Gen 10a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Exercitatio

bron: eigen verzameling

 

bij kwartier 676:

De Leidse drukker Abraham van der Mijn drukte o.a. Latijnse werken, waarvan er nog heden een aantal

in meerdere Europese bibliotheken te vinden zijn. Hier het titelblad van een in 1704 gedrukt werk van

de aan de Universiteit Leiden verbonden Duitse oriëntalist en taalkundige Thomas Crenius (Crusius).

 

 

 

Generatie 10a

 

 

512.  Claes Ariens Suijderent, gedoopt 21.03.1657 in Maasland, ovl. 17.02.1713 in Strijen (impost f 3,-), datum/bron: 23.07.2003 GZp275, NL1989k129.[1],[2]

         j.m. van Maasland, won. te Charlois 1689, diaken Charlois 1692, 1693, 1698, ouderling 1697, 1706/1707, weduwnaar won. te Charlois 1708. Eerst wagenmaker aan de Gouwstraat in Charlois, later wagenmaker en smid te Strijen. Tevens verhuurder van rouwwagens. Claes trouwt als weduwnaar op 07.11.1708 met Lijntje Jongendijckgraef, weduwe van Bastiaan Weeda, eveneens wagenmaker, en wel te Strijen. Claes is daar officieel in dienst van zijn vrouw die het smidspatent heeft. Na Claes' overlijden in 1713 te Strijen is zijn boedel insolvent, de inventaris maakt melding van een huis met schuur aan de Gouwstraat in Charlois met wagenmakershout liggende op zolder, de vliering en op de werf, dit alles was kennelijk verhuurd. Er waren echter ook verschillende niet voldane rekeningen te Charlois.

         Hij trouwde (1) Grietje Huijgen van der Pols, getrouwd 09.10.1689 in Charlois.

         Hij trouwde (2) Lijntgen Willems Jongendijckgraef, getrouwd 09.11.1708 in Strijen (zij f 3,- impost).

 

513.  Grietje Huijgen van der Pols, gedoopt 17.05.1660 in Charlois, ovl. voor 07.11.1708 in Charlois, datum/bron: 17.05.2003 GZp276, NL1989k129, OV1979p327.[3],[4],[5]

         In 1690 lidmaat te Charlois met attestatie van Crimpen (?). Op 04.03.1700 gaf Sijmen Jansz. Oudeclem, schepen van Strijen, te Strijen het lijk aan van zijn schoonmoeder Maeijke Huijgen van der Pols, een zuster van Grietje. Hier is kennelijk sprake van een foutieve opgave van de familierelatie tussen aangever en overledene (OV1979p248), ze was zijn stiefmoeder. [16.10.1692: Huwelijkse voorwaarden Jan Damisse Oudeklem en Maaijke Huijge van der Pols. Hij was weduwnaar van Aaltje Cornelis, wonende Striensche Westdijk].[6]

 

514.  Bastiaan Gijsbertsz Weeda, gedoopt 07.12.1667 in Strijen, ovl. 07.12.1707 in Strijen (impost f 3-), datum/bron: 23.07.2003 NL1989k129, HvS9/2002p8.[7],[8]

         j.m. van en wonende te Strijen 1700, wagenmaker te Strijen, "grof- en hoefsmid" te Strijen in de smederij tegenover de kerk. Hij moet tevens de wagenmakerij naast de kerk bezeten hebben, zie bij zijn dochter Beatrix.

         Hij trouwde Lijntgen Willems Jongendijckgraef, getrouwd 07.11.1700 in Barendrecht (hij f 3,- impost Strijen 15.10).

 

515.  Lijntgen Willems Jongendijckgraef, gedoopt 27.12.1665 in Barendrecht, ovl. 14.09.1714 in Strijen (impost f 3,-), datum/bron: 23.07.2003 GZp281, NL1989k129, HvS9/2000p8.[9],[10],[11]

         j.d. van en won. te West-Barendrecht /won onder Oost-Barendrecht 1700, weduwe wonende te Strijen 1708. Lijntje kende het smidsberoep al voor ze trouwde, daar haar grootvader van moeders zijde, Arie Leenderts Smitshouck, eveneens smid was en wel te Smitshoek onder Charlois. Toen Bastiaan Weeda vroegtijdig overleed zal Lijntje bij haar partnerkeuze op de continuïteit van de smederij (en de wagenmakerij) bedacht zijn geweest. Een jaar later trouwt ze met de wagenmaker Claes Suijderent die bij haar intrekt.

         Zij trouwde (1) Bastiaan Gijsbertsz Weeda, getrouwd 07.11.1700 in Barendrecht (hij f 3,- impost Strijen 15.10).

         Zij trouwde (2) Claes Ariens Suijderent, getrouwd 09.11.1708 in Strijen (zij f 3,- impost).

 

516.  Albert Jansz Koetsveld, geb. ca. 1682/89 in (minderjarig 1703), ovl. voor 1732, datum/bron: 24.09.2003 SMH.[12]

         Weeskamer 's-Gravendeel 1703, Albert is minderjarig, zoon van Jan Alberts Koetsveld, overleden, en Josijntje Voorval. Woont bij zijn ondertrouw in 1707 te 's-Gravendeel. Woont 1720 met Geertruijd Dingemans in Strijen op het dorp.

         Hij trouwde Geertruijd Dingemans Swaluwenaar, ook bekend als Truije Dingemans, getrouwd 20.05.1707 in Strijen (otr, pro deo).

 

517.  Geertruijd Dingemans Swaluwenaar, ook bekend als Truije Dingemans, geb. 14.01.1691 in Strijen,[13] ovl. 18.08.1767/1779, datum/bron: 22.09.2003 SMH.[14]

         Wonende te Strijen 1707. Op 13.11.1718 vraagt de vrouw van Aalbert Koesveld bij de diakonie turf voor haar moeder. Het echtpaar laat 11 kinderen dopen te Strijen 1709/29, namen: Dingeman, Annigje, Jan, Annigje, Annetje, Anna, Dingeman, Aelbert, Josina, Isaak en Aelbertje. Als weduwe van Albert Jansz Koetsveld vermeld Strijen 1732. Geertruijd is hertrouwd met Pieter Francel, die in 1779 als weduwnaar van Geertruijd Swaluwenaar hertrouwt. Pieter Francel is in 1773 met Bastiaan Zuiderent voogd over de nagelaten kinderen  van Jan Koetsveld, weduwnaar van Maria Offerman. Geertruijd wordt vermeld tot 18.08.1767 als doopgetuige van Josina Koetsveld.

 

518.  Hendrik Offerman, geb. 1690, gedoopt 24.03.1690 in Amsterdam, Oude Kerk, ovl. 1727, begraven 06.12.1727 in Hellevoetsluis (aang, f 3,-), datum/bron: 13.08.2003 SMH, SAVP, GAA, DIJK,[15],[16],[17],[18]

         Bij zijn huwelijk in 1713 j.m. van Amsterdam, wonende te Hellevoetsluis.

         Hij trouwde Cornelia van Driel, getrouwd 04.06.1713 in Hellevoetsluis (otr. 20.05).

 

519.  Cornelia van Driel, gedoopt 30.03.1689 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SG681, SMH, SAVP.[19],[20],[21]

         Bij haar huwelijk j.d. van Strijen, won. te Hellevoetsluis. Cornelia stelt 20.02.1728 twee voogden aan over haar na te laten minderjarige kinderen (Jacob Rijnsent, schout van Oudenhoorn en Dirck Stout). Op 26.01.1728 verzekert Leendert Fayan te Rockanje t.b.v. Cornelia van Driel een schuld van f 600 op zijn huis. Geroyeerd 11.02.1738 na kwitering door Cornelia van Driel en haar dochter Maria Offerman. Cornelia wordt genoemd als erfgename van Pietertje Dwarswaert. Cornelia van Driel, weduwe Offerman, betaalt belasting te Strijen, o.a. in 1748, f 3.-. Cornelia van Driel, weduwe van Offerman Hendrik, dr. van Neeltje Thonisse Dwarswaart, verkoopt land in de Mookhoek, 's-Gravendeel 1743. Cornelia en Hendrik laten te Hellevoetsluis 8 kinderen dopen: Hendrika 1723, 1725, Hendrintje 1727, Maria 1714, Gerrit 1716, Neeltje 1717, 1718, Geertruij 1719.

 

520.  Pieter Jans Vermeulen, ook bekend als van der Molen, geb. 06.01.1689 in Goudswaard, begraven 16.11.1742 in Piershil, datum/bron: 12.08.2003 SG657, Mol.[22],[23]

         j.m van Koorendijk 1710.

         Hij trouwde Dirkje Abels Abbenbroek, getrouwd 09.03.1710 in Numansdorp (otr. 23.02).

 

521.  Dirkje Abels Abbenbroek, ovl. 17.03.1758 in Piershil (aang.), begraven 21.03.1758 in Piershil (in de kerk), datum/bron: 12.08.2003 SG657.[24],[25]

         Weduwe van Heijman Pieters Groeneweg. Zij koopt in 1745 een woning met 23 gemet en 141 roeden weij en zaailand voor 80 gld per gemet. In 1753 koopt Dirkje een stukje teelland in Nieuw Piershil. De boedelinventaris van de boedel van Dirkje Abels van Abbebroek, weduwe van Pieter Janz Vermeulen werd 26.06.1758 goedgekeurd.  Begraven in de N.H. kerk te Piershil "regt over tussen 3e en 4e pijlaar met de voete gelijks de 4e pijlaar".

 

522.  Willem Aryens de Jongste, gedoopt 03.11.1677 in Heinenoord, begraven 09.09.1748 in Numansdorp, datum/bron: 12.08.2003 DHW.[26]

         Bouwman, trouwde (2) Numansdorp 16.05.1721 Bregje Hendriks van der Linden, begr. 16.07.1772 te Numansdorp.

         Hij trouwde Wilhelmina Ariens Blaeck, getrouwd 27.04.1709 in Heinenoord.

 

523.  Wilhelmina Ariens Blaeck, geb. ca. 1682 in Heinenoord, ovl. 21.12.1720 in Numansdorp, datum/bron: 12.07.2003 DHW, WC.[27],[28]

 

524.  Pieter Andriesse Coomans, gedoopt 12.08.1696 in Goedereede, begraven 04.10.1725 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 21.05.2003 NL1942k141, SMH, DB122.155.65.[29],[30],[31]

         Woont 1723 op de Wacht te 's-Gravendeel. Van hem zijn familieaantekeningen bewaard gebleven, met fraai handschrift geschreven op een schutblad, waarschijnlijk van een statenbijbel.

         Hij trouwde Geertruyd Pieters Wolters, getrouwd 06.12.1718 in Rotterdam.[32]

 

525.  Geertruyd Pieters Wolters, geb. voor 1700 in Gulik (Jülich, D),[33] begraven 25.08.1762 in Strijen (pro deo), datum/bron: 21.05.2003 NL1942k141, SMH, DB122.155.65.[34],[35],[36]

         Geertruijt Wolthers, van Hellevoetsluis, woont 1722 te 's-Gravendeel op de Wacht. Aangenomen als lidmaat te 's-Gravendeel 11.04.1724.  In oct. 1725 (als weduwe) vertrokken met attestatie naar Strijen. 18.02.1726 voor Notaris Pieter van der Stoup to Strijen (not.prot. 7659) geeft "Geertruy Wolters, weduwe van Sr. Pieter Comans, wonende alhier" procuratie aan haren broer Balnardus Wolters, wonende tot Leyden, om namens haar, haar andere broer en zuster op te vorderen "al wat de West. Ind. Compagnie schuldig mocht zijn aan de nalatenschap van haar overleden broer Johan Wolters in den Jaare 1721 uitgevaeren naar de West-Indiën en op het eijland d'Elmina overleden". Zij tekent met een goede handtekening. Zij trouwt (2) Adrianus Suijker, ca. 1731, van wie ze bij haar overlijden weduwe is.

 

526.  Gerrit Willems Bestebreurtje, gedoopt 25.09.1693 in Strijen, ovl. 26.01.1747 in Strijen, datum/bron: 21.05.2003 SMH, NL1942k141.[37],[38]

         Meerster timmerman, ijkmeester te Strijen. Op 1 januari 1723 maken Gerrit Willemse Bestebreur en Maeijke Sibbens van Strijen een testament. Als getuige treedt op Arij Claesz. Suijderent.

         Hij trouwde Mayke Sibbens van Strijen.

 

527.  Mayke Sibbens van Strijen, gedoopt 24.10.1694 in Numansdorp, begraven 29.11.1773 in Strijen, datum/bron: 21.05.2003 SMH, NL1942k141.[39],[40]

         In 1727 is haar tante Maria Jans van Strijen door hoge ouderdom innocent. De kinderen van Sibbe Jans van Strijen, Jan, Pieter en Mayke, vrouw van Gerrit Bestebreurtje, verzoeken een curator te benoemen.

 

528.  Hendrik Ariens Mol, geb. ca. 1685 in 's-Gravendeel, begraven 30.04.1771 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122,249-51.[41]

         Boterschipper 1746/1770, kocht de schuit van Grietje Stoffels, weduwe van Rijn Paulusse van der Linden. [Naast de grotere beurtschippers en korenschippers waren er in 's-Gravendeel in de 18e eeuw 2 boterschippers, die op elke werkdag op Dordrecht voeren voor boodschappen]. Hendrik heeft een huis aan de Havendijk in het landeken van Bevershoek, testeert met zijn vrouw 15.05.1735.

         Hij trouwde Ariaantje Jacobs de Man, getrouwd ca. 1715 in 's-Gravendeel.

 

529.  Ariaantje Jacobs de Man, geb. ca. 1690 in 's-Gravendeel, begraven 16.09.1779 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122,250.[42]

         Kreeg 1756 admissie voor de verkoop van koffie, thee, chocolade en "kleine kramer zeep".  Zette het boterschippersbedrijf van haar man als weduwe tot 1780 voort.

 

530.  Pieter Jorisse van der Willigen, begraven 11.02.1755 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p345.[43]

         Wonende Renooishoek te 's-Gravendeel. Na zijn dood kopen op 27.03.1765 Jan van der Willigen en Arie Mol het huis.

         Hij trouwde Jannigje Abrahams de Baat.

 

531.  Jannigje Abrahams de Baat, ovl. 14.12.1743 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p345.[44]

         Vermeld als erfgenaam van Hendrik Abrahams de Baat 1732.

 

532.  Willem Smael, gedoopt 20.08.1673 in Puttershoek, begraven 07.09.1741 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, SMH, Mol.[45],[46],[47]

         Heeft een huis in de Renooishoek1713, wordt in 1723 per executie verkocht. Willem wordt als koper op veilingen genoemd. Willem Hendriks Smael is voogd over de kinderen van Bastiaan Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam. Erfgenamen treffen boedelscheiding op 06.11.1734 voor schout en schepenen.

         Hij trouwde Leentje Cornelisse Visser, getrouwd 23.01.1706 in Strijen (otr).

 

533.  Leentje Cornelisse Visser, begraven 07.03.1744 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584, SMH, Mol.[48],[49]

         Boedelinventaris en verkoping 12 en 20.05.1744, woont tussen 1707 en 1716 te Hendrik Ido Ambacht. Veiling van inboedel en huisraad door Cornelis Bosveld als curator in de insolvente boedel van Leentje Cornelisse Visser 20.05.1744.

 

534.  Arie Jacobs Kleinjan, geb. ca. 1675 in 's-Gravendeel, begraven 29.11.1760 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[50]  Hij trouwde Marijtje Jacobs Goudt, getrouwd ca. 1700 in 's-Gravendeel.

 

535.  Marijtje Jacobs Goudt, geb. ca. 1675 in 's-Gravendeel, begraven 21.05.1751 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[51]

 

536.  Adriaan Dircks Oerlemans, geb. ca. 1687 in Sprang, ovl. 1750,  voor 12.09*, datum/bron: 03.08.2004 GBOp226, GTMWBB1981p154, (OV1984p92),[52],[53],[54] (zie info 44).

         Adriaens levenswandel in zijn jonge jaren (dronkenschap, dobbelen, "gekke koopmansschappen, om sijnen voorsegden ouden vader te quellen ende beroven") bezorgde zijn vader Dirck veel leed. Tijdens de Sprangse kermis van september 1717 had Adriaen in de dorpsherberg in gezelschap geroepen "dat hij zijn vaders meyt met kind hadde gemaekt." Vier jaar later legaliseerde hij deze verhouding door een huwelijk met Catharina. Als weduwnaar liet hij op 21.07.1750 zijn testament maken. Hij wees Adriaen Adriaens Oerlemans jr. aan als voogd en reeds op 11.11.1750 moest Adriaen jr. als voogd optreden. Adriaen´s 5 nog in leven zijnde kinderen hadden ruim 13 ha land te verdelen en een inboedel van ruim f 1.100, 2 paarden, groot- en kleinvee, landbouwwerktuigen en gereedschap.

         Hij trouwde Catharina Glavimans, ook bekend als Kaet, Cathalijn, getrouwd 06.09.1721 in Drunen (otr 17.08 te Sprang).

 

537.  Catharina Glavimans, ook bekend als Kaet, Cathalijn, gedoopt 12.07.1693 in Sprang, ovl. voor 21.07.1750, datum/bron: 03.08.2004 GBOp226, GTMWBB1981p154.[55],[56]

         Bij haar huwelijk j.d. laatst gewoond hebbende te Heusden, waarheen ze 1717 verhuisd  was vanwege de geboorte van haar voorkind Adriaen, verwekt toen ze als dienstbode bij Dirk Oerlemans werkte.

 

538.  Johannes Gosense de Jong, ook bekend als Jan de Jong, gedoopt 10.10.1683 in Sprang, ovl. voor 1768, datum/bron: 25.08.2004 OV1984p92, KAJ.[57],[58]

         Aangifteformulieren voor het familiegeld ingeleverd 19.04.1715 door de inwoners van Sprang overeenkomstig de resolutie van de Staten van Holland, betetreffend luxe goederen: geen aangifte. Op 09.05.1752 ontving de schepenbank van Sprang een brief van Jan de Jong dat zijn huisvrouw is overleden en hem 6 kinderen (waarvan meerderjarig Gozewinus, Aaltje, Adriaantje en Anthonet; minderjarig in leven Marie en Jan of Anna) naliet en voorts alle goederen, een huis, een erf met Drieske, zonder dat er een echtelieden testament was. Betreft de regeling van de nalatenschap.

         Hij trouwde Adriaantje Stoffelsdr Quirijns, getrouwd 08.02.1714 in Sprang (otr: 16.01 aldaar, impost beide f 6.-).

 

539.  Adriaantje Stoffelsdr Quirijns, gedoopt 05.10.1692 in Sprang, ovl. 1752, kort voor 09.0, datum/bron: 25.08.2004 OV1984p92, KAJ.[59],[60]

         Bij hun huwelijk j.m. en j.d.

 

540.  Ernst Fok, gedoopt 01.04.1670 in Heusden, datum/bron: 24.07.2003 SG596.[61]

         j.m. van Heusden.

         Hij trouwde Lena Jansdr Smits, getrouwd 10.05.1695 in Heusden.

 

541.  Lena Jansdr Smits, datum/bron: 24.07.2003 SG596, SAH.[62],[63]

         j.d. van Wijk. Van Wijk zijn geen doopboeken van voor 1722 voorhanden, ouders daarom niet bekend.

 

542.  Gerrit Cornelisse Hommel, datum/bron: 15.10.2015 Hil, PromXIIp48.[64],[65]  Hij trouwde Teuntje Chiele (Cluijtenaar), getrouwd 21.01.1703 in Loon op Zand.

 

543.  Teuntje Chiele (Cluijtenaar), geb. in Sprang, datum/bron: 15.10.2015 Hil, PromXIIp48.[66],[67]

 

544.  Leendert Pieters de Geus, gedoopt 22.04.1703 in Maasdam, ovl. 15.01.1782 in Maasdam, datum/bron: 19.07.2003  TdG, KMS.[68],[69]

         Kerkmeester te Maasdam 1738. Hij pacht vanaf 13.11.1739  van de diakonie 2 morgen 500 roe land in de heilige geestblokken voor fl. 43,- / jaar. Hij wordt als universeel erfgenaam genoemd in het testament van zijn broer Jan, behoudens kleine legaten voor de 3 kinderen van zijn broer Bastiaan. Zij maken op 20.02.1737 een testament voor Notaris Jasper van Vliedt te Puttershoek. Hij is gezond, zij is ziek, zijn broers Jan en Bastiaan worden tot voogden benoemd, verder benoemen zij elkaar tot erfgenamen. Zij zijn niet boven de 2000 gulden gegoed.

         Hij trouwde Lena Jacobsd Cuijsmuijs, getrouwd 11.04.1723 in 's-Gravendeel.

 

545.  Lena Jacobsd Cuijsmuijs, geb. ca. 1703, ovl. 18.07.1765 in Maasdam*, datum/bron: 19.07.2003 KMS, TdG.[70],[71]

         van 's-Gravendeel.

 

546.  Arie Maartensz Reyerkerk, ook bekend als Ridderkerk, gedoopt 08.12.1697 in Maasdam, ovl. 1741/54, datum/bron: 08.06.2003 CR, DHW.[72],[73]

         j.m. wonende St. Anthoniepolder 1726. Belijdenis te Maasdam 02.04.1727.

         Hij trouwde Maria Cornelisd van Erkel, ook bekend als van Arkel, getrouwd 07.06.1726 in Maasdam.

 

547.  Maria Cornelisd van Erkel, ook bekend als van Arkel, gedoopt 31.03.1697 in Maasdam, ovl. 1754/77, datum/bron: 08.06.2003 DHW.[74]

         j.d. wonende Cillaarshoek 1726. Belijdenis Maasdam 07.04.1727. Zij trouwde (2) te Cillaarshoek met Leendert Noteboom.

 

548.  Pleun Cornelisz Dorst, ook bekend als den Dorst, geb. 23.10.1697 in Sint Anthoniepolder, gedoopt 27.10.1697 in Cillaarshoek, begraven 29.04.1750 in 's-Gravendeel (impost f 3.-, graf f 3.-), datum/bron: 06.10.2003 KMS, DHW.[75],[76]

         Boer, schepen van 's-Gravendeel tussen 1722 en 1750. Kerkmeester te 's-Gravendeel 1728/29, diaken 1732, 34, ouderling 1738/39, 1743/44. Hij koopt in 1723 en 1747 land in Nieuw-Bonaventura, gebruikt in 1737 en 1750 2 morgen en 156 roe land in Oud-Bonaventura van Willem Paats, en huurt van 1738 tot 1743 3 morgen weiland van de Armen in het Oudeland van Strijen voor f 24,-/ jaar.

         Hij trouwde Kaatje Jans Vink, ook bekend als Caatje, getrouwd 08.03.1722 in IJsselmonde (otr. 13.02, impost Oost-IJsselmonde f 3.-).

 

549.  Kaatje Jans Vink, ook bekend als Caatje, gedoopt 04.04.1700 in IJsselmonde, ovl. (10.11).1774 in 's-Gravendeel (10.11 aan gaarder, impost fl. 15,-), datum/bron: 06.10.2003 KMS, DHW.[77],[78]

         Zij koopt in 1752 een huis en land van H. van Wetten in Nieuw-Bonaventura, in 1756 een huis van de heer Paedts in Nieuw-Bonaventura, en in1760 land van Jan Geervliet, wonend onder de Mijl, in Nieuw-Bonaventura.

 

550.  Cornelis Jans Geervliet, geb. ca. 1695 in 's-Gravendeel, ovl. 10.04.1761 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.10.2003 sGDp190,50, KMS.[79],[80]

         Chirurgijn te 's-Gravendeel 1716/61. Schepen van 's-Gravendeel 1725/27, kerkmeester, ouderling, diaken, armmeester. Uit de verschuldigde rechten bij overlijden bleek hoe de familie Geervliet op de maatschappelijke ladder gestegen was. Hij breidde zijn bezit aanmerkelijk uit en wierp zich op als financier. Cornelis en zijn vrouw vielen in de eerste klasse. Hieruit valt af te leiden dat hun gezamenlijk vermogen meer dan fl. 20.000,- bedroeg. Hiermee behoorden zij tot de rijkste inwoners van 's-Gravendeel. Zijn zoon Johannes volgde hem op in de praktijk.

         Hij trouwde (1) Elisabeth Pieters Cranendonck, getrouwd 08.05.1716 in 's-Gravendeel (otr. Dubbeldam 21.04, impost f 3.- / f 3.-).

         Hij trouwde (2) Anna Wildeman, getrouwd 18.04.1732 in 's-Gravendeel (otr, impost f 6,-/ f 6,-).

 

551.  Anna Wildeman, gedoopt 28.08.1707 in 's-Gravendeel, ovl. 18.08.1781 in 's-Gravendeel (aang, impost f 30,-), datum/bron: 06.10.2003 sGDp190, KMS.[81],[82]

         Belijdenis 18.03.1731 te 's-Gravendeel. [Haar zoon Johannes Geervliet, Chirurgijn te 's-Gravendeel, moest in 1787 als Schepen van 's-Gravendeel het veld ruimen, omdat hij patriot was. Hij moest samen met Andries Vervoorn voor prinsgezinde functionarissen wijken].

 

552.  Hendrick Dirks Ligthart, geb. ca. 1667 in Strijen, datum/bron: 03.08.2003 SG875, OV1995p66.[83],[84]

         j.m. geb onder Strijen, woont te Groep. Koopt als j.m. te Group een huisje aan de Strijense Westdijk in 1689.

         Hij trouwde Marietje Jans Ras, ook bekend als Marigje, getrouwd 09.11.1692 in Westmaas.

 

553.  Marietje Jans Ras, ook bekend als Marigje, gedoopt 23.06.1669 in Westmaas, datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875, OV1995p66.[85],[86],[87]

         j.d. van Westmaas, wonende te Westmaas.

 

554.  Gijsbert Pietersz Hoogvliet, gedoopt 19.07.1676 in Cillaarshoek, ovl. 1719/25, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65.[88]

         In 1708 j.m. van Sint Anthoniepolder. Schepen van Cillaarshoek 1711, 1713, 1716. Werd als Gijsbregt Pieter Oorbertse met Pascha 1709 te Cillaarshoek als lidmaat aangenomen. Was waarschijnlijk bakker: hij had een bakoven in zijn huis.

         Hij trouwde Jannetie Pleunen Dickhuysen, getrouwd 08.04.1708 in Cillaarshoek.

 

555.  Jannetie Pleunen Dickhuysen, gedoopt 31.03.1686 in Cillaarshoek, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65, KSB.[89],[90]

         In 1708 j.d. geb. en wonende te Cillaarshoek. Zij hertrouwde 21.05.1725 te Cillaarshoek Pieter Cente Blok.

 

556.  Leendert Inigsen van der Maas, gedoopt 26.11.1662 in Maasdam, datum/bron: 05.07.2003 NL1963k348, SG52, GV99.30.[91],[92],[93]

         j.m. van Maasdam 1697, wonende aan de Blaak.

         Hij trouwde Anneke Cornelis van Es, ook bekend als de Snoo, getrouwd 11.05.1697 in 's-Gravendeel (otr Maasdam 05.05).

 

557.  Anneke Cornelis van Es, ook bekend als de Snoo, ovl. na 27.04.1727, datum/bron: 13.09.2004 NL1963k348, SG52, GV99.30.[94],[95],[96]

         Is bij haar huwelijk j.d. van 's-Gravendeel.

 

558.  Jan Aarts Barendrecht, gedoopt 28.12.1687 in Maasdam, datum/bron: 27.08.2003 SMH, GTR.[97],[98]

         j.m.van Mijnsheerenland 1712. Heemraad van Moerkerken 1717/21, 1724/36, schepen van Mijnsheerenland 1717/34, ondertekent HG-armen rekeningen 1725/34. Bezit 15 morgen 437 roe in het Oudeland, 3 morgen 500 roe in het Oost-Somerland. Beleent zijn land met een schuldbrief van f 1000,- (1717, 1737).

         Hij trouwde Martijntje Jans Troost, getrouwd 02.10.1712 in Mijnsheerenland.

 

559.  Martijntje Jans Troost, geb. ca. 1690 in Mijnsheerenland, datum/bron: 27.08.2003 GTR, SMH.[99],[100]

         j.d. van Mijnsheerenland 1712. 12 kinderen gedoopt Mijnsheerenland 1713/34.

 

560.  Leendert Leenderts Moret, geb. ca. 1691 in Dubbeldam, ovl. 24.04.1760 in Dordrecht, begraven in Dubbeldam, datum/bron: 08.06.2003 MORp240.[101]

         Bouwman, kerkmeester. Leendert was niet onbemiddeld, wat verschillende transacties van hem aantonen (1720/59). Het handelt zich voornamelijk om onroerend goed te Dubbeldam. Zo koopt hij in 1742 een huis in het Oudeland van Dubbeldam voor f 735.0.0. en in 1743 drie warmoestuinen voor f 1562.10.0. In 1750 verhuist hij van Dubbeldam naar de stad Dordrecht, waar hij aan Steegoversloot woont. Hij maakt in 1758 een testament, waarbij het heet: "Monsieur Leendert Moret, wonende even buijten deze stad...". Hij legateert aan zijn zoon Leen in Bonaventura ('s-Gravendeel) f 1000.0.0 en de rest aan zijn kinderen, waarbij Leendert ook weer met een kwart meedeelt.

         Hij trouwde Ingetje Cornelisd de Zeeuw, getrouwd 13.01.1714 in Rijsoord (otr).

 

561.  Ingetje Cornelisd de Zeeuw, gedoopt 29.02.1688 in Rijsoord, begraven 19.04.1748 in Dubbeldam (aang., f 3.0.0), datum/bron: 08.06.2003 MORp240.[102]

         Leendert Moret, gehuwd met Ingetje de Zeeuw, was met zijn zwager Pieter Pee, gehuwd met Willempje de Zeeuw, gezamenlijk voor een vierde deel van 720 Carolusgulden erfgenaam van Pietertje Cornelis Mijs, de grootmoeder van Ingetje, 22.04.1724.

 

562.  Cornelis Jans Geervliet, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. ca. 1695 in 's-Gravendeel, ovl. 10.04.1761 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.10.2003 sGDp190,50, KMS.[103],[104]  Hij trouwde (1) Elisabeth Pieters Cranendonck, getrouwd 08.05.1716 in 's-Gravendeel (otr. Dubbeldam 21.04, impost f 3.- / f 3.-).  Hij trouwde (2) Anna Wildeman, getrouwd 18.04.1732 in 's-Gravendeel (otr, impost f 6,-/ f 6,-).

 

563.  Elisabeth Pieters Cranendonck, geb. in 's-Gravendeel*, ovl. 18.11.1726 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 06.10.2003 sGDp190, KMS.[105],[106]

         Belijdenis te 's-Gravendeel in 1726 (het jaar van haar overlijden).

 

564.  Huijbert Dirksz van Rossum, gedoopt 25.01.1702 in 's-Gravendeel, begraven 11.03.1784 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13, NL1950k360, sGDp51,[107],[108],[109]

         Vlaskoopman, schepen van 's-Gravendeel 1734/36, 1754/58.

         Hij trouwde Lijsbeth Dammisdr Vroeg in de Weij, getrouwd 30.04.1723 in 's-Gravendeel.

 

565.  Lijsbeth Dammisdr Vroeg in de Weij, geb. 16.03.1698 in 's-Gravendeel, begraven 23.03.1735 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13, NL1950k360.[110],[111]

         Maakt 13.03.1735 met haar man Huybert van Rossem, regerend schepen, een testament. Zij stelt tot voogden aan Claes Vroegindewey wonende tot Oud-Beyerland ende Creyn Vroegindewey wonende tot Middelharnis, beyde meesters metselaars.

 

566.  Pleun Teunisse Snaijer, gedoopt 04.04.1707 in Cillaarshoek, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG782.[112],[113]

         Genoemd als koper van tienden 1735/36. Bruikt 1737 ruim 3 morgen land in Oud Strijen. In 1748 4 hoofden, in 't gemaal, gebruikt 8 halve vaten bier in 1/2 jaar, heeft 4 melkkoeien, 4 oude paarden. In 1749 bouwman aan de Westdijk, betaalt belasting f 108.13.- . In 1769 heeft hij 24 runderen, 12 doodgegaan bij veeziekte. Pleun Snaijer  krijgt 1770 admissie als herbergier en tapper van brandewijn en gedestilleerd te Strijen. (Heeft hij wellicht vanwege de veeziekte het boerenbedrijf opgegeven? Gezien zijn bierverbruik in 1748 zal hij ook vroeger getapt hebben).

         Hij trouwde Jannigje Pieters Maaskant, getrouwd 14.04.1732 in Westmaas.

 

567.  Jannigje Pieters Maaskant, gedoopt 16.12.1708 in Westmaas, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG125.[114],[115]

         j.d. wonende onder Strijen, kerkelijk onder Westmaas.

 

568.  Gerrith Hendriksz Kooyman, geb. in Oost-Barendrecht, gedoopt 13.02.1689 in Barendrecht, datum/bron: 06.10.2003 CR, DHW, PMB,[116],[117],[118] Hij trouwde Willempje Herndriks de Jong, getrouwd 05.11.1722 in Oost-Barendrecht (otr).

 

569.  Willempje Herndriks de Jong, gedoopt 09.11.1687 in Heerjansdam, ovl. na 30.08.1760, datum/bron: 18.01.2008 PMB.[119]

         Wonende onder de Kleine Lindt. Zij trouwde (1) 28.01.1720 te Heerjansdam met Arij Bastiaansz de Gelder, geb. 1678 te Heerjansdam, ovl. voor 05.11.1722.

 

570.  Aart Leenderts Nugteren, gedoopt 30.12.1703 in Ridderkerk of Rijsoord*, ovl. 27.04.1776 in Kijfhoek (Classis 15 gld), datum/bron: 22.06.2005 MdZ,[120] (zie info 45).  Hij trouwde Grietje Pleune Van Der Linden, getrouwd 17.03.1726 in Rijsoord.

 

571.  Grietje Pleune Van Der Linden, gedoopt 28.09.1710* in Rijsoord, begraven 06.01.1774 in Kijfhoek (aang), datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[121]

         Het is nog onduidelijk of de in omloop zijnde doop- en overlijdens data van deze Grietje of van haar nichtje Grietje Aartsdr van der Linden zijn. Haar nichtje trouwde eveneens met een zoon van Leendert Nugteren, nl. met Jan Leendertsz.

 

572.  Pieter Willemse Visser, geb. in Oost-Barendrecht, gedoopt 14.10.1685 in Heerjansdam, ovl. 1749 in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVi, GVis.[122],[123]

         Vlasboer te Heerjansdam, wonende aan de Noldijk

         Hij trouwde Heyltje Jans Visser, getrouwd 01.01.1717 in Heerjansdam.

 

573.  Heyltje Jans Visser, geb. 23.09.1692 in Oost-Barendrecht (zie info 46), gedoopt 09.11.1692 in Oost-Barendrecht, ovl. in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVis, GVi.[124],[125]

 

574.  Kleys Jacobs Smouter, gedoopt 16.03.1692 in Heinenoord, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311.[126]  Hij trouwde Soetje Hendriks de Jong, getrouwd 05.02.1723 in Heerjansdam (otr).

 

575.  Soetje Hendriks de Jong, gedoopt 28.06.1692 in Heerjansdam, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311, OV1968p244, PMB,[127],[128],[129]

         Weduwe van Leendert Cleijsz Lodder (otr. 23.08.1716 Heerjansdam), geb. 1692 te Heerjansdam, ovl. voor 05.02.1723.

 

576.  Paulus Jans Hartigh, ook bekend als Hartigh, gedoopt 09.10.1683 in Strijen, ovl. 17.01.1713 in Strijen (aang, pro deo, 29 jaar oud), datum/bron: 08.08.2003 GdH.[130]

         Doopboek 09.10.1683: 't Kint van Jan Pouwelse en Judycht Jacops en is genaemt Pouwels.

         Hij trouwde Annigje Dirks Snijder, getrouwd 08.11.1704 in Strijen (otr, pro deo).

 

577.  Annigje Dirks Snijder, geb. ca. 1685 in 's-Gravendeel, datum/bron: 09.08.2003 SMH, GdH, GMD,[131],[132],[133]

         Annigje en Cornelia Dirks Snijder meerderjarige jongedochters beiden wonende te 's-Gravendeel. Zij geven procuratie dd. 29.06.1727 aan hun moeder resp. stiefmoeder Grietje Cornelisse Hello, naar Middelburg te gaan en daar bij de Oost Indische Compagnie te innen de gage van hun overleden broer Aart Dirks Snijder. Getuigen: Wouter Jans van der Giesen en Jacob Meyboom, schepenen. Annigje Dirks Snijder ondertekent met een drietand.

 

578.  Arie Hermens Stooker, gedoopt 17.10.1666 in Strijen, ovl. 08.03.1726 in Strijen, begraven 03.1726 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p72.[134],[135]

         Door Arijen Hermens Stoocker wordt, samen met zijn mede-erfgenamen, op 31 januari 1708 de boedel gescheiden van Abram Aerde Craeijstein. Woont 1722 in de Mookhoek. Hij trouwt (1) te ’s-Gravendeel 27-04-1700 Neeltje van der Kooi, overl. vóór 31-01-1708.

         Hij trouwde Zoetje Teunisse Eel(h)and, getrouwd voor 1705.

 

579.  Zoetje Teunisse Eel(h)and, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p72.[136],[137]

         Weduwe van Huig Abrahams Crayesteyn. Testeert op 25 augustus 1723 met haar man Arij Harmense Stoker, wonende in de Mookhoek. Hij is ziekelijk, zij gezond. Zij herroepen eerder gemaakte testamenten en codicillen en benoemen elkaar tot erfgenaam. Hij benoemt tot voogd zijn goede bekende Aert Leenderts Besemer en zij Willem Eeland, haar broer. Zij zetten beiden hun merk onder de akte.

 

580.  Cornelis Pieterse Boender, gedoopt 10.11.1662 in Numansdorp, datum/bron: 28.06.2003 NL1959k15, DB115.341.52, SMH,[138],[139],[140]

         Diaken en armmeester te Numansdorp.

         Hij trouwde Marijtje Ariens Hoogendijck, ook bekend als Maria, getrouwd 20.04.1692 in Geervliet.

 

581.  Marijtje Ariens Hoogendijck, ook bekend als Maria, gedoopt 05.08.1663 in Geervliet, datum/bron: 28.06.2003 NL1959k15, DB115.341.52.[141],[142]

         Belijdenis gedaan 29.03.1682.

 

582.  Bastiaan Andriesse Munter, gedoopt 28.09.1670 in Dubbeldam, ovl. 01.05.1713 in Dubbeldam (impost), datum/bron: 06.08.2006 GMu, DHW, OV2003p346, OV2006p332,576,[143],[144],[145],[146],[147]

         Diaken Dubbeldam 1708.

         Hij trouwde Maaijke Jurriens Bijstervelt, getrouwd 29.07.1703 in Dubbeldam.

 

583.  Maaijke Jurriens Bijstervelt, geb. ca. 1678 in Dubbeldam*, ovl. 19.12.1753 in Dubbeldam (impost), datum/bron: 06.08.2006 GMu, DHW, OV2006p332,576,[148],[149],[150],[151]

 

584.  Jan Huijgensz Nederveld, gedoopt 13.03.1667 in Zuidland, ovl. 20.01.1727 in Geervliet (aang.), datum/bron: 09.09.2003 OV1992p178, PromIIp87.[152],[153]

         Bezit in 1718 een memorieland te Abbenbroek.

         Hij trouwde Magteltje Roelansdr Spruijt, getrouwd 07.08.1689 in Geervliet.

 

585.  Magteltje Roelansdr Spruijt, gedoopt 30.12.1668 in Geervliet, ovl. 11.04.1734 in Geervliet, datum/bron: 24.06.2003 OV1992p178.[154]

 

586.  Huig Jans Markenburg, gedoopt 03.11.1658 in Geervliet, ovl. voor 05.04.1716, datum/bron: 06.08.2003 SAVP.[155]

         Heeft in 1682 huis en 16 gem. land, leent in 1687 200 Carolusgulden. Het echtpaar woont in 1712 buiten het dorp Abbebroek (lidmaten). Zij maken 26.10.1713 een testament op de langst levende, de kinderen krijgen bij meerderjarigheid ieder 100 Carolusguldens. Op 05.04.1716 is sprake van de weduwe Magdaleentje Maggiels Markenburg i.v.m. een lening van f 200,-  voor huis, schuur, boomgaart a/d Oudenlandsedijk onder Abbenbroek.

         Hij trouwde Madeleentje Michiels, getrouwd 15.10.1684 in Zuidland.

 

587.  Madeleentje Michiels, geb. in Zuidland*, datum/bron: 06.08.2003 SAVP.[156]

         j.d. van Zuidland.

 

588.  Corstiaan Fransse Brussaart, ook bekend als Brussaerdt, gedoopt 03.05.1663 in Oud-Beijerland, ovl. 20.08.1732 in Oud-Beijerland, datum/bron: 07.08.2003 SMH, GBS.[157],[158]

         Trouwt (2) 15.09.1694 te Oud-Beijerland Jannigje Heyndericks van Tis, weduwe van Cornelis Landheer. Trouwt (3) 01.05.1695 te O-Beijerland (otr) Cornelia Teunisse Landheer, j.d. van Piershil. Verponding Oud-Beijerland 1718, 20, 30: Corstiaan heeft 100 roe boomgaard over de Grimhoek, verponding f 1.14.0. en een huis en schuur aan de Oost Voorstraat, verponding resp. f 3.6.0 en f 6.14.0. Is 1730 gebruiker van 7 mr / 61 roe land in de Polder Oud-Beijerland.

         Hij trouwde Ariaeni Cornelisse Hoevenaer, getrouwd 29.03.1684 in Oud-Beijerland (otr).

 

589.  Ariaeni Cornelisse Hoevenaer, begraven 06.06.1692 in Oud-Beijerland, datum/bron: 07.08.2003 SMH, GBS.[159],[160]

 

590.  Jan Andriesz de Kat, gedoopt 13.11.1678 in Westmaas, ovl. voor 1721, datum/bron: 07.08.2003 KAM, KSB, Mol,[161],[162],[163]

         Timmerman, molenaar, diaken 1712/19. Belijdenis Westmaas 08.04.1703.

         Hij trouwde Anna Bastiaans Gelderblom, getrouwd 13.05.1703 in Sint Anthoniepolder.

 

591.  Anna Bastiaans Gelderblom, gedoopt 20.04.1681 in Sint Anthoniepolder, begraven 28.12.1746 in Greup-Westmaas, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[164]

         Trouwde (2) 11.08.1726 te Westmaas Willem Goverts Gravendeel.

 

592.  Bastiaan Jansz Groeneweg, gedoopt 19.03.1645 in Puttershoek, ovl. 01.01/31.07.1707 in Mijnsheerenland, datum/bron: 24.09.2003 KPG, KRij, SMH, BB2p47,[165],[166],[167],[168]

         Landbouwer op de hoeve Zanenburg aan de Wintersweg 7 te Mijnsheerenland. Heemraad en schepen Mijnsheerenland tussen 1686 en 1705, heiligegeestmeester 1697. Gebruiker van land 1686 (cohier verponding): van hr. Sijmon de Vries een stee in het Oudeland groot 18 mr, en nog aan de Maescant 7 mr, van juffr. Schriedk in Oudelant 3 mr 416 roe en 4 mr 451 roe, van Nicolaas vd Dussen 2 mr 500 roe, van heer Pompeus Berck 3 mr, van HG huis te Dordrecht aan de Maescant 4 mr 40 roe, in Zomerland van de Vries 6 mr 69 roe. Trouwde (1) Cornelia Bouwensdr Snider, alias Blaak, ged. 1641 te Heinenoord ovl. 1685 Mijnsheerenland.

         Hij trouwde Soetje Pietersd de Winter, getrouwd 20.01.1686 in Mijnsheerenland.

 

593.  Soetje Pietersd de Winter, gedoopt 05.03.1662 in Mijnsheerenland, begraven 01.08.1699 in Mijnsheerenland (f 7.5.- voor graf en kleed), datum/bron: 26.06.2003 KRij, KPG, SMH,[169],[170],[171]

 

594.  Huijg Cornelisz Meulendijk, geb. 1668/69, gedoopt 09.09.1668 in Dubbeldam, ovl. 12.02.1712 in Dubbeldam, datum/bron: 12.07.2003 GMD, KRij.[172],[173]

         Een jongere Dubbeldamse tak Molendijk stamt van deze Huig Cornelisz af.

         Hij trouwde Marietje Aartsd Doekel, getrouwd voor 28.02.1700.

 

595.  Marietje Aartsd Doekel, datum/bron: 12.07.2003 GMD.[174]

 

596.  Arij Cornelisz Boer, geb. ca. 1650 in (onmondig in 1664), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p127.[175]

         Arij was boer in Nieuw Bonaventura in de Mookhoek. Daar de dopen van bijna al zijn kinderen te Strijen niet vermeld zijn, zal hij eerst elders gewoond hebben. Getransporteerd op 22.03.1685 aan Ary Cornelis Boer een "huysinge en schuyr" en ca. 200 roeden erf en boomgaard in Nieuw Bonaventura, oostelijk belend aan Boer zelf, door Neeltje Hendricx van de Polder (voor totaal f 750). Deze woning met 50 roeden erf transporteerde Boer op 26.03.1687 aan Gerrit Aryens Cleyn Jan (voor f 500). Op 13.07.1699 verkreeg Boer 3 morgen land in Nieuw Bonaventura op de grafelijkheidsgronden (voor f 1400). Op 03.11.1699 verkreeg hij 4 morgen zaailand in de nieuwe Noordkavel overgedragen (voor f 2150).

         Hij trouwde Lijsbeth Paulusse van der Linden, getrouwd ca. 1680.

 

597.  Lijsbeth Paulusse van der Linden, ovl. 22.10.1705 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p127.[176]

 

598.  Pieter Gerrits Fonkert, geb. in de Group, gedoopt 18.04.1661 in Westmaas, ovl. 13.01.1739 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.313.1.[177],[178]

         Met attestatie van de Group lidmaat te Westmaas 01.04.1684, vertrokken naar Numansdorp oct. 1687. Boer te Numansdorp 1687/95, nadien in het Land van Es onder Strijen. Schepen 1702, president-schepen 1718 van Strijen.

         Hij trouwde Geertruijd Cornelisdr de Regt, getrouwd voor 05.10.1687.

 

599.  Geertruijd Cornelisdr de Regt, geb. ca. 1664, begraven 28.01.1740 in Strijen (impost 15,-), datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.344.44.[179],[180]

 

600.  Jacob Gerritse Braber, gedoopt 29.04.1662 in Stad aan 't Haringvliet, ovl. 1702 in Hellevoetsluis, datum/bron: 08.08.2003 OV1974p199.[181]

         Herbergier te Stad aan 't Haringvliet 1690/94. Trouwt (1) 29.10.1686 Maria Janse Neva, ovl. Stad a. H. 1693.

         Hij trouwde Jannetje Cornelisdr, getrouwd 09.05.1694 in Stad aan 't Haringvliet.

 

601.  Jannetje Cornelisdr, datum/bron: 05.08.2003 OV1974 p199.[182]

 

604.  Jacob Cornelisse Nieuwenboer, geb. ca. 1682* in Zuijd-Beijerland*, ovl. 1723/26, datum/bron: 06.08.2003 OV1985p159, DHW.[183],[184]

         Op 21.04.1723 transporteerde Jacob Cornelisz. Nieuwenboer een huis en erf "aan den dijck van Zuijt Beijerlandt" voor 150 gld. aan Jan Henricksz. van Vliet. Er werd voldaan met 70 gld. ineens en voorts zou er met 25 gld. per jaar afbetaald worden.

         Hij trouwde Ingetje Philips Moerkerken, getrouwd voor 31.08.1710.

 

605.  Ingetje Philips Moerkerken, gedoopt 03.12.1679 in Zuid-Beijerland, ovl. 21.09.1744 in Zuid-Beijerland (impost pro deo), datum/bron: 06.08.2003 OV1985p159.[185]

         Weduwe, wonende onder Den Hitsert 1726. Trouwt (2) 15.11.1726 Z.-Beijerland (otr) Jan Salie (!), j.m. van Strijen.

 

606.  Abraham van Loijen*, datum/bron: 08.08.2003 FamS.[186]  Hij trouwde NN, getrouwd 18.12.1718 in Zuijd-Beijerland.

 

607.  NN.

 

608.  Pieter Jansz Steenbergen, geb. ca. 1646 in Strijen, ovl. 26.10.1701 in Strijen (impost pro deo), datum/bron: 27.06.2003 GN1975p282, OV1986p216, DJVp90,[187],[188],[189]

         Landbouwer op de hoeve 'Uw gunst, Ons leven' aan de Schenkeldijk 10-12 te Strijen. Had grond in eigendom dan wel in gebruik in in het Oude Land van Strijen, het Land van Es, in de Nieuwe Klem en in de Uijtterdijk. In 1677 aangeslagen voor 3 Gld voor kerk- en torenreparatie. Bezat een huis op het dorp Strijen. Trouwde (2) Trijntje Gout.

         Hij trouwde Lijntje Pieters Weeda, getrouwd ca. 1670.

 

609.  Lijntje Pieters Weeda, geb. ca. 1642 in Strijen, ovl. 1682/1705 in Strijen*, datum/bron: 27.06.2003 GN1975p282, OV1986p216, DJVp90,[190],[191],[192]

 

610.  Pieter Gerrits Fonkert, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. in de Group, gedoopt 18.04.1661 in Westmaas, ovl. 13.01.1739 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.313.1.[193],[194]  Hij trouwde Geertruijd Cornelisdr de Regt, getrouwd voor 05.10.1687.

 

611.  Geertruijd Cornelisdr de Regt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. ca. 1664, begraven 28.01.1740 in Strijen (impost 15,-), datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.344.44.[195],[196]

 

612.  Theunis Theunisse Maes, geb. 1650/60 in Klaaswaal, ovl. na 15.04.1696, datum/bron: 30.11.2006 DJVp90 /-III, OV2001p252, OE2003p116,[197],[198],[199]

         j.m. in 1686. Bouwman onder Klaaswaal, pachter te Nieuw-Cromstrijen. Trouwde (2) met Aarjaantje Ariensdr van Rey, hij trouwde (3) te Klaaswaal op 02.03.1704 met Zoetje Ariensdr Bisdom. Theunis en Aegje maken op 15.04.1596 (hij ziek te bed liggend, zij redelijk gezond) een testament op de langstlevende. Deze moest de schulden in de boedel voldoen, de kinderen naar behoren grootbrengen en hen bij mondigheid gezamelijk een halve zilveren ducaton als legitieme portie uitreiken.

         Hij trouwde Aegje Huijgen Klootwijck, getrouwd 08.09.1686 in Numansdorp (otr).

 

613.  Aegje Huijgen Klootwijck, geb. in 's-Gravendeel, ovl. voor 30.04.1699, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p252, DJVp90.[200],[201]

         Zij is j.d. in 1686, belijdenis Numansdorp Pasen 1686. Trouwt (2) Dirk Jansz Moerkerken, weduwnaar te Briels Nieuwland.

 

614.  Pleun Cornelisz de Best, gedoopt 28.07.1674 in Strijen, ovl. 17.05.1758 in Klaaswaal (impost 3 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp90 /-IIp10.[202]

         Aanvankelijk bouwman onder Cillaarshoek, schepen van Cillaarshoek 1707. Boer onder Klaaswaal, diaken 1711, armmeester 1713, 16, schepen van Klaaswaal in 1714, ouderling 1725, 37, heemraad van Nieuw-Cromstrijen 1722. Trouwt (2) 30.05.1751 Marijgje Simonsdr van Es.

         Hij trouwde Maria Jans Jabaey, ook bekend als Mariken, getrouwd 06.1693/17.12.1700 in Cillaarshoek.

 

615.  Maria Jans Jabaey, ook bekend als Mariken, ovl. 09.03.1748 in Klaaswaal, datum/bron: 17.07.2007 DJVp91 /-IIp10, OV2007p113.[203],[204]

         Van Cillaarshoek 1683, belijdenis aldaar 1686, testeert met haar 2e man te Claaswaal 11.01.1747. Trouwde (1) te Cillaarshoek met Dirck Vermeulen op 22.04.1683.

 

616.  Dirk Meeuwisse Kranenburg, ook bekend als van Cranenburg, geb. na 1649 (1651) in Numansdorp (1669 minderjarig), ovl. 05.1718/24.04.1722, datum/bron: 15.03.2005 DJVp91, SMH, OV2004p356,[205],[206],[207]

         Dirk was bouwman, woonde in de Noord-Cavel van de Brouck 1671. Heemraad van de Nieuwe Klem 1698 en van de Oude Klem 1700...1718. In 1677 woonde hij te Strijen, in 1682 te Numansdorp en in 1707 te Groot-Cromstrijen. Hij pacht in 1683 42 mg land. Testeert met zijn vrouw te Strijen 14.12.1677 en 26.02.1707. Volgens het laatstgenoemde testament op de langstlevende moest deze de kinderen opvoeden en bij mondigheid of eerder huwelijk tesamen 3000 gld uitreiken. Bij hertrouwen van de langstlevende zou deze eveneens 3000 gld alsmede de helft van de boedel behouden. In 1731 werden zijn erfgenamen genoemd bij de verponding van Strijen.

         Hij trouwde Aletta Willems Bosman, ook bekend als Aelette, Alida, getrouwd voor 14.12.1677.

 

617.  Aletta Willems Bosman, ook bekend als Aelette, Alida, geb. ca. 1658/59, ovl. 04.07.1730 in Strijen (impost 6 gld), datum/bron: 15.03.2005 DJVp91, OV2004p356.[208],[209]

         Testeerde als ongehuwd inwoonster van Strijen ald. 25.02.1671. Aletta droeg in aug. 1664 als ca. 6-jarig kind een bedrag van 1 gld en 10 stuivers bij voor het vernieuwen van de preekstoel, catheder en de kronen in de kerk te Strijen. Haar toekomstige man Dirck, die hoogstens 13 jaar geweest moet zijn, droeg 5 gulden bij, waarmee hij tot de groep der hoogst bijdragende personen behoorde.

 

618.  Sijmen Jansz Oudeklem, gedoopt 04.03.1676 in Strijen, ovl. 14.01.1737 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp91, OV1979p248, HvS9/2002p14,[210],[211],[212] (zie info 47).

         Schepen van Strijen tussen 1710 en 1737. In de jaren 1718/22 had hij landerijen in pacht van de kerk van Numansdorp, in 1725 kocht hij koren te velde. Bouwman op de hofstede Luchtenburg 1722 (Slijkerman). Met zijn vrouw genoemd als eerste bewoners van de hofstede Zeldenrust, aan de Oude Klemsedijk 3, die omstreeks 1700 gesticht is, hij bewoonde die boerderij tot zijn overlijden in 1737 (Heraut). In 1708 had Simon een geschil aan het ‘s-Gravendeelse veer met de deurwaarder Esasias Dalibert over het priseren van een varken en schreeuwde deze toe ,,wat donder kerel wat woudt gij mijn doen begrijpen, ick ruck u dadelijk aen stucken en zult mij van mijn bet niet ligten gelijck gij die van Strijen gedaen hebt met smockelarij".

         Hij trouwde Aaltje Bastiaans Boer, getrouwd 06.05.1702 in Strijen (impost 30/30 gld).

 

619.  Aaltje Bastiaans Boer, gedoopt 03.10.1682 in Strijen, ovl. 15.03.1713 in Strijen (impost 6 gld), datum/bron: 27.06.2003 OV1979p248, DJVp91, OV2002p125,[213],[214],[215]

 

620.  Pieter Gerrits Fonkert, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. in de Group, gedoopt 18.04.1661 in Westmaas, ovl. 13.01.1739 in Strijen, datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.313.1.[216],[217]  Hij trouwde Geertruijd Cornelisdr de Regt, getrouwd voor 05.10.1687.

 

621.  Geertruijd Cornelisdr de Regt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. ca. 1664, begraven 28.01.1740 in Strijen (impost 15,-), datum/bron: 02.07.2003 DJVp90, DB115.344.44.[218],[219]

 

622.  Jacob Jansz Meijboom, gedoopt 16.07.1690 in Dubbeldam, ovl. 21.09.1758 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp91, sGDp51.[220],[221]

         Schepen van 's-Gravendeel 1726/31. Lidmaat te 's-Gravendeel, komende van Dubbeldam, 14.04.1721, akte van indemniteit voor vertrek naar Strijen met vrouw en kinderen 12.08.1731.

         Hij trouwde Maaike Jans (de) Wolf, getrouwd 09.04.1719 in Dubbeldam (hij impost pro deo).

 

623.  Maaike Jans (de) Wolf, ovl. 28.05.1754 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 27.06.2003 DJVp91.[222]

         van 's-Gravendeel, lidmaat aldaar 17.04.1710 en wederom 14 04 1721, komende uit Dubbeldam.

 

624.  Jan Hendriksz van der Linden, gedoopt 18.05.1687 in Strijen, ovl. 02.01.1755 in Strijen (aang, f 3.-), datum/bron: 06.08.2003 GvdL, GRij,[223],[224] (zie info 48).

         Jan was bouwman, eerst in Numansdorp aan de Middelsluissedijk WZ28 op de hoeve "Dijkzicht" en later te Dubbeldam (bron: GvdL). Jan Hendrikse van der Linden verzoekt acte van indemniteit voor zijn acht kinderen voor de helft of van zijn zijde. Namen der kinderen Hendrick 19jr, Ercksie 16jr, Jan 14jr, Cornelis 11jr, Adrijanus 9jr, Ariaantje Jans 5jr en Dirck 2jr. De vader wil voor zichzelve ook om een acte verzoeken maar dacht die niet nodig te hebben. De diaconie zoude voor de wederhelft zorgen. Gedaan te Numansdorp 26.04.1729. Wanneer hij noch naar Strijen woude gaen moest hij de acte daar vertonen (Cromstrijen 1729).

         Hij trouwde Lijntje Jans Reijerkerk, getrouwd 27.04.1709 in Strijen.

 

625.  Lijntje Jans Reijerkerk, gedoopt 04.11.1686 in Strijen, ovl. voor 1729, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[225]

         Lijntie Jans Reijerkerk echtgenote van Jan Hendricx van der Linden, transporteert met alle erfgenamen van Jan Leenderts Reijerkerk aan en t.b.v. Fop Pieters Verweel weiland in 't Oudeland van Strijen (Strijen 1712).

 

626.  Arie Willems Bakker, ook bekend als Backer, datum/bron: 09.08.2003 GBA, JH.[226],[227]

         Wonende te Dubbeldam.

         Hij trouwde *Pietertje Jans Meijboom, getrouwd 09.05.1723 in Dubbeldam.

 

627.  *Pietertje Jans Meijboom, datum/bron: 09.08.2003 JH, GBA,[228],[229] (zie info 49).

         Wonende te Dubbeldam.

 

628.  Cornelis Nelis Molendijk, geb. 1694, ovl. 1722, datum/bron: 12.07.2003 GMD.[230]  Hij trouwde Jannetje Arie Bos, getrouwd 01.05.1718 in Dubbeldam.

 

629.  Jannetje Arie Bos, geb. 1695, datum/bron: 12.07.2003 GMD, FamS.[231],[232]

 

632.  Pieter Willemse Visser, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. in Oost-Barendrecht, gedoopt 14.10.1685 in Heerjansdam, ovl. 1749 in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVi, GVis.[233],[234]  Hij trouwde Heyltje Jans Visser, getrouwd 01.01.1717 in Heerjansdam.

 

633.  Heyltje Jans Visser, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. 23.09.1692 in Oost-Barendrecht (zie info 50), gedoopt 09.11.1692 in Oost-Barendrecht, ovl. in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVis, GVi.[235],[236]

 

634.  Meewis Hendriks Jongeruiter, datum/bron: 09.08.2003 GVi.[237]  Hij trouwde Neeltje Hendriks Corendijker.

 

635.  Neeltje Hendriks Corendijker, datum/bron: 09.08.2003 GVi.[238]

 

636.  Bastiaan Bastiaans Niemansverdriet, gedoopt 11.09.1707 in Klaaswaal, ovl. 09.06.1789 in Klaaswaal (aang, impost), datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM.[239],[240]

         Diaken 1745, ouderling in 1751, armmeester in 1742/50 en schepen van Klaaswaal in 1757.

         Hij trouwde Trijntje Jansdr de Kat, getrouwd 17.05.1739 in Klaaswaal.

 

637.  Trijntje Jansdr de Kat, gedoopt 13.09.1705 in Westmaas, ovl. 21.01.1760 in Klaaswaal* (zie info 51), datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM.[241],[242]

         Trouwt (1) te Klaaswaal 17.03.1730 (otr) met Jan Leenderts de Jongh, weduwnaar van Neeltje Jansdr Heijn.

 

638.  Arij Jansz Maat, gedoopt 30.12.1708 in Numansdorp, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[243]

         Trouwt (1) te Numansdorp (otr) op 14.03.1728 met Leentje Leenders Jongejan en (2) te Numansdorp (otr) op 25.07.1730 met Maaike Gijsberts Verrijp.

         Hij trouwde Marijgje Jacobs Barendrecht, getrouwd 06.01.1736 in Numansdorp (otr, impost).

 

639.  Marijgje Jacobs Barendrecht, ovl. ca. 1755, datum/bron: 07.08.2003 KAM, WV.[244],[245]

         Arijaantje vertrok op 15.04.1734 van Sint Anthoniepolder naar Numansdorp.

 

640.  Jacob Hendriks Monster, gedoopt 27.06.1638 in Sint Anthoniepolder, ovl. 1692/94 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp36/-IIp54, PromIIp99, ORM,[246],[247],[248]

         Bouwman te Sint Anthoniepolder, koopt in 1671 een boerderij voor 200 Carolusguldens. Het betrof "een geheel woonhuijs, schuijr, backete, erve en vier hondert roe weijland, staande en gelegen aan de Gemenelandsdijck te S.A.P." Hij verkoopt in 1672 een huis aan de polderdijk. In 1681 kocht Jacob Monster huijsken en erve, staende en gelegen aan de Gemenelandsdijck te S.A.P. voor 40 Carolusguldens. In hetzelfde jaar verkoopt de armmeester van S.A.P. een Jacob Monster een huisje, wat hij voor twee koebeesten doorverkoopt aan een koper met gebrek aan contanten. In 1683 visiteerden de mannen der hoge vierschaar het lijk van een neef van Jacob, die zijn oom wilde bezoeken, maar door het ijs van de Maas gezakt en verdronken was. Koopt 1686 tienden onder Maasdam.

         Hij trouwde Mayken Andries Polderdijck, ook bekend als Marichie, getrouwd ca. 1663 in Sint Anthoniepolder.

 

641.  Mayken Andries Polderdijck, ook bekend als Marichie, gedoopt 11.09.1639 in Sint Anthoniepolder, ovl. 1692/94 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp36/-IIp54, PromIIp99, OV2010p179,[249],[250],[251]

         Jacob Monster en Mayken Polderdijck maken op 11.02.1692 een testament, "Jacob sieckelijkck van lichame te bedde leggende, Maaijke gesont van lichame gaende en staende". De langstlevende wordt universeel erfgenaam, maar moet de 4 kinderen onderhouden en later leren lezen en schrijven en een ambacht of handwerk leren. De kinderen krijgen bij huwelijk of op 25-jarige leeftijd ieder 30 Carolusguldens uitgekeerd.

 

642.  Cornelis Cornelisz Barendrecht, ook bekend als Simonsz, geb. ca. 1602 in Barendrecht, ovl. 1677 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp43 /-IIp60, PromIIp99, Mol,[252],[253],[254]

         Bouwman, schepen van Sint Anthoniepolder 1669. Huwt (1) SAP 22.08.1638 Lijsbeth Ariens. Cornelis en Pietertje wonen Polderdijk 21 te Sint Anthoniepolder. Testament 01.01.1670, beide ziekelijk, op de langst levende. Aan de kinderen uit te keren f 400.

         Hij trouwde Pietertje Teeuwen van Chaem, ook bekend als van Kaam, getrouwd 21.05.1668 in Sint Anthoniepolder.

 

643.  Pietertje Teeuwen van Chaem, ook bekend als van Kaam, ovl. voor 24.03.1696, datum/bron: 22.05.2003 MONp43 /-IIp60, PromIIp99, Mol,[255],[256],[257]

         j.d. van Chaem (NB) 1668. Huwt (2) SAP 1678 Willem Claes van Esch. Op 15.03.1696 vindt een vercaveling plaats tussen Willem van Esch, weduwnaar, en de kinderen Barendregt, nl. Mattheus Cornelis Barendregt en Arij Jacobs Monster, gehuwd met Teuntje Cornelis Barendregt. De kinderen krijgen huis, keet, boomgaard, paarden, beesten, goud, zilver, koren, vlas. Willem krijgt enige stukken land. Op 16.03.1696 verkopen de kinderen alles aan Willem Claas van Esch.

 

644.  Cornelis Cornelisz Bestebroer, ook bekend als Bestebreur, gedoopt 14.03.1663 in Puttershoek, ovl. 14.03.1717 in Maasdam, datum/bron: 22.05.2003 PromIIp99.[258]  Hij trouwde Neeltje Adriaens Polderdijk, getrouwd 04.05.1687 in Sint Anthoniepolder.

 

645.  Neeltje Adriaens Polderdijk, gedoopt 30.09.1665 in Sint Anthoniepolder, ovl. 08.04.1717 in Maasdam, datum/bron: 22.05.2003 PromIIp99.[259]

 

646.  Theunis Janse Roos, gedoopt 18.01.1671 in Sint Anthoniepolder, ovl. 26.09.1743 in Puttershoek, begraven in Puttershoek, datum/bron: 22.05.2003 PromIIp99, SMH.[260],[261]

         j.m. van Sint Anthoniepolder. Theunis was schipper te Puttershoek 1719, diaken 1707. Zijn vrouw Anna betaalt erfpacht 1693/1744 voor een huis met erf en een pakhuis aan de Westhavenzijde, "van ouds 't Schippershuis", terwijl ze in dezelfde periode eigenaresse van het pand Weverseinde 1 is (zoals haar vader). De armenbussen worden 1732/42 jaarlijks op 31 december te zijnen huize geopend, 1743/51 ten huize van zijn weduwe.

         Hij trouwde Anna Pieters Hartigveld, getrouwd 10.05.1693 in Puttershoek.

 

647.  Anna Pieters Hartigveld, gedoopt 30.07.1673 in Puttershoek, begraven 1752 in Puttershoek (f 6.0.0), datum/bron: 22.05.2003 PromIIp99, SMH, SG365,[262],[263],[264]

         In 1693 j.d. van en wonende in Puttershoek.  Zij wordt verschillende keren uitgesloten van het heilig avondmaal, in 1709 vanwege "kijvage en lasterij", in 1712 heeft ze de predikant "goddeloos bejegend met vuile obstinate laster". Na schuldbekentenis en verzoening wordt ze weer toegelaten. (Te Puttershoek stond destijds - vanaf 1706 - als predikant Wilhelmus van Krimpen, die in 1721 afgezet werd).

 

648.  Isbrand Potuijt, datum/bron: 04.10.2003 SMH.[265]

         Komt waarschijnlijk van buiten de Hoeksche Waard, wellicht uit de buurt van Capelle a/d IJssel, waar in 1665 een Cornelis Scheepmaker trouwt met Trijntge Huygen, (OV1982 p261, genealogie van der Lecq) die later Potuijt wordt genoemd. Het beroep van scheepsmaker kwam blijkbaar reeds toen in de familie Potuit voor. Omstreeks 1737 worden te Ouderkerk a/d IJssel kinderen van een IJsbrand Potuit genoemd (Abraham IJsbrands Potuit, die te samen met Cornelis, Aart, Maria en Arij kinderen waren van Isbrant Cornelisz. schuytevoerder, OV1980p225). Ook dit wijst op de naam IJsbrand Potuit als gemeenschappelijke voorvader in deze omgeving.[266],[267]

 

650.  Andries Pijlaard, ook bekend als de Backer, ovl. 16.12.1720 in Puttershoek, datum/bron: 04.10.2003 SMH.[268]

         Bakker te Puttershoek 1709. Koopt Korentienden Maasdam 1709. Betaalt erfpacht 1694/1714 voor een huis met erf aan het Schouteneinde (Kad. C354). In dezelfde periode eigenaar Schouteneinde 4.

         Hij trouwde Lijsbeth Crijnen.

 

651.  Lijsbeth Crijnen, ovl. 31.07.1714 in Puttershoek, datum/bron: 04.10.2003 SMH.[269]

         Adries Pijlaard geeft 31.07.1714 de dood van zijn vrouw aan.

 

652.  Jan Cornelisz Trouwborst, ovl. 27.03.1712 in Stormpolder, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39.[270]

         Wonende te Stormpolder.

         Hij trouwde Annetje Ariens (van der) Ruyt.

 

653.  Annetje Ariens (van der) Ruyt, ovl. 07.09.1720 in Stormpolder, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39.[271]

 

654.  Willem Herberts Hoogendijk, gedoopt 06.10.1658 in Ouderkerk a/d IJssel, ovl. 06.09.1720 in Stormpolder, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p187, KRON1993p39.[272],[273]

         In zijn trouwacte voor het eerst vermeld met de toevoeging "Hoogendijk". Hij wordt op 01.06.1720 als watermolenaar in de Stormpolder vermeld, terwijl op 07.09.1720 zijn dochter en schoonzoon de erfenis van hem verwerpen.

         Hij trouwde Iefge Cornelisdr Schoonder, getrouwd 20.04.1692 in Capelle a/d IJssel.

 

655.  Iefge Cornelisdr Schoonder, gedoopt 06.01.1664, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p188.[274]

 

656.  Jacob Corsse Mookhoek, begraven 12.12.1715 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.10.2003 SG439.[275]

         Voogd van een kind van Arie Corsse 1701. Jacob trouwt kennelijk met een dochter van zijn zuster Bastiaantje.

         Hij trouwde Aeltje Paulusse van der Linde.

 

657.  Aeltje Paulusse van der Linde, ovl. voor 1720, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[276]

         Laten insolvente boedel na te 's-Gravendeel.

 

658.  Wouter Jans van der Giessen, ook bekend als Smits, begraven 17.10.1750 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.10.2003 Mol, SG439.[277]

         Smid, schepen van 's-Gravendeel 1722/24, 1716/29. Wouter Jans Smits woont 1713 in de Langestraat.

         Hij trouwde Pietertje Cornelis van der Joen, getrouwd 13.05.1707 in 's-Gravendeel (otr).

 

659.  Pietertje Cornelis van der Joen, geb. in Ridderkerk*, datum/bron: 13.10.2003 Mol, SG439.[278],[279]

         van Ridderkerk 1707.

 

660.  Andries Ariens van der Wulp, gedoopt 24.09.1662 in 's-Gravendeel, ovl. verm. voor 1695 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[280]

         j.m. van 's-Gravendeel 1687.

         Hij trouwde Maeyke Arents, ook bekend als Aerts, getrouwd 27.04.1687 in 's-Gravendeel.

 

661.  Maeyke Arents, ook bekend als Aerts, ovl. verm. voor 1695 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[281]

         j.d. van 's-Gravendeel 1687.

 

662.  Jan Cornelis van Strijen, gedoopt 21.05.1654 in Numansdorp, begraven 01.10.1720 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 KHN.[282]

         Testeert 's-Gravendeel 1720.

         Hij trouwde Neeltje Ariens Weeda.

 

663.  Neeltje Ariens Weeda, ovl. na 1737 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 KHN.[283]

 

664.  Heijndrick Regiersz van den Berg, gedoopt 18.06.1670 in Den Bommel, datum/bron: 10.09.2003 OV1984p94, PromXIp49.[284],[285]

         Trouwt (2) Den Bommel 06.11.1705 Sara Pieters Kousert, trouwt (3) Marij Cornelisse van Dijcke.

         Hij trouwde Neeltje Frederiksdr Trompert, ook bekend als Tromper, getrouwd 11.09.1695 in Den Bommel.

 

665.  Neeltje Frederiksdr Trompert, ook bekend als Tromper, ovl. 30.04.1705 in Ooltgensplaat (impost), datum/bron: 20.09.2003 OV1984p94, PromXIp49.[286],[287]

         Zij trouwde (1) Den Bommel 28.05.1690 Leendert Maartens van der Waght.

 

666.  Arij Jacobsen Saarloos, gedoopt 07.08.1655 in 's-Gravendeel, begraven 1714 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.09.2003 OV1984p94, PromIp365, SMH,[288],[289],[290]

         Vermeld te 's-Gravendeel 20.07.1681 met Pieter Jacobs Saarloos, not. schuldbekentenis i.v.m. een koop van vlas. Een huis in Bevershoek wordt door hem beleend, dit huis wordt 04.05.1701 verkocht door Cent Maertens Warnier aan Cornelis Teunisse Stam.

         Hij trouwde Lijntje Maartens Wardenier, getrouwd 18.04.1677 in 's-Gravendeel.

 

667.  Lijntje Maartens Wardenier, ovl. voor 1720 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.09.2003 OV1984p94, PromIp365, SMH,[291],[292],[293]

         Lijntje Maartens, j.d. van en won. te 's-Gravendeel 1677. Kinderen gedoopt te '-s-Gravendeel 1678/96. Lijntje Maertens Warnier, weduwe van Arie Jacobs Saarloos geeft 17.06.1714 een schuldbekentenis aan Frans Teunisse Kettingh. In 1720 worden curatoren benoemd voor haar insolvente boedel.

 

668.  Cornelis Ariens van der Wulp, gedoopt 1683 in 's-Gravendeel, begraven 30.07.1736 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 SG463.[294]

         Bakker te 's-Gravendeel.

         Hij trouwde Tanneken Cente Wardenier, ook bekend als Waardenier, getrouwd 06.05.1708 in 's-Gravendeel.

 

669.  Tanneken Cente Wardenier, ook bekend als Waardenier, geb. 1682, ovl. 1750 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[295]

         Volgens "1593 's-Gravendeel 1993" blz.110 zou de familie Wa(a)rdenier uit Antwerpen afkomstig zijn.[296]

 

670.  Dirk van Moerkerken, ovl. 21.06.1758 in 's-Gravendeel, begraven 27.06.1758 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 SMH, sGDp168.[297],[298]

         Schoolmeester etc. te 's-Gravendeel. Er onstaat een conflict tussen de kerkeraad, die vanouds verantwoordelijk is voor de aanstelling van een koster, grafdelver, voorzanger en voorlezer en het Geregt, dat voor de aanstelling van een schoolmeester verantwoordelijk is. De schout moet beloven, in het vervolg - naar oud gebruik - de verkiezing van een schoolmeester met de kerkeraad te coördineren. Mr. Dirk is de laatste van Moerkerken, die het ambt van schoolmeester etc bekleedt. Hij had alleen 4 dochters, die hij alle overleefd heeft.

         Hij trouwde Maijke Bastiaense Vlasblom, getrouwd 25.10.1714 in 's-Gravendeel (otr, ieder in de Classis van f3,-).

 

671.  Maijke Bastiaense Vlasblom, ovl. 23.06.1726 in 's-Gravendeel (f 3.-), datum/bron: 19.07.2003 SMH.[299]

         Wordt in 1715 vermeld als "nagelaten dochter" van wijlen Bastiaen Hendricks Vlasblom en Maijke Rochusse Visser. De laatste is haar grootmoeder.

 

672.  Gijsbert Pietersz de Hoog, geb. ca. 1670/80, datum/bron: 16.06.2005 SAH, PromXIVp201, AvA,[300],[301],[302] (zie info 52).

         Woont te Almkerk. Trouwt (2) te Almkerk-Emmikhoven 09.02.1732 Neeltje Jacobs van Krimpen.

         Hij trouwde Cornelia Commerse Brieving, getrouwd ca. 1696.

 

673.  Cornelia Commerse Brieving, geb. ca. 1675, datum/bron: 31.08.2004 SAH, PromXIVp201, AdJ,[303],[304],[305]

         Kinderen: Kuijntje ca. 1697 (geb. te Emmikhoven), geboren te Almkerk: Arjaantje 1701, Maijke 1705, Pieter 1707, Commer 1710, Abraham 1712, Gijsbert 1719.

 

674.  Willem Gerritse (Smeermaas), ovl. voor 1721, datum/bron: 30.03.2005 GN2004p537, AJS.[306],[307]

         Komt alleen onder patroniem voor.

         Hij trouwde Eeltje Joosten Vermeulen.

 

675.  Eeltje Joosten Vermeulen, ovl. 1738/30, datum/bron: 15.03.2005 GN2004p537.[308]

         Wonende te Almkerk. Trouwt (2) Almkerk-Emmikhoven 14.12.1721 Cornelis Jacobse Blootshooft.

 

676.  Abraham van der Mijn, geb. 1658 in Leiden, gedoopt 08.09.1658 in Leiden, datum/bron: 10.02.2008 KFZ, DSL, AF, Mijn,[309],[310],[311],[312]

         Letterzetter, woonde in de Cingelstraat te Leiden 1684, drukker van 1699/1718 te Leiden. Bij hem werden o.a. werken gedrukt van de Duitse orientalist en taalkunige Thomas Crenius (pseudoniem van T.T. Crusius), waaronder "De Singularis scriptorum dissertatio epistolica" (1705). In 1707 drukte hij de "Chronicon Ducum Brabantiae" (Kroniek van de Hertogen van Brabant), een anoniem geschrift van een middeleeuwse monnik van Diepenveen. Latijnse werken gedrukt te Lugduni Batavorum (Leiden) door Abraham vander Mijn vindt men nog heden in verschillende universitaire bibliotheken in meerdere landen. Trouwt (1) in 28.04.1684 (otr) te Leiden met Hester Kool, zij woont in de Loijerstraat.

         Hij trouwde Maria De Trie, ook bekend als de Prie, Destrie, getrouwd 02.05.1692 in Leiden (otr).

 

677.  Maria De Trie, ook bekend als de Prie, Destrie, datum/bron: 10.02.2008 DSL, EL, Mijn,[313],[314],[315]

         Wonend aan de Langegraft. Het echtpaar woonde daarna in de St. Jorissteegh. Zij was vermoedelijk van Franse afkomst, we zien (haar vader?) Isaäckj Destrie vaak als getuige bij dopen in de Waalse Kerk.

 

678.  Harmanus van Velsen, datum/bron: 10.10.2003 KFZ.[316]  Hij trouwde Angenis Koster.

 

679.  Angenis Koster, gedoopt 11.02.1691 in Den Haag, ovl. ca. 03.01.1771 in Den Haag, datum/bron: 10.10.2003 KFZ.[317]

         Trouwt (2) Den Haag 12.06.1718 Jan Welters. Trouwt (3) Scheveningen 25.09.1740 Mathijs Lipkens.

 

680.  Abraham Verne, ook bekend als Ferne, gedoopt 03.06.1675 in Dordrecht (NH), datum/bron: 20.10.2003 GVB,[318] ovl. voor 12.05.1740.

         Abraham wordt tegelijk met zijn tweelingbroer Isaac (!) gedoopt. Bij zijn huwelijk in 1699 j.m. van Dordrecht, wonende in de Franckstraat. Abraham Ferne en Catharina van Ravesteijn testeren op de langstlevende 07.09.1728 voor notaris Jacobus Bent.

         Hij trouwde Catharina van Ravesteijn, ook bekend als Caatje Ravenstein, getrouwd 15.02.1699 in Dordrecht.

 

681.  Catharina van Ravesteijn, ook bekend als Caatje Ravenstein, gedoopt 06.01.1681 in Dordrecht, ovl. na 12.05.1740, datum/bron: 10.10.2003 GVB, AD, KAB,[319],[320],[321]

         Bij haar huwelijk in 1699 j.d. van Dordrecht, wonende in de Mary-born-straat, geassisteerd met Caetje Jans desselfs moeder. Op 12.05.1740 wordt de weduwe van Abraham Verne in een verkoopakte vermeld als buur van Pieter Evenwel, zakkendrager, in de Marienbornstraat. (Haar dochter Catharina Verné verkoopt 16.03.1762 een huis in de Marienbornstraat voor 285 Gld).

 

682.  Arnoldus Sanders van Wel(l), geb. ca. 1680 in Papendrecht*, datum/bron: 10.10.2003 KAB, GVB, D800p307, NL1892p78,[322],[323],[324],[325]

         Bij zijn huwelijk j.m van Dordt, woont in de Kannekopersbuurt (Voorstraat), geassisteerd met Evert Sanders van Wel sijn vader. Arnoldus wordt bij zijn huwelijk Arnoldus Sanders van Wel genoemd, hoewel zijn vader Evert heet. De naam Sanders van Well als familienaam komt met name in Nijmegen voor. Kennelijk was hij glazenier, evenals zijn vader. De familie van Slingelandt gaf ca.1745 Arnoldus van Wel opdracht een gebrandschilderd raam in de bontwerkerskapel van de Grote Kerk te vervaardigen. Verkoopt 19.05.1733 een huis aan de Wolwevershaven voor 1230 Gld, samen met Jacob Cock en Matthijs, Leendert, Gerret en Barthout de Stercke. Koper is de schepen Willem Reepmaker, als erflaatster wordt Elisabeth Buijs genoemd. [Arnolds nakomelingen te Dordrecht noemen zich van Well, waarvan er meerdere de naam Arnoldus dragen. Minstens één ervan moet (kunst-)schilder geweest zijn. In 1771 is sprake van een schilder Arnoldus van Well betreffend een wapenbord bij de begrafenis van burgemeester Damas van Slingelandt. Een tekening van de Spuihaven stamt uit 1800 (zie Dordr. Verleden blz. 32)].[326]

         Hij trouwde Metje de Stercke, getrouwd 18.02.1703 in Dordrecht.

 

683.  Metje de Stercke, gedoopt 02.12.1682 in Dordrecht, ovl. in Maasdam, datum/bron: 25.07.2003 GVB.[327]

         Wordt samen met haar tweelingbroer Gijsbert gedoopt. Bij ondertrouw 04.02.1703: j.d. van Dordrecht, woont ontrent 't Groothooft, geassisteerd met Marighie Baarthouts desselfs moeder.

 

684.  Teunis Pietersz Jabaij, gedoopt 30.06.1686 in Cillaarshoek, ovl. voor 1736, datum/bron: 29.05.2003 GJab, Mol, OV2007p113,[328],[329],[330]

         Trouwde (1) 07.05.1710 met Mariken Symonsen Barendregt. 7-3-1736: Transport huis Lideweij Gelderblom wed. Teunis Jabaaij aan Cornelis Gelderblom Gem.l.dijk tussen Jacob Symons Smits wed. en Jacob Jans Barendregt en nog 1m. Weijlant en boomgaart gelegen tegenover het huis in de uijtterdijk. W. Pieter Polderdijk, N. de Maes.

         Hij trouwde Lijdewij Bastiaans Gelderblom, getrouwd 14.04.1713 in Cillaarshoek (otr).

 

685.  Lijdewij Bastiaans Gelderblom, gedoopt 19.11.1683 in Sint Anthoniepolder, ovl. 1764, datum/bron: 29.05.2003 GJab, Mol.[331],[332]

         Op 16 december 1752 transporteert Lideweij Bastiaans Gelderblom, weduwe Teunis Jabaaij een huis aan Bastiaan Teunisse en Jan Teunisse Jabaaij om f 400,-. Nalatenschap Lideweij Bastiaans Gelderblom Januari 1764: Kinderen Marija Jabaaij, Jan Jabaaij, Bastiaan Jabaaij (overleden), Pieter Jabaaij, Arjaantje Jabaaij gehuwd met Bastiaan van Erkel, Neeltie Jabaaij (was gehuwd met van Es, heeft een zoon Joshua van Es, 19 jaar oud). Opbrengst  f 268.12.0. Na betaling kosten blijft over f 231.16.14.

 

686.  Zeijmen Cleijsse van den Berg, datum/bron: 29.05.2003 SMH.[333]  Hij trouwde Pietertje Dirks Tol.

 

687.  Pietertje Dirks Tol, datum/bron: 29.05.2003 SMH.[334]

 

688.  Melis Bastiaans Naaktgeboren, gedoopt 31.01.1683 in Dubbeldam, begraven 02.06.1741 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p578, SMH, sGDp51,[335],[336],[337]

         Schepen van 's-Gravendeel 1711/15, 22. Kerkmeester 1717. Het echtpaar testeert op 11.10.1714 in 's-Gravendeel (maken elkaar tot erfgenaam en benoemen tot voogden over de kinderen Pieter Naaktgeboren, zijn broer en Crijn Arents Leenheer, haar oom). Zij wonen in 1714 "aan de Strijensedijk van Mookhoek af naar 's-Gravendeel" en in 1723 "buiten langs de Kil".

         Hij trouwde Bastiaantje Abrahamme Leenheer, ook bekend als 't Hoertje, getrouwd ca. 1710 in 's-Gravendeel.

 

689.  Bastiaantje Abrahamme Leenheer, ook bekend als 't Hoertje, geb. in 's-Gravendeel*, begraven 06.12.1765 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 20.09.2003 GN1993p578, Mol, OGLp112,[338],[339],[340]

 

690.  Bastiaan Hendriks Smael, gedoopt 20.08.1673 in Puttershoek, begraven 27.01.1731 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, Mol.[341],[342]

         Op 06.11.1734 vond voor schout Cornelis Bosveld en schepenen Hendrick de Bruijn en Huijert van Rossen de boedelscheiding plaats van Bastiaan Hendriks Smaal, de erfgenamen zijn Pietertje Bastiaansdr Smaal, getrouwd met Pieter de Kreek, benevens Willems Hendricks Smaal en Dirk Teunisse van der Linden als voogden over Arie Bastiaansz Smaal en Willem Bastiaansz Smaal, kinderen van Bastiaans Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam.

         Hij trouwde Lijntje Pieters Meijdam, getrouwd voor 08.06.1705.

 

691.  Lijntje Pieters Meijdam, geb. ca. 1680, begraven 26.04.1725 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585.[343]

 

692.  Joost Ariens Wildeman, gedoopt 04.04.1660 in Dussen, ovl. 21.01.1727 in 's-Gravendeel (aang, f 3,-), datum/bron: 29.05.2003 KMS, OV1984p93.[344],[345]

         President-schepen en schepen van 's-Gravendeel 1694/96, 1698/1700, 1706, 07, 1718/19, 1722/24, 1726. Weduwnaar van  Teuntje Teunisse Viskil (ovl. 27.04.1700).

         Hij trouwde Jaapje Dircksd van Bommel, getrouwd 26.12.1701 in 's-Gravendeel.

 

693.  Jaapje Dircksd van Bommel, gedoopt 20.01.1672 in 's-Gravendeel, ovl. 14.05.1730 in 's-Gravendeel (impost f 3.-), datum/bron: 29.05.2003 OV1984p93, KMS.[346],[347]

 

694.  Arien Jacobs Kleinendorst, geb. in Cillaarshoek, datum/bron: 29.05.2003 OV1984p93, GJab.[348],[349]  Hij trouwde Pietertje Pieters Jabaij, getrouwd 16.05.1712 in Cillaarshoek.

 

695.  Pietertje Pieters Jabaij, gedoopt ca. 1687/89 in Cillaarshoek, datum/bron: 29.05.2003 OV1984p93, Jab, OV2007p113,[350],[351],[352]

 

696.  Joost Isacks de Kreek, ook bekend als Creeck, ovl. voor 28.10.1703, datum/bron: 11.07.2003 SG275, DHW.[353],[354]

         Tapper, doende een tapnering aan de Treckdam te 's-Gravendeel in 1680. Verkoopt in 1681 een huis aan de Walburg te Dordrecht.

         Hij trouwde Neeltje Hermens Mol.

 

697.  Neeltje Hermens Mol, geb. ca. 1640 in 's-Gravendeel, ovl. 21.02.1707 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, SG275.[355],[356]

 

698.  Floris Jansz van de Graaf, geb. 19.12.1640 in Puttershoek, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p88, DHW.[357],[358]

         j.m. wonende te Puttershoek 1663. Schepen van Puttershoek 1688, kerkmeester.

         Hij trouwde Neeltien Jans Houck, getrouwd 14.04.1663 in Puttershoek (otr te Klaaswaal).

 

699.  Neeltien Jans Houck, geb. ca. 1642 in Klaaswaal, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p88, DHW.[359],[360]

         j.d. van Claeswael en won. aldaar 1663.

 

700.  Arie Teunisz Stam, geb. ca. 1680 in 's-Gravendeel*, begraven 25.01.1773 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p72.[361]

         j.m. van 's-Gravendeel 1703. Trouwt (2) met Marigje Pieters van Rees, begr. 's-Gravendeel 14.01.1736. Trouwt (3) na 1736 met Anna Leenderts van Gemert, begr. sgd 20.10.1796.

         Hij trouwde Huigje Ariesdr Buitendijk, getrouwd 19.11.1703 in Numansdorp.

 

701.  Huigje Ariesdr Buitendijk, gedoopt 16.02.1669 in Cillaarshoek, begraven 05.08.1708 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p72.[362]

         j.d. van Strijen 1703.

 

702.  Jan Ariens Dorst*, ovl. na 1730, datum/bron: 12.07.2003 Mol.[363]

         Trouwt (1) met Neeltje Jansdr Aardoom.

         Hij trouwde Pietertje Janse van den Broek*, getrouwd voor 1708.

 

703.  Pietertje Janse van den Broek*, datum/bron: 12.07.2003 Mol.[364]

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Fonkert

 Fonkert

 

Wapen van het geslacht Fonkert: een molenrad. Het uitgehakte wapen

is nog vaag te herkennen op de grafzerk van Pieters grootvader, de

dijkgraaf Dirck Adriaensz Fonckert, ovl. 1641, in de kerk van Westmaas.

 

Zie kwartier 598. Bron: Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht.

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[3]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[4]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[5]  P. VAN DER POLS, VAN DER POLS (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 327).

[6]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[7]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[8]  ir. A. Zuiderent, Vroegere smedengeneraties te Strijen (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 7-9).

[9]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[10]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[11]  ir. A. Zuiderent, Vroegere smedengeneraties te Strijen (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 7-9).

[12]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[13]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[14]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[15]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[16]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[17]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[18]  Arjen Dijksman, Stamboom Dijksman-de Boer (Geneanet).

[19]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[20]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[21]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[22]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[23]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[24]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[25]  Jan Lafeber, Stamreeks Vermeulen en gegevens per e-mail (http://home.planet.nl/~jlafeber/stamreeksVermeulen.html).

[26]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[27]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[28]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[29]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[30]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[31]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[32]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[33]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[34]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[35]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[36]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[37]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[38]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[39]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[40]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[41]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[42]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[43]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[44]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[45]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[46]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[47]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[48]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[49]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[50]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[51]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[52]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[53]  Piet Sanders, Genealogie Oerlemans (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1981, blz. 91-97, 153-155, 263-269).

[54]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[55]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[56]  Piet Sanders, Genealogie Oerlemans (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1981, blz. 91-97, 153-155, 263-269).

[57]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[58]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[59]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[60]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[61]  NN, Smits, 3 eeuwen geslacht (SMH Streekgenealogie SG596), SG596.

[62]  NN, Smits, 3 eeuwen geslacht (SMH Streekgenealogie SG596), SG596.

[63]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[64]  Martin Hilbers, Kwartierstaat Smaal (voorouders.martinhilbers.info).

[65]  R. de Hek, Kwartierstaat De Hek-Van Oosterhoud (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-88).

[66]  Martin Hilbers, Kwartierstaat Smaal (voorouders.martinhilbers.info).

[67]  R. de Hek, Kwartierstaat De Hek-Van Oosterhoud (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-88).

[68]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[69]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[70]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[71]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[72]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[73]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[74]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[75]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[76]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[77]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[78]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[79]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[80]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[81]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[82]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[83]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[84]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[85]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[86]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[87]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[88]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[89]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[90]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[91]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[92]  B. Vermaas, Genealogie Vermaas (SMH Streekgenealogie SG52).

[93]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[94]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[95]  B. Vermaas, Genealogie Vermaas (SMH Streekgenealogie SG52).

[96]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[97]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[98]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[99]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[100]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[101]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[102]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[103]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[104]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[105]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[106]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[107]  Mr. A.K. Vink, Een Molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel (SMH Streekgenealogie SG13).

[108]  IR. C. M. R. DAVIDSON, Vroeg in de Wey (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 359-360).

[109]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[110]  Mr. A.K. Vink, Een Molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel (SMH Streekgenealogie SG13).

[111]  IR. C. M. R. DAVIDSON, Vroeg in de Wey (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 359-360).

[112]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[113]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[114]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[115]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[116]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[117]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[118]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[119]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[120]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[121]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[122]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[123]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[124]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[125]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[126]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[127]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[128]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[129]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[130]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[131]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[132]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[133]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[134]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[135]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[136]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[137]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[138]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[139]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[140]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[141]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[142]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[143]  Bas Laurier, Genealogie Munter (http://www.laurieronline.net/).

[144]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[145]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[146]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[147]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 575-577).

[148]  Bas Laurier, Genealogie Munter (http://www.laurieronline.net/).

[149]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[150]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[151]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 575-577).

[152]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[153]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[154]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[155]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[156]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[157]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[158]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[159]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[160]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[161]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[162]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[163]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[164]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[165]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[166]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[167]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[168]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[169]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[170]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[171]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[172]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[173]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[174]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[175]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[176]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[177]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[178]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[179]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[180]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[181]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[182]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[183]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEIJERLAND (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166).

[184]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[185]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEIJERLAND (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166).

[186]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[187]  K. J. Slijkerman, STAMREEKS STEENBERGEN (STRIJEN) (Gens Nostra 1975, blz. 282).

[188]  K.J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) STEENBERGEN UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219).

[189]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[190]  K. J. Slijkerman, STAMREEKS STEENBERGEN (STRIJEN) (Gens Nostra 1975, blz. 282).

[191]  K.J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) STEENBERGEN UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219).

[192]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[193]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[194]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[195]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[196]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[197]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[198]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[199]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11e jrg nr. 5) blz. 111-124).

[200]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[201]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[202]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[203]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[204]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[205]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[206]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[207]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[208]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[209]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[210]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[211]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[212]  Redactie Heraut, Boerderij Zeldenrust (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 14-15).

[213]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[214]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[215]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[216]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[217]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[218]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[219]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[220]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[221]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[222]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[223]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[224]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[225]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[226]  Leo Bakker, Genealogiefragmenten Bakker (www.geocities.com/leobakker58/bakker04.html).

[227]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[228]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[229]  Leo Bakker, Genealogiefragmenten Bakker (www.geocities.com/leobakker58/bakker04.html).

[230]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[231]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[232]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[233]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[234]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[235]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[236]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[237]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[238]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[239]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[240]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[241]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[242]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[243]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[244]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[245]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[246]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[247]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[248]  Oud Rechterlijk Archief Maasdam (Page Molema, http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm).

[249]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[250]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[251]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[252]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[253]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[254]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[255]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[256]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[257]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[258]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[259]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[260]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[261]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[262]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[263]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[264]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[265]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[266]  A.M. Verbeek, DE BURGERLIJKE GESLACHTEN VAN DER LEK (Ons Voorgeslacht 1982, blz. 257-287).

[267]  B. DE KEIJZER en C. C. J. LANS, DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HET DORP OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 1-312).

[268]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[269]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[270]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[271]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[272]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[273]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[274]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[275]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[276]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[277]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[278]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[279]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[280]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[281]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[282]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[283]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[284]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[285]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[286]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[287]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[288]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[289]  Ing. P.B.C.D. Tol, Kwartierstaat Tol (Prometheus I , blz. 345-417).

[290]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[291]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[292]  Ing. P.B.C.D. Tol, Kwartierstaat Tol (Prometheus I , blz. 345-417).

[293]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[294]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[295]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[296]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[297]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[298]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[299]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[300]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[301]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[302]  Andries van Andel, B.Sc, Belleville, Canada, Gegevens per brief over de familie de Hoog (18.05.2005).

[303]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[304]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[305]  A. (Bram) de Jong, Gegevens per e-mail.

[306]  Arie Jan Stasse, Smeermaas aan de afgedamde Maas (Gens Nostra 2004, blz. 537-541).

[307]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[308]  Arie Jan Stasse, Smeermaas aan de afgedamde Maas (Gens Nostra 2004, blz. 537-541).

[309]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[310]  Digitale Stamboom Leiden (http://leiden.digitalestamboom.nl/).

[311]  ArtFact (Lot Details Christie's - New York - 2005).

[312]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[313]  Digitale Stamboom Leiden (http://leiden.digitalestamboom.nl/).

[314]  Erfgoed Leiden en omstreken (www.erfgoedleiden.nl).

[315]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[316]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[317]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[318]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[319]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[320]  Stadsarchief Dordrecht (http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=1).

[321]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Adriana Maatje Boos (http://home.planet.nl/~vorm/contents.htm).

[322]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Adriana Maatje Boos (http://home.planet.nl/~vorm/contents.htm).

[323]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[324]  Redactie van Jan Alleblas e. A., Ach Lieve Tijd, 800 jaar Dordrecht en de Dordtenaren (Uitgeverij Waanders Zwolle / Gemeentearchief Dordrecht, 1985).

[325]  R. P. VAN DEN BOSCH, De nalatenschap van Mr. Dàmas van Slingelandt, raad en oud burgemeester van Dordrecht (De Nederlandsche Leeuw 1892, blz. 76-79).

[326]  C.J. van Roosendaal, Dordrechts Verleden (Repro Holland / Alphen a.d. Rijn 1972).

[327]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[328]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[329]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[330]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[331]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[332]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[333]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[334]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[335]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[336]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[337]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[338]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[339]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[340]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[341]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[342]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[343]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[344]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[345]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[346]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[347]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[348]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[349]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[350]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[351]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[352]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[353]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[354]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[355]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[356]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[357]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[358]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[359]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[360]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[361]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[362]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[363]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[364]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.