Gen 11b  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image001

Kasteel Rhoon 1646/47, door Roelant Roghman. bron: Ned. Kastelenstichting

 

bij kwartier 1424:

Het kasteel Rhoon, zoals het in 1598 herbouwd werd, na verschillende keren door oorlogen

en watervloeden verwoest te zijn geweest. In dit kasteel werd Gerrit Leendertsz Coornneef 

in 1680 gegijzeld, daar hij aanvankelijk weigerde de eed als schepen van Rhoon af te leggen. 

 

 

 

Generatie 11b

 

 

1216.  Jan Cornelisz (van) Steenbergen, geb. ca. 1615, ovl. 1648/21.11.1652 in Strijen*, datum/bron: 27.06.2003 OV1986p212, DJVp120.[1],[2]

           Weduwnaar van Pieterge Cornelisdr. van Driel. Boer onder Strijen, woonende op de Moock aldaar 1648. De bakermat van deze oude Strijense boerenfamilie Steenbergen zou gezocht kunnen worden in of nabij het stadje Steenbergen in West-Brabant. In 1644 wordt Jan Corneliszoon Steenbergen, de eerst bekende stamvader van dit geslacht, voor het eerst vermeld. Hij was toen inwoner van Strijen. Wellicht is hij daar met de inpolderingswerkzaamheden terecht gekomen en na zijn huwelijk met een boerendochter blijven hangen.

           Hij trouwde Hendrickje Gerritsdr, getrouwd 10.07.1644 in Hendrik Ido Ambacht.

 

1217.  Hendrickje Gerritsdr, ovl. 10.1669/01.06.1671 in Strijen, datum/bron: 27.06.2003 OV1986p212, DJVp120, CRA p129,[3],[4],[5]

           j.d. van Hendrik Ido Ambacht 1644, boerin aan de Weel in Strijen 1669.

 

1218.  Pieter Gerritsz Molenaer, ook bekend als Weeda, geb. ca. 1620, ovl. 31.10.1711 in Strijen (impost pro deo), datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[6]

           Watermolenaar van de 2 watermolens van het land van Essche onder Strijen 1661/1701. Woonde aan de Schenkeldijk ofwel Nassauenoord onder Strijen.

           Hij trouwde Neeltje Cleysdr, getrouwd ca. 1645.

 

1219.  Neeltje Cleysdr, geb. 25.04.1621 in Barendrecht, ovl. 13.05.1698 in Strijen (impost pro deo), datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[7]

 

1224.  Theunis Pietersz Kleermaecker, ook bekend als Maes, geb. ca. 1623, ovl. 09.1679/26.05.1680, datum/bron: 04.12.2006 DJVp121 /-IIp14 /-III, OV2001p252, OE2003p113,[8],[9],[10]

           Kleermaker te Klaaswaal. Schepen van Klaaswaal 1667/68, diaken 1665/67, 1678. Weerbaar man in 1672.  Trouwt (1) 1645/50 Marya Ariensdr, ovl. voor ca. 1655. Transporteert 17.01.1667 een huis met erf aan de Molendijk van Klaaswaal aan Jacobs Imants voor 270 Car. gld.

           Hij trouwde Adriaantje Janse Pons.

 

1225.  Adriaantje Janse Pons, ovl. na 06.09.1686, datum/bron: 05.02.2007 DJVp121 /-IIp14, OV2001p252l, OV2006p460,[11],[12],[13]

           Trouwt (1) haar stiefoom Joost Jacobs Meijnaert ovl. 1753/54.

 

1226.  Huigh Aerts Klootwijck, geb. ca. 1617 in Kleine Lindt, ovl. kort na 30.03.1674, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p251, DJVp121.[14],[15]

           Boer onder 's-Gravendeel. Koopt in 1652 een huis aan de Oud-Bonaventuurse dijk en ca. 300 roeden land, waarvoor een schuldbrief van 513 Gld opgemaakt wordt. In 1674 wordt een huis, schuur, boomgaart etc. van Huigh in het openbaar verkocht, omdat Huigh nalatig was in betalingen. In 1680 staat Huighs weduwe in het kohier van het familiegeld vermeld als zijnde een arme vrouw.

           Hij trouwde Geertruit Gijsberts Groote, getrouwd ca. 1660.

 

1227.  Geertruit Gijsberts Groote, geb. in Strijen*, ovl. in Klaaswaal, begraven 10.05.1707 in Numansdorp, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p251, DJVp122.[16],[17]

           Woont in de Langestraat te 's-Gravendeel in 1680, vestigt zich met haar 3e man 1681 met attestatie van Klaaswaal te Numansdorp. Trouwde (1) Cornelis Gielen Houck. Trouwde (3) ca. 1681 Arie Cornelisz Weeda (wellicht boer in Cromstrijen, die in 1672 100 bossen stro leverde aan de Prins van Oranje).

 

1228.  Cornelis Pleune de Best, ovl. 07.1674/18.05.1677 in Strijen*, datum/bron: 28.06.2003 DJVp123.[18]

           Wellicht boer, bezat een huis "aende geldeloose padt" in het Land van Esch bij Strijen.

           Hij trouwde Maria Ariens Balenaer, ook bekend als Marijtje Besteman, getrouwd voor 06.03.1669.

 

1229.  Maria Ariens Balenaer, ook bekend als Marijtje Besteman, ovl. na 18.05.1677, datum/bron: 28.06.2003 DJVp123.[19]

           Woonde op het dorp te Strijen in 1677.

 

1230.  Jan Cornelisse Jabaey, ook bekend als Jabeie, Labaey, geb. 1634/35 in (6 jaar op 03.02.1641), ovl. 05.1705/11.02.1708, datum/bron: 17.07.2007 DJVp123, GJab, Mol, OV2007p111,[20],[21],[22],[23]

           Jan Jabaij was boer aan de Keysersdijk in Nieuw Bonaventura onder Strijen/Cillaarshoek. Hij was landgebruiker in het Oude Land van Strijen en in Nieuw-Bonaventura. Schepen van Cillaarshoek 1705. Testeerde te Strijen met zijn vrouw in 1681. Jan Cornelis Jabeie is lidmaat in Cillaarshoek 16.10.1667, koopt tienden in Strijen 1679. Hij doet bijdragen aan het kerkrepertorium Strijen 1677 f 10,--.

           Hij trouwde Maijke Pieters, getrouwd voor ca. 1660.

 

1231.  Maijke Pieters, ovl. 04.1700/11.02.1708, datum/bron: 17.07.2007 DJVp123, GJab, Mol, OV2007p111,[24],[25],[26],[27]

           Lidmaat te Cillaarshoek 1667, dito in 1691. Cillaarshoek 1708: Jan Cornelisse Jabaaij zaliger en Marijke Pieters za. hebben de volgende kinderen: Pietertje Jans Jabaaij gehuwd met Bastiaan Jacobs Hoogewerff (marsman van de lande van Strien), Marijke Jans Jabaaij (weduwe van Dirk Jacobs Vermeulen) gehuwd met Pleun Cornelisse de Rest en Pieter Jans Jabaaij gehuwd met Arjaantje Teunisse Coppe.

 

1232.  Meeuwis Dircks Kranenburg, ook bekend als Bartholomeus, Meus, geb. jan 1611 in Numansdorp, ovl. 15/19.12.1669 in Strijen, datum/bron: 15.03.2005 OV1995p365, DJVp123, OV2004p352, BB2p251,[28],[29],[30],[31]

           Bouwman in Nieuw-Bonaventura op een "schoone wooninge", nl. de latere "Landzigt", een pachthoeve aan de Broekseweg 2a-4. Hij voerde als eerste van zijn geslacht de naam Kranenburg of Cranenburgh. Schepen van Strijen 1657/58, ouderling 1657, dijkgraaf van de Brouck 1661, 63, 65, 69. Testeerde met zijn vrouw te Strijen 13.04.1658 en 04.02.1663. Testeerde alleen 15.12.1669. Bij de 200e penning in 1667 worden hij en Geertrui's kinderen aangeslagen voor tesamen 6000 gld of ponden. In het kohier van de 200e penning van 1668, worden de kinderen Truyggie Jacobs Esseboom en Meeuwes Dircxs, wonende besuyden den Langendam, aangeslagen voor 30 gld (dus een vermogen van 6000 gld). Truyg is dan dood en de boedel merkwaardigerwijze insolvent. (Details over de verschillende transacties zijn te vinden in OV 2004 blz. 362/56). Ondanks aanvankelijke materiele voorspoed liet Meeuwis dus een insolvente boedel na, waardoor zijn enige zoon Dirck een nieuwe start moest maken.

           Hij trouwde Geertruijt Jacobs Esseboom, getrouwd ca. sept. 1649.

 

1233.  Geertruijt Jacobs Esseboom, geb. ca. 1610, ovl. 04.02/28.04.1665, datum/bron: 15.03.2005 OV1995p365, DJVp123, OV2004p352,[32],[33],[34]

           tr. (1) Strijen 27.03.1629 (de veel oudere) Hendrick Huygen van der Linde, boer gegoed voor 8000 gld in 1626. Geertrui had een flink aantal kinderen uit haar eerste huwelijk.

 

1234.  Willem Jans Bosman, ovl. 12.1662/02.04.1663, datum/bron: 24.06.2003 DJVp123, OV2008p371.[35],[36]

           Bouwman te Nieuw Cromstrijen. Testeerde met zijn vrouw 24.01.1661 te Strijen. Zijn ouders zijn in de wijde omtrek onvindbaar, wellicht uit een andere streek of een ander land.

           Hij trouwde Neelde Corsdr Spruijt, getrouwd voor 29.12.1653.

 

1235.  Neelde Corsdr Spruijt, geb. ca. 1620, ovl. na 1683, datum/bron: 24.06.2003 DJVp123.[37]

           Zij huwde (1) na 03.05.1643 met Herman Adriaensz Polderman, daarna (2) voor 14.08.1652 met Andries Pietersz Munter. Ze huwde (4) ca 1664 met Cornelis Reijniersz Vos en (5), huw. voorw. Strijen 03.06.1679, met Cornelis Gijsbertsz Esseboom. [Zie: Genealogische Bijdragen Leiden e.o. jg. 9, nr. 1, jan. 1994: P. W. C. van Kessel: "Blauwbaard of Vamp?" over de 5 huwelijken van Neeltgen Spruijt].

 

1236.  Jan Dammasz Oudeklem, ovl. 25.10.1698 in Strijen (6 gld impost), datum/bron: 28.06.2003 OV1979 p246, DJVp124.[38],[39]

           Heemraad van de Oudeclempolder in 1682. Schepen van Strijen in 1666/97, lid van de hoge vierschaar 1669, 92. Op 30.03.1660 kocht Jan een hofstede aan de Weel onder Strijen. In 1670 lag Jan ten gevolge van een ongeluk te bed en testeerde hij met zijn vrouw. Hun kinderen zouden gezamelijk 3000 Carolus guldens erven. In 1674 woonde hij aan de Weel onder Strijen en 3 jaar later te Strijen, wanneer hij op 18.05.1677 f 25,- bijdroeg voor de reparatie aan de kerk. Als heemraad van de Oudeklempolder had hij in 1682 een geschil met de bestuurders van het land van Esch. Het ging hier over het openen van een sluis. Hij dreigde deze met geweld te zullen openen als dit niet spoedig zou gebeuren. Hij bezat landerijen in de Oudeklempolder. In 1690 woonde hij weer aan de Strijense Westdijk en pachtte landerijen in de polders Oudeklem en Groot-Cromstrijen van leden van de regentenfamilie Van Strijen. Hij trouwde (2) als weduwnaar van Aaltje Cornelis 16.10.1692 (huwelijkse voorwaarden) Maaijke Huijge van der Pols (Bron: RA 1 SAP), een dochter van zijn vaders neef Huijgh Leenaarts Vrancken.

           Hij trouwde Aelde Cornelisd Esseboom, getrouwd voor 1660.

 

1237.  Aelde Cornelisd Esseboom, geb. ca. nov. 1637 in Maasdam*, ovl. na 1678, datum/bron: 28.06.2003 OV1979 p246, DJVp124.[40],[41]

 

1238.  Bastiaan Cornelisz Boer, geb. ca. 1643 in Strijen, ovl. 28.10.1712 in Strijen (impost f 30,-), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p118, DJVp124.[42],[43]

           Bouwman op de hofstede Leeuwensteyn in Nieuw-Bonaventura onder Strijen. Schepen van Strijen tussen 1669 en 1700, lid van de hoge vierschaar 1669, 92. Dijkgraaf van de Nieuwe Noordkavel van de Broek 1681/82, van de Zuidcavel 1679/82, van het Kooiland 1690, van niet nader genoemde polders tussen 1684 en 1707. Ouderling te Strijen 1682. Bastiaan werd een belangrijk man te Strijen, wat mede samenhing met zijn tweede huwelijk met een rijke boerendochter en het uitgebreide landbezit, dat hij zich wist te verwerven. Zo wordt hij in 1677 voor 30 gld. aangeslagen ter reparatie van de kerk en toren van Strijen, waarmee hij tot de 11 rijkste inwoners van de jurisdictie Strijen behoort. In 1679 verklaren Bastiaan en zijn vrouw voor 8000 gld. gequotiseerd te zijn in de 200e penning. De kinderen kregen bij overlijden van een der ouders volgens testament van 1685 bij mondigheit of eerder huwelijk 2000 Carolus guldens. Trouwde (1) Arjaantje Isaax.

           Hij trouwde Lijntje Ariensdr Meerenburgh, getrouwd 20.09.1675 Dordrecht (huw. voorw.).

 

1239.  Lijntje Ariensdr Meerenburgh, ovl. 20.05.1719 in Strijen (impost 3 gld), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p118, DJVp124.[44],[45]

 

1244.  Jan Jorisz Meijboom, gedoopt 12.08.1657 in Dubbeldam, ovl. 29.06.1735 in Dubbeldam (impost pro deo), datum/bron: 26.12.2003 DJVp124, OV2003p176, OV2003p347,[46],[47],[48]

           Woonde te Dubbeldam, diaken 1723/24, tot ouderling verkozen dec. 1728.

           Hij trouwde Ariaentie Jacobsdr de Jong, ook bekend als 't Jong, getrouwd 07.12.1687 in Dubbeldam.

 

1245.  Ariaentie Jacobsdr de Jong, ook bekend als 't Jong, gedoopt 12.12.1666 in Dubbeldam, ovl. na 23.06.1715 (doop van een kind te Dubbeldam), datum/bron: 28.06.2003 DJVp124.[49]

 

1246.  Jan Boudewijns de Wolff, geb. in Vianen*, ovl. 06.06/25.11.1695, datum/bron: 04.12.2006 DJVp125 /-III.[50]

           Vlasser aan de Noord-Voorstraat te 's-Gravendeel 1777, 78. Kerkmeester van 's-Gravendeel 1677/78. Met zijn vrouw als lidmaat vermeld te 's-Gravendeel 1706.

           Hij trouwde Weijntje Jansdr van Strijen, getrouwd ca. 1677.

 

1247.  Weijntje Jansdr van Strijen, ovl. 25.08.1731 in 's-Gravendeel (impost f 3,-), datum/bron: 21.05.2003 DJVp125.[51]

 

1248.  Hendrik Dirksen van der Linden, ook bekend als Hendric Dirksen van der Linde, geb. ca. 1650 in Mookhoek (Strijen), ovl. 30.11.1689 in Strijen, datum/bron: 27.08.2003 GvdL, EE, BL1974p131,[52],[53],[54]

           j.m. won. te Strijen 1676. Hendrik was bouwman, eerst te Heinenoord, later te Strijen. Gebruikt in 1688 27  morgen land in Nieuw-Bonaventura (GA Strijen). Hij bezit in 1698 land in Bonaventura. Heeft een zerk in de N.H. Sint Lambertuskerk te Strijen: "HIER LEYT BEGRAVEN HENDRICK DIRCXSEN VAN DER LINDEN STERFF DEN 30-EN NOVEMBER AN° 1689 WAS OUT 39 JAREN". Het wapen op deze zerk laat een lindeboom op grond zien.

           Hij trouwde Ercsie Jans Sneep, ook bekend als Erssie, Erxje, Emtie, getrouwd 02.03.1676 in Mijnsheerenland (otr).

 

1249.  Ercsie Jans Sneep, ook bekend als Erssie, Erxje, Emtie, geb. ca. 1654 in Mijnsheerenland, begraven 17.11.1720 in Strijen (aang, recht 6 gld), datum/bron: 10.08.2003 BL1974p131, GvdL.[55],[56]

           j.d. van Mijnsheerenland 1676. Hertrouwde 18.01.1691 te Strijen met Johannes Jansz. Reijerkerck, geboren ca. 1654 te Ridderkerk, landbouwer en schepen, overleden 17.03.1729 te Strijen.

 

1250.  Jan Leenderts Reijerkerk, geb. ca. 1643 in Ridderkerk, begraven 12.08.1701 in Strijen, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[57]

           In 1702 transporteren de testementaire voogden zijner minderjarige kinderen aan Fop Pieters Verweel sekere huijsinge schuijr en erve staende en gelegen aan de Strijense Westdijk. Bij het huis etc. volcht nog het gewas: te velde stende op 14 mergen lant gelegen in Nieuw-Cromstrijen scharlaekensoort als Numanspolder de koop bij de coper gekocht om f.1600-0-0.

           Hij trouwde Aryaantje Jansdr Reijerkerk, getrouwd 1680.

 

1251.  Aryaantje Jansdr Reijerkerk, geb. ca. 1652 in Strijen, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[58]

 

1252.  Willem Bakker, datum/bron: 09.08.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

1254.  Jan Jorisz Meijboom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 12.08.1657 in Dubbeldam, ovl. 29.06.1735 in Dubbeldam (impost pro deo), datum/bron: 26.12.2003 DJVp124, OV2003p176, OV2003p347,[59],[60],[61] Hij trouwde Ariaentie Jacobsdr de Jong, ook bekend als 't Jong, getrouwd 07.12.1687 in Dubbeldam.

 

1255.  Ariaentie Jacobsdr de Jong, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als 't Jong, gedoopt 12.12.1666 in Dubbeldam, ovl. na 23.06.1715 (doop van een kind te Dubbeldam), datum/bron: 28.06.2003 DJVp124.[62]

 

1256.  Cornelis Cornelisz Molendijk, gedoopt 01.12.1658 in Dubbeldam, ovl. 07.04.1723 in Dubbeldam (impost 3 gld), datum/bron: 26.12.2003 GMD, KAM, OV2003p346, GN2006p86,[63],[64],[65],[66]

           Schepen en "capitein-schepen" van Dubbeldam 1701, 1723, diaken 1688/90, ouderling 1694/95, 1706, 11, 18, bouwman op de hofstede "Molezigt". [In de gehele 18e eeuw zijn verschillende Molendijken schepen te Dubbeldam. In Dubbeldam zijn van hen veel aangiftes voor het trouwen in de 1e Classe bekend, waaruit blijkt deze Molendijks vrij welgesteld waren].

           Hij trouwde Weijntje Ariens in 't Veld, getrouwd 30.04.1684 in Dubbeldam.

 

1257.  Weijntje Ariens in 't Veld, gedoopt 20.03.1661 in Dubbeldam, ovl. 07.10.1747 in Dubbeldam (impost 3 gld), datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM, GN2006p86,[67],[68],[69]

 

1258.  Arie Bosch, geb. ca. 1651 in Dubbeldam, datum/bron: 12.07.2003 FamS.[70]  Hij trouwde Barber Janson, getrouwd 19.11.1684 in Dubbeldam.

 

1259.  Barber Janson, geb. ca. 1663 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 FamS.[71]

 

1272.  Bastiaan Cornelis Niemansverdriet, gedoopt in Klaaswaal, ovl. 27.02.1738 in Klaaswaal (aang, impost), datum/bron: 07.08.2003 KAM, Mol.[72],[73]

           Bastiaan was schepen te Klaaswaal in 1711 en president schepen, dijkgraaf te Groot-Cromstrijen 1711/32, lidmaat te Klaaswaal in 1710, diaken 1710...1726 en ouderling in 1732/33.

           Hij trouwde Lijntje Bastiaans van Es, ook bekend als van der Nes, getrouwd 14.05.1702 in Klaaswaal.

 

1273.  Lijntje Bastiaans van Es, ook bekend als van der Nes, geb. ca. 1670 in Klaaswaal (Oude Sluis), gedoopt 01.07.1748 in Klaaswaal, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[74]

 

1274.  Jan Andriesz de Kat, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 13.11.1678 in Westmaas, ovl. voor 1721, datum/bron: 07.08.2003 KAM, KSB, Mol,[75],[76],[77] Hij trouwde Anna Bastiaans Gelderblom, getrouwd 13.05.1703 in Sint Anthoniepolder.

 

1275.  Anna Bastiaans Gelderblom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 20.04.1681 in Sint Anthoniepolder, begraven 28.12.1746 in Greup-Westmaas, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[78]

 

1276.  Jan Pieters Maet, geb. 03.12.1679 in Nieuw-Beijerland, ovl. na 05.05.1726, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[79]

           Bouwman en heemraad van Groot-Cromstrijen. Hij had een buitenechtelijke zoon Jan bij Neeltje Geldersdr. Schalkoort.

           Hij trouwde Ariaantje Ariens Charlois, getrouwd 10.05.1705 in Numansdorp.

 

1277.  Ariaantje Ariens Charlois, geb. in Groot-Cromstrijen, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[80]

 

1278.  Jacob Jacobsz Barendregt, gedoopt 12.09.1676 in Sint Anthoniepolder, ovl. 1747 in Maasdam, datum/bron: 25.04.2020 HB, WV.[81],[82]  Hij trouwde Pleuntje Bastiaans Gelderblom.

 

1279.  Pleuntje Bastiaans Gelderblom, gedoopt 08.12.1678 in Sint Anthoniepolder, ovl. ca. 1726 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 25.04.2020 HB, WV.[83],[84]

 

1280.  Hendrik Jans Monster, ook bekend als Munster, geb. ca. 1610 in Aalst*, gedoopt in Wijck*, ovl. voor 1658 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 22.05.2003 MONp33, PromIIp123, bhic,[85],[86],[87]

           j.m. van Wijck bij Heusden (wellicht de plaats van de doop, bij zijn broer Gijsbert wordt Aelst in de Bommelerwaard als afkomst aangegeven). Bouwman te Sint Anthoniepolder, vermeld in de polderrekeningen van S.A.P., o.a. in 1634. Genoemd als koper en borg op verkopingen 1642, 45, 46. Het wapen van de familie werd pas in 1989 vastgelegd, daar geen oud wapen gevonden werd. Het vertoont 3 vlasbloemen op een hoekig doorsneden veld in de vorm van 2 M's, naar de 2 gebroeders Monster. De tak van Hendriks oom Claes is later uitgestorven.[88]

           Hij trouwde Marichje Jacobsd, getrouwd 26.12.1632 in Sint Anthoniepolder.

 

1281.  Marichje Jacobsd, ovl. na 15.6.1675, datum/bron: 22.05.2003 MONp32, PromIIp123, bhic,[89],[90],[91]

           Bij haar huwelijk j.d. uyt de Linde (Land van Cuijk). Cuijk 19-4-1646: Anneken Jans, wed. Dirck Jacops, Dirck Jacops te Klein Linden, Jan Jacops, Dircxken Jacops, Lensch Jacops ruijter onder den compagnie van den Ritmeester Wint, Govert Jans Smit namens Hendrick Jans van Munster en Mariken Jacops, verkopen 2 percelen bouwland gelegen te Catwijck. (Katwijk aan de Maas en Klein Linden beiden in het Land van Cuijk). Zij trouwt (2) te Sint Anthoniepolder 02-11-1658 (otr) met Joost Cornelisz. Cuijk 3-6-1660: Jan Jacobs en Griettije zijn vrouw; Joost Cornelissen en Mariechje Jacops echtelieden voor hunzelve alsmede zich sterkmakend voor de 4 onmundige kinderen van voorschreven Mariechje Jacops bij Hendrick Jans zaliger; Egbert Peeters en Hilleke Jacops echtelieden als erfgenamen van Jacop Lienssen hebben gevest aan Jacop Jans op Katwijk een stuk land genaamd de Corte Voren op Katwijk met een zijde op de dijk aan de Maas, andere zijde neffens de voorschreven Jacop Jans erf, een eind op Merrij Hermens erf, laatste eind op de Loocamp. Op 15-06-1675 krijgt Francois de Caesteker van Marigje Monster (vrouw van Hendrik Monster) gelden voor huur van land onder Sint Anthoniepolder.

 

1282.  Andries Ariensz Polderdijck, geb. ca. 1600, ovl. 04.1687/01.05.1694, datum/bron: 27.05.2003 MONp36,Mol, PromIIp123, OV2010p177,[92],[93],[94],[95]

           Boer aan de poldersen dijck te Sint Antoniepolder. Schepen 1665 en armmeester 1664 van Sint Anthoniepolder. Trouwt (2) ca. 1647 met Jannichie Willems Polderdijck.

           Hij trouwde Neeltje Pieters Stooker, getrouwd 03.10.1629 in Sint Anthoniepolder.

 

1283.  Neeltje Pieters Stooker, geb. ca. 1600 in (17 jaar 15.06.1617), ovl. 1645/46, datum/bron: 28.05.2003 GST, MONp36, Mol, OV2010p177, OV2021p64,[96],[97],[98],[99],[100]

           j.d. van 's-Gravendeel 1629, aangenomen Sint Anthoniepolder 23.04.1639.

 

1284.  Cornelis Dircks Boertje, ovl. voor 20.11.1613 in Barendrecht, datum/bron: 12.10.2003 PromIIp123.[101]  Hij trouwde Maritge Cornelis, getrouwd ca. 1591.

 

1285.  Maritge Cornelis, ovl. voor 15.05.1639 in Barendrecht, datum/bron: 12.10.2003 PromIIp123.[102]

           Huwt (2) te Barendrecht 23.01.1614 Joris Adriaens.

 

1286.  Teeuw Claesz (van Chaem), ovl. na 14.08.1670, datum/bron: 12.10.2003 PromIIp123.[103]  Hij trouwde NN.

 

1287.  NN.

 

1288.  Cornelis Gielen Bestebroer, gedoopt 17.12.1642 in Puttershoek, ovl. 19.09.1704 in Maasdam, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp123.[104]

           Huwt (2) te Puttershoek 05.08.1663 met Francijntje Frans. Huwt (3) te Maasdam in 20.11.1701 Neeltje Hendriks Kasteleijn.

           Hij trouwde Marijgien Ariens Rietveld, getrouwd 12.03.1662 in Barendrecht.

 

1289.  Marijgien Ariens Rietveld, geb. in Benschop, ovl. mrt 1663 in Puttershoek, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp124.[105]

 

1290.  Arij Andriesz Polderdijk, gedoopt 18.01.1632 in Sint Anthoniepolder, ovl. voor 20.01.1669, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp124, Mol, OV2010p179,[106],[107],[108] Hij trouwde Joosie Gerrits, getrouwd 24.10.1654 in Puttershoek.

 

1291.  Joosie Gerrits, ovl. 23.11.1676 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp124.[109]

           j.d. van Oostendam. Huwt (2) te SAP 01.01.1670 met Cornelis Teunisz Breur.

 

1292.  Jan Meeuwisz Roos, gedoopt 03.05.1648 in Sint Anthoniepolder, ovl. voor 16.02.1686, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp124, DHW.[110],[111]

           Schipper. 16.10.1676: Transport van een huis t.b.v. Jan Meeuwis Roos. Comparanten Maria Jans (Kieboom) wed. van Meeuwis Pieters Metselaar geass. met Jacob Pieters Metselaar Westmaas, haar voogd. Jan Meeuwis Roos, onze schipper, haar zoon, koopt het huis waarin hij al woont.

           Hij trouwde Ariaentie Teunis, getrouwd 30.12.1668 in Sint Anthoniepolder.

 

1293.  Ariaentie Teunis, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp124, DHW.[112],[113]

           j.d. van Maasdam. Trouwt (2) SAP 24.03.1686 Tonis Tonisse van Capelle, geb. op 0209.1633 in Zierikzee.

 

1294.  Pieter Jansz Hartigveld, ook bekend als de Munnick, gedoopt 18.01.1643 in Puttershoek, ovl. voor 22.06.1689, datum/bron: 27.05.2003 SMH, SG365, GN1989p8, OV1955p63,[114],[115],[116],[117]

           j.m. van en wonende te Puttershoek 1665. Pieter was schipper van Puttershoek op Rotterdam, schepen van Puttershoek 1689, diaken 1669, 76. Pieter betaalt erfpacht 1679/93 voor een huis met erf en een pakhuis aan de Westhavenzijde (van ouds 't Schippershuis). Wordt in dezelfde periode genoemd als eigenaar van het pand Weverseinde 1. Huwt (2) Strijen 01.30.1681 met Sara Postelius, j.d. van Strijen, overl. vóór 18.01.1692.

           Hij trouwde Geertruij Cornelis (Barendrecht), getrouwd 15.03.1665 in Puttershoek (otr).

 

1295.  Geertruij Cornelis (Barendrecht), gedoopt 14.10.1640 in Puttershoek, begraven ca. 1679 in Puttershoek, datum/bron: 27.05.2003 SMH, GN1989p8, OV1955p63, PromIIp124,[118],[119],[120],[121]

           Bij haar huwelijk in 1665 j.d. van en wonende in Puttershoek. Pieter Jans Hartigsveld betaalt in 1679 voor het graf van zijn vrouw f 6-0-0.

 

1300.  Pieter Andries Pijlaard, datum/bron: 04.10.2003 SMH.[122]

 

1304.  Cornelis Leendertsz Borst, bijnaam "den Ouden", datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p38.[123]

           Wonende te Krimpen a/d IJssel, kocht land van zijn broers 1668, voogd over de kinderen van zijn broer Cornelis 1671.

           Hij trouwde NN.

 

1305.  NN, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p38.[124]

 

1306.  Arien Symonsz (van der Ruyt), datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39.[125]  Hij trouwde Maeritgen Jaspersdr.

 

1307.  Maeritgen Jaspersdr, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p39.[126]

 

1308.  Herbert Willemsz, geb. ca. 1630 in Stormpolder, ovl. 04.07.1691 in Stormpolder, begraven in Capelle a/d IJssel (in een half graf in de kerk), datum/bron: 05.10.2003 OV1970p187.[127]

           Heemraad van Stormpolder. Genoemd in een verkoopakte van 23.04.1671 met zijn broer Willem Willemsz, en de nagelaten kinderen van zijn broer Floris Willemsz, bij de verkoop van een huis, erf en schuur te Stormpolder, afkomstig van (hun overleden oom) Cornelis Florisz.

           Hij trouwde Neeltje Adriaensdr, getrouwd 15.01.1658 in Rotterdam (otr. 25.11.1657 te Capelle a/d IJssel).

 

1309.  Neeltje Adriaensdr, geb. in Capelle a/d IJssel, ovl. 02.04.1718 in Stormpolder, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p187.[128]

 

1310.  Cornelis Huijgen Schoonder, geb. ca. 1630 in Capelle a/d IJssel, begraven 17.06.1686 in Capelle a/d IJssel (kerk, kleed: 6-12-0), datum/bron: 23.01.2016 JB.[129]

           Bij zijn huwelijk weduwnaar van Trijntje Klaassen (ca. 1635- ca.1658), met wie hij trouwde (1) op 09.04.1656 in Capelle a/d IJssel. Cornelis Huijgen Schoonder woonde in 1681 'Aen ’s Gravenwegh in Capelle op d’IJssel'. Capelle a/d IJssel, 12.10.1681: Cornelis Maertensz Breur, Pieter Pietersz Baes, Cornelis Huijgen Schoonder, erfgenamen van wijlen Pieter Pietersz Croon, optredend mede voor de andere erfgenamen, machtigen Dirck Meesters, notaris en procureur te Rotterdam, om beslag te leggen op het land in het ambacht van Kralingen dat Pieter Du Bois heeft nagelaten, waarop zij gehypothequeerd zijn, en de voogden van diens nagelaten weeskinderen daarbij te betrekken.

           Hij trouwde Aaltje Michielsen (de Jonge), getrouwd 19.10.1659 in Capelle a/d IJssel.

 

1311.  Aaltje Michielsen (de Jonge), geb. ca. 1635, datum/bron: 23.01.2016 JB.[130]

           Capelle a/d IJssel, 27.06.1677: Cornelis Huijgen en zijn vrouw Aeltie Michiels, wonend in de heerlijkheid van Capelle, benoemen elkaar tot erfgenaam. Als voogden over hun na te laten kinderen benoemen zij Arien Huijgen Schoonder te Nieuwerkerk en Cornelis Michielsz de Jonge te Capelle.

 

1312.  Cors Ariens (Mookhoek), ovl. voor 1685, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[131]

           Veerman te 's-Gravendeel 1678. Voogd bij het testament 1679 van zijn broer Cornelis Ariens Mookhoek en Ariaantje Ariens de Man.

           Hij trouwde Barber Arijens de Man.

 

1313.  Barber Arijens de Man, geb. ca. 1643, ovl. 26.01.1701 in 's-Gravendeel (aang.), datum/bron: 23.09.2003 SG439.[132]

           Van Ridderkerk. Zij hertrouwt 1685 Leendert Japhets in 't Veld.

 

1314.  Paulus Reijne van der Linden, ovl. voor 1727, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[133]  Hij trouwde Bastiaentje Corsse Mookhoek.

 

1315.  Bastiaentje Corsse Mookhoek, datum/bron: 23.09.2003 SG439.

 

1316.  Jan Jacobs van der Giessen, ook bekend als Smitt, ovl. na 1680, datum/bron: 13.10.2003 Mol.[134]

           Smid aan de Zuid-Voorstraat te 's-Gravendeel 1680.

           Hij trouwde Jasperijntje Mathijsse, getrouwd ca. 1671.

 

1317.  Jasperijntje Mathijsse, datum/bron: 13.10.2003 Mol.[135]

 

1320.  Arie Andriesse Timmerman, ook bekend als Van der Wulp, geb. ca. 1630 in 's-Gravendeel, ovl. kort na 09.11.1681 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[136]

           tr. als j.m. van 's-Gravendeel. Verkoopt 1658 huis in de Korte Kerkstraat, in 1680 timmerman in de Kerkstraat.

           Hij trouwde Emmeken Jans van der Wier, getrouwd 01.04.1657 in Maasdam.

 

1321.  Emmeken Jans van der Wier, geb. ca. 1635 in Maasdam, ovl. na 1681, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[137]

           j.d. van Maasdam 1657. Medeerfgename van Neeltje Cornelisse van Strijen 1794 (ze is dan weduwe).

 

1324.  Cornelis Jans van Strijen, datum/bron: 17.07.2003 GST, KHN.[138],[139]

           Vermeld in 1680, als hun zoon in Oost-Indië is.

           Hij trouwde Jaepie Leenderts ('t Jong).

 

1325.  Jaepie Leenderts ('t Jong), ovl. na 1714 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, KHN, OV2021p67,[140],[141],[142]

 

1326.  Arie Pieters Weeda, datum/bron: 10.10.2003 KHN.[143]

           Vermeld 's-Gravendeel 1663. Testeert met zijn vrouw te 's-Gravendeel 1708.

           Hij trouwde Cornelia Ariens Wagemaker, ook bekend als Boer.

 

1327.  Cornelia Ariens Wagemaker, ook bekend als Boer, geb. ca. 1634, datum/bron: 10.10.2003 KHN.[144]

 

1328.  Regier (Reijnier) Heyndricksz van den Bergh, gedoopt 16.08.1643 in Stad aan 't Haringvliet, datum/bron: 10.09.2003 PromXIp57.[145]

           Wonende te Middelharnis 1668.

           Hij trouwde Jannetje Samuels van Lis, getrouwd 13.10.1668 in Den Bommel (otr).

 

1329.  Jannetje Samuels van Lis, datum/bron: 10.09.2003 PromXIp57.[146]

           Lidmaat Den Bommel 1691.

 

1334.  Maerten Wardenier, geb. ca. 1620 in Snellegem (BE), ovl. voor 01.04.1678 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.07.2003 CR.[147]

           Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

           Hij trouwde Tanneke Jansdr, getrouwd 27.02.1656 in 's-Gravendeel.

 

1335.  Tanneke Jansdr, geb. ca. 1625, ovl. voor 01.04.1678 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.10.2015 CR.[148]

 

1336.  Arij Ariens van der Wulp, ovl. voor 1705, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[149]

           Is in 1672 molenaar.

           Hij trouwde Lijsbeth Hendriks van Spal, getrouwd ca. 1670.

 

1337.  Lijsbeth Hendriks van Spal, gedoopt 27.06.1649 in Westmaas, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[150]

 

1338.  Cent Maartense Wardenier, ook bekend als Warnier, geb. ca. 1635, begraven 28.09.1717 in 's-Gravendeel (graf 4, classe f 3.-), datum/bron: 16.07.2003 SG463, SMH.[151],[152]

           Testament 22.08.1703. Huurt land van Maarten Corn de Regt in 1705.

           Hij trouwde Lijntje Ariens Lodder.

 

1339.  Lijntje Ariens Lodder, geb. ca. 1640, ovl. 14.09.1719 in 's-Gravendeel (aang, classis f 3,-), datum/bron: 16.07.2003 SG463, SMH.[153],[154]

           Wordt betaald uit de boedel van Arie Jans de Man op 1.6.1719.

 

1340.  Hendrik van Moerkerken, geb. ca. 1640 in Goes*, ovl. 01.02.1723 in 's-Gravendeel (aang, f 3.-), datum/bron: 11.10.2003 sGDp166, SG635, SMH,[155],[156],[157]

           j.m. van Goes in Zeeland, won. te 's-Gravendeel 1669. Schoolmeester, koster, voorzanger, grafdelver te 's-Gravendeel, schepen 1700/02. Mr. Hendrik's inkomsten bedragen 87 gulden per jaar voor het schoolhouden en klokluiden, 5 gulden voor het bezorgen der stoven en het gestoelte van de heren Schout en het Geregt staande in de kerk, en 3 gulden voor het schoonmaken der dorpsstraten en stoepen. Hij heeft tevens de zorg over het kerkhof. Merkwaardigerwijze wordt hij later schepen van 's-Gravendeel en behoort daarmee tot het bestuur, waaraan hij verantwoording schuldig is.

           Hij trouwde Sijtje Willems Bijl, ook bekend als van Ridderkerk, getrouwd 08.11.1669 in Dordrecht.

 

1341.  Sijtje Willems Bijl, ook bekend als van Ridderkerk, ovl. na 1706, datum/bron: 11.10.2003 SMH, SG635.[158],[159]

           Hendrick en Sijtje, beide ziek, testeren 11.10.1689. Als voogd voor de kinderen wordt benoemd haar broer Pleun Willems, Ridderkerk. In 1706 wordt ze nog vermeld als Sijtje Willems Ridderkerk.

 

1342.  Bastiaen Hendricks Vlasblom, ovl. 12.04.1703 in 's-Gravendeel (classis f 3,-), datum/bron: 19.07.2003 SMH.[160]

           Bastiaen Vlasblom is kerkmeester in 1695/96, schepen van 's-Gravendeel in 1702. In 1679 benoemd tot voogd van de nagelaten kinderen van Leentje Rochusse Visser. Is koper of borg op veiling voor vee en huisraad in 1695.

           Hij trouwde Willemeijntje Jans van Strijen, ook bekend als Willempje.

 

1343.  Willemeijntje Jans van Strijen, ook bekend als Willempje, ovl. in/na 1727 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 SMH.[161]

           Woont in 1727 te 's-Gravendeel. Testament 's-Gravendeel op 07.04.1703, Bastiaan is ziek, Willempje gezond, ze maken elkaar erfgenaam. Haar 2 kinderen Hendrick en Maaijke worden in 1707 tot erfgenamen benoemd van hun grootmoeder Mayke Rochusse Visser. Schoonzoon Dirk van Moerkerken wordt voogd.

 

1344.  Pieter Gijsberts de Hoogh*, geb. ca. 1640/50 in Sleewijk*, datum/bron: 16.06.2005 AvA.[162]

           Trouwt (2) Wouterke Gielen van Es.

           Hij trouwde Cuijntje Francke*.

 

1345.  Cuijntje Francke*, ovl. voor 1686 in Sleeuwijk, datum/bron: 10.10.2003 KvH, AvA.[163],[164]

 

1346.  Commer Hendrix Brieving, geb. van Almkerk, datum/bron: 10.10.2003 KvH, RAB, GN2008p466,[165],[166],[167]

           j.m. van Almkerk.

           Hij trouwde Aricken Adriaens (Schaap), getrouwd 03.06.1666 in Brakel (1e proclamatie 20 mei, 2e procl. 27 mei.).

 

1347.  Aricken Adriaens (Schaap), geb. van Brakel, datum/bron: 10.10.2003 KvH, RAB, GN2008p466,[168],[169],[170]

           j.d. van Brakel. [In het doopboek van Brakel van de betreffende perioden zijn nauwelijks achternamen genoemd, een gedeelte van het doopboek is zelfs zonder kindsnamen. Een mogelijke doop zou kunnen zijn: 18.10.1646 het kynt van Ariaen Ariense (of 04.10.1646: van Ariaen Everts Jan). Lidmatenboek Brakel 1677: Arien Andriessen, overl. 1679].

 

1348.  Gerrit NN, datum/bron: 15.03.2005 GN2004p537.[171]

           Woonde te Uitwijk. Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon Willem Gerritse, wiens nageslacht Smeermaas genoemd wordt. Wellicht was Gerrit een zoon van Hendrik Gerits van Smeermaes, die in 1651 te Woudrichem vermeld wordt als hij een procuratie afgeeft aan Jan van den Bosch. Smeermaas is een dorp aan de Maas in Belgisch Limburg ter hoogte van Borgharen. Een herleiding van de familie Smeermaas naar deze plaats is tot nu toe niet mogelijk gebleken.

           Hij trouwde (Willemke?) NN.

 

1349.  (Willemke?) NN, datum/bron: 30.03.2005 AJS.[172]

 

1350.  Cornelis Anthoniss Vermolen, ook bekend als Vermeulen, ovl. voor 25.05.1675, datum/bron: 30.03.2005 AJS.[173]

           Trouwt (1) 02.12.1635 te Babyloniënbroek met Gerthen Nicollais.

           Hij trouwde Eeltje Joosten, getrouwd 20.01.1639 in Almkerk (otr 01.01. te Babyloniënbroek).

 

1351.  Eeltje Joosten, geb. in Meeuwen, ovl. na 1675, datum/bron: 30.03.2005 AJS.[174]

           Trouwt (1) met Cornelis Bernaerts, ovl. voor 01.01.1639.

 

1352.  Matthijs Mijn, ook bekend als Matthijs Mijen, geb. ca. 1614/18, datum/bron: 15.02.2022 Mijn.[175]

           Vermoedelijk geboren in Artois, zoals zijn drie broers, of in Leiden. Hij trouwde (1) 1639 met Jenne La Belle; trouwde (2) 1655 te Leiden met Anna Copernol, weduwe van Joris Toussaer.

           Hij trouwde Nicole Lamore, getrouwd 07.11.1657 in Leiden (otr).

 

1353.  Nicole Lamore, datum/bron: 15.02.2022 Mijn.[176]

           Zij was eerder gehuwd ca 1646 met Jean Lansel, geboren ca 1625.

 

1354.  Isaac De Trie, ovl. na 28.08.1693, datum/bron: 21.09.2015 EL, Mijn.[177],[178]

           Vermoedelijke vader van Maria, wordt 1663/1693 als doopgetuige vermeld, meestal in de Waalse Kerk. Het laatst in 1683 in de NH Kerk bij de doop van Maria's oudste dochter.

           Hij trouwde Maria Mourits, ook bekend als Maria Moses.

 

1355.  Maria Mourits, ook bekend als Maria Moses, datum/bron: 15.02.2022 Mijn.[179]

 

1358.  Johan Tieleman Koster, datum/bron: 10.10.2003 KFZ.[180]  Hij trouwde Annetie Kraij, getrouwd 03.10.1688 in Den Haag (otr).

 

1359.  Annetie Kraij, datum/bron: 10.10.2003 KFZ.[181]

           Trouwt (1) Den Haag 08.01.1668 (otr) Harmen van Elst, ovl. voor 05.04.1676. Trouwt (2) Den Haag 05.04.1676 (otr) Johannes Ments, ovl. voor 03.10.1688.

 

1360.  Jan Thomasz Verne, ook bekend als John Farney, geb. ca. 1635 in Dordrecht, datum/bron: 10.10.2003 GVB, OV1992p253.[182],[183]

           Bij zijn huwelijk in 1661 j.m. van Dordrecht, wonende op de Vest bij de Nieuwe Sluis, varendsgesel/seaman. Ondertrouwt voor de Schotse Kerk te Dordrecht 14.01.1661 en voor het gerecht op 16.01.1661 per schrijven van de Engelse Kerk. Trouwt 30.01.1661 te Dubbeldam Neeltje Willems, j.d. van Dordrecht, in 1661 wonende Heer Heymansuys straat.

           Hij trouwde Neeltje Willems, ook bekend als Ellen Williams, getrouwd 14.01.1661 in Dordrecht (otr, Schotse Kerk, getr. 20.01. Dubbeldam).

 

1361.  Neeltje Willems, ook bekend als Ellen Williams, datum/bron: 10.10.2003 OV1992p253.[184]

           Ondertrouw Schotse Kerk te Dordrecht 1661: "John Farney of Dort, seaman, dwelling up on the wall, near the Nien Sluijs and Ellen Williams of Dort, dwelling in the Heer Heymansuys straat, contracted January 14, married at Dubbeldam Jan 30, 1661".

 

1362.  Jacobus Jansz van Ravensteijn, begraven 04.09.1715 in Dordrecht, Groote Kerk, datum/bron: 09.03.2004 GVB, AD, KAB,[185],[186],[187] (zie info 83).

           Bij zijn (1) huwelijk j.m. van ontrent Maastricht, soldaet onder Capt. Van der Wijck (was vermoedelijk als soldaat in Limburg, één der Genealiteitslanden, gelegerd). Hij trouwde (2) 21.04.1709 (otr) als "wednr. van Dordrecht, woont in de Maryborn straat" te Dordrecht met Elsie Dumas. Mr. Jacobus van Ravesteijn woont in de Marienbornstraat bij de beurs, begraven in de Groote Kerk 1715, "3 koetse boven de ordinaire" (= 3 koetsen meer dan normaal). Bij de doop van dochter Catrijntje worden als ouders vermeld Jacob Janssen en Catrijntje Jans.

           Hij trouwde Caatje Jans van den Bos, ook bekend als Catrijntje Jans, getrouwd 21.04.1674 in Dordrecht.

 

1363.  Caatje Jans van den Bos, ook bekend als Catrijntje Jans, begraven 03.07.1708 in Dordrecht (Grote Kerk), datum/bron: 10.10.2003 GVB, KAB.[188],[189]

           Bij haar trouwen j.d. van Aken woond voor 't Bagijn-hoff. Wordt bij het huwelijk van haar dochter Caatje Jans genoemd. Kinderen van het echtpaar (allen gedoopt te Dordrecht 1679/87): Jan, Catharina, Huijbert, Elisabeth, Huijbert. Bij haar begraven vermeld: Katie Jans van den Bos huysvrouw van Mr Jacob van Ravistijn in de Marybonstraadt.

 

1364.  Evert Sanders van Wel, geb. ca. 1650 in Nijmegen*, datum/bron: 10.10.2003 GVB, NL1983k163, SAN, MM,[190],[191],[192],[193] (zie info 84), ovl. 1736.

           In 1671 j.m. van Nimwege, wonende bij den Nieuwbrugh in Dordrecht. De glazenier Evert van Wel kreeg in 1689 van de stad Dordrecht de opdracht een drietal gebrandschilderde glazen te vervaardigen in de voorgevel van de Lutherse kerk (de voormalige blindenliedengasthuiskapel aan de Vriesestraat op de hoek van de Krommenelleboog). Hij voerde deze opdracht uit voor een bedrag van f 380,00 en 9 stuivers. Het middelste glas boven de ingang stelde voor de Maagd van Dordrecht, gezeten in haar tuin en beschenen door de zon der gerechtigheid. In de twee ramen er naast kwamen glazen met de geslachtswapens van de Edele Heeren Borgemeesters, Thesauriers en secretaris. [Evert was mogelijk een achterkleinzoon van Arndt Sanders, die 22.04.1602 de burgerbrief van Nijmegen verkrijgt en gehuwd was met Trijntje NN. Dit echtpaar wordt genoemd in een artikel in Zoeklicht Kwartier van Nijmegen 1985, blz.103. In deze familie Sanders van Well komt de naam Evert veelvuldig voor. De doop van Evert werd echter te Nijmegen niet gevonden, waardoor de juiste verbinding met Arndt Sanders niet vastgesteld kon worden].[194]

           Hij trouwde Aeltje Jans van Duyts, ook bekend als Alida, getrouwd 15.11.1671 in Papendrecht (otr 1.11 te Dordrecht).

 

1365.  Aeltje Jans van Duyts, ook bekend als Alida, geb. wellicht ca. 1645 in Haarlem*, ovl. 27.11.1723 in Dordrecht, datum/bron: 23.07.2003 GVB.[195]

           In 1671 j.d. van Haarlem, wonende bij de Nieuwbrugh te Dordrecht.

 

1366.  Baarthout Thijssen Sterck, gedoopt 28.03.1640 in Dordrecht, datum/bron: 25.07.2003 GVB.[196]

           Bij ondertrouw  (14.11.1666 Dordrecht): j.m., schipper, wonende op de Rieddijck te Dordrecht.

           Hij trouwde Marijtgen Gijssen Vlijm, getrouwd 28.11.1666 in Dubbeldam.

 

1367.  Marijtgen Gijssen Vlijm, datum/bron: 25.07.2003 GVB.[197]

           Bij ondertrouw:  j.d. van Papendrecht wonende aen de Kleyne Vischmarkt.

 

1368.  Pieter Janse Jabaey, ovl. 1690/91, datum/bron: 17.07.2007 OV2007p113.[198]

           Boer te Cillaarshoek, belijdenis aldaar 21.12.1685, eigenaar en pachter van land in het Oudeland van Strijen 1687/90, in Oud-Bonaventura 1689.

           Hij trouwde Adriaantje Teunis Koppe, getrouwd voor medio 1686 in Cillaarshoek.

 

1369.  Adriaantje Teunis Koppe, ovl. na 1710, datum/bron: 17.07.2007 GJab, OV1964p57, OV1995p63, OV2007p113,[199],[200],[201],[202]

           Met attestatie van Maasdam 21.12.1682. Ze is op 05.04.1682 j.d. wonende onder Maasdam, als ze te Cillaarshoek trouwt met Arien Cornelis Snaaijer, overleden voor 1685. Zij is later getrouwd (29.04.1691 te Cillaarshoek) met Rochus Pleune Groeneveldt.

 

1370.  Bastiaan Cornelis Gelderblom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 20.10.1641 in Sint Anthoniepolder (zie info 85), ovl. 1697/1700 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol.[203]  Hij trouwde Arjaentie Cornelis Polderdijck, getrouwd 15.05.1672 in Sint Anthoniepolder.

 

1371.  Arjaentie Cornelis Polderdijck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. voor 1646, ovl. na 28.12.1732, datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM, OV2010p186,[204],[205],[206]

 

1376.  Bastiaan Cornelisse Naaktgeboren, gedoopt 01.01.1650 in Dubbeldam, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[207]  Hij trouwde Pieternelletie Cornelisse, getrouwd 02.12.1674 in Dubbeldam.

 

1377.  Pieternelletie Cornelisse, geb. in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[208]

           Met attestatie van 's-Gravendeel 1674.

 

1378.  Abraham Ariens Leenheer, ook bekend als 't Hoertje, geb. ca. 1657 in 's-Gravendeel, ovl. voor 21.02.1702, datum/bron: 20.09.2003 GN1993p578, OGLp111.[209],[210]

           Vrachtrijder te 's-Gravendeel.

           Hij trouwde Lijntje Jansdr Aartoom, getrouwd voor 1706.

 

1379.  Lijntje Jansdr Aartoom, ovl. na 1733, datum/bron: 14.07.2003 GN1982p10, GN1993p578.[211],[212]

           Lijntje woonde tot haar overlijden in het achterhuis van haar grootmoeder Lijsbeth Coenen in ‘t Veld in Renooyshoek.

 

1380.  Hendrik Arensz Smael, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1640, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[213]  Hij trouwde Mayke Bastiaene.

 

1381.  Mayke Bastiaene, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[214]

 

1382.  Pieter Teunisse Meijdam, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, GN2006p81,[215],[216] ovl. 28.04.1703 in 's-Gravendeel (aang.).

           Wondende te 's-Gravendeel. Diaken 1697/98, 1702/03, armmeester 1703 van 's-Gravendeel. Maakt met zijn vrouw 23.04.1703 een testament op de langstlevende. Bij mondigheid of eerder huwelijk werd aan beide kinderen 100 gld uitgekeerd. Bij hertrouwen van de langstlevende zouden de kinderen gezamelijk nog 500 gld ontvangen.

           Hij trouwde Wijntje Pieters Vermeulen.

 

1383.  Wijntje Pieters Vermeulen, ovl. na 01.06.1717, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, GN2006p81.[217],[218]

           Wordt nog op 01.06.1717 als weduwe vermeld als belender van een huis in de Rijkestraat te 's-Gravendeel.

 

1384.  Arien Joosten Wildeman, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[219]  Hij trouwde Neeltje Baltus Verhoeven.

 

1385.  Neeltje Baltus Verhoeven, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[220]

 

1386.  Dirck Gerritsz van Bommel, ook bekend als Croon, gedoopt 27.06.1627 in 's-Gravendeel, ovl. 21.07.1705 in 's-Gravendeel (aang.), datum/bron: 29.05.2003 KMS, SMH, OV2021p67,[221],[222],[223]

           Schoenmaker, leerlooier. Schepen van 's-Gravendeel 1672/75, 96/98, stedehouder 1675. Diaken en ouderling. Trouwt (1) 05.04.1654 met Heijltie Ariens Verdonck, voor Schout en Gerecht te 's-Gravendeel, daar de moeder van de bruid bezwaren maakt tegen het huwelijk. Heijltie is reeds kort na het huwelijk, op 31.10.1654 overleden. Hij woont in 1680 in "De Noordvoorstraet metten Molendijck".

           Hij trouwde Maaike Leenderts 't Jong, getrouwd 14.02.1655 in 's-Gravendeel.

 

1387.  Maaike Leenderts 't Jong, geb. ca. 1634, ovl. 05.07.1719 in 's-Gravendeel, begraven 12.07.1719 in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 KMS, OV2021p67.[224],[225]

           Testament 's-Gravendeel 02.06.1719. Zij is dan weduwe en ziek en heeft vijf kinderen: Heijltje, weduwe van Hendrik Meeuwisse Bravenboer, Leendert, Adriaan, Pietertje, meerderjarig ongehuwd dochter en Jaapje, gehuwd met Joost Ariens Wildeman.

 

1388.  Jacob Cornelis Kleinendorst, geb. ca. 1654 in Sint Anthoniepolder, ovl. 1724 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 11.10.2003 GJab, Mol, GSH,[226],[227],[228]

           van Sint Anthoniepolder 1679. Vermeld 08.04.1691 aldaar als voogd van Arij en Laurens, de 2 kinderen van Laurens Arijens Sevenbergen en diens weduwe Marija Jans Steenhoek. Maakt met zijn vrouw een testament op 27.03.1724.Hij was ziekelijk.

           Hij trouwde Aeghyen Jansdr Steenhoek, getrouwd 19.03.1679 in Sint Anthoniepolder.

 

1389.  Aeghyen Jansdr Steenhoek, geb. voor 1659 in Sint Anthoniepolder*, ovl. 1732 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 11.10.2003 GJab, Mol, GSH,[229],[230],[231]

           van Sint Anthoniepolder 1679. Vermeld 1733 als weduwe van Jacob Corn. Kleinendorst in Sint Anthoniepolder bij de inpost op t zout.

 

1390.  Pieter Janse Jabaey, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. 1690/91, datum/bron: 17.07.2007 OV2007p113.[232]  Hij trouwde Adriaantje Teunis Koppe, getrouwd voor medio 1686 in Cillaarshoek.

 

1391.  Adriaantje Teunis Koppe, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 1710, datum/bron: 17.07.2007 GJab, OV1964p57, OV1995p63, OV2007p113,[233],[234],[235],[236]

 

1392.  Isack Pieters Creek, geb. ca. 1609 in (6 jaar op 16.11.1615), ovl. 11.1662/09.09.1663, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[237]

           Isack Pieters Creek koopt een huis aan de Noord-Voorstraat te 's-Gravendeel in 1630. Op 28 september 1637 eist de heer Blasius van Haarlem van Isaack Pietersz., arbeider op ’s-Gravendeel, betaling van 62 gulden over een jaar pacht van 2 morgen weiland, vervallen St. Maarten.Hij verkoopt een huis aan de haven, Schenkeldijk aan zijn zoon Pieter. In 1663 verkopen de erven een huis aan de Nieuwendijk van de Strijense Polder achter het wachthuis van de kapitein den Haven aan Abraham Isacks Creek.

           Hij trouwde Annigje Pieters (Stoocker).

 

1393.  Annigje Pieters (Stoocker), geb. ca. 1605 (15 jaar in 1617), ovl. voor 09.09.1663, datum/bron: 17.07.2003 SG275, GST, OV2021p64,[238],[239],[240]

           Op 17 april 1663 vindt er in ’s-Gravendeel een veiling plaats van de goederen van Isaac Pieters de Creeck en Annigje Pieters.Een paar maanden later, op 9 september 1663, is Arie Pieters Stoocker [de broer van Annigje] voogd over de minderjarige kinderen van Isack Pieters Creeck en Annigje Pieters, die beiden overleden zijn.

 

1394.  Herman Woutersz Mol, ovl. voor 25.05.1676, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, Mol.[241],[242]

           Heeft huis aan de Havendijk te 's-Gravendeel. Komt voor op de lijst van thiendecoopers te 's-Gravendeel, die door d'inundatie in den jaere 1634 beschadigt zijn: Herman Woutersz. Mol alle zijn koorn, vlas ende moeblen vergaen. Is schuldich van’t 1ste ende 17de block onder ’s-Gravendeel 1633 170-0-0, van’t 7de in den Treckdam 17-0-0.

          

           Hij trouwde Ariaantje Jooste, getrouwd voor 16.01.1636.

 

1395.  Ariaantje Jooste, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, Mol.[243],[244]

           Zij en haar man testeren 16.01.1636 te 's-Gravendeel.

 

1396.  Jan Floren, geb. ca. 1614 in Puttershoek, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p87,DHW.[245],[246]  Hij trouwde Jacomijntje Jans, getrouwd ca. 1636.

 

1397.  Jacomijntje Jans, geb. ca. 1615 in Puttershoek, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p87, DHW.[247],[248]

 

1398.  Jan Pieters Houck, ook bekend als Houckgen, geb. ca. 1620, ovl. na 1689, datum/bron: 14.10.2003 PromXIIp329, SG661, SG458,[249],[250],[251]

           Genoemd polder Groot-Cromstr. 1647/87, aannemer van grondwerken. Biersrsteker, bierbeschooier en buurman te Cromstrijen. Betaalt rente aan de kerk Klaaswaal 1646/87.

           Hij trouwde Haesje Willems van Gempel.

 

1399.  Haesje Willems van Gempel, ovl. na 06.11.1699 (ca. 1701), datum/bron: 14.10.2003 PromXIIp329, SG661, SG458,[252],[253],[254]

 

1400.  Teunis Ariens Stam*, geb. ca. 1638 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.07.2003 OV2000p72.[255]

           Was in 1680 arbeider, wonend in Bevershoek te 's-Gravendeel. Koopt in 1666 een huis in Bevershoek van Geertie Ariens Stooker en Cornelis Doense. Verkoopt in 1705 een huis in Bevershoek aan zijn zoon Arie.

           Hij trouwde NN, getrouwd voor 1662.

 

1401.  NN, datum/bron: 22.07.2003 OV2000p72.[256]

           De vrouw van Teunis Ariens Stam is in 1666 koper of borg op een veiling t.b.v. Hendrik Kersseboom.

 

1402.  Arij Fransse Buitendijk, ovl. 09.04.1686 in Cillaarshoek, datum/bron: 11.10.2003 Mol, OV2000p73.[257],[258]  Hij trouwde Neeltje Cornelisse.

 

1403.  Neeltje Cornelisse, ovl. 22.01.1670 in Cillaarshoek, datum/bron: 11.10.2003 Mol, OV2000p73.[259],[260]

 

1408.  Dirck NN*, gedoopt in Bleskensgraaf*, datum/bron: 23.03.2006 JB.[261]

           Daar de doopboeken in Bleskensgraaf pas bij 1674 beginnen, zijn de ouders van Willem Dirksz niet met zekerheid bekend. Een Dirk Cornelissen en Trijntje Cornelis laten 2 dochters dopen in  Bleskensgraaf  (Willem Dirksz had een dochter Trijntje) en ook een Dirk Jacobsen en een Adriaantje Willemsen lieten toen kinderen dopen. Er was rond die tijd in Bleskensgraaf geen Dirk Brand met zonen. [Dirk Claesz Brand en Lijntie Wouters trouwden pas in 1684. Dirk Cornelisz Brand overleed al eind oktober 1652 en liet alleen een dochter Ychtgen na].

 

1410.  Hendrick van Bree, geb. ca. 1625, datum/bron: 06.08.2003 JH, JB.[262],[263]

           Wonende te Dubbeldam, tot 1675 aldaar verneld.

           Hij trouwde Maaijken Bastiaansdr.

 

1411.  Maaijken Bastiaansdr, geb. ca. 1630, datum/bron: 06.08.2003 JH, JB.[264],[265]

           Wonende te Dubbeldam. 8 kinderen gedoopt te Dubbeldam 1651/1669.

 

1412.  Gerrit van der Linden, datum/bron: 21.07.2003 JB.[266]

 

1414.  Arie Oosthoeck, datum/bron: 21.07.2003 JB.[267]

 

1416.  Hendrick van Bree, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1625, datum/bron: 06.08.2003 JH, JB.[268],[269]  Hij trouwde Maaijken Bastiaansdr.

 

1417.  Maaijken Bastiaansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1630, datum/bron: 06.08.2003 JH, JB.[270],[271]

 

1418.  Wouter Cornelisz van Eykendonk, geb. ca. 1637, datum/bron: 21.07.2003 JH, JB.[272],[273]

           Wonende te Dubbeldam. In 1668 werd door de diakonie van Dubbeldam "betaelt aen Wouter Cornelissen voor 10 weken mondtcosten als mede de begraeffenisse van het kindt van sal[iger] Herbert Jacobsen te samen, f 17:3:0." In de jaren 1669-1772 werd telkens door de diakonie "betaelt aen Wouter Cornelissen voor een jaer mondtcosten ende cleedinge van Jan Janssen".

           Hij trouwde Maeijke Pieters van der Linden, getrouwd 19.06.1661 in Dubbeldam.

 

1419.  Maeijke Pieters van der Linden, geb. ca. 1640, datum/bron: 21.07.2003 JB.[274]

           Wonende te Dubbeldam.

 

1424.  Gerrit Leendertsz Coornneef, gedoopt 01.02.1643 in Rhoon, ovl. (na 29.03.)1681 in Rhoon, datum/bron: 09.07.2003 KORp36, DJV-IIp14.[275],[276]

           j.m. van Poortugaal 1643, bouwman te Rhoon, diaken 1669/70, ouderling 1674, 77, diakonie-armmeester 1670/71, 79, schepen van Rhoon 1680/81. Werd 1680 in het kasteel van Rhoon gegijzeld, omdat hij aanvankelijk de eed als schepen niet wilde afleggen. De reden hiervan is niet bekend. Hij kocht 1669 een huis en erf met berg, keet en een boomgaardje aan de Groenendijck in de heerlijkheid Rhoon, hetwelk reeds door hem bewoond werd. Hij betaalde 275 gld contant en nam een schuldbrief over van 550 gld. Het goed was belast met jaarlijks twee capoenen ten behoeve van de heer van Rhoon.

           Hij trouwde Jannetje Witte (Vrijlant), getrouwd 18.09.1667 in Oud-Beijerland (otr).

 

1425.  Jannetje Witte (Vrijlant), geb. in Pernis, begraven aug. 1695 in Rhoon, datum/bron: 09.06.2003 KORp36.[277]

           j.d. van Pernis 1667.

 

1426.  Daniel Jans Hoogstad, gedoopt 25.12.1650 in Poortugaal, begraven 17.01.1721 in Poortugaal, datum/bron: 31.05.2003 OV1993p203, JB.[278],[279]

           Marktschipper van Poortugaal op Rotterdam. OV1973p171: "in Poortugael aende marctschuijt van Daniel Hoogstad". Tr. (2) voor 06.10.1700 Ariaantje Driesprong.[280]

           Hij trouwde Arijaentje Dircxdr de Veth, getrouwd voor 29.12.1675 (ca. 1672).

 

1427.  Arijaentje Dircxdr de Veth, gedoopt 18.05.1643 in Poortugaal, datum/bron: 31.05.2003 OV1993p203.[281]

 

1428.  Cornelis Hendricksz Leenheer, geb. ca. 1639 in Heerjansdam (32 jaar op 25.02.1671), ovl. voor 27.05.1709 in Heerjansdam, datum/bron: 09.06.2003 LEHp30, OV1957p64.[282],[283]

           j.m. van en wonende te Heerjansdam 1662, bouwman onder Heerjansdam, leenman van de grafelijkheid en van het huys (de hofstad) te Heerjansdam. Op 25.02.1671 beleend met het goed in de Hoge Nes, bij dode van zijn vader, direct overgedragen aan Cornelis van Aelst. Op 31.01.1671. Cornelis wordt enige malen vermeld als beëdigd leenman van het huys en hof te Heerjansdam 1674/97, met name trad hij dan op bij nieuwe beleningen. Hij koopt in 1695 drie percelen land te Heerjansdam van baron Pieter van Ripperda voor 2300 Car. gld. Hij gebruikt land in het Hoofdambacht onder Heerjansdam 1699.

           Hij trouwde Maeycke Hendricksdr Hoppel, getrouwd 10.04.1662 in Heerjansdam.

 

1429.  Maeycke Hendricksdr Hoppel, geb. 1639 in Heerjansdam, ovl. 11.1717/30.03.1730 in Heerjansdam, datum/bron: 09.06.2003 LEHp30, OV1957p64.[284],[285]

           j.d. van en won. te Heerjansdam 1662. Haar man Cornelis Leenheer wordt 1666 tot voogd aangesteld over de onmondige erfgenamen van haar oudoom Abram Matthijs Hoppel. Tussen 1662/83 worden bij het echtpaar Leenheer- Hoppel 8 zoons en een dochter geboren.

 

1430.  Cornelis Ariensz van der Grient, datum/bron: 05.11.2008 LEHp36, Bar.[286],[287]

           Bij zijn huwelijk met Ariaentje is hij j.m. van Oost-Barendrecht wonende te Barendrecht, zij wed. van Perkau (= Berkenwoude) wonende Barendrecht.

           Hij trouwde Ariaentje Ariens Snoei, ook bekend als Snoey, Snoeij, getrouwd 17.04.1672 in Barendrecht (otr).

 

1431.  Ariaentje Ariens Snoei, ook bekend als Snoey, Snoeij, geb. ca. 1642 in Berkenwoude, ovl. 09.09.1702 in Barendrecht (impost f 3), datum/bron: 05.11.2008 LEHp37, OV1977p119, Bar,[288],[289],[290]

           Mondig 30.05.1665. Trouwt (1)  17.02.1669 te Barendrecht (otr) als j.d. van Percou (=Berkenwoude) met Rochus Hendricksz van der GIijp, j.m. van en wonende in Barendrecht, ged. 12.04.1637 in Barendrecht, ovl. 1669/71. Trouwt (3) 09.04.1679 te Barendrecht, als weduwe wonend Oost-Barendrecht, met Cornelis Cornelisse de Groot, j.m. van Oost-Barendrecht.

 

1440.  Teunis Ariens Stam*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1638 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.07.2003 OV2000p72.[291]  Hij trouwde NN, getrouwd voor 1662.

 

1441.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 22.07.2003 OV2000p72.[292]

 

1444.  Leendert Leendertsz van Gemert, ovl. voor 13.08.1673*, datum/bron: 17.03.2016 OV2015p153.[293]  Hij trouwde NN Goevertsdr*.

 

1445.  NN Goevertsdr*, ovl. voor 15.03.1671, datum/bron: 17.03.2016 OV2015p153.[294]

 

1446.  Herman Willems Romeijn, datum/bron: 22.07.2003 KGS.[295]  Hij trouwde Maijke Claas.

 

1447.  Maijke Claas, datum/bron: 22.07.2003 KGS.[296]

 

1448.  Jacob Valcke, geb. ca. 1640, datum/bron: 21.07.2003 MM.[297]

 

1450.  Casper Snoeck, datum/bron: 21.07.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

1452.  Reijn Hendrick van der Linden, geb. ca. 1638 (63 jaar in 1701), begraven 20.02.1712 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 KGS, SG439, GN2006p81,[298],[299],[300]

           j.m. van en won. te 's-Gravendeel. Bouwman, woonde 1680 in de Kerkstraat te 's-Gravendeel. Schepen van 's-Gravendeel 1677, diaken 1677, 1682/83, armmeester 1677.

           Hij trouwde (1) Maeycken Coenen (in 't Veld), ook bekend als (jonge) Maertgen, getrouwd 22.06.1652 in Oud-Beijerland (otr).

           Hij trouwde (2) Leyntje Pieters (Boer?), ook bekend als Aryaentje.

 

1453.  Maeycken Coenen (in 't Veld), ook bekend als (jonge) Maertgen, geb. ca. 1629, ovl. voor 10.05.1664, datum/bron: 21.07.2003 KGS, GN2006p81.[301],[302]

           j.d. van 's-Gravendeel 1655, weduwe won. te sgd 1659. Trouwt (1) 21.11.1655 (otr) te Oud-Beijerland Arien Pieters Gout. ovl. 1656/58.

 

1454.  Japhet Hendriks in 't Veld, geb. 1620 in IJsselmonde, begraven 20.08.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2004 KGS, OV1959p65, BTP,[303],[304],[305]

           Eerder getrouwd Ridderkerk 16.12.1646 met Lijntje Dirks Verduijn, die een zerk heeft in de kerk van Ridderkerk, ze werd 35 jaar oud.

           Hij trouwde Soetie Ariens, getrouwd 09.02.1659 in Ridderkerk (otr te Barendrecht).

 

1455.  Soetie Ariens, geb. in Barendrecht*, datum/bron: 21.07.2003 KGS, OV1959p65, 3vDp282,[306],[307],[308]

           In 1659 j.d. van Oost-Barendrecht, wonende aldaar.

 

1456.  Cornelis IJsbrants, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[309]  Hij trouwde Aeltien Foppendr.

 

1457.  Aeltien Foppendr, gedoopt 12.11.1634 in Oud-Alblas, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[310]

 

1458.  Cornelis Willemsz Bisschop, datum/bron: 20.04.2005 KVV, DZH, GBB,[311],[312],[313] Hij trouwde Grietje Pieters*, getrouwd ca. 1673.

 

1459.  Grietje Pieters*, datum/bron: 20.04.2005 DZH.[314]

 

1460.  Arie Pouwelsz Kroos, geb. ca. 1642, ovl. na dec. 1672 in Sliedrecht, datum/bron: 20.04.2005 PromXIp236, DZH, GBB,[315],[316],[317]

           Hij is later getrouwd op 08.02.1681 te Giessen Nieuwkerk met Annichje Hendrix, geboren te Giessen Nieuwkerk.

           Hij trouwde Aaltje Jansdr, getrouwd ca. 1670.

 

1461.  Aaltje Jansdr, ovl. na dec. 1672 in Sliedrecht, datum/bron: 20.04.2005 PromXIp236, GBB.[318],[319]

 

1462.  Cornelis Willemsz Bisschop, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 20.04.2005 KVV, DZH, GBB,[320],[321],[322] Hij trouwde Grietje Pieters*, getrouwd ca. 1673.

 

1463.  Grietje Pieters*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 20.04.2005 DZH.[323]

 

1464.  Claes Hendriksz Labee, gedoopt 17.10.1666 in Goudriaan, ovl. 22.11.1729 in Goudriaan (aang pro deo), datum/bron: 18.06.2005 KPB, KLK, DZH,[324],[325],[326]

           Diaken van Goudriaan 1699, collecteur van de impost op bier en beestiaal 1701, gerechtsbode 1725/26.

           Hij trouwde Marrigje Cornelis Hogendijk, getrouwd 06.03.1689 in Goudriaan.

 

1465.  Marrigje Cornelis Hogendijk, gedoopt 27.11.1667 in Streefkerk, ovl. 17.04.1732 in Goudriaan (aang pro deo), datum/bron: 18.06.2005 KPB, KLK, OV1958p87, DZH,[327],[328],[329],[330]

 

1466.  Jan Pietersz Verkerk, geb. in (Groot-)Ammers, datum/bron: 22.04.2005 KPB, DZH.[331],[332]

           Afkomstig uit Tienhoven. Hij is eerder getrouwd op 09.12.1668 te Groot Ammers met Grietje Teunisdr. Hij is eerder getrouwd op 05.01.1672 te Groot Ammers met Gerretje Jansdr.

           Hij trouwde Pieternella Willemsdr van der Veen, getrouwd 29.11.1687 in Ammerstol.

 

1467.  Pieternella Willemsdr van der Veen, geb. ca. 1660 in Ammerstol, datum/bron: 22.04.2005 KPB, DZH.[333],[334]

           Afkomstig uit Ammerstol.

 

1468.  Herman Willemsz Verweert, gedoopt 18.01.1640 in Schoonhoven, ovl. voor 1688, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[335]  Hij trouwde Ariaentie Claesdr Stout.

 

1469.  Ariaentie Claesdr Stout, geb. ca. 1652 in Langerak, ovl. na 1711, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[336]

 

1470.  Jacob Claasz Covel, ook bekend als De Kort, gedoopt 29.03.1648 in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 GN1985p344, DZH.[337],[338]

           [De oorsprong van de familienaam Covel zou kunnen liggen bij een middeleeuws kledingstuk: Een kovel houdt het midden tussen een capuchon en een korte schoudermantel. In kerkelijke terminologie is het een koormantel en ook kwam de kovel voor bij de ambtskleding der burgerlijke overheid. Later verhuisde een familietak naar Groot-Ammers, waar ze zich De Kogel gingen noemen].

           Hij trouwde Pleuntgen Theunis van Hippel, getrouwd 08.12.1668 in Goudriaan.

 

1471.  Pleuntgen Theunis van Hippel, gedoopt 18.04.1650 in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[339]

 

1488.  Maerten Teunisz de Vos(ch), gedoopt 10.03.1658 in Heerjansdam, ovl. 05.1690/19.02.1693, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p13.[340]

           Mogelijk boer in het Oudeland van West-Barendrecht. Teunis Maertense de Vos, mitsgaders Cornelis Leendertse Salij als oom en bloedvoogd van Leendert Maertense, beiden wonende onder de heerlijkheid van West-Barendrecht en Carnisse en kinderen van Maerte Teunise de Vos en Pleuntie Leenders Salij, transporteren op 07.10.1700 een huis met erf, schuur, ‘bergh’, keten en beplanting enz. in het Oudeland van West-Barendrecht voor 500 Car. gld. aan Pleun Teunise de Vos. Wellicht was dit de ouderlijke boerderij van de kinderen De Vos geweest.

           Hij trouwde Pleuntie Leendertsdr Salij, getrouwd 14.05.1679 in Barendrecht.

 

1489.  Pleuntie Leendertsdr Salij, gedoopt 09.02.1659 in Barendrecht, ovl. 05.1690/19.02.1693, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p13.[341]

           Blijkens een akte van 06.05.1690 is dit echtpaar dan nog in leven. Vóór 19.02.1693 zullen beiden zijn overleden, want een akte van die datum spreekt van Pluen Tuenisz de Vosch en Cornelis Leendertsz. Salij als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Maerten Tuenisz de Vosch.

 

1490.  Leendert Reijersz Commijs, geb. voor 1655 in Barendrecht, ovl. 14.03.1719 in West-Barendrecht (impost) (zie info 86), datum/bron: 01.10.2003 SAIJ, OV1981p367, OV1976p35, OV2002p248,[342],[343],[344],[345]

           j.m. van West-Barendrecht, wonende Koedood 1678.

           Hij trouwde Weijntje Herberts (Truyen), getrouwd 08.05.1678 in Ridderkerk.

 

1491.  Weijntje Herberts (Truyen), gedoopt 29.09.1658 in Hendrik Ido Ambacht, ovl. 07.08.1703 in West-Barendrecht (impost), datum/bron: 17.06.2003 SAIJ, OV1981p367, OV1981p111, OV2002p247,[346],[347],[348],[349]

           j.d. van Ridderkerk, wonende Koedood (onder West-Barendrecht en Carnisse) 1678.

 

1492.  Dirck Jansz van Hamont, ovl. 20.05.1697 in IJsselmonde (aang), datum/bron: 17.03.2005 TvdV, OV2005p89.[350],[351]

           Bode van IJsselmonde. Dirck Jans van Hamond, musquettier, wordt in 1672 genoemd op de lijst van weerbare mannen van 18 tot 60 jaren oud in het ambacht Oost-IJsselmonde.

           Hij trouwde Leentje Cornelisdr van Driel, getrouwd 05.12.1666 in Rijsoord.

 

1493.  Leentje Cornelisdr van Driel, gedoopt 19.05.1647 in Rijsoord, datum/bron: 26.09.2003 TvdV.[352]

 

1498.  Claes Willemse Baertman, ovl. na 1688, datum/bron: 12.10.2006 OV1981p50, SAIJ, DJVp127 /-III,[353],[354],[355]

           Woonde in of onder Bleskensgraaf. Hij trouwt (2) Grietie Jansdr. de Boer.

           Hij trouwde Lijsbeth Paulusdr van Eeten, getrouwd voor nov. 1674.

 

1499.  Lijsbeth Paulusdr van Eeten, ovl. na 1688, datum/bron: 08.07.2003 NL1983k459, OV1981p55, SAIJ, DJVp127,[356],[357],[358],[359] (zie info 87).

 

1500.  Claes Willemse Baertman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 1688, datum/bron: 12.10.2006 OV1981p50, SAIJ, DJVp127 /-III,[360],[361],[362] Hij trouwde Lijsbeth Paulusdr van Eeten, getrouwd voor nov. 1674.

 

1501.  Lijsbeth Paulusdr van Eeten, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 1688, datum/bron: 08.07.2003 NL1983k459, OV1981p55, SAIJ, DJVp127,[363],[364],[365],[366] (zie info 88).

 

1502.  Pieter (Visser*), geb. ca. 1650, datum/bron: 09.07.2003 DJVp127.[367]

           Woonde wellicht in de contreien van Groote Lindt.

           Hij trouwde (Pleuntje van der Linden*), getrouwd voor 1680.

 

1503.  (Pleuntje van der Linden*), datum/bron: 09.07.2003 DJVp128.[368]

           Wellicht Pleuntje van der Linden.

 

1504.  Hendrick Hendricksz Damen, geb. voor 1658, ovl. voor 1705 in Venlo, datum/bron: 17.01.2022 Int.[369]

           Stamouders van de familie van Twist uit Venlo.  Nadere gegevens in 'Pioniers uit Venlo - De familie Van Twist'. Als Maasschippers wisten ze een toekomst zij buiten Venlo op te bouwen, o.a. in de Hoeksche Waard, waar ze nog steeds te vinden zijn.

           Hij trouwde Anna Lenaertsdr.

 

1505.  Anna Lenaertsdr, datum/bron: 17.01.2022 Int.[370]

 

1506.  Hendrik Arensz Smael, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1640, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[371]  Hij trouwde Mayke Bastiaene.

 

1507.  Mayke Bastiaene, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 13.07.2003 GN1993p584.[372]

 

1510.  Joris Leerambacht*, datum/bron: 18.07.2003 Mol.[373]  Hij trouwde Annigje Ariens Rijckhoeck*.

 

1511.  Annigje Ariens Rijckhoeck*, datum/bron: 18.07.2003 Mol.[374]

           Waarschijnlijk dezelfde Annigje Ariens Rijckhoeck die getrouwd was met Cornelis Eewouts van der Giessen.

 

1528.  Hendrick Ariens Vlaminck, begraven 17.07.1731 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950.[375]

           Wonende te 's-Gravendeel in 1698, testament aldaar 21.07.1705, genoemd bij veiling in 's-Gravendeel in 1684. Oudst bekende stamvader van de familie de Vlaming te 's-Gravendeel. Trouwde (2) na 1705 Mayke Jacobs van Bruggen, ged. te St Anthoniepolder, stelt met haar man een voogdijschap in 1731, begr. 's-Gravendeel  10.11.1739.

           Hij trouwde Marijgje Gijsberts van Velsen.

 

1529.  Marijgje Gijsberts van Velsen, ovl. 27.07.1705 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 12.07.2003 SG950.[376]

 

1530.  Abraham Ariens Leenheer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als 't Hoertje, geb. ca. 1657 in 's-Gravendeel, ovl. voor 21.02.1702, datum/bron: 20.09.2003 GN1993p578, OGLp111.[377],[378]  Hij trouwde Lijntje Jansdr Aartoom, getrouwd voor 1706.

 

1531.  Lijntje Jansdr Aartoom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 1733, datum/bron: 14.07.2003 GN1982p10, GN1993p578.[379],[380]

 

1534.  Jacob Damisse Cuijsmuijs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. 02.1701/18.05.1710 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[381]  Hij trouwde Adriaentje Ariens de Jongh.

 

1535.  Adriaentje Ariens de Jongh, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 26.01.1724, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[382]

                              

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

van Bommel

 

Wapen Van Bommel, waarmee de schoenmaker Dirck

Gerritsz van Bommel zegelde als schepen van ’s-Gravendeel.

Hij was schepen 1672/75, 1696/98, en stedehouder 1675.

 

Zie kwartier 1386. Bron: 1593 ’s-Gravendeel 1993.

 

 

 

 

 [1]  K.J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) STEENBERGEN UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219).

[2]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[3]  K.J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) STEENBERGEN UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219).

[4]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[5]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[6]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[7]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[8]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[9]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[10]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11e jrg nr. 5) blz. 111-124).

[11]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[12]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[13]  A. Beukeman, K.J. Slijkerman, DE GESLACHTEN PONS OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN IN DE 16e en 17e EEUW (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 445-473).

[14]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[15]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[16]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[17]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[18]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[19]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[20]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[21]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[22]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[23]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[24]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[25]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[26]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[27]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[28]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[29]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[30]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[31]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[32]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[33]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[34]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[35]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[36]  K. J. SLIJKERMAN, Vragen en antwoorden (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 371).

[37]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[38]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[39]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[40]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[41]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[42]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[43]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[44]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[45]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[46]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[47]  Mw. E.R. van Dooremalen, OUDERLINGEN EN DIAKENEN TE DUBBELDAM 1727-1792 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 174-179).

[48]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[49]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[50]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[51]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[52]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[53]  Evert Elderson, Informatie via de Mailinglist Hoeksche Waard en per e-mail.

[54]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET WEST-BRABANTSE GESLACHT SNEEP (De Brabantse Leeuw 1974, blz. 116-127, 129-133).

[55]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET WEST-BRABANTSE GESLACHT SNEEP (De Brabantse Leeuw 1974, blz. 116-127, 129-133).

[56]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[57]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[58]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[59]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[60]  Mw. E.R. van Dooremalen, OUDERLINGEN EN DIAKENEN TE DUBBELDAM 1727-1792 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 174-179).

[61]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[62]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[63]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[64]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[65]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[66]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[67]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[68]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[69]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[70]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[71]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[72]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[73]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[74]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[75]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[76]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[77]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[78]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[79]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[80]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[81]  Hendrie Barendrecht, Discussie op Internet.

[82]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[83]  Hendrie Barendrecht, Discussie op Internet.

[84]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[85]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[86]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[87]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[88]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[89]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[90]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[91]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[92]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[93]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[94]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[95]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[96]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[97]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[98]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[99]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[100]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[101]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[102]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[103]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[104]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[105]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[106]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[107]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[108]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[109]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[110]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[111]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[112]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[113]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[114]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[115]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[116]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[117]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[118]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[119]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[120]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[121]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[122]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[123]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[124]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[125]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[126]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[127]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[128]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[129]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[130]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[131]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[132]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[133]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[134]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[135]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[136]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[137]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[138]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[139]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[140]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[141]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[142]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[143]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[144]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[145]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[146]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[147]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[148]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[149]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[150]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[151]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[152]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[153]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[154]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[155]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[156]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[157]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[158]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[159]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[160]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[161]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[162]  Andries van Andel, B.Sc, Belleville, Canada, Gegevens per brief over de familie de Hoog (18.05.2005).

[163]  Jan Arie van Hengel, Anchestors of Maria Ellen van Hengel (www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Kwartierstaat).

[164]  Andries van Andel, B.Sc, Belleville, Canada, Gegevens per brief over de familie de Hoog (18.05.2005).

[165]  Jan Arie van Hengel, Anchestors of Maria Ellen van Hengel (www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Kwartierstaat).

[166]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[167]  H. M. Kuypers, Een Pleuntje gezocht in het land van Altena (Gens Nostra 2008, blz. 458-467).

[168]  Jan Arie van Hengel, Anchestors of Maria Ellen van Hengel (www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Kwartierstaat).

[169]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[170]  H. M. Kuypers, Een Pleuntje gezocht in het land van Altena (Gens Nostra 2008, blz. 458-467).

[171]  Arie Jan Stasse, Smeermaas aan de afgedamde Maas (Gens Nostra 2004, blz. 537-541).

[172]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[173]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[174]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[175]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[176]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[177]  Erfgoed Leiden en omstreken (www.erfgoedleiden.nl).

[178]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[179]  Mijn Stambomen, Stamboom van de familie Van der Mijn, De Mijn, Mijn (www.mijnstambomen.nl).

[180]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[181]  Fija van der Zande, Kwartierstaat Fija van der Zande (http://zebregs.com/), Versie febr. 2002, verschillende detailgegevens zijn in de nieuwere internet versie niet meer voorhanden.

[182]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[183]  Drs. A.B. den HAAN, HET TROUWBOEK VAN DE ENGELSE (SCHOTSE) KERK TE DORDRECHT 1625/1795 (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 232-262).

[184]  Drs. A.B. den HAAN, HET TROUWBOEK VAN DE ENGELSE (SCHOTSE) KERK TE DORDRECHT 1625/1795 (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 232-262).

[185]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[186]  Stadsarchief Dordrecht (http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=1).

[187]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Adriana Maatje Boos (http://home.planet.nl/~vorm/contents.htm).

[188]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[189]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Adriana Maatje Boos (http://home.planet.nl/~vorm/contents.htm).

[190]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[191]  DRS. R. BOOT, Langerack-Boot (1970, 93) (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 161-163).

[192]  Stedelijk Archief Nijmegen, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[193]  Max Mesman, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard, met name als resultaat van discussies op de lijst.

[194]  N. A. Hamers, Stamreeks van burgemeester J.E. Sanders van Well (Zoeklicht Kwartier van Nijmegen 1985).

[195]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[196]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[197]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[198]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[199]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[200]  Dr. D. W. Gravendeel, TROUWBOEK VAN CILLAARSHOEK (1667-17971) (Ons Voorgeslacht 1964, blz. 53-57, 78-80, 98-100, 118-120, 234-238, 247-253.).

[201]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[202]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[203]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[204]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[205]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[206]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[207]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[208]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[209]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[210]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[211]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[212]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[213]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[214]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[215]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[216]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[217]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[218]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[219]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[220]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[221]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[222]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[223]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[224]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[225]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[226]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[227]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[228]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[229]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[230]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[231]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[232]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[233]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[234]  Dr. D. W. Gravendeel, TROUWBOEK VAN CILLAARSHOEK (1667-17971) (Ons Voorgeslacht 1964, blz. 53-57, 78-80, 98-100, 118-120, 234-238, 247-253.).

[235]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[236]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[237]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[238]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[239]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[240]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[241]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[242]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[243]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[244]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[245]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[246]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[247]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[248]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[249]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[250]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[251]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[252]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[253]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[254]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[255]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[256]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[257]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[258]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[259]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[260]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[261]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[262]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[263]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[264]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[265]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[266]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[267]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[268]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[269]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[270]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[271]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[272]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[273]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[274]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[275]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[276]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[277]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[278]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[279]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[280]  A. M. VERBEEK, HET GESLACHT VILLERIUS, Proeve van een familiegeschiedenis (Ons Voorgeslacht 1973, blz. 127-252).

[281]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[282]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[283]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[284]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[285]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[286]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[287]  DBT boeken Barendrecht (Gegevens C. Rijerkerk via Discussielijst ZH-Eilanden).

[288]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[289]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[290]  DBT boeken Barendrecht (Gegevens C. Rijerkerk via Discussielijst ZH-Eilanden).

[291]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[292]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[293]  W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman, Reconstructie van de familie van Gemert in 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2015, blz.150-166).

[294]  W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman, Reconstructie van de familie van Gemert in 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2015, blz.150-166).

[295]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[296]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[297]  Max Mesman, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard, met name als resultaat van discussies op de lijst.

[298]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[299]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[300]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[301]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[302]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[303]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[304]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[305]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[306]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[307]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[308]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[309]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[310]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[311]  P.J. van der Vliet, Kwartierstaat "VAN DER VLIET - VOS" (http://people.zeelandnet.nl/vlietcom/index.htm).

[312]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[313]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[314]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[315]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[316]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[317]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[318]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[319]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[320]  P.J. van der Vliet, Kwartierstaat "VAN DER VLIET - VOS" (http://people.zeelandnet.nl/vlietcom/index.htm).

[321]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[322]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[323]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[324]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[325]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[326]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[327]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[328]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[329]  C. C. J. LANS, HET STREEFKERKSE GESLACHT HOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 89-91).

[330]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[331]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[332]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[333]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[334]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[335]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[336]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[337]  J. DE KOGEL, DE KOGEL Het zestiende kind van de weduwe Van der Wal (Gens Nostra 1985, blz. 343-).

[338]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[339]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[340]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[341]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[342]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[343]  E.G. KERPERSHOEK,, TRUIJEN (OV. 306), antwoord op een vraag (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 367).

[344]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[345]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[346]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[347]  E.G. KERPERSHOEK,, TRUIJEN (OV. 306), antwoord op een vraag (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 367).

[348]  K. J. SLIJKERMAN, TRUIJEN (vraag) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111).

[349]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[350]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[351]  K.J. Slijkerman, DE WEERBARE MANNEN VAN OOST-IJSSELMONDE ANNO 1672 (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 87-90).

[352]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[353]  K. J. Slijkerrnan, Dekker (vragen) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 55).

[354]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[355]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[356]  K. J. SLIJKERMAN, Visser (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 459-460).

[357]  K. J. Slijkerrnan, Dekker (vragen) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 55).

[358]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[359]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[360]  K. J. Slijkerrnan, Dekker (vragen) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 55).

[361]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[362]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[363]  K. J. SLIJKERMAN, Visser (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 459-460).

[364]  K. J. Slijkerrnan, Dekker (vragen) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 55).

[365]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[366]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[367]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[368]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[369]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[370]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[371]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[372]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[373]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[374]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[375]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[376]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[377]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[378]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[379]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[380]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[381]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[382]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).