Gen 13a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

P1015095

foto: Eduard Zuiderent

 

bij kwartier 4096:

De schedel van de als “oer-Vlaardinger” bekend geworden man, die rond 1000/1050 te Vlaardingen werd begraven.

Het gevonden DNA-profiel van zijn Y-chromosoom vertoont een full match met dat van een hedendaagse Zuiderent.

Hij (of één van zijn broers, neven, etc.) moet een rechtstreekse voorvader in mannelijke lijn geweest zijn van Willem Jorisz

en diens voorouders, de welgeborenen ‘van den wapene van Oestgeest’ (zie Geschiedenis van de familie Zuiderent).

 

 

 

Generatie 13a

 

 

4096.  Willem Jorisz, geb. ca. 1525, datum/bron: 14.07.2007 GZp112, OV1981p20, OV1989p515,[1],[2],[3] ovl. na 12.05.1590.

           Stamvader van de familie Zuiderent. Aanvankelijk timmerman van Delft, die in de Aalkeetpolder waterbouwkundige werken aannam. Werd later landbouwer in de Aalkeetpolder in de Zuidbuurt van Maasland. Ambachtsbewaarder en molenmeester van Aelkeet 1562. Pachter van de tiende in de Zuytbuert 1562, 1571 en 1574. Trouwde (1) NN, uit dit eerste huwelijk had hij zeker een dochter, genaamd Grietje Willems, met twee gehuwde dochters, Maritgen en Crijntgen Pietersdr. Verder zeer waarschijnlijk een zoon Joris Willemsz. Uit Willems huwelijk met Neeltje Cornelis zijn volgende kinderen bekend: Jan (de Blancke), landbouwer in de Sluispolder, Geertje Willemsdr, getr. met o.a. Dirck Symonsz (Mostert), bouwman, schepen van Souteveen, verder Cornelis Willemsz Suijderent en Adriaantje, geh. met Dirck Dircksz van der Cluijs, bouwman in de Commandeurspolder te Maasland, schepen en weesarmmeester aldaar en tot slot Cuinera Willemsdochter, getr. met Leendert Cornelisz Hets (van Westerbeeck), ambachtsbewaarder van het Haagambacht te 's-Gravenhage.

           Hij trouwde Neeltje Cornelis, getrouwd ca. 1578.

 

4097.  Neeltje Cornelis, ovl. 1625 in Vlaardingen, datum/bron: 14.07.2007 GZp126.[4]

           Weduwe bij haar huwelijk met Willem. Zij bewoont bij haar overlijden een huis met erf en boomgaard aan de noordzijde van de Waal te Vlaardingen en is gehuwd met Willem Jansz. Bredervliet, een korenkoper, een vermogend man.

 

4100.  Adriaan Adriaansz op het Slop, ovl. 1605/06 in 's-Gravenzande, datum/bron: 14.08.2003 OV1974p132, NL1954k68, NL1911k275, DN1941p113.[5],[6],[7],[8]

           Timmerman, schepen van 's-Gravenzande 1586/1603, gildemeester 1588, kerkmeester 1588. Zijn zoon Cornelis van der Marel was burgemeester van 's-Gravenzande. [Mogelijk heeft zijn naam met de hofstede "het Slop" onder het naburige Naaldwijk te maken, die reeds in 1393 in een verkoopakte tussen jvr. Willaems van der Woerd en Willem van Naaldwijk vermeld wordt].

           Hij trouwde Grietje Leenderts.

 

4101.  Grietje Leenderts, ovl. 1625/30 in 's-Gravenzande, datum/bron: 14.08.2003 OV1974 p132.[9]

 

4102.  Claas Cornelisz, ovl. voor 20.03.1642 in Zouteveen, datum/bron: 14.08.2003 OV1974p132.[10]  Hij trouwde Jannetje Willems.

 

4103.  Jannetje Willems, ovl. voor 20.03.1642 in Zouteveen, datum/bron: 14.08.2003 OV1974p132.[11]

 

4106.  Jan Dammisz, geb. ca. 1516 (96 jaar in 1612), ovl. 1614 (98 jaar oud!), datum/bron: 27.02.2009 OV2009p42.[12]

           Boer in Nieuw-Reijerwaard onder Ridderkerk. Legt als 96- jarige op 19.05.1612 een verklaring af betreffend de bedeling van zijn dochter met haar moederlijke erfenis.

           Hij trouwde (1) (Barber) NN.

           Hij trouwde (2) NN.

 

4107.  NN, datum/bron: 01.04.2009 OV2009p57.[13]

           Moeder van Grietje Jans, die een halfzuster was van Neeltje Jans.

 

4108.  Mattheus Cornelisz (Velthoen), datum/bron: 10.10.2009 NUGp37.[14]  Hij trouwde NN.

 

4109.  NN, datum/bron: 10.10.2009.

 

4110.  Adriaen Adriaensz (Ariensz) Nugteren, bijnaam "de Jonge", later "de Oude", geb. ca. 1575 in Ridderkerk, ovl. na 29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 NUGp34, GNu, KRij, DJVp187 /-IIp27,[15],[16],[17],[18]

           j.g. van Ridderkerk 1600, waarsman van de Oud-Reijerwaard 1644/46,1648, heemraad van Ridderkerk 1648, diaken te Ridderkerk1632, ouderling 1634, 1648. Hij was boer te Ridderkerk, op zowel eigen als gepacht land. Zijn vermogen werd enige malen fiscaal bepaald op 1000 ponden; zijn huis bevatte (sinds 1638) twee haardsteden. Hij verkocht een huis aan de ondervoet van de Oud-Reijerwaadsee Zeedijk 1650. Hij testeerde 29 sep 1652, ziek te bed liggend.

           Hij trouwde Mariken Jacobs, getrouwd 18.10.1600 in Ridderkerk.

 

4111.  Mariken Jacobs, geb. ca. 1575/80 in Barendrecht, ovl. 01.1616/29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 GNu, DJVp187 /-IIp27, NUGp34.[19],[20],[21]

           j.d. van Barendrecht 1600, lidmaat april 1601, woonde toen tot Teunis Martinsz aan de Grasdijk.

 

4118.  Claes Louwerens Spruijt, ovl. voor 1647, datum/bron: 24.06.2003 SG661.[22]  Hij trouwde Haesje NN.

 

4119.  Haesje NN, datum/bron: 24.06.2003 SG661.[23]

           Weduwe van Goosen NN.

 

4120.  Hendrick Willemsz Dijckgraeff, geb. ca. 1550 in Barendrecht*, ovl. 1611/14 in West-Barendrecht*, datum/bron: 23.07.2003 CRAp317, NL1989k88.[24],[25]

           Wellicht landbouwer in West-Barendrecht. Dijkgraaf van West-Barendrecht en Carnisse 1585/1611. Deze functie, die Hendrick meer als 25 jaar uitoefende, zal in latere generaties tot de naam Jongendijckgraef gevoerd hebben. Verder was hij actief in het dorpsbestuur als Heemraad van West Barendrecht. Het wapen van Hendrick vertoont drie paalsgewijs geplaatste ketelhaken of schoorsteenhalen. Volgens Nederlands Patriciaat 1930 waren de kleuren vermoedelijk: rode ketelhaken op een gouden veld. Hij zegelde met dit wapen als dijkgraaf.

           Hij trouwde NN.

 

4121.  NN, datum/bron: 23.07.2003 CRAp317.[26]

 

4122.  Huijgh Pietersz Cranendonck, ook bekend als Bootser, Boetser, geb. 1544/45 in IJsselmonde (70 jaar in 1615), ovl. 28.08.1615 in IJsselmonde, begraven in IJsselmonde (zerk in de kerk), datum/bron: 21.07.2003 CRAp202, GrJ107.[27],[28]

           Hoogheemraad van de 4 polders van W-IJsselmonde 1578/1612 en van Varkensoord. Penningmeester van Smeetsland en vd Woudensland 1591/93 en van de polders Varkensoord en Karnemelksland 1507/09. Schepen en laagheemraad van Oost-IJsselmonde 1601/12. Zegelt met het wapen Cranendonck, in de schildvoet een jachthoorn en in het linker kwartier 2 hoorns boven elkaar, in het vrijkwartier 2 opstaande zalmen. Heeft hofstede aan de Hordijk, in het Oudeland van IJsselmonde en 2 huizen. Veruit de hoogst getaxeerde inwoner van IJsselmonde (op de kasteelheer van Merode na). Grafzerk met wapen in de kerk: "HIER LEYT BEGRAVEN HVYGO PIETERS CRANENDONCK. HOOGE DYCHHEEMRAET VAN SMEETSLANT. OVT 70 JAEREN. STERF DE 28E AUGVSTI AO. 1615". Het wapen is uitgehakt en ook het helmteken is verwijderd.

           Hij trouwde *Margrieta Gerritsd.

 

4123.  *Margrieta Gerritsd, geb. ca. 1549, ovl. 07.1625/12.08.1626 in IJsselmonde, datum/bron: 21.07.2003 CRAp205, GrJ107, OV1995p436,[29],[30],[31] (zie info 135).

           Bouwvrouw te Oost-IJsselmonde op de hofstede aan de Hordijk.

 

4124.  Leendert Adriaens Smitshouck, ovl. 1635 in Charlois, begraven in Charlois (in 't hoogkoor van de kerk), datum/bron: 02.10.2006 OV1963p177, APB, Mol.[32],[33],[34]

           Schepen van Charlois 1631. Leendert Adriaanse te Smitshoek is borg voor een hypotheek van 280 gld op 01.03.1610 in Charlois. Hij trouwt (1) voor 1587 met Pietertje Leenderts. Kerkrekeningen Charlois 1635: ontfangen van Maertgen Tijssen van dat Lenert Adriaensz haeren overleden man inde kerck int hoochcoor begraven is ten tijde deser rekeninge de somma van VlI £.

           Hij trouwde Maertge Matijs, getrouwd 08.03.1587 in Ridderkerk.[35]

 

4125.  Maertge Matijs, ovl. 1645 (na 22.12.1644) in Charlois, begraven in Charlois (in 't hoogkoor van de kerk), datum/bron: 02.10.2006 OV1963p187, OV1980p380, DHW.[36],[37],[38]

           Woont te Charlois 1636, was eerder getrouwd met Crijn Gerrits (haar dochter Ingetje Crijnen trouwde met Jan Leendertsz. Pors, kerkmeester, van Charlois). Kerkrekeningen Charlois 1645: ontvangen vande erfgenamen van Maertge Matijs, weduwe wijlen Lenert Adriaensz Smitshouck van dat de voornoemde Maertge Matijs int hoochkoor van de kerck begraven is VII £. Op 06.04.1636 worden de kinderen van Lenert Ariens Smitshouck genoemd: Adriaen Lenerts, Neeltje Lenerts getrouwd met Gerrit Cornelisz. te Pernis en de weeskinderen van Pietertje Lenerts bij Willem Wouters Verduyn. Hun moeder is Maertge Matthijs (ra Charlois). Op 03.08.1587 trouwt te Ridderkerk Lenaert Adriaens met Marytgen Thys, weduwe van Crijn Gerrits.

 

4126.  Wouter Hendricksz Verduijn, geb. ca. 1550, ovl. 11.07.1626 in Charlois, begraven in Charlois ("int hoochkoer" van de kerk), datum/bron: 04.07.2003 OV1981p369, OV1962p111, DJV238,[39],[40],[41] (zie info 136).

           Schepen van Charlois o.a. 1582/95, 1602/04, heemraad van Charlois, de Hillen en Robbenoord 1581, hoogheemraad 1588. Bewoner van een hofstede te Charlois. Pachter van de korentienden 1573/90. Trouwde (1) Maergen Cornelisdr (Varkenoord). Wouter werd begraven in het hoogkoor van de Herv. Kerk te Charlois. Wapen: 2 boven elkaar geplaatste snoeken; helmteken: een vlucht met uitkomende snoek. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN WOUTER HENDRICKS VERDUIN STERF DEN XI JULYUS ANNO 1626". Volgens zijn testament krijgt de jongste zoon Cornelis de hofstede met boomgaard, schuur etc. Hiervoor moet hij zijn broers en zusters 5 gouden Carolusguldens en 10.000 gulden betalen.

           Hij trouwde Lijntje Eewoud Verschoor.

 

4127.  Lijntje Eewoud Verschoor, geb. ca. 1560, ovl. 10.12.1624, begraven in Charlois ("int hoochkour" van de kerk), datum/bron: 04.07.2003 OV1981p369, OV1962p111, DJVp239.[42],[43],[44]

           Grafzerk samen met haar man in het hoogkoor van de Herv. Kerk te Charlois. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN LIN.E EWOUTS HUISVROUW VAN WOUTER HENDRICKS STERF DEN X DECEMBER  ANNO 1624".  In verschillende geschriften noemt men haar Lijntje Eewoudsd Oosthoek. Dit berust op een verwisseling van de wapens van de families Oosthoek en Verschoor te Charlois, nader beschreven in Ons Voorgeslacht 1970 p178.[45]

 

4136.  Huijben Dingemans, datum/bron: 18.01.2011 GK.[46]  Hij trouwde Theunke Adriaens.

 

4137.  Theunke Adriaens, datum/bron: 18.01.2011 GK.[47]

 

4150.  Jan Jansz, geb. in Harlingen, datum/bron: 15.12.2023 DIJK.[48]

           Vermeld 1651 bij de ondertrouw van zijn dochter Baefje Jans ('Jan Jansz geboren tot Harlinge').

           Hij trouwde Aeltie Hendrickx.

 

4151.  Aeltie Hendrickx, datum/bron: 15.12.2023 DIJK.[49]

 

4152.  Fop Cleijsse van Driel, gedoopt 09.09.1593 in Ridderkerk, ovl. 1654 in Heinenoord, datum/bron: 13.08.2003 SMH, 3vDp157.[50],[51]

           Landpachter in de polder Oud-Heinenoord 1627; vermeld haardstedengeld 1620; "residerende aan de Blaeck onder de jurisd. van Heijnenoord" 1634. Hij trouwt (2) in 1633 te Heerjansdam Maritge Ariensdr Hooijwagen, j.d. van Heerjansdam, overl. voor 14.03.1654 te Heinenoord. Zijn zoon Cleijs is burgemeester van Piershil in 1676 (Prometheus XIIIp172).

           Hij trouwde Maritge Bastiaansdr (Bisdom), getrouwd 05.03.1623 in Barendrecht.

 

4153.  Maritge Bastiaansdr (Bisdom), ovl. voor oct. 1633 in Heinenoord, datum/bron: 13.08.2003 SMH, 3vDp157.[52],[53]

           j.d. van Oost-Barendrecht.

 

4156.  Willem Thonis Dwarswaert, ook bekend als den Bruer, Breur, datum/bron: 13.08.2003 SG681.[54]

           Pacht dijk te Strijen 1615, 1626/28. Pacht land 1633/35. Heeft een huis te Strijen aan de Westdijk in 1635. Willem Anthonisse Dwarswaert, wonende aan de Strijense Westdijk is schuldig aan Maritge Antonis (zijn zuster), weduwe van Yeman Jacobs, f 200.-.- (17.05.1625).

           Hij trouwde Neeltje Aarts.

 

4157.  Neeltje Aarts, datum/bron: 13.08.2003 SG681.[55]

           Mogelijk dochter van Aart NN en Soetje NN. Ze is een zuster van Ariaantje Aarts, geh. met Herman Hendriks.

 

4176.  Arien Ingens Blaeck, ook bekend als Reedijk, geb. ca. 1565, begraven 14.04.1652 in Heinenoord (in de kerk), datum/bron: 12.08.2003 KSi.[56]

           Wonende aan de Blaak te Heinenoord, armmeester 1630 en diaken 1638 te Heinenoord. Trouwde (2) 11.04.1638 Heinenoord Aryaenken Jans, ovl. voor 04.04.1683.

           Hij trouwde Aeltge Joosten, getrouwd ca. 1590 in Heinenoord.

 

4177.  Aeltge Joosten, geb. in Grote Lindt, ovl. voor 05.02.1636 in Heinenoord, datum/bron: 12.08.2003 KSi.[57]

 

4178.  Jacob Pieters, geb. ca. 1585 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[58],[59]  Hij trouwde Anneke Jansdr Troost, getrouwd voor 09.12.1614 in Heinenoord.

 

4179.  Anneke Jansdr Troost, geb. ca. 1585 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[60],[61]

           Op 22.09.1665 werd de boedelrekening opgemaakt van zaliger Anneke Jans, in leven weduwe van Jacob Pieters. Rekening deed haar schoonzoon Teunis Aryens Kruithof. De kinderen van Jacob Pietersz en Anneke Jansdr Troost namen de achternaam Troost van hun moeder aan.

 

4184.  Cornelis Andriesz Snider, geb. ca. 1555 in Heinenoord, begraven 17.03.1613 in Heinenoord, datum/bron: 29.05.2003 KRij, Mol, WC.[62],[63],[64]

           Landbouwer, veehouder, pacht land in de Zomerlanden van Heinenoord. Trouwde (2) ca. 1606 Ariaentje Joosten.

           Hij trouwde (1) Grietje NN, getrouwd ca. 1580.

           Hij trouwde (2) Ariaentje Joosten, getrouwd ca. 1606.

 

4185.  Ariaentje Joosten, geb. ca. 1570, datum/bron: 18.09.2015 WC.[65]

 

4186.  Cornelis Cornelisz Waalboer, ook bekend als Slijkboer, jonge Niessen, gedoopt 03.03.1588 in Ridderkerk, ovl. 1643/1646 in Heinenoord, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[66],[67]

           Boer. Armmeester van Heinenoord 1641/1642. Trouwt (1) 18.01.1615 te Ridderkerk Pieterken Bastiaans.

           Hij trouwde Leentje Willems Penninck, ook bekend als Lijntje, getrouwd 28.02.1616 in Ridderkerk.

 

4187.  Leentje Willems Penninck, ook bekend als Lijntje, gedoopt 20.03.1586 in Ridderkerk, ovl. na 03.01.1658 in Ridderkerk, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[68],[69]

           Trouwt (1) 13.11.1612 te Ridderkerk Aart Cornelisz Leeuwenburg.

 

4188.  Willem Pietersz Hofman, geb. voor 1583, ovl. voor 1625, datum/bron: 18.09.2015 WC.[70]  Hij trouwde Maritje Gijsbrechts, getrouwd 19.01.1603 in Poortugaal.

 

4189.  Maritje Gijsbrechts, geb. voor 1584 in Poortugaal, begraven 1651, datum/bron: 18.09.2015 WC.[71]

           Zij trouwde (2) ca. 1625 met Cornelis Jacobsz. Schipper. Trouwde (3) 10.11.1628 te Puttershoek Adriaan Cornelisz. in 't Veld.

 

4192.  Andries Bastiaanse Coomans, geb. ca. 1595 in Strijen, datum/bron: 30.05.2003 NL1942k137, OV1995p419, PromXIp267,[72],[73],[74] ovl. voor sept. 1650.

           Koopman in greinen; schepen van Strijen 1629, 32, 35, 38, 40, 41, buurmeester 1632/34; heemraad v.h. Oudeland van Strijen. De zerk van Andries in Strijen bevat twee wapens in een cirkel: Wapen 1: De letters A.C.B en een anker, het symbool van de familie Coomans, de letters zijn initialen. Wapen 2: Een vogel (kievit), het wapen van de familie Kindermaker.

           Hij trouwde Marijtje Joosten Kindermaker.

 

4193.  Marijtje Joosten Kindermaker, geb. in Strijen, datum/bron: 30.05.2003 OV1995p420, PromXIp267,[75],[76] ovl. 09.1650/07.10.1653 in Oud-Beijerland.

           Trouwt (2) Strijen 18.09.1650 Hendrik van Ravenswaey.

 

4194.  Hendrick Willems Hoogewerff, gedoopt 16.05.1610 in Poortugaal, ovl. mei 1653 in Poortugaal, begraven in Poortugaal (in de kerk op het koor), datum/bron: 03.05.2005 DB122.155, OV2005p128.[77],[78]

           Landbouwer op de hofstede "de witte stee" aan de Welhoeksedijk te Poortugaal, door hem verkocht in 1651 met 19 gemeten 125 roeden land voor 13.637 gld.

           Hij trouwde Beatrix Andriesse Verweel, ook bekend als van der Wael, getrouwd 05.07.1637 in Strijen (otr.).

 

4195.  Beatrix Andriesse Verweel, ook bekend als van der Wael, geb. in Strijen, ovl. 15.08.1698 in Poortugaal (impost 30 gld), datum/bron: 03.05.2005 DB122.155, OV2005p127.[79],[80]

 

4196.  Laureys Cornelis Frans Beens, gedoopt 26.07.1587 in Breda (rk), ovl. voor 26.07.1652, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k402.[81]

           Beenhakker te Oosterhout, op 04.03.1626 eigenaar van een huis aan de Markt te Breda: verkoopt op 06.05.1627 te Breda een huis, afkomstig van zijn vader.

           Hij trouwde Cornelia Peters de Ras.

 

4197.  Cornelia Peters de Ras, ovl. 07.1664/29.01.1667, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1981k402.[82],[83]

           Woont 06.04.1660 binnen Breda.

 

4198.  Cornelis Beljaerts, geb. in Terheijden (NB), ovl. voor 1658, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k331.[84]

           Schout van Terheijden 1639/46, schepen, dijkgraaf, diaken. Cornelis compareert vele malen voor de schepenen van Terheijden, hoofdzakelijk voor aan- en verkoop van onroerend goed. [Zijn dochter Johanna huwt met jonker Gerrit van Teylingen, luitenant commanderende op het fort Therheijden, later burgemeester van Elburg].

           Hij trouwde Adriaantje Brants, getrouwd 05.11.1628 in Swaluwe.

 

4199.  Adriaantje Brants, geb. in Swaluwe, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1978k331.[85],[86]

 

4208.  Pieter Huibertsz Timmerman, datum/bron: 13.08.2003 SG1036.[87]

           Zoon Isaack gedoopt 14.03.1602 te Zwijndrecht.

 

4210.  Willem Gout, ovl. voor 1635 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 KTT.[88]  Hij trouwde Pietertje Gerrits.

 

4211.  Pietertje Gerrits, ovl. voor 21.12.1661 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 KTT.[89]

 

4212.  Jan Cents van Schalkoort, ook bekend als Jan Centenz, ovl. 1645/04.05.1647, datum/bron: 13.08.2003 KTT, OV2015p345.[90],[91]

           Boer aan de Strijense Westdijk te Strijen.

           Hij trouwde Jannetje Arijens Bleek.

 

4213.  Jannetje Arijens Bleek, ovl. 1648/10.06.1651, datum/bron: 13.08.2003 KTT, OV2015p345.[92],[93]

           Werd in 1648 als weduwe aangeslagen voor één haarstede en vermeld als gebruikster van ruim 30 morgen pachtland in Nieuw-Cromstrijen.

 

4216.  Zebedeus Jans, ovl. voor 03.11.1636, datum/bron: 04.12.2006 DJVp218 /-III.[94]

           Woonde in of nabij Strijen.

           Hij trouwde Barbara Gijsberts.

 

4217.  Barbara Gijsberts, geb. 1593/95, ovl. na 03.11.1636, datum/bron: 04.12.2006 DJVp218 /-III,[95] (zie info 137).

           Uit Puttershoek.

 

4218.  Coenraad Pieters (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[96],[97],[98],[99] Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

4219.  Wijntje Ariens Hordijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[100],[101],[102]

 

4224.  Herman Woutersz Mol, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. voor 25.05.1676, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, Mol.[103],[104]  Hij trouwde Ariaantje Jooste, getrouwd voor 16.01.1636.

 

4225.  Ariaantje Jooste, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, Mol.[105],[106]

 

4226.  Cornelis Ariens Soeteman, geb. ca. 1582 in Alblasserdam, ovl. 01.1640/15.05.1647, datum/bron: 11.07.2003 MZ, OV2002p438, OV2008p402,[107],[108],[109]

           Bouwman te Alblasserdam.

           Hij trouwde Sijghe Schalken, getrouwd ca. 1615.

 

4227.  Sijghe Schalken, geb. ca. 1591 in Alblasserdam, ovl. na 14.01.1649, datum/bron: 12.01.2008 MZ, OV2008p402.[110],[111]

           Op 15.05.1847 was zij als weduwe 300 gld schuldig aan Ploontie Willemsdr, op onderpand van 9 morgen land in het "Schalk Janne" weer in de Vinkenpolder.

 

4232.  Aryen Ariens Man, geb. ca. 1591 in (ca 21 jaar 23.02.1613), ovl. voor 01.02.1646 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 sGDp119, OV1970p158.[112],[113]

           Woont in de Rijkestraat (Noordzijde) te 's-Gravendeel.

           Hij trouwde Neeltgen Jorisdr, getrouwd ca. 1615.

 

4233.  Neeltgen Jorisdr, geb. ca. 1591, ovl. voor 01.02.1646 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 sGDp119, OV1970p158,[114],[115] (zie info 138).

           Zij was een zuster van Marigje Joris en Jobie Joris.

 

4234.  Jan Ariesz Knoeyer, datum/bron: 24.07.2003 OV1970p159.  Hij trouwde Ariaantje Ariens.

 

4235.  Ariaantje Ariens, datum/bron: 24.07.2003 OV1970p159.[116]

           Ariaentie Ariens, wed. van Jan Ariens, wonende te Puttershoek, benoemt tot erfgenamen Ary Jans Knoeijer de jonge en Neeltje Jans. 05.03.1654.

 

4236.  Cornelis Corsse (Mookhoek), geb. ca. 1587, datum/bron: 20.09.2003 OV2000p71, SG439,[117],[118] ovl. 1663/64.[119]

           Als koper vermeld te 's-Gravendeel 1632, bloedvoogd van de kinderen van Pieter Gerrits Timmerman s'-Gravendeel 1640, als getuige vermeld 1650 oud 63 jaar, met zijn vrouw als lidmaten vermeld 's-Gravendeel 1645.

           Hij trouwde Marichje Ariens.

 

4237.  Marichje Ariens, ovl. na 1665, datum/bron: 20.09.2003 OV2000p71, SG439.[120],[121]

           Zij hertrouwde op 11.06.1664 met Lambert Ariens Huisman.[122]

 

4238.  Arij Bastiaan Veugelaer, ook bekend als Adriaan, geb. ca. 1579, ovl. ca. 1652 in Strijen, datum/bron: 24.09.2003 OV2000p71, SG278.[123],[124]

           Arij wordt genoemd als bestevader (=grootvader) van de nagelaten minderjarige kinderen van Arijen Arens Stam (overleden) en echtgenote Sijtgen Peters. De kinderen zullen op hun 18e jaar samen f 50,- ontvangen, welk geld door Arij Bastiaans Vogelaar op 5% interest zal worden gehouden.

           Hij trouwde Jaepje Jacobs.

 

4239.  Jaepje Jacobs, geb. ca. 1580, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p71, Mol.[125],[126]

 

4248.  Geerit Gerloffs (de Baet), geb. ca. 1570, ovl. 1635/37, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p337.[127]

           Stamvader van het geslacht de Baat te 's-Gravendeel. Werd voor de stichting van 's-Gravendeel geboren, plaats onbekend. Beroep niet bekend, behoorde waarschijnlijk tot de kleine ondernemers/arbeiders, die betrokken waren bij de ontwikkeling van de nieuwe polder. Woont 1618/19 reeds te 's-Gravendeel, is in een juridische strijd verwikkeld met Pieter Willems Schooneman. Hij procedeert in 1633 tegen Cornelis Jans Visser.

           Hij trouwde Machteld Hendriks (de Baet).

 

4249.  Machteld Hendriks (de Baet), ovl. na 1652, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p337.[128]

           Tegen haar liepen verschillende processen, waarschijnlijk nadat haar man gestorven was. Ze verschijnt tussen 1637 en 1652 regelmatig op een publieke veiling te 's-Gravendeel. Zij wordt wel Machteld Hendriks de Baet genoemd, wellicht om aan te duiden dat ze de vrouw van Geerit (die waarschijnlijk toen al overleden was) was. Het kan echter ook zijn, dat haar man zich naar haar genoemd heeft. [Merkwaardig is, dat de naam Machteld onder de kleinkinderen niet voorkomt, terwijl 2 zoons, Heijndrick en Isaack, een dochter Reijmborch resp. Rijnsburgje hebben. Was Machteld wellicht een tweede vrouw van Geerit?].

 

4272.  Cleyn Jan Ariensz, geb. ca. 1570/75, ovl. na 1603, datum/bron: 13.07.2003 sGDp116, Mol.[129],[130]

           Wordt 03.01.1603 in het Cohier van Obligatien genoemd, woont in Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel. Heeft waarschijnlijk aan de bedijking van 's-Gravendeel in 1593 meegewerkt.

           Hij trouwde Joptge Jans.

 

4273.  Joptge Jans, ovl. voor 1603, datum/bron: 13.07.2003 Mol.[131]

           Aantekening uit 1603: "Nog een obligatie houdende op Cleijn Jan ariaansz, wonende in de Nieuw Bonnaventuur, inhoudende de hoofdsom van 142 Car. guldens die gemaakt zijn en met testament bij Joptge Jans, de huisvrouw van Jan Ariaans geweest in haar leven. Comt voor de intrest per jaar 12 gulden"

 

4288.  Goyaart Adriaensz Oerlemans, geb. ca. 1565 in Loon op Zand, ovl. voor 25.01.1623, datum/bron: 04.08.2004 GBOp247.[132]

           Schout van Sprang 1602, 11, 13. Hij had een gemengd boerenbedrijf met landbouw en veeteeld en hij verpachtte een deel van zijn bezittingen. Wellicht overleden hij en zijn vrouw aan de pestepidemie 1622/23.

           Hij trouwde Aleyt Dircks de Bie, ook bekend als Alitken, getrouwd voor 17.03.1600* in Sprang (zie info 139).

 

4289.  Aleyt Dircks de Bie, ook bekend als Alitken, geb. ca. 1575, ovl. voor 12.12.1622, datum/bron: 04.08.2004 GBOp247,374.[133]

           Bij de erfdeling van 14.04.1606 van Alitgens vader krijgt zij het huys en het land te Waalwijken twee akkers venland aldaar, het geheel getaxeerd op 1500 carolusgulden.

 

4290.  Jacob Hendricks de Bie, geb. ca. 1575, ovl. ca. 23.11.1645, datum/bron: 04.08.2004 GBOp105,370.[134]

           Onmondig in 1603, testeert met zijn echtgenote als inwonder van het ambacht Besoyen te Sprang op 21.03.1624, Heelken was toen ziek.

           Hij trouwde Heelken Jans.

 

4291.  Heelken Jans, datum/bron: 04.08.2004 GBOp105.[135]

 

4292.  Hendrick Stoffels van Gils, geb. ca. 1580, ovl. 07.03.1669 in Sprang, begraven in Sprang (zerk in de kerk), datum/bron: 04.08.2004 GBOp96,336, BTP.[136],[137]

           Schepen 1620/39 en burgemeester 1618 van Sprang, diaken 1614/15, 1620/22, ouderling 1643/44, 51/52. Vervener en landbouwer te Sprang. Grafzerk in de NH kerk te Sprang, wapen: gedeeld: I. drie beurtelings gekanteelde dwarsbalken; II. een dwarsbalk: helmteeken twee uitk. slangen, toegewend, de uitgestoken tongen elkaar kruisend. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN HENDRICK STOFFELSEN VAN GILS STER DEN 7 MEERT 1669 OUT 89 JAEREN ENDE ALIJD HENRICK DE BIE SIJN HUYSVROUW STERFT DEN 22 FEBRUARY 1656 OUT 73 JAEREN". Het vrij grote vermogen van Hendrik bestond uit landerijen te Dongen, 's-Gravenmoer en Loon op Zand.

           Hij trouwde Aleydt Hendricks de Bie, getrouwd ca. 1610.

 

4293.  Aleydt Hendricks de Bie, geb. ca. 1583 (73 jaar in 1656), ovl. 22.02.1656 in Sprang, begraven in Sprang (zerk in de kerk), datum/bron: 04.08.2004 GBOp96,371.[138]

           Registratie van het huwelijk niet gevonden, wellicht vanwege de overgang naar het protestantse geloof, die in die tijd plaatsvond.

 

4294.  Laureys Gerits van den Hout, datum/bron: 04.08.2004 GBOp105.[139]

           Weduwnaar van Mayken Claes.

           Hij trouwde Mariken Jans, getrouwd 05.02.1617 in Sprang.

 

4295.  Mariken Jans, datum/bron: 04.08.2004 GBOp105.[140]

 

4298.  Adriaen Peeters de Jonge, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p19.[141]

           Hij transporteert o.a. als Adriaan Peeter Gerritsen 08.11.1628, idem aan zijn broeder Dierck Peeter Geritz land in de Vrijhoeven 03.01.1632.

           Hij trouwde Keuntgen Franssen de Bije, getrouwd voor 1628.

 

4299.  Keuntgen Franssen de Bije, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p19.[142]

           Zij hertr. Sprang 02.02.1640 als Keuntgen Franssen de Bije, wed. Adriaan Pieterszn, met Gelden Adriaensz de Jonge, j.m. van Capelle.

 

4304.  Jan Janssen Peters de Jongen, geb. ca. 1575, ovl. 1641/07.05.1646, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[143]

           Schepen te Drunen, borgemeester te Drunen in 1612 (één van de vier). Drunen 06.05.1641: overdracht van een stuk akkerland, groot 3,5 hont, gelegen in Drunen, van Jan, zoon van wijlen Jan Matheeussen aan Jan zoon van wijlen Jan Petersen.

           Hij trouwde Heijltje Adriaensdr, getrouwd ca. 1605 in Drunen.

 

4305.  Heijltje Adriaensdr, geb. ca. 1575, ovl. na 1652, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[144]

           Bij de doop van haar kinderen Heijlwigis Adriaansdr. genoemd. Vermeld 07.05.1646 als Heijltken Adriaens, wed. wijlen Jan Jans Peetersen.

 

4308.  Jan Thonisse Praser, geb. ca. 1595, ovl. 13.01.1639 in Heusden, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[145]

           Sprang 25.04.1640: transportakte van wijlen Jan Thonis Praser en Katelijn Gerrits aan Govert Bertramse.

           Hij trouwde Catalijn Gerritsdr, getrouwd ca. 1620.

 

4309.  Catalijn Gerritsdr, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[146]

 

4310.  Jan Adriaensse "de Oude" Hamel, geb. voor 1590, ovl. 11.1663/15.04.1664 in Besoijen, datum/bron: 01.09.2004 KAJ, GHAp175,178.[147],[148]

           Geloof R.K. Burgemeester van Besoijen 1619, 1636. Geeft 1625 de schout van Besoijen procuratie om zijn landerijen aldaar te verpachten, omdat hij in dienst van de Staten Generaal was getreden. Hij diende als ruiter onder ritmeester Jonker Henrick Bergagne, in garnizoen te Heusden, waar ook tot 1630 kinderen van hem gedoopt werden. In 1620 werden zijn bezittingen getaxeerd op 5000 gld. Hij bezat veel landerijen, niet alleen in Besoijen, maar ook in Baardwijk, Drunen en Oudheusden, waar hij land erfde van zijn vader. Bij de verdeling van diens goederen op 31.12.1643 erfde Jan o.a. "een hoffstad lands met huijzinge" te Drunen en een morgen land te Oudheusden. Jan woonde tot zijn dood in een groot huis te Besoijen, aan de noordzijde van  het Westeinde. Hij werd nogal eens voor het gerecht gedaagd vanwege het niet betalen van rekeningen. Op 15.04.1644 wordt door zijn weduwe de staat en inventaris opgemaakt, waarbij vrij veel crediteuren genoemd worden. Hij trouwde (1) ca. 1611 Agatha Peterse Velts.

           Hij trouwde Wouterke Wouters Conincx, getrouwd 19.01.1627 in Waalwijk.

 

4311.  Wouterke Wouters Conincx, ovl. 01.1666/09.03.1667, datum/bron: 01.09.2004 KAJ, GHAp175,182.[149],[150]

           Was eerder gehuwd met NN Geijssers. Haar dochter Maria trouwde met kapitein Frans Pijl, in 1677 commandeur en op het "fort ende casteel van Heemert".

 

4312.  Stoffel Cuijrijnenszn, geb. ca. 1585 in Capelle, ovl. 12.04.1646 in 's-Grevelduin Capelle, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[151]

           Woonde op de Nieuwstraet te Capelle.  Gehuwd als j.m.

           Hij trouwde Leijncken Petersdr, getrouwd 01.02.1614 in 's-Grevelduin Capelle.

 

4313.  Leijncken Petersdr, geb. in Tilburg, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[152]

           Gehuwd als j.d. van Tilburch onder Loon. RA Loon op Zand, 30.09.1646: Lijntken Peeterssen, weduwe van Stoffel Quirijnssen, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zonen Peeter, Quirijn en Adriaen, Jan Adriaenssen, gehuwd met haar dochter Maijken, haar schoonzoon Stoffel en haar dochters Agnes, Maijken de jonge en Geertruijdt.

 

4314.  Cornelis Sebastiaenssen Cloostermans, geb. ca. 1590, ovl. voor 10.11.1654, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[153]

           Loon op Zand 10.11.1654: 1. Sebastiaen, Claes en Cornelis, zonen van Cornelis Sebastiaenssen Cloostermans en Leentken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, 2. Thomas Jan Joosten Taelen, gehuwd met Adriaentken, 3. Jan Diercxssen, gehuwd met Maijken, 4. Peter Stoffelen, gehuwd met Anneken, 5. Dierck Aert Goossens en de voornoemde Sebastiaen als voogden over de vier onmondige kinderen van Andries Aert Goossens en Peeterken, allen kinderen van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.

           Hij trouwde Leentken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen.

 

4315.  Leentken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, ovl. voor 10.11.1654, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[154]

 

4352.  Cornelis Jans Geus, geb. ca. 1596, ovl. ca. 1653 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 KMS, SG463, TdG, OV2002p194,[155],[156],[157],[158]

           Heemraad te Maasdam 1622/33, 1640/42, 1645/48, diaken 1634/40, h.g.-armmeester Maasdam 1622, 40, pachter te Puttershoek 1640/50. In 1655 betalen zijn erfgenamen de rente op de obligatie groot f 3.7.8. Ook de betaling voor het gebruik van de 4 hont, 23 roe, vindt in 1655 plaats door zijn zoon Wingert Jans. Aan hem verkoopt Dirck Jordens een huis te Maasdam 25.01.1629. Betaalt aan de armen elk jaar 3.7.- als rente op obligatie, 1631/51. Hij kocht 17.02.1629 van zijn moeder Grietje Cornelis een huis c.a. aan de Zyedewysedick onder Maasdam. Hij bruikt 423 roe land in Nieuw Bonaventura in Puttershoek van 1643 tot zijn dood.[159]

           Hij trouwde (1) Emmeken Florisdr (Molenaer), getrouwd 21.11.1621 in Maasdam.

           Hij trouwde (2) Grietgen Wijngaerts, getrouwd 1632.

 

4353.  Emmeken Florisdr (Molenaer), geb. voor 21.11.1599, ovl. 1630/1632, datum/bron: 14.07.2003 KMS, SG463, OV2012p365,[160],[161],[162]

           j.d. van Maasdam 1621.

 

4358.  Leendert Leenderts Cappedijk, ovl. ca. 1641 in Heinenoord, datum/bron: 27.07.2003 KMS, CRAp149, GVB,[163],[164],[165] (zie info 140).

           Wonende op de Kappendijk in de Group in het land van Strijen 1629. Tr. (2) 1620/25 met Neeltje Claasse Van Strijen, dr. van Claas Adriaansz. van Strijen en Lijsbeth Jacobs Goudswaard alias van der Stuijpen. Leendert Leenderts Cappedijk in de  Group, als procuratie hebbende van zijn moeder Jannetgen Jacobs, verkoopt 12.01.1634 één mergen 600 roeden zaailand (Oud-Beijerland).

           Hij trouwde Lijntje Ariens.

 

4359.  Lijntje Ariens, datum/bron: 27.07.2003 KMS.[166]

 

4360.  Jacob Aerts Cuijsmuijs, ovl. 07.1650/26.01.1651 in 's-Gravendeel*, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[167]  Hij trouwde Arijaantje Claesse, getrouwd voor 22.03.1645.

 

4361.  Arijaantje Claesse, ovl. voor 31.03.1653, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[168]

           Genoemd sedert 30.05.1627.

 

4368.  Adriaen Ariensz Reijerkerk, bijnaam "de Oude", gedoopt 15.09.1594 in Ridderkerk, ovl. in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.09.2003 KRij.[169]

           Heemraad te Mijnsheerenland 1645, schepen ald. 1660. Was lid van het gerecht van Mijnsheerenland 1644. Woonde bij de Blaeck (Mijnsheerenland).

           Hij trouwde Ariaentje Cornelis de Oudste Grasdijck, getrouwd 15.08.1618 in Ridderkerk.

 

4369.  Ariaentje Cornelis de Oudste Grasdijck, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[170]

           j.d. van Ridderkerk 1618.

 

4370.  Meeuwis Adriaansz Hofman, ovl. voor 03.09.1669, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p395, KHN.[171],[172]

           van Puttershoek, landbouwer, heeft een huis op de Blaeck.

           Hij trouwde Adriaantje Cornelisd, getrouwd 12.12.1636 in Puttershoek (otr).

 

4371.  Adriaantje Cornelisd, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p395.[173]

           Wed. van Cornelis J. Schrijver.

 

4372.  Wijngaerd de Geus, ook bekend als Wingert Cornelisen Geus, geb. ca. 1635 in Maasdam, ovl. 20.08.1712 in Maasdam, datum/bron: 09.10.2003 KRij, KMS, ORM,[174],[175],[176]

           Woont te Maasdam 1656, kerkmeester Maasdam 1659, diaken 1668, ouderling 1675. Stedehouder van de schout 1673, 79, 80. In 1678 weduwnaar van Maasdam. Hij trouwt (2) Maasdam 30.10.1678 (otr) Arjaantje Jans Multum, ook bekend als Wiltman, j.d. van Papendrecht, overleden 28.02.1711 in Maasdam.

           Hij trouwde Jacquelijna Wesenhagen.

 

4373.  Jacquelijna Wesenhagen, gedoopt 30.12.1629 in Maasdam, ovl. 29.05.1678 in Maasdam, datum/bron: 09.10.2003 KRij, ORM.[177],[178]

           Lidmaat te Maasdam 1660. Doopgetuige te Maasdam op 18.08.1675 en 29.10.1677. Vermeld 1681 onder de kindskinderen en erfgenamen van Arien Jans Wesenhage en Ijeffjen jans, beiden zaliger.

 

4374.  Commer Arijense Block, gedoopt 22.09.1627 in Oosterhout (R. Katholiek), ovl. 15.01.1717 in Maasdam, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[179]

           Doopnaam Gummarus. Kleermaker 1649/60, landbouwer vanaf 1650. Ouderling 1673, 1684 en schepen van Maasdam tussen 1673 en 1715, president-schepen in 1708. Hij komt omstreeks 1646 naar de Hoeksche Waard. In 1649 spreekt hij af voor f 150,- het kleermakersambacht te leren. Vanaf 1650 pacht hij land, later koopt hij ook land. Op 02.07.1671 koopt hij een huis, schuur, keet, erf, boomgaard en beplanting voor f 400,-.  In 1698 betaalt hij voor de 100e penning f 45.15.4. Hij moet toen 20 tot 25 morgen land bebouwd hebben. Hij maakt 4 maal een testament, in het derde en vierde testament wordt zijn kleindochter Pietertie Pieters, die hem verzorgt, het huis in het vooruitzicht gesteld en is zij gehouden hem tot zijn dood te onderhouden.  Er ontstond ruzie over de erfenis, die tot het Hof van Holland uitgevochten werd.

           Hij trouwde Magdaleentje Pieters, getrouwd 1648 in Maasdam.

 

4375.  Magdaleentje Pieters, geb. ca. 1625 in Maasdam, begraven 31.03.1698 in Maasdam (impost f 6.-), datum/bron: 08.10.2003 KMS, TdG.[180],[181]

           Legt op 12.07.1645 met haar moeder een verklaring af over een zekere Pieter Cornelisz Romeijn, die haar en haar moeder, waardin van de herberg Het Visschip te Maasdam, aldaar onbetamelijke avances gemaakt heeft.

 

4376.  Teunis Jans van Erkel, geb. ca. 1605 in Strijen, datum/bron: 24.11.2003 CR, JB, GN1991p399,[182],[183],[184]

           Vermeld te Strijen 1642 en 1650.

           Hij trouwde NN.

 

4377.  NN, datum/bron: 08.06.2003 CR.[185]

 

4378.  Cornelis Bastiaens Bestebroer, ook bekend als Bestebreur, ovl. voor 24.10.1664, datum/bron: 10.06.2003 PromXVIIp47.[186]

           j.g. van Sint Anthoniepolder 1610. Als schipper vermeld St. Anthoniepolder 1624.

           Hij trouwde Arjaenken Cornelis Bestebreur, getrouwd 22.10.1610 in Maasdam*.

 

4379.  Arjaenken Cornelis Bestebreur, ovl. voor 24.10.1664 in Maasdam*, datum/bron: 08.10.2003 Prom.XVIIp47, DHW.[187],[188]

           Trouwt (2) NN. 24.10.1664: Erfgenamen van Arjaantje Cornelis Bestebreur wed. van Cornelis Bast. Bestebreur. Michiel Cornelis Bestebreur bloetvoogt van de weeskinderen van Maertje Cornelis Za. gepr. bij Cornelis Jacobs Sneukelaar. Taxatie meubelen en kleren f 35,--.

 

4384.  Jan Cornelis Dorst*, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[189]

 

4386.  Cornelis Cornelis Viskil, geb. voor 1601, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[190]

           Vermeld als koper in 's-Gravendeel in 1643. Cornelis Cornelisse Viskil en zijn echtgenote Willemtie Fleurisse geven 09.06.1654 een schuldbekentenis aen Marijgje Arens (wed. van Pieter Fleurisse), betreft land in Nieuw-Bonaventura.

           Hij trouwde Willemtje Fleurisse.

 

4387.  Willemtje Fleurisse, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[191]

 

4388.  Jacob Jacobsen de Jonge*, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[192]

           Afkomstig uit Sint Anthoniepolder.

           Hij trouwde Ariaentje Willems*, getrouwd 25.03.1629 in Mijnsherenland (otr S.A.P.).

 

4389.  Ariaentje Willems*, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[193]

           Afkomstig uit Sint Anthoniepolder.

 

4392.  Jan Vincken*, ook bekend als Jan Jansen, gedoopt 24.10.1610 in Rijsoord, ovl. voor 24.03.1658, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[194]  Hij trouwde Geertien Theunis*, getrouwd 21.11.1632 in Hendrik Ido Ambacht.

 

4393.  Geertien Theunis*, geb. in Sandelingenambacht*, ovl. 23.06.1674,[195] datum/bron: 08.10.2003 KMS.

           j.d. uit Hendrik Ido Ambacht, belijdenis Rijsoord 12.06.1643. Zij hertrouwt Rijsoord 24.03.1658 (otr).

 

4394.  Huijg Pietersz Cranendonck, geb. ca. 1615 in West-IJsselmonde, ovl. jan 1685 in West-IJsselmonde, datum/bron: 08.10.2003 CRAp294.[196]

           Bouwman aan de Hordijk onder West-IJsselmonde. Hoogheemraad 1667/80 en dijkgraaf 1681/85 van Varkensoord. Hoogheemraad 1655/68 en dijkgraaf 1670/85 van de 4 polders van West- IJsselmonde. Schepen van West-IJsselmonde 1663/69. Daarnaast was hij penningmeester en laagheemraad van Smeetsland en Arend v.d.Woudensland.

           Hij trouwde Maeijke Dammisdr, getrouwd voor 18.12.1643.

 

4395.  Maeijke Dammisdr, geb. in West-IJsselmonde*, ovl. voor 02.06.1677 in West-IJsselmonde, datum/bron: 08.10.2003 CRAp294.[197]

           Familienaam is onzeker, haar broers noemen zich Compeer en van der Heul.

 

4396.  Jan Jansen*, datum/bron: 08.10.2003 KMS, DHW.[198],[199]

           Jan Jansen is mogelijk een neef van Claes Roele en hertrouwd met Geertie Jans (lidmaatlijst Barendrecht 1659, OV1982p468: Claes Roele, viduus, Jan Jansz. nèpos, en Geertie Jans, uxor).[200]

           Hij trouwde Leentge Ariens*, getrouwd 25.02.1655 in Barendrecht.

 

4397.  Leentge Ariens*, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[201]

 

4398.  Andries Pieters*, ovl. voor 08.09.1642, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[202]

           j.m. van IJsselmonde 1618.

           Hij trouwde Adriaentge Pieters*, getrouwd 14.10.1618 in Barendrecht (3e geb.).

 

4399.  Adriaentge Pieters*, ovl. na 08.09.1642, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[203]

           j.d. van West-Barendrecht, wonende te IJsselmonde.

 

4400.  Ary (Adriaan) Jans van Geervliet, gedoopt 10.04.1611 in Geervliet, datum/bron: 05.10.2003 KMS.[204]

           Trouwde (2) Berkel 04.08.1641 met Ingetie Dirks (van Nootdorp). Woont in 1635 te Delfgauw en in 1641 te Berkel.

           Hij trouwde Neeltje Arents, getrouwd 08.06.1635 in Berkel.

 

4401.  Neeltje Arents, gedoopt 30.10.1611 in Berkel, ovl. voor 04.08.1641 in Berkel, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[205]

 

4402.  Arie Paulus (Kraan), geb. ca. 1600 in Hazerswoude, datum/bron: 06.10.2003 KMS, KHN.[206],[207]

           Woont in 1626 en 1632 in Hazerswoude en in 1636 in Zoetermeer.

           Hij trouwde Barber Claasd, getrouwd 06.09.1626 in Hazerswoude (otr).

 

4403.  Barber Claasd, gedoopt 18.07.1604 in Zoeterwoude, datum/bron: 06.10.2003 KMS, KHN.[208],[209]

           Bij haar huwelijk j.d. van Zegwaard.

 

4406.  Cornelis Jans van Buyten*, ook bekend als van Bent, van Duypen, datum/bron: 30.01.2004 EM, vdW,[210],[211] (zie info 141).

           Jongeman van Leiden, wonende Nieuwesteeg 1627, boekverkoper.

           Hij trouwde Clara Adriaens van der Werff, getrouwd 18.06.1627 in Leiden (otr).

 

4407.  Clara Adriaens van der Werff, geb. ca. 1597 in (3 jaar in 1600), datum/bron: 30.01.2004 EM, vdW,[212],[213] (zie info 142).

           Trouwt als jongedochter van Leiden, wonende Zonneveltsteeg. In 1600 wordt een lijfrente gekocht op het leven van Clara Adriaens van der Werff en die van haar broer Claas ten laste van Leiden van f 3.5.- per jaar (f 22.15.- kapitaal tegen de 7e penning). Zij wordt dan vermeld als 3 jaar oud.

 

4426.  Aert Jacobs  van Es, datum/bron: 03.08.2003 SG812.[214]  Hij trouwde Marichje Leenderts.

 

4427.  Marichje Leenderts, datum/bron: 03.08.2003 SG812.[215]

 

4432.  Marinus Pietersz, geb. ca. 1565 in Hoogvliet, ovl. na 14.05.1627, datum/bron: 09.07.2003 OV1995p55, DJV-Ip32.[216],[217]

           j.m. op Hoogvliet 1587. Boer op een hofstede aan de Drogendijk van Oud- en Nieuw-Engeland in de polder Oud-Engeland. Woonde binnen het Ambacht en dorp van Hoogvliet, onder de Parochie Poortugaal. Verklaart bij akte van 18.02.1598 een jaarlijkse onlosbare rente van 13 gld. 10 stuivers aan de armen of heilige geest van Poortugaal verkocht te hebben. Deze jaarlijkse betaling verzekerde hij op 3 gemet land in Hoogvliet.

           Hij trouwde Lijsbetge Oirbartsdr, getrouwd 02.08.1587 in Poortugaal.

 

4433.  Lijsbetge Oirbartsdr, ovl. 09.1624/14.05.1627, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p55.[218]

           j.d. wonende te Hoogvliet in 1587.

 

4434.  Arien Ariensz 't Boertgen, ovl. voor oct. 1646, datum/bron: 09.07.2003 OV1995p57, DJV-Ip32.[219],[220]  Hij trouwde Ariaentje Pietersdr.

 

4435.  Ariaentje Pietersdr, ovl. voor 20.10.1646, datum/bron: 09.07.2003 OV1995p57, DJV-Ip32.[221],[222]

           Bezat een huis op de Dorpsdijk in de heerlijkheid Rhoon en land in de polder Zwaardijk onder Poortugaal.

 

4448.  Leendert Jansz, geb. ca. 1530, ovl. in/na 1598, datum/bron: 05.07.2003 KSi, NL1963k347.[223],[224]

           Bouwman te Maasdam, wonende in een huis met werf achter de kerk aldaar 1584, kerkmeester 1592 en schepen 1598 van Maasdam, landeigenaar te Maasdam 1563 en in de Oost- en West-Zomerlanden 1589.

           Hij trouwde Digna Jacob Staeszdr, ook bekend als Dingetje, getrouwd 1553/02.05.1563.

 

4449.  Digna Jacob Staeszdr, ook bekend als Dingetje, datum/bron: 25.07.2010 KSi, NL2010p57.[225],[226]

 

4452.  Jacob Cornelisz, ook bekend als Schouten, Boerin, geb. ca. 1550, ovl. 11(of 2).10.1613* in Maasdam, begraven in Maasdam (zerk in de kerk), datum/bron: 06.11.2003 DJV214, KRON1999p262, OV2000p322, KAPT,[227],[228],[229],[230]

           Landbouwer in Nieuw-Bonaventura onder Maasdam. op een hofstede, door hem gekocht van de grafelijkheid van Holland. Hij bezat met zijn eerste vrouw 25 morgen land. Heemraad 1584, schout van Maasdam o.a. in 1581, 84, gedurende 31 jaar. Zijn kinderen noemen zich Cappiteyn of Hoogwerff. In 1970 werd bij graafwerk in Maasdam een beschadigde grafzerk opgegraven waar nog op te lezen stond: HIER LEIJT BEGRAVEN JACOB CORNELIS ZOON IN SYNEN LEVEN SCHOUT GEWEEST ALHIER OMTRENT  XXXI JAAR HIJ STERF DEN 11 OCTOBER  ANNO 16.. Het getal XXXI is beschadigd, kan i.p.v. 31 ook 21 zijn. De zerk bevindt zich thans bij het Streekmuseum in Heinenoord. Het overlijdensjaar is niet zeker, in ieder geval voor 1615.

           Hij trouwde (1) Neeltje Andriesdr, getrouwd voor 1580.

           Hij trouwde (2) Mariken Wijten, ook bekend als Maergie van den Nes, getrouwd ca. 1600 (voor 15.06.1608).

 

4453.  Mariken Wijten, ook bekend als Maergie van den Nes, geb. ca. 1575 in Hendrik Ido Ambacht* (zie info 143), ovl. voor 28.01.1664, datum/bron: 06.11.2003 DJV214, KRON1999p262, PromXVIp311, OV2000p322,[231],[232],[233],[234]

           Zij was een zuster van Frank Wijttens van de Nes te Hendrik Ido Ambacht. Is later getrouwd 29.03.1616 te Maasdam met Arien Lenerse, bouwman achter de kerk te Maasdam, heemraad en schepen van Maasdam ovl. 25.03.1646, begr. Maasdam (zerk in de kerk). Zij testeerde te Maasdam 10.03.1648.

 

4454.  Gerlof Michiels, datum/bron: 05.07.2003 KAPT.[235]  Hij trouwde Maritgen Jans Kroef.

 

4455.  Maritgen Jans Kroef, datum/bron: 05.07.2003 KAPT.[236]

 

4456.  Gerrit Leendertsz Snoo, geb. ca. 1569, datum/bron: 13.09.2004 KRON2000p105, GV99.30.[237],[238]

           van Ridderkerk 1591, weduwnaar en landgebruiker in Nieuw-Reijerwaard 1631. Hij trouwde met (2) Aechien Damis, 29.06.1631 in Ridderkerk.

           Hij trouwde Neeltien Cornelis, getrouwd 19.12.1591 in Ridderkerk.

 

4457.  Neeltien Cornelis, ovl. voor 29.06.1631, datum/bron: 13.09.2004 KRON2000p105, GV99.30.[239],[240]

           Van Baele (Baerle?) uit Brabant.

 

4458.  Cornelis Bastiaensz van den Nes, ovl. 1627/26.08.1648, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p104.[241]

           Boer te Groote Lindt, gegoed aldaar, landhuurder in de Molenambacht. Aan hem getransporteerd 14.08.1620 door Jan Cornelissen Timmerman te Groote Lindt, een "huys, timmerragie, steenen, hout ende beterschap vant erff in het Kortambacht van Groote Lindt aen Sheerendijck". Krijgt van dezelfde Jan Timmerman op 15.06.1625 een huis met erf aan de "Sheerendijck" getransporteerd, getaxeerd op 150 gld gereed geld.

           Hij trouwde Aechtgen Willemsdr, getrouwd ca. 1608.

 

4459.  Aechtgen Willemsdr, geb. ca. 1585 (64 jaar in 1649), ovl. na 18.06.1649, datum/bron: 17.02.2007 KRON2000p104, OV2007p40.[242],[243]

           Legt op 18.06.1649 als weduwe van Cornelis Bastiaens van den Nes, oud 64 jaar, een verklaring af.

 

4460.  Jacob Cornelisse Sneuckelaer, geb. 1590 in Ridderkerk, datum/bron: 13.09.2004 OV1966p426.[244]  Hij trouwde Bastiaentge Staesd, getrouwd 27.10.1613 in Maasdam.

 

4461.  Bastiaentge Staesd, datum/bron: 13.09.2004 OV1966p426.[245]

           Weduwe van Adriaen Maertensz. van Maasdam.

 

4468.  Adriaen Matthijsz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. 1632/38, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p177.[246]  Hij trouwde Pleuntje NN.

 

4469.  Pleuntje NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 18.05.2010 OV2010p177.[247]

 

4470.  Mels Thomasz, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p184.[248]

           Schipper te Klaaswaal, diaken aldaar.

           Hij trouwde Margrieta Willemsdr Lem.

 

4471.  Margrieta Willemsdr Lem, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p184.[249]

           Later inwoonster van Geertruidenberg.

 

4472.  Jacob Pieters, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1585 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[250],[251]  Hij trouwde Anneke Jansdr Troost, getrouwd voor 09.12.1614 in Heinenoord.

 

4473.  Anneke Jansdr Troost, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1585 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[252],[253]

 

4476.  Jacob Cornelis Verkes, ook bekend als van der Kest, ovl. na 1665, datum/bron: 20.02.2008 SG 591, OV2008p37.[254],[255]

           j.m. geb. te Maasdam en won. te Oud-Beijerland 1637, won. aan de Molckkae Heinenoord 1665, verpacht te Mijnsheerenland 1660, lidmaat Heinenoord 1665.

           Hij trouwde Neeltien Cornelis 't Hard, getrouwd 01.02.1637 in Oud-Beijerland.

 

4477.  Neeltien Cornelis 't Hard, datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[256]

           j.d. geb Roon, won. te Oud-Beijerland 1637, lidmaat Heinenoord 1665. Laat kinderen dopen te Oud-Beijerland 1642 en Heinenoord 1741/48.

 

4478.  Meeuwis Adriaansz Hofman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 03.09.1669, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p395, KHN.[257],[258]  Hij trouwde Adriaantje Cornelisd, getrouwd 12.12.1636 in Puttershoek (otr).

 

4479.  Adriaantje Cornelisd, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 04.08.2003 GN1991p395.[259]

 

4480.  Jacques François Moret, geb. voor 1600 in Antwerpen, ovl. verm. voor 1656 in Rotterdam, datum/bron: 08.06.2003 MORp237.[260]

           j.m. van Antwerpen in 1628. Stamvader van de familie Moret in Nederland. Jacques was "Beeldsnijder" in 1639 als hij f 100.- leende. Hij woonde aan de Delftse Vaart te Rotterdam. Wellicht dezelfde als Jacques Francoys, die in de stukken van het St. Lucasgilde te Antwerpen voorkomt, in 1600 als leerjongen bij een beeldsnijder, in 1605 als vrijmeester.

           Hij trouwde Lijsbeth Leenderts, getrouwd 24.09.1628 in Hillegersberg (otr te Rotterdam).

 

4481.  Lijsbeth Leenderts, geb. 1592/93 (31 jaar oud op 17.06.1624), ovl. 07.02.1666 in Rotterdam, datum/bron: 20.05.2003 MORp237.[261]

           j.d. van Rotterdam 1619. Trouwt (1) 15.12.1619 Jacob Dircksz Verheugd.

 

4486.  Pieter Hendricks van Straelen, datum/bron: 20.05.2003 KRij,[262] ovl. na 1665.

           Trouwde (2) te Lekkerkerk 01.10.1651 Lijsje Claesdr.

           Hij trouwde Ariaentge Ariens, getrouwd voor 1650.

 

4487.  Ariaentge Ariens, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[263]

 

4488.  Pieter Willems (op de Dijck), geb. ca. 1560/70 in Ridderkerk, ovl. na 1604, datum/bron: 20.05.2003 KRij, GdZ.[264],[265]

           Geboren en wonende te Ridderkerk 1585. Tweemaal wordt in de rechterlijke archieven te Ridderkerk een Pieter Willems vermeld, het is niet zeker, dat hij deze Pieter Willems is. Op 14.05.1582 hebben Pieter Willems en Dirk Gijsberts als man een voogd van Adriaantje Willems 2 morgen land verkocht.

           Hij trouwde Maritgen Adriaensdr, getrouwd 04.03.1585 in Ridderkerk.

 

4489.  Maritgen Adriaensdr, geb. 1565 in Ridderkerk, datum/bron: 20.05.2003 GdZ, KRij.[266],[267]

           Geboren en won. te Ridderkerk 1585.

 

4490.  Pieter Jans Cramer, geb. in Charlois, ovl. voor 1627, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[268]

           Landeigenaar in Oud-Reijerwaard. Kwam 1596 op attestatie van Charlois naar Ridderkerk. Trouwde (1) Wijlant Adriaens, ovl. voor 19.02.1598.

           Hij trouwde Adriaentge Sijmons, getrouwd 01.03.1598 in Ridderkerk.

 

4491.  Adriaentge Sijmons, geb. in Ridderkerk, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[269]

 

4492.  Adriaen Adriaensz (Ariensz) Nugteren, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) bijnaam "de Jonge", later "de Oude", geb. ca. 1575 in Ridderkerk, ovl. na 29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 NUGp34, GNu, KRij, DJVp187 /-IIp27,[270],[271],[272],[273] Hij trouwde Mariken Jacobs, getrouwd 18.10.1600 in Ridderkerk.

 

4493.  Mariken Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1575/80 in Barendrecht, ovl. 01.1616/29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 GNu, DJVp187 /-IIp27, NUGp34,[274],[275],[276]

 

4494.  Cornelis Leendert Mijs, geb. in Cillaarshoek, datum/bron: 07.11.2003 NUGp81, KRij, PromXIVp258, SG864,[277],[278],[279],[280] (zie info 144).

           j.m. van Cillaarshoek 1633. Trouwt (2) met Grietje Pieters, 15.11.1665 te Rijsoord.

           Hij trouwde Adriaantje Cornelis, ook bekend als Adriaentien, getrouwd 22.05.1633 in Rijsoord.

 

4495.  Adriaantje Cornelis, ook bekend als Adriaentien, ovl. voor 17.10.1665, datum/bron: 07.11.2003 NUGp81, KRij, PromXIVp258, SG864,[281],[282],[283],[284]

           van Oost-Barendrecht. Trouwde (1) 20.12.1626 met Pieter Vincken te Rijsoord, ovl. voor 1633.

 

4504.  Pieter Gerritsz Cranendonck, geb. ca. 1590, begraven 28.01.1653 in 's-Gravendeel (ovl. Mookhoek), datum/bron: 04.07.2003 CRAp430, Mol.[285],[286]

           Landbouwer in de Mookhoek op de hofstede van zijn eerste vrouw Lijsbeth. Gaf in 1636 een koopman te Dordrecht de volmacht, een "sekere cromsteven schuite, hem comparant toebehorende" te laten repareren en te verkopen. Wellicht was Pieter aanvankelijk schipper. Huwde nog 2 maal, met Neetje Cornelisd en Teuntje van 't Berckenbosch. Komt voor op de lijst van thiendecoopers te 's-Gravendeel, die door d'inundatie in den jaere 1634 beschadigt zijn: alle zijn bestiael ende kooren gebleven ende verongelickt. Is schuldich 't 6de en 16de blocken besuyden den Langendam d'anno 1633 162-0-0, 't 5de in de Moockhouck 72-0-0, 't 9de in den Treckdam 52-0-0, totaal 286-0-0.

           Hij trouwde Lijsbeth NN, getrouwd voor 1615.

 

4505.  Lijsbeth NN, ovl. voor 16.07.1640, datum/bron: 04.07.2003 CRAp431.[287]

 

4506.  Teunis Dircksz de Quartel, ook bekend als Thonis Dircksse Quartel, ovl. 02.1650/11.12.1652, datum/bron: 04.08.2004 NL1971k122, OV1970p158.[288],[289]

           Sommige leden van het geslacht Van der Linden noemden zich tijdelijk Quartel (NL1971). R.A. ‘s-Gravendeel 01.12.1652: Teunis Dirksz. Quartel ovl. en Jobje Joris hebben als erfgenamen Dirck Teunisz. Quartel, Lintie Teunis getr. met Reyer Pietersz. Cranendonck, Lena Teunis getrouwd met Art Ceuysmeuys. Dirck Dircksx. van der Linde en Aryen Ariens Man zijn voogden over de minderjarige erfgenamen.

           Hij trouwde Jobje Jorisdr.

 

4507.  Jobje Jorisdr, ovl. voor 11.12.1652, datum/bron: 30.05.2003 NL1971k122, OV1970p158.[290],[291]

 

4508.  Geerit Gerloffs (de Baet), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1570, ovl. 1635/37, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p337.[292]  Hij trouwde Machteld Hendriks (de Baet).

 

4509.  Machteld Hendriks (de Baet), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. na 1652, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p337.[293]

 

4520.  Dammis Claesz Vroegindeweij, datum/bron: 20.07.2003 NL1950k359.[294]

           Op 01.12.1670 compareren in 's-Gravendeel, voor stedehouder en schepenen: "Claes Dammess ter eenre ende Willem Melss als getrout hebbende Leentie Dammes, ter andre sijde, dewelcke verclaren met alle minne ende vrientschappe overkomen ende veraccordeert te sijn, noopende sodaanige erffenis ende besterfenis als heurluyden te samen was aenbestorven, door overlijden van Dammes Claeszn. VroughindeWey ende Pietetien Pietersdr, beyde za haerluyder comparanten vader, moeder en schoonvader ende schoonmoeder respectieve."

           Hij trouwde Pietertien Pietersdr.

 

4521.  Pietertien Pietersdr, datum/bron: 20.07.2003 NL1950k359.[295]

 

4522.  Abraham Heyndricx 't Hoertje, gedoopt 02.12.1593 in Ridderkerk, ovl. voor 07.11.1653, datum/bron: 20.09.2003 OGLp110, Mol.[296],[297]  Hij trouwde Janneken Joosten Tuck, getrouwd 1616 in Ridderkerk.

 

4523.  Janneken Joosten Tuck, gedoopt 04.12.1597 in Ridderkerk, ovl. 11.1653/23.05.1665, datum/bron: 19.07.2003 OGLp110, Mol.[298],[299]

 

4528.  Cornelis Ariens Snayer, ook bekend als Cornelis Aerds Snayer, geb. ca. 1613 in Cillaershoek, ovl. voor 1689, datum/bron: 26.09.2003 SG306, Mol, SG782,[300],[301],[302]

           j.m. van Cillaarshoek in 1639. Hij is kerkmeester 's-Gravendeel 1678. Cornelis Ariens Snaijer is 10.07.1671 voogd over de kinderen van Pieter Ariens Snaaijer (was gehuwd met Maertie Jans Cooijman) en de kinderen van Jan Pieters Snaaijer (was gehuwd met Maaijke Adriaans). Woont 1681 in Nieuw-Bonaventura.

           Hij trouwde Annegi Aerde (Bisdom), getrouwd 22.05.1639 in Puttershoek (otr. 30.04).

 

4529.  Annegi Aerde (Bisdom), geb. in Puttershoek, datum/bron: 27.07.2003 Mol, SG782.[303],[304]

           j.d. won. te Puttershoek. Notarieel 's-Gravendeel 1681: Zij maken elkaar erfgenaam. Voogden voor hem zijn broer Arien en voor haar, haar neef Reijnier Gilisse.

 

4530.  Teunis Jacobs Coppen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 17.07.2007 Gjab, Mol, OV2007p113,[305],[306],[307] Hij trouwde Barber Aerts (Smit).

 

4531.  Barber Aerts (Smit), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 17.07.2007 GJab, Mol, OV2007p113,[308],[309],[310]

 

4536.  Pieter Bastiaens Maeskant, ovl. 1671/28.08.1676, datum/bron: 24.09.2003 SG125.[311]

           Woont te Strijen. Trouwt (2) Teuntje Arijens. Mijnsheerenland 13.06.1669: Pieter Bastiaansz Maaskant, bouman onder den dorpe van Strien verkoopt aan zijn broer Oth Maaskant te Mijnsheerenland zaailand gelegen onder Mijnsheerenland. Hij huurt in 1671 land in 't land van Esch. Hij testeert met Teuntje Arijens 15.04.1668 te Mijnsheerenland, de man is ziek. Er wordt gelegeerd aan Aert, voorzoon van Pieter Maeskant, 150 Car. gld, ook de andere en de nog te komen kinderen elk 150 Car. gld. [Pieters broer Christiaan was secretaris van Mijnsheerenland van Moerkerken en van Goidschalxoord].

           Hij trouwde Marigje Aerts.

 

4537.  Marigje Aerts, ovl. voor 19.04.1654, datum/bron: 26.06.2003 SG125.[312]

 

4544.  Frans Leenderts Kooijman, geb. ca. 1565, ovl. ca. 1640 in Barendrecht, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[313]

           Landbouwer, woonde te Oost-Barendrecht.

           Hij trouwde Maartgen Jansdr, getrouwd 10.05.1592 in Rijsoord.

 

4545.  Maartgen Jansdr, geb. ca. 1570 in Rijsoord, ovl. voor 1650 in Barendrecht, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[314]

 

4546.  Pieter Huygensz van der Linde, geb. ca. 1573, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[315]

           Woonde te Groote Lindt.

           Hij trouwde NN.

 

4547.  NN.

 

4552.  Arie de Jong, geb. voor 1587 in Heerjansdam, datum/bron: 08.10.2003 FamS.[316]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

4556.  Anthonis Pleunsz (van der Waal), ook bekend als Teunis Pleunen, datum/bron: 27.05.2003 SMu, PromIIp167.[317],[318]

 

4558.  Adriaen Adriaensz den Ouden, ook bekend als Arien, datum/bron: 14.05.2003 SMu, SG893, SG207, NL1968k191,[319],[320],[321],[322]

           Schepen van de Group. Adriaen Adriaensz den Ouden maakt watergangen schoon in de Polder Westmaase Nieuwland 1625/65, moet gedeeltelijk zijn gelijknamige zoon betreffen.Bij de huwelijkse voorwaarden van Adriaen Adriaens den Ouden, schepen in de Groupe, met Soetgen Willems, zijn getuigen zijn ooms Johan Lodewijcxs van Driel, schepen van Westmaas, Ploen Lodewycxs van Driel, Cornelis Cornelisz. van Schoor en zijn zwager Cornelis Claesz. Melckert. Haar stiefvader is Harm Dircks en haar broeders zijn Cornelis Aerts en Lenert Aerts.

           Hij trouwde Soetje Willems (Ketting), getrouwd 12.09.1616.

 

4559.  Soetje Willems (Ketting), geb. ca. 1595, begraven 25.02.1662 in Mijnsheerenland (in de kerk, f 6.10.0), datum/bron: 12.09.2003 SMu, SG893, 3vDp280, SMH,[323],[324],[325],[326] (zie info 145).

           Trouwt (2) Cornelis Jans van Cralingen, ovl. voor 25.04.1643. Soetje Willems, weduwe van Cornelis Jans van Cralingen, geass. door Cornelis Aerts van der Wael, haar broeder van halver bedde, en Dirck Hermens van Dijck, mede haar broeder van halver bedde, treft boedelscheiding met haar 4 kinderen, Westmaas 25.04.1643. Soetje Willems vermeld 16.05.1645 bij de huwelijkse voorwaarden van haar zoon Arien Ariens den Ouden met Lijsbeth Ariens. Ze verklaart 14.01.1650 dat ze in mei 1645 aan haar zoon overgegeven heeft een hofstede met bruikwaar van omtrent 27-28 mergen, gelegen int Maesse Niewelant en 5 mergen onder Moerkerken. Arien Ariensz heeft betaald 4000 Car gld, verder jaarlijks een zak tarwe en een biggetje aan zijn moeder, wat ook gebeurd is.

 

4560.  Jan Gijsbertsz van den Broeck, ook bekend als Jan Nugteren, gedoopt 27.03.1611 in Ridderkerk, ovl. 01.12.1699 in Ridderkerk (impost pro deo), datum/bron: 20.05.2003 GNu.[327]

           Vermeld als weduwnaar wonende te Heerjansdam 1644, als weduwnaar wonende onder Rijsoord 1658. Sedert 1647 boer aan de Drogen(waal)dijk / Pruimendijk onder Ridderkerk. Hij was eerder getrouwd (1) Rijsoord 06.11.1639 met Jobje Willemsdr. Hij trouwde later (3) te Rijsoord 24.03.1658 met met Gertien Teunis, weduwe van Jan Vincken. Jan trouwt (4) 22.07.1674 te Rijsoord met Zijgje Segers, weduwe van Dirck Dircksz  Boer, ovl. Ridderkerk 18.07.1710.

           Hij trouwde Neeltje Adriaansdr Nugteren, getrouwd 16.10.1644 in Ridderkerk.

 

4561.  Neeltje Adriaansdr Nugteren, gedoopt 10.01.1616, ovl. na 1664 in Ridderkerk, datum/bron: 20.05.2003 GNu.[328]

           Haar kinderen nemen de naam Nugteren aan.

 

4562.  Leendert Pieterse Hupse, datum/bron: 17.05.2003 GNu.[329]  Hij trouwde Marijcken Ariens.

 

4563.  Marijcken Ariens, datum/bron: 17.05.2003 GNu.[330]

 

4576.  Willem Pieters Visser, geb. 1599 in Ridderkerk, datum/bron: 20.05.2003 JH.[331]

 

4578.  Pieter Meeuesse, datum/bron: 07.06.2003 GVis.[332]  Hij trouwde Leentge Bastiaense.

 

4579.  Leentge Bastiaense, datum/bron: 07.06.2003 GVis.[333]

 

4588.  Mels Jansz van Cronenburch, ook bekend als Melchior, geb. ca. 1595 in Heerjansdam*, ovl. na maart 1662, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p191, PromXVIIp183, JOU1975p192, 3vDp395, DJV-Ip22,[334],[335],[336],[337],[338]

           j.g. van Heerjansdam 1618, schipper, woont op de Develsluis te Heerjansdam, waar hij sluiswachter is. Bezat grienden bij Kleine Lindt en een huis aldaar bij de Devel. Trouwt (2) Zwijndrecht 05.11.1651 met Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr. van Dordrecht, wed. van Cornelis Cornelisz., scheepstimmerman, ovl voor 26.12.1658. Trouwt (3) Heerjansdam 26.12.1658 Neeltien Ariensdr.

           Hij trouwde Trijntje Cornelisdr van den Bongaert, ook bekend als Catharina, getrouwd 28.06.1618 in Utrecht (Herv. kerk).

 

4589.  Trijntje Cornelisdr van den Bongaert, ook bekend als Catharina, geb. in Utrecht, ovl. na 04.08.1641 in Heerjansdam, datum/bron: 10.06.2003 GN1992p191, JOU1975p192, PromXVIIp183,[339],[340],[341]

           j.d. van Utrecht, won. in de Donckerstraat 1618. Kinderen: Cornelia, Steven, Maijcke, Jan, Cornelis en Sophia.

 

4592.  Claes Dirckzen Smouter, datum/bron: 14.05.2003 GSm.[342]

           [Voor de betekenis van de naam Smouter moet men wellicht denken aan het woord smouten, invetten: het invetten van gewassen en gedroogde textielvezels, zoals bv. schapenwol, met dun vloeibare oliën].[343]

           Hij trouwde NN.

 

4593.  NN, datum/bron: 14.05.2003 GSm.[344]

 

4594.  Pieter Cornelis, datum/bron: 08.10.2003 OV2000p311.[345]  Hij trouwde Pietertien Jans.

 

4595.  Pietertien Jans, datum/bron: 08.10.2003 OV2000p311.[346]

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

 http://home.hetnet.nl/~ooms51/WPNVerduijn03.jpg

Verduijn

 

Dit wapen voerde de familie Verduijn te Charlois. Het is bewaard gebleven, ingebeiteld

op de grafzerk van Wouter Hendricksz Verduijn, ovl. 1626, in de kerk van Charlois.

Ook is het wapen als gebeiteld reliëf met andere familiewapens op de kerktoren te zien.

 

Zie kwartier 4126. Bronnen: Ons Voorgeslacht 1962; P. Ooms, Genealogie Verduijn.

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Mr. G. VAN NIEKERKEN, KWARTIERSTAAT JAN VAN DER TAS, Correcties en aanvullingen (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 17-21).

[3]  C. HOEK, BEZITTINGEN VAN DE ABDIJ VAN EGMOND TE MAASLAND (Ons Voorgeslacht 1989, blz. 503-515).

[4]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[5]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[6]   A. VAN DER MAREL, Nog eens Van Meden en Van Merler, De Haagse familie Van Maerle (De Nederlandsche Leeuw 1954, kol. 60-68).

[7]  Nederlandsche Leeuw, 1 3 9 3, A PRIL 1. A KTE VAN VERKOOP........GENAAMD HET SLOP, MET DE RENTEN DAAR VAN (De Nederlandsche Leeuw 1911, kol. 275-276).

[8]  Dr. L. M. G. KOOPERBERG, Jan van Naaldwíjk en zijn geslacht (De Navorscher 1941/42).

[9]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[10]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[11]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[12]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[13]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[14]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[15]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[16]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[17]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[18]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[19]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[20]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[21]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[22]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[23]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[24]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[25]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[26]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[27]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[28]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[29]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[30]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[31]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[32]  E. G. Verschoor, BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS, volgens de rekeningen der kerkmeesters, 1583-1662 (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 149-180, 181-204).

[33]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[34]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[35]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[36]  E. G. Verschoor, BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS, volgens de rekeningen der kerkmeesters, 1583-1662 (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 149-180, 181-204).

[37]  K. J, SLIJKERMAN, VAN GELDER/JOPPEN (O.V. nr. 276, 281 en 287) (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 379-380).

[38]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[39]  Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERDUYN, EEN VOORLOPIG OVERZICHT (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 368-383).

[40]  C. Hoek, GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN UIT DE KERK TE CHARLOIS (Ons Voorgeslacht 1962, blz. 109-118).

[41]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[42]  Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERDUYN, EEN VOORLOPIG OVERZICHT (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 368-383).

[43]  C. Hoek, GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN UIT DE KERK TE CHARLOIS (Ons Voorgeslacht 1962, blz. 109-118).

[44]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[45]  Ed. G. Verschoor, FAMILIEWAPENS VERSCHOOR EN OOSTHOEK TE CHARLOIS (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 177-183).

[46]  G.A. Klein, Genealogie van Huijbert Dingemans (http://sites.google.com/site/kleingenea/home), Gegevens per email gekregen, met een artikeltje van Mr. J.L Rijndorp uit GTMWB  jrg. 1993, blz. 125.

[47]  G.A. Klein, Genealogie van Huijbert Dingemans (http://sites.google.com/site/kleingenea/home), Gegevens per email gekregen, met een artikeltje van Mr. J.L Rijndorp uit GTMWB  jrg. 1993, blz. 125.

[48]  Arjen Dijksman, Stamboom Dijksman-de Boer (Geneanet).

[49]  Arjen Dijksman, Stamboom Dijksman-de Boer (Geneanet).

[50]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[51]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[52]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[53]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[54]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[55]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[56]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[57]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[58]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[59]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[60]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[61]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[62]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[63]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[64]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[65]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[66]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[67]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[68]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[69]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[70]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[71]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[72]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[73]  A.G. Voordendag en H. Kwakernaat, DE GRAVEN IN DE GROTE OF SINT LAMBERTUSKERK TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 418-424).

[74]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[75]  A.G. Voordendag en H. Kwakernaat, DE GRAVEN IN DE GROTE OF SINT LAMBERTUSKERK TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 418-424).

[76]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[77]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[78]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[79]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[80]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[81]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[82]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[83]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[84]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[85]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[86]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[87]  NN, Genealogie Bestbreurtje (SMH Streekgenealogie SG1036).

[88]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[89]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[90]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[91]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[92]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[93]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[94]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[95]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[96]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[97]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[98]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[99]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[100]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[101]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[102]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[103]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[104]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[105]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[106]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[107]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[108]  A.B. den Haan, Soet(e)man (antwoord op een vraag) (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 438-439).

[109]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[110]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[111]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[112]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[113]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[114]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[115]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[116]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[117]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[118]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[119]  Herweijer, Kwartierstaat Jannigje van Prooyen (http://members.home.nl/herweijer/).

[120]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[121]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[122]  Herweijer, Kwartierstaat Jannigje van Prooyen (http://members.home.nl/herweijer/).

[123]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[124]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[125]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[126]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[127]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[128]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[129]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[130]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[131]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[132]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[133]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[134]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[135]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[136]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[137]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[138]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[139]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[140]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[141]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[142]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[143]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[144]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[145]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[146]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[147]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[148]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[149]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[150]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[151]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[152]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[153]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[154]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[155]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[156]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[157]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[158]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[159]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[160]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[161]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[162]  K.J. Slijkerman, Een geslacht met de naamdragers Molenaer en (de) Visser uit Maasdam (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 361-384).

[163]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[164]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[165]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[166]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[167]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[168]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[169]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[170]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[171]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[172]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[173]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[174]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[175]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[176]  Oud Rechterlijk Archief Maasdam (Page Molema, http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm).

[177]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[178]  Oud Rechterlijk Archief Maasdam (Page Molema, http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm).

[179]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[180]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[181]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[182]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[183]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[184]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[185]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[186]  J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Kwartierstaat van Eis-van der Waals (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-126).

[187]  J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Kwartierstaat van Eis-van der Waals (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-126).

[188]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[189]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[190]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[191]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[192]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[193]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[194]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[195]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[196]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[197]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[198]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[199]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[200]  Drs. J. van VEELEN, NAEM - REGISTER DER LEDEMATEN WELKE IN BARENDRECHT EN CARNISSE TOT DE GEMEINSCHAP DES H. AVONDMAELS BEHOOREN (Ons Voorgeslacht  1982, blz. 465-471).

[201]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[202]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[203]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[204]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[205]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[206]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[207]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[208]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[209]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[210]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[211]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[212]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[213]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[214]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[215]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[216]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[217]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[218]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[219]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[220]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[221]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[222]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[223]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[224]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[225]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[226]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[227]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[228]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[229]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[230]  Willeke Molema, Stamreeks Kaptein, Cappetein, Capitein alias Boerin (Genealogie Hoeksche Waard, http://home.hccnet.nl/p.molema/kaptein.htm).

[231]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[232]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[233]  T.J.L. de Haan, Kwartierstaat de Haan-de Koning, aanvullingen, verbeteringen (Prometheus XVI (2001), blz. 282-358).

[234]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[235]  Willeke Molema, Stamreeks Kaptein, Cappetein, Capitein alias Boerin (Genealogie Hoeksche Waard, http://home.hccnet.nl/p.molema/kaptein.htm).

[236]  Willeke Molema, Stamreeks Kaptein, Cappetein, Capitein alias Boerin (Genealogie Hoeksche Waard, http://home.hccnet.nl/p.molema/kaptein.htm).

[237]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[238]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[239]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[240]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[241]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[242]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[243]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ALERT YMANTSZ. UIT GROOTE LINDT MET DE TAK (VAN DER) MUGGE (MUGH) TE ZWIJNDERECHT (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43).

[244]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[245]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[246]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[247]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[248]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[249]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[250]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[251]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[252]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[253]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[254]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[255]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[256]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[257]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[258]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[259]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[260]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[261]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[262]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[263]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[264]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[265]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[266]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[267]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[268]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[269]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[270]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[271]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[272]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[273]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[274]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[275]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[276]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[277]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[278]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[279]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[280]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[281]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[282]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[283]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[284]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[285]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[286]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[287]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[288]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[289]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[290]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[291]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[292]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[293]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[294]  IR. C. M. R. DAVIDSON, Vroeg in de Wey (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 359-360).

[295]  IR. C. M. R. DAVIDSON, Vroeg in de Wey (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 359-360).

[296]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[297]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[298]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[299]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[300]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[301]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[302]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[303]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[304]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[305]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[306]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[307]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[308]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[309]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[310]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[311]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[312]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[313]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[314]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[315]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[316]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[317]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[318]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[319]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[320]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[321]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[322]  IDR. J. MAC LEAN, Het geslacht van Johan Lodewijksz. van Driel, ambachtsheer van Piershil 1611 - 1615 (De Nederlandsche Leeuw 1968, kol 190-194).

[323]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[324]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[325]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[326]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[327]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[328]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[329]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[330]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[331]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[332]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[333]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[334]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[335]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[336]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[337]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[338]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[339]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[340]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[341]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[342]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[343]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[344]  Astrid Dijkgraaf, Genealogie Smouter (http://www.geocities.com/RainForest/7109/smouter.htm).

[345]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[346]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).