Gen 12d  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.03.2020

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

http://www.vaartips.nl/images/oostindie3.jpg

bron: scheepvaartmuseum Rotterdam

 

bij kwartier 3768:

Dirk de Leeuw beproeft in zijn jonge jaren zijn geluk bij de handelsvaart op Oostindië.  Dit zal hem geen

windeieren gelegd hebben, want na zijn terugkeer koopt hij in 1698 de ’s-Gravendeelse windkorenmolen,

waarmee hij de grondlegger wordt van een molenaarsdynastie, die de molen 135 jaar bezeten heeft.

 

 

 

Generatie 12d

 

 

3072.  Harmen Peters, geb. ca. 1606 in Aelst, ovl. voor april 1681 in Brakel*, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,19, HKBWjan2013.[1],[2]

           Landbouwer te Brakel. Harmen Peters wordt voor het eerst te Brakel vermeld op 26 juli 1626. Hij verkoopt samen met Egbert Ariens land tot Aalst voor elk de helft in de 'Pape Weijven'. Hij trouwt (1) met Stijntgen (Abrahams?) omstr. 1637 te Brakel. Leenakte 16-1-1666: "Huis en hoff groot anderhalff hondt in den gerichte van Braeckel gelegen soo binnen als buijten dijcks" komt van Herman Peetersen (van Wijgerden, bij de overdracht aanwezig) op Huijbert Jansen (van Willigen). Belendingen: oost Cornelis Goertsen, west en zuid Cornelis Vernoij, noord de Vrouwe van Brakel. Harmen en Hendersken maakten op 17.06.1670 een testament, waarbij ze de "tocht" (het vruchtgebruik) van hun goederen t.b.v. de langstlevende regelen. Er wordt gesproken over huis, hof en boomgaard te Brakel, paarden, koeien en beesten, wagen, ploeg, eggen en ijssleden, benevens alle bouwgereedschappen en de dekschuit, voorts alle visgereedschap, het groene koren, gras of gemaaid hooi. Op een lijst der ledematen 'in de Kercke tot Brakel in de jaren 1677 den 25 December' ontbreken Herman Petersz en Hedrixken Hendrix van Rossum. Zij waren kennelijk geen belijdend lid.

           Hij trouwt Hendersken Hendriks van Rossum, getrouwd ca. 1639.

 

3073.  Hendersken Hendriks van Rossum, geb. ca. 1615, ovl. ca.1681, datum/bron: 01.08.2013 GvWp34,19, HKBWjan2013.[3],[4]

           Zij is de zuster van Willem Hendrix van Rossum en Gerit Hendrix van Rossum. Hendrixken Hermans Peters is 17.02.1767 te Brakel doopgetuige bij de doop van Gerit, zoon van Willem Hendrix en Geurtje Gerritse Salm.

 

3074.  Jacob Jans*, datum/bron: 19.10.2003 GvW24.[5]

 

3076.  Cornelis Hermens, datum/bron: 21.08.2004 JvW.[6]

           Dit echtpaar volgt uit huwelijken te Brakel blz. 64 enz. (opm. bij jaar 1650)  Hun drie zoons Jan, Hermen en Aert hebben hun kinderen allen vernoemd naar opa Cornelis en oma Neeltgen.

           Hij trouwt Neeltgen Aerts.

 

3077.  Neeltgen Aerts, datum/bron: 21.08.2004 JvW.[7]

 

3084.  Harmen Peters, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1606 in Aelst, ovl. voor april 1681 in Brakel*, datum/bron: 19.10.2003 GvWp34,19, HKBWjan2013.[8],[9]  Hij trouwt Hendersken Hendriks van Rossum, getrouwd ca. 1639.

 

3085.  Hendersken Hendriks van Rossum, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1615, ovl. ca.1681, datum/bron: 01.08.2013 GvWp34,19, HKBWjan2013.[10],[11]

 

3088.  Gijsbert van Hemert, bijnaam "de Joncker", geb. ca. 1629, ovl. ca. nov. 1699 in Nederhemert, datum/bron: 15.12.2003 GN1975p260, MS, TrB, V&L1969p27, V&L1969p24,[12],[13],[14],[15],[16]

           Schepen 1690, buurmeester en heemraad van Nederhemert. Kerkmeester en weesmeester, zetmeester, heilige geestmeester en manhuismeester te Nederhemert. Woont te Nederhemert in de Molenstraat. Hij is later getrouwd te Bruchem op 24.07.1698 met Lijntje Ariens (zij was weduwe van Claes Jacobsen, overleden voor 1698). Gijsbert wordt evenals zijn broer Maurits wel "de Jonker" genoemd, ook in officiële stukken. Dit zou erop kunnen wijzen, dat hun adellijke afstamming in deze generatie nog bekend was. In 1690 is zelfs sprake van een pretentie van adeldom, de afkomst uit een bastaardtak was wellicht vergeten. Hij zal waarschijnlijk met hetzelfde wapen gezegeld hebben als zijn broer Mauritz: Chatillon (als in het wapen van Waardenburg) I en IV. In zilver een zwarte klimmende Leeuw II en III. Dit wapen is dus gevierendeeld of gekwarteleerd, evenals het Wapen van de laatste heer van Hemert, Johan.

           Hij trouwt Anneke Aerts Hups, getrouwd ca. 1658.

 

3089.  Anneke Aerts Hups, geb. ca. 1624, ovl. voor 1698, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p260, MS, TrB,[17],[18],[19]

           Woont te Nederhemert.

 

3090.  Formijn Dirksz Formijne, bijnaam "de Oudste", geb. ca. 1630, ovl. 1702, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p260, MS.[20],[21]

           Landbouwer, kerkmeester te Ophemert.

           Hij trouwt Lijsbeth Janse van Beest.

 

3091.  Lijsbeth Janse van Beest, ovl. na 1687, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p260, MS.[22],[23]

 

3096.  Cornelis Claesz (van Dalen), datum/bron: 20.10.2003 GN1974p76.[24]

           j.g. van Zuilichem 1642.

           Hij trouwt Anna Reijers, getrouwd 1642, na 29.02 in Zuilichem (procl. Brakel 13, 22 en 29 febr).[25]

 

3097.  Anna Reijers, datum/bron: 21.08.2004 GN1974p76.[26]

           j.d. van Brakel 1642. Zij hertr. Wouter Teunisse, j.m. van Wordragen bij Ammerzoden.

 

3098.  Baeijen Hendriks van Os, datum/bron: 11.08.2004 JvW.[27]

 

3100.  Gerard Sebastiaens Grandia, ovl. voor 1668, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p74, JvW.[28],[29]

           Trouwt (1) te Brakel 14.04.1644 Lijsken Huijgen, ovl. voor 1654. In een momberschapsakte van 25.02.1668 voor de Hoge Bank van Zuilichem worden vermeld: Adriaen Bastiaens (broer van Geraert) en Jan Huijgen (broer van Lijske) als ooms en mombers over de twee onmondige kinderen van Geraert Sebastiaenssen, bij zijn overleden vrouw Lijske Huijgen verwekt, alsook Mayken Thonis, laatst wed. van Gerart Bastiaensen, wier eerste man heette Gerrit Janse Schipper, en haar broer Jan Tonisse Ballingh.

           Hij trouwt Maijken Thonis Ballingh, getrouwd 26.02.1654 in Brakel.

 

3101.  Maijken Thonis Ballingh, ovl. na 25.02.1668, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p74.[30]

           Maijken was weduwe van Gerrit Janse Schipper. Ze tekent met een eigen handmerk.

 

3102.  Peter Jans (van Muijlwijck), ovl. voor 18.04.1669, datum/bron: 15.03.2004 GN1974p74, GN1969p298,300, GvdZ,[31],[32],[33]

           j.m. van Brakel. Hij noemt zich van Muijlwijck, wellicht naar zijn moeder, wiens broer Peter Ariens van Muijlwijck geen zoons had. De kinderen van Peter Jans (en ook van zijn broer Ghijsbert Jans) noemen zich echter van der Meijden. De verbinding van Peter Jans over 5 generaties met Ott Jans blijkt uit de leenactes van  "2 ackeren land op de Vijf Geerden in het kerspel van Brakel", waarop de volgende leenopvolging van toepassing is: Ott Jans, ao 1526; Ghijsbert Otten, leenopvolger van zijn overleden vader Ott Jans, februari 1555; Johan Ghijsberts, leenopvolger van zijn overleden vader Ghijbert Otten, 29.11.1597; Ghijsbert Jansen, als leenopvolger van zijn overleden vader Johan Ghijsberts: twee ackeren landt op de Vijf Geerden, 30.03.1630; Jan Jans tot Brakel, Leenopvolger van zijn overleden broer Ghijsbert Jansen, 11.11.1636; Peter Jansen, 1 1/5 hont landt op de Vijf Geerden, hem aangekomen bij testament van zijn vader Jan Jansen. Het opmaken van dit testament vond plaats op 28.04.1651 (boek 159 Hoge Bank van Zuilichem).

           Hij trouwt Teuntje Jans van Bijstervelt, getrouwd 07.06.1657 in Brakel.

 

3103.  Teuntje Jans van Bijstervelt, datum/bron: 01.11.2003 GN1974p74, GN1969p298,300, GBIJp157,[34],[35],[36]

           j.d. van Brakel. Teuntje hertrouwde als weduwe van Peter Jans 18.04.1669 met Mewis Huijbers van der Heijden, weduwnaar van Teuntje Jans. Leenakte: huys hof in Lutzvelt, groot ongeveer een morgen 26.04.1661 aan Meuws van der Heijden; Teuntjen Jans van Bijstervelt, zijn weduwe laat boedelscheiding approberen 30.09.1670, Jenneke Peters tot Brakel, erve haers moeders Teuntje Jans, beleend 08.04.1695; hulde door Jelis Grandia, haar man.

 

3104.  Hendrick Aertsen (Brouwer), geb. ca. 1607, ovl. voor 17.11.1668, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[37]

           Gegoed te Bruchem, bierbrouwer aldaar. Koopt op 26.10.1661 nog 1 1/2 morgen land genaamd "d’Ouerschaeren" te Bruchem.

           Hij trouwt Catalijn Claesdr.

 

3105.  Catalijn Claesdr, ovl. na 02.06.1674, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[38]

           Wordt in 1672 vermeld als Hendrick Aerts' weduwe op "De Lijste van personen Inden Ampte van Thielre en Bomlreweerden soo geoordeelt wordt te konnen op brengen eene somme van drij hondert gulden". Op 02.06.1674 disponeert zij voor de Hoge Bank van Zuilichem "dat haeren soon Aerdt Handrick naer haeren doot erffelick sul hebben ende behouden huijs en hoff met de Brouwerije en aencleven van dien groot ongeveerlick een hont lants gestaen en gelegen in den gerichte van Bruchem daer voorn(oemde) Aerdt. Handricksen . . . . wonende is".

 

3106.  Aert Jansen, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p44.[39]  Hij trouwt Handerske Walravens.

 

3107.  Handerske Walravens, datum/bron: 18.05.2003 GN1970p44.[40]

 

3108.  Jan Gijsbertsz Craey, ovl. juni 1674 in Well, datum/bron: 03.08.2007 GTMWBB2000p75, V&L1984p37, Kra,[41],[42],[43]

           j.m. van Well 1633. Trouwt (2) te Well 27.10.1654 Margrietghen Jansen, wed. van Gerrit Lansissen van Sneek, overl. na 18.02.1687. In het tijnsenboek van de kerkvoogdij van Well in het kerkarchief aldaar, opgesteld in 1652, wordt onder de tijnsplichtigen vermeld: "Jan Gijsbers Kraeij eenen braspenning wt sijn huijs ende hoff daer hij woont op het Wellse hust".

           Hij trouwt Maike Hendricks de Wijs, getrouwd 24.11.1633* in Well (zie info 123).

 

3109.  Maike Hendricks de Wijs, ovl. voor 07.10.1664, datum/bron: 03.08.2007 GTMWBB2000p75, Kra.[44],[45]

           j.d. van Kerkwijk 1633.

 

3120.  Maarten Petersz, geb. ca. 1600 in Zuilichem, ovl. na 1681 in Zuilichem, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[46]

           Over Maarten Pietersz zijn weinig gegevens gevonden.

           Hij trouwt NN.

 

3121.  NN, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[47]

 

3122.  Mathijs Anthonis van Maren, geb. ca. 1640, datum/bron: 18.05.2003 JvB, VMG.[48],[49]

           Woont te Zuilichem.

           Hij trouwt Sijken Willemsdr.

 

3123.  Sijken Willemsdr, begraven 02.04.1701 in Zuilichem, datum/bron: 18.05.2003 JvB, VMG.[50],[51]

 

3168.  Peter Gijsbertsz Hack, ovl. voor 10.05.1715 in Zuilichem, datum/bron: 20.10.2003 SAB, KWB.[52],[53]

           Marktschipper. Diaken, ouderling te Zuilichem 1695....1714. Hij komt voor op de lijst van weerbare mannen van Zuilichem in 1709.

           Hij trouwt Celiken Crijnensdr Vernoij, ook bekend als Celiken Quirijnen Vernoy, getrouwd in Zuilichem.

 

3169.  Celiken Crijnensdr Vernoij, ook bekend als Celiken Quirijnen Vernoy, geb. 09.08.1657 in Zuilichem, ovl. 17.07.1717 in Zuilichem, datum/bron: 20.10.2003 KWB.[54]

 

3170.  Jacobus de Swart, datum/bron: 20.10.2003 KWB, NL1951k63, GN1951p78,[55],[56],[57]

           Ouderling te Zuilichem in 1715. Trouwde (2) 16.05.1707 te Zuilichem met Anneke Peters van Dellewijnen.

           Hij trouwt Lijntje van Clophout, getrouwd voor 1691.

 

3171.  Lijntje van Clophout, ovl. voor 01.05.1706, datum/bron: 20.10.2003 KWB.[58]

 

3184.  Cornelis Hendrikzn van der Mooren, gedoopt 18.12.1646 in Heusden, datum/bron: 15.06.2013 GvdM.[59]  Hij trouwt Mariken Peters van der Coets, ook bekend als van der Coelt, van der Salt, getrouwd 15.12.1667 in Heusden.

 

3185.  Mariken Peters van der Coets, ook bekend als van der Coelt, van der Salt, gedoopt in Doveren, datum/bron: 15.06.2013 GvdM.[60]

 

3188.  Dirk Jansz ten Hage, geb. 1645, gedoopt 05.03.1645, ovl. 21.05.1718, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318, HvdV.[61],[62]

           President burgemeester van Woudrichem, substituut baljuw, dijkgraaf van het Land van Altena.

           Hij trouwt Anna Maria Sonnemans, getrouwd 13.10.1680 in Dordrecht (otr).

 

3189.  Anna Maria Sonnemans, geb. 31.03.1645 in Dordrecht, gedoopt 07.04.1645 in Dordrecht, ovl. 1735, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318, NL1956k291, NL1926k40,[63],[64],[65]

           De zeer welgestelde Anna Maria maakt in november 1734 haar laatste testament, waarbij voor het opnoemen van haar bezittingen een document van 28 pagina's nodig is. Erfgenamen zijn haar drie kinderen.

 

3192.  Barent Hendrickse Pullen, geb. ca. 1668 in Wijk, ovl. na 25.01.1731, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[66]

           Burgemeester van Wijk 1704/07, schepen van Wijk 1710, collecteur 1710/11, schout van Wijk 1718/27. Hij transporteert op 18.04.1730, als weduwnaar, land onder Wijck op de ouwert en op de Covert, en onder Veen, aan zijn zoon Dirk. Deze zal zijn vader diens leven lang onderhouden ' in cost en drank klederen, in siekten als in gesontheijt'.

           Hij trouwt Jacomina Bastiaensse de Reus, getrouwd 09.06.1697 in Genderen.

 

3193.  Jacomina Bastiaensse de Reus, geb. in Wijk, gedoopt 26.12.1664 in Drunen (RK) (zie info 124), ovl. 07.1715/18.04.1730 in Wijk, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[67]

           Barent Pullen als in huwelijk hebbende Jacomina de Reus, worden 07.12.1709 vermeld als mede erfgenaam van Bastiaen de Reus, haar vader zaliger.

 

3194.  Cornelis Eijmertse Bouman, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[68]

           Diaken te Wijk 1725/26, armmeester te Wijk 1726/27, ouderling te Wijk 1730/32.

           Hij trouwt Maijken Jacobs van den Heuvel.

 

3195.  Maijken Jacobs van den Heuvel, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[69]

 

3224.  Herbert Daniels Rietveld, datum/bron: 19.08.2003 KHN, OV1984p207,208, GN1991p443,[70],[71],[72]

           Woont te Noordeloos. Overdracht van de helft van het leen bij zijn schoonvader genoemd, 20.06.1633: Herbert Danielsz. Rietveld bij overdracht door Jan Cornelisz. Verkaik voor Neeltje Pleunen Hogemoed, diens vrouw. Van het leen wordt nogmaals een stuk afgesplitst en verkocht: Een kamp in Hoornaar in de Luttelwaard, groot 11 hont, 10.01.1637 aan Jacob Pietersz. te Overslingeland bij overdracht door Herbert Danielsz. Rietveld te Overslingeland voor 500,- Car.gld.

           Hij trouwt Jannigje Pleune, getrouwd voor 15.09.1627.

 

3225.  Jannigje Pleune, datum/bron: 19.08.2003 KHN.[73]

 

3230.  Thonis Jans van Brugge*, datum/bron: 11.09.2003 GN1991p396, PromXVIIp348, OV1983p392, OV1990p204,[74],[75],[76],[77]

           Woont te Hoogblokland. 13.06.1641: Jan Cornelisz. Verleck voor zichzelf en als voogd over de kinderen van zijn broer, en zijn zwager Jan Jacobsz. (Sleeuwenhoek) transp. aan Thonis Jansz. van Brugge een 1/2 morgen land op het oude land onder Hoog-Blokland. 12.01.1643: Huig Joosten van Yseren won. in ‘t Nedereind van Spijk, te eenre en Agnietgen Joosten van Yseren mede won. ald. geassisteerd met Tonis Jansz. van Brugge won. op Hoog Blokland als oom en bloedvoogd van haar kinderen.

           Hij trouwt Maijke Florisse*, getrouwd voor 16.02.1643.

 

3231.  Maijke Florisse*, datum/bron: 11.09.2003 GN1991p386, PromXVIIp348.[78],[79]

 

3244.  Laurens (Lauw) Jans, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[80]

 

3248.  Pieter Cornelisz (Bicker), ovl. voor 03.01.1654, datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB.[81],[82]

           Wonende te Middelkoop. Zijn zoon Cornelis is o.a. schout van Leerbroek en Middelkoop, hoogheemraad van de landen van Arkel boven de Souwe.

           Hij trouwt Maecke Gerrits van Willigen.

 

3249.  Maecke Gerrits van Willigen, datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB.[83],[84]

 

3252.  Gerrit Aerts Middagh, bijnaam "de Oude", geb. 1590/97, ovl. voor sept 1640, datum/bron: 30.08.2003 GN1986p30, GN1974p11.[85],[86]

           Dit echtpaar woont in Leerdam, waarscheinlijk in 't Hoogeind. Heemraad van Hoog-Middelkoop.

           Hij trouwt Aentgen Gijsberts.

 

3253.  Aentgen Gijsberts, datum/bron: 24.08.2003 GN1986p30.[87]

           Zij hertrouwt voor 23.03.1648 Herman Ariens Vermeulen.

 

3254.  Wouter Jans Govertsz (Sterck), ovl. voor 1675, datum/bron: 25.08.2003 KHN, GN1986p30.[88],[89]  Hij trouwt Geertjen Ariens Bouwensdr.

 

3255.  Geertjen Ariens Bouwensdr, ovl. voor 08.02.1692, datum/bron: 25.08.2003 KHN, GN1986p30.[90],[91]

           Leerdam 08.02.1692 boedelscheiding.

 

3258.  Aert Gerrits van Willigen, ovl. voor 1665, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp101.[92]

           Woont te Leerbroek.

           Hij trouwt Neeltgen Pieters.

 

3259.  Neeltgen Pieters, ovl. voor 1688, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp101.[93]

 

3260.  Aert Ariens Vinck, ovl. voor 1650, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp101, OV1992p87.[94],[95]

           Schout van Nieuwland.

           Hij trouwt Maycke Jacobs (Sleeuwenhoek), getrouwd 27.02.1639 in Hoornaar (otr).

 

3261.  Maycke Jacobs (Sleeuwenhoek), geb. ca. 1611, ovl. na 24.05.1666, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp101, OV1992p87.[96],[97]

           van Hoornaar, vermeld 1663. (Kinderen uit dit huwelijk: Willem, Aertien, Jantge, Arien, Jacob en Janneke Vinck).

 

3288.  Arien Jans van Elteren, ook bekend als (N)osel(en), datum/bron: 03.12.2008 LOP.[98]

           jm. won. op Jaarsveld, belijdenis 1678. Wonende aan de Hoogendijk 1676/79 te Jaarsvelderkapel 1679/95.

           Hij trouwt Neeltjen Breningen, getrouwd 09.08.1674 in Lopikerkapel.

 

3289.  Neeltjen Breningen, datum/bron: 03.12.2008 LOP.[99]

           j.d.1674, belijdenis 1681. Acte Jaarsveld RA.21.11.1692 dijkslag 41 en nr.1086-5 30.05.1711.

 

3292.  Adriaan Adriaansz Oskam, gedoopt 28.08.1642 in Lopikerkapel, ovl. (voor mei) 1720, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p332.[100],[101]

           Schepen van de ambachtsheerlijkheid Zevenhoven en diaken 1692.

           Hij trouwt Annigje Jans van Zeijst, getrouwd 11.08.1675 in Lopikerkapel.

 

3293.  Annigje Jans van Zeijst, geb. ca. 1650, ovl. 04.11.1726 in Utrecht, begraven in Lopikerkapel, datum/bron: 02.12.2008 GOS, KJB, STP, OV2010p331,[102],[103],[104],[105]

 

3294.  Floris Cornelisz Bogaert, datum/bron: 03.12.2008 GOS.[106]  Hij trouwt Maaiken Toenisdr van Dijck.

 

3295.  Maaiken Toenisdr van Dijck, datum/bron: 03.12.2008 GOS.[107]

 

3296.  Bastiaan Adriaansz Alblas, geb. ca. 1625* (zie info 125), begraven 15.01.1665 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL, GN2009p361.[108],[109]

           Trouwt (2) na 1655 met Pietertien Jans, geb. te Langerak ca. 1630.

           Hij trouwt Maritje Kornelis, getrouwd voor 1648 in Langerak.

 

3297.  Maritje Kornelis, geb. ca. 1626, begraven 21.12.1652 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL.[110]

           6 kinderen geboren te Langerak 1648/52.

 

3298.  Jan Peels van Osch, geb. ca. 1630 in Tienhoven, ovl. voor 24.02.1674, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[111],[112]

           Belijdenis 23.12.1666 te Ameide. Op 12.03.1669 wordt Jan Pelen van Os met Aert Claesz Maat vermeld, wonende te Tienhoven, zij hebben tesamen 3 mrg. land.

           Hij trouwt Ariaentje Claes Maat, ook bekend als Adriaantje Claasdr Vinck.

 

3299.  Ariaentje Claes Maat, ook bekend als Adriaantje Claasdr Vinck, geb. ca. 1634 in Langerak, ovl. voor 07.10.1690, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[113],[114]

           Belijdenis 23.12.1666 te Ameide. Op 24.02.1674 legt Ariaentje Claes weduwe van Jan Peelen met anderen een verklaring af.

 

3300.  Cornelis Lubbertsz Coppelaar, geb. ca. 1624 in Lopikerkapel, ovl. 1666/67 in Schoonderwoerd, datum/bron: 01.12.2008 HKN.[115]

           Leerdam 31.01.1668: scheiding van de boedel van zaliger Cornelis Lubbertsz, getrouwd met Theuntgen Jans Boeff tussen hun 3 kinderen Jan, Lijscken en Peter Cornelisz ende 3 kinderen van Theuntghen uit haar eerste huwelijk met Willem Barentsz van Veen.

           Hij trouwt Theuntgen Jans de Boeff, getrouwd ca. 1651.

 

3301.  Theuntgen Jans de Boeff, geb. ca. 1620 in Cabauw Lopik, ovl. 1666/68, datum/bron: 28.11.2008 HKN.[116]

           Afkomstig uit Cabauw. Zij is eerder getrouwt te Lopik op 29.11.1646 (otr) met Willem Barentsz van Veen, ovl. ca. 1650.

 

3302.  Cornelis Sanders Adriaansz, geb. ca. 1630 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 KRR, HKN, KdU,[117],[118],[119]

           Woont 1667 te Langerak. Cornelis Sanderse 27.11.1680 vermeld als weduwnaar van Annege Corssen. Hij is later getrouwt te Ameide op 10.12.1681 met Annigje Dircks, geboren te Bonrepas.

           Hij trouwt Anneke Corsse Teunisdr Smit, getrouwd juli 1659 in Groot-Ammers (otr).

 

3303.  Anneke Corsse Teunisdr Smit, ovl. voor 27.11.1680, datum/bron: 28.11.2008 KRR, HKN.[120],[121]

           Vermeld 06.05.1661 Cornelis Sanders als man en voogd van Anna Corss, als één der erfgenamen van Corstiaen Thonis ende Maertgen Diricks.

 

3312.  Teunis Huijbertsz (Demper), geb. in Zouwendijk onder Meekerk, datum/bron: 28.11.2008 KRR.[122]  Hij trouwt Stijntje Claes, getrouwd 03.06.1671 in Leerdam.

 

3313.  Stijntje Claes, geb. in Weverwijk, datum/bron: 28.11.2008 KRR.[123]

 

3314.  Hendrik Jans de Jong*, ook bekend als Hendrik Jans van Kekum, geb. ca. 1645, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[124]

           Wonende te Kedichem 1672. Zoon van Jan Hendriks de jonge van Kekum en Stijntje Gijsberts de Jong.

           Hij trouwt Annigje NN*.

 

3315.  Annigje NN*, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[125]

 

3320.  Ghijsbert Bastiaensz (Vliechuijt), ovl. na 17.12.1676, datum/bron: 05.05.2010 OV2010p134.[126]

           j.m. van Brandwijk 1640. Woont in Ammers-Graveland en -Achterland, vermeld 1675, 1576.

           Hij trouwt Pietertje Aerts, getrouwd 01.09.1640 in Goudriaan.

 

3321.  Pietertje Aerts, gedoopt 02.11.1614 in Goudriaan, datum/bron: 05.05.2010 OV2010p134.[127]

 

3322.  Pieter Dirksz Coot, datum/bron: 05.05.2010 OV2010p136.[128]  Hij trouwt Machteld Jacobdr.

 

3323.  Machteld Jacobdr, datum/bron: 05.05.2010 OV2010p136.[129]

 

3326.  Theunis Cornelisz Compeer, geb. 1624/25 in Langerak, ovl. na 11.09.1671, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[130]

           Veelvuldig vermeld te Langerak 1650/71. Op 22.02.1650 gedagvaart als j.m. van 25 jaar met Lijsje Cornelis j.d. 22 jaar, uijt naam van Joost Herberts j.m. Op 11.09.1671 compareert Teunis Cornelisz Compeer voor het laatst bij een loting, waarbij sprake is van een stuk land belendend an het "Cornelis Compeerweer".

           Hij trouwt NN.

 

3327.  NN.

 

3352.  Abraham Gijsberts Roosa, geb. 1587, ovl. 1651, datum/bron: 16.07.2007 HER, GN1965p24, ROSp35, GN2007p176,[131],[132],[133],[134]

           Abraham Gijsberts, "tot Herwijnen" trouwde aldaar in nov 1612 (1) Maijke (Mericke) Cornelisse (van Weelt), van Poederoijen. Abraham was schepen van de Hoge Bank van Tuil 1636, 38, 45, buurmeester van Herwijnen 1647, waardsman 1632. Abraham kreeg 5 1/2 hont land overgedragen, gelegen in de "Geertgeshoeff" van Heijmans Gijsberts (zijn broer) in 1636. Op 10.10.1630 bezat hij goederen in Herwijnen die van zijn grootouders van moederszijde geweest waren. Vanaf 1636, toen hij schepen werd, begint zijn achternaam "Roosa" in de acten te verschijnen. Deze naam heeft hij waarschijnlijk aangenomen, geinspireerd door de naam "van Rosendael" van zijn grootmoeder. Abrahams zoon Johan behoort in het rampjaar 1672 tot de 24 kapitaalkrachtigste personen in de Tieler- en Bommelerwaard, die verplicht werden een bedrag van fl. 300 te lenen aan de staat.

           Hij trouwt Jenneke Teunisse.

 

3353.  Jenneke Teunisse, geb. ca. 1599, ovl. 11.1666/01.04.1671, datum/bron: 29.08.2003 HER, GN1965p24.[135],[136]

           Jenneke was eerder getrouwd met  Aert Jansz Keustens (Kuijsten). In een akte wordt genoemd Jenneke Teunis, weduwe en boedelhoudster van Saliger Abraham Gijsberts Rosa, en verder blijkt uit deze acte, dat Johan Abrahamse Rosa een zoon was van de eerste vrouw, Mericke (Maijcke) Cornelis. Geurt Abrahams en Aert Abrahams Rosa waren van genoemde Jenneke Teunis, de 2de vrouw. Jenneke Anthonis is overleden voor 01.04.1671, want dan vindt plaats een verkoop van goederen.

 

3392.  Hendrick van Aaken, datum/bron: 30.08.2003 OV1969p216.[137]  Hij trouwt Aeltgen Roelofs.

 

3393.  Aeltgen Roelofs, datum/bron: 30.08.2003 OV1969p216.[138]

           Zij tr. 2e Kuilenburg 15.01.1657 Bartel Aertoens.

 

3394.  Frans NN, datum/bron: 30.08.2003 GN1969p216.[139]

 

3396.  Gijsbert Schoute, datum/bron: 30.08.2003 OV1969p216.[140]

 

3398.  Joost van Soelen, datum/bron: 30.08.2003 GN1969p216.[141]

 

3416.  Aert Hendrijcks van Beusekom, datum/bron: 24.05.2009 PvM, MS.[142],[143]  Hij trouwt Metjen Gerrits, getrouwd 26.01.1676 in Waardenburg.

 

3417.  Metjen Gerrits, datum/bron: 24.05.2009 PvM, MS.[144],[145]

           Op den 1e Januarij 1676 zijn alhier wettelijck ondertrouwt Aert Hendrijcks van Beusekom J.M. ende Metjen Gerrits van Weerdenburgh ende zijn nae voorgaende proclamatien alhier bevestight op den 26 Jan. 1676.

 

3418.  Goris Jansz van Wachtendonk, ook bekend als Joris, geb. voor 1640 in Thuyl, datum/bron: 22.02.2007 MS, SvW, GN1991p53, (NL1960k254),[146],[147],[148],[149] (zie info 126).

           Kinderen: Gerrit, Jan, Judith, Willemijntje, (Zijlke?). Wat de mogelijk adellijke afstamming van deze Van Wachtendonks betreft, leze men de bijgevoegde Info.

 

3422.  Wouter Jans Treffer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1646, ovl. kort voor 1693*, datum/bron: 22.07.2007 GdT.[150]  Hij trouwt Lijsbeth Gijsberts van Driel, getrouwd 26.02.1671 in Kerkwijk.

 

3423.  Lijsbeth Gijsberts van Driel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. in Waardenburg, datum/bron: 22.07.2007 GdT.[151]

 

3440.  Aert Jansse Pellegrom, gedoopt 20.07.1634 in Waardenburg, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG.[152],[153]

           j.m. van Waardenburg 1665.

           Hij trouwt Jantgen Pieters, getrouwd 24.03.1665 in Waardenburg (otr, getr. Zaltbommel).

 

3441.  Jantgen Pieters, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG.[154],[155]

           j.d. van Waardenburg.

 

3442.  Henric Petersen (van Beusecom), gedoopt ca. 1630 in Waardenburg, ovl. voor 18.12.1680, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG.[156],[157]

           Trouwt tussen Gerritgen en Geesken nog met achtereenvolgens 04.03.1655 Mericken Willemsen j.d. van Weerdenburg, en 12.05.1656 Otghen Jans, j.d. van Weerdeburg (de huwelijken vanaf Gerritgen te Waardenburg/Neerijnen, telkens als weduwnaar van de vorige vrouw). Het huwelijk met Geesken Willems de Jonge is dus in feite zijn 4e huwelijk.

           Hij trouwt (1) Geritgen Jans (van Beusecom), getrouwd ca. 1650 in Waardenburg.

           Hij trouwt (2) Geesken Willems de Jonge, getrouwd 27.10.1667 in Waardenburg/Neerijnen (otr).

 

3443.  Geesken Willems de Jonge, ovl. voor 08.01.1728, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG.[158],[159]

           j.d. van en won. te Weerdenburg.

 

3448.  Jan Wouter Treffer, ovl. na 22.06.1667, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[160]

           Beleend met land onder Kerkwijk 1640, gegoed in Bruchem, maanmeester der verpondingen 1654/55, kerkmeester (als gewezen kerkmeester vermeld in 1664) en maanmeester van de molenpenningen 1656 te Bruchem, maanmeester van "verscheyde ongelden op Kerckwijk" 1667.Huwde (2) Kerkwijk 06.08.1654 Beatgen Anthonis (weduwe van Cornelis Dingemans), ovl. ná 11.08.1657.

           Hij trouwt NN.

 

3449.  NN.

 

3462.  Bartholomeus van der Kleij*, datum/bron: 05.01.2014 JvdK.[161]

           Waarschijnlijke ouders van Josina van der Kleij, die bij de doop in Utrecht dan Joosgen werd genoemd. Zij kwamen van elders.

           Hij trouwt Gijsberta van Blanckendaal*, ook bekend als Elisabeth.

 

3463.  Gijsberta van Blanckendaal*, ook bekend als Elisabeth, datum/bron: 05.01.2014 JvdK.[162]

           Utrecht 06.07.1636, gedoopt in de Jacobikerk:  Joannes, vader Bartholomeus van der Cleij, moeder Elisabeth van Blanchendaal. Idem Johannes 19.08.1638 gedoopt in de Nicolaaskerk, waarbij moeder vanaf nu nu Gijsberta wordt genoemd. Idem Joosgen 21.12.1632 in de Domkerk. Idem Joosgen 21.11. 1630 Domkerk (vermoedelijk dezelfde persoon als Josina).

 

3488.  Gottfried Üllenberg, geb. ca. 1585 in Elberfeld, begraven 15.01.1663 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84.[163]

           Koopman en Ratsverwandter te Elberfeld. Burgemeester van Elberfeld 1640. Lid van een oud Elberfelder geslacht,  waarvan naam en oorsprong op een vroegere hofstede Üllenberg teruggaan, waarvan de naam "am Uellenberg" nog heden nabij het Wuppertaler stadsgedeelte "vorm Holz" voortleeft.  Trouwt (1) te Elberfeld 29.10.1608 Sibylla Beckmann, geb. Solingen, ovl. Elberfeld 1612.

           Hij trouwt Margaretha Kuckelsberg, getrouwd 20.11.1613 in Elberfeld.

 

3489.  Margaretha Kuckelsberg, geb. ca. 1590 in Elberfeld, begraven 09.05.1666 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84.[164]

           [Nu nog bestaat er een wijk Wuppertal-Kuckelsberg].

 

3490.  Konrad Spieker, ook bekend als Kort Spiecker, gedoopt 12.04.1594 in Elberfeld, begraven 21.06.1673 in Elberfeld, datum/bron: 18.11.2005 ELBp84, BER.[165],[166]

           Koopman te Elberfeld. Trouwt (1) te Elberfeld 30.11.1616 met Anna Mohn, geb. Velbert, begr. Elberfeld 09.07.1626.

           Hij trouwt Maria Bernsau, getrouwd 1627 in Elberfeld.

 

3491.  Maria Bernsau, geb. 1605*, begraven 02.01.1675 in Elberfeld, datum/bron: 18.11.2005 ELBp84, BER, KdG180,[167],[168],[169]

 

3492.  Johannes Wichelhausen, gedoopt 01.03.1598 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 36, 12.[170]

           Trouwt (2) Margaretha NN, begr. Elberfeld 30.08.1675. Johannes was garenbleker "auf der Bredt" bij Elberfeld. [In 1527 kregen de Wuppertalse gemeenten Elberfeld en Barmen van de hertog het exlusieve privilege tot "Garnnahrung" in het hertogdom Berg. Hierdoor was de Elberfelder gemeenschap nauw met de garenblekerij verbonden, voor de uitoefening waarvan grondeigendom nodig was. Zodoende waren de tot het gilde "Garnnahrung" behorende blekers tegelijkertijd de zgn. "Meistbeerbten", de met huis en hof ingezeten grondeigenaars. Deze slechts door afstamming of huwelijk toegankelijke elite vormden oorspronkelijk het kiesorgaan voor de raadsleden en de burgemeesters. Ook de garenkooplieden moesten lid van het genoemde gilde zijn].

           Hij trouwt Anna Katernberg, getrouwd voor 21.07.1626.

 

3493.  Anna Katernberg, geb. in Elberfeld, ovl. in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 36.[171]

 

3494.  Anton Ossenbeck, gedoopt 15.11.1592 in Elberfeld, begraven 21.07.1639 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp74, 36.[172]

           Garenbleker "an der Fohren" te Elberfeld. trouwde (1) te Elberfeld 09.09.1615 met Ursula Üllenberg.

           Hij trouwt Maria vom Loh, getrouwd voor 11.12.1633 in Elberfeld.

 

3495.  Maria vom Loh, gedoopt 12.10.1603 in Elberfeld, begraven 24.03.1686 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp84, 36.[173]

 

3516.  Schelte Simonsz, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p382.[174]

           Trouwde (1) met NN.

           Hij trouwt Catharina Jacobsdr van Halmael, getrouwd 1637.

 

3517.  Catharina Jacobsdr van Halmael, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p382, NL1938k89.[175],[176]

 

3518.  Jan Claesz Del, geb. ca. 1611 in Weesp, begraven 19.05.1681 in Amsterdam, datum/bron: 20.05.2003 GAA, GN1993p372.[177],[178]

           Koopman en makelaar te Amsterdam. Tr. (2) Amsterdam 16.08.1650 (otr, ter pui) Willempje Hartjens, weduwe, tot de doopsgezinde gemeente te Amsterdam toegetreden 07.03.1645, begr. ald. 23.12.1702. Jan Claesz Del behoorde tot de doopsgezinden. Hij woonde in 1648 op de Lauriergracht ‘in de gecroonde star’ bij de tweede brug. Verschillende van zijn schoonzoons waren zeilmaker.

           Hij trouwt Teuntie Cornelisdr Anslo, ook bekend als Ansloo, getrouwd 12.11.1637 in Amsterdam (otr, ter pui).

 

3519.  Teuntie Cornelisdr Anslo, ook bekend als Ansloo, geb. ca. 1616 in Amsterdam, begraven 02.07.1648 in Amsterdam, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p372.[179]

 

3552.  Cornelis Cornelisz Flooren, geb. ca. 1612, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42.[180]

           Woont te Maarsbergen.Tr. (2) (huw. voorw. 14.07.1671) Hendrickje Arissen, wed. van Cornelis Jans.

           Hij trouwt Aeltjen Ariaens.

 

3553.  Aeltjen Ariaens, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42.[181]

 

3554.  Meijns Wouters, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42.[182]  Hij trouwt Adriaentje Aarts.

 

3555.  Adriaentje Aarts, datum/bron: 23.10.2003 GN1988p42.[183]

 

3556.  Wouter (van Soest), datum/bron: 23.10.2003 GN1995p623,618.[184]

           1680: vermelding van Wouter van Soest op de monsterrol van Darthuizen met een griep en bijl. Hij gebruikt 6 morgen land in Overlangbroek. In 1701 wordt Cornelis Wouters vermeld als gebruiker van 6 morgen in Overlangbroek. NB: in 1697 en 1698 geen vermelding "Van Soest" op de monsterrol van Darthuizen. Deze familie van Soest uit Overlangbroek / Darthuizen was waarschijnlijk tamelijk lang R.K., gezien het huwelijk voor het gerecht van zoon Jan, dit in tegenstelling met de protestantse van Soests uit Wijk bij Duurstede.

 

3568.  Dirck NN, datum/bron: 08.11.2003 KRON1996p203.[185]

           Wonende aan de Lage Weide aan de Wetering te Woudenberg.

 

3572.  Gerrit Jacobsz van Blootenburg, ovl. 1718/19, datum/bron: 08.11.2003 GN1971p153, NL1963k77, KDr, KRON1996p203,[186],[187],[188],[189]

           Gerrit woonde in 1696 aan de Ginkel (bij Ede). Schepen van Zuijlestein en Leersum. Tr. (2) Amerongen 18.03.1688 Jacobje Jans (alias Jacopien Jansen van Lambalgen), weduwe van Jan Arisselz. wonende te Scherpenzeel.

           Hij trouwt Geertje Rutgers (van Ginkel), getrouwd 20.11.1670 in Scherpenzeel (otr).

 

3573.  Geertje Rutgers (van Ginkel), gedoopt 26.12.1642 in Scherpenzeel, ovl. 16.03.1686 in Scherpenzeel, datum/bron: 29.08.2004 GN1971p153, KDr, KRON1996p203, GvB,[190],[191],[192],[193]

           Dochter van de gegoede Rutger Hermansz op de hofstede 'het Hek' onder de Ginkel. Gerrit en Geertje verwerven veel bezit aan de Ginkel. Hun enige zoon Jacob erft daarvan veel en keert later terug naar Woudenberg.

 

3574.  Peter Dirksz van Woudenberg, datum/bron: 20.05.2003 GN1971p153, KDr.[194],[195] Hij trouwt Teuntje Cornelisse (van de Groep), getrouwd 19.11.1663 in Amerongen.

 

3575.  Teuntje Cornelisse (van de Groep), datum/bron: 20.05.2003 GN1971p153, KDr.[196],[197]

           Gehuwd (1) 10.11.1659 Amerongen met Gerrit Willems, overleden 19.11.1663 Amerongen. Gehuwd (3) 05.04.1694 Amerongen met Wijnand Joosten Visch. De Groep heeft betrekking op een gebied in Amerongs Overberg (aan de andere kant van de Utrechtse Heuvelrug).

 

3576.  Jan Hermansz, ovl. voor 1693, datum/bron: 07.11.2003 KRON1996p204.[198]  Hij trouwt Jacobje Huijgensdr, getrouwd 25.08.1669* in Renswoude.

 

3577.  Jacobje Huijgensdr, datum/bron: 07.11.2003 KRON1996p204.[199]

 

3584.  Cornelis Pietersz Baers, geb. ca. 1620 in Oud-Beijerland, ovl. 05.1659/16.01.1667 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.10.2003 BRSp27.[200]

           Weduwnaar van Ariaentje Cornelisdr, getr. (1) Oud-Beijerland 27.04.1642. Cornelis was zalmvisser, zoals zijn vader. Er zijn slechts weinig acten over hem gevonden. Hij kocht kort na zijn eerste huwelijk een huis aan de zuidzijde van de Hoogstraat (Oostdijk) voor f 550,-. Dit huis werd door hem bewoond, later door zijn weduwe en vervolgens door zijn zoon. In 1659 kocht hij een huis in de Linckhoek voor f 200,-.

           Hij trouwt Machteld Laurensdr van den Bloesem, getrouwd 17.01.1644 in Oud-Beijerland.

 

3585.  Machteld Laurensdr van den Bloesem, geb. voor 1618 in Oud-Beijerland, begraven 01.05.1694 in Oud-Beijerland (kerk, grote klok overluid), datum/bron: 14.10.2003 BRS p27, OV1953 p110.[201],[202]

           j.d. geb. te Oud-Beijerland 1644. Machtelts vader had vermogende familieleden in Amsterdam, die hun geld verdiend hadden met een graanhandel op Rusland en de Oostzeelanden. De familie voerde vanwege dit vermogen een proces voor het Hof van Holland 1679/80 tegen Lodewijk de Bas, heer van de Horstermeer, Ossenburgh en Heinoordt, over de nalatenschap van diens tweede vrouw Maria Jacobsdr van Stralen. Ze wonnen dit proces in eerste instantie wel, maar na een reeks verdere processen tot voor de Hoge Raad moet worden betwijfeld, of Machteld Laurensdr en haar aanhang er uiteindelijk enig voordeel van gehad hebben. Het echtpaar De Bas-Van Stralen was zeer vermogend, zij werden in 1674 aangeslagen op f 592.000,--, Daarvan was een groot gedeelte ingebracht door Maria van Stralen, die o.a. de gehele nalatenschap van haar grootouders van moederszijde, Dirk Woutersz en Anna Jorisdr, groot 2,5 ton goud, had geërfd. Om dit deel van de nalatenschap van Maria van Stralen werd bedoeld proces gevoerd. Aan de eisers werden echter alleen de door Maria's grootvader, Dirk Woutersz, aan zijn kinderen geprelegateerde goederen toegewezen. Dit was een zeer bescheiden deel van zijn totale bezit en het bestond uit enige Amsterdamse grachtenhuizen en gronden in de omgeving van Opmeer en Baambrugge.

 

3586.  Matthijs Huymansz Berck, geb. ca. 1645 in Sliedrecht of Naaldwijk (bij Sliedrecht), datum/bron: 23.05.2003 BRSp34, KvL, KvdL, OV1986p222,[203],[204],[205],[206] (zie info 127).

           Mr. timmerman te Sliedrecht. Matthijs Berck en Lijntje Cors, echtelieden, worden vermeld bij de inwoners van Sliedrecht in 1672. Trouwde (2) Maria Bastiaanse Pijnse (zij testeren 27.11.1687).

           Hij trouwt Lijntje Corstiaensd Hartogh, ook bekend als Lena Hartogh, getrouwd 1670.

 

3587.  Lijntje Corstiaensd Hartogh, ook bekend als Lena Hartogh, ovl. 1667/02.05.1687, datum/bron: 14.10.2003 BRSp34, OV1986p222, KvL,[207],[208],[209]

 

3588.  Leendert Cornelisz in 't Veld, ovl. na 1684, datum/bron: 09.02.2005 BRSp41, KvdL, TvdV,[210],[211],[212] (zie info 128).

           Voorgeslacht onbekend, geen verbinding met Ridderkerkse in 't Velds gevonden. Hij pachtte 1664 4 morgen en 100 roeden land te Nieuw-Beijerland voor 125 gld per morgen om er vlas te telen. Hij leeft nog bij het huwelijk van zijn zoon Cornelis in 1684, waarbij vermeld staat: "j.m. geb. Oud-Beijerland en won. ald. Sponsi: Leendert Cornelis (pater)". [Hij is daarom niet te verwarren met de Leendert Cornelisz in 't Veld die volgens grafzerk op 26.04.1673 te Mijnsheerenland begraven werd].

           Hij trouwt Annetje Gijssen, getrouwd 21.05.1656 in Oud-Beijerland (otr.).

 

3589.  Annetje Gijssen, gedoopt 13.05.1629 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.10.2003 BRSp41.[213]

 

3590.  Tonis Janse Roos, geb. ca. 1625 in Sint Antoniepolder, ovl. 1661/07.12.1667 in Oud-Beijerland, datum/bron: 04.03.2004 BRSp41, KvdL, Mol, OV2019p239,[214],[215],[216],[217]

           j.m. wonende Sint Anthoniepolder. Schipper. Hij koopt in 1651 een huis op de Hitsaersz Cleijs Sluys en een "cromsteven schuyt"van Gerrit Pieters Velsenaer. Hij verkoopt in 1661 een huis aan de Hitsaertsen Dijck.

           Hij trouwt Neeltje Hendrickse Cruijswech, getrouwd 30.04.1651 in Oud-Beijerland.

 

3591.  Neeltje Hendrickse Cruijswech, geb. 1628 in Oud-Beijerland, gedoopt 20.12.1628 in Oud-Beijerland, datum/bron: 04.03.2004 BRSp41, DHW, OV2012p7, OV2019p239,[218],[219],[220],[221] ovl. na 22.05.1670.

           Zij trouwt (2) te Oud-Beijerland 31.07.1369 (otr) Jan Pietersz Coolman.

 

3592.  Willem Ariens Boomman, geb. 07.05.1671 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 13.10.2003 SMH, KSi.[222],[223]

           Bij ondertrouw j.m. van de Suijtsijde onder Nieuw-Beijerland, wonende te Westmaas. (Wellicht dezelfde als Willem Boman, die 1720/21 stroohoeden, linnnen en katoen aan de heilige geest armen te Mijnsheerenland levert. Ook wordt een drinker met dezelfde naam vermeld te Westmaas, 1720/21).

           Hij trouwt Lijntje Jacobs de Jongh, getrouwd 01.04.1693 in Westmaas (otr).

 

3593.  Lijntje Jacobs de Jongh, gedoopt 13.10.1669 in Zwijndrecht, datum/bron: 13.10.2003 SMH, KSi.[224],[225]

           Bij ondertrouw j.d. van Zwijndrecht, wonende te Westmaas.

 

3594.  Jan Alberts van der Giessen, gedoopt 30.04.1668 in Westmaas, ovl. 05.05.1717 in Strijen, datum/bron: 13.10.2003 SMH, CR.[226],[227]

           Bij ondertrouw j.m. van Strijen. Woont aan de Strijense Westdijk.

           Hij trouwt Aagje Ariens Ras, getrouwd 08.03.1693 in Maasdam.

 

3595.  Aagje Ariens Ras, gedoopt 17.08.1670 in Maasdam, ovl. voor juni 1744, datum/bron: 13.10.2003 SMH, CR.[228],[229]

           Bij haar ondertrouw j.d. van Maasdam. Zij woonde in 1719 aan de Strijensedijk. Aagje hertrouwt te Westmaas 23.04.1719 (otr. te Strijen) met Rijck Rijcksz Hoogwerf. Deze hertrouwt in 1744.

 

3596.  Arie Jans Haverboer, geb. ca.1670 in Strijen, ovl. 06.09.1711 in Strijen (pro deo), datum/bron: 24.09.2003 SMH, SG635.[230],[231]

           Betaald erfpacht aan de buitenberm van de Strijense Westdijk o.a.1696, 1704. Bruikt land in het Oudeland van Strijen, 4 morgen van dhr Santheuvel 1689. Koopt tienden in de Oude Clem 1697. Verkoopt een huisje aan de Schenkeldijk aan Cornelis Schenk 1700. Pacht in 1711 voor 3 jaar een gedeelte van de Westdijk voor 47 pond per jaar. (Een naamgenoot wordt genoemd vanaf ca. 1655, verwisseling bij bepaalde gegevens niet uitgesloten).

           Hij trouwt Lijsbeth Jacobs Moerkerken, getrouwd ca. 1692.

 

3597.  Lijsbeth Jacobs Moerkerken, gedoopt 09.12.1665 in Strijen, ovl. na 1722, datum/bron: 24.09.2003 SMH, SG635.[232],[233]

           In 1722 als weduwe genoemd, wonende in 't Land van Esch. Bezit als weduwe in 1727 een erf met 45,5 roe grond. Kinderen gedoopt te Strijen 1689/1707.

 

3598.  Willem Boekhout, geb. ca. 1670 in Piershil, datum/bron: 09.03.2004 LR.[234]

 

3600.  Mattheus Herberts Schoonrood, ook bekend als Matheus Hoek, ovl. voor 1711 in Klaaswaal, datum/bron: 14.10.2003 SMH, SG458, PromXIIp324,[235],[236],[237] (zie info 129).

           Weerbaar man in Klaaswaal 1672.

           Hij trouwt Arijaantje Jans Hoek, getrouwd voor 1675.

 

3601.  Arijaantje Jans Hoek, ovl. voor 04.05.1743 in Klaaswaal, datum/bron: 14.10.2003 SG458, PromXIIp324.[238],[239]

           Lidmaat Klaaswaal 1710. Cromstrijen d.d. 04.05.1743: als kinderen van Mattheus Hoek (Schoonrood) en Arijaantje Jans Hoek, beide gewoond hebbende en overleden te Klaaswaal worden de 4 kinderen van dit echtpaar genoemd, die allen de naam Hoek dragen.

 

3602.  Eust Fredericks van der Caech, gedoopt 30.10.1638 in Delft (Oude Kerk), datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp324.[240]

           Klapwaker, huwde (2) 10.02.1692 te Delft Aaltge Maartens Pijnacker.

           Hij trouwt Lijsbeth Sijmens van IJssenburg, getrouwd 07.02.1671 in Delft (otr).

 

3603.  Lijsbeth Sijmens van IJssenburg, geb. in Delft, ovl. 07.01.1691 in Delft, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp324.[241]

 

3608.  Aart Pieters Landmeter, datum/bron: 01.07.2003 DB122.142.1, SG871.[242],[243]

           Het echtpaar is lidmaat in Piershil 1658, wonend in de Eendrachtspolder.

           Hij trouwt Cornelia Hogervest.

 

3609.  Cornelia Hogervest, datum/bron: 01.07.2003 DB122.142.1, SG871.[244],[245]

 

3610.  Leendert Aalbertsz Coijk, geb. ca. 1640 in Oud-Beijerland, ovl. 1696 in Mijnsheerenland, datum/bron: 26.06.2003 SG390, SMH.[246],[247]

           j.m. geb. en won. Mijnsheerenland 1668. Landbouwer, gemeentebode te Mijnsheerenland (o.a. 1666, 82), luitenant van de gewapende mannen in Moerkerken 1672, herbergier 1687, waarsman 1688, armmeester 1689.

           Hij trouwt Neeltje Jacobs van der Kes, ook bekend als Verkest, getrouwd 08.05.1668 in Heinenoord (otr).

 

3611.  Neeltje Jacobs van der Kes, ook bekend als Verkest, geb. ca. 1640 in Heinenoord, ovl. na 1696 in Mijnsheerenland, datum/bron: 26.06.2003 SG390, SG 591.[248],[249]

           j.d. geb. en won. te Heinenoord 1668. Laat kinderen dopen te Mijnsheerenland 1667(?)/90.

 

3612.  Aart Jacobs van der Waal, gedoopt 12 of 22.09.1668 in Westmaas, datum/bron: 29.05.2003 SG207, SMH, DB115.411.11,[250],[251],[252]

           j.m. geb. en wonende te Claaswaal 1694.

           Hij trouwt Maritje Hendriks van der Gijsen, ook bekend als Maeyke, Marrigje, getrouwd 09.05.1694 in Westmaas.

 

3613.  Maritje Hendriks van der Gijsen, ook bekend als Maeyke, Marrigje, geb. in Piershil, gedoopt 12.12.1666 in Nieuw-Beijerland, ovl. 09.09.1731 in Claaswaal (aang. pro deo), datum/bron: 04.06.2003 SMH, SG276, SG207, DB115.411.11,[253],[254],[255],[256]

           Gedoopt als Maeyke, Maritje j.d. geb. in Piershil, won. te Westmaas 1694, met attest. van Westmaas naar Klaaswaal 1723, lidmaat Klaaswaal 1728/29.

 

3614.  Aart Dirks van Truijen, ovl. na 1723, datum/bron: 29.05.2003 SMH.[257]

           Laat 1700 te Claeswael een huis bouwen, staande aan de Moolendijck, is in 1701 f 188 schuldig aan metselaar Cornelis Steen. Verponding van het huis f 0.9.0. Swingelt en braekt 50 steen vlas, ontving hiervoor f 12.0.0 uit de boedel van Jacob Troost in 1710. Koopt 1715 wintergerst op 466 1/2 roe land voor f 67.12.12. Trouwt (2) 12.04.1715 (otr, pro deo) te Klaaswaal Margrietje Cornelis de Vos, j.d. van Nieuw-Beijerland te Claaswaal. Tussen 1716/24 kinderen gedoopt, in 1723 is Aart nog lidmaat. In 1730 wordt de geabbandonneerde boedel van Grietje (vooroverleden man is Aart van Truije), gewoond hebbende aan de Molendijk geschat op f 168.10.0.

           Hij trouwt Maaike Ariens van Es.

 

3615.  Maaike Ariens van Es, ovl. 17.09.1712/04.1715, datum/bron: 29.05.2003 SMH.[258]

           Het echtpaar laat 1701/12 6 kinderen dopen, waarvan 3 met de naam Maritie 1701/04, de laatste trouwt 07.05.1725 met Dirk Jacobs van der Waal, weduwnaar van Lena Eland, zoon van Jacob Aertse en Lisbet Ariens Robol.

 

3616.  Cors Ariens (Mookhoek), ovl. voor 1685, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[259]

           Veerman te 's-Gravendeel 1678. Voogd bij het testament 1679 van zijn broer Cornelis Ariens Mookhoek en Ariaantje Ariens de Man.

           Hij trouwt Barber Arijens de Man.

 

3617.  Barber Arijens de Man, geb. ca. 1643, ovl. 26.01.1701 in 's-Gravendeel (aang.), datum/bron: 23.09.2003 SG439.[260]

           Van Ridderkerk. Zij hertrouwt 1685 Leendert Japhets in 't Veld.

 

3618.  Paulus Reijne van der Linden, ovl. voor 1727, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[261]  Hij trouwt Bastiaentje Corsse Mookhoek.

 

3619.  Bastiaentje Corsse Mookhoek, datum/bron: 23.09.2003 SG439.

 

3620.  Jan Jacobs van der Giessen, ook bekend als Smitt, ovl. na 1680, datum/bron: 13.10.2003 Mol.[262]

           Smid aan de Zuid-Voorstraat te 's-Gravendeel 1680.

           Hij trouwt Jasperijntje Mathijsse, getrouwd ca. 1671.

 

3621.  Jasperijntje Mathijsse, datum/bron: 13.10.2003 Mol.[263]

 

3632.  Cornelis Teunisse Kruithof, gedoopt 30.10.1639 in Heinenoord, datum/bron: 29.05.2003 KRij.[264]  Hij trouwt Cornelia Claesdr, getrouwd ca. 1663 in Mijnsherenland (beide 23 jaar oud).

 

3633.  Cornelia Claesdr, geb. ca. 1640, datum/bron: 29.05.2003 KRij.[265]

 

3634.  Hendrik de Graauw (Grasius), geb. ca. 1640, datum/bron: 29.05.2003 KRij.[266]  Hij trouwt Lijsbeth Bastiaans Boei, getrouwd voor 1661.

 

3635.  Lijsbeth Bastiaans Boei, geb. ca. 1640, datum/bron: 29.05.2003 KRij.[267]

 

3636.  Pieter Paulusz Houtemolen, gedoopt 10.08.1642 in Hendrik Ido Ambacht, ovl. na 21.05.1685, datum/bron: 02.12.2006 OV1980p440, DJVp128 /-III, OE2002p122,[268],[269],[270]

           j.m. van Oostendam 1668, vestigde zich te Nieuw-Lekkerland, woonde daar zeker tot 1685.

           Hij trouwt Neeltje Louwen, getrouwd 15.04.1668 in Barendrecht (otr).

 

3637.  Neeltje Louwen, ovl. na 23.02.1681, datum/bron: 08.07.2003 OV1980p440, DJVp128.[271],[272]

           j.d. van Lekkerkand, wonende te Barendrecht 1668. Wellicht een dochter van Louw Jansz, gegoed te Nieuw-Lekkerkand.

 

3638.  Claes Goosens Hofman, gedoopt 03.06.1640 in Ridderkerk, ovl. na 28.08.1675, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p345, DJVp128.[273],[274]

           j.m.van Ridderkerk, woonde te Kleine Lind 1668.

           Hij trouwt IJgje Jansdr van Driel, getrouwd 27.05.1668 in Heerjansdam.

 

3639.  IJgje Jansdr van Driel, ovl. na 28.08.1675, datum/bron: 08.07.2003 OV1980p440, DJVp128, OV1981p414,[275],[276],[277]

           j.d. van Groote Lind, woonde te Kleine Lind 1668.

 

3642.  Gerrit Dircx van Rees, datum/bron: 16.12.2006 JB.[278]

           Boer 1699, diaken in Dubbeldam 1676/77. Trouwde (1) 14.05.1663 in Dubbeldam met Maeijke Jansdr. Op 22.01.1699 werd in Dordrecht een hypotheek van f 1000 gesloten op een huis in de Vriesestraat, naast een steegje gelegen, met als schuldeiser Gerrit Dircksz van Rees, boer, en als schuldenaar Dirk Cornelisz Molendijck, sledenaar. Andere personen genoemd in acte zijn o.a. Adriaantje Gerritsdr. van Rees, en Hendrik Pietersz Ruijter.

           Hij trouwt Lijntje Ariens Bosch, getrouwd 12.12.1684 in Dubbeldam.

 

3643.  Lijntje Ariens Bosch, datum/bron: 16.12.2006 JB.[279]

           Mogelijk een dochter van Arie Bosch en Ariaantje Cornelissen.

 

3644.  Jan Arijens Geervliet, ook bekend als Jan Adriaens Geervliet, gedoopt 11.08.1647 in Westmaas, ovl. 23.09.1721 in Dubbeldam, begraven in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.11.2006 MZ, CR.[280],[281]

           Landbouwer in Wieldrecht, leenman. Not. 's-Gravendeel 16.10.1720: Paulus Geervliet geeft procuratie. Hij is een nagelaten zoon van Jan Geervliet en Teuntje Paulusse van der Linden, in leven wonende Wieldrecht. Hij heeft een zus en zwager en een broer Adriaen, wonende Wieldrecht.

           Hij trouwt Teuntje Paulusse van der Linden.

 

3645.  Teuntje Paulusse van der Linden, datum/bron: 13.11.2006 MZ.[282]

 

3646.  Dirk Bastiaansz Corporaal, geb. 08.05.1650 in Hofwegen (Bleskensgraaf), ovl. 30.01.1698 in Hofwegen (Bleskensgraaf), datum/bron: 20.11.2006 NL, Cor.[283],[284]

           Bouwman, kerkmeester te Bleskensgraaf.

           Hij trouwt Lijsbeth Cornelisd, getrouwd 30.01.1678 in Bleskensgraaf.

 

3647.  Lijsbeth Cornelisd, geb. ca. 1654 in Wijngaarden, ovl. 21.08.1722 in Hofwegen, datum/bron: 20.11.2006 NL, Cor.[285],[286]

           Rijerkerk noemt haar de Vries.

 

3680.  Arij Jacobsen Nooteboom, gedoopt 24.02.1630 in Maasdam, ovl. 04.01.1694 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[287]

           Bouwman, koopt 1655 een huis te Maasdam. Schepen van Maasdam 1680/92, kerkmeester 1658. Is volgens het Kohier Familiën Maasdam 1680: genererende met een luttelen bouwerij (de kost verdienend met een klein boerenbedrijf). Heeft in bruik 2 morgen en 200 roe land in H. Geest blok te Maasdam. Koopt 1684, 85 en 91 land in Nieuw-Bonaventura.

           Hij trouwt Sijgje Pieters Barendregt, getrouwd ca. 1655 in Maasdam.

 

3681.  Sijgje Pieters Barendregt, geb. ca. 163x in Sint Anthoniepolder*, ovl. 30.09.1695 in Maasdam (aang, f 6.0.0), datum/bron: 04.08.2003 SG553.[288]

 

3682.  Frans van Dijk, ook bekend als Dick, geb. in Brielle, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[289]

           Bij huwelijk j.m van Brielle, wonende te Oud-Beijerland. Op 08.10.1634 van Oud-Beijerland met attestatie voor huwelijk gegeven naar Dordrecht met Cornelia Rijbeeck

           Hij trouwt Cornelia Rijbeeck, getrouwd 1634 in Dordrecht.

 

3683.  Cornelia Rijbeeck, geb. in Dordrecht, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[290]

           Bij haar huwelijk j.d. wonende te Dordrecht, met attestatie van D. Petri, predikant te Dordrecht.

 

3686.  Arien Ariens Mookhoek, ovl. 20.09.1713 in Strijen (aang), datum/bron: 23.09.2003 SG439.[291]

           Hij trouwt (2) met Jannigje Gijsberts Hoogenhoeck, begr. 's-Gravendeel 28.05.1734.

           Hij trouwt Aagje Cornelis Houck*.

 

3687.  Aagje Cornelis Houck*, datum/bron: 24.09.2003 SG439,[292] (zie info 130).

           RA 's-Gravendeel 22.01.1736: Bastiaantje Mookhoek, Arie Mookhoek, Lena Mookhoek geh. met Bastiaen Kuijp, Jacob Mookhoek, Huijgh Ariens Kuijper, Ariaantje Teunis Vermaas en Teunis Teunis Vermaas, tesamen kindskinderen en descendenten van Truijtje Gijsberts als fediecommissaire en erfgenamen van Geertje Gijsberts in leven laatst weduwe van Ary Cornelis Weeda.

 

3692.  Jan Pietersz Verkerk, ovl. 09.10.1712 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 SG526.[293]

           Jan Pieters Verkerk verkocht 11.03.1685 1 1/2 mergen lant in Oud-Bonaventura aan zijn zwager Huyg Cornelisse Snayer voor f 550, contant.

           Hij trouwt Neeltje Cornelisdr Snayer, getrouwd 07.05.1684 in Cillaartshoek.

 

3693.  Neeltje Cornelisdr Snayer, begraven 10.09.1717 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 20.09.2003 SG526, SG782.[294],[295]

           Belijdenis Cillaarshoek 28.03.1674.

 

3694.  Arie Reynen Verdonck, geb. ca. 1669 in 's-Gravendeel, ovl. 1724/27, datum/bron: 14.04.2004 sGDp126, SG526, GN1982p369,[296],[297],[298]

           Bouwman, molenaar. Ary betaalde in 1698 tienden voor land in de Nieuwe Mookhoek, Trekdam, Mijlpolder en Nieuw Bonavontura. In 1714 woont hij in ‘t Walenkwartier maar in 1723 aan de Noord Voorstraat. Na 14.12.1698 huurde hij van de molenaar Jan Franse Wagenmaecker de windmolen onder ‘s-Gravendeel.

           Hij trouwt Aagje Aertse Spruyt, getrouwd ca. 1692.

 

3695.  Aagje Aertse Spruyt, geb. ca. 1663, begraven 15.06.1735 in 's-Gravendeel, datum/bron: 14.04.2004 sGDp126, SG526, GN1982p369,[299],[300],[301]

           Zij hertr. Cornelis Hermans van der Wael.

 

3696.  Jan Teunis van Ham, ovl. voor 1686, datum/bron: 04.08.2003 GvH.[302]  Hij trouwt Marigje Jans van Trigt.

 

3697.  Marigje Jans van Trigt, ovl. voor 1689, datum/bron: 04.08.2003 GvH.[303]

 

3708.  Gerrit Huijberts Bacx, gedoopt 25.02.1668 in Dubbeldam, ovl. 19.03.1722 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 GvH, KPdV.[304],[305]

           Woonde te 's-Gravendeel.

           Hij trouwt Hendriksje Jans van Ham.

 

3709.  Hendriksje Jans van Ham, ovl. 19.06.1739 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.08.2003 GvH, KPdV.[306],[307]

 

3710.  Hendrik den Dominee, gedoopt 07.04.1672 in Made, begraven 20.05.1716 in Niervaart (=Klundert), datum/bron: 23.09.2003 Mol, SG439.[308],[309]

           j.m. geb van de Made 1699. Loods.

           Hij trouwt Maria Aerts (Aryens) Mookhoek, getrouwd 06.09.1699 in Klundert.

 

3711.  Maria Aerts (Aryens) Mookhoek, datum/bron: 23.09.2003 SG439, Mol,[310],[311] (zie info 131).

 

3712.  Pieter Davidse Bijl, gedoopt 08.01.1660 in Herwijnen, ovl. 08.01.1731 in Dalem, begraven 12.01.1731 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG499, MvV1999p21, SMH, GImp,[312],[313],[314],[315]

           Meester timmerman, vermeld te 's-Gravendeel vanaf 1686, schepen van 's-Gravendeel 1708/12, diaken 1709/10, diaken-armmeester 1710. Woont 1706 aan de Havendijk te 's-Gravendeel, woont 1715 te Herwijnen, 1726 terug in 's-Gravendeel. In 1730 attestatie naar Dalem, aldaar overleden 1731, begraven te 's-Gravendeel. Testeert te 's-Gravendeel 14.03.1703. Trouwt (2) 04.06.1711 te sGd (impost ieder F3) Joosje Ariens t' Jongh te 's-Gravendeel, ovl. 18.02.1713. Trouwt (3) Dirkje Vervoorn, 1715 Herwijnen (impost 's-Gravendeel 02.01.1715 classis van F 3:0:0.). Repareert in 1702 de veerpont van 's-Gravendeel.

           Hij trouwt Martha Isaacks de Bruijn, getrouwd 23.03.1682 in Dordrecht.

 

3713.  Martha Isaacks de Bruijn, gedoopt 10.02.1651 in Dordrecht, ovl. 15.12.1710 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 12.07.2003 SH SG499, Mol, SMH,[316],[317],[318]

           Weduwe van Jan Andriesse de Bruijn, enige zoon van Andries Jan de Bruijn.

 

3714.  Arie Bastiaens Vogelaar, begraven 18.03.1716 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.09.2003 SG278, Mol.[319],[320]

           Het echtpaar stelt 18.02.1716 Gerrit en Dirk Vroman, broers van Anna als voogden aan. Ze wonen bij het wachthuis aan de Kil. Zij verkopen een huis achter het Wachthuis o/d Schenkeldijk.

           Hij trouwt Anna Willems Vroman, getrouwd 19.05.1706 in 's-Gravendeel (otr).

 

3715.  Anna Willems Vroman, gedoopt 07.06.1671 in Cillaarshoek, begraven 19.02.1724 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 Mol, SG278.[321],[322]

           Anna werd gedoopt in Cillaarshoek, hoewel haar beide ouders te 's-Gravendeel woonden. Zij was het laatst weduwe van Arie Bastiaens Vogelaar. Trouwde (1) Eewout Cornelisse van der Giessen, ovl. 1694, pachter van de windkorenmolen. Trouwde (2) 16.03.1701 Dirk van Stralen, ovl. na 20.11.1702.

 

3720.  Willem Maartensz Kiel, gedoopt 16.01.1664 in Nieuw-Beijerland, ovl. voor/in 1728, datum/bron: 05.07.2005 SMH.[323]

           Ontving 1702 geld voor het opschieten van sloten in de Numanspolder. Willem Kiel Maartenszoon, geb. Nw-Beijerland. won. Zuid-Beijerland, weduwnaar van Cornelia Barents Zeeman trouwt (2) te Nieuw-Beijerland 14.05.1722 (otr te Zd-Beijerland) met Pleuntje Teunis Jongeknegt, weduwe van Stoffel Hengelsz Baers. Plonia Theunis Oudeknegt (!) hertrouwt als weduwe in 1728.

           Hij trouwt Cornelia Barents Zeeman, getrouwd 26.09.1694 in Zuid-Beijerland.[324]

 

3721.  Cornelia Barents Zeeman, gedoopt 08.02.1669 in Oud-Beijerland,[325] ovl. voor 20.04.1722, datum/bron: 28.05.2003 SMH.[326]

           Na het overlijden van Cornelia Barents in 1722 worden op 20.04.1722 bij de acte van uitkoop (zij had geen testament gemaakt) drie kinderen van haar genoemd, waaronder de minderjarige Jan, die 15 en Claes die 10 jaar is.

 

3722.  Andries Ariens de Gester, datum/bron: 06.08.2004 RAB, GBOp27.[327],[328]

           Weduwnaar van Beatrix de Greeff.

           Hij trouwt Pieternel Claes van Beek, getrouwd 01.03.1711 in Sprang.

 

3723.  Pieternel Claes van Beek, gedoopt 11.10.1682 in Sprang, datum/bron: 6.08.2004 RAB, GBOp27.[329],[330]

           Trouwde (1) 14.02.1706 te Sprang met de soldaat Matthijs Cornelis, geboren te Loon op Zand.

 

3724.  Jan Adriaanssen Heijblom, gedoopt 01.10.1679 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 RAB.[331]

           j.m. bij zijn huwelijk. Gedoopt als Johannes Heiblom.

           Hij trouwt Cornelia Janssen Geus, getrouwd 23.02(?).1701 in 's-Gravenmoer (f 6.-).

 

3725.  Cornelia Janssen Geus, datum/bron: 28.05.2003 RAB,[332] (zie info 132).

           j.d. bij haar huwelijk.

 

3728.  Steven Pieters de Kreek, geb. ca. 1660 (11.11.1724 was hij 64 jaar oud), ovl. 10.03.1746 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 11.07.2003 SG275, sGDp51.[333],[334]

           Schepen van 's-Gravendeel 1715/21.

           Hij trouwt Neeltje Andries (de Heer), getrouwd ca. 1694.

 

3729.  Neeltje Andries (de Heer), datum/bron: 11.07.2003 SG275.[335]

           Neeltje Andriesse, vrouw van Steven Pieters de Kreek en hun dienstmaagd Leentje van Brakel worden in 1731 te 's-Gravendeel vermeld bij het afleggen van een verklaring.

 

3732.  Bastiaan Hendriks Smael, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) gedoopt 20.08.1673 in Puttershoek, begraven 27.01.1731 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585, Mol.[336],[337] Hij trouwt Lijntje Pieters Meijdam, getrouwd voor 08.06.1705.

 

3733.  Lijntje Pieters Meijdam, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) geb. ca. 1680, begraven 26.04.1725 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 GN1993p585.[338]

 

3734.  Dirk Jacobs Kleinjan, geb. ca. 1675 in 's-Gravendeel, begraven 13.03.1751 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[339]  Hij trouwt Mayke Floren van der Giessen, getrouwd ca. 1700.

 

3735.  Mayke Floren van der Giessen, geb. ca. 1675 in 's-Gravendeel, begraven 21.02.1728 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[340]

 

3736.  Willem Wouters Vroman, ovl. 15.10.1702 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 13.07.2003 Mol, sGDp52,313.[341],[342]

           j.m. van 's-Gravendeel 1670, schepen van 's-Gravendeel 1672/96, president-schepen. Testament gemaakt in 1674 en 1701. Willem wordt beschreven in "1593 's-Gravendeel 1993", blz. 313-14, waar hij een kapitaalkrachtig heer genoemd wordt. Hij kocht het poldertje "Nieuw Beversoord" en gaf dezelfde naam aan de hofstede, die vroeger van rentmeester Blasius van Haarlem geweest was. De familie Vroman was echter later minder fortuinlijk: Willems kinderen moesten de boel weer verkopen.[343]

           Hij trouwt Teuntje Jacobs Smit, ook bekend als van der Giessen, getrouwd 25.05.1670 in Cillaarshoek.

 

3737.  Teuntje Jacobs Smit, ook bekend als van der Giessen, geb. 1649/50 in (15 jaar oud op 26.01.1665), ovl. 1681/06.03.1701, datum/bron: 13.07.2003 Mol.[344]

           Volgens "1593 's-Gravendeel 1993" p314 zou het gezin Vroman 2 zoons gehad hebben, Dirk en Gerrit, die beide kapitein in het leger waren. Beide zoons trouwden met hun volle nichten, dochters van Cors Ariens Mookhoek en Lijsbeth Wouters Vroman.[345]

 

3738.  Cors Ariens Mookhoek, ovl. 04.04.1701 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 23.09.2003 SG439.[346]

           Cors is herbergier, later opgevolgd door zijn vrouw, aan het veer te 's-Gravendeel. Kerkmeester van 's-Gravendeel 1683. Hij testeert 04.02.1681 en koopt een huis bij het veer te 's-Gravendeel in 1675 en in 1699.

           Hij trouwt Lijsbeth Wouters Vroman, getrouwd 24.05.1676 in Cillaarshoek (met cert. van 's-Gravendeel).

 

3739.  Lijsbeth Wouters Vroman, gedoopt 20.01.1658, ovl. voor 14.10.1712, datum/bron: 23.09.2003 SG439, Mol.[347],[348]

           Koopt land te 's-Gravendeel 1706, zij woont 17.06.1711 te Dordrecht.

 

3744.  Dirck Adriaensz Meeldijck, geb. 1607/08 in (48 jaar in 1656), ovl. 21.03.1663 in Klaaswaal, datum/bron: 04.09.2004 OV1958p32, HVS.[349],[350]

           Schepen van Cromstrijen tussen 1648 en 1661, heilige geestmeester. Dijkgraaf van Oud-Cromstrijen met het Westmaase Nieuwland bedijkt 1662. Testeert te Klaaswaal met zijn vrouw in 1653. [Zijn broer Cornelis Adriaens Meeldijk noemt zich Lugtenburg, zie DB163.41]. Strijen 21.03.1663: Dirck Ariëns Meeldijk dood gevonden in het Maesse Nieuwland onder Claeswael , lag in de sloot, was onder zijn paard terecht gekomen.[351]

           Hij trouwt Annetje Pleunen (Spruyt), ook bekend als Jannetje (van der Zijden).

 

3745.  Annetje Pleunen (Spruyt), ook bekend als Jannetje (van der Zijden), datum/bron: 11.07.2003 OV1958p32, SG480,[352],[353] (zie info 133).

           Als weduwe wordt zij ook Jannetje Pleunen van der Zijde genoemd. Later wordt zij genoemd Annetje Pleunen Spruyt. Zij had een broer Cornelis Pleunen. Zij hertrouwt met Leendert Woutersz Sevenhuysen, begr. Klaaswaal 25.02.1705.

 

3746.  Cornelis Dircks de Quartel, geb. ca. 1640, ovl. 14.02.1707 in 's-Gravendeel (aang, recht 3 gld), datum/bron: 17.07.2003 NL1971k117.[354]

           Armmeester-diaken te 's-Gravendeel 1673. Bouwman in de Langestraat 1680. Koopt 1695 een huis in de Rijkstraat. Cornelis Dirksx. Quartel pacht 10 mg.53 roe aan de Hoekseweg in Nieuw Bonaventura 28.08.1665.

           Hij trouwt Ariaentje Leendertse 't Jong, getrouwd ca. 1670.

 

3747.  Ariaentje Leendertse 't Jong, ovl. 11.01.1713 in 's-Gravendeel (aang, recht 3 gld), datum/bron: 17.07.2003 NL1971k117, OV1958p33.[355],[356]

           Ariaentje Leenderse 't Jong genoemd in akte van boedelscheiding van 14.05.1707. Trouwde (1) Teunis Pietersz Viskil. (Zij had uit haar eerste huwelijk een dochter Teuntje Viskil, in 1685 getrouwd met Joost Arijens Wildeman).

 

3748.  Jacob Theunisse Troost, begraven 23.12.1705 in Klaaswaal, datum/bron: 16.07.2003 OV1958p32, GTR.[357],[358]

           Schepen van Westmaas, ouderling. Testament te Klaaswaal 12.08.1687.

           Hij trouwt Machteltje Dirks Meeldijck.

 

3749.  Machteltje Dirks Meeldijck, begraven 09.11.1695 in Klaaswaal, datum/bron: 11.07.2003 OV1958p32.[359]

 

3750.  Abraham Hendricksen van Rije, geb. ca. 1660, gedoopt in Coorndijk, ovl. voor 1696, datum/bron: 21.05.2003 RIJp60.[360]  Hij trouwt Marija Jacobs Hooghvliet, ook bekend als Maartje, getrouwd 14.05.1684 in Nieuw-Beijerland.

 

3751.  Marija Jacobs Hooghvliet, ook bekend als Maartje, gedoopt 03.11.1663 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 21.05.2003 RIJp60, KSB.[361],[362]

           Gehuwd (2) te Nieuw Beijerland op 20.01.1696 met Bastiaen Arijens Kuijper.

 

3752.  Aert Beyens Roest, ook bekend als van der Geer, gedoopt 20.07.1670 in Spijkenisse, datum/bron: 11.07.2003 SAVP.[363]

           van Spijkenisse 1694, in 1715 onvermogend arbeider te Spijkenisse, heeft van 1722 tot 1730 100 gld schuld.  Trouwt (2) te Spijkenisse (otr) 03.10.1700 Maaike Ariens (van Dalen), j.d. van Spijkenisse. Trouwt (3) 22.03.1719 Teuntje Cornelis Ploeger, weduwe van Pieter Engelsz Nootdorp. Aert geeft op 07.05.1727 het lijk aan van zijn vrouws moeder Ariaantje Oranje.

           Hij trouwt Maertie Bastiaens, getrouwd 08.06.1694 in Spijkenisse (otr).

 

3753.  Maertie Bastiaens, datum/bron: 11.07.2003 SAVP.[364]

           van Hekelingen 1694.

 

3754.  Dirk Jans Verloop, geb. in Herwijnen*, datum/bron: 01.10.2006 SMH, OV2006p443.[365],[366]

           j.m. geboren Dordrecht, timmerman, wonende Nieuw-Beijerland 1696.

           Hij trouwt Maria Bastiaans (van der) Steen, getrouwd 29.01.1696 in Oud-Beijerland (otr).

 

3755.  Maria Bastiaans (van der) Steen, gedoopt 14.02.1674 in Oud-Beijerland, datum/bron: 11.09.2003 SMH.[367]

           j.d. geb. Oud-Beijerland, wonende Piershil 1696. Met attestatie naar Nieuw-Beijerland 15.02.1696. Doopgetuige Oud-Beijerland 13.06.1708.

 

3756.  Willem Ariens Mol, gedoopt 28.03.1666 in Spijkenisse, ovl. 22.04.1743 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 AH, KvK.[368],[369]

           van Spijkenisse 1691.

           Hij trouwt Ariaantje Claes Oprel, getrouwd 07.10.1691 in Spijkenisse.

 

3757.  Ariaantje Claes Oprel, geb. ca. 1672 in Spijkenisse*, ovl. 24.08.1729 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 AH, KvK.[370],[371]

           van Spijkenisse 1691.

 

3758.  Jan Jacobs van der Sluijs, ook bekend als Nobel (1717), gedoopt 27.05.1669 in Sijmonshaven, datum/bron: 11.07.2003 AH.[372]

           j.m. geboren en wonende tot Sijmonshaven 1695.

           Hij trouwt Pietertje Dirks Voormeer, getrouwd 08.05.1695 in Sijmonshaven.

 

3759.  Pietertje Dirks Voormeer, geb. in Biert, datum/bron: 11.07.2003 AH.[373]

           gedoopt en wonende tot Biert 1695.

 

3760.  Hendrick Ariens Vlaminck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) begraven 17.07.1731 in 's-Gravendeel, datum/bron: 12.07.2003 SG950.[374]  Hij trouwt Marijgje Gijsberts van Velsen.

 

3761.  Marijgje Gijsberts van Velsen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. 27.07.1705 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 12.07.2003 SG950.[375]

 

3762.  Jan Ariens Dorst*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) ovl. na 1730, datum/bron: 12.07.2003 Mol.[376]  Hij trouwt Pietertje Janse van den Broek*, getrouwd voor 1708.

 

3763.  Pietertje Janse van den Broek*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 10) datum/bron: 12.07.2003 Mol.[377]

 

3768.  Dirk Dirkse de Leeuw, ovl. ca. 1719, datum/bron: 15.07.2003 SMH, sGDp243.[378],[379]

           Schepen van 's-Gravendeel 1719/21. Stamt vermoedelijk uit de West-Betuwe, was in 1673 Oostindiëvaarder. Eigenaar van de windkorenmolen 1698/1719, Dirck verhuurde de molen aan molenaars. Grondlegger van de "de Leeuw dynastie" die de Molen 135 jaar in bezit gehad heeft. Boedelscheiding in 1719: Monsieur Dirk Dirkse, schepen, weduwnaar van Anna Meeuwisse Uijtterlinden, als zoons vermeld Meeuwis (s'-Gravendeel) en Johannes (Strijen-Sas), tot de goederen behoren de windkorenmolen te 's-Gravendeel, een huis in Bevershoek en land. Trouwde (1) Maeike Huyberts Bax, wiens zoons Dirk en Arie ook als Oostindiëvaarders worden genoemd.

           Hij trouwt Anna Meeuwisse Uijtterlinde.

 

3769.  Anna Meeuwisse Uijtterlinde, datum/bron: 15.07.2003 SMH.[380]

 

3772.  Aart Ariensz Boender, geb. ca. 1665, ovl. 02.03.1733 in 's-Gravendeel (aang. f 6.-), datum/bron: 12.07.2003 SG384, DHW, Mol,[381],[382],[383]

           Bouwman, schepen van 's-Gravendeel. Trouwde (1) Maasdam 12.05.1680 met Leentje Ariens Nooteboom, overleden 09.02.1683 in Maasdam.

           Hij trouwt Neeltje Bastiaans van der Linden, getrouwd 06.02.1684 in 's-Gravendeel.

 

3773.  Neeltje Bastiaans van der Linden, geb. ca. 1662*, ovl. maart 1741 in 's-Gravendeel, datum/bron: 16.07.2003 SG384, DHW, Mol,[384],[385],[386]

           Trouwde (1) met Leendert Teunis Viskil. Testament gemaakt 27.01.1697.

 

3774.  Cornelis Cornelisz Molendijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 01.12.1658 in Dubbeldam, ovl. 07.04.1723 in Dubbeldam (impost 3 gld), datum/bron: 26.12.2003 GMD, KAM, OV2003p346, GN2006p86,[387],[388],[389],[390] Hij trouwt Weijntje Ariens in 't Veld, getrouwd 30.04.1684 in Dubbeldam.

 

3775.  Weijntje Ariens in 't Veld, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 20.03.1661 in Dubbeldam, ovl. 07.10.1747 in Dubbeldam (impost 3 gld), datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM, GN2006p86,[391],[392],[393]

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

  Hemert4

 van Hemert

 

Een gevierendeeld wapen Van Hemert: I en IV Châtillon, het schildhoofd van goud waarop een

halve zwarte leeuw,  II en III in zilver een zwarte klimmende leeuw.  De details zijn niet altijd gelijk.

Zo zou bij deze tak volgens E. van Alphen de halve zwarte leeuw in I en IV ontbroken hebben.

 

Zie kwartier 3088. Bronnen: Tussen De Voorn en Loevestein 1969; Rietstap, Amorial Général.

 

 

 

 

 

 [1]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[2]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[3]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[4]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[5]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[6]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[7]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[8]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[9]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[10]  Jan van Wijgerden, Stamboom van Wijgerden  (Jan van Wijgerden, Gouda, 2002).

[11]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[12]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS  (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[13]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[14]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[15]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN  (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[16]  Ds. E. van Alphen Az., ZEGELS UIT DE BOMMELERWAARD  (Tussen De Voorn en Loevestein 1969, blz. 23-24).

[17]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS  (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[18]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[19]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[20]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS  (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[21]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[22]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS  (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[23]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[24]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[25]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[26]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[27]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[28]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[29]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[30]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[31]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[32]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel)  (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[33]  Guus van der Zalm, Gegevens via de mailinglist Nederlandsche adel en per e-mail.

[34]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel)  (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[35]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel)  (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[36]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre  (Centurion Valkenswaard 1997).

[37]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS  (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[38]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS  (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[39]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS  (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[40]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS  (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[41]  K.A. Reuvers, Een takje van de familie Craey te Well  (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2001 blz. 75-76).

[42]  C. van Genderen, KERKETIJNSEN TE WELL (1)  (Tussen de Voorn en Loevestein 1984, blz. 37-38).

[43]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB  (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[44]  K.A. Reuvers, Een takje van de familie Craey te Well  (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2001 blz. 75-76).

[45]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB  (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[46]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard  (verkregen 2002).

[47]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard  (verkregen 2002).

[48]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard  (verkregen 2002).

[49]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap  (via Mail en internetpage).

[50]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard  (verkregen 2002).

[51]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap  (via Mail en internetpage).

[52]  Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdere documenten.

[53]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg  (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[54]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg  (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[55]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg  (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[56]  W. A. WIJBURG JR, de SwartClophout (vraag)  (De Nederlandsche Leeuw 1951, kol. 63).

[57]  W. A. Wijburg Jr., Vragenrubriek: Jacobus de Swart. huwt vóór 1691 met Lijntie Clophout. Zij leefden te Zuilichem.  (Gens Nostra 1951, blz. 78).

[58]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg  (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[59]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren  (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[60]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren  (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[61]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys)  (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[62]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen)  (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[63]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys)  (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[64]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen  (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[65]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie.  (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[66]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[67]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[68]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[69]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[70]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef  (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[71]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN HET LAND VAN ARKEL 1263-1650  (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 196-223, 275-300).

[72]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK  (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[73]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef  (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[74]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK  (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[75]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV  (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[76]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN HET LAND VAN ARKEL 1263-1650  (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 196-223, 275-300).

[77]  IR. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE VAN YSEREN  (Ons Voorgeslacht 1990, blz. 189-205).

[78]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK  (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[79]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV  (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[80]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef  (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[81]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker  (Kopie van getypte versie, via Internet).

[82]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas  (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[83]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker  (Kopie van getypte versie, via Internet).

[84]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas  (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[85]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF  (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[86]  E. G. MIDDAG, SCHEPENZEGELS UIT DE VIJFHEERENLANDEN HET LAND VAN ARKEL e.o.  (Gens Nostra 1974, blz. 8-12).

[87]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF  (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[88]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef  (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[89]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF  (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[90]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef  (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[91]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF  (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[92]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD  (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[93]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD  (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[94]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD  (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[95]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL)  (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[96]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD  (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[97]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL)  (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[98]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw  (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[99]  H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Lopik / Cabauw  (http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf).

[100]  Ron Boef, Genealogie Oskam  (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[101]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[102]  Ron Boef, Genealogie Oskam  (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[103]  E. Arends, Kwartierstaat van Jan Brouwer  (http://www.arghome.nl/genea-nieuw/arends-000016-kframeset.htm?/genea-nieuw/arends-000016-k.htm).

[104]  Hans Pasman, Stamboom Pasman  (http://www.genealogieonline.nl/stamboom_pasman_dissel/).

[105]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[106]  Ron Boef, Genealogie Oskam  (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[107]  Ron Boef, Genealogie Oskam  (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[108]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail)  (www.alblas-genealogie.nl).

[109]  H. M. Kuypers, Afkomst en herkomst van een gezin (van) Sevenhoven te Dordrecht/Dubbeldam  (Gens Nostra 2009, blz. 349-365).

[110]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail)  (www.alblas-genealogie.nl).

[111]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[112]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[113]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[114]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[115]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[116]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[117]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[118]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[119]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[120]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[121]  Historische Kring Nieuwpoort, Antwoord op vraag in Alblasserwaard.nl.

[122]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[123]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros  (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[124]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[125]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[126]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[127]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[128]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[129]  W. de Graaf-Valk, BROEDER. GRIJP je kans en VLIEGUIJT over de DAMSTEEG naar BLOMMENDAAL  (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 125-159).

[130]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl  (http://odu.homeunix.com/genea/).

[131]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families  (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[132]  Ds. EVERT VAN ALPHEN Az, HET GESLACHT ROSA ANDEL - HERWIJNEN - (Amerika U.S.A.)  (Gens Nostra 1965, blz. 22-25).

[133]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen  (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[134]  Engel Roza, De Herwijnse Ro(o)sa's en de herkomst van hun familienaam  (Gens Nostra 2007, blz. 147-180).

[135]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families  (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[136]  Ds. EVERT VAN ALPHEN Az, HET GESLACHT ROSA ANDEL - HERWIJNEN - (Amerika U.S.A.)  (Gens Nostra 1965, blz. 22-25).

[137]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI  (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[138]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI  (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[139]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI  (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[140]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI  (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[141]  Mr. R. PARQUI, KWARTIERSTAAT VAN ADRIENNE A. M. F. PARQUI  (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 169-179, 209-222 / 1970, blz. 1-28).

[142]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[143]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[144]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[145]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[146]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat)  (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[147]  Stamboom van Wagtendonck  (http://wagtendonk.antville.org/ + info per E-mail).

[148]  D. VAN WAGTENDONK, VRAGENRUBRIEK  (Gens Nostra 1991, blz. 50-56).

[149]  MR. DR. T. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Een tafereel van "Klein-Antwerpen", genealogisch voorgesteld in de kwartierstaat Christiaens-Martman,  (De Nederlandsche Leeuw 1960 kol. 243-256).

[150]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer  (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[151]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer  (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[152]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer  (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[153]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg. Stand en DBT boeken Gelderland.

[154]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer  (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[155]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg. Stand en DBT boeken Gelderland.

[156]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer  (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[157]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg. Stand en DBT boeken Gelderland.

[158]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer  (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[159]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg. Stand en DBT boeken Gelderland.

[160]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer  (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[161]  Jan van der Kleij, Gegevens per mail  (januari 2015).

[162]  Jan van der Kleij, Gegevens per mail  (januari 2015).

[163]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[164]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[165]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[166]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940)  (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[167]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[168]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940)  (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[169]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[170]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[171]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[172]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[173]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808  (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[174]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER  (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[175]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER  (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[176]  P. v. EEGHEN, Halmael (van), Gezocht gegevens omtrent de afkomst van dit Doopsgezinde geslacht  (De Nederlandsche Leeuw 1938 kol. 89-90).

[177]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken  (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[178]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER  (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[179]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER  (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[180]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR?  (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[181]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR?  (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[182]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR?  (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[183]  W. SPIES, EYKELKAMP OF FLOOR?  (Gens Nostra 1988, blz. 40-44).

[184]  drs. W.J. SPIES, VAN SOEST IN OVERLANGBROEK EN WIJK BIJ DUURSTEDE (17e en 18e eeuw)  (Gens Nostra 1995, blz. 617-629).

[185]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With  (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[186]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS  (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[187]  W. A. WIJBURG JR, Kelly-van Geytenbeek  (De Nederlandsche Leeuw 1963 kol. 75-77 en kol. 120 (correctie)), noot op blz. 77 ter aanvulling van Nederl. Leeuw 1936, k. 209 en 1960, k. 25.

[188]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST  (http://www.helmadrost.nl/).

[189]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With  (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[190]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS  (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[191]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST  (http://www.helmadrost.nl/).

[192]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With  (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[193]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[194]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS  (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[195]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST  (http://www.helmadrost.nl/).

[196]  G. A. W. RUTGERS, KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS  (Gens Nostra 1971, blz. 152-153).

[197]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST  (http://www.helmadrost.nl/).

[198]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With  (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[199]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With  (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[200]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[201]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[202]  Ir C. Baars, DE DESCENDENTEN VAN ARIJEN WOUTERSZ DEN OUDEN  (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 110-116).

[203]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[204]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst  (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[205]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan  (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[206]  A.J. STASSE, INWONERS SLIEDRECHT 1672  (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 220-224).

[207]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[208]  A.J. STASSE, INWONERS SLIEDRECHT 1672  (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 220-224).

[209]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst  (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[210]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[211]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan  (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[212]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[213]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[214]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[215]  Teun van der Vorm, Kwartierstaat Teunis van der Laan  (http://home.planet.nl/~vorm/vdlaank.htm).

[216]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[217]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND  (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[218]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard  (Pirola 1995).

[219]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs  (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[220]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos  (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[221]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND  (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[222]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[223]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen  (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[224]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[225]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen  (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[226]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[227]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage  (http://www.rijerkerk.net).

[228]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[229]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage  (http://www.rijerkerk.net).

[230]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[231]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken  (SMH Streekgenealogie SG635).

[232]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[233]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken  (SMH Streekgenealogie SG635).

[234]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[235]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[236]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck  (SMH Streekgenealogie SG458).

[237]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw  (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[238]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck  (SMH Streekgenealogie SG458).

[239]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw  (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[240]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw  (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[241]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw  (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[242]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties  (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[243]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter)  (SMH Streekgenealogie SG871).

[244]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties  (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[245]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter)  (SMH Streekgenealogie SG871).

[246]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck  (SMH Streekgenealogie SG391).

[247]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[248]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck  (SMH Streekgenealogie SG391).

[249]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest  (SMH Streekgenealogie SG591).

[250]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal  (SMH Streekgenealogie SG206).

[251]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[252]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties  (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[253]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[254]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Giessen  (SMH Streekgenealogie SG276).

[255]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal  (SMH Streekgenealogie SG206).

[256]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties  (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[257]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[258]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[259]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[260]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[261]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[262]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[263]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[264]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk  (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[265]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk  (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[266]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk  (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[267]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk  (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[268]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272)  (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[269]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman  (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[270]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard  (Ons Erfgoed 2002 (10e jrg nr. 3) blz. 117-126).

[271]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272)  (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[272]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman  (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[273]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK  (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[274]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman  (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[275]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK  (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[276]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman  (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[277]  K.J. Slijkerman, Van Driel: Kwartieren Houtemolen/Verhoeven (O.V. 267,272,297)  (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 413-420).

[278]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage  (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[279]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage  (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[280]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage:  (http://www.zoeteman.net/).

[281]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage  (http://www.rijerkerk.net).

[282]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage:  (http://www.zoeteman.net/).

[283]  Nico Lucas, LUCAS   en   RIEMENS  (http://www.nlucasriemens.nl/).

[284]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal  (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[285]  Nico Lucas, LUCAS   en   RIEMENS  (http://www.nlucasriemens.nl/).

[286]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal  (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[287]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom  (SMH Streekgenealogie SG553).

[288]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom  (SMH Streekgenealogie SG553).

[289]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom  (SMH Streekgenealogie SG553).

[290]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom  (SMH Streekgenealogie SG553).

[291]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[292]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[293]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk  (SMH Streekgenealogie SG526).

[294]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk  (SMH Streekgenealogie SG526).

[295]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer  (SMH Streekgenealogie SG782).

[296]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[297]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk  (SMH Streekgenealogie SG526).

[298]  P. Verdonk, GENEALOGIE VERDON(C)K TE ‘S-GRAVENDEEL 1565 - 1980  (Gens Nostra 1982, blz. 361-372).

[299]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[300]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk  (SMH Streekgenealogie SG526).

[301]  P. Verdonk, GENEALOGIE VERDON(C)K TE ‘S-GRAVENDEEL 1565 - 1980  (Gens Nostra 1982, blz. 361-372).

[302]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham  (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[303]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham  (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[304]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham  (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[305]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries  (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[306]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham  (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[307]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries  (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[308]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[309]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[310]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[311]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[312]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl  (SMH Streekgenealogie SG499).

[313]  A.O.M., Mensen van Vroeger, Stamreeks Bijl  ('s-Gravendeel door de eeuwen heen, febr. 1999, blz. 19-23).

[314]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[315]  Erica van Dooremalen, 's-Gravendeel impost trouwen en begraven 1696-1721  (Gensearch, http://d-compu.dyndns.org/gensearch/).

[316]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl  (SMH Streekgenealogie SG499).

[317]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[318]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[319]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar  (SMH Streekgenealogie SG278).

[320]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[321]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[322]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar  (SMH Streekgenealogie SG278).

[323]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[324]  Anja Kiele, Genealogie Kiele  (Gegevens per e-mail).

[325]  Anja Kiele, Genealogie Kiele  (Gegevens per e-mail).

[326]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[327]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[328]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans  (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[329]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[330]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans  (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[331]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[332]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[333]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen  (SMH Streekgenealogie SG275).

[334]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[335]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen  (SMH Streekgenealogie SG275).

[336]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL  (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[337]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[338]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS SMAAL  (Gens Nostra 1993, blz. 584-589).

[339]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[340]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[341]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[342]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[343]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[344]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[345]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[346]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[347]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens  (SMH Streekgenealogie SG439).

[348]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[349]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK  (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[350]  Molema (uittreksel), Hooge Vierschaar Land van Strijen RA 12  (http://home.hccnet.nl/p.molema/strra12.htm).

[351]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties  (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[352]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK  (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[353]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck  (SMH Streekgenealogie SG480).

[354]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772  (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[355]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772  (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[356]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK  (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[357]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK  (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[358]  Erik Troost, Genealogie Troost  (www.familie-troost.demon.nl).

[359]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK  (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[360]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999  (Fam. Van Rij, 1999).

[361]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999  (Fam. Van Rij, 1999).

[362]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp  (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[363]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[364]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[365]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[366]  B. de Keijzer, Verloop (Vragen en Antwoorden)  (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 406/443).

[367]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[368]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[369]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining  (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[370]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[371]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining  (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[372]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[373]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[374]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming  (SMH Streekgenealogie SG950).

[375]  Streekmuseum Hoeksche Waard, de Vlaming  (SMH Streekgenealogie SG950).

[376]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[377]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[378]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[379]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil  (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[380]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[381]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat  (SMH Streekgenealogie SG384).

[382]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs  (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[383]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[384]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat  (SMH Streekgenealogie SG384).

[385]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs  (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[386]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[387]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling)  (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[388]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk  (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[389]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728  (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[390]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein  (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[391]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling)  (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[392]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk  (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[393]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein  (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).