Gen 16  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024 copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

De Sarijnenhove

www.landgoedenbuitenplaats-zh.nl

 

bij kwartier 32768:

De Sarijnenhove in de Aalkeetpolder ligt tegenwoordig op Vlaardings grondgebied. In het voorgeslacht

van de familie Zuiderent is sprake van 2½ morgen land in ‘Sarienhove’, een leen van de hofstad Hodenpijl.

Allairt Willemsz krijgt het leen vóór 1462, in 1485 gaat het leen gedeeltelijk over op zijn zoon Claes.

In 1499 wordt diens zoon Jorijs als erfgenaam vastgelegd en bij gebreke zijn broer Gijsbrecht Claesz.

In 1513 erft echter niet een van deze broers het leen, maar hun broer Willem Claes Allertsz.

 

 

 

Generatie 16

 

 

32768.  Allaert Willemsz, ovl. 1468/1485, datum/bron: 18.07.2012 GZp98, OV2018p300.[1],[2]

             Landbouwer in de Aalkeetpolder in de Zuidbuurt van Maasland. Hij gebruikt 18 morgen in het 8e (Sarijnenhove) en 9 morgen in het 18e hoefslag te Zuid-Maasland in 1460. Welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’, aanwezig bij het proces betreffende de welgeborenen voor het Hof van Holland op 17 december 1468. Beleend voor 5 juni 1462 met leen 4 van Hodenpijl, bestaande uit 2½ morgen land in Sarienhove, waarvan een gedeelte overgaat op zijn zoon Claes Allaertsz. Van Allaert zijn volgende kinderen bekend: 1. Willem Allertsz., is aanwezig bij het proces betreffende welgeborenschap in 1468; 2. Jan Allertsz., die in 1485 zijn leen bij de Sarienhove overdoet aan zijn broer Claes en zijn zwager Pieter Doensen; 3. Lijsbeth, gehuwd met Pieter (Pier) Doenenz; 4. Dirck Allertsz., genoemd in de inleiding van het welgeborenenproces in 1468, secretaris en schepen van Schiedam; 5. Claes Allertsz., zie volgende generatie.

             Hij trouwde Liedewij*.

 

32769.  Liedewij*, ovl. voor 14.12.1485, datum/bron: 21.01.2014 J-S.[3]

             Mogelijk was haar naam Liedewij zo als haar achterkleindochter Liedewij Jorisdr.

 

32948.  Adriaan Michiels Spruijt, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. voor 26.04.1534 in Strijen*, datum/bron: 18.06.2003 DJVp268, PK.[4],[5]  Hij trouwde Beatrix Adriaansdr.

 

32949.  Beatrix Adriaansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. 05.1538/19.06.1543, datum/bron: 18.06.2003 DJVp268.4

 

32976.  Gerrit Roelofs (Cranendonck), geb. ca. 1435, ovl. ca. 1514 in de Reijerwaard, begraven in Ridderkerk (in de kerk), datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, GrJ107, DJV-IIp58.[6],[7],4

             Heemraad in 1497, landeigenaar in Oud-Reijerwaard, vermeld 1484/1515. "Gherit Roelofsz ende Beatris syn wyf" vestigen een memorie in de kerk van Ridderkerk, vermeld 1545 en 1550/68. Gerrit was in 1460 één van de "ghemeenen bueren" van Ridderkerk, die 1/3 deel van de benodigde gelden voor de aanbesteding van een nieuwe kerk inlegden. Hij was dus al zeer jong een kapitaalkrachtig man, hoewel zijn vader nog in leven was. De verklaring ligt waarschijnlijk in een erfenis van moederszijde. Dit kan door verschillende afkomst van zijn landerijen aannemelijk worden gemaakt.

             Hij trouwde Beatrijs.

 

32977.  Beatrijs, ovl. na 1514 in Ridderkerk, datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, DJVp58.6,4

 

33016.  Eeuwout Dierickxz, geb. ca. 1475, datum/bron: 12.09.2003 NL1974k302, DJVp286, OV1996p335.[8],4,[9]

             Vermeld in de domeinrekening over 1513/16, 1524 en als koper van koren- en lammertienden in het domein van Putten.

 

33408.  Jan Huichensz (Blaeck), geb. ca. 1475, ovl. na 1543 in Heinenoord, datum/bron: 13.08.2003 KRij.[10]

             Woonde in 1543 aan de Blaeckse Dijck onder Heintkensoord.

             Hij trouwde NN.

 

33409.  NN, datum/bron: 12.08.2003 KRij.10

 

33544.  Cornelis Pietersz Kindermaker, datum/bron: 30.05.2003 PromXIp282.[11]

             Bezit in Oud-Beijeland in 1572 blok 32.

 

33556.  Hendrick Aertsz, geb. ca. 1486 in (63 jaar oud in 1549), ovl. 04.1551/01.07.1552, datum/bron: 27.07.2003 3vDp299.[12]

             Hoogheemraad 1526/32 en dijkgraaf 1533/51 van de 4 polders van West- IJsselmonde en van de polder Smeetsland onder IJsselmonde. Heemraad van Oost-Barendrecht 1549. Landbouwer. Hij woonde aan de Hordijk en had / gebruikte land in Barendrecht, Oost- IJsselmonde, Ridderkerk en Charlois. Hij had een behoorlijk welvarend boerenbedrijf, dat voornamelijk op eigen grondbezit berustte.

             Hij trouwde Lijsbeth Pietersd.

 

33557.  Lijsbeth Pietersd, geb. ca. 1485 in IJsselmonde, ovl. na 1574 in Barendrecht,12 datum/bron: 27.07.2003 3vDp302.

 

33558.  Adriaan Beijensz, geb. ca. 1490, datum/bron: 01.07.2003 DB122, DJVp236.[13],4

             Leefde wellicht in of nabij Poortugaal.

             Hij trouwde NN.

 

33559.  NN, datum/bron: 01.07.2003 DJVp236.4

 

33568.  Cornelis Cornelisz Beens, ook bekend als Mussen, geb. in Breda, ovl. voor 19.01.1554, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k392.[14]

             Poorter van Breda, vleeshouwer op de hoek Marktstraat / Grote Markt. Voor het eerst vermeld 22.05.1504. 29.06.1530: Cornelis Beens, die men noemt Mussen, poorter van Breda, vleeshouwer aldaar. 26.04.1532: Henric Montens, "raedt mijns gn. Heeren de grave van Nassau", heeft verkocht aan Cornelis Beens een huis met erf te Breda, in de Grote Stege, door welke steeg men ter Visscherstrate gaat, naast Lucas de mandemakers huis aan de ene zijde en Heyncken Adriaen Heymansdr. huis aan de andere zijde, strekkende achterwaarts aan Gooswijn van Goirle. 21.11.1533: Henricke Jacobsdr. van Sonne, met Frans Jan Aerts, haar man, heeft verkocht aan Cornelis Cornelissen Beens een stuk hof en erf, "daer de voorseyde Cornelis een schuur op geset heeft in de Heystrate, buyten ‘t Gasthuyseyndt".

             Hij trouwde Cornelie NN.

 

33569.  Cornelie NN, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k392.14

             Vermeld 19.01.1554: Frans en Willem, gebroeders, wijlen Cornelis Beens zonen, en Ghoris Buysen als getrouwd hebbende Anna Cornelis Beensdr., voor hen en ook voor Cornelie Cornelis Beens weduwe, hun moeder, en Laureyssen Cornelis Beens, hun broeder, compareren inzake verkoop van huis en erf te Breda aan de Grote Stege "daerdoor men in de Visscherstrate gaet, dewelke bij wijlen Henricken Moatens eertijds verkocht is aan wijlen Cornelis Beens hun vader na uitwijzen van een schepenbrief" dd. Breda 26.04.1532.

 

33570.  Hubrecht Jan Willem Sangers, geb. ca. 1490, ovl. voor 13.06.1531, datum/bron: 13.01.2007 NL1981k393, OV1988p433, GS.14,[15],[16]

             Als mondig vermeld in 1516.

             Hij trouwde Yde Jan Lambrechts, getrouwd ca. 1517 in Zwaluwe*.

 

33571.  Yde Jan Lambrechts, ovl. k. voor 12.06.1543, datum/bron: 13.01.2007 NL1981k393, OV1988p433.14,15

             Zij trouwde drie maal.

 

33572.  Aert Ruyssenaers, ovl. na 17.11.1570 in Breda,[17] (zie info 230), datum/bron: 10.06.2003 OV1969p112, NA1916p436.[18],[19]

             1523 meerderjarig, vermeld als zoon van Mercellis Ruyssennaers 23.10.1523.

             Hij trouwde Heylwick Merman, getrouwd voor 29.08.1533.

 

33573.  Heylwick Merman, ovl. voor 28.12.1566, datum/bron: 10.06.2003 OV1969p112, NA1916p436.18,19

 

33574.  Laureys Ruelens, ovl. voor 1540, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k402, FR.14,[20]

             Een familie Ruelens, afkomstig uit Alphen en Chaam, wordt beschreven in "Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie" van 1968. Laureys en Kathelijn worden daar echter niet genoemd. Het zou zich mogelijk om een andere familie Ruelens kunnen handelen.[21]

             Hij trouwde Kathelijn.

 

33575.  Kathelijn, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k402.14

             Vermeld 23.11.1540.

 

33584.  Peter Cornelis Beljaerts, ovl. voor 04.10.1544, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k328.[22]

             Wonende aan 't Gasthuyseynde te Breda. Genoemd als verhuurder van land te Hooge Swaluwe in 1555. Weeskamer Breda 1535: Peter is voogd van de 4 kinderen van zijn broer Jan.

 

33586.  Gherrit Wouter Stappaerts, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329.22

             Waard "in St. Hubrecht" te Breda 1547. Wordt in 1553 vermeld als eigenaar van "het huys genaempt Sint Hubrecht in de Gasthuys-strate".

             Hij trouwde Kerstijne Mercelis Mercelisdr.

 

33587.  Kerstijne Mercelis Mercelisdr, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329, NL1944k4.22,[23]

             Was wellicht een tweede keer getrouwd: volgens NL1944 trouwt een Michiel van Baerle Anthonisz, vóór 1515 Kerstyne MerceIis Willemsz-dochter, ovl. vóór 06.03.1539, dochter van Mercelis Willemsz. en Lijsbeth.

 

33588.  Hendrik van Berckel, geb. ca. 1520, ovl. ca. 1600, datum/bron: 02.05.2003 BL1989p212.[24]

             Stamvader van de familie van Berckel uit Baarle. Het wapen, bekend als kwartierwapen van de grafsteen van Adriaen Beljaerts te Breda kan als volgt worden omschreven: "een wildeman wijdbeens staande over een onbekend voorwerp, op golvend veld, links en rechts vergezeld van 2 rokende potten". [Een mogelijke afstamming van de patriciersfamilie van Berckel uit Den Bosch kon niet worden aangetoond].

 

33590.  Cornelis Philips Bollekens, geb. ca. 1500, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p196, NL1971k133.[25],[26]

             Hij tr. (1) met NN, tr. (2) met Lijsbeth Gjerit Anthonis. Hij verkrijgt in 1539 bevestiging van zijn recht op de erfpacht, omschreven in de oude brief van 1485, genoemd bij zijn grootvader. Op 03.07.1548 koopt hij te Baarle 1 1/2 bunder land omtrent de oude molen.

             Hij trouwde Marie NN.

 

33591.  Marie NN, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p196.25

 

34304.  Adriaen Gerritszn Oerlemans, geb. ca. 1445, ovl. voor 14.02.1507 in Loon op Zand (erfdeling), datum/bron: 12.08.2003 GOE, KBW.[27],[28]

             Had grond en bezittingen te Besoijen en Loon op Zand.

             Hij trouwde Adriana Hendric Symonsdr, getrouwd ca. 1480.

 

34305.  Adriana Hendric Symonsdr, geb. ca. 1460, ovl. voor 16.03.1513 in Loon op Zand, datum/bron: 11.08.2003 GOE, KBW.27,28

 

34306.  Arien Wouters Leempoel, ovl. voor 19.04.1522, datum/bron: 07.08.2004 GN1962p363, GOE, GBOp151.[29],27,[30]  Hij trouwde Beatrijs Gillisdr van Ammeroeyen, ook bekend als van Ammerzoyen.

 

34307.  Beatrijs Gillisdr van Ammeroeyen, ook bekend als van Ammerzoyen, geb. ca. 1480, ovl. voor 27.12.1541, datum/bron: 07.08.2004 GN1962p363, GOE, GBOp151.29,27,30

             Gehuwd (2) met Claes Jansz van Henegouwen.

 

34312.  Hendrick Adriaens de Bie, ovl. voor 25.04.1527, datum/bron: 04.08.2004 GBOp148,(379).30

             Heemraad in Sprang 1492/93, schepen in Venloon 1520, vermeld te Sprang 21.03.1512.

             Hij trouwde Kathelijn*.

 

34313.  Kathelijn*, datum/bron: 04.08.2004 GBOp148,30 (zie info 231).

             Vermeld als weduwe van Hendrick Adriaens de Bie 25.04.1527.

 

34320.  Hendrick Adriaens de Bie, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) ovl. voor 25.04.1527, datum/bron: 04.08.2004 GBOp148,(379).30  Hij trouwde Kathelijn*.

 

34321.  Kathelijn*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 04.08.2004 GBOp148,30 (zie info 232).

 

34324.  Thonis Dircks (van Campen), ovl. voor 18.01.1528, datum/bron: 04.08.2004 GBOp115.30

 

34336.  Cornelis Goderts van Ghilse, geb. ca. 1490, ovl. medio 1555, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135,335, NL1971k134.30,26

             Gegoed (akkers, beemden heide- en moergronden) te Oosterhout, Teteringen, Terheiijden, Gilze en Dongen. Oosterhout 05.07.1532: Cornelis Goderts koopt behuisde stede zuidwaarts van ‘s Herenstraat te Oosterhout.

             Hij trouwde Cornelia Jan Daniëls Willems.

 

34337.  Cornelia Jan Daniëls Willems, ovl. medio 1556, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135,335, NL1971k134.30,26

             Breda 31.01.1550: Cornelia Jan Danielsdr. huisvr. van Cornelis Goderts van Ghilse erft van haar vader een huis aan de Stenenstraat in Terheyden. Verkoopt 10.03.1556 als weduwe met haar kinderen een huis met erf te Teteringen. Scheiding van haar nalatenschap Breda 03.11.1556.

 

34338.  Peter Janse van Dongen, geb. ca. 1470 in Dongen, ovl. 20.11.1552 in Dongen, begraven in Dongen (zerk in de kerk), datum/bron: 04.08.2004 GBOp147, NL1971k189, DALp145,30,26,[31] (zie info 233).

             Brouwer, gegoed op de hofstede "Het Ridderken" te Dongen, schout van Dongen 1528, schepen 1547, deken van het Onze Liever Vrouwe Gilde. Trouwt (1) NN. Zerk in de kerk van Dongen op het hoogkoor (volgens Maris) waarop het wapen Van Dalem binnen een randschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN PIETER JANS VAN DONGEN EN HIJ STERF IN 'T JAER Ao XVcLII DEN XX DAGH IN NOV . . . . .".

             Hij trouwde Kathelijne van Ghilse, getrouwd voor 1500.

 

34339.  Kathelijne van Ghilse, ovl. 1554/59 in Dongen, datum/bron: 04.08.2004 GBOp135, NL1971k189.30,26

 

34480.  Gerrit Andriesse Hamel, ovl. 03.1572/02.12.1577, datum/bron: 07.09.2004 GHAp56.[32]

             Kerkmeester van Besoijen en Waalwijk 1569 (1559?), voor de reformatie was dit één parochie. Vermeld 1544 bij de overdracht van land in Nederveen. Gerrits erfgenamen beschikten ove land te Besoijen. In 1577 is sprake van Geraerdus Andreas als notarius publicus en in 1595 van Geerit Andriesse, notaris te Besoijen. Niet duidelijk of dit Gerrit Hamel is.

             Hij trouwde Catalijn NN.

 

34481.  Catalijn NN, ovl. voor 02.01.1593, datum/bron: 07.09.2004 GHAp56.32

 

34948.  Willem Goosens, ovl. voor 26.02.1564, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104.7

             Waarsman van Oud Reyerwaard 1547/1551. Gezworene en heemraad 1549, 1554/61 in het ambacht van Ridderkerk, taxateur van de 10e penning Ridderkerk 1557. Kerkmeester van Ridderkerk 1549/50, 53/54. Aangeslagen 10e penning Ridderkerk: gebruiker van 22 1/2 morgen land 1543, 3 mg eigen land in Willem Goessens houff van 4 morgen 4 hont en van enkele andere landerijen 1556.

             Hij trouwde Neeltje Cornelisdr.

 

34949.  Neeltje Cornelisdr, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104,7 ovl. na 1581.

 

34950.  Cornelis Claes Steuij, geb. ca. 1530 in Streefkerk, ovl. ca. 1606 in Streefkerk, datum/bron: 06.08.2003 KRij.10

 

34980.  Bastiaen Adriaensz Wijngaert*, ook bekend als de Wingert, geb. ca. 1545, datum/bron: 15.07.2003 OV2002p188.[33]

             Hij bruikt 1 mg en 3 hont land van het gasthuis Dordt, verder 5 mg van de h.g. der Grote Kerk Dordt, beide in de h.g.-blokken volgens kohier van de 50e penning te Mijnsheerenland in 1580. Er is weinig bekend over Bastiaen.

             Hij trouwde NN.

 

34981.  NN, datum/bron: 15.07.2003 OV2002p188.33

 

35136.  Jan Adriaens Vinck, ook bekend als Vijnck, ovl. voor 17.02.1564, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[34]

             Boer te Groote Lindt en taxateur van de 16e penning te Groote Lindt.

             Hij trouwde Geertken Cleijsdr.

 

35137.  Geertken Cleijsdr, ovl. na 19.02.1564, datum/bron: 08.10.2003 KMS.34

 

35156.  Dirck Florysz (Verschoor), geb. ca. 1510, ovl. 1571, datum/bron: 11.09.2003 NL1974k303, 3vDp302, OV1996p335, OV2017p274.8,12,9,[35]

             Wonende te West-IJsselmonde. Vermeld sinds 1535 in de domijnrekeningen. Hij wordt door Ploen Dircksz Verschoor te West-IJsselmonde als zijn vader genoemd.

             Hij trouwde Neeltje Hendricksdr, getrouwd voor ca. 1554.

 

35157.  Neeltje Hendricksdr, geb. ca. 1515, ovl. 02.12.1594 in West-IJsselmonde, begraven in IJsselmonde, datum/bron: 04.07.2003 3vDp302, OV2017p274.12,35

 

35158.  Ary Dircxz den Roonaert, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Roennaer, geb. 1e kwart 16e eeuw, ovl. na 22.02.1578, datum/bron: 04.07.2003 RIJp42, DJV269, OV2014p398.[36],4,[37]  Hij trouwde (Stijntje) NN.

 

35159.  (Stijntje) NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) datum/bron: 27.10.2014 DJV269, OV2014p398.4,37

 

35256.  Adriaan (Vermeer), geb. in Gouda*, ovl. 1537* in Haarlem (terechtgesteld, "onthalsd"), datum/bron: 17.08.2004 EM, OV1991p162, vdW,[38],[39],[40] (zie info 234).

             Adriaan Vermeer, zeemtouwer en doopsgezind leraar, zou in 1526 te Leiden gekomen zijn uit Gouda als liefdeprediker volgens de leer van Menno Simons en zou die oefeningen ook nu en dan in Haarlem hebben gehouden. In 1537 aldaar overvallen en terechtgesteld (OV1991).

             Hij trouwde Clara Claasdr.

 

35257.  Clara Claasdr, datum/bron: 05.10.2003 OV1991p162.39

 

35260.  Philips Olviers, geb. ca. 1480, ovl. voor 12.08.1524, datum/bron: 05.10.2003 OV1991p163.39

             Tr. (1) voor 1502 met Katrijn Willemsdr. Op 18.01.1503 bewijst Philip Oliviers zijn dochter Brechte bij wijlen Katrijn Willemsdr, zijn 1e wijf bij goeddunken van Willem Willemszn haar oom 15 pond.

             Hij trouwde Baertge Gerritsdr.

 

35261.  Baertge Gerritsdr, geb. ca. 1480, ovl. na 12.08.1524, datum/bron: 05.10.2003 OV1991p163.39

             Op 12.08.1524 bewijst Baerte Gerritsdr wede Philip Olivierszn. haar kinderen Cornelis, Olivier, Philippus en Katrijn met de naaste magen Cornelis Oliverszn en Jan Gerritszn 60 RG en een huis en erf op Steenschuur te Leiden met Pieter Huygenszn warmoesman als haar borg.

 

35262.  Jan Corneliszn, ovl. 01.1561/07.02.1576, datum/bron: 05.10.2003 OV1991p163, EM.39,38

             Genoemd als vader van Maria Jansdr, weduwe van Olivier Philipsz bij landverkoop in 1567.

 

35624.  Gijsbrecht NN, geb. ca. 1480, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238.[41]

             Hij is slechts bekend uit het patroniem van zijn zoon(s) en werd tot op heden niet optredend in de bronnen aangetroffen.

 

35626.  Cornelis Heijndricksz Besemer*, ook bekend als Waterman, geb. ca. 1472 in Hendrik Ido Ambacht*, datum/bron: 06.11.2003 KRON1999p238, KRij, PK, PromXVIIp367,41,10,5,[42]

             Substituut-schout van Sandelingenambacht 1502. In 1508 en 1509 koper van tienden in de Zwijndrechtse Waard.

             Hij trouwde NN*.

 

35627.  NN*, datum/bron: 07.06.2003 KRij.10

 

35812.  Dirck NN, datum/bron: 20.02.2008 OV2008p34.[43]

             Slechts bekend uit het patroniem van zijn zoon Cornelis Dircxz 't Greijn.

 

35814.  Huigh Cornelisz, datum/bron: 20.02.2008 OV2008p34.43  Hij trouwde Neel Reijendr.

 

35815.  Neel Reijendr, datum/bron: 20.02.2008 OV2008p34.43

 

36032.  Zeger Claesz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1480, ovl. na 1543 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 04.07.2003 OV2000p314.[44]  Hij trouwde *Neeltge Maertensdr.

 

36033.  *Neeltge Maertensdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1505, ovl. 04.1562/23.07.1589 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 09.12.2006 OV 2000p315, CRAp54, DJV-IIp42 /-III, OV2010p171.44,6,4,[45] Zij trouwde (1) Zeger Claesz.  Zij trouwde (2) Gerrit Gerrits den ouden (Cranendonck), getrouwd ca. 1545 in Sint Anthoniepolder.

 

36230.  Jacob Dircx, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. na 1566, datum/bron: 27.07.2003 CRAp69.6  Hij trouwde Hilletje Jacobsdr.

 

36231.  Hilletje Jacobsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. voor 1553 in Mijnsheerenland*, ovl. 05.1618/08.04.1623 in Westmaas*, datum/bron: 03.07.2003 CRAp69,71, DJVp208 /-IIp32.6,4  Zij trouwde (1) Jacob Dircx.  Zij trouwde (2) Seger Gerritsz (Cranendonck), getrouwd voor 1574.

 

36468.  Cornelis Pietersz (den Ouden), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Neel Dircks, geb. ca. 1485, ovl. 1555 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 15.05.2003 3vDp208, SG251,12,[46] (zie info 235).  Hij trouwde Soetje Jansdr.

 

36469.  Soetje Jansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1500, ovl. 1561 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 15.05.2003 3vDp212,12 (zie info 236).

 

36472.  Leendert Ariens Ketting, datum/bron: 14.05.2003 SG893, OV1995p373.[47],[48]

             Vermeld Strijen 1537, borgstelling Strijen 1552. Vermeld als koper van tienden te Strijen: Lenert Ariaensz. Ketting 1545, 46, 49, 51, (1545, 46: Leenert Kets, schout; 1546: Leenert Kets; 1551: Lenaert Ariaensz. Kets). Hij was wellicht schout van Strijen.

             Hij trouwde Fijtje Jacobs.

 

36473.  Fijtje Jacobs, datum/bron: 14.05.2003 SG893.47

 

36704.  Jan Dircksz, geb. ca. 1495 in Keulen, ovl. voor 19.06.1544, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p190.[49]

             Houtkoper, wordt gildebroeder van het houtkopersgilde te Dordrecht in 1525 als "Jan Dircksz in Cronenborch" en als "hebbende gildebroedersdochter" (dit was klaarbijkelijk zijn vrouw Willemken Maertensdr).

             Hij trouwde Willemken Maertensdr, getrouwd voor 1525.

 

36705.  Willemken Maertensdr, geb. ca. 1495, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p190,49 (zie info 237).

             Leeft 1544 als "Waerdinne" in het huis Cronenborch te Dordrecht, als zij haar dochter Quirina machtigt i.v.m. renten in het land van Kleef en in de stad Keulen. Er wordt in de akte gesproken van "onze poorteres, die tot een echte man heeft gehad meester Jan Dircks, geboeren van Coelen". Het is zeer waarschijnlijk, deze familie van Croonenburg de naam ontleent aan het gelijknamige huis aan de Nieuw Brug te Dordrecht. Een verwandschap met de ridders van Cronenborch op het gelijknamige slot te Loenen aan de Vecht is vrijwel uit te sluiten.

 

36712.  Bernard van den Bongard, geb. ca. 1500 te Bocholz op kasteel "de Bongard"*, ovl. voor 06.06.1543, datum/bron: 10.08.2003 PromXVIIp219, JOU1975p172, DJV-Ip65.[50],[51],4

             Ridder, heer van Nijenrode. Amtsman van Grave, hofmeester van Floris van Egmond (stadhouder van Holland). Vermoedelijk overleden aan de wonden opgelopen bij het springen van een kanon. Huwde met Elisabeth Torck, erfvrouwe van Nijenrode, ovl. 1577. Had een buitenechtelijke relatie, zeer waarschijnlijk met Lutgard van Wulven, waaruit bastaardzoon Jan van den Bongaert.

             Partner Lutgard van Wulven*.

 

36713.  Lutgard van Wulven*, geb. ca. 1500, ovl. 12.1554/19.04.1555, datum/bron: 10.08.2003 PromXVIIp219, OV1987p783, DJV-Ip66,50,[52],4 (zie info 238).

             Leenopvolging voor een halve hoeve in Lakerveld: 18.08.1546: Lutgard van Wulven bij overdracht door Arnout van Wulven, haar vader, 15.12.1554: Lijftocht van Jan van den Bongaard, bastaard, gemaakt door Pieter Simonsz. voor Lutgard, dochter van Arnout van Wulven, "zijn vrouw" (zal vermoedelijk moeten zijn: "zijn moeder", d.w.z. Jan's moeder, of ze is de vrouw van Pieter Simonsz), op de helft. 19.04.1555: Geerlof van Wulven Arnoutsz. bij dode van Lutgard, zijn zuster, 15.06.1555: Jan van den Bongaard bij overdracht door Geerlof van Wulven.

 

36714.  Cornelis Adriaensz van Lichtenberch*, ook bekend als Cornelis Adriaenz "Brouwer", datum/bron: 12.10.2006 DJV-III.4

             Gezien zijn alias wellicht brouwer, woonde te Breukelen 1571, leenman van Nijenrode 24.05.1578.

 

37162.  Pieter Willemsz, geb. ca. 1476, ovl. 1449/53*, datum/bron: 03.02.2006 OV2005p380, DJV-III.[53],4

             Boer in het Binnenland van West-Barendrecht, landpachter te Oost-Barendrecht 1542, schout van West-Barendrecht 1542, 49.

             Hij trouwde Stijnken Adriaensdr.

 

37163.  Stijnken Adriaensdr, geb. ca. 1484, ovl. in/na 1561, datum/bron: 03.02.2006 OV2005p380, DJV-III.53,4

             Landeigenaresse en -pachtster in het Binnenland van West-Barendrecht, landpachtster in het nieuw bedijkte buitenland van Carnisse.

 

37188.  Dieric Coosen, geb. ca. 1450, ovl. na 1526, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279, OV1983p203, RIJp41, OV2014p398,4,[54],36,37.

             Schout van Rhoon 1526.

             Hij trouwde Baerte NN.

 

37189.  Baerte NN, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279.4

 

37248.  Adriaen Andriesz, geb. ca. 1470, ovl. 01.05.1533/1540*, datum/bron: 07.08.2006 OV2006p320.[55]

             Koper van een tiende in Dirks Smeetsland 1524.

             Hij trouwde NN.

 

37249.  NN.

 

38284.  Doen Beijensz, bijnaam "de Jonge", ovl. voor 17.12.1515, datum/bron: 01.07.2003 DB1(en inleiding), Doen.13,[56]

             Schepen van Poortugaal 1491 en 1507, leenman van Putten, beleend 28.01.1484 met de leengoederen van zijn vader. Fondateur van de "Grote Memorielanden" op 35 gemet land te Poortugaal. Door de eigendomsadministratie ("blaffaards") van deze Memorielanden zijn de mannelijke en vrouwelijke nazaten van Doen Beijens tot ver na de reformatie bekend. Doen Beijensz is de stamvader van vele grote boeren en bestuurders in de Hoekse Waard en IJsselmonde. Doen en Haesje bestemden de opbrengst van de Grote Memorielanden "omme denzelven uit het innekomen viccary te laten studeren, bequam te maken en onderhouden tot een priester". Ze wilden het land, met alle plichten tegenover de kerk, voor eeuwig in de familie houden: "dat op den oudsten en naasten van syne Descendenten tot een eeuwige memorie soude cuccederen". De eigendomsadministratie werd na de reformatie op het gemeentesecretarie van Poortugaal voortgezet, possesseurs vermeld tot 1825! Hij trouwt (1) met Neeltje Wollebrant Jansdr.13

             Hij trouwde Aeskin (Haesje) NN.

 

38285.  Aeskin (Haesje) NN, datum/bron: 01.07.2003 DB1.13

 

38288.  Gerrit Roelofs (Cranendonck), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) geb. ca. 1435, ovl. ca. 1514 in de Reijerwaard, begraven in Ridderkerk (in de kerk), datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, GrJ107, DJV-IIp58.6,7,4  Hij trouwde Beatrijs.

 

38289.  Beatrijs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) ovl. na 1514 in Ridderkerk, datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, DJVp58.6,4

 

38336.  Maerten Adriaensz de Regt, ook bekend als "le Grande", geb. ca. 1461 in het land van Waes (bij Antwerpen), datum/bron: 03.07.2003 DJV210.4

             Vertrok ca. 1485 naar Beijerland.

 

38376.  Pieter NN, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip72, OV2015p268,4,[57] geb. ca. 1470, ovl. voor 1500.

             Boer in Mijnsheerenland. Het is niet zeker of Pieter voor zijn huwelijk met de weduwe Maritge ook al in Mijnsheerenland woonde. Zijn beide zoons, Lenert en Kors, hadden als jonge volwassenen al grond in het Oudeland van Moerkerken in eigendom.

             Hij trouwde Maritge NN.

 

38377.  Maritge NN, ovl. voor 04.06.1542, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip72, OV2015p268.4,57

             Zij komt als Maritge Jan Jacobsz. weduwe nog voor bij de 10e penning van 1542 en moet in hetzelfde jaar zijn overlden. Voor haar en haar tweede man werd jaarlijks in de kerk te Mijnsheerenland een memoriedienst gehouden, die gefundeerd was door zijn ouders,

             Zij trouwde (1) Pieter NN.

             Zij trouwde (2) Jan Jacobsz Meijnerts, getrouwd ca. 1500.

 

38378.  Willem Corsz, ovl. voor 1556, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip72.4

             Boer te Strijen, landgebruiker te Mijnsheerenland.

             Hij trouwde Claertge NN.

 

38379.  Claertge NN, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip72.4

             Als inwoonster van Strijen lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch.

 

38384.  Claes Garbrantsz, ovl. 28.01.1538, begraven in Leiden (onder een zerk), datum/bron: 06.07.2003 DJVp279, OV1979p264.4,[58]

             Meester lakenvolder, woonde te Leiden, waar hij een zerk heeft met o.a. als opschrift: "CLAES GARBRANTSZ STERF ANNO 1538 DEN 28 JAN" .

             Hij trouwde Katrijn Willemsd.

 

38385.  Katrijn Willemsd, ovl. voor 09.10.1526, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279, OV1974p276.4,[59]

             Katrijn had 12 zonen en 2 dochters. Het moederlijk erfdeel bedroeg 1500 Rijnse Guldens per kind: 09.10.1526 Adriaen, Cornelis, Quirijn, Haesgen en Katrijn, kinderen van Claes Garbrantszn. en wijlen Katrijn Willemsdr. Willem Claes Heynrickxzn. als oude vader en Dirck Willemszn. als oom 1500 Rinsche gulden.

 

38386.  Jan Heyndricx (Quartelaer?), datum/bron: 06.07.2003 DJVp279.4

             Blauverwer te Leiden.

             Hij trouwde Cornelie Gerytsdr.

 

38387.  Cornelie Gerytsdr, datum/bron: 07.07.2003 DJVp279.4

             Zij was mogelijk een dochter van Geryt Ewoutsz.

 

38390.  Pieter Aertsz, ovl. voor 01.09.1554, datum/bron: 09.03.2006 GrJ440, DJV-III.7,4

             Zeilmaker, wellicht te Delft.

             Hij trouwde Sophia Jacobsdr.

 

38391.  Sophia Jacobsdr, datum/bron: 09.03.2006 GrJ440.7

 

38392.  *Jacob (Jan Hugezn?), ovl. kort voor 24.11.1548, datum/bron: 06.07.2003 DJV279, NL1980k59.4,[60]

             Niet bekend of de afstamming via de mannelijke of de vrouwelijke lijn verloopt. Jacob of zijn niet met name genoemde vrouw NN moet als vader hebben gehad Jan Hugez.

             Hij trouwde *NN (Jan Hugedr?).

 

38393.  *NN (Jan Hugedr?), datum/bron: 06.07.2003 DJV279, NL1980k59.4,60

 

38394.  Adriaen Adriaensz*, datum/bron: 05.07.2003 DJVp280.4

             Leenman van de hofstad Putten. Beleend met 2 tienden in Biervliet en Vriesland onder Geervliet 1534. Overgedragen in 1550.

             Hij trouwde NN.

 

38395.  NN, datum/bron: 05.07.2003 DJVp280.4

 

38396.  Jan Jansz van der Stoup*, ook bekend als Verstoup, de Oude, geb. ca. 1464 in Strijen, ovl. na 10.08.1536, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III, OV2013p2.4,[61]

             Woonde te Strijen, helige geestmeester van Strijen 1496/1536. Pachter van het accijbs, schepen 1514....1422, koper van tienden in het Land van Essche en in Strijen. Lid van de Illustere Lieve Vrouwen Broederchap te 's-Hertogenbosch (als inwoner van Strijen). Trouwt (1) Geertruyt NN, trouwt (2) 1512/1514 NN. De kinderen stammen waarschijnlijk uit het eerste huwelijk.

             Hij trouwde Geertruyt NN*.

 

38397.  Geertruyt NN*, datum/bron: 29.01.2013 OV2013p2.61

 

38398.  Doen Beijensz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) bijnaam "de Jonge", ovl. voor 17.12.1515, datum/bron: 01.07.2003 DB1(en inleiding), Doen.13,56  Hij trouwde Aeskin (Haesje) NN.

 

38399.  Aeskin (Haesje) NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 01.07.2003 DB1.13

 

38944.  Gerrit Roelofs (Cranendonck), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) geb. ca. 1435, ovl. ca. 1514 in de Reijerwaard, begraven in Ridderkerk (in de kerk), datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, GrJ107, DJV-IIp58.6,7,4  Hij trouwde Beatrijs.

 

38945.  Beatrijs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) ovl. na 1514 in Ridderkerk, datum/bron: 06.07.2003 CRAp28, DJVp58.6,4

 

38946.  Lambrecht Willemsz, datum/bron: 05.07.2003 DJV-IIp57.4

             Boer, leenman van de Lek en Polanen te Sandelinenambacht, beleend 22.07.1482.

 

39252.  Adriaen Willemsz, geb. ca. 1465, ovl. 1521/42, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III, OE2004p118.4,[62]

             Wellicht boer en landgebruiker in de Oud-Reijerwaard te Ridderkerk, waarsman van Nieuw-Reijerwaard 1491/93, 1494/97, gezworene van Ridderkerk 1493, waarsman van Oud-Reijerwaard 1505, hoogheemraad van Ridderkerk 1521. Stichtte met zijn vrouw een memorie in de kerk van Ridderkerk.

             Hij trouwde Lijsbeth NN.

 

39253.  Lijsbeth NN, datum/bron: 11.12.2006 DJV-III.4

 

39272.  Cornelis Beerntsz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1490, ovl. 1551/57, datum/bron: 27.06.2003 OV2001p155.[63]  Hij trouwde Cornelie Heijndricxdr.

 

39273.  Cornelie Heijndricxdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 1557/58, datum/bron: 17.07.2007 OV2001p155, OV2007p232.63,[64]

 

39304.  Michiel Adriaan Spruijtszn, datum/bron: 18.06.2003 DJVp280 /-I72, ALWp148,149.4,[65]

             Schepen van Strijen 1484/97. Pachter van visgronden, koper van korentienden te Strijen 1471/97. [Strijen had 14 schepenen, waarvan 7 plaatsvervangers. De regerende schepenen waren automatisch lid van de hoge vierschaar van het baljuwschap Strijen. Dit hoge rechtscollege sprak recht in strafzaken binnen het "Land van Strijen" (de Z.O. Hoeksewaard), waarin schout en schepenen der  dorpen in de omtrek geen bevoegdheid meer hadden. Daarom werden de schepenen van Strijen door de landsregering benoemd, op voordracht van de baljuw (bron: M. Allewijn)] .

             Hij trouwde NN.

 

39305.  NN, datum/bron: 18.06.2003 DJVp280, PK.4,5

             Wellicht heette (één) de(r) vrouw(en) van Michiel Heylke.

 

39308.  Adriaen Yemansz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ovl. 05.1559/27.05.1563, datum/bron: 06.07.2003 DJV-II-58.4  Hij trouwde NN Jacobsdr.

 

39309.  NN Jacobsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 06.07.2003 DJV-II-58.4

 

39310.  Jan Jacobsz Meijnerts, geb. ca. 1476, ovl. 11.1540/04.06.1542, datum/bron: 05.07.2003 DJV /-Ip72.4

             Landbouwer te Mijnsheerenland, gegoed aldaar. Schepen van Mijnsheerenland 1514, heemraad van het Oudeland van Moerkerken 1524, 1530/40.

             Hij trouwde Maritge NN, getrouwd ca. 1500.

 

39311.  Maritge NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) ovl. voor 04.06.1542, datum/bron: 04.07.2003 DJV /-Ip72, OV2015p268.4,57  Zij trouwde (1) Pieter NN.  Zij trouwde (2) Jan Jacobsz Meijnerts, getrouwd ca. 1500.

 

39520.  Michiel Adriaan Spruijtszn, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 18.06.2003 DJVp280 /-I72, ALWp148,149.4,65  Hij trouwde NN.

 

39521.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 18.06.2003 DJVp280, PK.4,5

 

39570.  Adriaen Pouwelsz de Haen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1487 (60 jaar in 1547), ovl. na 05.05.1566, datum/bron: 05.07.2003 DJV-Ip64, NL2020p46.[66],4  Hij trouwde Jenneken Willem Pieterszdr.

 

39571.  Jenneken Willem Pieterszdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. voor 11.03.1557, datum/bron: 07.04.2020 NL2020p46.66

 

39648.  Andries Claesz, geb. ca 1450 (of eerder), ovl. na 1492, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p101.[67]

             Vestigt zich ca. 1485 met zijn gezin vanuit Rijsoord in Strijen. Schepen van Strijen 1488, 92. Vestigt een memorie in de kerk van Strijen op 11 hont land in de Zuidhoek, genaamd "de blaesbalck". Van de opbrengst vermaakt hij 25 stuivers jaarlijks aan de kerk, o.a. om drie kaarsen te branden gedurende een mis en voor een duit brood aan elk arm mens uit te reiken. Was als inwoner van Strijen lid van de Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch. Zijn nageslacht behoort tot de oudst traceerbare boerenfamilies in Strijen. De uit dit geslacht gesproten zeer gefortuneerde tak Meerenburgh bleef tot haar uitsterven in mannelijke lijn in 1730 een heel belangrijke rol te Strijen spelen. Andries kan een zoon geweest zijn van Claes Jacob Andriesz, landpoorter van Dordrecht in Zwijndrecht of Riederwaard. Hoogstwaarschijnlijk was diens vader Jacob Andriesz, landpoorter van Dordrecht.

             Hij trouwde Neeltken NN, getrouwd voor 1484.

 

39649.  Neeltken NN, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p102.67

             Zij vestigt haar memorie, zoals haar man in de kerk van Strijen, eveneens 25 stuivers jaarlijks. Haar memorie diende op zondag na Driekoningen gehouden te worden.

 

39660.  Bartholomeus Symonsz, geb. ca. 1510, ovl. 1597 in Strijen, begraven in Strijen (grafzerk in de kerk), datum/bron: 08.12.2006 DJV-III, OV2010p351.4,[68]

             Boer, woonde op het dorp Strijen. Landeigenaar in het Oudeland van Strijen, pachter van tienden en een visserij. Kerkmeester 1552, schepen 1557, 81, 97 van Strijen. Heemraad 1561, waarsman 1571/95 van het Oudeland van Strijen, heemraad van Oost-Zomerland 1578/97, rentmeester van Bonaventura 1583, 1585/86, heemraad Sint Anthoniepolder 1584/96, heemraad van Nieuw-Bonaventura 1591. Hij werd op 01.08.1589 met geweld uit Strijen ontvoerd door de "vrybuyters" van Geertruidenberg en Steenbergen, waarbij zijn geldkist werd opengebroken. Hierbij werd behalve zijn eigen geld 100 pond van het Gemene Land en 30 pond van de ontvangst van kerkgoederen geroofd. Hij werd in 1590 vrijgekocht van gevangenschap te Geertruidenberg voor (een losgeld van) 8000 pond (!). Als wapenfiguur voerde Bartholomeus een zeilschip met twee masten. Als schepen zegelde hij met het randschrift "MEEVS SYMENZOEN".

             Hij trouwde Anna Adriaensdr, getrouwd voor 06.10.1544.

 

39661.  Anna Adriaensdr, geb. in Simonshaven, ovl. oct 1590 in Strijen, begraven in Strijen (in de kerk), datum/bron: 08.12.2006 DJV-III, OV2010p351.4,68

             Zij trouwde (1) Jan Joosten, timmerman te Strijen, ovl. voor 04.05.1541. Anna werd met haar man in de kerk van Strijen begraven, onder een zerk met uitgehakte wapenfiguren en de tekst: "HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN BARTHOLOMEUS SYMONSZ IN ZIJNEN LEVEN DIJCKGRAEF VAN DEN CLEM HEEMRAIDT VAN OOST SOMERLANDT ENDE POLDER ENDE WAERSMAN VAN ... DIE STERFF OPDE .. ANNO XVCXC(VII) ENDE .....DR VAN SYMONSHAVEN SYNE HUYSVROUWE DIE STERF DEN .. OCTOBER A0XVCXC". De naam van Anna is niet goed leesbaar, werd oorspronkelijk als Bastiaensdr geïnterpreteerd. De beide kinderen van hun zoon Jan Bartholomeusz noemden zich Van der Meijde, o.a. Mr. Sijmon Jansz van der Meijde, muntmeester-generaal van de Munt der Verenigde Nederlanden (1614-1654).

 

39662.  Adriaen (Arien) Andriesz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. 1484 in Rijsoord, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p103,67 ovl. 1550/57.  Hij trouwde NN.

 

39663.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. na 1561, datum/bron: 03.05.2005 OV2005p104.67

 

39852.  Huich Pietersz Blaeck, geb. ca. 1510, ovl. 1566/30.06.1575, datum/bron: 22.11.2010 OV2010p535, OV2015p224.[69],[70]

             Boer te Sint Anthoniepolder, mede-taxateur der 10e penning, landgebruiker te S.A.P., Mijnsheerenland, Maasdam en Strijen.

 

39854.  Jacob Stevensz van der Mast, geb. ca. 1515, ovl. in/na 1557, datum/bron: 22.11.2010 DJV-III, NL1944k73, OV2010p535.4,[71],69

             Afkomstig uit Dordrecht, brouwer in de brouwerij achter het huis "Den Ouden Beer" aan de Wijnstraat te Dordrecht 1553, medebedijker van Oud-Beijerland 1556/57.

             Hij trouwde Emma Claesdr van Beveren, ook bekend als Emmeken.

 

39855.  Emma Claesdr van Beveren, ook bekend als Emmeken, geb. in Dordrecht, ovl. 12.1573/02.03.1574, datum/bron: 22.11.2010 DJV-III, NL1944k73, OV2010p535.4,71,69

             Zij trouwt (2) 1557/68 Joris Jansz, afkomstig uit Ridderkerk, boer, heemraad en heiligegeestmeester in Mijnsheerenland, weduwnaar van Ariaentje Florisdr Besemer. Emma trouwt (3) na 16.03.1570 Cornelis Adriaen Gysbrechtz, boer te Mijnsheerenland.

 

39882.  Cornelis Govertsz van Beaumont, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p100.4,[72]

             Leefde in de eerste helft van de 16e eeuw, waarschijnlijk in Dordrecht.

             Hij trouwde NN.

 

39883.  NN.

 

39902.  Claes Cornelisz, geb. ca. 1490 in Benschop, ovl. 1565, datum/bron: 30.10.2011 UP1p217.[73]

             Schepen en burgemeester van Benschop 1515/60.

             Hij trouwde Petergen NN, getrouwd ca. 1520.

 

39903.  Petergen NN, ovl. voor 13.06.1565, datum/bron: 30.10.2011 UP1p217.73

             Vermoedelijk een dochter van Thonis Dircksz te Lopik en Claeske Pietersdr.

 

40032.  Jan van Ridderkerck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als van Reiderkerk, van Reijerkerk, geb. ca. 1500 in Ridderkerk, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[74]  Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1525 in Ridderkerk.

 

40033.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) datum/bron: 06.08.2003 GRij.74

 

41456.  Jan Barthout Dircksz (van Nuijssenburg), datum/bron: 29.05.2003 PomIIp218, vB_Dp1167.[75],[76]

             Raad van Dordrecht in 1517/18.

             Hij trouwde Anna van Alblas.

 

41457.  Anna van Alblas, datum/bron: 29.05.2003 PromIIp218, KMS, vB_Dp1167,75,34,76 ovl. voor 19.06.1582.

             [Haar broer, Mr. Kornelis van Alblas, deken van de Grote Kerk te Dordrecht, ovl. 22.12.1540, is begraven in het koor van de Grote Kerk te Dordrecht met wapen en vier kwartieren: 1) Alblas 2) Drenkwaert 3) Hallincq 4) Pallaes]. Anna overleed na Huybrecht Tack.[77]

             Zij trouwde (1) Jan Barthout Dircksz (van Nuijssenburg).

             Zij trouwde (2) Huybrecht Tack, ovl. voor 02.08.1567, datum/bron: 29.05.2003 KMS,34

             Op 17.05.1545 beleend met een rente van fl. 100,- per jaar op de heerlijkheid Bergen (NH), bouwt omstreeks 1550 het huis "De Lombard", later (onder zijn schoonzoon Matthijs Berck) de Berckepoort geheten.

 

41458.  Jan Visschers, datum/bron: 27.05.2003 PromIIp218,75 (zie info 239).

             Burger van Kalkar.

             Hij trouwde Catharina Tack(s).

 

41459.  Catharina Tack(s), datum/bron: 27.05.2003 PromIIp218.75

 

41460.  Hendrik Jans van der Bies, ovl. voor 11.12.1542, datum/bron: 12.10.2003 PromIIp218.75  Hij trouwde Adriana van Scherlaecke.

 

41461.  Adriana van Scherlaecke, datum/bron: 29.10.2007 Schaep.[78]

 

41462.  Cornelis Henrixsz Snouck, ovl. voor 14.11.1549, datum/bron: 08.03.2007 PromIIp218, GAA, Schaep.75,[79],78

             Schepen van Dordrecht 1537. Overdracht door Herman van der Byes, man van Grietje Snoucx, en Henderick Adriaensz in den Harinck, man van Neeltge Snouck, aan hun schoonvader, Cornelis Snouck Henrixsz, van de eigendom van een huis en tuin. 01.01.1541. Zijn wapen volgens Schaep: in zilver 3 horizontaal geplaatste snoeken van azuur. De Gorcumse regentenfamilie Snoeck voerde (vanaf Jan Snoeck Jacobsz in 1558) een geheel ander wapen: effen groen met een hermelijnen schildhoofd en in een gouden vrijkwartier een groengeknopte en -gepunte rode roos. Het is daarom niet zeker of het dezelfde familie betreft.

             Hij trouwde Geertruydt Wouter Heymanszdochter (Colve).

 

41463.  Geertruydt Wouter Heymanszdochter (Colve), ovl. voor 01.01.1521, datum/bron: 08.03.2007 GAA, Schaep.79,78

             Scheiding van de nalatenschap van Geertruydt Wouter Heymanszdochter tussen Cornelis Snouck Heynrixsz, haar man, en Heyman, Margriet en Corhelia, hun kinderen 01.01.1521.

 

41736.  Jan Jansz Besemer, ovl. voor 1543, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p732.[80]

             Timmerman, heemraad van Ouderkerk 1492, 1509, 1519/29, 1523, 1525, vermeld in de kerfcedulle van 1507, neemt onder zich de weeskinderen van Andries Jansz. op 01.05.1520 waarbij hij als onderpand stelt een 1/2 morgen (gelegen in weer 116), is op 18.03.1530 geld schuldig aan Aef Jans, op grond van de kerfcedulle (op geografische volgorde opgesteld) en latere gegevens blijkt hij in het bezit te zijn van een weer land groot 8 morgen (= weer 121), overleden vóór 1543 als Hendrick Jansz. vermeld wordt in dit weer.

             Hij trouwde (Anna) Matthysdr.

 

41737.  (Anna) Matthysdr, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p732.80

             Haar voornaam is gebaseerd op het feit, dat 3 kleindochters Anna heten. Twee zoons (Mathys en Leendert) bezitten land in Krimpen a/d IJssel, afkomstig van hun moeder w.o. 12 morgen waarvan de helft leenroerig is aan de Heren Van Vliet.

 

41856.  Arie Ariensz, ovl. voor 1545, datum/bron: 04.10.2003 OV1970p184.[81]

             Oudst bekende stamvader van de familie Hoogendijk. In 1545 komen zijn weduwe en kinderen voor in de 10e penning van Capelle a/d IJssel. Ze bezitten dan 17 morgen land.

 

42928.  Daem Dircksz, geb. in Reijerwaard, ovl. voor 26.07.1512, datum/bron: 17.02.2008 CR.[82]

 

44448.  Daniël NN, geb. ca. 1500, datum/bron: 25.12.2008 GSH.[83]  Hij trouwde Jacoba NN.

 

44449.  Jacoba NN, datum/bron: 25.12.2008 GSH.83

 

44456.  Cornelis Jacobs (Coppe) Mijs, ook bekend als Neleman Coppen Mijs, geb. ca. 1485 in Etten, ovl. 21.01/25.03.1556 in Rucphen, datum/bron: 07.06.2005 TvdV, GN1988p328, GTMWBB1989p304,[84],[85],[86] (zie info 240).

             Landbouwer te Etten, trouwt (1) Cornelia Claes Teeuwen, ovl. 1509 (voor 03.05), waarschijnlijk een dochter van Claes Mattheusz van Ceters en Hubrecht Aerts Goetswagerdr. Hij trouwt (3) Josse (Jooske) Cornelis Joosten Cnollaarts, ovl. voor 13.05.1547, weduwe van Frederik Cogge. Cornelis overleed ten huize van zijn dochter Anna te Rucphen, haar man Hendrik van Wouwe is bij een overdracht op 21.01.1556 zijn gemachtigde.

             Hij trouwde Adriane Cornelis Andriesdr, ook bekend als Janna, Jane, Jeen, getrouwd 05.1509/12.04.1510.

 

44457.  Adriane Cornelis Andriesdr, ook bekend als Janna, Jane, Jeen, ovl. voor 05.11.1532, datum/bron: 07.06.2005 GN1988p328, GTMWBB1989p304.85,86

             Jane Cornelis Andriesdr wordt 12.04.1510 als echtgenote van Cornelis Coppe Mijs vermeld. In een acte van 05.11.1532 wordt (haar broer) Claes Neel Andries tot voogd van haar minderjarige kinderen Frans(ke), Coppe en Maaike benoemd, terwijl op die datum Anneke Cornelis Mijs (gehuwd met Heyn van Wouwe), Cornelis Cornelis Mijs en Lieven Cornelis Mijs samen met voogd Claes Neel Andries vermeld worden. Kennelijk waren dit de toen reeds meerderjarige kinderen van Adriane.

 

45792.  Snoey Gherritsz, ovl. voor 1526, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p116.[87]

             Vermeld te Ouderkerk a.d. IJssel. Hij is geld schuldig 1476, 1479, 1482, 1485, 1487 en treedt in 1477 op als voogd voor de prior van den Donc (klooster bij Brandwijk). Op 08.02.1495 is er sprake van een rentebrief, die zijn voorkinderen hebben, sprekende op het land waar hun vader nu woont. Met zijn vrouw Marken koopt hij op 21.02.1507 2 1/2 morgen 1 1/2 hond in de Geer t.b.v. hun 2 jongste kinderen Kersien en Merken, is op 26.10.1514 geld schuldig aan zijn zoon Gerrit en eveneens in 1517 samen met zijn zoon Hoen aan zijn andere zoons Gerrit en Jan. Hij schenkt op 08.05.1521 samen met zijn vrouw Maritghe aan hun dochter Machel, Adriaen en Kers hun zonen, ieder 7 hond land voor hun arbeidsloon dat zij verdiend hebben. In 1526 is er sprake van de erfgenamen van Snoeyen. Snoey's zoon Jan uit het eerste huwelijk wordt vermeld in 1526 als welgeboren man. Snoey trouwt (1) Marken NN.

             Hij trouwde Maritghe NN.

 

45793.  Maritghe NN, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p116.87

 

45816.  Jan Willems, geb. ca. 1490 in Berkenwoude, ovl. na 1555 in Berkenwoude, datum/bron: 06.11.2008 KHN.[88]

             Schout van Berkenwoude en Achterbroek 1523/29. Gezworene 1543, 55.

             Hij trouwde NN.

 

45817.  NN.

 

46498.  Cornelis Dircksz van Driel, ook bekend als Neel Dircken, geb. ca. 1420, ovl. 1486/93 in West-IJsselmonde*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp41, GrJ103.12,7,56

             Landbouwer, heemraad van het Westambacht van IJsselmonde 1454/65. Hij maakte in deze functie gebruik van het zegel met de dubbele adelaar. In de rekening van de polder Nieuw-Reijerwaard van 1468 wordt melding gemaakt van "Cornelis Dircxz die scout" als bruiker van het gors Fijenoord: wellicht was Cornelis van Driel in dat jaar pachter van het schoutambt van Ridderkerk. Cornelis was een van de eerste ingelanden van de polder Mr. Arend van der Woudensland, die tussen 1444 en 1459 ingedijkt werd. Hij wordt bij een proces in 1463 samen met Dirck Smeets genoemd, de naamgever van de polder Smeetsland. Hij was dus ook vroeg bij deze polder betrokken. Cornelis is de voorvader van alle geslachten Van Driel, die uit de omgeving van de Hordijk stammen.

 

46530.  Dammas (Gerritsz)*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1480, ovl. voor 28.07.1547, datum/bron: 21.07.2003 GrJ106, OV1995p431.7,[89]  Hij trouwde Marike NN*.

 

46531.  Marike NN*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. 07.1547/18.06.1758, datum/bron: 21.07.2003 GrJ106, OV1995p436.7,89

 

46566.  Lodewijck Aertsz van Ghiessen, datum/bron: 26.04.2004 3vDp212, OV1983p270, OV1985p768, PromXVp335,12,[90],[91],[92] ovl. voor 01.11.1502 (boedelscheiding).

             Op 05.03.1482 is hij gezworene van Gherijt Henricxsoens Ambacht en zegelt met 3 ketelhaken, op 16.03.1487 wordt hij beleend met het recht van visserij en vogelarij in het land van Lodewyck van Ghiessen in het ambacht van Oistbarendrecht.

             Hij trouwde Soetke Wijt Willemsdr.

 

46567.  Soetke Wijt Willemsdr, datum/bron: 15.05.2003 OV1985p268, 3vDp212.91,12

 

46704.  Maerten Govaertsz, geb. ca. 1470, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[93]

 

47020.  Anton Pieters, geb. ca. 1490, datum/bron: 29.11.2008 KdU, OV1996p77.[94],[95]

             Een woning en hofstede met 4 mrg land te Langerak (leen nr. 38) gaat 17.07.1514 aan Anton Pietersz bij overdracht door Anton Bo(o)n, zijn schoonvader.

             Hij trouwde NN Antonsdr Boon.

 

47021.  NN Antonsdr Boon, geb. ca. 1495, datum/bron: 29.11.2008 KdU.94

 

47030.  Adriaen Woutersz (den) Benschopper, datum/bron: 04.04.2009 OV2009p96, 103.[96]

             Schout van Langerak.

             Hij trouwde (Lysbeth).

 

47031.  (Lysbeth), datum/bron: 05.04.2009 OV2009p103.96

 

47712.  Willem Adriaensz, geb. ca. 1450, datum/bron: 09.07.2003 DJV-IIp59.4

             Leenman van de hofstad Arkel met land te Hardinxveld, beleend 27.06.1493, overgedragen 16.07.1520.

             Hij trouwde NN.

 

47713.  NN.

 

47776.  Dirck van Driel, geb. ca. 1450, ovl. na 1484, datum/bron: 13.08.2003 3vDp56, GrJ103.12,7

             Dirck van Driel wordt gedurende een periode van 10 jaar in de polderrekeningen van Nieuw-Reijerwaard genoemd 1475/84. Hij is waarschijnlijk jong gestorven of heeft zich buiten het gebied opgehouden.

 

47780.  Gerrit Gerrits (Cranendonck), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Gerrit Roelen, geb. ca. 1460, ovl. voor 1530 in Ridderkerk*, datum/bron: 05.07.2003 CRAp39, GrJ107, DJV-IIp51.6,7,4  Hij trouwde Adriana Cleijsdr.

 

47781.  Adriana Cleijsdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1480, ovl. 1556/57 in Ridderkerk*, datum/bron: 05.07.2003 CRAp40, GrJ107, DJV-IIp51.6,7,4

 

47784.  Adriaen Sijbrantsz, geb. ca. 1467, datum/bron: 05.11.2011 OV2011p353.[97]

             Landeigenaar in Oud-Reijerwaard 1497, woonde te Barendrecht 1531. Hij gaf zijn naam aan een hoeve lands in Oud-Reijerwaard genaamd: "Aryaen Sijbrants VJ Mergen IJ Hont XXXVIIJ Roeden", dat zijn kleinzoons Adriaen en Cornelis Teunisz. zeker nog in 1581 in bezit hadden en gebruikten.

             Hij trouwde NN.

 

47785.  NN.

 

49152.  Aert Petersz*, ook bekend als Arnoldi Petri, geb. ca. 1495 in Aalst, ovl. 1566 in Aelst, datum/bron: 09.01.2015 CW.[98]

             Op blz. 46-8 Maart 1566 geloftesignaten hoge bank van Zuilichem wordt, na de dood van Aert Petersz  (Arnoldi Petri genoemd bij zijn vrouw), over 4 hont land en een huis en hoff en grienden gesproken. Ook Jan Aertsz, broer van Peter Aertsz Zal. wordt hierbij vermeld. Een Ot Aertsz en Rutger Cornelisz van Hemert zullen hier op jaarlijks thynsen betalen. Gijbert Jansen en Gijbert van Waardenburg getuigen dat Ot Aertsz en Rutger Cornelidz van Hemert deze tynsen aan dat Jutta Rolita, weduwe van Arnoldi Petri (Aert Petersz), zullen betalen.

             Peter Aertsz en Jan Aertsz, gebroeders, verkopen in november 1565 de thijns van 14 hont land te Kerkwijk aan Pauwels Aertsz. (Gelofte Sigaten van de Bank van Zuilichem, blz. 40, deze beginnen anno 1563). Naast deze beide zoons Peter en Jan Aertsz, is te Aalst sprake van een Dirk Aertsz en een Gijsbert Aertsz met nazaten voorkomen te Aalst. Een verwantschap kan echter niet worden bewezen, wel staan Jan Aertsz en Dirk Aertsz borg voor elkaar anno 1570 (Gelofte Sigaten van de Bank van Zuilichem, blz. 26); vermoedelijk zijn zij neven.

             Hij trouwde Jutta Rolita*, getrouwd ca. 1508.

 

49153.  Jutta Rolita*, datum/bron: 09.01.2015 CW.98

             Weduwe van Arnoldi Petri in 1565. Op 15 April-1569, dus circa drie jaar naar de dood van Aert Petersz krijgt zijn kleinzoon Aert Petersz, wiens vader Peter Aertsz eveneens overleden is, van zijn tante Elyzabeth Rolita, wed van Adriani ?? Egberti, negen en dertig gulden en fijf stuivers, waarbij sprake is van landrechten ter waarde van drie honderd gulden.

 

49240.  Ott Jans (van Brakel), ook bekend als Otto van Brakel Johanssoon, geb. ca. 1484, ovl. 1554/1555, datum/bron: 14.09.2004 BRAp50,83,225, GN1969p297, V&L1975p27, GvBRp22, V&L2004_IIp5,[99],[100],[101],[102],[103] (zie info 241).

             Ott Jans wordt in 1526 en 1537 met zijn stiefzoon Peter Jans vermeld. Ott Jans ontvangt in 1541 bij afstand van Ott Dircks, 8 hont land op de Vijf Geerden (Het Braickelse en Langeraickse Leenboek). In dit laatste leenboek wordt Ott Jans genoemd onder de heemraden van Brakel in 1546 op Sinte Matthijs Apostel, gelijk met Jan Aernts Ballinck, Willem Willems, Dirck Aernts en Wouter Cornelis (Dwarsdijck). Otto en zijn zoon Ghijsbert worden te Brakel vrijwel uitsluitend onder patroniem vermeld, pas zijn kleinzoon wordt soms Jan Ghijsberts van Braeckell genoemd. Zijn zoon en kleinzoon treden meerdere malen op als borg voor leden van het geslacht "van Brakel". Ze zegelen met twee afgewende zalmen met tussen de koppen een kroontje. Otto van Brakel Johansz wordt verschillende keren vermeld met zijn broer Joost, in een rij Van Brakels in 1494, 1521 en 1547.

             Hij trouwde NN.

 

49241.  NN, datum/bron: 14.09.2004 GN1969p297, BRAp225.100,99

             Weduwe van Jan Wolterse. In 1526 ontvangt Peter Jans 8 hont land op de 5 Geerden, gelijk zijn vader Johan Wolters, Peters vader, dit van Peter Dircks gekocht had en daarbij een belofte aan zijn stiefvader Otto Jansen; in 1537 hetzelfde. Hieruit is op te maken, dat Ott Jansen getrouwd was met de weduwe van Johan Wolterse.

 

49408.  Jan Joosten van Hemert, geb. ca. 1494, ovl. na 19.10.1569, datum/bron: 15.12.2003 MS, GN1975p330, V&L1969p26,[104],[105],[106]

             Schepen van Nederhemert 1542/48. Wellicht dezelfde die dec. 1561 "Jan Joncker Joosten" genoemd wordt. Hij is later getrouwd na 1527 met Lijn NN, overleden voor 1556. Hij is later getrouwd voor 1557 met Jenneke NN.

             Hij trouwde Heeske, getrouwd voor 1526.

 

49409.  Heeske, geb. ca. 1500, ovl. voor nov. 1527, datum/bron: 31.05.2003 MS, GN1975p330.104,105

 

49410.  Jan van Oert, ook bekend als van Noert, ovl. voor 1558, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p330, MS, V&L1969p27,105,104,106. Hij trouwde Jasper Gijsberts Goderts.

 

49411.  Jasper Gijsberts Goderts, ovl. na juni 1569, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p330, MS.105,104

 

49416.  Dingen Peters, geb. ca. 1490 in Wijk, ovl. 1542/47, datum/bron: 31.05.2003 MS, V&L1970p13,17, GN1963p32,104,[107],[108]

             Dinghen Peterss, geb. ca. 1500, bezat een huis en hofstede met 7 hont lant te Aalst, en 51/2 hont lands daarachter.

             Hij trouwde Griete de Greef*, ook bekend als Geertgen.

 

49417.  Griete de Greef*, ook bekend als Geertgen, datum/bron: 31.05.2003 V&L1970p17.107

             Zoon Thonis Dingens wordt die Greeff genoemd, waarschijnlijk heette zijn moeder (of eventueel zijn grootmoeder) de Greef.

 

49420.  Aart Gijsberts, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p330.105  Hij trouwde Henneken.

 

49421.  Henneken, datum/bron: 31.05.2003 GN1975p330.105

 

49456.  Claes Henricks van Beest, datum/bron: 31.05.2003 MS.104

 

49464.  Egen Dirck Gijsbertsz die Bye, bijnaam "die Hues", ovl. 1539/46, datum/bron: 01.06.2003 MS.104

             Schepen van Driel, wonende te Rossum.

             Hij trouwde Katharina (Lyn) Arts die Man.

 

49465.  Katharina (Lyn) Arts die Man, ovl. 11.04.1558, begraven in Zaltbommel, St. Maartenskerk, datum/bron: 01.06.2003 MS.104

 

49466.  Aelbert Jans*, datum/bron: 01.06.2003 MS.104

 

49552.  Joost NN, datum/bron: 26.05.2003 GN1977p79, BRAp105,[109],99 (zie info 242).

             Afkomst onbekend, mogelijk uit een geslacht dat zegelde met 3 antieke molenwieken (2-1), dat we terugzien bij zijn kleinzoon Cornelis Reijners aan de mannelijke kant (links, heraldisch rechts) van diens wapen. Het zou met een molenaarsgeslacht of met het windrecht te maken kunnen hebben.

             Hij trouwde joffrou Geertruijd van Braeckel, getrouwd ca. 1485.

 

49553.  joffrou Geertruijd van Braeckel, ovl. na 1549, datum/bron: 28.03.2004 GN1977p79, BRAp105.109,99

             "Joffrou Gertruijt van Braeckel cum tutoris Heer Reijner, priester, ende Gerit, haer beijde wittige kijnderen, over 3 Morgen lants in Vueren in ‘t Stroebroeck en also noch VI Morgen lants te Vueren in ‘t Stroebroeck, overgedaan aan Ottonis de Asperen et de Vueren, met medeweten van die andere kijnderen, mundich ende onmundich" (in de margine: aangekomen van Joffer Jan ende Joffer Elisabeth, kloosterjoffers van het Zwartewaterklooster). Tijnsbrief van 3 gld jaarlijks geloofd door joffrou Ceertrijt van Braeckel aan Herman Jans, gedat. Meijdagh 1549. [Naast genoemde Reijner en Gerrit hadden Joost en Geertruijd een zoon Gijsbert Joosten, gehuwd met een dochter van Sander van Tuyll. Deze werd ook Ghijsbert van Braeckel genoemd].

 

49952.  Gijsbert van Maren, geb. ca. 1485, ovl. 1539/44 in Tiel, datum/bron: 21.09.2003 VMG.[110]

             Rentmeester van Tiel 1516, gasthuismeester 1526. Trouwt (1) ca. 1488 N.N., overl. voor 1530. Zegelde 1516 met wapen: in goud 3 blauwe tweelingbalken; en een schildhoofd in goud drie rode Franse lelies naast elkaar. Dekking: een traliehelm (licht afgewend). Helmteken een vlucht blauw en goud waartussen een lelie van het schild uitkomend. Dekkleden: Blauw, gevoerd van goud (Regeeringslijsten der stad Tiel", J. P. de Man, Jb. I, CBG).

             Hij trouwde Heeske NN, ook bekend als Hedwig, getrouwd na 11.1531.

 

49953.  Heeske NN, ook bekend als Hedwig, datum/bron: 21.09.2003 VMG.110

             Heeske was weduwe van Peter Joachimsz. Zij compareert als Gisbert's weduwe 10.5.1544. Met toestemming van haar tweede man schenkt zij 21.11.1531 aan Thonis Buth (haar schoonzoon, gehuwd met haar dochter Belia, hij wordt in 1544 haar 'dochters man' genoemd) een huis in de Vleeschstraat te Tiel. De Van Maren's bezaten een huis in de Hoogstraat te Tiel.

 

49954.  Aernt Peters de Gier, ovl. voor 1551, datum/bron: 21.09.2003 VMG, NL1943k97,94, NL1978k242,359,110,[111],[112] (zie info 243).

             In een civiel proces voor het hof van Gelre in 1551 wordt vermeld, dat Cornelis de Ghier na doode van zijn broer Aert zonder toestemming van Aert of diens erfgenamen een vicarie gesigneerd heeft gefundeerd op het heiligegeest-altaar in de kerk van Driel.

             Hij trouwde Sabina (Mom), ook bekend als Byn Sgieren.

 

49955.  Sabina (Mom), ook bekend als Byn Sgieren, ovl. na 1566, datum/bron: 21.09.2003 NL1978k243.112

             Waarschijnlijk heette zij Mom, op grond van het graf van haar kleinzoon Mr. Egen Stout in de kerk van Zaltbommel, dat als kwartieren III en IV 3 resp. vogels (de Ghier) en 3 hoefijzers (Mom) vertoont. Zij wordt in 1566 als weduwe genoemd.

 

50712.  Cornelis NN, datum/bron: 21.10.2003 KWB.[113]

 

50716.  Marten Dircksz, datum/bron: 21.10.2003 KWB.113

 

50718.  Jan NN, datum/bron: 21.10.2003 KWB.113

 

51010.  Johan van Clootwijck*, ovl. 1557, datum/bron: 03.04.2017 Clo.[114]

             Leenopvolger van zijn vader, stadhouder der Graven van Horne van het Land van Altena.

             Hij trouwde Jenne van der Hoove*.

 

51011.  Jenne van der Hoove*, datum/bron: 03.04.2017 Clo.114

 

51028.  Tielman van Nederhoven, ovl. 1602, datum/bron: 04.04.2017 NL1956k292.[115]

             Vermeld 1562, 1671, gegoed onder Tongerlo, woonde te Maaseik 1588 en later.

             Hij trouwde Geertruid van Meeuwen, getrouwd ca. 1540.

 

51029.  Geertruid van Meeuwen, datum/bron: 04.04.2017 NL1956k292.115

 

51030.  François van Winderbeke, ovl. 06.1569/25.08.1572, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324.7

             Poorter van Antewerpen vanaf 1513/14, kruidenier aldaar.

             Hij trouwde Lijsbeth Bouwens, getrouwd voor 04.02.1516.

 

51031.  Lijsbeth Bouwens, ovl. voor 22.12.1563, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324.7

 

51032.  Jan de Carpentier, ook bekend als Johan de Carpentier filius Petri, geb. aug. 1511 in Meesene, Vlaanderen, ovl. 14.12.1580 in Yperen, St. Maartenskerk, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k35.[116]

             Aantekening van zijn kleinzoon Jan de Carpentier: Jan de Carpentier, mijn grootvader, geboren tot Meesene in Vlaenderen anno 1511 in Augusto, is gestorven

             in Ypere den 14 December 1580 ouden stijl, licht begraven in St. Maertenskercken. Isabella de Vilers, mijn grootmoeder, sijne huysvrouwe, is overleden in Middelburgh den 15 September 1584, begraven i n St. Pieterskercke, out sijnde 72 jaren stilo novo.

             Hij trouwde Isabella de Vilers.

 

51033.  Isabella de Vilers, geb. ca. 1512 (72 jaar in 1584), ovl. 16.09.1584 in Middelburg,  St. Pieterskerk, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k35.116

 

51034.  Jacob van Hecke, ovl. 30.09.1584 in Middelburg, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k36,45.116

             Aantekeningen Jan de Carpentier: 'Jacob van Hecke, mijn grootvader van moederswege, filius Pieters van Goolscamp, is overleden in Middelburgh den 30 September 1584 stilo novo, begraven in St. Pieterskercke. Hij troude Barbara Huivijn, dochter van Willem Huwijn.

             Hij trouwde Barbara Huwijn.

 

51035.  Barbara Huwijn, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k45.116

 

51072.  Anthonis Berntsz Pullen, geb. ca. 1546, datum/bron: 16.02.2023 BB.[117]

             Kerkmeester en Heiligegeestmeester van Wijk 1886/87.

             Hij trouwde NN.

 

51073.  NN.

 

51080.  Jan Jansz van Rijswijck, geb. ca. 1534, ovl. ca. 1607/1608, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.[118]

             Collator van de kerkelijke goederen van de kerk te Veen 1578/1601 en Wijk 1581/1601, hoogdijkheemraad van het land van Heusden, borgemeester van Veen 1574, 1580 en 1595.

             Hij trouwde NN.

 

51081.  NN, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.118

             Vermoedelijk was Jan van Rijswijck twee of drie maal gehuwd.

 

51088.  Aert Dingemansz de Reus, ovl. voor/in 1579, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.[119]  Hij trouwde Catharina Gerrits Bacx.

 

51089.  Catharina Gerrits Bacx, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.119

             In 1579 vermeld als Catharina, dochter Gherit Back, weduwe Aerdt Dongenssoon (de Reus).

 

51090.  Jacob Spieringh van Well, geb. ca. 1537 in Wijk, ovl. 12.1602/05.01.1605, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, WIK, GvL,119,[120],[121]

             Bij de huwelijkse voorwaarden brengt de familie Spiering van Well in: het huis Wijkestein met 7 morgen land te Wijk, nog 7 morgen land in de banne van Wijk, verscheidene percelen in Middelburg te Reeuwijk, eenige percelen in Sommelsdijk, alles bijeen 67½ morgen. De familie van Lennep geeft de bruid mee: 19½ morgen land, gelegen in het land van Gelre te Geldermalsen, twee derde gedeelte in en hofstad met 6 morgen land, gelegen in de parochie van Neerijnen, waarvan het andere derde deel aan Gijsbert de Cock toebehoort. Hij wordt hervormd.

             Hij trouwde Johanna van Lennep, getrouwd 28.06.1560 in Abdij van Berne (huw. voorw.).

 

51091.  Johanna van Lennep, ovl. na 1594, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, WIK, GvL,119,120,121.

 

51096.  IJwaen van den Heuvel, geb. ca. 1539, datum/bron: 14.06.2013 GvdH.[122]

             Gegoed te Onsenoord. Hij trouwt (2) Theuniske Adriaensdr Brant.

             Hij trouwde Gijsbertke Lamberts.

 

51097.  Gijsbertke Lamberts, geb. in Hedikhuizen, datum/bron: 14.06.2013 GvdH.122

 

51702.  Jan Peters van Muijlwijck, geb. ca. 1466 in 55 jaar oud in 1521, ovl. 10.1534/13.03.1536, datum/bron: 19.08.2003 KHN, KdG78, OV1995p192, HSR2p122,88,119,[123],[124]

             Schepen van Gorinchem 1528, 32., deed de poorterseed aldaar 04.10.1505 en 17.12.1512.

             Hij trouwde Lijsken Florisdr Holl.

 

51703.  Lijsken Florisdr Holl, ovl. voor 1530, datum/bron: 19.08.2003 KHN, KdG78, OV1995p192, OV2011p300,88,119,123,[125] (zie info 244).

 

52032.  Anthony Gerrits (Middagh), ovl. na 1546, datum/bron: 25.08.2003 KHN.88

             Oudst bekende voorvader van de familie Middagh. [Een tak van de familie Middagh emigreerde later naar de Verenigde Staten. Een Aert Anthonisz Middagh, landbouwer uit Heicop, vertrekt 1652 naar Amerika. Hij trouwt daar ca. 1659 met Brechtje Hamen Bergen, gedoopt Nieuw Amsterdam 27.07.1642; zij was de dochter van Han Hansen Bergen en Sarah Rapalje, de eerste blankgeboren baby op Fort Oranje. Het bronzen gedenkbord staat nog in Albany, New York, met het opschrift: ,,Fort Orange Site of West India Company Colony 1624. Here was born Sarah Rapelje, first white child in N.Y. State, 1625. Fort stood S.E. by the river." Aan Aert Middagh werd een groot stuk land toegewezen op het ,,Lange eijlant", het tegenwoordige ,,Long Island"].[126]

             Hij trouwde Aleydis Petersdr.

 

52033.  Aleydis Petersdr, ovl. voor 1526, datum/bron: 25.08.2003 KHN.88

 

52160.  Govert Aerts Vinck, ovl. voor 15.01.1510, datum/bron: 25.08.2003 KHN, ZHGIp18,30.88,[127]

             Woonde te Nieuwland, leenman van Arkel, beleend 1455 en 1460, overdracht 1483.

             Hij trouwde Weyn Wouters.

 

52161.  Weyn Wouters, datum/bron: 25.08.2003 KHN, ZHGIp18,30.88,127

 

52162.  Gerrit Otten, geb. ca. 1435/1440, ovl. voor 25.02.1516, datum/bron: 25.08.2003 KHN, ZHGIp14.88,127

             Hij legde in 1496 de eed af als poorter van Gorinchem, dat mochten alleen de zeer bemiddelde personen. Op 05.12.1501 woont hij in een 'huys ende hofstat met 8 mergen lant gelegen in Langh Nylant, streckende vanden Leerbroekschen opslach totter afterdijck toe' en hij verdeelde aan het eind van zijn leven aan zijn twaalf kinderen nog zo'n 27 mergen land, 2 huizen plus hofstad en 3000 scilden. Hij en zijn vrouw krijgen een 'blau steinen cruys' op hun graf, betaald door hun zoon Ot Gheritsen.

             Hij trouwde NN Pieter Hendricksdr.

 

52163.  NN Pieter Hendricksdr, datum/bron: 25.08.2003 KHN, ZHGIp14.88,127

 

52180.  Dirck Petersz*, geb. ca. 1470, ovl. na 1526, begraven in Hoogblokland, datum/bron: 21.08.2003 OV1993p49, OV1995p191.[128],123

             Woonde waarschijnlijk te Hoogblokland.

             Hij trouwde Mary Damasdr*.

 

52181.  Mary Damasdr*, datum/bron: 21.08.2003 OV1993p49, OV1995p191.128,123

 

52342.  Cornelis NN, geb. ca. 1530, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[129]

             Als vader van Agate Cornelisdr. volgt hij uit volgende akte: Cornelis Cornelisz won. te Noordeloos en sterkmakende voor Aeriaentgen Cornelis en Maijken Cornelis zijn dochters en Cornelis Cornelis zijn zoon, Frans Bastiaens man en voocht van selve Cornelis Cornelis dochter en Aerien Willems man en voocht van Grietgen Cornelis Cornelisdr, item Agata wede van Frederick Willems sterkmakende voor Mariken en Cornelia haar dochters, Willem Willems? Fredericks, Peter Cornelis man en voocht van Willemken Frederick Willems, Jan Gijsberts brouwer tot Vianen.

 

52592.  Vas Adriaans Ottolander, geb. ca. 1530, ovl. voor 08.05.1581, datum/bron: 24.02.2022 LFT.129  Hij trouwde Adriaantje Heijmens.

 

52593.  Adriaantje Heijmens, datum/bron: 24.02.2022 LFT.129

 

52598.  Cornelis Pieters Sterrenburg, datum/bron: 23.02.2022 LFT.[130]

 

52684.  Adriaan Jans Oscamp, ovl. 15.01.1574/12.1575, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p325.[131],[132]

             Bij de 100e penning in 1569 vermeld als Ariaen Jansz, alias Oscamp. Hij woonde in Tienhoven, pachtte een perceel van 9 morgen land in de polder Zevenhoven dat hij huurde van de vicarie van het Sint Joost-altaar in de kerk te Vianen. Waarschijnlijk was dit de boerderij "de Ossecamp", waarvan de familienaam stamt. Gezworen landmeter van Ameide. In deze functie vermeld na de doorbraak van de Lekdijk bij Ameide in januari 1573. Als Adriaen Jan Dircksz Oscamp leverde hij 11 vimmen riet en 6 schuiten hooi, terwijl hij ook nog 19 ritten met zijn wagen maakte om materialen aan te voeren. Hij pachtte de krijtende tiende (een belasting op kleinvee) van de heer van Vianen.

             Hij trouwde Aeltje Claesdr, getrouwd voor/in 1545.

 

52685.  Aeltje Claesdr, ovl. na 1575, datum/bron: 08.07.2010 OV2010p325.132

 

52686.  Claes Claesz de jonge, datum/bron: 08.07.2010 OV2010p329.132  Hij trouwde Floorgen Geen Aertszndr.

 

52687.  Floorgen Geen Aertszndr, datum/bron: 08.07.2010 OV2010p324.132

 

52780.  Jan Dirks, geb. ca. 1530, ovl. voor 1580, datum/bron: 01.12.2008 KdU.94

 

52802.  Lubbert Folkenz, datum/bron: 01.12.2008 KdU, OV1986p536,588.94,[133]

             Lubbert Folkenz te Boeikoop beleend 1538, 1552.

 

53634.  Jan Sterck, datum/bron: 04.10.2004 ROSp49,51.[134]

             Schepen van de bank van Tuil.

 

53636.  Otto (van Arkel) van Heuckelum*, datum/bron: 04.10.2004 ROSp74,53, NL1975k88, NL1966k304.134,[135]

             Vermeld 02.06.1458, schepen van Tuil 1460.

             Hij trouwde Jutte Johansdr van Culemborg.

 

53637.  Jutte Johansdr van Culemborg, datum/bron: 04.10.2004 ROSp74,51,67, NL1975k88.134,[136]

             In de leenacte van 18.04.1433 betreffend haar moeder wordt gesproken over "Jutten haren dochter die zij heeft bij Jan van Culenborch haren man". Beleend te Herwijnen 08.07.1474 met een huisje met hofstede en 7 morgen land, zoals ze dit leen van haar vader Johan van Culenborch ten Zutphense rechten geërfd heeft.

 

55856.  Willem III (I) van Bernsau, geb. voor 1440, ovl. 18/19.01.1496, datum/bron: 30.11.2005 BER, ZBG1966p191,133,126,124.[137],[138]

             Vermeld vanaf 1457, in 1469 door Kleef gevangengenomen en vrijgelaten, ridder 1469, heer van Bernsau en Anger. Ambtman van Porz 1471, Bergse raad, maarschalk 1481, ambtman van Steinbach 1489. Leenman van Gulik en Sayn, van de abt van Siegburg, van de abdes van Gerresheim en van de proost van de St. Cassius in Bonn. Broedermeester van de Hubertusorde. Trouwt (1) ca. 1460 Margarethe van Wolkenburg, ovl. voor/in 1478.

             Hij trouwde Margaretha van Gevertzhain gen. Lützenrode, getrouwd voor 1481.

 

55857.  Margaretha van Gevertzhain gen. Lützenrode, ovl. voor/in 1501, datum/bron: 30.11.2005 BER,  ZBG1966p191,130.137,138

             Dit huwelijk werd voor het geslacht van Bernsau van belang, omdat ze daardoor uiteindelijk tot hun belangrijkste bezit Hardenberg kwamen. Margaretha werd met haar man in de Hubertusorde opgenomen.

 

55858.  Silbert van Eyl, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p138,191.138  Hij trouwde Sandrina van Tengnagel.

 

55859.  Sandrina van Tengnagel, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p138,191.138

 

55872.  Eginhard Wichelhaus, geb. ca. 1475 in Elberfeld, ovl. ca. 1541 in Elberfeld, datum/bron: 20.11.2005 DGB.[139]

             Woonde 1537 in Kipdorf.

 

56272.  Gaspard van Halmale, ook bekend als Jasper, ovl. 29.09.1529 in Antwerpen, datum/bron: 17.11.2011 NL1938k89, NL1940k359, NPBp79, NL1960k152,[140],[141],[142],[143]

             Dr. in de beide rechten, burgemeester van Antwerpen 1524, 26, 28. Tr. (1) Cornelia de Huyter, weduwe van Jacob van Amerongen. Gaspard en Maria hebben zes kinderen gehad waarvan de derde een Francois(e)? van Oudsthoorn was.

             Hij trouwde Marie van Oudtshoorn, ook bekend als Sonnevelt.

 

56273.  Marie van Oudtshoorn, ook bekend als Sonnevelt, datum/bron: 02.08.2012 NPBp79.[144]

 

57156.  Adriaen van Triest, geb. ca. 1530 in Woudenberg*, ovl. 1577/83 in Woudenberg*, datum/bron: 26.08.2004 GN1984p79, GvB.[145],[146]

             Herbergier en schout te Woudenberg. Op 09.03.1577 legt hij te Utrecht een verklaring af inzake een schenking. Adriaan was in 1577 nog schout van Woudenberg; in 1583 blijkt hij te zijn overleden. Op 15.03.1587 werd zijn zoon Frans tot schout benoemd 'na resignatie van diens schoonvader Frans Jansz' (van Ravensloot). Waarschijnlijk heeft van Ravensloot het ambt waargenomen tot Frans zelf daarvoor de vereiste leeftijd of kwalificaties had. In 1587 (88?) treedt zijn zoon Frans, samen met diens zuster, op als enige erfgenamen van hun vader. Er is daarbij sprake van hem "die al zekere tijd lang tot Woudenberg het schoutambt bedient" (waarmee alleen Frans van Triest bedoeld kan zijn).

 

57158.  Frans Jansz van Ravesloot, ovl. na 25.05.1588, datum/bron: 26.08.2004 KvB, GvB.[147],146

             Schout van Woudenberg. Na zijn resignatie wordt het schoutenambt door zijn schoonzoon Frans van Triest overgenomen.

 

57160.  Gerrit Matheusz van Langelaar, geb. ca. 1530, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.[148],147

             Eigenaar van Groot Dashorst onder Renswoude, vermeld als belendend aan Klein Dashorst: 'suytwaert den Groten Dashorst toebeh. Gerrit Langeler'. Vermeld in de rolle van thinsen onder "den Sloote tot Amerongen": 'Gerrit Matheusz van Langelaer van een erve in Rynswoude daer mede hy mede van de heerlickheyl thins off geeft 2 st' en onder de "heerlickheijt van Amerongen": 'Gerardt Mattheusz van Langelaer van Dashorst gelegen in Romselaer', martini 1590. (Het woord Ronselaer is waarschijnlijk een verschrijving voor Rijnswoude). Kinderen en kleinkinderen van "zal. Gerrit Matheusz" dagen Hendrik Willemsz dienstknegt wegens belediging voor het gerecht, t.w. Gijsbert Jansz Bosch en zijn huisvrouw, de kinderen van Matheus Gerritsz., Claas Rijksz man van Truytgen Gerritsz en Gerrit Jansz zoon van Jan Gerritsz. Hendrik Willemsz koopt de zaak af met een half vat bier en de verklaring 'niet te weten van Gerrit Mattheusz dan deugt'.

             Hij trouwde Reyertje NN.

 

57161.  Reyertje NN, geb. ca. 1535, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.148,147

 

57162.  Alexander Marcelisz van Wolfswinkel, geb. ca. 1535 in Scherpenzeel, datum/bron: 29.08.2004 KvB, HG.147,[149]

 

57536.  Arie Joosten (Stooker), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. 10.1619/04.05.1624 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p64.[150],[151]  Hij trouwde Maergen Ariens.

 

57537.  Maergen Ariens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. na 25.10.1619, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p65.150,151

 

57650.  Dirck Wermers, geb. ca. 1545, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp342.[152]  Hij trouwde Neeltje Jans.

 

57651.  Neeltje Jans, geb. ca. 1550, ovl. voor 10.02.1626, datum/bron: 10.09.2003 PromXIIp342.152

             Waardin in "De Bonte Hengst" te Delft. Huwt (2) Delft 1588 met Frans Bruijns.

 

57652.  Hendrick Jacobs van der Burch, ovl. na 11.05.1597, datum/bron: 28.11.2003 DJVp198, Prom IIp205.4,75

             Woont te Delfgauw in Abtsrecht, gegoed aldaar. Gezworene van Abtsrecht.

             Hij trouwde Maritge Cornelis, getrouwd ca. 1559.

 

57653.  Maritge Cornelis, datum/bron: 10.09.2003 Prom IIp205.75

             Weduwe van Huijbrecht N.N.

 

57658.  Schobbe Pieters, ook bekend als Schobbeland, begraven 31.03.1602 in Goes, datum/bron: 10.09.2003 PromIIp205.75

             Waard in de herberg "de Meerminne" aan de oostzijde van de haven te Goes.

             Hij trouwde Wijve Quirijns, ook bekend als Genovefa.

 

57659.  Wijve Quirijns, ook bekend als Genovefa, begraven 04.03.1606 in Goes, datum/bron: 10.09.2003 PromIIp205.75

             Zij trouwt (2) te Goes 09.02.1605 met Aert Jorissen.

 

57736.  Cornelis Adriaensz Ketting, ook bekend als Kets, geb. voor 1514, ovl. na 04.11.1571, datum/bron: 14.05.2003 SG893, KSi, OV1995p373, OV2011p38,47,[153],48,[154]

             Bouwman, schepen van Strijen 1553/55, 1565. Heeft in 1547 een huis aan de Waleweg te Strijen. Vermeld in het Oudeland van Strijen in 1571. Betaalde de helft van de last op het memorieland van zijn vader. Koper van tienden te Strijen 1556/60, 1564. Kerkmeester 1554, molenmeester 1539.

 

57760.  Coijck Aertsz*, datum/bron: 26.06.2003 SG390.[155]

             Vermeld te Mijnsheerenland van 1546/66.

 

57792.  Dirck Cornelisz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1530 in IJsselmonde of Oost-Barendrecht*, ovl. voor 08.01.1598 in Oost-Barendrecht, datum/bron: 16.05.2003 3vDp248, SG251.12,46  Hij trouwde Maritge Hermans, getrouwd in Barendrecht.

 

57793.  Maritge Hermans, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1540, ovl. na 20.05.1609, datum/bron: 16.05.2003 3vDp249, SG251.12,46

 

57796.  Mathijs Philips, geb. ca. 1560 in Dirksland, ovl. ca. 1599 in Dirksland, datum/bron: 16.05.2003 SG251.46

             Schepen en heemraad in de periode 1579/99.

             Hij trouwde Arendje Jacobs van der Waal, getrouwd ca. 1579.

 

57797.  Arendje Jacobs van der Waal, ovl. 1600 in Dirksland, datum/bron: 16.05.2003 SG251.46

 

57798.  Cornelis Hendriks Hoogendijk, datum/bron: 14.10.2003 SG251.46  Hij trouwde Maritgen Heyndricksd Droogendijk.

 

57799.  Maritgen Heyndricksd Droogendijk, ovl. voor 1616, datum/bron: 14.10.2003 SG251.46

 

57800.  Cornelis Leenderts Roobol, bijnaam "de Oude", geb. ca. 1555, ovl. 1627/29, datum/bron: 01.07.2003 DB115.41, LR, KHO, OV1991p308,13,[156],[157],[158]

             Schepen, heemraad en leenman van Oud-Beijerland 1590/99, heemraad polder Oud-Beijerland 1599. Schepen van Langbakkersoord tussen 1614 en 1632. Schout te Pernis tussen 1622 en 1631, van Klein-Pernis 1632. Dijkgraaf van Madroel 1630, Deijffelshoek 1631, Langebakkersoord 1637. Heemraad Roozand en Vrijland 1625/1640. Woonde te Hoogvliet. Trouwde (2) Lijsbeth Coose, geb. ca. 1551, ovl. 01.07.1629, Oud-Beijerland.

             Hij trouwde Lijsbet Cornelisse, getrouwd voor 1584.

 

57801.  Lijsbet Cornelisse, geb. ca. 1565 in Rhoon, ovl. in Oud-Beijerland, datum/bron: 01.07.2003 DB115.41, LR.13,156

             Lijsbeth stamt via moeder en grootmoeder uit het geslacht van Riede.

 

57802.  Adriaan Hendriksz van Hoogvliet, geb. voor 1564 in Poortugaal, ovl. voor 17.12.1621, datum/bron: 23.07.2003 LR, KHO, CRAp318, NL1989k89,156,157,6,[159]

             j.m. wonende te Hoogvliet 1589, leenman van Putten, Pernis en Poortugaal. Op 28.03.1615 bij dode van zijn vader beleend met 10 lijn 20 roede land in het Rughesant van Pernis en met de 9½ lijn land in de Stiefmoeder te Poortugaal.

             Hij trouwde Maritge Hendriks, getrouwd 11.07.1589 in Poortugaal.

 

57803.  Maritge Hendriks, geb. ca. 1570 in Poortugaal, ovl. voor 24.06.1631, datum/bron: 23.07.2003 CRAp318, NL1989k89.6,159

             j.d. woonde in 't Nieuweland (van West-Barendrecht) 1589. Trouwde (2) voor 03.06.1626 Joost Pietersz Schouten. Poortugaal 24.06.1631: attestatie van twee Hoogvlietse schepenen, die ongeveer twee dagen voor het overlijden van Maertgen Heijndricx, de huisvrouw van Joost Pietersz Schoute, door de bode van Hoogvliet te haren huize waren ontboden en waarbij de ziek te bed liggende vrouw uitdrukkelijk vertelde zich te willen houden aan de overeengekomen huwelijkse voorwaarden tussen haar man Joost Pietersz Schoute, welke haar broer Willem Heijndricxz Hoogewerff had geschreven.

 

57804.  Daniel Foppen van Driel, geb. ca. 1568 in Ridderkerk, ovl. 07.1634/25.05.1648, datum/bron: 27.07.2003 3vDp170, GrJ103.12,7

             Gaarmeester der verpondingen van Ridderkerk 1595/98, armmeester van Barendrecht 1619/21. Heemraad van Oost-Barendrecht 1619/34, hoogdijkheemraad van Barendrecht 1624/25. Het zwaartepunt van zijn grondbezit lag bij de Hordijk (Barendrecht). Hij trouwde (2) 15.12.1624 te Barendrecht Jorisje Pietersdr.

             Hij trouwde Aeltge Cornelisdr Jonckin, getrouwd 17.03.1591 in Ridderkerk.

 

57805.  Aeltge Cornelisdr Jonckin, ovl. 03.1617/24.03.1624, datum/bron: 27.07.2003 3vDp171.12

 

57806.  Pieter Woutersz, ook bekend als Pieter Wouter Teunisz, geb. ca. 1540/50, ovl. 23.02/12.08.1626 in IJsselmonde, begraven in IJsselmonde (kerk, in het koor), datum/bron: 14.10.2003 GrJ104a, DJVp238, 3vDp171, NL1983k349,7,4,12,[160]

             Landbouwer, laagheemraad 1577/1626 en heemraad/schepen 1577/92 van Oost-IJsselmonde. Penningmeester van Varkensoord en Karnemelksland 1602/03. van Oost-IJsselmonde 1608/09. Hoogheemraad van het gemene land van Oost IJsselmonde 1613/26. Heilige geestmeester van IJsselmonde 1583. Bezat een  hofstede in de 10e hoeve van IJsselmonde. Weduwnaar van NN (ovl. voor 29.04.1580). Hij zegelt in 1603 als heemraad met een dubbele adelaar, randschrift: PIETER WOUTERS SOEN 1572. Volgens NL1983p349 zou hij o.a. de voorvader zijn van het geslacht Welhouck.160

             Hij trouwde Aefge Cornelisdr, getrouwd voor 04.11.1582 in IJsselmonde.

 

57807.  Aefge Cornelisdr, geb. ca. 1554 in IJsselmonde, begraven 12.1643/10.12.1644 in IJsselmonde (in de kerk), datum/bron: 14.10.2003 GrJ104a, 3vDp171, NL1983k349.7,12,160

 

58124.  Pieter Lopiker, geb. ca. 1520, datum/bron: 29.05.2003 KRij.10

             Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

59328.  Melis Gerritsz Back, geb. ca. 1525, ovl. voor 1577, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[161]  Hij trouwde Barbara.

 

59329.  Barbara, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.161

 

59332.  Cornelis Hannaerts Haspels, geb. ca. 1540, ovl. voor 16.07.1631, datum/bron: 04.08.2003 KPdV, PK.161,5

             Burgemeester en penningmeester van Wijk. Ging over van de Roomse tot de Calvinistische godsdienst. Kerkmeester van de Hervormde kerk te Wijk bij Aalburg.

             Hij trouwde Helleken Gijsbertsdr.

 

59333.  Helleken Gijsbertsdr, geb. ca. 1542, ovl. voor 14.06.1631, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.161

 

59334.  Thonis Berends, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.161

 

59424.  Arij Bastiaan Veugelaer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ook bekend als Adriaan, geb. ca. 1579, ovl. ca. 1652 in Strijen, datum/bron: 24.09.2003 OV2000p71, SG278.[162],[163]  Hij trouwde Jaepje Jacobs.

 

59425.  Jaepje Jacobs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1580, datum/bron: 25.06.2003 OV2000p71, Mol.162,[164]

 

59426.  Pieter Gerritsz Cranendonck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) geb. ca. 1590, begraven 28.01.1653 in 's-Gravendeel (ovl. Mookhoek), datum/bron: 04.07.2003 CRAp430, Mol.6,164  Hij trouwde Lijsbeth NN, getrouwd voor 1615.

 

59427.  Lijsbeth NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 13) ovl. voor 16.07.1640, datum/bron: 04.07.2003 CRAp431.6

 

59568.  Michiel Jan Michielss van Beeck, ovl. na 1609, datum/bron: 06.08.2004 GBOp2.30

             Vermeld te Sprang 1565, 1595. Leefde nog 1608.

 

59592.  Willem Hendriksz Mouthaen, geb. ca. 1550, ovl. ca. 1625 in 's-Grevelduin-Capelle, datum/bron: 07.08.2004 KHO, KSB, GBOp439, ZAp142,157,[165],30,[166]

             Vermeld te 's-Grevelduin-Capelle sedert 30.09.1587. Hij is een eerste maal gehuwd met Anneken Woutersdr en een tweede maal met Anneke Ariensdr maar het is niet bekend wie de moeder is van Jan Willemsz Mouthaan.

             Hij trouwde Anneke NN.

 

59593.  Anneke NN, datum/bron: 07.08.2004 KHO, KBOp119.157,30

 

59600.  Lambrecht Adriaen Jan Jacob Heijnens (Geus), geb. ca. 1550, ovl. 1599/1608 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 07.08.2004 KBW, GBOp382.28,30

             Hun kinderen en kleinkinderen verkochten in 1630 aan hun broer Adriaen hun vijfzesde deel in een stede, huizing, hoeving en erf op het Zuideinde te 's-Gravenmoer. Een gedeelte van zijjn nageslacht noemt zich Coppelaer.

             Hij trouwde Adriana Sijmons.

 

59601.  Adriana Sijmons, geb. ca. 1550, ovl. voor 13.02.1630 in 's-Gravenmoer, datum/bron: 28.05.2003 KBW.28

 

59764.  Pieter Florisz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. na 1572, datum/bron: 11.09.2003 KMS, PromXVIIp304.34,[167]

 

60032.  Jacob Lauwen, geb. ca. 1543 in Spijkenisse, ovl. 20.02.1612 in Spijkenisse, datum/bron: 21.06.2009 GRst.[168]

             Kramer te Spijkenisse, samen met zijn vrouw lidmaat te Spijkenisse 01.04.1611.

             Hij trouwde Lijsken (Lijsbeth) Gerrits Roest.

 

60033.  Lijsken (Lijsbeth) Gerrits Roest, geb. ca. 1547 in Spijkenisse, ovl. 18.03.1631 in Spijkenisse, datum/bron: 21.06.2009 GRst.168

 

60036.  Philip Cornelisz (Vermaet), ook bekend als van der Maet, geb. ca. 1537 in Rotterdam, ovl. voor 02.10.1600 in Poortugaal, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp131, OV2019p395,119,153,[169],[170]

             Woonde Rhoon 1561, schepen aldaar 1566.

             Hij trouwde Helena Gerritsdr (van Rhoon), getrouwd voor 1562.

 

60037.  Helena Gerritsdr (van Rhoon), geb. 1542 in 's-Gravenhage*, ovl. voor 19.10.1623 in Rhoon, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp131, OV2019p395, OV2020p569,70,119,153,169,170,[171] (zie info 245).

             Natuurlijke dochter van Gerard (Gerrit) van Rhoon. Biersteekster op het veer van Rhoon. Zij krijgt een lijfrente van haar tante Anna Clemensdr., voor haar zusters dochter Helena Gerritsdr., 12 jaar oud, 8 Lb per jaar ingaande 29-5-1554. In een akte van 4 maart 1562 wordt Philps Cornelisz. als 'man ende voecht van Helena Gerijts dochter van Roon' vermeld. Werd bij testament gelegateerd van haar natuurlijke vader jonkheer van Rhoon voor het vruchtgebruik van 150 carolus guldens 03.10.1600. Zij trouwde (2) voor 03.10.1600 Jacob Mathijssen, biersteker in Rhoon.

 

60038.  Dirck Cornelisz Kuedieff, datum/bron: 03.11.2010 KSi.153  Hij trouwde Maertje Aryensdr.

 

60039.  Maertje Aryensdr, datum/bron: 03.11.2010 KSi.153

 

60352.  Cornelis Aert Wijten, datum/bron: 12.07.2003 SG384.[172]

             Woont in 1585 aan de Gatsedijk te Maasdam, assisteert zijn dochter Maritje bij akte van uitkoop in 1600.

             Hij trouwde NN.

 

60353.  NN, datum/bron: 12.07.2003 SG384.172

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 van Alblas

 

Anna van Alblas was een dochter van de vermoorde Dordtse burgemeeter

Willem Jan Reyersz van Alblas. Haar broer, Mr. Kornelis van Alblas,

is begraven in het koor van de Grote Kerk te Dordrecht met het wapen.

 

Zie kwartier 41457. Bron: Matthijs Balen, Beschrijvinge der stad Dordrecht.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[3]  Drs. J.F. Jacobs, Opuscula genealogica (http://www.jacobs-schumacher.eu/).

[4]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[5]  Peter Klok, Genealogische databank (http://www.hef.kun.nl/user_htmls/klok_html/genealogie/genealogie.html).

[6]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[7]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[8]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[9]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERSCHOOR OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 330-337).

[10]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[11]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[12]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[13]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[14]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[15]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 421-437).

[16]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[17]  A. Hofstee, Kwartierstaat Buis (http://www.hofsteegenealogy.com/buis.htm).

[18]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[19]  Ruyssenaers (Protestants/Breda) (Nederlandsch Adelboek 1916, blz. 436-438).

[20]  Frans Roelvink, gegevens via de nieuwgroep Nederlandse adel (http://www.kareldegrote.nl/index.html).

[21]  A.M.A. H. van Tetering en W. Wijnaendts van Resandt, Vijf eeuwen geschiedenis van een Brabants geslacht (Ruelens - Rullens - Van Teteringen) (Jaarboek CBG1968, pag. 253-254).

[22]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[23]  J. P. DE MA N, Genealogische fragmenten van Bredasche geslachten, II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 1-6).

[24]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[25]  Mr G. van Niekerken, Het geslacht Bollekens te Baarle en Dongen (De Brabantse Leeuw 1991, blz. 193-207).

[26]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[27]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[28]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[29]  P. VAN AMELROOIJ, VAN AMBERSOYE - VAN AMELROOIJ (Gens Nostra 1962, blz. 360-363).

[30]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[31]  S.A. Lommen-de Heer, Floris heer van Dalem en zijn nakomelingen 1254-1554 (2022).

[32]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[33]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[34]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[35]  K.J. Slijkerman, GENEALOGIE VERSCHOOR (Ons Voorgeslacht 2017, blz. 269-321).

[36]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[37]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[38]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[39]  H.J. VAN DER WAAG, DE KWARTIERSTAAT VAN JANNETJE REYSEVOORT (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 93-111 en 1991, blz. 157-166, 317-326).

[40]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[41]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[42]  A. Hofstee en J. Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-de Bliek, aanvullingen en verbeteringen op deel XIV (Prometheus XVII (2001), blz. 332-378).

[43]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 'T GREIJN UIT HEINENOORD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55).

[44]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333).

[45]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[46]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[47]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[48]  Ir. C. Sigmond, FAMILIENAMEN VAN KOPERS VAN TIENDEN IN STRIJEN 1469-1593 (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 369-382).

[49]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[50]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[51]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[52]  J.C. KORT, DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN (vervolg) (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 782-790).

[53]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Het geslacht van Lou Pietersz (ca. 1500-1553/'57) te Barendrecht, aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 379-380).

[54]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[55]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[56]  Lars Roobol, Doen Beijens, de (schoon)vader van de Hoekse Waarde en IJsselmonde (http://www.familyaffairs.nl/LarsFemke/doen.htm).

[57]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN DE GEBROEDERS LENERT EN KORS PIETERSZ. UIT MIJNSHEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 267-294).

[58]  Mr. B. L. VAN STRIJ DE REGT, DE OUDSTE GENERATIE VAN HET GESLACHT VAN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 262-265).

[59]  H. J. VAN DER WAAG, GROTE BEWIJZEN B (Leiden) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 249-328).

[60]  K.J. Slijkerman, Een tweetal families Gout in het Land van Poortugaal, en het geslacht (Van) Goutswaert (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 218-222 /1979kol. 309-310 /1980kol. 57-60).

[61]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28).

[62]  K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemsz te Ridderkerk (Ons Erfgoed 2004, blz 118-132).

[63]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[64]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (aanv. en corr.) (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 232).

[65]  M. Allewijn, Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard (Van As, Oud-Beijerland, 1952).

[66]  Ben de Keijzer, Aanvullingen en verbeteringen (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 45-47).

[67]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[68]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER MEIJDE UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368).

[69]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN DER MAST TE DORDRECHT EN IN DE HOEKSCHE WAARD in de 16e en 17e eeuw (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 525-545).

[70]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... BLAECK, (VAN) MOERKERKEN EN VAN DER SWAEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 223-256).

[71]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[72]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[73]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[74]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[75]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[76]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[77]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[78]  MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676), Verzameling aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz 1624/55, Verzameling Gerard Schaep (Stadsarchief Amsterdam, Familiearchief Bicker = nr. 195), GENEALOGICA, 717. Copulaturn Genealogicum collectum ab anno 1624, A'. Verzameling van aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz omtrentzijn  familie en zijn vrouws familie. Aangelegd 1624, bijgehouden tot 1655. 718. Verzameling van stukken, bijeengebracht door Gerard Schaep, betreffende zijn voorouders en zijns vrouws voorouders. 17de eeuw.

[79]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[80]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[81]  C. C. J. Lans, De oudere generaties van het geslacht HOOGENDIJK (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 183-192).

[82]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[83]  Piet Verdonk, Genealogie Steenhoek, Parenteel van Daniël (http://www.xs4all.nl/~verdonk/gen/shoek/shoek-frm4.htm).

[84]  Teun van der Vorm, Gegevens per e-mail en via de discussielijst Hoeksche Waard.

[85]  Mr. van Weel, EEN FLAKKEESE KWARTIERSTAAT VAN WEEL (vervolg) (Gens Nostra 1988, blz. 324-330).

[86]  Mr. C. Rijndorp, Vragenrubriek, antwoord op vraag 1628/p210 (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1989, blz. 209-212).

[87]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[88]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[89]  K.J. Slijkerman, DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT (DEN BOER) IN 'T VELT TE KLEINE- EN GROOTE LINDT (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450).

[90]  B. DE KEIJZER, HERALDISCHE- EN GENEALOGISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN UIT DE KERK VAN HENDRIK-IDO-AMBACHT (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 265-272), met aansluitend genealogie van Ghiessen, vanaf blz. 269.

[91]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE VAN GHIESSEN (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 768).

[92]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[93]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[94]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[95]  J.C. Kort, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN HET STICHT UTRECHT 1204-1649 (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 66-93).

[96]  H.M. Kuypers, DE FAMIELIE(S) (VAN) ABEEL UIT LANGERAK (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 81-113).

[97]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN ADRIAEN SIJBRANTSZ. OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 343-357).

[98]  Cor van Wijgerden, Engeland, Onderzoek in de Gelofte Signaten van de Hoge Bank van Zuilichem.

[99]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[100]  Ds. E. VAN ALPHEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN  V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).

[101]  Ds. E. van Alphen, UIT HET VERLEDEN VAN BRAKEL (Tussen de Voorn en Loevestein 1975, blz. 25-28).

[102]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht van Brakel in de Bommelerwaard, Nederbetuwe en Zuid-Holland (Manuscript aanwezig in Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, 68 pagina's met bronvermelding).

[103]  Jan Groenendijk, Het geslacht van Brakel (2), de nazaten van Gijsbert en Godschalk van Brakel (Tussen de Voorn en Loevestein augustus 2004, blz. 1-22).

[104]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[105]  C. J. MATTHIJS, KWARTIERSTAAT MATTHIJS (Gens Nostra 1975, blz. 254-261, 327-330).

[106]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[107]  Mr. R.A. Rueb, Oude Nederhemertse Geslachten: Versluijs (van der Sluijs), Dingemans, Maurits (Tussen de Voorn en Loevestein 1970, blz. 13-17).

[108]  W. H. DINGEMANS, DINGEMANS UIT BRUCHEM TOT 1812, AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN (GN1960) (Gens Nostra 1963, blz. 29-34).

[109]  E. VAN ALPHEN, HEER REIJNER JOOSTEN - EEN GETROUWD PASTOOR VAN BRAKEL -  EN ZIJN NAASTE FAMILIE (Gens Nostra 1977, blz. 77-80).

[110]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[111]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[112]  MR. R. A. RUEB (en repliek Dr. Maris), Genealogie van het geslacht De Gier in de Bommelerwaard (Nederl. Leeuw 1978, kol. 241-247, 358-361).

[113]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[114]  Diverse auteurs, Historische ontwikkeling  Clootwijck (http://www.clootwijck.nl/files/files/histontw_cl0806.pdf).

[115]  MR. J.L. RIJNSDORP, Sonnemans-van Nederhoven-van Meeuwen (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 291-292).

[116]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[117]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[118]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[119]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[120]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[121]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[122]  Marco van den Heuvel, Genealogie van den Heuvel (http://www.vdheuvel.org/).

[123]  Ir. J. Kooijman, KWARTIERSTAAT VAN MAIJKEN NIJSSEN DE VRIES (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 185-198).

[124]  B. de Keijzer, STAMREEKS VAN MUYLWIJCK (Hollandse stam- en naamreeksen, deel 2, pag 120--128).

[125]  B. de Keijzer, HET GEZIN VAN PETER VAN MUYLWIJCK OPNIEUW BEZIEN (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 296-302).

[126]  E.G. MIDDAG, AERT ANTHONISZ MIDDACH VERTREKT IN 1652 NAAR NIEUW NEDERLANDT (Gens Nostra 1979, blz. 337-342).

[127]  Ing. H. den Hertog, GENEALOGIE VAN DE FAMILIE HERTOCH, HARTOCH - DEVENTER UIT DE VIJFHEERENLANDEN (Zuid-Hollandse Genealogien I (1986) blz. 10-67).

[128]  Ir. A.I. Grabowsky, DE GESLACHTEN VAN BLOKLANT EN BOEF (Land van Arkel) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 49-73).

[129]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[130]  Jan Burggraaf, Genealogie Burggraaf (https://genealogieburggraaf.nl).

[131]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[132]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[133]  J.C. KORT, DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN (vervolg) (Ons Voorgeslacht 1986, blz. 507-537, 588-636).

[134]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[135]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[136]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[137]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[138]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[139]  Dr. E. Strutz, Familie Wichelhausen (Deutsches Geschlechterbuch, Band 24, 1913, blz. 279-339).

[140]  P. v. EEGHEN, Halmael (van), Gezocht gegevens omtrent de afkomst van dit Doopsgezinde geslacht (De Nederlandsche Leeuw 1938 kol. 89-90).

[141]  P. VAN EEGHEN, Hoogenhoeck (van)-van der Mey (De Nederlandsche Leeuw 1940 kol. 359-360), geeft de genealogie van Halmael volgens Vorsterman van Oyen.

[142]  Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, et du comté de Bourgogne, 1555/1614. (Uitgegeven 1884 te Mechelen).

[143]  MR. P. VAN EEGHEN, Roeters-van Halmael-Reyers (De Nederlandsche Leeuw 1960 kol. 151-153).

[144]  P.J.Hanico (drukker), Nobilaire des Pays-Bas et le Compté de Bourgogne (1555/1614 Mechelen).

[145]  C. J. VAN HUNNIK, KWARTIERSTAAT VAN HUNNlK (ADDENDA ET CORRIGENDA) (Gens Nostra 1984, blz. 75-79).

[146]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[147]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[148]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[149]  Hans Groeneveld, Hans Groeneveld's genealogie pagina's (http://home.wanadoo.nl/groenvld/begin.htm).

[150]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[151]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[152]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[153]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[154]  J.F. Wendte, KETTINGH UIT DEN HAAG EN IN OOIST-INDIË EN HUN AFKOMST UIT DE HOEKSCHE WAARD (STRIJEN) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 37-55).

[155]  A.P. van den Hoek, Genealogie Coijck (SMH Streekgenealogie SG391).

[156]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[157]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[158]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER AANVULLINGEN (OV 354-361-363-365-387) (Ons Voorgeslacht 1991, blz. 301-316).

[159]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[160]  K. J. SLIJKERMAN, Het geslacht Welhouck alias Van der Laen alias Groenendijck alias Kooier uit Poortugaal (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 347-379).

[161]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[162]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[163]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vogelaar (SMH Streekgenealogie SG278).

[164]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[165]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[166]  Barjesteh, van Gestel, Plooij, Zonen van Adam in Nederland (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co, 2008).

[167]  Henriëtte Elisabeth Verbeek, Kwartierstaat Verbeek-Davidson (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p245-331).

[168]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[169]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[170]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[171]  Denis Verhoef, HOLLANDSE EN UTRECHTSE PARENTELEN VÓÓR 1650, Aanvullingen en correcties. (Ons Voorgeslacht 2020 blz.554-626).

[172]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).