Gen 12c  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

schoolmeesterjansteen

De schoolmeester, Jan Steen 1665, privécollectie

 

bij kwartier 2680:

Michiel van Moerkerken begon in 1654 als schoolmeester te 's-Gravendeel.  Schoolmeesters

waren in die tijd ook voorzanger en grafdelver, vaak ook koster,  voorlezer, klokkenluider, etc.

Ze moesten het kerkhof in orde houden, de kerk en soms zelfs de stoepen schoonmaken.

 

 

 

Generatie 12c

 

 

2560.  Jan Hendricxs Munster*, ook bekend als van Munster, geb. ca. 1585, ovl. voor/in 1625, datum/bron: 22.05.2003 MONp32/-IIp6, DR, bhic,[1],[2],[3]

           Jan is zeer waarschijnlijk de vader van de gebroeders Gijsbert en Hendrik Monster te Sint Anthoniepolder. In 1625 worden de dijkrechten in de Dorpspolder Nederhemert van de erfgenamen van Jan Hendrics Munster te Aalst getaxeerd voor geïnteresseerden. Dit kan met het vertrek van zijn kinderen naar Sint Anthoniepolder samenhangen. Jan woonde kennelijk in Aalst in de Bommelerwaard, bij zijn kinderen worden Aalst en Wijck (bij Heusden) als afkomst aangegeven. Mogelijk was Wijck de plaats van de doop, Aalst had oude kerkelijke verbindingen met Wijk, net over de rivier de Maas. Jan heeft een broer Claes. Van deze beide broers stamt de familie Monster af, die zich in de volgende generaties vanuit Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard verder uitgebreid heeft.

           Hij trouwde Anneke NN*.

 

2561.  Anneke NN*, datum/bron: 22.05.2003 MONp32.[4]

           Haar kleindochters heten Anneke.

 

2562.  Jacob Leijnssen, ook bekend als Lensen, Jacop Lynsz, geb. ca. 1580/90, ovl. voor 1646, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[5]

           Woonde in het Land van Cuijk, had land aldaar in Catwijk (aan de Maas). Wordt in 1613/14 vermeld met zijn vrouw Henrisken met een huis en hof onder Cleijn Lijnden. In een schepenakte uit Cuijk van 1646 worden als erfgenamen van Jacob Leijnsen zaliger genoemd: Anneken Jans, wed. Dirck Jacops, geass. met den Eersame Domini Hendrikus Berentrup, bedienaar van het Goddelijk Woord, Dirck Jacops tot Cleijn Linden, Jan Jacops voor zichzelf alsmede voor Dircxken Jacops, Lensch Jacops, ruijter onder den compagnie van den Ritmr. Wint en Govert Jans Smit vanwege zijn huijsvrouw Hilleke, alsmede namens Hendrick Jans van Munster en Mariken Jacops volgens procuratie dd. 14-4-1646 van Baltazar Beaumondt notaris publicus in den dorpe van Westmaes onder den Balliuschappe van Strien (Strijen).

           Hij trouwde Henrisken Jan Goossensdr, getrouwd voor 04.03.1613.

 

2563.  Henrisken Jan Goossensdr, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[6]

           Vermeld te Cuijk 9-5-1618: 'Jacop Hermens ende Rutken sijne huijsfrouw; Jacob Lenssen ende Hanrisken sijne huijsfrouw; Jan Jans voerman ende Heesken sijne huijsfrouw des vs. Rutkens voerkynderen verweckt bij Jan Goossens zaliger haren irsten man, elck vrouwe persoon met haren gecoren momber, ende hebben gevest Lijsken weduw Derick op Catwijck des vs. Rutkens schoonmoeder ende haren erven het geheel huijs met het veirendeel van de hoffstadt daer de vs Lijsken jegenwoordich in ende op woont: in voegen als de vs. Jacob Hermens ende Rutken t vs. geheel huijs met het vierendeel van de vs hoffstadt tegen de voirs. Lijsken bij lote te deel gevallen is geweest. Ende hebben deselve alsoo voer opgedragen ende daerop vertegen ende geloeft te vrijen. Actum voer Hanrick Melis ende Jan Hanricx schepenen opten 9e maij 1618.'

 

2564.  Adriaen Matthijsz, ovl. 1632/38, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p177.[7]

           Boer te Sint Antoniepolder, schepen/heemraad van SAP 1625/32. Is bij de 1000e penning van 1626 gegoed voor 2000 pond of gulden. Was wellicht meermaals gehuwd.

           Hij trouwde Pleuntje NN.

 

2565.  Pleuntje NN, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p177.[8]

           Bij de verponding der 200e penning in 1638 wordt Adriaens weduwe aangeslagen voor 3000 pond of gulden. Haar naam wordt daarbij niet genoemd. Volgens de vernoemingen zou de moeder van Adriaens kinderen Pleuntje geheten hebben.

 

2566.  Pieter Joosten (Stooker), ovl. voor 15.06.1617 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p62.[9],[10]

           Woont 1598 aan de Noord-Voorstraat. Hij verkoopt tarwe in 's-Gravendeel in 1600. Hij koopt land in Nieuw-Bonaventura in 1597 van Pieter Jacobs van Beveren. Pieter vrijwaart op 11 januari 1601 zijn broer Arie Joosten vanwege diens borgstelling voor notaris Elias van Walscappel te Dordrecht. Hij verbindt zijn huis in de Noord-Voorstraat, belend ten oosten Jan Aerts, ten westen het erf.

           Hij trouwde Willemken Bastiaens.

 

2567.  Willemken Bastiaens, ovl. 04.1621/22.01.1624, datum/bron: 17.07.2003 GST, SG275, OV2021p62,[11],[12],[13]

           Zij heeft als weduwe op 15 juni 1617 vijf onmondige weeskinderen: Neeltgen 17 jaar, Joost 15 jaar, Annigje 12 jaar, Arie 9 jaar en Maergen 5 jaar. Zoon Pieter is dan meerderjarig. Pieter Pieters Stoocker voor zichzelf en Huijg Lenaerts [Clootwijk] als oom10 en voogd van vier kinderen van Pieter Joosten en Willemken Bastiaens, beiden zaliger, verkopen 22 januari 1624 aan Cornelis Jans van Ridderkerk een huis in de Noord-Voorstraat, belend ten oosten Joost Arens Man, ten westen voornoemde Huijg Lenaerts.

 

2576.  Michiel Cornelisz Bestebroer, geb. in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp151,[14] ovl. in Puttershoek*.

           Trouwt (2) te Puttershoek 11.12.1657 (otr) met Maijken Joosten.

           Hij trouwde Grietje Hendricks, getrouwd 14.03.1638 in Puttershoek.

 

2577.  Grietje Hendricks, datum/bron: 12.10.2003 PromIIp151.[15]

           Trouwt (1) te Puttershoek 03.09.1628 met Jan Cornelisz Vredenburg.

 

2578.  Arie Gerrits van Rietveld, ovl. voor 06.06.1661, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp151.[16]  Hij trouwde Maria Jacobs.

 

2579.  Maria Jacobs, ovl. na 23.03.1663 in Barendrecht*, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp151.[17]

 

2580.  Andries Ariensz Polderdijck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1600, ovl. 04.1687/01.05.1694, datum/bron: 27.05.2003 MONp36,Mol, PromIIp123, OV2010p177,[18],[19],[20],[21] Hij trouwde Neeltje Pieters Stooker, getrouwd 03.10.1629 in Sint Anthoniepolder.

 

2581.  Neeltje Pieters Stooker, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1600 in (17 jaar 15.06.1617), ovl. 1645/46, datum/bron: 28.05.2003 GST, MONp36, Mol, OV2010p177, OV2021p64,[22],[23],[24],[25],[26]

 

2584.  Meeus Pieters Metselaer, ook bekend als Uitterlinden, geb. 1615 in Groote Lindt, ovl. na 28.11.1669, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp151, DHW, OV2019p239,[27],[28],[29]

           Weduwnaar van Groote Lindt (1644). Metselaar te Sint Anthoniepolder. Trouwt (1) te Dubbeldam 02.11.1642 (otr) met Catalijntje Gillis.

           Hij trouwde Marij Jans Kieboom, ook bekend als Roos, getrouwd 31.07.1644 in Sint Anthoniepolder.

 

2585.  Marij Jans Kieboom, ook bekend als Roos, geb. ca.1620 in (Sint Anthoniepolder), ovl. 1682 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp151, DHW, OV2019p238,[30],[31],[32]

           j.d. van Sint Anthoniepolder. "Marij Jans, wed. van Meeuwis Pieterszn, Metselaer" huurde het poldertsveer van de heer van Moerkercken in 1679 voor 1 pond per jaar. Maria Jansdr. Kieboom is op 18 januari 1643 doopgetuige bij Dirck Monster, zoon van Hendrik Monster in Sint Anthoniepolder.

 

2588.  Jan Pieters Hartigsveld, ook bekend als Monick, ovl. voor 17.03.1670, datum/bron: 27.05.2003 SMH, OV1955p61, PromIIp151, OV1979p38,[33],[34],[35],[36]

           j.m. van Puttershoek 1640. Schepen van Puttershoek, heemraad, diaken. Koopt in 1666 graven "daar zijn vrouws vader ende moeder zelf in leijt". Huwt (2) te Puttershoek 15.11.1654 Maijken Ingens, weduwe van Ingen Jansz wonende te Puttershoek.

           Hij trouwde Lijsbeth Ingens (Reedijk), getrouwd 14.10.1640 in Puttershoek (otr), getr. Heinenoord.

 

2589.  Lijsbeth Ingens (Reedijk), geb. in Heinenoord, ovl. voor 17.03.1670, datum/bron: 27.05.2003 SMH, OV1955p61, PromIIp151,[37],[38],[39]

 

2590.  Cornelis Jans Barendrecht, ook bekend als Nieuwenboer, geb. ca. 1605, ovl. voorjaar 1644, datum/bron: 27.05.2003 GN1989p7, SG365,  PromIIp151,[40],[41],[42]

           Trouwt (1) te Barendrecht in 19.04.1626 Aeltge Cornelisdr, j.d. van Hillegersberg. Heemraad/schepen van Puttershoek 1641/44.

           Hij trouwde Anna van Nuijssenburg, getrouwd 07.02.1638 in Puttershoek.

 

2591.  Anna van Nuijssenburg, geb. in Raamsdonkveer, ovl. 1679 in Puttershoek, begraven in Puttershoek, in de kerk, datum/bron: 27.05.2003 GN1989p7, SG365, PromIIp151, OV1956p7,[43],[44],[45],[46]

           Anna van Nuijssenburg was eerder getrouwd (1) op 23.12.1629 met Lenaert Jacobsz, schout van Puttershoek (zij was toen j.d. van Witzenburch, van Raamsdonck). Haar oom, halfbroer van haar vader, Willem Jansz. van Nuijssenburg, was eveneens schout van Puttershoek geweest (1607). Anna hertrouwde (3) te Puttershoek 13.11.1644 Leendert Willems Veerman (ook bekend als Leendert Willems de veerman).

 

2608.  Leendert Cornelisz Borst, ovl. voor 1668, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p38.[47]

           Wonende te Krimpen a/d IJssel, heemraad aldaar tussen 1631 en 1655. Verkocht een stuk uiterland in de Keetensepolder in 1633, kocht samen met zijn zwager 7 morgen land in de polder Langeland onder Krimpen a/d IJssel in 1634. Kocht in 1637 3 morgen in hetzelfde weer erbij.

           Hij trouwde NN Foppendr.

 

2609.  NN Foppendr, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p38.[48]

 

2616.  Willem Florisz, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p186.[49]

           Woonde in de Stormpolder. Genoemd tot 1628.

           Hij trouwde Maritge Herbertsdr.

 

2617.  Maritge Herbertsdr, ovl. voor 1660 in Emmerik, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p186.[50]

           Haar zoon Floris vestigde zich te Emmerik in het land van Kleef. Dit zal de reden zijn, dat Maritge daar overleden is.

 

2620.  Huijg Adriaensz Schoonder, datum/bron: 23.01.2016 JB.[51]

           Vermeld te Capelle a/d IJssel op 04.04.1682 onder de erfgenamen van Pieter Pietersz Croon. Rotterdam, 7-4-1633: Heyndrick Jansz van Blanckenburch, 53 jaar, en Joost Adriaensz Verhoeff, 34 jaar, verklaren op verzoek van de dijckgraaf van Schielant dat zij bij Huych Adriaensz Schoonder, wonende aan de S’gravenwech in de jurisdictie van Capelle, geweest zijn en daar in de keuken een half vat vonden gemerkt met ’De Boot’ en voorzien van een bodem waar nog pekel in zat. Vervolgens vond men nog een paar vaten. Er werd een bekeuring uitgeschreven. Een vrouw liep hen na en zei dat het vlees niet belangrijk was maar wel de vaten. Zij wilde dit met de dijkgraaf in orde maken. Op 15-8-1651 in Rotterdam wordt Huijch Ariensz. Schoonder bij een belending genoemd.

           Hij trouwde Neeltje Aartsen (Jongebreur), ook bekend als Neeltje Adriaens.

 

2621.  Neeltje Aartsen (Jongebreur), ook bekend als Neeltje Adriaens, geb. ca. 1605, begraven 07.12.1647 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 23.01.2016 JB.[52]

 

2624.  Aryen Corn Corsse Mookhoek, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Moockhouck, geb. ca. 1625, ovl. 02.1662/20.10.1664, datum/bron: 20.09.2003 sGDp120, OV2000p71, SG439,[53],[54],[55] Hij trouwde Bastiaantje Ariens Vogelaar.

 

2625.  Bastiaantje Ariens Vogelaar, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. voor 09.04.1670, datum/bron: 10.08.2003 OV2000p71, KJP.[56],[57]

 

2628.  Reijn Hendrick van der Linden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1638 (63 jaar in 1701), begraven 20.02.1712 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 KGS, SG439, GN2006p81,[58],[59],[60] Hij trouwde (1) Maeycken Coenen (in 't Veld), ook bekend als (jonge) Maertgen, getrouwd 22.06.1652 in Oud-Beijerland (otr).  Hij trouwde (2) Leyntje Pieters (Boer?), ook bekend als Aryaentje.

 

2629.  Leyntje Pieters (Boer?), ook bekend als Aryaentje, begraven 11.01.1717 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 SG439, GN2006p81.[61],[62]

           Weduwe van Teunis Jansse  Meydam.

           Zij trouwde (1) Teunis Jans Meijdam.

           Zij trouwde (2) Reijn Hendrick van der Linden.

 

2630.  Cors Ariens (Mookhoek), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. voor 1685, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[63]  Hij trouwde Barber Arijens de Man.

 

2631.  Barber Arijens de Man, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1643, ovl. 26.01.1701 in 's-Gravendeel (aang.), datum/bron: 23.09.2003 SG439.[64]

 

2632.  Jacob Wouters van der Giessen, ook bekend als Smit, ovl. na 13.08.1678, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[65]

           In 1635 j.m van de Nieuwe Gijsen, wonende Mijnsheerenland. Testament gemaakt te 's-Gravendeel 13.08.1678

           Hij trouwde (1) Teuntje Gerrits, getrouwd 05.08.1635 in Sint Anthonypolder (otr).

           Hij trouwde (2) Lijntje Ingens Boer, getrouwd 25.07.1649 in Puttershoek.

 

2633.  Teuntje Gerrits, ovl. 25.01/25.07.1649, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[66]

           Jacob Wouters Smit gezond, echtgenote Teuntje Geerits, ziek, wonen 's-Gravendeel en passeren testament 25.01.1649 en maken elkaar erfgenaam. De kinderen krijgen op hun 18e jaar f 100,-- (Weeskamer 's-Gravendeel 1 1649). Uitkoop 's-Gravendeel 1649: Jacob Wouters schenkt de kinderen samen f 700,--. Bloedvoogd van de kinderen: Heyndrick Gerrits.

 

2640.  Andries Cornelisse Timmerman, geb. ca. 1595 in Maasdam, ovl. voor 15.09.1657 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[67]

           Timmerman, woont in de Korte Kerkstraat te 's-Gravendeel. Trouwt (1) 02.06.1619 met Sijgje Aerts Boender, ovl. voor 1620, tr. (3) voor 1642 met Aryaentie Philips, ovl. voor 15.09.1657.

           Hij trouwde NN.

 

2641.  NN, ovl. voor 1642 in 's-Gravendeel, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132.[68]

           Tweede vrouw van Andries Timmerman.

 

2642.  Jan Dirxen van der Wier, gedoopt 30.05.1610 in Maasdam, ovl. na 12.05.1675 in Maasdam, datum/bron: 15.07.2003 sGDp132, GN1991p401, CRij,[69],[70],[71]

           Heemraad 1648 en schepen 1661 van Maasdam. Werd lidmaat te Maasdam op 21.11.1660, wordt tussen 1661 en 1675 in Maasdam verschillende malen bevestigd als ouderling en diaken. De laatste maal gebeurt dat op 12.05.1675.

           Hij trouwde Pleuntge Fleuris Molenaer, getrouwd voor 1629 in Maasdam.

 

2643.  Pleuntge Fleuris Molenaer, geb. ca. 1608 in Maasdam, ovl. 18.10.1669 in Maasdam, datum/bron: 15.07.2003 SG463, sGDp132.[72],[73]

           Lidmaat Maasdam 1660.

 

2650.  Leendert Ariens 't Jong, ook bekend als 't Jonck, Haverboer, geb. ca. 1597, ovl. 06.1637/29.03.1643, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, SMH, OV2021p65,[74],[75],[76],[77]

           Leendert was schepen van 's-Gravendeel 1636/37.

           Hij trouwde Joosje Ariens, getrouwd vóór 12.06.1637 in 's-Gravendeel.

 

2651.  Joosje Ariens, geb. ca. 1600 in Streefkerk, begraven 09.04.1681 in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, KRij, OV2021p66,[78],[79],[80],[81]

           Zij trouwde (2) met Arijen Dirks Quartel, voor 28.03.1647 in 's-Gravendeel. Zij verhuurt land te 's-Gravendeel 27.05.1678. In 1680 is zij "een halve cappitalist wonende in de Rijckestraat te 's-Gravendeel". Zij maakt testament te 's-Gravendeel 25.02.1680.

 

2654.  Arie Gerrits Wagenmaker, datum/bron: 10.10.2003 KHN.[82]

           Testeert 's-Gravendeel 1650.

           Hij trouwde Neeltje Pieters.

 

2655.  Neeltje Pieters, datum/bron: 10.10.2003 KHN.[83]

 

2656.  Henderick Pietersz, datum/bron: 10.09.2003 PromXIp66.[84]

           Kuiper, trouwt (2) Stad aan 't Haringvliet 10.05.1653 Catalijntje Wouters.

           Hij trouwde Jannetje Reijniersdr.

 

2657.  Jannetje Reijniersdr, datum/bron: 20.09.2003 PromXIp66.[85]

 

2658.  Samuel Pietersz van Lis, datum/bron: 10.09.2003 PromXIp66.[86]  Hij trouwde Jobje NN.

 

2659.  Jobje NN, datum/bron: 10.09.2003 PromXIp67.[87]

 

2672.  Arie Cornelisse Timmerman, datum/bron: 14.07.2003 SG463, sGDp52.[88],[89]

           Schepen van 's-Gravendeel in 1652, 1657/62. Koopt de windkorenmolen aan de Bonaventuurse hoge zeedijk te 's-Gravendeel in 1631. Trouwt (2) te Numansdorp 20.10.1657 Anniken Claesen, wed. van Geleijn Paulus.

           Hij trouwde Machelken Aalberts, getrouwd 06.09.1626 in Maasdam.

 

2673.  Machelken Aalberts, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[90]

           j.d. van Strijen 1626.

 

2674.  Hendrick Gerrits van Spal, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[91]  Hij trouwde Jacobje Cornelis.

 

2675.  Jacobje Cornelis, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[92]

 

2676.  Maerten Wardenier, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1620 in Snellegem (BE), ovl. voor 01.04.1678 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.07.2003 CR.[93]  Hij trouwde Tanneke Jansdr, getrouwd 27.02.1656 in 's-Gravendeel.

 

2677.  Tanneke Jansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1625, ovl. voor 01.04.1678 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.10.2015 CR.[94]

 

2678.  Arij Lodder, datum/bron: 16.07.2003 SMH.[95]

           Wordt vermeld te 's-Gravendeel op veiling in 1659, op veiling van hout in 1660.

 

2680.  Michiel van Moerkerken, ovl. in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.10.2003 sGDp164.[96]

           Schoolmeester en voorzanger te 's-Gravendeel. De schoolmeestersfamilie van Moerkerken bekleedde deze functie over 3 generaties en heeft veel sporen achtergelaten in de 's-Gravendeelse archieven. Mr. Michiel wordt in 1656 te 's-Gravendeel benoemd. Eerder was hij schoolmeester te Terneuzen. Er ontstaan moeilijkheden met de kerkeraad vanwege een ontbrekende attestatie uit Zeeland, waarbij Mr. Michiel vanwege hardnekkige ongehoorzaamheid van het avondmaal wordt uitgesloten. Deze familie is uitvoerig beschreven in  "1593 's-Gravendeel 1993" blz. 164-171.[97]

           Hij trouwde Aerjaentje Joris*.

 

2681.  Aerjaentje Joris*, datum/bron: 11.10.2003 SMH, SG635,[98],[99] (zie info 116).

           Michiel van Moerkerken en zijn echtgenote Aerjaentje Joris, gewoond hebbende te Dordt in de Botjesstraat, vertrekken naar 's-Gravendeel op 30.07.1656. Zij maken een testament (beide gezond) op 27.02.1666. Niet zeker, of Aerjaentje Joris de moeder van Hendrick van Moerkerken is, die in Goes werd geboren. Een vorig huwelijk van Michiel is niet uit te sluiten.

 

2682.  Willem Dirksz Reijerkerk, ook bekend als Bijl/Timmerman, geb. ca. 1603, datum/bron: 11.10.2003 SMH, CR.[100],[101]

           jm van IJsselmonde 1628.

           Hij trouwde Ariaantje Pieters Velthoen, getrouwd 26.11.1628 in Heerjansdam (otr Ridderkerk).

 

2683.  Ariaantje Pieters Velthoen, gedoopt 10.06.1607 in Ridderkerk, datum/bron: 11.10.2003 SMH.[102]

           van Ridderkerk, wonende Oost-Barendrecht 1628.Notarieel Archief Rijsoord: 1764 Sijtje Willems, gehuwd met Hendrick van Moerkerken is dochter van Ariaantje Pieters, weduwe van Willem Dirks Timmerman.

 

2684.  Hendrick Bastiaans Vlasblom, geb. ca. 1635 in 's-Gravendeel, ovl. 05.1680/13.05.1694 in 's-Gravendeel (verm. kort voor 20.01.1685), datum/bron: 19.07.2003 sGDp129, SMH.[103],[104]

           Woont 1680 aan de Zuidzijde van de Rijkestraat, "een man hem met vlassen generende". Koper of borg op veiling in 1668 te 's-Gravendeel. In 1680 rechtdag tegen hem. In 1694 toont zijn weduwe een gequitteerde brief.

           Hij trouwde Mayke Rochusse Visser.

 

2685.  Mayke Rochusse Visser, geb. ca. 1639 in 's-Gravendeel (14 jr op 28.05.1654), ovl. 02.01.1728 in 's-Gravendeel (aang, f 6.-), datum/bron: 19.07.2003 sGDp129, SMH.[105],[106]

           Koopt als weduwe in 1698 land in Nieuw-Bonaventura. Legateert 01.07.1727 een huis aan de Noordzijde van de Rijkestraat aan kleinzoon Hendrick Bastiaans Vlasblom.

 

2686.  Jan Sibbens van Strijen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Jan Sibbedeusse, geb. ca. 1625, ovl. voor 30.10.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 SMH, DJVp175, sGDp52, GN2006p80,[107],[108],[109],[110] Hij trouwde Maeyke Coenen in 't Veld, ook bekend als (oude) Maertgen, getrouwd 09.02.1653 in Dordrecht.

 

2687.  Maeyke Coenen in 't Veld, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als (oude) Maertgen, geb. ca. 1625 in 's-Gravendeel (11 jaar in 1636), ovl. 03.12.1700 in 's-Gravendeel (impost 3 gld), datum/bron: 21.05.2003 SMH, DJVp176, GN2006p80,[111],[112],[113]

 

2688.  Gijsbert Pietersz de Hoog, geb. ca. 1610, datum/bron: 16.06.2005 AvA.[114]

           "Op 24.11.1634 compareert (RAW 130) Hendrick Loedewijkcxsz tot Arnemuiden om zijn broer Meus Lodewijcxsz tot Uitwijk te machtigen tot transport aan Gijsbert Pietersz de Hoogh van 1/6 in een huis en erf in Uitwijk." (GTMWB XXII-233). Hij is vermoedelijk de vader van Pieter Gijsberts de Hoogh.

 

2692.  Hendrick Commers Brievingh, geb. ca. 1595, ovl. ca. 1665, datum/bron: 22.06.2008 DLdB, GN2008p464.[115],[116]

           Woonde te Uppel onder Almkerk. Pachter van de grafelijke gelden onder de Dussen 1638. Niet te verwarren met zijn broer, die eveneens Hendrik heet en te Werkendam woont. Op 05.04.1656 verzoekt Hendrick Commersz, wonende te Uppel onder Almkerk, de nakoop of naastinge van een huis, staande in de Werken, dat zijn schoonzoon Claes Huijbertsz, getrouwe met zijn dochter Pleuntgen, verkocht heeft.

           Hij trouwde Neeltgen Dircks, getrouwd ca. 1625.

 

2693.  Neeltgen Dircks, datum/bron: 22.06.2008 GN2008p464.[117]

           Hendrik laat bij zijn overlijden 3 kinderen na bij Neeltgen Dircks: Pleuntje (getrouwd met Claes Huijbersz en later met meester Arien van Helden), Commer en Nanningh (kinderloos). Zij worden genoemd in een acte van 06.06.1666, waarin zij als erfgenamen van Hendrick Commers Brievingh een hypotheekschuld bekennen op een huis en 6 1/2 morgen land in de banne van Uppel onder Almkerk.

 

2694.  Adriaen Schaep*, datum/bron: 10.10.2003 RAB.[118]

           Een Adriaen Schaep is getuige 03.06.1650 bij de doop van een kind van Arien Petersz, onderschout van Brakel.

 

2702.  Joost NN, datum/bron: 30.03.2005 AJS.[119]

           Zijn zoon noemt zich Jacob Joosten Spierinc (Spiering).

 

2704.  Mijn, ook bekend als Mien.

           Vier zoons bekend:  Jean Mijn, Adriaan Mijn (Adriaan Minne), Anthonie Mijn (Mien), Matthijs Mijn (Mijen). De eerste drie geboren in Artois (landstreek tussen Frans Vlaanderen en Picardië) ca. 1607/1615. Bij Matthijs niet zeker of hij in Artois of Leiden geboren is.

 

2720.  Thomas Farney, ook bekend als Farne, geb. ca. 1600 in wellicht Engeland, ovl. voor sept 1655, datum/bron: 10.10.2003 GVB, OV1992p235,251.[120],[121]

           [Mogelijke link: op 04.10.1635 wordt in de kerk Saint Martin In The Fields, Westminster, Londen een Thomas Farney gedoopt, zoon van Thomas Farney en Elizabeth. Heeft wellicht hetzelfde voorgeslacht als Thomas uit Dordrecht. De naam Farney of Farni komt oorspronkelijk waarschijnlijk uit Schotland of uit de Barony of Farney in Ierland. Er is een webpage en een genealogische discussielijst op internet over deze familie, die zich over veel landen verbreid heeft].[122]

           Hij trouwde Marthah Snowe, ook bekend als Marte, getrouwd 05.12.1627 in Dordrecht (Schotse Gemeente).

 

2721.  Marthah Snowe, ook bekend als Marte, geb. in Buckingamshire*, datum/bron: 10.10.2003 OV1992p235,251.[123]

           Zij trouwt (2) te Dordrecht (Schotse Gemeente) op 10/26.09.1655 met Humphrey Harrison, weduwnaar van Londen: "Humphrey Harrison, of London, widr., and Marthah Farney, of Buckinghamshire, widow of Thomas Farney, contracted Sept. 10, 1655, were married in our church Sept. 26, 1655".

 

2724.  Jan van Ravensteijn.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

2732.  Thijs Baerthoutsen den Stercke, ook bekend als Matthijs (bij doop), gedoopt 01.11.1617 in Dordrecht (Ned.Herv.), datum/bron: 25.07.2003 GVB,[124] begraven 02.10.1672 in Dordrecht (Augustijnenkerk).

           Bij ondertrouw op 30.01.1639: van Dordrecht, varentsgesel, wonende op het Nieuwe Kerckhof.

           Hij trouwde Maecke Jacob Cornelissendr, getrouwd 13.02.1639 in Dordrecht.

 

2733.  Maecke Jacob Cornelissendr, datum/bron: 25.07.2003 GVB,[125] begraven 03.09.1685 in Dordrecht (Augustijnenkerk).

           Bij ondertrouw op 30.01.1639: van Dordrecht, wonende aen den Rietdijck.

 

2734.  Gijsbert Vlijm, datum/bron: 25.07.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

2736.  Jan Cornelisse Jabaey, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als Jabeie, Labaey, geb. 1634/35 in (6 jaar op 03.02.1641), ovl. 05.1705/11.02.1708, datum/bron: 17.07.2007 DJVp123, GJab, Mol, OV2007p111,[126],[127],[128],[129] Hij trouwde Maijke Pieters, getrouwd voor ca. 1660.

 

2737.  Maijke Pieters, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. 04.1700/11.02.1708, datum/bron: 17.07.2007 DJVp123, GJab, Mol, OV2007p111,[130],[131],[132],[133]

 

2738.  Teunis Jacobs Coppen, datum/bron: 17.07.2007 Gjab, Mol, OV2007p113,[134],[135],[136]

           Inwoner van Cillaarshoek.

           Hij trouwde Barber Aerts (Smit).

 

2739.  Barber Aerts (Smit), datum/bron: 17.07.2007 GJab, Mol, OV2007p113,[137],[138],[139]

 

2752.  Cornelis Michels Naaktgeboren, ook bekend als Meulenaar, gedoopt 18.05.1608 in Barendrecht, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[140]  Hij trouwde Lijntien Inges, ook bekend als Engels (later), getrouwd 05.06.1633 in Barendrecht (otr).

 

2753.  Lijntien Inges, ook bekend als Engels (later), geb. in IJsselmonde*, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[141]

           j.d. van IJsselmonde 1633.

 

2756.  Ary Abrahams 't Hoertje, geb. ca. 1625/30 in 's-Gravendeel*, ovl. voor 02.06.1679, datum/bron: 19.07.2003 OGLp110.[142]  Hij trouwde Lijntje Jaspers Leenheer, getrouwd ca. 1655.

 

2757.  Lijntje Jaspers Leenheer, geb. ca. 1630, ovl. na 05.04.1691, datum/bron: 19.07.2003 OGLp110.[143]

           Vroedvrouw te 's-Gravendeel 1688.

 

2758.  Jan Melsse Aertoom, ook bekend als Jan Schipper, geb. voor 1638 in 's-Gravendeel, ovl. 1692/98 in 's-Gravendeel, datum/bron: 16.07.2003 GN1982p10.[144]

           Schepen van 's-Gravendeel in 1667. Jan bezat een eigen schip en bevoorraadde de herbergen te ‘s-Gravendeel met bier uit de brouwerij ,,De Schenkkan" te Dordrecht. In 1680 probeerde Jan de impost op het bier te ontduiken. Hij woonde toen in Renooyshoek.

           Hij trouwde Bastiaantje Hendricx van der Linden, getrouwd voor 1664 in 's-Gravendeel.

 

2759.  Bastiaantje Hendricx van der Linden, ovl. na 1714, datum/bron: 16.07.2003 GN1982p10, Mol.[145],[146]

 

2764.  Teunis Jans Meijdam, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[147]

           Kerkmeester van 's-Gravendeel.

           Hij trouwde Leyntje Pieters (Boer?), ook bekend als Aryaentje.

 

2765.  Leyntje Pieters (Boer?), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Aryaentje, begraven 11.01.1717 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.09.2003 SG439, GN2006p81.[148],[149]  Zij trouwde (1) Teunis Jans Meijdam.  Zij trouwde (2) Reijn Hendrick van der Linden.

 

2766.  Pieter Coenen (in 't Veld), ook bekend als Vermeulen, gedoopt 31.10.1610 in Barendrecht, ovl. 04.1676/06.03.1680*, datum/bron: 16.07.2003 Mol, GN2006p81.[150],[151]

           j.g. van West-Barendrecht 1631, woonde te West-Barendrecht en sedert ca. 1637 boer onder 's-Gravendeel. Trouwt (1) te Barendrecht 02.06.1631 Grietgen Jacobs, ovl. 1631/37.

           Hij trouwde Maycken Meeus, ook bekend als Maritgen, getrouwd 03.1637/12.10.1638.

 

2767.  Maycken Meeus, ook bekend als Maritgen, gedoopt 04.06.1617* in Barendrecht (onbenaamd kind), ovl. 04.1663/06.03.1680*, datum/bron: 16.07.2003 Mol, GN2006p81.[152],[153]

 

2772.  Gerrit Aerts Croon, datum/bron: 29.05.2003 KMS.[154]  Hij trouwde Pietertje Dirckse.

 

2773.  Pietertje Dirckse, datum/bron: 29.05.2003 KMS.[155]

 

2774.  Leendert Ariens 't Jong, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als 't Jonck, Haverboer, geb. ca. 1597, ovl. 06.1637/29.03.1643, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, SMH, OV2021p65,[156],[157],[158],[159] Hij trouwde Joosje Ariens, getrouwd vóór 12.06.1637 in 's-Gravendeel.

 

2775.  Joosje Ariens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1600 in Streefkerk, begraven 09.04.1681 in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, KRij, OV2021p66,[160],[161],[162],[163]

 

2776.  Cornelis Jacobs Cleynendorst, datum/bron: 11.10.2003 ML.[164]

           j.m. van Sint Anthoniepolder, wonender Sillershoek.

           Hij trouwde Pieterken Teunis, getrouwd 02.06.1641 in Cillaarshoek.

 

2777.  Pieterken Teunis, datum/bron: 11.10.2003 Mol, ML.[165],[166]

           j.d. van Sillershoek.

 

2778.  Jan Gijssen Steenhoek, geb. ca. 1626 in Westmaas, ovl. voor 1671 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 11.10.2003 Mol, SG864, GSH,[167],[168],[169]

           Bij huw. j.m. van Westmaas. Wonende "op Swanengat" onder Sint Anthoniepolder in 1661. Op 05.091666 met zijn vrouw vermeld in het notarieelarchief van Mijnsheerenland als geechteluyden wonende op de dorpe Westmaas. Bezat in 1641 land in het Oudeland van Strijen.

           Hij trouwde Ariaantje Gerrits (Polderdijk), getrouwd 02.03.1652 in Westmaas (otr, getr. S.A.P.).

 

2779.  Ariaantje Gerrits (Polderdijk), geb. ca. 1625, ovl. 1678 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 18.05.2010 Mol, OV2010p182.[170]

           Bij huwelijk Ariaentje Gerrits, j.d. afkomstig van Sint Anthoniepolder. Trouwde later op 13.01.1675 te Sint Anthoniepolder met Jan Teeuwen van Chaam, weduwnaar van Jannechie Willems en van Sara Gerrits Spruijen. Bij haar tweede huwelijk wordt ze Polderdijck genoemd, ze was echter geen dochter van Gerrit Ariense Polderdijk, een familieverband met de andere Polderdijcks werd niet gevonden.

 

2784.  Pieter Jans Saarloos, ook bekend als Jongeneeff, ovl. 1614/15, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[171]

           Wonende Mookhoek onder Strijen in 1604. Hij wordt genoemd te 's-Gravendeel in 1614, wanneer beesten van hem worden gearresteerd. Trouwt (1) Fijtje Barends.

           Hij trouwde Lieventge Dircx, getrouwd ca. 1606.

 

2785.  Lieventge Dircx, datum/bron: 11.07.2003 SG275, DHW.[172],[173]

           Lieventge is later getrouwd met met Joris Bastiaans, ca. 1616.

 

2786.  Pieter Joosten (Stooker), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. voor 15.06.1617 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p62.[174],[175]  Hij trouwde Willemken Bastiaens.

 

2787.  Willemken Bastiaens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. 04.1621/22.01.1624, datum/bron: 17.07.2003 GST, SG275, OV2021p62,[176],[177],[178]

 

2788.  Wouter Claesse*, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122.[179]

           Genoemd bij de bedijking van 's-Gravendeel in 1592.

 

2792.  Fleuris Dircks, geb. ca. 1580 in Puttershoek, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p86, DHW.[180],[181]  Hij trouwde Grietie Jans, getrouwd ca. 1605 in Puttershoek.

 

2793.  Grietie Jans, geb. ca. 1585 in Puttershoek, datum/bron: 11.10.2003 OV1957p86, DHW.[182],[183]

 

2796.  Pieter Adriaansz Houck, ovl. voor 05.02.1656, datum/bron: 14.10.2003 SMH, PromXIIp335, SG458,[184],[185],[186]

           Aannemer van grondwerken. Neemt aan verhoging dijk polder Gr.-Cromstrijen 1634. Aannemer schoonmaken water polder Westmaas Nieuwland 1637/52.

           Hij trouwde Neeltje Joachims, getrouwd voor 1616.

 

2797.  Neeltje Joachims, ovl. voor 28.06.1630, datum/bron: 11.09.2003 PromXIIp335.[187]

 

2798.  Willem Ariens van Gempel, ovl. ca. 1650, datum/bron: 09.09.2003 SG661, PromXIIp335.[188],[189]

           Hoefsmid te Klaaswaal.

           Hij trouwde Ariaentie Claes Spruijt, getrouwd ca. 1620.

 

2799.  Ariaentie Claes Spruijt, ovl. na 17.12.1657, datum/bron: 09.09.2003 SG661, PromXIIp335.[190],[191]

 

2800.  Arie Ariens Stam, ovl. voor 12.08.1642, datum/bron: 22.07.2003 OV2000p72,[192] (zie info 117).

           Akte van uitkoop 12.08.1642: Arijen Bastiaans Vogelaar als bestevader (=grootvader) van de nagelaten minderjarige kinderen Tonnis Ariens Stam (4 jaar) en Jaeptgen Arens Stam (2 jaar) met Sijtgen Pieters, weduwe van Arijen Arens Stam.

           Hij trouwde *Sijtgen Pieters (Verdonck?).

 

2801.  *Sijtgen Pieters (Verdonck?), ovl. 05.1653/27.01.1654, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p72, Mol,[193],[194] (zie info 118).

 

2804.  Frans Dircx, ook bekend als Timmerman, ovl. voor 09.07.1651, datum/bron: 11.10.2003 Mol.[195]

           Frans was timmerman te Strijen in 1616. Hij had een huis met 2 haardsteden te Strijen in 1648.

           Hij trouwde Huijgie Hijgendr.

 

2805.  Huijgie Hijgendr, ovl. voor 09.07.1651, datum/bron: 11.10.2003 Mol.[196]

 

2838.  Pieter van der Linden, datum/bron: 19.06.2013 JB.[197]

           Vermoedelijk zijn behalve Maaijke ook Arien, Willem en Pleuntje Pieters van der Linden kinderen van deze Pieter.

 

2848.  Leendert Cornelisz Coornneef, gedoopt 05.12.1599 in Poortugaal, ovl. voor 28.09.1669, datum/bron: 09.07.2003 KORp29, DJV-IIp20.[198],[199]

           j.g. van Poortugaal 1628. Hij bezat in 1644 een huis met erf aan de Welhoeksedijk onder Poortugaal en een erfpacht boomgaard van 1 gemet 43 roeden aan de Poortugaalse Kerkstraat in Waddenswaert. Hij verkocht in dat jaar een jaarlijkse losrente van 11 Car. gld over een hoofdsom van 200 Car. gld, die hij op dit bezit verzekerde. In 1649 verkocht hij zowel de boomgaard alls het huis.

           Hij trouwde Lijsbeth Gerrits, getrouwd 09.11.1628 in Poortugaal (otr).

 

2849.  Lijsbeth Gerrits, geb. ca. 1607 in Poortugaal, ovl. na 1681, datum/bron: 09.07.2003 KORp29, DJVp-IIp20.[200],[201]

           j.d. van Poortugaal 1628. Lijsbeth was possetrice van memorieland te Poortugaal vanaf 1652. Hieruit kan worden opgemaakt, dat ze waarschijnlijk een afstammelinge was van een zekere Lijsbeth, dochter van Huich Foppez en  diens vrouw Lijsbeth, een echtpaar dat ca. 1500 geleefd zal hebben. Deze stelden een memorie in van "Lijsbet Huich Foppez wijff, op twee gemeten in de Waert". De preciese afstammingslijn kon niet worden gevonden.

 

2850.  Wit Jansz Vrijlant, ook bekend als Van Dijck, geb. ca. 1618/20, ovl. 08.02.1696 in Pernis (impost 3 gld), datum/bron: 27.03.2008 DJV161, KORp36, OV2008p90,[202],[203],[204]

           j.g. van Pernis 1638, bouwman te Pernis, gegoed in Pernis, in de polder Lombardijen en het Vrijland. Ouderling te Pernis 1679/80, leenman van Putten te Pernis 1670/84. Trouwt (2) ca. 1655, zeker voor ca. 1660 Kniertje Hendriksdr. Pervaes, overl. Pernis 26.02.1696.

           Hij trouwde Lijntje Crijnen*, getrouwd 09.05.1638 in Barendrecht (otr).

 

2851.  Lijntje Crijnen*, gedoopt 30.07.1606 in Barendrecht, ovl. voor 1655, datum/bron: 27.03.2008 DJV161, KORp36, OV2008p90,[205],[206],[207] (zie info 119).

           j.d. van West-Barendrecht 1638. Als wees moet Lijntje onder de hoede gekomen zijn van de Barendrechtse diakonie, hoewel zij niet in de jaarrekeningen vermeld wordt. Uitbesteed aan Aechtien Jans 1624/29.

 

2852.  Jan Maartensz Hoogstad, ook bekend als Koeijman, geb. ca. 1618 in Vlaardingen*, begraven 19.11.1684 in Poortugaal, datum/bron: 30.05.2003 OV1993p203, GKop, OV1968p105,[208],[209],[210]

           Trouwt (1) Lijsbeth Aldersdr Lems, ca. 1639 Trouwt (2) Lijntje Pietersdr de Harde 07.03.1649 te Poortugaal. Op 29.05.1650 worden 4 kinderen uit Jan's eerste huwelijk te Poortugaal gedoopt. Op 19.06.1649 wordt een boedelscheiding opgemaakt van de nagelaten goederen van Lijntje Pieters, de ene helft ging naar de kinderen en de andere helft naar Jan Maartensz. Hoogstad. Op dezelfde datum transporteerde Jan Maartensz. Hoogstad aan de kinderen en erfgenamen van Lijntje Pieters de helft van een huis en erf aan de Welhoeksedijk en de helft van een boomgaard  in de polder Welhoek mitsgaders nog de helft van de meubilaire goederen. Hij verkocht dus blijkbaar het erfdeel van zijn vrouw zodat zijn stiefkinderen weer in het volle bezit ervan kwamen en dus niet tot verkoop van hun helft over behoefden te gaan.

           Hij trouwde Maartje Danielsdr Koppenol, getrouwd 07.11.1649 in Poortugaal.

 

2853.  Maartje Danielsdr Koppenol, geb. ca. 1625 in Poortugaal*, begraven 18.08.1678 in Poortugaal, datum/bron: 30.05.2003 OV1993p203, GKop, OV1968p105,[211],[212],[213]

           j.d. van Poortugaal 1649. Maartje heeft een broer Cornelis Daniëlsz. Coppenol, geb. circa 1623. Op 03.10.1650 werd te Poortugaal een huis aldaar, staande aan de Kerkstraat, verkocht aan Jan Maertensz. Hoogstad. In de bijbehorende schuldbrief die Jan als betaling deed opmaken werd als borg vermeld: Cornelis Daniëlsz. Coppenol, zijn vrouws broeder wonende te Hoogvliet.

 

2854.  Dirck Bastiaensz de Veth, datum/bron: 30.05.2003 OV1993p203.[214]  Hij trouwde Neeltje Paulusdr.

 

2855.  Neeltje Paulusdr, datum/bron: 31.05.2003 OV1993p203.[215]

 

2856.  Hendrik Cornelisz Leenheer, geb. 1613 in Heerjansdam (oct. 1625 ca. 12 jaar oud), ovl. 19.03.1659/02.1660 in Heerjansdam, datum/bron: 09.06.2003 LEHp22, GN1988p346, OV1957p64, GLe,[216],[217],[218],[219]

           Boer, leenman, heemraad/schepen 1639/47, secretaris van Heerjansdam 1648/59, stedehouder 1654/59. Wordt in 1641 voor het eerst met de naam Leenheer aangetroffen, zeker ten gevolge van het feit, dat hij meerdere lenen hield. Leenopvolger van zijn vader voor een leen van de grafelijkheid in de Hoge Nes onder Kleine Lindt van 4 mergen 75 roeden, waarmee hij op 02.08.1627 beleend werd. Hij was tevens leenman van de hofstad te Heerjansdam. Volgens het cohier van de 200e penning staat hij in 1638 voor 5 ponden genoteerd (zijn vader werd destijds voor het viervoudige aangeslagen). Omstreeks 1651/53 koopt Hendrik vrij veel land aan, waaronder 5 mergen 469 roeden in de Zuidpolder voor 5781 gld. Hij trouwt (2) 20.03.1644 te Heerjansdam (otr) met Marike Rokusdr Troost, j.d. van Heinenoord, bij wie hij 7 kinderen had.

           Hij trouwde Joostien Ariens, getrouwd ca. 1635 in Heerjansdam.

 

2857.  Joostien Ariens, ovl. verm. 09.02.1643 in Heerjansdam, begraven in Heerjansdam (in de kerk), datum/bron: 09.06.2003 LEHp22, OV1957p64,[220],[221] (zie info 120).

           Op 25.01.1643 maken Hendrik en Joostien een mutueel testament. De vrouw was "niet wel te pas te bedde leggende". De langstlevende zou de kinderen naar behoren moeten grootbrengen en aan elk van hen op  de leeftijd van 18 jaar 300 Car. gld. moeten uitkeren. Ze is vermoedelijk kort daarop, 09.02.1646 overleden. Grafschrift in de kerk van Heerjansdam: "HIER LEYT BEGRAVEN JOOSIJEN AERIJENS HUYSVROUW VAN HENDERIJCK CORNELISSE ALS HEMERAET DES DORPS VAN HEERJANSDAM IS GESTORVEN DEN 9 FEBRUARY ANNO 16.."

 

2858.  Hendrick Hendrickx Hoppel, geb. 1603/04, datum/bron: 29.05.2003 OV1957p64, PromXIIp279.[222],[223]

           Secretaris van Heerjansdam, schepen van Heerjansdam 1658/60, schout van de Kleine Lindt 1651/72.

           Hij trouwde Anneke Adriaens Sparreboom.

 

2859.  Anneke Adriaens Sparreboom, datum/bron: 10.06.2003 OV1957p64, PromXIIp279, (OV1963p130),[224],[225],[226] (zie info 121).[227]

 

2862.  Aryen Aryens Snoey, geb. in Ouderkerk, ovl. voor 1659, datum/bron: 05.11.2008 OV1977p119.[228]

           Woonde te Berkenwoude. Aryen en zijn vrouw Thoontgen zijn voogden over de kinderen Maerten Jansz. van der Zijde en Cornelis Dircs Hartcoorn. Zijn kinderen verkopen op 30.05.1665 land in een hofstede te Berkenwoude.

           Hij trouwde Thoontgen Dircks Hartcoorn.

 

2863.  Thoontgen Dircks Hartcoorn, geb. ca. 1620, ovl. voor 1659, datum/bron: 05.11.2008 OV1977p119, GWi.[229],[230]

 

2888.  Leendert Leenderts van Gemert, ook bekend als Mr Lenaert van Strijen, geb. ca. 1610, ovl. 11.1671/15.04.1675 in 's-Gravendeel, datum/bron: 22.07.2003 sGDp186, KGS, OV2015p150,[231],[232],[233]

           Chirurgijn te 's-Gravendeel 1636/73, woonde in de Korte Kerkstraat 1638, in de Langestraat 1675, waarschijnlijk afkomstig uit Strijen. Afgezien van Dominee Blokkius, die de chirurgijnkunst naast zijn ambt uitoefende, was Leendert de eerste chirurgijn van 's-Gravendeel. Het beroep was blijkbaar slecht betaald, want Leendert kampte telkens met financiële problemen. Om hem financieel te ondersteunen stelde de kerkeraad hem als deurwachter van de kerk aan, voor een salaris van f 12,- per jaar. Hij trouwde (1) NN, die 1671 in het kraambed overleed.

           Hij trouwde Neeltje Cornelis Wever, getrouwd voor 28.06.1653.

 

2889.  Neeltje Cornelis Wever, datum/bron: 22.07.2003 KGS, sGDp186, OV2015p150,[234],[235],[236] ovl. na 14.06.1687.

           Mr. Leenderts weduwe leefde noch (van de armen) in 1687 en "won haer cost met spinnen". Er zijn 7 kinderen van Leendert bekend.

 

2904.  Hendrik Reijnen van der Linden, geb. ca. 1590, ovl. 07.1667/26.04.1668, datum/bron: 27.08.2003 KSi, Mol, sGDp51,SG296,[237],[238],[239],[240]

           Schepen van 's-Gravendeel 1643/45.

           Hij trouwde (1) Neeltje Jans Sneep, getrouwd ca. 1618.

           Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaans.

 

2905.  Neeltje Bastiaans, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[241]

 

2906.  Coenraad Pieters (in 't Veld), geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[242],[243],[244],[245]

           j.g. van West-Barendrecht 1610. Schepen van 's-Gravendeel, vermeld 1614/32. Vestigde zich ca 1613 te 's-Gravendeel, testeert te 's-Gravendeel 01.01.1620. Coenraad gebruikte zelf geen familienaam, zijn nakomelingen noemen zich Coenen,  in 't Veld of ook wel Vermeulen. 7 (van 9) kinderen van Coenraad komen in deze kwartierstaat voor!

           Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

2907.  Wijntje Ariens Hordijk, geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[246],[247],[248]

           j.d. van West-Barendrecht 1610. Herbergierster te 's-Gravendeel.

 

2908.  Hendrick Jansz in 't Velt, geb. ca. 1600, datum/bron: 21.07.2003 OV1959p64, KGS, 3vDp282, OV2012p193,[249],[250],[251],[252]

           Boer te Oost-IJsselmonde, heemraad van Oost-IJsselmonde 1624/44, hoogheemraad van het gemene land van Oost-IJsselmonde. Penningmeester (waarsman) van Oost-IJsselmonde, Varkensoord en Karnemelksland. Kerkmeester te IJsselmonde 1618/20.

           Hij trouwde Grietje Lenertsdr.

 

2909.  Grietje Lenertsdr, geb. 1583/84 in (78 jaar in 1662), ovl. 08.02.1662, begraven in IJsselmonde (zerk in de kerk), datum/bron: 29.07.2004 KGS, OV1959p64, BTP,[253],[254],[255]

           Grafsteen in de kerk te IJsselmonde: "HIER LEYT BEGRAVEN GRIETGEN LENERTS HUYSVROU VAN HENRIC JANSSE INT VELT OUT 78 JAEREN SY STERF DEN 8EN FEBRUARY 1662"

 

2910.  Adriaen Dircksz, geb. ca. 1575 in Barendrecht, ovl. 1646/52 in Oost-Barendrecht*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp281.[256]

           Heemraad van O-Barendrecht 1603, 1623...46. Trouwde (1) voor 21.04.1603 Adriaentge Cornelis. Woonde aan de Hordijk te Barendrecht. Gebruikte als heemraad een zegel met de volgende wapenfiguur: twee ketelhaken met daartussen een vertikaal geplaatste vis met de kop omhoog, zoals bij zijn vader. Hoewel Adriaen Dircksz zich vermoedelijk wel een directe verwant van het geslacht van Driel beschouwde, voerden hij noch zijn kinderen deze geslachtsnaam. Eén van zijn zoons noemt zich zelfs van der Giessen, naar de familie van zijn moeder.

           Hij trouwde Neeltje Simonsdr van der Ghiessen, getrouwd 04.11.1618 in Barendrecht (otr).

 

2911.  Neeltje Simonsdr van der Ghiessen, geb. ca. 1590, ovl. na 05.06.1660 in Oost-Barendrecht*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp281.[257]

 

2912.  IJsbrant Cornelisse, geb. ca. 1599, ovl. 28/29.06.1666 (verongelukt), datum/bron: 22.04.2005 DZH.[258]

           Wonende te Wijngaarden, bouwman, schuitevaarder. Schepen en stadhouder.

          

           Hij trouwde Lijntgien Meertens.

 

2913.  Lijntgien Meertens, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[259]

 

2914.  Fop(pe) Ewoutsz, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[260]

           Afkomstig uit Oud Alblas. Hij is eerder getrouwd in oktober 1619 te Oud Alblas met Marike Mertens (Kwakernaeck), afkomstig uit Oud Alblas, overleden voor 22.02.1632, dochter van Maerten Laurisz Kwakernaeck en Maertgen Cornelisdr.)

          

           Hij trouwde Neeltken Jans, getrouwd 22.02.1632 in Oud-Alblas.

 

2915.  Neeltken Jans, datum/bron: 22.04.2005 LZH.[261]

           Afkomstig uit Oud Alblas.

 

2916.  Willem Aertsz (Boer), geb. ca. 1613 in Wijngaarden, datum/bron: 15.04.2005 DZH, GBB.[262],[263]

           Wonende te Gijbeland en gehuwd (2) circa 1651 te Molenaarsgraaf met  Grietie.

           Hij trouwde Neeltje Lauwerens Brande, getrouwd 03.02.1647 in Molenaarsgraaf.

 

2917.  Neeltje Lauwerens Brande, geb. in Gijbeland, datum/bron: 15.04.2005 DZH, GBB.[264],[265]

 

2918.  Pieter Arijens, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[266]

           Afkomstig uit Wijngaarden.

           Hij trouwde Neeltgen Govertsdr (Hardam), getrouwd 20.12.1648 in Oud-Alblas.

 

2919.  Neeltgen Govertsdr (Hardam), gedoopt 02.07.1617 in Oud-Ablas, ovl. voor 08.10.1692 in Sliedrecht, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[267]

 

2920.  Pouwels Teunisz Kroos, ovl. na dec. 1672 in Sliedrecht, datum/bron: 20.05.2005 PromXIp257.[268]  Hij trouwde Pleuntje Ariensdr.

 

2921.  Pleuntje Ariensdr, ovl. na dec. 1672 in Sliedrecht, datum/bron: 20.05.2005 PromXIp257.[269]

 

2928.  Hendrick Claesz Labee, gedoopt 27.11.1644 in Boven-Hardinxveld, ovl. na 1714 in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 KPB, KLK, DZH, GLa,[270],[271],[272],[273]

           j.m. van Giessendam 1665. Dienaar van Justitie, gerechtsbode van Goudriaan. Trouwd (2) op 08.12.1697 te Goudriaan (otr. te Lopik) met Barber Dirks Verbree, 23 jaar oud, ged. 09.08.1674 te Lopik, dochter van Dirk Arentse Verbree.

           Hij trouwde Teuntjen Ariensdr Buijt, getrouwd 16.08.1665 in Goudriaan.

 

2929.  Teuntjen Ariensdr Buijt, gedoopt 14.03.1632 in Ottoland, ovl. (voor) 30.11.1697 in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 KPB, KLK, DZH,[274],[275],[276]

 

2930.  Cornelis Jansz Hogendijk, ook bekend als Boosen, geb. ca. 1635/40 in Streefkerk*, datum/bron: 22.04.2005 KPB,KLK, OV1958p87, DZH,[277],[278],[279],[280]

           Trouwde (1) 07.07.1656 als j.m. van Streefkerk in Streefkerk met Ariaentje Pietersdr, afkomstig uit Langerak, overleden rond 1660.

           Hij trouwde Marrigje Cornelisdr Snoeij, getrouwd 01.12.1663 in Streefkerk (otr).

 

2931.  Marrigje Cornelisdr Snoeij, geb. ca. 1637 in Peursum*, datum/bron: 30.03.2004 KPB, KLK.[281],[282]

           j.d. van Peursen 1663.

 

2932.  Pieter Aertsen Verkerk, geb. in Tienhoven, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[283]  Hij trouwde Neeltje Pietersdr, getrouwd 29.11.1624 in Hoornaar.

 

2933.  Neeltje Pietersdr, geb. in Hoornaar, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[284]

 

2934.  Willem Ariensz van 'T Veer, geb. in Nieuwpoort, ovl. 1676 in Ammerstol, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[285]  Hij trouwde Aaltje Fransdr, getrouwd 16.01.1661 in Nieuwpoort.

 

2935.  Aaltje Fransdr, geb. in Klein Ammers, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[286]

 

2936.  Willem Hermansz Verweert, geb. ca. 1607 in Schoonhoven, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[287]  Hij trouwde Trijntje Tonisdr.

 

2937.  Trijntje Tonisdr, geb. 09.12.1607 in Schoonhoven, ovl. na 1699, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[288]

 

2938.  Claes Jansz Stout, geb. ca. 1610 in Langerak, ovl. na 1672 in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[289]  Hij trouwde Neeltje Willemsdr Abeel.

 

2939.  Neeltje Willemsdr Abeel, geb. ca. 1611 in Langerak, ovl. na 1657 in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[290]

 

2940.  Claes Jacobs, geb. ca. 1612 in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[291]  Hij trouwde Lijnje Dirks, getrouwd 07.12.1637 in Goudriaan.

 

2941.  Lijnje Dirks, geb. in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[292]

 

2942.  Theunis Cornelisz, geb. in Goudriaan, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[293]  Hij trouwde Ariaentje Gielen, getrouwd 02.10.1638.

 

2943.  Ariaentje Gielen, geb. Polsbroek, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[294]

 

2976.  Teunis Francke de Vos, ook bekend als Antonis, ovl. 12.1674/03.03.1676, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p13, SAIJ, PK, GN1989p3, NL1991k436,[295],[296],[297],[298],[299] (zie info 122).

           Boer te West-Barendrecht. Waarschijnlijk getrouwd tussen 1637 en 1650, waarvan geen gegevens bestaan. In een akte betreffend landverkoop van 27.06.1644 compareren naast Franck Gheeritsz ook Anthonis Francken en Claes Coenraetsz, als man en voogd van Lijntghen Francken. De boerderij, ,,gelijck Franck Gheeritsz met sijn huijsvrou ende kinderen" bezeten en bewoond had in het Oude Land van West-Barendrecht, draagt Frank Geerits op 28.12.1652 over aan zijn zoon Antonis Franckenzz.

           Hij trouwde Arijaentie Ariens, getrouwd ca. 1645.

 

2977.  Arijaentie Ariens, gedoopt sept. 1618 in Barendrecht, ovl. 18.06.1663/07.1674, datum/bron: 05.06.2003 NL1991k435, GN1990p13, OV1982p467, PK,[300],[301],[302],[303]

           In het "register van ledematen in Barendrecht en Carnisse welke tot de gemeenschap des H. Avondmaels behoren"  in het jaar 1659 samengesteld door ds. Franciscus Tegnejus worden genoemd: "Teunis Franken, en Ariaentie Ariens, uxor Pieter Geertsz. famulus" (huisnummer 92).

 

2978.  Leendert Cornelisz Salij, ovl. voor 06.05.1690, datum/bron: 18.07.2004 GN1990p12, OV2004p145.[304],[305]

           j.m. van Charlois 1651. Genoemd als belender van een huis met erf onder Carnis 1662, 1671, boer op de ouderlijke woning van zijn vrouw te Carnisse (sedert 1664). De in Carnis wonende Leendert Cornelisz Salij leent in 1665 200 Car. gld. van schepen Willem Jacobsz opt Sluijs, waarbij zijn vader zich als borg stelt. Hij krijgt op 16.05.1668 ‘een om quadt huijsken’ en boomgaard aan de kleijnen lege dijck onder Carnis getransporteerd, hetwelk is getaxeerd op 125 gld.

           Hij trouwde Pietertie Cornelisdr, getrouwd 06.01.1651 in Barendrecht (otr).

 

2979.  Pietertie Cornelisdr, gedoopt 25.02.1624 in Barendrecht, ovl. voor 06.05.1690, datum/bron: 18.07.2004 GN1990p12, OV2004p145.[306],[307]

           j.d. uit West-Barendrecht 1651. Pietertie Cornelis vinden we op een Barendrechtse lidmatenlijst uit 1659 als een te Carnisse wonende getrouwde vrouw. Een vermelding van haar man als lidmaat zoekt men tevergeefs.

 

2980.  Reijer Joppe Commijs, gedoopt 05.09.1632 in Barendrecht, datum/bron: 06.06.2003 OV1979p326, OV1976p48.[308],[309]  Hij trouwde Pleuntje Leenderts.

 

2981.  Pleuntje Leenderts, datum/bron: 06.06.2003 OV1979p326, OV1976p48.[310],[311]

 

2982.  Herbert Cornelisz Truyen, ook bekend als Herber, Herman, Harbar, gedoopt in Hendrik Ido Ambacht, ovl. 17.01/19.04.1663, datum/bron: 17.06.2003 OV1981p111, OV1968p248, OV2002p245,[312],[313],[314]

           j.g. woont aan de Droogendíjck 1629. Boer aan de Drogen(waal)dijk (Pruijmendijk) onder Ridderkerk. Trouwt (1) Hendrik Ido Ambacht 08.07.1629  Grietjen Cornelis, j.d. woont op de Oostendam, ovl. 1641/45. In de kohieren van de 200e penning van Ridderkerk over 1638 en 1644 werd Harbar Cornelisz Truyen aangeslagen voor een vermogen van 1000 pond. Maakt 17.08.1661 (hij ziek, Cleijsie zwanger) een mutueel testament.

           Hij trouwde Cleijsie Jans Baes, getrouwd 30.04.1645 in Hendrik Ido Ambacht.

 

2983.  Cleijsie Jans Baes, gedoopt 11.12.1616 in Ridderkerk, ovl. 10.1661/10.05.1662, datum/bron: 17.06.2003 OV1981p111, OV2002p245, DJV-IIp23,[315],[316],[317]

           j.d. wonende te Ridderkerk 1645.

 

2984.  Jan Corstiaensz van Hamont, ovl. voor/in 1655, datum/bron: 26.09.2003 TvdV, OV1998p164.[318],[319]

           Bode van IJsselmonde. In een artikel over de oudste generaties van Hamont te Poortugaal in OV1998 pag. 164 e.v. wordt Jan Corstiaen niet genoemd. Wellicht waren de families van Hamont te Poortugaal en te Rhoon niet met elkaar verwant. De Poortugaalse familie kwam uit Hamont "in 't land van Luik", in de Belgische Kempen, wat met deze familie vermoedelijk eveneens het geval zal zijn.[320]

 

2986.  Cornelis Leendertsz van Driel, gedoopt 20.10.1602 in Rijsoord, ovl. 10.1676/02.11.1684, datum/bron: 01.10.2003 TvdV, 3vDp165.[321],[322]

           Schepen, stedehouder (plaatsvervangend schout) van Rijsoord.

           Hij trouwde Judith Barendsdr, getrouwd 17.12.1644 in Rijsoord.

 

2987.  Judith Barendsdr, ovl. na 08.03.1690 in Rijsoord, datum/bron: 01.10.2003 3vDp165.[323]

           j.d. van Kampen.

 

2996.  Willem Adriaensz Baertman, ook bekend als Willem Adriaen Keesen, ovl. na 30.04.1645, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[324]

           j.m. van Bleskensgraaf 1638, gegoed en landhuurder te Bleskensgraaf.

           Hij trouwde Anneken Claesdr, getrouwd 30.10.1638 in Bleskensgraaf.

 

2997.  Anneken Claesdr, ovl. na 07.10.1676, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[325]

           j.d. van Vuijlendam 1638.

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

Monsterwapen

Monster

 

Wapen van het geslacht Monster uit St. Anthoniepolder, dat o.a. 3 vlasbloemen

vertoont. Dit wapen werd nieuw ontworpen na de publicatie van de genealogie

Monster en in 1987 geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

 

Zie kwartier 2560. Bron: C. Monster, Genealogie van het geslacht Monster.

 

 

 

 [1]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[2]  Adriaen Adriaensz de Greeff, secretaris van Nederhemert, Archief van de geërfden van de Dorpspolder Nederhemert (Regionaal archief Rivierenland).

[3]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[4]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[5]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[6]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[7]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[8]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[9]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[10]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[11]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[12]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[13]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[14]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[15]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[16]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[17]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[18]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[19]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[20]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[21]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[22]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[23]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[24]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[25]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[26]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[27]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[28]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[29]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[30]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[31]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[32]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[33]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[34]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[35]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[36]  F. KWEKEL, HARTICHSVELT (O.V. 274) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 38).

[37]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[38]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[39]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[40]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[41]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[42]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[43]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[44]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[45]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[46]  A.J. VAN ROON, Veerman (Ons Voorgeslacht 1956, blz. 7-12).

[47]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[48]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[49]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[50]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[51]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[52]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[53]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[54]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[55]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[56]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[57]  Herweijer, Kwartierstaat Jannigje van Prooyen (http://members.home.nl/herweijer/).

[58]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[59]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[60]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[61]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[62]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[63]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[64]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[65]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[66]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[67]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[68]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[69]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[70]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[71]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[72]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[73]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[74]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[75]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[76]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[77]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[78]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[79]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[80]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[81]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[82]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[83]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[84]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[85]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[86]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[87]  A.G. Wierdeman Molendijk-van der Ploeg, C. Wierdeman Molendijk, Kwartierstaat Molendijk-van der Ploeg (Prometheus XI (1992), p36 -108).

[88]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[89]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[90]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[91]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[92]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[93]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[94]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[95]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[96]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[97]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[98]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[99]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[100]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[101]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[102]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[103]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[104]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[105]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[106]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[107]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[108]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[109]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[110]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[111]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[112]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[113]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[114]  Andries van Andel, B.Sc, Belleville, Canada, Gegevens per brief over de familie de Hoog (18.05.2005).

[115]  Dossier Lache de Bère, CBG den Haag (Gegevens medegedeeld door A. de Jong).

[116]  H. M. Kuypers, Een Pleuntje gezocht in het land van Altena (Gens Nostra 2008, blz. 458-467).

[117]  H. M. Kuypers, Een Pleuntje gezocht in het land van Altena (Gens Nostra 2008, blz. 458-467).

[118]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[119]  Arie Jan Stasse, Gegevens per e-mail / Index huwelijken te Tienhoven 1818-1842 (http://www.geocities.com/Paris/4744/TIENHOVENHUW.HTM).

[120]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[121]  Drs. A.B. den HAAN, HET TROUWBOEK VAN DE ENGELSE (SCHOTSE) KERK TE DORDRECHT 1625/1795 (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 232-262).

[122]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[123]  Drs. A.B. den HAAN, HET TROUWBOEK VAN DE ENGELSE (SCHOTSE) KERK TE DORDRECHT 1625/1795 (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 232-262).

[124]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[125]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[126]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[127]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[128]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[129]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[130]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[131]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[132]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[133]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[134]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[135]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[136]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[137]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[138]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[139]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[140]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[141]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[142]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[143]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[144]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[145]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[146]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[147]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[148]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[149]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[150]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[151]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[152]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[153]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[154]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[155]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[156]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[157]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[158]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[159]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[160]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[161]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[162]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[163]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[164]  Martin Los, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en per email.

[165]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[166]  Martin Los, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en per email.

[167]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[168]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[169]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[170]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[171]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[172]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[173]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[174]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[175]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[176]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[177]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[178]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[179]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[180]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[181]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[182]  A. J. VAN ROON, HET GESLACHT DE GRAAF - JONGE GRAAF - BLOM (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 86-90).

[183]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[184]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[185]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[186]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[187]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[188]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[189]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[190]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[191]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[192]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[193]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[194]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[195]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[196]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[197]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[198]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[199]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[200]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[201]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[202]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[203]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[204]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT CRIJN WILLEMSZ. UIT WEST-BARENDRECHT (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 88-91).

[205]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[206]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[207]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT CRIJN WILLEMSZ. UIT WEST-BARENDRECHT (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 88-91).

[208]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[209]  Cobie & Leendert Koppenol / Hans van der Boom, Genealogie Koppenol (http://www.lwkoppenol.nl/genealogie.htm).

[210]  D. J. Noordam, KWARTIERSTAAT TROOST/SONNEVELD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 93-104).

[211]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[212]  Cobie & Leendert Koppenol / Hans van der Boom, Genealogie Koppenol (http://www.lwkoppenol.nl/genealogie.htm).

[213]  D. J. Noordam, KWARTIERSTAAT TROOST/SONNEVELD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 93-104).

[214]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[215]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[216]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[217]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT VAN DRIEL UIT OOST-BARENDRECHT (Gens Nostra 1988, blz. 345-350).

[218]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[219]  René Luijkenaar / Betty van Eyck Snow, Genealogie Leenheer / Stammen te Ouddorp (http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~luijkenaar/genea/gzn/ouddorp/l/leenheer/).

[220]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[221]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[222]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[223]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[224]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[225]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[226]  Dr. Ir. J. MacLean, SPARREBOOM (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 129-132).

[227]  Dr. Ir. J. MacLean, SPARREBOOM (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 129-132).

[228]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[229]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[230]  H. Herman Wind, Wachtum, Genealogie van de familie Wind (http://www.windgenealogie.org/).

[231]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[232]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[233]  W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman, Reconstructie van de familie van Gemert in 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2015, blz.150-166).

[234]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[235]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[236]  W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman, Reconstructie van de familie van Gemert in 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2015, blz.150-166).

[237]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[238]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[239]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[240]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[241]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[242]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[243]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[244]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[245]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[246]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[247]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[248]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[249]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[250]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[251]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[252]  K.J. Slijkerman, Kerkmeesters te IJsselmonde 1572/'77 tot 1700 (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 192-194).

[253]  Willeke Molema, Kwartierstaat Stam & Genealogie Stam alias Vogelaar (Gegevens per e-mail 17.09.2000 en latere aanvullingen).

[254]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[255]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[256]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[257]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[258]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[259]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[260]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[261]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[262]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[263]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[264]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[265]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[266]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[267]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[268]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[269]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[270]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[271]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[272]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[273]  Margriet de Haan, Genealogie Labee (http://home.wanadoo.nl/dehaen/labee.htm).

[274]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[275]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[276]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[277]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[278]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[279]  C. C. J. LANS, HET STREEFKERKSE GESLACHT HOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 89-91).

[280]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[281]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[282]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[283]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[284]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[285]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[286]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[287]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[288]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[289]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[290]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[291]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[292]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[293]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[294]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[295]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[296]  Streekarchief Eiland IJsselmonde, Rotterdam, Doop-, Trouw-, en Begraafboeken, collectie van Gemerden.

[297]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[298]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[299]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[300]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[301]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[302]  Drs. J. van VEELEN, NAEM - REGISTER DER LEDEMATEN WELKE IN BARENDRECHT EN CARNISSE TOT DE GEMEINSCHAP DES H. AVONDMAELS BEHOOREN (Ons Voorgeslacht  1982, blz. 465-471).

[303]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[304]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[305]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[306]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[307]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[308]  K. J. SLIJKERMAN, VAN GELDER/JOPPEN (O.V. nr. 276 en 2811), antwoord/vraag (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 326).

[309]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[310]  K. J. SLIJKERMAN, VAN GELDER/JOPPEN (O.V. nr. 276 en 2811), antwoord/vraag (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 326).

[311]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[312]  K. J. SLIJKERMAN, TRUIJEN (vraag) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111).

[313]  J. C. Kooiman (Kleef), VRAGEN EN ANTWOORDEN (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 242-248).

[314]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[315]  K. J. SLIJKERMAN, TRUIJEN (vraag) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111).

[316]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[317]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[318]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[319]  A.B. Maliepaard, DE OUDSTE GENERATIES VAN HAMONT TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1998, blz. 164-167).

[320]  A.B. Maliepaard, DE OUDSTE GENERATIES VAN HAMONT TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1998, blz. 164-167).

[321]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[322]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[323]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[324]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[325]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).