Gen 17  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image004

bron: Sammlung Duncker

 

bij kwartier 73424:

De “Bongartsburg” in Bergerhausen, die vanaf 1334 tot het midden der 19e eeuw in het bezit van

de familie von dem Bongart  was, lag op Keuls grondgebied.  Johannes von dem Bongart, heer

van Bongart, Pfaffendorf en Bergerhausen, stichtte er in 1501 een kapel en in 1518 een vicarie.

 

 

 

Generatie 17

 

 

65536.  Willem Allaertsz, ovl. na 1443, datum/bron: 18.07.2012 GZp98, OV2018p297.[1],[2]

             Landbouwer, veehouder in de Aalkeetpolder. Pachter van de tiende in Zuid-Maasland 1397/1437. Leenman van Hodenpijl als opvolger van zijn vader, beleend 21 januari 1411, vermeld 5 juni 1435. Het leen betreft 2 morgen land in de woning van Ghibe Aerntsz. strekkende van de zeedijk tot aan de vaart, te versterven op zijn zoon Jacop. Van hem zijn twee zoons bekend: Jacob Willem Allaertsz en Allaert Willemsz. Van beide zonen worden de nakomelingen als welgeboren mannen ‘van den wapene van Oestgeest’ vermeld.

             Hij trouwde Lijsbette NN.

 

65537.  Lijsbette NN, ovl. na 21.01.1411, datum/bron: 18.07.2012 GZp98, OV2018p297.1,2

             Vermeld 21.01.1411: Willem Allaertsz, gehuwd met Lijsbette (leenregister Hodenpijl).

 

65952.  Roelof Jans Cranendonck, geb. ca. 1410, ovl. ca. 1482/84 in Reijerwaard, datum/bron: 07.07.2003 CRAp20, DJV-IIp60, GrJ107.[3],[4],[5]

             Landpoorter van Dordrecht. Heemraad 1454 en schout 1459/60 van Ridderkerk, waarsman van Oud-Reijerwaard 1460, 1467/70. Presenteerde zich in 1467 namens het gemeneland bij Karel de Stoute, de nieuwe Bourgondische vorst. Uit deze afvaardiging kan men afleiden, dat Roelof beslist tot de vooraanstaande inwoners van de Reijerwaard behoorde. Hij bezat daar grote landerijen, wellicht gedeeltelijk erfgoed van zijn onbekende echtgenote.

 

66032.  Dirck Jakopsz van Schoer*, geb. ca. 1450, ovl. in/na 1498 in Charlois*, datum/bron: 04.07.2003 NL1974k301, DJVp286, OV1996p335, VERSp7.[6],4,[7],[8]

             Schepen van Charlois 1484, koopt tienden te Charlois 1493, 97. Komt voor in de polderrekingen van Nieuw-Reijerwaard 1476/79, ontvangt vergoedingen voor werkzaamheden aan een sluis, daarna niet meer. Na het overlijden van zijn vader ca. 1480 is hij waarschijnlijk naar Charlois verhuisd. Hij is het de oudst traceerbare lid van de familie van der Schoor / Verschoor uit Charlois. Mogelijk stamde hij uit de Dordtse patriciersfamilie Van Schoer, die begint met de 1422 vermelde wijnkoopman Willem Scoerensz en waarvan het wapen o.a. 2 molenraderen vertoont. Ook de families Verschoor / van der Schoor zegelen met een molenrad.

 

66816.  Huijch*, geb. ca. 1450, datum/bron: 12.08.2003 KRij.[9]

             Huijch was Schout.

             Hij trouwde NN.

 

66817.  NN, datum/bron: 12.08.2003 KRij.9

 

67088.  Pieter Jansz Kindermaker, datum/bron: 30.05.2003 PromXIp283, OV2008p367.[10],[11]

             Wonende in 1543 te Mijnsheerenland. Heeft 1553 in huur van de erfgenamen van Aeltge van der Biess 10 morgen land in het Nieuweland van Mijnsheerenland van Moerkerken, "den merghen des jaers om VIII Karolusguldens vrij ghelt (10e penning).

 

67112.  Aert Heinenz, geb. ca. 1455, ovl. 1525 in Barendrecht (Hordijk) of IJsselmonde, datum/bron: 27.07.2003 3vDp296, OV1987p416.[12],[13]

             Landbouwer, pachter van een "werf" aan de Hordijk vanaf 1486. Hij ontving regelmatig vergoedingen van de polder voor de levering van reuzel (varkensvet), een smeermiddel voor de assen van watermolens, sluisdeuren, etc.

             Hij trouwde Niesje.

 

67113.  Niesje, ovl. na 1526 bij de Hordijk onder Barendrecht*, datum/bron: 27.07.2003 3vDp297.12

 

67114.  Pieter Dircksz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1455 (60 jr. in 1515), ovl. 1533 in IJsselmonde, datum/bron: 16.05.2003 3vDp199, GN2008p772.12,[14]  Hij trouwde NN Cornelisd van Driel, ook bekend als Neel van Drielsdochter.

 

67115.  NN Cornelisd van Driel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Neel van Drielsdochter, geb. ca. 1460 in IJsselmonde, datum/bron: 16.05.2003 3vDp202.12

 

67116.  Beije Doensz, ovl. 1549/56, datum/bron: 01.07.2003 DB12.[15]

             Schepen van Poortugaal 1543/49, heemraad van Poortugaal 1538, tekent de 10e penning van Poortugaal 1543, trouwt (2) met Neeltje Leenderts (zij komt voor in de 10e penning van Hoogvliet 1543, met een huis getaxeerd op 8 pond 10 st., ze woont na 1556 in den Briel, ovl. na 1561).

             Hij trouwde Maritje Claasse.

 

67117.  Maritje Claasse, datum/bron: 01.07.2003 DB12.15

 

67136.  Cornelis Beens, geb. in Breda*, ovl. voor dec.1501 in Breda*, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k390.[16]

             Vermeld te Breda 01.05.1499: Cornelis Beens heeft Gerrit Huybrecht 6 gld. erfch. verkocht uit drie vierendeel bunder weiden gelegen achter de lazarije naast Hubrecht van Oosterxee’s erfgenamens erve en Godert van Baerle; voorts geeft Cornelis Beens als bijpand zijn huis in de Veterstraat naast Herman van Zelbach’s huis.

             Hij trouwde Jehenne Looyer.

 

67137.  Jehenne Looyer, ovl. voor 21.01.1523, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k390.16

             21.02.1523: Cornelis wijlen Cornelis Beenszone koopt uit de nalatenschap van zijn moeder Jehenne Cornelis Beens wed. een beemd, vijfvierendeel bunder met huis, aan de Teteringse Dijk.

 

67140.  Jan Willem Jan Sangers, geb. ca. 1455, datum/bron: 13.01.2007 NL1981k393, OV1988p434, GS,16,[17],[18] ovl. 02.1525/27.11.1526.

             Wonende Leeghe Zwaluwe, vermeld 08.10.1499 en 09.06.1506 te Terheyden. Bezat een huis met toebehoren int dorp van Terheijden, dat zijn erfgenamen in jan. 1527 verkopen aan Anthonis Evert Stevens. Breda 19.02.1510. "Quam Cornelis Peters van den Merberch,'die men hyet' Cornelis Schreynmackers wonende ter Teteringen, heeft verkocht aan Jan Willem Zanghers wonende in de Leeghe Zwaluwe 12 jaar lang, gedurende elk jaar vier zester rogs erfpacht".

             Hij trouwde Margriet NN.

 

67141.  Margriet NN, datum/bron: 13.01.2007 GS.18

 

67142.  Jan Lambrechts, datum/bron: 13.01.2007 GS.18  Hij trouwde Berthele Gielisdr.

 

67143.  Berthele Gielisdr, datum/bron: 13.01.2007 GS.18

 

67144.  Mercelis Ruyssenaers, ovl. 1516/18, datum/bron: 10.06.2003 OV1969p112, NA1916p436.[19],[20]

             Vermeld als zoon van Jan Aert Ruyssenaers 23.10.1523.

             Hij trouwde Lijsbeth Jan Dibboutsdr.

 

67145.  Lijsbeth Jan Dibboutsdr, ovl. 1522/23, datum/bron: 10.06.2003 OV1969p112, NA1916p436.19,20

 

67146.  Henrick Jan Mermans, datum/bron: 31.10.2003 OV1969p112, KBu.19,[21]

             Timmermeester en stadstimmerman te Breda.

             Hij trouwde Geertruydt Peter Kicxdr.

 

67147.  Geertruydt Peter Kicxdr, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p112.19

 

67168.  Cornelis Jan Beliaerts, ovl. voor 15.04.1535, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k317,327.[22]

             Vermeld 1499/1535 in Teteringen, Oosterhout, Gilse, gegoed aldaar. Zo wordt "Cornelis Jan Belliaerts te Teteringen", vermeld in het cijnsboek van Oosterhout uit 1525 e.v. die volgens deze inschrijving te Oosterhout cijns moet betalen "op een buynder beemden, aan de Rysdijk gelegen, dat zijns vaders was". Vestigt zich tegen het einde van de 15e eeuw in Teteringen, en werd de stamvader van de vele Belgiaertsen en Beljaertsen te Teteringen, Breda, Terheyden en Dordrecht.

             Hij trouwde Adriaene Adriaens Schuurmans.

 

67169.  Adriaene Adriaens Schuurmans, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k327.22

             Ze stamt uit een familie die te Teteringen gegoed was.

 

67172.  Wouter Stappaerts*, datum/bron: 03.11.2003 NL1978k316,329.22

             Wellicht dezelfde Wouter Stappaerts, die 07.03.1514 compareert te Baerle. Waarschijnlijk stamde het geslacht Stappaerts uit Baerle, alwaar op 21.06.1349 reeds een Peter Stappaerts wordt vermeld.

 

67174.  Mercelis Mercelis Willems, ovl. voor 11.03.1530, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329, NL1944k4.22,[23]

             Brouwer te Breda. Stamt waarschijnlijk uit de familie die zich later Van Buerstede noemde.

             Hij trouwde Cornelie Jansdr van Bekooy.

 

67175.  Cornelie Jansdr van Bekooy, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329.22

             Als weduwe van Mercelis Mercelis Willems vermeld.

 

67180.  Philips Cornelis Bollekens, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p196.[24]

             Over Philips zijn geen documenten bekend geworden.

             Hij trouwde NN.

 

67181.  NN, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p196.24

 

68608.  Gerrit Jansz Oerlemans, geb. ca. 1395, ovl. na (sept) 1472, datum/bron: 11.08.2003 GOE, KBW.[25],[26]

             Bouwman, woont te Loon op Zand. Bezit erf, hof en aangelag op Croenvenne (Craenven) groot een half mudzaad 1433/34 het welk hij verkoopt 28.02.1439, bezit een hoeve groot 7 bunder aan het Loenremeer aan die Meerdijck aldr. 1435/52, heeft nog een hoeve van 31 bunder aldr. 1438/39 en bezit een huis aan Driemeer op die Vaert 1436/37.

             Hij trouwde Adriana Peter Die Weert.

 

68609.  Adriana Peter Die Weert, geb. ca. 1395, datum/bron: 11.08.2003 GOE, KBW.25,26

 

68610.  Henric Symons, datum/bron: 11.08.2003 GOE.25  Hij trouwde Mary NN.

 

68611.  Mary NN, datum/bron: 11.08.2003 GOE.25

 

68612.  Wouter Leempoel, datum/bron: 12.08.2003.

             Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

68614.  Gielis Janszoen van Ameroeyen, geb. ca. 1442, ovl. voor 25.06.1525, datum/bron: 07.08.2004 GN1962p362, KBW, GBOp158.[27],26

             Heemraad van Sprang 1475/1509, kerkmeester van Sprang 1499. Hij verwierf bij erfdeling te Sprang in 1481 een erf 3 akkers breed, een half geseet en 3 akkers aan de Oudestr.

             Hij trouwde Lucia Ariaen Jansdr.

 

68615.  Lucia Ariaen Jansdr, ovl. 1530/31, datum/bron: 11.08.2003 GN1962p363.27

             Zij geeft als weduwe op 25.06.1525 "de helft van den geloect" aan haar dochter Beatrijs. Erfdeling van Lucia met haar 6 kinderen 1530/31.

 

68624.  Adriaan Hendricks de Bye, geb. ca. 1440, ovl. na 02.07.1532, datum/bron: 04.08.2004 GBOp157,379.[28]

             Heemraad te Venloon 1521, bezat goederen te Loon op Zand (vermeld 1525) en Sprang (vermeld 1512/16). In 1483 verkochten Adrianus filius Henrici die Bye en zijn vrouw Jutta Wouters van der Duyn een Venloonse roggepacht. Niet zeker of dit deze Adriaan was.

             Hij trouwde Jutta Wouters van der Duyn*.

 

68625.  Jutta Wouters van der Duyn*, datum/bron: 04.08.2004 GBOp157,379.28

 

68672.  Godert van Ghilse, geb. ca. 1460, ovl. 1540/01.02.1546, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156,334, NL1971k134, LNA3-9-2023,28,[29],[30] (zie info 246).

             Gegoed te Oosterhout, waar het echtpaar woonde aan 's-Heren straat.

             Hij trouwde (Henrica Henric Peters Grooten).

 

68673.  (Henrica Henric Peters Grooten), datum/bron: 04.08.2004 GBOp156, NL1971k134, LNA3-9-2023,28,29,30 (zie info 247).

             Oosterhout 08 en 12.04.1532 Godert Cornelisz. en zijn huisvrouw Henrica Henrick Peters Grootendr. verkopen erfpacht. Oosterhout 01.02.1546 Henrica wed. Godert Cornelisx. geeft een obligatie.

 

68674.  Jan Daniël Willems, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156.28

             Schepen van Terheijden.

             Hij trouwde Anthonia Sebrecht Aerts van Dyest.

 

68675.  Anthonia Sebrecht Aerts van Dyest, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156.28

 

68676.  Jan Roelofs van Dalem gen. van Dongen, geb. ca. 1428, ovl. voor 1491, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156, NL1971k185, DALp144.28,29,[31]

             Schout van Dongen 1475, mondig 1452, woonde op de hoeve annex brouwerij "Het Ridderken" te Dongen. Jan en zijn nazaten bekleedden ruim een eeuw het schoutenamt te Dongen.

             Hij trouwde Jonkvrouw Dierbant Willem Wolfs, getrouwd ca. 1455.

 

68677.  Jonkvrouw Dierbant Willem Wolfs, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156, NL1971k185.28,29

             Weduwe van Claes Jacob Claesz. Scheyven. Jacob Scheyve C.S. klagers verklaren in 1453 verzoend te zijn terzake de manslag op Claes Jacob Claesz. Scheyve korteling gepleegd door Corstiaen Andriesz Heyen C.S. Zij had 13.04.1464 nog twee onmondige kinderen bij deze Claes.

 

68678.  Hendrick Hendrick Jans van Ghilse, ook bekend als Heijn Heijn van Ghilse, datum/bron: 04.08.2004 NL1978p325, GBOp156, NL1971k189.22,28,29

             Schepen van Gilze.

             Hij trouwde (Lysbeth) Jan Peters Beliaerts.

 

68679.  (Lysbeth) Jan Peters Beliaerts, datum/bron: 04.08.2004 GBOp156, NL1978p325, NL1971k189.28,22,29

 

68960.  Andries Hamel, ovl. 11.1553/06.01.1559, datum/bron: 02.09.2004 GHA, BL1959p6.[32],[33]

             In 1533 verleent hij volmacht aan zijn vrouw Gheertruyt.

             Hij trouwde Gheertruijt Hendrickxdr.

 

68961.  Gheertruijt Hendrickxdr, datum/bron: 02.09.2004 GHA.32

 

69896.  Ghoessen Ariaensz*, ovl. voor 10.05.1522, datum/bron: 08.10.2003 KRij,9 (zie info 248).

             Koopt op 26.02.1563 land in Oud Reijerswaard van zijn broer Cornelis Ariaensz. Wellicht dijkgraaf.

 

69900.  Claes Claesz Steuij, geb. ca. 1499 in Streefkerk, ovl. in Streefkerk, datum/bron: 06.08.2003 KRij.9

 

69960.  Adriaen Adriaensz den Wijngaert, geb. ca. 1525, datum/bron: 15.07.2003 OV2002p186.[34]

             Arien Ariens den Wingaert bruikt van Willem Herman Oom Daniels te Dordt 3 morgen zaijland in 't oude land van Puttershoek ca. 1561/62. De oorsprong van deze familie is onzeker, de naam van de Wijngaard kan op de zuidelijke Nederlanden wijzen.

 

70272.  Adriaen NN, datum/bron: 08.10.2003.

             Slechts bekend door her patroniem van zijn zoon.

 

70312.  Florys Diericxz, geb. ca. 1480, ovl. in/na 1556, datum/bron: 04.07.2003 NL1974k302, OV1996p335, OV2017p270.6,7,[35]

             Vermeld in 1517, 20, 24 te Charlois als koper van tienden, gebruiker van land aldaar 1543. Was meermaals getrouwd, laatstelijk met de aanzienlijk jongere Maritge Cornelisdr.

 

70314.  Hendrick Aertsz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) geb. ca. 1486 in (63 jaar oud in 1549), ovl. 04.1551/01.07.1552, datum/bron: 27.07.2003 3vDp299.12  Hij trouwde Lijsbeth Pietersd.

 

70315.  Lijsbeth Pietersd, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) geb. ca. 1485 in IJsselmonde, ovl. na 1574 in Barendrecht,12 datum/bron: 27.07.2003 3vDp302.

 

71252.  Heynric Jansz Besemer*, geb. ca. 1440, ovl. voor 1492, datum/bron: 10.05.2003 OV1991p314, GBe, KRij, OV1987p729,[36],[37],9,[38] (zie info 249).

             Bouwman, wellicht landpoorter van Dordrecht en hoogheemraad.

             Hij trouwde Margriet.

 

71253.  Margriet, datum/bron: 19.05.2003 OV1991p314, GBe.37,36

 

72944.  Ariaen Willemsz, ovl. in/kort voor 1545 in Strijen, datum/bron: 14.05.2003 KSi.[39]

             Sticht een memorie op 14 hont land in het Oudeland van Strijen 1540.

             Hij trouwde Cornelia NN.

 

72945.  Cornelia NN, datum/bron: 14.05.2003 KSi.39

 

72946.  Jacob Gerrits, datum/bron: 14.05.2003 SG893.[40]

             Schout van Nnd (slecht leesbaar in SG893: waarsch. van Numansdorp of Maasdam).

             Hij trouwde Fijtgen Jacobs.

 

72947.  Fijtgen Jacobs, datum/bron: 14.05.2003 SG893.40

 

73410.  Marten Heynricksz Jansz*, geb. ca. 1470, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p190, GVB.[41],[42]

             In het Dordtse gildeboek der houtkopers komt Marten als waarschijnlijke vader van Willemken Maertensdochter voor, die als gildebroedersdochter vermeld wordt. Hij was 1499 als Marten Heynricksz "Steven van Beuckelerwertsswager" in het gilde ingetreden, en wel als "gildebroederskint". Genoemde Steven was in 1464 ingetreden in het gilde. Volgens de Tres. rekeningen van Dordrecht ontvangt een Athaly Stevensdr van Bouckelrewaert een rente van Marten Hendrick Jansz, in 1506 en 1522. Waarschijnlijk was dit haar oom Marten Heyndricksz.

             Hij trouwde Athaly Stevensdr van Bouckelrewaert*.

 

73411.  Athaly Stevensdr van Bouckelrewaert*, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p189.41

 

73424.  Joannes von dem Bongart, geb. ca. 1450, ovl. 1520, voor 11 nov, datum/bron: 10.06.2003 ES XVIII-127, INT1961p114, Prom XVIIp223, HvdG, JOU1975p170,[43],[44],[45],[46],[47]

             Ridder, heer van Bongart, Pfaffendorf en Bergerhausen, erfkameraar van de hertog van Gulik, ambtman van Norbenich en Monschau. Op 30.09.1490 verkopen graaf Willem van Nieuwenaer x  Walburgis van Manderscheidt met toestemming van de aartsbisschop van  Keulen aan Johan van den Bongart het goed Morken in ambt Caster, ingelost weer in 1502. Graaf Johan van Nassau-Dillenburg "versetzte" 09.02.1506  voor 7000 gld. slot Kerpen bij Keulen aan Joannes en Elisabeth.

             Hij trouwde Elisabeth van Erckenthiel, ook bekend als von Argentel, d'Argenteau, getrouwd 1484.

 

73425.  Elisabeth van Erckenthiel, ook bekend als von Argentel, d'Argenteau, ovl. na 11.11.1520, datum/bron: 30.05.2003 ES XVIII-127, INT1961p114, PromXVIIp223.43,44,45

 

73426.  Arnout van Wulven, ovl. 10.08.1548,[48] begraven IJsselstein, datum/bron: 10.08.2003 PromXVIIp223, KdGr109, UtA, DJV-Ip66,45,[49],[50],4,48.

             Burgemeester van Utrecht 1527, leenman van de heer van Vianen te Everdingen en te Lakerveld. Vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn. Heeft 07.11.1525 de keizer en de bisschop "oorvede gedaan" (trouw gezworen). Wordt op 19.11.1528 veroordeeld vanwege valse beschuldiging van W. Bonaert.

             Hij trouwde Geertruida Jans van den Heuvel.

 

73427.  Geertruida Jans van den Heuvel, ovl. 1571,48 begraven in IJsselstein, datum/bron: 10.08.2003 PromXVIIp223, KdGr109, DJV-Ip66.45,49,4

 

74376.  Koos Dircxz van Riede, ook bekend als Koes, Koosse, Koesse, ovl. 1467/08.12.1475, datum/bron: 06.07.2003 DJVp286, OV1983p200,202, RIJp41.4,[51],[52]

             Leenman van de Hofstad Putten te Pernis 1455/67. Beleend met het halve leen 1455, met ledige hand  beleend met het gehele leen 1467. Sticht samen met zijn moeder Lijsbeth een memorie. Koos Dircxz. is degene, die in de parenteelstaat Lijsbeth Coosen als le generatie wordt aangeduid en die tezamen met zijn moeder "Lijsbet Jan Gillisse te heten Lijse Coosen" als stichter van deze memorie kan worden beschouwd.

 

74496.  Andries Jansz, ook bekend als Andrys Jan Wyttenz, geb. ca. 1440, ovl. in/na 1492, datum/bron: 07.08.2006 OV2006p318.[53]

             Gegoed in en om de polder Smeetsland, waarsman 1467/69, heemraad 1486/92 van Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland, koper van tienden in Dirk Smeetsland 1466...81, en Katendrecht 1484.

             Hij trouwde NN.

 

74497.  NN.

 

76568.  Beijen Doensz, ovl. voor 28.01.1485, datum/bron: 30.06.2003 OV1992p148,154, DJVp294.[54],4

             Vermeld 1452/84, schepen van Poortugaal 1458, 62/63, leenman van Putten te Poortugaal, beleend 1452, 55, hulde 1467.  Nam in 1455 twee droge dijken te Poortugaal in leen, hij pachtte 1459/63 de staalvisserij te Battenoert. Hij betaalt 1459/69 jaarlijks 1 kapoen voor de dijkzate waarop de Thomashofstede ligt, een boerderij tegen de binnenkant van de dijk te Poortugaal.  Hij vestigt een memorie in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Doen, na zijn dood werd zijn zoon Doen Beijensz beleend met zijn lenen.

             Hij trouwde Lijsbeth NN.

 

76569.  Lijsbeth NN, datum/bron: 30.06.2003 DJVp294.4

 

76672.  Adriaen de Regt (le Grande), geb. ca. 1430, datum/bron: 03.07.2003 DJV210.4

             Leefde in het Land van Waes (bij Antwerpen).

 

76768.  Garbrant Garbrantsz, bijnaam "de Oude", geb. ca. 1450, ovl. na 29.01.1530, datum/bron: 06.07.2003 DJVp286, OV1979p264.4,[55]

             Meester volder, (laken-)drapenier te Leiden 1519, 20, bezat een huis op de Levendaal te Leiden, op de hoek van de St. Barberensteeg.

             Hij trouwde Katrijn (Hillegont) Meesdr, getrouwd ca. 1470.

 

76769.  Katrijn (Hillegont) Meesdr, ovl. na 20.06.1505, datum/bron: 06.07.2003 DJVp286, OV1979p264.4,55

             Volgens het Goudse handschrift heette ze Hillegont Meessendr. Zij had 12 zonen en 2 dochters.

 

76770.  Willem Claes Heynricsz, ovl. na 09.10.1526, datum/bron: 07.07.2003 DJVp288.4  Hij trouwde NN.

 

76771.  NN, datum/bron: 07.07.2003 DJVp288.4

 

76784.  Jan Hugensz, ovl. voor 24.11.1548, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279, NL1980k59,4,[56] (zie info 250).

             Leenman van de Hofstad te Putten in Oud Pernisse, beleend met 8 gemet 1521.

             Hij trouwde NN (Jacobs Gout)*.

 

76785.  NN (Jacobs Gout)*, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279.4

             Jan Hugensz trouwde vermoedelijk een dochter van Jacob Gout Jacobsz.

 

76788.  Adriaen Adriaensz, ovl. voor 02.03.1534, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288.4

             Leenman van de hofstad Putten. Beleend met 2 tienden in Biervliet en Vriesland onder Geervliet 1514.

            

             Hij trouwde NN Gerardsdr*.

 

76789.  NN Gerardsdr*, datum/bron: 05.07.2003 DJV288,4 (zie info 251).

 

76792.  Jan Jansz. van der Stoup, geb. ca. 1435, ovl. in/na 1491, datum/bron: OV2013p2.[57]

             Schepen van Strijen 1487, 1491. Koper van tienden te Strijen. In 1470 wordt een Jan van der Stoup vermeld als pachter voor drie jaren van de Oestwael te Strijen.

             Hij trouwde NN, getrouwd voor ca. 1464.

 

76793.  NN.

 

77892.  Willem Michielsz, ovl. voor 22.07.1482, datum/bron: 07.07.2003 DJV-IIp60.4

             Boer, leenman van De Lek en Polanen te Sandelingenambacht, beleend 1468.

 

78608.  Adriaen Jan Spruijtenzn, datum/bron: 18.06.2003 DJVp288 /-Ip76.4

             Vermeld als koper van korentienden en pachter van visgrond te Strijen 1465/87.

 

78620.  Jacob Meijnertse, geb. ca. 1446, ovl. voor 04.06.1542, datum/bron: 07.07.2003 DJV-Ip77.4

             Gegoed in het Oudeland van Moerkerken.

             Hij trouwde Hillegont NN, getrouwd voor ca. 1476.

 

78621.  Hillegont NN, ovl. voor 04.06.1542, datum/bron: 07.07.2003 DJV-Ip77, OV2015p268.4,[58]

             Stichtte met haar maan een memorie in de kerk van Mijnsheerenland.

 

79320.  Symon Cornelisz, geb. ca. 1480, ovl. in/na 1551, datum/bron: 08.12.2006 DJV-III, OV2010p351.4,[59]

             Schipper 1534, woonde te Strijen, schepen van Strijen 1522, 34 1541/53. Als koper/pachter van tienden in het Oudeland van Strijen en in het Land van Essche vermeld 1532...51. Lid van de Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1514. Heemraad van het Oudeland van Strijen 1542. Trouwt (1) Mariken (Maria) NN, ovl. Strijen 1517.

             Hij trouwde NN, getrouwd voor ca. 1535.

 

79321.  NN, datum/bron: 08.12.2006 DJV-III.4

 

79708.  Steven Willemsz*, ovl. voor 1557, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.4

             Vleeshouwer, wonende aan de Groenmarkt te Dordrecht 1543.

             Hij trouwde Neel Loufen*.

 

79709.  Neel Loufen*, datum/bron: 16.12.2006 DJV-III.4

             Woonde als "Steven de vleyshouwers weduwe" aan de Groenmarkt, tussen de Visbrug en de Tolbrug te Dordrecht 1557.

 

79710.  Claes Willemsz van Beveren, ovl. 06.11.1529 in Dordrecht, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k73,70, DJV-III.[60],4

             Heer van Dordtsmonde bij doode van zijn neef Joost Queckel Hendrikszn 1528, leenhouder van het schrootambacht 1510, dat hij 1516 verkocht, vroonheer van Bolnesse. Schepen van Dordrecht 1515, 18, 19, 23, 24, 27, 28, veertigraad 1523. Woonde in het huis van zijn ouders in "den Ouden Beer" in de Wijnstraat., eigenaar van de bijbehorende brouwerij. Claas van Beveren Mr. Willemszn en zijn nakomelingen voerden het wapen van Beveren (in groen een klimmende zilveren bever) met als helmteeken een zilveren hoed met groene opgeslagen rand, waarop een groene bol met 3 struisveren groen-zilver-groen.

             Hij trouwde Jacomina Evertsdr Snouck, getrouwd 11.10.1515 in Dordrecht (huw. voorw.).

 

79711.  Jacomina Evertsdr Snouck, geb. ca. 1494 in Gorinchem, ovl. juli 1578 in Dordrecht, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k73, DJV-III.60,4

             Opgevoed bij haar oom Mr. Cornelis Jacobisz Block te Dordrecht.

 

79764.  Govert Adriaensz van Beaumont, geb. voor 1445, ovl. voor 23.05.1504, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p98.4,[61]

             Houthandelaar, vermoedelijk heemraad van Zwijndrecht 1482, lid van het Houtkopers- of St- Nicolaesgilde te Dordrecht 1500. Hij trouwt (2) Beatrix van der Does Philipsdr. Hij woonde in de Wijnstraat aan de havenzijde, wellicht nog in het huis "Beaumont".

             Hij trouwde Theodora Adriaen Albrechtszoonsdr (van Egmond), ook bekend als Diertha, Dirxgen, getrouwd 31.07.1474 in Dordrecht (huw. voorw.).

 

79765.  Theodora Adriaen Albrechtszoonsdr (van Egmond), ook bekend als Diertha, Dirxgen, ovl. voor 16.11.1492 in Dordrecht, datum/bron: 05.12.2006 DJV-III, OV2006p98.4,61

 

79804.  Cornelis Claesz, ovl. 06.04.1503/1510, datum/bron: 30.10.2011 UP1p198.[62]

             Schout van Benschop ca. 1490/1503.

             Hij trouwde NN.

 

79805.  NN, datum/bron: 30.10.2011 UP1p198.62

 

82912.  Barthout Dircksz (van Nuijssenburg), ovl. na 1519, datum/bron: 29.05.2003 PromIIp223, SG365, KdGr41,  vB_Dp1167,[63],[64],49,[65]

             Schepen  van Dordrecht 1493/94, 1497/98, 1501/02, 1505/06 en gerechtspresident 1506/07. Burgemeester van Dordrecht 1509/15, 1518/19.  Het wapen van dit geslacht is een veld van sabel, beladen met drie houbaarden van goud (Balen).65

             Hij trouwde Lucretia Lofrijs.

 

82913.  Lucretia Lofrijs, datum/bron: 29.05.2003 KdG41,  vB_Dp1167.49,65

             Ze voerde tot een wapen eenen groene boom op een veld van zilver (Balen).65

 

82914.  Willem Jan Reyersz van Alblas, ovl. 1502 in Dordrecht (vermoord), datum/bron: 17.11.2003 PromIIp223, GrJ345, KdGr41.63,5,49

             Ambachtsheer van de Mijl en Dubbeldam en Sint Anthoniepolder. Schepen van Dordrecht 1483...96. Burgemeester van Dordrecht 1494....1501. Beleend met een hofstede en 12 morgen land te Oud-Alblas 1490. Hij werd in 1502 op straat door N. van Does, Priester, doodgestoken. Het motief van de moordenaar was een rechtsgeding, dat deze Dordtse burgemeester hem zou hebben doen verliezen; ook in hoger beroep zou Willem hem tegengewerkt hebben. De moordenaar werd voor het stadhuis onthoofd. Sindsdien gingen de burgemeesters met hellebaardiers over straat. Wapen: in goud vijf zwarte ruiten.

             Hij trouwde Maria van Drenkwaert.

 

82915.  Maria van Drenkwaert, datum/bron: 17.11.2003 PromIIp223, GrJ346, KdGr41.63,5,49

 

82920.  Jan Cornelisz van der Bies, ovl. na 1480, datum/bron: 23.07.2003 DORp270, NL2001k571, PromIIp223.[66],[67],63

             Deken van het lakenkopersgilde in 1492, 95. Lid van het college van Achten, dat de gilden in het stadsbestuur vertegenwoordigde 1506, 12.

             Hij trouwde Cornelia Hendriksdr van Slingeland.

 

82921.  Cornelia Hendriksdr van Slingeland, ovl. na 1480, datum/bron: 23.07.2003 DORp270, NL2001k571, PromIIp223.66,67,63

 

82922.  Gerrit Willemsz van Schaerlaecke, datum/bron: 29.10.2007 Schaep.[68]

             Wapen volgens Schaep: 3 rode rozen op een gouden veld 2,1, in het midden horizontaal doorsneden met een rode band, waarop een witte wassenaar.

             Hij trouwde Lijsbeth NN.

 

82923.  Lijsbeth NN, datum/bron: 29.10.2007 Schaep.68

 

82924.  Henrick Gerritsz Snouck, ovl. voor 01.01.1523, datum/bron: 08.03.2007 GAA, Schaep.[69],68

             Scheiding van de nalatenschap van Henrick Snouck en Margriet Adriaensdochter 01.01.1523.

             Hij trouwde Margriet Adriaensdochter (Diemen).

 

82925.  Margriet Adriaensdochter (Diemen), ovl. voor 01.01.1523, datum/bron: 08.03.2007 GAA, Schaep.69,68

             Schaep noemt haar Diemen, wapen: in azuur 2 zilveren hellebaarden gekruist.

 

82926.  Wouter Heymansz (Colve), ovl. voor 1525, datum/bron: 29.10.2007 Schaep.68

             Schepen van Dordrecht 1493, 1503, verdere bestuursfuncties, o.a. 40-raad 1496, burgemeester van het gerecht 1506/07.

             Hij trouwde Margriet Woutersdr Booth.

 

82927.  Margriet Woutersdr Booth, datum/bron: 29.10.2007 Schaep,68 (zie info 252).

             Als weduwe vermeld in 1525.

 

83472.  Jan Pietersz Besemer, ovl. voor 17.06.1476, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p731.38

             Heemraad van Ouderkerk 1474/76, ontvangt op 13.06.1462 een "warinc" van Jan Bouwensz., Willem Jansz. (zijn zwagers) en Heinric Pietersz. (zijn broer) van al het land dat zij hebben in het weer waar Besemer woont. Op 10.04.1473 beleend met 12 morgen land bij overdracht door Gerard Michielsz. Overl. vóór 17.06.1476 als zijn zoon Adriaan (nog minderjarig) beleend wordt.

             Hij trouwde NN.

 

83473.  NN.

 

83474.  Matthys Jacobsz, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p732.38

             In de post van de 10e penning van 1559 van Krimpen a/d IJssel wordt gesproken over de nazaten van Mathys Jacobsz. Deze is ongetwijfeld identiek aan degene, die genoemd wordt als echtgenoot van Maria Willem Daensdr. bezitster van een tiende te Krimpen ald IJssel leenroerig aan Oud-Munster.

             Hij trouwde Maria Willem Daensdr.

 

83475.  Maria Willem Daensdr, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p732.38

 

88912.  Jacob Jansz Mijs, geb. ca. 1460 in Etten, ovl. 1521 in Etten, datum/bron: 10.06.2005 GTMWBB1989p304, GN1988p329, GTMWBB1985p139, NL1963k133, NL1959k61,[70],[71],[72],[73],[74] (zie info 253).

             Landbouwer op de Cloppenburg te Etten.

             Hij trouwde Maria Michiels van Hoekdr, getrouwd voor 31.01.1493.

 

88913.  Maria Michiels van Hoekdr, datum/bron: 07.06.2005 GTMWBB1989p304,70 (zie info 254).

             Etten 31.01.1493 : Marie Michiels van Hoekdr met Jacob Jan Mijs "marito tutore vendidit". Hun huwelijk kan ruimschoots voor 1493 gesloten zijn, gezien het feit dat haar vader Michiel reeds in 1461 trouwde.

 

88914.  Cornelis Andriesz, datum/bron: 08.06.2005 GTMWBB1989p305.70

             Op 12.04.1510 worden zijn erfgenamen, waaronder Cornelis Coppe Mijs, geh. met Jane Cornelis Andriesdr, vermeld in verband met een stede op het Moleneinde, die eerder op naam van Cornelis Andries en nog eerder op naam van Cornelis Blondeels erfgenamen stond. (De kinderen van Cornelis Mijs bezaten een rente op een stede aan het oosteind van Sprudel, aan de noordzijde van de Hogeweg. Deze stede werd op 27.06.1491 gekocht door Engel Jan Coevoets gehuwd met Petere Jan Cornelis Blondeelsdr., wat wellicht een aanwijzing is betreffend de vrouw van Cornelis Andriesz).

 

91584.  *Gherijt Voppensz, ovl. 1455/57, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p116, OV1987p731, DJV-III.[75],38,4

             Landpoorter van Dordrecht 1445, 50. Vermeld te Ouderkerk a.d. IJssel o.a. 1455 des sonnendaghs nà St. Bonifaes (8 juni).

             Hij trouwde Margriet Snoeyendochter.

 

91585.  Margriet Snoeyendochter, datum/bron: 16.12.2006 OV1977p116, DJV-III.75,4

 

91632.  Willem Aerts, datum/bron: 06.11.2008 KHN.[76]

             Schout van Berkenwoude en Achterbroek 1523, 25, 1530/33.

 

92996.  Dirck Jansz van Driel, geb. ca. 1385, ovl. na 1428, datum/bron: 21.07.2003 3vDp28, GrJ103.12,5

             Wordt door Van Goudhoeven vermeld als lantpoorter van Dordrecht, levende te Swindrecht in 1421. In 1423 worden vanwege een vete verschillende veroordeelden voor 5 jaar uit de stad Dordrecht verbannen, o.a. Dircks broer Pieter Jansz van Driel. Ook Dirck wordt veroordeeld, waarschijnlijk als medeplichtige, maar slechts voor 1 jaar. Het is waarschijnlijk, dat Dirck tijdens zijn verbanning in de Riederwaard aan de Hordijk terecht gekomen is, als eerste van de familie. [Het moet niet uitgesloten worden, dat Dirck Driel verwant was met Hendrick van Driel, secretaris van de graaf van Holland 1411/15, 1432, 1434, pachter van de grafelijke tol bij Gorinchem 1422/24].

 

93132.  Aert van Ghiessen, ook bekend als Aernt van Ghiessen Lodewijcksz, ovl. voor 1470, datum/bron: 26.04.2004 OV1983p270, PromXIIp311, PromXVp338.[77],[78],[79]

             Vermeld 1445, 1446 en 1450 als landpoorter van de stad Dordrecht in de stadsrekeningen. Zijn erven worden voor 3 morgen resp. 3 morgen 1 hond land aangeslagen voor de dijkplicht.

 

93408.  Govaert Martijnsz, geb. ca. 1430, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[80]

 

94042.  Anton Dirks Boon, geb. ca. 1465, ovl. na 17.07.1514, datum/bron: 29.11.2008 KdU, OV1996p77.[81],[82]

             Leen nr. 38, woning en hofstede in Langerak en 4 morgen land: 07.11.1509 Comelis Antonsz voor Anton Bon Dirksz, zijn vader, die ziek is en circa 20 jaar terug kocht van Dirk Bergersz, na verzuim voor 18 pond, omdat de akten pas nu na de oorlog waren gevonden.  Anton Pietersz op 17.07.1514 bij overdracht van zijn schoonvader Anton Bon Dircksz.

             Hij trouwde NN.

 

94043.  NN.

 

95552.  Cornelis Dircksz van Driel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) ook bekend als Neel Dircken, geb. ca. 1420, ovl. 1486/93 in West-IJsselmonde*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp41, GrJ103.12,5,[83]

 

98480.  Johan van Brakell, datum/bron: 16.03.2019 BRAp233,83,[84] (zie info 255).

             Vermoedelijke vader van Ott Jans (van Brakel).

             Hij trouwde Agnes NN.

 

98481.  Agnes NN, datum/bron: 16.03.2019 BRAp233,83.84

             Johan van Brakell was gehuwd met 'joncfrou' Agnes.

 

98816.  Joost Staesse van Hemert, ovl. na nov 1527, datum/bron: 15.12.2003 MS, V&L1969p26.[85],[86]

             Schepen van Nederhemert 1513/22.

             Hij trouwde NN.

 

98817.  NN, datum/bron: 01.06.2003 MS.85

 

98822.  Gijsbert Goyarts de Hostere, ovl. voor 1544 in Drunen, datum/bron: 31.05.2003 MS.85  Hij trouwde Mechteld, getrouwd ca. 1510.

 

98823.  Mechteld, ovl. na 1545 in Drunen, datum/bron: 31.05.2003 MS.85

 

98832.  Peeter Ceelkens, datum/bron: 31.05.2003 V&L1970p14,15,17.[87]

             In de oudste signaten van Nederhemert is herhaaldelijk sprake van de herroeping door Peter Ceelkens van zijn testament; hij deed dat omstreeks 1514, later liet Dinge Peeters die herroeping in het signaat inschrijven. Zijn dochter Engelke, later getrouwd met Wouter Huberts, wordt in het testament begunstigd. Wouter procedeert tegen Dinge, die het proces verliest. In 1518 wordt een proces tegen Peeter Ceelkens gevoerd, hij heet daar Selkens, Sellekens, Ceelkens, ook dit gaat om zijn erfgenamen.

             Hij trouwde Aeije.

 

98833.  Aeije, datum/bron: 31.05.2003 V&L1970p14,17.87

             Aeije en Engelke Wouters hebben volgens het rechtelijk archief elkaar geslagen. Aeije zal de moeder van Dinge, maar niet van Engel geweest zijn.

 

98912.  Hendrik van Beest, datum/bron: 31.05.2003 MS.85

 

98928.  Dirck Gijsbertsz, geb. ca. 1450, datum/bron: 01.06.2003 MS.85  Hij trouwde Jenneke Peters.

 

98929.  Jenneke Peters, datum/bron: 01.06.2003 MS.85

 

98930.  Arnoldus die Man, ovl. 12.03.1541 in Zaltbommel, datum/bron: 01.06.2003 MS.85

 

99106.  (Joost) van Braeckel, datum/bron: 02.04.2004 NA1989, BRAp105,[88],84 (zie info 256).

             Mogelijk was hij een zoon van Gheryt (Gerrit) van Brakell, vermeld in de jaren 1447-1464, kleinzoon van Steesken van Brakell en Catharina van Asperen van Vuren. Gheryt woonde weliswaar in Sint Oedenrode, maar bezat een ‘hofstat’ in Brakel.

 

99904.  Gijsbert van Maeren, geb. ca. 1450, datum/bron: 21.05.2003 VMG.[89]  Hij trouwde NN van Scha(lkw)ijk*.

 

99905.  NN van Scha(lkw)ijk*, datum/bron: 21.05.2003 VMG.89

             Zij is of een Van Schaijk of een Van Schalkwijk. Haar vader heet zeer waarschijnlijk Gosewinus.

 

99908.  Peter Hillebrantsz de Gier, ovl. ca. 1536, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k95.[90]

             Schepen in de hoge bank van Driel 1515/25. Wordt burger van Nijmegen 1528. Peter de Ghier koopt 07.01.1532 de Matheusweert in Bommel aan den loopenden stroom. Beleend met de Corenweertsche rijsweert te Driel: Peter de Gier Hillebrants soon, gehuwd met Gertrud Johan van Segen dogter wort dit leen meegegeven, en, voor syn vader stervende, wort syn soon Pieter de Gier onmondig beleent 20.10.1536.

             Hij trouwde Gertrud van Segen.

 

99909.  Gertrud van Segen, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k95.90

             Beleend 01.10.1538 Gertrud van Segen weduwe Peters de Gier als erve haars vaders Hans van Segen.

 

101432.  Dirck NN, datum/bron: 21.10.2003 KWB.[91]

 

102058.  Goert van Meeuwen, geb. ca. 1485, ovl. 1557, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.5

               Schout te Maaseik 1522/1540, schepen 1541, 1555, rentmeester van de prins-bisschop van Luik voor het kwartier Stokkem 1535/37, beleend met Boshuysen onder Tongerloo 1514.

               Hij trouwde Clara van Tongerloo, getrouwd ca. 1510.

 

102059.  Clara van Tongerloo, ovl. 1561, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.5

 

102060.  Jan van Winderbeke, geb. 1445/47, ovl. voor 1503, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324.5  Hij trouwde Cathelijne Sacristain, getrouwd 31.12.1474 (huw. voorw.).

 

102061.  Cathelijne Sacristain, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324,325.5

 

102062.  Cornelis Bouwens, ovl. 11.1515/04.02.1516, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.

               Kruidenier te Antwerpen. Kocht de helft van De Hazendans.

               Hij trouwde Katlijne Huygens, getrouwd 28.06.1494 in Antwerpen (huw. voorw.).

 

102063.  Katlijne Huygens, begraven na 04.02.1516, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.5

 

102064.  Pieter de Carpentier, datum/bron: 04.04.2017 NL1914k157.[92]

               Trouwt (2) Maria van Mytelle.

               Hij trouwde Maria Godtschalck.

 

102065.  Maria Godtschalck, datum/bron: 04.04.2017 NL1914k157.92

 

102066.  Jan de Vilers de Jongere, geb. ca. 1480, datum/bron: 11.05.2023 NL1926k45.[93]

               Broer van Jan de Vilers de Oudere, hoogbaljuw te Meesene. Zij leefden in de tijd dat Robert de la Marche in oorlog was met de Prins van Chimay. Jan de Jongere woonde bij de Prins en diende hem als huisedelman. Na de oorlog gaf de Prins zijn zuster ten huwelijk aan Robert de Marche. Zij nam, met toestemming van haar broer, Jan de Vilers mee, om bij haar en haar man te dienen. Daar Robert en zijn vrouw in onvrede leefden, vertrok Jan met hun toestemming 'met paert en wapenen, furnituere, dienaer en reoommandatien ets., als een vroom edelman is betamend' naar Meesere, waar bij de Abdis in het klooster als huisedelman diende. Tot hij op latere leeftijd trowde.

               Hij trouwde Marie van Mijseele.

 

102067.  Marie van Mijseele, datum/bron: 11.05.2023 NL1926k45.93

               'Ende naedien hij (Jan de Vilers) eenigen tijt edelman ordinaire en domesticq bij de voornoemde Abbesse geleeft hadde, noch jonckman ongetrouwt sijnde en

               tamelijck bedaecht, nam hij te houwelick d eerbaere joffrouw Marie van Mijseele, alsdan weduwe sijnde binnen Meesene, hebbende eerlicke middelen van have ende incomen'.

 

102068.  Pieter van Coolcamp, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k45.93

 

102070.  Willem Huwijn, datum/bron: 04.04.2017 NL1926k45.93

 

102144.  Barend Hendricksz Pullen, geb. ca. 1515, datum/bron: 16.02.2023 BB.[94]  Hij trouwde NN.

 

102145.  NN.

 

102160.  Jan Ottenz van Rijswijck, geb. ca. 1486/1487, ovl. ca. 1558/1559, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.[95]

               Schout van Veen 1513. Leenkamer Zoelen: De gift van de kerk van Aalst 5-5-1514: Jan van Rijswijck na het overlijden van Otto van Rijswijck en Jenne van Heeswijk, zijn ouders. 10-1-1532: de gift van de kerk van Aalst aan Maarten van Rossum, heer van Poederoijen, bij overdracht door Jan van Rijswijck. 28-8-1520, Jan van Rijswijck Ottenszn. beleent, wegens overlijden van den hulder Peter van Gent Willemszn. het kapittel van Heusden met 5 morgen tienden in de Uutbeemden en 8 morgen tienden in Kyvitssvenne onder Veen, waarvan Peter van Ypelaer de oude Jansz. van Ypelaer den eed doet, met de zegels van de leenheren en van Jan van Outheusden en Jan Ypelair, leenmannen.

               Hij trouwde Goverdina van den Hoevel.

 

102161.  Goverdina van den Hoevel, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.95

 

102178.  Gerrit Adriaens Back, geb. ca. 1485 in Wijk, ovl. 07.1557/15.09.1775, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[96]

               Wij, Dirick Loeff Hendricxsen ende Merten Jacobsen van Wijck, schepenenin Heisden tuijgen onder ons zegelen dat Gerrit Back Adriaensz.gelooffden Adriaen Geesselssoon vierdalven Carolus hulden siaerserffelijcken ende alle jaer te gelden.... Dalts te weten op ende vuijteen geseet metter timmeringhe daerop staende groot dordalve mergen latsgelegen inden banne van Wijck, Joncker Gerit Spierinck erve oostwaert,den abt van Middelborgchs erven westwaert streckende vande Veltstraet afftotter Oerne steeck toe....Gegeven tot jaer ons Heeren 1567, opten 17e junij. HEUSDEN R413, FOLIO 27v, 17 JUNI 1567

 

102180.  Jan Spieringh van Well, ovl. 01.1554/02.02.1558, begraven in Heusden, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1985p715, BTP, NL1988k193,49,[97],[98],[99]

               Heer van Foreest 1530/40, rentmeester 1537, tr. (2) Geertruyt van Rietveld. Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen 1258-1650, Nr 59: 38 pond waterlands op een derde van de korentiende van Schoten tussen het uiteind van het Vlieland en het uiteind van het Korenveen te Haarlem:

               10-5-1526: Nikolaas van Borsele bij dode van Ursula van Foreest, zijn moeder.

               11-5-1526: Cornelis Dirksz., waard in de Hoorn te Gouda, voor Anna van Borsele, bij overdracht door Nikolaas.

               27-6-1530: Jan Spiering van Well voor Anna van Borsele.

               22-12-1543: Jan Spiering van Well voor Jacob, zijn zoon, bij dode van Anna van Borsele.

               Op het graf van zijn dochter Maria van Well, weduwe van Jonker Robbert van Malsen, ovl. 1619, in de kerk van Boxtel vinden we haar wapen (in ruitvorm: gedeeld: I eem rechterschuinbalk; II een rad) en haar vier kwartierwapens: Spiering (een rad); Borssele (een dwarsbalk); Poelgeest (een dwarsbalk, vergezeld met drie adelaar); Foreest (een hoekige dwarsbalk).

               Hij trouwde Anna van Borselen, getrouwd 05.1526/27.06.1530 (huw. voorwaarden).

 

102181.  Anna van Borselen, ovl. voor 22.12.1543, begraven in Gouda, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, NL1988k193.[100],99

 

102182.  Roelof Johansz van Lennep, ook bekend als Roelof van Lennep tot Biljoen, geb. ca. 1485, ovl. 1546, datum/bron: 11.06.2013 WIK, PvL.[101],[102]

               Hij was bevelhebber der Geldersen in 1514, drossaard van Middelaer in 1527 en vanaf 1 juni 1535 kasteelheer van Kasteel Biljoen. Hij had in de loop der tijd een reputatie opgebouwd als vechtjas en in 1514 nam hij, als bevelhebber der Geldersen, Arnhem in middels in een korenwagen verborgen soldaten die de stad werden ingesmokkeld, waarna zij de poorten openden en de hertogelijke troepen binnenlieten. Voor Karel de hertog van Gelre bouwde hij het Huis te Middelaar en schoot daartoe de benodigde 9.000 goudguldens voor. Hij werd beloond met het pandschap van Huis en Ambte Middelaar. Op 1 juni 1535 kocht hij, inmiddels hofmeester en intendant, van de hertog van Gelre het kasteel Biljoen te Velp met de bijhorende heerlijke rechten. In 1536 verkreeg hij de Konijnenwarande op de Keienberg te Velp.

               Hij trouwde Johanna de Cock van Neerijnen, getrouwd 18.03.1532 (huw. voorw.).

 

102183.  Johanna de Cock van Neerijnen, geb. 1505, ovl. 1546*,[103] datum/bron: 11.06.2013 WIK, PvL, AQVp30,101,102,[104]

               In 1524 wordt zij eigenares van vijf schaarweiden op de Sint Kiliaansweerd te Neerijnen. In 1531 behoudt zij bij de deling van de boedel van haar overleden ouders hetgeen zij heeft gekregen bij haar huwelijk en verder krijgt zij 1000 carolusgulden uit haar moeders versterf, 500 Philippusguldens uit haar vaders versterf en 300 gulden uit de verdeling van de roerende goederen.

 

102192.  Adriaen van den Heuvel, geb. ca. 1500, ovl. voor 1560, datum/bron: 14.06.2013 GvdH.[105]

               Gegoed te Drunen, wonende te Nieuwkuijk op 't Trepken. Vermoedelijk is hij dezelfde als Adriaen IJwanszn. van Cuijk, die in 1543 als leenman van de hertog van Brabant wordt vermeld.

               Hij trouwde NN.

 

102193.  NN.

 

103404.  Peter Mathijsz van Muijlwijck, geb. in de Groote of Zuid-Hollandse Waard*, ovl. kort na 07.01.1485, begraven in Hoogblokland (in de kerk), datum/bron: 16.12.2006 KHN, DJV-III, HSR2p122.76,4,[106]

               Knape, heeft in 1470 11.5 morgen land in pacht in de beemd te Hoogblokland en sticht aldaar een hofstede geheten de "Steene Kamer". Op 07.01.1485 draagt hij aan zijn kinderen Aernt, Jan, Tonis, Bely en Geertke te samen 13 morgen land op in de ban van Arkel en nog eens 14 morgen land in de Hoge Beemd etc. onder de voorwaarde, dat hij levenslang het gebruik daarvan behoudt, kort daarna is hij overleden. Vluchtte met zijn ouders tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421 naar Gorinchem.

               Hij trouwde Adriana Harmansdr.

 

103405.  Adriana Harmansdr, ovl. 09.11.1504, begraven in Gorinchem, datum/bron: 16.12.2006 KHN, DJV-III, HSR2p122.76,4,106

               Draagt als weduwe op 13.06.1485 3 morgen land gelegen in Blokland over aan haar dochter Ermtruyt.

 

103406.  Floris Holl*, ovl. voor 1495, datum/bron: 24.08.2003 KdG78, KHN, OV1995p193.49,76,[107]

               Schepen van Gorinchem.

               Hij trouwde Gouwe Gherijtsdr de Hoghe*.

 

103407.  Gouwe Gherijtsdr de Hoghe*, datum/bron: 24.08.2003 KdG78, KHN, OV1995p193.49,76,107.

 

104326.  Pieter Hendricxen, datum/bron: 25.08.2003 ZHGIp14.[108]

 

104362.  Damas Jacobsz, geb. ca. 1431, ovl. ca. 1524 in (werd 93 jaar oud), datum/bron: 21.08.2003 OV1993p49, OV1995p192.[109],107

               Wonende te Hoogblokland.

               Hij trouwde Zwaantje NN.

 

104363.  Zwaantje NN, datum/bron: 21.08.2003 OV1993p49.109

 

105184.  Adriaan Dirks Ottolander, geb. ca. 1500, ovl. voor 2012.1565, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[110]  Hij trouwde Elisabeth Jacobs.

 

105185.  Elisabeth Jacobs, datum/bron: 24.02.2022 LFT.110

 

105186.  Heijmen Gijsberts, datum/bron: 24.02.2022 LFT.110  Hij trouwde Adriaantje.

 

105187.  Adriaantje, datum/bron: 24.02.2022 LFT.110

 

105368.  Jan Dirks, datum/bron: 03.12.2008 GOS, OV2010p324.[111],[112]

               Stamvader van het geslacht Oskam(p). Woonde in Teinhoven. De naam Oskam gaat terug op de boerderij "de Ossenkamp", die reeds in 1420 wordt vermeld. In het leenregister van Vianen werd de Ossenkamp voor het eerst omschreven als "9 morgen land in het land van Ameyden". In 1569 is er voor het eerst sprake in de stukken van de familie Oscamp.

               Hij trouwde NN.

 

105369.  NN.

 

107272.  Otto Heren Ottenz van Heukelom, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k88, NL1966k302,[113],[114],[115] (zie info 257).

               Beleend 08.02.1414 met de tienden van Ravenswade (13 morgen land), vermeld op 29.05.1416 als echtgenoot van Agnes, dochter van Heer Lambrecht Millinx.

               Hij trouwde Agnes Lambrechts Millincx.

 

107273.  Agnes Lambrechts Millincx, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k88, NL1966k303,113,114,115.

               Vermeld 1415. Op 02.06.1458 wordt Agnes nog vermeld als weduwe van Otto van Heukelom.

 

107274.  Johan Wolfertsz van Culemborg, datum/bron: 04.10.2004 ROSp74,52, NL1975k88.113,114

               Beleend te Herwijnen 1424, transporteerde deze bezittingen in 1431, op 18.04.1433 beleend met het ambacht van West-Barendrecht. Hij droeg het grootste gedeelte van zijn Herwijns bezit over en werd ambachtsheer van West-Barendrecht. Dit als uitvloeisel  van de Hoekse en Kabeljouwse twisten.

               Hij trouwde jonkvr Aernt van Rosendael.

 

107275.  jonkvr Aernt van Rosendael, datum/bron: 04.10.2004 ROSp66,74, LN2004k121.113,[116]

               Oudste dochtere van ridder Jan heer Jansz, zij erft Heerjansdam. Wordt 18.04.1433 als "Jufrou Aernt Jans Wijf van Culemburch" beleend met vijf morgen land in Zwijndrecht, waarbij ook haar man Jan van Culenborg en hun dochter Jutte worden genoemd. Bij M. Balen wordt ze Heylwich genoemd, Polvliet noemt haar Arendina. Trouwt (1) 1413 Philips Symonsz van der Does, wiens zoon Barthholomeus het grootste gedeelte van haar bezittingen erft.

 

111712.  Willem II van Bernsau, ovl. 14.07.1447/1450, datum/bron: 30.11.2005 BER,  ZBG1966p190,124.[117],[118]

               Vermeld 1426/47.

               Hij trouwde Irmgard van Bellinghoven, getrouwd ca. 1425.

 

111713.  Irmgard van Bellinghoven, geb. voor 1405, ovl. voor/in 1474, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190,125,118 (zie info 258).

               Vermeld (1430, 39), 1450. Geen akten over dit echtpaar, wel een bezworen getuigenis van zoon Willem dat zijn moeder een geborene Bellinghoven was uit het land van Kleef (onder Rees), wapen 2,1 zilveren bellen in rood. Irmgard beheerde na de dood van haar man voor haar minderjarige zoon Willem de familiegoederen.

 

111714.  Albert van Gevertzhain gen. Lützenrode, ook bekend als Bertram II, datum/bron: 30.11.2005 (BER), ES VII-153,  ZBG1966p191,130,117,[119],118 (zie info 259).

               Ambtman van Schönstein, burchtman van Dietz, vermeld 1450/91.

               Hij trouwde Swenolt (Swana, Swengen) van Nesselrode, getrouwd 1445/50.

 

111715.  Swenolt (Swana, Swengen) van Nesselrode, datum/bron: 30.11.2005 BER, ES VII-153,  ZBG1966p191,130,117,119,118.

               Vermeld 1453/91. De vroegste vermeldingen van het huwelljk met Albert van Geverzheim in de akten vindt men op 13.08.1453 en 21.09.1455. Van Spaen vermeldt het huwelijk reeds in het jaar 1450. Albert en Swenolt worden het laatst als echtpaar op 17.01.1491 vermeld.

 

112546.  Willem Andriesz, datum/bron: 17.11.2011 VAp225.[120]

               Schepen van Amsterdam 1478/80, burgemeester 1494. Weduwnaar van Geertruy Claesdr de Grebber.

               Hij trouwde Elisabeth Jansdr van Oudtshoorn.

 

112547.  Elisabeth Jansdr van Oudtshoorn, ovl. 10.12.1515 in Amsterdam, datum/bron: 17.11.2011 VAp225.120

               Trouwde (1) met Gaeff Benningh.

 

114312.  Peter Adriaans van Triest*, geb. ca. 1488, ovl. na 1560, datum/bron: 26.08.2004 KvB, GvB.[121],[122]

               Schout van Woudenberg 1560. Niet geheel zeker als link, wel waarschijnlijk, details: artikel W.H.M. Nieuwenhuis in "Scarpenzele" Jrg III Nr. 1.

 

114320.  Matheus Gerritsz van Langelaar, geb. ca. 1504, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, HG, IvK,[123],[124],[125]

               Beleend met Groot Dashorst onder Renswoude met lijftocht voor zijn vrouw 1537.  Plegte(?) op Groot Dashorst, 'als gecomen van de dodelicke afgancs sijns vaders', 15.07.1554.

               Hij trouwde Hendrikje Jans van Zijl.

 

114321.  Hendrikje Jans van Zijl, geb. ca. 1504, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.123,121

 

114324.  Marcelis van Wolfswinkel, geb. ca. 1501, datum/bron: 29.08.2004 KvB, HG.121,124

 

115304.  Jacob Heijndricks (van der Burch), ook bekend als Opt Schie, ovl. 1548/49, datum/bron: 28.11.2003 DJVp236 /-Ip49, -III.4

               Woonde en gegoed te Akkersdijk op Schije bij Overslach, gegoed te Woutharnas. Huwt (1) met Neeltge Claes Jacobs, ovl. 1525/26.

               Hij trouwde Lijsbeth Cornelis de Vlieger, getrouwd na 1526.

 

115305.  Lijsbeth Cornelis de Vlieger, ovl. 01.1559/25.05.1586, datum/bron: 28.11.2003 DJVp236 /-Ip49 -/III, Prom IIp215.4,63

 

115306.  Cornelis Florisz, ovl. voor 09.05.1579, datum/bron: 07.07.2003 Prom IIp215.63

               Buurman, wonende in de Weijpoort onder het ambacht Zouterwoude.

               Hij trouwde Aeffgen Dircxdr.

 

115307.  Aeffgen Dircxdr, ovl. voor 09.05.1579, datum/bron: 07.07.2003 Prom IIp215.63

 

115318.  Quirijn Crijns Duijtmans, ook bekend als Ouwenhals, geb. ca. 1500, datum/bron: 10.09.2003 KTT.[126]  Hij trouwde Maijken Cornelis.

 

115319.  Maijken Cornelis, datum/bron: 10.09.2003 KTT.126

 

115472.  Ariaen Willemsz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) ovl. in/kort voor 1545 in Strijen, datum/bron: 14.05.2003 KSi.39  Hij trouwde Cornelia NN.

 

115473.  Cornelia NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) datum/bron: 14.05.2003 KSi.39

 

115592.  Philips Mathijsz, geb. in Dirksland*, datum/bron: 16.05.2003 SG251.[127]  Hij trouwde Maetge Iemandsdr.

 

115593.  Maetge Iemandsdr, geb. ca. 1510, datum/bron: 16.05.2003 SG251.127

 

115596.  Hendrick Huijgensz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Roonaert, ovl. 10.1561/08.03.1564, datum/bron: 26.10.2014 DJVp241 /-Ip51, OV2014p418.4,[128]  Hij trouwde Aagje Ariens (Ronaer), ook bekend als Aegten Adriaensdr.

 

115597.  Aagje Ariens (Ronaer), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) ook bekend als Aegten Adriaensdr, ovl. na 16.09.1566, datum/bron: 28.06.2003 DJVp241 /-Ip51, RIJp42, OV2014p418.4,52,128

 

115598.  Heyndrick Ariens Florisz, geb. ca. 1523 in Poortugaal, ovl. voor 28.03.1615, datum/bron: 16.05.2003 OV1991p310, LR.36,[129]

               Heemraad van het gemene land van Poortugaal, leenman van de hofstad van Putten. Beleend met verschillende landerijen, o.a. 1597/1615 met 9½ lijn land in de Stiefmoeder in Poortugaal en in 1600/1615 in het Rughesant van Pernis.

               Hij trouwde Trijntgen Jorisdr, getrouwd voor 16.01.1555.

 

115599.  Trijntgen Jorisdr, ovl. na 19.04.1594, datum/bron: 16.05.2003 OV1991p310, OV1960p93,111.36,[130]

               Oud Mathenesse 1554: Gerryt Jansz, stuerman te Schiedam, als man van Lysbet Jorisdr, Willem Ariensz als man van Neeltgen Jorisdr, Adriaen Jaspersz als man van Geertgen Jorisdr, vervangende Hendrick Ariensz van Overmaes te Poortugaal als man van Trijntgen Jorisdr, Joris Jorisz te Schiedam, verkopen aan Doen Beyensz uit Poortugaal, thans poorter te Schiedam, hun aandeel in 3 morgen land in Oud Mathenesse.

 

115600.  Leendert Cornelisz Roobol, geb. ca. 1530 in Rhoon, ovl. 01.06.1600 in Rhoon, begraven in Rhoon (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 LR, OV1987p238, DB115.4, BTP,129,[131],15,98.

               Boer en kooiker te Rhoon, schepen van Rhoon 1576/80, schout van Rhoon 1584/97. Grafelijke lenen albrandswaard, Rhoon: 16 gemet 1 lijn 61 roede 3 voet 2 duim land met aanwas tot in de Oude Mase te Roen, verpacht aan Leendert Cornelisz. Roobol, met de kooi of de drift in de aanwas. Grafschrift te Rhoon: "HIER LEYT BEGRAVAN LEENAERT CORNELISSOON ROBOL, HIJ STERFF DEN EERSTEN JUNIJ INT JAER ONS HEEREN JUSU CHRISTI 1600".

               Hij trouwde Maartje Dirksd Koornneeff, getrouwd ca. 1559 in Rhoon.

 

115601.  Maartje Dirksd Koornneeff, geb. ca. 1540 in Rhoon, datum/bron: 01.07.2003 LR, DB115.4.129,15

 

115602.  Cornelis Ghijsz, geb. ca. 1530 in Rhoon*, ovl. 05.1601/12.03.1604, datum/bron: 12.08.2009 DJVp198 /I-29, OV1991p310, NL1980k268, LR, OV2009p283,4,36,[132],129,[133] (zie info 260).

               Boer te Rhoon op de later genaamde boerderij "de Werkershoeve", heemraad 1577, 80, 89, schepen van Rhoon en Albrandswaard. Bezat met zijn vrouw een huis te Rhoon.

               Hij trouwde Neeltje Pietersdr (de Raedt), getrouwd voor 30.06.1555 in Rhoon.

 

115603.  Neeltje Pietersdr (de Raedt), geb. in Rhoon, ovl. voor 23.04.1604, datum/bron: 09.07.2003 DJVp198, OV1991p310, OV1983p204, OV2009p283,4,36,51,133.

 

115604.  Heyndrick Ariens Florisz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) geb. ca. 1523 in Poortugaal, ovl. voor 28.03.1615, datum/bron: 16.05.2003 OV1991p310, LR.36,129  Hij trouwde Trijntgen Jorisdr, getrouwd voor 16.01.1555.

 

115605.  Trijntgen Jorisdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) ovl. na 19.04.1594, datum/bron: 16.05.2003 OV1991p310, OV1960p93,111.36,130

 

115606.  Hendrick Willemsz Dijckgraeff, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1550 in Barendrecht*, ovl. 1611/14 in West-Barendrecht*, datum/bron: 23.07.2003 CRAp317, NL1989k88.3,[134]  Hij trouwde NN.

 

115607.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) datum/bron: 23.07.2003 CRAp317.3

 

115608.  Fop Claesz van Driel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. ca. 1523 in (43 jaar in 1566), ovl. 12.04/16.05.1590 in Ridderkerk, datum/bron: 17.07.2003 3vDp117, GrJ103.12,5  Hij trouwde Margrietje Lenertsdr*, getrouwd voor ca. 1565.

 

115609.  Margrietje Lenertsdr*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ovl. voor 1575, datum/bron: 27.07.2003 3vDp120, GrJ107.12,5

 

115610.  Cornelis Willemsz Jonckint, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) ook bekend als Romeijn, ovl. 04.1609/10.02.1610, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104.5  Hij trouwde Maritgen Cornelisdr (Steuij), getrouwd in Ridderkerk.

 

115611.  Maritgen Cornelisdr (Steuij), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 15) geb. in Ridderkerk, ovl. voor 1598, datum/bron: 05.08.2003 GrJ104, KRij.5,9

 

115612.  Wouter Anthonisz, geb. ca. 1515, ovl. na 03.06.1577, datum/bron: 04.12.2006 GrJ104a, DJV-Ip60 /-III.5,4

               Boer, woonde in het Nieuwe Land van Oost-IJsselmonde 1545, te IJsselmonde 1557, 61, te Bolnes 1559, uit Hendrik Ido Ambacht 1565, gegoed te Bolnes in Nieuw-Reijerwaard, Oost-Barendrecht, Sandelingenambacht. Landpachter in Oost-IJsselmonde, laagheemraad van de polder Oost-IJsselmonde en heemraad/schepen van Oost-IJsselmonde 1552/59 en 1561/63. Door de ambachtsheer van IJsselmonde aangeklaagd wegens het zonder toestemming snijden van biezen op een nieuwe aanwas 1545. Hertrouwt NN (begraven in de kerk van IJsselmonde 1616/17).

               Hij trouwde NN, getrouwd voor 1540.

 

115613.  NN, ovl. voor 29.03.1571, datum/bron: 20.05.2003 GrJ104a.5

 

118656.  Gerrit Adriaens Back, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) geb. ca. 1485 in Wijk, ovl. 07.1557/15.09.1775, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.96

 

118664.  Hannaert Zegersz (van Wijk)*, geb. 1515 in Wijk, ovl. 28.03.1564, datum/bron: 04.08.2003 KPdV,96 (zie info 261).

 

119136.  Jan Michiels van Beeck, geb. ca. 1500, datum/bron: 06.08.2004 GBOp2.28

               Vermeld te Sprang 1543...54, 1572.

 

119184.  Hendrik Willemsz Mouthaen, geb. ca. 1520, ovl. voor 30.09.1587 (erfdeling), datum/bron: 06.08.2004 KHO, KSB, KBW, GBOp439, ZAp142,[135],[136],26,28,[137]

               Boer, vermeld vanaf 17.11.1544 en woonde te s-Grevelduin-Capelle, kocht in 1560 een hofstede in Capelle, testeerde 07.02.1561. Hij was weduwnaar van N.N.

               Hij trouwde Aentken Laurensdr, getrouwd febr 1561.

 

119185.  Aentken Laurensdr, ovl. 1607 in Capelle, datum/bron: 06.08.2004 KHO, KBW, GBOp137.135,26,28

               Zij tr. (2) Merten Willems (van Sprang), hij test. aldaar 07.02.1561.  .

 

120064.  Laeu Adriaens, ovl. 08.11.1593 in Spijkenisse, begraven in Spijkenisse (zerk in de kerk), datum/bron: 21.06.2009 GRst, BTP-IIp483.[138],98

               Grafschrift in de kerk van Spijkenisse: "HIER LEIT BEGRAVEN LAEU ADRIAENSZ. STERFT DEN ACHTSTEN DACH NOVEMBRIS ANO. XVc DRIE ENDE NEGENTICH".

 

120072.  Cornelis Philipsz, geb. ca. 1510 in Utrecht, ovl. 1546/47, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp130, OV2019p395,49,39,[139],[140]

               Vermeld i.v.m. een erfhuis te Utrecht van Philips Luijtgens in 1532, verkoopt zijn huis in het Oostvierendeel te Rotterdam 25.05.1543. Brouwer, biersteker te Rhoon. Hij wordt tesamen met zijn vrouw Katrijn Jans, in 1542 te Utrecht genoemd.

               Hij trouwde Trijntje Jansdr (de) Coning, ook bekend als Katrijn Jans, getrouwd 1532/1537.

 

120073.  Trijntje Jansdr (de) Coning, ook bekend als Katrijn Jans, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp130, OV2019p395.49,39,139

               Wonende te Rhoon, vermeld i.v.m. een lening te Rotterdam 1522.

 

120074.  Gerrit van Rhoon, ook bekend als Gerard, geb. ca. 1518/21 in Leiden, ovl. na 03.10.1600 in Korendijk, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp131.49,39,139

               Schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal 1578/82, heeemraad van Rhoon 1589, doopgetuige bij de kinderen van zijn kleinzoon Philip Philipsz. 1591, 1593, baljuw van Putten en Geervliet 1593, kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593. Hij trouwde met Catharina van der Does, geb. Leiden omstr. 1522, overl. 1607/08. Hij verwekte een onwettige dochter omstr. 1543 bij Katrijna Clementsdr.

               Partner Katrijna Celemensdr.

 

120075.  Katrijna Celemensdr, geb. ca. 1520 in 's-.Gravenhage*, ovl. voor 10.03.1559, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, UtPp131.49,39,139.

 

120704.  Aert (Wijten), datum/bron: 12.07.2003 SG384.[141]  Hij trouwde NN.

 

120705.  NN, datum/bron: 12.07.2003 SG384.141

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

  Spieringh

 Spieringh

 

Het wapen van Spieringh (van Well) vertoont in zwart een gouden Catharina-rad.

 Dit in één van de gebrandschilderde ramen in de St. Janskerk te Gouda afgebeelde

wapen werd gevoerd door de abt Theodorus Spierinck van Well (1552-84).

 

Zie kwartier 102180. Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Wikipedia).

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[3]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[4]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[5]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[6]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[7]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERSCHOOR OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 330-337).

[8]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[9]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[10]  Dr. P.J. Noordam, Kwartierstaat Noordam-van Rees (Prometheus XI (1992), p175 -285).

[11]  L. Helms van Eis, KOHIER 10e PENNING VAN HET NIEUWELAND VAN MIJNSHEERENLAND VAN MOERKERCKEN ANNO 1553 (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 361-369).

[12]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[13]  C. HOEK, ACTEN BETREFFENDE SCHIELAND EN OOST-DELFLAND (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 413-499).

[14]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[15]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[16]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[17]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 421-437).

[18]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[19]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[20]  Ruyssenaers (Protestants/Breda) (Nederlandsch Adelboek 1916, blz. 436-438).

[21]  A. Hofstee, Kwartierstaat Buis (http://www.hofsteegenealogy.com/buis.htm).

[22]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[23]  J. P. DE MA N, Genealogische fragmenten van Bredasche geslachten, II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 1-6).

[24]  Mr G. van Niekerken, Het geslacht Bollekens te Baarle en Dongen (De Brabantse Leeuw 1991, blz. 193-207).

[25]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[26]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[27]  P. VAN AMELROOIJ, VAN AMBERSOYE - VAN AMELROOIJ (Gens Nostra 1962, blz. 360-363).

[28]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[29]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[30]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[31]  S.A. Lommen-de Heer, Floris heer van Dalem en zijn nakomelingen 1254-1554 (2022).

[32]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[33]  A. J. L. van Bokhoven, DE HEUSDENSE FAMILIE HAMEL (De Brabantse Leeuw 1959, blz. 5-8).

[34]  M. Los, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT WIJNGAERT IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 185-206 en aanv. A.B. de Haan blz. 320-321).

[35]  K.J. Slijkerman, GENEALOGIE VERSCHOOR (Ons Voorgeslacht 2017, blz. 269-321).

[36]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER AANVULLINGEN (OV 354-361-363-365-387) (Ons Voorgeslacht 1991, blz. 301-316).

[37]  Jan Bezemer, Genealogie Ocker Johannsz Besemer (http://home.wanadoo.nl/jbezemer/wortels.htlm).

[38]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[39]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[40]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ketting (SMH Streekgenealogie SG893).

[41]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[42]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[43]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[44]  O. le Maire, Les ancêtres belges de S.M. Fabiola, Reine des Belges (L'Intermediaire des Genealogistes 3/1961), kwartierstaat van Renaud IV d'Argenteau, broer van Elisabeth van Erckenthiel.

[45]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[46]  Hans van de Griend, Gegevens via de discussielijst Nederlandse adel.

[47]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[48]  L.J. Karels (auteur KS Karels-Hulsbos), gegevens via mail en van homepage (http://www.xs4all.nl/~jmkarels/).

[49]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[50]  Utrechts Archief, DTB-boeken provincie Utrecht, verdere acten en documenten.

[51]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[52]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[53]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[54]  C. HOEK, HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ. BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 141-155).

[55]  Mr. B. L. VAN STRIJ DE REGT, DE OUDSTE GENERATIE VAN HET GESLACHT VAN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 262-265).

[56]  K.J. Slijkerman, Een tweetal families Gout in het Land van Poortugaal, en het geslacht (Van) Goutswaert (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 218-222 /1979kol. 309-310 /1980kol. 57-60).

[57]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28).

[58]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN DE GEBROEDERS LENERT EN KORS PIETERSZ. UIT MIJNSHEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 267-294).

[59]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER MEIJDE UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368).

[60]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[61]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[62]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[63]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[64]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[65]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[66]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[67]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[68]  MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676), Verzameling aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz 1624/55, Verzameling Gerard Schaep (Stadsarchief Amsterdam, Familiearchief Bicker = nr. 195), GENEALOGICA, 717. Copulaturn Genealogicum collectum ab anno 1624, A'. Verzameling van aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz omtrentzijn  familie en zijn vrouws familie. Aangelegd 1624, bijgehouden tot 1655. 718. Verzameling van stukken, bijeengebracht door Gerard Schaep, betreffende zijn voorouders en zijns vrouws voorouders. 17de eeuw.

[69]  Gemeente Archief Amsterdam, DTB-boeken, poorterboeken (en: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/).

[70]  Mr. C. Rijndorp, Vragenrubriek, antwoord op vraag 1628/p210 (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1989, blz. 209-212).

[71]  Mr. van Weel, EEN FLAKKEESE KWARTIERSTAAT VAN WEEL (vervolg) (Gens Nostra 1988, blz. 324-330).

[72]  W.A. Herweijer, Kwartierstaat Segboer (Geneal. tijdschrift voor Midd.- en W.-Brabant en de B'waard 1984, blz. 44-49, 142-148, 218-224, 1985, blz. 136-140).

[73]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Herziening historische hoofdstukken van ,,Een Honderdtal Nederlandsche Families" (De Nederlandsche Leeuw 1963 kol. 122-143).

[74]  MR. E. VAN WEEL, Mijs, (Vragen en Antwoorden, LXXV 80) (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 61-62).

[75]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[76]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[77]  B. DE KEIJZER, HERALDISCHE- EN GENEALOGISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN UIT DE KERK VAN HENDRIK-IDO-AMBACHT (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 265-272), met aansluitend genealogie van Ghiessen, vanaf blz. 269.

[78]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[79]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[80]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[81]  Ir. Oscar Cornelis Rutger den Uijl, Ancestors of Oscar den Uijl (http://odu.homeunix.com/genea/).

[82]  J.C. Kort, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN HET STICHT UTRECHT 1204-1649 (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 66-93).

[83]  Lars Roobol, Doen Beijens, de (schoon)vader van de Hoekse Waarde en IJsselmonde (http://www.familyaffairs.nl/LarsFemke/doen.htm).

[84]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[85]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[86]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[87]  Mr. R.A. Rueb, Oude Nederhemertse Geslachten: Versluijs (van der Sluijs), Dingemans, Maurits (Tussen de Voorn en Loevestein 1970, blz. 13-17).

[88]  Stamreeks van Brakell (Nederlandsch Adelboek 1989).

[89]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[90]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[91]  Harm Waterborg, Kwartierstaat Harm Waterborg (http://sgi.bls.umkc.edu/waterborg/home/Genealog.html).

[92]  D.S. van Zuiden, Geneaoligie de Carpentier (De Nederlandsche Leeuw 1914, kol. 157).

[93]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[94]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[95]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[96]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[97]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE TEILINGEN 1258-1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 651-659, 685-726).

[98]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[99]  DRS GEERTRUIDA DE MOOR, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Poelgeest (De Nederlandsche Leeuw 1988, kol. 174-195).

[100]  C. HOEK, GRAFELIJKE LENEN IN RIJNLAND 1222-1650 (Ons Voorgeslacht 1989 (vervolg), blz. 352-382, 473-478,).

[101]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[102]  Ruud Straatman, Parenteel Van Lennep (http://smaak.home.xs4all.nl/Parenteel-Van-Lennep.htm#4959), Grotendeels gebaseerd op "Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926)", deel I, deel II en aanvullingen, in de jaren 20 van de 20e eeuw bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep. (Aanwezig in de Bibliotheek van het CBG).

[103]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[104]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[105]  Marco van den Heuvel, Genealogie van den Heuvel (http://www.vdheuvel.org/).

[106]  B. de Keijzer, STAMREEKS VAN MUYLWIJCK (Hollandse stam- en naamreeksen, deel 2, pag 120--128).

[107]  Ir. J. Kooijman, KWARTIERSTAAT VAN MAIJKEN NIJSSEN DE VRIES (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 185-198).

[108]  Ing. H. den Hertog, GENEALOGIE VAN DE FAMILIE HERTOCH, HARTOCH - DEVENTER UIT DE VIJFHEERENLANDEN (Zuid-Hollandse Genealogien I (1986) blz. 10-67).

[109]  Ir. A.I. Grabowsky, DE GESLACHTEN VAN BLOKLANT EN BOEF (Land van Arkel) (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 49-73).

[110]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[111]  Ron Boef, Genealogie Oskam (http://home.planet.nl/~emhabben/oskam.html).

[112]  T. Oskam, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT OSKAM(P) IN DE ALBASSERWAARD EN IN DE LOPIKERWAARD (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 320-339).

[113]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[114]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[115]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[116]  Engel Roza, Ridder Jan van Rosendael en zijn naamgenoten (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 112-132).

[117]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[118]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[119]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[120]  Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (N. Israel, Amsterdam, 1963).

[121]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[122]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[123]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[124]  Hans Groeneveld, Hans Groeneveld's genealogie pagina's (http://home.wanadoo.nl/groenvld/begin.htm).

[125]  Ineke van Koolwijk, de THUISPAGINA van INEKE van KOOLWIJK-ter HAAR (http://www.betuwe.net/~koolwijk/).

[126]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[127]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[128]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[129]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[130]  Giftboek van Oud Matenesse 1523-1560 (Ons Voorgeslacht 1960, blz. 87-95).

[131]  C. HOEK, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN ALBRANDSWAARD EN RIEDERWAARD (1199-1648) (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 221-251).

[132]  MR. J. J. F. LOTS, ING. H. DEN B O E R, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet (De Nederlandsche Leeuw 1980, kol. 266-276).

[133]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN CORNELIS GHIJSZ. UIT RHOON (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 281-290).

[134]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[135]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[136]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[137]  Barjesteh, van Gestel, Plooij, Zonen van Adam in Nederland (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co, 2008).

[138]  Hans Barends, Genealogie Roest, Oud-Spijkenisser families (http://members.chello.nl/l.barends2/genealogie%20Roest1.htm).

[139]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[140]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[141]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).