Gen 14a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Beliaerts

Foto 18.03.2009

 

bij kwartier 8396:

De zerk in Renaissancestijl van Mr. Adriaen Beljaerts (ovl. 1615) in de Grote Kerk van Breda. 

Het Spaanse bewind twijfelde destijds aan Adriaens katholieke geloof. Wellicht terecht, in deze

roerige tijd wisselde ook de Grote Kerk te Breda nogal eens van religie: bij Adriaens overlijden

was ze protestant,  van 1625 tot 1637 weer katholiek, om daarna definitief protestant te worden.

 

 

 

Generatie 14a

 

 

8192.  Joris Claes Allertsz, ook bekend als Joris Claesz. in de Sonne, geb. ca. 1470/80 in Maasland, ovl. 1537 in Delft, datum/bron: 18.07.2012 GZp76, OV2018p308.[1],[2]

           Gezworen bode bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Joris woonde te Delft bij de Markt aan de Oude Langendijk in het huis genaamd ‘in de Sonne’, en werd ook - zoals in die tijd wel gebruikelijk - naar zijn huis ‘Joris Claesz. in de Sonne’ genoemd. Hij wordt tussen 1526 en 1536 verschillende malen vermeld in P.C.M. Schölvinck, Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad 1471-1577. Voerde processen tegen zijn broers vanwege de nalatenschap van zijn ouders. In 1536 bij de grote brand van Delft verbrandde ook het huis van Joris; een jaar later is hij overleden.

           Hij trouwde NN*.

 

8193.  NN*, ovl. ca. 1560 in Delft, datum/bron: 25.04.2020 GZp82,[3] (zie info 167).

           Zij is vermoedelijk identiek met de 28 juli 1560 genoemde weduwe van Joris Claesz. te Delft die een testementaire beschikking ten behoeve van de kerk treft.

 

8220.  Arien Ariens Nugteren, ook bekend als Adriaen, geb. ca. 1545 in Ridderkerk, ovl. kort na 1620 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 NUGp13, DJV-IIp38, GNu.[4],[5],[6]

           Boer (landbouwer, veehouder) te Ridderkerk, pachter van 14 morgen en 60 roeden land in de polder Oud-Reijerwaard 1614/20, koper van vlas- en henneptienden van de heerlijkheid Ridderkerk 1614, 1616, 1617.

           Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1568.

 

8221.  NN, datum/bron: 07.06.2003 NUGp13.[7]

 

8236.  Lauwerens Claes, datum/bron: 24.06.2003 SG661, SMH.[8],[9]

           Smid te Strijen 1556.

           Hij trouwde Beatrix Bastiaens Spruijt.

 

8237.  Beatrix Bastiaens Spruijt, ovl. 1622/24 in Strijen*, datum/bron: 24.06.2003 SG661, HvS9/2000p8, GSPpIX,1.[10],[11],[12]

           Trouwt (2) ca. 1568 Pieter Woutersz (de Smit), mr. smid te Strijen, geb. ca. 1535, ovl. 1590, waersman van de Oude Klem, schepen van Strijen 1583/90. Haar nakomelingen uit beide huwelijken dragen alle haar achternaam Spruijt.

 

8240.  Willem NN, geb. ca. 1520, datum/bron: 23.07.2003 NL1989k86.[13]

           Afkomst onbekend, wellicht uit welgestelde boerenstand of stedelijk patriciaat, (zie artikel in "De Nederlandse Leeuw" maart-april 1989). Waarschijnlijk ook vader van Maarten Willemsz, stamvader van de families Vaendrager en Barendrecht.

 

8244.  Pieter Willemsz (Cranendonck), geb. ca. 1500, ovl. kort na 02.06.1557 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 04.07.2003 CRAp178, GrJ107, DJVp240 /-IIp42,[14],[15],[16] (zie info 168).

           Pieter Willem Gerritsz gebruikte volgens het kohier van de 10e penning van Barendrecht uit 1542 aldaar 2,5 morgen eigen land. In 1543 verkocht Pieter Willemsz land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz borg hem was. Rond 1555 gebruikte Pieter Willemsz land te IJsselmonde in het Oost Ambacht en 68 morgen in West-IJsselmonde. Het huis, dat zijn weduwe bewoonde behoorde met 3 pond tot de 10 hoogst getaxeerde van het dorp.

           Hij trouwde (1) NN1*, getrouwd ca. 1530.

           Hij trouwde (2) NN2*.

 

8245.  NN2*, datum/bron: 04.07.2003 CRAp179, DJVp240 /-IIp42.[17],[18]

           Landgebruikster in Oost- en West-IJsselmonde 1557/58. Zij hertrouwde 1562/70 Boudewijn Adriaensz, wellicht afkomstig uit Charlois, gegoed te Oost-IJsselmonde.

 

8246.  Gerrit Damasz, geb. ca. 1510, ovl. voor 1557, datum/bron: 21.07.2003 OV1995p432.[19]

           Landeigenaar te Ridderkerk. Broer Joris Damasz is schout van IJsselmonde.

 

8248.  Adriaen Hendricxz, datum/bron: 02.10.2006 SG384, APB.[20],[21]

           In de boedelrekening van Cornelis Ariens (Andeweg) en Marijke Pieters (Besemer) van 08.07.1624 wordt Leendert Ariens Smitshoeck oom en voogd genoemd van de kinderen van vaderszijde. Nu is Cornelis Ariens ook bekend onder dubbelpatronym: Cornelis Adriaen Hendricks, ergo is Adriaen Hendricks de vader zowel van Leendert Adriaen Smitshouck als van Cornelis Adriaen Hendriks Aen de Wech.

 

8252.  Hendrick (Woutersz Verduijn), geb. ca. 1525 in Charlois, datum/bron: 04.07.2003 WJO, DJVp266, GN1965p207,308,[22],[23],[24] (zie info 169, 170).

           Woont te Charlois, wellicht landbouwer, zoals de meeste Verduijns. Daar van hem geen grondbezit bekend is, kan hij echter ook visser geweest zijn. [Het geslacht Verduijn (ook wel geschreven als Duyn of Duynen) is één van de oudste geslachten van het dorp Charlois, tegenwoordig een stadswijk van Rotterdam. In 1632 telde  Charlois 137 huizen en heette het "een fraai gebouwd dorp" temidden van prachtige weilanden en korenvelden].

 

8254.  Eeuwout Dircxsz (Verschoor), geb. ca. 1525, ovl. 1569/78, datum/bron: 04.07.2003 NL1974k305, DJVp266.[25],[26]

           Wellicht landbouwer, gegoed te Charlois, koopt tienden onder Charlois 1566, 69.

           Hij trouwde Hadewij Aartsdr, getrouwd ca. 1550.

 

8255.  Hadewij Aartsdr, geb. ca. 1530, begraven 1598 in Charlois (in de kerk), datum/bron: 04.07.2003 NL1974k305, DJVp266.[27],[28]

           Hadewij was gegoed te Charlois en koopt in 1578 en 1582, blijkens rekeningen van de rentmeester van het Domein Putten, tienden onder Charlois. In 1580 geeft Hadewij, als één der belanghebbenden, de dijkgraaf toestemming tot het afdammen van het riviertje de Koedood.  Zij trouwde (2) met Aelbrecht Pouwelsz, ovl. voor 23 jan1580.

 

8304.  Claes Foppen van Driel, ook bekend als Cleys, geb. ca. 1560, ovl. 06.1626/22.07.28 in Ridderkerk, datum/bron: 19.05.2003 3vDp156, OV2001p580.[29],[30]

           van Ridderkerk 1585, boer te Ridderkerk. Claes heeft als oudste zoon het grootste deel van het Ridderkerkse bezit van de familie overgenomen, terwijl zijn broers het zwaartepunt van hun activiteiten naar elders verlegden (Waspik, Rijsoord, Barendrecht, Heinenoord). Hij was in 1602 nog steeds in het bezit van het "Cornelis landeken" dat van zijn grootvader Claes Dircksz van Driel afkomstig was. Claes werd in 1590 benoemd tot voogd over de minderjarige kinderen van zijn zojuist gestorven vader.

           Hij trouwde Neeltje Sebastiaensdr, getrouwd 20.10.1585 in Ridderkerk (otr, getr. Barendrecht).

 

8305.  Neeltje Sebastiaensdr, ovl. 1642/1652 in Ridderkerk, datum/bron: 19.05.2003 3vDp156, OV2001p580,[31],[32] (zie info 171).

           van Barendrecht 1585.

 

8312.  Tonis den Bruijer, ovl. voor 1599, datum/bron: 13.08.2003 SG681.[33]

           Vermeld te Strijen 1581. Pacht dijkw. te Strijen 1583/88.

           Hij trouwde Grietge NN.

 

8313.  Grietge NN, datum/bron: 13.08.2003 SG681.[34]

 

8352.  Ingen Ariens Blaeck, ook bekend als Yngen Adriaens Daenen, geb. ca. 1532, ovl. voor 23.04.1579 in Heinenoord, datum/bron: 12.08.2003 KSi, KRij.[35],[36]

           Eigenaar van land onder Heinenoord. Trouwt (1) ca. 1550 Marijtge Coenraets, overl. voor 25.03.1563, dochter van Coenraet Pietersz, schout van Heinenoord.

           Hij trouwde Beatrix Geerits, ook bekend als Bijgje, Pytge, getrouwd ca. 1565 in Heinenoord.

 

8353.  Beatrix Geerits, ook bekend als Bijgje, Pytge, geb. ca. 1545, ovl. voor 27.09.1623 in Heinenoord, datum/bron: 12.08.2003 KSi, KRij.[37],[38]

           Trouwde (2) Anthonis Gerrits.

 

8354.  Joost Adriaens, geb. ca. 1545 in Groote Lindt, datum/bron: 12.08.2003 KRij.[39]

           Woonde te Grote Lindt in 1604.

           Hij trouwde Willemken Herbouts.

 

8355.  Willemken Herbouts, geb. ca. 1545 in Groote Lindt, ovl. voor 26.09.1604 in Groote Lindt, datum/bron: 12.08.2003 KRij.[40]

 

8358.  Jan Adriaensz Troost, geb. ca. 1536, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[41],[42]

           Schout van Heinenoord 1566/70, schepen van Heinenoord 1576/88, hoogheemraad van Heinenoord.

           Hij trouwde Anneke Adriaensdr, ook bekend als Adriaentge.

 

8359.  Anneke Adriaensdr, ook bekend als Adriaentge, datum/bron: 16.07.2003 GTR, KRij.[43],[44]

 

8368.  Andries Snider, datum/bron: 10.08.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

8372.  Cornelis Adriaensz Niesen, ook bekend als Cornelis Ariensz aen den Droogendijck, geb. ca. 1526, ovl. 12.1592/03.1594, datum/bron: 18.09.2015 CR.[45]

           Boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk. Trouwt (1) NN.

           Hij trouwde Janneken Ploenendr, getrouwd 31.07.1588 in Ridderkerk.

 

8373.  Janneken Ploenendr, ovl. na 02.01.1603, datum/bron: 18.09.2015 CR.[46]

 

8374.  Willem Pietersz (Penninck), geb. ca. 1550 in Ridderkerk, ovl. voor 20.09.1626 in Ridderkerk, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[47],[48]

           Boer aan de Grasdijk in Nieuw-Reijerwaard. Trouwt (1) ca. 1573 Leentje Ariensdr Arijswager.

           Hij trouwde Baeltje Pieter Huijberts, getrouwd 05.01.1585 in Ridderkerk.

 

8375.  Baeltje Pieter Huijberts, geb. ca. 1560 in Ridderkerk, ovl. 05.1627/14.05.1632 in Ridderkerk, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[49],[50]

 

8376.  Pieter Adriaens Hofman, ovl. voor 11.11.1625, datum/bron: 05.08.2003 GN1991p447, KHN, OV1948,[51],[52],[53] (zie info 172).

           Landbouwer, kapitein te Maasdam 1585. Pieter Hoffman up Pietershouck pacht land in de polder Oost-Zomerland 1583.

           Hij trouwde Gooltje Jacobs.

 

8377.  Gooltje Jacobs, ovl. 1625/27, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p447.[54]

 

8384.  Bastiaan Coomans, geb. ca. 1565/70, datum/bron: 18.05.2003 NL1942k137.[55]

           De geslachten Coomans in de Hoeksche Waard en in West-Brabant hadden talloze bestuursfunkties over een zeer lange periode. Het is niet bewezen, dat ze dezelfde voorvaderen hebben. Daar "Coomans" van "koopman" afgeleid is, zijn uiteraard verschillende onafhankelijke families met die naam waarschijnlijk.

 

8386.  Joost Adriaansz Kindermaker, ovl. 07.1608/18.01.1613 in Oud-Beijerland, datum/bron: 21.05.2003 PromXIp276.[56]

           Trouwt (2) Neeltje Bastiaansdr.

           Hij trouwde Marighen Cornelis Robben.

 

8387.  Marighen Cornelis Robben, ovl. voor 18.07.1608 in Oud-Beijerland, datum/bron: 30.05.2003 PromXIp276.[57]

 

8388.  Willem Hendricksz Hoogewerff, geb. jan 1579 in Barendrecht, ovl. 15.05.1658 in Poortugaal, begraven in Poortugaal (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 3vDp371, NL1989k90, DB122.15.[58],[59],[60]

           Schepen van Poortugaal 1607/14, schout van Poortugaal 1614/58, schepen/heemraad van Roozand. In zijn tijd met 36.000 pond de rijkste boer van het eiland IJsselmonde, voornamelijk vanwege het vermogen  van zijn vrouw. Landbouwer op de waarschijnlijk door hem gestichte hofstede "de hooge werf" aan de Kerkstraat te Poortugaal (later ten onrechte "het Jagdhuys van de graven van Egmond" genoemd). Van dit pand werd de monumentale bedstede naar het Museum van Oudheden te R'dam overgebracht.  Grafschrift in de kerk van Poortugaal: "HIER LEIJDT BEGRAVEN WILLEM HEIJNDERICKSZ. HOOGEWORF IN SIJN LEVEN GHEWEEST SCHOUT VAN POORTEGAEL ONTTRENT 44 JAAREN ENDE IS GHESTORVEN OP DE 15en MEIJ INT JAAR ONS HEERE 1658 OUDT SIJNDE 79 JAAREN ENDE 4 MAANDEN". Boven de tekst in een grote circel 2 wapens: I (manswapen) 3 ketelhaken, II (vrouwswapen in een ovaal) een dubbelkoppige adelaar.

           Hij trouwde Neeltje Aartsd van Driel, getrouwd 13.09.1605 in Poortugaal.

 

8389.  Neeltje Aartsd van Driel, geb. ca. 1571 in Poortugaal, ovl. 06.08.1653 in Poortugaal, begraven in "op het choor" van de kerk te Poortugaal, datum/bron: 01.07.2003 3vDp369, NL1989k90, DB122.15.[61],[62],[63]

           Weduwe van Jan Doensz, was zeer vermogend, uit geslacht Doen Beijensz. Haar schoonzoon Pieter Hendr. van Goutswaert werd burgemeester van Rotterdam, twee van haar kleindochters trouwden met Rotterdamse burgemeesters. Blijkens haar zerk voerde zij als wapen de dubbele adelaar v.h. geslacht van Driel. Citaat NL1989: "Door zijn huwelijk met de 8 jaar oudere weduwe, kwam Willem min of meer in een gespreid bedje terecht. Vrijwel onmiddelijk kwam hij in het dorpsbestuur en wist 1614 het schoutenambt naar zich toe te trekken."

 

8390.  Andries Bastiaansz Verweel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Verwael, van der Waal, ovl. voor 11.05.1646, datum/bron: 04.12.2006 DJVp216 /-III, SMH, OV2005p125.[64],[65],[66]  Hij trouwde Neeltje Jansdr, getrouwd voor ca. 1610.

 

8391.  Neeltje Jansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1590, ovl. 15.04.1624/1626 in Strijen, datum/bron: 03.05.2005 DJVp216 /-III, OV2005p125, OV2005p352.[67],[68],[69]

 

8392.  Cornelis Frans Beens, geb. ca. 1553 in Breda, ovl. voor 1611, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k402,398.[70]

           Vleeshouwer, pachter van het geslachte in Breda 1577. Woont 1580 op de markt. Koopt van zijn broer Adriaan 07.05.1798 een huis en erf aan de Grote Markt te Breda. Kapitein van de burgerij te Breda.

           Hij trouwde Mayken Jan Aert Ruyssenaers, getrouwd voor 1582 in Breda.

 

8393.  Mayken Jan Aert Ruyssenaers, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k402.[71]

           Uit het geslacht Ruyssenaers, dat later in de adelstand verheven is (Nederlands Adelboek 1950/1970).

 

8394.  Peter de Ras, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111.[72]

 

8396.  Adriaen Beljaerts, geb. ca. 1563 in Breda, ovl. 03.11.1615 in Terheijden (NB), begraven in Breda (zerk in de grote of o.l.v. kerk), datum/bron: 19.07.2004 NL1978k313,331, OV1969p111, BL1989p213, NL1937k353, NL1937k198,[73],[74],[75],[76],[77]

           Secretaris van Terheijden 1588/1615, dijkgraaf van de grote Sonseelse polder, schepen van Terheijden 1606/13. Meester in de vrije kunsten (wellicht Univ. Leuven, waar ook familieleden van Adriaan studeerden). Adriaan werd in 1588 door Philips II tot secretaris van Terheijden benoemd. In 1591 liep zijn positie gevaar, omdat aan zijn trouw aan het Spaanse bewind en het katholieke geloof werd getwijfeld. Hij wist zich te handhaven o.a. door een verklaring, dat hij "zeer vroom, bequaem en gequalificeerd" was, ook "spreeckende de Spaensche en Fransoysche tale". Grafschrift te Breda: "HIER LEYT BEGRAVEN ADRIAEN BEELYAERT SECRETARIS BY SY LEVEN TEHEYDEN ENDE STERF INT IAER ALSME SCREF 1615 DE 3 NOVEM". Fraaie Renaissance zerk, in een ovaal 2 schilden, R (manswapen): gevierendeeld (1-4) een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, (2-3) drie klaverbladen. L (vrouwenwapen): ovaal schild met een wildeman wijdbeens staande over een onbekend voorwerp, op golvend veld, links en rechts vergezeld van 2 rokende potten (van Berckel, zie ook BL1989p212). Hij had een aanzienlijk bezit en bewoonde in Terheijden het "Blockhuijs", een omgracht kasteeltje. Waarschijnlijk beoefende Adriaan op zijn weidegronden de vetweiderij, een destijds, vooral in oorlogstijd, lucratieve bezigheid.[78]

           Hij trouwde Maria van Berckel, getrouwd 03.08.1604 Breda (huw. voorw.).

 

8397.  Maria van Berckel, begraven 22.09.1623 in Breda, datum/bron: 02.05.2003 BL1989p213, NL1978k331.[79],[80]

           Trouwt (1) voor 1596 mr. Anthonis Jansen, chirurgijn. [Haar dochter Maria Beljaerts huwt Mr. Pieter de Schilder, o.m. president van de Raad van Brabant].

 

8398.  Adriaen Anthonisse Brants, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1978k331.[81],[82]

           Schout en officier van de Swaluwe vanaf 1612.

           Hij trouwde Mayke Antonisse.

 

8399.  Mayke Antonisse, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1978k331.[83],[84]

 

8420.  Job Willems Gouten, ovl. voor 02.05.1526 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 KTT.[85]

           Vermeld te Strijen 1581/88.

 

8424.  Cent Dircksz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1575, ovl. 11.1616/09.09.1632, datum/bron: 03.07.2003 DJV-IIp32, OV2015p342.[86],[87]  Hij trouwde Bastiaentje Jansdr.

 

8425.  Bastiaentje Jansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. 09.1632/28.11.1634, datum/bron: 03.07.2003 DJV-IIp32, OV2015p342.[88],[89]

 

8432.  Jan (van Strijen), datum/bron: 07.07.2003 SMH.[90]

           Afkomst onbekend.

 

8434.  Ghijsbrecht Adriaensz, geb. ca. 1565, ovl. 10.1600/24.04.1601 in Puttershoek, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.[91]  Hij trouwde Jaepken Adriaensdr, getrouwd voor 1593.

 

8435.  Jaepken Adriaensdr, ovl. voor 17.05.1616, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.[92]

           Woonde te Puttershoek.

 

8452.  Arien Soetman, geb. ca. 1550, datum/bron: 12.01.2008 OV2008p402.[93]

           Woonde in de Vinkenpolder te Alblasserdam, gebruikte 1 morgen land in de polder Kortland, leverde 1571 rijs en staken aan het hoogheemraadschap, heemraad 1579.

           Hij trouwde Mareken Arijensdr, getrouwd ca. 1580.

 

8453.  Mareken Arijensdr, geb. ca. 1556, ovl. voor 18.10.1637, datum/bron: 12.01.2008 OV2008p402.[94]

 

8454.  Schalk Jansz, datum/bron: 12.01.2008 OV2008p402.[95]  Hij trouwde (Ariaentge) NN.

 

8455.  (Ariaentge) NN, datum/bron: 12.01.2008 OV2008p402.[96]

 

8464.  Adreaan Adreaansz (Man), ook bekend als Brieff, geb. ca. 1555 in verm. te Ridderkerk, ovl. k. voor 21.05.1605 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 sGDp119, OV1970p157.[97],[98]

           Vanaf ca. 1593 in 's-Gravendeel. Bezat een huis aan de Z. Voorstraat. Heeft waarschijnlijk aan de bedijking van 's-Gravendeel meegewerkt. 21.05.1605: Cornelis Jansz. Bos, onsen inwoonder, omtrent 25 jaar, verklaart op verzoek van Barbara Ingens, weduwe van Adriaan Ariens Man, dat hij ontboden geweest is bij voornoemde Arien Man op sijn dootbedde leggende.  Hij heet in 1585 Adriaen Adriaensz. Brieff.

           Hij trouwde Barber Ingens "van Crimpen", getrouwd 02.11.1581 in Ridderkerk.

 

8465.  Barber Ingens "van Crimpen", geb. ca. 1558 in verm. te Ridderkerk, ovl. k. voor 29.08.1607 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 sGDp119, OV1970p157.[99],[100]

           Zuster van Dirk Ingens, die in 1607 te Oud-Beijerland woont.

 

8476.  Bastiaen Adriaens Vogelaer, geb. ca. 1530 (54 jaar in 1584), datum/bron: 25.06.2003 OV2000p71.[101]

           Woont te Maasdam.

           Hij trouwde NN.

 

8477.  NN.

 

8576.  Adriaen Aertsz (de Oudere) Oerlemans, ook bekend als Clerck, geb. in Venloon, ovl. 02.1619/01.02.1621 in Sprang, datum/bron: 04.08.2004 GBOp256.[102]

           Secretaris van Venloon "dat men noemt Loon op 't Sant". Hij en zijn kinderen werden daarom wel "Clerck" genoemd. Schepen van Loon op 't Zand 1562. Uit de teksten van de verschillende testamenten van Adriaen is duidelijk merkbaar, dat in 1610 in Sprang de reformatie plaatsvond.

           Hij trouwde Cornelia Gooyaards Verdiessen, ook bekend als Neelken.

 

8577.  Cornelia Gooyaards Verdiessen, ook bekend als Neelken, ovl. kort voor 05.03.1618, datum/bron: 04.08.2004 GBOp256.[103]

           Op 05.03 1618 kende Adriaen een legaat toe aan zijn kleindochter Neeltken Jans. Waarschijnlijk was Cornelia kort daarvoor overleden.

 

8578.  Dirck Adriaens de Bie, geb. ca. 1536 in (ca. 35 jaar in 1571), ovl. 12.1603/14.04.1606, datum/bron: 04.08.2004 GBOp125,376.[104]

           Stadthouder ende richter (schout) tot Sprang. Kerkmeester, gezworene, heemraad. Trouwt (2) na 31.05.1567 Catharina Thonis Hendricks Verdicx, ovl. voor 1597. Dirck was een vermogend man, verschillende keren genoemd bij borgschappen en hypotheekverstrekkingen aan zijn dorpsgenoten. Bij de erfdeling blijkt zijn bezit ruim 8000 carulusgulden groot te zijn. Daarvan krijgt Alitgens man Goedert Oerlemans het huys en het land te Waalwijken twee akkers venland aldaar, het geheel getaxeerd op 1500 carolusgulden.

           Hij trouwde Alitken.

 

8579.  Alitken, ovl. voor 31.05.1567, datum/bron: 04.08.2004 GBOp125,377.[105]

 

8580.  Hendrick Mertens de Bie, geb. ca. 1530/40, ovl. voor 05.05.1590, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,374.[106]

           Heemraad te Sprang. Trouwt (1) voor 1565 Maijke Peeter Huybs Oerlemans, trouwt (2) na 01.09.1568 Jenneke Jans. Testament met Leysken te Sprang 11.10.1588 op de langstlevende.

           Hij trouwde Leysken Jacob Thonis van Campen, getrouwd na 10.04.1579.

 

8581.  Leysken Jacob Thonis van Campen, ovl. ca. 06.04.1620, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,374.[107]

           Weduwe van Corstiaan Mertens Glavimans. Trouwde (3) voor 17.03.1600 Joost Joostens, testament 25.10.1616.

 

8584.  Christoffel Peter Cornelis van Ghilse, geb. 1561/62 in Dongen, ovl. 12.08.1630 in Dongen, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,335, NL1971k135.[108],[109]

           Burgemeester 1587/1630 en (president-) schepen van Dongen. Brouwer op de behuisde stede "Het Ridderke" te Dongen, tegenover de Cleynhoeve in de Sandstraat te Dongen, aan hem overgedragen 16.09.1585 ter voldoening aan het beloofde huwelijksgoed. Trouwt (2) Maijke Peters van Mechelen. Hij zegelt in 1621 met het van Arkel wapen. Bij Christoffels zoon Hendrik en zijn nageslacht bleef het van Arkel wapen in gebruik. Op 12.08.1630 is overleden "Stoffel Peters, godt geve syn siele de eeuwige rust; heeft gemaeckt onse arme kercke Dongen 200 gulden eens."

           Hij trouwde Elisabeth Cornelis Bartholomeus Henric Aerts Cock.

 

8585.  Elisabeth Cornelis Bartholomeus Henric Aerts Cock, ovl. verm. voor 1609, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,335.[110]

 

8586.  Hendrick Mertens de Bie, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530/40, ovl. voor 05.05.1590, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,374.[111]  Hij trouwde Leysken Jacob Thonis van Campen, getrouwd na 10.04.1579.

 

8587.  Leysken Jacob Thonis van Campen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. ca. 06.04.1620, datum/bron: 04.08.2004 GBOp117,374.[112]

 

8596.  Peeter Gerit Andriesse, geb. ca. 1560, ovl. 04.1618/22.05.1619, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p17.[113]

           Schout van Zuidewijn- en Vrijh.-Capelle, koopt 08.10.1601 nog een halve morgen moergrond en op 01.06.1617 van de erfgenamen van Adriaan van Clootwijck hun helft van het land met huis en boomgaard "daer Adriaan van Clootwijck in sijn leven op plach te wonen", van de Hogevaart westwaarts tot de 42 geerden toe.

           Hij trouwde Anneke Adriaens de Jonge.

 

8597.  Anneke Adriaens de Jonge, ovl. voor 14.02.1648, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p17.[114]

           Zij wordt op 20.03.1626 als Anneke Adriaens wede Peeter Gerit Andriesz vermeld in een belending. Op 14.02.1648 verkopen de erfgenamen van Anneke Adriaens de Jonge, wed. Peeter Geeridt Andriesz, onroerend goed. (Prof. van der Hoeven hield haar voor een lid van het geslacht de Roy).

 

8608.  Jan Peeterssen, geb. ca. 1550, ovl. na 1607, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[115]

           Schepen te Drunen 1593, 1603, 1605 en 1607.

           Hij trouwde NN.

 

8609.  NN, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[116]

 

8610.  Adriaan NN, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[117]  Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1580.

 

8611.  NN, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[118]

           Zij trouwde (2) waarschijnlijk ca. 1590 Goossen Janssen N. Zeker is dat Heijltje Adriaensdr een halfbroer Jan Goossens had.

 

8616.  Theunis Prasers, geb. ca. 1560, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[119]

 

8620.  Adriaen Gijsberts Hamel, ook bekend als Hoofman, geb. voor 1565, ovl. 04.1622/15.03.1627 in Drunen, datum/bron: 01.09.2004 KAJ, GHAp122.[120],[121]

           Wordt in 1590 en 1600 te Besoijen onder de buitenluiden vermeld, woonde toen dus niet meer aldaar. Heeft land te Besoijen 1605. Woont 1621 te Drunen en heeft 4,5 hont land te Besoijen. Trouwde (2) Maritke Jansen Willem ovl. Drunen 21.11.1639/31.12.1643. Drunen 31.12.1643: bij de scheiding en deling wordt vermeld dat enige van de voorkinderen lange tijd buitenslands zijn geweest (waaronder een zoon Gijsbert, die in Oost-Indië was).

           Hij trouwde Marijke Willem Thonis Vendicx.

 

8621.  Marijke Willem Thonis Vendicx, ovl. voor 21.05.1590 in Drunen, datum/bron: 01.09.2004 GHAp122, KAJ.[122],[123]

           Haar kinderen erven 1597 van Katarijna Tonis Hendricxdr Vendicx 2 huizen met een schuur en erf.

 

8624.  Cuireijn Stoffels, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[124]  Hij trouwde Meijken Peters.

 

8625.  Meijken Peters, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[125]

 

8626.  Peter, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[126]  Hij trouwde Neesken Peters.

 

8627.  Neesken Peters, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[127]

           Neeske was in Tilburg gehuwd met Peter, vervolgens (2) met Cornelis Ghijsbertsen, wonend te Tilburg, en op 20.06.1623 maakte zij te Capelle huwelijksvoorwaarden (otr. 22.06.1623) met (3) Jan Jans van de Werck weduwnaar van Barbel Arisse, wonend te Capelle, waarbij zij werd bijgestaan door haar schoonzoon Stoffel Quirijns.

 

8630.  Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, geb. ca. 1560, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[128]

 

8704.  Jan Cornelisz de Guees, ovl. voor 08.03.1597, datum/bron: 08.10.2003 OV2015p90.[129]

           Boer te Puttershoek.

           Hij trouwde Grietje Cornelisdr, getrouwd voor ca.1590.

 

8705.  Grietje Cornelisdr, ovl. 05.1629/16.01.1643, datum/bron: 08.10.2003 OV2015p90.[130]

           Zij trouwde (2) 1559/1608 Dirck Jansz van der Wier, boer te Maasdam, ovl. 1615/1620. 1627: Grietje Cornelis, weduwe van Dirk Jans van der Wier, haar woning belend ten zuiden het huis van Maritge Jans, weduwe van wijlen Pieter Ariens Visser aan de Sijedewijdick. 22.01.1628: Grietje Cornelis ontvangt van de armen op rente 54 guldens. Voor schrijven obligatie f 0.18.0 betaald. 01.05.1628 haar woning belend aan Ulrich Pieters ten noorden.

 

8706.  Floris Huijgensz (Molenaer), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Fleuris, geb. ca. 1560, ovl. na 25.02.1628, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131, SG463, OV2012p362,[131],[132],[133] Hij trouwde (1) Ploontje Andriesdr (Timmerman), ook bekend als Ploentge, getrouwd voor 09.02.1591.  Hij trouwde (2) Adriaantje Dirks, getrouwd voor ca.1610.

 

8707.  Ploontje Andriesdr (Timmerman), ook bekend als Ploentge, geb. ca. 1565, ovl. voor 21.11.1599 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131, OV2012p362.[134],[135]

 

8716.  Leendert Gijsberts Cappendijk, ovl. voor 04.07.1605, datum/bron: 27.07.2003 KMS, CRAp71, OV2005p240,[136],[137],[138]

           Woonde in 1600 in de Group en heeft daar een groot huis met vier haardsteden. Zijn zoon Dirck Leendert Cappendijk was schout van Dubbeldam 1643 (wapen op grafzerk in de kerk: een varken). Deze behoorde met zijn broer Cornelis tot de 3 rijkste inwoners van Dubbeldam (ieder gegoed voor 6000 gld bij de 1000e penning 1626).

           Hij trouwde Jannetgen Jacobs.

 

8717.  Jannetgen Jacobs, geb. 1566/73, ovl. na 12.01.1634, datum/bron: 27.07.2003 CRAp71, SG306, GVB, OV2005p244,[139],[140],[141],[142]

           Zij hertrouwt Adriaen Jansz. Spruijt (huwelijkse voorwaarden Westmaas 13.10.1605), waard in "de Rose", naast het stadhuis te Dordrecht. Zij woont 1629 als weduwe te Dubbeldam.

 

8720.  Aert Adriaens Cuijsmuijs, ovl. voor 1612, datum/bron: 19.07.2003 KMS, SMH.[143],[144]

           Vermeld 06.06.1592. In 1606 genoemd als "Oud Schepen en Oud Raed".

           Hij trouwde Marieken NN.

 

8721.  Marieken NN, ovl. na 1612 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 KMS, SMH.[145],[146]

           Zij woonde aan de Zuid-Voorstraat.

 

8736.  Arien Ariens (van Ridderkerck), ook bekend als Arien Adriensz, geb. ca. 1570 in Ridderkerk, ovl. 21.01.1605 in Ridderkerk, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[147]

           Koopt mogelijk in 1591 280 roeden en 6 voet land in de Oosterhouff te Ridderkerk, ten oosten van het land dat hij al bezit. Mogelijk op 14.01.1595 gedaagd te Ridderkerk door Cornelis Pietersz Cranendonck in verband met betaling "grashuur" voor weiden van vee.

           Hij trouwde Barbelke Cornelis Romeijn, ook bekend als Jonckint, getrouwd 21.11.1593 in Ridderkerk.

 

8737.  Barbelke Cornelis Romeijn, ook bekend als Jonckint, geb. ca. 1570 in Ridderkerk, ovl. voor 26.09.1649, datum/bron: 05.08.2003 KRij, GN1991p445,[148],[149] (zie info 173).

           Zij tr. (2) Ridderkerk 01.01.1606 Pieter Cornelis Op Ten Dijck, van IJsselmonde.

 

8738.  Cornelis Maertensz Sijmen Grasdijck, geb. ca. 1568 in Ridderkerk, ovl. voor 17.04.1630, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[150]

           Landbouwer. Trouwde (2) Neelken Cornelis Romeijn.

           Hij trouwde Adriaentje Adriaens de Man.

 

8739.  Adriaentje Adriaens de Man, geb. ca. 1572 in Ridderkerk, ovl. juli 1600, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[151]

 

8740.  Adriaen Pieters Hofman, ovl. voor 1627, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p442, KHN.[152],[153]

           Als huwelijksgoed van zijn vader neemt hij land over in Maasdam op 29.11.1595.

           Hij trouwde Marijken Meus-Corneliszdr, getrouwd ca. 1595.

 

8741.  Marijken Meus-Corneliszdr, ovl. voor 1628 in Puttershoek*, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p442.[154]

 

8744.  Cornelis Jans Geus, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1596, ovl. ca. 1653 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 KMS, SG463, TdG, OV2002p194,[155],[156],[157],[158] Hij trouwde (1) Emmeken Florisdr (Molenaer), getrouwd 21.11.1621 in Maasdam.  Hij trouwde (2) Grietgen Wijngaerts, getrouwd 1632.

 

8745.  Grietgen Wijngaerts, geb. 1601 in (was 11 jaar oud in 1612), datum/bron: 23.10.2004 TdG, OV2002p194, ORAM,[159],[160],[161]

           Zij betaalt als weduwe van Cornelis Jans Geus f 3.7.8 rente op 20.01.1654. Haar erfgenamen betalen aan de armen 8 st. voor het doodskleed. Maasdam, 17.10.1651: Cornelis Janss. Gues en Grietye Wingerden, echtelieden, compareren ten hunnen huize, beiden ziek in een bed liggend 'jegens de vyer' [= bij het vuur], testeren. Als Cornelis voor zijn vrouw komt te overlijden zal zij zijn universeel erfgenaam zijn, mits dat zij gehouden zal zijn aan zijn voorkinderen verwekt bij Enneken Flueris, zijn overleden huisvrouw, met name Pluentye Corn(elis)dr., Grietye Cornelisdr. en Flooris Corneliss. met P(iete)r Janss., nagelaten weeskind van Jan Corneliss., zijn overleden zoon zaliger, alsmede aan zijn kinderen verwekt bij Grietye Wingerden, zijn tegenwoordige huisvrouw, met name Wingaert Corneliss., Maryken Cornelisdr., Tryntye Corn(elis)dr. en Bastyaen Corneliss., uitreiken zal ineens de som van 2 Car. gld. 10 stuivers. Hij sluit zijn kinderen verder uit uit zijn goederen. Bij vooroverlijden van de testatrice zal haar man universeel erfgenaam zijn, mits dat hij aan haar kinderen door hem verwekt 2 gld. 10 stuivers zal uitreiken en dat voor hun moeders erfenis (ORA Maasdam).

 

8746.  Arien Willemsen Wesenhage, ovl. 27.03.1678, datum/bron: 08.10.2003 OV2002p321, KMS, KRij, ORM,[162],[163],[164],[165]

           Lidmaat Maasdam 21.11.1660, diaken 1663, ouderling 1668/69.

           Hij trouwde IJfken Jansdr (Hendriksen), getrouwd ca. 1638 in Maasdam.

 

8747.  IJfken Jansdr (Hendriksen), geb. ca. 1600, gedoopt 14.04.1619 in Maasdam, ovl. 26.12.1677 in Maasdam, datum/bron: 08.10.2003 OV2002p321, KRij, ORM,[166],[167],[168]

 

8748.  Adriaan Commeren Blok, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[169]

           Op 21.10.1663 staat hij te Oosterhout borg voor f 300,- voor zijn zoon Adriaen Adriaansz. Op 04.08.1670 sluiten hij en zijn vrouw een langstlevendentestament.

           Hij trouwde Styntje Adriaans Huijben.

 

8749.  Styntje Adriaans Huijben, ovl. 08.03.1680 in Oosterhout, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[170]

           Op 19.01.1680 laat zij bij testament vastleggen dat alle vijf kinderen 1/5 zullen erven.

 

8750.  Pieter Ariensz, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[171]  Hij trouwde Maryken Jansdr.

 

8751.  Maryken Jansdr, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[172]

           Waardin herberg "het Visschip" in Maasdam 1645. Zie voor het voorval van haar en haar dochter met ene Pieter Cornelisz Romeijn bij haar dochter Magdaleentje Pieters.

 

8756.  Bastiaen (Bestebroer), datum/bron: 10.06.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

8768.  Cornelis Jans Dorst, bijnaam "de Jonge", geb. ca. 1560, ovl. na 1595 in Maasdam*, datum/bron: 08.10.2003 KMS, DHW.[173],[174]

           Cornelis wordt vermeld in Maasdam, vermoedelijk 1584.

 

8772.  Cornelis Pieters Viskil, datum/bron: 16.07.2003 Mol, KMS.[175],[176]

           Floris Pieters en Cornelis Pieters wonende onder Puttershoek verkopen land 25.06.1601. Cornelis Pieters Viskil woont op grond van Puttershoek in Nieuw-Bonaventura, samen met Floris Pieters van de Viskil, hebben een schuldbekentenis aan Emanuel van der Steen 15.07.1609. Gewas van Cornelis Pieters Viskil op het land van de erfgenamen van Heylken Cornelisse 18.07.1609. Cornelis Viskil, weduwnaar van Annetje Jans 16.09.1621.

           Hij trouwde Annetje Jans van Engel, getrouwd ca. 1600.

 

8773.  Annetje Jans van Engel, ovl. ca. 1620 in Strijen, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[177]

 

8784.  Vinck Jansen, datum/bron: 08.10.2003 KMS,[178] begraven 1677* in Rijsoord.

           van Rijsoord.

           Hij trouwde Anneken Ellaerts, getrouwd 14.07.1598 in Rijsoord.

 

8785.  Anneken Ellaerts, geb. ca. 1578 in Rijsoord*,[179] datum/bron: 08.10.2003 KMS, Mol.[180],[181]

           van Rijsoord.

 

8788.  Pieter Huijgen Cranendonck, geb. ca. 1577 in IJsselmonde, begraven 05.1632/01.07.1633 in IJsselmonde ("in den buyck der kercke"), datum/bron: 08.10.2003 CRAp248.[182]

           Laagheemraad 1624/32 van Smeetsland en van Arend v.d. Woudeland. Schepen van West-IJsselmonde. Hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde 1624/33 en van Varkensoord 1619/33. Verkreeg land van zijn vader, van zijn schoonvader en door koop. Woonde op een boerderij in de polder Smeetsland te West-IJsselmonde. In 1626 werd zijn vermogen geschat op 8000 gulden.

           Hij trouwde Lijsbeth Pleunen Verschoor, getrouwd ca. 1609.

 

8789.  Lijsbeth Pleunen Verschoor, geb. ca. 1587 in IJsselmonde, ovl. na 28.05.1665, datum/bron: 08.10.2003 CRAp249.[183]

           Lijsbeth overleefde haar echtgenoot ongeveer 30 jaar. Uit aankopen van land blijkt, dat ze deze tijd in welstand kon doorbrengen.

 

8790.  Dammis Jansz*, ovl. 08.1609/01.02.1618, datum/bron: 08.10.2003 CRAp294, KMS.[184],[185]

           Bouwman en heemraad te West-IJsselmonde. Waarschijnlijk schepen (1601 "mede broeder in de wet").

 

8800.  Jan Jansz, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[186]  Hij trouwde Aertken Nouts*.

 

8801.  Aertken Nouts*, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[187]

 

8802.  Ary Pieters, datum/bron: 06.10.2003 KHN.[188]

           Linnenwever te Berkel 1623.

           Hij trouwde Geertje Ariens.

 

8803.  Geertje Ariens, ovl. na 01.09.1638, datum/bron: 06.10.2003 KHN.[189]

           De familie woonde Kerckestock, Berkel, 1623.

 

8804.  Paulus Ariens, ook bekend als Craan, datum/bron: 06.10.2003 KHN.[190]

 

8806.  Claas Pieters Vinck, ook bekend als Ruckeveen, ovl. 05.1624/ 06.04.1625, datum/bron: 06.10.2003 KMS, KHN.[191],[192]

           Woonde in Rokkeveel onder Zegwaert. Trouwde (2) Zoetermeer 31.10.1621 Neeltje Andriesd.

          

           Hij trouwde Willempje Maertens, getrouwd 01.1585/24.08.1602.

 

8807.  Willempje Maertens, ovl. 06.1612/11.02.1620, datum/bron: 06.10.2003 KMS, KHN.[193]

 

8814.  Adriaan Pietersz van der Werff, geb. voor 30.09.1557 in Leiden (ca. 1557, 48 jaar in 1605), ovl. 03.01.1622 in Leiden, datum/bron: 05.10.2003 EM.[194]

           Veertigraad 1604, schepen 1605/09, burgemeester van Leiden 1610/13, ontvanger van de gemene middelen 1614/18, ontzet uit zijn ambten 23.10.1618. Omstreeks 1616 wordt zijn boedel onder curatele gesteld vanwege vele schulden, vooral in Waterland. (GA Leiden, schuldboeken van curatele, ORA 50, dl. E, fol. 243 e.v.; mogelijk is dit zijn halfbroer)

           Hij trouwde Duifje Oliviersdr (Schook), getrouwd 27.06.1579 in Leiden (otr).

 

8815.  Duifje Oliviersdr (Schook), geb. ca. 1555 in Leiden (50 jaar in 1605), datum/bron: 30.01.2004 EM, vdW.[195],[196]

           Adriaan Pietersz. van der Werff koopt verschillende lijfrenten op Leiden voor hem zelf, zijn vrouw en zijn kinderen. In 1605 koopt hij twee lijfrentes van f 50,- per jaar op zijn naam (dan 48 jaar oud) en op naam van zijn vrouw (dan 50 jaar oud).

 

8898.  Jacob Staesz, geb. ca. 1520 in Maasdam, ovl. 11.1555/02.05.1563, datum/bron: 11.09.2003 DJVp269 /-Ip64 /-III, KSi, PromIXp298, NL2010p54,[197],[198],[199],[200]

           Bouwman te Maasdam, landeigenaar en huurder van land in Maasdam en Sint Anthoniepolder. Kerkmeester van Maasdam 1534. Taxateur van de 10e penning 1556, 1561. Hij betaalde landrente aan de kerk van Strijen 1545/55. Trouwt (1) NN Willemsdr, dr. van Willem Korstensz en Claertje. Uit zijn eerste huwelijk zijn 2 kinderen, uit zijn tweede huwelijk 3 kinderen en uit zijn derde huwelijk 3 kinderen bekend.

           Hij trouwde (1) Marige (Jansdr).

           Hij trouwde (2) Lijsbeth Adriaensdr, getrouwd voor 23.11.1555.

 

8899.  Marige (Jansdr), datum/bron: 25.07.2010 KSi, NL2010p54,[201],[202] ovl. voor 29.08.1552.

           Waarschijnlijk een dochter van Jan(se) Gherz.

 

8906.  Wijt Vranckenz van den Nes, ovl. in/na 1610, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p259, PromXVIp321, OV2000p322,[203],[204],[205]

           Boer te Sandelingenambacht, vermeld vanaf 13.06.1571, landpoorter van Dordrecht, schout  van Hendrik Ido Ambacht 1571, heemraad van H.I.A. 1595, 97/88, 1601/05, 10, schout van Sandelingenambacht 1602, 05, eigenaar en huurder van land onder Hendrik Ido Ambacht en Sandelingenambacht, huurde met zijn broer Bastiaen Francke 9 morgen 1,5 hont land onder Rijsoord van het H.Geesthuis ter Groote Kerk te Dordrecht 1579, dit land huurde hun vader 1571, beleend met 2 stukken land (groot 8 morgen) genaamd "de Steenpaats" van het H-Geest- en pesthuis ter Groote Kerk te Dordrecht 15.08.1595.

           Hij trouwde NN Aertsdr*.

 

8907.  NN Aertsdr*, datum/bron: 20.05.2003 OV2000p322.[206]

 

8912.  Leendert Gerrits Snoo, datum/bron: 06.01.2007 APB.[207]  Hij trouwde Maritgen Bastiaans.

 

8913.  Maritgen Bastiaans, datum/bron: 06.01.2007 APB.[208]

           Het echtpaar laat op 19.11.1581 te Ridderkerk dopen: Maritgen. Verdere kinderen: Gerrit Leenderts Snoo, Bastiaan Leenderts Snoo en Dirk Leenderts Snoo.

 

8916.  Bastiaen Francken van den Nes, ovl. voor 25.02.1611, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32, PromXVIIp349, RdG,[209],[210],[211]

           Bastiaen had in 1575 de door zijn vader nagelaten landerijen in de polder Oud-Reierwaard in gebruik. Hij woonde op de ouderlijke hofstede op De Nes onder Rijsoord. Samen met zijn broer Wijt Francken huurde Bastiaen in 1579 in Rijsoord 9 morgen 1½ hond land van het "Heilige Geesthuis ter Groote Kerk" te Dordrecht. Dit land werd voorheen door Franck Gijsbertsz. "opten Nesse" gehuurd. Bastiaen Francken vermeld als belender van een perceel land in de hoef "die Seventhyen Margen" in Oud-Reierwaard 1592.

           Hij trouwde (1) (Anneken) NN*.

           Hij trouwde (2) Sijken Leenaertsdr, getrouwd 29.06.1597 in Rijsoord, ovl. na 20.09.1607, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32,[212]

           van Oud-Alblas. Wordt 20 september 1607 nog als doopgetuige genoemd in Barendrecht bij Lijsbetge Clemens van den Nes.

 

8917.  (Anneken) NN*, ovl. voor 27.06.1597, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32, PromXVIIp359,[213],[214] (zie info 174).

           Ze heette mogelijk Anneken NN.

 

8918.  Willem Alertsz, geb. ca. 1550, ovl. 1591/06.11.1606, datum/bron: 17.02.2007 KRON2000p104, OV2007p39.[215],[216]

           Boer en landeigenaar te Groote Lindt. "Willem Allertz met zijnen lande" vermeld als belender te Groote Lindt 1602. Op 06.11.1606 vertichting vanwege het overlijden van Willem Alertsz. Zijn weduwe blijft in de boedel zitten, bestaande uit o.a. uit een huis, hoff, land en koeien en paarden. Daarvoor zou zij aan elk van haar kinderen bij mondigheid 25 Car. gld. uitreiken.

           Hij trouwde Mariken Adriaensdr, getrouwd ca. 1575.

 

8919.  Mariken Adriaensdr, ovl. 11.1613/06.07.1621, datum/bron: 17.02.2007 KRON2000p104, OV2007p39.[217],[218]

           Zij maakt 04.11.1613, gezond zijnde, haar testament als weduwe. Zij legateerde aan haar dochter Neeltgen Willems 72 gld, haar kleding en juwelen, onder voorwaarde dat zij tot haar moeders dood bij haar was blijven wonen en dat i.p.v. huur. Tot erfgenamen benoemde zij elk voor een gelijk part haar kinderen Alert, Thonis, Marike, Jaepken, Aechten en Neeltgen.

 

8920.  Cornelis Jacobsz Sneuckelaer, datum/bron: 13.09.2004 OV1966p426.[219]

           Woonde aan de westzijde van de Peterselidijk te Ridderkerk. Trouwde (2) Ridderkerk 07.11.1599 met Hillegont Claesd, j.d. van IJsselmonde. Zij overleed Ridderkerk 05.09.1605. Trouwde (3) 30.07.1606 met Adryaentge Michielsd, dochter van Michiel Lenertz. Zij was geb. van Ridderkerk.

           Hij trouwde Marigje Jansdr, getrouwd 21.06.1589 in Ridderkerk.

 

8921.  Marigje Jansdr, datum/bron: 13.09.2004 OV1966p426.[220]

           Weduwe van Frank Pietersz van Ysselmonde.

 

8952.  Cornelis Aerts van der Kest, geb. ca. 1575 (35 jr. in 1610), ovl. voor 04.04.1630, datum/bron: 20.02.2008 SG 591, OV2008p35.[221],[222]

           Woont Achterdijk Maasdam 1614. Verkoopt in 1614 6 koeien en 2 hokkelingen in mindering van achterstallige landpacht op 11 morgen land.

           Hij trouwde Neeltge Cornelis 't Greijn, getrouwd voor 25.04.1603.

 

8953.  Neeltge Cornelis 't Greijn, geb. ca. 1576, ovl. voor 1614, datum/bron: 20.02.2008 SG 591, OV2008p35.[223],[224]

           Haar kinderen erfden van hun bestemoeder, Maasdam 03.12.1621.

 

8976.  Willem Pieters de Dijck, ovl. ca. 1574, datum/bron: 20.05.2003 GdZ.[225]

           Secretaris van Riderkerk, eigenaar van een huis te Ridderkerk 1553/61, bruiker en eigenaar van land in Oud- en Nieuw-Reijerwaard 1557/61, taxateur van de 10e penning 1563 en secretaris 1573/74 te Ridderkerk.

           Hij trouwde NN.

 

8977.  NN, datum/bron: 26.06.2005 GdZ.[226]

 

8988.  Lenaert Cornelis Mijs*, ook bekend als Leendert, ovl. voor 20.10.1638 in Cillaarshoek*, datum/bron: 03.06.2005 PromXIVp287, SG864, TvdV, MRO1948,[227],[228],[229],[230] (zie info 175).

           Secretaris van Cillaarshoek 1615, 1634/36. Vermeld in rekeningen van Sint Antoniepolder 1615 als "Secretaris op Syllershouck".

           Hij trouwde Leentje Jans*.

 

8989.  Leentje Jans*, ovl. in Cillaershoek*, datum/bron: 03.06.2005 PromXIVp287, SG864, KRij,[231],[232],[233]

           De weduwe van Lenaert is waardin te Cillaarshoek 1638/40.

 

9008.  Gerrit Anthonisz Cranendonck*, geb. ca. 1560 in Klaaswaal*, ovl. 23.06.1616 in 's-Gravendeel, datum/bron: 04.07.2003 CRAp426, OV2000p314,[234],[235] (zie info 176).

           Wellicht een der eerste inwoners van de 1600 bedijkte Mookhoek. Verricht werkzaamheden aan de dijken.

 

9044.  Hendrik Geeraertsz, geb. ca. 1570, ovl. in Ridderkerk, datum/bron: 19.07.2003 Mol, MM.[236],[237]  Hij trouwde Mariken Jansdochter.

 

9045.  Mariken Jansdochter, geb. ca. 1570, ovl. in Ridderkerk, datum/bron: 19.07.2003 Mol, MM.[238],[239]

 

9046.  Joost Jansz Tuck, ook bekend als Teuck, geb. ca. 1564 in Melsele, Vlaanderen, ovl. na 16.11.1641 in Ridderkerk*, datum/bron: 19.07.2003 KRij, OV1970p198, OV1989p101,[240],[241],[242]

           Schoenmaker te Ridderkerk. Trouwboek Ridderkerk: 1589: Den XIIIIen Octobris, Joost Jansz van Melsene int Vlaenderen met Beeltijen Dirricksdochter van Westwesel int Brabant. Lidmaten Ridderkerk 16.04.1591, belijdenis Joos Jansz uut Vlaenderen. Hij was ook ouderling. Hij trouwde (2) Heijltjen Joossen, 24.06.1612 in Ridderkerk.  Hij tr. (3) Neeltgen Warrebouts 22.09.1619 (otr) in Ridderkerk, geboren in Charlois.

           Hij trouwde Beeltjen Dirx, getrouwd 14.10.1589 in Ridderkerk.

 

9047.  Beeltjen Dirx, geb. ca. 1565 in Wuustwezel, België, ovl. na 10.11.1602 in Ridderkerk*, datum/bron: 19.07.2003 KRij.[243]

 

9056.  Arij Claesse Snaeyer, ook bekend als Adriaen, geb. ca. 1585, ovl. 1645, datum/bron: 20.09.2003 SG306, DHW, SG782,[244],[245],[246]

           Kerkmeester Cillaarshoek 1607. Koopt land te 's-Gravendeel 1607, verkoopt land in 1612. Arie Claes Snaeyer getr. met Neeltje (Leentje) Cleas wordt 14.12.1609 vermeld voor de weeskamer Strijen met (zijn schoonvader) Claes Jacobs Lem, als getrouwd gehad hebbende Neeltje Jacobs zijn overleden laatste huisvrouw.

           Hij trouwde Leentgen Claesse Lem.

 

9057.  Leentgen Claesse Lem, geb. ca. 1595, datum/bron: 26.09.2003 SG306, SG782.[247],[248]

           Wordt eventueel ook Neeltje genoemd.

 

9072.  Sebastiaen Adriaensz Maescant, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1575 in (91 jaar in 1666), ovl. 18.10.1666 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 26.06.2003 SG125, OV1868p213, OV1970p274,[249],[250],[251] Hij trouwde Aeltge Otten Snider.

 

9073.  Aeltge Otten Snider, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. ca. 1587 in (71 jaar in 1658), ovl. 17.05.1658 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 26.06.2003 SG125.[252]

 

9116.  Adriaen Inghens den Ouden, ovl. 09.1605/10.06.1606 in de Group, datum/bron: 15.05.2003 SG207, 3vDp245.[253],[254]

           Schepen van de Group 1578/1606, heemraad van Westmaas-Nieuwland 1585/1605 en van Cromstrijen 1600/1603. Hij huwde (1) met Bastiaentge Dircksdr, hij huwde (2) met Leentge Adriaensdr.

           Hij trouwde Cornelia Lodewijcks van Driel, getrouwd ca. 1590.

 

9117.  Cornelia Lodewijcks van Driel, geb. ca. 1565 in de Group onder Westmaas*, ovl. na 29.04.1616 in de Group, datum/bron: 15.05.2003 SG207, 3vDp245, NL1968k191,[255],[256],[257]

           Haar broer Jan Lodewijksz van Driel was ambachtsheer van Piershil 1611/15.

 

9118.  Willem Sebastiaans Kettinck, ovl. voor 1597, datum/bron: 14.05.2003 SG893, SG207, 3vDp280,[258],[259],[260] Hij trouwde Marike Cornelis Huijgen, getrouwd ca. 1595.

 

9119.  Marike Cornelis Huijgen, ovl. na 10.11.1627, datum/bron: 09.10.2003 3vDp279, SG207, SG251,[261],[262],[263]

           Zij trouwde (0) (voor Willem Kettinck) met Aart Leenderts van der Waal, ca. 1590/95.

           Zij trouwde (1) Aart Leenderts van der Waal, getrouwd ca. 1590/95, datum/bron: 09.10.2003 3vDp280.[264]  Zij trouwde (2) Willem Sebastiaans Kettinck, getrouwd ca. 1595.  Zij trouwde (3) Hermen Dircks, ook bekend als Op den Dijck, getrouwd ca. 1596.

 

9120.  Gijsbert Huberts van den Broeck, datum/bron: 20.05.2003 GNu.[265]  Hij trouwde Neeltje Maartensdr.

 

9121.  Neeltje Maartensdr, datum/bron: 20.05.2003 GNu.[266]

 

9122.  Adriaen Adriaensz (Ariensz) Nugteren, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) bijnaam "de Jonge", later "de Oude", geb. ca. 1575 in Ridderkerk, ovl. na 29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 NUGp34, GNu, KRij, DJVp187 /-IIp27,[267],[268],[269],[270] Hij trouwde Mariken Jacobs, getrouwd 18.10.1600 in Ridderkerk.

 

9123.  Mariken Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1575/80 in Barendrecht, ovl. 01.1616/29.09.1652 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 GNu, DJVp187 /-IIp27, NUGp34,[271],[272],[273]

 

9152.  Pieter Willemsz Visser, geb. ca. 1575, ovl. 01.01.1625 in Hendrik Ido Ambacht, datum/bron: 20.05.2003 JH.[274]

 

9176.  Jan Melchiorsz van Cronenburgh, ook bekend als Jan Melsen Cronenburgh, geb. ca. 1560 in Dordrecht, ovl. voor 1630, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p191, CRAp214, DJV-Ip36,[275],[276],[277]

           Gildebroeder te Dordrecht 18.07.1585, zeilmaker aldaar. Woont met zijn 2e vrouw op de Develsluis onder Kleine Lindt. Weduwnaar van Jacomijntge Willem Jacob Braetsdr van Dordrecht (otr 10.02.1585, Dordrecht). Pachter van de visserij in de Devel van de grafelijkheid. 28.07.1599: Jan Melsz Croonenborch eist van Cornelis Pieters Cranendonck, gedaagde: "leverantie van 6 schapen of lammeren volgens contract".

           Hij trouwde Cornelia Jacobsdr, getrouwd 24.05.1592 in Heerjansdam.

 

9177.  Cornelia Jacobsdr, geb. ca. 1560 in Middelburg, ovl. voor 02.01.1630 in Kleine Lindt, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p192, GN1990p342, DJV251/-Ip36,[278],[279],[280]

           Belijdenis te Ridderkerk 28.12.1588, weduwe van Mr. Pieter Hoffman 1592. Bezat een huis op Develsluis onder Kleine Lindt.

           Zij trouwde (1) Pieter Hofman, getrouwd ca. 1580/85.

           Zij trouwde (2) Jan Melchiorsz van Cronenburgh, ook bekend als Jan Melsen Cronenburgh, getrouwd 24.05.1592 in Heerjansdam.

 

9178.  Cornelis Jansz van den Bongaert, geb. ca. 1570, begraven 27.07.1619 in Utrecht (Domkerk, overluid), datum/bron: 10.08.2003 GN1992p191, JOU1975p189, PromXVIIp201, DJV-Ip39,[281],[282],[283],[284] (zie info 177).

           Lutenist (luitspeler), woont te Utrecht in de Donckerstraat. Op 02.09.1600 verklaren Cornelis en Sophia schuldig te zijn aan Frans Wtenbogaert, brouwer te Utrecht, 200 carolusguldens gevestigd op hun huis aan de Donkerstraat. Hij bezat een huis met "kameren" aan de noordzijde van de Kerckstraet, achter de Buurkerk. Cornelis valt wat zijn beroep betreft in de familie wat uit de toon, zijn twee broers zijn resp. rentmeester en schout van Nijenrode, zijn zuster trouwt eveneens een schout.

           Hij trouwde Sophia Claesdr, getrouwd ca. 1595.

 

9179.  Sophia Claesdr, ovl. 28.04.1640 in Utrecht, begraven voor 11.05.1640 in Utrecht (St. Catherijnekerk), datum/bron: 10.08.2003 GN1992p191, JOU1975p189, PromXVIIp201, DJV-Ip39,[285],[286],[287],[288]

           Sophia maakt een testament 11.04.1626, waarin ze haar dochters en één van haar kleinkinderen tot erfgenamen benoemt. Op 04.07.1633 nogmaals. Haar kinderen heten Josina, Anna, Jannichgen, Catharina en Margaretha.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Beljaerts

Beljaerts

 

Het wapen van de familie Beljaerts (Beljaart, Beljerts, etc.) overeenkomend met dat

van Meester Adriaen Beljaerts in de kerk van Breda (zie boven aan de page).  Een andere

tak van de familie vestigde zich te Dordrecht, waar ze tot de politieke elite behoorden.

 

Zie kwartier 8396. Bronnen: De Nederlandsche Leeuw 1978; Rietstap, Armorial Général.

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[3]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[4]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[5]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[6]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[7]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[8]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[9]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[10]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[11]  ir. A. Zuiderent, Vroegere smedengeneraties te Strijen (Heraut van Strijen, sept. 2002, blz. 7-9).

[12]  H.J. Barendregt, Genealogie van het geslacht Spruyt (uit Strijen) (H.J. Barendrecht 1974).

[13]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[14]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[15]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[16]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[17]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[18]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[19]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[20]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[21]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[22]  W.J. Ooms (Pim Ooms), De oudste generaties van de familie Verduijn uit Charlois en Bergambacht (http://home.hetnet.nl/~ooms51/GENVerduijn.htm).

[23]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[24]  A. VERDUN / W. PAUL, VERDUIJN / dito (correctie) (Gens Nostra 1965, blz. 207-215 / 308 (correctie)).

[25]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[26]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[27]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[28]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[29]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[30]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[31]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[32]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[33]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[34]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[35]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[36]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[37]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[38]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[39]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[40]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[41]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[42]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[43]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[44]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[45]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[46]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[47]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[48]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[49]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[50]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[51]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[52]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[53]  Verpachting van de polder Oostzomerland (Ons Voorgeslacht 1948 (bijlage)), Fragement uit "VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET STAMBOOMONDERZOEK VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN" jan. 1948, waarschijnlijk als bijlage van OV.

[54]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[55]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[56]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[57]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[58]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[59]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[60]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[61]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[62]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[63]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[64]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[65]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[66]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[67]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[68]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[69]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376).

[70]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[71]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[72]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[73]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[74]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[75]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[76]  C. D. BAKKER, Opschriften van grafzerken in de Groote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1937, kol. 349-358).

[77]  J. C. P. W. A. STEENKAMP, Grafzerken in de Groote Kerk van Breda (De Nederlandsche Leeuw 1937, kol. 195-200).

[78]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[79]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[80]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[81]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[82]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[83]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[84]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[85]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[86]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[87]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[88]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[89]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[90]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[91]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[92]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[93]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[94]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[95]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[96]  A.B. den Haan, Soet(e)man (Aanvullingen en corecties op OV2002) (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 402).

[97]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[98]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[99]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[100]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[101]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[102]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[103]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[104]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[105]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[106]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[107]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[108]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[109]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[110]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[111]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[112]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[113]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[114]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[115]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[116]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[117]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[118]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[119]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[120]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[121]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[122]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[123]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[124]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[125]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[126]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[127]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[128]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[129]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE GEUS UIT PUTTERSHOEK (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 89-100).

[130]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE GEUS UIT PUTTERSHOEK (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 89-100).

[131]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[132]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[133]  K.J. Slijkerman, Een geslacht met de naamdragers Molenaer en (de) Visser uit Maasdam (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 361-384).

[134]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[135]  K.J. Slijkerman, Een geslacht met de naamdragers Molenaer en (de) Visser uit Maasdam (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 361-384).

[136]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[137]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[138]  drs. A.B. den Haan, KOHIER VAN DE 1000e PENNING VAN DUBBELDAM 1626 (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 238-244).

[139]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[140]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[141]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[142]  drs. A.B. den Haan, KOHIER VAN DE 1000e PENNING VAN DUBBELDAM 1626 (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 238-244).

[143]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[144]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[145]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[146]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[147]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[148]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[149]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[150]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[151]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[152]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[153]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[154]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[155]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[156]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[157]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[158]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[159]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[160]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[161]  Bewerkt door Kees-Jan Slijkerman, Oud Rechterlijk Archief Maasdam (http://www.familiemolema.nl/.htm).

[162]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[163]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[164]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[165]  Oud Rechterlijk Archief Maasdam (Page Molema, http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm).

[166]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[167]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[168]  Oud Rechterlijk Archief Maasdam (Page Molema, http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm).

[169]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[170]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[171]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[172]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[173]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[174]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[175]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[176]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[177]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[178]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[179]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[180]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[181]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[182]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[183]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[184]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[185]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[186]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[187]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[188]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[189]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[190]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[191]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[192]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[193]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[194]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[195]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[196]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[197]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[198]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[199]  Th. L. J. de Haan, Kwartierstaat De Haan (aanvullingen op deel IV) (Prometheus IX (1989), p227-328).

[200]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[201]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[202]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[203]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[204]  T.J.L. de Haan, Kwartierstaat de Haan-de Koning, aanvullingen, verbeteringen (Prometheus XVI (2001), blz. 282-358).

[205]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[206]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[207]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[208]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[209]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[210]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[211]  Ruud de Groot, Gegevens via persoonlijke e-mails en Mailinglist Hoeksche Waard.

[212]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[213]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[214]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[215]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[216]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ALERT YMANTSZ. UIT GROOTE LINDT MET DE TAK (VAN DER) MUGGE (MUGH) TE ZWIJNDERECHT (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43).

[217]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[218]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ALERT YMANTSZ. UIT GROOTE LINDT MET DE TAK (VAN DER) MUGGE (MUGH) TE ZWIJNDERECHT (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43).

[219]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[220]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[221]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[222]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[223]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[224]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[225]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[226]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[227]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[228]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[229]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[230]  Joh. van Eijsden, ST. - A N T H O N I E P O L D E R (M e d e d e l i n g e n b l a d "VEREENIGING TER BEVORDERING VAN HET STAMBOOMONDERZOEK VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN" 184.

[231]  A.B. Maliepaart, Kwartierstaat Maliepaard-Bravenboer (Prometheus XIV (1998), blz. 130-319).

[232]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[233]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[234]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[235]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[236]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[237]  Max Mesman, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard, met name als resultaat van discussies op de lijst.

[238]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[239]  Max Mesman, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard, met name als resultaat van discussies op de lijst.

[240]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[241]  J. VERSLUIS, LIDMATEN TE RIDDERKERK (1589-1602) (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 197-200).

[242]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER WEL UIT CHARLOIS (Ons Voorgeslacht 1989, blz. 101).

[243]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[244]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[245]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[246]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[247]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[248]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[249]  C. J. GEERVLIET en W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 209-219).

[250]  B. F. van Wallene, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD, Aanvullingen en verbeteringen (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 273-275).

[251]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[252]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[253]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[254]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[255]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[256]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[257]  IDR. J. MAC LEAN, Het geslacht van Johan Lodewijksz. van Driel, ambachtsheer van Piershil 1611 - 1615 (De Nederlandsche Leeuw 1968, kol 190-194).

[258]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[259]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[260]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[261]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[262]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[263]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[264]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[265]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[266]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[267]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[268]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[269]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[270]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[271]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[272]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[273]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[274]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[275]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[276]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[277]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[278]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[279]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[280]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[281]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[282]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[283]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[284]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[285]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[286]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[287]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[288]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).