Gen 11a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Graf_Suijderent    

Bron: E.A. Zuiderent

 

bij kwartier 1024:

De grafzerk van Ary Aryensz Zuyderent in de kerk van Maasland, anno 1677 (toen overleed zijn vrouw).

Het (smalarmige) ankerkruis komt ook voor in het wapen van zijn broer Cornelis Suijderent, waarmee hij zegelde

als lid van de vroedschap der stad Vlaardingen 1701/07.  Beide waren zoons van Arij Cornelisz Suijderent.

 

 

 

Generatie 11a

 

 

1024.  Arij Cornelisz Suijderent, geb. ca. 1605 in Maasland, ovl. na 11.02.1683, datum/bron: 12.06.2003 GZp189, OV1974p132, OV1985p549, NL1933p419, GN1996p489.[1],[2],[3],[4],[5]

           Landbouwer in de Commandeurspolder, wonend aan de Commandeurspolderkade, nam de pacht over van zijn vader, diaken 1670, 1671, 1672, 1673, ouderling 1679, 1680, 1681 te Maasland. Veel leden van de familie Suijderent in de 17e eeuw waren schepen in het Westland, zoals in Maasland, Schipluiden, Vlaardingen en Kethel. De meesten onderschreven met een goed geschreven handtekening. Sommigen ondertekenden met een kruis met licht gebogen uiteinde, vrij zeker een rudimentaire weergave van een ankerkruis, zoals ook is afgebeeld op de grafzerk van Arij's zoon Ary Aryenz Zuyderent in de kerk van Maasland. Arij's andere zoon Cornelis Suijderent, wagenmaker, gilde-deken, lid van de vroedschap der stad Vlaardingen 1701/07, voerde het ankerkruis in zijn wapen (NL1933). Dit wapen werd geregistreerd voor nageslacht van Cornelis Willems Suijderent (GN1996)].[6],[7]

           Hij trouwde Aaltje Jansdr van der Marel, getrouwd ca. 1638 in 's-Gravenzande*.

 

1025.  Aaltje Jansdr van der Marel, geb. ca. 1610 in 's-Gravenzande, ovl. 1676 in Maasland*, datum/bron: 14.08.2003 GZp195, OV1974p132, OV1985p549.[8],[9],[10]

           Haar broer Leendert van der Marel, geb. ca. 1620, was herbergier in de Spaensche Vloot te Maasland en heilige geest-armmeester aldaar (NL1981k356).[11]

 

1026.  Huijgh Leenaards Vranken, geb. ca. 1618 in Ridderkerk, datum/bron: 11.10.2006 OV1979 p327, GrWp88, APB, GZp276,[12],[13],[14],[15] (zie info 67).

           Bij zijn huwelijk j.m. van Ridderkerk. In een testament van 05.10.1649 benoemen Huych Leenderts Vrancke en zijn vrouw Maertge Pleunen, wonend aan het Oosteynde van IJsselmonde, elkaar tot erfgenaam. Woonde 1653 en 1660 te Charlois, schepen van Charlois, ouderling 1676/79. Heffing 1000e penning 1658 2-0-0 Gld. Huyg Leenderts Francken vermeld 05.04.1681 als oud-schepen van Charlois en woont in de Plompert. Huyg Leenderts assisteert met zijn broer Leendert Leenderts bij de huwelijksvoorwaarden van Leentje Leenderts met Jan Pieters op 07.06.1653. Van zijn kleinzoon, de landbouwer Pieter (Pleune) van der Pols, "resydeerende tot Catendregt 1750" zijn handgeschreven aantekeningen over de familie bekend. Zijn omstreeks 1750 geschreven memoires geven ook een beeld van het vrij moeilijke boerenbestaan in de 18e eeuw. Hij zegt over zijn grootvader Huijgh Leendert Vranken dat deze wel 40 jaar schepen of ouderling van Charlois geweest is, omdat de gemeente zo klein was, dat ze geen nominatie konden maken.[16]

           Hij trouwde Mayken Pleunen Velthoen, ook bekend als oude Mayken, Marighjen, getrouwd 15.11.1648 in Ridderkerk,[17] (zie info 68).

 

1027.  Mayken Pleunen Velthoen, ook bekend als oude Mayken, Marighjen, geb. in Ridderkerk, ovl. 1673 in Charlois, datum/bron: 17.05.2003 OV1979 p327.[18]

           Bij haar huwelijk j.d. van Ridderkerk. Kinderen: Jan, Pleun, Maaijke, Grietje. Oud-heemraad Pleun Teeusz. Velthoen testeerde op 3 maart 1652 op zijn ziekbed in zijn woning aan de westzijde van het dorp Ridderkerk. Zijn dochter Maycken Pleunen, die ook de oude Mayken genoemd werd en getrouwd was met Huych Lenertsz., bedacht hij met 13 1/2 hont aan de Crommen Wech in Nieuw-Reyerwaard.

 

1028.  Gijsbert Bastiaens Weeda, ook bekend als Wagenmaecker, datum/bron: 23.07.2003 SG64, NL1989k129.[19],[20]

           Wagenmaker te Strijen. j.m. van Cillaarshoek, onm. 1654, genoemd als koper te Strijen 1666. [De naam Weeda vermoedelijk van "Weede", verdronken dorp bij Cillaarshoek].

           Hij trouwde Beatrix Isax Jonghste, ook bekend als Bejateris Isaecx Joncxste, getrouwd 17.05.1665 in Dordrecht (otr).

 

1029.  Beatrix Isax Jonghste, ook bekend als Bejateris Isaecx Joncxste, geb. ca. 1640, datum/bron: 23.07.2003 SG64, NL1989k129, GVB.[21],[22],[23]

           Woont te Strijen. Gijsbert en Beatrix ondertrouwen in Dordt: 17.05.1665 Gijsbert Bastiaensen Weda j.m. van Cillishoeck en Beatrix Isaackes de Jonghs j.d. van Strijen ende beide aldaer woonende (per schrijven van Strijen).

 

1030.  Willem Dircks Jongendijckgraef, ook bekend als Op Sluys, gedoopt wellicht 24.04.1622 in Barendrecht, ovl. 05.1686/24.11.1687, datum/bron: 23.07.2003 NL1989k126.[24]

           Landbouwer, eerst in Oost-Barendrecht, later aan de Sluijsdijk onder West-Barendrecht. Schepen van West-Barendrecht en Carnisse 1675, dijkheemraad van het Binnenland 1671/79, dijkheemraad van het Buitenland 1672/79 van West-Barendrecht en Carnisse. Diaken 1670, ouderling vele malen tussen1660 en 1680 te Barendrecht. Hij trouwde (1) ca. 1645 Dingetjie (Crijntie) Pieters, ovl. vooor 1652. Willem zat blijkbaar nogal eens op zwart zaad, leende regelmatig geld met land als onderpand.

           Hij trouwde Maaiken Ariensd Smitshouck, getrouwd 16.03.1652 in Barendrecht (otr).

 

1031.  Maaiken Ariensd Smitshouck, begraven ca. 02.07.1671 in Barendrecht, datum/bron: 23.07.2003 NL1989k127.[25]

           j.d. van Oost-Barendrecht 1652. [Smitshoek is tegenwoordig een woonwijk van de gemeente Barendrecht in Zuid-Holland. Het vroegere gehucht lag in het grensgebied van Charlois, (West-) Barendrecht en Rhoon (Oud-Pendrecht) en dankt haar naam aan de smid op de hoek van de Charloisse Lagedijk en Smitshoek. Maaike stamt uit het Smitshoekse smedengeslacht].

 

1032.  Jan Alberts Koetsveld, ovl. voor/in 1703, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[26]

           Weeskamer s'-Gravendeel, Jan Alberts Koetveld in 1703 als overleden vermeld.

           Hij trouwde Josijntje Pieters Voorval.

 

1033.  Josijntje Pieters Voorval, ovl. na 1703, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[27]

 

1034.  Dingeman Ariens Swaluwenaar, ook bekend als Vrient, gedoopt in Swaluwe*, ovl. 15.06.1705 in Strijen (aang, pro deo), datum/bron: 20.08.2003 SMH, GTMWBB1993p125, OV1969p24,[28],[29],[30] (zie info 69).

           Woont in 't Spui te Strijen 1677 als hij voor 2 Gld aangeslagen wordt voor kerk- en torenreparatie. Als koper of borg genoemd te 's-Gravendeel in 1680. Koopt tienden in het Land van Es in 1677, 85, 91, 94, 96, 97, 99. Koopt een koe uit een  erfhuis in 1666 en 1667. Bezit in het Oudeland van Strijen 1 morgen 300 roe land in 1671. Heeft huis en schuur in het Land van Es in 1687. Is een broer van Huybert Ariens Swaluwenaer, alias Vrient(s), behoor dus tot het geslacht Vrient(s) van de Swaluwe. Hij trouwde (1) voor 1660 Pleuntje Gerrits Streefkerk, laat 10 kinderen dopen te Strijen 1660/77.

           Hij trouwde Annigje Jansdr Aartmans.

 

1035.  Annigje Jansdr Aartmans, datum/bron: 17.01.2012 NKS, SMH.[31],[32]

           02.10.1708: Annetie Jans, weduwe van Dingeman Ariens Swaluwenaar, heeft aan Pieter Bastiaans Streefkerk getransporteerd een huis, schuur en erve staande en gelegen op de buitenberm van de dijk van het land van Essche (erfpacht f 4.0.0 per jaar). Annetje geeft 07.11.1697 het overlijden aan van (haar kind) Stijntie Dingemans, classis pro deo. In oktober 1718 draagt Geertrui Dingemansd. Zwaluwenaar, vrouw van Aalbert Koetsveld, door den mond van den predikant in de kerkenraad voor, dat zij niet langer in staat is, om haar moeder, Annigje Jansd. Aartmans, die reeds een maand is siek geweest, te komen houden. De predikant zegt de naam van Annigje Jansd. als Lidmaat in het boek te hebben gevonden, etc. Hierna vraagt haar dochter om turf, zie aldaar.

 

1036.  Hendrik Dircks Offerman, geb. ca. 1659 in Brunsbüttel, Schleswig-Holstein, Duitsland, ovl. ca. 1698/1701 (vermoedelijk), datum/bron: 15.12.2023 DIJK.[33]

           Varentman, woont voor zijn huwelijk in 1685 in de Nieuwe Ridderstraat te Amsterdam. Kinderen geboren in Amsterdam 1696-1695. Vermeld 1701: 'Dat sij wel gekent hebben Hendrik Dirks varentsman en Maria Eijvij in den jaere 1685 alhier met elkanderen getrout; ... Dat de Vader Hendrik Dirks min voor omtrent drie jaeren geleden uijt dese Stadt ter Zee is vertrocken, sonder dat sij getuijgen of ijmand anders voor soo veel sij weeten, eenig tael of teeken hebben gehoort waer denselven is gebleven of sig is onthoudende' (Attestatie van Aeltje Ivey 1656-1721).

           Hij trouwde Maria Ivey.

 

1037.  Maria Ivey, geb. 1660, gedoopt 28.05.1660 in Amsterdam, Westerkerk, ovl. 1695, begraven 22.01.1695 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, datum/bron: 15.12.2023 DIJK.[34]

           Vermoedelijk overleden bij de geboorte van haar laatste kind in 1695 (gedoopt 18.01).

 

1038.  Gerrit Leenderts van Driel, datum/bron: 13.08.2003 SG681, SMH.[35],[36]

           j.m. van Wieldrecht 1678. Gebruiker van land in het Oudeland van Strijen 1mr. 500 roe in 1689. Koper of borg op een veiling te 's-Gravendeel in 1678.

           Hij trouwde Neeltje Teunis Dwarswaert, getrouwd 20.02.1678 in Numansdorp (otr).

 

1039.  Neeltje Teunis Dwarswaert, gedoopt 15.08.1655 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SG681, SMH.[37],[38]

           j.d. van Strijen, Westdijk 1678. Zij koopt in 1678 als vrouw van Gerrit van Driel een koperen kan uit de boedel van Jan Boender.

 

1040.  Jan Jans van der Meulen, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[39]  Hij trouwde Maartje Aarts, ook bekend als Marichje Arijs.

 

1041.  Maartje Aarts, ook bekend als Marichje Arijs, gedoopt 25.05.1664 in Goudswaard, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[40]

 

1042.  Abel Hendriksz Abbenbroek, datum/bron: 15.02.2009 JB,[41] ovl. voor 23.09.1695.  Hij trouwde Maria Pieters Crooswijk, ook bekend als Marijtje Pieters, getrouwd ca. 1685.

 

1043.  Maria Pieters Crooswijk, ook bekend als Marijtje Pieters, geb. ca. 1660 in Oud-Beijerland, datum/bron: 15.02.2009 JB.[42]

           Marijtje Pieters was getuige bij de doop van Maria Pieters Abbenbroek en bij de doop van Marietje Pieters Vermeulen .

 

1044.  Ary Willems de Jongste, geb. dec. 1652 in Heinenoord, ovl. 29.11.1729 in Heinenoord (aang), datum/bron: 12.08.2003 CR, KSi.[43],[44]

           Schepen van Heinenoord 1698/1720. Diaken 1688, lid kerkeraad 1689, 97, diakonie-armmeester 1690/91. Ingeland van Oost-Zomerland 1695. Hij pachtte van de heer van Moerkerken in het Oude Land van Moerkerken in 1681. Werd de Jongste genoemd om hem van zijn oudere broer Arij Willems Reedijck te onderscheiden.

           Hij trouwde Machteltie Jacobs van der Kaa, ook bekend als Verkaa, van Prooijen, getrouwd voor 03.11.1677.

 

1045.  Machteltie Jacobs van der Kaa, ook bekend als Verkaa, van Prooijen, ovl. 1710 in Heinenoord, datum/bron: 12.08.2003 KSi.[45]

 

1046.  Arien Bouwensz Blaak Snider, ook bekend als Snijder, geb. ca. 1648 in Heinenoord, ovl. 24.03.1721 in Heinenoord, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[46],[47]  Hij trouwde Maria Willems Hofman, getrouwd 19.04.1677 in Puttershoek.

 

1047.  Maria Willems Hofman, geb. in Puttershoek, gedoopt 29.08.1655 in Maasdam, ovl. 20.04.1735 in Heinenoord, datum/bron: 18.09.2015 WC.[48]

 

1048.  Andries Coomans, gedoopt 23.03.1670 in Oud-Beijerland, ovl. 15.11.1716 in Goedereede (impost 15 gld), begraven in Goedereede (zerk in de kerk), datum/bron: 15.04.2004 NL1942k140, DB122.155.65.[49],[50]

           Schout en opperdijkgraaf van Westvoorne. Baljuw en stadhouder van Goedereede vanaf 1697, landmeter. Op 02.05.1692 krijgt Andries Coomans admissie voor het Hof van Holland als landmeter, na afgelegd examen. Hij doet van 1698 af de taxaties van de 20e penning. Doopgetuige bij Andries' doop in 1670 was Cornelis de Witt, ruwaard van Putten, baljuw van de Beijerlanden etc., 2 jaar later vermoord in den Haag. De eerste steen voor de herbouwde kerk van Goedreede werd volgens de gevelsteen in 1708 gelegd Bastiaan Coomans. Het betreft vrijwel zeker Andries' 7-jarige zoontje Bastiaan.[51]

           Hij trouwde Cornelia Beens, getrouwd 12.09.1694 in Numansdorp (otr).

 

1049.  Cornelia Beens, geb. ca. 1675 in Terheijden, ovl. 28.12.1729 in Goedereede (pro deo), begraven in Goedereede (zerk in de kerk), datum/bron: 15.04.2004 NL1942k140, NL1981k403, OV1993p34.[52],[53],[54]

           Graf in de kerk van Goedereede: 0,43 x 0,76 hoofdeinde noord gescheurd in twee delen: C P BEENS / STERFT DEN / 28 DECEMBER / ANNO 1729. Het anker en de initialen A C staan voor Andries Coomans, die al in 1716 was overleden en voor wie de steen eerst zal zijn gebruikt.

 

1050.  Pieter Wolters, datum/bron: 13.08.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

1052.  Willem Pieters Bestebreurtje, gedoopt 20.04.1653 in Puttershoek, begraven 13.10.1750 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SMH, DHW.[55],[56]

           Timmerman te Strijen, koopt huis met erf te Strijen in 1713, belast met f 190,- hypotheek. Koopt in 1716 nog een huis met erf.

           Hij trouwde Jannigje Sente Schalkoort, getrouwd voor 1683.

 

1053.  Jannigje Sente Schalkoort, gedoopt 01.01.1664 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SMH, KTT, DHW,[57],[58],[59] ovl. na 1710.

           Onwettige dochter van Cent Janse Schalkoort en Geertruyd Gerrits. Zij was opgevoed door Willem Jacobs Heijers en Willemtje Pieters, waarvan ze enige erfgename was.

 

1054.  Zebedeus Jans van Strijen, ook bekend als Sibbe of Sibbede van Strijen, ovl. voor 1714, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[60]

           j.m. van 's-Gravendeel in 1688. Aangenomen als lidmaat in Zuid-Beijerland 16.04.1688, later vertrokken. Zijn kind Jan wordt 15.05.1689 in Z-Bld gedoopt. Gareelmaker in 1710. Koopt in 1690 een huis met erve te Middelsluis in Cromstrijen, ten W. van de Haven voor f 170,-. Koopt 1701 een erfpacht boomgaart aan de oude haven f 110,-. Verkoopt 1702 een huis met erf in de Voorbuurt van Groot-Cromstrijen omtrent de Middelsluis voor f 500,-. Koopt in 1705 een huis met erf te Strijen.

           Hij trouwde Fijtje Pietersdr van der Werve, ook bekend als Fijchie van der Werf, getrouwd 12.06.1688 in Zuid-Beijerland.

 

1055.  Fijtje Pietersdr van der Werve, ook bekend als Fijchie van der Werf, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[61]

           j.d. van Zuid-Beijerland 1688. Transporteert 1722 haar huis aan zoon Jan. De weduwe van Sibbe Jans van Strijen bezit in 1714 een boomgaart, die in 1679 is verkocht door wed. v.d. Merck aan Anth. de Heer, belend door Andries Esseboom, Cornelis Houkseweg, wed. van Claes Zuiderent en de Oude Haven van Strijen.

 

1056.  Ary Hendricks Mol, geb. ca. 1660 in 's-Gravendeel, begraven 13.07.1724 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122.[62]

           Woont aan de Buitendijk bij het veer, lidmaat 1714, 23, testeert 23.03.1724.

           Hij trouwde Maeyke Ariens, getrouwd 21.03.1683 in Maasdam.

 

1057.  Maeyke Ariens, geb. ca. 1660 in Maasdam, ovl. kort voor 05.02.1714 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122.[63]

 

1058.  Jacob Ariens (de) Man, geb. ca. 1642 in 's-Gravendeel, ovl. 08.10.1700 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 sGDp120, OV1970p161, Mol.[64],[65],[66]

           In 1680 genoemd als arbeider, wonende aan de haven, 1682 belending aan de Schenkeldijk.

           Hij trouwde Marijgje Ariens Mookhoek, getrouwd ca. 1680 in 's-Gravendeel.

 

1059.  Marijgje Ariens Mookhoek, geb. ca. 1645 in 's-Gravendeel, begraven 18.11.1720 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.09.2003 OV1970p162, sGDp120, SG439.[67],[68],[69]

           Lidmaat 1706 "langs de haven" en 1714 "beneden den dyck van t' veer naar de kaye". Als zij met haar man testeert in 1695 worden tot voogden benoemd haar broers Aryen Aryens Moockhouck en Cornelis Aryens Moockhouck, haar zwager Willem Pieters Verkerck en de broer van haar man Jan Aryens Man. Als weduwe in 1719 benoemt ze als voogden: haar zoon Ary Jacobse Man, Gerrit onder den Linden getrouwd met haar dochter Neeltje Jacobse Man. In 1721 zij ieder voor 1/5 erfgenaam van Marijgje: Huig Barendrecht, Gerrit oder den Linden, Jacob en Ary de Man en Hendrik Arentse Mol.

 

1060.  Joris van der Willigen, datum/bron: 24.07.2003.

           Alleen via patroniem van zijn zoon bekend.

 

1062.  Abraham Heijndricks de Baat, geb. ca. 1652 in 's-Gravendeel, ovl. voor 10.1701, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p344.[70]

           Arbeider, bezit een huis in de Renoishoek, waarvoor hij wordt aangeslagen. Rechtsdag tegen hem in 1679 (Cors Aerde Metselaer en de weduwe van Abraham de Roo), in 1680 (Herman Stevens) en in 1694 (Maijcke Rocusse Visser). Hij ondertekent met een handmerkje.

           Hij trouwde Jaapje NN, getrouwd ca. 1673.

 

1063.  Jaapje NN, ovl. na 1721, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p344.[71]

           Woont na Abrahams overlijden in het huis in de Renoishoek. Zij ontvangt 1721 restitutie vanwege de brand in 1718 over de jaren 1716, 1717.

 

1064.  Hendrik Arensz Smael, geb. ca. 1640, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[72]

           Woont in 1670 aan de Buitensluis te Numansdorp, woont in 1673 te 's-Gravendeel. Verdere afkomst onbekend. Hendrik wordt niet te 's-Gravendeel begraven, is wellicht bij één van zijn kinderen gaan wonen.

           Hij trouwde Mayke Bastiaene.

 

1065.  Mayke Bastiaene, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[73]

 

1066.  Cornelis Gerrits Visser, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p548.[74]  Hij trouwde Grietje van de Merwe.

 

1067.  Grietje van de Merwe, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p548.[75]

 

1068.  Jacob Ariens Kleinjan, geb. ca. 1640/50, ovl. na 30.03.1709, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117, Mol.[76],[77]  Hij trouwde Lijsbeth (Dircks).

 

1069.  Lijsbeth (Dircks), datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[78]

           Onbekend, maar verschillende zoons hebben een dochter Lijsbeth en de naam Dirck kwam niet eerder in de familie Kleinjan voor.

 

1070.  Jacob Ariens Goudt, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[79]  Hij trouwde Neeltje Meeuwis.

 

1071.  Neeltje Meeuwis, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[80]

 

1072.  Dirk Adriaens Oerlemans, gedoopt 05.08.1640 in Sprang, ovl. 04.09.1723 in Sprang, begraven in Sprang (zerk in de kerk), datum/bron: 03.08.2004 GBOp231, GTMWBB1981p93, BTP.[81]

           Heemraad, schepen van Sprang 1710/15. Op 14.01.1724 is de erfdeling van de vele goederen van Sr. Dirck Oerlemans en juffr. Alida van Gils. Dirk had 54 hectare landerijen bezeten, inclusief huizen te Sprang, Besoyen, Zuidewijn, Dussen, Drongelen, ´s-Gravenmoer, Vrachelen en Oosterhout. Ook bezat hij obligaties van aanzienlijke waarde. Grafschrift op familiegraf in de kerk van Sprang: "DIRK OERLEMANS STERF DE 4 NOVEMB 1723 OUT 82 YARE". Als weduwnaar werd Dirk geplaagd door de bedenkelijke levenswandel van zijn zoon Adriaen, die niet in toom kon worden gehouden.

           Hij trouwde Alida van Gils, getrouwd 07.05.1684 in Sprang.

 

1073.  Alida van Gils, geb. ca. 1653 in Sprang, begraven 05.10.1703 in Sprang (in de kerk, impost 15.0.0), datum/bron: 03.08.2004 GBOp231,345, GTMWBB1981p93.[82],[83]

           Alida had een broer Hendrik, die mede het voogdijschap uitoefende over Alida´s kinderen.

 

1074.  Aert Melissen Glavimans, datum/bron: 03.08.2004 GBOp226,[84] (zie info 70).

           Opmerking: er leefde in die tijd ook een Aert Geldens Glavimans.[85]

           Hij trouwde Willemke Anthonis.

 

1075.  Willemke Anthonis, datum/bron: 03.08.2004 GBOp226.[86]

 

1076.  Goossen de Jongh, geb. ca. 1651 in Drunen, ovl. 26.06.1696 in Sprang, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[87]

           Zijn doop niet gevonden te Drunen. Drunen 20.10.1683: "Comp voor ons ondergetekende schepenen van de heerlijkheid van Drunen Goossen soone van Gerrit Janssen de Jongh, getrouwt hebbende Maria Praser, won tot Sprangh...". Zijn naam, samen met die van zijn broers en zuster, komt eveneens voor in een akte van 1688.  

           Hij trouwde Maria Prasers, ook bekend als Marijcke, getrouwd 20.02.1678 in Drunen (otr: 27.01 Besoijen).

 

1077.  Maria Prasers, ook bekend als Marijcke, geb. 1651* (vermeld bij haar huwelijk), gedoopt 29.03.1654 in Besoijen, ovl. 20.05.1721 in Sprang (impost begraven f 3.-), datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[88]

           j.d. van Besoijen 1678. "De wed. Goosse de Jongh; woonne in een huijs dat omtrent 19 gulden van huur sou gelden, geen dienstbode, minder dan 500 gulden inkomsten; getekend op 29.07.1715" (aangifteformilier familiegeld, betreft luxe goederen). Testament van Maria Prasers, Weduwe van Wijlen Goosen de Jongh, woonende alhier, 22.10.1721. Bij de scheiding en deling van de nalatenschap van Goossen de Jongh en Maria Praser worden de volgende kinderen genoemd: Anthonij, Johannes, Waltera, gehuwd met Willem Quirijns, Goverdina, gehuwd met Cornelis van Kampen, Helena en Adriana de Jongh.

 

1078.  Stoffel Peters Quirijns, gedoopt 12.11.1651 in 's-Grevelduin Capelle, begraven 19.03.1721 in Sprang (impost f 3.-), datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[89]

           Woont te Sprang. Echteliedentestament 05.09.1704, wonend te Sprang, hij gezond, zij ziek.

           Hij trouwde Eeltje Willems van der Loo, getrouwd 25.02.1685 in Sprang (otr: 02.02. aldaar).

 

1079.  Eeltje Willems van der Loo, geb. ca. 1659 in Loon op Zand, begraven 06.02.1728 in Sprang (impost f 3.-), datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[90]

           Scheiding en deling van de nagelaten boedel van Stoffel Quirijns en Eeltje van der Loo 01.03.1729.

 

1080.  Christoffel Fock, datum/bron: 24.07.2003 SAH.[91]  Hij trouwde Anneken Sijmons.

 

1081.  Anneken Sijmons, datum/bron: 24.07.2003 SAH.[92]

 

1088.  Pieter Jansz Geus, geb. ca. 11.1647 in Maasdam, ovl. 13.05.1721 in Maasdam (impost f 3.-), datum/bron: 08.10.2003 KMS, TdG.[93],[94]

           Landbouwer, diaken  te Maasdam 1694, 1700, ouderling 1704, 1710, armmeester van Maasdam 1701. Met attestatie van St Anthoniepolder naar Maasdam 03.04.1689. Trouwt (1) 03.04.1689 (otr) Maria Jacobsd Neuteboom, overl. 01.04.1694. Hij testeert met zijn 2e vrouw voor schepenen van Maasdam op 25.04.1716, waarbij zijn halfbroer Willem Bastiaansz Polderdijk tot voogd wordt aangewezen.

           Hij trouwde Bastiaantje Gijsb Vermaas, getrouwd 23.10.1695 in Numansdorp.

 

1089.  Bastiaantje Gijsb Vermaas, geb. ca. 1662 in Cromstrijen (3 jaar in 1665), ovl. 27.11.1718 in Maasdam, datum/bron: 08.10.2003 KMS, TdG.[95],[96]

           Zij komt op attestatie van Barendrecht naar Numansdorp 04.07.1694; idem van Numansdorp naar Maasdam 10.12.1695.

 

1090.  Jacob Damisse Cuijsmuijs, ovl. 02.1701/18.05.1710 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[97]

           Is in 1680 minderjarig, 21.02.1701 is hij voogd over het kind van zijn broer Jan Damisse Kuijsmuijs.

           Hij trouwde Adriaentje Ariens de Jongh.

 

1091.  Adriaentje Ariens de Jongh, ovl. na 26.01.1724, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[98]

 

1092.  Maarten Reyerkerk, gedoopt 11.11.1668 in Mijnsheerenland, ovl. voor 08.12.1726, datum/bron: 05.08.2003 TdG, KRij.[99],[100]

           Hij doet belijdenis te Maasdam 22.12.1701.

           Hij trouwde Cathalijntje de Geus, ook bekend als Leentie, Leijntje, getrouwd 26.08.1696 in Maasdam.

 

1093.  Cathalijntje de Geus, ook bekend als Leentie, Leijntje, gedoopt 19.11.1679 in Maasdam, ovl. na 13.05.1753, datum/bron: 05.08.2003 TdG, KRij.[101],[102]

           Zij doet belijdenis Maasdam 22.12.1701. Leijntje Cornelisse is sedert 12.05.1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse Naaktgeboren. Thans 13.05.1753 besteed bij haar dochter Maijke Reijerkerk, weduwe van Bastiaan van Erkel voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder). Zij trouwde met (2) Lammert De Reus, overleden voor 30.05.1746

 

1094.  Cornelis Gijsberts van Erkel, ook bekend als van Arkel, geb. ca. 1658 in Sint Anthoniepolder, ovl. 22.08.1735 in Maasdam, datum/bron: 13.09.2004 GN1991p332, GV99.30, DHW,[103],[104],[105]

           j.m. van St. Anthoniepolder, won. op 't Gat onder 's-Gravendeel 1687. Ouderling te Maasdam 1716. Belijdenis te Maasdam 11.04.1688. Koopt land in Nieuw Bonaventura 04.10.1700.

           Hij trouwde Petronella Cornelisd van Es, ook bekend als Pieternella, van Esch, van Nes, Snoo, getrouwd 20.04.1687 in Maasdam.

 

1095.  Petronella Cornelisd van Es, ook bekend als Pieternella, van Esch, van Nes, Snoo, geb. ca. 1663 in 's-Gravendeel, ovl. na 27.04.1729, datum/bron: 13.09.2004 GN1991p332, GV99.30.[106],[107]

           j.d. van 's-Gravendeel 1687. Deed met haar man belijdenis te Maasdam op 11.04.1688.

 

1096.  Cornelis Claasse Dorst, ovl. na 19.01.1707, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[108]

           Trouwt (2) 21.04.1703 te Strijen (otr) met Anna Ariens Boer, wonende te Mookhoek.

           Hij trouwde Trijntje Pleunen Hartogsveld, ook bekend als Crijntie, getrouwd 02.11.1687 in Cillaarshoek (met certificaat van de polder).

 

1097.  Trijntje Pleunen Hartogsveld, ook bekend als Crijntie, ovl. voor 21.04.1703, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[109]

           Op 19.01.1707 transporteert Cornelis Claasse Dorst, in huwelijk gehad hebbende Crijntie Pleunen Hartogsveld en universeel efgenaam van dezelve, 2 mergen zaailand in 't Oudeland van Strijen .

 

1098.  Johannes Cornelisse Vinck, ook bekend als Jan Vink, geb. ca. 1673 in IJsselmonde (impost f 3.-), ovl. 18.05.1747 in IJsselmonde, datum/bron: 08.10.2003 KMS, DHW.[110],[111]

           Woont te Oost-IJsselmonde, schepen van IJsselmonde 1720/47. Heilige geest- en armmeester 1720, kerkmeester 1724/28, ouderling 1729/30.

           Hij trouwde Marrigje Pieters Barendrecht, getrouwd 20.07.1698 in Barendrecht (otr  28.6.1698 Oost-IJsselmonde impost, f 3.-).

 

1099.  Marrigje Pieters Barendrecht, gedoopt 22.09.1669 in Barendrecht, ovl. in Ridderkerk, begraven 21.08.1750 in Oost-IJsselmonde (impost fl. 6,-), datum/bron: 08.10.2003 KMS.[112]

           Woonde ten tijde van haar huwelijk in Barendrecht.

 

1100.  Johannes Geervliet, geb. in Zegwaard, gedoopt 29.06.1659 in Zoetermeer, begraven 25.01.1741 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.10.2003 sGDp189,50, EM.[113],[114]

           Bij zijn ondertrouw jongeman van Segwaert, wonende 's-Gravendeel, "met behoorlijke attestatie gecompareerd". Meester chirurgijn te 's-Gravendeel 1684/1741. Schepen van 's-Gravendeel 1719/21. Johannes onderscheidt zich van zijn voorgangers, die armoede moesten lijden. Hij begon in een huurhuis, wist echter zijn bezit aan onroerend goed voortdurend uit te breiden, zodat zijn inkomen daaruit wellicht enkele malen hoger was, dan dat uit zijn praktijk. Tot zijn beroep behoorde ook het scheren, destijds "baertschrappen" genaamd. Woont op het derde erf (vanaf de Heul) aan de Zuid-Voorstraat. Zijn zoon Cornelis volgde hem op in de praktijk, diens broer Johannes werd chirurgijn te Mijnsheerenland.

           Hij trouwde Francina Brinck, ook bekend als Brenck, getrouwd 07.04.1684 in Leiden (otr, getrouwd 30.04 Pieterskerk).

 

1101.  Francina Brinck, ook bekend als Brenck, gedoopt 11.02.1652 in Leiden (Luthers), begraven 03.12.1723 in 's-Gravendeel (impost f 3.-), datum/bron: 05.10.2003 sGDp189, EM, DHW,[115],[116],[117] (zie info 71).

           Gedoopt te Leiden als Francinke (get. Conrad Jedder, Grietie Dirix, Elsie Brinck). Bij haar ondertrouw te Leiden j.d. van Leiden. Vrijwel alle in 's-Gravendeel geleefd hebbende en nog levende Francina's (anno 1993) zouden naar haar zijn genoemd.

 

1102.  Joost Ariens Wildeman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 04.04.1660 in Dussen, ovl. 21.01.1727 in 's-Gravendeel (aang, f 3,-), datum/bron: 29.05.2003 KMS, OV1984p93.[118],[119]  Hij trouwde Jaapje Dircksd van Bommel, getrouwd 26.12.1701 in 's-Gravendeel.

 

1103.  Jaapje Dircksd van Bommel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 20.01.1672 in 's-Gravendeel, ovl. 14.05.1730 in 's-Gravendeel (impost f 3.-), datum/bron: 29.05.2003 OV1984p93, KMS.[120],[121]

 

1104.  Dirk Pietersz Ligthart, ovl. voor 09.05.1667, datum/bron: 03.08.2003 SG875.[122]  Hij trouwde Ariaantje Thijssen.

 

1105.  Ariaantje Thijssen, datum/bron: 02.08.2003 SG875.[123]

           Genoemd 09.05.1667 als weduwe van Dirreck Pieters, als zij een huisje koopt aan de Strijense Westdijk voor f 60,- van Marrigje Cornelis.

 

1106.  Jan Corsse Ras, geb. 1644/45 (38 jaar in 1682), datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[124],[125]  Hij trouwde Aryaentie Roocken Bijl, getrouwd 13.06.1667 in Westmaas.

 

1107.  Aryaentie Roocken Bijl, datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[126],[127]

           7 kinderen gedoopt Westmaas 1669/80.

 

1108.  Pieter Oorborsz (Hoogvliet), ook bekend als Oirbaertsz, Urbertsz, geb. ca. 1645 in Hoogvliet, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p62.[128]

           In 1666 j.m. van Hoogvliet, wonende te Westmaas. Woonde op grond van Sint Anthoniepolder te Cillaarshoek in 1672, 1675. Landgebruiker in het Oudeland van Strijen 1680. Kocht 1675 tienden op grond van de polder de Noortcavel onder Strijen. Gebruikt in 1680 2 mergen 300 roeden land in het Oudeland van Strijen.

           Hij trouwde Neeltie Dircksdr (Langewech), getrouwd 14.03.1666 in Sint Anthoniepolder.

 

1109.  Neeltie Dircksdr (Langewech), ovl. na 31.03.1680, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p62.[129]

            In 1675 wordt Neeltien Dirken als vrouw van Pieter Urberts vermeld op een lidmatenlijst te Sint Anthoniepolder. Pieter Oorborsz stelt zich 02.05.1670 en 18.04.1680 borg voor Pieter Dirxce Langewech, waarschijnlijk een broer Neeltie.

 

1110.  Pleun Pieters Dickhuysen, ook bekend als Dijkhuysen, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65, KSB,[130] ovl. 1705/09.

           Schepen van Cillaarshoek.

           Hij trouwde Grietje Jansdr Dorst.

 

1111.  Grietje Jansdr Dorst, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65, KSB,[131] ovl. na 1709.

 

1112.  Ingen Jacobs van der Maese, ook bekend als Vermaes, gedoopt 15.11.1614 in Maasdam, ovl. 03.1660/28.04.1664 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.07.2003 NL1963k348, KSi, OV2008p129,[132],[133],[134]

           Woont "op 't Gat" onder 's-Gravendeel 1664. Diaken te Maasdam.

           Hij trouwde Marijgje Heijmens Capiteijn, ook bekend als Maria.

 

1113.  Marijgje Heijmens Capiteijn, ook bekend als Maria, gedoopt 16.02.1631 in Maasdam, ovl. 11.04.1701 in Maasdam, begraven 15.04.1701 in 's-Gravendeel, datum/bron: 05.07.2003 NL1963k348, KSi, OV2008p129,[135],[136],[137]

           Zij hertrouwt 04.07.1667 te Maasdam met Joost Jansz de Pee.

 

1114.  Cornelis Leenderts van Es, ook bekend als de Snoo, van Nes, geb. ca. 1645 in Hendrik Ido Ambacht, ovl. voor 09.02.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.09.2004 KRON2000p106, CR, GV99.30,[138],[139],[140]

           j.m. van Hendrik-Ido-Ambacht, won. Kleine Lindt 1661, met zijn vrouw lidmaat 's-Gravendeel 26.06.1664, wedr. onder 's-Gravendeel 1668. Cornelis was pachtboer in de polder Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel op de hofstede van heer Paulus van Helmondt. Hij was kerkmeester 1681/82. Hij schoot op 10.01.1668 zijn vrouw Maaike Pieters met zijn "roer" in het dijbeen, zij overleed dientengevolge 3 dagen later. Op 29.01.1668 werd Cornelis door de Hoge Vierschaar van Strijen veroordeeld tot f. 150,-- boete. Cornelis Leenderts weduwnaar, wonende onder 's-Gravendeel 1668, met zijn vrouw lidmaat 's-Gravendeel 26.06.1664.

           Hij trouwde (1) Maaike Pieters 't Jong, ook bekend als de Jong, getrouwd 10.04.1661 in Kijfhoek.

           Hij trouwde (2) Neeltje Cornelis Sneukelaers, getrouwd 19.12.1668 in 's-Gravendeel (otr te Maasdam).

 

1115.  Neeltje Cornelis Sneukelaers, geb. in Maasdam, ovl. 06.1693/23.08.1694, datum/bron: 13.09.2004 GV99.30, OV1966p427.[141],[142]

           j.d. van Maasdam 1668.Testament gemaakt op 27.06.1693. 's-Gravendeel, 23.08.1694: Boedelscheiding door Hendrick Arijens Huijser, wedr. van Neeltje Cornelisse Sneukelaer. Leendert Cornelisse Sneukelaer en Willem Bastiaen Polderdijk zijn voogd over de vier minderjarige voorkinderen van Neeltje uit haar (1e) huw. met Cornelis Leenderts van Es, m.n. Cornelis, Annigje, Jacob en Maria van Es en over het minderjarige kind Arijen Hendrikse Huijser. Zij trouwde (2) te Maasdam 02.03.1687 Hendrick Arijens Huijser.

 

1116.  Aart Cornelisse Barendrecht, geb. ca. 1660 in Mijnsheerenland, datum/bron: 27.08.2003 GTR, SMH.[143],[144]  Hij trouwde Grietje Cornelisse Polderdijk.

 

1117.  Grietje Cornelisse Polderdijk, gedoopt 10.06.1646 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 27.08.2003 SMH, GRij, OV2010p186,[145],[146],[147]

 

1118.  Jan Teunisse Troost, geb. ca. 1664 in Mijnsheerenland, datum/bron: 16.07.2003 GTR, SG591.[148],[149]  Hij trouwde Rookje Cornelisse van der Kes, getrouwd voor 1694.

 

1119.  Rookje Cornelisse van der Kes, gedoopt 26.02.1668 in Heinenoord, datum/bron: 26.06.2003 SG591.[150]

           Dopen kinderen te Heinenoord 1694/1710.

 

1120.  Leendert Leenderts Moret, bijnaam "den Ouden" (1705), geb. ca. 1665 in Krimpen a.d. Lek, ovl. 17.01.1715 in Krimpen a.d. Lek (aang.), datum/bron: 08.06.2003 MORp239.[151]

           Betaalt f 9.9.3. grondbelasting 1706. Transporteerde en verwerkte zand, aarde en stenen voor de pastorie 1710.

           Hij trouwde Marie Andriesdr, getrouwd 26.03.1692 in Lekkerkerk.

 

1121.  Marie Andriesdr, gedoopt 04.11.1668 in Lekkerkerk, ovl. 13.03.1747 in Krimpen a.d. Lek, datum/bron: 08.06.2003 MOR239.[152]

           Werd als weduwe een "oude geringe vrouw" genoemd 1742. 8 kinderen, gedoopt te Dubbeldam 1691, Lekkerkerk 1692, Krimpen a/d Lek vanaf 1696. Niet duidelijk waarom de oudste  zoon Leendert in Dubbeldam werd gedoopt.

 

1122.  Cornelis Ariens de Zeeuw, gedoopt 23.12.1640 in Rijsoord, begraven 28.12.1716 in Ridderkerk (impost pro deo), datum/bron: 07.06.2003 NUGp89, GdZ.[153],[154]

           j.m. van Rijsoord 1675, landarbeider te Ridderkerk. Cornelis is eerder getrouwd te Rijsoord op 24.02.1675 met Willempje Cornelisse Schansman, afkomstig uit Rijsoord, ovl. 13.12.1684 te Ridderkerk. Weduwnaar wonende te Rijsoord 1684/85. "Cornelis de Zeeuw en sijn huysvrouw hebbende drie kinderen benede de acht jaeren en een van den Armen aenbesteet, gaet dagelijx int velt arbeyden tot onderhoudt van sijn huysgesin", kohier van de huishoudens te Ridderkerk 1680.

           Hij trouwde Ariaentjen Ariens Nugteren, getrouwd 14.01.1685 in Rijsoord.

 

1123.  Ariaentjen Ariens Nugteren, gedoopt 28.08.1661 in Ridderkerk, ovl. voor 1724 in Ridderkerk, datum/bron: 17.05.2003 NUGp89.[155]

           j.d. van Ridderkerk, won. te Rijsoord 1684/85.

 

1126.  Pieter Reyersz Cranendonck, geb. ca. 1660 in 's-Gravendeel, ovl. 14.10.1704 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 11.07.2003 CRAp446.[156]

           Bezat een huis aan de haven, later in de langestraat. In 1697 kandidaat voor diaken, wordt niet gekozen.

           Hij trouwde Neeltje Isaacksdr de Baet, getrouwd voor 12.06.1695 in 's-Gravendeel.

 

1127.  Neeltje Isaacksdr de Baet, geb. ca. 1660 in 's-Gravendeel, ovl. 12.10.1715 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.03.2005 CRAp446, OV2002p342, OV2004p381,[157],[158],[159]

           Is aanwezig op een veiling van huisraad van Grietje Leenderts de Baat in 1682. Neeltje Isaacksdr de Baet verklaart 16.10.1714 samen met Pieternella Huijgen Munter dat zij bij haar halfbroer Pleun Cornelisz van de Grient waren geweest en dat hij had verklaard dat zijn naaste verwanten waren "die van Puttershoek", namelijk de zoons van Cornelis Jansz van de Grient, te weten Jan Arij en Hendrik.

 

1128.  Dirk Pietersz van Rossum, geb. 1658 (95 jr. oud 11.12.1753), begraven 11.12.1753 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13.[160]

           Was bij zijn huwelijk  j.m. van Rossum (Gld), woonende te 's-Gravendeel. Hij was waarschijnlijk vlasboer. Deze familie van Rossum is beschreven in "Een molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel", tijdschrift Sibbe 1941.

           Hij trouwde Marytie Huberts, getrouwd 07.11.1683 in 's-Gravendeel.

 

1129.  Marytie Huberts, begraven 31.03.1735 in 's-Gravendeel, datum/bron: 20.07.2003 SG13.[161]

           j.d. van 's-Gravendeel.

 

1130.  Dammis Claaszn Vroegindeweij, begraven 26.08.1720 in 's-Gravendeel, datum/bron: 08.10.2003 SMH.[162]

           Bij zijn huwelijk j.m. van 's-Gravendeel.

           Hij trouwde Leentje Krijnen van Wijnen, getrouwd 18.02.1696 in Ridderkerk.

 

1131.  Leentje Krijnen van Wijnen, datum/bron: 20.07.2003 SMH.[163]

           j.d. van Ridderkerk.

 

1132.  Teunis Huijgen Snaayer, geb. 14.04.1680 in Cillaarshoek, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG782.[164],[165]

           j.m.geb. Cillaarshoek 1705. Woont 1713 Cillaarshoek.

           Hij trouwde Ingetie Pleunen Dickhuysen, getrouwd 18.04.1705 in Cillaarshoek (otr).

 

1133.  Ingetie Pleunen Dickhuysen, geb. in Cillaarshoek, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG782.[166],[167]

           j.d. 1705.

 

1134.  Pieter Aarts Maaskant, gedoopt 14.01.1674 in Westmaas, ovl. 19.05.1714 in Strijen (aang, pro deo), datum/bron: 26.09.2003 SG125.[168]

           Woont 1905 aan de Westdijk te Strijen. Woont onder Mijnsheerenland.

           Hij trouwde Annigje Jans Ras, getrouwd 31.12.1697 in Strijen (otr, classe pro deo).

 

1135.  Annigje Jans Ras, gedoopt 25.09.1678 in Westmaas, datum/bron: 26.09.2003 SG125, SG812.[169],[170]

           Woont aan de Westdijk te Strijen 1697.

 

1136.  Hendrick Pieters Kooijman, gedoopt juli 1636 in Barendrecht (zie info 72), ovl. voor 07.07.1693 in Barendrecht, datum/bron: 20.05.2003 KRij, (OV1968p243).[171],[172]

           Schepen. Hij trouwde met (1) Leendertje Leendertsdr Pors, 10.07.1661 in Barendrecht, geb. ca. 1643 in Charlois, ovl. voor oct1678 in Barendrecht.  Hij trouwde met (2) Neeltje Teunis van der Vliet, 07.10.1678 in Barendrecht, geb. ca. 1650 in Barendrecht, ovl. voor sept 1681 in Barendrecht.

           Hij trouwde Lijntje Gerrits de Graaf, getrouwd 14.09.1681 in Barendrecht.

 

1137.  Lijntje Gerrits de Graaf, geb. ca. 1655 in IJsselmonde, begraven 03.10.1696 in IJsselmonde, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[173]

 

1138.  Hendrik Cornelisse de Jong, geb. 13.11.1649 in Heerjansdam (zie info 73), datum/bron: 08.10.2003 OV1968p243, PMB,[174],[175] ovl. voor 05.07.1701 in Heerjansdam.

           Schepen van Heerjansdam.

           Hij trouwde Teuntje Ariesdr van der Waal, getrouwd 10.01.1683 in Heerjansdam.

 

1139.  Teuntje Ariesdr van der Waal, geb. ca. 1662 in Westmaas*, datum/bron: 18.01.2008 SMH, JBOV1954p119, SMu, OV1968p243, PMB,[176],[177],[178],[179],[180] (zie info 74), ovl. na 1737 in Mijnsheerenland.

           van de Westmaas 1683. Woont 1721 te Heerjansdam: "Testament van Teuntje Ariens Van Der Wael, weduwe van Hendrick Cornelisse De Jongh in sijn leven schepen van Heerjansdam ende wonende aldaar, zij vermaakt aan haar twee zonen Cornelis Hendrikse De Jongh, schepen van Heerjansdam en Jaecob Hendrikse De Jong haar hofstede, bstaende in een huis, schuur en keet en erve ende seven mergen so wey als zaayland staende ende gelegen onder Heerjansdam en waarop en inne sij testatrice woont, de mesthoop, vier paarden, vier melckkoeien twee beslage boerewagens met tuigen enz., zij prelagateert aan haar dogter Neeltje Hendriks De Jongh een somma van 300 guldens. Voogd is Cornelis Hendrikse De Jongh en Hendrick Leenheer, hoogheemraad en schout van Heerjansdam." Met acte van indemniteit van Heerjansdam naar Mijnsheerenland 10.04.1736 als weduwe: "Kornelis de Jong en Heijltje de Zeeuw en hun kinderen Hendrik 4 j en Ary 2 j. en zijn moeder Theuntje van der Waal wed. Hendrik de Jong 10.04.1736 van Heerjansdam 1737 naar Mijnshland".

 

1140.  Leendert Bastiaansz Nugteren*, gedoopt 07.04.1680 in Rijsoord, ovl. 10.05.1754 in Rijsoord (aang.), datum/bron: 09.06.2003 OV1969p12, GNu.[181],[182]  Hij trouwde Teuntje Aartsdr Visser*, getrouwd 23.02.1704 in Rijsoord.

 

1141.  Teuntje Aartsdr Visser*, gedoopt 10.03.1677 in Heerjansdam, begraven 29.01.1754 in Rijsoord, datum/bron: 09.06.2003 OV1969p15, GNu.[183],[184]

           Wonende te Oost-Barendrecht.

 

1142.  Pleun Gijsbertsz van der Linden, gedoopt 22.10.1673* in Hendrik Ido Ambacht (zie info 75), ovl. voor 03.02.1745, datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[185]

           Op 03.02.1745 overlijdt zijn vrouw als weduwe van Pleun Gijsbertse van der Linden.

           Hij trouwde Maritie Hendriksd Groeneveld, ook bekend als Groenenboom, getrouwd 06.11.1701 in Barendrecht.

 

1143.  Maritie Hendriksd Groeneveld, ook bekend als Groenenboom, gedoopt 03.06.1674 in Barendrecht, ovl. 03.02.1745 in Kijfhoek (aang, pro deo) (zie info 76), datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[186]

 

1144.  Willem Pieterse (Visser), ook bekend als Wilm Pietersen, geb. in Oost-Barendrecht,[187] gedoopt 09.05.1655 in Heerjansdam, ovl. in Heerjansdam,[188] datum/bron: 07.06.2003 GVis.[189]  Hij trouwde Pietertje Janse in 't Veld, getrouwd 09.05.1683 in Kijfhoek.

 

1145.  Pietertje Janse in 't Veld, gedoopt 15.12.1658 in West-Barendrecht, ovl. in Heerjansdam, datum/bron: 07.06.2003 GVis,[190] (zie info 77).

 

1146.  Jan Aartse (Aarde) Visser, ook bekend als Van Nes, geb. 14.04.1667 in Heerjansdam, gedoopt 30.04.1667 in Heerjansdam, datum/bron: 09.08.2003 OV1981p244, GVB, GK,[191],[192],[193]

           Bij zijn ondertrouw j.m. van Barendrecht.

           Hij trouwde Tryntje Jans Croonenburg, getrouwd 25.04.1688 in Barendrecht (otr, getr.Heerjansdam).

 

1147.  Tryntje Jans Croonenburg, gedoopt 21.05.1662 in Heerjansdam, datum/bron: 09.08.2003 GVB, GK.[194],[195]

           Bij haar ondertrouw j.d. van Heerjansdam.

 

1148.  Jacques Jacobs Smouter, ook bekend als Jacob, gedoopt 06.11.1644 in Rijsoord, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311.[196]

           Trouwde (1) voor 04.01.1671 Neeltje Cleijs, ovl. Heinenoord voor 14.10.1681 (uitkoop). Woont te Heinenoord, aan de Heineoordsedijk 1668. Is jaarlijks f.1-4-0 schuldig wegens erfpacht 1666.

           Hij trouwde Geertje Franz, getrouwd voor 01.01.1683.

 

1149.  Geertje Franz, geb. voor 1670 in Heinenoord, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311.[197]

 

1150.  Hendrik Cornelisse de Jong, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. 13.11.1649 in Heerjansdam (zie info 78), datum/bron: 08.10.2003 OV1968p243, PMB,[198],[199] ovl. voor 05.07.1701 in Heerjansdam.  Hij trouwde Teuntje Ariesdr van der Waal, getrouwd 10.01.1683 in Heerjansdam.

 

1151.  Teuntje Ariesdr van der Waal, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1662 in Westmaas*, datum/bron: 18.01.2008 SMH, JBOV1954p119, SMu, OV1968p243, PMB,[200],[201],[202],[203],[204] (zie info 79), ovl. na 1737 in Mijnsheerenland.

 

1152.  Jan Pauwelse (Hartigh), geb. ca. 1645, datum/bron: 08.08.2003 GdH, PdH.[205],[206]

           Volgens het Gaardersarchief Strijen koopt Jan Pouwels Hartich in 1683 tienden op grond van de Nieuwe Zuijtcavel bedijkt met Coijlandt, f.54, tienden op grondtienden in de Striensenpolder, f.78 en tienden van de Brouckhille in Nieuw Bonaventura. f.50. Voorts is hij koper of borg op veiling vee en bouwgereedschap door Anthony Oem op 31.03.1682.

           Hij trouwde Judijcht Jacopsdochter, getrouwd ca. 1675.

 

1153.  Judijcht Jacopsdochter, geb. 1654 in Stougjesdijk (Mijnsheerenland), gedoopt 13.12.1654 in Westmaas, datum/bron: 08.08.2003 GdH, JB.[207],[208]

           Wonende onder Mijnsheerenland aan de Stougjesdijk.

 

1154.  Dirk Stevens Snijder, geb. in 's-Gravendeel, ovl. voor 1719, datum/bron: 09.08.2003 SMH.[209]

           Bouwman langs de haven 1680. Huwde (1) met Arijaantje Leenderts, ze maken testament 1679, hij gezond, zij ziek. Hij testeert met Lijstje Sneep 23.10.1689, hij gezond, zij ziek. Trouwt (3) met Grietje Cornelisse Hello (of Helhoeve). Zijn weduwe Grietje Hello verkoopt in 1719 het huis met erf aan de haven aan haar dochter. Op 29.06.1727 geven de kinderen van Dirk Steven Snijder en Lijstje Jans Sneep zaliger procuratie aan hun stiefmoeder Grietje Cornelisse Hello.

           Hij trouwde Lijsje Jans Sneep.

 

1155.  Lijsje Jans Sneep, geb. ca. 1655/60 in 's-Gravendeel, ovl. na 23.10.1689 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, DHW.[210],[211]

 

1156.  Herman Pieters Stooker, ovl. 1672/16.01.1680, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p70.[212],[213]

           Genoemd als koper te Strijen in 1685, maakt 1665 akte van uitverkoop op te 's-Gravendeel. Koopt tienden te Strijen in 1672. Zijn kinderen, 'arbeijders in den Strijensse polder',  wonen in 1680 in de Moockhoeckse Schenkeldijk. Weduwnaar van Neeeltie Huigen (Jorisse), ovl 1665.

           Hij trouwde Teuntje Aryens Weda.

 

1157.  Teuntje Aryens Weda, ovl. voor 16.01.1680 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 SMH, GST, OV2021p70,[214],[215],[216]

           Zij is mede-erfgename van haar halfbroer Cornelis Arijens Weda, die overleden is aan de pest 1666 te Strijen. Zij ondertekent 1666 te Strijen met een huismerk. 's-Gravendeel 1680: staat en inventaris van de nagelaten boedel van Teuntje Arijen en Herman Stoocker door hun zoon Pieter Hermans Stoocker. Het nagelaten onmondige zoontje wordt 16.01.1680 gealimenteerd door broers en zusters, overeenkomst door Cornelis Arijen Weeda

 

1158.  Teunis Centen Eland, datum/bron: 17.07.2003 GST.[217]  Hij trouwde Lijntje Cornelisdr Sleeuwijk.

 

1159.  Lijntje Cornelisdr Sleeuwijk, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p72.[218],[219]

 

1160.  Pieter Cornelisz Boender, geb. ca. 1634 in Zuid-Beijerland, ovl. 12.1709/03.10.1710 in Zuid-Beijerland, datum/bron: 18.11.2003 GN1989p15, NL1980k272, SG383, OV1953p15,[220],[221],[222],[223]

           Belijdenis 17.04.1601 met Pascha te Numansdorp. In 1662 j.m onder "Nieuwe Claes Wael". Landbouwer in Den Hitsert. Schepen van Zuid-Beijerland 1686/88, diaken. Vanaf 1662 kinderen gedoopt in Numansdorp. Hertrouwt met Ariaentje Cornelisdr Loosje. De staat van inventaris van de nagelaten boedel in 1710 spreekt van vee, inboedel, landerijen (ruim 30 mr.), ruim 3000 gld. aan baar geld.

           Hij trouwde Adriaantje Cornelisd Andeweg, getrouwd 12.03.1662 in Barendrecht.

 

1161.  Adriaantje Cornelisd Andeweg, gedoopt 30.11.1636 in Barendrech, ovl. 1699 in Zuid-Beijerland, datum/bron: 17.07.2003 GN1989p15, NL1980k272, SG383,[224],[225],[226]

 

1162.  Arie Hendrickse Hogendijk, ook bekend als Adriaen, gedoopt 20.07.1630 in Barendrecht, ovl. 06.07.1673 in Geervliet, datum/bron: 28.06.2003 NL1959k15, DB115.341.5, OV1983p93,[227],[228],[229]

           Bezat Boerderij "Hogendijkse Stee" te Geervliet. Begraven Geervliet (1667): Sr. Hogendijk koopt 02.09.1668 een zerk op het graf van zijn schoonvader Dammas Dirksz. Hoenderhoek, recht f 8.0.0. Tot zijn nakomelingen behoort de familie Hogendijk van Domselaar (o.a. Burgemeesters van Tiel).

           Hij trouwde Adriaantje Hoenderhoek, getrouwd 31.10.1660 in Barendrecht (otr).

 

1163.  Adriaantje Hoenderhoek, gedoopt 20.02.1633 in Geervliet, ovl. in Geervliet, datum/bron: 28.06.2003 NL1959k15, DB115.341.5, NL1956k222, GN2012p143,[230],[231],[232],[233]

           Enige dochter van Damis Hoenderhoek.

 

1164.  Andries Aryensz Munter, ovl. voor 20.04.1685, datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332, OV2006p576,[234],[235] (zie info 80).

           j.m. van Charlois, wonende te Heinenoord 1662, woonde te Dubbeldam, zeker sinds 1666. Hij koopt bij akte van 20.03.1676 van Maria Lamberts, weduwe van Maerten Tonisz., wonende te Dubbeldam, een huis met wagenkeet met "plantagie ende melioratie van erve" aan de Oudendijk bij de Stevensweg, zuidelijk belend aan de Oudendijk. Van de koopsom van 750 gld voldeed hij 500 gld kontant, een jaar later zou hij met interest het restant voldoen.

           Hij trouwde Ida Aryensdr (de Lange), getrouwd 08.10.1662 in Oud-Beijerland (otr).

 

1165.  Ida Aryensdr (de Lange), gedoopt 23.09.1640 in Puttershoek, ovl. na 20.04.1685, datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332, OV2006p576.[236],[237]

           j.d. uit Zuid-Beijerland, wonende Heinenoord 1662. Op 20.04.1685 transporteert IJda Ariensdr, weduwe van Andries Ariensz Munter, geassisteerd met de baljuw van Wieldrecht, aan Bastiaen Pietersz Cranendonck de melioratie en beterschap van een huis met schuur en toebehoren in het Oudeland van Dubbeldam.

 

1166.  Jurriaen Bijsterveld, datum/bron: 26.12.2003 BIJS.[238]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter. De naam Jurriaan komt in de familie Bijsterveld (Bommelerwaard, Tielerwaard) vaak voor. In het boek: "Enige geslachten Bijsterveld in Gelre..." van Janny Huisman-Bijsterveld 1997 wordt geen bij Maaijke passend ouderpaar genoemd.

 

1168.  Huig Leendertsz Nederveld, geb. in Abbenbroek, datum/bron: 09.09.2003 OV1992p178, PromIIp106,[239],[240] (zie info 81).

           Trouwt (1) Zuidland 06.07.1642 Neeltje Willems, trouwt (2) Zuidland 24.09.1651 Aaltje Cornelis.

           Hij trouwde Maartje Jacobs, getrouwd 09.09.1657 in Zuidland (otr).

 

1169.  Maartje Jacobs, geb. in Oudenhoorn, datum/bron: 09.09.2003 OV1992p178, PromIIp106.[241],[242]

           Afkomstig uit Oudenhoorn.

 

1170.  Roeland Ariens Spruijt, gedoopt in Geervliet, begraven 26.03.1683 in Geervliet, datum/bron: 24.06.2003 OV1992p178.[243]  Hij trouwde Leentje Cornelisdr Markenburg, getrouwd 13.11.1667 in Simonshaven.

 

1171.  Leentje Cornelisdr Markenburg, datum/bron: 24.06.2003 OV1992p178, PromIIp106.[244]

           Woonde op 29.08.1690 aan de Strijenese Westdijk.

 

1172.  Jan Markenburg, ovl. 31.01.1715 in Abbenbroek, datum/bron: 06.08.2003 SAVP.[245]

 

1176.  Francois Maertensz Brussaart, ook bekend als Brutsaert, geb. in Vlaanderen, ovl. 22.03.1684 in Oud-Beijerland, datum/bron: 07.08.2003 GBS, GN2010p251.[246],[247]

           De inschrijving in het trouwboek van 1647 van de Nederlands Hervormde Kerk van Oud-Beijerland "April - den 14. dito - hier getrouwt François Maertensz Brutsaert j.m. uijt Vlaenderen ende Grietge Corssen j.d. van Oud-Beijerland beide wonende alhier, Test.: Cors Thijssen - Baudewijn Pinjo". Alle Nederlandse Brussaards stammen af van deze Francois uit het Belgische geslacht Brussaard of Brutsaert, die trouwde met een Oud-Beijerlands meisje. Hij is mogelijk identiek aan Franciscus Martinus Brutsaert, die in 1638 trouwde te Haringe (B) met Marie Dubois. In dat geval zal hij in 1647 ten onrechte zijn aangemerkt als jongeman.

           Hij trouwde Grietje Corsse, getrouwd 14.04.1647 in Oud-Beijerland.

 

1177.  Grietje Corsse, begraven 27.12.1694 in Oud-Beijerland, datum/bron: 07.08.2003 GBS.[248]

           j.d. van Oud-Beijerland 1647.

 

1178.  Cornelis Dirkse Hoevenaar, datum/bron: 07.08.2003 GBS.[249]  Hij trouwde Jaapje Meeuws Gouman.

 

1179.  Jaapje Meeuws Gouman, datum/bron: 07.08.2003 GBS.[250]

 

1180.  Andries Aerts de Kat, ovl. voor 1726, datum/bron: 07.08.2003 KAM, Mol.[251],[252]

           Huwde (1) met Maartje Willems, overleden na 1688.

           Hij trouwde Trijntje Jans, getrouwd 02.10.1672 in Bergschenhoek.

 

1181.  Trijntje Jans, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[253]

 

1182.  Bastiaan Cornelis Gelderblom, gedoopt 20.10.1641 in Sint Anthoniepolder (zie info 82), ovl. 1697/1700 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol.[254]

           Schepen van Sint Anthoniepolder in 1685. Bastiaen was herbergier in het "Regthuis" te S.A.P. Overdracht van een huis in Sint Anthoniepolder aan Bastiaan Gelderblom op 05.05.1672. Op 06.05.1675 doet Bastiaan Cornelis Gelderblom een huis en veerschuit over aan Pieter Jans Besteman. f 200,- contant en een verleibrief van f 225,-. Bastiaan was veerman op het veer Sint Anthoniepolder - Mijnsheerenland.

           Hij trouwde Arjaentie Cornelis Polderdijck, getrouwd 15.05.1672 in Sint Anthoniepolder.

 

1183.  Arjaentie Cornelis Polderdijck, geb. voor 1646, ovl. na 28.12.1732, datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM, OV2010p186,[255],[256],[257]

           j.d. van Sint Anthoniepolder in 1672. Zij testeerde op 28.12.1732.

 

1184.  Jan Willemsz Groeneweg, geb. ca. 1620 in Puttershoek, begraven 13.12.1662 in Mijnsheerenland, datum/bron: 26.06.2003 KPG, KRij, SMH, BB2p47,[258],[259],[260],[261]

           Landbouwer aan de Blaaksedijk 286 te Mijnsheerenland. Trouwt (2) 1651 Puttershoek: Mayken Willems. Trouwt (3) Nelletje  Jansdr. Hij wordt rond 1660 geregeld als koper van goederen en beesten vermeld.

           Hij trouwde Maergie Willems.

 

1185.  Maergie Willems, ovl. 1649/51, datum/bron: 26.06.2003 KPG.[262]

 

1186.  Pieter Jansz de Winter, ovl. na 1678, datum/bron: 25.09.2003 KRij, SMH, SG125,[263],[264],[265]

           Vermeld te Mijnsheerenland 1640/78. Woont in het Oudeland van Mijnsheerenland 1679. Hij was eerder gehuwd met Ingetje Ingensdr (Hordijck). Bij de huwelijkse voorwaarden bracht hij 4 hont land te Charlois in 1638.

           Hij trouwde Lijsbeth Bastiaansd Maaskant.

 

1187.  Lijsbeth Bastiaansd Maaskant, ovl. ca. 1684, datum/bron: 25.09.2003 SG125, KRij.[266],[267]

 

1188.  Cornelis Dircks Molendijk, geb. ca. 1629 in Ridderkerk, datum/bron: 29.07.2004 GMD, KAM, OV2003p345, OV2004p202, BB1p390,[268],[269],[270],[271],[272]

           Landbouwer op de hoeve "Molezigt" te Dubbeldam. Diaken Dubbeldam 1658/59, ouderling 1663/64, 1670/71, 1776. 200e penning Dubbeldam 1667: 5 £. De Dubbeldamse tak Molendijk ontstaat bij Cornelis Dirks. Hij vertrok rond 1650 richting Dubbeldam, alwaar deze familie vele generaties gevestigd blijft. Rond 1800 gaan veel Dubbeldamse Molendijken richting Dordrecht. [Van Dubbeldam is bekend dat het ontstaan is rond 1600 en in 1632 bestond uit 32 huizen. Een eeuw later was dit aantal 107. In 1970, toen de gemeente is samengetrokken met Dordrecht, had Dubbeldam 1700 inwoners].

           Hij trouwde Aaltje Cornelisse de Gelder, getrouwd 28.05.1656.

 

1189.  Aaltje Cornelisse de Gelder, gedoopt 01.10.1634 in Dubbeldam, ovl. 10.07.1718 in Dubbeldam (impost), datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM.[273],[274]

 

1192.  Cornelis Jansz Boer, ook bekend als den Boer, Bour, ovl. voor 13.09.1666 (zijn weduwe koopt dan land), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p106, DJVp172.[275],[276]

           van Ridderkerk 1622, woonde mogelijk eerst aan de Noord-Voorstraat te 's-Gravendeel 1624, nadien boer in de Mookhoek in Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel 1643, wellicht op de hofstede Leeuwensteyn, dijkgraaf van de Suijdcavel. De maatschappelijke opgang van dit oorspronkelijke geslacht van Ridderkerkse pachtboeren begint bij deze Cornelis, die tot een  behoorlijke welstand kwam. Bij de nalatenschap van zijn vrouw Aeltje op 15.10.1677 blijkt het volgende te verdelen te zijn: 27 morgen land, gelegen in de Kleine Zuidkavel, de Nieuwe Noordkavel, Nieuw-Bonaventura, Mookhoek (onder 's-Gravendeel), de Nieuwe Zuidkavel en in de Strijense Polder. Verder een huis met 197 roeden nieuwe boomgaard onder Strijen (kennelijk de hofstede Leeuwensteyn), en een woning met 329 roeden boomgaard in Nieuw-Bonaventura onder Strijen.

           Hij trouwde Aeltje Adrijens, ook bekend als Arijens, getrouwd 06.03.1622 in Ridderkerk (1e geb.) /Langerak.

 

1193.  Aeltje Adrijens, ook bekend als Arijens, ovl. 1675/15.10.1677 in Mookhoek, datum/bron: 28.06.2003 OV2002p106, DJVp173 /-IIp22.[277],[278]

           van Langerak 1622, woont in 1674 omtrent de Moockhoek in Nieuw-Bonaventura. Aeltje maakt verschillende keren een testament, in 1664 met haar man, de ziek te bedde ligt (daarbij blijkt, dat hun 5 getrouwde kinderen ieder 1500 Carolus guldens en een uitzet hebben meegekregen), in 1668, als ze zelf ziek te bed ligt (waarbij haar zoon Cent niet eerder over zijn erfdeel blijkt te mogen beschikken, aleer hij o.a. haar boedel zou hebben bevrijd van 6000 Car. gld aan gestelde borgtochten) en op 31.12.1674, wederom ziek te bed liggende (waarbij Cent - die geld aan de boedel schuldig was - slechts zijn legitieme portie krijgt, en de rest van zijn portie diende te versterven op zijn kinderen).

 

1194.  Paulus Reijnen van der Linden, geb. ca. 1600, datum/bron: 16.07.2003 OV2002p128, Mol, MZ,[279],[280],[281]

           Vermeld te 's-Gravendeel 09.03.1699: Hendrik Claessen Gruijter, gehuwd met Grietje Pouwels, weduwe van Abram Pouwels van der Linden; Jan Arijens Geervliet, gehuwd met Teuntje Pouwels van der Linden; Arijen Cornelisse Boer, gehuwd met Lijsbeth Pouwels van der Linden. Zij worden vermeld i.v.m. het testament van Abram Pouwels van der Linden.

           Hij trouwde Anneken Cornelis (Fonkert?), ook bekend als Arjaantje Cornelisse, getrouwd ca. 1630.

 

1195.  Anneken Cornelis (Fonkert?), ook bekend als Arjaantje Cornelisse, datum/bron: 16.07.2003 OV2002p128, Mol.[282],[283]

 

1196.  Gerrit Dirksz Fonkert, geb. in Westmaas (de Group)*, ovl. 1662, voor 01.12 in Westmaas, datum/bron: 27.06.2003 CRAp280, DJVp120, DB115.313, OV2011p18,[284],[285],[286],[287]

           Onmondig 17.11.1641. Landbouwer en schepen in de Group onder Westmaas, gegoed aldaar. Dijkgraaf van Oud-Cromstrijen en Westmase-Nieuwland bedijkt 1652/62. Ouderling in de kerk van Westmaas 1661.

           Hij trouwde Grietje Sebastiaans Cranendonck, getrouwd 1641/1647.

 

1197.  Grietje Sebastiaans Cranendonck, geb. ca. 1615 IJsselmonde*, ovl. 05.1670/04.07.1677 in Cromstrijen, datum/bron: 27.06.2003 CRAp280, DJVp120, DB115.313, OV2011p18,[288],[289],[290],[291]

           Van Oost-IJsselmonde. Uit hun testament blijkt, dat zij en haar echtgenoot zeer welgesteld waren. De kinderen zouden bij volwassenheid elk 3000 Carolusguldens ontvangen.

 

1198.  Cornelis Maartensz de Regt, geb. 1632, gedoopt 12.03.1636 in Oud-Beijerland (als kind van enige jaren oud), ovl. 20.03/19.11.1673 in Strijen*, datum/bron: 01.07.2003 DJVp121, DB163.252/115.344.4.[292],[293]

           j.m. wonende te Piershil 1656. Schepen van Piershil 1657/62, armmeester 1662, heemraad van Oud- en Nieuw-Piershil in 1664. Bouwman onder Piershil, vertrok ca. 1665 naar Strijen. Pachter van hofstede en landerijen van de heer van Piershil in Oud-Piershil. Later pachter van ca. 60 mr. land met woning van de HG te Strijen. Was voogd en executeur testamentair van zijn tante Maria Adriaans Hogendijk en Zeger Jacobsz. Kranendonk.

           Hij trouwde Neeltje Cornelisse van der Schoor, getrouwd 21.05.1656 in Westmaas.

 

1199.  Neeltje Cornelisse van der Schoor, geb. in Piershil*, ovl. 19.11/09.12.1673, datum/bron: 01.07.2003 DJVp121, DB163.252, OV2005p169, VERSp37,[294],[295],[296],[297]

           j.d. wonende Westmaas1656. Lidmaat te Westmaas 1649. Testeert met haar man te Westmaas 25.06.1663.

 

1200.  Gerrit Jacobse Braber, gedoopt 14.09.1636 in Oude Tonge, ovl. na 1694, datum/bron: 05.08.2003 OV1974p198.[298]

           Kleinlandbouwer aan de Molendijk te Stad aan 't Haringvliet. Trouwt (2) in 1691 te Stad a. H. Hermtje Barentse Mosselman.

           Hij trouwde Magdalena Lucasse Thiebout, getrouwd 02.10.1655 in Stadt aan 't Haringvliet.

 

1201.  Magdalena Lucasse Thiebout, geb. in Stad aan 't Haringvliet, ovl. 1675/91 in Stad aan 't Haringvliet, datum/bron: 05.08.2003 OV1974p198.[299]

 

1208.  Cornelis (Nieuwenboer), geb. wellicht te Zuid-Beijerland, datum/bron: 08.08.2003 DHW.[300]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

1210.  Philip Cornelisz Moerkerken, ook bekend als van Moerkerken, geb. ca. 1650, ovl. voor 26.02.1702 in Zuid-Beijerland, datum/bron: 26.12.2003 OV1985p158, DJVp98, OV1999p481,479, OV2003p313,[301],[302],[303],[304]

           j.m. van en wonende te Zuid-Beijerland 1675. Over zijn nalatenschap gaven zijn kinderen te kennen "zoals ons bekent is bestaande in weijnich erffert buijtten een cleijn arrebeijders huijsje". Hij trouwde (2) 16.04.1689, te Zuid-Beijerland, Neeltje Ariensdr Ronge (wellicht dezelfde als Neeltje Cornelisdr de Boer, waarmee hij tijdens zijn eerste huwelijk een buitenechtelijke relatie had).

           Hij trouwde Teuntje Pietersdr Rietdijk, getrouwd 21.04.1675 in Zuid-Beijerland.

 

1211.  Teuntje Pietersdr Rietdijk, ovl. 1688 in Zuid-Beijerland*, datum/bron: 24.09.2003 DJVp98, OV1999p481.[305],[306]

           j.d. van de Logger, wonende te Zuid-Beijerland 1675.

 

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Vlaardingen

Suijderent

 

Wapen van Cornelis Ariensz Suijderent, als lid van de vroedschap der stad

Vlaardingen (aangesteld 1701, huwelijkscommisaris 1702/03, schepen 1703/06).

Op grond van dit wapen werd het wapen Zuiderent geregistreerd, zie homepage.

 

Zie kwartier 1024. Bron: A. Knottebelt, Vroedschappen der stad Vlaardingen sedert 1562.

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  M.C. DE KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 525-561).

[3]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[4]  M. C. SIGAL Jr., De wapens der Vlaardingsche vroedschappen (vervolg) (De Nederlandsche Leeuw 1933, kol. 416-420).

[5]  Wapenregistratie, Zuiderent (Maasland) (Gens Nostra 1996, blz. 488-489).

[6]  M. C. SIGAL Jr., De wapens der Vlaardingsche vroedschappen (vervolg) (De Nederlandsche Leeuw 1933, kol. 416-420).

[7]  Wapenregistratie, Zuiderent (Maasland) (Gens Nostra 1996, blz. 488-489).

[8]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[9]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[10]  M.C. DE KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 525-561).

[11]  D. VAN BAALEN, Van Wijn (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 346-377).

[12]  P. VAN DER POLS, VAN DER POLS (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 327).

[13]  Willem van Ham, De Grote Waard, geschiedenis van een Hollands landschap (Uitgeverij 010, Rotterdam, 2003).

[14]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[15]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[16]  Pieter van der Pols, Maar verwondert U, dat ik het nogh soo ver gesleept heb. Uit het leven van Pieter van der Pols, landbouwer te Katendrech (Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht, 4 artikelen, sept. 1997 tot juni 1998).

[17]  Mick van der Pols, Genealogie van der Pols (internet en persoonlijke info via e-mal).

[18]  J. Versluijs, LIDMATEN TE RIDDERKERK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 217-224).

[19]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Weeda (SMH Streekgenealogie SG64).

[20]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[21]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Weeda (SMH Streekgenealogie SG64).

[22]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[23]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[24]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[25]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[26]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[27]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[28]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[29]  Dr. D. W. Gravendeel, QUOTISATIE.. (etc.) TOT REPARATIE VAN DE KERCK EN TOOREN VAN STRIJEN (18 MEIJ 1677) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 17-26).

[30]  Mr. Rijndorp, Swaluwenaren etc. (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1993, blz. 125).

[31]  Notulen Kerkenraad Strijen 1690-1753.

[32]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[33]  Arjen Dijksman, Stamboom Dijksman-de Boer (Geneanet).

[34]  Arjen Dijksman, Stamboom Dijksman-de Boer (Geneanet).

[35]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[36]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[37]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[38]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[39]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[40]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[41]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[42]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[43]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[44]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[45]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[46]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[47]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[48]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[49]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[50]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[51]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[52]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[53]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[54]  T.N. Schelhaas, DE GRAVEN IN DE KERK VAN GOEDEREEDE (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 1- 40).

[55]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[56]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[57]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[58]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[59]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[60]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[61]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[62]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[63]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[64]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[65]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[66]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[67]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[68]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[69]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[70]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[71]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[72]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[73]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[74]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[75]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[76]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[77]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[78]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[79]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[80]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[81]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[82]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[83]  Piet Sanders, Genealogie Oerlemans (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1981, blz. 91-97, 153-155, 263-269).

[84]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[85]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[86]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[87]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[88]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[89]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[90]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[91]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[92]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Doop-, Begraaf- en Trouwboeken en verdere acten.

[93]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[94]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[95]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[96]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[97]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[98]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[99]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[100]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[101]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[102]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[103]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[104]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[105]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[106]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[107]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[108]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[109]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[110]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[111]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[112]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[113]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[114]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[115]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[116]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[117]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[118]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[119]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[120]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[121]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[122]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[123]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[124]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[125]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[126]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[127]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[128]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[129]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[130]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[131]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[132]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[133]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[134]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE PEE UIT HEERJANSDAM (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 129-145).

[135]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[136]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[137]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE PEE UIT HEERJANSDAM (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 129-145).

[138]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[139]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[140]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[141]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[142]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[143]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[144]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[145]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[146]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[147]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[148]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[149]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[150]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[151]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[152]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[153]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[154]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[155]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[156]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[157]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[158]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[159]  drs. A.B. den Haan, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (aanvullingen) (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 380-381).

[160]  Mr. A.K. Vink, Een Molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel (SMH Streekgenealogie SG13).

[161]  Mr. A.K. Vink, Een Molenaars- en vlaskopersfamilie Van Rossum uit 's-Gravendeel (SMH Streekgenealogie SG13).

[162]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[163]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[164]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[165]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[166]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[167]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[168]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[169]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[170]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[171]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[172]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[173]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[174]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[175]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[176]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[177]  Ir C. Baars, Acten van indemniteit ontvangen of verstrekt door de kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703 tot 1811 (Jaarboek Ons Voorgeslacht 1954, blz. 82-122).

[178]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[179]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[180]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[181]  J. C. Kooiman (Kleef), Nugteren - Visscher (vragen) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 12).

[182]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[183]  J. C. Kooiman (Kleef), Nugteren - Visscher (vragen) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 12).

[184]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[185]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[186]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[187]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[188]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[189]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[190]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[191]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[192]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[193]  G. Koote, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[194]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[195]  G. Koote, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[196]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[197]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[198]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[199]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[200]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[201]  Ir C. Baars, Acten van indemniteit ontvangen of verstrekt door de kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703 tot 1811 (Jaarboek Ons Voorgeslacht 1954, blz. 82-122).

[202]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[203]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[204]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[205]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[206]  Pieter den Hartigh, Oude Tonge, Distant ancestors, een studie over de mogelijke ouders van Jan Poulusse Hartich (Verkregen per Mail van de fam. den Hartigh (5 blz. A4)).

[207]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[208]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[209]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[210]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[211]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[212]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[213]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[214]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[215]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[216]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[217]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[218]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[219]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[220]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[221]  MR. J. J. F. LOTS, ING. H. DEN B O E R, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet (De Nederlandsche Leeuw 1980, kol. 266-276).

[222]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[223]  J. MC Lean, GEGEVENS BETREFFENDE HET GESLACHT BOENDER (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 14-16).

[224]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[225]  MR. J. J. F. LOTS, ING. H. DEN B O E R, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet (De Nederlandsche Leeuw 1980, kol. 266-276).

[226]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[227]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[228]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[229]  F. VAN HOORN, BEGRAVEN TE GEERVLIET (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 92-95).

[230]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[231]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[232]  IR. J. MAC LEAN, Hoogendijk- Aendewech-van der Seyden (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 221-223).

[233]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[234]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[235]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 575-577).

[236]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[237]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 575-577).

[238]  Janny Huisman-Bijsterveld 1997, Enige geslachten Bijsterveld in Gelre (1997).

[239]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[240]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[241]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[242]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[243]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[244]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[245]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[246]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[247]  G. Brussaard, Boekrecensie: Het geslacht Brussaart in Nederland (Gens Nostra 2010, blz. 551).

[248]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[249]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[250]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[251]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[252]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[253]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[254]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[255]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[256]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[257]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[258]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[259]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[260]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[261]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[262]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[263]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[264]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[265]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[266]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[267]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[268]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[269]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[270]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[271]  Drs. A.B. den Haan, 200e PENNING DUBBELDAM 1667 (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 201-203).

[272]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel I "Eiland van Dordrecht" (2006, druk Van As, Oud-Beijerland).

[273]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[274]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[275]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[276]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[277]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[278]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[279]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[280]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[281]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[282]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[283]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[284]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[285]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[286]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[287]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[288]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[289]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[290]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[291]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[292]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[293]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[294]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[295]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[296]  K.J. Slijkerman, DE LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN WESTMAAS IN DE JAREN 1647-1653 (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 166-173).

[297]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[298]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[299]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[300]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[301]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEIJERLAND (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166).

[302]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[303]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (II) (Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481).

[304]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 313-318).

[305]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[306]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (II) (Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481).