Gen 14b  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Dalemgraf

bron: DJV

 

bij kwartier 9290:

Grafzerk van de schout en dijkgraaf Sebastiaen Louwensz in de kerk van Barendrecht. De afkomst van

Sebastiaen is niet bekend, een familienaam werd in de familie niet gangbaar. Een onopgelost probleem

blijft, wat de tekst DALEM GRAF betekent. Zou Sebastiaen wellicht uit de familie Van Dalem stammen?

 

 

 

Generatie 14b

 

 

 

9234.  Aert Stevens, ook bekend als Adriaen, datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[1]

           Als schipper vermeld te Heinenoord in 1568, woont in het Oudeland van Mijnsheerenland in 1580, pacht land in Mijnsheerenland 1580.

           Hij trouwde Adriaentje Cornelis Joosten.

 

9235.  Adriaentje Cornelis Joosten, geb. ca. 1560, datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[2]

           5 kinderen, waarvan er 1626 4 in leven waren.

 

9240.  Jan Ariens Sneep, geb. ca. 1550 in Barendrecht, ovl. ca. 1626/30 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, sGDp52.[3],[4]

           Landbouwer, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse in 1587. Schepen van 's-Gravendeel 1606/21, kerkmeester van 's-Gravendeel 1612. Hij laat een huis bouwen aan de Zuid-Voorstraat in 1613, voor 575 Car. gld, herkoopt een huis in de Lange Kerkstraat (reeds in 1606 in zijn bezit) in 1622 voor 400 Car. gld. Jan Ariensz Sneep zegelt met een wapen, dat een molenrad met daaronder 3 vissen vertoont.

           Hij trouwde (1) Beatrix Pieters, getrouwd ca. 1571 in IJsselmonde*.

           Hij trouwde (2) Anna Pieters, getrouwd 1593/94.

 

9241.  Anna Pieters, geb. ca. 1560 in Nieuwerkerk a/d IJssel*, ovl. voor 12.02.1614 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296.[5]

 

9242.  Pieter Pietersz Verdonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1565, ovl. voor 16.03.1635, datum/bron: 14.04.2004 sGDp125, GVD.[6],[7]  Hij trouwde Neeltgen Pietersdr, getrouwd ca. 1590.

 

9243.  Neeltgen Pietersdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 16.02.1647, datum/bron: 25.06.2003 sGDp125.[8]

 

9280.  Cornelis Adriaensz Houcxewech, ovl. voor 24.03.1612, datum/bron: 09.07.2003 KSi, BAESp14.[9],[10]

           van Strijen 1582, koper van tienden in Cromstrijen 1572 en het Oudeland van Strijen 1585, schepen van ("den hoofd dorpe ende parochie der heerlijkheid van") Strijen 1590.

           Hij trouwde Margriete Cornelisdr, ook bekend als Grietje, getrouwd 09.12.1582 in Ridderkerk.

 

9281.  Margriete Cornelisdr, ook bekend als Grietje, ovl. na 24.03.1612, datum/bron: 20.09.2003 KSi, BAESp14.[11],[12]

           tot Ridderkerk 1582, dochter van Cornelis Adriaensz. Baes, bouwman, eigenaar van het huis Waalburg op het dorp Ridderkerk.

 

9284.  Dirck Adriaen Dircx, ovl. voor 06.11.1585, datum/bron: 17.07.2003 SG480, SG384.[13],[14]

           Trouwde (1) NN.

           Hij trouwde Lenaatje Anthonisdr.

 

9285.  Lenaatje Anthonisdr, datum/bron: 17.07.2003 SG480, SG384.[15],[16]

           Zij hertrouwt ca. 1586 Adriaen van Luchtenburg.

 

9286.  Thonis Wouters, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[17]

           In 1590 eigenaar van de hofstede Drakestee onder Oud-Beijerland.

           Hij trouwde Neeltje Cornelis Jooste.

 

9287.  Neeltje Cornelis Jooste, geb. voor 1543, datum/bron: 17.07.2003 SG384, 3vDp384.[18],[19]

           Neeltje hertrouwt met Jacob Sanders (van Driel), ovl. voor 1627.

 

9288.  Aert Jansz, geb. ca. 1530/35, ovl. voorjaar 1617 in Carnisse*, datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1-2, OV2001p583, DJVp244 /-IIp43,[20],[21],[22]

           Landbouwer te Carnisse, gegoed in West-Barendrecht, hoog(dijk)heemraad te West-Barendrecht 1581/1616. Aert Jans is de oudst bekende voorvader van een aanzienlijk boerengeslacht in het Barendrechtse, waarvan takken in de 17e eeuw tijdelijk of permanent de namen Barendregt, Nieuwenboer, Verheul, Andewegh en van der Caa gingen voeren. Diverse leden van dit geslacht voerden als wapen: een dubbelkoppige adelaar. Het is daarom niet uitgesloten, dat Aert Jansz tot een stam Van Driel behoort, die hetzelfde wapen voerden.

           Hij trouwde Grietgen Aertsdr, getrouwd ca. 1560.

 

9289.  Grietgen Aertsdr, geb. ca. 1532, ovl. 03.12.1610, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1, OV2001p583, DJVp244,[23],[24],[25]

           Het "memorie boek der armen" van de kerkelijke gemeente Barendrecht vermeldt: ,"Noch bij testamente aenden armen van Barendrecht gemaekt de somme van hondert Caroli gulden door Grietgen Aerts de huijsvrouwe van Aert Janssen daer sy op haer dootbedde lach sy is gestorven int iaer 1610". Zerk in de kerk van Barendrecht met wapen en het volgende opschrift: "HIER LEYT BEGRAVE GRIETGEN  AERTS DOCHTER DIE HUYSVROU  VAN AERT JANSZ ENDE SY IS GESTORVE OPTEN 3 DECEMBER  ANNO 1610 OUT SIJNDE 78 IAER". Het wapen is uitgehakt. [In de tijd van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, ontstond een soort beeldenstorm tegen de heerstende klasse. Uit vele zerken werden wapens uitgehakt. Volgens Placcaat van het Bataafse Volk in 1795 moesten ook de wapenborden uit de kerken verdwijnen].

 

9290.  Sebastiaen Louwensz, geb. ca. 1530, ovl. 26.07.1584, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 OV2001p579, 3vDp156, DJVp244,[26],[27],[28]

           Boer in het Oudeland van Carnisse, hoogheemraad van Barendrecht in 1574, heemraad 1568, 81 en dijkgraaf van West-Barendrecht en Carnisse 1576/84. Landeigenaar in Barendrecht en Carnisse. Grafschrift in de kerk van Barendrecht: "HIER LEYT BEGRAVE SEBASTIAEN LOUWENSZ. DIJCKGRAVE VA WESTBARENDREGHT EN CARNISSE STERF DEN XXVI JULIUS AO XVCLXXXIIII". Aan de onderzijde van de zerk staat links: "VDALEM" en rechts "GRAF". Wellicht was hij een telg van een geslacht van Dalem. Het wapen op de zerk vertoont drie paalswijs geplaatste ketelhaken. [Merkwaardigerwijze voert ook Lodewijk van Ghiessen, ca. 1450/1500, via de vrouwelijke lijn afstammend van Floris Louwertsen van Dalem, een wapen met 3 ketelhaken, wellicht betreft het dezelfde familiegroep?].

           Hij trouwde Ariaentie Leenertsdr*, getrouwd voor 1556.

 

9291.  Ariaentie Leenertsdr*, ovl. 04.01.1613 in Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 OV2001p579,  DJVp244,[29],[30] (zie info 178).

           Huwde (2) 1584 met Pieter Cornelis (de) Wilde. Begraven in de kerk van Barendrecht onder een zerk met het volgende opschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN ARIAENTIE LEENDERTSDOCHTER DE HUYSVROU VAN SEBASTIAEN LAUWERUS WAS IN HAR LEVEN; ENDE DAERNA HUYSVROUWE VAN PIETER CORNELISZ DIE NAELAET VA SEBASTEAE LAUWERUS SY STERF DE IIII JANUARY 1613"

 

9292.  Adriaen Hendricxz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 02.10.2006 SG384, APB.[31],[32]

 

9294.  Pieter Jacobs Besemer, ovl. 1570/72, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[33]

           Bouwman te Ridderkerk, trouwt (1) NN.

           Hij trouwde Anna Willemsd.

 

9295.  Anna Willemsd, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[34]

           Heeft als weduwe in 1572 4 onmondige kinderen uit dit tweede huwelijk. Was eerder getrouwd met NN.

 

9296.  Hendrick Huijgensz, ook bekend als Roonaert, ovl. 10.1561/08.03.1564, datum/bron: 26.10.2014 DJVp241 /-Ip51, OV2014p418.[35],[36]

           Boer op een hofstede aan de Kijfhoekse dijk te Rhoon, schepen van Rhoon tussen 1540...1561, taxateur van de tiende penning. Zijn kinderen noemen zich Hoogendijk. Bij de tiende penning van 1535 behoort zijn huis met 16 pond tot de drie hoogst aangeslagenen van Rhoon, slechts ovetroffen door de heer van Rhoon met 18 pond.

           Hij trouwde Aagje Ariens (Ronaer), ook bekend als Aegten Adriaensdr.

 

9297.  Aagje Ariens (Ronaer), ook bekend als Aegten Adriaensdr, ovl. na 16.09.1566, datum/bron: 28.06.2003 DJVp241 /-Ip51, RIJp42, OV2014p418,[37],[38],[39]

           Aagje stamt uit het geslacht van Riede.

 

9298.  Adriaan Willems Fonkert, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1535, ovl. 05.1578/10.11.1582 in Rhoon, datum/bron: 04.12.2006 DB115.3, DJVp208 /-IIp32 /-III, OV2008p371, OV2011p1,[40],[41],[42],[43] Hij trouwde Haasje Dirks Koorneef, getrouwd voor 1566.

 

9299.  Haasje Dirks Koorneef, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1535, datum/bron: 01.07.2003 DB115.3, DJVp208 /-IIp32, OV2011p1,[44],[45],[46]

 

9300.  Gerrit Willemsz, ovl. na 21.01.1604, datum/bron: 19.05.2003 GN1989p3, KRON1999p241.[47],[48]

           Boer te Oost-Barendrecht, penningmeester van Barendrecht 1573/81, diaken te Barendrecht 1596. Wellicht identiek met Mr. Gerrit Willemsz, secretaris van Barendrecht, die daar op 05.05.(1610?) stierf.

           Hij trouwde Aeriaentken Franckendr, getrouwd voor 1576.

 

9301.  Aeriaentken Franckendr, ovl. 18.11.1597 in Barendrecht, datum/bron: 06.11.2003 GN1989p3, KRON1999p241.[49],[50]

           Stierf na een legaat aan de armen van Barendrecht vermaakt te hebben.

 

9302.  Aert Jansz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530/35, ovl. voorjaar 1617 in Carnisse*, datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1-2, OV2001p583, DJVp244 /-IIp43,[51],[52],[53] Hij trouwde Grietgen Aertsdr, getrouwd ca. 1560.

 

9303.  Grietgen Aertsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1532, ovl. 03.12.1610, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1, OV2001p583, DJVp244,[54],[55],[56]

 

9304.  Jan Damis, geb. ca. 1516, ovl. 10.07.1614 (98 jaar oud), datum/bron: 26.03.2012 GN2012p94.[57]

           Boer in Nieuw-Reijerwaard. Hij trouwt (2) Neeltgen Huijgens.

           Hij trouwde Barbara NN.

 

9305.  Barbara NN, ovl. ca. 1576, datum/bron: 26.03.2012 GN2012p94.[58]

 

9308.  Dirck Goossens, geb. ca. 1550, ovl. 1613/17, datum/bron: 27.08.2005 RIJp54,[59] (zie info 179).

           Wagenmaker te Zuidland 1595, stamvader van de familie van Rij.

           Hij trouwde Willempje Claes van Rije, ook bekend als van Rije(?), getrouwd 1573.

 

9309.  Willempje Claes van Rije, ook bekend als van Rije(?), geb. ca. 1550, datum/bron: 27.08.2005 RIJp54, PromIIp148.[60],[61]

 

9310.  Jan Domisz, datum/bron: 09.07.2003 RIJp54.[62]  Hij trouwde Aagje Eeuwouts.

 

9311.  Aagje Eeuwouts, datum/bron: 09.07.2003 RIJp54.[63]

 

9312.  Adriaen Andriesz Munter, geb. ca. 1530/40, ovl. in/na 1577, begraven in Charlois (in de kerk in het "cruyswerck"), datum/bron: 07.08.2006 OV2006p321.[64]

           Koper van tienden in De Hille en het Land van Charlois 1565...71, landpachter te Charlois 1577 (7.5 morgen van het convent St. Ursula te Schiedam). Hij kocht in 1571 de tiende van het 3e blok in het Land van Charlois, welke in 1554 nog was gekocht door zijn vader. In 1565 kocht hij de tiende van het kinderblock in de Hille, welke in 1549 was aangekocht door zijn vader Andries Arysz Schoudt.

           Hij trouwde NN.

 

9313.  NN.

 

9504.  Arie Meulendijk, ook bekend als Arie, geb. ca. 1535, datum/bron: 12.07.2003 GMD.[65]

           Eerst bekende voorvader van de Ridderkerkse familie Molendijk. Slechts bekend door het huwelijk van zijn zoon Goossen Ariens.

           Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1560.

 

9505.  NN, datum/bron: 12.07.2003 GMD.[66]

 

9570.  Dirk Cornelisz "Schoudt" (Koorneef), geb. ca. 1505, ovl. na 06.09.1571, datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42, OV2011p1,[67],[68],[69]

           Landeigenaar en pachter te Rhoon en Albrandswaard. Boer op de (later genaamde) hofstede "de Hooge Stee" aan de Rijsdijk te Rhoon. Schout van Rhoon tussen 1538 en 1561, schout van Albrandswaard 1566. Medetaxateur van de 10e penning Rhoon 1561. Zegelt met molenrad, helmteken en vlucht. Dirk trouwde vermoedelijk (2) NN ca. 1560.

           Hij trouwde Neeltje Cornelis Doensdr, getrouwd ca. 1530.

 

9571.  Neeltje Cornelis Doensdr, datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42.[70],[71]

           Zij trouwde (1) Willem NN.

 

9572.  Gerrit Gerrits den ouden (Cranendonck), geb. ca. 1510 in Ridderkerk, ovl. ca. 1557 in Sint Anthoniepolder*, datum/bron: 04.07.2003 CRAp52, DJV-IIp42.[72],[73]

           Boer te Ridderkerk, heemraad van Ridderkerk 1439/44. Zegelt met wapen met 3 hoorns en 2 vissen. Sedert ca. 1550 boer te Sint Anthoniepolder, vermoedelijk vestigde hij zich aldaar na zijn huwelijk met de weduwe van de rijke landbezitter Zeger Claesz, waardoor Gerrit in Sint Anthoniepolder de belangrijkste grondeigenaar van het dorp en bewoner van het huis met de hoogste getaxeerde waarde werd. Dit legde vermoedelijk de basis voor de grote welvaart van zijn nazaten.

           Hij trouwde *Neeltge Maertensdr, getrouwd ca. 1545 in Sint Anthoniepolder.

 

9573.  *Neeltge Maertensdr, geb. ca. 1505, ovl. 04.1562/23.07.1589 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 09.12.2006 OV 2000p315, CRAp54, DJV-IIp42 /-III, OV2010p171,[74],[75],[76],[77]

           Gegoed in de polder Oud-Reijerwaard. Zij was 3 maal getrouwd.

           Zij trouwde (1) Zeger Claesz.

           Zij trouwde (2) Gerrit Gerrits den ouden (Cranendonck), getrouwd ca. 1545 in Sint Anthoniepolder.

 

9574.  Jacob Cornelisz, ovl. voor 27.02.1550, datum/bron: 03.07.2003 DJVp140 /-Ip51 /-III.[78]

           Trouwt (2) Adriaentge Adriaensdr. is ovl. 1557, weduwe van Claes Zegertsz, zij trouwt (3) Jacob Dircksz, heemraad Mijnsherenlan.

           Hij trouwde NN.

 

9575.  NN, datum/bron: 03.07.2003 DJV-Ip51.[79]

           Minderjarig 10.06.1535. Trouwt (2) Jacob Dircksz.

 

9576.  Pieter Willemsz (Cranendonck), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1500, ovl. kort na 02.06.1557 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 04.07.2003 CRAp178, GrJ107, DJVp240 /-IIp42,[80],[81],[82] (zie info 180).  Hij trouwde (1) NN1*, getrouwd ca. 1530.  Hij trouwde (2) NN2*.

 

9577.  NN1*, datum/bron: 04.07.2003 CRAp179.[83]

 

9578.  Gerrit Damasz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1510, ovl. voor 1557, datum/bron: 21.07.2003 OV1995p432.[84]

 

9580.  Jacob Adriaen Gerritse, geb. ca. 1510, ovl. ca. 1575, datum/bron: 04.07.2003 DJVp270, GrJ107b.[85],[86]

           Wellicht landbouwer in Oost-Barendrecht, eigenaar en gebruiker van land aldaar. Schout van Oost-Barendrecht en de Ziedewij 1553, 59, 61, heemraad in 1543, 51, 68. Van hem stamt het latere geslacht Hordijk. Eigenaar en gebruiker van land in Oost-Barendrecht.

           Hij trouwde NN.

 

9581.  NN, datum/bron: 04.07.2003 DJVp270.[87]

 

9582.  Japhet Andriesz, ook bekend als Joffijt, geb. ca. 1515, ovl. ca. 1573, datum/bron: 04.07.2003 DJVp270, GrJ102a, OV2013p122,[88],[89],[90]

           Heemraad/schepen van Oost-IJsselmonde 1554/71. Landbouwer te Oost-IJsselmonde, gegoed in het Oudeland van Ridderkerk. Gebruikt ruim 19 mergen pachtland onder IJsselmonde 1553. Genoemd als gebruiker en huurder van land te Oost-IJsselmonde 1557, 61. Koopt korentiende te IJsselmonde 1571/72. Japhet is meerdere keren gehuwd geweest, vermoedelijk (1) NN en (2)  Sebastiaentgen Cornelisdr (3) Gryettgen NN, ovl. na 04.07.1587.

           Hij trouwde Sebastiaentge Cornelisdr, getrouwd ca. 1545.

 

9583.  Sebastiaentge Cornelisdr, ovl. na 14.06.1567, datum/bron: 11.12.2006 OV2013p122.[91]

 

9584.  Leendert Willemsz de Regt*, geb. ca. 1510, datum/bron: 03.07.2003 DJV210,[92] (zie info 181).

 

9586.  Maerten Willemsz, datum/bron: 03.07.2003 DJVp241.[93]

           Leefde in de 16e eeuw misschien in de Hoekse Waard.

 

9592.  Cornelis Willemsz van der Schoor, geb. ca. 1540, begraven dec. 1620 in Klaaswaal, datum/bron: 20.07.2007 DJV241 /-Ip51 /-III, VERSp10.[94],[95]

           Boer te Cromstrijen, schepen van Cromstrijen 1595, 1617, ambachtsheer van Cromstrijen, d.w.z. medebelanghebbende in deze ambachtsheerlijkheid (meerdere landbezitters waren hier gelijktijdig ambachtsheer). Woonde te Oud-Beijerland 1619.

           Hij trouwde Baeltje Jacobsdr, getrouwd 1565/70.

 

9593.  Baeltje Jacobsdr, geb. in Charlois*, ovl. voor 13.06.1614, datum/bron: 20.07.2007 DJV-III, VERSp10.[96],[97]

           Uit Charlois, wellicht dochter van Jacob Petersz Stoup, landverhuurder te Charlois 1577.

 

9594.  Pieter Cors Pieters, ovl. 08.1566/24.06.1570, datum/bron: 04.07.2003 DJV-Ip51, OV2015p278.[98],[99]

           Landbouwer te Mijnsheerenland, gegoed aldaar.

           Hij trouwde Elisabeth Claesdr, ook bekend als Lijsken, getrouwd voor 01550.

 

9595.  Elisabeth Claesdr, ook bekend als Lijsken, ovl. na 26.01.1589, datum/bron: 04.07.2003 DJV-Ip51.[100]

           Trouwt (2) voor 12.01.1570 Bastiaen Cornelis Joosten.

 

9596.  Adriaan Quirijnsz van Strijen, geb. 10.12.1547 in Leiden, ovl. 10.12.1604 in Delft, datum/bron: 05.07.2003 DJVp241,212 /-III, vSTRp28.[101],[102]

           Factor te Delft. Met voornaam en geslachtsnaam vernoemd naar de eerste echtgenoot van zijn moeder. Meester Adriaan  van Strijen was gaarder der verpondingen (belastingen) te Delft. Het wapen van het geslacht van Strijen uit Leiden: doorsneden I in goud een rood getongde en genagelde gaande zwarte leeuw; II in zilver een rode lelie. Dit wapen werd o.a. gevoerd door Adriaans kleindochter Geertruijd Nicolaasdr van Strijen (1601/62, getr. met Cornelis Pieters van der Schoor), wier  wapen op de zerk te Westmaas werd uitgehouwen en door mr. Quirijn van Strijen (1660/1724), burgemeester van Amsterdam en achterkleinzoon van Adriaan.

           Hij trouwde Maritgen Robbrechtsdr van der Mast, getrouwd ca. 1570.

 

9597.  Maritgen Robbrechtsdr van der Mast, geb. ca. 1548, ovl. 03.05.1618, datum/bron: 05.07.2003 DJVp241.[103]

           Woonde aan de Corenmarckt op de Geer te Delft 1616.

 

9598.  Jacob Claesz van Goutswaert, ovl. voor ca. 1568, datum/bron: 01.07.2003 DB163, DJVp241, NL1974k221 /1980k60,[104],[105],[106] (zie info 182).

           Het wapen van het geslacht Goudswaard: in goud drie horizontaal geplaatste blauwe alen. Dit wapen werd gevoerd door Jacob's dochter Lidewij, gehuwd met Mr. Hugo Fransz van Blijswijk. [Haar kleindochter trouwde met de beroemde Amsterdamse boekdrukker Dr. Joan Blaeu (1596/1673), o.a. vermaard om zijn atlas (DJVp213)].[107]

           Hij trouwde Haasje Lambrechts, getrouwd ca. 1565.

 

9599.  Haasje Lambrechts, geb. 1543 in Poortugaal, ovl. voor 08.03.1630 in Oud-Beijerland, datum/bron: 14.05.2003 DB163, DJVp241, SG893, OV2013p19,[108],[109],[110],[111]

           Possetrice van de Groote Memorielanden van haar grootvader Doen Beijensz. Zij wordt in 1602 door de Staten van Holland bevestigd, maar dit wordt aangevochten door Jan Pieter Beijesz., die dit wint. In 1620 wordt Haasje definitief bevestigd als possetrice. In een akte van 17.06.1630 wordt ze genoemd: "Haasge Lambrechts, in haar leven lest wed. van Claas Cornelisz. en daarvoor wed. van Jacob Claasz. Goudswaard, lest gewoont hebbende in Oud-Beijerland".

           Zij trouwde (1) Jacob Claesz van Goutswaert, getrouwd ca. 1565.

           Zij trouwde (2) Claes Cornelisz Ketting, getrouwd voor 1573 in Poortugaal.

 

9684.  Lucas NN, geb. ca. 1560, datum/bron: 06.01.2007 OV2006p574.[112]  Hij trouwde NN.

 

9685.  NN, ovl. voor 10.02.1633, datum/bron: 06.01.2007 OV2006p574.[113]

 

9736.  Gerrit Cornelisz, geb. ca. 1510 in Sandelingenambacht*, ovl. voor 31.08.1551, datum/bron: 04.07.2003 CRAp113, DJV-IIp42.[114],[115]

           Leenman van de Lek en Polanen te Sandlingenambacht, als onmondig beleend 23.02.1520. Werd beleend met de hofstede en 4 morgen land van zijn moeder. Gebruikte 19 morgen en 4 hond land in Sandelingenambacht 1543. Bezat 2 morgen zaailand in Hendrik Ido Ambacht. Dat zijn zoons zich Leenhouwer noemen, is wellicht een verwijzing naar het leen van de Lek en Polanen.

           Hij trouwde Machteltje Cleysd.

 

9737.  Machteltje Cleysd, datum/bron: 04.07.2003 CRAp113, DJV-IIp42.[116],[117]

           Wellicht afkomstig uit IJsselmonde. Vermoedelijk hertrouwde zij ca 1565 Jasper Adriaensz Romeijn.

 

9752.  Job Aertsz*, geb. ca. 1515, ovl. 1593/94, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[118]

           Wellicht landbouwer in West-Barendrecht, landeigenaar en gebruiker aldaar en in Carnisse en Oost-Barendrecht. Heemraad 1560 en hoogdijkheemraad 1577/93 van West-Barendrecht en Carnisse.

           Hij trouwde Trijntje Cleysdr*.

 

9753.  Trijntje Cleysdr*, ovl. in/voor 1619, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III.[119]

 

9756.  Adriaen Cornelis Michielsz, ook bekend als Palsrock, geb. ca. 1530, ovl. 1592/97, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III, OE2005p106.[120],[121]

           Boer in het Oudeland van Oost-Barendrecht, landpachter aldaar en in de Ziedewij, bediende het Spui van de polder Het Ziedewij 1574, 80. Gebruikte 1557 en 1561 volgens het cohier van de 10e penning 17 morgen huurland in (het Oudeland van) Oost-Barendrecht.

           Hij trouwde (Anna).

 

9757.  (Anna), datum/bron: 04.12.2006 DJV-III, OE2005p107.[122],[123]

           Wellicht identiek met "Anna Palsrocke weerdinne" vermeld in 1594 vanwege bij haar gedane verteringen en de levering van een kruik bier.

 

9800.  Pontiaen Tonisz*, geb. ca. 1525, datum/bron: 05.02.2007 OV2006p446.[124]

           Vermeld te Mijnsheerenland van Moerkerken 1552/53, toen hij 38 stuivers betaald kreeg voor het schoonmaken van een watering. Waarschijnlijke vader van Adriaen Pons(z) (en Marigie Pontsendr).

           Hij trouwde NN.

 

9801.  NN.

 

9808.  Cornelis Beerntsz, geb. ca. 1490, ovl. 1551/57, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p155.[125]

           Heemraad van de Ziedewij 1535, 43, 51, landgebruiker in Oost-Barendrecht en in de Ziedewij. Stamvader van de families Klootwijck op de Zuid-Hollandse Eilanden. Nabij Almkerk wordt al in de 13e eeuw melding gemaakt van de hofstad Clootwijck, eigendom van een tak van het geslacht Van de Merwede, die zich naar dat bezit Clootwijck ging noemen. Nog niet bewezen of Cornelis Beerntsz hiervan afstamt, zijn nakomelingen noemen zich echter Klootwijk.

           Hij trouwde Cornelie Heijndricxdr.

 

9809.  Cornelie Heijndricxdr, ovl. 1557/58, datum/bron: 17.07.2007 OV2001p155, OV2007p232.[126],[127]

           Landhuurster te West-Barendrecht 1557. In een akte van 1537 wordt ze Cornelie Heijndricxdr genoemd, ze stond echter ook wel  als Neeltgen Cornelis(dr) bekend, d.w.z. Neeltje de vrouw van Cornelis.

 

9812.  Lenaert Jan Huygen, ovl. voor 05.06.1590, datum/bron: 11.12.2006 DJV-IIII, OE2004p124.[128],[129]

           Boer te Krimpen aan de Lek, gegoed aldaar en te Sandelingenambacht.

           Hij trouwde NN Willemsdr, getrouwd voor 1550.

 

9813.  NN Willemsdr, ovl. voor 08.12.1589, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III, OE2004p124.[130],[131]

 

9814.  Jacob Aerts, geb. ca. 1525 in Heerjansdam*, ovl. 12.03.1591/1599 in Rijsoord, datum/bron: 02.07.2003 CRAp377, DJV-Ip51 /-II43.[132],[133]

           Boer, landeigenaar en -pachter te Heerjansdam en Rijsoord. Kerkmeester van Rijsoord 1546, taxateur van de 10e penning 1561. Heemraad 1571 en schout 1585/91 van Rijsoord. Hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard 1570/87. Trouwt (2) Lijntje Ariensdr., ovl. na 26.04.1599. Gebruikte 27,5 tot 37,5 morgen land, waarvan 8,5 tot 9 morgen in eigendom. Wellicht was de familienaam Cranendonck, die diverse zoons aannamen, op het gebruik van het land en de hofstede terug te voeren, die Boudewijn Jacobsz Cranendonck uit Mechelen in eigendom had.

           Hij trouwde NN.

 

9815.  NN, datum/bron: 02.07.2003 CRAp377.[134]

 

9818.  Leendert Huygen Clootwijck, ook bekend als van (vuyt) Saerloos, geb. ca. 1550 in Charlois*, ovl. na 1639, datum/bron: 17.07.2007 OV2001p173, OV2007p232.[135],[136]

           Afkomstig uit Charlois, vestigt zich in of voor 1596 te 's-Gravendeel. Waard aan de Zuid-Voorstraat, koopman in landbouwprodukten en vee. Schepen van 's-Gravendeel 1599/1602, 1631/33, stedehouder 1632, buurmeester 1599, 1631, armmeester 1599. Pachter van dorpsaccijns 1599.

           Hij trouwde NN.

 

9819.  NN.

 

9824.  Gelloff Jansz*, ook bekend als Gelf, geb. ca. 1545, ovl. na 1601, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[137]

           Wagenaar, voerman te Strijen, landpachter in het Oudeland van Strijen 1580/90.

           Hij trouwde Anneke Claesdr*, getrouwd voor 19.03.1578.

 

9825.  Anneke Claesdr*, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[138]

           Sommige bronnen noemen hier NN Pleunensdr Dolaert.

 

9826.  Cornelis Joosten Spruijt, datum/bron: 24.06.2003 DJV-Ip52.[139]

           Vermeld Strijen 1562....78.

           Hij trouwde Bastiaantje Yemans Adriaens.

 

9827.  Bastiaantje Yemans Adriaens, datum/bron: 24.06.2003 DJV-Ip52.[140]

 

9828.  Louweris Jansz van Schilperoord, geb. voor ca. 1550, ovl. 1598 in Barendrecht, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III, OV2010p234.[141],[142]

           Landpoorter van Dordrecht, wonende te Barendrecht. Boer op een hofstede aan de Zuidzijde van de Oud-Barendrechtse dijk te West-Barendrecht, schout van West-Barendrecht en Carnisse ca. 1576/98, hoogheemraad van Barendrecht 1584/98.

           Hij trouwde Grietgen Louwen, getrouwd voor ca. 1580.

 

9829.  Grietgen Louwen, geb. voor 1550, ovl. 07.1633/01.1634 in Barendrecht, datum/bron: 21.06.2010 DJV-III, OV2010p233.[143],[144]

           Wonende te Barendrecht, landeigenaresse in het Nieuw bedijkte Land van Carnisse 1561. Zij trouwt (1) Cornelis (Symonsz), zij trouwt (3) Huyg Petersz van Coppel, ovl. voor 16.05.1641

 

9830.  Quirijn Antonisz, ook bekend als Crijn Teunisz, geb. ca. 1564, ovl. 1634, begraven in Barendrecht, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[145]

           Voer met marktschuiten van Barendrecht op Dordrecht ca. 1594/1621, boer te West-Barendrecht, gegoed aldaar, en te Oost-Barendrecht. Weduwnaar van West-Barendrecht 1623, trouwde laatstelijk te Barendrecht 09.04.1623 Adriaentge Maertensdr, j.d. 1623, weduwe 1635 van Oost-Barendrecht, ovl. voor 11.12.1666.

           Hij trouwde Neeltgen Aertsdr*.

 

9831.  Neeltgen Aertsdr*, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[146]

           Lidmaat te Barendrecht, vermeld begin 1610. Eerdere vrouw van Quirijn, waarschijnlijk de moeder van Maritge Crijnsdr, is echter niet zeker, daar meerdere huwelijken.

 

9840.  Pieter NN, ook bekend als Jabaeij, geb. ca. 1515, datum/bron: 10.10.2003 OV2007p94.[147]

           Pieter kon niet worden getraceerd in de Strijense penningskohieren. Heeft zich wellicht pas na 1561 te Strijen gevestigd. Stamvader van het geslacht Jabaey te Strijen.

 

9880.  Corstiaan Adriaan Michielsz Spruijt*, geb. ca. 1520, datum/bron: 24.06.2003 DJVp241,[148] (zie info 183).

           Vermeld te Strijen 1550.

 

9886.  Andries Zegersz, geb. ca. 1525, datum/bron: 04.07.2003 OV2000p320, DJV-III,[149],[150] ovl. na 07.1585.

           Boer in Mijnsheerenland, wonende op de stede die later "Doesburgen Stede" genoemd werd, gebruiker van land onder Mijnsheerenland (in 1580 meer dan 20 morgen). Heemraad van de Polder Oudeland van Moerkerken 1564/66, 80, 83/85, heilige geestmeester van Mijnsheerenland 1570. Een gedeelte van zijn nakomelingen noemt zich Slickboer. Hij trouwt (2) Neeltje Hendricks.

           Hij trouwde NN.

 

9887.  NN, datum/bron: 04.07.2003 OV2000p320.[151]

 

9888.  Jacop Ariensz*, datum/bron: OV2009p44.[152]

           Hypothetische vader van Adriaen Jacobsz. Landeigenaar en -pachter in Sint Anthoniepolder, gebruikt volgens de 10e penning van 1561 ca. 18 morgen land en woont in één van de duurdere huizen.

 

9890.  Jan Dammisz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1516 (96 jaar in 1612), ovl. 1614 (98 jaar oud!), datum/bron: 27.02.2009 OV2009p42.[153]  Hij trouwde (1) (Barber) NN.  Hij trouwde (2) NN.

 

9891.  (Barber) NN, datum/bron: 27.02.2009 OV2009p42.[154]

 

9892.  Gijsbert Sijmonsz Smits, begraven 1596 in Charlois ("int cruijs" van de kerk), datum/bron: 05.07.2003 DJVp242 /-Ip52, OV2013p201.[155],[156]

           Gijsbrecht was boer te Smitshoek onder Charlois, waar hij woonde (vermeld 1585, 1588) en in 1596 begraven werd "int cruijs" van de kerk.

           Hij trouwde Adriaentje Lenaerts, ook bekend als Ghijsberts, alias Smits, getrouwd voor 29.04.1585.

 

9893.  Adriaentje Lenaerts, ook bekend als Ghijsberts, alias Smits, ovl. 06.1627/07.05.1640, datum/bron: 05.07.2003 DJVp242 /-Ip52 /-III, OV2013p202.[157],[158]

           Afkomstig uit Kort Nuland of omgeving. Gegoed te Smitshoek onder Charlois. Woont te Charlois in 1627 en 1640.

 

9894.  Pieter Gerrit Heynen, ook bekend als Baertman, ovl. 05.1611/03.06.1628 in Charlois*, datum/bron: 22.09.2005 OV2005p224, OV2013p202.[159],[160]

           Boer en landeigenaar in het Abtsblok te Charlois (Smitshoek).

           Hij trouwde Elisabeth Tomas*.

 

9895.  Elisabeth Tomas*, ovl. na 03.06.1628, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[161]

           Gegoed te Charlois. Wordt 03.06.1628 als Peters weduwe en boedelhoudster genoemd, als Symon Gijjsbrechtsz te Charlois voor haar compareert. Niet zeker of zij  ook de moeder van Wijwitie was. Elysabeth was wellicht een zuster van de Rotterdamse poorter Cornelis Thomasz Beenhakker.

 

9896.  Cornelis Gerritszn Esseboom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1550, ovl. na 18.02.1606, datum/bron: 27.12.2008 OV1995p362,64, DJVp213, OV2008p374,[162],[163],[164] Hij trouwde Janneke Jacobsdr*.

 

9897.  Janneke Jacobsdr*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 03.07.2003 OV1995p3,64, DJVp213.[165],[166]

 

9900.  Cornelis Ruijtensz van Renoij, ovl. voor 22.12.1609, datum/bron: 05.07.2003 DVDp242 /-IIp43, GN2009p546.[167],[168]

           Boer in de Group, schepen van de Group 1595. In 1596 weidde zijn vee op een weiland tussen De Logger en 't gescheit (de grens) van Cromstrijen en Beijerland. In 1597 pachtte hij gors voor zijn vee in Cromstrijen. In 1599 hield hij vee op gors van De Logger, weidde hij vee op de Willemshille en huurde hij een binnendijkse visserij van Cromstrijen. In 1600 wordt hij in het haardstedencohier aangeslagen voor 3 schoorstenen.

           Hij trouwde Ingetje Hendriks, getrouwd ca. 1575.

 

9901.  Ingetje Hendriks, ovl. 1626/09.11.1628, datum/bron: 05.07.2003 DVDp242 /-IIp43, GN2009p546.[169],[170]

           Overleden op haar hoeve in de Groep.

 

9902.  Staes Jacobsz, geb. ca. 1550 (1563 onmondig, 1574 mondig), ovl. na 07.03.1621, datum/bron: 11.09.2003 DVDp242 /-Ip52, PromIXp284, NL2010p58,[171],[172],[173]

           Heemraad van Maasdam in 1581. Pachter van land in de Oost-Zomerlanden in 1583. Woonde 1587 aan de Zijdewijdijck onder Maasdam. Present bij de afsluiting van de kerkrekeningen te Maasdam 1608/14. Op 02.05.1563 minderjarig, betaalde nog een rente in 1621.

           Hij trouwde NN.

 

9903.  NN, ovl. voor 09.04.1616 in Maasdam, datum/bron: 25.07.2010 PromIXp284, NL2010p58.[174],[175]

           Wellicht Anna Jans (Prometeus).

 

9912.  Bastiaen Ariaen Andriesz, geb. ca. 1530, ovl. voor 1604 in Strijen, datum/bron: 03.05.2005 DJVp242 /-Ip52, OV1986p782, OV2005p104,[176],[177],[178]

           Boer te Strijen, schepen van Strijen 1580/99, heilige geestmeester ald. 1590, waarsman 1585/86, heemraad 1588...99, hoogdijkheemraad 1590 van het Oudeland van Strijen. Bastiaan is stamvader van de voorname landbouwersfamilie Verweel (Verwael, van der Wael) alias Meerenburgh alias Hoogewerf te Strijen.

           Hij trouwde Byateris Ingens, getrouwd ca. 1561.

 

9913.  Byateris Ingens, ovl. 19.07.1613 in Strijen (zie info 184), begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 03.05.2005 OV1986p782, OV1988p432, DJVp242 /-Ip52,[179],[180],[181]

           Grafschrift in de kerk in Strijen: "HIER LEYT BEG(RAV)EN DE (E)ERBARE BYA(TER)IS INGENS WEDVE (W)YLEN BASTYAEN ADRYAENSSEN STERF DE 19 IV(LI)VS 16?3" Het wapen is uitgehakt; op het derde cijfer van het jaartal rustte een dikke poot van de kerkbank en is volkomen onzichtbaar geworden.

 

9914.  Jan Joostenz (van Strijen), geb. ca. 1560, ovl. 1629/19.06.1630, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 03.05.2005 DJV242 /-Ip52, OV2005p125, OV2005p348,[182],[183],[184]

           In tegenstelling tot vroegere genealogiën noemde hij zich nooit "van Strijen". Woonde in het huis "De Moriaen" te Strijen. Bezat een stede in Cromstrijen, schipper van Dordrecht 1588. Schepen van Strijen tussen 1589 en 1629, buurmeester 1588/89, 1600, heilige geestmeester 1602, stedehouder van Strijen 1619. Dijkgraaf en ingeland van de oude Klem 1622, gaarder der verpondingen tussen 1592 en 1608. Molenmeester van het Oude land van Strijen 1593, waarsman v.h. land van Es, etc 1604, van Oud-Strijen 1612. Zegelt als schepen van Strijen in 1610 met een wapen dat een adelaar vertoont, schildhouder: een griffioen. Koopt de helft van de Wind- en Rosmolen in Strijen in 1602 van de Domeinen. Jan Joosten liet 30 morgen land rond Strijen na met een waarde van ca. 25.000 gulden.

           Hij trouwde Jopgen Aryens, getrouwd 07.02.1588 in Dordrecht (Augustijnenkerk).

 

9915.  Jopgen Aryens, ovl. 1626, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 DJV242 /-Ip52, OV2005p348, OV2010p358,[185],[186],[187]

           Weduwe van Strijen 1588. Zij trouwde (1) voor ca. 1580 Pieter Joosten Coomen, buurmeester van Strijen 1585. Grafschrift in de kerk van Strijen: "JAN JOOSTEN ... DIJCKGRAEF VAN DE OUDE CLEM STERF ... EN ZIJN HUISVROUW JOBJE ADRYAENS STERF DEN .... 1626". In het midden een uitgeslegen alliantiewapen.

 

9960.  Adriaen Jacobsz, ovl. voor 1625, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[188]

           Bouwman van Dubbeldam 1606.

           Hij trouwde Beatrix Bastiaen Adriaenszoonsdr, getrouwd 14.11.1606 in Dordrecht.

 

9961.  Beatrix Bastiaen Adriaenszoonsdr, geb. ca. 1569, ovl. 01.07.1637/1648, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[189]

           Van Capelle in de Langstraat 1587, weduwe wondende te Dubbeldam 1606, 25. Zij trouwde (1) 20.09.1587 (otr) te Dordrecht Adriaen Adriansz, landman van Giessendam, ovl. 1605/06. Zij trouwde (3) Dordrecht 29.04.1625 Adriaen Cornelis, alias Arienmaat, geb. ca. 1599, bakker van en wonende te Dubbeldam.

 

9962.  Pauwels Pietersz, geb. ca. 1580, ovl. 12.1669/08.06.1670, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, GN2006p65.[190],[191]

           Boer in het Oudeland van West-Barendrecht, landpoorter van Dordrecht, zeker 1606/12, ouderling te Barendrecht 1612/13, 1657/58.

           Hij trouwde Neeltje Pleun Huygensdr, getrouwd voor 1602.

 

9963.  Neeltje Pleun Huygensdr, ovl. 1659/69*, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, GN2006p65.[192],[193]

           Afkomstig uit de omgeving Mijnsheerenland/Heinenoord.

 

9964.  Huyg Cornelisz, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III.[194]

           Landman op Dubbeldam 1605, woonde te Alblasserdam 1606. Wellicht een zoon van Cornelis Huygensz en Neelken Adriaensdr te Dubbeldam.

           Hij trouwde Grietken Woutersdr, getrouwd 22.01.1605 in Alblasserdam (otr Dordrecht).

 

9965.  Grietken Woutersdr, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III.[195]

           van Alblasserdam 1605.

 

9970.  Frans (Francois) Fransz van Beaumont, ook bekend als Pasteybacker, ovl. voor 1611, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p100, DORp281,[196],[197],[198]

           Pasteibakker te Dordrecht. Hij heeft de naam Van Beamont van zijn moeder aangenomen. (Verwarrend is, dat de naam Francois van Beaumont toevalligerwijs ook in de mannelijke lijn van de familie Van Beamont voorkomt, zo wordt 1545/49 een Francois van Beaumont als provoost van de Munt vermeld).

           Hij trouwde Mariken Jansdr.

 

9971.  Mariken Jansdr, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III.[199]

           Weduwe van Rotterdam 1611, zij trouwde (2) Dordrecht 30.01.1611 Staes Jacobsz, lijndraaier, weduwnaar.

 

9972.  Franck Jacob Harmansz, datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[200]  Hij trouwde Elisabeth Willem Aertszdr.

 

9973.  Elisabeth Willem Aertszdr, datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[201]

 

9974.  Dirck Jansz Cock, ovl. 06.1600/28.08.1602, datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[202]

           In 1559 koopt hij een hofstede in de Voorstraat bij de IJsselpoort.

           Hij trouwde Gerrichje Jansdr.

 

9975.  Gerrichje Jansdr, geb. voor 1560, begraven 18.08.1604 in IJsselstein, datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[203]

           Erft 3 morgen land op Meerlo van haar vader.

 

9992.  Jan Ariens Sneep, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1550 in Barendrecht, ovl. ca. 1626/30 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, sGDp52.[204],[205]  Hij trouwde (1) Beatrix Pieters, getrouwd ca. 1571 in IJsselmonde*.  Hij trouwde (2) Anna Pieters, getrouwd 1593/94.

 

9993.  Beatrix Pieters, geb. ca. 1543 in IJsselmonde*, ovl. voor 09.12.1593 in Barendrecht, datum/bron: 25.06.2003 SG296.[206]

           Weduwe van Cornelis NN (Hendricx Zijderveld?), in sommige bronnen heet ze wellicht daarom Beatrix Cornelisse. Ze heeft 2 voorkinderen uit haar eerste huwelijk. 09.12.1592: "Jan Adriaensz. (Sneep), wonende te Barendrecht, als man ende voogd van Beatricx Pietersdr., van wegen die voornoemde zijne huisvrouw, bedeelt is op 8 hont vrij eijgen lants, met alle zijne aancleven, zo van de voornoemde Beatricx Pietersdr. haere vaders besterfvenisse, alsmede van haere moeders bestervenisse". Uit dit huwelijk is 1 zoon bekend.

 

9996.  Cornelis Lenerts Bruijn, ovl. voor 29.01.1601, datum/bron: 23.12.2011 GN2011p673.[207]

           Boer op een pachthoeve in het eerste weer in het Oudeland van West-Barendrecht (sedert ca. 1560).

           Hij trouwde Jannigje Gerrits.

 

9997.  Jannigje Gerrits, ovl. voor 12.05.1612 in Puttershoek*, datum/bron: 23.12.2011 GN2011p673.[208]

           Stiefdochter van Gerrit Pieters Cranendonck, alias Bootser.

 

10008.  Huygh Jansz van Ridderkerck, geb. ca. 1560 in Ridderkerk, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[209]

             Trouwde (1) 15.01.1587, te Ridderkerk, Adriaentgen Rocusdr van Ridderkerk. Trouwde (3) onbekend.

             Hij trouwde Ariaentgen Bastiaensdr van Ridderkerk, getrouwd 18.04.1588 in Ridderkerk (op paasmaandag).

 

10009.  Ariaentgen Bastiaensdr van Ridderkerk, geb. in Ridderkerk, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[210]

 

10010.  Cornelis Jans Versluijs, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[211]

 

10176.  Bastiaan Jansz Niemansverdriet, geb. ca. 1580 in Klaaswaal, ovl. 10.1645/01.01.1648, datum/bron: 07.08.2003 NIE.[212]

             Nam bestelling aan voor het schoonmaken van de bermsloot langs de Nieuwe Dijck tot de Havenvliet toe voor f 4,-, polder Groot-Cromstrijen op 04.03.1629. Stond borg voor Jan Gillesz Lichthert en Hendrik Cornelisz op 16.04.1637; dito voor de weduwe Cornelis Nieuwenboer op 08.12.1637. Op 11.10.1645 borg voor Lenert Koeijman.

             Hij trouwde Heiltje Pons(e), ook bekend als Heiltje Ariens.

 

10177.  Heiltje Pons(e), ook bekend als Heiltje Ariens, datum/bron: 07.08.2003 NIE.[213]

             Ontving van heilige geest-armen van Cromstrijen f 30,- voor het houden van 't kind van Claes Bleijck over twee vierendeels jaers verschuldgt, 01.07.1649 en 01.01.1650.

 

10184.  Clemens Bastiaensz van den Nes, ovl. na 1657, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p37.[214]

             Clemens was boer in het Oude Land van West-Barendrecht. Kerkmeester in Barendrecht1627/28, waar hij gegoed was; tussen 1611 en 1657 komt hij hier in de kerkrekeningen voor vanwege betaling van rente voor een lening. In het in 1632 opgemaakte kohier der verponding over Barendrecht staat Cleement Bastiaensen genoteerd voor het bedrag van 3 gld. onder het hoofd "huysen staende op de landen".

             Hij trouwde Lijntgen Joppen, getrouwd 11.12.1599 in Rijsoord.

 

10185.  Lijntgen Joppen, ovl. na 06.07.1619, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p37.[215]

             van West-Barendrecht 1599.

 

10210.  Joris Adriaensz Hopsomer, ovl. voor 09.11.1625 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[216]

             Bouwman op Braeckelstede.

             Hij trouwde Tanneke Jans van Overmeer.

 

10211.  Tanneke Jans van Overmeer, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[217]

 

10212.  Lambrecht Jansz van Putten, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[218]

 

10226.  Heijndrick Prins, geb. ca. 1570 in Lekkerkerk, ovl. in Lekkerkerk, datum/bron: 04.08.2003 KRij.[219]

 

10252.  Goossen NN, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[220]  Hij trouwde Lijsken.

 

10253.  Lijsken, datum/bron: 09.07.2023 bhic.[221]

             Weduwe van Derick op Catwijck in 1618. Vermeld als Rutkens schoonmoeder in de akte van 9-5-1618.

 

10256.  Maerten (Matthijsz), geb. ca. 1470, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p171,[222] (zie info 185).

             Waarschijnlijk identiek met Maerten Matthijsz, zoon van de Strijense schout Matthijs Mertens.

 

10258.  Adriaen Yemansz, ovl. 05.1559/27.05.1563, datum/bron: 06.07.2003 DJV-II-58.[223]

             Landeigenaar in Mijnsheerenland van Moerkerken, vermeld 1535, 48.

             Hij trouwde NN Jacobsdr.

 

10259.  NN Jacobsdr, datum/bron: 06.07.2003 DJV-II-58.[224]

 

10340.  Tonis Jansz Roos, geb. ca. 1550, datum/bron: 04.10.2003 DHW.[225]  Hij trouwde Annichie NN.

 

10341.  Annichie NN, datum/bron: 04.10.2003 DHW.[226]

 

10342.  Adriaen Adriaensz Kieboom, datum/bron: 27.05.2003 SMH, PromIIp197, OV2019p234,[227],[228],[229]

             Op 03.05.1588 werd hij aangesteld als schoolmeester te Mijnsheerenland. Kreeg onenigheid met de predikant. Zijn uitlatingen waren niet in overeenstemming met zijn beroep en werd op 05.07.1588 overgeplaatst naar St Anthoniepolder. Op 03.11.1599 kwam de kerkelijke classis er achter dat hij een drinchuijs exploiteerde in de Polder en dat hij tapt. Werd ontheven van zijn functie en werd toen bode in de St. Anthoniepolder.

             Hij trouwde Soetje Jansdr.

 

10343.  Soetje Jansdr, datum/bron: 12.10.2003 GK, OV2019p234,[230],[231] ovl. voor 07.12.1667 in Sint Anthoniepolder*.

             Haar naam was waarschijnlijk Soetje, omdat zowel zoon Adriaen als dochter Maycke een dochter Soetje hebben. Een Soetge Kieboom komt ook in de Polderrekeningen van Sint Anthoniepolder voor. Haar patroniem zal Jans zijn, gezien de naam van haar (oudste?) zoon Jan.

 

10352.  Antonis  Pieterse, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197.[232]

             Timmerman op Puttershoek. Huwt (2) te Heinenoord 28.09.1622 Catalina Pieters van Aken.

             Hij trouwde Anneken Wouters.

 

10353.  Anneken Wouters, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197.[233]

 

10356.  Arien Ingens Blaeck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Reedijk, geb. ca. 1565, begraven 14.04.1652 in Heinenoord (in de kerk), datum/bron: 12.08.2003 KSi.[234]  Hij trouwde Aeltge Joosten, getrouwd ca. 1590 in Heinenoord.

 

10357.  Aeltge Joosten, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. in Grote Lindt, ovl. voor 05.02.1636 in Heinenoord, datum/bron: 12.08.2003 KSi.[235]

 

10360.  Aert Jansz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530/35, ovl. voorjaar 1617 in Carnisse*, datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1-2, OV2001p583, DJVp244 /-IIp43,[236],[237],[238] Hij trouwde Grietgen Aertsdr, getrouwd ca. 1560.

 

10361.  Grietgen Aertsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1532, ovl. 03.12.1610, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 GN1989p1, OV2001p583, DJVp244,[239],[240],[241]

 

10362.  Pieter Dircx, ovl. na 25.06.1630, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197.[242]

             Wonende te West-Barendrecht.

             Hij trouwde Hillichgen Geleijnen.

 

10363.  Hillichgen Geleijnen, ovl. voor 25.06.1630, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197.[243]

 

10364.  Johan van Nuijssenburg, ovl. 1596, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197, SG365, GN1989p7, vB_Dp1169,[244],[245],[246],[247]

             Gouverneur van de Hoeksche Waard 1572, schout van Puttershoek. Huwt (2) Emmetje Jansdr de Both. Johan van Nuijssenburg "hadde in den Spaanschen Oorlog, Anno 1572, en voorts gedurende zijn leven, de Bestiering of 't Gouvernement van den heelen Houkzenwaard, totten Briel toe". "Hij hadde verwekt bij de voorsz. vrouwen twintig kinderen".

             Hij trouwde Gertruijd Hermansdr van der Bies.

 

10365.  Gertruijd Hermansdr van der Bies, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp197, SG365,  vB_Dp1169,[248],[249],[250]

 

10432.  Cornelis (Leenderts Borst), ovl. voor 1575, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p37, KLT,[251],[252] (zie info 186).

             Waarschijnlijk heette hij Cornelis Leenderts Borst.

             Hij trouwde Yefje Maertensdr.

 

10433.  Yefje Maertensdr, ovl. dec 1597 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 04.10.2003 KRON1993p37.[253]

             Wonende te Capelle a/d IJssel, kocht in 1577 2 morgen 4 hond land in de Keeten, kocht 1588 6 morgen land in de Keeten, verkocht 1596 haar landerijen aan haar zoon Gerrit Pietersz, uitgezonderd 2 morgen in een woning, waar Cornelis Cornelisz, haar zoon woonde. Zij trouwde (2) voor 1577 met Pieter Gerritsz.

 

10434.  Pieter Jansz Besemer, ovl. voor 1591, datum/bron: 04.10.2003 OV1987p734, KRON1993p38.[254],[255]

             Naamloos vermeld in 1561 met zijn broer en zuster. Hij moet overleden zijn vóór 1591 als zijn dochters onderling land verkopen.

             Hij trouwde Barbara Louwensdr.

 

10435.  Barbara Louwensdr, begraven 22.01.1614 in Capelle a/d IJssel, datum/bron: 04.10.2003 OV1987p734, KRON1993p38.[256],[257]

             Zij gaat op 21.04.1591 boedelscheiding aan met haar schoonzuster Maertge Jansdr. en is dan hertrouwd met Huych Maertensz, begr. Capelle a/d IJssel 22.01.1614. Zij is een zuster van Andries Lourisz, wonende en overleden te Krimpen a/d IJssel, hetgeen blijkt uit een verkoopacte van land aldaar door haar kinderen als erfgenamen van voornoemde Andries.

 

10464.  Arie Ariensz, ovl. voor 31.05.1594, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p184.[258]

             Bezit in 1562 in het 24e weer in Keeten 2 morgen lands met een huis en in huur van zijn moeder 1/2 morgen in het 17e weer.

 

10466.  Cornelis Cornelisz*, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p185.[259]

             Metselaar.

 

10560.  Andries Adriaensz Timmerman, geb. ca. 1530/35, ovl. voor 09.02.1591 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131.[260]

             Verhuurt als kerkmeester van Maasdam in 1585 kerkelanden. Vraagt op de classis vergadering 1583 te Dordrecht namens Maasdam om Hubert de Rijcke als predikant.

             Hij trouwde Jannigje Cornelis.

 

10561.  Jannigje Cornelis, ovl. voor 09.02.1591 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131.[261]

             Overlijdt na haar man.

 

10574.  Dirck Maartens, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[262]  Hij trouwde Bastiaentge Cornelis.

 

10575.  Bastiaentge Cornelis, datum/bron: 14.07.2003 SG463.[263]

 

10600.  Joost NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p62.[264],[265]  Hij trouwde Annigje* NN.

 

10601.  Annigje* NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 17.07.2003 Mol.[266]

 

10728.  Arien Jansz van Ridderkerk, geb. ca. 1530 in Ridderkerk, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[267]

 

10732.  Mattheus Cornelisz, geb. ca. 1540 in Ridderkerk, ovl. na 1589, datum/bron: 17.02.2008 CR.[268]  Hij trouwde Aryaantje Tonisdr, getrouwd ca. 1570.

 

10733.  Aryaantje Tonisdr, geb. ca. 1545 in Ridderkerk, ovl. voor ca. 1580 in Ridderkerk, datum/bron: 17.02.2008 CR.[269]

 

10740.  Jan Willems Visser, geb. ca. 1565, ovl. 01.05/08.05.1631 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 DJV-IIp34, sGDp128.[270],[271]

             Schepen van s-Gravendeel 1603/04, 1617/31. Visser te 's-Gravendeel. Zijn koeien brachten schade toe aan tarwe, woonde aan de Noord-Voorstraat 1607/12, bezat een huis in de Trekdam. Stamvader van de familie Visser te 's-Gravendeel.

             Hij trouwde Lijntge Lenaersdr, ook bekend als Lintge.

 

10741.  Lijntge Lenaersdr, ook bekend als Lintge, geb. ca. 1565, ovl. 03.1621/08.05.1631 in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 DJV-IIp34, sGDp128.[272],[273]

             Zuster van Bastiaan Lenaertsz Visser, wonende te Dordrecht.

 

10742.  Stoffel Stoffels, datum/bron: 19.07.2003 sGDp129.[274]  Hij trouwde Adriaentje Pieters.

 

10743.  Adriaentje Pieters, datum/bron: 19.07.2003 MD.[275]

 

10928.  Pieter Sterck, datum/bron: 25.07.2003.

             Waarschijnlijk wonende te Gouda, slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

11028.  Cleys Gerrits Leenhouwer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als jonge Leenhouwer, geb. ca. 1555 in Sandelingenabmacht (zie info 187), ovl. na 13.08.1605 in Hendrik Ido Ambacht, datum/bron: 03.07.2003 CRAp120, DJV-II32.[276],[277]

 

11032.  Jan Andriessen Aertoom, geb. voor 1577 in Puttershoek, ovl. voor 08.02.1631, datum/bron: 19.07.2003 GN1982p5.[278]

             Schipper 1601, woonde aan de Noord Voorstraat te ‘s-Gravendeel. Tr. (2) Ariaantje Ariens de Man, ovl. 1635.

             Hij trouwde Jannigje Pietersdr de Vries.

 

11033.  Jannigje Pietersdr de Vries, ovl. 161X in 's-Gravendeel, datum/bron: 19.07.2003 GN1982p5.[279]

 

11034.  Coenraad Pieters (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[280],[281],[282],[283] Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

11035.  Wijntje Ariens Hordijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[284],[285],[286]

 

11058.  Arij Teunisz (van der Giessen), datum/bron: 11.09.2003 PromXVIIp292.[287]  Hij trouwde Maddeleentje Ewoutsdr.

 

11059.  Maddeleentje Ewoutsdr, ovl. voor 05.07.1627, datum/bron: 11.09.2003 PromXVIIp292.[288]

 

11104.  Cornelis Jans Dorst, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) bijnaam "de Jonge", geb. ca. 1560, ovl. na 1595 in Maasdam*, datum/bron: 08.10.2003 KMS, DHW.[289],[290]

 

11112.  Jan Ghijsbrecht Daniels, geb. ca. 1546 in Moerkercken (72 jaar in 1618), ovl. voor 01.10.1623 in Mijnsheerenland, datum/bron: 11.10.2003 Mol, GSH.[291],[292]

             Lijndraaier. Was later getrouwd met Geertge Jans, overleden Mijnsheerenland 1625. Vermeld in rekeningen van de polder Westmaas-Nieuwland in 1589/90. Woont 1618 te Mijnsheerenland, 72 jaar oud waarvan hij 60 jaar in Moerkerken heeft gewoond tot omstreeks 1625/26. Tijdens de verkoping van zijn goederen werd er een "tonneke" bier gedronken, prijs 30 centen. Prijs van zijn doodkist f.3,-

             Hij trouwde Geertge Jans.

 

11113.  Geertge Jans, geb. Moerkerken, ovl. 1625 in Mijnsheerenland, datum/bron: 25.11.2008 GSH.[293]

 

11114.  Cornelis Lievensz Mijs, ovl. voor 08.04.1604, datum/bron: 07.06.2005 SG864, TvdV.[294],[295]

             Secretaris van Westmaas 1582/1601, schepen van Westmaas 1589, vermeld 1580. Tapper en bierverkoper op 't huis te Gaesbeeck te Westmaas. 29.01.1582: Cornelis Lievensz. Mijs is voogd van de weeskinderen van zijn broer Lenert Lievensz. Deze weeskinderen hadden 2 morgen land in Oud-Strijen 06.02.1582, waarop beslag gelegd was door Jan van Polanen (GA Strijen).

             Hij trouwde Marichje Sebastiaens.

 

11115.  Marichje Sebastiaens, datum/bron: 03.06.2005 Mol, SG864.[296],[297]

             Waardinne op Westmaas 1606, als weduwe. Hun dochter Neetje Cornelisdr wordt in 1618 als waardinne op Westmaas vermeld.

 

11204.  Pieter Verdonck, geb. ca. 1535, datum/bron: 14.04.2004 GVD.[298]  Hij trouwde Willemke NN, getrouwd ca. 1563.

 

11205.  Willemke NN, datum/bron: 14.04.2004 GVD.[299]

             Willemke huwde (2) circa 1602 met Jasper Lambrechts, geboren circa 1540, arbeider, dijker, overleden circa 1609, weduwnaar van Neeltje Ariens.

 

11392.  Dirk Cornelisz "Schoudt" (Koorneef), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1505, ovl. na 06.09.1571, datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42, OV2011p1,[300],[301],[302] Hij trouwde Neeltje Cornelis Doensdr, getrouwd ca. 1530.

 

11393.  Neeltje Cornelis Doensdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42.[303],[304]

 

11394.  Leendert Coene*, datum/bron: 09.07.2003 DJV-IIp32.[305]

             Boer te Poortugaal, schepen en heemraad van Albrandswaard.

             Hij trouwde Lijsbeth Hendricksdr*.

 

11395.  Lijsbeth Hendricksdr*, datum/bron: 09.07.2003 DJV-IIp32.[306]

 

11412.  Daniël van Coppenhoelen*, ook bekend als Danyëll van Coppenhooll, datum/bron: 31.05.2003 GKop.[307]

             Op 05.04.1608 verkocht Daniël van Coppenhoelen, wonende in de heerlijkheid Albrandswaard (onder Poortugaal) aan de heer van Rhoon een erfpacht van 15 pond, 19 stuivers, 4 penningen per jaar. Op 05.04.1624 wordt Danyëll van Coppenhooll, tezamen met Jan Cornelisz. Pater, Cornelis Leenaertsz. de jonge Roobol, de weduwe van Maerten Ghijsberts en Pieter Ghoelieffs, genoemd als eigenaar van landerijen in de heerlijkheid Rhoon.

            

 

11424.  Ploen Heynricksz*, geb. ca. 1530, ovl. voor 1573, datum/bron: 25.04.2004 LEHp14,[308] (zie info 188).

             Boer te Heerjansdam, landgebruiker te Heerjansdam en Kijfhoek, heemraad van Heerjansdam 1557/59. Wordt in 1561 vermeld als bruiker van 4 mergen 2 hont van de nonnen te Dordrecht en van 13 hont (=2 mergen 1 hont) van de gemene erfgenamen van Lijnken Nijssen. Tevens wordt hij aangeslagen voor een huis te Heerjansdam.

             Hij trouwde NN*.

 

11425.  NN*, ovl. na 1574, datum/bron: 09.06.2003 LEHp14.[309]

             Als weduwe landgebruikster te Kijfhoek 1573, pachtster van visgrond in de Oude Maas voor Barendrecht 1573/74. In beide gevallen pacht ze van Spaansgezinde Nederlanders.

 

11432.  Matthias Hoppel, geb. ca. 1550 bij Aken, datum/bron: 10.06.2003 OV1957p41, PromXVIIp201, AvZ,[310],[311],[312]

             Predikant te Heerjansdam, gewezen pastoor te Weiler am Berge ten Z.O. van Aken; de Classis Dordrecht (acta 02.10.1582) informeert omtrent hem, daarna predikant te Heerjansdam, van 1583 tot zijn emeritaat in 1616. Aanwezig 14.08.1584 op de Classisvergadering te Dordrecht. Vermoedelijk is de familie Hoppel uitgeweken uit Duitsland tijdens de contra-reformatie. Verschillende nakomelingen zijn schout in de Hoekse Waard en op IJsselmonde.

             Hij trouwde Maeyke NN, getrouwd voor 1575.

 

11433.  Maeyke NN, datum/bron: 10.06.2003 OV1957 p41, PromXVIIp201.[313],[314]

 

11448.  Snoey Ariensz, ovl. na 04.02.1582, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p118, OV1986p339.[315],[316]

             Komt voor in de 10e penning van Crimpen a.d. IJssel van 1553, 1562, samen met Arien Jansz. met 2 1/2 morgen, terwijl daarnaast nog 6 morgen is gehuurd van Otto Cornelisz. Steense in den Hage, op 04.02.1582 is hij gezworene, vordert deel nalatenschap van zijn broer Cornelis, die in zijn leven te Delft woonde.

             Hij trouwde NN Jorisdr.

 

11449.  NN Jorisdr, datum/bron: 31.03.2004 OV1986p338.[317]

 

11452.  Cornelis Teunisz (Hartcoorn), ovl. voor 1641, datum/bron: 06.11.2008 KHN.[318]

             De bakermat van deze familie ligt in de Alblasserwaard, de oudste generaties woonden voornamelijk in of nabij Laag Blokland.[319]

             Hij trouwde Berber Pieters Bouwman.

 

11453.  Berber Pieters Bouwman, datum/bron: 06.11.2008 KHN.[320]

             Weduwe in 1641.

 

11454.  Jan Willemsz, geb. 1555/56 in Berkenwoude, ovl. 01.1611/15.02.1611, datum/bron: 06.11.2008 KHN, PromXVp225.[321],[322]

             Bouwman. Had tenminste 27,5 morgen land te Berkenwoude. Gezworene Berkenwoude 1575, 81, 86, 91, 1600, 03, 08, 1610/11; heemraad 1596. Lag 22.01.1611 ziek te bed.

             Hij trouwde Geertgen Florisdr, getrouwd ca. 1580 in Berkenwoude.

 

11455.  Geertgen Florisdr, geb. ca. 1560 in Oudekerk aan de IJssel, ovl. na maart 1632, datum/bron: 06.11.2008 KHN, PromXVp225.[323],[324]

             Bouwvrouw.  Behield na het overlijdlen van haar man een huis in het dorp van Berkenwoude en circa 13 morgen land.  De kinderen kregen 14,5 morgen.

 

11624.  Lenaert Pieters, geb. ca. 1499 (50 jaar in 1549), ovl. 1560/61, datum/bron: 12.12.2008 GN2008p772, 3vDp221, GN2011p672,[325],[326],[327]

             Boer te Oost-Barendrecht, landgebruiker te West-Barendrecht, Charlois, Oost-IJsselmonde, West-IJsselmonde. Heemraad van West-Barendrecht 1527, 49, hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde 1553/60 en van Barendrecht 1559.

             Hij trouwde Adriaenken NN.

 

11625.  Adriaenken NN, ovl. na 1566 in Oost-Barendrecht*, datum/bron: 12.12.2008 GN2008p772, 3vDp223.[328],[329]

             Adriaenken Lenert Pietersz weduwe wordt o.a. in 1561 vermeld als gebruikster van land in Carnisse.

 

11632.  Jan Jans in 't Velt, bijnaam "de Oude", geb. in IJsselmonde, ovl. voor 28.02.1613, begraven in IJsselmonde (zie info 189), datum/bron: 21.07.2003 OV1959p54, GrJ106.[330],[331]

             Heemraad van Oost-IJsselmonde 1567/1601. Stedehouder 1600, schout van Oost-IJsselmonde 1601/12. Penningmeester 1580/82 en hoogheemraad 1590/1601 van Varkensoord. Was eerder getrouwd met Niesje Pieters Cranendonck. Hertrouwt IJsselmonde 1588 Elizabeth Ariensdr., van Ridderkerk.

             Hij trouwde Lijntje NN*.

 

11633.  Lijntje NN*, ovl. voor 1588, datum/bron: 21.07.2003 OV1959p54,[332] (zie info 190).

 

11634.  Huijgh Pietersz Cranendonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Bootser, Boetser, geb. 1544/45 in IJsselmonde (70 jaar in 1615), ovl. 28.08.1615 in IJsselmonde, begraven in IJsselmonde (zerk in de kerk), datum/bron: 21.07.2003 CRAp202, GrJ107.[333],[334]  Hij trouwde *Margrieta Gerritsd.

 

11635.  *Margrieta Gerritsd, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1549, ovl. 07.1625/12.08.1626 in IJsselmonde, datum/bron: 21.07.2003 CRAp205, GrJ107, OV1995p436,[335],[336],[337] (zie info 191).

 

11640.  Cornelis Pietersz (den Ouden), ook bekend als Neel Dircks, geb. ca. 1485, ovl. 1555 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 15.05.2003 3vDp208, SG251,[338],[339] (zie info 192).

             Waarsman 1521/29, 1532/48 en hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde 1530/54, heemraad van Oost-IJsselmonde tot 1553. Volgens een oude "Memorij" bezat de familie van Driel o.a. het "derde weer" in West-Barendrecht, "toebehorende Cornelis Claesz van Driel (te Dordrecht) met Cornelis Pietersz Alias Neel Dircken". Cornelis was gevestigd in het Oudeland van IJsselmonde op de meest zuidwestelijk gelegen hofstede.

             Hij trouwde Soetje Jansdr.

 

11641.  Soetje Jansdr, geb. ca. 1500, ovl. 1561 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 15.05.2003 3vDp212,[340] (zie info 193).

             Wordt als weduwe geregeld samen genoemd met haar schoonzuster Lijsbeth Pietersdr, eveneens weduwe, voortkomend  uit gedeelde belangen. Zo hadden ze samen "een vierendeel int selve buyten met die visscherije ende anders hooren ancleeven". De gezamelijke landpacht wordt vermeld tot 1560/61.

 

11642.  Herman Willemsz, datum/bron: 16.05.2003 3vDp249, SG251.[341],[342]

             Boer te Ridderkerk, waarsman van Oud-Reijerwaard, heemraad van Ridderkerk.

             Hij trouwde Maritge Adriaensdr Nijessen.

 

11643.  Maritge Adriaensdr Nijessen, datum/bron: 16.05.2003 3vDp249.[343]

 

11650.  IJsbrant NN, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[344]

             Heeft ook een zoon Jan IJsbrants.

 

11666.  Willem Cornelisz*, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[345]

 

11676.  Maerten Govaertsz, geb. ca. 1545, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[346]

             Afkomstig uit Oud-Alblas.

             Hij trouwde Neetgen.

 

11677.  Neetgen, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[347]

 

11724.  Arien Snoeyen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) bijnaam "de Jonge", geb. ca. 1573 (86 jaar in 1659), datum/bron: 31.03.2004 OV1977p119, OV1986p339.[348],[349]  Hij trouwde Jaepgen Jacobs.

 

11725.  Jaepgen Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 31.10.1652, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p119.[350]

 

11752.  Cornelis Stout*, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[351]

             Waarschijnlijke vader van Pieter Cornelisz Stout (ovl. 1628/30, kerkmeester te Alblasserdam 1614/15), van Heijndrick Cornelisz Stout (geb. ca 1550, ovl. voor 1616) en van Jan Cornelisz Stout (geb. voor 1575).

 

11754.  Claes Jansen, datum/bron: 12.08.2009 OV2009p263.[352]

             Heeft met Trijntgn 4 kinderen Dirck, Claes, Adriaentgen en Maritgen Claes.

             Hij trouwde Trijntgen Dircxdr Boon, getrouwd ca. 1570.

 

11755.  Trijntgen Dircxdr Boon, datum/bron: 12.08.2009 OV2009p263,266.[353]

 

11756.  Claes Willemsz, datum/bron: 04.04.2009 OV2009p96.[354]  Hij trouwde Gouchen Adriaensdr.

 

11757.  Gouchen Adriaensdr, datum/bron: 04.04.2009 OV2009p96.[355]

 

11908.  Ploen Leenderts, geb. ca. 1545/50, ovl. 06.1613/13.03.1620, datum/bron: 10.06.2003 NL1991k420.[356]

             Boer in West-Barendrecht. Kocht en pachtte 1573/74 landerijen van Spaansgezinden, wier goederen geconfisqueerd waren.

             Hij trouwde NN Ingensdr*, getrouwd voor ca. 1572.

 

11909.  NN Ingensdr*, datum/bron: 10.06.2003 NL1991k420.[357]

             De vrouw van Ploen Leenderts was waarschijnlijk een dochter van Ingen Bastiaensz. Ploens kinderen kunnen echter uit verschillende huwelijken stammen.

 

11910.  Aert Bastiaensz Spruijt, ovl. 14.05.1625 in West-Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 SG661, NL1991k433, PK, KWH, BTP, DJV-III,[358],[359],[360],[361],[362],[363]

             Landbouwer te Pendrecht, heemraad van West Barendrecht en Carnisse, schepen van Pendrecht 1585/86, 83/94, 97. Zerk in de kerk van Barendrecht: "HIER LEYT BEGRAVEN AERT BASTEAENSS SPRUYT IN SIJN LEVE HEEMERAET TOT WEST BARENDREGT EN CARNIS HIJ STERF DEN XIII ST. MEY 1625 MET ZIJN HUYSVROU TUENTGE SYMENSDOCHTER SY STERFF DEN XXV ST. MEY 1724". Wapen uitgehakt.

             Hij trouwde Teuntge Sijmensdr.

 

11911.  Teuntge Sijmensdr, ovl. 25.05.1624 in West-Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 SG661, BTP.[364],[365]

 

11912.  Arien Ariensz Salie*, ovl. voor 1632, datum/bron: 05.06.2003 GN1990p2.[366]

             De oudste drager van deze naam was Arien Ariensz Salie, wellicht voorvader van alle latere naamgenoten. Het verpondingskohier over Barendrecht uit 1632 maakt onder het hoofd ‘huysen aen dyck’ melding van ‘Arien Ariens Salien weduwe’, die voor 6 stuivers werd aangeslagen. Van dit echtpaar is in de bronnen verder niets met zekerheid te achterhalen. De vrouw van Arien heette wellicht Geertje Salie (als getuige genoemd 1615) of Volckje Adriaens (in 1619 getuige).

 

11918.  Pieter Cornelisz, ovl. voor 17.01.1609, datum/bron: 19.07.2004 OV1979p311, OV2004p140, OV2013p125,[367],[368],[369]

             Boer te Charlois, kerkmeester, schepen van Charlois. Hij trouwt (2) na 1591 Cleijsgen Pietersdr. Op 17.01.1609 transporteren Cornelis Pietersz., Cornelis Lenarts Smeer, gehuwd met Marijcke Pieters, Ingetje Pieters en Ploontje Pieters, welke laatsten geassisteerd met Cornelis Cornelisz., wonende op de Hijde (= buurtschap onder Pernis), broeder van hun vader, en Cornelis Jaeffets, schout van Katendrecht, voogd over Neeltje Pieters en oom der kinderen, kinderen en erfgenamen van Pieter Cornelisz. en Janneke Jaeffets, een woning (blijkbaar een hofstede) en landerijen te Charlois. Een tak van dit geslacht ging zich Westduel noemen, waarvan de laatste telg in 1731 ambachtsheer van Charlois werd.

             Hij trouwde Janneke Jaeffets, getrouwd ca. 1580.

 

11919.  Janneke Jaeffets, geb. ca. 1560, ovl. ca. 1590/1609, datum/bron: 19.07.2004 OV1979p311, OV2004p140, OV2013p125,[370],[371],[372]

             Zij was zeer waarschijnlijk een halfzuster van de andere kinderen van Japhet, daar ze in een acte uit 1577 niet genoemd wordt, waarin de andere kinderen wel genoemd worden. Ze moet dan uit een eerder huwelijk van Japhet stammen dan de ander kinderen. Daar ze in 1609 reeds 5 meerderjarige kinderen had, moet ze zeker voor 1580 gehuwd zijn.

 

11928.  Adriaen Herbarensz van Houwelingen*, ook bekend als Ariaen Herbertsz, geb. ca. 1515, ovl. voor 26.02.1576, datum/bron: 09.07.2003 OV2002p231, DJV-IIp45,[373],[374] (zie info 194).

             Leenman van de hofstad Arkel met een hofstede en land te Hardinxveld, beleend bij afwezigheid 27.12.1543, doet zelf hulde 03.10.1543, leenman van de heerlijkheid Hardinxveld met land en een huis en hof in het Nieuweland te Hardinxveld, beleend 22.08.1549. [Ariaen Herbertsz woonde niet zoals zijn kinderen in de Rieder- of Zwijndrechtsewaard, waar hij nimmer in de bronnen vermeld werd. De kinderen van Ariaen Herbertsz kunnen na het overlijden van hun vader wellicht vanuit Hardinxveld naar Oostendam zijn verhuisd en daar onder de hoede zijn gekomen van hun tante Truycken Herbertsdr, de vrouw van Cornelis Toniss. Wellicht werd het geslacht later (van) Truyen genoemd, daar ze door genoemde Truycken opgevoed waren. Haar man, Cornelis Toniss, schout van Rijsoord, wordt door de dochter van Ariaen, Lijntgen Ariaensdr in 1594 haar oom genoemd].

             Hij trouwde NN, getrouwd voor 1556.

 

11929.  NN, datum/bron: 17.06.2003 OV2002p229.[375]

 

11932.  Cornelis Adriaensz Baes, geb. ca. 1529, ovl. na 26.04.1608, datum/bron: 09.07.2003 DJV-IIp45, BAESp11.[376],[377]

             Opzichter bij de indijking tussen Ridderkerk en Slikkerveer ca. 1575, werd toen door in Kinderdijk gelegerde Spaanse Troepen beschoten. Boer, collecteur van de kerkelijke goederen van Ridderkerk, verkreeg van de heer van Ridderkerk het huis "Waalburg" omdat zijn schapen door honden van de heer waren verscheurd ca. 1590. Landeigenaar en -pachter in Oud- en Nieuw-Reijerwaard. Trouwt vermoedelijk laatstelijk (2?) NN, ovl. na 1615.

             Hij trouwde (Cleysje), getrouwd ca. 1555.

 

11933.  (Cleysje), datum/bron: 04.12.2006 DJV-IIp46 /-III.[378]

 

11944.  Fop Claesz van Driel, geb. ca. 1523 in (43 jaar in 1566), ovl. 12.04/16.05.1590 in Ridderkerk, datum/bron: 17.07.2003 3vDp117, GrJ103.[379],[380]

             Heemraad van Ridderkerk 1559/60, schout van Ridderkerk 1560/87. Tijdens zijn ambtstermijn vond de overgang naar de reformatie plaats. Hij had echter als vertegenwoordiger van het "oude regime" geen moeite, zijn positie vast te houden, integendeel: hij wist meer functies te verwerven: Dijkgraaf van de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard 1572/87. Rentmeester van de Heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde 1580/81. Fop had uitgebreide landerijen en kan zonder meer "herenboer" worden genoemd. Hij trouwt (2) 20.04.1581 te Ridderkerk Magdalena Aertsdr, ovl. na 1613.

             Hij trouwde Margrietje Lenertsdr*, getrouwd voor ca. 1565.

 

11945.  Margrietje Lenertsdr*, ovl. voor 1575, datum/bron: 27.07.2003 3vDp120, GrJ107.[381],[382]

 

11946.  Cornelis Anthonisz (Teunisz) Sijbrants, ook bekend als Oistendam, geb. ca. 1535, ovl. na 02.02.1602, datum/bron: 26.09.2003 TvdV, OV2002p228, OV2011p365,[383],[384],[385]

             Trouwde (2) ca. 1572, Truycken Herbersdr., geb. ca. 1535, overl. na 1589. Boer, landeigenaar te Rijsoord, Ridderkerk en Groote Lindt. Landhuurder te Ridderkerk en Rijsoord. Schout van Rijsoord 1598. Woonde te Rijsoord, zeker vanaf ca. 1570 tot 1581 en in 1602. Woonde te Oostendam, zeker 1597/99.

             Hij trouwde NN.

 

11947.  NN, datum/bron: 04.11.2011 OV2011p365.[386]

Cornelis trouwde drie maal, niet zeker uit welk huwelijk de kinderen zijn.

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Strijen

van Strijen / van den Arent

 

Zegel van Jan Joosten als schepen van Strijen 1610. Zijn nageslacht noemt zich

deels Van Strijen, deels Van den Arent. Wellicht voerde dit uit Dordrecht afkomstige

ondernemersgeslacht een sprekend wapen i.v.m. de naam Van den Arent.

 

Zie kwartier 9914. Bronnen: Ons Voorgeslacht 2005; Kwst Sigmond.

 

 

 

 

 [1]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[2]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[3]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[4]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[5]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[6]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[7]  Piet Verdonk, Diemen, Genealogie Verdonck (http://www.xs4all.nl/~verdonk/str_gravendeel_frm.htm).

[8]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[9]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[10]  K.J. Slijkerman, Het Geslacht Baes alias (De( Swaen alias Man te Ridderkerk etc. (Rotterdam 1990).

[11]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[12]  K.J. Slijkerman, Het Geslacht Baes alias (De( Swaen alias Man te Ridderkerk etc. (Rotterdam 1990).

[13]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[14]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[15]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[16]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[17]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[18]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[19]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[20]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[21]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[22]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[23]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[24]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[25]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[26]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[27]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[28]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[29]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[30]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[31]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[32]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[33]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[34]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[35]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[36]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[37]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[38]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[39]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[40]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[41]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[42]  K. J. SLIJKERMAN, Vragen en antwoorden (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 371).

[43]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[44]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[45]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[46]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[47]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[48]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[49]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[50]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[51]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[52]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[53]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[54]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[55]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[56]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[57]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[58]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[59]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[60]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[61]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[62]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[63]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[64]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[65]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[66]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[67]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[68]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[69]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[70]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[71]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[72]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[73]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[74]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[75]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[76]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[77]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[78]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[79]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[80]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[81]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[82]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[83]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[84]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[85]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[86]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[87]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[88]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[89]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[90]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[91]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[92]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[93]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[94]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[95]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[96]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[97]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[98]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[99]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN DE GEBROEDERS LENERT EN KORS PIETERSZ. UIT MIJNSHEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 267-294).

[100]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[101]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[102]  R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen, De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht (1984).

[103]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[104]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[105]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[106]  K.J. Slijkerman, Een tweetal families Gout in het Land van Poortugaal, en het geslacht (Van) Goutswaert (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 218-222 /1979kol. 309-310 /1980kol. 57-60).

[107]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[108]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[109]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[110]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[111]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28).

[112]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 574-575).

[113]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (Aanvullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 574-575).

[114]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[115]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[116]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[117]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[118]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[119]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[120]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[121]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (Ons Erfgoed 2005 (13e jrg nr. 3) blz. 106-144).

[122]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[123]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (Ons Erfgoed 2005 (13e jrg nr. 3) blz. 106-144).

[124]  A. Beukeman, K.J. Slijkerman, DE GESLACHTEN PONS OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN IN DE 16e en 17e EEUW (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 445-473).

[125]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[126]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[127]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (aanv. en corr.) (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 232).

[128]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[129]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemsz te Ridderkerk (Ons Erfgoed 2004, blz 118-132).

[130]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[131]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemsz te Ridderkerk (Ons Erfgoed 2004, blz 118-132).

[132]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[133]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[134]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[135]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[136]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (aanv. en corr.) (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 232).

[137]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[138]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[139]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[140]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[141]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[142]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 233-234).

[143]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[144]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 233-234).

[145]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[146]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[147]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[148]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[149]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[150]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[151]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[152]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[153]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[154]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[155]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[156]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[157]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[158]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[159]  K.J. Slijkerman, Vragen en Antwoorden: Kwartierstaat van Roon (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 223-225).

[160]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[161]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[162]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[163]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[164]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS ESSEBOOM IN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 373-389).

[165]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[166]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[167]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[168]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken (Van) Renoij en van Brakel in de Hoeksche Waard (Gens Nostra 2009, blz. 545-561).

[169]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[170]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken (Van) Renoij en van Brakel in de Hoeksche Waard (Gens Nostra 2009, blz. 545-561).

[171]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[172]  Th. L. J. de Haan, Kwartierstaat De Haan (aanvullingen op deel IV) (Prometheus IX (1989), p227-328).

[173]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[174]  Th. L. J. de Haan, Kwartierstaat De Haan (aanvullingen op deel IV) (Prometheus IX (1989), p227-328).

[175]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[176]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[177]  R. KAPPERS en K.J. SLIJKERMAN, EEN IN DE LITERATUUR NIET BESCHREVEN ZERK IN DE HERVORMDE KERK TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 782-783).

[178]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[179]  R. KAPPERS en K.J. SLIJKERMAN, EEN IN DE LITERATUUR NIET BESCHREVEN ZERK IN DE HERVORMDE KERK TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 782-783).

[180]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 421-437).

[181]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[182]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[183]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[184]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376).

[185]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[186]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376).

[187]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER MEIJDE UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368).

[188]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[189]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[190]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[191]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[192]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[193]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[194]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[195]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[196]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[197]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[198]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[199]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[200]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[201]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[202]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[203]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[204]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[205]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[206]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[207]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[208]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[209]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[210]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[211]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[212]  C. Niemantsverdriet, De Stamboom van de Familie Niemantsverdriet (www.xs4all.nl/~verdriet/Stamboom/stamboom.htm).

[213]  C. Niemantsverdriet, De Stamboom van de Familie Niemantsverdriet (www.xs4all.nl/~verdriet/Stamboom/stamboom.htm).

[214]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[215]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[216]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[217]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[218]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[219]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[220]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[221]  Jermaine van der Meer e.a., Meer informatie gevraagd over de familie Monster uit Wijk bij Aalburg (bhic Brabants Hist. Info. Centrum  https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/).

[222]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[223]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[224]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[225]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[226]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[227]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[228]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[229]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[230]  G. Koote, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[231]  Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema, DE OUDSTE GENERATIES VAN DE FAMILIE KIEBOOM (ROOS) IN DE HOEKSCHE WAARD, ROTTERDAM EN ZEELAND (Ons Voorgeslacht 2059 blz.233-256).

[232]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[233]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[234]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[235]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[236]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[237]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[238]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[239]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[240]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[241]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[242]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[243]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[244]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[245]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[246]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[247]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[248]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[249]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[250]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[251]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[252]  L. Terlouw, Kwartierstaat Leendert Terlouw (http://www.terlouwweb.nl/tekst/start.html).

[253]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[254]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[255]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[256]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[257]  B. de Keijzer, BORST - TROUWBORST, Capelle a/d IJssel (Kronieken 1993, blz. 37-44 en aanvullingen C.F. Kwakkelstein (1 blz.)).

[258]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[259]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[260]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[261]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[262]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[263]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Timmerman / van der Wulp (SMH, Streekgenealogie  SG463).

[264]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[265]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[266]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[267]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[268]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[269]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[270]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[271]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[272]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[273]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[274]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[275]  Mariette Damsma, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard.

[276]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[277]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[278]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[279]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[280]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[281]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[282]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[283]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[284]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[285]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[286]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[287]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[288]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[289]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[290]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[291]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[292]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[293]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[294]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[295]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[296]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[297]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[298]  Piet Verdonk, Diemen, Genealogie Verdonck (http://www.xs4all.nl/~verdonk/str_gravendeel_frm.htm).

[299]  Piet Verdonk, Diemen, Genealogie Verdonck (http://www.xs4all.nl/~verdonk/str_gravendeel_frm.htm).

[300]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[301]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[302]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[303]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[304]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[305]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[306]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[307]  Cobie & Leendert Koppenol / Hans van der Boom, Genealogie Koppenol (http://www.lwkoppenol.nl/genealogie.htm).

[308]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[309]  K.J. Slijkerman, De  geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht (Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 8, Rotterdam 1991).

[310]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[311]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[312]  Arie van Zoest, Document : G41-60, Familie van Soest (http://www.gis.wau.nl/~zoest/arie/list.cgi?60).

[313]  Ir J. MacLean, HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL) (Ons Voorgeslacht 1957, blz. 41-47, 61-64).

[314]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[315]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[316]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY UIT OUDERKERK A/D IJSSEL (aanvullingen en verbeteringen) (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 336-341).

[317]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY UIT OUDERKERK A/D IJSSEL (aanvullingen en verbeteringen) (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 336-341).

[318]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[319]  Nederlandse Familienamen Databank (http://www.meertens.knaw.nl/nfd/detail_naam.php?naam=Hartkoorn).

[320]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[321]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[322]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[323]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[324]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[325]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[326]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[327]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[328]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[329]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[330]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[331]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[332]  Ir C. Baars, NAKOMELINGEN VAN JAN JANSZ IN 'TVELT, SCHOUT VAN OOST-IJSSELMONDE VAN 1601 TOT 1613 (Ons Voorgeslacht 1959, blz. 53-56, 64-68).

[333]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[334]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[335]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[336]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[337]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[338]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[339]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[340]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[341]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[342]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[343]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[344]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[345]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[346]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[347]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[348]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[349]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY UIT OUDERKERK A/D IJSSEL (aanvullingen en verbeteringen) (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 336-341).

[350]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[351]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[352]  H.M. Kuypers, EEN WEINIG BEKENDE BRON UIT LANGERAK HET COHIER VAN DE MORGENTALEN VAN 1579 (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 263-269).

[353]  H.M. Kuypers, EEN WEINIG BEKENDE BRON UIT LANGERAK HET COHIER VAN DE MORGENTALEN VAN 1579 (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 263-269).

[354]  H.M. Kuypers, DE FAMIELIE(S) (VAN) ABEEL UIT LANGERAK (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 81-113).

[355]  H.M. Kuypers, DE FAMIELIE(S) (VAN) ABEEL UIT LANGERAK (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 81-113).

[356]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[357]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[358]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[359]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[360]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[361]  Wim Huisman, Kwartierstaat van Willem Hendrik Huisman (http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~wmhuisman/huisman_w_ks.htm#3685).

[362]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[363]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[364]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[365]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[366]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN (VAN) SALIJ ALIAS DONCK(JES) etc. UIT DE CONTREIEN VAN BARENDRECHT (Gens Nostra 1990, blz. 1-19).

[367]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 310-313).

[368]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[369]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[370]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 310-313).

[371]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz met de tak Worst alias van Haerlem uit Oost-IJsselmonde (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154).

[372]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[373]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[374]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[375]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[376]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[377]  K.J. Slijkerman, Het Geslacht Baes alias (De( Swaen alias Man te Ridderkerk etc. (Rotterdam 1990).

[378]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[379]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[380]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[381]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[382]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[383]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[384]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN TRUYEN MET DE TAKKEN V.D. HOEK ETC. UIT DE CONTREIEN RIDDERKERK EN H.I.AMBACHT (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250, 297-317).

[385]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ADRIAEN SIJBRANTSZ. OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 343-357).

[386]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ADRIAEN SIJBRANTSZ. OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 343-357).