Gen 14c  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.05.2022

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

bron: Sammlung Duncker

 

bij kwartier 13964:

Het slot Hardenberg bij Velbert in het Ruhrgebied was één der belangrijkste bezittingen van de familie van Bernsau.

Willem V van Bernsau was in 1545 heer van Hardenberg, verder o.a. Bergse maarschalk en ambtman van Solingen.

Tot zijn nageslacht behoren de huidige Oranjes en wel via koningin Emmakoningin Emma, via prins Bernhard en via prins Claus.

 

 

 

Generatie 14c

 

 

12288.  Aert Petersz, geb. ca. 1535 in Aelst, ovl. na 26 mei 1620, datum/bron: 01.08.2013 HKBWjan2013.[1]

             Stamvader van de familie Van Wijgerden. Als borg vermeld te Aalst in 1570. Vermeld bij een landtransactie in Aalst 15 jan. 1598. Woonde in 1613 onder aan de dijk in Aalst in de richting van Zuilichem. Hij belooft in 1613 acht gulden thijns te betalen aan de (nog katholieke) kerk van Aalst, voor de kerk en de armenzorg. In 1616 koopt hij 11 hont land te Brakel, thyns 21 Car. Gulden, vermoedelijk voor zijn kleinzoon Herman Petersz. Bron: Geloften Bank van Zuilichem, blz. 111, 225, 304, 365. . Op 26 mei 1620 verschijnt Aerts Peterz, en regelt een en ander voor zijn schoondochter 'Jenneken (Peter Aerts)' (=Jenneken Hermans, weduwe van Peter Aerts). Bron: Geloften Bank van Zuilichem 1618-1625, blz 56/57.

 

12310.  Jan Ghijsberts (van Braeckell), ook bekend als Jan Ghijsberts Otten, geb. ca. 1552 in (62 jaar in 1614), ovl. ca. 1628, datum/bron: 07.06.2004 GN1969p298, GvBRp24,89,225.[2],[3]

             Buurmeeester en heemraad van Brakel, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem van 1578/1628 met korte onderbrekingen. Hij had de langste amtsperiode aller schepenen van Zuilichem: met de periodieke onderbrekingen was dit 50 jaren. Genoemd als gezworen heemraad van Brakel in 1594. Zegelt met hetzelfde wapen als zijn vader (randschrift: Jan Ghijsbertssoen). Jan Ghijsberts was in 1591 de enige erfgenaam van zijn vader Ghisbert Otten. Jan Ghijsberts wordt vrijwel nooit met een familienaam vermeld, en toch noemt men hem enkele malen Van Brakel, bv. op 08.02.1614 in een acte over het dorp Brakel, zien we als aanhef: "Jan Ghijsberts van Braeckell, onze medeschepen" enz. Op 29.11.1597 beleend, als leenopvolger van zijn vader met 8 hond op de "Vijf Geerden".

             Hij trouwde Catalijn Cornelisdr, ook bekend als Catharina, Lijn, getrouwd 13.04.1581 (huw. voorw.).

 

12311.  Catalijn Cornelisdr, ook bekend als Catharina, Lijn, geb. ca. 1556, ovl. na 11.07.1639, datum/bron: 29.08.2003 GN1969p298, HER, BRAp110,91,225,[4],[5],[6]

             Huwelijkse voorwaarden van 13 apr. 1581: ‘Cornelis Reyners ende Jan Ghijsberts sijn dochter man’ kwamen overeen ‘dat Jan Ghijsberts voorss nae doode sijn huysfr. ontfangen sall die somme van 70 Carolus guldens’. Op 15 nov. van hetzelfde jaar noemt Cornelis Re(y)ners Jan Ghijsberts ‘sijne swagere’ (= schoonzoon); op 7 december 1625 wordt Jan de ‘momber’ van ‘Catherina Cornelisdr.’ genoemd.

 

12352.  Gijsbert Dirks van Hemert, geb. ca. 1563, ovl. 1628 in Nederhemert, datum/bron: 15.12.2003 GN1975p329, MS, TrB, V&L1969p27,[7],[8],[9],[10]

             Landbouwer, buurmeester, heemraad en schepen van Nederhemert, zetmeester en weesmeester aldaar. In 1590 erfgenaam van zijn vader, 03.04.1583 weeskind genaamd, op 03.03.1585 meerderjarig. Hij was later gehuwd met Tonisken Peters, dochter van Peter Gerrits Heem, weduwe van Jacob Jansz van der Werken.

             Hij trouwde NN Jan Ariens van Gils*.

 

12353.  NN Jan Ariens van Gils*, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p329, V&L1969p27,[11],[12] (zie info 196).

             Gijsbert was waarschijnlijk getrouwd met een dochter van Jan Ariens van Gils.

 

12354.  Mouritz Peters, geb. ca. 1555, ovl. 1617 in Nederhemert, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p329, GN1964p105, V&L1970p17,[13],[14],[15]

             Schepen van Nederhemert 1603, 09, 13 en 15, buurmeester, weesmeester en zetmeester te Nederhemert. Wapen: een leeuw 1602. Mauris Peterss, geb. ca. 1555, gegoed te Aalst, koopt de Peters Dinghenss’ Hof te Aalst van Adriaen Mauris (wellicht zijn neef). 02.02.1633: Peeterken Jansdr, weduwe van Wouter Mourits, met Jan Adriaen Staessen, haar vader, als momber, en Peter Mouritse als momber van de kinderen van zijn broeder Wouter Maurits voornoemd, geloven aan Fredericxke Wouters, weduwe van Mouris Peters. 27.11.1633: Peeter Mouritss, wonende te Bruchem, als gekoren voogd van zijn moeder Fredericxkgen Wouters, weduwe van Mouris Peetersse. In margine: Peeter Mouritse van wege zijn moeder Fredericxke Wouters 07.06.1634. 22.12.1643: Dirck van Hemert als vader van Maurits, Gijsbert, Maeyke en Jenneke, erfgenamen van hun zalige grootmoeder Frederica Wouters.

             Hij trouwde Frederica Wouters.

 

12355.  Frederica Wouters, ovl. 1634/43, datum/bron: 31.05.2003 MS, GN1975p329, GN1964p105,[16],[17],[18]

 

12356.  Coendert Aartsz Hups, ovl. 1625 in Nederhemert, datum/bron: 01.06.2003 GN1975p329.[19]

             Bakker, keurmeester en heilige geestmeester te Nederhemert.

             Hij trouwde Heijlken Petersdr.

 

12357.  Heijlken Petersdr, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p329.[20]

             Weduwe van Jan Hoochstraten.

 

12358.  Cornelis Jacobs, ovl. nov 1625 in Nederhemert, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p329.[21]

 

12360.  Formijn Jans, geb. ca. 1565, ovl. 1629/39, datum/bron: 31.05.2003 MS, GN1982p81.[22],[23]

             Landbouwer, kerkmeester 1612 en armenmeester te Ophemert. Wellicht geboren in Vlaanderen.[24]

             Hij trouwde Steventgen Janss, getrouwd 1590.

 

12361.  Steventgen Janss, geb. 1565, datum/bron: 31.05.2003 MS.[25]

 

12364.  Crijn Jans van Beest, ovl. na 1603, datum/bron: 31.05.2003 MS.[26]  Hij trouwde Lijs Dircks.

 

12365.  Lijs Dircks, datum/bron: 31.05.2003 MS.[27]

             Zij was later gehuwd met Claes Rutgers.

 

12366.  Aelbert Jans de Bije, ook bekend als Alart, geb. ca. 1568, ovl. 1624/27, datum/bron: 01.06.2003 MS.[28]  Hij trouwde Lysken Aerts*.

 

12367.  Lysken Aerts*, datum/bron: 01.06.2003 MS.[29]

             Andere bronnen geven hier Heesken Gerrits als vrouw van Aelbert aan.[30]

 

12388.  Cornelis Reijners (van Brakel), geb. 1527, ovl. 1601/25.01.03, datum/bron: 26.05.2003 GN1969p298, GN1977p79, GN1974p75, BRAp109,[31],[32],[33],[34]

             Schatboerder (=schatbeurder) te Brakel in 1597. Trouwt (2) Toontgen Anthonis. Hij zet het geslacht voort onder de naam Salm(s). Hij zegelde in 1573 met een gedeeld wapen, her. rechts 3 antieke molenwieken (2-l), links twee afgewende staande zalmen vergezeld van 9 herkruiste kruisjes (3-3-3) (van Brakel). Zie info's bij Joost NN en (Joost) van Braeckel.

             Hij trouwde (1) NN.

             Hij trouwde (2) Toontge Anthonisdr.

 

12389.  Toontge Anthonisdr, datum/bron: 24.03.2019 BRAp110.[35]

 

12390.  Adriaen Peters van Muijlwijck, datum/bron: 20.10.2003 GN1969p298,299.[36]

             Trouwde (1) met Jen Huijghen.

             Hij trouwde Alyth Cleas.

 

12391.  Alyth Cleas, datum/bron: 20.10.2003 GN1969p298.[37]

 

12400.  Geraldo (Grandia), geb. ca. 1550 in Spanje*, ovl. ca. 1580, datum/bron: 02.11.2003 GN1974p73, MG, MGr, GBIJp143,[38],[39],[40],[41] (zie info 197).

             Zou in 1572 naar Holland gekomen zijn met het Spaanse leger van de Hertog van Alva en in 1574 gewond zijn tijdens de slag in de Bommelerwaard, in de buurt van het slot Loevestein. Hij trouwde met een Hollandse en zou (nadat hij zich bij de Geuzen had aangesloten) in een slag omgekomen zijn in het jaar, dat zijn zoon Sebastiaan werd geboren. De naam Grandia komt zowel in Spanje als in Italië voor, het meest in de Spaanse provincie Catalonië. [Wellicht was hij afkomstig uit het "Grandia dorp" Vallcebre hoog in de Pyreneen, waar vandaag nog Grandia's wonen. Volgens plaatselijke Grandia's zou de naam voor het eerst voorgekomen zijn rond de 14de eeuw en betrof het een familie van lijfwachten].

             Hij trouwde NN.

 

12401.  NN, datum/bron: 20.10.2003 GN1974p73.[42]

 

12406.  Rutger Geurts, geb. ca 1536 (50 jaren oud in 1586), datum/bron: 20.10.2003 GN1969p301.[43]

             Schepen in de Hoge Bank van Zuilichem 20.10.1595.

             Hij trouwde Hilleke Beris.

 

12407.  Hilleke Beris, datum/bron: 20.10.2003 GN1969p301.[44]

             Was eerder getrouwd met Dirck Reijmifs Muijl, een naam die ook voorkwam onder de schepenen van Zuilichem.

 

12408.  Jan Ghijsberts (van Braeckell), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Jan Ghijsberts Otten, geb. ca. 1552 in (62 jaar in 1614), ovl. ca. 1628, datum/bron: 07.06.2004 GN1969p298, GvBRp24,89,225.[45],[46]  Hij trouwde Catalijn Cornelisdr, ook bekend als Catharina, Lijn, getrouwd 13.04.1581 (huw. voorw.).

 

12409.  Catalijn Cornelisdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Catharina, Lijn, geb. ca. 1556, ovl. na 11.07.1639, datum/bron: 29.08.2003 GN1969p298, HER, BRAp110,91,225,[47],[48],[49]

 

12410.  Adriaen Peters van Muijlwijck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 20.10.2003 GN1969p298,299.[50]  Hij trouwde Alyth Cleas.

 

12411.  Alyth Cleas, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 20.10.2003 GN1969p298.[51]

 

12412.  Dirck NN, datum/bron: 02.11.2003 GBIJp143.[52]  Hij trouwde Willemke Willemsdr Timmermans, ook bekend als Timmer.

 

12413.  Willemke Willemsdr Timmermans, ook bekend als Timmer, datum/bron: 02.11.2003 GBIJp143,146.[53]

             Vermeld 1619/32 (dan wellicht reeds overleden). Zij trouwt (2) met Jan Jorisz van Bijstervelt. Haar zoon Jan uit het eerste huwelijk noemt zich eveneens van Bijstervelt. Ze trouwt (3) Aert Cornelisz Rotvogel, ovl. voor 06.06.1622. Willemke Willemsdr, weduwe van Aert Corneliszn verkoopt 1622 aan haar zoon Jan Dircksz de helft van een stuk land op het Leuversvelt te Brakel, waarvan hij de ander helft al bezit. Willemke wordt 1630 in het kohier van de schoorstenen te Brakel vermeld met 3 schoorstenen.

 

12414.  *Staes Sebastiaens, ovl. voor/in 1634, datum/bron: 02.11.2003 GN1969p301, GBIJp150,143,[54],[55] (zie info 198).

             In 1634 worden de huisvrouwen van Jan Dircksz en Hessel Gerardsz, inwoners van Brakel, genoemd als enige erfgenamen van wijlen Staes Sebastiaensz genoemd, zij dragen een erfbrief over aan mr. Otto Moliaert betreffende land gelegen te Brakel, met het recht van ontwatering.

             Hij trouwde Teuntje Geurts.

 

12415.  Teuntje Geurts, datum/bron: 20.10.2003 GN1969p301.[56]

 

12416.  Hendrick Claessen, ovl. in/voor 1585, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[57]

             Vermeld te Bruchem in 1581.

             Hij trouwde Lijs Aerts (Knackert, Vrijendt).

 

12417.  Lijs Aerts (Knackert, Vrijendt), ovl. na 1592, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[58]

             Vermeld als weduwe in 1585. Leeft nog in 1592.

 

12418.  Cornelis Tonis Tielen, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[59]  Hij trouwde Jenneken Jans Jacobsdr.

 

12419.  Jenneken Jans Jacobsdr, datum/bron: 20.10.2003 GN1970p43.[60]

 

12432.  Adriaen Aertsz Craijen, datum/bron: 03.08.2007 Kra, KMa.[61],[62]

             Vermeld 1598 te Ammerzoden.

             Hij trouwde Lijsbeth Huibertsdr.

 

12433.  Lijsbeth Huibertsdr, datum/bron: 03.08.2007 Kra.[63]

 

12434.  Jorden Jacobsz Hack, datum/bron: 03.08.2007 Kra, KMa.[64],[65]

             Schepen van Ammerzoden 1597.

             Hij trouwde Elske Aartdr van Dinter.

 

12435.  Elske Aartdr van Dinter, datum/bron: 03.08.2007 Kra.[66]

 

12480.  Peter Maurisz, geb. ca. 1520/25, ovl. 1570/94, datum/bron: 18.05.2003 JvB.[67]  Hij trouwde Lijske Pauwels de Cock (Cocken).

 

12481.  Lijske Pauwels de Cock (Cocken), datum/bron: 18.05.2003 JvB.[68]

 

12488.  Adriaen Gerrits van Maren, ook bekend als Arien, geb. ca. 1564* (22 jaar op 20.04.1586) (zie info 199), ovl. 17.12.1626, datum/bron: 22.09.2003 VMG, V&L1981p18, NL1978k243,[69],[70],[71]

             Wellicht schout te Driel 1622; beleend op de Bevelink 1613. Hij trouwt (1) ca. 1590 Alyt Evers Pons, dr. van Evert Pons en NN. In een acte van 1627 staat, dat Adriaen indertijd Schout te Driel was, maar we zien hem als zodanig alleen in 1622 optreden.

             Hij trouwde Judith Thonis, ook bekend als Juth Anthonie, getrouwd voor 31.12.1613.

 

12489.  Judith Thonis, ook bekend als Juth Anthonie, ovl. na 25.06.1628, datum/bron: 20.05.2003 VMG.[72]

             Judith is weduwe van Hendrik van Botholen.

 

12678.  Mauritz Anthonisz Coyman, geb. 1603, ovl. voor 26.02.1641, datum/bron: 21.10.2003 KWB.[73]

             Buurmeester van Zuilichem.

             Hij trouwde Anthonisken Matthijsdr van Andel.

 

12679.  Anthonisken Matthijsdr van Andel, datum/bron: 21.10.2003 KWB, GN1993p314.[74],[75]

             Trouwt (2) met Leonardt Baijensz., stamvader van de families Hogerwerff en de Jongh.

 

12752.  Dirck ten Hage, geb. 1580, gedoopt 03.09.1580 in Woudrichem, ovl. 03.08.1625, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318.[76]  Hij trouwde Heyltgen Cornelisdr van Erckelens.

 

12753.  Heyltgen Cornelisdr van Erckelens, ovl. 1625, datum/bron: 02.04.2017 NL2002k318, HvdV.[77],[78]

             In augustus and september 1625 werd Woudrichem door de pest getroffen, waardoor vermoedelijk Dirck, Heijltje, en twee van hun kinderen omgekomen zijn.

 

12754.  Cornelis Swaen, ovl. 19.08.1667, datum/bron: 07.04.2017 HvdV.[79]

             Schepen van Geertruidenberg in 1648, burgemeester in 1657.

 

12756.  Jacob Sonnemans, geb. 1565/1566 in Weert, ovl. na 30.12.1638, begraven 15.06.1639 in Dordrecht, Augustijnerkerk, datum/bron: 04.04.2017 NL1956k291, NL1968k46, GrJ316,[80],[81],[82]

             Heer van Rijsoord (zoals daarvoor zijn schoonvader Mattheus van Nederhoven), koopman in hout en zout te Dordrecht, kocht in 1612 het moederlijk erfdeel in een hofstede te Zierikzee en in land te Rijsoord en op 11.07.1614 in een aantal zeeschepen van de kinderen van Elisabeth van Nederhoven, tante zijner echtgenote.

             Hij trouwde Elisabeth van Nederhoven, getrouwd ca. 1595.

 

12757.  Elisabeth van Nederhoven, geb. ca. 1570, ovl. na 13.02.1631, begraven 31.07.1634 in Dordrecht, Augustijnerkerk, datum/bron: 04.04.2017 NL1956k291, NL1968k46.[83],[84]

 

12758.  Jan de Carpentier, geb. 08.06.1577 in Sandwich, Engeland, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k37.[85]

             Hij woont met zijn eerste vrouw te Dordrecht, waar hij diaken en ouderling was in de Franse kerk. In 1624 werd hij 'man van de Adelicke Leenen' van het district Dordrecht en capitein van het Groote Hooft. Jans patent om zilverdraad te maken werd 1624 ingetrokken daar hij verzilverd koperdraad vervaardigd had. Om deze reden vertrok hij in 1625 naar Culenborg. Hij tr. (2) 27.06.1627 te Culenborg (waar hij 14 jaar woonde) met Sophia van Cuylenburgh, geb. te Deventer. Zij krijgt vier kinderen. Hij tr. (3) te Culenborg op 22.02.1637 met Maria van Lienden. Niet lang daarna verhuist Jan naar het toenmalige Nederlands Brazilië waar hij ‘t Reciff d’Olinda woonde, later in Aldea en Mauricia. Verschillende keren heeft hij door oorlogsgeweld moeten vluchten. in 1646 gaat hij terug naar Dordrecht.

             Hij trouwde Maria Hellinx, getrouwd 09.04.1598 in Luik.

 

12759.  Maria Hellinx, geb. 20.03.1581, ovl. 26.10.1626 in Culenburg, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k37.[86]

             Haar man schrijft in zijn geslachtsboek: Mijn huysvrouw hielt op van kinderen out sijnde 34 jaer, 6 maenden en 7 dagen en hadde 12 gehad. Sij wiert sieck van peste op Woensdach den 14 October 1626 stilo novo, ende den 26 dito des Sondachs nae middachs ten 6 ueren is sij seer Godsalichlick in den Heere gerust ende begraven tot Cuylenburch in de Groote Kercke in mijn graff, int incomen van de deure. Sij was out 46 jaeren, 6 maanden en 16 dagen.

 

12772.  Jacob Spieringh de Reus, gedoopt nov. 1603 in Bergen op Zoom, ovl. 08.1661/17.10.1661 in Wijk, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[87]

             Secretaris van Wijk 1639/61, heemraad van Wijk 1642, collecteur van de Verpondinge te Wijk 1654/55, herbergier te Wijk 1660. Op 25.02.1664 is sprake van een proces van zijn zoon Bastiaen de Reus, om 6 morgen land, dat hij gekocht heeft van 'Frensken Leenderts van der Poll, sijne moeder, weduwe van wijlen Jacob Spieringh, in sijn leven secretaris tot Wijck'. De tegenpartij bestaat uit familieleden: 'Roeloff Spierinck de Reus, Jan Adriaenssen van Wijck nomine uxoris ende Leendert de Reus soo voor haer selven als wegens hunne minderjarige broeders ende susteren te samen kinderen ende erffgenaemen van den voorschreven wijlen secretaris de Reus gedaegden'.

             Hij trouwde Frenske Leenderts van der Poll.

 

12773.  Frenske Leenderts van der Poll, ovl. 02.1664/24.02.1670 in Wijk, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[88]

             Frenske wordt als weduwe met haar gezin in een akte van approbatie over een boomgaard in Wijk op15.02.1664 vermeld: 'Dat Frensken Leenderts weduwe van saliger Jacob Spieringh de Reus in sijn leven secretaris tot Wijck, geassisteert met Roeloff Jacobsen Spieringh de Reus haeren sone als haeren gecoren voocht ende momber in dese, ende oock mede voor hem selven Bastiaen, Lenard de Reus', etc. 'mitsgaders ... Johannes Kerckwijk in qualite als oom ende bloetvoocht van de onmondige kinderen van de voorschreven Frensken Leenderts aen haer verweckt bij de voorschreven Jacob Spieringh de Reus'.

 

12774.  Franck Adriaensz van den Heuvel, gedoopt in Drunen, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, GvdH.[89],[90]

             Kerkmeester te Nieuwkuik 1648.

             Hij trouwde Sijke Jorisse Pullen, ook bekend als Lucia.

 

12775.  Sijke Jorisse Pullen, ook bekend als Lucia, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[91]

 

12898.  Jacob Herbertsz, ovl. voor 07.06.1616, datum/bron: 19.08.2003 KHN, OV1985p585.[92],[93]

             Leenoverdracht van 4 morgen land op Zevenhoven 07.03.1576 op Jacob Herbarenz bij dode van zijn vader Herbaren Joostenz. Het leen wordt gesplitst, 3 morgen uit het leen. 07.06.1616: Pieter Lambertsz. voor Geertje Jacobsd., zijn vrouw, bij dode van Jacob Herbertsz., haar vader.

 

12924.  Cornelis Hendricks, datum/bron: 19.08.2003 KHN, KdG78.[94],[95]  Hij trouwde Engelke Frederick Dirxdr.

 

12925.  Engelke Frederick Dirxdr, datum/bron: 19.08.2003 KHN, KdG78.[96],[97]

 

12978.  Gerrit Thonisz, ovl. voor 12.04.1639, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[98]  Hij trouwde Aentge Sijbrantsdr.

 

12979.  Aentge Sijbrantsdr, ovl. na 12.04.1639, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[99]

 

12992.  Willem Adriaen Pauwelsz de Haen, ovl. 03.1566/22.04.1566, datum/bron: 07.04.2020 NL2020p46.[100],[101]

             Wonende in het Laageind van Middelkoop, vermeld 10e penning 1544, 1562.

             Hij trouwde Neeltgen Adriaensdr Hage.

 

12993.  Neeltgen Adriaensdr Hage, ovl. 06.1582/18.06.1584, datum/bron: 07.04.2020 NL2020p46.[102]

 

12998.  Jan Dircks, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[103]

             Woont in het Laageind van Middelkoop bij Leerbroek.

             Hij trouwde Aeltge Cornelisdr.

 

12999.  Aeltge Cornelisdr, ovl. na 1591, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[104]

             Trouwde (2) Cornelis Adriaens Vullingh. Trouwde (3) Anthonis Anthonissen Vinck.

 

13008.  Anthonis Gherits Middach, geb. ca. 1520, datum/bron: 24.08.2003 GN1986p30, ZHGIp27.[105],[106]

             Stamvader van de familie Middach uit de Vijfheerenlanden. Landbouwer te Laag Middelkoop, Leerbroek. Waarschijnlijk identiek met Anthonis Gherrits van den Hill. Trouwt (1) NN, tr. (2) Barbara Corst Jansdr, weduwe van Cornelis Sweijnen Willemsz. Zij overlijdt ca. 1550. Door het huwelijk krijgt Anthonis Gerrits Middach 3 merqen van het Jan Zweynenweer in zijn bezit. Later koopt hij van de overige erfgenamen de andere 5 mergen. Zo komt het zgn. Jan Zweynenweer in bezit van de familie Middach.

             Hij trouwde Maeycken Aertsdr.

 

13009.  Maeycken Aertsdr, datum/bron: 24.08.2003 GN1986p30.[107]

 

13020.  Bouwen Aelberts, ovl. voor 11.07.1626, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp125.[108]

             Wonende Leerdam.

             Hij trouwde Maeycken Theunisdr.

 

13021.  Maeycken Theunisdr, ovl. voor 30.04.1654, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp125.[109]

 

13022.  Dirck Pieters Sterck, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp125, OV1970p211.[110],[111]

             Wonende te Leerdam. Dirck Peterse Sterck was in 1622 schutmeester van het land van der Leede. In 1628 betaalde hij als pachter van land in de polder Middelcoop thienden.

             Hij trouwde Sijchjen Claesdr.

 

13023.  Sijchjen Claesdr, ovl. 02.06.1632 in Leerdam, begraven in Leerdam (grafzerk), datum/bron: 25.08.2003 ZHGIIp125, OV1970p211.[112],[113]

             Grafschrift in de kerk van Leerdam: "HIER LEYT BEGRAVE SYKE CLAES HUYSVROU VAN DIRK PETERSEN STERCK. SY STERF DEN 2 JULIUS ANNO 1632". Wapen: gedeeld. 1. 3 gewende ossekoppen, ll. 3 lelies, alles geplaatst 2.1.

 

13040.  Aert Vinck Tonissen, ovl. 1570, datum/bron: 25.08.2003 KHN.[114]

             Schout van Nieuwland. Vermeld te Meerkerk vanaf 1559.

 

13044.  Claes Heymansz, ovl. voor 19.04.1574, datum/bron: 21.08.2003 OV1992p86,85.[115]

             Stamvader van het geslacht Sleeuwenhoek. Deze geslachtsnaam  is vrijwel zeker van geografische oorsprong. De oudst bekende vermelding is in een transportacte van 1565, waarin een huis en hofstad gelegen op Sleeuwenhoeck op de Donk (buurtschap onder Hoog-Blokland) vermeld wordt.

             Hij trouwde Jenneke Jacob Dirxdr van Blokland.

 

13045.  Jenneke Jacob Dirxdr van Blokland, ovl. voor 10.04.1600, datum/bron: 21.08.2003 OV1992p86.[116]

             Trouwde (2) voor 30.03.1582 Adriaen Hendrixz.

 

13060.  Lubbert Cornelisz, geb. ca. 1585, ovl. voor 01.04.1615, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[117]

             1-5-1607: Hendrik Cornelisz transporteert t.b.v. zijn broer Lubbert 3 morgen land op Overzijderveld. Door de koop krijgt hij een schuld van f.300,- waarover hij 6,25% rente betaalt. De schuld is op 25-6-1609 voldaan. 13-6-1609: Lubbert koopt van Evert Reijers een akkerland van één morgen, genaamd de "brootakker" te Overzijderveld. 9-1-1610: Lubbert heeft een schuld van f.150,-, waarover hij jaarlijks 6,25% rente betaalt aan Aart Jan Joostens.

             Hij trouwde Crijntje Theunisdr.

 

13061.  Crijntje Theunisdr, geb. ca. 1590, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[118]

             1-4-1615: Boedelscheiding na het overlijden van Lubbert Cornelisz. Crijntje Thoenisdr komt als weduwe van Lubbert Cornelisz tot een verdeling van de boedel tussen haar en haar acht onmondige kinderen, waaronder Thonis Lubberts. De kinderen worden vertegenwoordigd door hun ooms Willem en Hendrik Cornelisz.

 

13062.  Pieter Florisz, geb. ca. 1570, ovl. na 25.10.1639, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[119]

             21-7-1622: Peter Florisz wonende op Cortenoever bekende schuldig te zijn aan Claas Cornelisz won. tot Lexmond de somme van 150 car. gld. 25-10-1639: Peter Flooren maakt zijn laatste testament. Hij is ziek. Hij legateert aan zijn dochter en schoonzoon, Stijntje en Thonis Lubberts, de huur van de hofstede daar hij op woont en het deel van het huis, staande op de hofstede, dat zijn eigendom is. Ook krijgen zij de totale veestapel, alle huisraad en al zijn kleding. Tevens krijgt Stijntje nog f.100,- voordat de boedel verdeeld wordt onder zijn erfgenamen. Zij had dit nog tegoed uit haar moeders erfdeel.

             Hij trouwde Haasje Jans Vergeer.

 

13063.  Haasje Jans Vergeer, geb. ca. 1575, ovl. voor 17.05.1636, datum/bron: 25.02.2022 LFT.[120]

             Op 17 mei 1636 compareren Pieter Jansz. Haen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als 'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen Jacobs weduwe van Floor Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom en dezelfde Vergeer en Peter Floren, vervangende Trijntgen Petersdr allen samen kinderen en erfgenamen van Haesgen Jan Vergeersdr, hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een "halffscheijdinge van 3 mergen lants" die zij gemeen hebben met hun vader in Cruijendael onder Lexmond.

 

13064.  Hendrick Adriaense, geb. ca. 1570, ovl. voor 1612, datum/bron: 25.02.2022 BG.[121]

             Landbouwer te Lakerveld.

             Hij trouwde Anneke Jansdr, getrouwd ca. 1595.

 

13065.  Anneke Jansdr, ovl. na 1635, datum/bron: 25.02.2022 BG.[122]

 

13084.  Herman Eijmerts Vinck, ook bekend als Herman Egberts Nes, geb. ca. 1585, ovl. voor 25.03.1620, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[123]  Hij trouwde Sophia Frederiks.

 

13085.  Sophia Frederiks, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[124]

             Op 2-4-1611 testeert Agatha Cornelisdr., weduwe van Frederick Willems, aen Peter Cornelisz haer swager (schoonzoon) mit Willemken sijn hvr., Hermen Engberts Nes mit Sophia zijn hvr. Willem Fredericksz haer soon Maria haer ongehuwde dochter.

 

13148.  Adriaan Heijmens Ottolander, geb. ca. 1580 in Meerkerk, ovl. voor 10.10.1665, datum/bron: 24.02.2022 LFT.

             Lidmaat 25.12.1663 te Tienhoven. Woont 1638 te Noordeloos.

             Hij trouwde Heijltje Jans Pelt.

 

13149.  Heijltje Jans Pelt, geb. ca. 1585 in Meerkerkerbroek, ovl. na 25.12.1663, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[125]

             Met haar man, beide met attestatie van 20.04.1617 uit Meerkerksbroek.

 

13170.  Willem Adriaans Schick, geb. ca. 1580, ovl. voor 12.05.1657 in Meerkerk, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p331.[126],[127]

             Trouwt (2) te Meerkerk 30.11.1634 met Joostgen Hendriks, weduwe van Klaas Dirks Oskamp.

             Hij trouwde Floortje Dirks Oskamp, getrouwd voor 06.05.1610.

 

13171.  Floortje Dirks Oskamp, ovl. voor 20.01.1631, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p331.[128],[129]

 

13184.  Bastiaan Cornelisz Alblas, geb. ca. 1550 in Langerak, ovl. 07.1598/17.10.1598 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL, OV1976p11, GN2009p362,[130],[131],[132]

             Bouwman, schepen 1596/97, waarsman van Langerak 1598. Bij de lenen van Langerak is sprake van een weer van 13 morgen, waar  in 1602 Cornelis Alblas Bastiaansz op woont; in 1602 wordt Maria, als weduwe van Bastiaan Cornelisz vermeld; de kinderen van Bastiaan Alblas Cornelisz worden in 1635 genoemd. Bastiaen Cornelisz wordt in 1583 in een juridisch geschil met een buurman voor het gerecht van Nieuwpoort den Alblassser wordt genoemd. Uit deze akte uit het dingboek van Nieuwpoort wordt duidelijk dat hij uit (Oud) Alblas afkomstig was en er wellicht ook was geboren. Bastiaen Cornelisz is de eerste van deze familie die met de toenaam of (achter)naam Alblas wordt aangeduid.

             Hij trouwde Maria NN.

 

13185.  Maria NN, geb. ca. 1555, ovl. 05.1617/08.05.1624 in Langerak, datum/bron: 21.08.2003 GAL.[133]

             5 kinderen geboren te Langerak 1575/88. Op 13.05.1617 worden de weduwe van Bastiaen Cornelis Alblas en haar kinderen als belender vermeld.

 

13186.  Thonis Cornelisz de Heer, ovl. (voor) 04.10.1608 in Langerak (vermoord), datum/bron: 28.11.2008 KRR, OV2007p67.[134],[135]

             Schepen van Langerak 1601/08. Op 04.10.1608 werd Anthonis Cornelisz de Heer dood gevonden in de kerk van Langerak, liggend op zijn rug. De chirurgijn van Nieuwpoort vond twee wonden in de linkerborst, waarvan de bovenste gaande naar het hart toe, ongeveer drie duimbreed diep, die vermoedelijk de dood ten gevolge had gehad. De onderste steek was even diep en liep naar de maag. De kleding van het slachtoffer was op de rug op vier plaatsen opengesneden.

             Hij trouwde Annitge Dircks, ook bekend als Annitge Thonisse de Heer, getrouwd voor 14.06.1578.

 

13187.  Annitge Dircks, ook bekend als Annitge Thonisse de Heer, ovl. ca. 1633, datum/bron: 28.11.2008 KRR, OV2007p68.[136],[137]

             Op 06.01.1647 verdelen de nakomelingen van Annitge voor 99 jaar ruim 11 morgen land, onder hen Adriaen Bastiaens Alblas, gehuwd met Maritge Thonisse, waarbij melding gemaakt wordt van een testament van Annitge Dircks, weduwe van Anthonis Cornelisse de Heer.

 

13194.  Theunis Hermens, ovl. na 17.06.1659, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[138]

             Schepen te Tienhoven 1659. Te Langerak 17.06.1659 vermeld: Anthonis Hermens, schepen weduwnaar van Joosijntje Bruijnen en dus erfgenaam van Bruijn Jans ende Bart Joosten beide ovl. zich sterkmakende voor de verdere erfgenamen.

             Hij trouwde Joostje Bruijns.

 

13195.  Joostje Bruijns, geb. ca. 1590, ovl. voor 17.06.1659, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[139]

 

13200.  Lubbert Gijsberts Coppelaer, geb. ca. 1570, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[140]

             Lubbert Ghijsbertsz, woonende in zijnen leven op Achthoven, vermeld 06.05.1610 als vader van het weeskind Lubbert Lubbertsz.

             Hij trouwde NN.

 

13201.  NN.

 

13202.  Cornelis NN, geb. ca. 1570, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[141]  Hij trouwde Neeltje Jansdr.

 

13203.  Neeltje Jansdr, geb. ca. 1575, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[142]

             Vermeld 15.05.1642 (RA Lexmond) als moeder van de huisvrouw van Lubbert Lubbertsz (Koppelaar).

 

13208.  Adriaen Sanders, ook bekend als Arie Sanders, geb. ca. 1570, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[143]

             Schepen van Langerak 1614. Vermeld 18.02.1603 te Langerak betreffend een een weer lands 9 mrg dat bij het huwelijk van Pieter Sanders in 06.07.1598 is gescheiden van zijn moeder.

             Hij trouwde NN.

 

13209.  NN.

 

13210.  Cors Bastiaans, geb. ca. 1564, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[144]

             Op 18.05.1602 te Langerak benoemd tot opzichter.

             Hij trouwde Hendrikje Cornelisdr.

 

13211.  Hendrikje Cornelisdr, geb. ca. 1570, datum/bron: 01.12.2008 KdU.[145]

             Trouwt (2) na 1607 Jan Gijsberts de Ridder. Langerak 25.06.1616 is verschenen Henrickgen Cornelis weduwe van Jan Ghijsberts de Ridder met de (met name genoemde) verdere erfgenamen van Jan Gijsberts en hebben zij comparanten wettelijk getransporteerd ten behoeve van de armmeesteren dezer heerlijkheid een rentebrief van 300 carolus gulden.

 

13212.  Theunis Willems Smit, geb. ca. 1550, ovl. voor 12.11.1619, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[146]

             Vermeld 1592/1604. Teunis Willems (Smit) legt op 02.11.1592 samen met andere inwoners van Langerak een verklaring af betreffend de levenswandel van een vrouw uit Nieuwpoort. Zij hebben nooit gehoord of gezien dat zij "is befaemt ofte berust geweest met enige quade feyten, tzij van dieverije ofte hoererije, noch alle tgene dat een vrouwe persoon onbetamelijck soude mogen wesen".

             Hij trouwde Marrigje Corsdr.

 

13213.  Marrigje Corsdr, geb. ca. 1550, ovl. voor 10.08.1624, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[147]

 

13304.  Cornelis Cornelisz Compeer, geb. ca. 1560, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[148]  Hij trouwde Adriaantje Cornelisdr, getrouwd ca. 1590 in Langerak.

 

13305.  Adriaantje Cornelisdr, geb. ca. 1560 in Langerak, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[149]

 

13306.  Theunis Dirks Boon, geb. ca. 1560, ovl. voor 06.08.1620, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[150]

             Neemt de familienaam Boon van zijn grootmoeder aan, de familie waaruit ook een hofstede met 4 morgen land te Langerak (leen nr. 38) stamt. Hij verkrijgt dit leen bij overlijden van zijn vader Dirk Antonsz op 04.04.1571, terwijl zijn zoon Dirk Antonsz leenopvolger is bij zijn overlijden.

             Hij trouwde Zwaantje Theunisdr Smit.

 

13307.  Zwaantje Theunisdr Smit, geb. ca. 1579, ovl. ca. 1622, datum/bron: 29.11.2008 KdU.[151]

             In een akte van 08.06.1628 is sprake van Thonis Dircks nagelaten weeskinderen van Swaentge Thonisse.

 

13408.  Goert Reijersz Sterck*, geb. ca. 1510/25, datum/bron: 04.10.2004 ROSp74, NL1966k304.[152],[153]

             Jan van Hoiclum, Gaerdt Reynersen Sterck als man en momber van zijn huitsvrouw Jutta van Hoiclum, en Rutgera van Huecklum, jonge broer en zusters van Ott van Hoecklum Ottensoon, doen 29.05.1549 ten behoeve van hun oudste  broer Ott van Hoicklum afstand van een derde deel van een huis met hofstede en boomgaarden in het kerspel Herwijnen.

             Hij trouwde Jutte van Heuckelum gen. van Rosendael*.

 

13409.  Jutte van Heuckelum gen. van Rosendael*, datum/bron: 04.10.2004 ROSp65,74.[154]

             De toevoeging "genaamd van Rosendael" is gedocumenteerd in familieaantekeningen van Walraven van Arkel, heer van Waardenburg, Ammerzoden en Heukelom, waar Jutte op 27.04.1540 getuige is bij de doop van zijn zoon Otto: "joffer Jut van Huekelum genant Rosendaell". Deze van Heukelom/van Culemborg tak lijkt de naam Rosendael als toevoeging bewaard te hebben, afkomstig van Jutte's overgrootmoeder jkvr Aernt van Rosendael.

 

13410.  Alart Dircksen, geb. voor 1521, ovl. voor 01.12.1560, datum/bron: 29.08.2003 HER.[155]

             van Herwijnen. In een acte van 10.10.1630 wordt Marye Alarts, vrouw van Gijsbert Goirsen een dochter van Alart Dircksen en Aricken genoemd. Zij is met haar 2 broers en 1 zuster opgegroeid in de hofstede van hun ouders, "waar nu Abraham Gijsbertsen woont".

             Hij trouwde Aricken.

 

13411.  Aricken, geb. voor 1521, ovl. na 27.05.1562, datum/bron: 29.08.2003 HER.[156]

             van Herwijnen.

 

13792.  Jan Adriaens (alias Treffer), ovl. voor 09.05.1601, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[157]

             Vermeld te Well 05.12.1576 en Ammerzoden 03.01.1586. Oudste generatie in van de familie (Den) Treffer in de Bommelerwaard. Opvallend is, dat de familienaam Den Treffer pas ongeveer 1750 officieel haar intrede deed bij Gijsbert den Treffer. Voordien werd deze familienaam in de aktes en DTB-boeken geschreven als Treffer en soms ook als Treffers.

             Hij trouwde Gerijcken Martens.

 

13793.  Gerijcken Martens, ovl. na 06.06.1605, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[158]

 

13794.  Dirck Gherits van Hausselt, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[159]  Hij trouwde Margriet Thonis Ariens de Cock.

 

13795.  Margriet Thonis Ariens de Cock, datum/bron: 23.07.2007 GdT.[160]

 

13964.  Willem V (III) van Bernsau, ovl. eind febr. 1572, begraven in Hardenberg, datum/bron: 30.11.2005 BER, ZBG1966p192,147,166, KdG180,[161],[162],[163]

             Was bij de dood van zijn vader nog onmondig, werd reeds 1536 met de goederen van zijn vader beleend. Kreeg bij de erfdeling o.a. de goederen uit de erfenis van Lützenrode. Heer van Hardenberg 1545, medeheer van Anger, Bergse raad. Bergse maarschalk, ambtman van Solingen 1551. Hij trouwde 1542 met Anna von Plettenberg zu Schönrad. Willem had naast zijn wettelijke zonen drie buitenechtelijke zonen, Reinhard, Hendrik en Willem. Deze konden geen land erven, in plaats daarvan kregen ze een juridische resp. een militaire opleiding. Twee van hen werden beheerder van de goederen der twee wettige kinderen.[164]

             Partner NN.

 

13965.  NN, datum/bron: 18.11.2005 BER.[165]

 

13966.  Johann Vette zu Saurenhaus, ovl. voor 11.06.1602, datum/bron: 18.11.2005 BER.[166]  Hij trouwde Lysa Sauren zu Saurenhaus, ook bekend als Leissken, getrouwd ca. 1565.

 

13967.  Lysa Sauren zu Saurenhaus, ook bekend als Leissken, ovl. na 30.08.1615, datum/bron: 18.11.2005 BER.[167]

 

13968.  Wilhelm "der Alte" Wichelhaus, geb. ca. 1535 in Elberfeld, ovl. 18.07.1611 in Elberfeld, datum/bron: 20.11.2005 DGB.[168]

             Woont 1569 met zijn vrouw op de Katernberg in Elberfeld.

             Hij trouwde Margarethe NN.

 

13969.  Margarethe NN, datum/bron: 20.11.2005 DGB.[169]

 

14068.  Jan van Halmal*, datum/bron: 21.11.2011 SAW,[170] (zie info 200).

             De link tussen Jacob van Halmael, afkomstig uit Wesel en de watergeus Francois van Halmale is vermoedelijk deze Jan van Halmal. Hij is de enige persoon met de naam Halmael of Halmal, die aan het eind van de 16e eeuw in Wesel wordt vermeld, en wel in een lijst van hoofden van huishoudens in 1882 (Jan van Halmal). Dopen zijn niet gevonden, wat bij de Mennonitische achtergrond van Jan niet verwonderlijk is. In Herbert Kipp, "Trachtet zu erst nach dem Reich Gottes", Landstädtische Reformation und Rats-Konfessionalisierung in Wesel (1520-1600), wordt bij de Mennonieten eveneens alleen een Jan van Almar/Helmal vermeld.

             Hij trouwde Geertruyt NN.

 

14069.  Geertruyt NN.

 

14072.  Claes NN, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p368.[171]  Hij trouwde Anna Claesdr.

 

14073.  Anna Claesdr, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p368.[172]

 

14074.  Huybert Gysbertsz Gooyer, geb. ca. 1550, ovl. na 19.07.1599, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p366.[173]

             Brouwer en koopman, te Hoorn wonend in ‘de drie schuppen’. Waar Huybert Gysbertsz. Gooyer vandaan komt, is onbekend, waarschijnlijk uit het Gooi. In de zestiende-eeuwse maatschappij behoorden de brouwers tot de vermogende burgers. In hun woonplaatsen werden zij in deze tijd, waarin de burgers in de steden steeds meer macht kregen, vaak betrokken bij het stadsbestuur. De familiegroep Gooyer / Del is hier een voorbeeld van. Velen behoorden tot de stadsbestuurders, in dit geval zowel in Hoorn als in Weesp. Degenen, die in Amsterdam woonden, behoorden voor het grootste deel tot de Waterlandse Doopsgezinden, een van het stadsbestuur uitgesloten groep.[174]

             Hij trouwde Jannetje Ansemsdr.

 

14075.  Jannetje Ansemsdr, ovl. na 07.09.1614, datum/bron: 20.05.2003 GN1993p366.[175]

             Maakt 07.09.1614 ‘redelijk gesond’ haar testament in haar huis aan de Westerburgwal te Hoorn. Over haar familie is het volgende bekend: ze had een broer Dirk, koopman te Amsterdam, een zuster Griet te Hoorn en 2 zusters te Weesp: Lysbeth, die in 1604 als weduwe brandewijnbrandster is en Geertruyt, die brouwster was in de ‘2 halve manen’.

 

14076.  Claes Claessen Anslo, geb. 1553/54 in Oslo (volgens overlevering), begraven 20.12.1632 in Amsterdam (Nw Kerk), datum/bron: 24.07.2003 NL1941k405, NL1929k100,[176],[177] (zie info 201).

             Lakenkooper te Amsterdam op den Nieuwendijk in ,,‘t Vergulde Schilt". Oorspronkelijk Gereformeerd en afkomstig uit het tegenwoordige Oslo, later dienaar of oudste bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam. Stichter van "Anslo’s Hofje", één der oudste hofjes van Amsterdam (tegenwoordig samengevoegd met het zwaardvegershofje tot het "Claes Claeszhofje" in de Jordaan).

             Hij trouwde Giert Jansdr, getrouwd 30.12.1582 in Amsterdam (Nw Kerk).

 

14077.  Giert Jansdr, geb. in Amsterdam, ovl. na 19.12.1636, datum/bron: 24.07.2003 NL1941k405.[178]

             Woont 19.12.1636 als weduwe op de N.Z. Kolk, vermoedelijk niet veel later overleden.

 

14078.  Gerrit Cornelisz Schouten, geb. 1567 in Weesp, ovl. 1626 in Amsterdam, datum/bron: 20.05.2003 NL1931k215.[179]

             Lakenkoper, de Schoutens waren een aanzienlijk doopsgezind lakenkopersgeslacht. Trouwt (2) Amsterdam 06.06.1620 (otr) Catelijn Peter Macelisdr., afkomstig van Gent, weduwe van Frans Pietersz. te Breda, die in 1626 hertrouwt met de bekende historicus Dr. Theodorus Velius.

             Hij trouwde Aeltgen Gerbrantsdr, getrouwd 06.10.1588.

 

14079.  Aeltgen Gerbrantsdr, ovl. voor 06.06.1620, datum/bron: 20.05.2003 NL1931k215.[180]

 

14288.  Gerrit Rijcks (van Blootenburg), geb. ca. 1570, ovl. na 06.09.1636, datum/bron: 20.05.2003 NL1936k27, NL1936k209,245, NL1938k125,[181],[182],[183]

             Boer, stamvader van het geslacht van Blootenburg, komt zelf echter alleen met patroniem voor. Gegoed op Eeckeris onder Woudenberg 1607. Zijn dochter Gijsbertje wordt in 1680 vermeld als eigenaresse van het huis, hof en landerijen, groot ongeveer 20 morgen, genaamd Blootenburg, gelegen op Eeckeris in het gericht van Woudenberg.

             Hij trouwde Adriaentgen van Triest, getrouwd ca. 1609 in Woudenberg.

 

14289.  Adriaentgen van Triest, geb. in Woudenberg, datum/bron: 27.08.2004 NL1936k209, NL1938k125, GvB,[184],[185],[186]

             Adriaantje was de enige dochter uit Frans van Triest's het eerste huwelijk. Weduwe van Jan van Langelaer, bij wie ze een zoon had. Op 06.09.1636 compareeren te Amersfoort voor notaris Joh. van Ingen Gerrit Rijcks en Adriaentgen van Triest, echtelieden, wonende te Woudenberch, zij blijken dan 6 zonen en 2 dochters te hebben die bij name genoemd worden

 

14290.  Cornelis Matheusz van Langelaar, geb. ca. 1595, ovl. voor 1648, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.[187],[188]  Hij trouwde Wouterghen Wilmsen, getrouwd 14.02.1619 in Scherpenzeel.

 

14291.  Wouterghen Wilmsen, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997.[189]

             j.d. v Emminkhuizen 1619.

 

14292.  Harmen Gerritsz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 07.11.2003 KDr, KRON1996p210.[190],[191]  Hij trouwde Gerretgen.

 

14293.  Gerretgen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 07.11.2003 KDr, KRON1996p210.[192],[193]

 

14336.  Pieter Cornelisz Baers, geb. ca. 1565, ovl. 06.1629/24.03.1637, datum/bron: 17.12.2006 BRSp15, OE2006p110.[194],[195]

             Woonde te Puttershoek, visser, wordt 1619/21 vermeld als pachter van de visrechten op de Oude Maas onder Oud-Beijerland, die van 1622/31 aan (zijn zoon) Pieter Baers verpacht werden. De te Puttershoek onder patroniem Pieter Cornelisz vermelde persoon is vrijwel zeker dezelde als Pieter Cornelisz Baers. Zijn oudste zoon Cornelis Pietersz draagt naast de naam Baers vaak de alias (de oude) Hoogheyt, evenals diens zoon DirckCornelisz (de) Hoogheyt. Pieters zoon Jan noemt zich Baers, terwijl zoon Pieter Baers ook wel Pieterman genoemd wordt.

             Hij trouwde NN.

 

14337.  NN.

 

14338.  Cornelis Cornelisz Rooster, datum/bron: 14.10.2003 BRSp18.[196]  Hij trouwde Trijntje Centen.

 

14339.  Trijntje Centen, ovl. voor/in 1632, datum/bron: 14.10.2003 BRSp18.[197]

             Trouwde later met Leendert Cornelisz Molenaer. [Leendert Cornelisz was pachter van de korenmolens te Oud- en Nieuw-Beijerland, die eigendom waren van de Domeinen]. In 1632 vond de boedelscheiding plaats, waartoe behoorde een huis in de Kerkstraat, waar Trijntje met haar man had gewoond. Dit huis stond in 1619 op naam van Cornelis Rooster.

 

14340.  Jan Ariensz, datum/bron: 14.10.2003 BRSp31.[198]

             Scheepsbouwer te Oud-Beijerland.

 

14348.  Arij Hertog, geb. 1595 in Sliedrecht, datum/bron: 23.05.2003 KvL.[199]

 

14364.  Jan Cornelisz Suijdtlander, ook bekend als Cruijswech, ovl. 1605, datum/bron: 06.05.2012 OV2012p2,[200] begraven in Zuidland.

             Waarschijnlijk afkomstig uit Zuidland, woonde te Oud-Beijerland.

             Hij trouwde Neeltgen Cornelisdr, getrouwd ca. 1595.

 

14365.  Neeltgen Cornelisdr, ovl. 1621/03.02.1622, datum/bron: 06.05.2012 OV2012p2.[201]

             Woonde in de Schoolstraat te Oud-Beijerland, landpachtster. Zij trouwt (2) Maerten Ariensz (de) Coster, koster, grafdelver en klokkenluider te Oud-Beijerland.

 

14366.  Jan Pietersz. Oversteech, ook bekend als Munnick, datum/bron: 06.05.2012 OV2012p4.[202]

             Schipper te Oud-Beijerland.

             Hij trouwde Maertgen Hermensdr*.

 

14367.  Maertgen Hermensdr*, datum/bron: 06.05.2012 OV2012p4.[203]

 

14368.  Cornelis Ariens Boomman, ook bekend als Boonman, ovl. na 06.03.1667, datum/bron: 13.10.2003 KSi.[204]

             Woont aan de Suijtsijde te Nieuw-Beijerland 1666.

             Hij trouwde Ariantje Cornelisdr.

 

14369.  Ariantje Cornelisdr, ovl. na 05.10.1664, datum/bron: 13.10.2003 KSi.[205]

 

14380.  Willem Ras, datum/bron: 13.10.2003.

             Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

14384.  Arijen Jansz Haverboer*, ovl. vóór 13.06.1668, datum/bron: 16.02.2021 OV2021p68, SMH.[206],[207]

             Vanaf 1655 wordt een Arien Jans Haverboer vermeld te Strijen. Op 06.08.1656 wordt te Strijen van dit echtpaar een zoon Jan gedoopt.

             Hij trouwde Neeltje Aertsdr*.

 

14385.  Neeltje Aertsdr*, ovl. 13.06.1668, datum/bron: 16.02.2021 OV2021p68.[208]

             Op 13 juni 1668 wordt door Neeltie Aertsdr., weduwe van Arijen Jans Haverboer, voor notaris Quirijn van Strijen te Strijen, een akte van procuratie opgemaakt ten behoeve van onder meer Andries Claes van Strijen, inwoner van het dorp Strijen.

 

14388.  Pieter (Moerkerken), datum/bron: 20.09.2003 SG635.[209]

             Wellicht dezelfde als Pieter Pieters, j.m. van Strijen, die trouwt op 02.03.1636 te Oud-Beijerland met Annetje Jacobs, j.d. geb. Oud-Beijerland.

             Hij trouwde Annetje Jacobs*, getrouwd 02.03.1636* in Oud-Beijerland*.

 

14389.  Annetje Jacobs*, datum/bron: 20.09.2003 SG635.[210]

 

14408.  Vechter Eusten, geb. ca. 1577, ovl. na 11.01.1642, datum/bron: 11.09.2003 PromXIIp335, OV1950p42.[211],[212]

             Bouwman op de woning Rodenrijs te Overschie. Ambachtsbewaarder van het Ambacht van de hoeven 64 te Overschie 1643.

             Hij trouwde Aeltge Jans.

 

14409.  Aeltge Jans, geb. ca. 1580, ovl. na 11.01.1642, datum/bron: 09.09.2003 PromXIIp335, OV1981p40.[213],[214]

             Arent P(ieter)ss. Duijvesteijn, schepen van Overschie, wonende op Schieveen, legt 11.01.1642 met anderen een verklaring af op verzoek van Vechter Eusten, wonende op Schieveen, betreffende diens vrouw Aeltgen Jans.

 

14412.  Dirck Sijmons van IJssenburg, ovl. 01.12.1660 in Delft, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp335, KTT.[215],[216]

             Voerman buiten de Kethelpoort te Delft. Huwt (2) te Delft 30.08.1654 Hendrikje Huijbrechts van Roon.

             Hij trouwde Ariaentje Adams van der Burch, getrouwd 27.04.1625 in Delft.

 

14413.  Ariaentje Adams van der Burch, geb. in op Schie buiten Delft, ovl. voor 22.07.1654, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp335.[217]

 

14414.  Aernout Jans de Hondt, ovl. voor 03.10.1650, datum/bron: 11.09.2003 PromXIIp335.[218]

             Scheepmaker, wonende te Delft.

             Hij trouwde Maertgen Jans.

 

14415.  Maertgen Jans, begraven 20.01.1676 in Delft, datum/bron: 11.09.2003 PromXIIp335.[219]

 

14432.  Jacob Jans Landmeter, datum/bron: 01.07.2003 SG871.[220]

             Schout van Biert en Stompaard. Hoofdingeland van Putten 1627/30. Oom en bloedvoogd van de kinderen van Arien Jans Landmeter en Anna Geleyne.

             Hij trouwde NN.

 

14433.  NN, datum/bron: 01.07.2003 SG871.[221]

             Weduwe van Jan Dirksz, wonend Geervliet, moeder van Willem Jans Geervliet.

 

14434.  Cornelis Claesz Ketting, ook bekend als Groenendijk, geb. ca. 1561 in Poortugaal, ovl. na 28.11.1637 in Poortugaal, datum/bron: 01.07.2003 DB163.7, KSi.[222],[223]

             j.m. wonende te Poortugaal 1586.

             Hij trouwde Lijsbeth Aartsd van Driel, getrouwd 19.06.1585 in Poortugaal (2e inschr.).

 

14435.  Lijsbeth Aartsd van Driel, geb. ca. 1565 in Poortugaal, ovl. 10.1640/15.06.1652, datum/bron: 01.07.2003 3vDp320, KSi, DB122.14,[224],[225],[226]

             j.d. wonende te Poortugaal 1586.

 

14440.  Lenert Bastiaans Coijck, ovl. ca. 1632 in Mijnsheerenland, datum/bron: 12.07.2003 SG390, SMH.[227],[228]

             Snijder 1621, heemraad. Legt 03.06.1621 de eed af als heemraad van Moerkerken. Trouwt (2) met Jannichge Dircxe, ovl. na 1634. Lenert verklaart 12.03.1622 schuldig te zijn aan zijn 4 nagelaten weeskinderen bij overlijden van zijn huisvrouw Anna Aelbert Jorisdr Smits de som van f 106-8-12, waarvan f 104-7-0 genomen zijn van haar verkochte klederen en de rest van het rantsoen der verkoop der klederen.

             Hij trouwde Anneken Aelbertsdr Smit.

 

14441.  Anneken Aelbertsdr Smit, ovl. 07.07.1619 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (zerk in de kerk), datum/bron: 24.06.2003 OV1968p217, OV1979p275.[229],[230]

             Grafschrift te Mijnsheerenland: "HIER LEYT BE/ GRAVEN AELBERT IORISZ SMIT/ . . . twee regels uitgehakte tekst . , . / HY STERF DEN 18EN MEY 1597 ENDE ANNEKEN AELBERTS DR WYLEN HVYSVROUWE VAN LENERT SEBASTIAENS' Z COICK SY STERF DEN 7 EN IVLY/ 1 6 1 9" Hieronder twee naast elkaar geplaatste wapenschilden: rechts (man) een gestileerde smidshamer waarboven een kroon met drie fleurons; links (vrouw) wapen is ruitvormig en vertoont een naar links stappend dier (paard?).

 

14442.  Bastiaen Bijl, datum/bron: 26.06.2003.

             Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

14448.  Aart Hermans van der Waal, geb. ca. 1600 in Mijnsheerenland, ovl. in Mijnsheerenland (zie info 202), datum/bron: 14.05.2003 3vDp280, SG207, SG251, BB2p176,[231],[232],[233],[234]

             Heemraad van Moerkerken o.a. 1632, 1648, 1661. Woont 1661 Westdijk, Mijnsheerenland, op de hoeve "Door tijd en vlijt".

             Hij trouwde Maritge Jacobs van der Waal.

 

14449.  Maritge Jacobs van der Waal, geb. 1609 in Cromstrijen, ovl. 20.04.1678 in Westmaas, datum/bron: 14.05.2003 3vDp280, SG251.[235],[236]

             Trouwt (2) met Cornelis Bouwen Roobol.

 

14450.  Cornelis Bouwens Roobol, geb. 28.07.1619 in Poortugaal, ovl. 06.05.1678 in Westmaas, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DB115.411.1, OV1965p127, LR, OV1967p358, BTP532,[237],[238],[239],[240],[241]

             Woont in Klaaswaal 1675, heemraad van Westmaas, van West-IJsselmonde, diaken Westmaas 1661, Ouderling 1661, 1671, 1675. Trouwde (2) 20.04.1675 (otr), Mijnsheerenland, Maertge Jacobs van der Waal, geb. ca. 1609, Mijnsheerenland, wed. van Aart Hermansz (v.d. Waal). Grafschrift te Westmaas: "H.L.B.G. CORNELIS BOUWENS ROOBOL OVERLEDEN DEN 6 (3) MEY AO. 1678 ENDE SYN HUISVROU ARYAENTIE FOPPEN OVERLEDEN DEN 20 (3) MEY AO. 1671".

             Hij trouwde Arjaantje Foppen van Driel, getrouwd 14.03.1644 in Rotterdam (otr), getr. te Rhoon.

 

14451.  Arjaantje Foppen van Driel, gedoopt 16.04.1620 in Barendrecht, ovl. 20.05.1671 in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DB115.411.1, OV1965p127,130,  LR,[242],[243],[244]

             14.03.1644: Notaris Adriaan Kieboom, comp. Cornelis Boudewijnsz Robol, won. te Roon, toekomende bruidegom met Adriaan Boudewijnsz Robol broeder en Gerrit Teunisz van der Vliet en Corn. Cornelisz Loosge omen ter eenre en Fop Daniëlsz van Driel te IJsselmonde, vader van Adriaantie Foppen. De bruidegom zal aanbrengen 4 morgen land in ‘t buitenland van Roon; 10 hont 60 roeden in ‘t binnenland van Roon gen. de Huytert; 3 gem. in ‘t oude land van Poortugaal aan de Pernisse-weg; 10 hont in Rosant, samen 8 morgen 5 hont en omstreeks 50 roeden. De 3 gemeten in Poortugaal en 10 hont in Rosant zijn leengoederen. Verder paarden, koeien, enz. en 1800 gld in contanten. De vader van de bruid brengt in 4 morgen land in 0. Barendrecht enz. Hij was daarbij geassisteerd van Adriaan Gerritsz Mijnlief.

 

14452.  Gillis Heyndrickse*, datum/bron: 04.06.2003 SG276.[245]

             Een Gillis Heyndrickse, weduwnaar van Gerritge Gerrits, won. te Oud-Beijerland, op attestatie 23.07.1645 naar Claaswaal, trouwt Neeltge Jacobs, won. te Claaswaal, weduwe van Jan Cornelisse. Gillis Heyndricksen, weduwnaar onder Oud-Beijerland trouwt 17.03.1652 (otr, attestatie van OBl naar Claaswaal) met Leentje Heyndricks. Hendrik Chielen zou uit één der eerste 2 huwelijken kunnen stammen, de naam van de moeders komt echter  bij zijn dochters niet voor. Verder wordt een Gillis Heyndricx vermeld, won. te Mijnsheerenland ca. 1586, in proces met de heer van Moerkerken, daar hij goederen over de Binnenmaas vervaren heeft. Ook wordt een Gillis Heyndricx gedaagd voor het Hof van Holland 1601/02 in een geschil over 't veer met Johan van Raesfelt.

 

14528.  Aeryen Dircxe Cruythoff, geb. ca. 1564 in (57 jaar oud in 1721), ovl. 06.08.1647, begraven in Mijnsheerenland (zerk in de kerk), datum/bron: 10.06.2003 KRij, PromXIIp298.[246],[247]

             Boer, woonde o.a. aan de Reedijk te Mijnsheerenland, kocht verschillende keren land o.a. in 1621. Heilige geest-armmeester 1628. Huwde (1) met Lysbeth Adraensdr. Hij testeert 15.01.1641 te Dordrecht.

             Hij trouwde Lyntgen Cornelisdr van den Broeck, ook bekend als Lijntje Cornelis Brouck, getrouwd ca. 1605 in Mijnsheerenland*.

 

14529.  Lyntgen Cornelisdr van den Broeck, ook bekend als Lijntje Cornelis Brouck, geb. ca. 1585 in Heinenoord, gedoopt 30.08.1615 in Heinenoord (volwassenendoop), ovl. 09.02.1658 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (zerk in de kerk), datum/bron: 10.06.2003 KRij, PromXIIp298.[248],[249]

             Het grafschrift op de zerk van Lyntgen en haar man in de kerk van Mijnsheerenland luidt: "HIER LEIT BEGRAVEN ADERYAN DIRCKSEN KRUITHOF STERFT DE. 6 AUGUSTY ANNO 1647. HIER LEIT BEGRAVEN LINTIEN CORNELIS DE HUISVROUW VAN ADRIAE. DIRCKSEN KRUITHOF SI STERFT DEN 9 FEBRUWARUS ANNO 1658".

 

14530.  Andries Cornelis Snider, geb. ca. 1580 in Heinenoord, datum/bron: 29.05.2003 KRij, PromXIIp298.[250],[251]

             Armmeester in Heinenoord 1642/44. Betaalde haardstedegeld Heinenoord rond 1620. Hij woonde aan de Blaeck (Heinenoord) in 1644.

             Hij trouwde Grietje Cornelis Loopicker, getrouwd ca. 1612.

 

14531.  Grietje Cornelis Loopicker, geb. ca. 1576 in Heinenoord, datum/bron: 29.05.2003 KRij.[252]

 

14552.  Claes Pietersz Hofman, ook bekend als Timmerman, geb. ca. 1580/85, ovl. 1638 na 12.11, datum/bron: 04.12.2006 GN1990p343, DJVp211 /-IIp35 /-III.[253],[254]

             Timmerman te Ridderkerk, hield een winkel. Op nominatie voor diaken te Ridderkerk 1610, 1615, wordt beide keren niet gekozen. Claes P(iete)rsz. Hoffman, wonende te Ridderkerk, verkoopt op 09.01.1637 een losrente van 6 ponden 5 schellingen per jaar over een hoofdsom van 100 ponden aan Adriaen van Berckel, gewezen brouwer in De Druyff te Rotterdam. Als zekerheid stelt Hoffman zijn huis te Ridderkerk, aan de noordzijde belend aan de Kercke Singel. Deze losrentebrief wordt 16.02.1661 ingelost . Tr. (2) Ridderkerk 18.05.1636 Neeltje Jacobsdr., van Ridderkerk, overl. na 07.04.1654.

             Hij trouwde Marijken Goossendr, getrouwd 26.11.1606 in IJsselmonde.

 

14553.  Marijken Goossendr, geb. ca. 1574, ovl. 1631/36, datum/bron: 08.07.2003 GN1990p343, DJVp211 /-IIp35, OE2006p25,[255],[256],[257]

             van IJsselmonde 1606. Blijkens een akte van attestatie van 20.07.1602 is Marichgen Goossendr., jonge dochter, wonende in het dorp IJsselmonde, 28 jaar ouds. Zij trouwde dus op wat oudere leeftijd. Op 21.12.1606 komt zij met attestatie van IJsselmonde naar Ridderkerk, alwaar zij later blijkens kerkeraadshandelingen zich schuldig maakt aan dronkenschap, "kyvagie en twisten".

 

14556.  Dirck Jansz, geb. ca. 1575, ovl. na 26.05.1613, datum/bron: 08.07.2003 3vDp394, DJV-IIp35.[258],[259]

             Woonde wellicht te Groote Lindt. Dirck Jansz gebruikte zelf nooit de naam van Driel. Hij had een broer Jan Jansz Romeijn, kerkmeester van Groote Lindt 1639, die zijn naam ontleende aan een door hem gemaakte reis naar Rome.

             Hij trouwde Ariaantje Cornelisdr.

 

14557.  Ariaantje Cornelisdr, ovl. 04.1642/10.11.1656, datum/bron: 08.07.2003 3vDp394.[260]

             Hertrouwde Jan Cleijsz (van Driel?).

 

14576.  Willem Jansz van Geervliet, geb. ca. 1575, ovl. 10.05.1630 in Westmaas, datum/bron: 14.11.2006 OV1995p366, CR, GG,[261],[262],[263]

             Landbouwer, bedijker van Klein- en Groot-Cromstrijen, ambachtsheer van Cromstrijen. Trouwt (2) Ca. 1619 Jobje Louwen, ovl. voor 10.05.1630.

             Hij trouwde Annitgen Ariens Meeldijk, getrouwd ca. 1605.

 

14577.  Annitgen Ariens Meeldijk, geb. ca. 1585, ovl. 04.1616/30.04.1619 in Westmaas, datum/bron: 14.11.2006 OV1995p366, CR.[264],[265]

 

14578.  *Jacob Cornelis Esseboom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. 1579/80, ovl. 06.04.1654 in Strijen, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 12.01.2008 OV1995p364, DJVp171, OV2008p376,[266],[267],[268] (zie info 203).  Hij trouwde Aryaantie Arijens, getrouwd ca. 1600.

 

14579.  Aryaantie Arijens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. 1574/75, ovl. 01.06.1658 in Strijen, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 12.01.2008 OV1995p364, DJVp171.[269],[270]

 

14720.  Ariën Maartens Jacob Nooteboom, ook bekend als Adriaen Maertensz, ovl. 12.1609/29.08.1610 in Maasdam, datum/bron: 04.08.2003 SG553, NL2010p59.[271],[272]

             Bouwman, heemraad. Ariën (Jan, Adriaen) Nooteboom vercocht ten profijte van Cornelis Arijens Spies, secretaris van Maasdam, een erfelijke losrente van f 6.0.0 (1596).

             Hij trouwde Bastiaentje Staesse, ook bekend als Bastiaentge Staesdr, getrouwd voor 1607.

 

14721.  Bastiaentje Staesse, ook bekend als Bastiaentge Staesdr, ovl. 12.1653/20.01.1654 in Maasdam, datum/bron: 25.07.2010 SG553, NL2010p59.[273],[274]

             Is in 1613 lidmaat te Maasdam. Zij hertrouwt te Maasdam in 1613 met Jacob Cornelis Sneukelaar, j.g. van Ridderkerk, bouwman en heemraet te Maasdam.

 

14722.  Dirck Aerts Dircken, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[275]

             Bij zijn huwelijk weduwnaar van Ploontgen Huijgen van de Blaack.

             Hij trouwde Marike Pieters.

 

14723.  Marike Pieters, datum/bron: 04.08.2003 SG553.[276]

             Bij haar huwelijk weduwe van Cornelis Sybrants. Marike Pieters, weduwe van Dirck Aerts Dircksen, Saliger, zal in het bezit van de gehele boedel blijven en de kinderen tot hun mondige dagen opvoeden. Bij mondige dagen zullen de 4 kinderen samen f 170.- ontvangen, de 4 voorkinderen verwekt bij Ploontge Huijgen, zullen elk f 37.10.0 ontvangen, terwijl Ysbrant Cornelisse Sybrants, voorkind van Marike Pieters, f 65.0.0 ontvangen zal.

 

14770.  Coenraad Pieters (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[277],[278],[279],[280] Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

14771.  Wijntje Ariens Hordijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[281],[282],[283]

 

14776.  Arien Pietersz Verdonck, geb. 1595, ovl. voor 1647, datum/bron: 25.06.2003 sGDp126, Mol.[284],[285]

             Landbouwer, schepen van 's-Gravendeel 1637/48. Komt voor op de lijst van thiendecoopers te 's-Gravendeel, die door d'inundatie in den jaere 1634 beschadigt zijn: zijn koren ende vlas vergaen ende huys beschadicht. Is schuldich van’t 3e block in de Moockhouck 76-0-0, no. aldaar 1633 92-0-0, 2e in den Treckdam 36-0-0, 7de onder ’s-Gravendeel 96-0-0, totaal 300-0-0 .

             Hij trouwde Aryaentie Reyns van der Linden, getrouwd ca. 1627.

 

14777.  Aryaentie Reyns van der Linden, ovl. april 1659, datum/bron: 25.06.2003 sGDp126, Mol, ZAp360,[286],[287],[288]

             Trouwt (1) met Cornelis Cleysse, ovl. voor 19.01.1618, trouwt (2)  ca. 1618 Claes Jansz Visser, ovl. voor 14.10.1625. Maakt testament met Arien Verdonck 27.03.1643. Bij het opmaken van de boedel op 30.12.1648 na de dood van haar man Arien Verdonck heeft haar bezit, bestaande uit wagens, ploegen, paarden, schapen en ander vee, een waarde van 4700 Carolusguldens.

 

14778.  Dirk Cornelisz de Quartel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. 1580, ovl. voor 26.05.1649, datum/bron: 17.07.2003 NL1971k100.[289]  Hij trouwde Jannigje Cornelisd Polderman, getrouwd ca. 1612 in 's-Gravendeel.

 

14779.  Jannigje Cornelisd Polderman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. 08.11.1592 in Ridderkerk, ovl. 05.1664/29.04.1679, datum/bron: 26.12.2006 NL1971k100, DHW.[290],[291]

 

14780.  Adriaen (Aryen) Aertsz Spruyt, ovl. voor 13.11.1662, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p148.[292]

             Afkomstig uit Pendrecht of West-Barendrecht, boer op een hofstede aan de laatste Cruysweg in Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel, schepen van 's-Gravendeel 1641/56. In 1638 aangeslagen voor een gegoedheid van 1000 pond. Verschillende keren vermeld vanwege het lenen van geld.

             Hij trouwde Adryaentge Jansdr van Es, getrouwd voor 12.06.1637.

 

14781.  Adryaentge Jansdr van Es, ovl. na 01.08.1670, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p148.[293]

             In 1664 wordt beslag gelegd op verschillende goederen  van de weduwe Spruyt vanwege schulden. In 1671 neemt Gerrit Dirckse Cranendonck de huur van de stee "daer Aryen Aerts Spruyt en desselfs weduwe voor desen op hebben gewoont" met bijbehorende huurlanden over.

 

14782.  Ary Andriesse Aertoom, ook bekend als Arymaet, geb. ca. 1595 in 's-Gravendeel, ovl. 17.06.1671 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 GN1982p5, sGDp50, SG296, Mol,[294],[295],[296],[297]

             Boer, ouderling, schepen van 's-Gravendeel 1639, 41, 43, 44, 1647/56. Komt voor op de lijst van thiendecoopers te 's-Gravendeel, die door d'inundatie in den jaere 1634 beschadigt zijn: alle zijn koorn ende enige beesten verloren, sijn huys meest ten neder ende een grooten wiel in de werff gevallen.  Is schuldich 't 10e block in de Moockhouck de anno 1633 66-0-0, 't 3de en 65ste onder 's-Gravendeel 152-0-0, 't landeken bij de have 28-0-0,  't 1ste in de Mijlpolder  9-0-0, totaal 255-0-0.

             Hij trouwde Aegtgen Jansdr Sneep, getrouwd ca. 1620/25 (zie info 204).

 

14783.  Aegtgen Jansdr Sneep, geb. 1598/99, begraven 12.03.1653 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, GN1982p5.[298],[299]

 

14832.  Melis Jan Back, geb. 1602/03 in Wijk (34 jaar in 1637), datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[300]  Hij trouwde Maricken Huijberts Haspels.

 

14833.  Maricken Huijberts Haspels, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[301]

             van Wijk en Aalburg.

 

14844.  Arijen (Ariens?) Mookhoek, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[302]

             Koopt een huis in de Langestraat te 's-Gravendeel 1674.

             Hij trouwde NN.

 

14845.  NN, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[303]

 

14846.  Wouter Willems Vroman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1623 in 's-Gravendeel, ovl. 1665/66, datum/bron: 13.07.2003 Mol.[304]  Hij trouwde Annigje Arijens Sneep, getrouwd 1642/45 in 's-Gravendeel.

 

14847.  Annigje Arijens Sneep, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1622 in 's-Gravendeel, ovl. voor 14.03.1686 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 Mol, SG296.[305],[306]

 

14852.  Crijn Jansz, datum/bron: 12.07.2003 Mol.[307]  Hij trouwde Aeltgen Henryx Broermansdr, getrouwd 19.10.1597 in Dordrecht.

 

14853.  Aeltgen Henryx Broermansdr, geb. in 's-Hertogenbosch*, datum/bron: 12.07.2003 Mol.[308]

             van 's-Hertogenbosch 1597.

 

14856.  Arij Bastiaens Vogelaar, geb. voor 1655, begraven 18.03.1716 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.09.2003 SG278.[309]

             Is meerderjarig in 1671, woont in 1666 op de stee van rentmeester Blasius van Haarlem.

             Hij trouwde Lijsbeth NN.

 

14857.  Lijsbeth NN, begraven 25.02.1727 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.09.2003 SG278.[310]

 

14858.  Hendrick van Bueren, datum/bron: 18.07.2003.

             Alleen bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

14892.  Michiel Jan Mischiels van Beeck, geb. voor 1610, ovl. ca. 1663, datum/bron: 06.08.2004 GBOp3.[311]

             Ouderling te Sprang 1653/54. Trouwde (1) met Geerken Adriaens Weerts alias van Roey, begraven te Sprang 28.05.1643.

             Hij trouwde Theunisken Willems Bijsemans, getrouwd 23.08.1643.

 

14893.  Theunisken Willems Bijsemans, datum/bron: 06.08.2004 GBOp3.[312]

             Hertrouwde 16.03.1664 te Sprang met Frans Wouters Tuymelaer, weduwnaar van Marike Wouters. Bij die gelegenheid werd de huisraad en het onroerend goed geïnventariseerd. Behalve een bed, wat houtwerk, koperwerk en ijzerwerk was er een koe en een vaars, een voer hooi met 1 vat stroo en 3 vaten boekwijt.

 

14896.  Willem Peeters Heijblom, ook bekend als Op te Heij, geb. ca. 1575, begraven 17.04.1654 in Dongen, datum/bron: 29.05.2003 KHO.[313]

             Woonde te Klein Dongen op een stede. Hij is eerder getrouwd rond 1615, met Neeltje Willems Peeters van den Hout.

             Hij trouwde Maeijken Jans Anthonisse, getrouwd ca. 1626.

 

14897.  Maeijken Jans Anthonisse, datum/bron: 29.05.2003 KHO.[314]

             Zij was weduwe van Cornelis Praet.

 

14898.  Jan Jan Willemsz Mouthaen, geb. ca. 1605 in Capelle, ovl. na 1648 in Loon op Zand, datum/bron: 07.08.2004 KHO, KSB, GBOp439,[315],[316],[317]

             Wonende in 1631 aan de Willem van Gentvaart te Capelle en in 1642 aan de Nieuwe Vaart.

             Hij trouwde Maijcken Leenderts, getrouwd 26.12.1629 in 's-Grevelduin-Capelle.

 

14899.  Maijcken Leenderts, geb. ca. 1605 in Capelle, ovl. voor 1670, datum/bron: 29.05.2003 KHO, ZAp142.[318],[319]

 

14900.  Sijmen Adriaen Lambrechtsen (de) Geus, geb. ca. 1595, ovl. voor 17.04.1664 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 KBW.[320]

             Burgemeester van 's-Gravenmoer 1643, bierverkoper aldaar 1649, koopt een huis van zijn vader te 's-Gravenmoer voor f 1250,-,

             Hij trouwde Lijntke Willems.

 

14901.  Lijntke Willems, ovl. voor 22.01.1675 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 KBW.[321]

             Zij trouwt (2) Jan Ariëns Baes. Haar kinderen verkopen 12.03.1675 een "woonstede, huijs, hoff en landt" voor f 1275.

 

14912.  Isack Pieters Creek, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1609 in (6 jaar op 16.11.1615), ovl. 11.1662/09.09.1663, datum/bron: 11.07.2003 SG275.[322]  Hij trouwde Annigje Pieters (Stoocker).

 

14913.  Annigje Pieters (Stoocker), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1605 (15 jaar in 1617), ovl. voor 09.09.1663, datum/bron: 17.07.2003 SG275, GST, OV2021p64,[323],[324],[325]

 

14940.  Ewout Ariens van der Giessen, geb. ca. 1605, ovl. 02.1662/09.06.1669, datum/bron: 10.06.2003 Mol, PromXVIIp278.[326],[327]

             Hij was bouwman aan de Mookhoekse Schenkeldijk oder 's-Gravendeel.

             Hij trouwde Leentje Florisdr Viskil, getrouwd ca. 1635.

 

14941.  Leentje Florisdr Viskil, geb. ca. 1610, ovl. 1662/67, datum/bron: 10.06.2003 Mol, PromXVIIp278,[328],[329] (zie info 205).

 

14942.  Gijsbert Adriaens Droogendijk, ovl. voor 13.05.1653 in Mijnsheerenland, datum/bron: 12.06.2003 Mol, PromXVIIp278, GN2006p78,[330],[331],[332]

             j.m. van Heerjansdam, wonende te Puttershoek in 1638, nadien Moerkerkenland (Mijnsheerenland). Trouwde (1) 30.05.1638 te Puttershoek met Aeche Jacobs, j.d. van Puttershoek.

             Hij trouwde Neeltge Coenen (in 't Veld), getrouwd ca. 1648.

 

14943.  Neeltge Coenen (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1619 in 's-Gravendeel, ovl. 09.1678/begin '80, datum/bron: 16.07.2003 Mol, PromXVIIp278, GN2006p78,[333],[334],[335] Zij trouwde (1) Gijsbert Adriaens Droogendijk, getrouwd ca. 1648.  Zij trouwde (2) Bastiaan Hendriks van der Linden, getrouwd voor 12.05.1656 (ca. 1654).

 

14944.  Willem Wouters Vroman, geb. 1588/89 in (in 1647 58 jaar oud), ovl. voor 27.03.1663, datum/bron: 13.07.2003 Mol, SGDp52.[336],[337]

             Buurmeester, schepen van 's-Gravendeel 1647/56, ouderling 1654, 62. Willem was dijker en vletter. De platte schuiten, vlet genaamd, werden voor de aanvoer van materialen bij de dijkbouw gebruikt. In 1647 verklaart Willem tesamen met 4 zoons "door order ende last van den Raedt ende Rentmeester van Zuydhollandt, dat zij gehaelt ende weggebracht hebben gehadt van 't gors genaempt Het Gors in Questie .. ettelijcke schuyten potssoden ende d'selve al samen gesmeten ende geworpen in Het Diep"

             Hij trouwde Marijgje Bastiaans.

 

14945.  Marijgje Bastiaans, ovl. 1667/74 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.07.2003 Mol.[338]

             Testament gemaakt met haar man 08.01.1646 te Dordrecht, testament gemaakt als weduwe 27.03.1663. Marijgje Bastiaans, weduwe van Willem Wouters Vroman, in zijn leven buurmeester van 's-Gravendeel, geassisteerd met haar zoon Dirck Willems Vroman, maakt rekening op van de dorpsquotisatie 15.12.1667.

 

14946.  Arijen Jansz Sneep, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Adriaen, geb. ca. 1596 in 's-Gravendeel, ovl. 04.1659/05.02.1660 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, sGDp52,125, Mol,[339],[340],[341] Hij trouwde Lijsbeth Pietersdr Verdonck, getrouwd 1615/17 in 's-Gravendeel.

 

14947.  Lijsbeth Pietersdr Verdonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1596 in 's-Gravendeel, ovl. ca. 1669 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 sGDp125, Mol.[342],[343]

 

14950.  Ingen Boer, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[344]  Hij trouwde NN.

 

14951.  NN.

 

14952.  Cors Aerden Mookhoek, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[345]

             Vermeld te 's-Gravendeel 1643/45. Hij is mogelijk dezelfde als Cors Arens (vermeld 1619 's-Gravendeel, broer van Symen Arens).

             Hij trouwde NN.

 

14953.  NN, datum/bron: 23.09.2003 SG439.[346]

 

14976.  Cornelis Adriaens Meeldijck, datum/bron: 11.07.2003 SG480, PromXVIIp215.[347],[348]

             Landbouwer te Cromstrijen. Heeft een hofstede met 38 mrg land in Westmaas-Nieuwland.

             Hij trouwde Barbara Goidschalxdr, getrouwd voor 17.06.1563.

 

14977.  Barbara Goidschalxdr, ovl. voor 10.04.1596, datum/bron: 11.07.2003 SG480, PromXVIIp215.[349],[350]

             Voor de weeskinderen van Cornelis Adriaens Meeldijck, met name Cornelis, Schalck, Pieter en Jacob koopt hun voogd Cornelis Veldhoeven in 1574 "Het Huys te Goidschalxoord" na failissement van de vorige eigenaar. De Meeldijcks verkochten het 7 morgen grote perceel in 1588 verder aan Bastiaen Gerritsz Cooman. Zij huwt (2) met Bouwen Cornelisz.

 

14978.  Dirck Adriaen Dircx, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 06.11.1585, datum/bron: 17.07.2003 SG480, SG384.[351],[352] Hij trouwde Lenaatje Anthonisdr.

 

14979.  Lenaatje Anthonisdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 17.07.2003 SG480, SG384.[353],[354]

 

14980.  Aert Bastiaensz Spruijt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 14.05.1625 in West-Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 SG661, NL1991k433, PK, KWH, BTP, DJV-III,[355],[356],[357],[358],[359],[360] Hij trouwde Teuntge Sijmensdr.

 

14981.  Teuntge Sijmensdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 25.05.1624 in West-Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 SG661, BTP.[361],[362]

 

14984.  Cornelis Lenertsz de Quartel, geb. ca. 1550, ovl. na 10.06.1621, datum/bron: 18.07.2003 NL1971k99.[363]

             Landbouwer te 's-Gravendeel. 1603: Lenaert en Dirk Cornelis Quartel, broers te 's-Gravendeel, hebben een geschil met secretaris Jan van der Wulp wegens Landpacht. 1614: Lenaert en Dirk Cornelis Quartel zijn bruikers van 7 mg. 400 roe in de Moockhoeck.

 

14986.  Cornelis Jacobsz Polderman, geb. in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 26.12.2006 NL1971k100, DHW.[364],[365]

             Geboren Sint Anthoniepolder, woont na zijn huwelijk te Ridderkerk, vermeld aldaar (dopen van 8 kinderen) 1588/1602. Woont 1624 wederom te Sint Anthoniepolder. Trouwt (2) 21.03.1593 te Ridderkerk met Aechtien Adrianesdr Hordijck, geb.ca. 1573 te Barendrecht.

             Hij trouwde Janneken Gerrits, getrouwd 09.07.1587 in Sint Anthoniepolder (otr. te Ridderkerk).

 

14987.  Janneken Gerrits, datum/bron: 18.07.2003 NL1971k100.[366]

 

15000.  Claes Dircks van Rij, geb. ca. 1578 in Abbenbroek, ovl. 18.01.1628 in Coorndijk, datum/bron: 09.07.2003 RIJp54.[367]

             Wagenmaker te Coorndijk, schepen van Coorndijk.

             Hij trouwde Arijaentje Heijndricxs, getrouwd ca. 1612.

 

15001.  Arijaentje Heijndricxs, geb. ca. 1579 in Coorndijk, ovl. 31.03.1652 in Coorndijk, datum/bron: 09.07.2003 RIJp54.[368]

             Is in 1638 lidmaat te Zuidland.

 

15002.  Jan Pieters de Lange, datum/bron: 09.07.2003 RIJp57.[369]

             Schepen van Coorndijk.

             Hij trouwde Leentge Jacobs.

 

15003.  Leentge Jacobs, datum/bron: 09.07.2003 RIJp57.[370]

 

15006.  Adriaan Bastiaans de Regt, geb. ca. 1589, ovl. voor 12.11.1632 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 10.07.2003 BB, KSB.[371],[372]

             Schepen en heemraad van Nieuw-Beijerland en in 1632 schatter van de grondbelasting te Oud- en Nieuw-Beijerland. Adriaan de Recht was boer met eigen land onder Nieuw- en Oud-Beijerland; na het overlijden van zijn eerste vrouw pachtte hij ook land van haar erfgenamen onder Oud-Beijerland. Adriaan is later getrouwd ca. 1628 met Bastiaantje Willemsd, geb. ca. 1595, ovl. na 1635.

             Hij trouwde Lijntje Jansdr.

 

15007.  Lijntje Jansdr, geb. ca. 1590, ovl. ca. 1626 in Nieuw-Beijerland, datum/bron: 10.07.2003 BB.[373]

 

15008.  Willem Laurensz Roest, ook bekend als de Boere, gedoopt 02.11.1608 in Spijkenisse, ovl. voor 29.10.1684, datum/bron: 21.06.2009 SAVP, DHW, GRst, UtPp132,[374],[375],[376],[377]

             Gerechtsbode 1653, 1680; diaken te Spijkenisse in 1664. Trouwt (2) in 1681 op 74-jarige leeftijd Maertje Ariens Hooghart. Maertje Ariens Hooghart, laatst wed. van Willem Laurisz Roest, transporteert 10.03.1685 aan Isack Maertensz Vermaet een hofje of tuintje onder Hekelingen, belend: o. de Gadtdijck, z. de Polderweg, w. en n. Johannes Breedervelt. Hij verklaart voldaan en betaald te zijn met 9 g. 9 st. contant. Diverse vermeldingen als gerechtsbode, o.a. 20.03.1653: Dirck Dircksz Vogelaer, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Jacob Cornelisz Beenhacker te Rotterdam 3 gem. weiland aan de Brede weg in Brabant, belend: o. voorn. weg, z. de Bronckhorsten en Aryen Philpsz Vermaet, w. Claes Dircksz Vogelaer en n. Philp Philpsz Vermaet als bruiker, voor 1125 pond contant. De bode Willem Laurensz Roest verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.

             Hij trouwde Maertien Philips Vermaet, getrouwd 06.03.1633 in Spijkenisse.

 

15009.  Maertien Philips Vermaet, gedoopt 17.05.1609 in Spijkenisse, ovl. 1672 in Spijkenisse, datum/bron: 04.12.2010 SAVP, DHW, GRst, UtPp132, OV2020p570,[378],[379],[380],[381],[382]

             In1636 vermeld als lidmaat: Maertien Philips,huisvrouw van Willem Lauwerents. Kinderen geboren te Spijkenisse 1633/47.

 

15010.  Aert van der Geer, ovl. na 29.02.1668, datum/bron: 11.09.2003 SMH.[383]

             Schoenmaker te Oud-Beijerland. Wordt regelmatig betaald door de kerk voor levering van schoenen aan de armen 1648/62. Schepen van Oud-Beijerland 1660/61. Geemen Heijndricxz verklaart 06.01.1661 schuldig te zijn aan Aert van der Geer, onse medeschepen, als voogd van het nagelaten weeskind van Theuntgen Heijndrickx, weduwe van Heijndrick Arijen Roelen de somma van f 125.- i.v.m. de koop van een derde deel van een huis met erf aan de Ooststraat. Geemen betaalt met een schepenen bezegelde "schult off custingbrief". De rente is f 18,- per jaar. Aert laatstelijk als getuige vermeld op 29.02.1668. Wordt 1666 vermeld als voogd, samen met ds. Doe Roelandus, over Maertje Pietersdr om met de nagelaten weduwe van Pieter Claesr. Schoonhout tc accorderen in de nagelaten goederen.

 

15016.  Juriaen Fredericksz Verloop, datum/bron: 05.02.2007 OV2006p443.[384]

             Er is een hiaat in het trouwboek van Herwijnen 1630/45, waarin het huwelijk van Juriaen gevallen zal zijn. Wordt lidmaat te Herwijnen 15.03.1647.

             Hij trouwde (Willemijntje) NN, getrouwd 1630/45* in Herwijnen.

 

15017.  (Willemijntje) NN, datum/bron: 05.02.2007 OV2006p443.[385]

             De naam Willemijntje komt bij de kleinkinderen voor.

 

15022.  Hendrick Jorisse, begraven 25.02.1682 in Oud-Beijerland (op het kerkhof), datum/bron: 12.09.2003 AH, SMH.[386],[387]

             j.m. van Oud-Beijerland 1635. Verklaart schuldig te zijn aan Arijen Lakencooper 475 gld i.v.m. de koop van een huis (50 Car gld contant, 46/Jaar). Koopt samen met Jacob Rosmolen 11.08.1654 een schuur met erf aan de Oost-Voorstraat van B. de Jong. Verklaart samen met Jacob Rosmolen schuldig te zijn 440 Car gld i.v.m. deze aankoop. Is trouwgetuige bij de ondertrouw van (zijn dochter) Annigje Henderikse en Bastiaan Ariense 12.05.1669 te Oud-Beijerland. Wordt 02.12.1671 als doopgetuige genoemd bij (zijn kleindochter) Magdalena, dochter van Bastiaan Ariense.

             Hij trouwde Magdaleentje Adriaens, getrouwd 28.10.1635 in Oud-Beijerland.

 

15023.  Magdaleentje Adriaens, datum/bron: 12.09.2003 AH, SMH.[388],[389]

             j.d. van Maaslantsluis 1635. Kinderen gedoopt te Oud-Beijerland 1636/45 (4 x Arij, Anneken).

 

15024.  Jacob Mol, geb. ca. 1592, datum/bron: 17.09.2006 KvK.[390]

 

15028.  Jacob Claas Oprel, ovl. voor 30.05.1654, datum/bron: 14.04.2006 KSi, KvK.[391],[392]

             Eigenaar van een huis, schuur en duifhuis bij de Hekelingsedijk te Hekelingen 1625, overleden vóór 30.05.1654. Trouwt (1) Eurmegen(?) Pieters Prooije, dochter van Pieter Claesz. Prooije, schepen van Spijkenisse.

             Hij trouwde Maertgen Jansdr, getrouwd ca. 1644 in Spijkenisse.

 

15029.  Maertgen Jansdr, geb. ca. 1617 in Spijkenisse, datum/bron: 17.09.2006 KvK.[393]

 

15088.  Joost Aerdtssen, datum/bron: 12.07.2003 SG384.[394]

             j.g. van de Polder bij zijn huwelijk. Heemraad te Maasdam 1626/33, schepen van Maasdam 1631.

             Hij trouwde Marijken Jans, getrouwd 1623 in Maasdam.

 

15089.  Marijken Jans, datum/bron: 12.07.2003 SG384.[395]

 

15092.  Hendrik Reijnen van der Linden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1590, ovl. 07.1667/26.04.1668, datum/bron: 27.08.2003 KSi, Mol, sGDp51,SG296,[396],[397],[398],[399] Hij trouwde (1) Neeltje Jans Sneep, getrouwd ca. 1618.  Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaans.

 

15093.  Neeltje Jans Sneep, geb. ca. 1595 in 's-Gravendeel, ovl. voor 14.10.1625, datum/bron: 27.08.2003 SG296.[400]

 

15094.  Coenraad Pieters (in 't Veld), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1585 in West-Barendrecht, ovl. 05.1632/18.05.1634 in 's-Gravendeel, datum/bron: 03.05.2005 DJVp219, Mol, OV2005p155, GN2006p75,[401],[402],[403],[404] Hij trouwde Wijntje Ariens Hordijk, getrouwd 27.05.1610 in Barendrecht.

 

15095.  Wijntje Ariens Hordijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1581 in West-Barendrecht, ovl. 09.1651/26.03.1656 in 's-Gravendeel, datum/bron: 25.06.2003 DJVp219, Mol, GN2006p75,[405],[406],[407]

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

image006

Jan Ghijsberts Otten

 

Jan Ghijsberts Otten (van Braeckell) zegelt als schepen in de Hoge Bank van Zuilichem

met dit wapen, voorzien van het randschrift: “Jan Ghijsbertssoen”. Hoewel een

sluitend bewijs ontbreekt, zal hij uit de riddermatige familie Van Brakel stammen.

 

Zie kwartier 12310/12408. Bron: Gens Nostra 1969.

 

 

 

 

 

 [1]  Historische Kring Bommelerwaard (Internetforum).

[2]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[3]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht van Brakel in de Bommelerwaard, Nederbetuwe en Zuid-Holland (Manuscript aanwezig in Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, 68 pagina's met bronvermelding).

[4]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[5]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[6]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[7]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[8]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[9]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[10]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[11]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[12]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[13]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[14]  Mr. W. W. VAN VALKENBURG, ENIGE NADERE GEGEVENS DINGEMANS-MAURITSZ (Gens Nostra 1964, blz. 105-109).

[15]  Mr. R.A. Rueb, Oude Nederhemertse Geslachten: Versluijs (van der Sluijs), Dingemans, Maurits (Tussen de Voorn en Loevestein 1970, blz. 13-17).

[16]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[17]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[18]  Mr. W. W. VAN VALKENBURG, ENIGE NADERE GEGEVENS DINGEMANS-MAURITSZ (Gens Nostra 1964, blz. 105-109).

[19]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[20]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[21]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[22]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[23]  H. A. P. van GESSEL, FORMIJNE (Vragenrubriek) (Gens Nostra 1982, blz. 81-82).

[24]  Milco Philips, Kwartierstaat Milco Philips (http://members.lycos.nl/milcophilips83/twodescphotos6.html).

[25]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[26]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[27]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[28]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[29]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[30]  Milco Philips, Kwartierstaat Milco Philips (http://members.lycos.nl/milcophilips83/twodescphotos6.html).

[31]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[32]  E. VAN ALPHEN, HEER REIJNER JOOSTEN - EEN GETROUWD PASTOOR VAN BRAKEL -  EN ZIJN NAASTE FAMILIE (Gens Nostra 1977, blz. 77-80).

[33]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[34]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[35]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[36]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[37]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[38]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[39]  Michael Grandia, USA, Gegevens per e-mail.

[40]  Monique Graafland, Gegevens via de Mailinglist Gelderland en per e-mail.

[41]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[42]  E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN IN DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, VI GRANDIA (Brakel) (Gens Nostra 1974, blz. 73-76).

[43]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[44]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[45]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[46]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht van Brakel in de Bommelerwaard, Nederbetuwe en Zuid-Holland (Manuscript aanwezig in Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, 68 pagina's met bronvermelding).

[47]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[48]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[49]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[50]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[51]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[52]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[53]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[54]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[55]  J. Haisma-Bijstereveld, J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre (Centurion Valkenswaard 1997).

[56]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[57]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[58]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[59]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[60]  W. H. DINGEMANS, DE BOMMELERWAARDSE FAMILIE BROUWERS (Gens Nostra 1970, blz. 41-50).

[61]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[62]  D.J. van  Maanen, Kwartierstaat van Maanen (http://home.hccnet.nl/dj.van.maanen/kwartierstaat.html).

[63]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[64]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[65]  D.J. van  Maanen, Kwartierstaat van Maanen (http://home.hccnet.nl/dj.van.maanen/kwartierstaat.html).

[66]  Gerard Kraaij, Gegevens op grond van artikel G. van Genderen in GTMWNB (per E-mail verkregen), 'De oudste generaties van de familie Kraay te Well (Cray; 16e-18e eeuw)' door G. van Genderen in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jaargang, nr 2 juni 2002.

[67]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[68]  J. van Brakel, Andel, gegevens uit onderzoek Streekarchief Bommelerwaard (verkregen 2002).

[69]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[70]  Mr. R. A.Rueb, DE SCHOUTEN VAN DRIEL OMSTREEKS 1600 (Tussen de Voorn en Loevestein 1981, blz. 16-19).

[71]  MR. R. A. RUEB (en repliek Dr. Maris), Genealogie van het geslacht De Gier in de Bommelerwaard (Nederl. Leeuw 1978, kol. 241-247, 358-361).

[72]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[73]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[74]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[75]  W.H. DINGEMANS, DE JONGH (Bommelerwaard) (Gens Nostra 1993, blz. 313-328).

[76]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys) (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[77]  Mr. E.J. Wolleswinkel, Een familiearchief ontleed; adelsaanvraag Martini (Buys) (De Nederlandsche Leeuw 2002, kol. 285-318).

[78]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen) (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[79]  Han van der Voort's Homepage, Ten Hage (also Ten Hagen and Tenhagen) (http://home.planet.nl/~voort359/home3thge.html).

[80]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[81]  MR. G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS, De afstamming der Nederlandse De Monchy's van Karei de Grote (De Nederlandsche Leeuw 1968, kol 42-51).

[82]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[83]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[84]  MR. G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS, De afstamming der Nederlandse De Monchy's van Karei de Grote (De Nederlandsche Leeuw 1968, kol 42-51).

[85]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[86]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[87]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[88]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[89]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[90]  Marco van den Heuvel, Genealogie van den Heuvel (http://www.vdheuvel.org/).

[91]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[92]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[93]  J.C. KORT, LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN 1292-1666 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 418-437, 574-623).

[94]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[95]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[96]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[97]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[98]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[99]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[100]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[101]  Ben de Keijzer, Aanvullingen en verbeteringen (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 45-47).

[102]  Ben de Keijzer, Aanvullingen en verbeteringen (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 45-47).

[103]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[104]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[105]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[106]  Ing. H. den Hertog, GENEALOGIE VAN DE FAMILIE HERTOCH, HARTOCH - DEVENTER UIT DE VIJFHEERENLANDEN (Zuid-Hollandse Genealogien I (1986) blz. 10-67).

[107]  H. BURGGRAAF, KWARTIERSTAAT BURGGRAAF (Gens Nostra 1986, blz. 19-30).

[108]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[109]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[110]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[111]  E. J. C. de Veer, DE GRAFZERKEN IN DE NED. HERV. KERK TE LEERDAM (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 200-211).

[112]  Mevr. A.W. den Hartogh-Zijderveld zg., bewerking van B. de Keijzer, KWARTIERSTAAT ZIJDERVELD (Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Genealogien II (1991), blz. 82-135).

[113]  E. J. C. de Veer, DE GRAFZERKEN IN DE NED. HERV. KERK TE LEERDAM (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 200-211).

[114]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[115]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[116]  Ir. A.I. GRABOWSKY, GENEALOGIE SLEEUWENHOEK (LAND VAN ARKEL) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 85-92).

[117]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[118]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[119]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[120]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[121]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[122]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[123]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[124]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[125]  Oscar den Uyl, Legacy Family Tree.

[126]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[127]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[128]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[129]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[130]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[131]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN LANGERAK (Ons Voorgeslacht 1976, blz. 1-21).

[132]  H. M. Kuypers, Afkomst en herkomst van een gezin (van) Sevenhoven te Dordrecht/Dubbeldam (Gens Nostra 2009, blz. 349-365).

[133]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[134]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[135]  B. van Dooren en A. van Dijk-Bezemer, PROBLEMATISCH PIETERTJE (Ons Voorgeslacht 2007 blz. 57-71).

[136]  Hist. Kring Nieuwpoort, Kwartierstaat Adriana Rozendaal en Maarten Ros (http://www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf).

[137]  B. van Dooren en A. van Dijk-Bezemer, PROBLEMATISCH PIETERTJE (Ons Voorgeslacht 2007 blz. 57-71).

[138]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[139]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[140]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[141]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[142]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[143]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[144]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[145]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[146]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[147]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[148]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[149]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[150]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[151]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[152]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[153]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[154]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[155]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[156]  Marco Schelling en Valentine Van Zee, Some Herwijnen Residents, Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families (http://www.angelfire.com/mt/hist/HerwijnenResidents.html).

[157]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[158]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[159]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[160]  Marius van Loon, Genealogie (Den) Treffer (Genealogie via E-mail toegestuurd door M. van Loon).

[161]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[162]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[163]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[164]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[165]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[166]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[167]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[168]  Dr. E. Strutz, Familie Wichelhausen (Deutsches Geschlechterbuch, Band 24, 1913, blz. 279-339).

[169]  Dr. E. Strutz, Familie Wichelhausen (Deutsches Geschlechterbuch, Band 24, 1913, blz. 279-339).

[170]  Stadtarchiv Wesel (Gegevens van het stadarchief op aanvraag ontvangen).

[171]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[172]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[173]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[174]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[175]  drs. A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN, drs. J.C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS, RUIM EEN EEUW NAGESLACHT VAN HUYBERT GYSBERTSZ. GOOYER, EEN ZESTIENDE EEUWSE BROUWER (Gens Nostra 1993, blz. 365-387).

[176]  MR. P. VAN EEGHEN, Hartsen (De Nederlandsche Leeuw 1941, kol. 401-411), noot 5 op blz 405 betreft het geslacht Ansloo.

[177]  WIJNMAN, Anslo (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1929, kol. 100-101).

[178]  MR. P. VAN EEGHEN, Hartsen (De Nederlandsche Leeuw 1941, kol. 401-411), noot 5 op blz 405 betreft het geslacht Ansloo.

[179]  Mr. H. F. WIJNMAN, Van Alderwerelt (De Nederlandsche Leeuw 1931 kol. 208-216).

[180]  Mr. H. F. WIJNMAN, Van Alderwerelt (De Nederlandsche Leeuw 1931 kol. 208-216).

[181]  Mr. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het geslacht van Blootenburgh (De Nederlandsche Leeuw 1936 kol. 23-29).

[182]  W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Het geslacht van Blootenburgh (De Nederlandsche Leeuw 1936 kol. 205-210 en 244-249).

[183]  W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Nog eens de afstamming van de geslachten van Blootenburg en van Rossem (De Nederlandsche Leeuw 1938, kol. 123-129).

[184]  W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Het geslacht van Blootenburgh (De Nederlandsche Leeuw 1936 kol. 205-210 en 244-249).

[185]  W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Nog eens de afstamming van de geslachten van Blootenburg en van Rossem (De Nederlandsche Leeuw 1938, kol. 123-129).

[186]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[187]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[188]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[189]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[190]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[191]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[192]  Helma Drost, Kwartierstaat van Wilhelmina Cornelia DROST (http://www.helmadrost.nl/).

[193]  C. van Beusekom, Kwartierstaat van Beusekom - de With (Kronieken 1996, blz. 165-221).

[194]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[195]  K.J. Slijkerman, De Hoogheyt (aanvullingen op Ons Erfgoed 2004 blz. 119-123) (Ons Erfgoed 2006 (14e jrg nr. 3) blz. 109-112).

[196]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[197]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[198]  Dr. Ir. C. Baars, J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard (Pirola 1995).

[199]  Rob van Lijenhorst, Kwartierstaat van Leijenhorst (http://www.van-leijenhorst.nl/kwartierstaat.html).

[200]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[201]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[202]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[203]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22).

[204]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[205]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[206]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[207]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[208]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[209]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[210]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[211]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[212]  C. Rodenburg, DE AMBACHTSBEWAARDERS VAN HET AMBACHT VAN DE 64 hoeven te O U D E R S C H I E (Ons Voorgeslacht 1950, blz. 42-43).

[213]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[214]  K. J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 38-56).

[215]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[216]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[217]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[218]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[219]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[220]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter) (SMH Streekgenealogie SG871).

[221]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Landmeter (nakomelingen van Jacob Jans Lantmeter) (SMH Streekgenealogie SG871).

[222]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[223]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[224]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[225]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[226]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[227]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck (SMH Streekgenealogie SG391).

[228]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[229]  C. J. GEERVLIET en W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 209-219).

[230]  B. F. van Wallene, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD, Aanvullingen en verbeteringen (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 273-275).

[231]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[232]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[233]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[234]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[235]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[236]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[237]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[238]  G. Meijer, HET NAGESLACHT VAN CLAAS VAN DRIEL DIRKSZOON, Schout van Ridderkerk in 1543 (Ons Voorgeslacht 1965, blz. 117-150).

[239]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[240]  C.J. GEERVLIET EN W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 353-362).

[241]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[242]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[243]  G. Meijer, HET NAGESLACHT VAN CLAAS VAN DRIEL DIRKSZOON, Schout van Ridderkerk in 1543 (Ons Voorgeslacht 1965, blz. 117-150).

[244]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[245]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Giessen (SMH Streekgenealogie SG276).

[246]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[247]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[248]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[249]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[250]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[251]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[252]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[253]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[254]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[255]  K. J. SLIJKERMAN, HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK (Gens Nostra 1990, blz. 342-347).

[256]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[257]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Goossen Anthoniusz te Oost-IJsselmonde (Ons Erfgoed 2006 (14e jrg nr. 1) blz. 23-26).

[258]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[259]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[260]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[261]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[262]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[263]  J.P. Geervliet, Genealogie familie Geervliet (Lelystad, 1998. - 167 p).

[264]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[265]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[266]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[267]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[268]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS ESSEBOOM IN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 373-389).

[269]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[270]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[271]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[272]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[273]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[274]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[275]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[276]  NN, Genealogie van het geslacht Nooteboom (SMH Streekgenealogie SG553).

[277]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[278]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[279]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[280]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[281]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[282]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[283]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[284]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[285]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[286]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[287]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[288]  Barjesteh, van Gestel, Plooij, Zonen van Adam in Nederland (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co, 2008).

[289]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[290]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[291]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[292]  K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 147-155).

[293]  K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 147-155).

[294]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[295]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[296]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[297]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[298]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[299]  H.A. Aartoom en N. van der Wulp, HET GESLACHT AERTOOM in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel (Gens Nostra 1982, blz. 1-13).

[300]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[301]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[302]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[303]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[304]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[305]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[306]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[307]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[308]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[309]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[310]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[311]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[312]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[313]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[314]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[315]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[316]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[317]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[318]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[319]  Barjesteh, van Gestel, Plooij, Zonen van Adam in Nederland (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co, 2008).

[320]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[321]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[322]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[323]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Creeck - Kreek - de Kreeck,  's-Gravendeel/Strijen (SMH Streekgenealogie SG275).

[324]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum  Heinenoord, SG745.

[325]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[326]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[327]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[328]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[329]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[330]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[331]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[332]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[333]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[334]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[335]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[336]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[337]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[338]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[339]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[340]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[341]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[342]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[343]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[344]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[345]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[346]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[347]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[348]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[349]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[350]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[351]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[352]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[353]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Meeldijck (SMH Streekgenealogie SG480).

[354]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[355]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[356]  K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht met de takken v.d. Jacht, v.d. Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1992, kol. 417-444).

[357]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[358]  Wim Huisman, Kwartierstaat van Willem Hendrik Huisman (http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~wmhuisman/huisman_w_ks.htm#3685).

[359]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[360]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[361]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[362]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[363]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[364]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[365]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[366]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[367]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[368]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[369]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[370]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[371]  Bram Besteman, Informatie via  e-mail en via Mailinglist Hoeksche Waard.

[372]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[373]  Bram Besteman, Informatie via  e-mail en via Mailinglist Hoeksche Waard.

[374]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[375]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[376]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[377]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[378]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[379]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[380]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[381]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[382]  Denis Verhoef, HOLLANDSE EN UTRECHTSE PARENTELEN VÓÓR 1650, Aanvullingen en correcties. (Ons Voorgeslacht 2020 blz.554-626).

[383]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[384]  B. de Keijzer, Verloop (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 406/443).

[385]  B. de Keijzer, Verloop (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 406/443).

[386]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[387]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[388]  Anthony Hofstee, Canada, gegevens per e-mail.

[389]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[390]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[391]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[392]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[393]  Leo van Kruining, Kwartierstaat Chantal van Kruining (http://84.41.226.205/Genealogie.html).

[394]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[395]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[396]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[397]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[398]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[399]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[400]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[401]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[402]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[403]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[404]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[405]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[406]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[407]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).