Gen 18  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

image006 image008

Foto:Iconografisch Bureau ’s-Gravenhage, bron: Ons Voorgeslacht

 

bij kwartier 159420:

Mr. Willem Jacobsz. van Beveren en zijn vrouw Maria van Bakel. Hij was heer van Dortsmonde (1457/1506),

schutmeester van den kruisboog 1481, veertigraad 1490 en stadssecretaris van Dordrecht 1484/1506. Hij maakte

een reis naar Jeruzalem en was gedeputeerde naar de dagvaarten te ‘s-Gravenhage, Brussel en Mechelen.

 

 

 

Generatie 18

 

 

131072.  Allaert Heynenz, geb. ca. 1335, ovl. vóór/in1411, datum/bron: 18.07.2012 GZp97, OV2018p286,291,295,[1],[2] (zie info 262).

               Allaert woonde op de boerderij Schinkelshoek in de Zuidbuurt van Maasland, later bewoond door zijn zoon Jacob Allertsz., vervolgens opgevolgd door diens zoon Dirck Jacobsz.  Allaert wordt in 1369 vermeld als inwoner van Maasland, hij is dan de enige inwoner met de naam Allaert. Hij wordt leenman van Hodenpijl vanwege een leen dat hij vóór 1376 kocht van de dochter van zijn leenvoorganger Ghibe Aerntsz. Dit leen, bekend als leen 14 van de hofstad Hodenpijl, blijft gedurende vier generaties in de familie. Allaert pacht tevens in1370 19 hond land in het weer, waarop Maertijn Woutersz. woont, (belend ten noorden: Jan Bogghe en Dirc van Hoeyliede). In 1387 pacht hij het genoemde land niet meer.

               Hij trouwde NN.

 

131073.  NN.

 

131904.  Jan Roelofs Cranendonck, geb. ca. 1380, ovl. na 1454, datum/bron: 29.07.2004 CRAp17, GrJ107, DJV-IIp62, OV2004p239.[3],[4],[5],[6]

               Landpoorter van Dordrecht in de Reijerwaard (Riederwaard), vermeld 1445, 46, 50. Landeigenaar in Nieuw-Reijerwaard, vermeld 1443/53. Beleend met 7 morgen land in de Spijk onder Emmikhoven bij dode van zijn broer Willem van Gennep 1411. "Jan Roeloffs die men heet Jan Cranendonck" heeft 5 1/2 margen land achter Slikkerveer 1553. [Uit de grote overeenkomst der wapenvoering veler Cranendoncks is aan te nemen, dat ze uit dezelfde familie stammen, waarvan de lijnen bij Jan Roelofs samen komen. Niet alle verbindingen zijn echter bewezen].

 

132064.  Jacob Jansz van Schoer, geb. ca. 1420, ovl. na 1479 in Ridderkerk*, datum/bron: 12.09.2003 NL1974k301, DJVp286, OV1996p334.[7],5,[8]

               Waardman (penningmeerster) van de polder Oud-Reyerwaard 1461. Staat met 26 gemene buren garant bij de kerkbouw in Ridderkerk 1460. Vermeld in de polderrekeningen van Nieuw-Reijerwaard 1464/79. Mogelijk was hij een broer van Cornelis Jan Schorenz, tresorier van Dordrecht 1478/78. [Mogelijke verbinding: in 1415 wordt een Dirc van der Schoer vermeld als heemraad van het ambacht Eemde, een dorp dat bij de Sint Elisabethsvloed in 1421 verdronken is].

               Hij trouwde Baerten.

 

132065.  Baerten, datum/bron: 04.07.2003 NL1974k301.7

 

134224.  Jonge Heijn Heijnensz, geb. ca. 1420, ovl. na 1475 in Barendrecht of IJsselmonde, datum/bron: 27.07.2003 3vDp292, OV1987p416, DJV-III.[9],[10],5

               Jonge Heijn komt verschillende keren voor in de polderrekeningen van de polder Nieuw-Reijerwaard, o.a. voor aangenomen werk. Opmerkelijk is, dat diverse werkzaamheden betrekking hadden op de Hordijk, de bakermat van dit geslacht en van 2 andere grote familiegroepen Van Driel. De Jonge Heijn was klaarblijkelijk aan of bij de Hordijk gevestigd.

               Hij trouwde NN Adriaen Michielsdr, getrouwd voor 18.09.1441.

 

134225.  NN Adriaen Michielsdr, datum/bron: 27.07.2003 3vDp293.9

               Op 187.09.1441 diende in Dordrecht een rechtzaak tussen Heijn Heijnsz en zijn vrouw. Blijkbaar had de bruid bij het huwelijk bedongen, dat ze in Dordrecht zouden blijven wonen. De bruidegom had zich later bedacht en doorgezet, dat zij zich elders (bij de Hordijk?) zouden vestigen.

 

134232.  Doen Beijensz, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) bijnaam "de Jonge", ovl. voor 17.12.1515, datum/bron: 01.07.2003 DB1(en inleiding), Doen.[11],[12]  Hij trouwde Aeskin (Haesje) NN.

 

134233.  Aeskin (Haesje) NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 01.07.2003 DB1.11

 

134272.  Gielis Beens, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k389.[13]

               Het geslacht Beens was een bekend slagersgeslacht in Breda. Zij bekleedden vele politieke functies over een lange periode: burgemeesters, schepenen, tienmannen, etc. Voorlopig vangt de genealogie aan met Gielis Beens, die weliswaar zelf niet ten tonele verschijnt, maar wiens naam toch wel te vinden is in een acte van eind december 1501 betreffende de scheiding van het versterf van Joris Gielis Beens tussen Cornelie Gielis Beens en de ten dele reeds meerderjarige kinderen van Cornelis Beens, uit welke acte mag worden opgemaakt dat in de eerste helft van de 15de eeuw een Gielis Beens leefde, die twee zoons had, Joris en Cornelis, beiden overleden voor eind 1501, en een dochter Cornelie.

 

134274.  Laureys Willem Looyer, ovl. voor 18.06.1510, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k390.13

               Vermeld te Breda 1486 en te Ginneken 1498. Gegoed te Heusenhout.

               Hij trouwde Cornelie NN.

 

134275.  Cornelie NN, datum/bron: 02.05.2003 NL1981k390.13

 

134280.  Willem Jansz Stouten, geb. ca. 1435, datum/bron: 12.01.2007 OV1988p435,  GS.[14],[15]

               Zijn kinderen noemen zich gedeeltelijk Stout, gedeeltelijk Sangers. Het zijn: Jan Willem Jan Sangers, Willem Willem Jansz, Aert Willemsz Sangers, Gerit Willemsz Stouts (molenaar te Vijfhuizen onder Alphen) en Lijsbeth Willemsdr Stouts. De familienaam Sangers bij twee van Willems kinderen komt reeds voor in het alias "die Sangher" van Willems broer Jan Jan Willems Stouten "die men heyt Jan dye Sanger". Van Aert Willems Sangers wordt in januari 1513 in 2 vestbrieven te Breda en te Alphen vermeld dat hij een erfenis (van 6 veertelen rogs erfpacht sjaars) kreeg van (zijn oom) Jan Jan Stouts, "dye men heyt Jan dye Sanger".

               Hij trouwde NN.

 

134281.  NN, datum/bron: 13.01.2007 GS.15

 

134288.  Jan Aert Ruyssenaers, ook bekend als Ruyschens, De Ruysener, ovl. na 1509, datum/bron: 31.10.2003 OV1969p112, NA1916p436, KBu.[16],[17],[18]

               Vermeld tot 1509 te Breda. Als zoon van Aert vermeld in een schepenbrief van 09.11.1501. Eigenaar/molenaar van de Grote Windmolen.

               Hij trouwde Geertruyd.

 

134289.  Geertruyd, datum/bron: 31.10.2003 KBu.18

 

134290.  Jan Dibbouts, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p112.16

 

134294.  Peter Kick, datum/bron: 02.05.2003 OV1969p112.16

 

134336.  Jan Peter Beliaerts, ovl. waarsch. voor 1484, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k320,325.[19]

               Gegoed te Gilse en Oosterhout. Jan, afkomstig uit Oosterhout, vestigt zich te Gilse, waar hij vanaf 1447 schepen wordt. Hij staat verschillende keren als koper en verkoper van grond in Oosterhout te boek. Zijn kinderen erven o.a. cijnsgoed te Oosterhout.

               Hij trouwde Lijsbeth Godert Germansdr, getrouwd voor 20.12.1444.

 

134337.  Lijsbeth Godert Germansdr, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k325.19

               Oosterhout, 20.12.1444: Lijsbeth Goert Gerchmansdr. en Jan Pet. Bailierts, haar wettige man, verkopen grond.

 

134348.  Mercelis Willems, ovl. na 09.05.1530, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329.19

               Vermeld te Breda 29.05.1500.

               Hij trouwde Lijsbeth.

 

134349.  Lijsbeth, ovl. na 06.03.1539, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k316,329, NL1944k4.19,[20]

               Op 09.05.1530 weduwe genoemd. De erfgenamen van Lijsbeth, weduwe Mercillis Willemsz. worden genoemd wanneer op 06.03.1539 haar huis op de Haeghdijk de Blaeuscheijt wordt verkocht  aan Petere Jan Wiltensz, hoefsmit.

 

134350.  Jan van Bekooy, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k329.19

               Vermeld met zijn vrouw 10.03.1517. [Van een protestantse familie Van Bekooy in Leiden begint de genealogie (GN2008p681) ca. 1500 met een Olivier, vermoedelijk uit Tourcoing, wiens kleinkinderen in Leiden vermeld zijn. Niet bekend of er een verwantschap met deze Jan bestaat. De geslachtsnaam komt in België en Frankrijk nog voor als Bu(c)quoi(e)].

               Hij trouwde Lijsbeth Henric van Rooy.

 

134351.  Lijsbeth Henric van Rooy, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k329.19

 

134360.  Cornelis Philips Bollekens, ook bekend als Cornelis Lippen Bollekenszone, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p195, BL1989p218.[21],[22]

               Woont te Baarle, koopt aldaar op 20.04.1456 9 lopen rogge. Geeft op 20.09.1485 te Baarle 8 en 7 zesteren rogge en een lopen erfpacht uit. Mogelijk is hij dezelfde Cornelis Philips Bollekens, die in 1493 en 1499 schepen is van Baarle onder de hertog (van Brabant) en die op 12.04.1502 van Cornelis Jan Reyners een halster rogge erfpacht 's jaars koopt. Mogelijk was Henricus Philippi Bollekens, die op 29.06.1459 als student te Leuven werd ingeschreven, een broer van hem. Stamvader van de in mannelijke lijn uitgestorven familie Bollekens, die later zegelde met twee tegengekanteelde dwarsbalken vergezeld van bollen. [De laatste telg uit dit geslacht was mr Cornelis Bollekens, ovl. 1727, advocaat te Dongen en Breda, die het z.g. Bollekensslotje in Dongen bewoonde].

               Hij trouwde NN.

 

134361.  NN, datum/bron: 02.05.2003 BL1991p195.21

 

137216.  Jan Jansz Oerlemans, geb. ca. 1365, datum/bron: 11.08.2003 GOE.[23]

 

137218.  Peter Dirx Die Weert, datum/bron: 11.08.2003 GOE.23

 

137228.  Jan van Ammerzoyen, geb. ca. 1415, ovl. voor 1481, datum/bron: 12.08.2003 GN1962p362, GTMWBB1977p51.[24],[25]

               Hij blijkt bij de boedelscheiding in 1481 eigenaar te zijn geweest van "een erf, 3 akkers breed, streckende vander Nyerwerstraten zuytwaerts opten Sprangschen Meerdijc toe; een half geseet (=hofstede); 3 akkers aan de Oudestraat; een hofstat noordwaerts aan de Oudestraat en 2 akkers" (Sprang).

               Hij trouwde Adriana van Herlaer*.

 

137229.  Adriana van Herlaer*, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p51,25 (zie info 263).

               Bezat als weduwe van Mr. Jan van Ammelroy eind 15e eeuw 21 morgen grond in het land van Altena, toekomende de vrouwe van Dussen.

 

137230.  Ariaen Jans, datum/bron: 12.08.2003.

               Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

137248.  Hendrick Hendricks die Bije, ovl. voor 31.10.1483, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164.[26]

               Woonde te Venloen (Loon op Zand).

 

137344.  Cornelis Godert van Ghilse*, geb. ca. 1430, ovl. na 1503, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164,334, NL1971k134.26,[27]

               Gegoed te Oosterhout, Teteringen en Terheijden. Zijn bezittingen zagen er als volgt uit: driekwart bunder land in Sonseel bij Terheijden, een bosje achter de Aelst bij Den Hout, een halve bunder beemd, een bunder beemd en de helft van zeven bunder beemd te Terheijden, land en moer in de Hooge Vlucht onder Teteringen, twee behuisde steden te Oosterhout, verhuurd. Hij woonde in 1484 te Teteringen.

               Hij trouwde Kathelijne heer Hendrick Wolframs*.

 

137345.  Kathelijne heer Hendrick Wolframs*, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164, NL1971k134.26,27

               Natuurlijke dochter van heer Hendrick Wolframs. Vermeld in verschillende actes, betr. de verkoop van  een behuisde stede te Oosterhout, 1490, 1495.

 

137346.  Henric Peter Willems Grooten, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164, NL1971k134.26,27  Hij trouwde Sophie Henricx van der Legge.

 

137347.  Sophie Henricx van der Legge, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164, NL1971k134.26,27

               Oosterhout 05.06.1498 Soffye Heydr. van der Legge wed. Heyn Peter Willems Grooten verkoopt erfpacht.

 

137352.  Roelof Willems van Dalem van Dongen, ook bekend als Rudolf, geb. 1392, ovl. medio 1479, datum/bron: 07.09.2004 GBOp164, NL1971k143, NL1966k396.26,27,[28]

               Knape, heer van Dongen 1438. Scholier op het bisschoppelijk college te Luik en clericus 1406. Getrouwd met jonkvrouw Jutta van Diemerbroeck van Vleuten. Onderhield als bijzit Engel NN. Roelof verkreeg de heerlijkheid Dongen uit een deling in 1438 met zijn broer Jan van de nalatenschap van hun broer Willem. Hij erfde de hoeve Lichtenberch te Tilburg uit de nalatenschap van zijn vader, trof hierover in 1423/24 regelingen met zijn broer Willem. Hij erfde diens heerlijkheid Dongen na 1438 en droeg 26.03.1439 de Zwaluwe op aan zijn broer Jan.

               Partner Engel.

 

137353.  Engel, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164, NL1971k143.26,27

               Bijzit van Roelof van Dalem, uit wie naast Jan nog 3 kinderen. Roelofs echtgenote Jutta moest het veld ruimen voor zijn concubine Engel. Zij ging naar haar moeder in het Sticht en ging een proces met Roelof aan, om haar positie van wettige vrouw te herwinnen.

 

137358.  Jan Peter Beliaerts, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 18) ovl. waarsch. voor 1484, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k320,325.19  Hij trouwde Lijsbeth Godert Germansdr, getrouwd voor 20.12.1444.

 

137359.  Lijsbeth Godert Germansdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 18) datum/bron: 02.05.2003 NL1978k325.19

 

137920.  Dirck Gerits Hamel, geb. voor 1470, ovl. 05.1535/25.07.1536, datum/bron: 02.09.2004 GHA, BL1959p5.[29],[30]

               Was meerdere malen schepen van Heusden tussen 1493 en 1519.

               Hij trouwde NN Jansdr Bruijstens.

 

137921.  NN Jansdr Bruijstens, ovl. voor 1525, datum/bron: 02.09.2004 GHA.29

 

139792.  Arien Goossen, geb. ca. 1480, ovl. 1550/83, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[31]

               Koopt op 23.01.1546 land van Goessen Cornelisz en Cornelis Aertsz als man en voogd van Neeltgen Cornelisdr. in een weer land in Oud Reijerswaard van 5 morgen en 5 hont dat nog in 1629 naar hem heet.

 

139800.  Claes Claesz Steij, geb. ca. 1470 in Streefkerk, ovl. in Streefkerk, datum/bron: 06.08.2003 KRij.31

 

140624.  Dirck Jakopsz van Schoer*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 17) geb. ca. 1450, ovl. in/na 1498 in Charlois*, datum/bron: 04.07.2003 NL1974k301, DJVp286, OV1996p335, VERSp7.7,5,8,[32]

 

142504.  Jan Jansz Besemer, datum/bron: 20.05.2003 KRij.31

               Jan is stamvader van de Besemers van Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Oud Alblas, Rozenburg, Delft, Zwijndrecht, Giessen en Papendrecht. Zijn zuster Ave Jans is de stammoeder van de Besemers van Ouderkerk en Capelle a/d IJssel, 't Gooi, Schiedam, Bergambacht, Rijnland en Vught/Helmond.

               Hij trouwde NN.

 

142505.  NN, geb. 1405 in Dordrecht, ovl. in Hendrik Ido Ambacht, datum/bron: 07.06.2003 KRij.31

 

146820.  Henrick Jansz*, geb. ca. 1440, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p189, GVB.[33],[34]

               Zie de opmerkingen bij zijn zoon Marten, volgens welke hij lid van het houtkopersgilde te Dordrecht was.

 

146822.  Steven van Bouckelrewaert, datum/bron: 10.08.2003 GN1992p189.33

               Vermeld in het gildeboek van de houtkopers te Dordrecht 27.03.1464.

 

146848.  Godefridus von dem Bongart, ook bekend als Goedert, geb. ca. 1410, ovl. 1473, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp226, HvdG, JOU1975p170,[35],[36],[37] (zie info 264).

               Erfkameraar van de hertog van Gullik, pandheer van ambt Duren, de domkapittel van Keulen verpandt hem de dorpen Gleuel, Hirtzig, Pattern, Derichsweiler en Aldenhoven. Sticht met zijn vrouw het vrouwenklooster St. Georg bij Kinsweiler 1450.

               Hij trouwde Cunegonde van Bourscheid, getrouwd 1432.

 

146849.  Cunegonde van Bourscheid, ovl. ca. april 1484, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp227, ES VII-50, HvdG, JOU1975p170,35,[38],36,37.

 

146850.  Jacques I d'Argenteau, ook bekend als Jacob van Erckenthiel, ovl. maart 1499, begraven in in de kerk van Hermalle, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-127, INT1961p114, PromXVIIp227.[39],[40],35

               Ridder, heer van Argenteau 1459. Testament 03.01.1498. [Argenteau is een heerlijkheid tussen Maastricht en Luik].

               Hij trouwde Elisabeth van Schoonhoven, getrouwd 26.11.1458 in Tongeren.

 

146851.  Elisabeth van Schoonhoven, ovl. 1479,[41] datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-127, INT1961p114, PromXVIIp227.39,40,35

               Vrouwe van Dormaele.

 

146852.  (Geerlof) NN, datum/bron: 10.08.2003 KdG109, LJK,[42],[43] (zie info 265).

               De echtgenoot van Mabelia was beneden haar stand. Verdere afkomst niet bekend.

               Hij trouwde Belye van Renesse van Wulven, ook bekend als Mabelia.

 

146853.  Belye van Renesse van Wulven, ook bekend als Mabelia, datum/bron: 12.08.2009 KdG109, LJK, NL2009p71,74,42,43,[44] (zie info 266).

               Booth schrijft over haar:  "Joffr. ... van Renesse van Wulven, sich tegens haer broeders raed uijtgehulickt hebben aan NN, namen haer nacomelingen de naeaan Van Wulven, sijnde haren sonen: 1. Aernt van Wulven, die burgemr. t'Utr was in 1527, 2. Jan van Wulven."  In een doorgestreepte akte van 11.09.1461 in het Bisschoppelijk archief is sprake van sprake van Jans oudste dochter Belye van Renesse, die onterfd wordt, in tegenstelling tot haar jongere zuster Marije.

 

146854.  Jan van den Heuvel, datum/bron: 10.08.2003.

               Alleen bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

148752.  Dirc (Gherijt) Coozen van Riede, geb. ca. 1400, ovl. 1444/23.02.1455, datum/bron: 06.07.2003 RIJp41, DJVp293, OV1983p199.[45],5,[46]

               Leenman van de Hofstad Putten te Pernis, beleend 1453. Dirc sticht een jaartijde "op een met lants geleegen ain de Groeneweg aen de westzijde", deze memorie staat op "Marrijtken mijre dochter".

               Hij trouwde Lijsbeth Jan Gillisse, ook bekend als Lijsbet Coosen.

 

148753.  Lijsbeth Jan Gillisse, ook bekend als Lijsbet Coosen, datum/bron: 06.07.2003 OV1983p197,199,202, RIJp41.46,45

               Stichtster van een memorieland. In het archief van de heerlijkheid Charlois en de familie Barendregt, dat zich bevindt in het Gemeente-archief te Rotterdam, is een parenteelstaat te vinden, die kennelijk circa 1650 is afgeschreven van een oudere staat. Deze parenteelstaat, die de nakomelingen van Lijsbet Coosen en haar zoon Koos Dirkxz. weergeeft, lijkt zeer betrouwbaar, zij dat in enkele gevallen de rangschikking van enige (groepen van) nakomelingen niet juist is. Rond het tijdstip van 1650 is de staat nog aangevuld. De parenteel is van belang, omdat zij aangeeft wie gerechtigd is tot ca. 4 1/2 gemet memorieland in oud-Rhoon. In de parenteelstaat wordt zij aangeduid als "Lijsbet Jan Gillisse te heten Lijse Coosen".

 

148992.  Jan Wittenz, geb. ca. 1410, datum/bron: 07.08.2006 OV2006p318.[47]

               Zijn bestaan blijkt slechts uit het patroniem van zijn zoon. De polder Dirk Smeetsland, waar zijn zoon Andries gegoed was, wordt voor het eerst 1444 in de bronnen genoemd. De enkele personen - veelal kapitaalkrachtig - die in de polder een hofstede bouwden, waren daarom van elders afkomstig. (Een Jan de Wit wordt omstreeks 1445/50 als landpoorter van Dordrecht in Zwijndrecht of de Riederwaard genoemd, terwijl een Jan de Witte, baljuw van Rotterdam, in 1462 getuige was bij een overeenkomst betreffend Smeetsland. Niet duidelijk of een betrekking tot Jan Wittenz bestaat).

 

153136.  Doen Beijensz de Oude, ook bekend als Doedijn Beijensz, geb. ca. 1390, ovl. 11.11.1452 in Poortugaal, datum/bron: 30.06.2003 OV1992p147,154, NL1945k135, DJVp299.[48],[49],5

               Vermeld 1429/51. Leenman van het land van Putten en Strien. In 1436 lid van het consortium voor de herbedijking van het Oudeland van Strijen na de Sint Elisabethvloed. Dit consortium bestond verder voornamelijk uit vermogende stedelingen. Hij vestigde een memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz. Hij trouwt (2) Neeltge Wolbarant Jansdr.

               Hij trouwde Margriet NN.

 

153137.  Margriet NN, ovl. 1446 in Poortugaal, datum/bron: 30.06.2003 OV1992p147,154, DJVp294.48,5

               Zij vestigde een memorie te poortugaal. Haar memorieland maakt deel uit van de latere Grote Memorielanden.

 

153538.  Bartelmees Jacobsz, ovl. voor 17.02.1484, begraven in Leiden (St. Pancraskerk), datum/bron: 06.07.2003 DVDp293, OV1979p263.5,[50]

               Poorter van Leiden in 1458, drapenier, bezat een graf in de Sint Pancraskerk. Hij huwde (2) ca 1479 met Alijt, weduwe Floris Mattheusz. "Bartelmees Jacobsz., die anno 1458 poorter werde tot Leyden heeft bij Adriana (?) sijn wettige huysvrou twee dochters".

               Hij trouwde Aechte Jansdr (van Diest?).

 

153539.  Aechte Jansdr (van Diest?), ovl. voor 15.11.1468, datum/bron: 06.07.2003 DVDp293, OV1979p263, KAK.5,50,[51]

               In het Gouds handschrift heet ze Adriana. [Sommige bronnen noemen haar Aegte Jansdr van Diest].

 

153540.  Claes Heyndricksz, datum/bron: 07.07.2003 KAK.51

               Coman.

               Hij trouwde Baerte Heyndricksdr.

 

153541.  Baerte Heyndricksdr, datum/bron: 07.07.2003 KAK.51

 

153570.  Jacob Jacobsz Gout, ovl. voor 10.10.1507, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279.5

               Schout van Pernis in 1487. Leenman van de Hofstad Putten te Oud Pernisse, beleend 1487 en 1492 .

 

153578.  Gerard Adriaensz, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288, OV1979p209.5,[52]

               Leenman van de hofstad Putten, beleend met 2 tienden in Biervliet en Vrieslandd onder Geervliet, beleend voor zijn vrouw 1493 en voor zijn zoon 1498. (23.08.1493: Gerard Adriaansz. voor Katharina, dochter van Arnout van Cuylen, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 06.04.1498: Gerard Adriaansz. voor Frans, zijn zoon, bij dode van Katharina, diens moeder).

               Hij trouwde Katharina van Cuylen.

 

153579.  Katharina van Cuylen, ovl. voor 16.04.1498, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288.5

 

157240.  Meijnert NN, geb. ca. 1416, datum/bron: 07.07.2003 DJVp79.5

               Misschien afkomstig uit Sint Anthoniepolder, postuum vermeld i.v.m. een memoriestichting 04.06.1542.

 

159420.  Willem Jacobsz van Beveren, geb. 1457, ovl. 09.02.1506 in Dordrecht, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.[53]

               Mr. Willem van Beveren was heer van Dordtsmonde en leenhouder van het schrootambacht 1500, bij doode van zijn neef Willem van Brakell Willemszn ex Suefa van Beveren ofschoon betwist door zijn neef Mr. Cornelis Corneliszn Henrice ex Barbara van Beveren. Stadssecretaris 1484/1506, veertigraad 1490 en schutmeester van den kruisboog 1481 te Dordrecht, gedeputeerde naar de dagvaarten te ‘s-Gravenhage, Brussel en Mechelen en ter generale dagvaart te Mechelen 1505, maakte een reis naar Jeruzalem, woonde te Dordrecht in "de Gans" tot 1498, toen hij dit huis verkocht aan de muntmeester Blasius Boucquet, daarna in het huis "den Ouden Beer" in de Wijnstraat, zijn vrouw bij dode van haar moeder aangekomen.

               Hij trouwde Maria van Baeckel, getrouwd 1485.

 

159421.  Maria van Baeckel, ovl. 29.06.1514 in Dordrecht, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.53,5

 

159422.  Evert Jacobsz Snouck, geb. ca. 1466, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k73, DJV-III.53,5

               Nog minderjarig 1484, woonde te Gorinchem 1409/1508, schepen van Dalem 1490, verliet Gorinchem 1508 onder het voorwendsel dat hij op bedevaart zou gaan, sedertdien niets meer van hem vernomen.

               Hij trouwde Emmecken Jacobsdr Block.

 

159423.  Emmecken Jacobsdr Block, ovl. na 1516, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k73, DJV-III.53,5

 

159528.  Adriaen Govertz van Beaumont, geb. voor 1420, ovl. kort voor 10.01.1468 "in flore" Dordrecht, datum/bron: 05.12.2006 OV2006p96, DJV-III.[54],5

               Lid van het Sint Pontiaansgilde, kleermaker 1445, lakenkoper, eigenaar van een drietal wantstallen. Trouwt (2) Beatrijs Jan Krauwelsdochter. Uit een lijst van memoriën van de Grote Kerk te Dordrecht van 1488 blijkt dat ieder jaar op 9 februari een memorie werd gehouden voor "Adriaen Govertsz ende Beatris sijn wijff".

               Hij trouwde (Elisabeth Schaert).

 

159529.  (Elisabeth Schaert), datum/bron: 05.12.2006 OV2006p96, DJV-III,54,5 (zie info 267).

               Eerste vrouw van Adriaen, naam niet zeker. Uit dit eerste huwelijk één zoon Govert bekend, verder 3 zoons uit het tweede huwelijk.

 

159530.  Adriaen Aelbrechtsz (van Egmond), ovl. na 1475, datum/bron: 18.12.2006 NL2001k552, OV2006p98, DJV-III.[55],54,5

               Houthandelaar, lid van het houtkopersgilde te Dordrecht 1445. Schepen van Dordrecht 1473. Wellicht behorend tot de tak van Egmond-van Meresteyn. [Wat de tijdperiode betreft lijkt Aelbrecht van Egmond van Merenstein, ovl. 1468, gehuwd met Stevina van der Boeckhorst, een candidaat].[56]

               Hij trouwde Adriana Dircksdr van Slingeland.

 

159531.  Adriana Dircksdr van Slingeland, geb. ca. 1430, ovl. 08.09.1472 in Dordrecht, datum/bron: 18.12.2006 NL2001k552, OV2006p98, DJV-III.55,54,5

 

165828.  Jan Reijers (van Alblas), ook bekend als Besemer, datum/bron: 17.11.2003 GrJ345, GAL, OV1977p307,4,[57],[58] (zie info 268).

               Schepen van Dordrecht. Koopt in 1429 de ambachtsheerlijkheid Dubbeldam van Daniël Heer Willemsz.

               Hij trouwde Maria Hallincg.

 

165829.  Maria Hallincg, datum/bron: 17.11.2003 OV1977p308, vB_D, GrJ345,58,[59],4 (zie info 269).

               Jan Reijers "was gehuwd met Maria Hallinck Heeren Willem Cleysdochter".

 

165830.  Willem Bouwensz (van Drenkwaert), ovl. 1488 in Dordrecht, datum/bron: 17.11.2003 GrJ346, KdG41, DORp279,212,221,359, OV1967p74,4,42,[60],[61]

               Schepen 1472/73 en burgemeester van Dordrecht 1474...85. Schout en dijkgraaf van Westenrijk (Zuidland) 1477/92. Hij vestigde zich als eerste van zijn familie te Dordrecht (poorter 1461). Een bewaard gebleven laatgotische kelk met het wapen Van Drenckwaert ingegraveerd werd wellicht gebruikt in de door Willem gestichte familiekapel in de Augustijnenkerk. Zijn wapen (1517, 28): gievierendeeld, 1 en 4 een zwaan, 2 en 3 een klimmende leeuw. [De van Drenckwaerts konden door hun grote financiële kracht talloze ambten bekleden (pachten), hun devies luidde: "argent faict tout". Omstreeks 1558 bewoonden ze het huis met de meeste schoorstenen (18 stuks), de top van Dordts welvaren. Dit huis aan de Wijnstraat had een huurwaarde van 120 rijnsgulden (waarvan 36 voor de wijnkelder). De laatste schout voor de opstand, Jan van Drenckwaert, liet zich schilderen als Salomo, door een schilder, die hij vanwege ketterij ter dood moest veroordelen].

               Hij trouwde Machteld Jansdr op 't Pallaes.

 

165831.  Machteld Jansdr op 't Pallaes, ovl. 24.02.1506, datum/bron: 17.11.2003 GrJ338,346, KdG41.4,42

               Haar broer Adriaen wordt te Dordrecht tot schepen gekozen, nadat de stad door de Kabeljauwen is ingenomen. Hij zegelt met 3 mannenhoofden.

 

165842.  Hendrick Pietersz van Slingeland, geb. ca. 1425, ovl. voor 1503, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k570.55

               Landpoorter van Dordrecht, wonende onder Bleskensgraaf 1450, landgebruiker aldaar 1451. Dijkgraaf van de Alblasserwaard. Ambachtsheer van twee delen van een achtste deel van Zwijndrecht, beleend door Daniel van de Merwede in 1488. Stamvader van het later adellijke geslacht van Slingeland (Ned. Adelboek 44, 1951).

               Hij trouwde Caterina Willemsdr van Steenhuijsen.

 

165843.  Caterina Willemsdr van Steenhuijsen, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k570.55

 

165854.  Wouter Booth van Barendrecht*, datum/bron: 29.10.2007 Boot, Schaep.[62],[63]

               "Wouter Boot wert vermelt landpoorter van Dubbelmonde tot Dordrecht anno 1413. Sijn vader was Cornelis Boot Burgemeester tot Dordrecht anno 1396". (Schaep).

               Hij trouwde Emmetge Stevensdr Wisse.

 

165855.  Emmetge Stevensdr Wisse, datum/bron: 29.10.2007 Schaep.63

 

166944.  Pieter Voppensz, ovl. 1462/76, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p731.[64]

               Landpoorter van Dordrecht 1445, 1450, heemraad van Ouderkerk 1453/55, is op 13.06.1462 geld schuldig aan (zijn zoon) Besemer Pietersz.

               Hij trouwde Ave Jansdr Besemer.

 

166945.  Ave Jansdr Besemer, ovl. na 1476, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p731.64

               Pieter Voppensz en zijn vrouw Ffye komen voor in de registers van de Heilige Geest rente te Ouderkerk, zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers, waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moest worden opgedragen. In een acte van 1476 wordt gesproken over Awyn Besemer, Pieters weduwe (Awyn = Avy/Avey en Ffye zijn voornamen afgeleid van Ave/Aefje), als moeder van Hendrick en Jan Pietersz. Ave was zeer waarschijnlijk een dochter van Jan Besemer Ockersz, die de naam Besemer aan haar kinderen doorgaf.

 

177826.  Michiel Adriaensz van Hoeck, geb. ca. 1430, datum/bron: 07.06.2005 GTMWBB1989p304.[65]

               Michiel Adriaensz van Hoeck wordt in april 1461 vermeld als voogd van Margriete Claes Lichtendr "zijn wittich wijf".

               Hij trouwde Margriete Claes Lichtendr, getrouwd 1461 in Etten.

 

177827.  Margriete Claes Lichtendr, datum/bron: 07.06.2005 GTMWBB1989p304.65

 

183168.  Vop (Foppe) Hoene, ovl. voor 12.06.1409, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p731.64

               Vermeld in 1396 (in leven) als belender van 6 morgen leenland te Ouderkerk.

               Hij trouwde NN.

 

183169.  NN.

 

183170.  Snoey NN, datum/bron: 31.03.2004 OV1977p116.[66]

               Geboren eind 14e eeuw. Snoey (of Snoy) was een voornaam die betrekkelijk veel voorkwam in de Krimpenerwaard, de provincie Utrecht en Gelderland. [De oudste vermelding is een Gerlac Snoey, die volgens de Beka de snoeyentoren stichtte, later vervangen door Oude-Gein. Hij zou een zoon zijn van Wittekind van Gelder 1001/28. In 1312 wordt een Snoy van den Ouden Gheyne vermeld, wiens zoon Hendrick Snoyenzoon van den Ouden Geyn in 1329 wordt beleend met zijn stenen huis te Ouden Gheyn]. De oudste generaties van de hier vermelde familie Snoey zijn samengesteld uit een aantal akten uit de oudste registers van opdrachten en hypothecaties van Ouderkerk a.d. IJssel (OV1977).

 

185992.  Jan Jansz van Driel, geb. ca. 1355, ovl. 1421, datum/bron: 21.07.2003 3vDp18, GrJ103.9,4

               Haverkoper te Zwijndrecht in Gherit Heijnricxzambacht, heemraad aldaar 1408.

               Hij trouwde Adriana NN, ook bekend als Jeanne.

 

185993.  Adriana NN, ook bekend als Jeanne, ovl. na 16.08.1423 in Sandelingenambacht*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp19.9

 

186264.  Lodewyck van Ghiezen, datum/bron: 15.05.2003 OV1983p270, OV1985p768, PromXIIp312.[67],[68],[69]

               Vermeld op 15.01.1414 als hij en zijn vrouw land overdragen aan Florijs van Kijfhoeck. Wellicht is hij een broer van Beatrijs Airntsdochter van Ghiessen, die op 03.05.1402 verlijftocht wordt door haar man Godschalck van Rosendaele. Op 07.05.1403 wordt Lodewyck van Giessen beleend met 10 morgen land in Zandwijk (Almkerk), die Ida dochter van Hugo Folpertsz. had. Hij geeft hierop Arnout van Giessen zijn lijftocht hieraan. Op 10.05.14xx (tijdens Hertog Willem VI) kreeg Lodewyck dit land ten vrij eigen en verkocht het aan Klaas de Rode. Hiervoor in de plaats zou hij 5 morgen in Papendrecht opdragen.

               Hij trouwde Yde Loukin Florijsdr.

 

186265.  Yde Loukin Florijsdr, datum/bron: 15.05.2003 OV1985p768, ZHGIp73, PromXIIp312.68,[70],69

               Wordt in sommige bronnen Yde Boudijn Florisdr. genoemd. Zij droeg op 15.01.1414 twee stukken land, nl. 4 morgen 45 roede gelegen in 'Scildemanskinderen Ambacht' en 8 morgen aldaar op 'Waelnisse' over aan Floris van Kijfhoek, die haar volle neef was. Voor Yde was het haar tweede huwelijk, want op 17.06.1398 werd zij door Willem van Lynden 'getocht' aan de tienden van 'Achthoeve' gelegen in het ambacht Wieldrecht.

 

186816.  Martijn Govaertsz, geb. 1388/90, datum/bron: 22.04.2005 DZH.[71]

 

196960.  Johan van Brakell (de Oude)*, ook bekend als Jan van Brakell Steeskenszoon, ovl. in/na 1460, datum/bron: 16.03.2019 BRAp53,232.[72]

               Johan de Oude is vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde, zijn broer Johan de Jonge naar zijn grootvader van moederszijde. Hij was schepen in de Hoge Bank van Zuilichem in 1430, 1441, 1442, 1445 en 1446. Hij bezat in 1433 vier morgen land in Brakel en werd in 1434 aangeslagen voor zes Franse schilden. Beleend op 19 juli 1435 door de hertog van Gelre een hofstede op vier morgen land in Zuilichem. In 1460 kreeg ‘Jan van Brakel die olde Steeskens soen’ het burgerrecht in Tiel.

               Hij trouwde Gerritke van Dynther*, getrouwd voor 08.12.1437.

 

196961.  Gerritke van Dynther*, datum/bron: 16.03.2019 BRAp232, NL1979k6.72,[73]

               Johan huwde ‘joncfrouGerritke van Dynther, ‘wittich dochter wilenAernt van Dynther en Kathelyn van Amstel. Johan en Gerritke bezaten renten uit de hoeve Loeffen in Bakel (N-Br), afkomstig van Gerit van Amstel, de grootvader van Gerritke.

 

197632.  Staas Dircks van Hemert, ovl. 1534, datum/bron: 01.06.2003 MS, TrB, V&L1969p26.[74],[75],[76]

               Hij was eigenaar van de Lauershof en was dijkmeester, kerkmeester en schepen van Nederhemert 1488/1534. Hij had bij een onbekende vrouw 2 zonen. Hij had (2) een buitenechtelijke relatie met Aleyt Aerts Hardens.

               Partner NN.

 

197633.  NN, datum/bron: 01.06.2003 MS.74

 

197644.  Goyert Hermans de Hostere, ovl. voor 1508, datum/bron: 31.05.2003 MS.74

 

199808.  Gijsbert van Maern*, geb. ca. 1420, datum/bron: 21.05.2003 VGM,[77] (zie info 270).

               Volgens VGM vader van Gijsbert van Maeren.

               Hij trouwde Joffr Foyse NN*.

 

199809.  Joffr Foyse NN*, datum/bron: 21.05.2003 VMG.77

               1426: "Gysbert van Maeren Joffr. Foyse syn wyf".

 

199810.  (Gosewinus) van Scha(lkw)ijk*, datum/bron: 21.05.2003 VMG.77

               Waarschijnlijk heette hij Gosewinus, met achternaam van Schaijk of van Schalkwijk.

 

199816.  Hillebrant  Petersz de Gier, ovl. 08.10.1536, begraven in Zaltbommel , St. Maartenskerk, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k69.[78]

               Burgemeester en schepen van Zaltbommel 1501/20, hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz. 30.05.1501 aangesteld door de hertog van Gelre. Medestichter der Nicolaï vicarie te Zaltbommel 1527, collator der vicarie op het H. geest altaar te Driel. Beleend met de Corenweerdsche rijsweert te Driel, als zijn vader anno 1515.

               Hij trouwde Aleyd.

 

199817.  Aleyd, begraven 30.05.1522 in Zaltbommel, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k69.78

 

199818.  Johan van Segen, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k96.78

               Hans van Segen, burger te Nijmegen, van den hertog voor schuld aan Cornelis Kok, vader syner huisvrouw, die kok van den hertog geweest was, te lossen met 120 rhynsche golt-gulden en 460 currenter gulden, 17.04.1528; daarmede beleend Gertrud van Segen weduwe Peters de Gier erve haars vaders Hans, 01.10.1538.

               Hij trouwde NN Cornelisdr Kok.

 

199819.  NN Cornelisdr Kok, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k96.78

 

204116.  Goert van Meeuwen, ovl. 02.08.1488, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.4

               Burger van Bree, woonde aldaar 'in de Royen Leuwe' 1474, beleend met goederen onder Diepenbeek 1475, beleend met Boshuysen 1479.

               Hij trouwde Margaretha van Elsrack, getrouwd 1472.

 

204117.  Margaretha van Elsrack, ovl. na 18.11.1493, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.4

 

204118.  Matthijs van Tongerloo, ovl. 1540/1541, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.4

               Schepen te Maaseik 1522/1540. Poorter en ingezetene van Maaseik, koopman.

               Hij trouwde Clara Bex.

 

204119.  Clara Bex, ovl. 1526/1527, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.4

 

204120.  Jan van Winderbeke, ovl. voor 1473, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.4  Hij trouwde Marijke Santberch.

 

204121.  Marijke Santberch, ovl. voor 1473, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.4

 

204122.  Jacob Sacristain, ovl. voor 1503, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324.4  Hij trouwde Cathelijne van den Roosen.

 

204123.  Cathelijne van den Roosen, datum/bron: 04.04.2017 GrJ324,325.4

 

204124.  Claus Bouwens, ook bekend als de backer, ovl. voor 1495, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.4

               Goudsmid te Antwerpen. Weduwnaar van Johanna de Beer.

               Hij trouwde Antonia Everdeys, getrouwd 02.11.1457 in Antwerpen (huw. voorw.).

 

204125.  Antonia Everdeys, ovl. na 1495, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.4

               Zij kocht het huis De Hazendans op de rui bij de Cordewagencruydersbrug te Antwerpen.

 

204126.  Willem Huygens, ovl. 04.1494/20.11.1495, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.4

               Korenkoper.

               Hij trouwde Lijsbet Zebrechts.

 

204127.  Lijsbet Zebrechts, ovl. voor 04.04.1494, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.4

 

204132.  Jan de Vilers, datum/bron: 11.05.2023 NL1926k44.[79]

               Jan de Carpentier noemt dit echtpaar Jonkheer Jan de Vilers en Dame Nicole de Noyelles.

               Hij trouwde Nicole de Noyelles.

 

204133.  Nicole de Noyelles, datum/bron: 11.05.2023 NL1926k44.79

 

204134.  Philips van Mijseele, geb. ca. 1441, datum/bron: 11.05.2023 NL1826k44.79  Hij trouwde Marie NN.

 

204135.  Marie NN, datum/bron: 11.05.2023 NL1826k44.79

 

204288.  Hendrick Gerritsz Pullen, geb. ca. 1480, datum/bron: 16.02.2023 BB.[80]  Hij trouwde NN.

 

204289.  NN.

 

204320.  Otto Jansz van Rijswijck, geb. ca. 1430/1440, ovl. 1514 volgens grafsteen, begraven in Ned. Hervormde Kerk te Veen, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.[81]

               Op 14-7-1471 wordt Otto Jan Glimmersz. van Rijswijck genoemd in een vererving van een gezaat in Rijswijk. In 1475, 1492 en 1506, zegelt Otte van Rijswijck Janssoen als leenheer. 12-4-1506: Ick Otto van Rijswijck Jansoon wettachtige man ende kerkvoogd Joffr Jan Claesdochter van Heeswijck, mijnder huijsvrouw doe kondt allen luijden alsoo ick tot anderen tijdig verleent ende verlijt hebbe van mij ende mijnen nacomelingen den deken vant Capittel van Sint Catherijns Kerk binnen Heusden voor haer ende heuren nacomelingen een tiend gelegen tot Veen.

               Hij trouwde Janna Claesdr van Heeswijk.

 

204321.  Janna Claesdr van Heeswijk, geb. ca. 1450/1460, ovl. 1514, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.81

               Grafsteen in de Ned.Herv.kerk van Veen: Anno 1514 sterf Ott van Rijswijck en joffr. Jan van Heeswijk zijn huisvrouw.

 

204322.  Yewaen Govertsz van den Hoevel, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.81  Hij trouwde Elisabeth Jansdr Colen.

 

204323.  Elisabeth Jansdr Colen, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.81

 

204356.  Adriaen Back, geb. ca. 1455 mogelijk te Wijk, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[82]

               Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

204360.  Willem Jansz Spieringh van Well, ovl. 1517/18, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, NL1988k188,192.[83],[84]  Hij trouwde Margriet van Poelgeest, getrouwd ca. 1508.

 

204361.  Margriet van Poelgeest, ovl. voor 1523/24, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, NL1988k188,192.42

 

204362.  Jacob van Borselen, ovl. 20.12.1521, begraven in Gouda, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1989p47.42,83

               Heer van Foreest 1512, kastelein op het slot te Gouda 1494. Op 13.09.1519 vergunt 'Kaerle, koning van Castilliën, aan Jacop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kastelein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest Herpers dochter, onder zekere voorwaarden, bij testament over hunne leengoederen en andere goederen te beschikken'. Op het randschrift van de grafzerk te Gouda van Jacob van Borssele, kastelein van Gouda, en van Ursula van Foreest. staat: ‘HIER LEET BEGRAVE DE EDLE EN SER BEMINDE JACOB VA(N) BORCELLEN, CASTELEIN VAN DER GOUDE STARF A(NNO) 1521 OP SONTE TOMAS AVONT DEN 28 DECEMB(ER) EN DIE EEDELE JOFVROU URSULA VAN FOREEST SIJN HUISVROU STARF A(NNO) 1525 DEN 15 MARTII, BIDT VOOR DIE ZIEL(E)'. Middenop staat: EN CLARA CLEVENDAM EN ANNEGE SPIRRING SIJN DOCHTER.

               Hij trouwde Ursula van Foreest.

 

204363.  Ursula van Foreest, ovl. 15.03.1525, begraven in Gouda, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1989p474.42,83

               Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650: Nr 313. Het ambacht van Foreest met tienden, land, en gerecht:

               18-3-1502: Jacob van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn vrouw bij dode van Herbaren, haar vader.

               24-5-1512: Jacob van Borsele, kapitein van Gouda, bij overdracht door Albert van Raaphorst voor Maria van Foreest, diens vrouw.

               28-11-1522: Herbaren van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn moeder, weduwe.

               14-11-1525: Herman Hermansz. voor Klara en Anna van Borsele bij dode van Jacob, hun vader, beiden met de helft, bevestigd door Ursula van Foreest, diens weduwe.

 

204364.  Johan Roleffszn van Lennep, geb. ca. 1455, ovl. voor 30.10.1537, datum/bron: 14.06.2013 WIK, PvL.[85],[86]

               Vermeld sinds 1471. Met zijn broer Evert trad hij in 1498 op als zogenaamde "Magescheidsvrienden" van de fam. Tengnagel. Bevelhebber van Bergh 1523. Lid commissie van bijstand voor de gravin-voogdes Anna van Bergh 1516-1517. Hij maakte ook deel uit van het college van zeven bevelhebbers, dat hiervoor in 1518 in de plaats kwam. Hij trouwde (2) met Ida van Gerwen.

               Hij trouwde Catharina van Hyrdt, ook bekend als Catharina van Hierden.

 

204365.  Catharina van Hyrdt, ook bekend als Catharina van Hierden, datum/bron: 14.06.2013 WIK, PvL, GvL.85,86,[87]

 

204366.  Gijsbert de Cock van Neerijnen Willemsz, ovl. 1515/1518, datum/bron: 14.06.2013 AQVp28.[88]

               Hij is schepen van Tuil in 1506 en 1515, en bewoont, evenals zijn voorouders, het huis Clingelenburg. Hij maakt in 1498, met toestemming van zijn broers Johan en Gijsbert junior, een magescheid met zijn moeder Johanna. In 1501 geeft hij aan Otto van Arkel, heer van Heukelom, Waardenburg en Ammersoyen, een tijnsbrief van tien Rijnse guldens uit het huis Clingelenburg en veertien daarbij liggende morgen. Hij wordt op 19 mei 1491, evenals zijn vader, beleend met de bouwing met veertig morgen de Hogencamp te Neerijnen.

               Hij trouwde Johanna van Eemskerck.

 

204367.  Johanna van Eemskerck, ovl. voor 11.10.1532, datum/bron: 14.06.2013 AQVp29.88

               Wordt in 1518, als weduwe, beleend met twaalf en een halve morgen met een hofstad en zestien morgen de Rijsacker, de Bergacker en het Hontzgemet in Meteren, afkomstig van haar vader. In 1519 treft zij met haar kinderen een accoord met haar schoonzuster joffer Aert over de nalatenschap van haar schoonouders. Op 18 mei 1527 wordt zij, als nicht van Goosen van Varick en Dirck van der Horst, beleend met tien morgen de Burchhoef in Maasland. Op 11 oktober 1532 wordt haar zoon Herberius, als erfgenaam van zijn moeder, beleend met goederen.

 

204384.  IJwaen Godertszn van den Heuvel, geb. ca. 1460, ovl. 1534, datum/bron: 14.06.2013 GvdH.[89]  Hij trouwde Elisabeth (Colen).

 

204385.  Elisabeth (Colen), datum/bron: 14.06.2013 GvdH.89

               Volgens sommigen heette zij Colen, maar volgen anderen was zij de dochter van Henric Peter Stappaerts.

 

206808.  Matthijs van Muijlwijck, geb. ca. 1385, ovl. voor 18.03.1463, datum/bron: 25.08.2003 KHN, OV1995p193, DJV-III, HSR2p121,[90],[91],5,[92]

               Leenman van Altena. Leenman van Polanen en de Lek op Muijlwijckerveld. Woonde in het Land van Altena. Vluchtte bij de St. Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin (tenminste bestaande uit man, vrouw en vijf zoons) naar Gorinchem, werd de stamvader van een zeer groot geslacht dat in de Alblasserwaard een belangrijke, genealogische invloed heeft gehad. Dit geslacht Van Muylwijck voert als wapen: een rode balk op een goud veld vergezeld boven van 5 en 4 rode penningen en onder van 3, 2 en 1 rode penningen. Dit wapen behoort tot de wapengroep van de heren Van der Merwede en Van Riede. De afstammingslijn van genoemde riddermatige geslachten is niet precies bekend.

               Hij trouwde Belij NN.

 

206809.  Belij NN, datum/bron: 25.08.2003 KHN, HSR2p121.90,92

               Haar naam is ontleend aan de vernoeming van drie kleindochters met dezelfde voornaam.

 

206814.  Gerrit Gerritsz de Hoghe, datum/bron: 19.08.2003 KdG78, NL1949k413.42,[93]

               Leenman van Arkel 1441, 58, schepen 1441, 43, 46, wonend te Gorinchem. De familie De Hoog voerde het Van Arkel wapen met schuinstreep, teken van bastaardij. Later vindt men wel een schuinbalk in de wapenbeschrijving.

 

210370.  Jacob Schalks, datum/bron: 24.02.2022 LFT.[94]

 

214544.  Otto van Heukelom*, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1966k302.[95],[96]

               Ridder, was 29.11.1363 getuige bij het huwelijk van Gijsbrecht van Heukelom. Hij zegelde ook al 21.11.1356 voor Otto van Ghellinchem en diens broeders.

 

214548.  Wolfert van Culemborg, geb. ca. 1345, ovl. na 1424, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k88.95,[97]

               Beleend te Herwijnen 29.04.1358, richter te Culemborg 13.09.1402 en 29.10.1404, zegelde 05.06.1403, richter te Lanxmeer 03.01.1409.

               Hij trouwde Henrica.

 

214549.  Henrica, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k88.95,97

               Getocht met land te Herwijnen 1420.

 

214550.  Jan heer Jansz van Rosendael, ovl. ca. 1420, datum/bron: 04.10.2004 ROSp68,74, NL2004k120.95,[98]

               Ridder, heer van Heerjansdam en van Kleine Lindt. Schepen en schout van Dordrecht, dijkgraaf van Zwijndrecht. Hij behoorde tot de edelen die op 03.05.1398 met hertog Albrecht ten strijde trokken tegen de Friezen. Hij was ook onder de edelen die op 13.02.1419 te Woudrichem aanweziig waren bij de sluiting van het accoord tussen Jan van Brabant en Jan van Beieren.

 

223424.  Willem I van Bernsau, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190.[99]

               Vermeld 1394/1436, heer van Bernsau en Anger.

               Hij trouwde NN van Elverfeldt.

 

223425.  NN van Elverfeldt, datum/bron: 31.01.2007 ZBG1966p190,122, Ad-H.99,[100]

 

223426.  Otto van Bellinghoven*, ovl. voor/in 1405, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190,124.99  Hij trouwde Jutta van Helbergen*.

 

223427.  Jutta van Helbergen*, ovl. voor/in 1423, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190,124.99

               Vermeld 1402...05/1423.

 

223428.  Albert van Gevertzhain gen. Lützenrode, ook bekend als Bertram I, datum/bron: 20.11.2005 ZBG1966p130, (BERp35).99,[101]

               Stamvader van het geslacht van Gevertzhagen zou Rorich van Gebhardhain geweest zijn, vermeld 1216, die baljuw van de graven van Sayn was. Vanaf ca. 1400 treden er twee zijtakken van het geslacht Geverzhagen op: Gevertzhagen-Lütgenrode (Lützenrode) op de Hild-Burg bij Elkenroth en Gevertzhagen-Kotzenrode op de Junkern-Platz bij Kotzenroth.[102]

 

223430.  Willem van Nesselrode van Stein, ovl. 15.04.1474, begraven in Bödingen, datum/bron: 20.11.2005 BER, ES VII-153, ZBG1966p112, LDA,101,38,99,[103]

               Heer van Stein, Wildenburg en Lohmar, ambtman van Windeck, landdrost van het graafschap Berg 1449. Heer van Ereshoven 1436, ridder 1437. Trouwde (2) 1446 Eva van Oilgenbach, erfgename van Ehrenstein, ovl. na 1482 (?) (huwelijk kinderloos). Was volgens sommige bronnen (3) gehuwd met NN.

               Hij trouwde Swenolt (Swengen, Swana) van Landsberg, getrouwd 1419.

 

223431.  Swenolt (Swengen, Swana) van Landsberg, ovl. 1440, begraven in Keulen, Minoritenkloster, datum/bron: 20.11.2005 BER, ES VII-153, ZBG1966p112, LDA,101,38,99,103.

               Vermeld 1419/40.

 

225094.  Jan Woutersz van Oudtshoorn, geb. ca. 1400, ovl. 1469 in Gent, begraven in Sint Baaf, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.[104]

               Woonde te Amsterdam in de Warmoesstraat "in de drie Coningen". Burgemeester van Amsterdam 1452; verliet de stad na de grote brand in dat jaar en vestigde zich eerst te Antwerpen en vervolgens te Gent. Hij kocht de Gent op 9 augustus 1455 dezeepziederij "de swarte Winthont" op de Botermarkt op de hoek van de Kattesteeg.

               Hij trouwde Wendelmoet Dircksdr van Wormer, getrouwd in Amsterdam.

 

225095.  Wendelmoet Dircksdr van Wormer, ovl. na 11.1472, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.104

               Woonde te Gent als weduwe in november 1472 nog in het huis "de Winthont". Zij had zes kinderen.

 

228624.  Adriaen van Tryst, geb. ca. 1456, datum/bron: 26.08.2004 KvB, GvB.[105],[106]  Hij trouwde Mechteld Gerrits van Atteveld*.

 

228625.  Mechteld Gerrits van Atteveld*, geb. ca. 1462, datum/bron: 26.08.2004 KvB, GvB.105,106

 

228640.  Gerrit Reijersz van Langelaar, geb. ca. 1479, ovl. ca. 1554, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.[107],105

               Gebruiker, later eigenaar van Groot Dashorst onder Renswoude1501, 1511, dan nog het eigendom van zijn vader.

 

230608.  Heijndrick Aems, geb. voor 11.02.1462, ovl. 05.11.1531 in Delft (Sonnedaechs na Alderheyligen), begraven in Delft (Oude Kerk), datum/bron: 28.11.2003 DJVp264 /-Ip60, Prom IIp222, PromXIIp346.5,[108],[109]

               Leenman van de Hofstad van der Wateringe te Wateringen, leenman van Lek en Polanen te De Lier, beleend 1506. Bezat een huis te Delft in het Zuideinde (aan de Oude Delft, ten zuiden van de Oude Kerk), woonde vermoedelijk aan de Oude Delft westzijde. Had een eigen graf in de Oude Kerk van Delft. Trouwt (2) Geertrui Beuckelsdr van Santen, ovl. Delft 27.04.1528, begraven aldaar in de Oude Kerk.

               Hij trouwde NN.

 

230609.  NN, datum/bron: 28.11.2003 PromIIp222, KdG116.108,42

 

230610.  Neel Jans Vliegers, ook bekend als Cornelis, ovl. 1520, datum/bron: 11.09.2003 PromIIp211, DJV-III.108  Hij trouwde Jorisge NN.

 

230611.  Jorisge NN, ovl. na 1532, datum/bron: 11.09.2003 PromIIp211, DJV-III.108,5

               Landeignaresse en pachtster te Hof van Delft 1529.

 

230638.  Cornelis de Wever, datum/bron: 11.09.2003 PromIIp222.108  Hij trouwde Cornelia Cornelis, getrouwd ca. 1520.

 

230639.  Cornelia Cornelis, datum/bron: 10.09.2003 PromIIp222.108

 

231186.  Ieman Willemsz, datum/bron: 16.05.2003 SG251.[110]  Hij trouwde Cornelia Lenertsdr.

 

231187.  Cornelia Lenertsdr, geb. ca. 1485 in Sommelsdijk, datum/bron: 16.05.2003 SG251.110

 

231196.  Aerent Florisz, ook bekend als Aert, geb. ca. 1480, datum/bron: 16.05.2003 OV1978p452, LR, KHO,[111],[112],[113]

               Mogelijk schepen van Poortugaal 1507. Aerent en Margriet testeren in 1512 en stellen daarbij in een eeuwig zingende mis "des synsdachs van Sinte Anna in de weecke, binnen de kercke van Poortugaal". Deze mis is verzekerd op 4 gemeten lants in Oud Pernis. Zij stichten ook een memorie op 4 lijne lants, "met 10 st. aen broot den armen te deelen, 1 pont was de kercke" Ook de memorie van zijn vader staat op zijn naam.

               Hij trouwde Margriet Cossensdr, getrouwd voor 06.08.1512.

 

231197.  Margriet Cossensdr, datum/bron: 16.05.2003 OV1978p452, LR.111,112

 

231198.  Joris Claesz, ovl. 1537/38, datum/bron: 17.05.2003 KHO.113

               Schuytvuerder te Schiedam. Wordt genoemd als belender 1524 en koper 1537 van land in Oud-Mathenesse. Deze landen worden gedeeltelijk verkocht na zijn dood in 1538 door de voogden van zijn kinderen.

               Hij trouwde NN.

 

231199.  NN.

 

231200.  Cornelis Jansz Roobol, ovl. voor 26.07.1538, datum/bron: 17.05.2003 LR, NL1930k11.112,[114]

               Schout van Rhoon, schepen van Rhoon 1521.

               Hij trouwde Erckgen NN.

 

231201.  Erckgen NN, ovl. voor 23.02.1559, datum/bron: 17.05.2003 LR.112

 

231202.  Dirk Cornelisz "Schoudt" (Koorneef), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) geb. ca. 1505, ovl. na 06.09.1571, datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42, OV2011p1.11,5,[115]  Hij trouwde Neeltje Cornelis Doensdr, getrouwd ca. 1530.

 

231203.  Neeltje Cornelis Doensdr, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 14) datum/bron: 01.07.2003 DB115, DJV240 /Ip51 /-IIp42.11,5

 

231204.  Oude Ghijs Ghijsen*, ovl. in/voor 1553, datum/bron: 17.05.2003 DJV-Ip29, OV1991p312.5,[116]

               Leenman van de hofstad Putten te Hoogvliet, beleend 05.04.1551, schepen van Rhoon 1540/42, 1546.

               Hij trouwde Batgen Doenendr*.

 

231205.  Batgen Doenendr*, geb. in Hoogvliet, ovl. in/na 1562, datum/bron: 17.05.2003 DJV-Ip29, OV1991p312.5,116

 

231206.  Pieter Jansz de Raedt (die Raet), datum/bron: 12.08.2009 OV1991p312, OV1983p303, OV2009p283,116,46,[117]

               Boer te Rhoon, schepen van Rhoon.

               Hij trouwde Lijsbeth Dircksdr.

 

231207.  Lijsbeth Dircksdr, datum/bron: 09.07.2003 OV1991p312, OV1983p303, RIJp42, OV2009p283,116,46,45,117.

 

231224.  Anthonis Wouters, ovl. in/na 1546, datum/bron: 14.10.2003 GrJ104a.4

               Vermeld als koper van tienden 1533/34, 1543/44, gebruiker van 10 mergen land in het ambacht Ridderkerk 1542, verkoper van 5 hont land te IJsselmonde in 1546.

 

237328.  Zeger Haspel (van Wijk), geb. ca. 1485 in Wijk, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.82

               Gebruikt de naam Haspel.

               Hij trouwde Uda Hannaertsdr.

 

237329.  Uda Hannaertsdr, ovl. voor 28.03.1564, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.82

 

238272.  Michiel Janss, datum/bron: 06.08.2004 GBOp2.26

               Komt in 1543 en 1553/57 voor in de registers van de tiende penning te Sprang.

 

238368.  Willem (Mouthaen), geb. ca. 1490, datum/bron: 06.08.2004 GBOp149.26

 

240144.  Philips Luijtgens (van der Mathe), geb. ca. 1475, ovl. voor 27.02.1532 in Utrecht, datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp116.[118],[119]

               Brouwer te Utrecht, burger van Utrecht 1501, ouderman van de brouwers 1514, 1525, raadslid 1525, lid van de OLV Broederschap in de St. Nicolaaskerk. Hij koopt in 1502 het huis "de Joseph", dat lange tijd in het bezit van de familie zou blijven. Op 08.12.1526 is hij betrokken bij een opstand van een aantal patriciërfamilies tegen het stadsbestuur, de zgn. "conroedsen" of samenzweerders en wordt de stad uitgewezen, een jaar later krijgt hij gratie, mag echter geen lange messen meer dragen, behalve een broodmes. Zijn kleinzoon mr. Philips van de Mathe werd in de 16e eeuw burgemeester van Utrecht.

               Hij trouwde Gherijtgen Thomasdr Corlinck, getrouwd 14.07.1502 in Utrecht (huw. voorw.).

 

240145.  Gherijtgen Thomasdr Corlinck, ovl. 1536/37, datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp116.118,119

               Weduwe van Jan Ghijsbert Hack. Huw. Voorwaarden 1502 "donderdag na St.Margrietavond".

 

240146.  Jan Jacobsz (de Coning), datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp130, OV2019p393,118,119,[120]

               Brouwer te Rotterdam.

               Hij trouwde Ariaentje Pieter Gijsbrechtsdr.

 

240147.  Ariaentje Pieter Gijsbrechtsdr, ovl. 1518/19, datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp130, OV2019p393,118,119,120.

               Betaalt een rente van 20 sc. per jaar op haar huis en plaats 1509-1518.

 

240148.  Pieter (V) van Roden, geb. ca. 1460, ovl. 19.02.1534, begraven in Rhoon, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k272,42,118,[121]

               Ambachtsheer van Rhoon 1502/34 en Pendrecht 1520/34, eigenaar van een huis aan het Westeinde te 's-Gravenhage.

               Hij trouwde Anna van Grave, getrouwd 07.06.1501.

 

240149.  Anna van Grave, geb. 05.01.1475 in Leuven, ovl. 06.03.1549, begraven in Rhoon, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k272,42,118,121.

               Het wapen van Anna van Grave is afgebeeld op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon.

 

240150.  Clement Aertsz*, ovl. voor 1559, datum/bron: 31.10.2010 KdG135.42  Hij trouwde Adriaentge Andriesdr*.

 

240151.  Adriaentge Andriesdr*, datum/bron: 31.10.2010 KdG135.42

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

Cranendonck

Cranendonck

 

Wapen van het geslacht Cranendonck uit IJsselmonde: in goud twee of drie rode hoorns (wellicht

 afkomstig van Horne/Cranendonck), soms vergezeld van een ster, met in een groen vrijkwartier

twee vertikaal geplaatste zilveren zalmen (waarschijnlijk afkomstig van Van Emmichoven).

 

Zie kwartier 131904. Bronnen: Sigmond en Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland; Kwst Sigmond.

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[3]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[4]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[5]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[6]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE 14e EEUWSE PASTOOR ROELOF VAN EMMICHOVEN ALS STAMVADER VAN HET GESLACHT CRANENDONCK IN DE RIEDERWAARD (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 233-242).

[7]  E.G. VERSCHOOR, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois (De Nederlandsche Leeuw 1974, kol. 295-357).

[8]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERSCHOOR OP HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 330-337).

[9]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[10]  C. HOEK, ACTEN BETREFFENDE SCHIELAND EN OOST-DELFLAND (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 413-499).

[11]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[12]  Lars Roobol, Doen Beijens, de (schoon)vader van de Hoekse Waarde en IJsselmonde (http://www.familyaffairs.nl/LarsFemke/doen.htm).

[13]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[14]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER, aanvullingen (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 421-437).

[15]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[16]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[17]  Ruyssenaers (Protestants/Breda) (Nederlandsch Adelboek 1916, blz. 436-438).

[18]  A. Hofstee, Kwartierstaat Buis (http://www.hofsteegenealogy.com/buis.htm).

[19]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[20]  J. P. DE MA N, Genealogische fragmenten van Bredasche geslachten, II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 1-6).

[21]  Mr G. van Niekerken, Het geslacht Bollekens te Baarle en Dongen (De Brabantse Leeuw 1991, blz. 193-207).

[22]  Mr G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (De Brabantse Leeuw 1989, blz. 209-220).

[23]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[24]  P. VAN AMELROOIJ, VAN AMBERSOYE - VAN AMELROOIJ (Gens Nostra 1962, blz. 360-363).

[25]  B.A. van Schijndel te Brussel, EEN TAK VAN AMMERZOYEN - VAN AMMELROOIJ (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1977, blz. 49-52).

[26]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[27]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[28]  ‘DR. A. W. E. DEK, Het geslacht van Dalem-Van Dongen (genealogie van Arkel) (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 376-402).

[29]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[30]  A. J. L. van Bokhoven, DE HEUSDENSE FAMILIE HAMEL (De Brabantse Leeuw 1959, blz. 5-8).

[31]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[32]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[33]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[34]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[35]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[36]  Hans van de Griend, Gegevens via de discussielijst Nederlandse adel.

[37]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[38]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[39]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[40]  O. le Maire, Les ancêtres belges de S.M. Fabiola, Reine des Belges (L'Intermediaire des Genealogistes 3/1961), kwartierstaat van Renaud IV d'Argenteau, broer van Elisabeth van Erckenthiel.

[41]  Dr. Ralf G. Jahn, Jahn - Genealogie / Jahn Stammbaum (http://www.adel-genealogie.de/is_toc.htm).

[42]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[43]  L.J. Karels (auteur KS Karels-Hulsbos), gegevens via mail en van homepage (http://www.xs4all.nl/~jmkarels/).

[44]  H. den Hertog, Wie was de echtgenote van Jan van Renesse van Wulven Heer Jansz? (De Nederlandsche Leeuw 2009, blz. 67-75).

[45]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[46]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[47]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[48]  C. HOEK, HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ. BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 141-155).

[49]  A. G. DE GROOT, De stamvader van het geslacht Hoogewerff (De Nederlandsche Leeuw 1945, kol. 134-139).

[50]  Mr. B. L. VAN STRIJ DE REGT, DE OUDSTE GENERATIE VAN HET GESLACHT VAN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 262-265).

[51]  herweijer, Kwartierstaat van ADRIANA KRANENBURG (http://members.home.nl/herweijer/kranenburg/FRAME3.HTM).

[52]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN 1229-1650 (vervolg) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 189-237).

[53]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[54]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[55]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[56]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[57]  Kees Alblas, Genealogie Cornelis Bastiaansz Alblas (en info per e-mail) (www.alblas-genealogie.nl).

[58]  B. DE KEIJZER, DE AMBACHTSHEREN VAN OUD-ALBLAS EN ANDERE FAMILIES (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 305-315).

[59]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[60]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[61]  C. Hoek, WAPENS VAN DE SCHEPENEN VAN DORDRECHT (1294-1622) (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 69-78, 106-115).

[62]  Familie Boot (https://www.genealogieboot.nl).

[63]  MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676), Verzameling aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz 1624/55, Verzameling Gerard Schaep (Stadsarchief Amsterdam, Familiearchief Bicker = nr. 195), GENEALOGICA, 717. Copulaturn Genealogicum collectum ab anno 1624, A'. Verzameling van aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz omtrentzijn  familie en zijn vrouws familie. Aangelegd 1624, bijgehouden tot 1655. 718. Verzameling van stukken, bijeengebracht door Gerard Schaep, betreffende zijn voorouders en zijns vrouws voorouders. 17de eeuw.

[64]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[65]  Mr. C. Rijndorp, Vragenrubriek, antwoord op vraag 1628/p210 (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1989, blz. 209-212).

[66]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE SNOEY TE OUDERKERK A/D IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 113-123).

[67]  B. DE KEIJZER, HERALDISCHE- EN GENEALOGISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN UIT DE KERK VAN HENDRIK-IDO-AMBACHT (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 265-272), met aansluitend genealogie van Ghiessen, vanaf blz. 269.

[68]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE VAN GHIESSEN (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 768).

[69]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[70]  B. de Keijzer, EEN JONGERE TAK VAN DE HEREN VAN ARKEL (Zuid-Hollandse Genealogien I (R'dam 1986), blz. 73-81).

[71]  Discussie Lijst Zuid-Holland, Antwoord op een vraag, voornamelijk door Bert de Lange (http://groups.yahoo.com/group/ZuidHolland-Genealogy/).

[72]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[73]  DRS. MECHELIEN H.M. SPIERINGS, Spierinc (x) in Brabant (De Nederlandsche Leeuw 1979, kol. 3-20).

[74]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[75]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[76]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[77]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[78]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[79]  JHR. DR. W. A. BRELAERTS VAN BLOKLAND, Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie. (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 34-47), (vervolg), geslacht van Brederode.

[80]  Ron van Wijnen, De Bommelerwaardse Boom (Geneanet).

[81]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[82]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[83]  C. HOEK, GRAFELIJKE LENEN IN RIJNLAND 1222-1650 (Ons Voorgeslacht 1989 (vervolg), blz. 352-382, 473-478,).

[84]  DRS GEERTRUIDA DE MOOR, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Poelgeest (De Nederlandsche Leeuw 1988, kol. 174-195).

[85]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[86]  Ruud Straatman, Parenteel Van Lennep (http://smaak.home.xs4all.nl/Parenteel-Van-Lennep.htm#4959), Grotendeels gebaseerd op "Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926)", deel I, deel II en aanvullingen, in de jaren 20 van de 20e eeuw bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep. (Aanwezig in de Bibliotheek van het CBG).

[87]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[88]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[89]  Marco van den Heuvel, Genealogie van den Heuvel (http://www.vdheuvel.org/).

[90]  Anthony Hofstee, Kwartierstaat Hofstee-Neef (http://www.hofsteegenealogy.com/hof.htm).

[91]  Ir. J. Kooijman, KWARTIERSTAAT VAN MAIJKEN NIJSSEN DE VRIES (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 185-198).

[92]  B. de Keijzer, STAMREEKS VAN MUYLWIJCK (Hollandse stam- en naamreeksen, deel 2, pag 120--128).

[93]  R T. MUSCHART, Foutieve wapens en namen in diverse bronnen (vervolg) (De Nederlandsche Leeuw 1949, kol. 410-415).

[94]  Oscar den Uijl, Legacy Family Tree (www.den-uijl.nl/genealogy).

[95]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[96]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[97]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[98]  Engel Roza, Ridder Jan van Rosendael en zijn naamgenoten (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 112-132).

[99]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[100]  Wolfgang Schindler, Karsten Schneider, Op de Discussielijst "Liste Adel-L" (Duitsland) (Op grond van het boek "Aander-Heyden 1883").

[101]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[102]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[103]  Liste Deutsche Adel (http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/adel-l).

[104]  Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (N. Israel, Amsterdam, 1963).

[105]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[106]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[107]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[108]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[109]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[110]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[111]  Ing. H. DEN BOER en Mr. J. J. F. LOTS, POORTUGAALSE GESLACHTEN (Ons Voorgeslacht 1978, blz. 437-460).

[112]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[113]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[114]  A. HOYNCK, Regenten in Rhoon en Pendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1930, kol. 11-18).

[115]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[116]  M.C. de KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER AANVULLINGEN (OV 354-361-363-365-387) (Ons Voorgeslacht 1991, blz. 301-316).

[117]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT VAN CORNELIS GHIJSZ. UIT RHOON (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 281-290).

[118]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[119]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[120]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[121]  C. HOEK, De oudste heren van Rhoon, Een bijdrage tot de geschiedenis van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard (De Nederlandsche Leew 1969, kol. 232-273).