Gen 13d  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Anslo1

Rembrandt, Teylers Museum Haarlem

 

bij kwartier 7038:

Cornelis Anslo was een Amsterdamse lakenkoper en Doopsgezind voorganger. In 1641 liet hij zich

met zijn vrouw door Rembrandt schilderen (zie homepage). Hier een van de etsen, die Rembrandt

als voorstude van Anslo maakte. Vondel schreef een gedicht op het schilderstuk of op één der etsen:

 

Ay, Rembrandt, maal Cornelis stem.

  Het zichtbre deel is 't minst van hem:

              't onzichtbre kent men slechts door d'ooren.

    Wie Anslo zien wil, moet hem hooren

 

 

 

Generatie 13d

 

 

6704.  Gijsbert Goertzen, geb. ca. 1550/57, ovl. na 27.02.1619, datum/bron: 04.10.2004 HER, ROSp15,74,[1],[2] (zie info 158).

           Gijsbert Goirts voor het eerst vermeld in 1579 te Herwijnen als mondig. Vermeld 1581/1612 als koper en verkoper van onroerend goed en bij lenen/uitlenen van geld. Op 29.07.1579 verkoopt Ghijsbert Goirsen, voor zijn vrouw, aan Ghijsbert Reyersen: de helft van 19 hont land in Herwijnen, in de Gheertkenshoeff (Geertjeshoef). De andere helft is eigendom van Arnt Thonissen. Zekerheid: zijn huis en hofstede te Herwijnen.

           Hij trouwde Maria (Marije) Alerts, getrouwd voor 29.07.1579.

 

6705.  Maria (Marije) Alerts, geb. voor 1558 in Herwijnen, ovl. na 28.04.1615, datum/bron: 04.10.2004 HER, ROSp26.[3],[4]

           Marije Alarts wordt genoemd in een acte van 10.10.1630. Lidmaten 25.12.1612: Gijsbert Goerttzen met vrouw Maria.

 

6832.  Henric Petersen (van Beusecom), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) gedoopt ca. 1630 in Waardenburg, ovl. voor 18.12.1680, datum/bron: 25.09.2003 KdB, RAG.[5],[6] Hij trouwde (1) Geritgen Jans (van Beusecom), getrouwd ca. 1650 in Waardenburg.  Hij trouwde (2) Geesken Willems de Jonge, getrouwd 27.10.1667 in Waardenburg/Neerijnen (otr).

 

6833.  Geritgen Jans (van Beusecom), datum/bron: 24.05.2009 MS.[7]

 

6880.  Jan Pelgrommsen, datum/bron: 07.09.2003 KdB.[8]  Hij trouwde NN.

 

6881.  NN, datum/bron: 07.09.2003 KdB, Div.[9],[10]

           Waarschijnlijk heette zij Amerentsen Ariens.

 

6896.  Wouter Jans Treffer, geb. ca. 1565, ovl. in/voor 1613, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[11]  Hij trouwde Lijsken Dircs van Hausselt.

 

6897.  Lijsken Dircs van Hausselt, ovl. na 1615, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[12]

           Onmondig 1589.

 

6980.  Thonis Spiecker, datum/bron: 18.11.2005 BER.[13]  Hij trouwde Maria Kronenberg.

 

6981.  Maria Kronenberg, datum/bron: 18.11.2005 BER.[14]

 

6982.  Heinrich Bernsau, ovl. 08.1615/06.1617, datum/bron: 30.11.2005 ELBp64, BER, ZBG1966p176,193, KdG180,[15],[16],[17],[18]

           Was in 1574 nog minderjarig. Rentmeester op het huis Angern bij Linnep 1596. Tweede buitenechtelijke zoon van Willem V van Bernsau. Stamvader van de burgerlijke families Bernsau, met de 3 stammen Anger, Düsseldorf en Elberfeld. De laatste stam vestigde zich met Heinrichs zoon Gottfried in Elberfeld op een hofstede "in der Mirke".[19]

           Hij trouwde Anna Vette von Saurenhaus, getrouwd 1585/92.

 

6983.  Anna Vette von Saurenhaus, geb. ca. 1565/70 in Elberfeld, begraven 28.03.1628 in Elberfeld, datum/bron: 30.11.2005 ELBp64, BER, ZBG1966p193,[20],[21],[22]

           [Nog heden bestaat er een stadgedeelte Wuppertal-Saurenhaus].

 

6984.  Wilhelm Wichelhausen, geb. ca. 1588 in Elberfeld, begraven 02.05.1607 in Elberfeld, datum/bron: 21.11.2005 ELBp36, DGB.[23],[24]

           Garenbleker op de Falkenberg in Elberfeld. Koopt 23.09.1586 het goed "auf der Bredden am Dorrenberg" bij Elberfeld. Trouwt (1) N. Schell.

           Hij trouwde Anna Stock, getrouwd in Elberfeld.

 

6985.  Anna Stock, geb. in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[25]

 

6986.  Peter Katernberg, geb. in Elberfeld, begraven 12.06.1634 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[26]

           Waard aan de Katernberg bij Elberfeld. Trouwde (1) Helena N., begr. 03.06.1501 te Elberfeld. [Nog heden bestaat er te Wuppertal een stadswijk Uellendahl-Katernberg].

           Hij trouwde Maria Mirken, getrouwd 25.09.1591 in Elberfeld.

 

6987.  Maria Mirken, geb. in Elberfeld, begraven 25.04.1634 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[27]

           [In de 16e eeuw wordt te Elberfeld een plaats "In der Mirken" genoemd].[28]

 

6988.  Engelbert Ossenbeck, begraven 26.02.1602 in Elberfeld (vermoord), datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[29]

           Garenbleker "an der Fohren" te Elberfeld. [Ook nu nog kent Wuppertal een straat "In der Ossenbeck"].

           Hij trouwde Mechtild Otte.

 

6989.  Mechtild Otte, begraven 22.04.1613 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[30]

 

6990.  Engelbert vom Loh, geb. in Elberfeld, begraven 17.08.1636 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[31]

           Burger "am Moriam" te Elberfeld. [De naam zal afkomstig zijn van Loh, nog heden terug te vinden als Wuppertal-Loh in het stadsdeel Barmen].

           Hij trouwde Katharina Lewen, getrouwd 25.01.1587 in Elberfeld.

 

6991.  Katharina Lewen, geb. in Elberfeld, begraven 02.09.1647 in Elberfeld, datum/bron: 14.11.2005 ELBp36.[32]

 

7034.  Jacob van Halmael, geb. in Wezel, begraven 11.12.1642 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), datum/bron: 20.04.2004 NL1938k89, NL1886p64, NP1940p62, RKD10996, DN1857p50,[33],[34],[35],[36],[37]

           Lakenkoopman te Amsterdam 1625. Hij koopt 30.04.1625 het huis "De Witte Swaen" op de Nieuwendijk te Amsterdam. Het echtpaar woonde in 1608 te Wezel, later te Amsterdam. De familie van Halmael was doopsgezind. Jacob van Halmael had een broer Isack en een broer Abraham, verder een broer Israël en een broer Otto. Wouter de Vries en Jacob van Halmael verkopen een huis Amstel, Utrechtsche steiger, voor f 3350 op 29.04.1642. De acte werd echter niet gepasseerd en daarom geroyeerd. In margine stond, dat dit huis 14.06.1634 gekocht was door Jacob Woutersz. de Vries en Jacob van Halmael. Het zgn. kwijtscheldinsregister van 1634 ontbreekt echter. Jonker Jacob van Halmael, van Wesel, is in 1628 aanwezig op de begrafenis van de Amsterdamse burgemeester De Vlaming van Outshoorn, een familielid van hem. Bij het in de RKD collectie aanwezige portret van Jacob wordt vermeld dat hij uit Wesel afkomstig is. Merkwaardig bij het portret is wel dat Jacob een harnas draagt, voor een doopsgezinde koopman geen gebruikelijk tenue. Wellicht wilde men daarmee zijn adellijke afkomst uitdrukken.

           Hij trouwde Geertruyd Jansdr Kramer, getrouwd 16.10.1606 in Emmerik (huw. voorw.).

 

7035.  Geertruyd Jansdr Kramer, ovl. 04.1640/03.02.1642, datum/bron: 20.04.2004 NL1938k89, NP1940p62.[38],[39]

 

7036.  Claes Claesz Del, geb. ca. 1566, ovl. na of in 1639 in Weesp, datum/bron: 26.07.2003 GN1993p368.[40]

           Brouwer te Weesp in de brouwerij ‘de sterre met de croon’, vroedschap ald. vanaf 1622, schepen 1604, 06, 08, 10, 19, burgemeester 1613/14, 1616/17, 1624, 29, 1632/33, weesmeester 1612, 28, 31, regent van het weeshuis 1636/39. Hij tr. (2) Niesje Cornelisdr. Schouten, brouwster te Weesp en buitenmoeder van het weeshuis aldaar (dr. van Cornelis Govertsz. Schouten en Weyntje Lap).

           Hij trouwde Ytje Huybertsdr, getrouwd 10.09.1594 in Amsterdam (otr, ter pui).

 

7037.  Ytje Huybertsdr, begraven 1624 in Weesp, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p368.[41]

           Woont tot 1594 te Hoorn.

 

7038.  Cornelis Claesz Anslo, ook bekend als Ansloo, geb. 1592, begraven 30.08.1646 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), datum/bron: 24.07.2003 GN1993p372, NL1931k214/15, NL1941k405, NL1929k100,[42],[43],[44],[45]

           Lakenkoopman te Amsterdam. Werd dienaar bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden (dezelfde gemeente als zijn vader) 27.01.1616, deed zijn eerste predicatie als voorganger 14.06.1617, in vollen dienst bevestigd als zoodanig 28.10.1624. Hij en zijn echtgenote zijn bekend geworden door het schilderij dat Rembrandt in 1641 van hen maakte en de tekening die hij vooraf van Cornelis alleen vervaardigde. Cornelis was een vriend van Vondel. [Vondel was doopsgezind, werd later katholiek; waarschijnlijk was Rembrandt's moeder eveneens doopsgezind]. Joost van den Vondel schreef over het portret van Ansloo het gedicht "Op Cornelis Anslo":

           Ay, Rembrandt, maal Cornelis stem.

           Het zichtbre deel is 't minst van hem:

           't onzichtbre kent men slechts door d'ooren.

           Wie Anslo zien wil, moet hem hooren.[46],[47]

           Hij trouwde Aeltie Gerritsdr Schouten, getrouwd 09.01.1611 in Amsterdam.

 

7039.  Aeltie Gerritsdr Schouten, geb. ca. 1590, ovl. kort voor 20.11.1659 in Amsterdam, datum/bron: 24.07.2003 GN1993p372, NL1931k215.[48],[49]

 

7144.  Jacob Gerritsz van Blootenburg, ovl. voor 1672 in Woudenberg, datum/bron: 29.08.2004 NL1936k27, KvB, GvB,[50],[51],[52]

           Stamvader van de Blootenburg-tak die te Woudenberg en omgeving bleef wonen. Andere takken vestigden zich in Amersfoort en den Bosch, waar ze bestuursfuncties bekleedden. Jacob koopt de hofstede "de Vicariënhof" te Leusbroek; hij krijgt daar 7 kinderen. Zijn zoon Adriaan blijft in Leusbroek wonen, maar overlijdt waarschijnlijk vrij kort na zijn huwelijk zonder nageslacht.

           Hij trouwde Willempje Cornelisdr van Langelaar, getrouwd ca. 1640.

 

7145.  Willempje Cornelisdr van Langelaar, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB, GvB,[53],[54],[55] (zie info 159).

 

7146.  Rutger Harmensz (van Ginkel), ook bekend als van de Haar, ovl. 10.08.1678 op de Ginkel, datum/bron: 29.08.2004 KRON1996p210, KDr, GvB,[56],[57],[58] (zie info 160).

           Boer, gegoed op de hofstede 'het Hek' onder de Ginkel.

           Hij trouwde Hendrickje Jans.

 

7147.  Hendrickje Jans, datum/bron: 20.05.2003 KDr.[59]

 

7152.  Harmen Gerritsz, datum/bron: 07.11.2003 KDr, KRON1996p210.[60],[61]

           Landbouwer, vermeld te Woudenberg 1599, pachter In de Lagewei op de boerderij Ginkelse Heide 1617.

           Hij trouwde Gerretgen.

 

7153.  Gerretgen, datum/bron: 07.11.2003 KDr, KRON1996p210.[62],[63]

 

7168.  Pieter Pietersz Baers, ook bekend als Pieterman, geb. ca. 1592 in Oud-Beijerland (ca. 28 jaar in 1620), ovl. 01.01/16.01.1667 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.10.2003 BRSp17.[64]

           Pieter nam in zijn jonge jaren werk aan, bv. in 1619 de aanleg van een 440 m lange dam ten noorden van de Goidschalkoordse gorzen. Ook was hij 1622/24 betrokken bij de aanleg van de haven en de hoofden te Oud-Beijerland. Zijn eigenlijke beroep was echter visser. Hij pachtte 1622 de visrechten op de Oud-Beijerlandse kreek voor 5 jaar, daarna op de Oude Maas en het Spui onder Oud- en Nieuw-Beijerland eveneens voor 5 jaar. Pieter was verschillende keren in processen verwikkeld, o.a. over belasting over de zalmverkoop.

           Hij trouwde Lydewey Cornelisdr Rooster, getrouwd ca. 1620 in Oud-Beijerland.

 

7169.  Lydewey Cornelisdr Rooster, ovl. na 09.04.1646, datum/bron: 14.10.2003 BRSp18.[65]

           Weduwe van Arien Ariensz, visser en eigenaar van een huis in de Linchoek, dat in 1624 nog op de naam van Ariens erfgenamen stond. Maakt met Pieter 09.04.1646 een testament, zij ziekelijk van lichaam, in een stoel zittende, nochtans bij haar verstand. De langstlevende moest voor onderhoud en scholing van de kinderen zorgen. Bij meerderjarigheid of huwelijk moesten de kinderen een goede uitzet en 150 gulden ontvangen.

 

7170.  Laurens Jansz (van den Bloesem), ovl. voor 1619 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.10.2003 BRSp31, OV1953 p114.[66],[67]

           Scheepstimmerman te Oud-Beijerland. Laurens Jansz wordt slechts met patroniem, nooit met familienaam genoemd. Zijn  kinderen noemen zich echter van den Bloesem.

           Hij trouwde Jannetje Voctoorsd.

 

7171.  Jannetje Voctoorsd, datum/bron: 14.10.2003 BRSp31, OV1953 p114.[68],[69]

 

7172.  Heijman Matthijs Berck*, geb. 1621, datum/bron: 23.05.2003 KvL,[70] (zie info 161).

 

7174.  Cors Arijensz Hartich, ovl. 11.1654/01.09.1667, datum/bron: 14.10.2003 KvL, GN1994p424.[71],[72] Hij trouwde Arijaentje Damisdr, getrouwd 1642.

 

7175.  Arijaentje Damisdr, ovl. 12.1678/02.01.1681, datum/bron: 04.08.2004 KvL, GN1994p424.[73],[74]

           Inwoner van Sliedrecht (als wed. van Cors Arijens) 1672.

 

7178.  Gijs Jansz, datum/bron: 14.10.2003 BRSp41.[75]  Hij trouwde Lijntge Hendriks, getrouwd voor 1629.

 

7179.  Lijntge Hendriks, datum/bron: 14.10.2003 BRSp41.[76]

 

7180.  Jan Thonisz Roos, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Snijder, geb. ca. 1587 in (in 1627 is Jan Tonisz ca. 40 jr), ovl. 1629/16.09.1632, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp177, Mol, OV2019p236,[77],[78],[79] Hij trouwde Marijke Adriaendr Kieboom, ook bekend als Maertje, Marichie, Mayke.

 

7181.  Marijke Adriaendr Kieboom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Maertje, Marichie, Mayke, geb. ca. 1590, ovl. 11.1669/24.04.1670, datum/bron: 28.05.2003 PromIIp177, Mol, OV2019p236,[80],[81],[82]

 

7182.  Hendrick Jansz Cruijswech, geb. ca. 1600, datum/bron: 04.03.2004 BRSp41, OV2012p4.[83],[84]

           Onmondig 22.05.1622, mondig 02.06.1625. Schipper te Oud-Beijerland, 'soetelaar' bij de indijking van de Numanspolder 1642, medecollecteur van de verponding over Oud-Beijerland 1652.

           Hij trouwde Aeltje Jansdr (van) Oversteech, ook bekend als Munnick, getrouwd 1627.

 

7183.  Aeltje Jansdr (van) Oversteech, ook bekend als Munnick, datum/bron: 04.03.2004 BRSp41, OV2012p4,[85],[86] ovl. 1660/1667.

           Zij trouwt (1) voor 1616 Arijen Gijsbrechtsz. Schipper, schipper de Oud-Beijerland, ovl. 1626/1627.

 

7184.  Arien Cornelis Boomman, ook bekend als Booneman, ovl. 23.09.1711 in Nieuw-Beijerland (aang), datum/bron: 13.10.2003 KSi.[87]  Hij trouwde Engeltje Willems, getrouwd 06.07.1670 in Nieuw-Beijerland.

 

7185.  Engeltje Willems, datum/bron: 13.10.2003 KSi.[88]

 

7186.  Jacob Jansz, datum/bron: 13.10.2003 KSi.[89]  Hij trouwde Neeltje Hermans.

 

7187.  Neeltje Hermans, datum/bron: 13.10.2003 KSi.[90]

 

7188.  Albert van der Giessen, datum/bron: 13.10.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

7190.  Arien Willemsz Ras, geb. ca. 1640 in Maasdam, ovl. 27.03.1678 in Maasdam, datum/bron: 13.10.2003 SMH, CR.[91],[92]

           Is schoenmaker te Maasdam. Heeft in 1675 zijn huisvrouw verlaten. Koper en / of borg op veilingen

           Hij trouwde Marrije Ariens, getrouwd 20.09.1665 in 's-Gravendeel (otr).

 

7191.  Marrije Ariens, datum/bron: 13.10.2003 SMH.[93]

           j.d. wonende te 's-Gravendeel 1665.

 

7192.  Jan Ariens Haverboer, geb. 1656*, datum/bron: 20.09.2003 SG635,[94] (zie info 162).

 

7194.  Jacob Pieters Moerkerken, geb. in Strijen*, datum/bron: 20.09.2003 SG635.[95]

           Genoemd te Strijen t/m 1677.

           Hij trouwde Marichje Arijens.

 

7195.  Marichje Arijens, datum/bron: 24.09.2003 SG635.[96]

           Kinderen gedoopt te Strijen 1659/66.

 

7202.  Jan Pieters Houck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als Houckgen, geb. ca. 1620, ovl. na 1689, datum/bron: 14.10.2003 PromXIIp329, SG661, SG458,[97],[98],[99] Hij trouwde Haesje Willems van Gempel.

 

7203.  Haesje Willems van Gempel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ovl. na 06.11.1699 (ca. 1701), datum/bron: 14.10.2003 PromXIIp329, SG661, SG458,[100],[101],[102]

 

7204.  Frederick Vechters, geb. in Schieveen, ovl. 30.4.1644 in Delft, datum/bron: 09.09.2003 PromXIIp329.[103]

           Schoenmaker.

           Hij trouwde Maartje Engebrechts, getrouwd 12.05.1639 in Overschie.

 

7205.  Maartje Engebrechts, ovl. na 07.02.1671, datum/bron: 09.09.2003 PromXIIp329.[104]

           Huwt (2) Delft 26.02.1645 Cornelis Cornelisz Rietdecker, huwt (3) Rijswijk 17.12.1651 Barend Teunisz van Westen.

 

7206.  Simon Dircks van IJssenburg, gedoopt 30.12.1625 in Delft (Oude Kerk), ovl. 30.03.1665 in Delft, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp329.[105]  Hij trouwde Maartje Aernouts, getrouwd voor 1647 in Delft*.

 

7207.  Maartje Aernouts, gedoopt 16.06.1626 in Delft (Oude Kerk), datum/bron: 11.09.2003 PromXIIp329, PromIIp144,[106],[107] begraven 28.07.1695 in Delft (Oude Kerk).

           Huwt (2) Delft 08.05.1667 Gerrit Maartens van Nimmerseel.

 

7216.  Pieter Jacobs Landmeter, ovl. voor 03.06.1652, datum/bron: 01.07.2003 DB122.142, SG871.[108],[109]

           Zij wonen te Biert.

           Hij trouwde Bastiaantje Cornelisse Ketting, getrouwd voor 1627 in Poortugaal.

 

7217.  Bastiaantje Cornelisse Ketting, gedoopt 26.09.1592 in Poortugaal, ovl. 06.1652/07.06.1653, datum/bron: 01.07.2003 DB122.142.[110]

 

7218.  Cornelis Bastiaans Hogervest, datum/bron: 01.07.2003 SG871.[111]

 

7220.  Aalbert Leenderts Coijck, datum/bron: 26.06.2003 SMH, SG390.[112],[113]

           Vermeld als bode te Mijnsheerenland, ging in 1660 naar Dordt met secretaris Maaskant en heemraad Hoogerwerf. Wordt in 1667 "den Coijck" genoemd. Hij bruikt 1644 van de pastorie 2 morgen 193 roeden land en bruikt 1 morgen van de pastorie van Maasdam. Hij betaalt over zijn huis in dat jaar f 1-4-0.

           Hij trouwde Trijntje Bastiaens Bijl.

 

7221.  Trijntje Bastiaens Bijl, ovl. na 1692 in Mijnsheerenland, datum/bron: 26.06.2003 SG390, SMH.[114],[115]

           Vermeld vanaf 1644. Zij hertrouwt met Gijsbert Jans Smith, Mijnsheerenland.

 

7222.  Jacob Cornelis Verkes, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als van der Kest, ovl. na 1665, datum/bron: 20.02.2008 SG 591, OV2008p37.[116],[117] Hij trouwde Neeltien Cornelis 't Hard, getrouwd 01.02.1637 in Oud-Beijerland.

 

7223.  Neeltien Cornelis 't Hard, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[118]

 

7224.  Jacob Aartsz van der Waal, geb. ca. 1640 in Mijnsheerenland, ovl. 1716/17, datum/bron: 02.07.2003 SG207, SMH, DB115.411.11,[119],[120],[121]

           Bouwman; heemraad en dijkgraaf van Westmaas-Nieuwland. Wordt 30.09.1663 lidmaat te Westmaas. Trouwt (2) Lijsbeth Ariens Roobol, ca. 1687.

           Hij trouwde Trijntje Cornelis Roobol, getrouwd 19.06.1665 in Westmaas (otr 14.6).

 

7225.  Trijntje Cornelis Roobol, geb. ca. 1640, ovl. voor 12.05.1689, datum/bron: 02.07.2003 DB115.411.11, SG207, OV1962p344,[122],[123],[124]

           j.d. van IJsselmonde, wonend onder Claaswaal. Lidmaat van Westmaas op 30.09.1663 (na belijdenis).

 

7226.  Hendrik Chielen (van der Gijsen), datum/bron: 04.06.2003 SG276, SG207.[125],[126]

           Zij laten kinderen dopen te Nieuw-Beijerland 1666, Mijnsheerenland 1669, Westmaas 1671/84. Mogelijk een zoon van Gillis Heyndrickse, zie opmerkingen aldaar.

           Hij trouwde Neeltje Ariens (de Jong).

 

7227.  Neeltje Ariens (de Jong), datum/bron: 04.06.2003 SG276, SG207.[127],[128]

 

7228.  Dirck van Truijen, ook bekend als van St. Truijen, datum/bron: 04.06.2003 SMH,[129] (zie info 163).

           Dirck Aerts van Truijen als borg vermeld 1671/72, weerbaar man te Claeswaal, heeft een pieck, 1672. Dirck van Truijen als borg en koper van boedel vermeld te Klaaswaal 1677/82.

           Hij trouwde Cornelia Cornelis*.

 

7229.  Cornelia Cornelis*, datum/bron: 04.06.2003 SMH.[130]

           RA Cromstrijen 1702: Aart Dircx van Truijen is een zoon van Cornelia Cornelis.

 

7230.  Arie van Es*, datum/bron: 04.06.2003 SMH.[131]

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

7264.  Antonis Arense Kruythof, ook bekend als Teunis Ariens Kruithof, geb. ca. 1606 in Mijnsheerenland, ovl. na 1682, datum/bron: 29.05.2003 KRij, PromXIIp286.[132],[133]

           Bouwman, kerkmeester 1648/50 en ouderling 1661/63 te Heinenoord. Ingaarder van verpondingen Heinenoord 1661. Trouwde (1) met Lijsbeth Willemsdr, trouwde (3) ca. 1655, Maergien Jacobs Troost, overl. 28.06.1676, Heinenoord, begr. aldaar in de kerk, hij trouwde (4) 14.06.1682, te Mijnsheerenland, Lijsbeth Jansdr.

           Hij trouwde Grietken Andriesdr Snyder, getrouwd 02.10.1633 in Mijnsheerenland.

 

7265.  Grietken Andriesdr Snyder, gedoopt 11.11.1614 in Heinenoord, ovl. oct. 1652 in Mijnsheerenland, datum/bron: 29.05.2003 KRij, PromXIIp286.[134],[135]

 

7272.  Pauwels (Paul) Len(t)sz, geb. begin 17e eeuw buiten het eiland IJsselmonde, ovl. 29.11.1648/1659, datum/bron: 04.12.2006 OV1980p439, DJVp179 /-III, OE2002p117,[136],[137],[138]

           Vestigde zich ca. 1639 te Hendrik Ido Ambacht, belijdenis aldaar 18.12.1644. Stamvader van het geslacht Houtemolen. Tot diep in de 18e eeuw leefde het geslacht Houtemolen in vrij sobere omstandigheden. Kwam waarschijnlijk van buiten de streek, gezien de hier onbekende voornaam Lens. In Dordrecht is in 1627 sprake van geleverd fruit door ene Pauwels Lensen, wonende te Vlissingen. Het is niet uit te sluiten, dat dit dezelfde persoon betreft.

           Hij trouwde Hilletje (Hilje) Jans, getrouwd voor medio 1639.

 

7273.  Hilletje (Hilje) Jans, ovl. voor 25.06.1682, datum/bron: 04.12.2006 OV1980p439, DJVp179 /-III.[139],[140]

           Doet belijdenis te Hendrik Ido Ambacht 22.12.1646, woont dan aan de Veersendijk onder Hendrik Ido Ambacht. Weduwe wonende onder H.I.Ambacht 1659, zij hertr. (2) Hendrik Ido Ambacht 26.01.1659 Arien Henrix van Haare, kleermaker, weduwnaar van Tanneke Jans, beiden wonen dan onder Hendrik Ido Ambacht.

 

7276.  Goosen Claesse Hofman, gedoopt 26.12.1608 in Ridderkerk, ovl. 02.1643/31.01.1652 in Ridderkerk*, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p345, DJV180.[141],[142]

           j.m. van Ridderkerk 1639.

           Hij trouwde Geertgen Ariens, getrouwd 10.07.1639 in Ridderkerk.

 

7277.  Geertgen Ariens, ovl. 02.1643/31.01.1652 in Ridderkerk*, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p345, DJV180.[143],[144]

           j.d. van Alblasserdam 1639.

 

7278.  Jan Dirckz van Driel, ook bekend als Timmerman, geb. ca. 1609, ovl. 04.1672/04.08.1673 in Kleine Lindt*, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p345, 3vDp394, DJVp180 /-Ip22 /-IIp24,[145],[146],[147]

           Huistimmerman, gemeenlandstimmerman, sluiswachter, pachter van het windrecht, schepen 1669/70, heemraad 1672 van Kleine Lindt. Tr. (1) ca. 1630 Ariaentje Cornelisdr, ovl. 1632/36, tr. (3) (als wedr. won. in Groote Lindt) Heerjansdam 08.10.1651 Maijke Melsen Croonenburg, overl. 1706/12, dr. van Mels (Melchior) Jansz. (van) Cronenburg, schipper te Heerjansdam, en Trijntje Cornelis v.d. Bongaert.

           Hij trouwde Geertgen Gerritsdr, getrouwd 24.02.1636 in Grote Lindt (otr, ook te Heinenoord).

 

7279.  Geertgen Gerritsdr, ovl. 26.02/08.10.1651, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p345, DJV-IIp24, OV1981p414,[148],[149],[150]

           j.d. van Asperen, won. te Heinenoord 1636. Op 26.02.1651 maakten Jan Dircxs van Driel, huijstimmerman, en Geertgen Geerits, echtelieden won. in de Lint, zij was ziek, een mutueel testament. Als hij het eerst zou komen te overlijden, moest zijn weduwe aan zijn "voordogter"  een "cleet naer de staet en gelegenheijt van sijnen boedel" geven. Indien zij zonder gezamenlijke kinderen zouden komen te overlijden, moest de langstlevende 5 car. gld. uitkeren aan de erfgenamen ab intestato van de eerstgestorvene.

 

7288.  Adriaen Willemsz van Geervliet, geb. ca. 1605 in Westmaas, ovl. voor 15.05.1663 in Westmaas, datum/bron: 14.11.2006 OV1995p366, CR.[151],[152]

           Bouwman, waarnemend schout 1640, schepen 1640/63, regerend armmeester, en ouderling buiten en binnen het dorp 1661/63, bezat de hofstede van zijn vader aan de Munnickendijck. Trouwde (1) 05.09.1630 te Barendrecht met Maricken Aerts Spruyt, ovl. voor 1643.

           Hij trouwde Marijtje Jacobs Esseboom, getrouwd ca. 1642.

 

7289.  Marijtje Jacobs Esseboom, geb. ca. 1610 in Strijen*, ovl. na 12.06.1667, datum/bron: 14.11.2006 OV1995p366, CR.[153],[154]

           Op 16.04.1660 compareren Adriaen Willemse van Geervliet en zijn vrouw Martge Jacobs voor notaris Adriaan Meynaart te Dordrecht en stellen voogden aan, onder uitsluiting van de weeskamer. 04.01.1664 Boedelscheiding door Marijtge Jacobs Esseboom voor notaris Adryaan de Bije te Maassluis. Op 1207.1667 ligt Martgen Jacobs Esseboom ziek te bedde en stelt voor schout en schepenen van Westmaas voogden aan en sluit de weesmeesters uit.

 

7290.  Paulus Reijnen van der Linden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1600, datum/bron: 16.07.2003 OV2002p128, Mol, MZ,[155],[156],[157] Hij trouwde Anneken Cornelis (Fonkert?), ook bekend als Arjaantje Cornelisse, getrouwd ca. 1630.

 

7291.  Anneken Cornelis (Fonkert?), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als Arjaantje Cornelisse, datum/bron: 16.07.2003 OV2002p128, Mol.[158],[159]

 

7292.  NN, datum/bron: 20.11.2006 Cor.[160]  Hij trouwde Aechien Dircks.

 

7293.  Aechien Dircks, datum/bron: 20.11.2006 Cor.[161]

 

7360.  Jacob Arienssen Nooteboom, gedoopt 29.08.1610 in Maasdam, ovl. 1653 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[162]

           Bouwman, armmeester van de kerk van Maasdam 1747, 1652, gerechtsbode. Betaalt over vele jaren, o.a. 1645/49 weipacht aan de kerk.

           Hij trouwde Ariaentghen Dircken, getrouwd 27.05.1629 in Maasdam (otr).

 

7361.  Ariaentghen Dircken, gedoopt 26.02.1612 in Maasdam, ovl. 17.05.1688 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[163]

           Kraemster. Zij behoudt na het overlijden van haar man huis en inboedel, moet de kinderen onderhouden 01.11.1654.

 

7362.  Pieter Heijndrecxks Barendregt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. in West-Barendrecht, ovl. 1665/67 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 04.08.2003 SG553, GBa, WV,[164],[165],[166] Hij trouwde Leentge Hendricx Prins, getrouwd 02.11.1614 in West-Barendrecht.

 

7363.  Leentge Hendricx Prins, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. in IJsselmonde, ovl. voor 1667 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 04.08.2003 SG553, GBa, KRij, WV,[167],[168],[169],[170]

 

7372.  Aryen Corn Corsse Mookhoek, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Moockhouck, geb. ca. 1625, ovl. 02.1662/20.10.1664, datum/bron: 20.09.2003 sGDp120, OV2000p71, SG439,[171],[172],[173] Hij trouwde Bastiaantje Ariens Vogelaar.

 

7373.  Bastiaantje Ariens Vogelaar, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. voor 09.04.1670, datum/bron: 10.08.2003 OV2000p71, KJP.[174],[175]

 

7374.  Cornelis Gielen Houck, datum/bron: 23.09.2003 SG539.[176]  Hij trouwde Geertruyt Gijsberts.

 

7375.  Geertruyt Gijsberts, ovl. in Klaaswaal, begraven 10.05.1707 in Numansdorp, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[177]

           Met attestatie van Claaswaal naar Numansdorp 1681, zij was toen gehuwd met Arij Cornelis Weeda, haar dochter was Aagje Cornelis. Laatst weduwe van Arij Cornelis Weeda 1707.

 

7384.  Pieter Jansz Verkerk, ovl. 1679/80, datum/bron: 25.06.2003 SG526, sGDp52, GN2006p77,[178],[179],[180]

           Bouwman te 's-Gravendeel, schepen van 's-Gravendeel 1639/49, 56/60, 62, 74/79, ouderling1654...77.

           Hij trouwde Grietje Coenen (in 't Veld), getrouwd voor 1652.

 

7385.  Grietje Coenen (in 't Veld), gedoopt 1612 in Barendrecht, datum/bron: 25.06.2003 SG526, GN2006p77,[181],[182] ovl. na 06.03.1680.

           Weeskamer 's-Gravendeel: Pieter gezond, Grietje ziek passeren testament op 24.07.1652. Zij maken elkaar tot erfgenaam. De kinderen krijgen bij mondigheid of eerder huwelijk elk 25 Carolusgulden. Wellicht was ze op 21.05.1685 reeds gestorven, als de kinderen van de overleden Pieter Verkerk een huis in de Korte Kerckstraet voor 500 Carolusgld aan hun broer transporteren.

 

7386.  Cornelis Ariens Snayer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Cornelis Aerds Snayer, geb. ca. 1613 in Cillaershoek, ovl. voor 1689, datum/bron: 26.09.2003 SG306, Mol, SG782,[183],[184],[185] Hij trouwde Annegi Aerde (Bisdom), getrouwd 22.05.1639 in Puttershoek (otr. 30.04).

 

7387.  Annegi Aerde (Bisdom), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. in Puttershoek, datum/bron: 27.07.2003 Mol, SG782.[186],[187]

 

7388.  Reyn Ariensz Verdonck, geb. ca. 1634 in 's-Gravendeel, ovl. 03.1673/04.02.1674, datum/bron: 04.08.2004 sGDp126, GN1982p368.[188],[189]

           Bouwman in Nieuw-Bonaventura en in De Mijl. Kerkmeester van 's-Gravendeel 1668/73. Reyn Verdonck wordt op 14-jarige leeftijd vermeld als weeskind. Hij woonde later op een boerenbedrijf aan de Noord Voorstraat, dat hij van zijn moeder had geërfd. "Heel cappitalist" 1680.

           Hij trouwde Sijtgie Dirksd de Quartel, getrouwd ca. 1657.

 

7389.  Sijtgie Dirksd de Quartel, geb. ca. 1633, begraven 16.11.1723 in 's-Gravendeel (pro deo), datum/bron: 17.07.2003 sGDp126, NL1971k100, GN1982p368,[190],[191],[192]

           Trouwt (2) 25.06.1680 (huw. voorw) met Bastiaan Hendrik van der Linden ("heel cappitalist" in 1680). Als weduwe woonde Sijtje aan de Zuid-Voorstraat. In een akte van 05.02.1709, verklaarde zij daar vijftig jaar gewoond te hebben. In een akte dd. 23.09.1714 wordt de verzorging van Sijtje geregeld in een overeenkomst met haar zoon Ary Reyne. Deze vond reeds plaats sedert 1711 voor 100 carolus gulden per jaar. Indien haar geld op mocht zijn, zou hij haar toch tot haar dood blijven verzorgen en voor haar begrafenis zorgdragen.

 

7390.  Aert Ariensz Spruyt, ovl. voor 1671, datum/bron: 03.05.2005 GN1982p6, sGDp126, OV2005p149,[193],[194],[195]

           Boer onder 's-Gravendeel. Zeer waarschijnlijk dezelfde Aert Arienz Spruyt, die op 28.06.1664 vermeld wordt als zoon van Aryaentie Jans van Nes (van Es) weduwe en boedelhoudster van Aryen Aerts Spruyt, als hij haar assisteert bij het transport van 894 roeden met het daarop staande huis, schuur, berg, wagenkeet, boomgaert, etc. in Nieuw-Bonaventura aan de "leste Cruysweg" voor 2500 gld aan juffr. Magdalena Tseraerts.

           Hij trouwde Annigje Aryens Aertoom, ook bekend als Jannigje Arymaet.

 

7391.  Annigje Aryens Aertoom, ook bekend als Jannigje Arymaet, begraven 25.02.1697 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.06.2003 GN1982p6, sGDp126.[196],[197]

           Trouwt (2) Cornelis Hermens de Waal, boer onder 's-Gravendeel.

 

7392.  Teunis Jans van Ham, geb. ca. 1622, ovl. 08.1665/11.07.1666, datum/bron: 04.08.2003 KSi, GvH.[198],[199]

           Linnenwever te 's-Gravendeel 1653/54.

           Hij trouwde Ariaentje Davids, getrouwd voor 24.04.1650.

 

7393.  Ariaentje Davids, ovl. 05.1682/14.09.1684, datum/bron: 04.08.2003 KSi, GvH.[200],[201]

           "Haer met vlasse genererende" 1680.

 

7394.  Jan Hendriks van Trigt, datum/bron: 10.09.2007 sGDp129, GvH, Mol,[202],[203],[204] ovl. 08/12.08.1678.

           Not. testament 08.08.1678: Jan Heijndricks en Maeijcke Willems echtelieden wonende 's-Gravendeel. Hij gezond en zij ziek benoemen elkaar tot erfgenaam. Zoon Aelbrecht zal zijn ouders onderhouden. Get. Steven Dircks Snijder en Teunis Corsse van Pelt. Kinderen: Willem van Tricht, Pieter van Tricht, Heijndrick Jans van Tricht, Mettie Jans, Jan Teunisse van Ham en Wouter Jans Ghijben. Op 12.08.1678 approbeert Willem Vrooman als oppervoogd over de nagelaten weeskinderen het testament.

          

           Hij trouwde Maeycke Willems Brabers.

 

7395.  Maeycke Willems Brabers, ovl. voor 12.08.1678, datum/bron: 10.09.2007 sGDp129, GvH, Mol, OV2022p30,[205],[206],[207],[208]

           Woonde bij overlijden in Dordrecht bij haar zoon Pieter in de Vriesestraat.

 

7416.  Huijbert Melis Bacx, geb. 1625 in Wijk an Aalburg, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[209]  Hij trouwde Aeryaentge Gerrits, getrouwd 18.07.1655 in Dubbeldam.

 

7417.  Aeryaentge Gerrits, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[210]

 

7418.  Jan Teunis van Ham, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. voor 1686, datum/bron: 04.08.2003 GvH, OV2022p31.[211],[212] Hij trouwde Marigje Jans van Trigt, getrouwd voor 12.08.1678.

 

7419.  Marigje Jans van Trigt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. 06.03.1680/1689, datum/bron: 04.08.2003 GvH, OV2022p30.[213],[214]

 

7420.  Hubertus Adrianus den Dominee, datum/bron: 04.08.2003 Mol.[215]  Hij trouwde Adriana Hendricusdr.

 

7421.  Adriana Hendricusdr, datum/bron: 04.08.2003 Mol.[216]

 

7422.  Aert Ariens Mookhoek, bijnaam "Grooten Aart", ovl. voor 10.06.1710 in Strijen-Sas, datum/bron: 23.09.2003 SG439, OV2023p119.[217],[218]

           Sloeproeier, woont 1670 te 's-Gravendeel, koopt tienden Strijen 1685/93. Op 5 december 1673 dient voor de Hoge Vierschaar te Strijen een rechtszaak tegen Aert Moockhouck, anders geseijt Grooten Aert van ’s-Gravendeel. Aert komt niet opdagen en er wordt met een zwaardere straf gedreigd als hij nog langer wegblijft. Hij wordt op 23.04.1675 voor 5 jaar verbannen door de Hoge Vierschaar van Strijen, woont 1701 in de Strijense Mookhoek. Trouwt (2) Grietje Cornelis, ovl. Strijen (aang. pro deo) 22.02.1699, trouwt (3) Oud-Beijerland 25.09.1701 Pietertje Bastiaens, wed. van Jacob ariens Stougje.

           Hij trouwde Maria Wouters Vroman, getrouwd ca. 1680.

 

7423.  Maria Wouters Vroman, ovl. 03.11.1703 in Klundert, datum/bron: 23.09.2003 SG439, Mol, OV2023p119,[219],[220],[221]

           Aert Ariens Moockhoeck en Maria Wouters Vrooman, echtelieden op Nassauwenoort (Strijensas) maken 25 januari 1691 hun testament voor Simon van Hessel, openbaar notaris te Strijen. Aert is gezond en Maria ligt in het kraambed. Op 10 maart 1704 is Arij Wouters Vroman (haar broer) samen met Cornelis Ariens Mookhoek (zijn broer) testamentair voogd over de minderjarige kinderen Neeltie en Wouterina.

 

7424.  David Pieters Bijl, geb. ca. 1635, datum/bron: 12.07.2003 SG499, MvV1999p21.[222],[223]

           Trouwt (2) 09.10.1680 Angenietje Coenraeds Tack, j.d. van Amsterdam. Woont te Herwijnen, waar deze familie Bijl vandaan komt.

           Hij trouwde Dirskxe Geerits, getrouwd ca. 1659.

 

7425.  Dirskxe Geerits, ovl. 1663/80, datum/bron: 12.07.2003 SG499, MvV1999p21.[224],[225]

 

7426.  Isaak Crijne de Bruijn, gedoopt april 1611 in Dordrecht, begraven 09.07.1668 in Dordrecht, datum/bron: 12.07.2003 SH SG499, Mol.[226],[227] Hij trouwde Maaike Ariens Kellenaar, getrouwd 16.05.1632 in Dordrecht.

 

7427.  Maaike Ariens Kellenaar, datum/bron: 12.07.2003 SG499, Mol.[228],[229]

 

7428.  Bastiaen Ariens Vogelaar, ook bekend als Veugelaar, ovl. voor 11.02.1721, datum/bron: 24.09.2003 SG499, SG278.[230],[231]

           Koopt een huis te 's-Gravendeel 1695. Vermeld als getuige bij een testament te 's-Gravendeel 1701.

           Hij trouwde Lysbeth Hendricks van Bueren.

 

7429.  Lysbeth Hendricks van Bueren, ovl. na 11.02.1721, datum/bron: 24.09.2003 SG499, SG278.[232],[233]

           Lijsbeth stelt voogdijschap in, 's-Gravendeel 11.02.1721.

 

7430.  Willem Wouters Vroman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ovl. 15.10.1702 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 13.07.2003 Mol, sGDp52,313, OV2023p120,[234],[235],[236] Hij trouwde Teuntje Jacobs Smit, ook bekend als van der Giessen, getrouwd 25.05.1670 in Cillaarshoek.

 

7431.  Teuntje Jacobs Smit, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als van der Giessen, geb. 1649/50 in (15 jaar oud op 26.01.1665), ovl. 1688/06.03.1701, datum/bron: 13.07.2003 Mol, OV2023p120.[237],[238]

 

7440.  Maerte Claese Kiel, datum/bron: 28.05.2003 SMH, GKI.[239],[240]

           Maerten claes kiel ontving 11 gulden, 5 stuivers over het laden van aardwagen tot het ophogen en verhefferen van de weg achter het dorp Nieuw-Beijerland 1660.

           Hij trouwde Arjaentje Willems.

 

7441.  Arjaentje Willems, datum/bron: 28.05.2003 SMH.[241]

 

7442.  Barend Seeman, datum/bron: 28.05.2003 SMH.[242]

           Een Barend Seeman is Koijgast (havenarbeider) en lid van de brandweer, op 15.11.1704 aangesteld door het gerecht van Oud-Beijerland.

 

7446.  Claes Michiels van Beek, gedoopt 06.05.1646 in Sprang (gereformeerd), datum/bron: 06.08.2004 RAB, GBOp26.[243],[244] Hij trouwde Hendrina Vromans, getrouwd 07.03.1674 in Sprang.

 

7447.  Hendrina Vromans, datum/bron: 06.08.2004 RAB, GBOp26.[245],[246]

           Zij was katholiek, afkomstig uit Oisterwijk. De kinderen werden gereformeerd gedoopt.

 

7448.  Adriaen Willems Heijblom, gedoopt 20.05.1629 in Dongen, begraven 27.12.1719 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 RAB, KHO.[247],[248]

           Hij was gehuwd (1) met Lijntken Stevens Block, overleden 27.01/01.03 1674. Hij bezit in 1655 een huis aan de Vaart Oostzijde met 2 schouwen en een eigen bakoven. s-Gravenmoer. Na het overlijden van Lijntje Blok deelt hij 01.03.1677 met 6 kinderen, waaronder 4 minderjarig. Vader behoudt stede en hof en land op de Vaard in de Korte Veertelen, met landerijen en erven erachter onder Waspik en alle meubels, huisraad en beesten in de stal, plus twee aakjes. Aan de kinderen perceel hooi- of weiland onder s-Grevelduijn en Waspijck met de steeg of uitrijtweg onder s-Gravenmoer, Dinghman en Dircxken een stede, huis hof en land op de Vaart in de Lange Veertelen op 't zuideinde. Bij de inventaris der nalatenschap van Adriaen Willemssen Heijblom in 1720, overgegeven door zijn kinderen en kleinkinderen, wordt naast de kinderen uit het eerste huwelijk ook Jan, kennelijk de (enige) zoon uit het tweede huwelijk, genoemd.

           Hij trouwde Lijntje Janse Mouthaan, getrouwd 23.05.1677 in 's-Gravenmoer.

 

7449.  Lijntje Janse Mouthaan, gedoopt 12.05.1636 in Capelle, begraven 05.04.1714 in 's-Gravenmoer (impost), datum/bron: 07.08.2004 RAB, KHO,[249],[250] (zie info 164).

           Wordt bij de geboorte van haar zoon Jan wordt ze Aaltie genoemd, wellicht een schrijffout.

 

7450.  Jan Sijmen Geus*, geb. ca. 1648 in 's-Gravenmoer, begraven 22.09.1721 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 RAB, KBW.[251],[252]

           Trouwt (1) Cornelia Cornelis.

           Hij trouwde Anneke Janse Bos*, getrouwd ca. 1677.

 

7451.  Anneke Janse Bos*, datum/bron: 28.05.2003 RAB, KBW.[253],[254]

 

7456.  Pieter Isacks Creek, ovl. ca. 1662, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[255]  Hij trouwde Maycken Stevens (Smit).

 

7457.  Maycken Stevens (Smit), ovl. voor 07.04.1685, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[256]

           Trouwt (2) Herman Stevens Snijer. Hij passeert als weduwnaar van Maeijke Stevens akte van uitkoop met zijn meerderjarige stiefzoon Steven Pieters Kreek 07.04.1685

 

7468.  Jacob Ariens Kleinjan, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1640/50, ovl. na 30.03.1709, datum/bron: 13.07.2003 sGDp117, Mol.[257],[258] Hij trouwde Lijsbeth (Dircks).

 

7469.  Lijsbeth (Dircks), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 13.07.2003 sGDp117.[259]

 

7470.  Floris Eewouts van der Giessen, geb. ca. 1640, ovl. maart 1684, datum/bron: 12.06.2003 Mol, PromXVIIp265, sGDp114,[260],[261],[262]

           Floris was bouwman aan de Schenkeldijk. In 1680 werd hij geregistreerd als "halve cappitalist".

           Hij trouwde Lijntje Gijsberts Droogendijk, getrouwd ca. 1670.

 

7471.  Lijntje Gijsberts Droogendijk, geb. 1648 in 's-Gravendeel, ovl. 20.01.1713 in 's-Gravendeel (impost), datum/bron: 12.06.2003 Mol, PromXVIIp266.[263],[264]

           Huwd (2) 23.09.1684 te 's-Gravendeel (otr) met Leendert Ariensz. Esseboom, ged. Strijen 12.06.1661, huwt (3) voor 10.09.1693 met Jan Teunisse Dwarswaert.

 

7472.  Wouter Willems Vroman, geb. ca. 1624 in 's-Gravendeel, ovl. 1665/66, datum/bron: 13.07.2003 Mol, OV2023p116.[265],[266]

           Diaken 1660, 1663. Testament gemaakt met Annigje Sneep te 's-Gravendeel op 03.01.1665. Koopt in 1660 land aan de Nieuwstraat te 's-Gravendeel.

           Hij trouwde Annigje Arijens Sneep, getrouwd 1642/45 in 's-Gravendeel.

 

7473.  Annigje Arijens Sneep, geb. ca. 1622 in 's-Gravendeel, ovl. voor 14.03.1686 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 Mol, SG296, OV2023p116,[267],[268],[269]

           Trouwt (2) 26.03.1667 te 's-Gravendeel met Cornelis Heijmans Cappetijn van Maasdam, zoon van een Maasdamse schout.

 

7474.  Jacob Wouters van der Giessen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Smit, ovl. na 13.08.1678, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[270]  Hij trouwde (1) Teuntje Gerrits, getrouwd 05.08.1635 in Sint Anthonypolder (otr).  Hij trouwde (2) Lijntje Ingens Boer, getrouwd 25.07.1649 in Puttershoek.

 

7475.  Lijntje Ingens Boer, ovl. voor 26.01.1665, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[271]

           Weduwe van Maerten Jacobs Wagemaker.

 

7476.  Arie Corsse Mookhoek, geb. ca. 1620 (30 jaar in 1650), ovl. voor 1656, datum/bron: 20.09.2003 SG439.[272]

           Vermeld als borg in 's-Gravendeel in 1641, koper 1652.

           Hij trouwde Marigje Ingen.

 

7477.  Marigje Ingen, ovl. na 1674, datum/bron: 20.09.2003 SG439.[273]

           Marigje woont in de Mookhoek, Strijen 1665 en verkoopt een huis in de Mookhoek in 1674.

 

7478.  Wouter Willems Vroman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1624 in 's-Gravendeel, ovl. 1665/66, datum/bron: 13.07.2003 Mol, OV2023p116.[274],[275] Hij trouwde Annigje Arijens Sneep, getrouwd 1642/45 in 's-Gravendeel.

 

7479.  Annigje Arijens Sneep, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1622 in 's-Gravendeel, ovl. voor 14.03.1686 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 Mol, SG296, OV2023p116,[276],[277],[278]

 

7488.  Adriaen Cornelisz Meeldijck, ovl. voor 02.04.1655, datum/bron: 11.07.2003 OV1958p31, SG480.[279],[280]

           Vermeld Westmaas Nieuwland 1591, schepen van Klaaswaal 1602/30, diaken Klaaswaal 1621/22, ouderling 1630, 36. Schepen van Westmaas 1642. Pachter 1628, adviseur 1617. Trouwt (1) Leentgen Harmens. Benoemt bij testament in 1637 de kinderen uit zijn tweede huwelijk tot erfgenamen. Volgens sommige bronnen was dit zijn 3e huwelijk en trouwde hij (2) met Lenaetje Anthonisdr Sybrants.

           Hij trouwde (1) Leentgen Harmens, getrouwd ca. 1604.

           Hij trouwde (2) Machtelt Dirks.

 

7489.  Machtelt Dirks, datum/bron: 11.07.2003 SG480.[281]

           Zuster van Anth. Dirks van der Cooy, halfzuster van Dirck Adriaens van Luchtenburg.

 

7490.  Pleun Aertsen Spruijt*, datum/bron: 11.07.2003 SG480.[282]

 

7492.  Dirk Cornelisz de Quartel, geb. 1580, ovl. voor 26.05.1649, datum/bron: 17.07.2003 NL1971k100.[283]

           Schepen van 's-Gravendeel 1632/39, 1642/43. Dirck Cornelisx. Quartel koopt in 1617 een huis in de Langestraat.

           Hij trouwde Jannigje Cornelisd Polderman, getrouwd ca. 1612 in 's-Gravendeel.

 

7493.  Jannigje Cornelisd Polderman, geb. 08.11.1592 in Ridderkerk, ovl. 05.1664/29.04.1679, datum/bron: 26.12.2006 NL1971k100, DHW.[284],[285]

           Jannetje Cornelis. weduwe van Dirk Cornelis Quartel, geassisteerd door Dirk Dirks jonge Quartel, transporteert op 07.05.1664 een huis, schuur etc. in de Langestraat te 's-Gravendeel aan haar zoon Cornelis Dirksz. Quartel.

 

7494.  Leendert Ariens 't Jong, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als 't Jonck, Haverboer, geb. ca. 1597, ovl. 06.1637/29.03.1643, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, SMH, OV2021p65,[286],[287],[288],[289] Hij trouwde Joosje Ariens, getrouwd vóór 12.06.1637 in 's-Gravendeel.

 

7495.  Joosje Ariens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1600 in Streefkerk, begraven 09.04.1681 in 's-Gravendeel, datum/bron: 29.05.2003 GST, KMS, KRij, OV2021p66,[290],[291],[292],[293]

 

7496.  Teunis Troost, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1614 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR.[294]  Hij trouwde Sijtjen Jans.

 

7497.  Sijtjen Jans, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) datum/bron: 16.07.2003 GTR.[295]

 

7498.  Dirck Adriaensz Meeldijck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. 1607/08 in (48 jaar in 1656), ovl. 21.03.1663 in Klaaswaal, datum/bron: 04.09.2004 OV1958p32, HVS.[296],[297] Hij trouwde Annetje Pleunen (Spruyt), ook bekend als Jannetje (van der Zijden).

 

7499.  Annetje Pleunen (Spruyt), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Jannetje (van der Zijden), datum/bron: 11.07.2003 OV1958p32, SG480,[298],[299] (zie info 165).

 

7500.  Heijndrick Claesz van Rije, ook bekend als Wagenmacker, geb. ca. 1612, ovl. 1682 in Coorndijk, datum/bron: 09.07.2003 RIJp55,56.[300]

           Wagenmaker 1645, 47, schepen op de Coorndijk, diaken. Heijndrick Claese is partij bij een proces voor de Hoge Raad van Holland.

           Hij trouwde Maatje Jans de Lange, getrouwd 1639 in Zuidland-Abbenbroek.

 

7501.  Maatje Jans de Lange, geb. ca. 1610, ovl. 1679 in Coorndijk, datum/bron: 10.07.2003 RIJp57.[301]

 

7502.  Jacob Jacobs Hoogvliet, ook bekend als van Vliet, geb. ca. 1635 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 10.07.2003 RIJp60, KSB, BB,[302],[303],[304]

           Jacob Hoogvliet was schepen van Nieuw-Beijerland, hij is later getrouwd Nieuw-Beijerland 14.02.1680 met Adriaantje Ewoutsd Corving, gedoopt Geervliet 23.12.1657, dochter van Ewout Arendsz Corving (landbouwer) en Maartje Isaacsd.

           Hij trouwde Neeltje Ariens de Regt.

 

7503.  Neeltje Ariens de Regt, geb. ca. 1624 in Nieuw-Beijerland, ovl. voor febr. 1680 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 10.07.2003 RIJp60, KSB, BB,[305],[306],[307]

 

7504.  Beyen Willems Roest, ook bekend als van Eck, gedoopt 04.03.1640 in Spijkenisse, ovl. 25.02.1715 in Spijkenisse (aang, pro deo), datum/bron: 11.09.2003 SAVP, SMH, UtPp132,[308],[309],[310]

           Bode van de schepenen van Spijkenisse 1665, 1684. Getuige bij zijn doop is Janneken Lauwerens, des vaders suster. Wordt bij de ondertrouw Beijen van Eck genoemd, getuige is zijn vader Willem Laurensz Roest. Ook bij zijn kinderen zien we bij twee dochters de naam van Eck of van Eek i.p.v. Roest, evenals bij Beyens jongere broer Laurens Willemsz van Eek. Dit is blijkbaar een alias in deze familie Roest.

           Hij trouwde Anna Aerts van der Geer, getrouwd 05.11.1662 in Spijkenisse.

 

7505.  Anna Aerts van der Geer, geb. ca. 1640, ovl. 01.03.1717 in Spijkenisse (aang, pro deo), datum/bron: 11.09.2003 SAVP, SMH, UtPp132,[311],[312],[313]

           j.d. van Oud-Beijerland, wonende alhier ondertrouwt 21.10.1662 te Oud-Beijerland, attestatie naar Spijkenisse, met Bije Willems van Eck. Getuige voor hem: Willem Laurens Roest, pater; getuige voor haar: Aert van der Geer, pater van de Bruid.

 

7508.  Jan Juriaens Verloop, datum/bron: 05.02.2007 OV2006p443.[314]

           j.m. van Herwijnen 1660.

           Hij trouwde Jenneke Dirx, getrouwd 15.12.1660 in Herwijnen.

 

7509.  Jenneke Dirx, datum/bron: 05.02.2007 OV2006p443.[315]

           j.d. van Vuren. Het echtpaar laat in 1659 te Herwijnen een dochter Dirkje dopen, getuige is Jeurien Fredriks Verloop.

 

7510.  Bastiaan Ariens Steen, ovl. voor 24.06.1679, datum/bron: 11.07.2003 AH.[316]

           j.m. van Mijnsheerenland. Belijdenis december 1673 te Oud-Beijerland.

           Hij trouwde Annigje Hendricks van der Brug, getrouwd 09.06.1669 in Oud-Beijerland.

 

7511.  Annigje Hendricks van der Brug, gedoopt 13.08.1645 in Oud-Beijerland, datum/bron: 12.09.2003 SMH.[317]

           j.d. van Oud-Beijerland 1669. Kinderen gedoopt te Oud-Beijerland. Zij trouwt ald weduwe van Basrtiaan Ariens Steen (2) 24.06.1679 te Oud-Beijerland met Arij Sijmonse van der Rijde, j.m. geb. en won. OBld.

 

7512.  Arij Mol, geb. 1624 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 KvK.[318]  Hij trouwde Trijntje Jans, getrouwd 17.05.1648 in Spijkensse.

 

7513.  Trijntje Jans, geb. ca. 1628 in Poortugaal, begraven 13.01.1700 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 KvK.[319]

 

7514.  Claes Jacobs Oprel, geb. ca. 1649 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 KvK.[320]

 

7516.  Jacob Pieters (van der Sluijs?), datum/bron: 11.07.2003 AH.[321]  Hij trouwde Jannetje Jans (Langstraet), getrouwd in Sijmonshaven.

 

7517.  Jannetje Jans (Langstraet), datum/bron: 11.07.2003 AH.[322]

 

7544.  Arie Joosten (Boender), ovl. 20.01.1671 in Maasdam, datum/bron: 12.07.2003 SG384.[323]

           Kerkmeester Maasdam 1668.

           Hij trouwde Aagje Joosten.

 

7545.  Aagje Joosten, datum/bron: 12.07.2003 SG384.[324]

 

7546.  Bastiaan Hendriks van der Linden, geb. ca. 1620 in 's-Gravendeel (5 jaar in oct. 1625), ovl. 13.11.1703 in 's-Gravendeel (aang), datum/bron: 24.01.2004 Mol, KSi,  OV1969p31, GN2006p78,[325],[326],[327],[328] (zie info 166).

           Bouwman in Nieuw-Bonaventura en in de Mijl. Trouwde (1) Annigje Joosten Vermaes. Trouwt (3) 25.06.1680 (huw. voorw.) Sijtje (Fijtje) Dirks Quartel, begr sgd 16.11.1723, weduwe van Reyn Ariens Verdonck. Bas is in 1680 een "heel cappitalist" (zie info).

           Hij trouwde Neeltge Coenen (in 't Veld), getrouwd voor 12.05.1656 (ca. 1654).

 

7547.  Neeltge Coenen (in 't Veld), geb. ca. 1619 in 's-Gravendeel, ovl. 09.1678/begin '80, datum/bron: 16.07.2003 Mol, PromXVIIp278, GN2006p78,[329],[330],[331]

           Neeltje was 2 maal getrouwd.

           Zij trouwde (1) Gijsbert Adriaens Droogendijk, getrouwd ca. 1648.

           Zij trouwde (2) Bastiaan Hendriks van der Linden, getrouwd voor 12.05.1656 (ca. 1654).

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Halmael

van Halmael

 

Wapen Van Halmael: in rood goud geblokt een gouden leeuw, blauw-getongd en –geklauwd.

Gevoerd door het protestantse geslacht van Halmael, afkomstig uit Wezel.  De stamreeks

Van Halmael in Nederlands Patriciaat begint met  bovengenoemde Jacob van Halmael.

 

Zie kwartier 7034. Bron: Nederlands Patriciaat 1940.

 

 

 

 

 

 [1]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[2]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[3]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[4]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[5]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[6]  Rijksarchief Gelderland (Gelders Archief) te  Arnhem, Burg Stand en DBT boeken Gelderland.

[7]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[8]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[9]  F. H.  Boer, Kwartierstaat Demi en Mylène Boer (http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/kwartier.htm).

[10]  Diverse personen, Diverse Inputs (per e-mail of post).

[11]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[12]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[13]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[14]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[15]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[16]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[17]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[18]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[19]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[20]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[21]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[22]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[23]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[24]  Dr. E. Strutz, Familie Wichelhausen (Deutsches Geschlechterbuch, Band 24, 1913, blz. 279-339).

[25]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[26]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[27]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[28]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[29]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[30]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[31]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[32]  Edmund Strutz, Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter 1708-1808 (Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1963).

[33]  P. v. EEGHEN, Halmael (van), Gezocht gegevens omtrent de afkomst van dit Doopsgezinde geslacht (De Nederlandsche Leeuw 1938 kol. 89-90).

[34]  L.J.A. BRAKENBURG., Aanteekeningen omtrent de doopsgezinde familie de Vries (De Nederlandsche Leeuw 1886 blz. 63-64).

[35]  Stamreeks van Halmael (Nederlands Patriciaat 1940).

[36]  Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Jacob van Halmael, olieverf schilderij op paneel (IB-nummer 10996).

[37]  A.E.I., Geslacht Bielefeld enz. (De Navorscher 1857, blz. 50-51).

[38]  P. v. EEGHEN, Halmael (van), Gezocht gegevens omtrent de afkomst van dit Doopsgezinde geslacht (De Nederlandsche Leeuw 1938 kol. 89-90).

[39]  Stamreeks van Halmael (Nederlands Patriciaat 1940).

[40]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[41]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[42]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[43]  Mr. H. F. WIJNMAN, Van Alderwerelt (De Nederlandsche Leeuw 1931 kol. 208-216).

[44]  MR. P. VAN EEGHEN, Hartsen (De Nederlandsche Leeuw 1941, kol. 401-411), noot 5 op blz 405 betreft het geslacht Ansloo.

[45]  WIJNMAN, Anslo (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1929, kol. 100-101).

[46]  N.H. Koers (redactie), Vier eeuwen Domineesland (Meinema, Zoetermeer 1997), blz. 90 (portret Ansloo) en 91 (gedicht Vondel).

[47]  Gemäldegalerie Berlijn, Rembrandt: "The Mennonite Minister Cornelius Claeszoon Anslo in Convesation with His Wife Aaltje", Het schilderij van Rembrandt uit 1641 (olie op canvas 176x210) bevindt zich in het museum "Gemäldegalerie" te Berlijn.

[48]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[49]  Mr. H. F. WIJNMAN, Van Alderwerelt (De Nederlandsche Leeuw 1931 kol. 208-216).

[50]  Mr. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het geslacht van Blootenburgh (De Nederlandsche Leeuw 1936 kol. 23-29).

[51]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[52]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[53]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[54]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[55]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[56]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[57]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[58]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[59]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[60]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[61]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[62]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[63]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[64]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[65]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[66]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[67]  Ir C. Baars, DE DESCENDENTEN VAN ARIJEN WOUTERSZ DEN OUDEN (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 110-116).

[68]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[69]  Ir C. Baars, DE DESCENDENTEN VAN ARIJEN WOUTERSZ DEN OUDEN (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 110-116).

[70]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[71]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[72]  A. J. STASSE, NOGMAALS DE KWARTIERSTAAT VAN JANNIGJE DE HEK (Gens Nostra 1994, blz. 421-425).

[73]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[74]  A. J. STASSE, NOGMAALS DE KWARTIERSTAAT VAN JANNIGJE DE HEK (Gens Nostra 1994, blz. 421-425).

[75]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[76]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[77]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[78]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[79]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[80]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[81]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[82]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[83]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[84]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[85]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[86]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[87]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[88]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[89]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[90]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[91]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[92]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[93]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[94]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[95]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[96]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[97]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[98]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[99]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[100]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[101]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[102]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Hoek, Houck (SMH Streekgenealogie SG458).

[103]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[104]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[105]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[106]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[107]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[108]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[109]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter) (SMH Streekgenealogie SG871).

[110]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[111]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter) (SMH Streekgenealogie SG871).

[112]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[113]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck (SMH Streekgenealogie SG391).

[114]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck (SMH Streekgenealogie SG391).

[115]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[116]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[117]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[118]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[119]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[120]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[121]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[122]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[123]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[124]  Dr. D. W. Gravendeel, LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN WESTMAAS (1661 - 1815) (Ons Voorgeslacht 1962, blz. 343-352).

[125]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Giessen (SMH Streekgenealogie SG276).

[126]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[127]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Giessen (SMH Streekgenealogie SG276).

[128]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[129]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[130]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[131]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[132]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[133]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[134]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[135]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[136]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272) (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[137]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[138]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard (Ons Erfgoed 2002 (10e jrg nr. 3) blz. 117-126).

[139]  K. J. SLIJKERMAN, HOUTEMOLEN/VERHOEVEN (O.V. 267 en 272) (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 438-442).

[140]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[141]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[142]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[143]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[144]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[145]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[146]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[147]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[148]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[149]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[150]  K.J. Slijkerman, Van Driel: Kwartieren Houtemolen/Verhoeven (O.V. 267,272,297) (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 413-420).

[151]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[152]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[153]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[154]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[155]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[156]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[157]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[158]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[159]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[160]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[161]  Dirk Beerta, Parenteel Dirk Bastiaans Corporaal (http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm).

[162]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[163]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[164]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[165]  P. en W. Molema, De familie Barendregt uit Sint Anthoniepolder: Stamreeks Willempje Barendregt (http://home.hccnet.nl/p.molema/barendr.htm).

[166]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[167]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[168]  P. en W. Molema, De familie Barendregt uit Sint Anthoniepolder: Stamreeks Willempje Barendregt (http://home.hccnet.nl/p.molema/barendr.htm).

[169]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[170]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[171]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[172]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[173]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[174]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[175]  Herweijer, Kwartierstaat Jannigje van Prooyen (http://members.home.nl/herweijer/).

[176]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[177]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[178]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk (SMH Streekgenealogie SG526).

[179]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[180]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[181]  W. Reedijk, Geslacht Verkerk (SMH Streekgenealogie SG526).

[182]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[183]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[184]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[185]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[186]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[187]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[188]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[189]  P. Verdonk, GENEALOGIE VERDON(C)K TE ‘S-GRAVENDEEL 1565 - 1980 (Gens Nostra 1982, blz. 361-372).

[190]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[191]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[192]  P. Verdonk, GENEALOGIE VERDON(C)K TE ‘S-GRAVENDEEL 1565 - 1980 (Gens Nostra 1982, blz. 361-372).

[193]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[194]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[195]  K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 147-155).

[196]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[197]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[198]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[199]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[200]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[201]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[202]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[203]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[204]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[205]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[206]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[207]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[208]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 4), De familie van Trigt (Tricht) (Ons Voorgeslacht 2022 blz.27-44).

[209]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[210]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[211]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[212]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 4), De familie van Trigt (Tricht) (Ons Voorgeslacht 2022 blz.27-44).

[213]  P. en W. Molema, Genealogie van Teunis Jans van Ham (http://home.hccnet.nl/p.molema/vanham.htm).

[214]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 4), De familie van Trigt (Tricht) (Ons Voorgeslacht 2022 blz.27-44).

[215]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[216]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[217]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[218]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[219]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[220]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[221]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[222]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[223]  A.O.M., Mensen van Vroeger, Stamreeks Bijl ('s-Gravendeel door de eeuwen heen, febr. 1999, blz. 19-23).

[224]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[225]  A.O.M., Mensen van Vroeger, Stamreeks Bijl ('s-Gravendeel door de eeuwen heen, febr. 1999, blz. 19-23).

[226]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[227]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[228]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[229]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[230]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[231]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[232]  SMH / W.P. Haagsma, Genealogie Bijl (SMH Streekgenealogie SG499).

[233]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[234]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[235]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[236]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[237]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[238]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[239]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[240]  Anja Kiele, Genealogie Kiele (Gegevens per e-mail).

[241]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[242]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[243]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[244]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[245]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[246]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[247]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[248]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[249]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[250]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[251]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[252]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[253]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[254]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[255]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[256]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[257]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[258]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[259]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[260]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[261]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[262]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[263]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[264]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[265]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[266]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[267]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[268]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[269]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[270]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[271]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[272]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[273]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[274]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[275]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[276]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[277]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[278]  W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5), De familie Vroman, (Ons Voorgeslacht 2023 blz.105-158).

[279]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[280]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[281]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[282]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[283]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[284]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[285]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[286]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[287]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[288]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[289]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[290]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[291]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[292]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[293]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[294]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[295]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[296]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[297]  Molema (uittreksel), Hooge Vierschaar Land van Strijen RA 12 (http://home.hccnet.nl/p.molema/strra12.htm).

[298]  Ir. J. Mac Lean, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK (Ons Voorgeslacht 1958, blz. 31-35).

[299]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[300]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[301]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[302]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[303]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[304]  Bram Besteman, Informatie via  e-mail en via Mailinglist Hoeksche Waard.

[305]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[306]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[307]  Bram Besteman, Informatie via  e-mail en via Mailinglist Hoeksche Waard.

[308]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[309]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[310]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[311]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[312]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[313]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[314]  B. de Keijzer, Verloop (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 406/443).

[315]  B. de Keijzer, Verloop (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 406/443).

[316]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[317]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[318]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[319]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[320]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[321]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[322]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[323]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[324]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[325]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[326]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[327]  Dr. D.W. Gravendeel, QUOHIER VAN ALLE FAMILIEN OP DEN DORPE VAN 's-GRAVENDEEL ENDE LEERAMBACHT VAN DATO DEN 6 MAERT 1680 (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 26-32).

[328]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[329]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[330]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[331]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).