Gen 15a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.05.2022

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image002

De zelfopoffering van burgemeester Van der Werff”, Gustaaf Wappers, Centraal Museum Utrecht

 

bij kwartier 17628:

Tijdens het beleg van Leiden door de Spanjaarden zag Pieter van der Werff kans, het om

voedsel schreeuwende volk te kalmeren, door zijn eigen lichaam als voedsel aan te bieden.

De bevolking hield stand tot het ontzet op 3 okt. 1574 en Van der Werff werd beroemd.

 

 

 

Generatie 15a

 

 

16384.  Claes Allertsz, geb. 1431 in Maasland (63 jaar in juni 1494), ovl. 1513 in Maasland, datum/bron: 18.07.2012 GZp99, OV2018p297.[1],[2]

             Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’. Landbouwer in de Aalkeetpolder in de Zuidbuurt van Maasland. Leenman van Honingen (drie lenen) en van Hodenpijl. Aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468. Had bij zijn vrouw Hillegond 8 kinderen: Willem Claes Allertsz, getrouwd met Lidewy Willemsdochter, Adriaen Claes Allertsz, alias Adriaen Loes, Joris Claes Allertsz, Heer Ghijsbrecht Claesz, priester te Vlaardingen, Allert Claes Allertsz, Cornelis Claesz, bijgenaamd ‘de stomme’, Heiltgen Claesdr en Tryn Claesdr.

             Hij trouwde Hillegond Willemsdr.

 

16385.  Hillegond Willemsdr, datum/bron: 18.07.2012 GZp99, OV2018p297.[3],[4]

             Vermeld 10 januari 1482.

 

16472.  Claes Lauwerens, datum/bron: 24.06.2003 SG661, OV1995p378.[5],[6]

             Mr. Smid, genoemd bij de kopers van korentienden te Strijen als Clais Lauertz smit 1537/49, in 1537 genoemd mr. claes de Smit.

 

16474.  Bastiaen Adriaens Michielsz Spruijt, ovl. na 31.07.1566, datum/bron: 18.06.2003 SG661, OV1995p379, PK, KWH.[7],[8],[9],[10]

             Schout van Cillaershoek 1561/66, vermeld te Strijen 1543, koper van korentienden te Strijen 1547/66.

             Hij trouwde Leytge NN.

 

16475.  Leytge NN, datum/bron: 18.06.2003 SG661, PK.[11],[12]

             Gegoed te Strijen, sinds 1540 vermeld te Strijen. Woont 1557/70 te Cillaarshoek.

 

16488.  *Willem Gerritsz (Cranendonck)*, geb. ca. 1470, ovl. na 25.06.1543*, datum/bron: 05.07.2003 CRAp176, GrJ107, DJV-IIp52,[13],[14],[15] (zie info 206).

             Landbouwer, waarschijnlijk de stamvader van de Cranendoncks in IJsselmonde. In de rekeningen van de Nieuw-Reijerwaard 1521/22 en 1524 aangeslagen voor pacht aan deze dijk aan de Noordzijde van de polder, d.i. de Hordijk tussen Nieuw-Reijerwaard en Oost-IJsselmonde.

 

16492.  Dammas (Gerritsz)*, geb. ca. 1480, ovl. voor 28.07.1547, datum/bron: 21.07.2003 GrJ106, OV1995p431.[16],[17]

             Heemraad van Ridderambacht 1508, gebruiker van land onder Ridderkerk 1542.

             Hij trouwde Marike NN*.

 

16493.  Marike NN*, ovl. 07.1547/18.06.1758, datum/bron: 21.07.2003 GrJ106, OV1995p436.[18],[19]

 

16504.  Wouter (Cornelisz?) Verduijn*, geb. ca. 1500, datum/bron: 04.07.2003 WJO, SG883,[20],[21] (zie info 207).

             Wellicht schepen van Charlois. In 1542 gebruikt hij een deel gorsinge te 's-Gravenambacht (bij Katendrecht). Wouter Verduijn wordt genoemd in de rekeningen van de Rekenkamer der Domeinen van Holland in de jaren 1526, 1527 en 1528. Gezien zijn naam en het tijdstip komt hij in aanmerking als de stamvader van het geslacht Verduijn al blijft dit wel een veronderstelling.

 

16508.  Dirck Eeuwoutsz (Verschoor), geb. ca. 1495, ovl. ca. 1552, datum/bron: 12.09.2003 NL1974k305, DJVp279, OV1996p335.[22],[23],[24]

             Gegoed te Charlois, schepen van Charlois in 1543, zegelde met het wapen Verschoor: in goud een zwart molenrad met een antieke vlucht als helmteken. Gebruiker van 22,5 morgen land te Charlois.

 

16608.  Fop Claesz van Driel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1523 in (43 jaar in 1566), ovl. 12.04/16.05.1590 in Ridderkerk, datum/bron: 17.07.2003 3vDp117, GrJ103.[25],[26]  Hij trouwde Margrietje Lenertsdr*, getrouwd voor ca. 1565.

 

16609.  Margrietje Lenertsdr*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 1575, datum/bron: 27.07.2003 3vDp120, GrJ107.[27],[28]

 

16610.  Sebastiaen Louwensz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530, ovl. 26.07.1584, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 OV2001p579, 3vDp156, DJVp244.[29],[30],[31]  Hij trouwde Ariaentie Leenertsdr*, getrouwd voor 1556.

 

16611.  Ariaentie Leenertsdr*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 04.01.1613 in Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 05.07.2003 OV2001p579,  DJVp244,[32],[33] (zie info 208).

 

16704.  Adrijaan Jan Huijchensz (Blaeck), ook bekend als Daenen, geb. ca. 1500 in Heinenoord, ovl. na 1578 in Heinenoord, datum/bron: 13.08.2003 KRij, KSi.[34],[35]

             Geboren aan de Blaeckse Dijck, schout te Heintkensoord 1543. Eigenaar van een huis op Heinenoord 1543, vermeld in de polders Westmaas-Nieuwland en Oost-Zomerland 1570/78

             Hij trouwde Ariaentje NN.

 

16705.  Ariaentje NN, datum/bron: 12.08.2003 KSi.[36]

 

16716.  Adriaen Jansz Troost, ovl. voor 1566, datum/bron: 16.07.2003 KRij.[37]

             Was gegoed in West-Barendrecht en Carnisse.

             Hij trouwde Aefken Cornelisdr.

 

16717.  Aefken Cornelisdr, datum/bron: 16.07.2003 KRij.[38]

 

16744.  Adriaen Adriaensz (Nizen).

             Boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk.

 

16748.  Pieter Willem Gerits, geb. ca. 1520, ovl. ca. 1599, datum/bron: 19.09.2015 CR.[39]

 

16750.  Pieter Huyberts, geb. ca. 1533, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[40],[41]  Hij trouwde Stijntje, getrouwd ca. 1560.

 

16751.  Stijntje, geb. ca. 1539, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[42],[43]

 

16752.  Adriaen Willemse Hoffman*, ook bekend als Arien, ovl. 1547, begraven in Puttershoek (in de kerk), datum/bron: 05.08.2003 OV2003p63, KRij,[44],[45] (zie info 209).

             Op verzoek van de erfgename van Adriaen Willemse Hoffman verklaarden de schout en heemraden van Puttershoek in een akte van 12.06.1651 dat zij in de kerk te Puttershoek waren geweest "alwaer ons worde aen gheweese seeckere supelture ofte graff alwaer op leyde seeckere twee steene daer op stont ghehoude met groote letteren HIER LEYT BEGRAEVEN AERIE WILLEMS HOFFMAN HIJ STERFT INT JAER Ao XV C SEEVEN EN VEERTICH alle het gheene vs. staet verclaeren wij schout en heemraeten boeven geroert waerachtich te weesen".

             Hij trouwde Marijke Margrietsdr.

 

16753.  Marijke Margrietsdr, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[46]

 

16772.  Arien Cornelisz Kindermaker, ovl. na 19.06.1618, datum/bron: 13.08.2003 PromXIp280.[47]

             Schepen van Oud-Beijerland 1604, heemraad aldaar 1602. Gehuwd met Sijtje Bastiaanse.

 

16774.  Cornelis Cornelisz Robben, ovl. 1603/18.07.1608, datum/bron: 30.05.2003 PromXIp280.[48]

             Heemraad van Oud-Beijerland 1599. Trouwt (2) Ariaantje Jansdr.

             Hij trouwde Marijtje Otten.

 

16775.  Marijtje Otten, ovl. voor 18.07.1608 in Oud-Beijerland, datum/bron: 30.05.2003 PromXIp280.[49]

 

16776.  Hendrick Willemsz Dijckgraeff, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1550 in Barendrecht*, ovl. 1611/14 in West-Barendrecht*, datum/bron: 23.07.2003 CRAp317, NL1989k88.[50],[51]  Hij trouwde NN.

 

16777.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 23.07.2003 CRAp317.[52]

 

16778.  Aart Hendriksz (van Driel), geb. 1525 in Poortugaal, ovl. 12.07.1596 in Poortugaal, begraven in Poortugaal (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 3vDp317, DB122.1, OV1963p111.[53],[54],[55]

             Dijkgraaf, schepen en schout van Poortugaal. Zerk in de kerk van Poortugaal: "HIER LEIT BEGRAVEN AERT HENRICXZ. VAN DRIEL - IN SIJN LEVEN DIJKGRAEF EN SCHOUT VAN POORTEGAEL ONTTRENT 44 JAAREN. HIJ STERF DEN XII JULI Ao.1596". Twee wapens, verbonden door een liefdeskoord (gedeeltelijk uitgehakt): 1: dubbele adelaar, II (in ruit): een omgewende klimmende vos. Volgens een nog in 1917 aanwezig rouwbord in de kerk van Poortugaal voerde dit geslacht van Driel als wapen een rode dubbelkoppige adelaar in goud. Aert Hendriksz gebruikte zelf de naam van Driel niet, de meeste kinderen echter wel, op de zerk werd hij later toegevoegd.

             Hij trouwde Geertruid Adriens, getrouwd ca. 1558 in Poortugaal.

 

16779.  Geertruid Adriens, geb. ca. 1530, ovl. 25.12.1598 in Poortugaal, begraven in Poortugaal (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DB122.1, 3vDp320.[56],[57]

             Zerk in de Kerk van Poortugaal: "HIER LEIJT BEGRAVEN GEERTKE ARIENS DE HUISVROU VAN AERT HENRICKS SIJ STERF DEN XXV DECEMBER Ao. 1598". Vrouwenwapen: een omgewende klimmende vos. Zij is vermeld als dochter van Adriaen Beyensz. De vos is het wapen van de Doen Beijensz. (lange tijd ten onrechte van Driel genoemd). Foto's van de zerk in "Drie geslachten van Driel", p319.[58]

 

16784.  Frans Cornelis Beens, geb. ca. 1515 in Breda, ovl. 1560/24.04.1566, datum/bron: 13.01.2007 NL1981k393, GS.[59],[60]

             29.09.1545: "Frans Cornelis Beens-sone huis en erf, waar hij nu ter tijd in woont aan de Markt te Breda". Waarschijnlijk was Frans, evenals zijn vader en zijn zoon, vleeshouwer. In de 16de en in het begin van de 17de eeuw waren de leden van de familie Beens in het dagelijks leven merendeels (kennelijk welvarende) vleeshouwers, aan welk ambacht hun wapen: drie aanziende ossekoppen met hals, niet vreemd zal zijn. Het grootste gedeelte van de familie Beens ging met de reformatie mee.

             Hij trouwde Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr, getrouwd voor 1540.

 

16785.  Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr, ovl. voor 1566, datum/bron: 13.01.2007 NL1981k393, GS.[61],[62]

             09.12.1551: Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr., echtgenote van Frans Cornelis Beens: scheiding van de boedel van haar broeder Jan Hubrecht Jan Willem Sangersx., oud schepen van Terheyden. Weeskamerarchief 11.12.1565: Merten Frans Beens en Cornelis Willem Cornelis Willem (?) Beens, voogden van wijlen Frans Beenszoons kinderen, van wie de moeder was Digne Hubrecht Jan Sangersdr.: Yde, 20 j., Cornelia, 18 j., Christiaen, 16 j., Adriaen, 14 j., Cornelis, 12 j., Willem, 10 j., Laureys, 9 j. Breda 03.02.1578: Quam Dingne Hubrecht Sangers wed. Frans Cornelisz Beens met Merten hun zoon, broeder van Hubrecht, Christiaen, Adriaen, Willem en Laureys. Kathelyn hun dochter getr. Cornelis Joachimsz van den berge, Yde hun dochter getr. Adriaen Cornelisz van den Corput. Hebben tesamen verkocht aan Cornelis ook hun broeder een huis, tot nu toe gebruikt bij de zoon Hubrecht. Gelegen te Breda omtrent de Markt op de hoek van de Sint Jansstraat.

 

16786.  Jan Aert Ruyssenaers (de Oude), geb. in Breda, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1981k402, NL2000k159.[63],[64],[65]

             [In 1904 wordt zijn nakomeling Mr. L.A. Ruyssenaers, secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage en gevolmachtigd minister, in de adelstand verheven. Dit was één van de 16 verheffingen in de 20e eeuw. De meeste verheffingen betroffen nakomelingen van stadsbestuurders uit de tijd van de Republiek. Mr. Ruyssenaers was de laatste Nederlander, die wegens persoonlijke verdienste in de adelstand verheven is. Deze adellijke tak Ruyssenears (diplomaten) is in 1964 weer uitgestorven].

             Hij trouwde Katthelijn Laureijs Ruelens.

 

16787.  Katthelijn Laureijs Ruelens, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111, NL1981k402.[66],[67]

 

16792.  Anthonis Peters Beljaarts, ook bekend als Belgiaerts, ovl. oct. 1575, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k329, OV1969p111.[68],[69]

             Gegoed te Swaluwe 1557/61. Beroep onbekend, mogelijk hield hij een herberg met zijn vrouw.

             Hij trouwde Cornelie Stappaerts.

 

16793.  Cornelie Stappaerts, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329.[70]

             Volgens een weeskamerakte van 1580 bezat Cornelie een herberg en een huis, genaamd "in Sint Hubrecht" aan de Gasthuysstrate. Verder waren er verscheidene wijnschulden van de zijde der Weduwe. Zij had waarschijnlijk de herberg van haar vader voortgezet. Zij hertrouwt ca. 1579 Cornelis Jacobs van Ceters. Weeskamer 11.08.1580: Cornelis Jacobs van Ceters en Cornelie Gherits Stappaerts hebben ten behoeve van Cornelis Jan Mercelis een jaarlijkse erfchijns van 24 Kar. gld. gevestigd, gaande uit de herberg en het huis genaamd St. Hubrecht, Gasthuyastrate bij de Merct, en uit een huis, hof en erf aan het Nonnenvelt te Breda.

 

16794.  Gerrit Hendricksz van Berckel, ovl. na 1626, datum/bron: 02.05.2003 BL1989p213, NL1978k331, BL1991p197.[71],[72],[73]

             Sinds 1573 vermeld te Baarle, waar hij notaris was 1577, 85. Mr. Gerrit van Berckel was gemeentesecretaris van Ginneken 1589/1614. Hij trouwde (2) NN. Op 20.01.1573 koopt Gerrit van Berckel namens zijn vrouw en namens zijn schoonmoeder Marie Cornelis Philips Bollekens weduwe 2 rijngulden 5 stuiver erfcijns in Baarle.

             Hij trouwde Lijsbeth Cornelis Philips Bollekens, getrouwd voor 20.01.1573.

 

16795.  Lijsbeth Cornelis Philips Bollekens, ovl. voor 06.05.1592, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p197, BL1989p213.[74],[75]

 

16796.  Anthonie Brants, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p111.[76]

 

16870.  Adriaen Jansz, ovl. voor 04.07.1598, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.[77]

             Gegoed te Maasdam, woonde wellicht te Puttershoek 1581.

             Hij trouwde Fijken Gijsbertsdr.

 

16871.  Fijken Gijsbertsdr, ovl. 07.1598/24.04.1601, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.[78]

             Woonde te Puttershoek 1598.

 

17152.  Aert Adriaensz Oerlemans, geb. in Loon op Zand, ovl. 04.1756/05.05.1557 in Loon op Zand, datum/bron: 07.08.2004 GBOp140,364.[79]

             Heilige geestmeester, vervener en bouwman te Loon op Zand. Testeerde aldaar in 1521 (getrouwd, nog geen kinderen) en 1547.

             Hij trouwde Aleijtken Adriaensdr Leempoel.

 

17153.  Aleijtken Adriaensdr Leempoel, geb. ca. 1490, ovl. na 02.05.1557, datum/bron: 07.08.2004 GOE, GBOp140.[80],[81]

 

17156.  Adriaen Hendricks de Bie, ovl. 06.1558/13.10.1564, datum/bron: 04.08.2004 GBOp140,378.[82]

             Heemraad te Sprang 1544, 50, heilige geestmeester 1549. Komt in 1561 niet meer voor bij de 10e penning, waarvoor hij in 1553 nog aangeslagen werd, wellicht reeds overleden. De 6,5 morgen en 2 hont land van 1553 bleken in 1561 in bezit van zijn zoon Dirck, die overigens te boek stond voor 7 morgen land, de landerijen in Besoyen, Capelle en Zuidewijn-Capelle buiten beschouwing gelaten.

             Hij trouwde Gherike Gherits Corstiaens, getrouwd voor 06.03.1546.

 

17157.  Gherike Gherits Corstiaens, datum/bron: 04.08.2004 GBOp140.[83]

 

17160.  Merten Hendricks de Bie, ovl. 01.1588/05.05.1590, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135,379.[84]

             Schepen te Loon op Zand 1550/75. Erfdeling te Sprang 05.05.1590.

             Hij trouwde NN.

 

17161.  NN, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135.[85]

 

17162.  Jacob Thonis van Campen, ovl. 10.1571/13.03.1578, datum/bron: 04.08.2004 GBOp134.[86]

             Heilige geestmeester van Sprang 1549.

 

17168.  Peter Cornelis van Ghilse, geb. ca. 1520, ovl. na sept. 1585 in Geertruidenberg, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135,335, NL1971k135.[87],[88]

             Brouwer te Dongen, schepen 1551/84, kerkmeester van Dongen. Gegoed op de voorname behuisde stede "Het Ridderken" te Dongen, ten huwelijk aangebracht door zijn vrouw. Peter volgde zijn schoonvader in het schepenambt op en gaf het verder aan zijn zoon Christoffel. Het schoutenambt ging naar zijn zwager Cornelis Philips Bollekens. De van Ghilses lijken daarmee een goed deel van de maatschappelijke positie van de van Dongens overgenomen te hebben, daarmee waarschijnlijk ook het van Arkel wapen als familiewapen (Maris). Verder gegoed te Geertruidenberg, Rijen en Terheijden.

             Hij trouwde Marie van Dongen.

 

17169.  Marie van Dongen, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135, NL1971k191.[89],[90]

             In 1559 bij de scheiding en deling tussen de erfgenamen van Kathelyne wed. Peter Jansen van Dongen, verkreeg Mary bij loting landerijen te Dongen en ‘s-Gravenmoer, erfpachten en een schuldbrief.

 

17192.  Geraert Andrïesz, geb. ca. 1530, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p17.[91]

             Koopt 24.05.1566 gronden in de zgn. "moeren van Hedel", ten westen van de Hogevaart onder Capelle.

 

17194.  Adriaen Anthonysz de Jonge, datum/bron: 23.07.2004 BL1957p17.[92]  Hij trouwde Aenke Martens.

 

17195.  Aenke Martens, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p17.[93]

 

17240.  Gijsbert Gerits Hamel, ovl. na 1616, datum/bron: 01.09.2004 GHAp83.[94]

             Vermeld vanaf 1582, heemraad tot 1614, burgemeester van Besoijen 1588, 1602, eigenaar van land in Besoijen en in Capelle. Waarschijnlijk ook landeigenaar te Sprang 1577, 79 (onder patroniem Gijsbert Gerrits).

             Hij trouwde Heijlken Jansdr Reijers, getrouwd voor 23.07.1581.

 

17241.  Heijlken Jansdr Reijers, datum/bron: 01.09.2004 GHAp83.[95]

 

17408.  Cornelis NN, geb. ca. 1540, datum/bron: 20.03.2015 OV2015p90.[96]  Hij trouwde (Lijsken).

 

17409.  (Lijsken).

 

17414.  Andries Adriaensz Timmerman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530/35, ovl. voor 09.02.1591 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131.[97]  Hij trouwde Jannigje Cornelis.

 

17415.  Jannigje Cornelis, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 09.02.1591 in Maasdam, datum/bron: 14.07.2003 sGDp131.[98]

 

17434.  Jacob Dircx, ovl. na 1566, datum/bron: 27.07.2003 CRAp69.[99]

             Gegoed in het Oude- en het Nieuweland van Mijnsheerenland. Heemraad 1553, 60.

             Hij trouwde Hilletje Jacobsdr.

 

17435.  Hilletje Jacobsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. voor 1553 in Mijnsheerenland*, ovl. 05.1618/08.04.1623 in Westmaas*, datum/bron: 03.07.2003 CRAp69,71, DJVp208 /-IIp32.[100],[101]  Zij trouwde (1) Jacob Dircx.  Zij trouwde (2) Seger Gerritsz (Cranendonck), getrouwd voor 1574.

 

17440.  Adriaen Aerts Cuijsmuijs, datum/bron: 19.07.2003 KMS, SMH.[102],[103]

             Genoemd 1569/70 in de Polder West Nieuwland. Neemt werk aan in Goidschalksoord.

             Hij trouwde Adriaantje Cornelisse.

 

17441.  Adriaantje Cornelisse, ovl. voor 1653, datum/bron: 19.07.2003 SMH.[104]

 

17472.  Arien Jansz van Ridderkerk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1530 in Ridderkerk, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[105]

 

17474.  Cornelis Willemsz Jonckint, ook bekend als Romeijn, ovl. 04.1609/10.02.1610, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104.[106]

             Woonde te IJsselmonde 1556, eigenaar van land onder Ridderkerk. Heemraad van Ridderkerk 1574/1609, hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reyerwaard 1587/1609, opperkerkmeester van Ridderkerk, stadhouder van de schout 1591. Weduwnaar van NN (huwelijk waarschijnlijk 1556). Cornelis is hertrouwd met Mariken Adriaens op 24.05.1598 te Ridderkerk.

             Hij trouwde Maritgen Cornelisdr (Steuij), getrouwd in Ridderkerk.

 

17475.  Maritgen Cornelisdr (Steuij), geb. in Ridderkerk, ovl. voor 1598, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104, KRij.[107],[108]

             Mogelijk een zuster van Gheerit Cornelis Stoeij en een dochter van Cornelis metsselaer te Lekkerkerk.

 

17476.  Maerten Symonsz, geb. ca. 1530 in Ridderkerk, ovl. voor 1600, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[109]

             Gebruikt in 1557 en 1561 3 morgen en anderhalf hont land in Nieuw-Reijerwaard van de familie Cranendonck en wordt tussen 1570 en 1580 eigenaar hiervan. Gebruikt 1561 tevens 2 morgen land aan de zuidzijde van Ridderkerk

 

17480.  Pieter Adriaens Hofman, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 11.11.1625, datum/bron: 05.08.2003 GN1991p447, KHN, OV1948,[110],[111],[112] (zie info 210).  Hij trouwde Gooltje Jacobs.

 

17481.  Gooltje Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 1625/27, datum/bron: 04.08.2003 GN1991p447.[113]

 

17490.  Wijngaert Bastiaens, geb. ca. 1570, ovl. na 1625, datum/bron: 15.07.2003  OV2002p190,[114] (zie info 211).

             In het RA van 's-Gravendeel genoemd vanaf 1599, als een rechtszaak tegen hem aangespannen wordt. Tussen 1605 en 1625 genoemd als belender in de Langestraat.

             Hij trouwde Trijntje Gijssen.

 

17491.  Trijntje Gijssen, ovl. voor 26.01.1612, datum/bron: 16.07.2003 OV2002p190.[115]

             Legt op 08.08.1606 een getuigeverklaring af. Op 26.01.1612 wordt de acte van uitkoop opgesteld door haar nagelaten kinderen en haar man, Wijngaert Bastiaens.

 

17496.  Commer Jansz Block(maker), ovl. kort voor 28.03.1627 in Oosterhout, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[116]

             Trouwt (2) met NN, weduwe Peeter. Waarschijnlijk klompenmaker. Komt mogelijk in 1606 of 1607 uit Dongen naar Oosterhout. Bezit land en een boerderij bij Tolhuijsen, Oosterhout. Voor schout en schepenen blijkt op 28.03.1627 de nalatenschap te bestaan uit 3 lopenzaad weiland in de Leysenakker, twee obligaties van in totaal fl. 100,-, een huis en circa 3 lopenzaad in de Leyssenhoek.

 

17536.  Jan Dorst, ook bekend als Grootendorst, geb. ca. 1530, datum/bron: 08.10.2003 DHW.[117]

 

17544.  Pieter Florisz, ovl. na 1572, datum/bron: 11.09.2003 KMS, PromXVIIp304.[118],[119]

             Vermeld in de 10e penning van Strijen 1562 en 1572.

 

17546.  Jan van Engel, datum/bron: 16.07.2003 Mol, KMS.[120],[121]

             Afkomstig uit Dordrecht.

 

17568.  Jan Jans Vinck, ovl. 07.1590/12.07.1593, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[122]

             Wonende te Rijsoord.

             Hij trouwde Joosken Jansdr, getrouwd ca. 1570.

 

17569.  Joosken Jansdr, ovl. 20.08.1607/1612, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[123]

             Zij hertrouwt ca.1592 met Aert Quirijnsz. (Crijnen), ovl. tussen 18.12.1646 en 22.05.1648, boer te Kleine Lindt, schout 1603/30, heemraad van Kleine Lindt, etc.

 

17570.  Ellaert Pieters, geb. ca. 1530, ovl. voor 1615, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[124]

             Gegoed in de Nieuw- en Oud-Reijerwaard, genoemd in 1561, taxateur van de 10e penning, heemraad in 1596, vermeld in de tiendverpachtingen van Huis ter Donck. Koopt in 1570 een huis met (hooi-)berg, schuur en boomgaard aan de Drogendijk te Ridderkerk.

             Hij trouwde Maertgen Adryaensdr, getrouwd ca. 1555.

 

17571.  Maertgen Adryaensdr, ovl. voor 1615, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[125]

 

17576.  Huijgh Pietersz Cranendonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Bootser, Boetser, geb. 1544/45 in IJsselmonde (70 jaar in 1615), ovl. 28.08.1615 in IJsselmonde, begraven in IJsselmonde (zerk in de kerk), datum/bron: 21.07.2003 CRAp202, GrJ107.[126],[127]  Hij trouwde *Margrieta Gerritsd.

 

17577.  *Margrieta Gerritsd, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1549, ovl. 07.1625/12.08.1626 in IJsselmonde, datum/bron: 21.07.2003 CRAp205, GrJ107, OV1995p436,[128],[129],[130] (zie info 212).

 

17578.  Pleun Dircksz Verschoor, ook bekend als Applonius, Ploen, geb. ca. 1545, begraven 06.1624/26.02.1625 in IJsselmonde (in de kerk), datum/bron: 09.07.2003 CRA p249, RIJp42, DJV-Ip50, OV20120193, OV2017p276,[131],[132],[133],[134],[135]

             Pleun was een welgesteld bouwman op een hofstede in de polder Dirk Smeetsland onder West- IJsselmonde. Hij was laagheemraad 1578/1619 en waarsman van Smeetsland en van de 4 polders van West-IJsselmonde, waarsman van Varkensoord en Karnemelksland en hoogheemraad van Varkensoord 1578/1624. Verder hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde 1602/23, heemraad/schepen van het ambacht West-IJsselmonde 1598/1619, kerkmeester van IJsselmonde 1596/98.

             Hij trouwde Maria Ariaens (Ronaer), getrouwd ca. 1570.

 

17579.  Maria Ariaens (Ronaer), ovl. voor 15.12.1600 in IJsselmonde, datum/bron: 25.01.2004 RIJp42, DJV-Ip50, OV2004p29, OV2006p186, OV2014p399,[136],[137],[138],[139],[140] (zie info 213).

 

17612.  Pieter Pieters Ruckeveen, ovl. voor 06.05.1608, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[141]

             Woonde in Rockeveen onder Zegwaert.

             Hij trouwde Maritgen Adriansdr.

 

17613.  Maritgen Adriansdr, ovl. 1622/11.01.1632, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[142]

 

17614.  Maertyn Cornz, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[143]  Hij trouwde Beertgen Diericx.

 

17615.  Beertgen Diericx, ovl. 01.1595/23.11.1605, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[144]

             Woont te Zegwaard. Ze hertrouwt met Adriaen Jacobsz Dwaling.

 

17628.  Pieter Adriaansz van der Werff, geb. 14.05.1529 in Leiden, ovl. 04.01.1604 in Leiden, begraven in Leiden (zerk in de Pieterskerk), datum/bron: 30.01.2004 EM, OV1988p108, vdW,[145],[146],[147]

             Zeemtouwer, in 1568 verbannen door Alva en vertrekt naar Wezel, in 1571 door Willem van Oranje teruggeroepen om de gemene zaak van Nederland ter hand te nemen. Vroedschap van Leiden 1573/1603, schepen tussen 1580 en 1593, burgemeester tussen 1574 en 1599, talrijke verdere functies als gasthuismeester, leproosmeester, heilige geestmeester, diaken, artilleriemeester en molenmeester etc. Tijdens het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 1574, toen Van der Werff burgemeester was, brak er hongersnood uit en kwam er een delegatie van burgers naar het stadhuis die wilden dat de stad zich zou overgeven aan de Spanjaarden. Van der Werff heeft toen de burgers toegesproken en gezegd dat men eerst hemzelf zou moeten opeten. Trouwde (2) Ida / Oede van Tol (dr van Hendrik van Tol en Jannetje van Assendelft), trouwde (3) met Marytge Duyst van Voorhout. Gedenkbord in de Hooglandse Kerk te Leiden (vertaling Latijnse tekst): "Johannes, Pieter en Adriaan van Assendelft, zonen van Bartholomeus en eerbiedige achterneven, hebben de marmeren gedenktafel, hier opgesteld, ter ere van hun grootvader, Pieter Adriaanszoon van der Werff, die aan vele gevaren heeft blootgestaan tot welzijn van zijn vaderland, die vele ambten heeft bekleed in dit gemenebest. Die in Leiden twaalf keer burgemeester is geweest en in de Staten van Holland twee maal  een waardig lid van deze vergadering, aan wiens standvastigheid, de stad tijdens zijn burgemeesterschap, tweemaal belegerd zijnde, verschuldigd is, dat de stad kloekmoedig heeft verdragen de Spaanse legers, de pest, de hongersnood, het muiten van de burgerij, van het gepeupel en de krijgsmacht."

             Hij trouwde Eva Lourensdr.

 

17629.  Eva Lourensdr, ovl. voor 30.09.1557, datum/bron: 05.10.2003 OV1988p108.[148]

             Op 02.03.1558 bewijst Pieter Adriaanszn, zeemtouwer, zijn 3 weeskinderen Adriaan, Dirckgen en Lijsbetgen bij wijlen Yefgen Lourisdr en met goedvinden van Louwerijs Pouwelszn en Adriaan Janszn volgens acte van voogdijschap van 30.09.1557 tezamen als moederlijk versterf 300 gulden. Borg is zijn broer Adriaan Adriaansz, zeemtouwer.

 

17630.  Olivier Philipszn, geb. voor 12.08.1524 in Leiden, ovl. 02.07.1575 in Leiden (waarsch.), datum/bron: 30.01.2004 EM, OV1988p108, vdW,[149],[150],[151]

             Volder ca. 1572, voorlakenreder, schutter, vroedschap Leiden 17.12.1572 / 02.07.1575, gasthuismeester Onze Lieve Vrouwegasthuis 1573/75, huiszittenmeester St. Pancrasparochie 1565/67, ventmeester 1575.

             Hij trouwde Maria Jansdr, getrouwd ca. 1545.

 

17631.  Maria Jansdr, geb. ca. 1525 in Leiden, ovl. na 21.12.1575, datum/bron: 05.10.2003 EM, OV1988p108.[152],[153]

             Op 21.12.1575 bewijst Maria Jansdr haar twee weeskinderen Duifgen 20 jr en Zijburch 17 jr bij wijlen Olivier Philipsz hun vaderlijk erfdeel ad 600 gulden. Voogden Bouwen Janszn, Cornelis Janszn en Pieter Corneliszn met hypotheek op haar huis en erf op de Hooigracht.

 

17812.  Franck Ghijsbrechtsz van den Nes, ook bekend als Vranck Gijsberts van Nes, geb. 1508/10, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238.[154]

             Boer, taxateur van de 10e penning van Rijsoord en Strevelshoek 1557, schepen van Rijsoord 1562.  Woont op een hofstede op de Nes onder Rijsoord 1557, 61. Woont aan de Drogendijck onder Ridderkerk ca. 1570. Bezat 18,5 morgen eigen land te Rijsoord 1557, een perceel van 12 morgen lag bij zijn eigen huis op het eilandje De Nes. Landgebruiker en landeigenaar te Hendrik Ido Ambacht. Landhuurder te Heerjansdam, huiseigenaar te Dordrecht.

             Hij trouwde Marijtgen Besemer*, ook bekend als Mariken.

 

17813.  Marijtgen Besemer*, ook bekend als Mariken, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238,[155] (zie info 214).

 

17832.  Franck Ghijsbrechtsz van den Nes, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Vranck Gijsberts van Nes, geb. 1508/10, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238.[156]  Hij trouwde Marijtgen Besemer*, ook bekend als Mariken.

 

17833.  Marijtgen Besemer*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Mariken, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238,[157] (zie info 215).

 

17836.  Alert Ymantsz, geb. ca. 1520, ovl. na 1568, datum/bron: 17.02.2007 OV2007p30.[158]

             Inwoner en landgebruiker te Groote Lindt. Stamvader van een geslacht dat tot ver in de 17e eeuw onder patroniem vermeld wordt, met uitzondering van een kleinzoon, die zich van der Mugge noemt. Hij was mogelijk een zoon van Yeman Cornelisz, wiens huis in de Zwijndrechtse Waard genoemd is in een keur van de dijkgraaf en hoogheemraden van den lande van Zwijdrecht in 1568.

             Hij trouwde NN.

 

17837.  NN, datum/bron: 17.02.2007 OV2007p30.[159]

             Zij hertrouwt waarschijnlijk Rembout (of Remelt) NN.

 

17904.  Aert Stevens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Adriaen, datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[160]  Hij trouwde Adriaentje Cornelis Joosten.

 

17905.  Adriaentje Cornelis Joosten, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1560, datum/bron: 26.06.2003 SG 591.[161]

 

17906.  Cornelis Dircxsz 't Greijn, geb. ca. 1540, ovl. 05.1577/11.10.1579, datum/bron: 20.02.2008 SG591, OV2008p34.[162],[163]

             Voor het eerst vermeld te Heinenoord 07.09.1564. Voor het laatst vermeld in een acte van 21.05.1577, waarin sprake is van een Cornelis Dirckxz Greijn toekomende koe.

             Hij trouwde Lijsbeth Huijgen, getrouwd voor 1565.

 

17907.  Lijsbeth Huijgen, datum/bron: 20.02.2008 SG591, OV2008p35.[164],[165]

             Zij komt als weduwe op 11.10.1579 tot uitkoop van hun 5 kinderen van de vaderlijke portie. Zij bleef in de boedel zitten, bestaande uit een "huys, inboel, haeffelijcke goederen, koeyen, paarden, calveren en varkens". Op 16-jarige leeftijd zou ze de kinderen elk 10 gld uitreiken. Zij trouwt (2) na 11.10.1579 Jacob Claesz. Haar erfgenamen verkopen 17.05.1620 "een cleijn huijsken staande aen s heerendijck" voor 50 gulden.

 

17976.  Cornelis Lievensz Mijs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 08.04.1604, datum/bron: 07.06.2005 SG864, TvdV.[166],[167]  Hij trouwde Marichje Sebastiaens.

 

17977.  Marichje Sebastiaens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 03.06.2005 Mol, SG864.[168],[169]

 

18016.  Anthonis Zegersz*, geb. ca. 1540, ovl. na 06.06.1575, datum/bron: 04.07.2003 OV2000p319,[170] (zie info 216).

             Landbouwer in de Group. Heemraad van de polder Westmaas-Nieuwland 1569/73. Meermaals genoemd als gebruiker en eigenaar van land, o.a. onder Strienemonde, de Group en in het Oudeland van Strijen.

 

18092.  Jan Jansz Cuijper, ook bekend als Tuck, geb. ca. 1535 in België, begraven 15.04.1608 in Ridderkerk, datum/bron: 19.07.2003 KRij.[171]

             Begraafregister Ridderkerk: "Opten 15 April 1608 is gestorven Jan Jansz Cuijper, woonende int dorp voor Pieter Cornelisz Schipper".

             Hij trouwde Betken Jacobs.

 

18093.  Betken Jacobs, geb. ca. 1535 in Wachtebeke, België, datum/bron: 19.07.2003 KRij.[172]

             Zij trouwde (2) Joost Pietersz, 7 feb 1610 in Ridderkerk, geboren in Semmerzake (België).

 

18112.  Claes Cornelis Snayer, ovl. voor 1612, datum/bron: 20.09.2003 SG306, SMH, SG782,[173],[174],[175]

             Koopt land onder Strijen 1590, heeft land te Maasdam in 1600, borg in Strijen 1602, vermeld te 's-Gravendeel 1607, te Maasdam 1636. Woont te Cillaarshoek.

             Hij trouwde NN.

 

18113.  NN, datum/bron: 26.09.2003 SG782.[176]

 

18114.  Claes  (Nicolaes) Jacobs Lem, ovl. 1609/17, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 27.07.2003 SG306.[177]

             Schepen van Strijen in 1588, hoge heemraet van den lande van Strijen in 1609. Heeft land in Nieuw-Bonaventura in 1615. Trouwt (1) NN. Van hem en zijn vrouw zijn grafzerken in de kerk van Westmaas aanwezig. In 1623 verkopen de erfgenamen van Claes en Neelken, waaronder Leentgen Claesse Lem, gehuwd met Arij Claesse Snaeyer, land aangekomen door erfenis van Hilligjen Jacobs, in leven vrouw van Anthonis Cleysse Spruyt, hun grootmoeder van moederszijde.

             Hij trouwde Neelken Jacobsdr.

 

18115.  Neelken Jacobsdr, ovl. 06.04.1596, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 27.07.2003 SG306, OV1967p359.[178],[179]

             Grafschrift te Westmaas: "HIER LYT BEGRAVEN NEELKEN JACOPSD DIE HUYSVROUVW VAN CLAES JACOBS LEM SY STIERF DEN 6 APRIL 1596". Op dezelfde steen is vóór Neelken een echtpaar ingebijteld: Tonis Cornelis Pieters (ovl. 23.12.1545) en xx Florijsdr. Boven het inschrift en op elk der vier hoeken van de steen is een wapen aangebracht. Het wapen in het midden stelt vermoedelijk een staande éénkoppige adelaar voor en is hetzelfde als het wapen rechtsboven. In het wapenschild rechtsbeneden is een adelaar of een leeuw uitgehouwen met een omgewende kop. De wapens in de andere twee hoeken zijn uitgesleten.

 

18232.  Ingen (Oirbertsz?), geb. ca. 1502, datum/bron: 15.05.2003 DJV-Ip60, 3vDp245.[180],[181]

             Heemraad van Mijnsheerenland van Moerkerken in 1540. Waarschijnlijk weduwnaar van Leentje NN.

             Hij trouwde Heiltje Cornelisdr, getrouwd ca. 1533.

 

18233.  Heiltje Cornelisdr, geb. ca. 1506, ovl. voor 11.03.1576, datum/bron: 15.05.2003 DJV-Ip60, 3vDp245.[182],[183]

             Huwde (2) Adriaen Yemansz, ovl. voor 7.6.1576.

 

18234.  Lodewijck Cornelisz, geb. ca. 1525 in IJsselmonde, ovl. 18.11.1590/1593 in de Group onder Westmaas, datum/bron: 15.05.2003 3vDp243.[184]

             Heemraad van Oost-IJsselmonde 1554/59. Schepen van de Group 1578/92, heemraad van Oud-Beijerland wegens Cromstrijen, Striemond en de Group 1588/90. Wordt alleen met patroniem vermeld, zijn kinderen voeren de geslachtsnaam van Driel. Was aanvankelijk gevestigd in Oost-IJsselmonde, in de omgeving waar hij geboren werd. Voor 1562 verhuisde hij naar de Nieuwe Group, een polder die in 1557 was bedijkt. Wordt jarenlang genoemd als gebruiker van 32 morgen land aldaar, die behoorden tot de domeinen van het graafschap Holland.

             Hij trouwde Adriana Jansdr.

 

18235.  Adriana Jansdr, geb. ca. 1530, begraven nov 1304 in Oud-Beijerland, datum/bron: 15.05.2003 3vDp244.[185]

             Adriana Jansdr, weduwe van Lodewijck Cornelisz, wordt in 1593 bij het vaststellen van de conditiën en voorwaarden voor een verkoping van goederen bijgestaan door o.m. haar schoonzoon Adriaen Inghenss, schepen van de Group.

 

18236.  Sebastiaan Leenderts Kettinck, datum/bron: 14.05.2003 SG893, 3vDp280.[186],[187]

             Bouwman te Klaaswaal.

             Hij trouwde NN.

 

18237.  NN, datum/bron: 14.05.2003 SG893.[188]

 

18238.  Cornelis Huijgen, datum/bron: 14.05.2003 3vDp279, SG207.[189],[190]

             Bouwman aan de Westdijk onder Mijnsheerenland, heemraad van Mijnsheerenland 1575.

             Hij trouwde Kunger Cornelisdr, ook bekend als Cuijntge.

 

18239.  Kunger Cornelisdr, ook bekend als Cuijntge, ovl. voor 18.04.1574 in Mijnsheerenland, datum/bron: 14.05.2003 3vDp279, SG207.[191],[192]

 

18352.  Melchior Jansz van Cronenborch, geb. ca. 1530, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p190, DJV-III, OV2006p290,[193],[194],[195]

             Gildebroeder in 1555 "wesende een gildebroederssoen". Burger van Dordrecht, bezat daar het huis "Portugael", als houtkoper te Dordrecht vermeld tot 1592. Koopt in 1564 een huis op de Nieuwe Haven voor 1675 gld. Patroon v.d. Gregorius prebende in de St. Pancras kerk te Leiden vanaf 1594, waar zijn broer Steven Jansz, priester en kanunnik van het St. Pancrascollege mee begiftigd werd. [Melchior was zeer waarschijnlijk een nazaat van Jacob van Bleiswijck te Leiden, ovl. ca. 1343, wiens zoon, heer Claes Jacobsz van Bleyswijck, kanunnik, deze prebende in 1366 fundeerde].

             Hij trouwde Marycke Claesdr, getrouwd voor 1560.

 

18353.  Marycke Claesdr, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p191,[196] ovl. na 17.10.1575.

             Het huwelijk wordt onder huwelijkse voorwaarden gesloten. Bij deze was aan Melchior door zijn broeder Steven 300 gld beloofd, welke echter 30 jaar later in een lijfrente veranderd werd.

 

18356.  Jan van den Bongaert, geb. ca. 1526 (treed in 1547 voor het eerst als schout op), ovl. na 29.02.1588 in Breukelen, datum/bron: 10.08.2003 PromXVII p212, JOU1975p175, DJV-Ip55,[197],[198],[199]

             Natuurlijke zoon van ridder Bernard van den Bongart. Schout van Nijenrode 1547, schout van Breukelen-St.Pietersgerecht 1568, opnieuw aangesteld als schout van Breukelen 1579. Leenman van de heer van Vianen te Lakerveld, lijftocht 15.12.1554, beleend 15.06.1555, overgedragen 27.08.1566. Aangesteld door zijn halfbroer Jhr. Johan van den Bongard om gelden en pacht in de stad Utrecht en in het Sticht te innen 31.01.1578. Bezit een huis aan de Oostzijde van de Oude Gracht bij de St. Jacobsbrug te Utrecht (huidige nr. 44) sedert 20.11.1570. Wapen: ,,een keper" met als helmteken een aanziend gesteld bekleed mansborstbeeld op de borst beladen met een keper. [Zijn halfbroer Johan behoorde tot de edelen, die in 1566 het smeekschrift aan landvoogdes Margaretha aanboden].

             Hij trouwde Cunera Cornelisdr van Lichtenberch.

 

18357.  Cunera Cornelisdr van Lichtenberch, ovl. na 29.02.1588, datum/bron: 10.08.2003 PromXVIIp212, JOU1975p175, DJV-Ip56,[200],[201],[202]

             De kinderen van het echtpaar heten: Johan, Cornelis, Cornelis, Beernt en Geertruyt. Cunera overleed na haar man.

 

18468.  Steven Aerts, datum/bron: 26.06.2003 SG591.[203]

             Pacht in 1543 land te Heinenoord.

 

18470.  Cornelis  Joosten, ovl. voor 03.1563, datum/bron: 26.06.2003 SG591, JB.[204],[205]

             Trouwt (1) Adriaentge Ariensdr.ovl. voor april 1543.

             Hij trouwde Adriaentje Bouwens, getrouwd ca. 1543.

 

18471.  Adriaentje Bouwens, ovl. voor 03.1566, datum/bron: 26.06.2003 SG591, JB.[206],[207]

 

18482.  Pieter Huybertsz, datum/bron: 27.08.2003 SG296.[208]  Hij trouwde (Neeltje) Ellertsdr.

 

18483.  (Neeltje) Ellertsdr, datum/bron: 27.08.2003 SG296.[209]

 

18562.  Cornelis Adriaensz Baes, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1529, ovl. na 26.04.1608, datum/bron: 09.07.2003 DJV-IIp45, BAESp11.[210],[211]  Hij trouwde (Cleysje), getrouwd ca. 1555.

 

18563.  (Cleysje), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 04.12.2006 DJV-IIp46 /-III.[212]

 

18570.  Anthonis Adriaens Sybrants, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[213]  Hij trouwde NN.

 

18571.  NN, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[214]

 

18574.  Cornelis Joosten, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[215]  Hij trouwde Adriaentje Adriaensdr.

 

18575.  Adriaentje Adriaensdr, datum/bron: 17.07.2003 SG384.[216]

 

18580.  Lou Pietersz, ook bekend als Lourys, Lauwe, geb. ca. 1505/10, ovl. 1553/57, datum/bron: 19.05.2003 OV2001p578, OV2005p379.[217],[218]

             Boer, landgebruiker in Dirk Smeetsland onder Charlois 1533, landhuurder in Nieuw-Pendrecht 1553, landeigenaar in het Binnenland van West-Barendrecht. Stamvader van een geslacht in Barenrecht, waarbij nooit een familienaam gangbaar werd. Ze voerden als wapen drie paalsgewijs geplaatste ketelhaken of schoorsteenhalen. Dit wapen was op IJsselmonde in die tijd vrij bekend. Zo werd zijn zoon Sebastiaen Louwensz na zijn overlijden in 1584 als dijkgraaf opgevolgd door Hendrick Willemsz Dijckgraef, die een identiek wapen voerde! Vergelijk ook het wapen van de families Besemer en van der Giessen.

             Hij trouwde NN Pietersdr, getrouwd ca. 1530.

 

18581.  NN Pietersdr, datum/bron: 03.02.2006 OV2005p379.[219]

 

18594.  Ary Dircxz den Roonaert, ook bekend als Roennaer, geb. 1e kwart 16e eeuw, ovl. na 22.02.1578, datum/bron: 04.07.2003 RIJp42, DJV269, OV2014p398,[220],[221],[222]

             Boer in de polder Oud-Pendrecht, wonende te Smitshoek 1575, aan de Zeedijk van Pendrecht 1561, schepen van Rhoon 1541, 1546, schepen 1559, taxateur van de tiende penning 1561 van Oud- en Nieuw Pendrecht.

             Hij trouwde (Stijntje) NN.

 

18595.  (Stijntje) NN, datum/bron: 27.10.2014 DJV269, OV2014p398.[223],[224]

             Vermoedelijk heette zij Christina/Stijntje, daar beide dochters een dochter Stijntje hebben.

 

18602.  Franck Ghijsbrechtsz van den Nes, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Vranck Gijsberts van Nes, geb. 1508/10, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238.[225]  Hij trouwde Marijtgen Besemer*, ook bekend als Mariken.

 

18603.  Marijtgen Besemer*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Mariken, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238,[226] (zie info 217).

 

18608.  Damis Gerrits, geb. ca. 1480, ovl. 1542/28.07.1547, datum/bron: 26.03.2012 GN2012p92.[227]

             Boer in Nieuw-Reijerwaard, heemraad van Ridderkerk 1508.

             Hij trouwde Mariken NN.

 

18609.  Mariken NN, datum/bron: 26.03.2012 GN2012p92.[228]

 

18624.  Andries Adriaensz Munter, geb. ca. 1495, ovl. (na 29.11) 1557, datum/bron: 07.08.2006 OV2006p320.[229]

             Boer in Dirk Smeetsland onder Charlois, landeigenaar en -pachter te Charlois en West-IJsselmonde, schout van Charlois 1545, 46, 48, 57, dijkgraaf van Charlois 1545 en van de 4 polders van West-IJsselmonde 1552/57.

             Hij trouwde Dirckgen Hendricxdr*.

 

18625.  Dirckgen Hendricxdr*, begraven 1604 in Charlois (in de kerk), datum/bron: 07.08.2006 OV2006p320.[230]

             Niet zeker of zij de moeder van Adriaen was, zij kan een latere vrouw van Andries geweest zijn. Mogelijk was zij een dochter van Hendrick Aertsz, boer aan de Hordijk, dijkgraaf.

 

19140.  Cornelis NN, datum/bron: 07.07.2003.

             Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

19142.  Cornelis Doensz, ovl. in/kort voor 1542 in Poortugaal, datum/bron: 01.07.2003 DB11, DJVp269 /-Ip97.[231],[232]

             Schout en dijkgraaf van Albrandswaard 1532. Leenman van de Hofstad Putten te Poortugaal, beleend bij dode van zijn vader 17.12.1515.

             Hij trouwde Baertje Jansd.

 

19143.  Baertje Jansd, datum/bron: 01.07.2003 DB11, DJV-Ip97.[233],[234]

             Baartje Jans komt in de 10e penning van 1543 voor met 10 gemet te Hoogvliet en 43 gemet te Poortugaal plus een huis en een boomgaard te Poortugaal.

 

19144.  Gerrit Gerrits (Cranendonck), ook bekend als Gerrit Roelen, geb. ca. 1460, ovl. voor 1530 in Ridderkerk*, datum/bron: 05.07.2003 CRAp39, GrJ107, DJV-IIp51,[235],[236],[237]

             Waarsman van de polder Oud-Reijerwaard 1506/08. Heilige geestmeester van Ridderkerk 1513. Landbezitter in Oud-Reijerwaard.

             Hij trouwde Adriana Cleijsdr.

 

19145.  Adriana Cleijsdr, geb. ca. 1480, ovl. 1556/57 in Ridderkerk*, datum/bron: 05.07.2003 CRAp40, GrJ107, DJV-IIp51,[238],[239],[240]

             Koopster van tienden in het Oudeland van Ridderkerk 1535/37, landpachtster aldaar.

 

19146.  Maerten (Matthijsz), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1470, datum/bron: 18.05.2010 OV2010p171,[241] (zie info 218).

 

19148.  Cornelis NN, datum/bron: 03.07.2003 DJV-Ip62.[242]  Hij trouwde Bastiaentje Floris.

 

19149.  Bastiaentje Floris, ovl. voor 17.12.1576, datum/bron: 03.07.2003 DJV-Ip62.[243]

             Trouwt (2) Adriaan NN, trouwt (3) Claes Jacobsz de Ruijter, schout van Geervliet.

 

19160.  Adriaen Gerritse, ook bekend als Areaen Gerritsz, geb. ca. 1470 in IJsselmonde, ovl. 1536/37, datum/bron: 05.07.2003 GrJ107b, DJVp266.[244],[245]

             Waarsman van Oud-Reyerwaard 1510/11, van de vier polders onder West-IJsselmonde 1512/19, 1529/32, hoogheemraad aldaar 1522/29, heemraad van Dirk Smeetsland 1532. Adriaen Gerritsz uit IJsselmonde is in 1527 landpoorter van Dordrecht.

             Hij trouwde Jannitgen NN, getrouwd ca. 1500.

 

19161.  Jannitgen NN, datum/bron: 05.07.2003 GrJ107b.[246]

             Overleden na haar man.

 

19166.  Cornelis Gerritsz, geb. ca. 1480 in Ridderkerk*, ovl. ca. 1556 in Sandelingenambacht*, datum/bron: 20.04.2013 OV2013p122, CRAp109.[247],[248]

             Uit het geslacht Cranendonck. Boer te Sandelinenambacht.

             Hij trouwde Mariken Lambrecht Willemsdr..

 

19167.  Mariken Lambrecht Willemsdr., ovl. voor 23.12.1520, datum/bron: 20.04.2013 OV2013p122, CRAp109.[249],[250]

 

19168.  Willem Maertensz, geb. ca. 1485, datum/bron: 03.07.2003 DJV210.[251]

 

19184.  Willem NN, datum/bron: 20.07.2007 DJVp267 /-Ip62, VERSp10.[252],[253]

             Stamvader van het geslacht Verschoor / Van der Schoor te Charlois. Leefde waarschijnlijk in of nabij Charlois. Wellicht identiek met Willem Cornelisz (Lijntgen), inwoner van en landgebruiker te Katendrecht en landgebruiker in de polders Charlois, Robbenoord en De Hillen 1542, koper van tienden in de polder Charlois 1529...54, en in Robbenoord 1537...46, ovl. in/na 1577.

             Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1540.

 

19185.  NN.

 

19188.  Cors Pietersz, ook bekend als Cornelis Pietersz, ovl. 1556/30.05.1557, datum/bron: 04.07.2003 DJV-Ip62, OV2015p271.[254],[255]

             Boer in het Oudeland van Moerkerken. Heemraad van Mijnsheerenland van Moerkerken 1533/35, 1540, 1542/48. Trouwt (2) Aertge Tonisdr.

             Hij trouwde Truytge Willems.

 

19189.  Truytge Willems, ovl. voor 25.08.1549, datum/bron: 07.07.2003 DJV-Ip62.[256]

 

19190.  Claes NN, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip62.[257]  Hij trouwde Jaepje Huygendr.

 

19191.  Jaepje Huygendr, ovl. voor 1556, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip62.[258]

             Trouwt (2) Cornelis Adriaensz Waghemaker, heemraad van Mijnsheerenland, ovl. voor 25.07.1559.

 

19192.  Quirijn Claes Garbrantsz, geb. 1523/24 in Leiden*, ovl. voor 31.12.1574, datum/bron: 05.07.2003 DJVp267.[259]

             Drapenier te Leiden 1552, 60, 61, lid van de Vroedschap van de stad Leiden 1563, schepen en thesaurier. Hij is volgens sommige bronnen bij het beleg van Leiden in 1574 omgekomen. [Tijdens dit beleg - van mei tot october - door de Spanjaarden werden de Leidenaren zoals bekend uitgehongerd, tot ze bevrijd en op haring en wittebrood onthaald  werden. Leiden kreeg daarna als geschenk zijn Universiteit]. Quirijns nakomelingen "erfden" de naam van Strijen via zijn vrouw Geertruyt Jan Heijndricxdr van haar eerste man  Adriaan Jansz van Strijen. Quirijn trouwde (2) Yde Simonsdr, ovl. na 31.12.1574.

             Hij trouwde Geertruyt Jan Heijndricxdr, ook bekend als Jan Heynricus Quartelaersdr.

 

19193.  Geertruyt Jan Heijndricxdr, ook bekend als Jan Heynricus Quartelaersdr, ovl. voor 05.11.1557, datum/bron: 05.07.2003 DJVp268, OV1979p263.[260],[261]

             Weduwe van Adriaan Jansz van Strijen, (zoon van Jan Jansz van Strijen, mogelijk schepen van Gorinchem).

 

19194.  Robbrecht Heijmansz (van der Mast), geb. ca. 1520 in Delft, datum/bron: 16.12.2006 DJVp268 /-Ip62 /-IIp52 /-III,[262] ovl. 04.1578/23.02.1598.

             Hoofdman van het Sint-Jacobsgilde te Delft en pondgaarder aldaar 1568/69. Kocht het huis "Castilië" te Delft aan de oostzijde van de Oude Delft in 1577. Verkocht dit huis in 1578.

             Hij trouwde Maritgen Pietersdr, getrouwd voor 01.09.1554.

 

19195.  Maritgen Pietersdr, datum/bron: 09.03.2006 GrJ440, OV2003p323,[263],[264] (zie info 219).

             Op 01.09.1554 maakt Robbrecht Heijmansz, gehuwd met Maritgen Pieter Aerts seijlmakersdr zich sterk voor de kinderen van Pieter Aertsz seijlmaker, geprocreëerd bij Sophia Jacobsdr.

 

19196.  Claes Jacobsz, ook bekend als Nicolaes, ovl. voor 02.12.1568, datum/bron: 05.07.2003 DJVp268, NL1974k220 /1979k310 /1980k59.[265],[266]

             Woonde 1546 te Hekelingen. Leenman van de Hofstad Putten, beleend met land onder Spijkenisse en de westtiende van Spijkenisse 1546, beleend met 2 tienden in Biervliet en Vriesland onder Geervliet 1550, in Oud-Pernisse 1561. Trouwt (1) ca. 1645 NN Cornelisdr. Zijn kinderen noemen zich van Goutswaert, waarschijnlijk naar "de waard van Gout", naar zijn vroegere bezitters. De bloedverwandschap met de familie Gout is uit de leenbrieven niet geheel duidelijk, ze zal eventueel langs de vrouwelijke lijn plaatsgevonden hebben.

             Hij trouwde Neelken Adriaensdr*, getrouwd ca. 1550.

 

19197.  Neelken Adriaensdr*, datum/bron: 15.12.2006 DJVp268 /-III,[267] (zie info 220), ovl. voor 28.09.1605.

             Woonde als weduwe te Gouda 17.11.1590. Zij trouwt (1) Jacob NN, trouwt (3) voor 2.12.1568 Baltham Adriaensz, zij trouwt (4) voor 28.11.1578 Rochus Dircksz.

 

19198.  Lambrecht Jansz van der Stoup (Verstoup), ovl. 10.03.1553, begraven in Poortugaal (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DB16, DJVp268 /-Ip62 /IIp52, OV2013p17,[268],[269],[270]

             Korenmolenaar te Poortugaal voor 1540, schout van Pernis en 's-Gravenambacht 1543, schout van Poortugaal 1549. Grafschrift in de kerk van Poortugaal: "HIER LEIT BEGRAVEN LAMBRECHT VERSTOUP JANSZ. ENDE STERF INT JAER ONS HEEREN MCCCC ENDE III DEN THIENDEN DACH MARTIJ. BIDT VOER DE ZIELE". Op zijn zerk, waarop de wapens uitgehakt zijn, bevinden zich een palmtak en een St.Catharinenrad. In de 16e eeuw werd het mode om een pelgrimstocht te maken. Als teken, dat die tocht was volbracht, voerden de z.g. "Jeruzalemridders" in hun wapen o.a. een palmtak, een z.g. "Jeruzalemsveer". Verder indien Constantinopel was bezocht, het gebroken St. Catharinarad. (de H. Catharina werd geradbraakt en daarna onthoofd).

             Hij trouwde Lidewij Doenen, getrouwd voor 1542.

 

19199.  Lidewij Doenen, datum/bron: 01.07.2003 DB16, DJVp268 /-Ip62 /IIp52, OV2013p17,[271],[272],[273]

             Trouwt (1) Willem Claesz (waaruit de patriciërfamilie Groenendijk uit Gouda), ovl. voor 1545. Medekoopster van tienden in de Heerlijkheid Rhoon van het jaar 1557.

 

19472.  *Cornelis Gerritsz, geb. ca. 1480 in Ridderkerk*, ovl. 1552/57 in Sandelingenambacht, datum/bron: 05.07.2003 CRAp109, DJV-IIp51,[274],[275] (zie info 221).

             Boer en landeigenaar in Oud-Reijerwaard en Sandelingenambacht. Oudst bekende voorvader van Cranendoncks in Sandelingenambacht. Trouwt (2) NN.

             Hij trouwde Mariken Lambrecht Willemsdr.

 

19473.  Mariken Lambrecht Willemsdr, geb. in Sandelingenambacht, ovl. voor 23.02.1520, datum/bron: 05.07.2003 CRAp110, DJV-IIp51.[276],[277]

             Leenvrouw van De Lek en Polanen te Sandelingenambacht.

 

19474.  Cleys Jacobsz, ovl. voor 31.08.1551, datum/bron: 05.07.2003 DJV-IIp51.[278]

             Woont 1545 in de polder het Nieuweland van IJsselmonde. Pachter van de tienden in Oost-IJsselmonde 1544.

             Hij trouwde NN.

 

19475.  NN, ovl. voor 31.08.1551, datum/bron: 05.07.2003 DJV-IIp51.[279]

 

19512.  Cornelis Michielsz, geb. ca. 1500, ovl. 1542/57, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III, OE2005p106.[280],[281]

             Boer, landgebruiker te Oost-Barendrecht 1542. Volgens het cohier van de 10e penning van 1542 over Oost-Barendrecht gebruikte Cornelis daar 24,5 morgen land.

             Hij trouwde NN.

 

19513.  NN.

 

19626.  Willem Adriaensz, geb. ca. 1495, ovl. 03.1549/20.06.1550, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III, OE2004p121.[282],[283]

             Boer te Ridderkerk, gegoed te Nieuw-Reijerwaard aldaar, laagheemraad 1526, waarsman 1527/31, 1534/36 van Nieuw Reijerwaard, heemraad van Ridderkerk 1545/49. Blijkens het kohier van de 10e penning te Ridderkerk over 1542 gebruikte hij ruim 44 morgen land.

             Hij trouwde Machteld Cornelisdr.

 

19627.  Machteld Cornelisdr, geb. ca. 1500, ovl. ca. 1575, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III, OE2004p122.[284],[285]

             Boerin te Ridderkerk, gegoed te Sandelingenambacht en Groote Lindt, landeigenaresse en pachtster te Oud- en Nieuw-Reijerwaard.

 

19628.  Aert Ariaensz, geb. ca. 1490, ovl. voor 1543 in Heerjansdam*, datum/bron: 02.07.2003 CRAp376, DJV-II52.[286],[287]

             Gebruiker en bezitter van veel land, o.a. in Rijsooord, boer te Heerjansdam. Oudst bekende stamvader van de Rijsoordse tak Cranendonck. Deze tak noemde zich pas later Cranendonck. Naar landbezit eventueel op Ridderkerkse tak terug te voeren, wellicht over een vrouwelijke lijn of door een boerderij met die naam.

             Hij trouwde Pieterken NN.

 

19629.  Pieterken NN, ovl. 1543/59 in Heerjansdam*, datum/bron: 02.07.2003 CRAp376, DJV-II52.

             Landeigenaresse en pachtster te Heerjansdam. In 1543 bezat ze een huis onder Heerjansdam en gebruikte zij bijna 20 morgen land, waarvan ruim 6 morgen in eigendom.

 

19636.  Huych Cornelis Berntsz, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p173.[288]

             Waarschijnlijke stamvader van de familie Clootwijck te 's-Gravendeel.

             Hij trouwde NN.

 

19637.  NN.

 

19652.  Joost Michiels Spruijt*, ovl. 11.11.1534/11.1535, datum/bron: 24.06.2003 DJV-Ip63,[289] (zie info 222).

             Vermeld te Strijen 1534.

             Hij trouwde NN*.

 

19653.  NN*, ovl. na 04.06.1536, datum/bron: 24.06.2003 DJV-Ip63.[290]

 

19654.  Yeman Adriaensz, ovl. voor 27.05.1563, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip63 /-IIp52.[291]

             Landbouwer, bezat een hofstede te Mijnsheerenland 1547, heemraad van Mijnsheerenland van Moerkerken tussen 1542 en 1558.

             Hij trouwde Marike Jans Meijnaerts.

 

19655.  Marike Jans Meijnaerts, ovl. 06.1547/30.05.1566, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip63 /-IIp52.[292]

 

19656.  Jan Willemsz van Schilperoord*, ovl. na 10.05.1571, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.[293]

             Dijkgraaf van Karnemelksland, 1570/71.

 

19658.  Lou Pietersz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Lourys, Lauwe, geb. ca. 1505/10, ovl. 1553/57, datum/bron: 19.05.2003 OV2001p578, OV2005p379.[294],[295]  Hij trouwde NN Pietersdr, getrouwd ca. 1530.

 

19659.  NN Pietersdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) datum/bron: 03.02.2006 OV2005p379.[296]

 

19760.  Adriaan Michiels Spruijt, ovl. voor 26.04.1534 in Strijen*, datum/bron: 18.06.2003 DJVp268, PK.[297],[298]

             Heilige geestmeester van Strijen 1521/22, koper van korentienden te Strijen, schepen van Strijen 1521.

             Hij trouwde Beatrix Adriaansdr.

 

19761.  Beatrix Adriaansdr, ovl. 05.1538/19.06.1543, datum/bron: 18.06.2003 DJVp268.[299]

 

19772.  Zeger Claesz, geb. ca. 1480, ovl. na 1543 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 04.07.2003 OV2000p314.[300]

             Eigenaar en gebruiker van uitgebreide landerijen onder Sint Anthoniepolder en onder Strijen. Zeger Claesz kan als rijke grootgrondbezitter beschouwd worden. Was eerder getrouwd met Volcxken Cornelisdr, ovl. voor 11.11.1532.

             Hij trouwde *Neeltge Maertensdr.

 

19773.  *Neeltge Maertensdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1505, ovl. 04.1562/23.07.1589 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 09.12.2006 OV 2000p315, CRAp54, DJV-IIp42 /-III, OV2010p171,[301],[302],[303],[304] Zij trouwde (1) Zeger Claesz.  Zij trouwde (2) Gerrit Gerrits den ouden (Cranendonck), getrouwd ca. 1545 in Sint Anthoniepolder.

 

19784.  Symon Aertsz, ovl. na 26.10.1563, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip64.[305]

             Visser, vermeld te Heukelom 1555/63, schepen van Heukelum 1562/63. Pachtte de Spijkseweerd in 1560.

             Hij trouwde Willemke Adriaensdr.

 

19785.  Willemke Adriaensdr, ovl. voor 28.10.1561, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip64.[306]

 

19786.  Lenaert Jan Corstensz, ovl. 05.1583/29.04.1585, datum/bron: 05.07.2003 DJVp268 /-Ip64, OV2013p202.[307],[308]

             Gegoed te Cort-Nuland.

             Hij trouwde Marijke NN.

 

19787.  Marijke NN, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip64, OV2013p202.[309],[310]

 

19804.  Jacob Staesz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1520 in Maasdam, ovl. 11.1555/02.05.1563, datum/bron: 11.09.2003 DJVp269 /-Ip64 /-III, KSi, PromIXp298, NL2010p54,[311],[312],[313],[314] Hij trouwde (1) Marige (Jansdr).  Hij trouwde (2) Lijsbeth Adriaensdr, getrouwd voor 23.11.1555.

 

19805.  Lijsbeth Adriaensdr, ovl. na 02.05.1563, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip64, PromIXp298, NL2010p54,[315],[316],[317]

 

19824.  Adriaen (Arien) Andriesz, geb. 1484 in Rijsoord, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p103,[318] ovl. 1550/57.

             Kwam ca. 1485 naar Strijen, boer te Strijen, schepen, heemraad 1521...36, 1546, heilige geestmeester 1511, 43, 46, kerkmeester van Strijen in 1533, 45, heemraad 1534, 35, 49, waarsman van het Land van Essche genaamd Nieuw-Strijen, heemraad van het Oudeland van Strijen 1535...47. Betaalde landrente aan de kerk van Strijen in 1529 en 1550. In 1544 gebruikte Adriaen ruim 25 morgen eigen- en huurlanden, waarmee hij tot de grote boeren van Strijen behoorde. Betaalde in 1514 intredegeld voor het lidmaatschap van de Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch.

             Hij trouwde NN.

 

19825.  NN, ovl. na 1561, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p104.[319]

             De weduwe van Adriaen Andriesz gebruikt 1557 in het Oudeland van Stijen 23 morgen eigen land, verder 8 morgen gepacht land. In 1561 is sprake van 28 morgen eigen land en 8 morgen in huur.

 

19826.  Ingen (Oirbertsz?), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1502, datum/bron: 15.05.2003 DJV-Ip60, 3vDp245.[320],[321]  Hij trouwde Heiltje Cornelisdr, getrouwd ca. 1533.

 

19827.  Heiltje Cornelisdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1506, ovl. voor 11.03.1576, datum/bron: 15.05.2003 DJV-Ip60, 3vDp245.[322],[323]

 

19828.  Joost Adriaensz, ook bekend als Joost Schalken, geb. ca. 1525, datum/bron: 03.02.2006 OV2005p343,[324],[325] ovl. 10.1568/07.02.1572.

             Schipper, eigenaar van een huis te Dordrecht buiten de Vuilpoort, gekocht 1552. Stamvader van het geslacht van den Arent alias van Strijen te Dordrecht, Strijen en Cormstrijen.

             Hij trouwde Neeltje Wittendr.

 

19829.  Neeltje Wittendr, ovl. na 1580, datum/bron: 03.02.2006 OV2005p343.[326]

             In 1580 wordt de weduwe van Joost Adriaensz vermeld als eigenaresse van het huis buiten de vuilpoort. Stelt zich, reeds weduwe zijnde in 1575 borg voor Ariaentken van Dongen. In 1577 stelt ze zich borg voor Arien Ariens Vogel, wellicht een broer van haar man Joost Adriaensz.

 

19830.  Arij Meeuwisz (Bartelmeeusz), ook bekend als Adriaen, geb. ca. 1540, ovl. 28.02.1590/1591, datum/bron: 03.02.2006 KSi, OV2005p348, DJV-III, OV2010p358,[327],[328],[329]

             Bouwman, landeigenaar in Bonaventura, heemraad van het Oudeland van Strijen 1587/90, collecteur van de verpondingen 1595, 90, schepen 1586 en heilige geestmeester 1592, 85, 90 van Strijen.

             Hij trouwde *Toentge Ariensdr.

 

19831.  *Toentge Ariensdr, ovl. na 09.10.1594, datum/bron: 08.12.2006 DJV-III, OV2010p358.[330],[331]

             Waarschijnlijk een zuster van Bastiaen Adriaen Andrieszz, de voorvader van het geslacht Verweel.

 

19924.  Pieter Lenaerts, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1550, ovl. na 18.05.1598, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p155, GN2006p62, GN2008p772.[332],[333]  Hij trouwde (Liesbeth) NN, getrouwd voor 1580.

 

19925.  (Liesbeth) NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) datum/bron: 12.12.2008 GN2006p62, GN2008p772.[334]

 

19926.  Pleun Huygensz, geb. ca. 1540, ovl. 02.1599/15.03.1600, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV2010p537, OV2015p235,[335],[336],[337]

             Boer aan de Oude Westdijk van Moerkerken onder Mijnsheerenland, gegoed te Strijen, landgebruiker te Mijnsheerenland en Heinenoord. Heiligegeestmeester, gaarder van het morgengeld. Trouwt (1) voor 1467 Maritge Staesdr, ovl. voor 27.04.1577, d.v. Staes Jacob Staesz. Hij trouwt (3) Leentge Dirck Cors Pietersdr, ovl. na 01.12.1615.

             Hij trouwde Marike Jacobsdr (van der Mast), getrouwd voor 13.12.1576.

 

19927.  Marike Jacobsdr (van der Mast), datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV2015p235.[338],[339]

             Zij trouwt (1) Mijnsheerenland 08.06.1568 (huw. voorw.) Adriaen Jacobsz, waaruit een geslacht Ruyter.

 

19930.  Wouter Thonisz, ovl. voor 30.04.1606, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.[340]

             Woonde aan de Kinderdijk te Alblasserdam.

             Hij trouwde NN.

 

19931.  NN.

 

19940.  Frans Fransz, ovl. 15.08.1546/03.1560, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p100.[341],[342]

             Pasteibakker te Dordrecht. Zijn nageslacht noemde zich naar zijn vrouw (van) Beaumont.

             Hij trouwde Dirckgen (Theodora) Cornelisdr van Beaumont.

 

19941.  Dirckgen (Theodora) Cornelisdr van Beaumont, ovl. 10.1562/13.11.1573, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p100.[343],[344]

             Zij trouwde (2) Maerten Rochiusz, zij trouwde (3) Cornelis Egbertsz, schoenmaker, ovl. na 23.11.1591.

 

19948.  Jan Dircksz Cock (de jonge), datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[345]  Hij trouwde Eybe NN.

 

19949.  Eybe NN, datum/bron: 30.10.2011 UP1p253.[346]

 

19950.  Jan Dircksz, begraven 23.03.1596 in IJsselstein, datum/bron: 30.10.2011 UP1p252.[347]

             Uit Meerloo. Hij hertrouwt Geertruijt Jacobsdr.

             Hij trouwde Gerritgen Claesdr.

 

19951.  Gerritgen Claesdr, ovl. voor 24.10.1565, datum/bron: 30.10.2011 UP1p252.[348]

             Na het overlijden van haar vader ontstaan problemen over der erfenis, gevolgd door een proces voor het gerecht van IJsselstein.

 

19992.  Lenaert Pieters, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1499 (50 jaar in 1549), ovl. 1560/61, datum/bron: 12.12.2008 GN2008p772, 3vDp221, GN2011p672,[349],[350],[351] Hij trouwde Adriaenken NN.

 

19993.  Adriaenken NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. na 1566 in Oost-Barendrecht*, datum/bron: 12.12.2008 GN2008p772, 3vDp223.[352],[353]

 

19994.  Gerrit Adriaens, ovl. voor 30.04.1558, datum/bron: 23.12.2011 GN2011p673, C186RAp.[354],[355]

             Boer in Smeetsland, penningmeester van de vier polders van West-IJsselmonde.

             Hij trouwde Marijchien Andries.

 

19995.  Marijchien Andries, ovl. voor 06.04.1589 in IJsselmonde, datum/bron: 23.12.2011 GN2011p673, CRAp186.[356],[357]

             Zij trouwde (2) met Gerrit Pietersz Cranendonck, alias Bootser. Zij was mogelijk een dochter van Andries Cornelisz.

 

20016.  Jan Jansz van Ridderkerck, geb. ca. 1530 in Ridderkerk, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[358]

             Trouwde (1) met NN.

             Hij trouwde Meintge Jansdr Lenartszn, getrouwd ca. 1558 in Ridderkerk.

 

20017.  Meintge Jansdr Lenartszn, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[359]

 

20352.  Jan Niemansverdriet, datum/bron: 07.08.2003 NIE.[360]

 

20368.  Bastiaen Francken van den Nes, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 25.02.1611, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32, PromXVIIp349, RdG,[361],[362],[363] Hij trouwde (1) (Anneken) NN*.  Hij trouwde (2) Sijken Leenaertsdr, getrouwd 29.06.1597 in Rijsoord, ovl. na 20.09.1607, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32,[364]

             van Oud-Alblas. Wordt 20 september 1607 nog als doopgetuige genoemd in Barendrecht bij Lijsbetge Clemens van den Nes.

 

20369.  (Anneken) NN*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. voor 27.06.1597, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p32, PromXVIIp359,[365],[366] (zie info 223).

 

20370.  Jop Aertsz, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p37.[367]

             Landbouwer, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse.

             Hij trouwde Trijntje Cleijsdr.

 

20371.  Trijntje Cleijsdr, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p37,[368] ovl. voor 06.07.1619.

             Leendert Cornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen als man en voogd van Lijntghen Joppendr en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en Euwout Joppen, transporteerden 06.07.1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor "Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(elissen) en d'erffgenamen van za(liger) Trijntghen Cleys".

 

20420.  Adriaen Hopsomer, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[369]

 

20422.  Jan van Overmeer, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[370]

             Boer te Oud-Beijerland.

 

20424.  Jan Jansz van Putten, begraven 02.01.1606 in Spijkenisse (in de kerk), datum/bron: 07.08.2003 KAM.[371]  Hij trouwde Leentjen Lambrechts.

 

20425.  Leentjen Lambrechts, begraven 23.03.1605 in Spijkenisse (in de kerk), datum/bron: 07.08.2003 KAM.[372]

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

van Gils

 

De familie van Gils voert het bekende Van Arkel wapen met twee tegengekanteelde dwarsbalken.

De oorsprong zou het huwelijk zijn van de Dongense schepen (1551/84) Peter Cornelis van Ghilse

met Maria van Dongen, wier geslacht Van Dalem-van Dongen eveneens het Van Arkel wapen voerde.

 

Zie kwartier 17168. Bronnen: De Nederlansche Leeuw 1971; Rietstap, Amorial Général.

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[3]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[4]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[5]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[6]  Ir. C. Sigmond, FAMILIENAMEN VAN KOPERS VAN TIENDEN IN STRIJEN 1469-1593 (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 369-382).

[7]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[8]  Ir. C. Sigmond, FAMILIENAMEN VAN KOPERS VAN TIENDEN IN STRIJEN 1469-1593 (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 369-382).

[9]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[10]  Wim Huisman, Kwartierstaat van Willem Hendrik Huisman (http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~wmhuisman/huisman_w_ks.htm#3685).

[11]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[12]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[13]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[14]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[15]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[16]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[17]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[18]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[19]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[20]  W.J. Ooms (Pim Ooms), De oudste generaties van de familie Verduijn uit Charlois en Bergambacht (http://home.hetnet.nl/~ooms51/GENVerduijn.htm).

[21]  NN, Verduijn (SMH Streekgenealogie SG883).

[22]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[23]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[24]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERSCHOOR OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 330-337).

[25]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[26]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[27]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[28]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[29]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[30]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[31]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[32]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[33]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[34]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[35]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[36]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[37]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[38]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[39]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[40]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[41]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[42]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[43]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[44]  K.J. Slijkerman, Een in 1651 beschreven zerk in de kerk van Puttershoek uit 1547 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 63).

[45]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[46]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[47]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[48]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[49]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[50]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[51]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[52]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[53]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[54]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[55]  G.J. Vermaat, HET GESLACHT COUWENHOVEN EN DE "GESLACHTBOOM OFTE DE AFKOMSTELINGEN VAN DOEN BEYENSE VAN DRIEL" (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 105-120).

[56]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[57]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[58]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[59]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[60]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[61]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[62]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[63]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[64]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[65]  Jhr. T. van Bönninghausen, Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 155-162).

[66]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[67]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[68]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[69]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[70]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[71]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[72]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[73]  Mr G. van Niekerken, Het geslacht Bollekens te Baarle en Dongen (De Brabantse Leeuw 1991, blz. 193-207).

[74]  Mr G. van Niekerken, Het geslacht Bollekens te Baarle en Dongen (De Brabantse Leeuw 1991, blz. 193-207).

[75]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[76]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[77]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[78]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[79]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[80]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[81]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[82]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[83]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[84]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[85]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[86]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[87]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[88]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[89]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[90]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[91]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[92]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[93]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[94]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[95]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[96]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE GEUS UIT PUTTERSHOEK (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 89-100).

[97]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[98]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[99]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[100]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[101]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[102]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[103]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[104]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[105]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[106]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[107]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[108]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[109]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[110]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[111]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[112]  Verpachting van de polder Oostzomerland (Ons Voorgeslacht 1948 (bijlage)), Fragement uit "VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET STAMBOOMONDERZOEK VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN" jan. 1948, waarschijnlijk als bijlage van OV.

[113]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[114]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[115]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[116]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[117]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[118]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[119]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[120]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[121]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[122]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[123]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[124]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[125]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[126]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[127]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[128]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[129]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[130]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[131]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[132]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[133]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[134]  K.J. Slijkerman, Kerkmeesters te IJsselmonde 1572/'77 tot 1700 (Ons Voorgeslacht 2012, blz. 192-194).

[135]  K.J. Slijkerman, GENEALOGIE VERSCHOOR (Ons Voorgeslacht 2017, blz. 269-321).

[136]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[137]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[138]  K.J. Slijkerman, MARIA ADRIAENSDR (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 29).

[139]  K.J. Slijkerman, MARIA ADRIAENSDR (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2006, blz. 186-187).

[140]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[141]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[142]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[143]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[144]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[145]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[146]  H.J. VAN DER WAAG, DE KWARTIERSTAAT VAN JANNETJE REYSEVOORT (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 93-111 en 1991, blz. 157-166, 317-326).

[147]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[148]  H.J. VAN DER WAAG, DE KWARTIERSTAAT VAN JANNETJE REYSEVOORT (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 93-111 en 1991, blz. 157-166, 317-326).

[149]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[150]  H.J. VAN DER WAAG, DE KWARTIERSTAAT VAN JANNETJE REYSEVOORT (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 93-111 en 1991, blz. 157-166, 317-326).

[151]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[152]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[153]  H.J. VAN DER WAAG, DE KWARTIERSTAAT VAN JANNETJE REYSEVOORT (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 93-111 en 1991, blz. 157-166, 317-326).

[154]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[155]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[156]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[157]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[158]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ALERT YMANTSZ. UIT GROOTE LINDT MET DE TAK (VAN DER) MUGGE (MUGH) TE ZWIJNDERECHT (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43).

[159]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ALERT YMANTSZ. UIT GROOTE LINDT MET DE TAK (VAN DER) MUGGE (MUGH) TE ZWIJNDERECHT (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43).

[160]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[161]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[162]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[163]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[164]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[165]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[166]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[167]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[168]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[169]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Genealogie Mijs (SMH, Streekgenealogie  SG864).

[170]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[171]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[172]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[173]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[174]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[175]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[176]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[177]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[178]  Streekmuseum Hoeksche Waard, LEM (SMH Streekgenealogie SG306).

[179]  C.J. GEERVLIET EN W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 353-362).

[180]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[181]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[182]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[183]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[184]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[185]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[186]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[187]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[188]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[189]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[190]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[191]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[192]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG206).

[193]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[194]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[195]  H.K. Nagtegaal, HET DELFTSE GESLACHT VAN BLEYSWIJCK (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 261-295).

[196]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[197]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[198]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[199]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[200]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[201]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[202]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[203]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[204]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[205]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[206]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[207]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[208]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[209]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[210]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[211]  K.J. Slijkerman, Het Geslacht Baes alias (De( Swaen alias Man te Ridderkerk etc. (Rotterdam 1990).

[212]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[213]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[214]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[215]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[216]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[217]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[218]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 379-380).

[219]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 379-380).

[220]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[221]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[222]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[223]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[224]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[225]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[226]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[227]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[228]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[229]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[230]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[231]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[232]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[233]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[234]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[235]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[236]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[237]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[238]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[239]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[240]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[241]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[242]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[243]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[244]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[245]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[246]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[247]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[248]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[249]  K.J. Slijkerman, DE ADSTAMMING VAN HET CHARLOISE GESLACHT WESTDUEL (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135).

[250]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[251]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[252]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[253]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[254]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[255]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN DE GEBROEDERS LENERT EN KORS PIETERSZ. UIT MIJNSHEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 267-294).

[256]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[257]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[258]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[259]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[260]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[261]  Mr. B. L. VAN STRIJ DE REGT, DE OUDSTE GENERATIE VAN HET GESLACHT VAN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 262-265).

[262]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[263]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[264]  A. van der Hoeven, drs P. van der Hoeven, BIER EN WATER (aavullingen en correcties) (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 318-325).

[265]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[266]  K.J. Slijkerman, Een tweetal families Gout in het Land van Poortugaal, en het geslacht (Van) Goutswaert (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 218-222 /1979kol. 309-310 /1980kol. 57-60).

[267]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[268]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[269]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[270]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28).

[271]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[272]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[273]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28).

[274]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[275]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[276]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[277]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[278]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[279]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[280]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[281]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (Ons Erfgoed 2005 (13e jrg nr. 3) blz. 106-144).

[282]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[283]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemsz te Ridderkerk (Ons Erfgoed 2004, blz 118-132).

[284]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[285]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemsz te Ridderkerk (Ons Erfgoed 2004, blz 118-132).

[286]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[287]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[288]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[289]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[290]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[291]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[292]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[293]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[294]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-583).

[295]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 379-380).

[296]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 379-380).

[297]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[298]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[299]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[300]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[301]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[302]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[303]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[304]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[305]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[306]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[307]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[308]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[309]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[310]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[311]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[312]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[313]  Th. L. J. de Haan, Kwartierstaat De Haan (aanvullingen op deel IV) (Prometheus IX (1989), p227-328).

[314]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[315]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[316]  Th. L. J. de Haan, Kwartierstaat De Haan (aanvullingen op deel IV) (Prometheus IX (1989), p227-328).

[317]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam (De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61).

[318]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[319]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[320]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[321]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[322]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[323]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[324]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376).

[325]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 317-320 (aanvulling)).

[326]  C. Sigmond, K.J. Slijkerman, De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376).

[327]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[328]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[329]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER MEIJDE UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368).

[330]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[331]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER MEIJDE UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368).

[332]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[333]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[334]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[335]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[336]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN DER MAST TE DORDRECHT EN IN DE HOEKSCHE WAARD in de 16e en 17e eeuw (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 525-545).

[337]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... BLAECK, (VAN) MOERKERKEN EN VAN DER SWAEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 223-256).

[338]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[339]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... BLAECK, (VAN) MOERKERKEN EN VAN DER SWAEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 223-256).

[340]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[341]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[342]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[343]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[344]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[345]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[346]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[347]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[348]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[349]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[350]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[351]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[352]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[353]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[354]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[355]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[356]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[357]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[358]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[359]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[360]  C. Niemantsverdriet, De Stamboom van de Familie Niemantsverdriet (www.xs4all.nl/~verdriet/Stamboom/stamboom.htm).

[361]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[362]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[363]  Ruud de Groot, Gegevens via persoonlijke e-mails en Mailinglist Hoeksche Waard.

[364]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[365]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[366]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[367]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[368]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[369]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[370]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[371]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[372]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).