Gen 11c  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

bierbrouwer18eeeuw

bron: geneaknowhow

 

bij kwartier 1552:

Aerdt Hendricksen had, evenals zijn vader, een bierbrouwerij in het Gelderse Bruchem.

Bierbrouwers behoorden in de 17e eeuwse maatschappij tot de vermogende burgers. Aerdt

was in 1691/92 schout van Bruchem. Zijn nageslacht draagt de familienaam Brouwers.

 

 

 

Generatie 11c

 

 

1536.  Arien Hermen Petersz, gedoopt 08.04.1649 in Brakel, ovl. na 1686, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,23.[1]

           Landbouwer te Brakel. Gedoopt als "het kindt van Harmen Petersz ouderlingh, genaempt Arien". De toevoeging ouderling berust vermoedelijk op een misverstand. Aangenomen als lidmaat 26.03.1687. Blijkens de nalatenschap van Hermen Petersz woont Arien in het huis van zijn ouders.

           Hij trouwde Teuntje Jacobs van Willigen, getrouwd 18.04.1675 in Brakel (3e proclamatie).

 

1537.  Teuntje Jacobs van Willigen, gedoopt 03.04.1648 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,24.[2]

           Waarschijnlijk dezelfde als Thonisken Jacobs, gedoopt op genoemde datum als dochter van Jacob Jans.

 

1538.  Aert Cornelissen Valckhoff, ook bekend als Adriaen, datum/bron: 11.08.2004 GvWp34,26, JvW.[3],[4]  Hij trouwde Wilmken Claes, getrouwd maart 1680 in Brakel.

 

1539.  Wilmken Claes, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,26.[5]

           Weduwe van Pieter Claesz 1680.

 

1542.  Peter Hermensz, gedoopt 09.11.1645 in Brakel, ovl. na sept 1723 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,22, CW.[6],[7]

           j.m. van Brakel 1671, ouderling te Brakel 1723. In de doopakte van Peter is zijn voornaam niet ingevuld: "Hermen Peters kijnt .... ", dit is echter de enige plaats waar de doop van Peter kan staan. Waarschijnlijk had Peter nog 2 broers, en wel: "Abrahem Hermanssen te Brakel gewapend met een stock en Arijen Hermanssen gewapend met een roer".

           Hij trouwde Martijntje Joosten van Wijnbergen, getrouwd sept. 1671 in Brakel.

 

1543.  Martijntje Joosten van Wijnbergen, geb. in IJzighem, België, ovl. 29.11.1704 in Brakel, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,23.[8]

           j.d. van Zighem (= IJzighem, België) 1671. Op de lidmatenlijst van Brakel staat bij Martijntje aangegeven: "obiit 29 novemb 1704".

 

1544.  Dirk van Hemert, gedoopt Nederhemert (geen doopboeken uit deze periode), ovl. 1722/1724 in Ophemert (zie info 89), datum/bron: 31.05.2003 GN1975p258, MS, TrB,[9],[10],[11]

           Dirk van Hemert was tapper en herbergier, eerst te Nederhemert in de "Steenen Camer", later in Ophemert in de Herberg van zijn schoonvader. De zgn. schoolmeestertak van de familie van Hemert stamt af van deze Dirk van Hemert. Vooral door deze schoolmeesters, waarvan er plaatselijk meestal slechts één nodig was, verspreidde de familie van Hemert zich over een groot gebied.

           Hij trouwde Oeijken Formijn, ook bekend als Uke, Odilia, getrouwd 08.04.1686 in Nederhemert (otr Ophemert 20.2).

 

1545.  Oeijken Formijn, ook bekend als Uke, Odilia, geb. ca. 1660 in Ophemert, ovl. aug 1728 in Ophemert, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p256, MS.[12],[13]

 

1548.  Berent Cornelissen van Dalen, gedoopt 30.10.1643 in Brakel, datum/bron: 20.10.2003 JvW, GvD, GN1974p76,[14],[15],[16]

           Zijn nageslacht is beschreven in: E. A. F. Blokhuis, "Het Brakels-Harderwijkse Geslacht Van Daalen".

           Hij trouwde Jenneke Baeijens, getrouwd 28.08.1670 in Brakel (3e proclamatie).

 

1549.  Jenneke Baeijens, gedoopt 25.02.1649 in Brakel, datum/bron: 20.10.2003 JvW, GvD.[17],[18]

 

1550.  Gillis Geraerts Grandia, gedoopt 01.01.1658 in Brakel, ovl. na 1710, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p74.[19]

           Weerbare man met geweer 1702. Schepen en gerichtsman te Brakel, dijkheemraad tot Brakel 30.05.1694, tekent op 02.01.1719 met handmerk onder contract van het Dorpssignaat. Brengt hulde aan de leenheer 08.04.1695 i.v.m. een leenoverdracht aan zijn vrouw.

           Hij trouwde Jenneken Peters van der Meijden, getrouwd 29.04.1686 in Brakel.

 

1551.  Jenneken Peters van der Meijden, gedoopt 01.10.1665 in Brakel, datum/bron: 02.11.2003 GN1974p74, GBIJp158.[20],[21]

           Bij de huwelijksinschrijving is de naam v. d. Meijden tussengevoegd, als ware deze vergeten. Beleend 08.04.1695, als erve haers moeders Teuntje Jans, zie bij haar moeder.

 

1552.  Aerdt Hendricksen (Brouwers), geb. in Bruchem, ovl. voor 28.04.1705, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p44.[22]

           Bierbrouwer te Bruchem. Gerichtsnabuur 1676 schout 1691/92 van Bruchem.

           Hij trouwde Lijntgen Aerts, getrouwd 01.05.1670 in Bruchem.

 

1553.  Lijntgen Aerts, geb. in Kerkwijk, ovl. na 14.06.1725, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p44.[23]

           Zij verkoopt op 14.06.1728 een huis en hof te Bruchem aan haar kleinzoon Jan Brouwers.

 

1554.  Huybert Janse Kraey, gedoopt 27.10.1639 in Well, ovl. na 1715, datum/bron: 03.08.2007 GN1970p44, GTMWBB2000p75, Kra,[24],[25],[26]

           Schout en secretaris van Bruchem. Volgens  NL1924p317 zou hij (ook) schout van Zuilichem geweest zijn.[27]

           Hij trouwde Heyltje Ariens Cornelisse, getrouwd 05.04.1668 in Bruchem.

 

1555.  Heyltje Ariens Cornelisse, datum/bron: 03.08.2007 GN1970p44, GTMWBB2000p75, Kra.[28],[29]

 

1560.  Aart Maartensen (van Brakel), geb. ca. 1630 in Zuilichem (boven 70 jr. in 1702), ovl. na 01.03.1708, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[30]

           Aart Maartensen was buurmeester en gerichtsnabuur van Zuilichem in 1681 en 1687/1688. Trouwt (1) Zuilichem 29.04.1666 met Stijntje Ariensdr, weduwe van Arien Claesz (v. Brakel). Volgens een opgave uit 1702 van de weerbare mannen te Zuilichem was hij toen in de zeventig jaren oud.

           Hij trouwde Maertijntje Mathijsdr van Maren, ook bekend als Maertje, getrouwd 28.03.1685 in Brakel.

 

1561.  Maertijntje Mathijsdr van Maren, ook bekend als Maertje, geb. ca. 1663, datum/bron: 18.05.2003 JvB, VMG.[31],[32]

 

1562.  Lambert Dircksz van Beesd, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[33]  Hij trouwde Eelken Gijsberts, ook bekend als Gisberts.

 

1563.  Eelken Gijsberts, ook bekend als Gisberts, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[34]

 

1564.  Hendrik Cornelissen Vervoren, datum/bron: 11.08.2004 JvW.[35]  Hij trouwde Jenneke Cornelis van Willigen, getrouwd 24.04.1670 in Brakel (3e proclamatie).

 

1565.  Jenneke Cornelis van Willigen, datum/bron: 11.08.2004 JvW.[36]

           j.d. van Zuilichem 1670. 7 kinderen, waarvan Wouter de 4e is.

 

1584.  Gijsbert Petersz Hack, gedoopt 17.02.1684 in Zuilichem, ovl. voor 1754 in Zuilichem, datum/bron: 20.10.2003 KWB, SAB.[37],[38]

           Ouderling te Zuilichem 1717...49. Boer en geerfde te Zuilichem. Verloor1745 verloor een groot gedeelte van zijn veestapel aande veepest.

           Hij trouwde Adriaantje de Swart, getrouwd 30.12.1708 in Zuilichem.

 

1585.  Adriaantje de Swart, gedoopt 06.11.1686 in Zuilichem, datum/bron: 20.10.2003 SAB, KWB.[39],[40]

 

1586.  Willem Groeneveldt, geb. ca. 1680 in verm. Poederoijen of Veen, datum/bron: 21.10.2003 SAB.[41]

           Te Poederoijen is in 1702 een Willem Groeneveldt bij de weerbare mannen onder 60 jaar, hij is dan in 't leger.

           Hij trouwde Mecheltie Gijsbertsd Ruijs.

 

1587.  Mecheltie Gijsbertsd Ruijs, geb. ca. 1680 in verm. Poederoijen of Veen, datum/bron: 21.10.2003 SAB.[42]

 

1592.  Peter Cornelisz van der Mooren, geb. 1669, gedoopt 22.12.1669 in Genderen, datum/bron: 15.06.2013 GvdM.[43]  Hij trouwde Neeltien Cornelisd van Loenen, ook bekend als Neeltje van Coenen, getrouwd 20.01.1697 in Genderen.

 

1593.  Neeltien Cornelisd van Loenen, ook bekend als Neeltje van Coenen, gedoopt 27.02.1678 in Babylonienbroek, datum/bron: 15.06.2013 GvdM, VEN.[44],[45]

 

1594.  Jacob ten Hage, geb. 1688, gedoopt 15.02.1688 in Woudrichem, ovl. 19.09.1772, datum/bron: 02.04.2017 RH, HvdV.[46],[47]

           Schepen en schout van Woudrichem. Hij erfde in 1735 van zijn zeer welgestelde moeder, Anna Maria Sonnemans, zes huizen en 40 morgen land, verder juwelen, zilver en obligaties. Ook  de erfenis van zijn onder Jabobs toezicht gestelde broer Arend Jacob, zijnde acht huizen, 32 morgen en de rest van de juwelen en het zilver komen later bij Jacob terecht. Zijn zuster Johanna Catharina krijgt twee huizen en 23 morgen. Het bezit van vader Dirk was reeds bij diens overlijden in 1718 verdeeld. Jacob speelde bij het opstellen van het laatste testament vsn zijn moeder vermoedelijk een belangrijke rol.

           Hij trouwde Neeltje Bijl.

 

1595.  Neeltje Bijl, geb. 1700 in Poederoijen, ovl. 08.09.1773 in Woudrichem, datum/bron: 02.04.2017 RH, HvdV.[48],[49]

 

1596.  Dirk Barentsz Pullen, geb. ca. 1698 in Wijk, ovl. in/na 1756, datum/bron: 11.06.2013 SHA, KdG211.[50],[51]

           Herbergier te Wijk 1747. In 1731 is sprake van een lening van Dirk Pullen en Teuntje Bouman, verkregen van Sophia van Alkemade, over een bedrag van 320 gulden. Als zekerheid dienen 2 mergen boomgaert en bouland gelegen onder Wijk, nogh 4 hond land gelegen op de Korvert onder Wijk, en laestelijk nog 5 mergen land gelegen onder Veen. In 1756 maakt het echtpaar een testament, Dirk is ziek. Hun oudste zoon Barend wordt tot voogd over hun minderjarige kinderen benoemd.

           Hij trouwde Teuntje Cornelisse Bouwman.

 

1597.  Teuntje Cornelisse Bouwman, geb. 1701 in Wijk en Aalburg, ovl. na 1756, datum/bron: 11.06.2013 SHA, KdG211, BB,[52],[53],[54]

           Het echtpaar liet te Wijk 16 kinderen dopen tussen 1723 en 1748.

 

1608.  Cornelis Horden, datum/bron: 18.08.2003 BdL.[55]

           Kinderen te Noordeloos.

 

1612.  Pleun Herberts (Rietveld), datum/bron: 11.09.2003 KHN, PromXVIIp341.[56],[57]

           Woont te Noordeloos. Ingezetene in het Zuideinde van Noordeloos 23.11.1683.

           Hij trouwde Maarigje Claas.

 

1613.  Maarigje Claas, ovl. 25.06.1700 in Noordeloos, datum/bron: 23.08.2003 KHN, GN1991p395.[58],[59]

 

1614.  Teunis NN, ovl. voor 1681, datum/bron: 11.09.2003 PromXVIIp341.[60]  Hij trouwde Ariaentje Teunis.

 

1615.  Ariaentje Teunis, ovl. na 02.10.1701, datum/bron: 13.09.2004 PromXVIIp341, GV99.10,[61],[62] (zie info 90).

           Wonende te Noordeloos.

 

1616.  Claes Cornelisse Buijser, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p397.[63]

           van Meeuwen.

           Hij trouwde Marichje Jans, getrouwd 01.03.1671 in Leerbroek.

 

1617.  Marichje Jans, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p397.[64]

           Weduwe van Dirck Jansen.

 

1618.  Willem Jacobsz, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p397.[65]

           van Brandwijk.

           Hij trouwde Maria Hendrix van Maurick, getrouwd 16.04.1673 in Leerbroek (otr).

 

1619.  Maria Hendrix van Maurick, datum/bron: 25.08.2003 GN1991p397, OV1993p413.[66],[67]

           van Leerbroek. 200e penning te Leerbroek 23.12.1673: Hendrick van Maurick  5-16-11.

 

1622.  Sybrand Lauwen (van Noord), datum/bron: 25.08.2003 KHN.[68]  Hij trouwde Neeltje Pols (Pons).

 

1623.  Neeltje Pols (Pons), datum/bron: 25.08.2003 KHN.[69]

 

1624.  Gerrit Pietersz Bicker, geb. in Middelkoop, ovl. 07.03.1693 in Middelkoop (zie info 91), datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB.[70],[71]

           j.m. van Middelkoop onder Leerbroek 1655; wonend Hoogeind van Middelkoop 07.03.1693.

           Hij trouwde Barbera Jans, getrouwd 12.09.1655 in Leerbroek.

 

1625.  Barbera Jans, geb. in Middelkoop, ovl. 14.02.1693 in Middelkoop, datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB.[72],[73]

           j.d. van Middelkoop onder Leerbroek 1655.

 

1626.  Bastiaen Gerrits Middagh, geb. ca. 1634 in Leerdam (hiaat doopboek), ovl. voor 16.06.1680 in Loosdorp, Leerdam, datum/bron: 24.08.2003 KPB, GN1986p29.[74],[75]  Hij trouwde Jacobje Wouters Sterck.

 

1627.  Jacobje Wouters Sterck, datum/bron: 24.08.2003 KPB, GN1986p29.[76],[77]

           Trouwt (2) Pieter Gerritse Bicker (deze hertr. Leerdam 5.9.1707 Aeltgen Hendricks Burggraaf).

 

1628.  Theunis Ariens de Jongh, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp95.[78]

           Woont te Leerdam en Leerbroek.

           Hij trouwde Anneke Aerts van Willigen.

 

1629.  Anneke Aerts van Willigen, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp95.[79]

 

1630.  Arien Aertsz Vinck, geb. ca. 1643 in (20 jaar in 1663), begraven 04.01.1706 in Nieuwland, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp95, KHN.[80],[81]

           Schout, wonende te Nieuwland, vermeld 1663.

           Hij trouwde Willemke Ariens Klompmaeker.

 

1631.  Willemke Ariens Klompmaeker, ovl. voor 1686, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp95.[82]

 

1632.  Teunis Teunisse Meulenaar, ook bekend als Lakerveld, gedoopt 14.12.1676 in Lexmond, ovl. voor 1730, datum/bron: 25.02.2022 LFT, BG.[83],[84]

           Op 5-5-1686 compareerde voor schout en schepenen van Lakerveld Teunis Petersz., weduwnaar wijlen Haesge Teunisdr. ter eenre en Lubbert en Floris Teunisz., gebroeders van de voors[egde]. Haesge Teunisdr. en oversulcx oomen en bloedvoogden over Peter en Teunis Teunisz. bij hem eerste comparant verwekt aan de voors[egde]. Haesge Teunisdr. ter andere zijde. En verklaarden zij getroffen te hebben een contract van uitkoop van alle sodanige goederen als de twee kinderen door doode van haar moeder aangekomen mogen zijn.

           Hij trouwde Meijnsje Cornelisdr Burggraaf.

 

1633.  Meijnsje Cornelisdr Burggraaf, gedoopt 30.06.1683 in Lexmond, datum/bron: 25.02.2022 LFT, BG.[85],[86]

           6 kinderen gedoopt in Lexmond 1708/1725. Op 8-7-1730 compareerde Willem Geerlofsz, wonende op Lakerveld transporteert aan Meijnsie Cornelis Burggraeff, weduwe van Thonis Thonisz in leven oom en bloetvoocht van de onmondige kinderen van Peeter Teunisz en Pleuntje Jans

 

1634.  Gerrit Hendriks de Jong, geb. ca. 1675, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[87]

           Op 9-10-1685 compareerde Hendrik Teunisz de Jongh, weduwnaar van Annigje Jans, wonende op Cortenoever ter eenre; Ende Cornelis Jans wonende op Lakerveldt als oom en bloetvoogt van Teunis, Jan, Gerrit ende Lijsge Hendrix de Jongh, kinderen van Hendrik Teunis en Annigje Jans, ijder 150 gulden uitkeren van moeders goed en een zilveren ducaton, er is ook een leen 6 morgen 4 hont westz. van Lakerveld. Marge: 14-2-1701 Henrick Thonis de Jongh, Huijbert Thonis als man van Lijsbeth Henricks de Jongh, mitsgaders Gerrit Hendriks de Jongh zijn voldaan van moeders erffenis.

           Hij trouwde Martijntje Jans van Ravesteijn.

 

1635.  Martijntje Jans van Ravesteijn, gedoopt 24.10.1677 in Lexmond, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[88]

 

1640.  Jan Jillisz Coljé*, gedoopt 14.11.1677 in Woudrichem, datum/bron: 01.11.2003 GCOp1, LFT.[89],[90]

           Het geslacht Coljé begint met Jan Cailé, j.g. van Breda, ruiter onder ritmeester St. Martijn, die in 1629 te Woudrichem trouwt met Gerritgen Gilles. Dit zal vermoedlijk de grootvader van deze Jan zijn. Genoemde onzekere lijn wordt hier vervolgd.

           Hij trouwde Maatje Gijsberts*.

 

1641.  Maatje Gijsberts*, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[91]

 

1642.  Pieter Gerritsz van Zoelen, geb. ca. 1670, ovl. voor 1712, datum/bron: 01.11.2003 HJ.[92]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

           Hij trouwde Annetie Andriesdr van Reynesteyn, getrouwd 13.10.1695 in Lopikerkapel.

 

1643.  Annetie Andriesdr van Reynesteyn, geb. 1674, gedoopt 05.04.1674 in Lopikerkapel, datum/bron: 01.11.2003 HJ, LFT.[93],[94]

           Zij trouwde (2) 2 april 1712  te Lopikerkapel met Barend Goverts de Wit.

 

1644.  Breningh Ariens Elteren, gedoopt 17.10.1676 in Lopikerkapel, datum/bron: 03.12.2008 LOP.[95]

           jm.1700, belijdenis 06.04.1703. Wondende te Jaarsvelderkapel aan de Hogendijk 1701/17.

           Hij trouwde Maria Ariens van der Werf, getrouwd 02.06.1700 in Lopikerkapel.

 

1645.  Maria Ariens van der Werf, datum/bron: 03.12.2008 LOP.[96]

           jd. van Cuijlenburg.

 

1646.  Hendrik Ariensz Oskamp, gedoopt 05.03.1682 in Lopikerkapel, begraven 19.04.1748 in Lopikerkapel, datum/bron: 02.12.2008 LOP.[97]

           Het gezin woonde voor 1723 te Schoonrewoerd - Over-Heijcoop. In 1723 was Hendrik pachter op Ververshoef te Lopik. Landbouwer en veehouder. Lidmaat 1728, 29 Lopikerkapel met "Lijsbeth Florisse Boogaart, sijn vrou". In 1734, 35, 37 zonder zijn vrouw maar met (zijn dochter) Maria Oskamp, 38/44 alleen. Hij zou 29.03.1741 nog belijdenis hebben gedaan (?).

           Hij trouwde Lijsbeth Florisse Boogaart, getrouwd 14.04.1709 in Schoonrewoerd.

 

1647.  Lijsbeth Florisse Boogaart, geb. in Heicop, gedoopt 20.04.1679 in Schoonrewoerd, ovl. 21.05.1731 in Lopikerkapel, datum/bron: 02.12.2008 LOP, GOS, STP,[98],[99],[100]

           Trouwt (1) Schoonrewoerd 20.05.1703 met Isaak Willems van Maurik.

 

1648.  Cornelis Bastiaansz Alblas, geb. ca. 1652 in Langerak, ovl. 10.1730/31.03.1738 in Ameide, datum/bron: 21.08.2003 GAL.[101]

           Schepen te Tienhoven 1720/30.

           Hij trouwde Willempje Jans van Osch, getrouwd 14.10.1677 in Ameide.

 

1649.  Willempje Jans van Osch, geb. ca. 1657 in Ameide*, ovl. 10.1730/31.03.1738 in Ameide, datum/bron: 21.08.2003 GAL, KdU.[102],[103]

           7 kinderen geboren te Ameide tussen 1681 en 1695.

 

1650.  Jan Cornelisse Coppelaar, geb. ca. 1657, ovl. voor 25.01.1724, datum/bron: 25.08.2003 OV1973p42, HKN, KdU,[104],[105],[106]

           Afkomstig van Schoonrewoert, wonende te Tienhoven. Op 25.01.1724 compareren kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisse Coppelaer ende Mergje Cornelis, waaronder Jan Alblas in egte hebbende Annigje Coppelaer. Zij constitueren Cornelis Coppelaer, den comparanten broeder en swaeger, om voor schout en schepenen onder Loosdorp te transporteren de onverdeelde helfte van sekere 2 mergen 75 roeden lant onder Loosdorp.

           Hij trouwde Marrigje Cornelis Langerak, getrouwd 02.05.1680 in Tienhoven.

 

1651.  Marrigje Cornelis Langerak, gedoopt 02.01.1661 in Nieuwpoort, ovl. voor 25.01.1724, datum/bron: 25.08.2003 OV1973p42, HKN, KdU,[107],[108],[109]

           Afkomstig van Tienhoven.

 

1654.  Cornelis Pieters Donck, geb. ca. 1665, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[110]  Hij trouwde Aaltje Gijsberts.

 

1655.  Aaltje Gijsberts, geb. ca. 1670, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[111]

 

1656.  Huijbert Teunisz Demper, gedoopt 09.11.1673 in Meerkerk, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[112],[113]

           Op 10.03.1693 vermeld als erfgenaam in het testament van zijn oom Aert Huijbertsz den Demper en diens vrouw, mochten deze zonder kinderen overlijden.

           Hij trouwde Lijsje Hendricks de Jongh.

 

1657.  Lijsje Hendricks de Jongh, geb. ca. 1672 in Lexmond, ovl. na 1725, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU,[114],[115] (zie info 92).

           Trouwt (2) te Ottoland 25.05.1724 Jacob Ariens Schrijver.

 

1660.  Arien Gijsbertsz Damsteegt, ook bekend als Arij Gijsen, geb. 1640/1646, ovl. 10.02.1711 in Nieuwpoort, datum/bron: 29.11.2008 OV2010p140.[116]

           j.m van Ammers-Graveland 1679. Lidmaat Groot-Ammers 1684, schepen van Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk 1700, 1702, 1706, 1707, burger van Nieuwpoort 1709.

           Hij trouwde Grietje Pieters (de Koot), getrouwd 24.12.1679 in Groot-Ammers.

 

1661.  Grietje Pieters (de Koot), gedoopt 03.03.1652 in Groot-Ammers, ovl. 25.09.1730 in Nieuwpoort (aang. pro Deo), datum/bron: 05.05.2010 OV2010p136.[117]

           j.d. van Ammers-Achterland 1679.

 

1662.  Huijbert Jacobs (Bruijl), begraven jan 1707 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KRON 1996p46, KdU, OV2007p59,[118],[119],[120],[121]

           In OV2007 Bruijl genoemd, verder meestal met patroniem (KdU noemt hem Smith alias Bruijne).

           Hij trouwde Neeltje Teunis Compeer.

 

1663.  Neeltje Teunis Compeer, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KRON 1996p46, KdU, OV2007p59,[122],[123],[124],[125]

           Trouwt (2) 28.07.1712 (huw. voorw.) te Langerak Bastiaan Bastiaans de Heer, alias Mijnkerkel, leenman van Vianen. Zij brengt als weduwe van Huijbert Jacobs Bruijl aanzienlijk meer in in het huwelijk dan haar bruidegom Bastiaan de Heer, en wel de helft van een huis en de helft van 9 morgen 2 hond land te Langerak, alsmede 2 melkkoeien, 2 bedden met toebehoren en enige inboedel.

 

1666.  Jan Willemse*, datum/bron: 25.09.2003 RAG.[126]

           j.m. van Asperen in 1665.

           Hij trouwde Thonisken Willemsen*, getrouwd 25.03.1665 in Waardenburg/Neerijnen (otr).

 

1667.  Thonisken Willemsen*, datum/bron: 25.09.2003 RAG.[127]

           j.d. van Waerdenburg 1665.

 

1668.  Merten Lambertz, ook bekend als Marten Catrol, datum/bron: 17.11.2009 OdR.[128]

           Merten Lambertszn, jonge man soldaet onder capt. de Swart, bij zijn huwelijk in 1639. Merten wordt Catrol genoemd bij de doop van zijn kinderen, zijn nakomelingen noemen zich Cardol.

           Hij trouwde Emmeke Jans*, getrouwd 14.07.1639 in Waardenburg.

 

1669.  Emmeke Jans*, datum/bron: 17.11.2009 OdR.[129]

           Emmeken Jans, jonge dochter van Tuijll in 1639. Waarschijnlijk de moeder van Lambert (in het doopboek is geen moeder vermeld).

 

1676.  Geurt (Govert) Abrahams Rosa, geb. ca. 1631/1638 in Herwijnen, datum/bron: 05.10.2004 HER, GN1965p24, ARL, ROSp115,[130],[131],[132],[133]

           Geurt handelde in paarden, was echter niet altijd vlot met betalen, soms moeten betalingen via de rechter afgedwongen worden. Hij is dol op weddenschappen, zo verbindt hij de betaling van een paard wel met een weddenschap of de verkoper tot een bepaalde termijn (de Herwijnse kermis 1671) een vrouw gevonden heeft.

           Hij trouwde Hendriske Jansen Brouwer, getrouwd 12.07.1668 in Herwijnen.

 

1677.  Hendriske Jansen Brouwer, geb. ca. 1645* in Vuren*, datum/bron: 29.08.2003 HER, GN1965p24, ARL,[134],[135],[136]

           Trouwen te Herwijnen 12.07.1668: Govert Abruhamse Rosa, j.m. van Herwijnen, en Hendrikske Jans Brouwer, j.d. van Vuren. Zij hadden 5 kinderen, waarvan de  Rosas/Rozas van Vuren en Nieuwaal stammen. De weduwe van Geurt Abrams Rosa wordt vermeld in de oudste polderrekeningen, circa 1685.

 

1696.  Gijsbert Hendricksen van Aaken, geb. in Deil, datum/bron: 25.04.2004 FvD, OV1969p209.[137],[138]

           Molenaar te Waardenburg. Tekst van de huwelijksakte in het trouwboek der NH kerk te Waardenburg in het jaar 1664: "Op den 29 October zijn naar aanroeping der Heilige Name in kerkenraad verschenen Gijsbert Hendricksen, j.m. van Deijl ende Annechien Fransz, weduwe van saliger Paulus Herbertsen van Beusecom, verzocht hebbend 3 huwelijksproclamatien en naar wettige onderzoekinge zijn deze personen aangenomen op morgen rustdag geproclameerd te worden en op den 20 November ingezegend te worden". De familie van Aken wordt te Waardenburg tot 1818 als molenaarsfamilie vermeld (HNR).[139]

           Hij trouwde Annecken Fransen, getrouwd 20.11.1664 in Waardenburg.

 

1697.  Annecken Fransen, geb. in Beuzekom, datum/bron: 30.08.2003 FvD, OV1969p209.[140],[141]

           Weduwe van Paulus Herbertsen van Bosecom.

 

1698.  Hendrik Schouten, datum/bron: 30.08.2003 OV1969p209.[142]  Hij trouwde Gereke van Soelen, getrouwd 19.07.1668 in Buurmalsen.

 

1699.  Gereke van Soelen, datum/bron: 30.08.2003 OV1969p210.[143]

 

1700.  Cornelis van der Velden, datum/bron: 30.08.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon. In 1724 is een Cornelis van der Velden schepen van Maasbommel (2 stromenland 1989, p23).

 

1702.  Cornelis van der Horssen, datum/bron: 30.08.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

1704.  Lucas Sweere (van der Borgh), geb. in Meteren, datum/bron: 29.04.2020 GvdB.[144]  Hij trouwde Cornelia Claesse van Maurick, getrouwd 24.02.1678 in Meteren.

 

1705.  Cornelia Claesse van Maurick, geb. in Geldermalsen, datum/bron: 29.04.2020 GvdB.[145]

 

1706.  Theunis Jacobsz Beverloo, geb. 1655 in Hellouw (Haaften), datum/bron: 27.04.2004 GvdB, BomB.[146],[147]

           Mogelijke ouders van Baatje, zij laten te Meteren een dochter Anneke Teunisdr. van Beverloo dopen, die trouwt met Claes Jansen Verwoert.

           Hij trouwde Jenneke Teunisdr van der Merckt, getrouwd 04.04.1681 in Meteren.

 

1707.  Jenneke Teunisdr van der Merckt, datum/bron: 27.04.2004 GvdB.[148]

 

1708.  Geert Aertse van Beusecom, gedoopt 24.10.1676 in Waardenburg, datum/bron: 24.05.2009 KdB, SvW, TrW, PvM, MS,[149],[150],[151],[152],[153],[154]

           Jonge man van Waerdenburgh, wonende alhier 1701. Zijn dochter Cornelia van Beusecom was getrouwd met Peter Thijssen de Jongh, herbergier en schout van Zuilichem.

           Hij trouwde Willemijntje Gorisse van Wachtendonck, getrouwd 09.03.1701 in Waardenburg (otr 19.02).

 

1709.  Willemijntje Gorisse van Wachtendonck, gedoopt 05.03.1671 in Thuyl, datum/bron: 22.02.2006 KdB, SvW, GN1991p53, TrW, MS,[155],[156],[157],[158],[159]

           Jonge dochter van Thuijl, wonende alhier 1701.

 

1710.  Leendert Jacobs van Messele, ook bekend als van Meffen, van Meffelen, datum/bron: 22.07.2007 GdT, MS.[160],[161]

           Wonend te Bruchem.

           Hij trouwde Daniëlke Wouters Treffer, ook bekend als Daentgen, Daandelke.

 

1711.  Daniëlke Wouters Treffer, ook bekend als Daentgen, Daandelke, gedoopt 18.10.1674, datum/bron: 22.07.2007 GdT, MS.[162],[163]

 

1712.  Gijsbert Jansen van Driel, geb. 1615 in Waardenburg, datum/bron: 29.04.2020 BomB.[164]  Hij trouwde Roelofke Dierkx, getrouwd 03.06.1639 in Waardenburg.

 

1713.  Roelofke Dierkx, geb. 1618, datum/bron: 29.04.2020 BomB.[165]

 

1714.  Henric Dirksen van Westrienen, geb. 1630, datum/bron: 29.04.2020 BomB.[166]

           Hij trouwde (1) Elisabeth van Wijk, trouwde (3) 1674 IJfken Teunisse.

           Hij trouwde Aeltgen Cornelis, getrouwd 19.12.1660 in Waardenburg.

 

1715.  Aeltgen Cornelis, geb. 1634, ovl. voor 1674, datum/bron: 29.04.2020 BomB.[167]

 

1720.  Jan Aertse Pelle(grom), geb. ca. 1669, ovl. 1745/47, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG, BVWN, MS,[168],[169],[170],[171]

           j.m. van en won. te Waerdenburg 1695. Schutter.

          

           Hij trouwde Grietje Hendricks van Beusecom, getrouwd 11.08.1695 in Waardenburg (otr 27.07).

 

1721.  Grietje Hendricks van Beusecom, gedoopt 1672 in Waardenburg, ovl. na dec. 1747, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG, BRWN, MS,[172],[173],[174],[175]

           j.d. van en won. te Waerdenburg 1695. Het bevokingsregister van 1747 vermeld een dorpshuis voor de schutter, bewoond door de weduwe van de schutter Jan Pelle.

 

1722.  Geert Aertse van Beusecom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 24.10.1676 in Waardenburg, datum/bron: 24.05.2009 KdB, SvW, TrW, PvM, MS,[176],[177],[178],[179],[180],[181] Hij trouwde Willemijntje Gorisse van Wachtendonck, getrouwd 09.03.1701 in Waardenburg (otr 19.02).

 

1723.  Willemijntje Gorisse van Wachtendonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 05.03.1671 in Thuyl, datum/bron: 22.02.2006 KdB, SvW, GN1991p53, TrW, MS,[182],[183],[184],[185],[186]

 

1724.  Wouter Jans Treffer, geb. ca. 1646, ovl. kort voor 1693*, datum/bron: 22.07.2007 GdT.[187]

           Beleend met land onder Kerkwijk 1672, pachter van het hoofdgeld binnen Zaltbommel 1685.

           Hij trouwde Lijsbeth Gijsberts van Driel, getrouwd 26.02.1671 in Kerkwijk.

 

1725.  Lijsbeth Gijsberts van Driel, geb. in Waardenburg, datum/bron: 22.07.2007 GdT.[188]

           Geboren te Waardenburg.

 

1730.  Henricus van Deutecom, geb. ca. 1635 in Utrecht*, datum/bron: 07.10.2004 GLV, UtA, KdBr,[189],[190],[191] (zie info 93).

           Jacob Laverge komt met familieleden Van Deutecom in verschillende notariële actes voor. Waarschijnlijk was Henricus van Deutecom een broer van Anthony van Deutecom, schoenmaker en musicant te Utrecht, vader van de in de acten genoemde Wilhelmus, Henricus, Albertus, Wijnand en Allardus.

           Hij trouwde Josina van der Kleij, ook bekend als Josijntje van de Cleij, doopnaam Joosgen, getrouwd 31.03.1651 in Utrecht.

 

1731.  Josina van der Kleij, ook bekend als Josijntje van de Cleij, doopnaam Joosgen, gedoopt 21.11.1630 (?) in Utrecht*, datum/bron: 04.01.2015 GLV, JvdK.[192],[193]

           Vermeld bij de ondertrouw van haar dochter Elisabeth 09.09.1686 in Amsterdam. Kinderen gedoopt (gereformeerd) in Utrecht: 6 januari 1652 Geertruijd (Geertekerk); 13 october 1654 Joannes (Buurkerk); 21 september 1656 Wijnandus  (Domkerk); 15 augustus 1658 Sara (Geertekerk); 16 september 1660 Willemina (Domkerk); 1660 -1667 niets gevonden in Utrecht, terwijl in 1665 Elisabeth geboren moet zijn; 30 october 1667 Sara  (Domkerk); 22 december 1669 Susanna (Domkerk): 31 juli 1672 Abraham (Buurkerk). Josina is waarschijnlijk identiek met Joosgen van der Kleij, geboren te Utrecht op 21 november 1630, gedoopt in de Domkerk en dochter van Bartholomeus en Gijsberta (alias Elisabeth) van Blanckendaal.

 

1736.  Willem Dom, datum/bron: 03.06.2003 GAA.[194]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

1738.  NN Wellinger, datum/bron: 03.06.2003 GAA.[195]

           Tekst bij het huwelijk van zijn dochter onduidelijk, er lijkt over een voogd gesproken te worden. Wellicht was haar vader reeds overleden.

           Hij trouwde Trijntje Jans.

 

1739.  Trijntje Jans, datum/bron: 03.06.2003 GAA.[196]

           Is als getuige bij het huwelijk van Amerentia aanwezig.

 

1742.  Hendrik Jansz de Blaeser, datum/bron: 31.10.2003 GAA.[197]

           Genoemd in het poortersboek van Amsterdam als scheepstimmerman en schoonvader van Gerrit Oonck, beursknecht. Zijn huwelijk, zijn overlijden en zijn vader in Amsterdam niet gevonden.

           Hij trouwde Pietertje Jacobs Nuijts.

 

1743.  Pietertje Jacobs Nuijts, begraven 11.09.1704 in Amsterdam (Oude Lutherse Kerk), datum/bron: 31.10.2003 GAA.[198]

           Wordt bij haar begrafenis weduwe van Hendrik de Blaser genoemd, de naam komt overeen met Pietertje Jacobsdr die bij het huwelijk als moeder van Anna genoemd werd.

 

1744.  Gottfried Üllenberg, gedoopt 01.01.1609 in Elberfeld, begraven 12.06.1672 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 10.[199]

           Koopman te Elberfeld, Gemeinsmann 1666/69, Ratsverwandter 1671/72. [De Gemeenteraad van Elberfeld bestond uit 12 leden, waarvan de 3 "Gemeinsmänner" bijzondere competenties hadden. Uit elk der 3 stadswijken werden één Gemeinsmann en 3 gewone raadsleden (Ratsverwandte) gekozen. De verkiezing vond jaarlijks begin mei in aansluiting op de burgemeestersverkiezing in de gereformeerde kerk van (het destijds Calvinistische) Elberfeld plaats].

           Hij trouwde Anna Katharina Spieker, getrouwd 12.02.1657 in Elberfeld.

 

1745.  Anna Katharina Spieker, begraven 12.12.1674 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, KdG180.[200],[201]

           Trouwt (2) te Elberfeld 10.04.1674 met Peter Mirken.

 

1746.  Peter Wichelhausen, geb. 1629 in Elberfeld, ovl. 1702 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 36.[202]

           Winkelkrämer te Elberfeld, aanvankelijk aan de Dorrenberg. Gemeinsman 1676, 78, 82, 88, 90, 92, 1700, Ratsverwandter 1673, 77, 79, 81, 83, 85/87, 91, 95, 97, 99. [Zijn zoon Peter was burgemeester van Elberfeld 1717 en 1724].

           Hij trouwde Ursula Ossenbeck, getrouwd 08.04.1654 in Elberfeld.

 

1747.  Ursula Ossenbeck, gedoopt 13.08.1634 in Elberfeld, begraven 06.12.1679 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 37.[203]

           Ursula was uit een loonblekerfamilie afkomstig.

 

1758.  Jacob Scheltes, geb. ca. 1644 in Amsterdam, ovl. voor 1697, datum/bron: 20.05.2003 GAA, GN1993p382.[204],[205]

           Chirurgijn te Amsterdam. Jacob Scheltes behoorde, zoals vele leden van zijn moeders familie (Van Halmael), tot de doopsgezinden. Zijn dochter Tryntje werd echter op 16-jarige leeftijd remonstrants gedoopt.

           Hij trouwde Anna Jansdr Del, getrouwd 29.11.1669 in Amsterdam (otr, ter pui).

 

1759.  Anna Jansdr Del, geb. ca. 1644 in Amsterdam, begraven 07.08.1717 in Amsterdam, datum/bron: 20.05.2003 GAA, GN1993p382.[206],[207]

           Poorterboek 14.03.1670: Jacob Scheltis, chirurgijn, van Amsterdam, geh. met Anna Del, d.v. Jan Claesz Del, makelaar.

 

1760.  Wilhelm Arissen Versteegh*, datum/bron: 27.02.2007 SVS,[208] (zie info 94).

           Bij zijn huwelijk met Anneke Jans is hij weduwnaar uit Wageningen en brengt een zoontje Evert van zijn eerste vrouw mee. Hij trouwde (3) met Jacoba Verhoef. Wilhelm was steenbakker. Uit grondoverdrachten uit die tijd blijkt dat de familie Versteegh in het bezit was van kleigronden, die geschikt waren voor de fabricage van grote bakstenen, destijds gebruikt voor de bouw van. kerken en vestingwerken. Het betreft hier de eerste en tweede steenoven op de uiterwaarden, gelegen in de meest zuidelijke grond onder Amerongen. [Het steenbakken vond plaats in zgn. veldovens, die uit houten bakjes met de te bakken stenen opgebouwd en met droog veen gevuld in brand gestoken werden].

           Hij trouwde Anneke Jans*, getrouwd 29.10.1643 in Amerongen.

 

1761.  Anneke Jans*.

           j.d. bij Zuilestein 1643.

 

1762.  Aris Jansz*, datum/bron: 26.08.2003 UtA.[209]  Hij trouwde Haasjen Jans*.

 

1763.  Haasjen Jans*, datum/bron: 24.10.2003 UtA.[210]

 

1776.  Cornelis Cornelisz Floor(en), geb. ca. 1635, ovl. ca. 1714, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42, KvD.[211],[212]

           Wonende Meersberghse Meent 1671, wonende onder Ginkel onder Leersum 1674/95, diaken en ouderling aldaar. Tr. (2) Veenendaal (otr. Amerongen 29.12.1695) Marijghien Cornelis van Hardevelt, wed. van Gijsbert Gijsberts.

           Hij trouwde Aeltjen Meijns, getrouwd 29.10.1671 in Amerongen.

 

1777.  Aeltjen Meijns, geb. ca. 1635, ovl. 1692, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42, KvD.[213],[214]

           1653 won. Emmikhuijsen, 1671 te Ginkel, wed. van Teunis Korsse.

 

1778.  Jan Wouters van Soest, geb. ca. 1650, ovl. voor 16.04.1724, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p43, GN1971p356, GN1995p623, GvS,[215],[216],[217],[218]

           j.m. van Darthuizen, woont ald. 1676 en te Overlangbroek vanaf 1682, boer ald. op het huidige Dambos. Jan Wouters wordt o.a. in 1682 vermeld op de monsterrol van Overlangbroek met een griep en bijl, in 1731 worden de kinderen van Jan Wouters vermeld met een spade en bijl. Jan Wouters wordt voor het eerst vermeld als gebruiker van 8 morgen onder Amerongen in 1697. Jan Wouters koopt voor 1900 gld. van de Vrijvrouwe van Amerongen 8 morgen weiland 08.11.1697. Jan Wouters van Soest ontvangt, door vrijwillige afstand van Mechteltje van Oukop, van het Domkapittel te Utrecht in eeuwigdurende erfpacht "29 mergen lands gelegen onderden Geregte van Overlangbroek in de thienhoeven te Goywaards, strekkende van de Langbroeker weteringe tot in de Goyerweteringe toe, daar wij boven en beneden naast geland zijn, waarvan 13 à 14 mergen met opgaande els bepoot zijn genaamt het Cuypersbosch, zijnde de rest boomgaard, bouw en weijlandt", jaarlijks voor 20 gulden 04.09.1702. Jan Woutersen van Soest brengt aan 4 bijenstede op de 28 morgen land, "daer hij op woont aan de Goyer Weetringh" 14.02.1708.

           Hij trouwde Teuntje Joachims (van Wijk), getrouwd 01.09.1676 in Wijk bij Duurstede (gerecht).

 

1779.  Teuntje Joachims (van Wijk), geb. ca. 1650, ovl. voor 1710, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p43, GvS.[219],[220]

           j.d. van Wijk, woont te Wijk bij Duurstede 1676. Het trouwen voor het gerecht wijst waarschijnlijk op R.K. zijn.

 

1780.  Teunis Gijsberts (van Rijswijk), geb. ca. 1632 (is 43 jaar in 1675), datum/bron: 09.11.2003 KvD, STICHT2p129.[221],[222]

           Boer op een hofstede vanouds genaamd Rijswijk onder Tuil bij Doorn, in 1656 verworven, mogelijk ook schaapherder 1659.

           Hij trouwde Geertgen Jans, getrouwd ca. 1655.

 

1781.  Geertgen Jans, geb. ca. 1637, ovl. na 26.02.1682, datum/bron: 23.10.2003 KvD, STICHT2p129.[223],[224]

 

1782.  Aert Dircksz (van den Born), geb. ca. 1650, datum/bron: 09.11.2003 KvD, STICHT2p130.[225],[226]

           Wellicht een kleinzoon van Aert Cornelissen van den Born, landbouwer op "de Born" in de Wageningse Buurt, geb. ca 1580, overl. 1670/71 (GN1981p207, GN1985p24) van wie nog 2 generaties voorouders bekend zijn.[227]

           Hij trouwde Meessie Stevens.

 

1783.  Meessie Stevens, geb. ca. 1650, datum/bron: 09.11.2003 KvD, STICHT2p130.[228],[229]

 

1784.  Lambert Dirksz (Lagerwey), ook bekend als van de Lagewey, geb. ca. 1640 in Woudenberg, ovl. 1686/96 in Woudenberg, datum/bron: 01.09.2003 GN1971p153, GN1971p171, KHvD, LAG,[230],[231],[232],[233]

           Landbouwer aan de Dwarswetering te Woudenberg, kerkmeester 1687. De oudst vermelde stamvader van een groot Woudenbergs boerengeslacht, ‘bruiker’ van de Ginkel en Legerwey te Woudenberg. De Lagerwey’s zijn waarschijnlijk afkomstig van de nog bestaande boerderij Groote Lugeweyde. Men vindt verscheidende families Lagerwey in Woudenberg.

           Hij trouwde Aaltje Klaasdr, getrouwd ca. 1665 in Woudenberg.

 

1785.  Aaltje Klaasdr, geb. ca. 1640 in Woudenberg, ovl. in Woudenberg, datum/bron: 01.09.2003 GN1971p153, GN1971p171, KHvD,[234],[235],[236]

 

1786.  Jakob Gerrits van Blootenburg, begraven 27.04.1750 in Woudenberg, datum/bron: 08.11.2003 GN1971p533, NL1963k77, KRON1996p194,[237],[238],[239]

           Wonende te Ginkel, 30.09.1731 naar Woudenberg vertrokken. Schepen van Leersum 1726, van Woudenberg 1731.

           Hij trouwde Maria van Woudenberg, getrouwd 31.01.1695 in Leersum.

 

1787.  Maria van Woudenberg, gedoopt 28.03.1669 in Amerongen, ovl. in Woudenberg, datum/bron: 20.05.2003 GN1971p153, KDr.[240],[241]

           Wonende te Leersum.

 

1788.  Teunis Jansz in de Lageweij, ovl. na 1719, datum/bron: 18.03.2004 KRON1996p194.[242]

           Eigenaar van 12 morgen land in de Lagewei. Trouwt (1) te Scherpenzeel 09.11.1671 Jantje Jansdr.

           Hij trouwde Maria Evertse, ook bekend als Maegje, Maetje, getrouwd 31.07.1681 in Scherpenzeel.

 

1789.  Maria Evertse, ook bekend als Maegje, Maetje, datum/bron: 07.11.2003 KRON1996p194.[243]

           Wonende Klein Lambalgen, later Ouwenhorst.

 

1790.  Jacob Jansz van Bennekum, ovl. na 1709, datum/bron: 07.11.2003 KRON1996p194.[244]  Hij trouwde Metje Dirksdr.

 

1791.  Metje Dirksdr, gedoopt 04.08.1667 in Lienden, ovl. 1709, datum/bron: 07.11.2003 KRON1996p194.[245]

 

1792.  Laurens Cornelisse Baars, geb. ca. 1650 in Oud-Beijerland, begraven 06.04.1728 in Oud-Beijerland (grote klok, overluid), datum/bron: 23.05.2003 BRSp33.[246]

           Laurens was evenals zijn vader en grootvader zalmvisser. Omstreeks 1690 was de zalmvisserij op de plaat "de Beer" bij Oud-Beijerland ten einde, de gronden waren verland en daardoor ongeschikt geworden. Laurens heeft zich ook met de fruitteeld bezig gehouden, hij bezat boomgaarden in de polders Oud- en Nieuw-Beijerland. Ondanks de teruggang van de visserij kon hij zijn leven op de oude voet voortzetten en hij is niet in financiële problemen geraakt.

           Hij trouwde Maria Matthijse Berck, getrouwd 02.05.1687 in Oud-Beijerland (otr).

 

1793.  Maria Matthijse Berck, geb. in Sliedrecht, begraven 14.07.1701 in Oud-Beijerland (grote klok), datum/bron: 23.05.2003 BRSp34-35, KvdL.[247],[248]

           Vertrekt 1684 met attestatie van Sliedrecht naar Oud-Beijerland. Maria Berck (reeds ernstig ziek) en Laurens Baars maken op 23.06.1701 een testament. In dit testament wordt merkwaardigerwijze het zgn. aasdomserfrecht toegepast. Hieraan ligt de regel ten grondslag: "het naast bloed erft het goed". Hierbij konden ook de ouders van hun kinderen erven. Dit erfrecht gold aanvankelijk alleen ten noorden van de Maas en IJssel, ten zuiden daarvan was het schependomserfrecht van toepassing, waar de vererving alleen in neergaande lijn plaatsvindt.

 

1794.  Cornelis Leenderts in 't Veld, geb. ca. 1660 in Oud-Beijerland, begraven 20.11.1711 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.10.2003 BRSp41, SMH, KvdL,[249],[250],[251]

           Vlasser, bij zijn huwelijk jongeman van Oud-Beijerland.

           Hij trouwde Maria Teunisse Roos, getrouwd 05.04.1684 in Oud-Beijerland (otr).

 

1795.  Maria Teunisse Roos, gedoopt 03.02.1664 in Oud-Beijerland, ovl. 26.02.1744 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 14.10.2003 SMH, BRSp41, KvdL,[252],[253],[254]

           j.d. geb. en wonende Sinkweg, Oud-Beijerland.

 

1796.  Hermen Willems Boman, ook bekend als Harmen Boomman, gedoopt 04.08.1697 in Westmaas, ovl. voor 1740, datum/bron: 13.10.2003 SMH, KSi, OV1963p136,[255],[256],[257]

           In 1714 ontvangen Jacob en Hermen Boman f 3.0.0 van 't gemeneland voor onderhoud aan de weg etc. (Polder W Nld). Hermen gaat in 1722 accoord met Cornelis Waalboer e.a. over een erfenis van Jacob Teunisse van der Giessen.

           Hij trouwde Lijntje Jans van der Giessen, getrouwd 30.05.1717 in Westmaas.

 

1797.  Lijntje Jans van der Giessen, geb. ca. 1698 in Strijen, ovl. voor 04.04.1745, datum/bron: 13.10.2003 SMH, KSi, OV1963p136,[258],[259],[260]

           j.d. geboortig onder Strijen 1717; weduwe Lijntje Jans van der Giessen hertrouwt in 1740. Westmaas 04.04.1745: Hermyntje Bomans, weeskind van omtrent 9 jaar, dochter van Herman Willemsz Boman en Liintie Jansse van der Giessen (naar Miinsheerenland).

 

1798.  Jan Ariens Haverboer, geb. 07.01.1693 in Strijen, datum/bron: 24.09.2003 SMH.[261]

           Bij ondertrouw j.m. geb. te Strijen, wonende onder de Group. Overgeschreven in 1722 met 2 kinderen van Z-Beijerland naar Klaaswaal. Woont 1730 in huis nr. 8 in Cleijn Cromstrijen Claeswael. Verponding huurwaarde f 8.0.0.

           Hij trouwde Jaapje Willems Boekhout, getrouwd 08.11.1716 in Klaaswaal (pro deo).

 

1799.  Jaapje Willems Boekhout, geb. ca. 1693 in Klaaswaal, ovl. 30.03.1733 in Klaaswaal (pro deo), datum/bron: 13.10.2003 SMH.[262]

           Bij ondertrouw j.d. geb. en wonende te Klaaswaal.

 

1800.  Willem Mattheuse Hoek, geb. ca. 1685 in Klaaswaal, ovl. 10.02.1748 in Numansdorp (impost), begraven 13.02.1748 in Numansdorp (kerkhof  f 3.1.0), datum/bron: 10.09.2003 SG458, SMH, PromXIIp321,[263],[264],[265]

           Nam de achternaam van zijn moeder aan. Met attestatie van Claaswaal naar Numansdorp Pascha 1711. Koopt kleine hoeveelheden vlas in 1710, een grote hoeveelheid vlas uit een boedel in 1713. In 1743 wonende te Groot Cromstrijen.

           Hij trouwde Aaltje Euste van der Kaag, ook bekend als Aaltge Heufte, Eufts, getrouwd 01.07.1703 in Delft.

 

1801.  Aaltje Euste van der Kaag, ook bekend als Aaltge Heufte, Eufts, geb. ca. 1679 in Delft, ovl. 27.08.1753 in Numansdorp (aang), datum/bron: 10.09.2003 SG458, SMH, PromXIIp321,[266],[267],[268]

           In sommige documenten Aaltje Eufte van der Kaag genoemd. Haar vader heette echter Eust, haar zoon merkwaardigerwijze Euft (ook wel Oeft, Oeuft Heuft). Ontving als weduwe in 1753 41 tarwebroden en f 22.16.0 van de diakonie.

 

1802.  Teunis Huijgen Snaayer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. 14.04.1680 in Cillaarshoek, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG782.[269],[270]  Hij trouwde Ingetie Pleunen Dickhuysen, getrouwd 18.04.1705 in Cillaarshoek (otr).

 

1803.  Ingetie Pleunen Dickhuysen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. in Cillaarshoek, datum/bron: 26.09.2003 SMH, SG782.[271],[272]

 

1804.  Pieter Aarts Landmeter, gedoopt 15.08.1666 in Goudswaard, ovl. 24.12.1739 in Oud-Beijerland (aang., recht 6 gld), datum/bron: 01.07.2003 SMH, SG871, DB122.142.11,[273],[274],[275]

           j.m. geb. en won. Goudswaard 1690. Bouwman op "de Kreekensteijn" te Oud-Beijerland, bruikt 34 mg land. Schepen en leenman Oud-Beijerland 1698/1737, heemraad van Oud-Beijerland benoemd 1715, ouderling 1705/36. Was eerder gehuwd 04.06.1690 met Geertruyd Hendriks de Jonge, begraven 15.03.1700.

           Hij trouwde Ariaantje Leenderts Koijk, getrouwd 09.07.1702 in Mijnsheerenland.

 

1805.  Ariaantje Leenderts Koijk, geb. ca.1677 in Mijnsheerenland, ovl. 06.08.1748 in Oud-Beijerland (aang, recht f3.-), datum/bron: 26.06.2003 SG390, SMH, DB122.142.11,[276],[277],[278]

           j.d. van Mijnsheerenland. [Merkwaardigerwijze worden de kinderen van Ariaantje Koijk in de parenteelstaat van Doen Beijens niet genoemd, hoewel Pieter Landmeter met zijn beide huwelijken erin voorkomt; de kinderen uit het eerste huwelijk worden wel vermeld].

 

1806.  Jacob Aartse van der Waal, gedoopt 10.10.1700 in Westmaas, ovl. 14.04.1785 in Zuid-Beijerland (aang.), datum/bron: 04.06.2003 SMH, SG207, SG276,[279],[280],[281]

           j.m. van Westmaas en won. onder Claaswaal 1721, met indemniteit van Westmaas naar Oud-Beijerland met zijn vrouw Ariaantje van Truijen 16.05.1767.

           Hij trouwde Ariaentje Aarts van Truijen, getrouwd 26.12.1721 in Klaaswaal (otr 05.12. pro deo).

 

1807.  Ariaentje Aarts van Truijen, gedoopt (zie info 95), datum/bron: 16.05.2003 SMH.[282]

           j.d. van Klaaswaas en won. aldaar 1721. Lidmaat te Westmaas 01.04.1736. Jacob van der Waal, in huwelijk hebbende Ariaantje Arts van Truijen, is medeerfgename van Maecke Hendricx, laatst weduwe van Claes Barents Rijsdijk. Hij deelt samen met de meerderjarige erfgenamen Barent Claesse Rijsdijck, Claes Isaecks Noorlander, Arie Corsen de Jongh, Dirck van der Waal in huwelijk hebbende Maria Aerts van Truijen, en Ariaentje Corse de Jonge. Claeswaal 13.10.1725, aangebracht door Cors Corse de Jonge, voogd van de minderjarige kinderen en kindskinderen en medeerfgenaam in boedel en goederen.

 

1816.  Teunis Cornelisse Kruijthof, gedoopt 24.08.1664 in Mijnsheerenland, ovl. na 1713, datum/bron: 29.05.2003 TdG, KRij.[283],[284]

           Hij trouwde met (2) 25.10.1712 Maartje Cornelisd Nieuwenboer, geb. ca. 1675 in Zuid-Beijerland

           Hij trouwde Annigje Hendriks Graauw, getrouwd 21.04.1691 in Oud-Beijerland.

 

1817.  Annigje Hendriks Graauw, gedoopt 14.08.1667 in Oud-Beijerland, ovl. ca. maart 1712 in Mijnsheerenland, datum/bron: 29.05.2003 TdG, KRij.[285],[286]

 

1818.  Paulus Pietersz Houtmeulen (Houtmole), gedoopt 30.03.1670 in Nieuw-Lekkerland, ovl. na 09.07.1709, datum/bron: 30.11.2006 OV1980p440, DJVp93 /-III, OE2002p123,[287],[288],[289]

           j.m. van Lekkerland, won. te Kleine Lindt 1692, weduwnaar van Alblasserdam, won. te Heerjansdam 1707. Heerjansdam 07.02.1707: Pouwelis Prss. Houtmole, wednr. van Geertruijt Claes, won. op Heerjansdam, ter eene, en Jan Janss. van Driel, oom en bloedvoogd over de nagelaten weeskinderen van Geertruijt uit haar huwelijk met Houtmole, ter andere zijde. De boedel zal niet gescheiden worden t.b.v. de weeskinderen, doch hun vader zal hen tot meerderjarigheid opvoeden, o.a. laten leren lezen en schrijven, en bij meerderjarigheid elk f 3.- uitkeren. Neeltje is dan oud 6 jaar. Tr. (2) Heerjansdam 29.01.1707 (otr) Jannigje Ariens Verschoor (Van der Schoor), geb. en won. te Heerjansdam. Hij woonde te Heeroudelandsambacht in 1709.

           Hij trouwde Geertruijt Claes Hofman, ook bekend als Hofland, getrouwd 19.05.1692 in Heerjansdam.

 

1819.  Geertruijt Claes Hofman, ook bekend als Hofland, gedoopt 05.05.1669 in Heerjansdam, ovl. 11.11.1703/1707, datum/bron: 07.07.2003 OV1980p440, GN1990p345, DJVp93,[290],[291],[292]

           j.d. tot Heerjansdam 1692.

 

1820.  Hendrik Pieters de Ruijter, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[293],[294]

           Weeskamer 's-Gravendeel, 09.01.1730: Akte van uitkoop van Hendrik Pieters de Ruijter, weduwnaar van Ariaantie Gerrits van Rees met Dirk Leenderts Lagendijk, oom van de weeskinderen. Zijn vrouw is enige dagen geleden overleden zonder dat er voogden zijn gesteld. Hun kinderen zijn: Theuntie, Lijntie, Pieter, Gerrit, Dirkje, Dirk, Jannegie en Arij Hendriks de Ruijter.

           Hij trouwde Ariaantje Gerrits van Rees.

 

1821.  Ariaantje Gerrits van Rees, ovl. kort voor 09.01.1730, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[295],[296]

           Lidmaat te 's-Gravendeel in 1714: Ariaantie Gerritz van Rees, "buijten langs de Kil na de wacht".

 

1822.  Paulus Jans Geervliet, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[297],[298]

           ORA 's-Gravendeel 13.01.1727: inventaris van de door Paulus Geervliet nagelaten goederen in gemeenschap bezeten door zijn vrouw Jannigje Dirks Corporaal, zoals die was voor haar tweede huwelijk met Jacob Ariens Mookhoek, ten verzoeke van Andries Vervoorn en Cornelis Hoekseweg als voogden over de minderjarige kinderen van Paulus en Jannigje, onder andere land in de Mijlpolder dat Paulus is aangekomen door deling tussen Andries Vervoorn gehuwd met Maria Geervliet en de kinderen van Adriana Geervliet.

           Hij trouwde Jannigje Dirks Corporaal.

 

1823.  Jannigje Dirks Corporaal, gedoopt 08.12.1686 in Bleskensgraaf, begraven 21.12.1751 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ, NL, Cor,[299],[300],[301],[302]

           Zij trouwde (2) Jacob Ariens Mookhoek. Uit de geabandonneerde en insolvente boedel van Jacob Ariense Mookhoek en Jannetje Dirkse Corporaal koopt op 23.07.1739 Beatrix Weeda, weduwe Arij Clase Suijderent, wonende te Strijen, twee mergen 35 ½ roeden weijlant, gelegen in het Oude Lant van Strijen.

 

1836.  Hendrik Pieters de Ruijter, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[303],[304]  Hij trouwde Ariaantje Gerrits van Rees.

 

1837.  Ariaantje Gerrits van Rees, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. kort voor 09.01.1730, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[305],[306]

 

1838.  Paulus Jans Geervliet, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ.[307],[308]  Hij trouwde Jannigje Dirks Corporaal.

 

1839.  Jannigje Dirks Corporaal, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 08.12.1686 in Bleskensgraaf, begraven 21.12.1751 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.11.2006 JB, MZ, NL, Cor,[309],[310],[311],[312]

 

1840.  Pieter Ariens Nooteboom, gedoopt 04.05.1664 in Maasdam, ovl. 01.11.1713 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[313]

           Bouwman, koopt een nieuw getimmerd huis, getaxeerd op f 1.2.0 verponding in 1705, deze verponding is nooit opgelegd geworden. Pieter Ariens Nooteboom is ingedeeld bij de "weerbare mannen". Hij is in het bezit van snaphaan, degen, kruit en kogels. Pieter verkoopt land in Nieuw-Bonaventura in 1707 aan zijn zwager Hendrik Bastiaan van der Linden. Hij koopt in 1711 2e blok korentienden ad 34.0.0 en het 9e blok voor f 22.0.0.

           Hij trouwde Annigje Franse van Dijk, getrouwd 06.05.1703 in Maasdam.

 

1841.  Annigje Franse van Dijk, geb. in Maasdam*, ovl. 07.09.1712 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[314]

           Is belijdend lidmaat te Maasdam 23.12.1700.

 

1842.  Coos Aerts (Ariens) Swanevelt, geb. 22.04.1674 in Nieuw-Beijerland, begraven 18.11.1726 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 SG553, SG439.[315],[316]

           Bouwman, was eerder gehuwd (otr 's-Gravendeel 18.04.1699) met Metje Jans van Nieuwel. Coos en zijn echtgenote Geertruij Mookhoek, wonende te 's-Gravendeel, stellen voogdijschap in met Fop Arijens Swanevelt en Arij Arijens Mookhoek als voogden 1721. Laat in 1726 een insolvente boedel na, veiling van de door hem nagelaten boedel en 2 door hem nagelaten huizen 17/21.12.1726.

           Hij trouwde Geertruij Aries (Arentse) Mookhoek, getrouwd 08.02.1715 in 's-Gravendeel (otr, classe f 3.-).

 

1843.  Geertruij Aries (Arentse) Mookhoek, begraven 06.09.1721 in 's-Gravendeel (pro deo 5.13.-), datum/bron: 24.09.2003 SG553, SG439, SMH,[317],[318],[319]

 

1846.  Pieter Jansz Verkerk, geb. ca. 1685, begraven 26.03.1745 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 SG526, SMH.[320],[321]

           Bouwman te 's-Gravendeel, vermeld o.a. 1721. Verschillende malen genoemd als getuige, belender, voogd, koper op verkopingen, pachter en borg bij verpachtingen. Meermaals vinden regtdagen tegen hem plaats.

           Hij trouwde Fijgie Ariens Verdonck.

 

1847.  Fijgie Ariens Verdonck, begraven 07.01.1744 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 14.04.2004 SG526, GN1982p369.[322],[323]

 

1848.  Willem Jans van Ham, begraven 29.10.1735 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 GvH.[324]

           Trouwt later 07.09.1731 te Puttershoek met Neeltje Huijsman.

           Hij trouwde Pietertje Hermans Verschoor.

 

1849.  Pietertje Hermans Verschoor, ovl. 04.10.1708 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 15.08.2003 GvH.[325]

 

1854.  Melis Gerrits Bax, geb. 1705 in 's-Gravendeel, begraven 15.05.1779 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 Mol, KPdV.[326],[327]

           Vermeld 1726, als waker te 's-Gravendeel 1736. Trouwde later ca. 1739 te 's-Gravendeel op  met Hendriksje Ariens Kluit, overleden 13.01.1772. Uit dit huwelijk 7 kinderen 1740/65. Aantal kinderen uit het eerste huwelijk onbekend.

           Hij trouwde Maria Dominee, getrouwd ca. 1730.

 

1855.  Maria Dominee, gedoopt 03.01.1709 in Strijen, begraven 19.09.1733 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 Mol, SG439.[328],[329]

 

1856.  David Pieters Bijl, begraven 28.02.1767 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG499, MvVp22, sGDp50, GImp,[330],[331],[332],[333]

           Schepen van 's-Gravendeel 1725/27, mr. timmerman, bakenmeester, herbergier, strandvonder. Trouwt (1) voor 12.12.1714 Ariaantje Corsse Mookhoek, ovl. 29.06.1731, hij tr (3) 21.05.1745 te 's-Gravendeel Pieternella den Engelsen, begr. sgd 23.05.1769. Hij neemt in 1723 een gors tussen de Wacht en de Mariapolder in erfpacht, de latere "Bijlepolder". Hier heeft de familie Bijl 4 generaties lang de functie van bakenmeester bekleed. David moest niet alleen het vuurbaken bedienen maar ook zorgen voor het afbakenen van de vaargeul en het innen van de bakengelden. Ze voeren met een bootje naar het passerende schip en inden het geld. Het vuurbaken voor de scheepvaart stond op een terp aan de Kil. Op deze terp stond ook een soort boerderij, het "Bijltjeshuis" genoemd, waarin tevens een herberg geëxploiteerd werd, waar de schippers hun pintje dronken. In de herberg van David Bijl ging het er niet altijd even kalm aan toe. Eens stapte Thomas Samson, geboren te Dover, binnen en kreeg in de loop van de avond ruzie met herbergier David Bijl. Het meningsverschil liep zo hoog op, dat Thomas zijn pistool trok en David in zijn been schoot (sGDp309).[334]

           Hij trouwde Teuntje Ariensdr Vogelaar, getrouwd 10.11.1731 in 's-Gravendeel (otr).

 

1857.  Teuntje Ariensdr Vogelaar, ovl. 1744, begraven 26.05.1744 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.09.2003 SG499, SG278.[335],[336]

           Het echtpaar testeert te 's-Gravendeel 1731.

 

1858.  Jacob de Bruijn, datum/bron: 12.07.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

1860.  Jan Willemse Kiel(e), geb. ca 1707 in Zuid-Beijerland (zie info 96), datum/bron: 28.05.2003 RAB, SMH.[337],[338]

           Trouwt (1) te 's-Gravenmoer als j.m. geb. en won. in den Hitzard op 16.03.1735 met Anna Adams Borstlap, j.d. geb. en won. te 's-Gravenmoer. Bij zijn huwelijk in 1740 won. te 's-Gravenmoer, weduwnaar van Anna Borstlap. (Overlijden en beroep onbekend, zijn zoons, Willem, Andries en Cornelis waren alle drie schippers waren van beroep).[339]

           Hij trouwde Hendrina de Gester, getrouwd 29.01/21.02.1740 in 's-Gravenmoer (pro deo, otr te Sprang).

 

1861.  Hendrina de Gester, gedoopt 17.08.1718 in Sprang (zie info 97), ovl. 25.10.1748 in 's-Gravenmoer,[340] datum/bron: 05.07.2005 RAB.[341]

           Trouwt (1) als j.d. van Sprang 12.05.1737 met Jan Kuijpers. Bij haar huwelijk in 1740 woonachtig te Sprang, wed. van Jan Kuijpers. Foutiverwijze wordt ze bij haar huwelijk in 1737 Dingena i.p.v. Hendrina genoemd. Bij haar doop heet ze Hendrien.

 

1862.  Sijmen Jansse Heijbloem, gedoopt 01.01.1706 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 RAB.[342]

           geb. en won. 's-Gravenmoer.

           Hij trouwde Anna Martinusse Riemslag, ook bekend als Anneke Maertsen Rimslagh, getrouwd 18.12.1728 in 's-Gravenmoer.

 

1863.  Anna Martinusse Riemslag, ook bekend als Anneke Maertsen Rimslagh, datum/bron: 28.05.2003 RAB.[343]

           geb. en won. 's-Gravenmoer. (Doop echter niet gevonden in doopboek 's-Gravenmoer].

 

1864.  Pieter Stevens de Kreek, gedoopt 12.10.1704 's-Gravendeel, ovl. 15.09.1746 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 11.07.2003 SG275, OV1984p86.[344],[345]

           Tegen Pieter Stevens de Kreek, wonende te 's-Gravendeel is een arrestatiebevel (hoge vierschaar Strijen, 1732). Op 11.10.1725 is hij 21 jaar oud.

           Hij trouwde Jacoba Barbier, ook bekend als Barrebiers, getrouwd 07.11.1730 in 's-Gravendeel (otr).

 

1865.  Jacoba Barbier, ook bekend als Barrebiers, geb. in Zierikzee*, ovl. 14.07.1747 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[346]

           Is j.d. van Zierikzee bij haar huwelijk in 1730. Als voogd van de nagelaten kinderen wordt in 1749 o.a. genoemd Zacharias Barbier, timmermansbaas te Middelburg.

 

1866.  Hendrik Bastiaans Smaal, geb. in 's-Gravendeel, begraven 06.10.1769 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, Mol.[347],[348]

           Hendrik komt voor in een boedelscheiding in 1734 en krijgt een huis op de hoek van de Rijkestraat.

           Hij trouwde Lijsbeth Dirks Kleinjan, getrouwd ca. 1730.

 

1867.  Lijsbeth Dirks Kleinjan, begraven 23.11.1787 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 SG275, GN1993p585.[349],[350]

 

1868.  Dirk Willems Vroman, geb. 1687, gedoopt 04.12.1678 in 's-Gravendeel, ovl. 11.07.1725 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 23.09.2003 Mol, sGDp314, SG439, OV2023p130,[351],[352],[353],[354]

           Herbergier te ’s-Gravendeel 1716, schepen, kerkmeester 1709, 1710. Hij testeert in 1711 te 's-Gravendeel. Schuldbekentenis van hem op 10.08.1717, borg is Arie Korsse Mookhoek. Dirk Vroman is lidmaat te ’s-Gravendeel in 1714, wonend op de ‘Buijtendijk van ’t veer af boven op de Dijk.

           Hij trouwde Marijgje Corsse Mookhoek, ook bekend als Maria, getrouwd 08.01.1706 in 's-Gravendeel (otr, f 3,-/ f 3,-).

 

1869.  Marijgje Corsse Mookhoek, ook bekend als Maria, begraven 21.01.1768 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 Mol, SG439, MHH, OV2023p131,[355],[356],[357],[358]

           Marijgje is een volle nicht van haar man. 20.06.1711: Dirk Willems Vroman en zijn vrouw Marijgje Corsse Mookhoek maken hun testament. Als voogden stellen zij zijn broer Gerrit Willems Vroman en haar broer Arijen Corsse Mookhoek. Maritje Vromans Marijgje en haar man krijgen op 1 december 1723 onderstand wegens armoede. In december 1727 wordt zij gemaand nevens haar zuster, (Gerrit) Willem Vromans vrouw, te betalen voor haar zitplaats in de kerk. In januari 1728 belooft Gerrit Vroman te betalen.

 

1870.  Cornelis Ariens van der Wulp, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 1683 in 's-Gravendeel, begraven 30.07.1736 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 SG463.[359]  Hij trouwde Tanneken Cente Wardenier, ook bekend als Waardenier, getrouwd 06.05.1708 in 's-Gravendeel.

 

1871.  Tanneken Cente Wardenier, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) ook bekend als Waardenier, geb. 1682, ovl. 1750 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[360]

 

1872.  Teunis Dirksz Meeldijk, geb. ca. 1654, datum/bron: 11.07.2003 OV1958p33, SG480.[361],[362]

           Woont in 1701 te Piershil, schepen van Klaaswaal 1705, diaken 1693.

           Hij trouwde Joosje de Quartel.

 

1873.  Joosje de Quartel, geb. in 's-Gravendeel*, ovl. in Nieuw-Beijerland, begraven 06.02.1753 in Klaaswaal, datum/bron: 11.07.2003 OV1958p33, SG480.[363],[364]

 

1874.  Dirk Jacobsz Troost, geb. in Klaaswaal, ovl. ca. 1720, datum/bron: 10.07.2003 RIJp60.[365]

           j.m. geboortig en wonende onder Klaaswaal 1713. Schepen van Klaaswaal 1716 en heemraad.

           Hij trouwde Maria van Rije, getrouwd 19.11.1713 in Nieuw-Beijerland.

 

1875.  Maria van Rije, gedoopt 11.03.1685 in Goudswaard, datum/bron: 10.07.2003 RIJp60.[366]

           Trouwt (1) 1711 Wouter Jacobs Visscher. Trouwt (3) 1721 Arij Laue van Dijk.

 

1876.  Willem Aerts (Ariens, Arents) Roest, gedoopt 27.07.1698 in Spijkenisse, datum/bron: 11.07.2003 AH, GRst, SAVP,[367],[368],[369]

           Bij zijn huwelijk j.m. geboren Spijkenisse.

           Hij trouwde Willemijntje Dirks Verloop, getrouwd 03.05.1721 in Spijkenisse.

 

1877.  Willemijntje Dirks Verloop, gedoopt 22.11.1699 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 11.07.2003 AH, GRst, SAVP,[370],[371],[372]

           Bij haar huwelijk j.d. geb. Nieuw-Beijerland.

 

1878.  Jan Willems Mol, gedoopt 06.11.1707 in Spijkenisse, datum/bron: 11.07.2003 AH.[373]

           j.m. geb. en wonende te Spijkenisse 1733.

           Hij trouwde Maria Jans Nobel, getrouwd 10.05.1733 in Spijkenisse.

 

1879.  Maria Jans Nobel, gedoopt 15.11.1705 in Sijmonshaven, datum/bron: 11.07.2003 AH.[374]

           1733  j.d. geboren Sijmonshaven.

 

1880.  Pleun Hendriks de Vlaminck, begraven 28.06.1732 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950.[375]  Hij trouwde Bastiaantje Jans Dorst.

 

1881.  Bastiaantje Jans Dorst, begraven 14.9.1771 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950,[376] (zie info 98).

 

1882.  Arie Laurens de Kievit, geb. 22.01.1702 in Heinenoord, ovl. 09.10.1761 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950.[377]  Hij trouwde Geertruij Ariensdr van Dite, ook bekend als van Dietum.

 

1883.  Geertruij Ariensdr van Dite, ook bekend als van Dietum, ovl. 01.11.1760 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950.[378]

 

1884.  Johannes de Leeuw, ovl. 22.12.1724 in Strijen-Sas, datum/bron: 15.07.2003 SMH, sGDp241-247.[379],[380]

           Eigenaar van de wind-korenmolen te 's-Gravendeel 1719/24 met zijn broer Meeuwis. Meeuwis de Leeuw, wonende te 's-Gravendeel en Johannes de Leeuw wonende te Strijen-Sas, broers, kooplieden, houden veiling te 's-Gravendeel 1717. Zij verhuren de wind-korenmolen te 's-Gravendeel aan verschillende molenaars. Deze wipkorenmolen "de Leeuw" leverde ook meel aan Dordtse bakkers. Hij trouwt (2) 1722 Elisabeth Vermaat, overleden 1723 te Klundert. In 1737 bezitten zijn kinderen ruim 5 mr land in de Strijense Polder.

           Hij trouwde Geertrui Schrijvers.

 

1885.  Geertrui Schrijvers, begraven 05.10.1720 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 SMH.[381]

 

1886.  Bastiaan Aartse Boender, geb. ca. 1695, ovl. 06.12.1770 in 's-Gravendeel (f 6.-), datum/bron: 12.07.2003 SMH, GMD, DHW, DB115.344.41,[382],[383],[384],[385]

           Schepen van 's-Gravendeel 1750, 52, 64, kerkmeester. Landbouwer, huurde land in de Mookhoek, had land in de Mijlpolder. Borg voor Jacob de Leeuw 1756. Trouwt (1) met Neeltje Jans Kuijper, otr. 24.04.1716 in Dubbeldam, ovl. 01.10.1718 in Wieldrecht. Trouwde (2) otr. 05.04.1720 in Wieldrecht met Maria Maertens de Regt, ovl. 06.05.1721 in Wieldrecht.

           Hij trouwde Aaltje Cornelis Molendijk, getrouwd 17.05.1722 in Dubbeldam.

 

1887.  Aaltje Cornelis Molendijk, gedoopt 14.09.1698 in Dubbeldam, ovl. 30.09.1776 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG384, GMD, DHW, SMH,[386],[387],[388],[389]

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

coat_of_arms

Grandia

 

Het wapen van het geslacht Grandia. Het schild is gelijk aan het wapen gebruikt

door Jelis Grandia volgens Volmachten Gelderse Leenkamer van 26 mei 1761.

Beneden op het schild het handmerk, waarmee Gillis Grandia in 1694 tekende.

 

Zie kwartier 1550. Bronnen: Gens Nostra 1974, Grandia.nl.

 

 

 

 

 [1]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[2]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[3]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[4]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[5]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[6]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[7]  Cor van Wijgerden, Engeland, Onderzoek in de Gelofte Signaten van de Hoge Bank van Zuilichem.

[8]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[9]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[10]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[11]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[12]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[13]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[14]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[15]  E.A.F. Blokhuis, Het Brakel-Harderwijksche geslacht Van Dalen (E.A.F. Blokhuis, 1925 (genealogie v. Dalen blz. 153-157)).

[16]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[17]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[18]  E.A.F. Blokhuis, Het Brakel-Harderwijksche geslacht Van Dalen (E.A.F. Blokhuis, 1925 (genealogie v. Dalen blz. 153-157)).

[19]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[20]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[21]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[22]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[23]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[24]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[25]  K.A. Reuvers, Een takje van de familie Craey te Well (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2001 blz. 75-76).

[26]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[27]  C. W. VAN DAM, Leeuwen(van)-van Dieden (De Nederlandsche Leeuw 1924, kol. 317-318).

[28]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[29]  K.A. Reuvers, Een takje van de familie Craey te Well (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2001 blz. 75-76).

[30]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[31]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[32]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[33]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[34]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[35]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[36]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[37]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[38]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[39]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[40]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[41]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[42]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[43]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[44]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[45]  Egon Vennik, Stamboom Vennik (https://stamboomvennik.nl/index.php).

[46]  Remco van den Heuvel, Gegevens per E-mail.

[47]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen) (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[48]  Remco van den Heuvel, Gegevens per E-mail.

[49]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen) (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[50]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten (www.salha.nl).

[51]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[52]  Streekarchief Land van Heusden en Altena, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten (www.salha.nl).

[53]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[54]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[55]  Bert de Lange, secr. Hist. Ver. West Alblasserwaard, Gegevens per e-mail uit B.S. bestand Giessenlanden (gemaakt door N.J. Bruijniks) en B.S. Nieuwpoort (o.a. als antwoord op een vraag op de page Alblasserwaard.nl).

[56]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[57]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[58]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[59]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[60]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[61]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[62]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[63]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[64]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[65]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[66]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[67]  Ir. A.I. Grabowsky, 17E EEUWSE BELASTINGEN BETREFFENDE DE DORPEN RONDOM GORINCHEM/HET LAND VAN ARKEL (4) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 406-415).

[68]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[69]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[70]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker (Kopie van getypte versie, via Internet).

[71]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[72]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker (Kopie van getypte versie, via Internet).

[73]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[74]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[75]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[76]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[77]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[78]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[79]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[80]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[81]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[82]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[83]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[84]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[85]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[86]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[87]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[88]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[89]  JAC. DE BRUIN, Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee (1973).

[90]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[91]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[92]  Huwelijksboek Jaarveld (via Martinus Marinus Verweij op Geneanet).

[93]  Huwelijksboek Jaarveld (via Martinus Marinus Verweij op Geneanet).

[94]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[95]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[96]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[97]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[98]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[99]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[100]  Hans Pasman, Stamboom Pasman (http://www.genealogieonline.nl/stamboom_pasman_dissel/).

[101]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[102]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[103]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[104]  Ph. van Oordt, KWARTIERSTAAT VAN OORDT (Ons Voorgeslacht 1973, blz. 36-44).

[105]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[106]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[107]  Ph. van Oordt, KWARTIERSTAAT VAN OORDT (Ons Voorgeslacht 1973, blz. 36-44).

[108]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[109]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[110]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[111]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[112]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[113]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[114]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[115]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[116]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[117]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[118]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[119]  B. de Keijzer, VLIEGUYT ALIAS DAMSTEEG (Kronieken 1996, blz. 45-49).

[120]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[121]  B. van Dooren en A. van Dijk-Bezemer, PROBLEMATISCH PIETERTJE (Ons Voorgeslacht 2007 blz. 57-71).

[122]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[123]  B. de Keijzer, VLIEGUYT ALIAS DAMSTEEG (Kronieken 1996, blz. 45-49).

[124]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[125]  B. van Dooren en A. van Dijk-Bezemer, PROBLEMATISCH PIETERTJE (Ons Voorgeslacht 2007 blz. 57-71).

[126]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[127]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[128]  Onno de Ruijter, Gegevens per mail uit het doopboek Waardenburg/Neerijnen.

[129]  Onno de Ruijter, Gegevens per mail uit het doopboek Waardenburg/Neerijnen.

[130]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[131]  Ds. EVERT VAN ALPHEN Az, HET GESLACHT ROSA ANDEL - HERWIJNEN - (Amerika U.S.A.) (Gens Nostra 1965, blz. 22-25).

[132]  Engel Roza, ABRAHAM ROSA'S LINE en informatie per e-mail (http://www.oud-ophemert.nl/herwijnen/pictures/Rosa_chart.gif).

[133]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[134]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[135]  Ds. EVERT VAN ALPHEN Az, HET GESLACHT ROSA ANDEL - HERWIJNEN - (Amerika U.S.A.) (Gens Nostra 1965, blz. 22-25).

[136]  Engel Roza, ABRAHAM ROSA'S LINE en informatie per e-mail (http://www.oud-ophemert.nl/herwijnen/pictures/Rosa_chart.gif).

[137]  F. van Doorn, Neerijnen, Gegevens per briefwisseling.

[138]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[139]  Werkgroep Betuwe Bestand, Historische Naamindex Rivierenland (CD-ROM).

[140]  F. van Doorn, Neerijnen, Gegevens per briefwisseling.

[141]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[142]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[143]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[144]  Sennewini, Genealogie van der Burg, Meteren (http://sennewini.blogspot.com/2014/11/genealogie-van-der-burg-meteren.html).

[145]  Sennewini, Genealogie van der Burg, Meteren (http://sennewini.blogspot.com/2014/11/genealogie-van-der-burg-meteren.html).

[146]  Sennewini, Genealogie van der Burg, Meteren (http://sennewini.blogspot.com/2014/11/genealogie-van-der-burg-meteren.html).

[147]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet.org).

[148]  Sennewini, Genealogie van der Burg, Meteren (http://sennewini.blogspot.com/2014/11/genealogie-van-der-burg-meteren.html).

[149]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[150]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[151]  Stamboom van Wagtendonck (http://wagtendonk.antville.org/ + info per E-mail).

[152]  TROUWBOEK WAARDENBURG EN NEERIJNEN 1619-1747 (internet).

[153]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[154]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[155]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[156]  Stamboom van Wagtendonck (http://wagtendonk.antville.org/ + info per E-mail).

[157]  D. VAN WAGTENDONK, VRAGENRUBRIEK (Gens Nostra 1991, blz. 50-56).

[158]  TROUWBOEK WAARDENBURG EN NEERIJNEN 1619-1747 (internet).

[159]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[160]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[161]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[162]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[163]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[164]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet.org).

[165]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet.org).

[166]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet.org).

[167]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet.org).

[168]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[169]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[170]  R.H.C. van Maanen, Een bevolkingsregister van Waardenburg en Neerijnen in 1747 (2004, http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAneerijnen1747.pdf).

[171]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[172]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[173]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[174]  R.H.C. van Maanen, Een bevolkingsregister van Waardenburg en Neerijnen in 1747 (2004, http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAneerijnen1747.pdf).

[175]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[176]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[177]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[178]  Stamboom van Wagtendonck (http://wagtendonk.antville.org/ + info per E-mail).

[179]  TROUWBOEK WAARDENBURG EN NEERIJNEN 1619-1747 (internet).

[180]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[181]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[182]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[183]  Stamboom van Wagtendonck (http://wagtendonk.antville.org/ + info per E-mail).

[184]  D. VAN WAGTENDONK, VRAGENRUBRIEK (Gens Nostra 1991, blz. 50-56).

[185]  TROUWBOEK WAARDENBURG EN NEERIJNEN 1619-1747 (internet).

[186]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[187]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[188]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[189]  Genealogie La Verge (of Laverge) (Gegevens van de familie La Verge uit Beesd), Met aanvullingen dd juli 2008.

[190]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[191]  R. de Bruin, Kwartierstaat Hendrik Rudolf de Bruin (http://home.tiscali.nl/rdebruijn/KWST-L/KW_00007.HTM#BM3485).

[192]  Genealogie La Verge (of Laverge) (Gegevens van de familie La Verge uit Beesd), Met aanvullingen dd juli 2008.

[193]  Jan van der Kleij, Gegevens per mail (januari 2015).

[194]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[195]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[196]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[197]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[198]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[199]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[200]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[201]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[202]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[203]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[204]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[205]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[206]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[207]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[208]  G.Versteegh, Stamboom van de familie Versteegh (http://www.stamboomversteegh.nl/).

[209]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[210]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[211]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR? (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[212]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[213]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR? (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[214]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[215]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR? (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[216]  M. S. F. KEMP, Leiden, VAN SOEST (Gens Nostra 1971, blz. 356).

[217]  drs. W.J. SPIES, VAN SOEST IN OVERLANGBROEK EN WIJK BIJ DUURSTEDE (17e en 18e eeuw) (Gens Nostra 1995, blz. 617-629).

[218]  Arie van Zoest, Genealogie van Soest (http://www.gis.wau.nl~zoest/arie/list.cgi?58).

[219]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR? (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[220]  Arie van Zoest, Genealogie van Soest (http://www.gis.wau.nl~zoest/arie/list.cgi?58).

[221]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[222]  W.J. Spies, Cornelia Willems van Rijswijk (1701-1791), haar voorgeslacht, kinderen en verdere familie (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113-133).

[223]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[224]  W.J. Spies, Cornelia Willems van Rijswijk (1701-1791), haar voorgeslacht, kinderen en verdere familie (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113-133).

[225]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[226]  W.J. Spies, Cornelia Willems van Rijswijk (1701-1791), haar voorgeslacht, kinderen en verdere familie (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113-133).

[227]  H. G. GROENEVELD, KWARTIERSTAAT GROENEVELD (Gens Nostra 1981, blz. 90-95, 196-208, Gens Nostra 1985, blz. 22-26).

[228]  Kees Schoenmaker, Ahnentafel van Cornelia Marcelia van Dijk (http://home.hccnet.nl/kees.schoenmaker/genea/r11.html).

[229]  W.J. Spies, Cornelia Willems van Rijswijk (1701-1791), haar voorgeslacht, kinderen en verdere familie (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113-133).

[230]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[231]  Mr. E. VAN WEEL, EEN WOUDENBERGSE KWARTIERSTAAT (Gens Nostra 1971, blz. 168-172).

[232]  Henk van Deelen, Kwartierstaat Hendrik van Deelen (http://home.hccnet.nl/m.v.deelen/kwartier.htm).

[233]  H. Lagerweij, Llyt de Laege Weyde (t Harde 1994).

[234]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[235]  Mr. E. VAN WEEL, EEN WOUDENBERGSE KWARTIERSTAAT (Gens Nostra 1971, blz. 168-172).

[236]  Henk van Deelen, Kwartierstaat Hendrik van Deelen (http://home.hccnet.nl/m.v.deelen/kwartier.htm).

[237]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[238]  W. A. WIJBURG JR, Kelly-van Geytenbeek (De Nederlandsche Leeuw 1963 kol. 75-77 en kol. 120 (correctie)), noot op blz. 77 ter aanvulling van Nederl. Leeuw 1936, k. 209 en 1960, k. 25.

[239]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[240]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[241]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[242]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[243]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[244]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[245]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[246]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[247]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[248]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[249]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[250]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[251]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[252]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[253]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[254]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[255]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[256]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[257]  S. Laansma, DOOR DE KERKERAAD VAN WESTMAAS ONTVANGEN EN AFGEGEVEN ACTEN VAN CAUTIE (1723-1759) EN ACTEN VAN INDEMNITEIT (1784-1789) (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 134-137).

[258]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[259]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[260]  S. Laansma, DOOR DE KERKERAAD VAN WESTMAAS ONTVANGEN EN AFGEGEVEN ACTEN VAN CAUTIE (1723-1759) EN ACTEN VAN INDEMNITEIT (1784-1789) (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 134-137).

[261]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[262]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[263]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[264]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[265]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[266]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[267]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[268]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[269]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[270]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[271]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[272]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[273]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[274]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter) (SMH Streekgenealogie SG871).

[275]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[276]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck (SMH Streekgenealogie SG391).

[277]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[278]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[279]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[280]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[281]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Giessen (SMH Streekgenealogie SG276).

[282]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[283]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[284]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[285]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[286]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[287]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272) (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[288]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[289]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard (Ons Erfgoed 2002 (10e jrg nr. 3) blz. 117-126).

[290]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272) (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[291]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[292]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[293]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[294]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[295]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[296]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[297]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[298]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[299]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[300]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[301]  Nico Lucas, LUCAS   en   RIEMENS (http://www.nlucasriemens.nl/).

[302]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[303]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[304]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[305]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[306]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[307]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[308]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[309]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[310]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[311]  Nico Lucas, LUCAS   en   RIEMENS (http://www.nlucasriemens.nl/).

[312]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[313]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[314]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[315]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[316]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[317]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[318]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[319]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[320]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk (SMH Streekgenealogie SG526).

[321]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[322]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk (SMH Streekgenealogie SG526).

[323]  P. Verdonk, GENEALOGIE VERDON(C)K TE ‘S-GRAVENDEEL 1565 - 1980 (Gens Nostra 1982, blz. 361-372).

[324]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[325]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[326]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[327]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[328]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[329]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[330]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[331]  A.O.M., Mensen van Vroeger, Stamreeks Bijl ('s-Gravendeel door de eeuwen heen, febr. 1999, blz. 19-23).

[332]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[333]  Erica van Dooremalen, 's-Gravendeel impost trouwen en begraven 1696-1721 (Gensearch, http://d-compu.dyndns.org/gensearch/).

[334]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[335]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[336]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[337]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[338]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[339]  Anja Kiele, Genealogie Kiele (Gegevens per e-mail).

[340]  Anja Kiele, Genealogie Kiele (Gegevens per e-mail).

[341]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[342]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[343]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[344]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[345]  A.P. VAN DEN HOEK, KWARTIERSTAAT VAN HERWEIJER-VISSER TE MAASDAM (2) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 84-95, 438-441).

[346]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[347]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[348]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[349]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[350]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[351]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[352]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[353]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[354]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[355]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[356]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[357]  Martine Zoeteman, Martine's Historische Homepage (http://www.zoeteman.net).

[358]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[359]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[360]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[361]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[362]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[363]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[364]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[365]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[366]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[367]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[368]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[369]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[370]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[371]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[372]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[373]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[374]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[375]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[376]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[377]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[378]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming (SMH Streekgenealogie SG950).

[379]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[380]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[381]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[382]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[383]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[384]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[385]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[386]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[387]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[388]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[389]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.