Gen 09  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image003 

kopergravure 1750 door Hendrik Spilman, tekenaar Jan de Beijer

 

bij kwartier 440:

De representatieve hofstede Rojestein te Wageningen werd in 1762/63 door de

tabakshandelaar Hendrikus Versteegh, zoon van Peter Jansz, aangekocht.

Het goed is ook later in bezit van deze familietak Versteegh gebleven.

 

 

 

256.  Arien Claesz Suijderent, ook bekend als Zuiderent, gedoopt 23.07.1690 in Charlois, ovl. 27.04.1739 in Strijen, datum/bron: 14.08.2003 GZp365, RAdH, HvS8/1998p9.[1],[2],[3]

         Is wellicht bij het vertrek van zijn vader naar Strijen (hij was toen 18jaar) in Charlois blijven wonen, waar hij in 1718 belijdenis doet. Was zeker na zijn huwelijk met de dochter van zijn stiefmoeder smid te Strijen. Arij Klaese Suijderendt en Bijateris Basteijanse Weeda maken in 1721 een testament, waarin ze elkaar tot universeel erfgenaam benoemen. Bij overlijden van één van hen is de legitieme portie voor de kinderen 50 gulden. Zijn er geen kinderen zo is de portie voor de wederzijdse vrienden 3 zilveren ducatons. De smederij van de Zuiderents in Strijen bevond zich in het huidige pand Kerkstraat 45, reeds bewoond door Bastiaan Weeda in 1700. Deze in 1439 gestichte oude smederij is sinds begin 2001 omgebouwd tot museum van de historische vereniging "het land van Strijen".

         Hij trouwde Beatrix Bastiaanse Weeda, getrouwd 05.04.1720 in Strijen.

 

257.  Beatrix Bastiaanse Weeda, gedoopt 04.09.1701 in Strijen, ovl. 16.02.1768 in Strijen (aang, classis f 6.0.0), datum/bron: 19.04.2004 GZp365, RAdH, HvS9/2002p9, OE2003p115.1,2,[4],[5]

         Beatrix is een dochter van Arie's stiefmoeder Lijntgen Jongendijckgraef. 12 kinderen geboren te Strijen 1722/38, waarvan er 7 jong overlijden. Zij trouwt (2) te Strijen in 05.05.1741 met Jacob van der Jagt, mr. smid, ged. 01.04.1711 te Strijen, ovl. 03.03.1787 te Strijen. Bij het overlijden van haar moeder in 1714 is Beatrix 13 jaar oud en wees (ook haar stiefvader Claes Suijderent was overleden). Haar voogd Hugo Jaspers verkoopt op 11.12.1714 voor haar een huis belend zuidelijk aan de "buyren straet" en westelijk aan de kerk te Strijen, alsmede een boomgaard aan de oude haven, voor 850 gld aan meester-wagenmaker Joost Maes te 's-Gravendeel. Deze neemt eveneens het wagenmakersgereedschap en het bewerkte en onbewerkte hout over voor 300 gld. Joost Maes verkoopt op 01.09.1716 het huis met wagenmakersgereedschap, hout etc. voor 1500 gld door aan de Strijense meester-wagenmaker Frans Pieters Schooneman. Dit alles betreft de tegenover de smederij gelegen wagenmakerij, rechts naast de kerk. Waarschijnlijk hebben de Weedas zowel de wagenmakerij als de smederij bezeten. Vanaf Arie Claesz Suijderent komen geen wagenmakers maar alleen smeden voor in de familie.

 

258.  Jan Koetsveld, gedoopt 08.02.1713 in Strijen, ovl. 24.05.1773 in Strijen (aang, pro deo), datum/bron: 13.08.2003 SMH.[6]

         Wordt geregeld genoemd als verver en glazenmaker te Strijen (o.a. in 1749). Het "bolesen" van zeilen is blijkbaar een specialiteit van Jan: hij ontvangt regelmatig geld voor het "teekenen en bolesen" van de molenzeilen 1748/72. In 1746 pomper brandspuit 1. Als voogden over zijn nagelaten kinderen worden in 1773 benoemd Bastiaan Suijderend en Pieter Francel (Jans stiefvader), die 07.08.1773 publiek verkopen een huis en erve staand in het dorp voor f 280,-, belend ten zuiden: de Dorpsstraat, ten noorden: de Oude Haven.

         Hij trouwde Maria Offerman, ook bekend als Offermans.

 

259.  Maria Offerman, ook bekend als Offermans, geb. 11.02.1714 in Hellevoetsluis, begraven 07.09.1772 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SMH, SAVP.6,[7]

         Lidmaat Numansdorp met attest van Strijen in 1743.

 

260.  Jan Pieterse Vermeulen, gedoopt 14.04.1715 in Klaaswaal, ovl. voor 26.06.1758, datum/bron: 20.08.2003 SMH, Mol.6,[8]

         j.m. geb. onder Klaaswaal, won. Numansdorp 1737. Jan Vermeulen staat 02.11.1750 borg voor Jan Aartse Vermeulen (Goudswaard). Piershil 26.06.1758: Jan Vermeulen was in zijn leven geld schuldig aan de boedel van wijlen Dirkje Abels Abbenbroek.

         Hij trouwde Marija Willems de Jongste, getrouwd 22.04.1737 in Numansdorp (otr 29.03).

 

261.  Marija Willems de Jongste, gedoopt 19.03.1713 in Numansdorp, ovl. 11.10.1771 in Nieuw-Beijerland (aang, pro deo), datum/bron: 20.08.2003 SMH, CR.6,[9]

         Trouwde (1) 24.09.1734 Numansdorp met Gilles Cornelisz Vogelaar, begr. 26.07.1736 te Numansdorp. In 1737 wed. van Gilles Corn. Vogelaer, won. te Numansdorp. 5 kinderen gedoopt te Numansdorp 1739/48, 3 kinderen gedoopt te Nieuw-Beijerland 1750/55. Op 06.08.1749 akte van indemniteit voor vrouw en 5 kinderen van de Buitensluis (Numansdorp) naar Nieuw-Beijerland. Piershil 26.06.1758: Jan Vermeulen's weduwe woont in het huisje dat tot de boedel van weduwe Pieter Jansz Vermeulen, gen. Dirkje Abels Abbenbroek behoort. Nw.-Beijerland 01.05.1764: de huishuur van Jan Vermeulens weduwe van f 18.0.0. wordt door de diaconie betaald aan Abel Vermeulen. Voor haar bedeling betaalt 1764 de Armen van de Buijtensluis aan de diaconie van Nieuw-Beijerland f 63.13.0.

 

262.  Andries Koomans, ook bekend als Andreas Coomans, geb. 22.11.1722 in Goedereede, ovl. 07.06.1807 in Strijen, datum/bron: 21.05.2003 NL1942k141, SMH.[10],6

         Timmerman, buurmeester van Strijen 1795/96, lid van de rechtbank, lid municipaliteit 1793/95, schepen tot 1804. Heilige geest-armmeester 1760, kerkmeester 1776. Hij testeerde voor schout en schepenen te Strijen 14 juni 1802. Bij akte d.d. 10.11.1807 wordt zijn boedel verdeeld. Deze bedraagt aan grond (16 morgen, 115 roeden Ambachtsportie te Cromstrijen, waard f 11'200), huizen te Strijen (één in de Dolaanstraat) een boomgaard, een manszitplaats in de kerk, meubilair, kleren, enz., totaal f 16'956,-.

         Hij trouwde Jannetje Bestebreurtje, getrouwd 18.05.1749 in Strijen.

 

263.  Jannetje Bestebreurtje, gedoopt 23.09.1725 in Strijen, ovl. 12.06.1789 in Strijen, datum/bron: 21.05.2003 NL1942k141.10

 

264.  Arie Hendriks Mol, geb. ca. 1720 in 's-Gravendeel, begraven 04.03.1797 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122.[11]

         Woont aan de Buitendijk, is in 1745 arbeider.

         Hij trouwde Leentje Pieters van der Willigen, getrouwd ca. 1744 in 's-Gravendeel.

 

265.  Leentje Pieters van der Willigen, geb. ca. 1720 in 's-Gravendeel, begraven 21.08.1777 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, OV2002p345,11,[12] (zie info 22).

 

266.  Hendrik Willems Smaal, geb. ca. 1720, begraven 06.08.1749 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp122, SMH, Mol.11,6,8  Hij trouwde Jaapje Ariens Kleinjan.

 

267.  Jaapje Ariens Kleinjan, geb. in 's-Gravendeel, ovl. 21.11.1787 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp122, SMH.11,6

         Dochter Lena wordt in 1763 uitbesteed aan Cornelis Molendijk.

 

268.  Dirk Adriaans Oerlemans, gedoopt 26.03.1724 in Sprang, ovl. voor 1778, datum/bron: 25.08.2004 PS, GBOp222, GTMWBB1981p264, KAJ,[13],[14],[15],[16]

         Winkelier, bouwman te Sprang. Dirk en Adriana gehuwd als jongelieden van Sprang. Sprang 14.02.1778: scheiding deling van de boedel van Dirk Oerlemans (notaris Francois van de Werken).           

         Hij trouwde Adriana de Jong, getrouwd 24.11.1748 in Sprang.

 

269.  Adriana de Jong, gedoopt 16.12.1725 in Sprang, datum/bron: 25.08.2004 OV1984p87, KAJ.[17],16

         Een akte van 09.05.1752 van de schepenbank van Sprang naar aanleiding van het overlijden van Adriana's moeder Adriaantje Quirijns Stoffelsdr wordt ondertekend met o.a. het handmerk van "Dirk Oerlemans Adrz als getroud hebbende Adriaantje de Jong, kunnende beide niet schrijven".

 

270.  Simon Fock, gedoopt 30.05.1706 in Heusden, ovl. ca. 1798 in Waalwijk, datum/bron: 24.07.2003 SG596.[18]  Hij trouwde Pieternella Hommel, getrouwd 12.08.1742 in Loon op Zand.

 

271.  Pieternella Hommel, gedoopt 09.12.1714 in Loon op Zand, ovl. 03.05.1791 in Waalwijk, datum/bron: 24.07.2003 SG596.18

 

272.  Pieter Leendertsz de Geus, gedoopt 09.03 1732 in Maasdam, begraven 20.03.1790 in Maasdam, datum/bron: 05.08.2003 TdG, KMS.[19],[20]

         Winkelier en landbouwer te Maasdam; diaken 1765/66, armmeester 1767, kerkmeester 1775/84 , heemraad 1780/84, schepen 1783/84. Pieter de Geus koopt van Jan Hoeke en Mechelina Maasdam voor 1700 gulden 3 morgen weiland genaamd de Smitswerf, gedeeltelijk onder Maasdam die in gebruik zijn bij Dammes de Geus 04.11.1778. Hij koopt 13.11.1778 land van Dammes de Geus in Nieuw Bonaventura.

         Hij trouwde Pieternella Ariens Reyerkerk, getrouwd voor 1752.

 

273.  Pieternella Ariens Reyerkerk, gedoopt 30.03.1727 in Maasdam, begraven 23.01.1794 in Maasdam (impost), datum/bron: 05.08.2003 TdG, KMS.19,20

         Zij doet belijdenis te Heinenoord 02.04.1748. Zij verkoopt als weduwe land aan Klaas Barendrecht en diens nicht Maria Huijgensdr Barendrecht in Nw Bonaventura, getekend namens haar door Leendert Pieters de Geus 1790. Op 17.05.1791 ontvangt zij een kwitantie voor een leverantie aan de armen.

 

274.  Jan Pleune Dorst, begraven 03.01.1795 in 's-Gravendeel (impost f 15,-), datum/bron: 01.10.2003 KMS.20

         Belijdenis 's-Gravendeel 03.03.1762, kerkmeester 1764, diaken 1779, genomineerd als schepen van 's-Gravendeel 18.05.1776. Jan Pleune Dorst en zijn zwager Johannes Geervliet worden op 30.11.1774 door Anna Geervliet, weduwe van Leendert Moret, tot voogden aangesteld.

         Hij trouwde Francijntje Cornelisd Geervliet, getrouwd 15.04.1763 in 's-Gravendeel (impost beide 1e klasse, dus totaal f 60,-).

 

275.  Francijntje Cornelisd Geervliet, begraven 03.10.1795 in 's-Gravendeel (impost f 30,-), datum/bron: 01.10.2003 KMS, sGDp190.20,11

         Wordt lidmaat op belijdenis 03.03.1762.

 

276.  Dirk Hendriks Ligthart, gedoopt 14.08.1695 in Westmaas, ovl. 29.01.1755 in Strijen (impost pro deo), datum/bron: 03.08.2003 OV1995p66, OV875.[21],[22]

         j.m. geb. onder Strijen 1734. Was arbeider en hield een "melkerije" te Strijen 1794. Kocht in 1729 een rode os, waarvoor Jan Hendriks Ligthart zich borg stelde. Pachtte in 1732 een dijk in het Oudeland van Strijen. Staat in Strijen in 1749 geboekt met een gezin van 3,5 hoofden. In 1750 wordt zijn huis aangeslagen in de verponding voor 13 stuivers.

         Hij trouwde Grietje Gijsberts Hoogvliet, getrouwd 11/12.09.1734.

 

277.  Grietje Gijsberts Hoogvliet, gedoopt 18.01.1713 in Cillaarshoek, ovl. 29.01.1780 in Strijen (impost pro deo), datum/bron: 20.05.2003 OV1995p66.21

         j.d. geb. van Cillaarshoek 1734, weduwe wonende te Strijen 1757. Trouwt (2) 1.4.1757 te Strijen met Philip Jacobsz Nieuwenboer.

 

278.  Jacob Leenderts Vermaas, geb. 02.03.1710 in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.07.2003 SG52.[23]  Hij trouwde Grietje Jans Barendrecht, getrouwd 05.10.1738 in Mijnsheerenland.

 

279.  Grietje Jans Barendrecht, gedoopt 25.05.1713 in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.07.2003 SG52.23

         Wonende in Mijnsheerenland 1738.

 

280.  Leendert Leenderts Moret, gedoopt 29.09.1715 in Dubbeldam, begraven 06.03.1773 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 SMH, MORp241.6,[24]

         Akte van indemniteit van Dubbeldam naar 's-Gravendeel 07.03.1737. Begint daar samen met zijn broer Andries een boerenbedrijf in de polder Nieuw Bonaventura op de "Oude Stee" aan de 2e kruisweg. Kerkmeester van 's-Gravendeel 1743/45 en armmeester. Koopt in 1764/65 tweemaal een huis aan de Noord Voorstraat te 's-Gravendeel. Vanaf 1764 herbergier, krijgt admissie koffie, thee, azijn en gedestilleerd te verkopen. Trouwt (1) te IJsselmonde 15.04.1736 Neeltje Jans Kok, begr. 's-Gravendeel 5.4.1753.

         Hij trouwde Anna Cornelisd Geervliet, getrouwd 14.03.1754 in 's-Gravendeel.

 

281.  Anna Cornelisd Geervliet, geb. voor 08.01.1726 in 's-Gravendeel, ovl. 04.03.1797 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.06.2003 SMH, MORp243.6,24

         Zij zet als weduwe de zaak voort, ze krijgt 1774 admissie als herbergier en tapper, alsmede voor de verkoop van koffie, thee en chocolade.

 

282.  Leendert van Rossum, gedoopt 14.03.1734 in 's-Gravendeel, begraven 17.01.1794 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13.[25]

         Vlaskoopman. Zijn broers Dammis in Dirk waren beide korenmolenaar, resp. te Poortvliet en te Schiedam (later Dirksland).

         Hij trouwde Ingetje Pleune Snaaijer, getrouwd 28.01.1760 in 's-Gravendeel (otr).

 

283.  Ingetje Pleune Snaaijer, geb. 1728 in Strijen, ovl. 23.11.1813 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13, SMH.25,6

         In 1760 j.d. wonende onder Strijen. Verkoopt 13.09.1802 een huis in de Langestraat te 's-Gravendeel. Woont bij overlijden Langestraat 164, is 85 jr.oud.

 

284.  Teunis Kooyman, geb. 21.04.1726 in Kleine Lindt, ovl. 06.11.1800 in Groote Lindt, datum/bron: 08.10.2003 FamS, GNu.[26],[27]  Hij trouwde Pleuntje Nugteren, getrouwd 07.03.1760 in Kijfhoek (otr, 3 gld).

 

285.  Pleuntje Nugteren, gedoopt 25.10.1733 in Kijfhoek, ovl. 09.02.1811 in Groote Lindt, datum/bron: 22.06.2005 GNu, MdZ,27,[28] (zie info 23).

 

286.  Jan Pieters Visser, gedoopt 22.12.1720 in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVis, GVi.[29],[30]  Hij trouwde Jaapje Kleyse Smouter, getrouwd 23.11.1749 in Barendrecht (met att. van Heerjansdam).

 

287.  Jaapje Kleyse Smouter, geb. 30.04.1724 in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVi, GSm, GVI.30,[31],29

 

288.  Jan Paulusse Hartogh, ook bekend als Hartog, gedoopt 19.06.1705 in Strijen, ovl. 08.07.1757 in Klaaswaal (f 3.0.0), datum/bron: 08.08.2003 GdH.[32]

         Schepen van Klaaswaal 1744, diaken 1745, 52, diakonie-armmeester 1747, ouderling 1756. De achternaam wordt verschillend gespeld: bij de doop Hartigh, bij de doop van zijn zoon in 1733 Hertogh. De familie verhuist volgens acte van indemniteit in 1743 van Strijen naar Klaaswaal.

         Hij trouwde Lijntje Ariense Stooker, getrouwd ca. 1732.

 

289.  Lijntje Ariense Stooker, geb. ca. 1711, ovl. 18.05.1793 in Wieldrecht, datum/bron: 08.08.2003 GdH.32

         Zij hertrouwt op 25.05.1760 te Klaaswaal met Jan Geervliet, weduwnaar van Maaike Soeteman, wonende op de Mijl onder Dordrecht. Zij hertrouwt nogmaals in 1769 met Claas Roel van der Zeijden van Dordrecht.

 

290.  Arie Cornelisz Boender, geb. 26.07.1693 in Numansdorp, begraven 15.03.1755 in Numansdorp, datum/bron: 18.11.2003 DB115.341.52, DHW.[33],[34]

         Bouwman in Groot-Cromstrijen. Schepen van Numansdorp in 1744. Trouwt (1) 12.05.1726 te Barendrecht met Catharina Pieters Verduijn, ged. Barendrecht 22.02.1693, begr. Numansdorp 20.01.1736, dr. van Pieter Woutersz Verduijn en Marijtje Gillisse Herweijer.

         Hij trouwde Aaltje Bastiaansdr Munter, getrouwd 09.08.1739 in Numansdorp.

 

291.  Aaltje Bastiaansdr Munter, gedoopt 27.04.1710 in Dubbeldam,[35] ovl. 05.12.1777 in Numansdorp, datum/bron: 28.06.2003 DB115.341.52, NL1892p76.33,[36]

         Is in 1771 weduwe, als (schoonzoon) Paulus den Hartigh door haar gepacht land uit de boedel  van D. van Slingeland, ex-burgemeester van Dordt, koopt. (3 mergen 520 roeden in Groot Cromstrijen, verhuurd aan de weduwe van Arij Cornelisse Boender voor 70 gulden ‘s jaars, verkocht aan Paulus de Hartigh voor 1005 gulden 6 stuivers 8 penningen).

 

292.  Huigh Jansz Nederveld, geb. 22.10.1690 in Abbenbroek, ovl. voor 15.02.1754, datum/bron: 06.08.2003 SAVP.7

         Ouderling te Abbenbroek 1732, 40. Hij leent in 1716 f 200 van weduwe Magdaleentje Merkenburg voor een huis, schuur en boomgaard aan de Oudelandsedijk in Abbenbroek. Ontving zijn erfdeel bij zijn moeders leven. Trouwt (2) 20.05.1731 Lena van Hoven. (Lena trouwt 15.02.1754 met Jan van der Linden, weduwnaar van Dirkje Touw).

         Hij trouwde Lintje Huigen Markenburg, getrouwd 03.07.1716 in Abbenbroek (aang. 10.04 pro deo).

 

293.  Lintje Huigen Markenburg, geb. in Abbenbroek*, ovl. 04.02.1726, datum/bron: 06.08.2003 SAVP.7

         j.d. te Abbenbroek 1716.

 

294.  Frans Corstiaan Brussaart, ook bekend als Francois, gedoopt 10.11.1686 in Oud-Beijerland, ovl. 03.10.1773 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 07.08.2003 SMH, GBS.6,[37]

         Boer en slachter, ontvangt 1749 admissie in zijn eigen huis vlees te verkopen. Kerkmeester in Oud-Beijerland, gekozen door de ambachtsheer in 1736 en 1737. Ondertekent 1750/51 met vele anderen 2 verzoekschriften om een Coccijaanse predikant te beroepen. [Er waren 2 predikanten in O-Bld, waarvan de ene de streng Calvinistische leer van Voetius toegedaan was, terwijl Coccius (professor in Leiden) een vrijer leerbegrip voorstond]. Ook Adriaantje de Kat ondertekent.

         Hij trouwde Adriaantje Jansdr de Kat, getrouwd 28.05.1730 in Westmaas.

 

295.  Adriaantje Jansdr de Kat, gedoopt 18.08.1709 in Westmaas, ovl. 05.06.1781 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 07.08.2003 SMH, GBS.6,37

 

296.  Pieter Bastiaan Groeneweg, gedoopt 26.01.1698 in Mijnsheerenland, ovl. 07.02.1760 in Numansdorp, datum/bron: 24.09.2003 KPG, SMH, BB2p47.[38],6,[39]

         Landbouwer op de hoeve Torenstee aan de Schuringsedijk te Numansdorp, schepen van Numansdorp 1730, 34/35, diaken 1733, ouderling 1737. Koper van tienden o.a. 1723/28, zijn stee wordt 1727 vermeld, bij hem stonden 1754/55 bijen. Behoort tot de kleine getaxeerden op het zout etc. te Numansdorp 1733, 34. Trouwt (2) 28.11.1727 Strijen (otr) met Bastiaantje Pietersd Fonkert.

         Hij trouwde Adriaantje Huijgen Meulendijk, getrouwd 21.05.1724 in Dubbeldam (otr).

 

297.  Adriaantje Huijgen Meulendijk, geb. in Dubbeldam, datum/bron: 26.06.2003 KPG.38

 

298.  Paulus Ariens Boer, ovl. 21.06.1728 in Strijen (aang), datum/bron: 02.07.2003 DB115.313.13.33

         Weduwnaar van Maaike Teunisse van der Linden (1) Weduwnaar van Maaike Jacobs Quartel (2). Paulus en Grietje 1722 vermeld als lidmaten te Strijen, wonende aan de Nieuw-Bonaventurasedijk.

         Hij trouwde Grietje Pieters Fonkert, getrouwd 07.09.1720 in Strijen (otr).

 

299.  Grietje Pieters Fonkert, gedoopt 05.10.1687 in Numansdorp, ovl. 09.02.1735 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DB115.313.13.33

 

300.  Cornelis Jacobse den Braber, gedoopt 28.05.1702 in Hellevoetsluis, ovl. voor april 1732, datum/bron: 05.07.2003 OV1974p200, SAVP.[40],7

         Bij huwelijk j.m. geb. en won. alhier. Betaalt huur voor een huisje op de Oostsansdijk, binnen de fortresse van Hellevoetsluis over 1731. Zijn weduwe betaalt tot laatste april 1732 nog 10 gld schuldig, en tot 31.10.1737 nog 10 gld.

         Hij trouwde Maria van Biesenburg, getrouwd 02.05.1728 in Hellevoetsluis.

 

301.  Maria van Biesenburg, geb. in Deventer, ovl. 19.04.1765 in Hellevoetsluis (pro deo), datum/bron: 04.11.2003 OV1974p200, SAVP, SAD.40,7,[41]

         Bij huwelijk j.d. geb. Deventer, won. alhier (Hellevoetsluis). Mary van Biesenburgh, huisvrouw van Cornelis Jacobse den Braber, legt op 06.02.1729 een verklaring af. Zij verklaart onder meer, dat zij van Allerheiligen 1725 tot mei 1727 bij de baljuw Willem van Almonde dienstbode is geweest. Ze verklaart verder, dat in het huishouden van Willem geen roggebrood, bestemd voor de honden, geconsumeerd zou zijn, maar alleen roggebrood van het soort, dat in den Briel door de bakker gebakken wordt. Haar doop werd te Deventer niet gevonden, wellicht onder patroniem. Ze trouwt (2) als weduwe van Cornelis den Braber 02.10.1737 met Andries Giblons, weduwnaar van Antonia Nolst.

 

302.  Philip Jacobs Nieuwenboer, geb. ca. 1700, datum/bron: 24.09.2003 OV1995p66, SMH,21,6 ovl. 12.10.1758 in Strijen (aang, pro deo).

         j.m. wonende onder Klaaswaal 1734, woont 1737 aan de Driesprong als bij hem kleren gestolen zijn. Het kind Ingetje van Philp Jacobs Nieuwenboer 27.11.1735 met indemniteit van Claeswael naar Zuid-Beijerland, voor haar halve onderhoud. Bij hem besteed Teunisje Hoek 1755/56 voor een jaar. Weduwnaar van Klaaswaal 1757. Trouwt (2) 01.04.1757 te Strijen Grietje Gijsbertsdr. Hoogvliet, weduwe van Dirck Hendriksz Ligthart.

         Hij trouwde Erkje Abrahams van Loijen, ook bekend als van Looie, van Loeije, getrouwd 20.06.1734 in Klaaswaal (otr 21.05 pro deo).

 

303.  Erkje Abrahams van Loijen, ook bekend als van Looie, van Loeije, ovl. voor 01.04.1757, datum/bron: 22.09.2003 OV1995p66, SMH.21,6

         Weduwe van Crelis Jacobsz. Langstraat, wonende op Klaaswaal. Het echtpaar laat kinderen dopen te Klaaswaal 1734/41.

 

304.  Gerrit Pieters Steenbergen, gedoopt 17.08.1682 in Strijen, ovl. 06.07.1758 in Strijen (impost 6 gld), datum/bron: 02.07.2003 DJVp68, OV1986p217, SMH, DB115.313.11,[42],[43],6,33.

         Landbouwer op de boerderij "Op de Steenplaats" te Strijen. Hij trouwt (2) ca. 1732 te Strijen Trijntje Cornelisdr Gout, ovl. 08.04.1737. In 1715 koopt hij een boerderij in Land van Essche voor f. 800-0-0. Tevens verkoopt hij een boerderij aan de Dolaartse dijk aan Hendrik van Esch. Koopt 4 stukken land in 1730 (elk meer dan 1 mg.). Ondertekent met huismerk: een drietandige (hooi-)vork naar rechts:  --E

         Hij trouwde Lijntje Pieters Fonkert, ook bekend als de Fonkert, getrouwd 19.07.1715 in Strijen (otr, impost 6/6 gld).

 

305.  Lijntje Pieters Fonkert, ook bekend als de Fonkert, gedoopt 23.12.1691 in Numansdorp, ovl. 14.05.1722 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 02.07.2003 DB115.313.11, DJVp69, OV1986p217.33,42,43

         Lidmaat te Strijen 1732.

 

306.  Theunis Theunisse Maas, ook bekend als Vermaas, geb. in Klaaswaal, ovl. 03.1750/11.12.1758, datum/bron: 27.06.2003 DJVp69 /-Ip8, OE2003p117.42,[44]

         j.m. geb. Klaaswaal, won. Zuid-Beijerland 1723. Bouwman wonende te Klaaswaal 1724/28, sedert ca. 1730 te Strijen. Lidmaat Klaaswaal 1724, 28, vertrok nadien naar Strijen.

         Hij trouwde Marietje Pleune de Best, getrouwd 23.05.1723 in Klaaswaal (impost pro deo).

 

307.  Marietje Pleune de Best, gedoopt 17.12.1700 in Cillaarshoek, ovl. 03.1750/11.12.1758, datum/bron: 27.06.2003 DJVp69 /-Ip8.42

         j.d. geb. Cillaarshoek, wonende onder Klaaswaal 1723.

 

308.  Adriaan Dirks Kranenburg, gedoopt 26.05.1697 in Numansdorp, ovl. 26.03.1774 in Strijen (impost 30 gld), datum/bron: 10.06.2005 DJVp69, HvS9/2002p14, OV2004p360.42,[45],[46]

         Landbouwer, woonde te Klaaswaal ca. 1723/36, daarna met attestatie naar Strijen. Woont op de hofstede "Zeldenrust" aan de Oudeklemsedijk. Hij was te Klaaswaal diaken 1725, 28 en armmeester 1728. Te Strijen was hij schepen 1741/73 en dijkgraaf van de Oudeklempolder 1751. Hij volgde zijn schoonvader in 1737 op op de boerderij Zeldenrust aan de Oude Klemsedijk. Hij trouwde (2) 07.06.1765 (impost ieder 30 gld) Neeltje Claesdr Tuijnder, begr. 02.05.1797. Adriaan was zeer vermogend en bezat op het eind van zijn leven o.a. 6 boerderijen met elk ca. 50 hectaren land in en om de polder De Oude Klem, waarmee hij zeker tot de rijkste boeren van de Hoeksche Waard behoorde.

         Hij trouwde Lijntje Simons Oudeklem, getrouwd 14.08.1722 in Strijen (impost: zij 6gld).

 

309.  Lijntje Simons Oudeklem, gedoopt 18.03.1703 in Strijen, ovl. 28.12.1750 in Strijen (impost 15 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp69.42

         Wonende te Strijen 1722, vermeld als lidmaat te Klaaswaal 1725/36, vertrok nadien met attestatie naar Strijen.

 

310.  Bastiaan Pieters (de) Fonkert, gedoopt 16.01.1704 in Strijen, ovl. 04.04.1771 in Strijen (impost 6 gld), datum/bron: 02.07.2003 DJVp70, DB115.313.12.42,33

         j.m. wonende te Strijen 1746, lidmaat 1731. Landbouwer, schepen van Strijen tussen 1747 en 1770. Testeerde met zijn eerste vrouw 19.11.1747, beneden 8000 gld gegoed. Hertrouwt (2) te Strijen 11.07.1761 met Dirkje Hendrikse Kooij, gedoopt te Strijen 31.12.1735, ovl. aldaar 02.01.1765.

         Hij trouwde Neeltje Jacobs Meijboom, getrouwd 14.09.1746 in Strijen (otr, impost 6/6 gld).

 

311.  Neeltje Jacobs Meijboom, geb. ca. 1724 in 's-Gravendeel (7 jaar in 1731), ovl. 18.02.1755 in Strijen (impost 6 gld), datum/bron: 02.07.2003 DJVp70, DB115.313.12.42,33

         j.d. wonende te Strijen 1746, lidmaat Strijen 15.04.1745. Vertrok met haar ouders, 7 jaar oud, met akte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Strijen 12.08.1731.

 

312.  Dirk Jansz van der Linden, gedoopt 21.10.1725 in Numansdorp, ovl. 08.08.1781 in Dubbeldam (Wieldrecht), datum/bron: 06.08.2003 GvdL, GRij, Mol.[47],[48],8

         Bouwman te Wieldrecht, schepen.

         Hij trouwde Ariaantje Ariense Bakker, getrouwd 23.04.1752 in Dubbeldam.

 

313.  Ariaantje Ariense Bakker, gedoopt 12.10.1727 in Dubbeldam, ovl. 20.09.1793 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GvdL, GBA, Mol.47,[49],8

         Is bij haar huwelijk 24 jaar oud.

 

314.  Cornelis Cornelisz Molendijk, gedoopt 15.03.1722 in Dubbeldam, ovl. 1784, datum/bron: 12.07.2003 GvdL, GMD, JB.47,[50],[51]

         Bouwman. Trouwde (1) 20.09.1749 te Dubbeldam met Cornelia van Bree, d.v. Hendrik Claes van Bree en Saartje van der Sluys.

         Hij trouwde Maaike Aartsdr van der Wal, getrouwd 1757.

 

315.  Maaike Aartsdr van der Wal, datum/bron: 12.07.2003 GvdL, GMD.47,50

 

316.  Leendert Pietersz Visser, geb. 03.09.1728 in Oost-Barendrecht, gedoopt 05.12.1728 in Heerjansdam, ovl. 02.04.1815 in Rijsoord, datum/bron: 07.06.2003 GVi, GVis.30,29

         Leendert was vlasboer en bouwman te Rijsoord. Woont Noldijk 400, woont bij overlijden in huis 396 te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.

         Hij trouwde Geertrui Meeuwisse Jongeruiter, getrouwd 27.03.1757 in Barendrecht (otr 04.03. te Rijsoord).

 

317.  Geertrui Meeuwisse Jongeruiter, geb. in Ridderkerk, gedoopt 03.11.1737 in Rijsoord, ovl. 27.10.1819 in Rijsoord, datum/bron: 07.06.2003 GVi, GVis.30,29

         Woont bij overlijden in huis nr. 400 te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.

 

318.  Bastiaan Bastiaans Niemansverdriet, gedoopt 17.09.1741 in Klaaswaal, ovl. 04.07.1812 in Strijen, datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM, GVi.8,[52],30

         Bouwman te Strijen-Sas aan de Buitendijk 44. Heemraad van Cromstrijen, Striemond en Greup 1772. Ouderling 1773/75.

         Hij trouwde Arijaantje Arijs Maat, getrouwd 02.02.1772 in Numansdorp (impost).

 

319.  Arijaantje Arijs Maat, geb. in Sint Anthoniepolder, gedoopt 15.12.1737 in Numansdorp, ovl. 23.09.1828 in Strijen(-Sas), datum/bron: 07.08.2003 KAM.52

 

320.  Arij Jacobs Monster, gedoopt 20.01.1669 in Sint Anthoniepolder, ovl. na 1733 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp43/-IIp60, PromIIp81.[53],[54]

         Arij was bouwman en over een reeks van jaren schepen van Sint Anthoniepolder. Hij was dikwijls als koper en/of borg aanwezig op veilingen van vee en goederen. Hij kocht tienden (gewassen) in het Oudeland van Strijen. Op de "lijst van impost op zout, zeep, Heren- en Redemptiegeldt" in 1733 behoort Arij tot de "kleine getaxeerden". Hij ondertekent in 1705 en 1727 als schepen een nominatie predikantsvacature, in 1731 een missive ter benoeming van een schoolmeester en een gerechtsbode. Hij trouwde (2) Cornelia Bastiaans Gelderblom, weduwe van Andries Buijscher, huw. voorw. 06.06.1721. Arij verkoopt zijn huis aan de Polderdijk 60 op 27.2.1732.

         Hij trouwde Teuntje Cornelis Barendrecht, getrouwd 25.04.1694 in Sint Anthoniepolder.

 

321.  Teuntje Cornelis Barendrecht, gedoopt 16.12.1674 in Sint Anthoniepolder, ovl. voor juni 1721 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp43 /-IIp60, PromIIp81.53,54

         Belijdenis te Sint Anthoniepolder 03.04.1692.

 

322.  Arie Cornelisz Bestebroer, gedoopt 20.11.1695 in Maasdam, datum/bron: 22.05.2003 MONp56, SMH, PromIIp81.53,6,54

         j.m. van Maasdam. Koopt in 1736/37 een huisje voor f 30,-. Schipper te Maasdam, levert regelmatig zand, klokketouw en avondmaalswijn aan de kerk te Maasdam, verder bossen stroo voor de diaconie. Ontvangt 1749 f 4-10-0 over scheepsvracht van teer, zeilen en touwen.

         Hij trouwde Geertruij Teunis Roos, getrouwd 13.10.1715 in Puttershoek.

 

323.  Geertruij Teunis Roos, gedoopt 27.01.1694 in Puttershoek, datum/bron: 27.05.2003 MONp56, SMH, PromIIp81.53,6,54

         j.d. geboren en wonende te Puttershoek. Geertruij en Arie zijn van 30 aug tot 13 oct in oudertrouw, daar het huwelijk uitgesteld moet worden wegens ziekte van de bruid: "dit uijtstel zijnde veroorzaakt (so men seijde) door des bruids onpasselijkheid". Geertruij en Arie laten kinderen dopen te Maasdam tussen 1716 en 1728. Geertruij wordt 6 maal genoemd als doopgetuige tussen 1715 en 1742. De diakonie betaalt haar in 1716 een vergoeding voor het houden van een kind van Teunis Noteboom.

 

324.  Leendert Isbrands Potuit, datum/bron: 04.10.2003 SMH.6

         Weduwnaar van Ariaentje Klaesse. Betaalt erfpacht te Puttershoek 1718/39 voor verschillende panden incl. een smederij en water (na hem zijn weduwe). Hij is vrijwel zeker scheepsmaker geweest, evenals zijn beide zoons, en verdere nakomelingen te Puttershoek en Oud-Beijerland. Zijn weduwe leverde nog pek en teer in 1742/43.

         Hij trouwde Maria Andries Pijlaard, getrouwd 13.02.1707 in Puttershoek.

 

325.  Maria Andries Pijlaard, geb. 29.11.1682 in Puttershoek, ovl. 08.05.1764 in Puttershoek, datum/bron: 04.10.2003 SMH, SG1184.6,[55]

         Kinderen: Lijsbet 1711, Andries 1713, Cornelis 1717 (ovl. 03.02.1725), Lijsbet 1722, Cornelis 1725.

 

326.  Cornelis Jansz Trouwborst, gedoopt 24.11.1686 in Ouderkerk a/d IJssel, begraven 03.02.1769 in Stormpolder (half graf), datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39, HM, OV1960p53.[56],[57],[58]  Hij trouwde Marijtje Willems Hoogendijk, ook bekend als Maria, getrouwd 19.04.1716 in Ouderkerk a/d IJssel.

 

327.  Marijtje Willems Hoogendijk, ook bekend als Maria, gedoopt 19.12.1693 in Ouderkerk a/d IJssel, ovl. 19.05.1760 in Stormpolder (zie info 24), datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39, HM, OV1970p188.56,57,[59]

         Kinderen: Jan, Annigje 1718, Annigje 1720, Jan 1722, Ary 1726, Jan 1729, Ary 1731.

 

328.  Corstiaan Jacobs Mookhoek, geb. ca. 1700, ovl. 25.10.1763 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 23.09.2003 SG439, GRij.[60],48

         De vrouw van Arie Roke Smits zou tegen hem en diens zuster Pietertje Jacobs Mookhoek gezegd dat zijn of zijn vrouws vader aan de galg was opgehangen. Regtdag door Jan Breet tegen de vrouw van Arie Roke Smits voornoemd d.d. 20-7-1796. (Bron: RA 's-Gravendeel 44 1796).

         Hij trouwde Cornelia Woutersdr van der Giessen.

 

329.  Cornelia Woutersdr van der Giessen, geb. ca. 1707 in 's-Gravendeel, ovl. 04.12.1794 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 23.09.2003 SG439, Mol, GVB.60,8,[61]

         Cornelia van der Giessen weduwe van Corstiaan Jacobs Mookhoek doet dotatie (=schenking) aan haar dochter Aaltje Mookhoek, 's-Gravendeel 25.10.1788, schenkt een huis. Zusters en broers hechten goedkeuring hier aan, n.l. Arie Mookhoek, Pieter Mookhoek, Wouter Mookhoek en Woutrijntje Mookhoek, wed. van Leendert de Geus. (De oudste zoon Jacob is dan al overleden).

 

330.  Aart Andriesse van der Wulp, geb. ca. 1690 in 's-Gravendeel, begraven 06.03.1764 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.11  Hij trouwde Pieternella Jans van Strijen, getrouwd ca. 1715 in 's-Gravendeel.

 

331.  Pieternella Jans van Strijen, geb. ca. 1690 in 's-Gravendeel, begraven 28.12.1773* in 's-Gravendeel (zie info 25), datum/bron: 15.07.2003 sGDp132, KHN.11,[62]

         Lidmaat in 1742, wonende in de Rijkestraat. Zij testeert in 1768.

 

332.  Reijnier van den Berg, gedoopt 01.11.1699 in Den Bommel, ovl. 08.02.1762 in ‘s-Gravendeel, datum/bron: 10.09.2003 SMH, OV1984p88, PromXIp43.6,17,[63]

         Vlasboer 1725, ouderling tussen 1749 en 1761, armmeester 1736. Trouwde (1) 's-Gravendeel Arijaantie Butterblom (Butterboer) 12.01.1725. In 1725 als lidmaat aangenomen te 's-Gravendeel: Reijnier van den Berg. Mutueel testament met Arijaantje Butterboer 18.12.1727 en met Cornelia Saarloos op 29.12.1738. Testeert 9.1.1762.

         Hij trouwde Cornelia Ariensdr Saarloos, getrouwd ca. 1730.

 

333.  Cornelia Ariensdr Saarloos, begraven 04.01.1758 in 's-Gravendeel, datum/bron: 10.09.2003 OV1984p88, SMH, PromXIp43.17,6,63

         Aangenomen 29.03.1723 te 's-Gravendeel: Cornelia Saarloos (en Ariaantie Butterboer).

 

334.  Cent van der Wulp, gedoopt 01.01.1717 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[64]  Hij trouwde Ceijgie van Moerkerken, getrouwd 1742 in 's-Gravendeel.

 

335.  Ceijgie van Moerkerken, ovl. 09.02.1751 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 SG463, sGDp170.64,11

         Volgens de acta van de kerkeraad heeft Cijgie zich meermalen aan de drank te buiten gegaan.

 

336.  Commer Gijsbersz de Hoog*, gedoopt 10.05.1710 in Almkerk-Emmikhoven, datum/bron: 01.04.2005 SAH, GN2004p537, AJS.[65],[66],[67]

         j.m. wonende onder Emmichoven. Commer en Willeke worden bij hun huwelijk arm genoemd, ze betalen 3,5 stuiver.

         Hij trouwde Willemke Smeermaas*, ook bekend als Willemijn Gerrits, getrouwd 01.04.1734 in Almkerk-Emmikhoven.

 

337.  Willemke Smeermaas*, ook bekend als Willemijn Gerrits, gedoopt 18.12.1701 in Almkerk-Emmikhoven, datum/bron: 15.03.2005 SAH, GN2004p537, CS.65,66,[68]

         j.d. wonende onder Emmichoven. Kinderen: Cornelia 1735, Eeltje 1738. Een doopdatum van zoon Commer werd niet gevonden.

 

338.  Isaac van der Mijn, geb. in Leiden, gedoopt 03.07.1703 in Leiden (NH Hooglandsche Kerk), datum/bron: 11.02.2008 KFZ, NWT, GG, EL, Mijn,[69],[70],[71],[72],[73]

         Boekdrukker te Leiden. Hij drukte ook boeken in Arabisch schrift, o.a. "Vita et res gestae Sultani Saladini", gedrukt te Lugduni Batavorum (Leiden) bij Isaacus van der Mijn 1732. Blijkbaar was Isaac in bezit gekomen van de door prof. Thomas Arpenius rond 1617 ontwikkelde privé drukkerij (private press) "Typographia Erpeniana linguarum orientialium". [Deze drukkerij had de familie Elsevier na Arpenius' overlijden in 1624 voor 8000 gld (!) van diens weduwe gekocht. Bij het uitsterven van de dynastie Elsevier in 1712 kocht Pieter van der Aa de gehele drukkerij van Elsevier, hij drukte echter niet of nauwelijks in Oriëntaals schrift. Isaac van der Mijn moet deze privé drukkerij van Pieter van der Aa hebben overgenomen. Pas in 1770 kwam de drukkerij - tot op heden - in bezit van Johan Enschedé en Zonen]. Trouwt (1) 1724 Sara Renar, dr. van Maria Vissendief, trouwt (3) 1737 Sara Honvlee. Bij dit laatste huwelijk verschijnt als gelegenheidsgedicht: "Mintromph, uitgeblaazen op het huuwelyk van den eerbaare bruidegom Isaac vander Mijn, en de zedenryke bruid, Sara Honvlee" ondertekend met 'De knechten uwer drukkerye'.

         Hij trouwde Johanna van Velsen, getrouwd 20.03.1734 in Leiden (otr).

 

339.  Johanna van Velsen, gedoopt 22.08.1714 in Den Haag, ovl. voor 1737, datum/bron: 11.02.2008 KFZ, GG, Mijn.69,71,73

         Bij haar huwelijk met Isaac gaven zijn vrienden een "Herder- en Vee-kout" uit, een gelegenheidsgedicht, "Opgedraagen ter BRUILOFTE van de Eerzame BRUIDEGOM ISAAC van der  MIJN, Met de Deugd-lievende Jonge-Dogter EN BRUID JOHANNA van VELSEN, Beide in de Echt bevestigd binnen 's-Gravenhaage, den Vierden van Grasmaand MDCCXXXIV".

 

340.  Jacobus Ferné, gedoopt 05.25.1705 in Dordrecht, ovl. 05.05.1777 in Westmaas (pro deo), datum/bron: 09.10.2003 SMH, KAB.6,[74]

         bij zijn huwelijk j.m. geboren te Dordrecht. Schoolmeester te Westmaas. Schepenen van Westmaas verklaren hem in 1730 als schoolmeester te willen benoemen. De kerkraad dito als voorzanger. Is ook voorlezer en koster te Westmaas. Vanaf 1730 lidmaat te Westmaas, aanvankelijk met zijn zuster Neeltje Ferné.

         Hij trouwde Adriana van Wel, getrouwd 15.04.1731 in Dordrecht.

 

341.  Adriana van Wel, gedoopt 23.04.1709 in Dordrecht, ovl. 25.02.1797 in Maasdam (pro deo), datum/bron: 09.10.2003 TvdV, KAB, SMH.[75],74,6

 

342.  Pieter Teunisse Jabaij, geb. ca. 1734 in Sint Anthoniepolder* (bij ovl. 60 jr oud), ovl. 14.02.1774 in Maasdam (aang. door Heijltje, pro deo), datum/bron: 29.05.2003 SMH, GJab.6,[76]

         Aangenomen op belijdenis te Sint Anthoniepolder 04.04.1748. Als lidmaat genoemd te SAP met zijn vrouw op 11.12.1753. Met zijn kinderen Teunis (18jr) en Lideweij (10jr) met acte van indemniteit van Sint Anthoniepolder naar Maasdam 22.01.1766. Is ziek op 02.11.1766 te Maasdam, waarbij diaken Pieter Tuk uit SAP hem bezoekt.

         Hij trouwde Heijltje van den Berg, getrouwd 04.04.1748 in Sint  Anthoniepolder.

 

343.  Heijltje van den Berg, gedoopt 04.10.1722 in Heinenoord,68 ovl. 18.09.1798 in Maasdam (aang., pro deo), datum/bron: 29.05.2003 SMH.6

         Aangenomen te Sint Anthoniepolder met attestatie van Mijnsheerenland 12.04.1745. De acte van indemniteit van Heinenoord is op 19.10.1746 nog niet aangekomen, komt pas 22.05.1747 (zelfs de schout bemoeide zich er mee). Daarnaast komt er nog een acte van indemniteit van Cillaarshoek op 16.04.1748. De geboorteplaats van Heijltje schijnt moeilijk te vinden te zijn, pas op 03.04.1763 wordt de kerkeraad van Heinenoord er door Sint Anthoniepolder van in kennis gesteld, dat Heijltje Sijmens van den Berg, huisvrouw van Pieter Jabaaij te Strijen geboren is. Zij verzoekt om allementatie: brood, turf of wekelijks geld. In 1765 met attestatie van SAP naar Maasdam. Ze betaalt 1769/77 voor een kerkstoel te Maasdam jaarlijks f 0.12.

 

344.  Bastiaan Melisz Naaktgeboren, geb. ca. 1713, ovl. 13.11.1794 in 's-Gravendeel (aang, f 3,-), datum/bron: 13.07.2003 GN1993p578, Mol.[77],8

         Vlasboer 1745, 1768, bouwman 1765, lidmaat lidmaat 1743,wonende aan de Noordvoorstraat, schepen van 's-Gravendeel (vermeld vanaf 1764). Kerkmeester te 's-Gravendeel 1746, 1748.

         Hij trouwde Lijntje Bastiaans Smaal, getrouwd 17.06.1737 in 's-Gravendeel.

 

345.  Lijntje Bastiaans Smaal, geb. ca. 1713, begraven 24.05.1752 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, GN1993p578, DHW.[78],77,34

 

346.  Jacob Wildeman, gedoopt 03.11.1709 in 's-Gravendeel, ovl. 29.11.1771 in De Mijl (aang. te 's-Gravendeel), begraven in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 OV1984p87.17  Hij trouwde Aagje Kleinendorst, getrouwd 02.09.1740 in 's-Gravendeel (otr).

 

347.  Aagje Kleinendorst, gedoopt in Sint Anthoniepolder, ovl. in De Mijl, begraven 13.09.1799 in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 OV1984p87.17

 

348.  Herman Joosten de Kreek, begraven 13.11.1745 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 SG275, DHW.[79],34

         Trouwt (2) Metje Teunisd van der Koppel op 02.04.1743, overleden 1761.

         Hij trouwde Ariaentie Flore van der Graeff, getrouwd 26.05.1709 in Puttershoek (otr 2.5.09).

 

349.  Ariaentie Flore van der Graeff, datum/bron: 11.10.2003 SG275, OV1957p90, DHW.79,[80],34

         j.d. van Puttershoek 1709. Akte van uitkoop 1719 van Herman Joosten de Kreek, weduwnaar van Ariaentje Flore van de Graef, met Jan Florisse de Graef, schipper te Puttershoek.

 

350.  Teunis Ariens Stam, geb. ca. 1705, begraven 19.11.1791 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.10.2003 Mol.8  Hij trouwde Neeltje Jans Dorst, getrouwd 1735.

 

351.  Neeltje Jans Dorst, geb. ca. 1715, begraven 18.03.1797 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.10.2003 Mol, CR,8,9 (zie info 26).

 

352.  Hendrik Willemse Brand, gedoopt 20.05.1696 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GBR.[81]  Hij trouwde Geertje Huyge van der Linden, getrouwd 10.01.1721 in Dubbeldam.

 

353.  Geertje Huyge van der Linden, gedoopt 19.04.1693 in Dubbeldam, ovl. 25.04.1766 in Dubbeldam, datum/bron: 06.08.2003 GBR.81

         8 kinderen gedoopt te Dubbeldam 1722/39.

 

354.  Hendrick Claes van Bree, gedoopt 06.01.1692 in Dubbeldam, ovl. 16.05.1735 in Dubbeldam (impost pro deo), datum/bron: 21.07.2003 JB, JH.51,[82]  Hij trouwde Sara Cornelisse van der Sluys, ook bekend als Saartje, getrouwd 29.11.1720 in Dubbeldam.

 

355.  Sara Cornelisse van der Sluys, ook bekend als Saartje, gedoopt 21.06.1693 in Hendrik Ido Ambacht, datum/bron: 21.07.2003 JH, JB,82,51 (zie info 27).

         Zij hadden 7 dochters en 1 zoon.

 

356.  Daniel Gerrits Koorneef, gedoopt 24.04.1712 in Poortugaal, datum/bron: 21.07.2003 KORp45, JB, NL1940k33.[83],51,[84]

         Hun dochter Neeltje Koorenneeff, j.d. ged. Kleine Lindt 23.10.1746, trouwt in 1763 met Hendrik van den Bergh. Tot hun nakomelingen behoren de Tilburgse textielfabrikanten-familie Van den Bergh.

         Hij trouwde Adriaantje Leenheer, ook bekend als Aryaantje, getrouwd 09.05.1734 in Barendrecht.

 

357.  Adriaantje Leenheer, ook bekend als Aryaantje, gedoopt 11.08.1707 in Heerjansdam, datum/bron: 21.07.2003 LEHp37, JB.[85],51

 

358.  Geen Pieterse Bakker, gedoopt 11.09.1709 in Ouderkerk a/d IJssel, datum/bron: 12.06.2003 JB, GBA.51,49

         Bij zijn huwelijk j.m., uit de Stormpolder. Hij was arbeider en bezat op 23-6-1742 een schuur. Geen Pieterse (Backer) deed aangifte van het overlijden van een aantal van zijn kinderen 1734/41 in de Stormpolder nabij Krimpen en Ouderkerk a/d IJssel.

         Hij trouwde Lijsbeth Jansse Wens, ook bekend als Lijsje, getrouwd 29.06.1732 in H.I. Ambacht (otr. Ouderkerk a/d IJssel 13.06).

 

359.  Lijsbeth Jansse Wens, ook bekend als Lijsje, gedoopt 23.05.1706 in Hendrik Ido Ambacht, datum/bron: 12.06.2003 JB, GBA.51,49

         Doopgetuige: Joosje Jans Vliegenthart Bij haar huwelijk is zij j.d. onder Hendrik-Ido-Ambacht. Mogelijk een dochter van Jan Ariensz Multum en Maaijke Jans Vliegenthart.

 

360.  Teunis Cornelis Stam, geb. ca. 1697, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p73, OV2015p156,[86],[87] begraven 22.06.1782 in 's-Gravendeel.

         Wordt in 1728 als voogd genoemd (voogdijschap ingesteld door Leendert van Gemert). Is in 1730 present bij een veiling van vee en inboedel door Damis Oudeclem.

         Hij trouwde Lena Leenderts van Gemert.

 

361.  Lena Leenderts van Gemert, geb. ca. 1700, begraven 22.04.1741 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p73, OV2015p156.86,87

 

362.  Arie Robbertsz Valk, gedoopt 23.03.1692 in Arkel, ovl. voor 26.11.1762 in De Mijl, datum/bron: 21.06.2005 KGS, DAp32.[88],[89],[90]

         Bij zijn doop te Arkel wonen zijn ouders te Dalem. In 1717 j.m. wonende te Dalem. Arie was watermolenaar op de Wieldrechtse watermolen in de Wieldrechtse polder. Hij was eerder in 1717 getrouwd met Margrietje Bastiaans Stavast uit Vuren / Dalem.

         Hij trouwde Maaike Hendriks van der Linden, getrouwd ca. 1727.

 

363.  Maaike Hendriks van der Linden, geb. 1695/1700, begraven 13.04.1771 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.07.2003 KGS.88

         Zij testeert met haar man op 14.02.1742 te Dubbeldam.

 

364.  Cornelis Eeuwitten Visser, gedoopt 10.05.1716 in Sliedrecht, ovl. 07.03.1800 in Sliedrecht, datum/bron: 20.04.2005 KVV.[91]

         Trouwt (2) 24.08.1753 te Sliedrecht met Pietertje Willemsdr van Wijngaarden.

         Hij trouwde Adriana Teunis Kroos, getrouwd ca. 1740.

 

365.  Adriana Teunis Kroos, gedoopt 30.01.1715 in Sliedrecht, begraven 02.02.1796 in Sliedrecht, datum/bron: 20.04.2005 KVV.91

         Adriana was een volle nicht van haar man Cornelis Visser.

 

366.  Jan Cornelisz Labee, gedoopt 11.06.1719 in Groot Ammers (zie info 28), datum/bron: 20.04.2005 KVV, HKN.91,[92]

         j.m. afkomstig uit Ammers Graveland 1747, acte van indemniteit Groot-Ammers 10.12.1746 voor Jan Lebee, Graveland.

         Hij trouwde Jacomijntje Willemsdr Verweerd, ook bekend als Verwaard, getrouwd 08.01.1747 in Langerak.

 

367.  Jacomijntje Willemsdr Verweerd, ook bekend als Verwaard, gedoopt 05.07.1716 in Goudriaan, datum/bron: 20.04.2005 KVV, HKN.91,92

         j.d. afkomstig uit Langerak 1747.

 

368.  Peter Schmitz*, begraven 27.10.1735* in Issum, datum/bron: 15.01.2006 AP.[93]

         Zijn doop ligt vermoedelijk voor het begin der kerkelijke doopregistratie van 1679. Is vermoedelijk 1705 getrouwd en had volgende kinderen (met doopdata): 06.02.1706 Anna Peternella (jong ovl.), 17.08.1707 Sybill (jong ovl.), 12.07.1711 Anna Petronella, 08.10.1713 Henderyck, 12.07.1716 Peter, 05.02.1719 Johannes (jong ovl.), 20.09.1722 Sybille (jong ovl.), 12.02.1724 Johann, 12.09.1725 Helen, 19.03.1727 Sybila. Er wordt op 27.10.1735 en op 29.7.1743 een Peter Schmitz begraven, één ervan moet Peter en één zijn zoon geweest zijn.

         Hij trouwde Gertrud Hagemann*.

 

369.  Gertrud Hagemann*, gedoopt 24.07.1701* in Issum, datum/bron: 15.01.2006 AP.93

         Bij de doop op 19.03.1727 van Peters jonste dochter Sybila wordt als moeder Gertrud Hagemann aangegeven. Een Gertrud Hagemann werd op 24.07.1701 gedoopt als dochter van Wilhelm Hagemann, maar zij zou hoogstens een tweede echtgenote kunnen zijn, eventueel ook de moeder van Johann.

 

372.  Maarten Teunisz de Vos, gedoopt 06.11.1701 in Barendrecht, datum/bron: 05.06.2003 SAIJ.[94]

         j.m. van Barendrecht, won. onder West-Barendrecht 1725.

         Hij trouwde Annetje Jans van Hamont, getrouwd 13.05.1725 in Rhoon.

 

373.  Annetje Jans van Hamont, datum/bron: 05.06.2003 SAIJ,94 (zie info 29).

         j.d. van Rhoon, 5 kinderen gedoopt te Rhoon 1726/34: Teunis, Jannetje, Klijsje, Wijntje, Ariaantje. [Haar zuster Heijltje Jansdr. van Hamont, geb. maart 1699, j.d. van Rhoon, laatst gewoond hebbende onder Engeland in Hoogvliet (1724), ovl. 08.08.1782 Hoogvliet (30 gld. impost), dr. van Jan Dirksz. van Hamont, trouwt  in 1725 te Hoogvliet met Pieter Cornelisz. de Jongh, zie OV1995p296 en DB125.214.31].[95]

 

374.  Pieter Jansz Dekker, geb. in Ammerstol, gedoopt 03.12.1702 in Groot-Ammers, ovl. 17.04.1751 in Groote Lindt (impost pro deo), datum/bron: 09.07.2003 SAIJ, OV1981p55, DJVp71 /-Ip8.94,[96],42

         j.m. van Gijbeland 1727, trouwt met zijn nicht, vestigde zich te Groote Lindt, baas-timmerman onder Groote Lindt 1736.

         Hij trouwde Pietertje Cornelisse Baertman, getrouwd 30.11.1727 in Groote Lindt.

 

375.  Pietertje Cornelisse Baertman, gedoopt 19.09.1706 in Groote Lindt, ovl. 15.12.1770 in Groote Lindt (impost pro deo), datum/bron: 30.11.2006 SAIJ, OV1981p55, DJVp71 /-III.94,96,42

         j.d. van Zwijndrecht 1727. Laten 1727/34 vijf kinderen dopen: Cornelis, Jannetje, Jan,  Cornelis, Pieter, verdere kinderen tot 16.10.1748 (doop).

 

376.  Bastiaan van Twist, geb. 25.12.1720 in 's-Gravendeel, begraven 03.03.1785 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 18.07.2003 GVB, MvT.61,[97]  Hij trouwde Aagje Rijkhoek.

 

377.  Aagje Rijkhoek, begraven 10.02.1790 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 18.07.2003 MvT, Mol.97,8

         Waarschijnlijk dezelfde als Aagje Schipper, die ook als vrouw van Bastiaan genoemd wordt. De kinderen van Bastiaan van Twist in huwelijk verwekt bij Aagje Rijkhoek zijn mede erfgenaam van haar halfbroer Jan Pieters Visser bij het passeren van diens testament 10.06.1795 en 19.05.1800. Bij het laatstgenoemde testament ontvangt hun nagelaten zoon Pieter van Twist een legaat (een huis aan de Zuid-Voorstraat).

 

380.  Pieter Cornelisse de Ruijter, begraven 31.12.1776 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 SG950, GN1978p210.[98],[99]  Hij trouwde Maaike de Ruiter.

 

381.  Maaike de Ruiter, begraven 17.12.1794 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 SG950, GN1978p210.98,99

 

382.  Abraham Ariens de Vlaming, gedoopt 21.02.1717 in Mijnsheerenland, begraven 10.06.1786 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SMH, SG950, GN1978p210.6,98,99

         Landbouwer te 's-Gravendeel, ontvangt in 1757 een legaat van zij schoonmoeder Jannigje Kuijsmuijs; genoemd als pachter, borg, belender, koopt in 16.05.1767 een huis aan de Havendijk te 's-Gravendeel. Trouwt (1) ca. 1745 Steijntje Ariens van Gent, zij met acte van indemniteit van Dubbeldam naar 's-Gravendeel.

         Hij trouwde Lijsbeth Leenderts van Beek, ook bekend als Lijsje, getrouwd 28.04.1746 in Dubbeldam (otr).

 

383.  Lijsbeth Leenderts van Beek, ook bekend als Lijsje, begraven 14.10.1794 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 12.07.2006 SG950, GN1978p210, SMH, GRA2006p11,98,99,6,[100]

         Maakt 1791 een testament. Lijsje van Beek, vrouw van Abraham de Vlaming legt op 20.09.1759 met 2 andere vrouwen een verklaring af ten verzoeke van Lijntje van der Nat omtrent de vader van Lijntjes kind.

 

384.  Arien van Wijgerden, geb. ca. 1712 in Brakel, ovl. 1759 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 SAB, GvWp35.[101],[102]

         Landbouwer te Brakel. Bij de doop van de 2e zoon Teunis op 13.11.1740 wordt Arien in het doopboek met de naam van Wijngaarden bedacht. Bij de andere kinderen heet hij van Wijgerden. [De naam van Wijgerden heeft dezelfde betekenis als van Wijngaarden, wijngaard en wijgerd zijn synoniemen, vergelijkbaar met boomgaard en bogert. Of de naam echter met het dorpje Wijngaarden te maken heeft is onbekend. Wingerden is een plaatselijke dialektvorm van Wijngaarden].

         Hij trouwde Martijntje Theunisse Cooijman, getrouwd 22.11.1736 in Brakel.

 

385.  Martijntje Theunisse Cooijman, geb. ca. 1714 in Brakel, datum/bron: 22.10.2003 SAB, GvWp35.101,102

         Tekst uit het trouwboek v.d. kerk te Brakel: "22 November 1736 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen: Arien van Wijgerden, j.m. met Martijntje Cooijman, j.d. beide alhier geboren. Zijn na drie huwelijksproclamaties alhier in den Egten Staat ingezegend". Haar zuster Willemke Cooijman (overl. febr. 1779) treedt verschillende keren als doopgetuige op bij de kinderen van Martijntje.

 

386.  Gijsbert Willem van Hemert, geb. 1724/29 in Brakel, ovl. 12.03.1759 in Wijk ("bij Gorinchem", wellicht bij Aalburg), datum/bron: 11.08.2004 GvWp117, MS, GTMWBB2001p301, SAH,102,[103],[104],65 (zie info 30).

         Vermeld bij ondertrouw 1749: geb. te Brakel. Hij was schoolmeester te Wijk 1742/59. Gijsbert trouwt (2) te Wijk op 27.03.1757 als weduwnaar met Mechtella Maria van Hardeveldt, j.d. van Wijk. Ze krijgen een dochter Maria Elizabeth (ged. 19.02.1758 te Wijk). Mechtella trouwt (2) als weduwe 15.01.1760 (otr) met Hendrik Lanszel, j.m. won. te Leerdam.

         Hij trouwde Elizabeth van Dalen, getrouwd 01.03.1749 in Brakel (otr, getr. 10.03).

 

387.  Elizabeth van Dalen, geb. in Brakel, ovl. 09.1753/05.03.1757 in Wijk*, datum/bron: 19.10.2003 JvW, SAH.[105],65

         j.d. geb. en wonende te Brakel 1749. Ze moet voor 05.03.1757 overleden zijn, als haar weduwnaar hertrouwt.

 

388.  Huybert Brouwers, gedoopt 07.12.1704 in Kerkwijk, ovl. na 03.02.1767, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p50.[106]

         Armmeester van Kerkwijk 1751, maanmeester der verpondingen over Kerkwijk 1740/41.

         Hij trouwde Johanna Huyberts (de Rouw), getrouwd 08.04.1740 in Rumpt.

 

389.  Johanna Huyberts (de Rouw), gedoopt 1715 in Rumpt*, ovl. na 03.02.1767, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p50.106

         Mogelijk gedoopt te Rumt in 1715 als dr. van Huybert Jasperen.

 

390.  Lambert van Brakel, gedoopt 05.08.1714 in Zuilichem, ovl. maart 1786 in Zuilichem, datum/bron: 20.05.2003 GN1970p50, JvB.106,[107]

         Lambert was buurmeester te Zuilichem, collecteur van de verpondingen aldaar en gerichtsnabuur in de jaren 1760/61.

         Hij trouwde Jenneke Vervoorn, getrouwd 13.06.1749 in Brakel.

 

391.  Jenneke Vervoorn, geb. 1725 in Brakel, ovl. 03.01.1810 in Zuilichem, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p50, JvB.106,107

 

392.  Arie Janse Bok, geb. ca. 1735, datum/bron: 21.10.2003 SAB.101

         Bij de volkstelling van 1795 wordt te Munnikenland één Bok genoemd: A. Bok, zijn huishouding bestaat uit 4 zielen, waarvan 3 meerderjarige manspersonen. Onder "Munnikenland 1797-1809" in een transcriptie van de huwelijksakten wordt het volgende vermeld. Landerijen uit de boedel van de erve M.H. Bok. Er worden 5 loten getrokken, Arie Janse Bok, M.H.zn. trekt het 5e lot. Dit houdt in: de dopgraef in Poederoijen, de 14 hond land in Poederoijen, 2 morgen van de 6 morgen in Munnikenland, de karskamp in Poederoijen. Ook bij de paarden trekt hij lot 5: de Kolke f 270,- en de 3-jarige donkere f 245,-.

         Hij trouwde Janneke van der Ven.

 

393.  Janneke van der Ven, datum/bron: 21.10.2003 SAB.101

 

396.  Willem Hak, geb. ca. 1735 in Zuilichem, datum/bron: 21.10.2003 SAB.101

         Diaken te Zuilichem 1767/70.

         Hij trouwde Maaike Blomhert, getrouwd 09.11.1759 in Zuilichem.

 

397.  Maaike Blomhert, geb. 27.10.1737 in Zuilichem, ovl. 07.08.1824 in Zuilichem, datum/bron: 21.10.2003 SAB.101

 

398.  Hendrik van der Moore (de Jonge), geb. 1755 in Poederoijen, ovl. 12.09.1843 in Poederoijen, datum/bron: 22.10.2003 SAB, GvdM, KdG212,101,[108],[109]

         Als lidmaat te Poederoijen genoemd met zijn vrouw in 1796.

         Hij trouwde Maria Pullen, getrouwd 1780 in Wijk (otr.) (zie info 31).

 

399.  Maria Pullen, gedoopt 04.04.1756 in Wijk, begraven 16.09.1804 in Poederoijen, datum/bron: 22.10.2003 SHA, KdG212.[110],109

         In het Streekarchief Land van Heusden en Altena bevindt zich een minuut-akte van insinuatie van Barent Pullen, borgemeester, op verzoek van schout en schepenen inzake consent voor het huwelijk van zijn dochter Maria met Hendrik van der Mooren (Oud-archief van Wijk, 1686 - 1811, toegang 0014, inventarisnummer 033a). Barent Pullen blijkt het niet met het huwelijk eens te zijn. Na het verschijnen van Maria en Hendrik op 23 aug.1780 voor schout en schepenen zonder consent van haar vader, wordt genoemde akte opgesteld, waarbij Barend Pullen verzocht wordt het huwelijk te consenteren. Blijft hij binnen veertien dagen in gebreke of weigert hij zijn toestemming, dan zal dit worden gehouden voor consent; Maria is tenslotte boven de 20 jaar oud. Barent is niet thuis als de akte op 25 augustus wordt afgeleverd, zijn dochter zal het doorgeven; het huwelijk gaat kennelijk zonder zijn toestemming door. De ondertrouw vindt voor schout en schepenen te Wijk plaats. Maria is in 1796 getuige bij de geboorte van haar kleindochter Hendrika Maria van der Moore.[111]

 

400.  Jan Ariense Kooijwijk, datum/bron: 18.08.2003 BdL.[112]  Hij trouwde Leentje Dirks Blokland(er).

 

401.  Leentje Dirks Blokland(er), datum/bron: 18.08.2003 BdL.112

         15 kinderen te Noordeloos tussen 1728/50.

 

402.  Arien Leendertse Horden, gedoopt 25.01.1696 in Noordeloos, datum/bron: 18.08.2003 BdL.112

         Hij was later gehuwd met Annigje Huiberts Pals.

         Hij trouwde Jannigje Herbertse Rietveld, ook bekend als Anigje Herberts Bezels, Marigje, getrouwd 03.05.1722 in Noordeloos.

 

403.  Jannigje Herbertse Rietveld, ook bekend als Anigje Herberts Bezels, Marigje, gedoopt 16.01.1697 in Noordeloos, datum/bron: 18.08.2003 BdL, GV99.10.112,[113]

         11 kinderen gedoopt te Noordeloos 1722/42.

 

404.  Jan Cornelisse Buyzert, geb. 06.02.1709 in Leerbroek, ovl. 23.09.1780 in Leerbroek, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p329.[114]

         Trouwt (2) Maria Kortleve, overl. Leerbroek 29.07.1793.

         Hij trouwde Zijchje IJsbrants de Jongh.

 

405.  Zijchje IJsbrants de Jongh, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p329.114

 

406.  Bastiaan Janse Bikker, gedoopt 04.12.1707 in Leerbroek, ovl. voor 1757, datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB, ZHGIIp88,[115],[116],[117] (zie info 32).

         trouwt (1) Aaltje Pieterse Maurick.

         Hij trouwde Antonia Ariens de Jong, getrouwd 18.04.1736 in Nieuwland.

 

407.  Antonia Ariens de Jong, geb. ca. 1713 in Nieuwland, ovl. 30.10.1782 in Nieuwland, datum/bron: 25.08.2003 KHN, GBI, LPB,62,117,116.

         Trouwt (2) 23.09.1757 te Nieuwland Adrianus Pietersz. Bikker.

 

408.  Gerrit Molenaar, geb. ca. 1740, ovl. 1810, begraven 06.09.1810 in Lexmond, datum/bron: 28.11.2008 KdU, LFT.[118]  Hij trouwde Eijgje van Donkershoff.

 

409.  Eijgje van Donkershoff, ovl. 1777, begraven 25.09.1777 in Lexmond, datum/bron: 28.11.2008 KdU.118

 

410.  Cornelis Coljé, gedoopt 26.12.1736 in Jaarsveld, ovl. na 1813, datum/bron: 01.11.2003 GCOpA3.[119]

         Geb. en wondende Jaarvelderkapel 1764. Hij was o.a. geregtsbode. Huis en erf bij de kerk te Jaarsveld, afkomstig van Anna Cecilia de Prato, weduwe van Govery Bijlandt, in 1764 voor Cornelis Coljé. Het echtpaar woont in 1813 nog te Lopik, Cornelis is dan huisman.

         Hij trouwde Elisabeth van Elteren, ook bekend als Lijsbeth van Elteren Breeming, Breunings van Elteren, getrouwd 09.12.1764 in Lopikerkapel-Zevenhoven.

 

411.  Elisabeth van Elteren, ook bekend als Lijsbeth van Elteren Breeming, Breunings van Elteren, gedoopt 16.10.1740 in Lopik, ovl. na 1813, datum/bron: 01.11.2003 GCOpA3.119

         Geb. en won. te Lopikerkapel 1764. Elisabeth van Elteren, huisvrouw van Cornelis Coljé is 07.12.1803 doopgetuige bij haar kleinzoon Adrianus Coljé Molenaar.

 

412.  Cornelis Jansz Alblas, gedoopt 22.05.1712 in Ameide, begraven 01.05.1789 in Ameide, datum/bron: 21.08.2003 GAL.[120]

         Trouwt (1) te Langerak 09.06.1743 Annigje Blommendaal.

         Hij trouwde Maaike de Jong, getrouwd 20.11.1757 in Ameide.

 

413.  Maaike de Jong, gedoopt 18.07.1734 in Meerkerk, datum/bron: 21.08.2003 GAL.120

         9 kinderen geboren te Ameide 1758/80.

 

414.  Huibert Theunisz Demper, geb. in Langerak, gedoopt maart 1727 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[121],118

         In 1765 j.m. geb. en wondende te Langerak.

         Hij trouwde Adriaantje Pieters Damsteeg, getrouwd 24.03.1765 in Langerak.

 

415.  Adriaantje Pieters Damsteeg, geb. in Langerak, gedoopt 08.02.1739 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU, OV2010p137,121,118,[122]

         Huijbert Demper, getr. met Adriaentje Damsteeg, krijgt bij de erfdeling van Adriaantjes ouders in 1778 1 morgen 3 hond 4 1/2 roeden land.

 

416.  Wouter Roelofs, gedoopt 06.01.1696 in Neerijnen, datum/bron: 25.09.2003 NGVB, RAG.[123],[124]

         j.m. van Waardenburg 1722.

         Hij trouwde Metje Lammers Cardol, getrouwd 17.04.1722 in Waardenburg (otr).

 

417.  Metje Lammers Cardol, gedoopt 29.11.1690 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 NGVB, RAG.123,124

         j.d. van Waardenburg 1722. Kinderen gedoopt te Neerijnen 1725/29 (Yoke?, Roelofke, Erke).

 

418.  Willem Gijsbertsz van der Vliet, datum/bron: 30.08.2003 RAG, ARL.124,[125]

         j.m. van Vuren 1727.

         Hij trouwde Hendersken Abrahams Rosa, getrouwd 22.06.1727 in Vuren (otr. 01.06).

 

419.  Hendersken Abrahams Rosa, gedoopt 13.08.1702 in Vuren, datum/bron: 04.09.2003 RAG, ARL.124,125

         j.d. van Vuren 1727. Kinderen gedoopt 1728/45 te Vuren (Jenneke, Otje, Gijsbert, Maijke, Gijsbert, Nieske, Gijsbertje, Abraham).

 

420.  Aart Arise (van Zuijlichem), gedoopt 14.11.1706* in Zuilichem, datum/bron: 25.09.2003 RAG, BRWN,124,[126] (zie info 33).

         j.m. van Zuijlichem 1727. Aert van Zuylichem heeft 1747 te Waardenburg een huis, bewoond door Leendert van Eck.

         Hij trouwde Teuntje Roelofsen van Bostert, ook bekend als Bostert, ten Bostert, Boesters, getrouwd 16.11.1727 in Waardenburg/Neerijnen.

 

421.  Teuntje Roelofsen van Bostert, ook bekend als Bostert, ten Bostert, Boesters, gedoopt 13.08.1704 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 RAG, NGVB.124,123

         j.d. van Weerdenburg 1727. Kinderen gedoopt te Buurmalsen: Roelof 26.04.1739, Jan en Arie 11.06.1741, Maarten 10.11.1742.

 

422.  Willem Gijsbertsz van der Vliet, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 9) datum/bron: 30.08.2003 RAG, ARL.124,125  Hij trouwde Hendersken Abrahams Rosa, getrouwd 22.06.1727 in Vuren (otr. 01.06).

 

423.  Hendersken Abrahams Rosa, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 9) gedoopt 13.08.1702 in Vuren, datum/bron: 04.09.2003 RAG, ARL.124,125

 

424.  Joost van Aaken, geb. 26.02.1702 in Waardenburg, datum/bron: 30.08.2003 FvD, HVR, BRWN,[127],[128],126.

         Koornmulder en broodbakker 1769. Bewoont 1747 het molenhuis van wijlen mevrouw Van Aylva te Waardenburg (De Friese Van Aylva's waren heren van Waardenburg en Neerijnen). Volgens het haard- en vuurstedenregistervan 1769 heeft Joost in zijn huurhuis 3 haardsteden; hij bezit 2 paarden.

         Hij trouwde Maijke van der Velden, getrouwd 14.02.1746 in Hellouw.

 

425.  Maijke van der Velden, gedoopt 15.07.1720 in Hellouw (onder Haaften), datum/bron: 30.08.2003 FvD, RAG.127,124

 

426.  Lucas Reijertse van der Burg, gedoopt 02.05.1723 in Meteren,26 datum/bron: 25.04.2004 RAG, HVR.124,128

         j.m. van Meteren 1755. Volgens het haard- en vuurstedenregister van Waardenburg/Neerijnen 1769 heeft Lucas een huis met 4 haardsteden, waarvan 2 buiten gebruik, verder 3 1/2 paard. Een Lucas Reiertsz v.d. Burg is ouderling te Meteren 1792 (HNR).[129]

         Hij trouwde Daniëltje van Beusecom, ook bekend als Daantje, getrouwd 19.12.1755 in Waardenburg/Neerijnen.

 

427.  Daniëltje van Beusecom, ook bekend als Daantje, gedoopt 24.03.1733 in Waardenburg,26 datum/bron: 25.09.2003 RAG.124

         j.d. van Waerdenburg 1755.

 

428.  Gerrit van Driel, datum/bron: 25.09.2003 RAG, HVR.124,128

         j.m. te Waardenburg 1745. Volgens het haard- en vuurstedenregister van 1769 heeft hij een huis met 1 haardstede, verder 2 hele paarden.

         Hij trouwde Jantje van Groeningen, getrouwd 17.04.1745 in Waardenburg.

 

429.  Jantje van Groeningen, gedoopt 21.08.1718 in Rumpt, datum/bron: 25.09.2003 RAG.124

         j.d. geb te Rumpt, wonende te Waardenburg 1745. Jantje komt in de doopboeken met de meest verschillende benamingen voor, zoals Jantje Abrahamse van Groeneweg of Jantje Groenewegen.

 

430.  Jan Aerts Pelle, gedoopt 30.09.1725 in Waardenburg, datum/bron: 29.07.2004 RAG, GN1997p578, HVR, BRWN,124,[130],128,126.

         j.m. van Waardenburg 1753. Herbergier, buurmeester van Waardenburg 1760/72, 69/73, 80/81; gerichtsman 1758, 60/75, 77/95. [De gerichtsmannen waren vertegenwoordigers van de gezamenlijke geërfden (landeigenaren), hieruit werd(en) de buurmeester(s) gekozen. De buurmeesters vormden met de schout een college, enigszins vergelijkbaar met dat van burgemeester en wethouders]. Volgens het haard- en vuurstedenregister van Waardenburg/Neerijnen 1769 heeft hij een huis met 5 haardsteden, waarvan 1 buiten gebruik, verder had hij 7 hele en 3 halve paarden. In 1747 als huiseigenaar vermeld, door hemzelf bewoond.

         Hij trouwde Lijsbeth Gijsberts Treffer, ook bekend als Treffers, getrouwd 01.01.1753 in Waardenburg/Neerijnen (otr).

 

431.  Lijsbeth Gijsberts Treffer, ook bekend als Treffers, gedoopt 01.02.1717 in Kerkwijk,[131] ovl. 17.10.1791 in Waardenburg, datum/bron: 22.07.2007 RAG, GdT.124,[132]

         Trouwt (1) Kerkwijk 15.01.1741 Peter de Nooij (kinderen gedoopt te Kerkwijk en Waardenburg 1742/49), ovl. Waardenburg 17.10.1748, zij trouwt (2) 30.05.1750 te Waardenburg als weduwe van Peter de Noij met Gijsbert Huijgen, j.m. van Rumpt, kind gedoopt te Waardenburg 1752. Is in 1753 bij haar huwelijk met Jan Pelle weduwe van Gijsbert Huijgen.

 

432.  Henricus la Verge, ook bekend als Laverge, gedoopt 19.04.1696 in Utrecht, ovl. 11.11.1780 in Amersfoort, datum/bron: 02.06.2003 GLV, MS, NL1919k385, NP2006p396,[133],103,[134],[135] (zie info 34).

         Schoolmeester aan de Nederduits Gereformeerde school te Ophemert 1721/48, aangenomen als lidmaat aldaar 24.05.1723. Hendrikus heeft problemen met de kerkeraad. Zo wil hij (in tegenstelling tot zijn voorganger) de kerk niet zelf schoonmaken. In de kerkeraadsnotulen van Ophemert staat zeer uitvoerig beschreven op welke manier de Ophemertse schoolmeester in 1748 afscheid genomen heeft; hij werd eigenlijk niet meer getolereerd. Hij is vertrokken naar Amersfoort, alwaar hij op 17.10.1748 is beroepen op de privé Franse school aan de Langstraat. Op 03.04.1750 doen zijn vrouw en zijn kinderen Francoise en Jacobus een verzoek tot plaatsing in het verbeterhuis Hof van Gelderland te Arnhem vanwege zijn krankzinnigheid. [Zijn zoon werd dominee te Heinenoord, diens zoon te Abbenbroek. Hieruit 2 takken, gedocumenteerd in Nederland's Patriciaat 2006: de tak ds. Johannes Laverge, tabakshandelaar te Rotterdam met nakomelingen in o.a. Virginia en de tak Petrus La Verge, arts te Strijen].

         Hij trouwde Johanna Hendrica van Rijssen, getrouwd 03.11.1722 in Ophemert.

 

433.  Johanna Hendrica van Rijssen, begraven 06.11.1779 in Amersfoort, datum/bron: 31.10.2003 GLV, MS,133,103 (zie info 35).

         Ze wordt aangenomen als lidmaat te Ophemert op 24.05.1723. Uit de kerkrekeningen blijkt dat zij de kerk af en toe schoon houdt. De afkomst van Johanna is niet bekend. Een Jacobus van Rijssen treedt als getuige bij de doop van een kind van Johanna op. [Mogelijke link: daar haar 3e zoon Henricus Wanerus heet, is een verwantschap met Wanerus van Rijssen - waarschijnlijk dezelfde als de kunstschilder Warner van Rijssen, geb. ca. 1625 te Zaltbommel, die koopman in Spanje werd - niet uit te sluiten. Genoemde Wanerus van Rijssen en zijn vrouw Catharina van Elst lieten op 16.03.1689 in de Noorderkerk te Amsterdam een dochter Metje dopen, zie NL2001k187].  Kinderen: Francois 1730, Jacobus 1731, Hendrikus Werneris 1734, Marcus 1736, Johanna Elisabeth 1738, Johannes 1740.[136],[137]

 

434.  Willem Dom, gedoopt 29.10.1687 Amsterdam (Zuiderkerk), begraven 30.11.1757 in Amsterdam (Frans Ger. Kerk, Classis f 15,-), datum/bron: 03.06.2003 GAA.137

         In het poorterboek van Amsterdam wordt Willem Dom 1728 vermeld als ijzerkramer, zoon van Andries Willems Dom. Woont bij zijn huwelijk in de Antoniesbreestraat, waar hij reeds in 1713 als koper van een huis genoemd wordt. Getuige is zijn oom Otto van Monnem. Hij koopt 1753 een huis met erf aan het Rokin oostzijde tussen Wijde Lombardsteeg en Vispoort, waar hij klaarblijkelijk bij zijn overlijden nog woont (op 't Rokin, bij de Vispoort). Laat 2 onmondige kinderen na.

         Hij trouwde Anna Oonck, getrouwd 01.03.1726 in Amsterdam (otr).

 

435.  Anna Oonck, gedoopt 25.12.1700 Amsterdam (Nieuwe Kerk), begraven 03.08.1780 in Amsterdam (Zuiderkerk, kerkgraf f 15,-), datum/bron: 02.06.2003 GAA.137

         Woont in de Regulierdwarsstraat. Getuige bij haar huwelijk is haar moeder Anna de Blaeser. Bij haar overlijden weduwe van Willem Dom, op 't Rokin.

 

436.  Engelbert Üllenberg, gedoopt 28.07.1706 in Elberfeld, ovl. 12.09.1775 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 GAA, ELBp84,186, KdG180,137,[138],109.

         Koopman te Elberfeld. Gemeinsmann 1737, 41, 43, Ratsverwandter 1742, 47, 53, 54, 56, 61/62, 68/75. Burgemeester van Elberfeld 1744, 1766, stadsrechter 1745, 67. [De Elberfelder burgemeesters - een erenambt - behoorden vrijwel zonder uitzondering tot de koopmansstand]. Hij trouwde (2) te Duisburg 18.07.1742 met Kornelia Mühlenkamp, ged. Duisburg 08.12.1710, begr. Elberfeld 03.08.1746 (dochter van Johannes Mühlenkamp, kerkmeester van de Salvatorgemeente te Duisburg). Hij trouwde (3) te Elberfeld 15.03.1747 met Amalia Knevels, ged. Solingen 10.10.1709, ovl. Elberfeld 15.03.1777 (dochter van Isaäk Knevels, gereformeerd predikant te Düren, later te Solingen).

         Hij trouwde Maria Katharina Langerfeldt, getrouwd 27.05.1734 in Elberfeld.

 

437.  Maria Katharina Langerfeldt, gedoopt 26.03.1712 in Barmen, begraven 14.12.1741 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84.138

 

438.  Arent Buijs, geb. ca. 1707 in den Briel*, begraven 25.04.1783 in Amsterdam (Noorderkerk, middenkerk graf 43), datum/bron: 03.06.2003 GAA, HGRp267.137,[139]

         Timmerman en makelaar te Amsterdam. Bij zijn huwelijk oud 28 jaar, op de Prinsegracht, van den Briel, geass. met zijn moeder Anna Penning. Wordt in 1735 vermeld als timmerman en poorter van Amsterdam, afkomstig uit den Briel. Hij koopt in 1736 het pand Herengracht 281 bij de Oude Spiegelstraat voor f 10.000, waar hij en zijn vrouw tot hun dood toe blijven wonen. [Hij koopt het pand juist in het jaar waarin tussen 1650 en 2006 de hoogste prijzen geregistreerd zijn voor huizen aan de Herengracht. Dit record, gecorrigeerd voor inflatie, wordt pas in 2007 weer bereikt].[140]

         Hij trouwde Elsje Schade, getrouwd 13.05.1735.

 

439.  Elsje Schade, gedoopt 27.02.1707 in Amsterdam (Remonstrantse Kerk), begraven 27.09.1783 in Amsterdam  (Noorderkerk, middenkerk graf 43), datum/bron: 03.06.2003 GAA, HGRp267.137,139

         Bij haar huwelijk 28 jaar oud, woont op de Princegragt, geass. met haar vader Conraad Schade. Volgens het poorterboek van Amsterdam (1735) was Elsje Schade getrouwd met Arent Buijs, haar vader was Coenraat Schaade, kleermaker. Bij haar overlijden als weduwe woont ze nog in het huis op de Herengracht, wat door de man van haar dochter Anna, die 1/5 van het huis erft, van de andere erfgenamen gekocht wordt.

 

440.  Peter Jansz Versteegh, gedoopt 24.04.1692 in Leersum, begraven 27.09.1768 in Leersum (zie info 36), datum/bron: 26.08.2003 UtA, SVS, DH,[141],[142],[143]

         j.m. bij huwelijksaangifte. Volgde zijn vader op als hovenier op slot Zuijlenstein 1730. Peter Versteeg en Stijntje Aartse vermeld als lidmaten in 1731, wonende onder Zuilenstein. Hij woonde op de hofstede Weivliet. Zijn zoon Hendrikus, een tabakhandelaar, wordt in 1762/63 door koop - ook zijn vader Peter zou bij de koop betrokken zijn geweest - eigenaar van de hofstad Rojestein te Wageningen. Hij vermaakt in 1796 met zijn vrouw de hofstede per testament aan zijn zoon Pieter Hendrik, waarna het goed in deze familietak Versteegh gebleven is. Op de "Naem-Lijst Der Adellijke, Huizen, Sloten, en Kastelen Welke gevonden worden in Het Sticht van Utregt" van Abraham de Haen komt voor: "Rojestein, bij Amerongen, en 't huis Wajestein". Volgens de eigendomspapieren was het huis in het begin van de 17e eeuw in bezit van de heren van Culemborg, later komt men o.a. de heren van Nassau-Zuijlensteijn als eigenaren tegen. Dat de Versteeghs reeds vroeger Rojestein bezeten zouden hebben, zoals in verschillende historische bijdragen op page SVS vermeld, lijkt niet in overeenstemming met de op dezelfde page getoonde eigendomspapieren.

         Hij trouwde Stijntje Aertse van Wulven, getrouwd 13.11.1718 in Leersum.

 

441.  Stijntje Aertse van Wulven, geb. 14.12.1690 in Amerongen,[144] begraven 01.07.1763 in Leersum (zie info 37), datum/bron: 01.11.2004 UtA.141

         j.d. bij huwelijksaangifte. Het echtpaar laat te Leersum 6 kinderen dopen: Maurits 1719, Johannes 1721, Aart Huigen 1722, Hendrikus 1724, Cornelis 1726, Erent 1729.  "Met dit huwelijk kwam de familie Versteegh in familierelatie met een der laatste telgen van de aanzienlijke familie van Wulven. Stijntje had nog een broer en enige zusters, die gehuwd zijn geweest, maar geen nakomelingen voortbrachten met de naam van Wulven. Het waren Jolis, gehuwd met Merreghien Hermans, die wel een zoon hebben laten dopen maar waarvan later geen melding is gemaakt. Voorts de dochters Petronella met Jan Jansz. Volkers te Zuylensteyn, Gijsbertje met Cornelis Jansz. Bolderisch van Avegoor, Trijntje met Hendrik Hendriks, terwijl Jannigje, ongehuwd zijnde, met de predikant mede ging naar Utrecht" (Bron: Aart Versteegh). Bij de bevolking van 1671 te Amerongen zien we aan de Dwarsweg een Jelis Wulven (bauman) en een Egbert Wulven (bauman) te Ginkel. In het telefoonboek van Nederland anno 2003 lijkt de naam van Wulven uitgestorven.

 

442.  Antony van Alewijk, gedoopt 22.01.1702 in Leersum, datum/bron: 20.05.2003 NL1970k141, UtA, SVS,[145],141,142 (zie info 38).

         Bakker, "waar de dorpspomp voor de deur staat". Antony trouwde (1) 05.10.1721 te Leersum (j.m. en j.d.) met Marriegje van Ginkel.

         Hij trouwde Annigje van Nieuwkerk, getrouwd 17.09.1724 in Leersum.

 

443.  Annigje van Nieuwkerk, datum/bron: 20.05.2003 NL1970k141, UtA.145,141

         Bij haar huwelijk te Leersum j.d. Ouders resp. doop niet te Leersum gevonden. Antony en Annigje worden genoemd in 1731 als lidmaten onder Leersum, ze hadden nog 2 kinderen: Geertrui (1725, kennelijk overleden) en Dirck (1727). Ze worden ook bij het 2e en 3e kind van Geertrui vernoemd: Antonie 1755, Anna 1756.

 

444.  Cornelis Cornelisz Floor(en), gedoopt 10.05.1711 in Leersum, begraven 13.07.1786 in Driebergen (in de kerk), datum/bron: 23.10.2003 UtA, GN1988p43, KvD,141,[146],[147]

         Aanvankelijk genaamd Cornelis Floor de Jonge later Den Ouden. Boer en (op latere leeftijd) bakker te Driebergen, testeert samen met zijn vrouw op 13 april 1767 voor nots. N.W. Buddingh te Utrecht. Cornelis wordt begraven in de kerk in een eigen graf, het beste baarkleed gebruikt, f 4.2.-.

         Hij trouwde Cornelia Willems van Rijswijk, getrouwd 17.10.1734 in Driebergen (otr).

 

445.  Cornelia Willems van Rijswijk, gedoopt 02.10.1701 in Doorn, ovl. 03.10.1791 in Driebergen, begraven 12.10.1791 in Driebergen (in de kerk), datum/bron: 09.11.2003 UtA, GN1988p43, KvD, STICHT2p113,130,141,146,147,[148]

         Lidmaat te Doorn en Driebergen 1727, beschreven in "Stichtenaren uit vroeger jaren" deel 2, blz 113 tm 133. Trouwt (1) aug. 1727 te Doorn Cornelis Arisz van Doorn, overl. 1732/33. (kinderen: Willemijntje, Willem, Steventje). Verder kinderen gedoopt te Driebergen: Neeltje 1735, Maertge 1737, Aartje 1740. Cornelia wordt begraven in de kerk in haar eigen graf, het beste baarkleed gebruikt, f 4.2.-.

 

446.  Lambert Anthonissen Lagerweij, gedoopt 29.04.1725 in Woudenberg, begraven 28.03.1803 in Leersum, datum/bron: 31.08.2003 UtA, GN1971p152.141,[149]

         Bij zijn huwelijk j.m. Op 26.03.1761 te Leersum binnengekomen met zijn vrouw Evertje Evertse, op attestatie. Schout van Leersum. Trouwt (2) Odijk 02.12.1770 Jannigje van Vulpen, ovl. 16.05.1783.

         Hij trouwde Evertje Evers Lagerweij, getrouwd 09.01.1747 in Woudenberg.

 

447.  Evertje Evers Lagerweij, begraven 03.09.1763 in Leersum, datum/bron: 31.08.2003 UtA.141

         Bij haar huwelijk j.d. van Maarsbergen (valt onder Woudenberg). Ouders niet zeker. Verdere kinderen: Evert 1749, Antoni 1750, Maria 1761.

 

448.  Teunis Matthijsz Baars, gedoopt 30.02.1737 in Oud-Beijerland, ovl. 21.01.1802 in Oud-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 BRSp173.[150]

         Vlasser te Oud-Beijerland. Teunis' oudere broers begonnen een eigen vlasserij, terwijl Teunis in 1777 het bedrijf in de Grimhoek van zijn moeder overnam. Hij stopte in1794 plotseling met de vlasserij, waarschijnlijk omdat hij door slechte bedrijfsleiding financiëel aan de grond gekomen was. Reeds in 1772 was hij door de kerkeraad onder censuur gesteld, wegens spelen en drinken in herbergen. Deze levenswijze zal mede een oorzaak geweest zijn, dat het bedrijf te gronde ging. Zijn zoons zetten de vlasserij niet voort, zij waren er waarschijnlijk financiëel niet toe in staat, terwijl ook de marktsituatie door het Continentale stelsel van Napoleon verslechterde.

         Hij trouwde Teuntje Willems Boman, getrouwd 10.04.1768 in Oud-Beijerland.

 

449.  Teuntje Willems Boman, geb. 26.03.1747 in Greup, ovl. 17.12.1801 in Oud-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 BRSp173.150

 

450.  Teunis Hoek, gedoopt 20.06.1751 in Numansdorp (zie info 39), ovl. 29.10.1818 in Oud-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 BRSp175, SMH.150,6

         Hij heeft reeds op 3-jarige leeftijd beide ouders verloren, uitbesteed bij Philip Jacobs Nieuwenboer 1755/56, Meeuwis van der Swaan van de Sinckweg krijgt geld voor Teunis' "mondkost en onderhoud" 1756/62. Akte van indemniteit van Numansdorp naar Oud-Beijerland 23.01.1774. Hij woonde Oostdijk 158. Teunis Hoek, arbeider en parlevinker, doet mee aan het volksoproer te Oud-Beijerland van 13/14 juli 1787, waarbij aanhangers van de Prins van Oranje hun woede koelden op de Patriotten die over hen heersten. Hij moet voor de Hoge Vierschaar verschijnen, heeft o.a. vernielingen gepleegd, "Oranje boven, hoezée" geroepen en geschoten op de schutters uit Dordt. De eis is: ophanging op het schavot voor het raadhuis en transport van het lijk naar het galgenveld. Daar Teunis daarna nog 31 jaar geleefd heeft, zal de uitspraak milder uitgevallen zijn of wellicht werd hem gratie verleend. Eind 1787 kwamen de Prinsgezinden weer aan de macht. [In een in 2000 verschenen historische roman wordt m.i. ten onrechte beschreven, hoe Teunis met 6 medeplichtigen opgehangen wordt].[151]

         Hij trouwde Neeltje Landmeter, getrouwd 25.04.1773 in Oud-Beijerland.

 

451.  Neeltje Landmeter, gedoopt 17.12.1747 in Oud-Beijerland, ovl. 04.11.1805 in Oud-Beijerland, datum/bron: 27.08.2003 BRSp175, SMH.150,6

         Kinderen: Maria 1774, Aart 1776, Euft 1779, Jacob 1782, Jacob 1785, Willem 1790.

 

452.  Pieter Corsse Mookhoek, geb. ca. 1750, ovl. 19.06.1801 in 's-Gravendeel (aang) (zie info 40), datum/bron: 23.09.2003 SMH, Mol, GVB, SG439.6,8,61,60

         In 1788 gaat Pieter accoord met het schenken van een huis aan zijn zuster door zijn moeder Cornelia van der Giessen.

         Hij trouwde Annigje Bastiaansd Valk.

 

453.  Annigje Bastiaansd Valk, geb. 23.11.1755 in Didam, ovl. 06.09.1810 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 23.09.2003 SMH, Mol, SG439.6,8,60

 

454.  Pieter Hendriks Kruithof, geb. ca. 1740, begraven 17.02.1798 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.10.2003 Mol, TdG.8,19  Hij trouwde Maria Pietersdr de Ruijter, getrouwd 24.04.1772 in 's-Gravendeel.

 

455.  Maria Pietersdr de Ruijter, datum/bron: 13.10.2003 Mol, TdG. JB,8,19,51 (zie info 41).

         3 kinderen gedoopt te Strijen 1773/75, 3 kinderen vermeld die waarschijnlijk te 's-Gravendeel geboren zijn 1776/83.

 

456.  Hendrick Ligthart, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 8) gedoopt 30.08.1744 in Strijen, ovl. 14.05.1799 in Mijnsheerenland (aang, pro deo), datum/bron: 05.07.2003 SMH.6  Hij trouwde Ingetje Jacobs Vermaas, ook bekend als Jannigje Vermaas, getrouwd 03.11.1776 in Mijnsheerenland.

 

457.  Ingetje Jacobs Vermaas, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 8) ook bekend als Jannigje Vermaas, gedoopt 13.02.1752 in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.07.2003 SMH.6

 

458.  Gerrit Gerritse Warnar, geb. ca. 1750 in Strijen*, datum/bron: 03.08.2003 SMH.6

         j.m. van Strijen 1770, boerenknecht 1796. In 1807 te Strijen: arbeider, gehuwd, 2 kinderen, 1 rund. Betaalt jaarlijks f 0.6.0 aan onderhoud van de brandspuit 1796, woont Nieuwe Straat/Buijteneind 1797. Aanwezig op verkopingen en veilingen. Gerrit en Dirksje met 3 kinderen (16 tot 26 jaar) met acte van indemniteit naar Puttershoek in 1804.

         Hij trouwde Dirksje Gerritse de Ruijter, getrouwd 28.04.1770 in 's-Gravendeel (aang, 4e classe f 3.-.-).

 

459.  Dirksje Gerritse de Ruijter, geb. ca. 1750 in 's-Gravendeel*, datum/bron: 03.08.2003 SMH, JB,6,51 (zie info 42).

         j.d. van 's-Gravendeel 1770. Dirkje Gerrits Ruijter vermeld als lidmaat 21.03.1766 te's-Gravendeel. Ariaantje Gerrijts de Ruiter en Dirksje Gerrijts de Ruiter, beiden met att. van ´s-Gravendeel, werden samen op 17.09.1770 genoemd op de lidmatenlijst van Strijen. Ze is getuige voor de hoge vierschaar in 1797 in een proces tegen Teunis van Prooijen, wiens ruzie met Jacob de Groot ze aangehoord had.

 

460.  Jacobus Ariens Nooteboom, ook bekend als Coos, geb. 1742/45 in 's-Gravendeel, ovl. 03.01.1801 in 's-Gravendeel (1/2 uur grote klok, 1/2 uur kleine klok luiden), datum/bron: 04.08.2003 SG553.[152]

         Naast landbouwer was hij waarschijnlijk klompenmaker. Trouwde (1) 08.11.1772 Westmaas met Maartje A. van Oosten.

         Hij trouwde Dingena Pieterse Barendregt, getrouwd 1783 in 's-Gravendeel.

 

461.  Dingena Pieterse Barendregt, geb. ca. 1751 in 's-Gravendeel (69 jaar in 1820), ovl. 08.03.1820 in 's-Gravendeel (in het Regentenhof), datum/bron: 04.08.2003 SG553.152

         Kraemster, admissie verleend voor de verkoop van koffie thee en chocolade 1791, zeep en zout 1801, brandewijn klein verkoop of per flessie 1802, 's-Gravendeel.

 

462.  Teunis Jans van Ham, geb. 07.07.1752, ovl. 16.06.1827 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 GvH, SG553.[153],152

         Arbeider.

         Hij trouwde Maria Kleinjan, getrouwd ca. 1778.

 

463.  Maria Kleinjan, geb. 1755 in (82 1/2 jaar bij overlijden), begraven 27.01.1838 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 GvH, SG553.152,153

 

464.  David Andriesz Bijl, geb. 19.02.1766 in 's-Gravendeel, ovl. 15.08.1844 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SMH, RAB.6,[154]

         Verhuist met zijn broer Jacob in 1793 naar Hoge Zwaluwe, beide aldaar getrouwd (Jacob op 23.06.1793 met Adriana de Visser), waarna in 1795 zijn zoon in het naburige Made en Drimmelen geboren wordt. Bij zijn huwelijk in Zwaluwe j.m. van 's-Gravendeel, wonende te Drimmelen. Gaat terug naar 's-Gravendeel, koopt een huis bij het wachthuis 1805, present op houtveilingen 1802/04, timmerman 1811. Chalouproeijer (sloeproeier) 1816, bij de Admiraliteit op de Wacht onder 's-Gravendeel, in 1829 visser, heeft percelen, huis, schuur. Koopman in 1832, 65 jaar oud.

         Hij trouwde Johanna Kiele, getrouwd 04.05.1794 in H. en L. Zwaluwe.

 

465.  Johanna Kiele, gedoopt 03.05.1767 in 's-Gravenmoer, ovl. 09.10.1839 in 's-Gravendeel, begraven 14.10.1839 in 's-Gravendeel (kl.2, 2 uur grote klok, 1 uur kleine klok, f 11,60), datum/bron: 28.05.2003 SMH, RAB.6,154

         j.d. geb. 's-Gravenmoer wonende Hoge Zwaluwe 1794.

 

466.  Pieter Stevensz de Kreek, geb. 1761/62 in 's-Gravendeel (66 jaar op 15.2.1828), ovl. 16.03.1837 in 's-Gravendeel, begraven 21.03.1837 in 's-Gravendeel (2 uur grote klok, 1 uur kleine klok. Klasse 2 f 11.60), datum/bron: 11.07.2003 SMH.6

         Als getuige genoemd bij de geboorte van zijn kleinzoon David Andriesz Bijl in 1816, hij is dan timmerman. Verder genoemd als: visser, winkelier, koopman, kleinkramer zout zeep, herbergier en tapper. Eigenaar perceel c116 (huis 51) te 's-Gravendeel in 1829.

         Hij trouwde Tanneke Willems Vroman, getrouwd ca. 1785 in 's-Gravendeel.

 

467.  Tanneke Willems Vroman, geb. 1759/60 in (3 mei 1835 is ze 75 jaar), ovl. 03.05.1835, begraven 06.05.1835 in 's-Gravendeel (2e klasse), datum/bron: 11.07.2003 SMH.6

         Aangenomen als lidmaat te 's-Gravendeel 05.03.1781. Verkoopster van koffie, thee, chocolade (admissie 1800).

 

468.  Abraham Meeldijk, gedoopt 04.08.1754 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26.10.1831 in Piershil, datum/bron: 11.07.2003 SMH.6

         Landbouwer, heemraad van Klein Zuid-Beijerland 1784/96, dijkgraaf 1796/1829. Koopt in 1786 land van 't weeshuis in den Haag voor f 1550.10.6. Trouwt eerder met Jacoba Rochusdr Schelling in Klaaswaal 06.05.1781 (hij in de classis van f 30,-), ovl. 09.02.1786.

         Hij trouwde Maria Roest, getrouwd 28.12.1787 in Nieuw-Beijerland (otr, f 30,- / f 30,-), tr. 13.01.1788.

 

469.  Maria Roest, gedoopt 18.03.1764 in Spijkenisse, ovl. 31.08.1822 in Nieuw-Beijerland (bijna 59 jaar), datum/bron: 11.07.2003 SMH.6

         j.d. van en geb. Spijkenisse, wonende te Nieuw-Beijerland.

 

470.  Arij Jansz de Vlaming, gedoopt 22.07.1759 in 's-Gravendeel, ovl. 02.04.1827 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 11.07.2003 SMH, SG950, BB1p444.6,98,[155]

         Vlasboer te 's-Gravendeel (aan de Langestraat 21, bron BB1). Bij de geboorte van Aaltje Meeldijk op 16.12.1817 is getuige Arij de Vlaming, grootvader, vlasser, hij woont dan Rijkestraat 200. Trouwt (2) Neeltje Maartensdr Boer. Ary Jansz de Vlaming was schepen van 's-Gravendeel 1796/97. Waarschijnlijk dezelfde Ary de Vlaming die in 1813 tot lid van de Municipale Raad en in 1820 als lid van het College van Notabelen benoemd wordt, als vervanging van het NH Kerkbestuur.

         Hij trouwde Aaltje de Leeuw, getrouwd 28.05.1784 in 's-Gravendeel (otr, f 6,-).

 

471.  Aaltje de Leeuw, geb. 05.11.1762 in 's-Gravendeel, ovl. 03.12.1818 in 's-Gravendeel (zie info 43), datum/bron: 11.07.2003 SMH, sGDp243.6,11

         Aaltje de Leeuw erft een gedeelte van de windkorenmolen, welke later op haar man Arie de Vlaming en haar zwager Leendert Vermaas (molenaar) overgaat. Tenslotte belandt de molen bij haar zoon Jacobus de Vlaming, die zelf van 1813 tot 1833 molenaar is, waarna de 135 jarige dynastie de Leeuw ten einde is.  Woont bij overlijden Rijkestraat 200 Wijk 7.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Laverge

Laverge

 

Wapen van het geslacht Laverge volgens Nederland’s Patriciaat 1925: in zilver 3 groene

klaverbladen. In Ned. Patriciaat 2006 worden het 3 groene hulstbladeren, gevoerd door

Henricus’ kleinzoon, ds. Henrik La Verge. Diens vader Johannes voerde 3 eikenbladeren.

 

Zie kwartier 432. Bron: Nederland’s Patriciaat.

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Rijksarchief den Haag, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[3]  Redactie Heraut, Smederij Bos in de Kerkstraat de Strijen (Heraut van Strijen, aug. 1998, blz. 9-10).

[4]  ir. A. Zuiderent, Vroegere smedengeneraties te Strijen (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 7-9).

[5]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11 jrg nr. 5) blz. 111-119).

[6]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[7]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[8]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[9]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[10]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[11]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[12]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[13]  P. Sanders, 's-Gravenhage, Stamreeks Oerlemans, brief van 8.6.1975 (SMH Streekgenealogie SG1201), Deze stamreeks blijkt vanaf het echtpaar Oerlemans Glavimans niet te kloppen.

[14]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[15]  Piet Sanders, Genealogie Oerlemans (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1981, blz. 91-97, 153-155, 263-269).

[16]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[17]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[18]  NN, Smits, 3 eeuwen geslacht (SMH Streekgenealogie SG596), SG596.

[19]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[20]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[21]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[22]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[23]  B. Vermaas, Genealogie Vermaas (SMH Streekgenealogie SG52).

[24]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[25]  Mr. A.K. Vink, Een Molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel (SMH Streekgenealogie SG13).

[26]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[27]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[28]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[29]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[30]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[31]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[32]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[33]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[34]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[35]  Bas Laurier, Genealogie Munter (http://www.laurieronline.net/).

[36]  R. P. VAN DEN BOSCH, De nalatenschap van Mr. Dàmas van Slingelandt, raad en oud burgemeester van Dordrecht (De Nederlandsche Leeuw 1892, blz. 76-79).

[37]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[38]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[39]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[40]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[41]  Stedelijk Archief Deventer, DBT boeken.

[42]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[43]  K.J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) STEENBERGEN UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219).

[44]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11e jrg nr. 5) blz. 111-124).

[45]  Redactie Heraut, Boerderij Zeldenrust (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 14-15).

[46]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[47]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[48]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[49]  Leo Bakker, Genealogiefragmenten Bakker (www.geocities.com/leobakker58/bakker04.html).

[50]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[51]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[52]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[53]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[54]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[55]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Pijlaer (SMH Streekgenealogie SG1184).

[56]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[57]  Harry Mulder, Gegevens per e-mail en via Mailinglist Zuid-Holland.

[58]  HET "COMPLETE DOODBOEK" VAN OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1960, blz. 38-40, 52-53).

[59]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[60]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[61]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[62]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[63]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[64]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[65]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[66]  Arie Jan Stasse, Smeermaas aan de afgedamde Maas (Gens Nostra 2004, blz. 537-541).

[67]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[68]  Carol Siskens, Aanvullende gegevens Kwartierstaat Monster (E-Mail).

[69]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[70]  P.G. Hoftijzer, Well-versed in many letters, Non-Western typography in Europe and Leiden up to 1800 (http://brill.nl/uploadedFiles/361.pdf / http://www.brill.nl/uploadedFiles/204.pdf).

[71]  Marja Smolenaars, Gelegenheidsgedichten voor en door drukkers, 1744 (Kon. Bibliotheek, http://www.kb.nl/stcn/webexpo/gelged.html).

[72]  Erfgoed Leiden en omstreken (www.erfgoedleiden.nl).

[73]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[74]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Adriana Maatje Boos (http://home.planet.nl/~vorm/contents.htm).

[75]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[76]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[77]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[78]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[79]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[80]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[81]  W. Brand, De familie Brand (uit Dordrecht) (www.branddordt.nl), De doopdatums in deze bron zijn alle als geboortedatum aangegeven; deze alle in doopdatums veranderd.

[82]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[83]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[84]  J. C. H OYNCK VAN P APENDRECHT, De Tilburgsche fabrikantenfamilie Van den Bergh (De Nederlandsche Leeuw 1940, kol. 32-37).

[85]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[86]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[87]  W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman, Reconstructie van de familie van Gemert in 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2015, blz.150-166).

[88]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[89]  André den Haan, Schriftelijke informaie per e-mail.

[90]  H. de Bruijn, Dopen Arkel 1633-1695 (typoscript, Boxmeer 1988).

[91]  P.J. van der Vliet, Kwartierstaat "VAN DER VLIET - VOS" (http://people.zeelandnet.nl/vlietcom/index.htm).

[92]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[93]  Axel Pohlmann (Dortmund), Angaben per e-mail uit archieven Kleveland.

[94]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[95]  L.M. van der Hoeven, GENEALOGIE VAN HET DOOPSGEZINDE GESLACHT DE JONG(H) (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 289-310).

[96]  K. J. Slijkerrnan, Dekker (vragen) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 55).

[97]  Marja van Twist, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard.

[98]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[99]  H. VAN HARTEN, KWARTIERSTAAT VAN HARTEN (Gens Nostra 1978, blz. 208-211).

[100]  Dr. D.W. Gravendeel, De vroedvrouwen ('s-Gravendeel door de eeuwen heen, aug 2006, blz. 8-11).

[101]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[102]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[103]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[104]  Arie Jan Stasse, Schoolmeesters in het Land van Heusden en Altena (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2001 blz. 299-301), www.geocities.com/ajstasse/LvHAschoolmeesters.htm [met verwijzing naar een artikel in Gens Nostra 2000 p300 en GTMWBB2001 blz 299/301].

[105]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[106]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[107]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[108]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[109]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[110]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten (www.salha.nl).

[111]  B. v. S., AANTEKENINGEN BETREFFENDE DE FAMILIE PULLEN (Taxandria 1943, blz. 181-187).

[112]  Bert de Lange, secr. Hist. Ver. West Alblasserwaard, Gegevens per e-mail uit B.S. bestand Giessenlanden (gemaakt door N.J. Bruijniks) en B.S. Nieuwpoort (o.a. als antwoord op een vraag op de page Alblasserwaard.nl).

[113]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[114]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[115]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[116]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[117]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker (Kopie van getypte versie, via Internet).

[118]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[119]  JAC. DE BRUIN, Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee (1973).

[120]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[121]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[122]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[123]  NGV Betuwe, uitleen-archief, DBT- en Burgerlijke stand boeken o.a. van Waardenburg.

[124]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[125]  Engel Roza, ABRAHAM ROSA'S LINE en informatie per e-mail (http://www.oud-ophemert.nl/herwijnen/pictures/Rosa_chart.gif).

[126]  R.H.C. van Maanen, Een bevolkingsregister van Waardenburg en Neerijnen in 1747 (2004, http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAneerijnen1747.pdf).

[127]  F. van Doorn, Neerijnen, Gegevens per briefwisseling.

[128]  F.C. Mink-Gijzen, Haard- en vuurstedenregister 1769 van Waardenburg en Neerijnen (http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAhaardstedengoed.pdf).

[129]  Werkgroep Betuwe Bestand, Historische Naamindex Rivierenland (CD-ROM).

[130]  R.H.C. VAN MAANEN, Samenstelling van het bestuur van de Gelderse dorpen Waardenburg 1758-1792 (1811) en Neerijnen 1758-1792 (Gens Nostra 1997, blz. 575-579), Waarbij aangenomen dat "Buurmeesters" op blz. 578 fout is, dat het "Gerichtsmannen" moet zijn.

[131]  Jan Verstelle, KWARTIERSTAAT van VERSTELLE - v/d ZWAN (http://home.tiscali.nl/~xp119131/kwarthfd.htm).

[132]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[133]  Genealogie La Verge (of Laverge) (Gegevens van de familie La Verge uit Beesd), Met aanvullingen dd juli 2008.

[134]  J. v. LEEUWEN, Laverge (vragen) (De Nederlandsche Leeuw 1919, kol. 385).

[135]  Genealogie La Verge, Laverge (Nederlands Patriciaat 2006).

[136]  Prof. Dr. J.M. Montias, Drs W.J. Spies, a group of related buyers at Orphan Chamber Auctions (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 173-188).

[137]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[138]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[139]  H. de la Fontaine Verhey e.a., Vier eeuwen Herengracht (Stadsdrukkerij Amsterdam 1976).

[140]  Prof. Pieter Eichholz, Prijsontwikkeling woningen aan de Herengracht 1650-2007 (NRC 11.11.2007 blz 37, artikel Ben Vollaard).

[141]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[142]  G.Versteegh, Stamboom van de familie Versteegh (http://www.stamboomversteegh.nl/).

[143]  Abraham de Haen, Naemlijst der Adellijke Huizen, Sloten en Kastelen welke gevonden worden in Het Sticht van Utrecht (Zie: http://www.historischetopografie.nl/).

[144]  Hugo de Vries, Gegevens per e-mail en van homepage (http://www.kibrahacha.com/genealog/pub).

[145]  MR. G. W. VAN HERWAARDEN, Versteeg-van Alewijk (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1970, kol. 141).

[146]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR? (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[147]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[148]  W.J. Spies, Cornelia Willems van Rijswijk (1701-1791), haar voorgeslacht, kinderen en verdere familie (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113-133).

[149]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[150]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[151]  Kees van Pelt, Het hennepen venster (Uitgeverij Mes, Capelle a/d IJssel, 2000).

[152]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[153]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[154]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[155]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel I "Eiland van Dordrecht" (2006, druk Van As, Oud-Beijerland).