Gen 13c  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image005

bron: Wikimedia

 

bij kwartier 6496:

Gerrit Bicker (1554-1606), een bekend lid van de Amsterdamse familie Bicker, waarvoor

Cornelis Willemsz, stamvader van de Middelkoopse Bickers, in 1585 als gemachtigde optrad. 

Gerrit was burgemeester van Amsterdam en één der oprichters van de V.O.C. Hoe de relatie

tussen de Amsterdamse Bickers en die uit Middelkoop precies was, is echter niet duidelijk.

 

 

 

Generatie 13c

 

 

 

5120.  Hendrik (van) Munster*, geb. ca. 1560, datum/bron: 12.10.2003 MONp32, bhic.[1],[2]

           Waarschijnlijke stamvader van het geslacht Monster. Twee zonen treffen we aanvankelijk in de omgeving van Aalst (Bommelerwaard) en later in Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard aan. Dit alles in de roerige tijden van de 80-jarige oorlog. [Van zijn zoon Jan Henricxs Munster vinden we In het nabije Alem een generatie- en naamgenoot Joannes Henrici (van) Munster. Deze laat zijn kinderen in 1611/1615 katholiek dopen. Daar we hen als broers of neven vanwege de naamgeving praktisch kunnen uitsluiten, zouden het achterneven geweest kunnen zijn, wat op een gemeenschappelijke voorvader rond 1500 zou wijzen. Een aanwijzing dat de familie vermoedelijk al voor de reformatie in dit gebied woonde.][3]

 

5124.  Leijns NN, geb. ca, 1550/60, datum/bron: 10.07.2023 bhic.[4]

 

5126.  Jan Goossens, ovl. voor 1618, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[5]

           Jan Goossens zaliger wordt in de akte van 9-5-1618 vermeld als eerste man van Rutken, zie bij zijn dochter Henrisken Jan Goossensdr.

           Hij trouwde Rutken.

 

5127.  Rutken, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[6]

           Trouwt (2) voor 9.5.1618 met Jacob Hermens. Zie bij haar dochter Henrisken.

 

5128.  Matthijs Maertensz, geb. ca. 1505/15, ovl. na 03.04.1571, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p172.[7]

           Boer te Sint Antoniepolder, schepen 1544, schout van Sint Antoniepolder 1557, 1560, 1562, 1564. Vermeld als landgebruiker,  o.a. 1543 te SAP 1543 18 morgen binnendijks en 3 morgen buitendijks land. In 1544 te Strijen 35 morgen, 1553/57 te Westmaas 3 morgen. Zijn huis wordt in 1543, 1557 en 1561 aangeslagen in de hoogste categorie.

           Hij trouwde Digna (Yngetje) Adriaen Yemansdr, getrouwd voor 18.02.1558.

 

5129.  Digna (Yngetje) Adriaen Yemansdr, ovl. na 27.05.1563, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p172.[8]

 

5132.  Joost NN, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p62.[9],[10]

           Stamvader van het geslacht Stooker, een van de oudste families te 's-Gravendeel. De kinderen van zijn zoon Arie Joosten nemen de naam Haverboer en 't Jong aan.

           Hij trouwde Annigje* NN.

 

5133.  Annigje* NN, datum/bron: 17.07.2003 Mol.[11]

 

5134.  Bastiaan Joosten, datum/bron: 18.07.2003 Mol, OV2021p63.[12],[13]

           Bastiaan Joosten assisteert op 15 juni 1617 zijn dochter Willemken Bastiaens, weduwe van Pieter Joosten, bij het sluiten van een akkoord met Pieter Pieters, haar meerderjarige zoon en diens oom Arie Joosten die voogd is over de vijf onmondige weeskinderen van Willemken.

           Hij trouwde NN.

 

5135.  NN, datum/bron: 18.07.2003 Mol.[14]

 

5152.  Cornelis Bastiaens Bestebroer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Bestebreur, ovl. voor 24.10.1664, datum/bron: 10.06.2003 PromXVIIp47.[15]  Hij trouwde Arjaenken Cornelis Bestebreur, getrouwd 22.10.1610 in Maasdam*.

 

5153.  Arjaenken Cornelis Bestebreur, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 24.10.1664 in Maasdam*, datum/bron: 08.10.2003 Prom.XVIIp47, DHW.[16],[17]

 

5170.  Jan Thonisz Roos, ook bekend als Snijder, geb. ca. 1587 in (in 1627 is Jan Tonisz ca. 40 jr), ovl. 1629/16.09.1632, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177, Mol, OV2019p236,[18],[19],[20]

           Kleermaker "snijder" te Sint Anthoniepolder. Waert inde Swaen 1619/28. Als pachter van het veer genoemd.

           Hij trouwde Marijke Adriaendr Kieboom, ook bekend als Maertje, Marichie, Mayke.

 

5171.  Marijke Adriaendr Kieboom, ook bekend als Maertje, Marichie, Mayke, geb. ca. 1590, ovl. 11.1669/24.04.1670, datum/bron: 28.05.2003 PromIIp177, Mol, OV2019p236,[21],[22],[23]

           Waardin St Anthoniepolder ca 1630/40. Ontvangt geld over verteringen uit de rekening " tot wering van de vagebonden" over de jaren 1630 en 1631. Testeert o.a. op 01.12.1668. Prelegeert Annichie, Teuntje, Maria en Adrijaen Jans, alle vier haar kinderen huisraad en inboedel uitgezonderd Pieter Meeuwis haar beste bed, hoofdpeluw, twee hoofdkussens en twee van de beste dekens. Aan Maaike Meeuwis de tinnen ondersteek met de tinnen fles die men aan de voeten zet. Ook aan Pieter en Maijke de kinderen van haar dochter Maria voor haar trouwe diensten f. 300.-. Terstond na haar dood uit te reiken uit haar gerede goederen. Het gezin woonde aan de Polderdijk nr 63 te Sint Anthoniepolder.

 

5176.  Pieter Teunisse (Hartichsveld), ovl. voor 08.10.1636, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177, OV1955p61.[24],[25]

           Timmerman te Puttershoek.

           Hij trouwde Geertje Jans.

 

5177.  Geertje Jans, ovl. na 14.10.1640, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177, OV1955p61.[26],[27]

 

5178.  Ingen Ariens, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177.[28]

           j.m. van de Blaeck 1616. Huwt (1) te Heinenoord sept. 1616 met Lijsbeth Leenderts.

           Hij trouwde Lijsbeth Cornelis, getrouwd 16.08.1620 in Heinenoord.

 

5179.  Lijsbeth Cornelis, ovl. na 29.05.1659, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177.[29]

           j.d. van Puttershoek 1620. Huwt (2) met Jacob Jans van den Hoek.

 

5180.  Jan Aertsz Barendrecht, geb. ca. 1565, ovl. 02.1651/4.11.1652 in Carnisse*, datum/bron: 27.05.2003 GN1989p4, PromIIp127.[30],[31]

           Landbouwer te Carnisse. In 1649 blijken Jan en zijn kinderen de naam Barendregt te voeren, als ze te Dordrecht testeren op hun kinderen Aert en Lijntgen. Hun zoon Cornelis blijkt reeds overleden te zijn. Aert zal de boerderij uit hun boedel toebedeeld moeten krijgen en indien hij voordien zonder nakomelingschap zou komen te overlijden, zal zijn part in de boedel komen aan de nakomelingen van zijn broer Cornelis en zijn zuster Lijntgen. Tot voogden en beheerders van hun boedel benoemen de testateurs de heer Blasius van Haarlem en Leenert Willemsz Veerman. Eerstgenoemde voogd is een telg van een Dordtse regentenfamilie en ongetwijfeld identiek met de gelijknamige schout van Puttershoek van 1646/48.  Uit deze akte valt op te maken dat de echtelieden behoorden tot de rijke boerenstand.

           Hij trouwde Maeijcken Pietersdr, ook bekend als Maritge, getrouwd voor 1600.

 

5181.  Maeijcken Pietersdr, ook bekend als Maritge, ovl. 09.1653/12.05.1654 in Carnisse, datum/bron: 27.05.2003 GN1989p4, PromIIp127.[32],[33]

           Het laatste levensteken van de weduwe van Jan Aertsz dateert van 02.09.1653. Op deze datum testeert zij te Rotterdam als Marrichie Pieters, wed. van Jan Aertsz wonende in West-Barendrecht, op haar dochter Lijntgen Jans, getrouwd met Hendrick Corn. Binnedijck, op haar zoon Aert Jansz en op de kinderen van haar overleden zoon Corn. Jansz. Het erfdeel van deze kinderen zal moeten worden gebruikt voor hun opvoeding en niet tot afbetaling van de schulden van hun overleden vader. Tot voogden over deze kinderen benoemt zij haar ,,cousijn" Jan Cors Schep, notaris te Vlaardingen, en haar ,,buijrman en vrundt" Claes Coenen.

 

5182.  Herman van Nuijssenburg, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177, SG365.[34],[35]  Hij trouwde NN.

 

5183.  NN, datum/bron: 27.05.2003 SG365.[36]

 

5216.  Cornelis Cornelisz (de) Borst, ovl. 09.05.1626 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p37, OV1987p735.[37],[38]

           Wonende te Capelle a/d IJssel, kreeg in 1596 land van zijn moeder, verkocht aan zijn zwager land in 1591. Vermeld in de verponding van 1600 met een eigen huis met 1 schoorsteen. Gebruikte volgens het morgenboek 1608 7 morgen 1 hond land, dito in 1624.

           Hij trouwde Maertge Pietersdr Besemer.

 

5217.  Maertge Pietersdr Besemer, begraven 10.05.1641 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 04.10.2003 OV1987p734, KRON1993p38.[39],[40]

           Zij huwde (2) met Pieter Maertensz. Zij huwde (3) met Gerrit Aertsz. Zij regelde de weesboedel vermeld in de verponding van 1629. Zij maakte met haar kinderen in 1631 boedelscheiding.

 

5218.  Fop Luijten, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p38.[41]

 

5232.  Floris Adriaensz, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p185.[42]

           Woonde in de Stormpolder. Na het overlijden van zijn broer Adriaen (schout van de Stormpolder) wordt hij beleend met een morgen leenland, welke later weer overgaat op zijn zuster Trijntje.

           Hij trouwde Duyffgen Cornelisdr.

 

5233.  Duyffgen Cornelisdr, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p185.[43]

 

5234.  Herbert NN, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p186.[44]  Hij trouwde Haesgen Luyte.

 

5235.  Haesgen Luyte, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p186.[45]

 

5240.  Adriaen Willemsz Schoonder*, ook bekend als Adriaen Willemsz de Oude, begraven 18.08.1618 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 23.01.2016 JB.[46]

           Bergschenhoek, 8-1-1653: Isaacq Cornelisz. Thoen en Jan Cornelisz. Schoonder, won. tot 7huijsen, geven procratie aan Jan Cornlisz. Locq. Bergschenhoek, 22-1-1654: Jan Cornelis Schoonder, won. tot 7huijsen, is geld schuldig aan Bastiaen Jansz. Locq, won. in de jurisdictie van 7juijsen.

           Hij trouwde Iefen Cornelis*.

 

5241.  Iefen Cornelis*, begraven 05.03.1604 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 23.01.2016 JB.[47]

 

5280.  Cornelis Andriesse Timmerman, geb. ca. 1560, datum/bron: 14.07.2003 sGDp132, SG463.[48],[49]

           Meerderjarig 04.06.1589. Verkrijgt in 1591 huis te Maasdam uit de ouderlijke boedel. Heemraad te Maasdam 1615/37, kerkmeester 1611, ouderling 1621.

           Hij trouwde Marrigje Bastiaens*.

 

5281.  Marrigje Bastiaens*, datum/bron: 14.07.2003 sGDp132.[50]

           Genoemd 1624. Niet zeker of de kinderen van Cornelis uit dit huwelijk stammen.

 

5284.  Dirck Jansz van der Wier, datum/bron: 11.10.2003 GN1991p446, KHN.[51],[52]

           Woont te Maasdam. Hij is getrouwd ca. 1620 met (2) Grietje Cornelis, ovl. na 1629.

           Hij trouwde Janneke Jacobs.

 

5285.  Janneke Jacobs, datum/bron: 11.10.2003 KHN.[53]

 

5286.  Floris Huijgensz (Molenaer), ook bekend als Fleuris, geb. ca. 1560, ovl. na 25.02.1628, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131, SG463, OV2012p362,[54],[55],[56]

           Molenaar van de Polderschen watermolen in de Sint Anthoniepolder te Maasdam 1604. 08, 09, heiligegeest-armmeester 1615. Floris wordt vermeld in 1585, wordt voogd gesteld over minderjarige kinderen in 1591 en wordt in 1610 "ernstelijck vermaent" door de kerkeraad omdat hij niet naar de kerk en naar het avondmaal gaat. In 1615 "is bij den Kerckenraet besloten, dat den Diaken soude uijtreijcken in handen van Fleuris Huigen de somma van f 5 van wegen een arme vrouwe, de welcke in zijn huis van kinde beviel, dewelke sij, volgens der aert der Liefde alle hulpe hebben bewesen".[57]

           Hij trouwde (1) Ploontje Andriesdr (Timmerman), ook bekend als Ploentge, getrouwd voor 09.02.1591.

           Hij trouwde (2) Adriaantje Dirks, getrouwd voor ca.1610.

 

5287.  Adriaantje Dirks, geb. ca. 1583,[58] datum/bron: 14.07.2003 SG463.[59]

 

5300.  Arie Joosten (Stooker), ovl. 10.1619/04.05.1624 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p64.[60],[61]

           Schepen van 's-Gravendeel 1596/97 en 1616/19. Arie Joosten komt niet voor met een achternaam; zijn nazaten voeren de namen Haverboer en ’t Jong (’t Jonck). Hij maakte testament met Maergen Ariens op 25 okt 1619 te 's-Gravendeel. Hij is ziek en zij gezond. Ze maken elkaar erfgenaam. Zijn erfgenamen verkopen in 1624 land in Nieuw Bonaventura, dat hun vader Arie Joosten had gekocht van ds. Godefridus Udemans.

           Hij trouwde Maergen Ariens.

 

5301.  Maergen Ariens, ovl. na 25.10.1619, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p65.[62],[63]

 

5302.  Arie NN, geb. ca. 1570 in Streefkerk*, datum/bron: 17.07.2003 KRij.[64]

 

5344.  Cornelis Andriesse Timmerman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1560, datum/bron: 14.07.2003 sGDp132, SG463.[65],[66]  Hij trouwde Marrigje Bastiaens*.

 

5345.  Marrigje Bastiaens*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 14.07.2003 sGDp132.[67]

 

5346.  Aalbrecht Aarts Crayesteyn, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[68]  Hij trouwde Machteld Corsse.

 

5347.  Machteld Corsse, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[69]

 

5364.  Dirk Ariens van Ridderkerck, ook bekend als Reijerkerck, geb. ca 1575, datum/bron: 17.02.2008 CR.[70]

 

5366.  Pieter Teeuwse Velthoen, datum/bron: 17.02.2008 CR.[71]  Hij trouwde Ploontgen Cornelis.

 

5367.  Ploontgen Cornelis, datum/bron: 17.02.2008 CR.[72]

 

5368.  Bastiaan Jacobs Vlasblom, datum/bron: 19.07.2003 sGDp129.[73]  Hij trouwde Pietertje Hendricks.

 

5369.  Pietertje Hendricks, datum/bron: 19.07.2003 sGDp129.[74]

 

5370.  Rochus Jans Visser, geb. 1595/1600 in 's-Gravendeel, ovl. voor 20.02.1653 in 's-Gravendeel, datum/bron: 21.05.2003 SMH, sGDp128.[75],[76]

           Visser, koopt 1638 een nieuwe schuit te Zwijndrecht, genoemd te 's-Gravendeel  in 1651, 53, zijn vrouw is dan koopster op veilingen. In 1656 heeft zijn weduwe Annigje Stoffels burendingdag ter zake van de erfenis van haar man. Trouwde (1) ca. 1628 met Leentge Pieters Verdonck.

           Hij trouwde Annigje Stoffels, getrouwd ca. 1636.

 

5371.  Annigje Stoffels, geb. ca. 1610, ovl. kort na 14.11.1678, datum/bron: 21.05.2003 SMH, sGDp129.[77],[78]

           Ze testeert 31.11.1641. Zij trouwde ca. 1670 met Lieven Isaacks van der Stichel.

 

5384.  Commer Hendricxz Brievingh, geb. ca. 1555, ovl. 11.1599/29.01.1603, datum/bron: 22.06.2008 DLdB, GN2008p462, OV2016p300,[79],[80],[81]

           De naam Brievingh (die uitgestorven is) wordt het eerst vermeld in 1596, als Commer 3 1/2 morgen land koopt (en 5 dagen later weer verkoopt) in Waardhuizen onder Almkerk, gemeen liggend in 5 morgen met hemzelf. In een acte van 08.06.1647 eisen de kinderen van zijn dochter Adriaentgen 1/5 part uit 1/6 part van een huis en land te Uppel (onder Almkerk). Commer en Pleunken hebben zeer waarschijnlijk 6 kinderen gehad, waarvan er één naderhand uitgekocht is. Het zijn Anthonis, Adriaentgen, Hendrick 1, Hendrick 2, Abraham en Willemken. Hendrick 1 trouwde met Saerken Ariens, Hendrik 2 met Neeltje Dircks.

           Hij trouwde Pleunken Hendrikcx.

 

5385.  Pleunken Hendrikcx, ovl. voor 05.06.1619, datum/bron: 30.08.2004 DLdB, OV2016p300.[82],[83]

 

5464.  Baerthout Pietersen Sterck, geb. ca. 1580 in Gouda*, datum/bron: 25.07.2003 GVB.[84]

           Bij ondertrouw 24.04.1611 te Dordrecht: van Gouda, schuitvoerder, woonen hier in 't Torenstraetje.

           Hij trouwde Aeltien Tijsz Pietersdr, getrouwd 08.05.1611 in Dordrecht.

 

5465.  Aeltien Tijsz Pietersdr, datum/bron: 25.07.2003 GVB.[85]

           Bij ondertrouw 24.04.1611: van Dordrecht, wonende alhier in 't Torenstraetje.

 

5504.  Michiel Lenaertsz, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[86]

           Lidmaat in Barendrecht 1610, borg in 1620. Aangeslagen voor een huis in 1632, vermoedelijk aan de Hordijk in Oost-Barendrecht.

           Hij trouwde Willemke Jans, getrouwd voor 1606.

 

5505.  Willemke Jans, datum/bron: 14.07.2003 GN1993p577.[87]

           Wonende te Barendrecht.

 

5506.  Ingen Hendricksz, datum/bron: 01.01.2009 Mol.[88]  Hij trouwde Bastiaantje Bastiaansdr.

 

5507.  Bastiaantje Bastiaansdr, datum/bron: 01.01.2009 Mol.[89]

 

5512.  Abraham Heyndricx 't Hoertje, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) gedoopt 02.12.1593 in Ridderkerk, ovl. voor 07.11.1653, datum/bron: 20.09.2003 OGLp110, Mol.[90],[91]  Hij trouwde Janneken Joosten Tuck, getrouwd 1616 in Ridderkerk.

 

5513.  Janneken Joosten Tuck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) gedoopt 04.12.1597 in Ridderkerk, ovl. 11.1653/23.05.1665, datum/bron: 19.07.2003 OGLp110, Mol.[92],[93]

 

5514.  Jasper Claesz, geb. ca. 1600 in Hendrik Ido Ambacht*, ovl. voor 05.01.1651 in Strijen*, datum/bron: 14.03.2007 CRAp128.[94]

           05.01.1651: verdeling van de nagelaten boedel van Jasper Claesz. en Neeltje Crijnen, gerechtigd zijn hun dochters Lijntje Jaspers en Neeltje Jaspers, alsmede Joris Gerrits en Hendrikje Gerrits.

           Hij trouwde Neeltje Crijnen.

 

5515.  Neeltje Crijnen, datum/bron: 14.03.2007 CRAp128.[95]

 

5516.  Mels Jans Aertoom, ook bekend als Mels Schipper, geb. 1608 in 's-Gravendeel, begraven 19.01.1651 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 GN1982p6, GN2006p77.[96],[97]

           Schipper te 's-Gravendeel. Trouwt (1) Maergen Ariensdr. Mels vervoerde bier en wijn van Dordrecht naar ‘s-Gravendeel. Hij woonde eerst aan de Zuid Voorstraat, na 1635 in het huis van zijn vader aan de Noord Voorstraat en na 1649 in de Langestraat, waar Lijsbeth, zijn weduwe, na zijn dood als herbergierster de kost verdiende.

           Hij trouwde Lijsbeth Coenen (in 't Veld), getrouwd voor 1645 in 's-Gravendeel.

 

5517.  Lijsbeth Coenen (in 't Veld), geb. ca. 1615 in 's-Gravendeel, ovl. 08.11.1707 in 's-Gravendeel (impost 3 gld), datum/bron: 19.07.2003 GN1982p6, Mol, GN2006p77,[98],[99],[100]

           Als weduwe tapster in de Langestraat te 's-Gravendeel, trouwt (2) ca. 1652 de schepen Jan Aryens Verdonck.

 

5518.  Hendrik Reijnen van der Linden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1590, ovl. 07.1667/26.04.1668, datum/bron: 27.08.2003 KSi, Mol, sGDp51,SG296,[101],[102],[103],[104] Hij trouwde (1) Neeltje Jans Sneep, getrouwd ca. 1618.  Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaans.

 

5519.  Neeltje Bastiaans, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 16.07.2003 Mol.[105]

 

5528.  Jan Pieters Meijdam, ovl. voor 08.06.1647, datum/bron: 16.07.2003 sGDp114.[106]  Hij trouwde Neeltge Ariens van der Giessen.

 

5529.  Neeltge Ariens van der Giessen, geb. ca. 1600, ovl. voor 08.06.1647, datum/bron: 16.07.2003 sGDp114, Mol.[107],[108]

 

5532.  Coenraad Pieters (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[109],[110],[111],[112] Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

5533.  Wijntje Ariens Hordijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[113],[114],[115]

 

5552.  Jacob Cornelis Cleynendorst, ook bekend als Dorst, ovl. ca. 1625, datum/bron: 11.10.2003 ML.[116]

           Wonende te Sint Anthoniepolder. Heeft in 1625 een huisje aldaar.

           Hij trouwde Lijsbeth Cornelis.

 

5553.  Lijsbeth Cornelis, datum/bron: 11.10.2003 ML.[117]

           Wonende te Sint Anthoniepolder. Zij is later hertrouwd te Ridderkerk / S.A.P. in 1627 met Teunis Cleijssen, j.m. van Ridderkerk.

 

5556.  Ghijsbrecht Jansz Steenhouck, geb. ca. 1590 in Westmaas, ovl. na 06.06.1639, datum/bron: 11.10.2003 Mol, SG864, GSH,[118],[119],[120]

           Lijndraaier, wonende te Westmaas. Verricht werkzaamheden in de polder Westmaas-Nieuwland en ontvangt f.10,- voor het repareren en anaerden van enige gemenelandsheulen. Pacht 1633/35 voor 3 jaar de 8e dijck vanaf de Houcxewech tot de Ritselaar voor 5 pond en 10 stuivers, gelegen in de polder Het Oudeland van Strijen. Ontvangt 1640 ontvangt hij geld voor verteringen "ter wering van de vagebonden".

           Hij trouwde Bastiaantje Cornelis (Mijs), getrouwd ca. 1620.

 

5557.  Bastiaantje Cornelis (Mijs), geb. ca. 1595, ovl. 1639 in Westmaas, datum/bron: 11.10.2003 Mol, SG864, GSH,[121],[122],[123]

 

5558.  Gerrit (Polderdijk), datum/bron: 18.05.2010 Mol, 18.05.2010,[124],[125] (zie info 151).  Hij trouwde NN, getrouwd 20.05.1629 in Heinenoord.

 

5559.  NN, ovl. voor 1651, datum/bron: 07.08.2003 Mol, OV2010p182.[126],[127]

 

5592.  Adriaan Gielsz, datum/bron: 14.10.2003 SMH, SG458.[128],[129]

           Van Claeswaal. Aannemer grondwerken polder Westmaas-Nieuwland 1584/88.

           Hij trouwde NN.

 

5593.  NN.

 

5596.  Adriaen Cornelisz van Gempel, ovl. voor 1610 in Barendrecht*, datum/bron: 09.09.2003 PromXIIp339.[130]  Hij trouwde Geertje Lenerts, getrouwd voor 1599.

 

5597.  Geertje Lenerts, ovl. voor 04.12.1644 in Klaaswaal*, datum/bron: 09.09.2003 PromXIIp339.[131]

 

5598.  Claes Louwerens Spruijt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 1647, datum/bron: 24.06.2003 SG661.[132]  Hij trouwde Haesje NN.

 

5599.  Haesje NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 24.06.2003 SG661.[133]

 

5600.  Arij Bastiaan Veugelaer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Adriaan, geb. ca. 1579, ovl. ca. 1652 in Strijen, datum/bron: 24.09.2003 OV2000p71, SG278.[134],[135]  Hij trouwde Jaepje Jacobs.

 

5601.  Jaepje Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1580, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p71, Mol.[136],[137]

 

5602.  Pieter Pietersz Verdonck, geb. ca. 1565, ovl. voor 16.03.1635, datum/bron: 14.04.2004 sGDp125, GVD.[138],[139]

           Landbouwer, schepen van 's-Gravendeel 1599/1632, stedehouder in 1614, 1631, buurmeester in 1621, diaken, ouderling. Zegelt met het wapen Verdonck. Kort na de stichting van 's-Gravendeel wordt Pieter schepen. Daar hij al voor 1600 zegelde en met familienaam werd genoemd, terwijl deze ook in Vlaanderen voorkwam, zou hij vandaar afkomstig kunnen zijn geweest. De boerderij waarop hij woonachtig was, werd door hem gepacht van de burgemeester van Leyden, Willem Paedts. Uit de overdracht van het boerenbedrijf aan zijn zoon op 16.03.1635 blijkt dat er 26 hectare bouwland bij hoorden.

           Hij trouwde Neeltgen Pietersdr, getrouwd ca. 1590.

 

5603.  Neeltgen Pietersdr, ovl. voor 16.02.1647, datum/bron: 25.06.2003 sGDp125.[140]

 

5696.  *Cornelis Dircksz Koorneef, geb. ca. 1560, ovl. ca. 1634, datum/bron: 20.09.2003 DJVp208 /-IIp32, KORp19,[141],[142] (zie info 152).

           Genoemd als weduwnaar uit Poortugaal 1624. Schepen van Poortugaal 1614, 27. Vermoedelijk landbouwer; pachter van land onder Poortugaal van de Karthuisers bij Utrecht / het klooster Nieuwlicht te Bloemendaal. Trouwt (2) 1624 Aerjaentge Dircx, winkelierster te Poortugaal.

           Hij trouwde Lijsbeth Leenderts, getrouwd ca. 1590 in Poortugaal.

 

5697.  Lijsbeth Leenderts, ovl. 1599/1624, datum/bron: 09.07.2003 DJVp208 /-IIp32.[143]

 

5702.  Crijn Willemsz, geb. ca. 1575, ovl. 03.1614/09.06.1621, datum/bron: 27.03.2008 DJVp208 /-III, OV2008p88.[144],[145]

           Woonde te West-Barendrecht. Het echtpaar wordt niet in de transportregisters te West-Barendrecht en Carnisse vermeld, zij hadden waarschijnlijk geen onroerend goed. De doopgetuigen bij de kinderen behoren echter maerkwaardigerwijze tot de welvarende boerenstand. De kinderen waren vrij vroeg wees, waarschijnlijk konden de twee oudsten reeds voor zichtelf zorgen, terwijl de de jongsten waarschijnlijk door de diakonie werden uitbesteed.

           Hij trouwde Neeltge Leenaers, getrouwd voor 30.07.1606 (ca. 1600).

 

5703.  Neeltge Leenaers, ovl. 03.1614/09.06.1621, datum/bron: 27.03.2008 DJVp208 /-III, OV2008p88.[146],[147]

           Belijdenis Barendrecht 1e Pinksterdag 1608, vermeld als lidmaat aldaar 1610 als "Neeltgen Lenaerts huysvrouwe van Crijn Willemsz.". Haar man werd niet als lidmaat gemeld.

 

5704.  Maarten Hoogstad*, datum/bron: 21.07.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon. Mogelijke link: in Vlaardingen is een familie Hoogstad bekend.

 

5706.  Daniel (van Coppenolle), ook bekend als van Coppenhoelen, van Coopenhooll, gedoopt 07.04.1591 in Poortugaal, datum/bron: 26.07.2004 OV1993p203, GKop,[148],[149] (zie info 153).

           Slechts bekend door het patroniem van zijn kinderen Cornelis en Maartje.

           Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1620.

 

5707.  NN, datum/bron: 31.05.2003 GKop.

 

5712.  Cornelis Pleunen (Ploenen), geb. ca. 1566, ovl. 05.02/10.10.1625, datum/bron: 09.06.2003 LEHp18,[150] (zie info 154).

           Boer te Heerjansdam, heemraad 1606/25, stedehouder 1621 van Kleine Lindt, heemraad van Heerjansdam 1619/24, leenman van de grafelijkheid. Hij geldt als de destijds rijkste inwoner van Heerjansdam, uitgezonderd de ambachtsheer.

           Hij trouwde Aechtien Jansdr, getrouwd voor 1613 in Heerjansdam.

 

5713.  Aechtien Jansdr, geb. ca. 1590 in Heerjansdam, datum/bron: 09.06.2003 LEHp18.[151]

           Zij hertrouwt ca 1627/28 Leendert Cornelisz, heemraad van Heerjansdam.

 

5716.  Hendrik Mathijsz Hoppel, geb. 1579, datum/bron: 10.06.2003 OV1957p62, OV1976p51.[152],[153]

           Schout van Heerjansdam 1613. Koopt een erfgraf in de kerk van Heerjansdam op 20.12.1619. Vermoedelijk wegens het overlijden van zijn vrouw.

           Hij trouwde Inghen Bastiaens.

 

5717.  Inghen Bastiaens, ovl. 21.02.1620, datum/bron: 10.06.2003 OV1957p62, OV1976p51.[154],[155]

           Zuster van Leonardt Bastiaens te Charlois en Pleun Bastiaens (Uitkoop op 21.02.1620 van de kinderen f 2000.-).

 

5724.  Arien Snoeyen, bijnaam "de Jonge", geb. ca. 1573 (86 jaar in 1659), datum/bron: 31.03.2004 OV1977p119, OV1986p339.[156],[157]

           Woonde in zijn leven in het dorp van Ouderkerk. Hij legt op 20.08.1659 een verklaring af en is dan 86 jaar.

           Hij trouwde Jaepgen Jacobs.

 

5725.  Jaepgen Jacobs, ovl. voor 31.10.1652, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p119.[158]

 

5726.  Dirck Cornelisz Hartcoorn, geb. ca. 1575/80, ovl. na 23.06.1641, datum/bron: 06.11.2008 GWi, CR, KHN,[159],[160],[161]

           Als doopgetuige vermeld in Ottoland 23.06.1641.

           Hij trouwde Leentje Jansdr.

 

5727.  Leentje Jansdr, geb. ca. 1580/90 in Berkenwoude, datum/bron: 06.11.2008 GWi. KHN.[162],[163]

 

5808.  Reijn Ariens van der Linden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1570, ovl. voor 27.05.1637, datum/bron: 16.07.2003 KSi, Mol.[164],[165]  Hij trouwde Toontgen NN.

 

5809.  Toontgen NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 16.07.2003 Mol.[166]

 

5812.  Pieter Lenaerts, geb. ca. 1550, ovl. na 18.05.1598, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p155, GN2006p62, GN2008p772.[167],[168]

           Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse 1568, 76, 78/79, 81, 83, 87, 98. Hij zegelde als heemraad met het wapen met 2 ketelhaken, met daartussenin een vis met de kop omhoog.

           Hij trouwde (Liesbeth) NN, getrouwd voor 1580.

 

5813.  (Liesbeth) NN, datum/bron: 12.12.2008 GN2006p62, GN2008p772.[169]

           Alle kinderen gaven één van de oudste dochters de naam Elisabeth.

 

5814.  Adriaen Jacobsz (Hordijck), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1540, ovl. 2e helft van 1598 in Oost-Barendrecht, datum/bron: 03.07.2003 DJVp210, GrJ107b, OV1975p328, NL1883p22,[170],[171],[172],[173] Hij trouwde Margrieta Japhetsdr, getrouwd ca. 1565.

 

5815.  Margrieta Japhetsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. 1627/15.06.1638, datum/bron: 03.07.2003 DJVp210, GrJ102a, OV2013p125,[174],[175],[176]

 

5816.  Jan Jans in 't Velt, bijnaam "de Jonge", geb. ca. 1575 in IJsselmonde*, ovl. voor 01.02.1618, datum/bron: 21.07.2003 OV1959p54, CRAp253, GrJ106, OV2012p193,[177],[178],[179],[180]

           Landbouwer, penningmeester van Smeetsland en van der Woudensland 1605/07. Penningmeester van de polder Varkensoord 1612/15. Door zijn huwelijk met Marijke Cranendonk kwam Jan in het bezit van de voorvaderlijke hofstede aan de Hordijk. Kerkmeester te IJsselmonde 1592/93.

           Hij trouwde Marijke Huijgen Cranendonck, getrouwd ca. 1604.

 

5817.  Marijke Huijgen Cranendonck, geb. ca. 1580 in IJsselmonde, ovl. 01.1632/20.03.1637, datum/bron: 21.07.2003 CRAp253, GrJ107/106.[181],[182]

           Trouwde (1) Cornelis Cornelisz, ovl. voor 15.01.1603. Trouwde (3) 06.05.1618 te Ridderkerk (otr) Willem Arijswager. Zij is vermogend door geërfd geld van de eigen familie en door haar eerste man Cornelis Cornelisz. Zij koopt daarmee de ouderlijke hofstede aan de Hordijck, die hierdoor uiteindelijk buiten de familie Cranendonck terecht komt.

 

5820.  Dirck Cornelisz, geb. ca. 1530 in IJsselmonde of Oost-Barendrecht*, ovl. voor 08.01.1598 in Oost-Barendrecht, datum/bron: 16.05.2003 3vDp248, SG251.[183],[184]

           Heemraad van Oost-Barendrecht 1587 en 1593, hoogheemraad van Barendrecht 1575/97. In 1557 eigenaar van land te West-Barendrecht, Carnisse en Oost-Barendrecht. Zijn huis in Oost-Barendrecht wordt in 1561 aangeslagen voor 3 gld 10 stuivers, aanzienlijk meer dan de meeste andere huizen. Hij zegelde 1593 met een wapen bestaande uit 3 ketelhaken. In 1592 blijken dit echter 2 ketelhaken te zijn, met een vertikaal geplaatste vis ertussen, de kop omhoog. Zijn broer Claes heeft een soortgelijk wapen, waarbij de vis soms de kop omlaag heeft.

           Hij trouwde Maritge Hermans, getrouwd in Barendrecht.

 

5821.  Maritge Hermans, geb. ca. 1540, ovl. na 20.05.1609, datum/bron: 16.05.2003 3vDp249, SG251.[185],[186]

           Compareerde als weduwe van Dirk Cornelisz uit Barendrecht 15.04.1598.

 

5822.  Sijmon Cornelisz van der Ghiessen, datum/bron: 21.07.2003 3vDp281.[187]

           Bouwman in Oost-Barendrecht. Schepen van Barendrecht, ouderling, diaken.

           Hij trouwde Grietken Aertsdr.

 

5823.  Grietken Aertsdr, datum/bron: 21.07.2003 3vDp281.[188]

 

5824.  Cornelis Jacobssen Jonge, ovl. na 28.06.1624, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[189]

           Hij was later gehuwd met Ariaentge Cornelis. (Zij is later getrouwd in het jaar 1626 met Aert Ariensz Decker, wonende te Sliedrecht.)

          

           Hij trouwde Maijs IJsbrants.

 

5825.  Maijs IJsbrants, ovl. voor 01.03.1602, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[190]

 

5826.  Meerten NN, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[191]

           Hij heeft een zoon Govert Meertense.

 

5828.  Ewout Jacobsz, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[192]

           Wonende te Oud Alblas.

           Hij trouwde Barber Foppen, getrouwd ca. 1590.

 

5829.  Barber Foppen, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[193]

 

5832.  Aert Pietersz, ovl. na 21.06.1657, datum/bron: 22.04.2005 DZH, GBB.[194],[195]

           Wonende te Wijngaarden.

           Hij trouwde NN Willem Corneliszdr*.

 

5833.  NN Willem Corneliszdr*, ovl. na 21.06.1657, datum/bron: 22.04.2005 GBB.[196]

           Zij was mogelijk een dochter van Willem Cornelisz.

 

5834.  Lauwerens Gerritszn (Brande), ovl. ca. 1655 in Bleskensgraaf, datum/bron: 19.06.2013 GBB.[197]

 

5838.  Govert Mertensz, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[198]

           Afkomstig uit Oud Alblas. Zijn zoon noemt zich Hendrick Govertsz Hardam.

           Hij trouwde Marike Heijndricks, getrouwd 20.08.1615.

 

5839.  Marike Heijndricks, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[199]

           Afkomstig uit Oud Alblas.

 

5856.  Claes Hendriksen*, geb. ca. 1620, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[200]

           Meester Claes Hendriksen en Neeltien Teunis zijn waarschijnlijke ouders van Hendrik Claesz. Labee. (Ook Claes Claasz Labee, geboren circa 1600 te Giesendam wordt wel als vader genoemd).

           Hij trouwde Neeltien Teunis*.

 

5857.  Neeltien Teunis*, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[201]

 

5858.  Arien Pietersz Buijt, datum/bron: 22.04.2005 KLK, DZH.[202],[203]

 

5860.  Jan Cornelis Hogendijk, datum/bron: 31.03.2004 KLK.[204]  Hij trouwde Aaltje Pietersdr.

 

5861.  Aaltje Pietersdr, datum/bron: 31.03.2004 KLK.[205]

 

5862.  Cornelis Ariensz Snoeij, geb. in Ouderkerk, ovl. voor 1652, datum/bron: 31.03.2004 KLK, OV1977p120.[206],[207]

           Cornelis Ariens Snoey, overleden vóór 1652, voogd over zijn kinderen is Cornelis Ariens Smit, wonende te Streefkerk, zijn kinderen verkopen op 27.04.1633 1/5 deel van 41/2 morgen en 1/5 deel van 1 morgen 3/4 hond land in de Langelandsepolder achter de Langelandse watermolen aan Merritje Dirx, weduwe van Snoey Ariens, hun meuy.

           Hij trouwde Maijke Anthoniusdr.

 

5863.  Maijke Anthoniusdr, datum/bron: 31.03.2004 KLK.[208]

 

5872.  Herman Willemsz Verweert, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[209]

 

5874.  Tonis Sijbrantsz, geb. ca.. 1572 in Schoonhoven, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[210]  Hij trouwde Grietge Jansdr.

 

5875.  Grietge Jansdr, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[211]

 

5876.  Jan Cornelisz Stout, geb. voor 1575 in Goudriaan, ovl. in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH, OV2009p264.[212],[213]

           Afkomstig uit Langerak. (Jan en Ariaantje zijn tevens de ouders van Cornelis Jansz Stout armmeester te Langerak1651, 1654).

           Hij trouwde Ariaentje Claesdr, getrouwd ca. 1595.

 

5877.  Ariaentje Claesdr, geb. ca. 1575 in Goudriaan, ovl. in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH, OV2009p264.[214],[215]

 

5878.  Willem Claesz (van Abeel), geb. ca. 1580 in Langerak, ovl. 1641 in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH, OV2009p83.[216],[217]

           Willem Claesz is nooit met achternaam aangetroffen. Zijn zoons Claes Willemsz van Abeel en Thonis Willemsz van Abeel worden vermeld in een akte van 29.09.1654 te Nieuwpoort beide namens hun vrouw voldaan te zijn als erfgenamen van Cornelis Janz Cuijck. Zij ondertekenen met hun achternaam. Op 01.10.1661 komen ze voor het eerst met achternaam in een Langerakse akte voor, als ze als landeigenaren worden genoemd. Wellicht is de naam Van Abeel in de familie gekomen via Willems grootmoeder Aefken Adriaensdr den Benschopper, die in haar laatste huwelijk (dat kinderloos bleef) met Willem Adriaens Bonheer, molenaar te Langerak, uit de familie Van Abeel, getrouwd was.

           Hij trouwde Aeltge Thonisdr.

 

5879.  Aeltge Thonisdr, geb. 1579 in Langerak, ovl. 1648/49 in Langerak, datum/bron: 22.04.2005 DZH, OV2009p83.[218],[219]

 

5952.  *Frank Geeritse, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. voor 1574, ovl. na 28.12.1652, datum/bron: 07.06.2003 GN1989p3-4, PK,[220],[221] (zie info 155).  Hij trouwde (1) Lijntje Aartsdr, getrouwd voor 1600.  Hij trouwde (2) Neeltje Pietersdr, getrouwd voor 06.05.1607, ovl. 1613/17, datum/bron: 07.06.2003 GN1989p3-4, GN2006p64.[222],[223]  Hij trouwde (3) Adriaentje Coenen*, getrouwd 27.05.1617 in Barendrecht.

 

5953.  Adriaentje Coenen*, ovl. 17.12.1623, datum/bron: 05.06.2003 GN1989p3, PK, NL1991k436,[224],[225],[226]

           j.d. won. te Barendrecht 1617. Wellicht dr van Coenraet Joppe, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, en Maertge Geemen.

 

5954.  Arien Pleune, ook bekend als Adriaen, begraven in Barendrecht (in de kerk), datum/bron: 05.06.2003 NL1991k433.[227]

           j.m. van Barendrcht 1618, boer te Carnisse, heemraad van de Zuidpolder 1651/54, dijkheemraad van het Buitenland van West-Barendrecht 1658/69, heemraad van het Binnenland van Barendrecht 1669, waarsman van Barendrecht ca. 1655. Trouwt (2) 26.07.1626 Barendrecht (otr) Lijsbeth Bastiaense, won. West-Barendrecht, ovl. voor 23.05.1653, weduwe van Pauwel Gijsbrechts.

           Hij trouwde Heijltge Aerts Spruijt, getrouwd 22.04.1618 in Barendrecht.

 

5955.  Heijltge Aerts Spruijt, begraven kort voor 18.01.1625 in Barendrecht (in de kerk), datum/bron: 24.06.2003 NL1991k433, SG661.[228],[229]

 

5956.  Cornelis Adriaensz (Ariensz) Salij, ook bekend als Sali, Salie, Zalij, geb. ca. 1595, ovl. febr. 1666 in Smitshoek onder Charlois, begraven in Barendrecht, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p11.[230]

           j.g. van West-Barendrecht won. Charlois 1615, mogelijk boer te Smitshoek onder Charlois. Wellicht dezelfde als de Cornelis Adriaensz Salij, inwoner van Charlois, die voor 100 gld. contant en met een schuldbrief van 311 gld. bij akte van 28.11.1637 een huis met erf, schuren, ‘teling ende plantagie’ op Charlois omtrent Smitshoek, getransporteert krijgt. Wellicht betreft deze aankoop een boerderijtje. Op 20.05.1667 transporteren de erfgenamen, waaronder Leendert Cornelisz Zalij,  een huis met erf en boomgaard en met enige vruchten op het land onder Charlois op Smitshoek aan Clement Karsz, die voldoet met een schuldbrief ten bedrage van 504 Carolus gld.

           Hij trouwde Pleuntje Bastiaensdr*, getrouwd 24.05.1615.

 

5957.  Pleuntje Bastiaensdr*, ovl. voor 20.05.1667, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p11.[231]

           j.d. van West-Barendrecht won. Charlois. Niet zeker of Cornelis meerdere huwelijken gehad heeft.

 

5958.  Cornelis Goossensz, geb. ca. 1585, ovl. 1638/09.06.1640, datum/bron: 19.07.2004 OV2004p140.[232]

           j.g. van IJsselmonde 1611, weduwnaar van Barendrecht 1618. Armmeester van Barendrecht 1636. Woonde te Carnisse op de grens met het West-IJsselmondense gedeelt van de polder Dirk Smeetsland. Trouwde (1) Barendrecht 1611 Neeltgen Aertsdr, ovl. 1616/18, weduwe van Jacob Lauwen. Bij zijn eerste huwelijk is Cornelis kennelijk in de boedel van zijn vrouw gaan zitten. Cornelis transporteert in 1631 land in het "Westduyel block" te Charlois, ongetwijfeld erfgoed van zijn tweede vrouw. Hij werd in 1632 aangeslagen onder "huysen aenden dijck" voor 1 gld en 10 stuivers. Bij de 1000e penning in 1626 werd hij aangeslagen voor 3 gld, bij 200e penning in 1638 voor 15 gld, wat beide op een vermogen van 3000 gld duidt. Op 21.09.1664 compareren de kinderen van Cornelis en Pleuntje, waarbij gesproken wordt over "de huysinge ende erve, berge, schuyr, boomgaert" etc. in West-Barendrecht onder de jurisdictie van Carnis.

           Hij trouwde Pleuntge Pietersdr, getrouwd 12.08.1618 in Barendrecht (1e gebod).

 

5959.  Pleuntge Pietersdr, geb. ca. 1585/90 (mondig 17.01.1609), ovl. 07.1651/21.09.1664, datum/bron: 19.07.2004 OV2004p140.[233]

           j.d. uit Charlois 1618.

 

5960.  Job Thomas, datum/bron: 06.06.2003 OV1979p326, OV1976p50.[234],[235]

           j.m. v. Brouwershaven.

           Hij trouwde Geertje Reijers, getrouwd 08.04.1616 in Barendrecht.

 

5961.  Geertje Reijers, datum/bron: 06.06.2003 OV1979p326, OV1976p50.[236],[237]

           j.d. van Barendrecht.

 

5964.  Cornelis Adriaen Herbersz (Truyen), geb. 1555/60, ovl. 1604/27, datum/bron: 17.06.2003 OV2002p231.[238]

           Woonde te Ridderkerk, behoorde wellicht tot de kerkelijke gemeente van Hendrik Ido Ambacht. Vermeld als koper en borg op tiendenverkopingen te Ridderkerk 1597/99. Komt 1599 voor het eerst met de naam Truyen voor.

           Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1595.

 

5965.  NN, datum/bron: 17.06.2003 OV2002p231.[239]

           Heette wellicht Ariaentje, overleed na haar man.

 

5966.  Jan Cornelisz Baes, ovl. 02.1647/29.03.1652, datum/bron: 20.09.2003 DJVp220 /-IIp34, OV1981p111, OV2002p245, BAESp47,[240],[241],[242],[243]

           j.g. van Ridderkerk 1615/16, boer op het huis "Waalburg" te Ridderkerk, pachter van land in de buitenoorden van Oud- en Nieuw-Reijerwaard en in het binnenland van Nieuw-Reijerwaard. Testeerde met zijn vrouw te Ridderkerk 07.02.1647.

           Hij trouwde Weijntje Aerts.

 

5967.  Weijntje Aerts, ovl. 05.1662/06.10.1670, datum/bron: 09.07.2003 DJVp220 /-IIp34, OV1981p111, OV2002p245,[244],[245],[246]

           j.d. van Charlois 1615/16, beiden belijdenis te Ridderkerk 10.10.1638.  Testeerde Ridderkerk 10.05.1662.

 

5972.  Lenaert Foppen van Driel, geb. ca. 1565 in Ridderkerk, ovl. 01.02.1635 in Rijsoord, datum/bron: 01.10.2003 TvdV, 3vDp164.[247],[248]

           van Ridderkerk 1593. Schout van Rijsoord 1617/29 en Strevelshoek 1617, eigenaar van de brug bij Rijsoord 1617, leenman van Wassenaar 1613, lidmaat te Rijsoord 19.12.1634.

           Hij trouwde Marijken Cornelisdr, getrouwd 31.10.1593 in Rijsoord.

 

5973.  Marijken Cornelisdr, geb. ca. 1570 in Rijsoord, ovl. febr 1641 in Rijsoord, datum/bron: 01.10.2003 TvdV, 3vDp165.[249],[250]

           van Rijsoord 1593. Leenvrouw van Wassenaar. Trouwde (2) Pleun Adriaensz. Lidmaat te Rijsoord 19.12.1634.

 

5992.  Adriaen Cornelisz Baertman, ovl. voor 22.09.1635, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[251]

           Landeigenaar en -huurder te Bleskensgraaf. (In "Genealogieën uit de Alblasserwaard, 16e en 17e eeuw", door J.E. Heijns, uitg. Historische Vereniging West Alblasserwaard worden noch 3 generaties vermeld:  Cornelis Baardman, geb. ca 1550, Adriaen Adriaensz (de) Baardman?, geb. ca 1520 en Adriaen NN, geb. ca 1490).

           Hij trouwde Adriaentgen Willemsdr, getrouwd ca. 1604.

 

5993.  Adriaentgen Willemsdr, ovl. na 22.09.1635, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[252]

 

6144.  Peter Aerts, geb. ca. 1560, ovl. 1615/1616, datum/bron: 01.08.2013 HKBWjan2013, JvW.[253],[254]

           Op 07.01.1581 koopt Peter Aertsz een huis en hof te Delwijnen; op 25.10.1590 wordt hij vermeld bij het overlijden van zijn zuster Lijsken Aerts, getrouwd met Rutger van Hemert; hij verkoopt huis en hof te Delwijnen op 12.04.1594 aan Arie Brands, vermoedelijk na het overlijden van zijn tweede vrouw; op 05.02.1595 belooft Arie Brands hem 550 Car. Gulden te betalen; in 1597 woont Peter weer in Aalst. Hij belooft in 1613 acht gulden thijns te betalen aan de (nog katholieke) kerk van Aalst, voor de kerk en de armenzorg. Op 22.07.1616 wordt een gevolmachtigde aangesteld om zijn zaken te regelen. 28.05.1620: Land etc. dat behoorde aan Peter Aertsz Zal te Aalst, dicht bij het huis, dat zij daar vroeger bewoonden, word overgedragen aan Jenneken Peter Aertsz (Jenneken Hermans) wonende te Brakel.

           Hij trouwt (1) voor 1580 met Maryken Jans, vermeld 1580, dochter van Jan Tonisz. en Mary Pietersz., vermoedelijk overleden bij de geboorte van haar eerste kind. Hij trouwt (2) voor 1590 met Arijken Jans, vermeld 1590, wellicht een zuster van zijn eerste vrouw. Uit het 3e huwelijk van Peter, ca. 1600 met Jenneken Hermans zijn volgende kinderen bekend, alle geboren te Aalst:

           1. Jenneken Peters van Weijgerden geb. omstr. 1604 te Aalst in de Bommelerwaard en overleden voor 1638. Huwt (1) met onbekende. Uit dit huwelijk alleen Peter Galdens. Huwt (2) omstr. 1628 met Jan Wouters weduwnaar van Lijsken Wouters.

           2. Aert Peters van Wijngerden geb. omstr. 1605 te Aalst, huwt omstr. 1630 met N.N. Uit dit huwelijk Peter Aerts van Wijngarde.

           3. Harmen Peters (van Weijgerde), hieruit geslacht Van Weijgerde zie volgende generatie.

           Bron: Geloften Bank van Zuilichem, blz. 39, 59, 175, 177, 185, 195, 196, 200, 23, 34, 60, 365, 395, 56, 57.

           Hij trouwde Jenneken Hermans, ook bekend als Jenneken Peter Aerts, getrouwd ca. 1600.

 

6145.  Jenneken Hermans, ook bekend als Jenneken Peter Aerts, geb. ca. 1572, ovl. na okt. 1647, datum/bron: 01.08.2013 HKBWjan2013.[255]

           Na de dood van Peter Aerts vertrok Jenneken Hermans, met haar drie kleine kinderen, van Aalst naar Brakel en betaalde aldaar voor een Huis en Hoff zes Gulden en 5 stuivers per jaar. (Zie 1593-1618 Geloften Bank van Zuilichem, pag 395, okt. 1617). Haar familie woont te Brakel, een familielid heeft een steenbakkerij aldaar. Op 27 Juni 1667 blijkt dat dit huis nog steeds door de familie gebruikt wordt, want Herman Petersz. (volgende generatie) betaalt ook hier nog zes guldens en 5 stuivers voor dit Huis en Hoff per jaar. (1665-1680 geloften bank van Zuilichem pag. 62). In het testament van Jenneken Hermens 17 okt. 1647 worden de erven genoemd n.l. haar beide zonen Aert Peters, Harmen Peters en Peter Galdens de zoon van haar dochter Jenneken Peters. Hier blijkt  dat Jenneken Hermans, vanuit Brakel teruggekeerd is naar Aalst, en woont bij haar oudste zoon, Aert Peters. Deze zal tot haar dood gebruik maken van Huis en Hoff etc., en na haar dood zullen alle goederen moeten worden verdeeld onder de drie erfgenamen, ieder een derde deel. (1646-1656-- geloften Bank van Zuilichem Bladz 60/61 10 Oct 1647).

 

6146.  Hendrick van Rossum, datum/bron: 01.08.2013 HKBWjan2013.[256]

           Mogelijk een broer van Gijsbert van Rossum, Gijsbert en Hendrik maken op 3 juli 1579 samen een testament (Geloftesignaat 1577-1592, Zuilichem).

           Hij trouwde NN.

 

6147.  NN.

 

6154.  Aert Anthonisz de Fockert, geb. ca. 1580 in Herwijnen, ovl. 09/1638/02.01.1653, datum/bron: 24.05.2009 PvM, BRAp92.[257],[258]

           Schout en nabuur te Herwijnen.

           Hij trouwde Neeltje Jans Ghijsberts (van der Meijden), getrouwd 31.07.1608 in Herwijnen.

 

6155.  Neeltje Jans Ghijsberts (van der Meijden), ovl. 08.01.1626, datum/bron: 24.05.2009 PvM, BRAp92.[259],[260]

           Dit echtpaar had vier kinderen: Lijske, Maijke, Trijntje en Neeltke.

 

6176.  Dirk Gijsbert van Hemert, geb. 1589/90 in Nederhemert, ovl. 26.11.1645 in Nederhemert, datum/bron: 15.12.2003 GN1975p328, MS, TrB, GN1964p106, V&L1969p27, NL1982k230,[261],[262],[263],[264],[265],[266]

           Waard in de "Steenen Camer". Schepen, burgemeester en heemraad van Nederhemert, wees- en heilige geestmeester en zetmeester aldaar. Hij is later getrouwd na 1635 met Geertgen Cornelis van Wijk, weduwe van Salomon Adriaansz, geboren te Well. Mr. R.A. Rueb: "In die tijd trouwt men in deze tak met welgestelde ingezetenen van Nederhemert zonder byzondere deftigheid; die komt later". Zijn 4 kinderen zijn: Maurits van Hemert, Aert Udemans gehuwd met Maeyken van Hemert, Willem Willemsz. gehuwd met Jenneken van Hemert, en Gijsbert van Hemert.

           Hij trouwde Lijsken Mouritz, getrouwd 09.06.1617.

 

6177.  Lijsken Mouritz, geb. in Nederhemert, ovl. voor 22.02.1635, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p328, GN1964p106, MS,[267],[268],[269]

           Loofsignaat Nederhemert 22.02.1635: Dirck van Hemert Ghijsbrechtsz. als voogd van zijn kinderen bij Lijsken Mouritse, zijn zalige huisvrouw.

 

6178.  Aart Coenen Hups, ovl. 1654/55 in Nederhemert, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p328, MS.[270],[271]

           Buurmeester van Nederhemert 1649.

           Hij trouwde Jutgen Cornelis.

 

6179.  Jutgen Cornelis, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p328.[272]

 

6180.  Dirk Formijne, geb. 1607 in Ophemert, ovl. 1655 in Ophemert, datum/bron: 31.05.2003 MS, GN1982p81, GN1975p328,[273],[274],[275]

           Landbouwer, kerkmeester en nabuur te Ophemert, armenmeester 1645, schout van Ophemert 1653.

           Hij trouwde Grietje Cornelis van Opijnen, getrouwd ca. 1630.

 

6181.  Grietje Cornelis van Opijnen, geb. ca. 1604, begraven juni 1682, datum/bron: 31.05.2003 MS, GN1982p81, GN1975p328,[276],[277],[278]

 

6182.  Jan Quirijnen van Beest, ovl. 1635/nov.1640, datum/bron: 31.05.2003 MS.[279]

           Kerkmeester en armenmeester te Ophemert.

           Hij trouwde Oijcken Aelberts de Bije.

 

6183.  Oijcken Aelberts de Bije, geb. ca. 1594 in Ophemert, ovl. na 1641, datum/bron: 31.05.2003 MS.[280]

 

6194.  Reijner Cornelis Salm, ovl. na 1609, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p76, BRAp111.[281],[282]

           Kerkmeester en dijkschrijver. In een akte van 1 juni 1604 staat hij vermeld als de ‘brueder’ van ‘Joost Cornelis Reyers van Braeckell’ en in 1609 als ‘sweger’ van Jan Ghijsberts.

           Hij trouwde *Anna Ariens van Muijlwijck.

 

6195.  *Anna Ariens van Muijlwijck, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p76,[283] (zie info 156).

 

6200.  Sebastiaen Geraerts (Grandia), geb. ca. 1580 (75 jaar op 24.09.1655), datum/bron: 20.10.2003 GN1974p74, MG.[284],[285]

           Ouderling te Brake1 1640/54, communicant aan het Avondmaal (lidmatenboek, 1640), dijkheemraad 20.06.1654, tekent dan als Sebastiaen Geraerts.

           Hij trouwde NN.

 

6201.  NN, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p74.[286]

 

6202.  Thonis Jans Ballingh, datum/bron: 20.10.2003 KvdB, GN1969p301.[287],[288]

           De naam Ballingh kwam te Brakel reeds voor in 1369 op een lijst van Schatplichtigen: Heyn Ballinc, Jacop Ballinc, Willem Ballinc, Peter Ballinc en Jan Ballinc's wijf. Nog in de 17de eeuw komt de naam Ballinck voor in de trouw- en doopboeken van Brakel, maar is nu verdwenen.

           Hij trouwde Cunera Rutgers.

 

6203.  Cunera Rutgers, geb. ca. 1588 (38 jaar op 19.10.1626), datum/bron: 20.10.2003 KvdB, GN1969p301.[289],[290]

           Beris, Arien, Geurt en Cuijner (Cunera) en de voorkinderen van Rutger Geurts, (t.w.) Geurt, Marij, Griet en de zoon van Neeske Dirks Saliger, voordochter van Hilleke Beris voornoemd (HBZ juli 1619).

 

6204.  Jan Jans, datum/bron: 19.03.2004 GN1969p298,300, V&L1975p28, BRAp91,[291],[292],[293]

           Jan Jansz. en zijn vrouw maken hun testament 28.04.1651, waarin worden genoemd hun kinderen: Gijsbert Jans. die 1 1/2 morgen land verkrijgt, dat leenroerig was aan het huis Brakel, Peter Jans, die een akker krijgt en verder de zonen Gerard Jans en Wouter Jans en hun dochter Mayke op 11.11.1656 wordt naar dit testament verwezen. Wordt bij de leenopvolging op 11.11.1636 "Jan Jans tot Braeckell" genoemd.

           Hij trouwde Lijn Ariens van Muijlwijck.

 

6205.  Lijn Ariens van Muijlwijck, datum/bron: 20.10.2003 GN1969p298, BRAp91.[294],[295]

           In hun testament (28 april 1651) worden als kinderen vermeld: Gijsbert, Peter, Gerard, Wouter en Mayke.

 

6206.  Jan Dircks van Bijstervelt, ook bekend als Timmerman(s), Timmer(s), datum/bron: 02.11.2003 GN1969p300, GBIJp149.[296],[297]

           Gemeenlandstimmerman en molenmaker te Brakel, vermeld 1627/53, diaken 1640, heemraad 1644. Koopt 1641 een hof te Brakel, binnen- en buitendijks aan de Brakelse Kyffdijk. In 1645 draagt Johan Verstege aan Jan Dircksz van Bijstervelt over een huis, hof, berg en toebehoren te Brakel, genaamd het Molenbosch met een griendje en boomgaardje. Tussen 1637 en 1644 verschillende keren genoemd als ontvanger van hypotheekrente. Hij wordt in 1630 met één schoorsteen te Brakel belast. Jan Versteegh wordt 1644/45 aangeklaagd voor de Bank van Zuilichem vanwege "een gewelddadige invasie met bloot rapier" op Jan Dirckx Bijstervelt, heemraad, tijdens het houden van de dijkschouw. Vermoedelijk heeft Jan Dirckx zijn dijkverzwaring niet goed bevonden.

           Hij trouwde Dirckske Staessen (Grandia).

 

6207.  Dirckske Staessen (Grandia), datum/bron: 01.11.2003 GN1969p300, GBIJp149.[298],[299]

           Zij wordt op eerste kerstdag 1653 als kerkelijk lidmaat te Brakel aangenomen als Dircksken, Jan Dirckszn timmerman's vrouw.

 

6208.  Aert Hendricksen "de oude", ovl. voor/in 1608, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[300]

           Gegoed te Bruchem 1592, wordt in 1608 als overleden gemeld.

           Hij trouwde Engel Cornelisdr Tielen.

 

6209.  Engel Cornelisdr Tielen, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[301]

           Zij hertrouwt 1616 Jan Claess, herbergier te Bruchem.

 

6216.  Gijsbert Adriaensz Cray, geb. 1582, ovl. voor 09.05.1641 in Well, datum/bron: 03.08.2007 Kra, KMa.[302],[303]

           Belastingpachter en herbergier op het Heust te Well.

           Hij trouwde Willemke Jordendr.

 

6217.  Willemke Jordendr, datum/bron: 03.08.2007 Kra.[304]

 

6218.  Hendrik Gerritsz de Wijs, datum/bron: 03.08.2007 Kra.[305]

           Hij trouwde (2) met Quirijntjen Dirksdr van Hausselt.

           Hij trouwde Ariken Jansdr (de Cock*).

 

6219.  Ariken Jansdr (de Cock*), datum/bron: 03.08.2007 Kra.[306]

           Zij trouwde (2) voor 29.03.1619 met Peter Dingemans, geb. 1576, ovl. 1655.

 

6240.  Peter Petersz, bijnaam "den Dubbelen", "den Dubbelde", geb. ca. 1562 (64 jaar 16.11.1626), ovl. 1638, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[307]

           Buurmeester in het dorp Zuilichem in 1624.Trouwde (2) met Jenneke Reimitzdr uit Brakel, dr. van Reimitz Muijl. Peter had bij Adriaentgen Wouters een zoon Peter (Petersz), daarom werden ze ter onderscheiding ook wel den ouden of den jongen Dubbelde genoemd.

           Hij trouwde Adriaentgen Woutersdr, getrouwd ca. 1590.

 

6241.  Adriaentgen Woutersdr, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[308]

           Weduwe van Cornelis Steessen van Braeckell, bij wie ze 4 kinderen had. Verder had Adriaentgen een voorzoon bij Jan Hoen, pastoor te Zuilichem.

 

6244.  Antonie van Maren*, ook bekend als Antonius, Teun, geb. ca. 1610, datum/bron: 22.10.2003 VMG,[309] (zie info 157).  Hij trouwde NN.

 

6245.  NN, datum/bron: 20.05.2003 VMG.[310]

 

6338.  Crijn Cornelissen Vernoy, geb. ca. 1632, datum/bron: 21.10.2003 KWB, NL1947k406, NL1957k424, NL1983k168,[311],[312],[313],[314]

           Diaken en ouderling te Zuilichem. De vraag naar de voorouders van Crijn Cornelisz Vernoy is reeds vaak gesteld (De Nederlandsche Leeuw 1947/1957/1983), maar nooit beantwoord. Een relatie tot Cornelis Jansz. Vernoy (de  Jonge), schout, rentmeester en dijkgraaf te Brakel, ligt weliswaar voor de hand, kon echter niet aangetoond worden.

           Hij trouwde Willemke Maurits (Coyman), getrouwd 19.05.1657 in Zuilichem (otr).

 

6339.  Willemke Maurits (Coyman), datum/bron: 21.10.2003 KWB.[315]

 

6342.  Jan Wouterse Clophout*, datum/bron: 20.10.2003 KWB.[316]

 

6368.  Hendrik Corneliszn van der Mooren, geb. 1609, gedoopt 01.01.1610, datum/bron: 15.06.2013 GvdM.[317]  Hij trouwde Elizabeth Peters, ook bekend als Lijsbeth, getrouwd 21.11.1642.

 

6369.  Elizabeth Peters, ook bekend als Lijsbeth, datum/bron: 15.06.2013 GvdM.[318]

 

6372.  Jan Cornelisz van Loenen, geb. ca, 1590, ovl. 1630 in Babylonienbroek, datum/bron: 16.02.2023 VEN.[319]  Hij trouwde Maaike Teunisdr, getrouwd 13.02.1628 in Babylonienbroek.

 

6373.  Maaike Teunisdr, datum/bron: 16.02.2023 VEN.[320]

 

6376.  Johan Dirksz ten Hage, ovl. na 12.12.1683, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318, HvdV.[321],[322]

           Hoogdijkheemraad van Altena, burgemeester van Woudrichem, ouderling 1641...1662. Hij was de enige in het gezin van zijn ouders die de pest overleefde in 1625.

           Hij trouwde Johanna Cornelisdr Swaen, getrouwd 13.06.1631 in Woudrichem.

 

6377.  Johanna Cornelisdr Swaen, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318.[323]

 

6378.  Arent Sonnemans, geb. ca. 1595 in Weert, ovl. 1661, begraven 09.08.1661 in Dordrecht, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k39, NL1956k291.[324],[325]

           Heer van Rijsoord.

           Hij trouwde Catharina de Carpentier, getrouwd 17.03.1625 in Staelburch buiten Aken.

 

6379.  Catharina de Carpentier, geb. 31.01.1606 in Dordrecht (int Beerken), gedoopt 06.02.1606 in Dordrecht, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k39, NL1956k291.[326],[327]

           Zij kreeg 12 kinderen, van wie Anna Maria de op een na jongste was.

 

6380.  Govert Jansz Bijl, geb. ca. 1650, datum/bron: 15.02.2023 BB.[328]  Hij trouwde Anna Corsten Hoek.

 

6381.  Anna Corsten Hoek, geb. ca. 1655, ovl. 1714, datum/bron: 15.02.2023 BB.[329]

 

6382.  Christiaan Gijsbertsz Verzijl, ovl. 01.09.1713 in Zaltbommel, datum/bron: 15.02.2023 BB.[330]

           Kocht 1696 kasteel Munnikenland.

           Hij trouwde Maria Jacobsdr Boll, getrouwd 11.12.1678 in Loevestein (Poederoijen).

 

6383.  Maria Jacobsdr Boll, geb. 09.03.1659 in Drongelen Hagoord Doeveren, ovl. 23.10.1736 in Zaltbommel, datum/bron: 15.02.2023 BB.[331]

 

6384.  Hendrick Berentse Pullen, geb. ca. 1634, ovl. 1728 (94 jaar oud), datum/bron: 11.06.2013 KdG211, GvRW, BB,[332],[333],[334]

           Schepen van Wijk, hoogdijkheemraad van stad en land van Heusden, burgemeester van Wijk, schout van Wijk 1703/17. Hij tr. (2) 1698 met Geertruijt Jans, laatst weduwe van Cornelis Jans Baijens.

           Hij trouwde Anna Jans van Rijswijk, getrouwd 31.12.1667 in Heddinkhuizen.

 

6385.  Anna Jans van Rijswijk, geb. 1640/45, ovl. 11.1694/28.01.1698, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, GvRW.[335],[336]

 

6386.  Bastiaen de Reus, ook bekend als Bastiaen Jacobs de Reus, Bastiaen Spieringh de Reus, ovl. 02.1707/07.12.1709 in Wijk, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[337]

           Bakker te Heesbeen 1660, schepen van Wijk 1695, 1699/1706. In het Streekarchief Land van Heusden en Altena, ORA Heusden, komen vrij veel stukken voor, waarin Bastiaan met de verschillende bovengenoemde namen is vermeld, zie KdG211.

           Hij trouwde Teuniske Francken van den Heuvel, getrouwd voor 14 mei 1661.

 

6387.  Teuniske Francken van den Heuvel, geb. ca. 1640 in Nieuwkuijk, gedoopt RK, ovl. 18.10.1701 in Wijk, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[338]

 

6388.  Eijmbert Bouwman, geb. ca. 1621 in Wijk, ovl. 1692 in Wijk, datum/bron: 16.02.2023 BB.[339]

           Heemraad 1661, burgemeester 1678.

           Hij trouwde Teuniske Robben, getrouwd 1656.

 

6389.  Teuniske Robben, datum/bron: 16.02.2023 BB.[340]

 

6448.  Daniel Cornelisse van Rietveld, ovl. na 19.02.1637, datum/bron: 19.08.2003 KHN.[341]

           Landoverdracht 28.10.1616. Lidmaat te Ameide na 1609.

           Hij trouwde Margaretha Jacobs, ook bekend als Grietje.

 

6449.  Margaretha Jacobs, ook bekend als Grietje, datum/bron: 19.08.2003 KHN, OV1985p586.[342],[343]

           Lidmaat te Ameide op 25.12.1609. Leenhoven van de heren van Vianen: overdracht van 1 morgen uit het leen van haar vader: 28.10.1616: Daniel Comelisz. voor Grietje Jacobsd., zijn vrouw, bij dode van Jacob Herbertsz., haar vader, bevestigd door Geertje Jacobs. 19.02.1637: Herbert Danielsz. van Rietveld bij overdracht door Daniel Cornelis van Rietveld voor Grietje Jacobs, diens vrouw.

 

6450.  Pleun Bastiaens van Alblas, ook bekend als Hogemoed, ovl. 11.1599/06.06.1611, datum/bron: 20.08.2003 KHN, OV1984p207.[344],[345]

           Leenman van Arkel. Overdracht van het Arkelse leen "het goed in de Luttike waard en op de Haar" (groot 8 morgen in 1541) aan Pleun Bastiaansz. van Alblas te Noordeloos op 25.11.1599. Op 06.06.1616 overdracht van het leen aan Neeltje Pleunen, bij dode van haar vader Pleun Bastiaansz. Neeltje Pleunen wordt in 1633 Neeltje Pleunen Hogemoed genoemd, vrouw van Jan Cornelisz Verkaik.

 

6460.  Jan Pieters, ovl. voor 05.03.1637, datum/bron: 13.09.2004 GN1991p443, KHN, GV99.10,[346],[347],[348]

           j.m. van Brugge, woont in Spijk, schepen van Spijk 1612/14.

           Hij trouwde Maria Huybertsdr (van Spijk), getrouwd 08.04.1590 in Gorinchem.

 

6461.  Maria Huybertsdr (van Spijk), ovl. voor 05.03.1637, datum/bron: 13.09.2004 GN1991p443, KHN, GV99.10,[349],[350],[351]

           Afkomstig van Spijk.

 

6462.  Floris Cornelis, ovl. voor 02.12.1627, datum/bron: 19.08.2003 KHN.[352]

           Woont Baseldijk, Hoogblokland. Trouwt (2) voor 27.12.1624 Barbara Gijsberts.

           Hij trouwde Maria Jaspersdr.

 

6463.  Maria Jaspersdr, ovl. 1622/03.07.1623, datum/bron: 19.08.2003 KHN.[353]

 

6488.  Jan Heijmensz, ovl. 04.1639/30.05.1661, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[354]

           Woont aan het Laageind van Middelkoop.

           Hij trouwde Neeltge Gerritsdr.

 

6489.  Neeltge Gerritsdr, ovl. 1635/12.04.1639, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[355]

 

6496.  Cornelis Willemsz, ook bekend als Duin, geb. ca. 1556, ovl. 1621/23, datum/bron: 25.08.2003 GBI, KPB, GN1960p256,[356],[357],[358]

           Waarsman van Leerbroek, waarsman van Middelkoop 09.04.1622, koper van land het Vullengat 10.08.1598. Cornelis Willemsz, won. in Middelkoop treedt 13.05.1585 op als gemachtigde van mr. Gijsbrecht van Nessen, oud burgemeester van Haarlem als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen mr. Pieter Bicker te Amsterdam. Cornelis is de stamvader van het geslacht, dat zich Bicker noemt, als men in Middelkoop geslachtsnamen gaat gebruiken. Hoe precies de familierelatie is met de bekende regentenfamilie Bicker te Amsterdam kon tot nog toe niet achterhaald worden. Wel staan de belangenrelaties van de Amsterdamse Bickers met Middelkoop vast en het staat ook vast dat de Middelkoopse Bikkers afstammen van Cornelis Willemsz.

           Hij trouwde Maria Dirricxdr.

 

6497.  Maria Dirricxdr, ovl. in/voor 1625, datum/bron: 25.08.2003 KPB.[359]

 

6498.  Gerrit Teunis van Willigen, ovl. voor 1605, datum/bron: 25.08.2003 KPB, KHN.[360],[361]

           Woont Laageind van Middelkoop bij Leerbroek. Leenman van Arkel, beleend 1598. Schout van Leerbroek 1600.

           Hij trouwde Maeyke Jans Dircksdr.

 

6499.  Maeyke Jans Dircksdr, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[362]

           Trouwde (1) waarschijnlijk Jan Speijertsz. Trouwde (3) Dirck Thonisz.

 

6504.  Aert Anthonis Middach, geb. ca. 1560, ovl. voor 1616, datum/bron: 24.08.2003 GN1986p30.[363]

           Landbouwer te Laag-Middelkoop, Leerbroek. Trouwt (2) Trijntgen Gherits, ovl. voor 1651.

           Hij trouwde Jannichjen Cornelisse Nobel, ook bekend als Jenneke.

 

6505.  Jannichjen Cornelisse Nobel, ook bekend als Jenneke, ovl. voor 1600, datum/bron: 24.08.2003 GN1986p30.[364]

 

6508.  Jan Govertsz, ovl. voor 1649, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp119.[365]

           Wonende. in het Hoogeind onder Leerdam.

           Hij trouwde Geertje Wouters Hage.

 

6509.  Geertje Wouters Hage, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp119.[366]

           Gorinchem 26.05.1625 erfgename van Adriaantje Bastiaensdr.

 

6510.  Adriaen Bouwens, ovl. voor 1675, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp119.[367]

           Wonende Leerdam.

           Hij trouwde Neeltje Dircks Sterck.

 

6511.  Neeltje Dircks Sterck, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp119.[368]

 

6516.  Gerrit Teunis van Willigen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 1605, datum/bron: 25.08.2003 KPB, KHN.[369],[370] Hij trouwde Maeyke Jans Dircksdr.

 

6517.  Maeyke Jans Dircksdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 25.08.2003 KHN.[371]

 

6518.  Pieter Damesz van Leerbroek, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[372]  Hij trouwde Anneke Cornelisdr.

 

6519.  Anneke Cornelisdr, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[373]

 

6520.  Adriaan Aertsz Vinck, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp110.[374]

           Wonende te Nieuwland.

           Hij trouwde Jannetje Teunisdr.

 

6521.  Jannetje Teunisdr, datum/bron: 21.08.2003 ZHGIIp110.[375]

 

6522.  Jacob Claasz Sleeuwenhoek, ovl. 1622/28, datum/bron: 21.08.2003 OV1992p86.[376]

           Trouwde (1) voor 02.02.1594 Marijke Hendriksdr. Jacob woonde te Blokland op de Baseldijk. Hij erft 1582 voor zijn vaderlijk aandeel als alleen-erfgenaam 3 morgen land op Cort-Nuland, idem in 1600 als alleen-erfgenaam van zijn moeder 2 morgen en 14 hont land op Cort-Nuland, erft 1594 vanwege zijn schoonouders de helft van een huis en hofstad groot 4 hont te Hoornaar geruimd door zijn voornoemde schoonouders, verkrijgt in 1613 door scheiding de oostzijde van de werf met huis en boomgaard te Hoornaar genaamd "‘t Louestein" (=Leeuwestein?), koopt 1620 5 op Cort-Nuland (=Nieuwland) 1/2 morgen, koopt 1616 een griendeke op de Donck onder Blokland.

           Hij trouwde Pleuntje Dirksdr, getrouwd 20.05.1607 in Blokland (otr 22.04  in Hoornaar).

 

6523.  Pleuntje Dirksdr, ovl. na 1647, datum/bron: 21.08.2003 OV1992p86.[377]

           j.d. uit Blokland.

 

6528.  Pieter Jacob Theunisz, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[378]

           9 febr, 1626: Aelbert Aerts bode tot Lexmond verkl. van wegen Cornelis Peters waert op Lakerveld onder Peter Jacob Thonisse, als Harmen Cornelis Neck etc .Laat kinderen dopen te Lexmond 1624/29.

 

6530.  Theunis Lubberts, geb. ca. 1615, ovl. na 1652, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[379]

           Woont met gezin in bij zijn schoonvader Peter Florisz. 25-10-1639: Peter Flooren maakt zijn laatste testament. Hij is ziek. Hij legateert aan zijn dochter en schoonzoon, Stijntje en Thonis Lubberts, de huur van de hofstede daar hij op woont en het deel van het huis, staande op de hofstede, dat zijn eigendom is. Ook krijgen zij de totale veestapel, alle huisraad en al zijn kleding. Verder krijgt Stijntje nog f.100,- voordat de boedel verdeeld wordt onder zijn erfgenamen. Zij had dit nog tegoed uit haar moeders erfdeel. 15-1-1652: Willempje Lubberts en Jan Cornelisz van Schaik benoemen Thonis Lubberts tot hun procureur om mede in hun naan over te gaan tot scheiding van de boedel van hun overleden broer Cornelis Lubberts.

           Hij trouwde Stijntje Pieters, getrouwd voor 17.05.1636.

 

6531.  Stijntje Pieters, geb. ca. 1615, ovl. 25.03.1667/1673, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[380]

           12-6-1648: Willempje Lubberts, geboren en wonende in Zijderveld, benoemt in haar laatste wilsbeschikking haar broer Thonis Lubberts tot voogd over haar beide zoons en aan haar schoonzuster Stijntje Peters vermaakt zij haar op één na beste rok.

 

6532.  Arie Hendriks Burggraaf, ook bekend als Adriaan Hendrickse van den Burggraeff, geb. 1598, ovl. na 1667, datum/bron: 25.02.2022 LFT, BG.[381],[382]

           Landbouwer, schepen en H. Geestmeester te Lakerveld. Op 12-6-1657 is Adriaen Hendricksz van den Borghgraeff (met 11 andere personen) in Gorinchem om 2 stukken land in de polder Lang Scheijwijck te verkopen mede namens zijn zuster Mayke Hendricksdr van den Burghgraeff in Nieuw Nederland en voor zijn achterneef Joost Aertsz van den Burghgraeff in Gorinchem. (Zijn zuster Mayke emigreerde met haar man in 1641 naar Albany (toen Beverswyck genaamd); zij behoorden tot de eerste kolonisten van de Verenigde West-Indische Compagnie in Nieuw Nederland.)

           Hij trouwde Maaike Ariens, getrouwd na 1624.

 

6533.  Maaike Ariens, datum/bron: 25.02.2022 BG.[383]

           Dochter van Janneke Cornelisdr.

 

6536.  Theunis Hendriks de Griek, geb. ca. 1605, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[384]  Hij trouwde Lijsje Hendriks.

 

6537.  Lijsje Hendriks, geb. ca. 1610, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[385]

           7-6-1668: Lijsken Hendricksdr, weduwe van Tonis Hendrixs de Grieck, wonende Heukelum wijst als erfgenamen aan Hendrick Tonis de Grieck de oude of de groote en Hendrick Tonis de Grieck de jonge, beide zonen van Teunis Hendricks de Grieck.

 

6542.  Frederik Hermans Vinck, geb. ca. 1615, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[386]

           Op 11.11.1628 vermeld onder de kinderen en erfgenamen van Hermen IJmerts Vinc en Sijke Frericks.

           Hij trouwde Gerritje Dirks.

 

6543.  Gerritje Dirks, geb. ca. 1620, datum/bron: 24.02.2022 LFT.

           Frederick Hermans Vinck ende Gerrigje Dircks, maken in 1652 een testament, hij ziekelijk.

 

6560.  Jan Dirks Coljé, geb. ca. 1610, datum/bron: 24.02.2022 LFT, GCOp1.[387],[388]

           Vrij zeker identiek met Jan Cailé, j.g. van Breda, ruiter onder ritmeester St. Martijn, die in 1629 te Woudrichem trouwt met Gerritgen Gilles. Trouwt (2): Annigje Leenderts. Huwelijken en kinderen onzeker. Patroniem alleen bij tweede huwelijk.

           Hij trouwde Geertruij Jillisdr, getrouwd (1629) in (Woudrichem).

 

6561.  Geertruij Jillisdr, geb. ca. 1615, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[389]

           Vermoedelijk een dochter van Jillis Aarts van Andel. Gezin is een verzameling. Patroniem onzeker; er wordt een Gillis Aertsen genoemd als getuige bij de doop van een kind van Eijmert Jillisz van Andel.

 

6562.  Arris Huijgs, geb. ca. 1615, datum/bron: 24.02.2022 LFT.  Hij trouwde Annigje Theunisdr.

 

6563.  Annigje Theunisdr, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[390]

 

6572.  Gerrit van Reijnesteijn, geb. ca. 1615, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[391]

           Slechts bekend door het patriniem van zijn zoon.

 

6574.  Jan Adriaans Ottolander, geb. ca. 1612, ovl. voor 1672, datum/bron: 23.02.2022 LFT.[392]

           1672 Adriaen Cornelis Maat weduwnaar van Jannigje Jans, comp. mede Leentje Jans weduwe van Jan Adriaen Ottolander, waren mede erfgenamen van Claas Jans.

           Hij trouwde Leentje Jans.

 

6575.  Leentje Jans, ovl. na 1672, datum/bron: 23.02.2022 LFT.[393]

 

6584.  Adriaan (Arien) Jansz, ovl. na 08.06.1665, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p332.[394],[395]

           Afk. van Lopikerkapel. Adriaan werd niet vermeld als lidmaat in Lopikerkapel, zijn vrouw wel. Waarschijnlijk was Adriaan van huis uit niet Gereformeerd opgevoed. Adriaan is niet met achternaam gevonden. De kinderen van Adriaan en Grietje droegen allen de naam Oskam (naar Grietjes moeder Floortje Oskamp of naar haar oom en voogd Adriaan Oskamp).

           Hij trouwde Grietje Willems Schick, getrouwd 30.12.1638 in Lopikerkapel.

 

6585.  Grietje Willems Schick, geb. ca. 1611, ovl. voor 08.06.1665 in Lopikerkapel, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p332.[396],[397]

           Afk. van Meerkerksbroek.

 

6586.  Jan Thomasz, datum/bron: 08.07.2010 OV2010p332.[398]  Hij trouwde Pietergen Caerlsdr.

 

6587.  Pietergen Caerlsdr, datum/bron: 08.07.2010 OV2010p331.[399]

 

6592.  Adriaan Bastiaansz Alblas, geb. ca. 1582 in Langerak, ovl. voor 02.01.1663 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL, OV19776p12.[400],[401]

           Aannemer van dijk- en baggerwerken. Schepen 1614/16, 1619/22, 1625, 28, 33, 37, 1648/54, waarsman 1645. Substituutschout 1621/22, 1625, 1628/29, 1633, 1637, armmeester 1618, achtman 1626, 1633 van Langerak. Lenen onder Langerak: 11 1/2 morgen land, 1 roede 1642: de kinderen van Bastiaan Alblas Cornelisz; 1657: Adriaan Alblas Bastiaansz en het weeshuis van Schoonhoven.

           Hij trouwde Maritgen Thonis de Heer.

 

6593.  Maritgen Thonis de Heer, geb. ca. 1590, ovl. 01.1663/23.06.1663 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL, KRR.[402],[403]

           4 kinderen geboren ca. 1611/ ca. 1619, waarsch. te Langerak.

 

6594.  Cornelis Peterse, datum/bron: 28.11.2008 KRR.[404]  Hij trouwde Maritgen Thonisse.

 

6595.  Maritgen Thonisse, ovl. voor 1651, datum/bron: 28.11.2008 KRR.[405]

 

6596.  Peel Jans, geb. ca. 1600 in Zijderveld, ovl. voor  17.12.1637, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[406]  Hij trouwde Willempje Theunisdr.

 

6597.  Willempje Theunisdr, geb. ca. 1610 in Tienhoven, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[407]

 

6598.  Claes Adriaens Maat, geb. 1599 in Langerak, ovl. 12.1672/27.10.1674 in Langerak, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[408],[409]

           Schepen van Langerak 1688. Op 22.12.1668 testeren Claes Adriaens Maet ende Dirckie Wouters zijn huisvrouw. Kinderen zijn: Aert, Thonis, Adriaentgen geh. met Jan Peel, Belicken geh. met Aert Claes Rietveld, Maritge en Adriaen de jongste zoon en nog ongetrouwd. Ieder 1/6 part.

           Hij trouwde Dirkje Wouters, getrouwd ca. 1628.

 

6599.  Dirkje Wouters, datum/bron: 28.11.2008 KRR, KdU.[410],[411]

 

6600.  Lubbert Lubberts Coppelaer, geb. ca. 1595, ovl. na 1652, datum/bron: 01.12.2008 KdU, HKN.[412],[413]

           Wonende aan de Uijtwech. Lubbert Lubbertsz wordt 06.05.1610 vermeld als weeskijnt van zalgr. Lubbert Ghijsbertsz, woonende in zijnen leven op Achthoven. Hij transporteert 1642 aan Adriaen Jansz won. op Ecxoyerweert 2 mrg lants gelegen in een weer van 8 mrg op Ecxoyerweert onder de gerechte van Lexmont, zoals hem aanbestorven is door dode van Neeltje Jansdr zijn huisvrouws moeder.

           Hij trouwde Neeltje Cornelisdr, getrouwd 19.05.1624 in Jaarsveld.

 

6601.  Neeltje Cornelisdr, geb. ca. 1595/1600, ovl. na 15.05.1642, datum/bron: 01.12.2008 KdU, HKN.[414],[415]

           Weduwe, wonende in 1618 te Ameide, lidmaat onder ds. Johannes Ridderbach in 1638, 1647 en 1652. Lubbert Lubbertsz wordt 1624 vermeld als man ende voocht van Cornelia Cornelisdr, sijne huijsvrouwe. Trouwt (1) Jacob Lamberts Roeck, ovl. 1620/22.

 

6602.  Jan Gorisz Boef, datum/bron: 01.12.2008 HKN.[416]  Hij trouwde Aeftgen Claesdr.

 

6603.  Aeftgen Claesdr, datum/bron: 01.12.2008 HKN.[417]

 

6604.  Sander Adriaens, geb. ca. 1600, ovl. voor 17.10.1667 in Langerak, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[418]

           Armmeester van Langerak 1639. Compareert in 1646 als man en voogd van Grietge Cors. In 1644 transporteert Jan Adriaens won. Thienhoven aen Sander Adriaens zijn broeder 3 mrg 5 hont en ca 14 roeden in een weer van 9 mrg 1 hont waar Sander Adriaens nu woont.

           Hij trouwde Grietje Cors.

 

6605.  Grietje Cors, geb. ca. 1600, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[419]

           In acte van 27.10.1667 worden de kinderen van Sander Adriaansz en Grietje Corss vermeld, onder wie Cornelis en Fop wonende te Langerak.

 

6606.  Corstiaen Thonis Smit, geb. ca. 1575, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[420]

           De erfgenamen van Corstiaen Thonis ende Maert­gen Diricks worden 06.05.1661 vermeld, onder wie Thonis Corss Smit, en Cornelis Sanders als man en voogd van Anna Corss.

           Hij trouwde Maertgen Diricks.

 

6607.  Maertgen Diricks, geb. ca. 1590, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[421]

 

6624.  Huijbert Teunisz (Demper), datum/bron: 28.11.2008 KRR.[422]

 

6640.  Bastiaen Ariensz, geb. ca. 1590, ovl. voor 1652, datum/bron: 04.05.2010 KRON 1966p45, OV2010p131.[423],[424]

           Woonde vermoedelijk te Brandwijk. Stamvader van o.a. de familie Damsteeg, waarvan de achternaam pas vanaf 1687 voorkomt. Verdere namen van zijn nageslacht zijn Broeder, Grijp, Vlieguijt en Blommendaal.

           Hij trouwde Neeltje Jacobs, getrouwd voor 11.06.1617.

 

6641.  Neeltje Jacobs, ovl. 1662/02.02.1673, datum/bron: 04.05.2010 KRON 1966p45, OV2010p132.[425],[426]

           Zij wordt verschillende malen vemeld, o.a. in 1659 vanwege een geschil over een pacht van 75 car. gld en 2 vette hoenders als toepacht van Kerst 1658. Neeltje moet voor de helft meebetalen aan de verpondingen. Zij wordt met haar zoon Arien Bastiaansz. genoemd in een testament van haar zuster Merrichgen Jacobs in 1673.

 

6642.  Aert Jansz (Jankint), datum/bron: 05.05.2010 OV2010p134.[427]  Hij trouwde Krijntje Aerts (de Zoij).

 

6643.  Krijntje Aerts (de Zoij), datum/bron: 05.05.2010 OV2010p134.[428]

 

6652.  Cornelis Cornelisz Compeer, ook bekend als Cornelis Cornelisz Benschopper, geb. ca. 1580 in Langerak, ovl. 10.1658/12.02.1662, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[429]

           Vermeld tussen 1616 en 1658. Op 19.02.1666 compareren o.a. Thonis Cornelis Compeer, won. aende Giessen, alle kinderen van Cornelis Cornelis Compeer zaliger ende Aechtgen Thonis Boon 11 mergen lant en huijs en hof.

           Hij trouwde Aegtgen Theunisdr Boon, getrouwd voor 13.05.1616 in Langerak.

 

6653.  Aegtgen Theunisdr Boon, geb. ca. 1604 in Langerak, ovl. na 09.11.1643, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[430]

           Cornelis Cornelis Compeer wordt 1624/43 verschillende malen als man en voogd van Eechtgen Thonis (Boon) vermeld.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

Zegel uit 1618

 Verdonck

 

Lakzegel van de ’s-Gravendeelse schepen Pieter Pietersz

Verdonck, waarmee hij in 1618 zegelde. Pieter was boer

en bekleedde het schepenambt van 1599 tot 1632.

 

Zie kwartier 5602. Bron: Genealogie Verdonck.

 

 

 

 

 

 [1]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[2]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[3]  Cornelis Monster, Genealogie van het geslacht Monster, deel I en II (Of Quoad Forman Druk/Design, Leende, 1987/1990).

[4]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[5]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[6]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[7]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[8]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[9]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[10]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[11]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[12]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[13]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[14]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[15]  J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Kwartierstaat van Eis-van der Waals (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-126).

[16]  J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Kwartierstaat van Eis-van der Waals (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p7-126).

[17]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[18]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[19]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[20]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[21]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[22]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[23]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[24]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[25]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[26]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[27]  A.J. VAN ROON, HET GESLACHT HARTICHSVELT (DE MUNNIK) (Ons Voorgeslacht 1955, blz. 61-66).

[28]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[29]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[30]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[31]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[32]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[33]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[34]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[35]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[36]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[37]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[38]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[39]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[40]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[41]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[42]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[43]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[44]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[45]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[46]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[47]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[48]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[49]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[50]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[51]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[52]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[53]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[54]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[55]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[56]  K.J. Slijkerman, Een geslacht met de naamdragers Molenaer en (de) Visser uit Maasdam (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 361-384).

[57]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[58]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[59]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[60]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[61]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[62]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[63]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[64]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[65]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[66]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[67]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[68]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[69]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[70]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[71]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[72]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[73]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[74]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[75]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[76]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[77]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[78]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[79]  Dossier Lache de Bère, CBG den Haag (Gegevens medegedeeld door A. de Jong).

[80]  H. M. Kuypers, Een Pleuntje gezocht in het land van Altena (Gens Nostra 2008, blz. 458-467).

[81]  H.M. Kuypers, EEN UITZONDERLIJK HUWELIJK (Ons Voorgeslacht 2016, blz. 294-303).

[82]  Dossier Lache de Bère, CBG den Haag (Gegevens medegedeeld door A. de Jong).

[83]  H.M. Kuypers, EEN UITZONDERLIJK HUWELIJK (Ons Voorgeslacht 2016, blz. 294-303).

[84]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[85]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[86]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[87]  ir. J.A. van der Giessen en P. Verdonk, STAMREEKS NAAKTGEBOREN (Gens Nostra 1993, blz. 577-583).

[88]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[89]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[90]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[91]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[92]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de Families Leenheer op de Eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard (Rotterdam 1983).

[93]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[94]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[95]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[96]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[97]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[98]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[99]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[100]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[101]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[102]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[103]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[104]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[105]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[106]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[107]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[108]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[109]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[110]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[111]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[112]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[113]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[114]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[115]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[116]  Martin Los, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en per email.

[117]  Martin Los, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en per email.

[118]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[119]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[120]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[121]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[122]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[123]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[124]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[125]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[126]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[127]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[128]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[129]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[130]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[131]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[132]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[133]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[134]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[135]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[136]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[137]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[138]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[139]  Piet Verdonk, Diemen, Genealogie Verdonck (http://www.xs4all.nl/~verdonk/str_gravendeel_frm.htm).

[140]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[141]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[142]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991).

[143]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[144]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[145]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT CRIJN WILLEMSZ. UIT WEST-BARENDRECHT (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 88-91).

[146]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[147]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT CRIJN WILLEMSZ. UIT WEST-BARENDRECHT (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 88-91).

[148]  J.H. van der Boom, HOOGSTAD/KOPPENOL (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 203-204).

[149]  Cobie & Leendert Koppenol / Hans van der Boom, Genealogie Koppenol (http://www.lwkoppenol.nl/genealogie.htm).

[150]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[151]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[152]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[153]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[154]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[155]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[156]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[157]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY UIT OUDERKERK A/D IJSSEL (aanvullingen en verbeteringen) (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 336-341).

[158]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[159]  H. Herman Wind, Wachtum, Genealogie van de familie Wind (http://www.windgenealogie.org/).

[160]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[161]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[162]  H. Herman Wind, Wachtum, Genealogie van de familie Wind (http://www.windgenealogie.org/).

[163]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[164]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[165]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[166]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[167]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[168]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[169]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[170]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[171]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[172]  L. W. HORDIJK, HORDIJK (Ons Voorgeslacht 1975, blz. 328).

[173]  J. C. VAN DER MEULEN, Hordijk (De Nederlandsche Leeuw1883, pag. 22-23).

[174]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[175]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[176]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[177]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[178]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[179]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[180]  K.J. Slijkerman, Kerkmeesters te IJsselmonde 1572/'77 tot 1700 (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 192-194).

[181]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[182]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[183]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[184]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[185]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[186]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[187]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[188]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[189]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[190]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[191]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[192]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[193]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[194]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[195]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[196]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[197]  Historische Vereniging Sliedrecht, Genealogie van een Sliedrechtse familie Boer (/Bisschop) (http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Boer02.htm).

[198]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[199]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[200]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[201]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[202]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[203]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[204]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[205]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[206]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[207]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[208]  Herweijer Genealogie-Site, Kwartierstaat van ALIJDA (LIJDA) VAN DE KLASHORST (http://members.home.nl/herweijer/klashorst/klash.htm#BM17598).

[209]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[210]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[211]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[212]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[213]  H.M. Kuypers, EEN WEINIG BEKENDE BRON UIT LANGERAK HET COHIER VAN DE MORGENTALEN VAN 1579 (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 263-269).

[214]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[215]  H.M. Kuypers, EEN WEINIG BEKENDE BRON UIT LANGERAK HET COHIER VAN DE MORGENTALEN VAN 1579 (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 263-269).

[216]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[217]  H.M. Kuypers, DE FAMIELIE(S) (VAN) ABEEL UIT LANGERAK (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 81-113).

[218]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[219]  H.M. Kuypers, DE FAMIELIE(S) (VAN) ABEEL UIT LANGERAK (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 81-113).

[220]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[221]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[222]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[223]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[224]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[225]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[226]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[227]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[228]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[229]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[230]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[231]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[232]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[233]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[234]  K. J. SLIJKERMAN, VAN GELDER/JOPPEN (O.V. nr. 276 en 2811), antwoord/vraag (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 326).

[235]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[236]  K. J. SLIJKERMAN, VAN GELDER/JOPPEN (O.V. nr. 276 en 2811), antwoord/vraag (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 326).

[237]  Ph. VAN OORDT, KWARTIERSTAAT GELDERBLOM (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 25-35, 45-52).

[238]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[239]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[240]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[241]  K. J. SLIJKERMAN, TRUIJEN (vraag) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111).

[242]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[243]  K.J. Slijkerman, Het Geslacht Baes alias (De( Swaen alias Man te Ridderkerk etc. (Rotterdam 1990).

[244]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[245]  K. J. SLIJKERMAN, TRUIJEN (vraag) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111).

[246]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[247]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[248]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[249]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[250]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[251]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[252]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[253]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[254]  Jan van Wijgerden, Gouda, Gegevens per e-mail.

[255]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[256]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[257]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[258]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[259]  Peter van Maanen (gegevens per Mail).

[260]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[261]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[262]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[263]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[264]  Mr. W. W. VAN VALKENBURG, ENIGE NADERE GEGEVENS DINGEMANS-MAURITSZ (Gens Nostra 1964, blz. 105-109).

[265]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[266]  W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Losse aantekeningen uit allerlei archieven (De Nederlandsche Leeuw 1982, kol. 223-242).

[267]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[268]  Mr. W. W. VAN VALKENBURG, ENIGE NADERE GEGEVENS DINGEMANS-MAURITSZ (Gens Nostra 1964, blz. 105-109).

[269]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[270]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[271]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[272]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[273]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[274]  H. A. P. van GESSEL, FORMIJNE (Vragenrubriek) (Gens Nostra 1982, blz. 81-82).

[275]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[276]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[277]  H. A. P. van GESSEL, FORMIJNE (Vragenrubriek) (Gens Nostra 1982, blz. 81-82).

[278]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[279]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[280]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[281]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[282]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[283]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[284]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[285]  Michael Grandia, USA, Gegevens per e-mail.

[286]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[287]  G. van der Beek, Kwartierstaat van Gerrit van der Beek (http://www.home.zonnet.nl/beek261/).

[288]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[289]  G. van der Beek, Kwartierstaat van Gerrit van der Beek (http://www.home.zonnet.nl/beek261/).

[290]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[291]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[292]  Ds. E. van Alphen, UIT HET VERLEDEN VAN BRAKEL (Tussen de Voorn en Loevestein 1975, blz. 25-28).

[293]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[294]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[295]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[296]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[297]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[298]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[299]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[300]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[301]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[302]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[303]  D.J. van  Maanen, Kwartierstaat van Maanen (http://home.hccnet.nl/dj.van.maanen/kwartierstaat.html).

[304]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[305]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[306]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[307]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[308]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[309]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[310]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[311]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[312]  D. VAN BAALEN, Vernoy (vraag) (De Nederlandsche Leeuw 1947, kol. 406).

[313]  W. A. WIJBURG JR., Vernoy. (LIV, 287, 352: LXIV 406) (De Nederlandsche Leeuw 1957, kol. 421-424).

[314]  W. A. WIJBURG, Vernoy ( 1936, 287; 1947, 406; 1957, 421) (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 167-168).

[315]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[316]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[317]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[318]  Jan en Emmi, Stamboom / Family Tree van der Mooren (http://members.home.nl/janenemmie/stamboom/stamboom.htm#Top).

[319]  Egon Vennik, Stamboom Vennik (https://stamboomvennik.nl/index.php).

[320]  Egon Vennik, Stamboom Vennik (https://stamboomvennik.nl/index.php).

[321]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys) (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[322]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen) (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[323]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys) (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[324]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[325]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[326]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[327]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[328]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[329]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[330]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[331]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[332]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[333]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[334]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[335]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[336]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[337]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[338]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[339]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[340]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[341]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[342]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[343]  J.C. KORT, LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN 1292-1666 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 418-437, 574-623).

[344]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[345]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN HET LAND VAN ARKEL 1263-1650 (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 196-223, 275-300).

[346]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[347]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[348]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[349]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[350]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[351]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[352]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[353]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[354]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[355]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[356]  onbekende genealoog, toegestuurd door G. Lekkerkerker, Genealogie Bikker (Kopie van getypte versie, via Internet).

[357]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[358]  E. G. MIDDAG en A. K. VINK, BICKER (Gens Nostra 1960, blz. 256-259).

[359]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[360]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[361]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[362]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[363]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[364]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[365]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[366]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[367]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[368]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[369]  Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw, Kwartierstaat Pietje Baas (http://home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM).

[370]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[371]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[372]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[373]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[374]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[375]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[376]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[377]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[378]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[379]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[380]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[381]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[382]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[383]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[384]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[385]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[386]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[387]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[388]  JAC. DE BRUIN, Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee (1973).

[389]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[390]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[391]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[392]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[393]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[394]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[395]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[396]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[397]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[398]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[399]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[400]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[401]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN LANGERAK (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 1-21).

[402]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[403]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (htt