aart Teunisse Kooyman, geb. 08.03.1767 in Groote Lindt, datum/bron: 09.06.2003 GSm, MORp249.[14],13  Hij trouwde Teuntje Jans Visser, getrouwd 07.05.1786 in Heerjansdam (otr).

 

143.  Teuntje Jans Visser, geb. 10.12.1759 in Heerjansdam, gedoopt 18.12.1759 in Heerjansdam, datum/bron: 09.06.2003 GSm, GVis, MORp249.14,[15],13

 

144.  Paulus Jansz den Hartigh, ook bekend als Hertogh, gedoopt 01.03.1733 in Strijen, ovl. 14.07.1812 in Klaaswaal, begraven 16.07.1812 in Klaaswaal (beste doodskleed, driemaal luiden der klok), datum/bron: 08.08.2003 GdH, DBp115.313.21.[16],[17]

         Bouwman, schepen van Klaaswaal, heemraad, diaken, ouderling. Trouwt (1) Klaaswaal 3.5.1761 Maria Aarts Fonkert, ovl 14.11.1763. Trouwt (3) 18.12.1779 Klaaswaal (2 x f 15.0.0) Lijsbeth Simons de Haan, ovl 01.09.1800. Paulus is een welgesteld man van aanzien. Hij laat aan elk van zijn zeven kinderen, die bij zijn overlijden nog leven, een boerderij na.

         Hij trouwde Maria Boender, getrouwd 21.07.1765 in Numansdorp.

 

145.  Maria Boender, gedoopt 26.12.1741 in Numansdorp, ovl. 31.07.1777 in Klaaswaal (f 6.0.0), datum/bron: 08.08.2003 GdH.16

         Maria Boender, j.d. onder Numansdorp, met haar gaf Paulus den Hartigh zich 21.07.1765 aan om te huwen f 3-0-0.

 

146.  Jan Huijge Nederveld, geb. 03.03.1723 in Abbenbroek, ovl. 08.01.1776 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 06.08.2003 SMH, GBS.2,[18]

         Schepen van Oud-Beijerland, ouderling 1763. Bij ondertrouw 1973 weduwnaar van Emmetje Jans Goudswaard (getr. 1757) te Abbenbroek en won. te Oud-Beijerland. Jan verhuisde in 1758 met Emmetje van Abbenbroek naar Oud-Beijerland.

         Hij trouwde Adriaantje Fransd Brussaart, ook bekend als Arjaantje, getrouwd 20.03.1763 in Oud-Beijerland (otr. 20.02, beide in de classis van f 3,-.

 

147.  Adriaantje Fransd Brussaart, ook bekend als Arjaantje, gedoopt 10.07.1735 in Oud-Beijerland, ovl. 04.03.1805 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 06.08.2003 SMH, GBS.2,18

         j.d. geb. en won. te Oud-Beijerland 1763. Trouwt (2) 17.10.1776 te Oud-Beijerland (otr, zij classis 3 gld) met Klaas Jansz Boer, geb. en wonend in Westmaas. Legt in 1781 eed af, dat boedelinventaris van haar moeder, Ariaantje de Kat, overl., weduwe van Frans Corsz Brussaard, deugdelijk is.

 

148.  Bastiaan Pieters Groeneweg, gedoopt 10.09.1724 in Numansdorp, ovl. 06.08.1764 in Numansdorp (aang, f 6.0.0), begraven 06.08.1764 in Numansdorp (in de kerk, f 9.7.0), datum/bron: 26.06.2003 SMH, KPG, BB2p47.2,[19],[20]

         Landbouwer op de Hendrikshoeve aan de Middelsluissedijk OZ II te Numansdorp. Testeert met zijn vrouw 01.11.1752 voor schepenen van Numansdorp. Bij hem stonden in 1756 70 stokken bijen van Jan Adams. In 1760 staan er 26 stokken bijen, f 2.6.0 stageld.

         Hij trouwde Aaltje Paulusdr Boer, getrouwd 30.05.1751 in Numansdorp (aang. 08.05 f 6,-).

 

149.  Aaltje Paulusdr Boer, gedoopt 01.09.1726 in Strijen, ovl. 12.02.1780 in Numansdorp (aang), begraven 15.02.1780 in Numansdorp (in de kerk f 9.7.0), datum/bron: 02.07.2003 KPG, DHW, DB115.313.13, SMH,19,[21],17,2.

         trouwde (2) 1768 te Numansdorp Roelof Sonneveld.

 

150.  Jacob den Braber, gedoopt 18.04.1729 in Hellevoetsluis, ovl. 16.01.1795 in Klaaswaal (aang, pro deo), datum/bron: 05.08.2003 OV1974p200, SMH, GBR.[22],2,[23]

         Huwelijksakte: "Jacob den Braber, j.m. geb. te Hellevoetsluis en won. alhier ondertr. Klaaswaal 10.09.1773 en zijn in onse kerk getrouwt Ingetje Nieuwenboer, wed. van Leendert van 't Hof, geb. en won. alhier". Ontving regelmatig bijdragen van de diaconie te Klaaswaal, o.a. nachtwakersgeld en draagloon voor turf in de kerk 1788/93.

         Hij trouwde Ingetje Philips Nieuwenboer, getrouwd 10.09.1773 in Klaaswaal (otr, pro deo).

 

151.  Ingetje Philips Nieuwenboer, gedoopt 03.10.1734 in Klaaswaal, ovl. 28.04.1786 in Klaaswaal (aang, pro deo), datum/bron: 24.09.2003 SMH, GdB.2,23

         Trouwt (1) Klaaswaal (j.d. van Klaaswaal) 18.05.1755 Leendert van 't Hof. Laat kinderen dopen te Klaaswaal 1755/70. Bedeeld te Klaaswaal 1771, 73. Doop kinderen van Jacob den Braber 1774/77.

 

152.  Pieter Gerritsz Steenbergen, gedoopt 26.07.1716 in Strijen, ovl. 05.05.1769 onder 's-Gravendeel (verongelukt), begraven 10.05.1769 in Strijen (impost 30 gld), datum/bron: 02.07.2003 DJVp50 /-III, SMH, DB115.313.11.[24],2,17

         Landbouwer, fabrikeur van meekrap. Woonde op de hofstede "Op de Steenplaats" te Strijen. Legde 1750/60 met zijn vrouw de eerste steen voor een nieuwe meestoof aan de Kooijlandse dijk. [De meekrap werd gebruikt voor het bereiden van rode verf, o.a. om textiel te verven]. Testeert te Dordrecht 24.07.1757, taxatie van zijn boedel 14.08.1771, waarde ca. 50.000 gld. Dodelijk verongelukt met zijn sjees (chaise, een rijtuig) te 's-Gravendeel, komende van Strijen.

         Hij trouwde Aagje Teunis Vermaas, getrouwd 26.07.1750 in Strijen.

 

153.  Aagje Teunis Vermaas, gedoopt 30.04.1724 in Klaaswaal, ovl. 19.09.1811 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DJVp50, SMH, DB115.313.11, OE2003p117, BB2p229,24,2,17,[25],20.

         Aagje hertrouwt 10.09.1771 Antony Carelsz Voor den Dag, landbouwer te Strijen, ovl. Strijen 22.12.1830. Zij bracht de hoeve "De Steenplaats", die intussen door koop uitgebreid was met de nevenliggende hoeve "Oude Stee", in de familie Voordendag.

 

154.  Jan Adrianusz Kranenburg, gedoopt 01.06.1732 in Strijen, ovl. 23.04.1790 in Strijen (impost 30 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp50/-Ip8, GN1975p282.24,[26]

         Landbouwer in de Clempolder te Strijen, heilige geest-armmeester van Strijen, diaconie-armmeester 1768/70, ouderling 1772/73. Kocht 1785 een zestiende part in een meestoof te Strijen. Blijkens zijn testament op 14.04.1790 was Jan gegoed tussen de 100.000 en 150.000 Gld. Zodoende was hij een der rijkste boeren van de Hoeksche Waard. Weduwnaar van Maria Woutersdr Por (otr Strijen 01.06.1753, begr. 07.02.1771), weduwe van Cornelis Dammis Oudeclem.

         Hij trouwde Maaike Bastiaans de Fonkert, getrouwd 12.09.1771 in Strijen (impost 30/30 gld).

 

155.  Maaike Bastiaans de Fonkert, gedoopt 11.10.1750 in Strijen, ovl. 22.01.1836 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DJVp50, DB115.313.12.24,17

         Lidmaat Strijen 05.04.1770. Trouwde (2) te Strijen 22.11.1792 (otr) met Adrianus Cornelis van der Linden, ged. te Klaaswaal op 09.03.1760, overl. voor 22.01.1836, zoon van Cornelis van der Linden en Johanna Cornelisse van der Pijl.

 

156.  Jan Dirks van der Linden, geb. 16.10.1757 in Dubbeldam, gedoopt 23.10.1757 in Dubbeldam, begraven 09.08.1810 in Dubbeldam, datum/bron: 12.07.2003 GvdL.[27]

         Bouwman te Dubbeldam.

         Hij trouwde Lijntje Molendijk, getrouwd ca. 1787 in Dubbeldam.

 

157.  Lijntje Molendijk, gedoopt 07.07.1764 in 's-Gravendeel, ovl. 19.02.1842 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 GvdL.27

         Trouwt (2) 's-Gravendeel 04.07.1812 Leendert Teunisz van Prooijen, zij was toen bouwvrouw te Dubbeldam.

 

158.  Pieter Leendertse Visser, gedoopt 27.10.1765 in Rijsoord, ovl. 03.04.1815 in Rijsoord, datum/bron: 20.05.2003 GVi.[28]

         Bouwman te Rijsoord aan de Pruimendijk op de hoeve De Nes.

         Hij trouwde Maria Bastiaans Niemansverdriet, getrouwd 23.04.1797 in Rijsoord (otr), getr. te Strijen.

 

159.  Maria Bastiaans Niemansverdriet, geb. in Strijen-Sas, gedoopt 09.02.1774 in Strijen, ovl. 16.02.1809 in Rijsoord, datum/bron: 20.05.2003 GVi.28

 

160.  Pieter Monster, geb. ca. 1710 in Sint Anthoniepolder, begraven 27.06.1768 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 MONp56-58, PromIIp71.[29],[30]

         Pieter was bouwman (vlasser) onder 's-Gravendeel. Pieter kocht d.d.11.07.1758 van Jacobus van Vliedt te Dordrecht land in Nieuw- Bonaventura te Strijen.

         Hij trouwde Neeltje Bestebroer, ook bekend als Bestebreur, getrouwd ca. 1741.

 

161.  Neeltje Bestebroer, ook bekend als Bestebreur, gedoopt 09.02.1716 in Maasdam, ovl. nov 1773 in Cillaarshoek, datum/bron: 22.05.2003 MONp56, PromIIp71.29,30

         De "erfgenamen van Neeltje Bestebroer, weduwe van Piet Monster, gewoond hebbende en overleden te Cillaarshoek, verkopen d.d. 24.04.1774 land aan de polder van Nieuw-Bonaventura; verkopen d.d. 24.02.1774 aan Cornelis Reijerkerk te Cillaarshoek een boomgaard in Nieuw-Bonaventura, belend ten westen de koper, ten noorden Willem van Willegen".

 

162.  Cornelis Potuit, gedoopt 26.08.1725 in Puttershoek, ovl. 08.05.1799 in Puttershoek (aang. f 15,- ), datum/bron: 04.10.2003 MONp88, OV1954p36, SMH.29,[31],2

         j.m van Puttershoek. Doet belijdenis op 04.04.1751. Scheepmaker, kerkmeester te Puttershoek 1752, diaken 1773/75. Naast de scheepsbouw blijkt Cornelis zich met aanverwante zaken bezig te houden. Levert planken en palen voor de pastorie, palen voor de beestenmarkt, pek en teer, etc. Hij blijkt veel onroerend goed te Puttershoek te bezitten resp. te gebruiken, waarvoor hij erfpacht betaalt, o.a. een smederij, erf en huis. Is eigenaar van Weverseinde 195-189. Betaalt 1770/71 erfpacht voor huis en erf "de Posthoorn" aan het Schouteneinde. Na de dood van zijn broer Andries (die eveneens scheepsmaker was) komt er in 1785 nog een schuur, erf en huis aan het Schouteneinde bij, na 1814 (de erven Cornelis Potuit betalen tot dan erfpacht) gaat dit pand over op Jacob Monster. Verder betaalt Cornelis ook erfpacht van 1773 tot 1790 voor C773: huis, kerk en erf, Weverseinde, waarschijnlijk niet privé, maar namens de kerk.

         Hij trouwde Anna Cornelisse Trouwborst, getrouwd 30.11.1748 in Puttershoek (otr).

 

163.  Anna Cornelisse Trouwborst, geb. 22.09.1720 in Stormpolder (zie info 10), gedoopt in Ouderkerk ad IJssel, datum/bron: 04.10.2003 MONp88, SMH, HM,29,2,[32] ovl. 11.11.1778 in Puttershoek (aang. f 6,- ).

         Bij haar ondertrouw 30.11.1748 j.d. van Stormpolder, kerkelijk onder Ouderkerk a/d IJssel, met attestatie vandaar. Attestatie terug naar Ouderkerk a/d IJssel om aldaar te trouwen 16.12.1748. Acte van indemniteit te Puttershoek ontvangen van die van Stormpolder 10.05.1749. Belijdenis te Puttershoek 04.04.1751. Anna Cornelisse Trouwborst huurt een zitplaats in de kerk in 1765. Kinderen: Leentje 1750, Maria 1753, Leendert 1755 en 1757, Lena 1761, Cornelis 1763, Leendert 1766.

 

164.  Jacob Corsse Mookhoek, geb. ca. 1725, begraven 23.12.1775 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.10.2003 SMH, sGDp132, GVB,2,5,[33] (zie info 11).

         Jacob Corsse Mookhoek pacht de noten, staande aen de bomen om de kreek in aan de Noord Voorstraat in het jaar 1761, verpagt de noten, staande aen de bomen om de kreek in 's-Gravendeel, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de somma van drie gulden vier stuijvers, dus F 3:4:0. (uit: de erfpagten van de stad Dordrecht op 's-Gravendeel).

         Hij trouwde Neeltje Aartsd van der Wulp.

 

165.  Neeltje Aartsd van der Wulp, geb. ca. 1730 in 's-Gravendeel, begraven 07.08.1811 in 's-Gravendeel, datum/bron: 08.08.2003 sGDp132, SMH.5,2

         j.d. van Maasdam 1657. Medeerfgename van Neeltje Cornelisse van Strijen 1794 (ze is dan weduwe).

 

166.  Joost Reijniersz van den Berg, geb. ca. 1744 in 's-Gravendeel, ovl. 29.11.1794 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 SMH.2

         In 1762 minderjarige zoon van Reijnier van den Berg. Krijgt bij testament 1762 huis aan Korte Kerkstraat bij vaders overlijden. Krijgt 1662 admissie voor verkoop koffie en  thee.

         Hij trouwde Maaike Cente van der Wulp, getrouwd 08.04.1763 in 's-Gravendeel (aang, f 6,-).

 

167.  Maaike Cente van der Wulp, begraven 05.09.1809 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 SMH.2

         Maaijke van der Wulp, weduwe van Joost van den Berg, wordt als getuige genoemd op 19.04.1809.

 

168.  Commer de Hoog, geb. ca. 1724/34(?) in Almkerk*, ovl. 29.07.1797 in Zwaluwe, ("obijt Kommer de Hoog, oud 73 jaaren "), begraven 31.07.1797 in Zwaluwe (kerkhof, pro deo, "komt voor gelui 0.10.0, baar en kleed 2.10.0, 't zinke 3.10.0." ), datum/bron: 10.10.2003 SMH, RAB,2,[34] (zie info 12).

         j.m geboren onder Almkerk en wonende onder Zevenbergen bij zijn huwelijk op 23.03.1764. Woont in 1765 aan de Blauwe Sluis onder Zevenbergen.

         Hij trouwde Angenis van der Mijn, getrouwd 23.03.1764 in Lage Zwaluwe (otr).

 

169.  Angenis van der Mijn, geb. 1736 in Leiden (53 jaar in 1788), gedoopt 05.02.1736 in Leiden, ovl. 22.09.1788 in Zwaluwe, datum/bron: 10.10.2003 KFZ, RAB.[35],34

         Geboren en laatst gewoond hebbende te Leijden 1764. Kinderen van dit echtpaar gedoopt te Zwaluwe: Kommer 1765, Isaak 1766, Wilhelmus 1769, Pieter 1771, Wilhelmina 1777, Gijsbert 1777. [Deze namen komen volledig overeen met de aanname dat Commer een zoon van Commer de Hoog en Willemke Smeermaas was. Eerst de 2 grootouders vernoemd, de derde zoon Wilhemus naar grootmoeder Willemke, verder 2 ooms (Pieter en Gijsbert) en dan nogmaals grootmoeder Willemke. Grootmoeder Johanna komt niet  aan bod].

 

170.  Arnoldus Fernee, ook bekend als Verné, gedoopt 25.10.1744 in Westmaas, ovl. 13.09.1803 in Maaasdam, datum/bron: 29.05.2003 SMH.2

         Schoolmeester te Maasdam, doodgraver. In 1774 als lidmaat te Westmaas aangenomen. Woont te Maasdam, ontving tevens traktement als koster en voorzanger. Ontving geld voor opwinden en onderhoud van het torenuurwerk. In 1791 collecteur gemeentemiddelen. Persisteert bij eed op het stadhouderschap. Op de lijst 1% heffing op kapitaal en bezittingen 1798, aangesteld als municipaal 1798. Ondertekent verklaring van afkeer van het stadhouderlijk bewind. Hij overleed "aan een kwaadaardige zinkingkoorts".

         Hij trouwde Lidewij Jabaij, ook bekend als Jabaay.

 

171.  Lidewij Jabaij, ook bekend als Jabaay, geb. ca. 1756 Sint Anthoniepolder (10 jaar op 22.01.1766), begraven 04.07.1799 in Maasdam (f 1.-, opbrengst collecte f 2.1.4), datum/bron: 29.05.2003 SMH.2

         Met acte van indemniteit van Sint Anthoniepolder naar Maasdam (met vader Pieter en broer Teunis) 22.01.1766. Is doopgetuige te Maasdam in 1791 bij Jan Jabaij.

 

172.  Melis Naaktgeboren, geb. 25.07.1739 in 's-Gravendeel, ovl. 03.06.1825 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p578.[36]

         Vlasboer in de Langestraat te 's-Gravendeel.  Kerkmeester van 's-Gravendeel 1774. Uit dit echtpaar is een geslacht van vlasboeren voortgekomen.

         Hij trouwde Jaapje Wildeman, getrouwd 15.04.1768 in 's-Gravendeel (aang, 6 gld).

 

173.  Jaapje Wildeman, geb. 01.02.1741 in De Mijl, ovl. 11.01.1827 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p578.36

         Wonende 's-Gravendeel in de Langekerkstraat.

 

174.  Joost Hermens de Kreek, geb. ca. 1720 in 's-Gravendeel, ovl. 13.06.1777 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 SG275, DHW.[37],21

         Trouwde (1) ca. 1755 met Jaapje Andriesse Westdijk, gedoopt op 11.03.1725 in Zuid-Beijerland, begraven op 12.04.1758 in 's-Gravendeel. Trouwde (2) ca. 1760 met Ariaantje Ariens van den Heuvel, overleden op 08.09.1768 in 's-Gravendeel.

         Hij trouwde Huigje Stam, getrouwd ca. 1770.

 

175.  Huigje Stam, geb. ca. 1735, begraven 20.03.1794 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 SHSG275, Mol.37,[38]

         Herbergierster en tapster.

 

176.  Huijg Hendriksen Brand, gedoopt 22.08.1723 in Dubbeldam, ovl. 18.10.1810 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GBR, JH, JB.[39],[40],[41]  Hij trouwde Jannigje Hendricksen van Bree, ook bekend als Jannetje, getrouwd 20.11.1757 in Dubbeldam.

 

177.  Jannigje Hendricksen van Bree, ook bekend als Jannetje, gedoopt 22.08.1728 in Dubbeldam, ovl. 17.05.1782 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GBR, JH, JB, BB1p305,39,40,41,[42]

         9 kinderen gedoopt te Dubbeldam 1758/73. Haar broer Klaas van Bree was landbouwer op een hoeve aan de Zuidendijk in Dubbeldam.

 

178.  Cornelis Daniels Koreneef, ook bekend als Koorneef, gedoopt 10.11.1748 in Heerjansdam (Kleine Lindt), datum/bron: 21.07.2003 JB, DHW.41,21

         Oud rechterlijk archief Dubbeldam, publieke verkopingen, 06.06.1794: Conditien en voorwaarden waarop Cornelis Koornneeff voorneemens is publiecq of ten overstaan van Schouten en Scheepenen van Dubbeldam te veijlen en is 't doenlijk ter stond daarna finaal te verkoopen. Een huijs, schuur, keet en beterschap van erve staande en gelegen op den dorpe van Dubbeldam belend aan de eene zijde het huijs en Erve van Jasper de Lange en aan de andere kant het huijs en Erve van Arij Ariense Bijl zijnde zeer geschikt voor bouw, melk- of vlasserij doende 's jaerlijks in erfpagt F 13:16 en in ord: verponding F 2:17. Gekocht op 06.06.1794 voor F 1450 door Cornelis Cornelisz Schenk.

         Hij trouwde Neeltje Geenen Bakker, getrouwd 08.05.1774 in Dubbeldam.

 

179.  Neeltje Geenen Bakker, geb. 27.03.1746 in Ouderkerk a/d IJssel, datum/bron: 12.06.2003 JB.41

 

180.  Leendert Teunisse Stam, geb. ca. 1735 in Wieldrecht, ovl. 11.12.1811 in Wieldrecht, begraven 14.12.1811 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.05.2003 KGS.[43]

         Bij zijn overlijden wordt hij vermeld als afkomstig van Wieldrecht of Nieuw Dubbeldam.

         Hij trouwde Adriaantje Ariens Valk, getrouwd 10.10.1766 in Dubbeldam.

 

181.  Adriaantje Ariens Valk, gedoopt 18.09.1740 in Dubbeldam, ovl. 17.03.1817 in Wieldrecht, datum/bron: 22.05.2003 KGS.43

         Akte van indemniteit van Dubbeldam 03.04.1767 van Dubbeldam naar 's-Gravendeel (Wieldrecht hoorde kerkelijk onder 's-Gravendeel). Haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Leendert, bouwman te Wieldrecht.

 

182.  Teunis Cornelis Visser, gedoopt 22.10.1741 in Sliedrecht, ovl. voor 1813 in Laagblokland (Ottoland), datum/bron: 20.04.2005 Mol, KVV, DZH.38,[44],[45] Hij trouwde Grietje Jansdr Labee, getrouwd 07.01.1779 in Sliedrecht.

 

183.  Grietje Jansdr Labee, gedoopt 13.08.1747 in Langerak, ovl. voor 1813 in Laagblokland, datum/bron: 20.04.2005 Mol, KVV, DZH.38,44,45

 

184.  Johannes Schmitz, geb. 12.02.1724*, ovl. 01/09.1747, begraven 27.06.1747* in Issum (Pruissen), datum/bron: 15.01.2006 SMH, AP.2,[46]

         Wellicht dezelfde Johannes Schmitz die op 12.02.1724 gedoopt wordt als zoon van Peter Schmitz. Bij de doop van Johannes' zoon Johannes op 17.09.1747 wordt de vader Johannes Schmitz als overleden vermeld. Wellicht dezelfde die als NN op 27.6.1747 begraven werd (de begrafenissen in Issum werden veelal anoniem geregistreerd). Paten bij de doop van zijn zoon zijn:  J. Kuipers, Jan Hymans, Beel Hossent, Marg. Schmitz, Ennecken Schmitz.

         Hij trouwde Johanna Gerdraut NN.

 

185.  Johanna Gerdraut NN, geb. (ca. 1725), ovl. in Issum (Pruissen), datum/bron: 18.07.2003 SMH, AP.2,46

         Van Johanna Gerdraut (of wel Gertrud, een tweede voornaam) is geen achternaam bekend. Zij wordt -zoals de meeste moeders in het slecht gevoerde doopboek van Issum - bij de doop van haar zoon niet met name genoemd, wel geeft Johannes haar later als moeder aan.

 

186.  Teunis Maartense de Vos, gedoopt 20.01.1726 in Rhoon, datum/bron: 05.06.2003 SAIJ.[47]

         j.m. van Rhoon 1751.

         Hij trouwde Jannigje Pieterse Dekker, ook bekend als Jannetje, getrouwd 12.12.1751 in Groote Lindt.

 

187.  Jannigje Pieterse Dekker, ook bekend als Jannetje, gedoopt maart 1729, ovl. 07.08.1807 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.06.2003 SAIJ, AGrd.47,[48]

         j.d. van Groote Lindt 1751. Laten 6 kinderen dopen te één in Groote Lindt de verdere 5 te Heer Oudelandsambacht 1752/59, en wel: Annigje, Pietertje, Cornelia, Wijntje, Maarten, Johanna.

 

188.  Bastiaan Bastiaans van Twist, geb. ca. 1753 (65 jaar in 1818), ovl. 05.04.1818 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.07.2003 SMH, GVB, Mol.2,33,38

         Arbeider, bij zijn overlijden in 1818 wordt Aagje Rijkhoek als zijn moeder genoemd.

         Hij trouwde Cornelia Boender(s), getrouwd voor 1782.

 

189.  Cornelia Boender(s), begraven 22.02.1806 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.11.2003 SMH, GVB.2,33

         Genoemd als erfgename van Heiltje Stam. Op 05.03.1781 wordt een Cornelia Boender als lidmaat te 's-Gravendeel aangenomen.

 

190.  Gerrit Pieters de Ruiter, geb. ca. 1744 in 's-Gravendeel (77 jr in 1821), ovl. 24.01.1821 in 's-Gravendeel, begraven 27.01.1821 in 's-Gravendeel (1 1/2 uur grote klok, 1/2 uur kleine klok, f 4.10.-), datum/bron: 12.09.2003 SG950, GN1978p210, SMH.[49],[50],2

         Koopt 05.03.1773 van Cornelis van Buuren een gedeelte van een huis aan de Havendijk. Maakt 21.02.1773 een testament met zijn vrouw Jannigje de Vlaming. Koopt 22.12.1785 de helft van een huis aan de Havendijk, de andere helft competeert de koper. Testeert met zijn vrouw 17.08.1812, legaat voor zijn zoon Pieter, er zijn dochters.  Bij zijn overlijden in 1821 arbeider, woont Havendijk 76, Wijk 2, (is zoon van Pieter de Ruijter en Maaike de Ruiter, beide overleden, getuige Abraham de Ruijter, binnenloods).

         Hij trouwde Jannigje Abrahams de Vlaming, getrouwd voor 1773.

 

191.  Jannigje Abrahams de Vlaming, geb. 02.09.1748 (zie info 13), ovl. 14.02.1829 in 's-Gravendeel ("80 jr, 5 mnd, 1 week, 5 dagen oud"), begraven 21.02.1829 in 's-Gravendeel ("bij vorst"), datum/bron: 12.09.2003 SMH, SG950, GN1978p210, OV1967p64,2,49,50,[51]

         Belijdenis 's-Gravendeel 29.06.1766, van Maasdam. Zij is in 1788 erfgename van Lijsbeth Leenderts van Beek. Heeft regtdag tegen Jacob van Halteren in 1795.

 

192.  Peeter van Wijgerden, gedoopt 22.09.1743 in Brakel, begraven 31.12.1800 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 SAB, GvWp115.[52],[53]

         Landbouwer te Brakel. Na de ondertrouw op 07.07.1770 te Brakel moet het huwelijk worden uitgesteld vanwege een rechterlijke uitspraak op 26.09.1770 betreffend requirante Maijke van Willigen, die beweert van Peeter zwanger te zijn geweest (het kind is 16.04.1769 geboren en kort daarop gestorven). Peter zou gezegd hebben, niet de vader te zijn en zich nog liever te verdrinken, dan met haar te trouwen. Nadat Maijke bevallen is, heeft zij verzocht de boedel te scheiden tussen Peter en zijn broers en zusters, wat ook geschied is. Peter wordt aangenomen als lidmaat te Brakel 26.03.1774. Peter en Johanna maken 28.12.1800 een testament op de langst levende, Peeter "heel ziek van lichaam maar zijn verstand en zinnen volcomen machtig."

         Hij trouwde Johanna Hendrika van Hemert, getrouwd 28.10.1770 in Brakel.

 

193.  Johanna Hendrika van Hemert, gedoopt 25.01.1750 in Wijk (NBr), ovl. 08.01.1823 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 SAB, GvWp117.52,53

         Aangenomen als lidmaat te Brakel 09.04.1775. Als oudste kind waarschijnlijk genoemd naar haar grootmoeder Johanna Cornelij van Engelen en haar overleden grootvader Hendrik van Dalen (haar andere grootmoeder Teuntje Grandia leefde wellicht nog, ze zegelde in 1741 nog als weduwe).

 

194.  Cornelis Brouwers, gedoopt 18.10.1750 in Kerkwijk, ovl. 20.01.1822 in Zuilichem, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p50.[54]

         Koopman in boter te Zuilichem. Lid Municipale Raad en adj.-maire (adj. burgemeester) van Zuilichem.

         Hij trouwde Johanna van Brakel, getrouwd 23.04.1780 in Kerkwijk.

 

195.  Johanna van Brakel, gedoopt 08.09.1754 in Zuilichem, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p50.54

 

196.  Andries Bok, geb. ca. 1766 in Munnikenland (64 jaar in 1830), ovl. 28.05.1830 in Poederoijen, datum/bron: 11.08.2004 SAB.52

         Landbouwer. Wordt veelal Andries Bok, A.J.-zoon genoemd (doopboek kinderen). In zijn overlijdensakte genoemd als zoon van Aart Janse Bok en Jannigje van der Ven, oud 64 jaar, geboren te Munnikenland (een landstreek bij Loevesteijn).

         Hij trouwde Maria van den Anker.

 

197.  Maria van den Anker, geb. ca. 1766 (82 jaar in 1848), ovl. 02.02.1848 in Poederoijen, datum/bron: 21.10.2003 SAB.52

         Bij haar overlijden (aagegeven door haar zoon Wijnant Bok) in 1848 is ze 82 jaar oud, weduwe van Andries Bok.

 

198.  Gompert Hak, geb. 19.11.1772 in Zuilichem, gedoopt 22.11.1772 in Zuilichem, ovl. 27.01.1828 in Poederoijen, datum/bron: 20.10.2003 SAB, KdG212.52,[55]

         Volgens zijn overlijdensacte van 27.01.1828 is Gompert dan 56 jaar, zoon van Willem Hak en Maaike Blom(hert), geb. Zuilichem, wonende te Poederoijen.

         Hij trouwde Janneke van der Moore, getrouwd na 02.10.1796* (zie info 14).

 

199.  Janneke van der Moore, gedoopt 28.07.1781 in Poederoijen, begraven 11.03.1819 in Poederoijen, datum/bron: 20.10.2003 SAB, KdG212.52,55

         Getuige bij haar doop was Teuntje Pullen, waarschijnlijk haar tante, de gelijknamige zuster van haar vader.

 

200.  Maarten Jansz Kooijwijk, gedoopt 05.01.1744 in Noordeloos, ovl. voor 1821, datum/bron: 18.08.2003 BdL.[56]

         Getuige bij zijn doop was Jacobje Willemse Bloklander, moeders nicht.

         Hij trouwde Maaijke Arisse Horden.

 

201.  Maaijke Arisse Horden, gedoopt 07.03.1737 in Noordeloos, ovl. 18.10.1821 in Noordeloos, datum/bron: 18.08.2003 BdL.56

         Getuige bij haar doop was Maaijke Teunis van Brugge, moeders Moeder.

 

202.  Cornelis Janse Buijser, gedoopt 14.02.1734 in Leerbroek, begraven 07.03.1809 in Hoornaar (zie info 15), datum/bron: 18.08.2003 BdL, GN1991p324.56,[57]

         Wonende te Meerkerk.

         Hij trouwde Maaike Bastiaanse Bikker, getrouwd 09.02.1760 in Nieuwland.

 

203.  Maaike Bastiaanse Bikker, gedoopt 13.03.1740 in Nieuwland (zie info 16), ovl. 29.04.1812 in Meerkerk (zie info 17), datum/bron: 25.08.2003 BdL, GN1991p324, GBI.56,57,[58]

         5 kinderen 1768/77, ged. te Noordeloos en te Meerkerk (na 1771).

 

204.  Aalbert Gerrits Molenaar, geb. ca. 1772 in Lakerveld, ovl. voor 1860, datum/bron: 01.11.2003 GCOpA7, BdL, KdU.[59],56,[60]

         j.m. won. te Lexmond 1800; hoepelmaker; werkman, wonende te Lopik.

         Hij trouwde Teuntje Coljé, getrouwd 09.03.1800 in Lopik.

 

205.  Teuntje Coljé, gedoopt 24.06.1781 in Lopik, ovl. 01.09.1863 in Jaarsveld, datum/bron: 01.11.2003 GCOpA7.59

         Wonende te Lopik. 5 kinderen gedoopt te Lopik 1800/1811. In 1636 met attestatie van Lopik naar Jaarsveld. In 1860 is ze weduwe.

 

206.  Cornelis Cornelisz Alblas, gedoopt 06.11.1765 in Ameide, datum/bron: 21.08.2003 BdL, GAL.56,[61]

         Bouwman, wonende te Ameide en te Tienhoven.

         Hij trouwde Marigje Huijberts Demper, getrouwd 29.01.1792 in Ameide.

 

207.  Marigje Huijberts Demper, gedoopt 27.03.1774 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 BdL, KRR, KdU.56,[62],60

         Kinderen geboren te (Ameide en) Tienhoven 1792/1815.

 

208.  Roelof Woutersz den Boesterd, bijnaam "Den Boes", geb. 1727/30* in Neerijnen, datum/bron: 03.09.2003 WdB, RAG, HVR.[63],[64],[65]

         Bij zijn ondertrouw te Vuren op 08.08.1755 is Roelof Wouterse den Boest weduwnaar van Dirsken van Teelen, hij is wonende te Est. Volgens het haard- en vuurstedenregister van Waardenburg/Neerijnen 1769 heeft Roelof een huis met 2 haardsteden, verder bezit hij 2 paarden.

         Hij trouwde Otje van der Vliet, getrouwd 30.08.1755 in Vuren.

 

209.  Otje van der Vliet, gedoopt 27.05.1731 in Vuren, datum/bron: 03.09.2003 RAG, CvH, BvA.64,[66],[67]

         Bij haar ondertrouw in 1755 j.d. van Vuren. Kinderen gedoopt te Est 1757/61 (Willem, Dirk, Hendrika), kinderen geboren te Neerijnen 1766/69 (Teuntje en Abraham). Kort voor haar huwelijk, op 15.06.1755 wordt te Vuren gedoopt Otto van Hattum, zoon van Otje van der Vliet, "in onecht gewonnen" bij Hendrik van Hattem. Daarmee werd Otje stammoeder van het geslacht van Hattum te Sliedrecht. [Deze van Hattums werden vanaf Otto's achterkleinzoon Jan Christiaan van Hattum (aannemer te Sliedrecht), die gehuwd was met Vrouwe F.W.D.C.A. Prümers, ambachtsheren van Ellewoutsdijk in Zeeland. Jan Christiaan gebruikte in deze hoedanigheid het oude wapen van de familie Van Hattem - Schaar: "in goud een rode schapenschaar". Wellicht stamde hij via zijn voorvader Hendrik uit de familie van Hattem-Schaar (zie ook GN1983p299)].[68]

 

210.  Arie van Zuijlichem, ook bekend als van Suylekom, gedoopt 11.06.1741 in Buurmalsen, begraven 07.07.1804 in Buurmalsen,[69] datum/bron: 13.09.2003 RAG.64

         j.m. geb. en woonachtig te Buurmalsen 1770. Arie wordt samen met zijn tweelingbroer Jan gedoopt.

         Hij trouwde Gijsbertje van der Vliet, getrouwd 21.07.1770 in Vuren (otr 29.06).

 

211.  Gijsbertje van der Vliet, gedoopt 09.03.1740 in Vuren, datum/bron: 03.09.2003 RAG.64

         j.d. geb. en won. te Vuren 1770. Kinderen gedoopt te Buurmalsen: Willem 1773, Ariaantje 1775, dan kennelijk naar Avesaat verhuisd. Avesaat 21.12.1779: Gijsbertje van Vliet met attestatie van P.J. Monhemius V.D.M. te Buurmalsen. Dochter Hendrica wordt in Avesaat gedoopt, verder in 1781 nog een dochter Christijntje. [Bij Hendrica's doop staat merkwaardigerwijze "obiit" naast Gijsbertjes naam geschreven, dit moet òf later gebeurd zijn, òf het zou Hendrica moeten betreffen. Er wordt echter geen tweede Hendrica gedoopt].

 

212.  Hendrik Joosten van Aaken, gedoopt 31.07.1757 in Waardenburg, ovl. 02.02.1832 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 FvD, GNVB.[70],[71]

         Molenaar te Waardenburg.  Als lidmaat aangenomen te Waardenburg 02.04.1778. Een Hendrik van Aken wordt in 1814/20 te Waardenburg als bestuurslid van het gasthuis genoemd.

         Hij trouwde Baatje van de Burgh, ook bekend als Verburg, getrouwd 03.03.1782 in Meteren (NH Kerk).

 

213.  Baatje van de Burgh, ook bekend als Verburg, gedoopt 09.06.1759 in Waardenburg, ovl. 10.12.1813 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 FvD, MS, BvA.70,69,67

         Acht kinderen geboren te Waardenburg 1783/97 (alle getrouwd): Joost, Lucas, Gerrit, Daantje, Maaike, Jan Hendrik, Willemina Cornelia en Reijer.

 

214.  Peter van Driel, gedoopt 30.01.1752 in Waardenburg, ovl. 30.11.1835 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 NGVB, FvD.71,70

         Landbouwer. Als lidmaat op belijdenis aangenomen te Waardenburg 20.03.1777. j.m. van en wonende in Waardenburg 1786.

         Hij trouwde Erke Pelle, getrouwd 12.03.1786 in Waardenburg ("na 3 zondagse proclamaties, die hier onverhinderd gegaan zijn").

 

215.  Erke Pelle, gedoopt 30.05.1761 in Neerijnen, ovl. 03.09.1834 in Waardenburg, datum/bron: 02.09.2003 FvD, NGVB.70,71

         j.d. van en won. in Waardenburg 1786. Erke Pelle, dochter van Jan Pelle, als lidmaat op belijdenis aangenomen te Waardenburg 02.03.1779.

 

216.  Henricus Wa(r)nerus la Verge, ook bekend als Laverge, gedoopt 14.03.1734 in Ophemert, begraven 17.12.1790 in Amsterdam, datum/bron: 03.06.2003 GLV, GAA.[72],[73]

         Koopman te Amsterdam, poorter van Amsterdam in 1757. Koopt een huis en erf aan de Warmoesstraat over de Sint Jansstraat in 1771.

         Hij trouwde Maria Dom, getrouwd 04.11.1757 in Amsterdam (otr).

 

217.  Maria Dom, gedoopt 11.04.1734 in Amsterdam, ovl. mei 1807, begraven 30.05.1807 in Harderwijk (in de kerk), datum/bron: 03.06.2003 GLV, RAG.72,64

         Bij haar huwelijk: van Amsterdam, gereformeerd, op 't Rokin, oud 23 jaar. Haar vader Willem Dom was niet present (hij stierf nog in dezelfde maand), gaf echter zijn consent evenals schoonvader Henricus Laverge (goed ingebracht van beide zijden). Was op haar oude dag pandhoudster in Harderwijk. Ze werd daar "bijgezet beneden in de kerk, op order van Overkerkmeester Br. Steenwinkel, pro deo". 12 kinderen: Johanna Hendrica 1758, Anna Catharina 1759, Henricus Francois 1761, Willem Marcus 1763, Johanna Maria 1764, Emerentia Petronella 1765, Sara Jacoba 1767, Geertruida 1768, Johannes Jacobus 1769, Henrica Elisabeth en Maria Cornelia 1771, Johanna Elisabeth en Abraham 1773, dus 2 maal een tweeling, totaal 4 jongens en 8 meisjes.

 

218.  Johannes Engelbertus Ullenberg, gedoopt 06.10.1738 in Elberfeld (Dld), begraven 28.12.1790 in Amsterdam (Noorderkerk, middenkerk graf 43), datum/bron: 14.11.2005 GAA, HGRp272, ELBp85, KdG180,73,[74],[75],55 (zie info 18).

         Koopman, vermeld als poorter van Amsterdam in 1765, afkomstig uit Erberveld (= Elberfeld nu een deel van Wuppertal). Bij zijn huwelijk 26 jaar, van Erberveld, geref., wonende in de Koningstraat. Getuigen bij de doop van zijn eerste zoon Engelbert in 1765: zijn vader Engelbert Ullenberg te Erberveld en (diens derde vrouw) Amalia Katharina Knevels. Koopt 1773 met zijn vrouw aan de Herengracht oostzijde tussen Romeinsarmsteeg en Oude Spiegelstraat het huis en erf voor f 14.000 (nr. 297, dicht bij zijn schoonvader), woont daar nog bij zijn overlijden. Hij werd begraven in het familiegraf van zijn schoonouders Buys in de Noorderkerk.

         Hij trouwde Teuntje Buys, getrouwd 23.11.1764 in Amsterdam (otr).

 

219.  Teuntje Buys, gedoopt 15.11.1737 in Amsterdam (Westerkerk), ovl. 1793/1801, datum/bron: 03.06.2003 GAA, HGRp272.73,74

         Teuntje woont in 1793 nog als weduwe in het pand op de Herengracht 297, in 1800 staat het huis leeg, in 1801 koopt de rentenier Jean Gossianx uit Baarn, gehuwd met Teuntjes dochter Christina Ullenberg, het huis voor f 7.000 uit de desolate boedel van zijn schoonmoeder. [De huizenprijzen aan de Herengracht bedroegen in dit jaar gemiddeld de helft van de prijzen in 1773, toen Teuntje met haar man het pand voor f 14'000 kocht, o.a. omdat Napoleon in 1795 de Amsterdamse haven gesloten had]. Haar sterfdatum werd te Amsterdam (en ook te Baarn) niet gevonden.[76]

 

220.  Maurits Versteegh, gedoopt 30.09.1719 in Leersum, begraven 11.02.1808 in Leersum (zie info 19), datum/bron: 27.02.2007 UtA, GN1972p268, NL1970k141, SVS,[77],[78],[79],[80]

         j.m. bij de huwelijksaangifte. Maurits Versteegh wordt vermeld als dorpsschoolmeester te Leersum 1764/81. Hij was verder gemeentebode (hij werd op 30.05.1743 in de Geregte der Hooge Heerlijkheden van Zuijlenstein, Leersum en Ginkel als bode benoemd), koster, voorzanger en voorlezer, maar ook grondeigenaar, huisjesmelker (hij verhuurde een boerenhuis en 4 daglonerswoningen) en bijenhouder. Na een paasvuur op 08.04.1793 trokken groepen prinsgezinde Leersummers met brandende flambouwen huiswaarts en werden door de patriotsgezinde familie Versteegh als een bedreiging gezien. Er vielen schoten vanuit het huis, wat uiteindelijk Maurits in 1794 zijn baan kostte. Op 19.09.1795 wordt Maurits in al zijn oude ambten gerehabiliteerd met adjunctie van zijn zoon Diederik Cornelis te zijner assistentie op de school. De door hem eerder betaalde kosten van 800 gld voor de gevoerde rechtszaak ontvangt hij terug.

         Hij trouwde Geertruij van Alewijk, getrouwd 13.10.1752 in Leersum.

 

221.  Geertruij van Alewijk, gedoopt 13.11.1729 in Leersum, begraven 14.05.1807 in Leersum (zie info 20), datum/bron: 26.08.2003 UtA, NL1970k141.77,79

         j.d. bij de huwelijksaangifte. Kinderen gedoopt te Leersum: Petrus 1753, Antonie 1755, Anna 1756, Antonia 1759, Christina 1762, Johannes 1765, Christina 1767, Diderikus Cornelius 1770, Maurits Gérard 1774, Anna 1777. [Bij haar overlijden schrijft haar zoon Diederic het begraafboek: voor mijn moeder niets in rekening gebracht, ook niet het luiden van de klok.].

 

222.  Cornelis Floor(en), gedoopt 07.06.1744 in Driebergen, begraven 03.02.1815 in Driebergen, datum/bron: 26.08.2003 UtA.77

         Bij zijn huwelijk j.m. Testeert te Driebergen 22.06.1792. Trouwt (2) te Woudenberg 20.04.1800 met Geertje Peterse Lagerweij, weduwe van Gijsbert van den Bergh.

         Hij trouwde Geertje Lammers Tonisz Lagerweij, getrouwd 27.04.1766 in Leersum.

 

223.  Geertje Lammers Tonisz Lagerweij, gedoopt 16.07.1747 in Leersum, begraven 14.06.1798 in Driebergen (in de kerk), datum/bron: 26.08.2003 UtA.77

         Bij haar huwelijk j.d. Verdere kinderen: Cornelia 1767, 69, Lambertus 1771, 73, Evertje 1772, Aartje 1774, Cornelis 1776, Geertrui 1778. Geertje: bij de begrafenis het beste baarkleed gebruikt, f 6.4.0.

 

224.  Willem Teunisz Baars, gedoopt 05.07.1772 in Oud-Beijerland, ovl. 12.09.1847 in Oud-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 BRSp175.[81]

         Kleermaker, zeilmaker te Oud-Beijerland. Willem komt voor op de lijst van burgers die beschikbaar zijn voor de Garde National. Hij ondertekent 1797 een protest dat de municipaliteit een kerkmeester heeft aangesteld, hoewel dat recht toekomt aan de stemgerechtigde kerkleden. Hij gaat mee met de Afscheiding uit de NH kerk, samen met zijn vrouw en 6 kinderen. Wordt 1812/29 als kleermaker (of tailleur) vermeld, in 1837/38 als zeilmaker. Eigenaar perceel C328, huis nr. 237 te Oud-Beijerland 1829.

         Hij trouwde Maria Hoek, getrouwd 25.11.1799 in Oud-Beijerland (zij classis pro deo).

 

225.  Maria Hoek, gedoopt 24.07.1774 in Oud-Beijerland, ovl. 24.01.1839 in Oud-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 BRSp175.81

 

226.  Bastiaan Mookhoek, geb. 25.06.1787 in 's-Gravendeel, gedoopt 01.07.1787 in 's-Gravendeel, ovl. 27.06.1849 in 's-Gravendeel (Kl. 3A, f 6,50), datum/bron: 09.08.2003 BRSp192, SMH, GVB.81,2,33

         Arbeider, dagloner.

         Hij trouwde Jannigje Kruithof, getrouwd 22.02.1815 in 's-Gravendeel.

 

227.  Jannigje Kruithof, geb. 10.01.1792 in 's-Gravendeel, ovl. 28.12.1857 in 's-Gravendeel (66 jaar), datum/bron: 25.07.2003 SMH, Mol, GVB.2,38,33

 

228.  Gijsbert Ligthart, geb. in onder Mijnsheerenland, gedoopt 06.01.1788 in Mijnsheerenland, ovl. 01.10.1847 in Puttershoek (59 jaar oud), datum/bron: 03.08.2003 SMH.2

         In 1810: geb. onder Mijnsheerenland wonende te 's-Gravendeel. In 1811 journalier, trekt lot 32 in de kerk te Strijen, is "kreepel en getrouwd". In 1808 arbeider te 's-Gravendeel. In 1809 bouwknecht op de Blaaksedijk onder Mijnsheerenland.

         Hij trouwde Trijntje Warnar, getrouwd 12.10.1810 in 's-Gravendeel.

 

229.  Trijntje Warnar, geb. 13.06.1773 in Strijen, ovl. 11.02.1847 in 's-Gravendeel ("72 jaar oud"), datum/bron: 03.08.2003 SMH.2

         Bij ondertrouw in 1810 weduwe van Leendert Leenderts Moret, (hij was in 1793 j.m. geb. en wonende te 's-Gravendeel, zij was toen j.d. van Strijen). Trijntje (21 jr.) kwam in 1794 met acte van indemniteit van Strijen  naar 's-Gravendeel, samen met Elisabeth Warnar (22 jr.). Aangenomen tot lidmaat 1.4.1794 te 's-Gravendeel.

 

230.  Pieter Jacobusz Nooteboom, geb. 01.11.1784 in 's-Gravendeel, ovl. 08.02.1859 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[82]

         Pieter tekent bij zijn huwelijk en bij de meeste geboorteakten met P. Nooteboom. Zijn vrouw Maria van Ham kan noch schrijven, noch naamtekenen.

         Hij trouwde Maria van Ham, getrouwd 15.02.1815.

 

231.  Maria van Ham, geb. 05.10.1791 in 's-Gravendeel (zie info 21), ovl. 08.11.1874 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 SG553, GvH.82,[83]

 

232.  Andries Davidsz Bijl, geb. febr 1795 in Made en Drimmelen, ovl. 20.06.1832 in 's-Gravendeel (37 jaar en 4 maanden), datum/bron: 11.07.2003 SMH.2

         Koopman in 1816, visser 1818, 20, wordt 1827/31 vrijwel uitsluitend "particulier" genoemd (als getuige bij geboorten). Lijkt reeds met 32 jaar te gaan rentenieren [wellicht vanwege zijn gezondheid (?), hij overleed jong]. Overleden Bevershoek 34, wijk 1.

         Hij trouwde Lijntje Pieters de Kreek, getrouwd 24.08.1816 in 's-Gravendeel.

 

233.  Lijntje Pieters de Kreek, geb. 06.03.1789, ovl. 23.04.1834, datum/bron: 11.07.2003 SMH.2

         Bij huwelijk geb. en won. te 's-Gravendeel, winkelierster.

 

234.  Dirk Abrahams Meeldijk, gedoopt 24.05.1789 in Nieuw-Beijerland, ovl. 28.07.1866 in Dordrecht, datum/bron: 11.07.2003 SMH.2

         Lid van het College van Notabelen van 's-Gravendeel, in 1820 door koning Willem I benoemd als vervanging van het kerkbestuur van de NH Kerk.  Armmeester van 's-Gravendeel 1823. Als beroep worden vlasser, vlasboer (1833/36) en landbouwer (1827) genoemd, woont in 1824 Langestraat 167 Wijk B. Vanaf 1851 is hij vermeld als wonende te Dordrecht.

         Hij trouwde Kleisje Ariesd de Vlaming, getrouwd 01.11.1815 in 's-Gravendeel (otr).

 

235.  Kleisje Ariesd de Vlaming, geb. 03.06.1792 in 's-Gravendeel, ovl. 23.11.1851 in Dordrecht, datum/bron: 11.07.2003 SMH, SG950.2,49

         geb. en won. te 's-Gravendeel 1815.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

waphartfsm 

den Hartigh

 

Wapen van de familie Den Hartigh uit de Hoeksche Waard,

ontworpen op grond van een overgeleverde paneelschildering.

Geregistreerd bij de Fryske Rie foar Heraldyk ca. 1997.

 

Zie kwartier 144. Bron: Kees den Hartigh, Den Hartigh Family History.

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[3]  Redactie Heraut, Smederij Bos in de Kerkstraat de Strijen (Heraut van Strijen, aug. 1998, blz. 9-10).

[4]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[5]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[6]  P. Sanders, 's-Gravenhage, Stamreeks Oerlemans, brief van 8.6.1975 (SMH Streekgenealogie SG1201), Deze stamreeks blijkt vanaf het echtpaar Oerlemans Glavimans niet te kloppen.

[7]  NN, Smits, 3 eeuwen geslacht (SMH Streekgenealogie SG596), SG596.

[8]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (1) (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 601-606).

[9]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[10]  Piet Sanders, Genealogie Oerlemans (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1981, blz. 91-97, 153-155, 263-269).

[11]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[12]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[13]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[14]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[15]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[16]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[17]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[18]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[19]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[20]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[21]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[22]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[23]  Hans den Braber, Het geslacht Braber, voornamelijk woonachtig op Goeree Overflakkee, oorspronkelijk uit Gastel (http://www.den-braber.nl).

[24]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[25]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11e jrg nr. 5) blz. 111-124).

[26]  K. J. Slijkerman, STAMREEKS STEENBERGEN (STRIJEN) (Gens Nostra 1975, blz. 282).

[27]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[28]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[29]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[30]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[31]  A.J. v. ROON, DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK VAN PUTTERSHOEK IN DE LAATSTE 300 JAREN (Ons Voorgeslacht 1954, blz. 10-39).

[32]  Harry Mulder, Gegevens per e-mail en via Mailinglist Zuid-Holland.

[33]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[34]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[35]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[36]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[37]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[38]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[39]  W. Brand, De familie Brand (uit Dordrecht) (www.branddordt.nl), De doopdatums in deze bron zijn alle als geboortedatum aangegeven; deze alle in doopdatums veranderd.

[40]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[41]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[42]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel I "Eiland van Dordrecht" (2006, druk Van As, Oud-Beijerland).

[43]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[44]  P.J. van der Vliet, Kwartierstaat "VAN DER VLIET - VOS" (http://people.zeelandnet.nl/vlietcom/index.htm).

[45]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[46]  Axel Pohlmann (Dortmund), Angaben per e-mail uit archieven Kleveland.

[47]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[48]  Aktes van de gemeente 's-Gravendeel (Gepubliceerd op de site van de Mormonen).

[49]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[50]  H. VAN HARTEN, KWARTIERSTAAT VAN HARTEN (Gens Nostra 1978, blz. 208-211).

[51]  Dr. D. W. Gravendeel, OP BELIJDENIS OF ATTESTATIE AANGENOMEN LIDMATEN VAN DE N.H. GEMEENTE TE 's-GRAVENDEEL (1708-1815) (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 21-26, 54-68, 78-83, 130-135), en OV1966 blz 597-602.

[52]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[53]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[54]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[55]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[56]  Bert de Lange, secr. Hist. Ver. West Alblasserwaard, Gegevens per e-mail uit B.S. bestand Giessenlanden (gemaakt door N.J. Bruijniks) en B.S. Nieuwpoort (o.a. als antwoord op een vraag op de page Alblasserwaard.nl).

[57]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[58]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker (Kopie van getypte versie, via Internet).

[59]  JAC. DE BRUIN, Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee (1973).

[60]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[61]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[62]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[63]  Willem den Boesterd, Neerijnen, Handschriftelijke gegevens over de familie den Boesterd.

[64]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[65]  F.C. Mink-Gijzen, Haard- en vuurstedenregister 1769 van Waardenburg en Neerijnen (http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAhaardstedengoed.pdf).

[66]  Catherine van Hattum en Jack Lammers, Genealogie van Hattum Sliedrecht en info per e-mail (http://home.quicknet.nl/mw/prive/j.lammers/).

[67]  Betty van Anrooij, Gegevens per mail.

[68]  D. F. TOLLENAAR, DE AFSTAMMING VAN NICOLAAS VAN HATTEM, CHIRURGIJN TE ASPEREN (Gens Nostra 1983, blz. 297-311).

[69]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[70]  F. van Doorn, Neerijnen, Gegevens per briefwisseling.

[71]  NGV Betuwe, uitleen-archief, DBT- en Burgerlijke stand boeken o.a. van Waardenburg.

[72]  Genealogie La Verge (of Laverge) (Gegevens van de familie La Verge uit Beesd), Met aanvullingen dd juli 2008.

[73]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[74]  H. de la Fontaine Verhey e.a., Vier eeuwen Herengracht (Stadsdrukkerij Amsterdam 1976).

[75]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[76]  Prof. Pieter Eichholz, Prijsontwikkeling woningen aan de Herengracht 1650-2007 (NRC 11.11.2007 blz 37, artikel Ben Vollaard).

[77]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[78]  E. P. DE BOOY, LIJST VAN UTRECHTSE DORPSSCHOOLMEESTERS (Gens Nostra 1972, blz. 231-237, 267-271, 310-311).

[79]   MR. G. W. VAN HERWAARDEN., Versteeg/van Alewijk (De Nederlandsche Leeuw 1970, kol. 141).

[80]  G.Versteegh, Stamboom van de familie Versteegh (http://www.stamboomversteegh.nl/).

[81]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[82]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[83]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).