Gen 19  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Drenckeaert

bron: Greidanus-Jaeger

 

bij kwartier 331660/61:

Deze grafzerken in de kerk van Heenvliet vertonen gestileerde afbeeldingen van Boudijn Willemsz en zijn vrouw Maria.

Boudijn was o.a. dijkgraaf van Zuidland (1422), Maria een illegitieme dochter van ridder Zweder van Heenvliet. Hun nageslacht

noemt zich van Drenkwaert, één der invloedrijkste Dordtse patriciërfamilies. Hun lijfspreuk luidde: "argent faict tout".

 

 

 

Generatie 19

 

 

262144.  Hein Allaertsz, geb. ca. 1290/1300, ovl. na 1341, datum/bron: 18.07.2012 GZp96, RDO, OV2018p275,276,286,[1],[2],[3] (zie info 271).

               Hij heeft land in het Ambacht Maasland. Hein wordt in 1341 met zijn broer Pieter Allaertsz. als getuige vermeld bij een overdracht van land. De betreffende oorkonde bevindt zich in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht. Het betreft een schenking door de schout van Maasland aan het Duitsche Huis te Utrecht, ten tijde dat broeder Jan van Eemen commandeur ten Hofdijk was, van een morgen land onder Maasland, deel uitmakend van een perceel van acht morgen. In de akte is sprake van 'Pieter Allaertssone ende Heine, sinen broeder’. Hein wordt algemeen beschouwd als vader van Allaert Heynenz, met name op grond van beider naamcombinatie en het kleine aantal in aanmerking komende personen. Nader onderzoek omtrent de plaats van het geschonken land heeft deze aanname bevestigd.

               Hij trouwde NN.

 

262145.  NN.

 

263808.  Roelof van Emmichoven, geb. ca. 1330, ovl. in/kort na 1388, datum/bron: 29.07.2004 CRAp16, GrJ107, DJV-IIp64, OV2004p238.[4],[5],[6],[7]

               Vermeld als pastoor van de kerk van Marrijs (=Maarheze, onder Cranendonck) 1368/88, zegelde als raad van de heer van Horne, Altena en Kurtersem 10.05.1386 met drie jachthoorns (2 en 1), met in een vrijkwartier 2 afgewende zalmen. Blijkens een belening van 31.10.1388 van "Willem van Ghennep Roelofs soen van Emmichoven pastoers van Marrijs" is hij vermoedelijk in of kort na 1388 overleden. Roelof had 3 (bastaard-) zonen vermoedelijk bij 3 verschillende vrouwen: Willem van Gennep, Jan van Craenendonck en Edmond van Emmichoven (waarschijnlijk commandeur van de Malteser Orde 1455). Gezien zijn wapenvoering stamt waarschijnlijk zijn moeder uit het Altenase geslacht Van Emmichoven (2 afgekeerde zalmen), wellicht was ze een kleindochter van Roelof van Emmichoven vermeld 1300. Zijn vader zal een wapen met 3 hoorns gehad hebben, waarschijnlijk iemand uit het geslacht Horne of Cranendonck. Gezien het standsverschil tussen het vasallengeslacht van Emminckhoven en het adellijke geslacht Horne/Cranendonck is hij vermoedelijk een onwettige zoon geweest van één der zonen van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn. Er zijn echter ook andere hypothesen mogelijk.

 

268448.  Oude Heijn Heijenzoen, datum/bron: 13.08.2003 3vDp292, OV1987p416, DJV-III.[8],[9],6

               Vermeld in een Dordtse akte van 1469 waarin sprake is van een rentebrief op zijn naam. Stamvader van een geslacht van Driel in Zuid-Holland (Barendrecht, Poortugaal en Strijen). De naam van Driel wordt pas 4-5 generaties later via de vrouwelijke lijn aangenomen.

               Hij trouwde Abel Meeusdr.

 

268449.  Abel Meeusdr, datum/bron: 08.12.2006 OV1987p416, DJV-III.9,6

               Zij behoorde tot de nakomelingen Meester Abell Jansz van Bladegem, die volgens een oorkonde van 1663 dezelfde rechten hebben als de poorters van Dordrecht, ook al wonen zij buiten deze stad: "Abel gehuwd met vir Heyn Heynenz. senior, kinderen: Heyn en Alijt".

 

268548.  Willem Looyer*, datum/bron: 02.05.2003.

               Alleen bekend door het patroniem van zijn zoon.

 

268560.  Jan Willemsz Stouten, geb. ca. 1410, datum/bron: 13.01.2007 GS.[10]

               Als zijn kinderen zijn bekend: Willem Jansz. Stouten en Jan Jan Willems Stouten "die men heyt Jan dye Sanger".

 

268576.  Aert Ruyssenaers, ook bekend als die Ruychenaer, ovl. voor 24.11.1494,[11] datum/bron: 31.10.2003 OV1969p112, NA1916p436.[12],[13]

               Vermeld te Breda 22.01.1494. Komt in meerdere akten voor als erfgenaam van de molens bij Breda.

               Hij trouwde NN de Roovere.

 

268577.  NN de Roovere, datum/bron: 10.06.2003 OV1969p112, ERA, FR, NA1916p436,12,[14],[15],13.

               Zij was een zuster van Aert de Roever. Wie deze Aert is, is nog niet duidelijk. In een niet uitgegeven boek van J.H. Hooijdonk over de Bredase elite tussen 1350 en 1550 is sprake van een Aert die Rover, die in 1482 een Beemd in 't Hout in de Haghe bezit. Deze Aert wordt ook in 1474 genoemd. Wie zijn ouders zouden zijn is echter onbekend. Als grootvader van Aert is wellicht te denken aan Aert Jan Roeverszoon, die in 1418/19 schepen van Hage (het huidige Princenhage) is.

 

268672.  Peter Heyn Ghijb Beliaerts, geb. ca. 1370, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k318,322.[16]

               Gegoed te Oosterhout, vermeld aldaar 1422. Peter Heyn Ghijb had van de 3 broers Beliaerts de meeste grond. Hij was ook in zijn tijd de belangrijkste bezitter van cijnsgoed in Oosterhout. In de latere boeken komen zijn kinderen veelvuldig voor, meestal als eigenaars van gedeelten van het oorspronkelijke bezit.

               Hij trouwde Yken NN.

 

268673.  Yken NN, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k322.16

               Waarschijnlijk heette Peters' vrouw Yken.

 

274432.  Jan Woutersz Oerlemans, geb. ca. 1335, datum/bron: 11.08.2003 GOE, KBW.[17],[18]

               Woont te Loon op Zand. Zijn zoons Jan en Wouter vermeld te Loon op Zand in de Bossche Protokollen okt 1425 / sept 1428.

 

274456.  Gillis Janszoen van Ammerzoyen, geb. ca. 1385, ovl. voor 15.04.1463, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50.[19]

               Hij bewoonde de "Schoutenhofstad", een stenen huis nabij de kerk van Sprang. Bezat een erf bij het kerkhof van de kapel in Maelstrem (tussen Den Bosch en Orthen), en een huis in Hijnen te Rosmalen,  Poorter van Den Bosch.

               Hij trouwde Lijsbeth Jansdr Gerrits, getrouwd voor 09.07.1428.

 

274457.  Lijsbeth Jansdr Gerrits, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50.19

               Dochter van wijlen Jan Gerrits 09.07.1428.

 

274496.  Hendrick Aernts die Bije, ovl. voor 1452, datum/bron: 04.08.2004 GBOp170.[20]

               Woonde in de parochie Venloon en was 1430 onmondig.

               Hij trouwde Engela.

 

274497.  Engela, datum/bron: 04.08.2004 GBOp170.20

               In 1452 als weduwe vermeld in een Bossche schepenakte.

 

274688.  Godert Cornelis van Ghilse, geb. ca. 1400, ovl. voor 1484, datum/bron: 04.08.2004 GBOp170,334, NL1971k133.20,[21]

               Rentmeester van de heer van Oosterhout. In 1469 genoemd als belender te Teteringen.

               Hij trouwde NN.

 

274689.  NN, datum/bron: 04.08.2004 GBOp170.20

 

274690.  Heer Hendrick Wolframs, datum/bron: 04.08.2004 GBOp164.20

               Rector van de kosterij van de parochiekerk van Oosterhout, priester (gezien zijn titel "heer").

 

274704.  Willem Roelofs van Dalem, geb. ca. sept 1345 (zie info 272), ovl. 12.01/04.09.1422, datum/bron: 07.08.2004 GBOp170, NL1971k137, NL1966k395, KS2000p212, LNA, DALp118,20,21,[22],[23],[24],[25]

               Willem van Dalem, heer van Donghen, knape, zegelt 1383 en 1396 met twee tegengekanteelde dwarsbalken (Arkel), in het schildhoofd een barensteel van drie hangers. Wellicht ook heer van de Zwaluwe. Beleend met de heerlijkheid Dongen 1355/57. Hij had 3 bijzitten tijdens zijn huwelijk: Badeloge Johannesdr de Bije, Elizabeth Wericusdr de Jonge en Yda Jansdr Meijnaerts. [Willem behoort tot de voorouders van Prins Hendrik].[26]

               Hij trouwde Sophia van Salm, ook bekend als van Salmen, getrouwd voor 1382.

 

274705.  Sophia van Salm, ook bekend als van Salmen, ovl. na 1438, datum/bron: 30.05.2005 GBOp170, NL1972k138, KS2000p212, BdK, ES IV-93, HV, NL2020p46,20,21,23,[27],[28],[29],[30] (zie info 273).

               Wellicht was jonkvrouw Sophia van Salmen reeds als jong kind aan Willem uitgehuwelijkt en onderhield hij in afwachting van haar volwassenheid concubines. Zijn bastaarden zijn namelijk ouder dan zijn wettige kinderen. Volgens haar wapenvoering stamt ze van de graven van Salm (wapen zonder breuk).

 

275840.  Gerit Hamel, datum/bron: 02.09.2004 GHA, BL1959p5, HHK.[31],[32],[33]

               Stamvader van de Heusdense familie Hamel. Deze familie Hamel die niet tot de specifiek Heusdense geslachten - welke (ook) een wiel (rad) in hun wapen voerden - behoorde, heeft gedurende meer dan een eeuw, van geslacht op geslacht in de Heusdense schepenbank zitting gehad. De hier behandelde familie Hamel voerde een sprekend wapen, n.l. een stappende Hamel. [De afstammelingen van Gerit Hamel deden in de tijd van ontdekkingsreizen en kolonisatie van zich spreken. Zo was een Heijndrick Hamel in de 17e eeuw patroon van de kolonie aan de Zuidrivier (Nieuw-Nederland), terwijl Hendrick Hamel uit Gorinchem, die in 1653 schipbreuk leed bij Korea, bekend geworden is door zijn "Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer". Het was het eerste betrouwbare ooggetuigenverslag over Korea in de westerse wereld].33

 

279584.  Ghoossen Willems, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[34]

               Heemraad van Ridderkerk rond 1490.

 

285008.  Jan Ockersz Besemer, geb. 1365 in Dordrecht, ovl. voor 18.07.1423 in Oud-Alblas, datum/bron: 20.05.2003 OV1985p76, KRij.[35]

               Leenman van de hofstad Arkel te Giessen. Leenregister Giessen, 13 morgen land in Giessen, 25.10.1421: Jan Bezemer Okkersz. bij overdracht door Matthijs van Buren, te komen op Hendrik, zijn jongere zoon, 18.07.1423: Hendrik Bezemer bij dode van Jan, zijn vader.

               Hij trouwde NN.

 

285009.  NN, datum/bron: 07.06.2003 KRij.34

 

293696.  Eustachius van den Bongarde, ook bekend als Stas, geb. ca. 1375, ovl. na 1443, datum/bron: 10.06.2003 PromXVIIp230, LJK, JOU1975p167.[36],[37],[38]

               Erfkameraar van de hertog van Gullik vanaf ca 1430 als opvolger van zijn broer Goedert. Huwt (2) 1424 met Nella von Bergerhausen. Zij bracht volgens de huwelijkse voorwaarden het kasteel Bergerhausen en de daarbij behorende goederen te Blatzheim, de Hove Zum Bungart bij Bonn, het slot Uckersdorf en de goederen in het land van Blankenberg in het huwelijk. Ze was een dochter van Willem von dem Bungard, gezegd von Bergerhausen en Rycke von Nuwenkirchen. Zij tr. (1) met Johannes Schillinck von Villach, ridder, ovl. ca. dec. 1442.

               Hij trouwde Heilwich van Dortzant, ook bekend als Heylke van Durtzand, getrouwd na 1406.

 

293697.  Heilwich van Dortzant, ook bekend als Heylke van Durtzand, datum/bron: 10.06.2003 PromXVIIp230, JOU1975p167.36,38

               Zij huwde (1) met Johan von Eyenberg.

 

293698.  Bernhard I von Bourscheid, geb. 1370/75, ovl. 1451/54 (zie info 274), datum/bron: 30.05.2003 ES VII-50/-52, ES XVIII-127, PromXVIIp231.[39],[40],36

               Ridder, Bourgondische raad, heer van Bourscheid 1396, "Außenbürger" van Keulen 1440. [Bourscheid met het gelijknamige kasteel bevindt zich midden in de Ardennen in Luxemburg].

               Hij trouwde Margaretha von Elter, ook bekend als von Elderen, getrouwd voor 03.02.1399.

 

293699.  Margaretha von Elter, ook bekend als von Elderen, geb. 1380, ovl. 1449, datum/bron: 30.05.2003 ES VII-52 /-50, PromXVIIp231,39,36 (zie info 275).

               Vermeld 1399/1451.

 

293700.  Guillaume I d'Argenteau, ook bekend als Willem van Erckenthiel, ovl. 1459, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-127, INT1961p114.40,[41]

               Ridder, heer van Argenteau 1409

               Hij trouwde Margarethe van Rochefort.

 

293701.  Margarethe van Rochefort, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-127, INT1961p114.40,41

               Vrouwe van Ochain en Rochefort.

 

293702.  Johan IV van Schoonhoven, ook bekend als Johannes van Scoenhoven, van Aerschot Schoonhoven, ovl. 1434, datum/bron: 05.04.2008 INT1961p114, GvdAAp43,42, LNA11.2021, StaBRAp92,41,[42],24,[43] (zie info 276).

               Knape, heer van Zundert en Dormael. Hij betaalt in 1417 leenverheffingsrechten voor Zundert na het overlijden van zijn vader. Op 17.03.1428, is sprake van een geschil tussen Jan van Schoonhoven, zoon van wijlen Willem van Schoonhoven enerzijds, en een aantal andere personen anderzijds, over de erfenis van wijlen Jan van Schoonhoven en wijlen zijn vrouw Heylwige vander Calsteren, grootouders van voornoemde Jan. Op 16.11.1438 verkopen de voogden van de kinderen van Johan van Scoenhoven de molen Te Hove te Zundert tegen 11 rijnsche guldens jaarlijks, met zegel van ridder Willem van der Aa heer Goesensz. Deze was volgens oorkonde van 02.06.1440 door wijlen Johan van Scoenhoven, knape, per testament tot voogd over diens kinderen benoemd, samen met Wouter van Corsworme, proost van Mechelen en kanunnik te Luik, Arnold Corsworme, bastaard (kennelijk familieleden van Elisabeth van Corswarem) en Willem burggraaf van Montenaken, knape.

               Hij trouwde Elisabeth van Corswarem, ook bekend als Isabeau, getrouwd voor 25,05.1428 (zie info 277).

 

293703.  Elisabeth van Corswarem, ook bekend als Isabeau, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43, INT1961p114.28,41

               In de kwartierstaat l'Argenteau in l'Intermediaire heet ze Isabeau. In andere geschriften wordt ze wel Elisabeth genoemd.

 

293706.  Jan van Renesse (van Wulven), ook bekend als Jan Heer Janszoon van Renesse, ovl. voor 02.08.1492, begraven in Utrecht, kerk der Minrebroeders*, datum/bron: 12.08.2009 KdG109, VMG, UKUp222, NL2006k28, NL2007p104, NL2009p68,[44],[45],[46],[47],[48],[49]

               Ridder, zegelde in 1436, 1439 en 1478 met de Ridderschap van Utrech, heer van Wulven 1441, maarschalk van het Oversticht 1440/59, schepen en burgemeester van Utrecht 1459/60, schout 1477. Gezant van Hertog Philips 1456, in de Raad van Justitie van bisschop David van Bourgondië 1474/79. In 1449 verbannen uit Utrecht met ander leden der Lichtenbergse partij, vanwege een twist tussen bisschop Rudolf van Diepholt en de stad Utrecht. De bisschop liet het kasteel Rhijnauen verwoesten. Keerde na de dood van de bisschop in 1455 weer terug. Vluchtte de stad uit bij onlusten in 1481. Hij trouwt (2) 25.10.1465 (huw. voorw.) met Joffr. Margriet Gerritsdr van Culenborch, ovl. 1498/1500, dochter van Gerrit van Culenborch en Margriet Taets van Amerongen.

               Hij trouwde Ludgard van Buren, getrouwd 1434.

 

293707.  Ludgard van Buren, ovl. 1445, datum/bron: 04.11.2003 KdG109, UKUp6,328, PhD, NL2006k28,44,46,[50],47.

               Vrouwe van Wulven en Oud-Amelisweerd. Zij ontving het goed Wulven ter gelegenheid van haar huwelijk, van haar grootvader, ridder Ernst van Lokhorst, alias Herman van Wulven. Booth schrijft over Jan van Renesse: "Hij had anno 1441 te wijve Jofr Ludgard dr van Balthazar van Buren, als wanneer sij als leenvolger haers grootvaders Herman van Wulven verlijdt wordt met het huijs te Wulven. Waeromme hij oock anno 1477 genoemt wordt Jan van Renesse van Wulven de oude". Zij werd in 1439 door haar oom beleend met de helft van Oud-Amelisweerd. [De erfgoederen bleven in de familie van Renesse totdat Johan van Renesse in 1583/84 de halve heerlijkheid Oud-Amelisweerd en in 1592 Wulven wegens schulden moest verkopen].

 

297504.  Gherijt Arntsz Cozen, geb. ca. 1370, ovl. 1434/09.09.1436, datum/bron: 06.07.2003 RIJp40, DJVp298, OV1983p198.[51],6,[52]

               Leenman van de Hofstad Putten, wordt op 23.09.1397 samen met zijn broer Jan van Riede bij dode van hun vader beleend met de helft van het leen te Pernis, op 26.08.1409 wordt het leen verzocht (hulde) met ledige hand. (Dijk-)schepen van Poortugaal 1405, 08, 13, schepen van Pernis 1408/09. In 1434 geeft Jacob van Gaesbeek een landrecht voor Putten, de zgn. oude voorboden. Als leenman geeft onder anderen zijn "consent": Gerrit Cose Arentsz. Aernt Koose heeft zijn memorie gevestigd op de helft van 2 1/2 gemeten land "ende sijn geleegen met Hildegont zijns moeders jaertijde gemeen ende mitten Heyligen Geest gemeen".

               Hij trouwde Hillegont.

 

297505.  Hillegont, datum/bron: 06.07.2003 DJVp298.6

               Heeft een memorie te Poortugaal.

 

297506.  Jan Gillisz, datum/bron: 06.07.2003 RIJp41, DJVp298.51,6

               Gegoed te Zwaardijk onder Poortugaal 1413.

               Hij trouwde Nele NN.

 

297507.  Nele NN, datum/bron: 06.07.2003 RIJp41, DJVp298.51,6

               Van haar zou "misseland" te Westenrijck (nabij Poortugaal) afkomstig zijn.

 

306272.  Beijen Beijensz, ovl. voor 08.06.1408,[53] datum/bron: 30.06.2003 OV1992p145,154.[54]

               Vermeld 1395/98, wegens het betalen van 3 kapoenen voor een weg naar zijn hofstad. Hij heeft 1395/96 van Zweder van Abcoude, heer van Putten, land in pacht. Zijn zoon Beijen Beijensz vestigt samen met diens moeder Lijsbeth een memorie in de kerk van Poortugaal, verzekerd op 2 gemet land in ver Nellenhouck.

               Hij trouwde Lijsbeth.

 

306273.  Lijsbeth, datum/bron: 30.06.2003 OV1992p145,154.54

               Sticht samen met haar zoon Beijen een memorie in de kerk van Poortugaal, verzekerd op 2 gemet land in de Vernellenhouck.

 

307076.  Jacob Jan Saliczn, ovl. na 27.01.1447., begraven in Leiden (St. Pancraskerk), datum/bron: 06.07.2003 DJVp298.6

               Bezat een graf in de Sint Pancraskerk te Leiden.

 

307140.  Jacob Gout, datum/bron: 08.08.2003.

               Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon, leefde in de 15e eeuw.

 

307158.  Arnout van Cuylen, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288, OV1979p209.6,[55]

               Leenman van de hofstad Putten, beleend met 2 tienden in Biervliet en Vriesland onder Geervliet, beleend met lijftocht voor zijn vrouw 1485. Verder beleend met een gedeelte van 2 tienden in Biervliet en Vriesland onder Geervliet 1486 (01.03.1486: Arnout van Cuylen bij overdracht door Jan Vastraadsz. met lijftocht van Aleid, dochter van Evert Loefsz., zijn vrouw).

               Hij trouwde Aleid Evertsdr.

 

307159.  Aleid Evertsdr, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288, OV1979p209.55,6

 

318840.  Jacob Willemsz van Beveren, ovl. 1461 in Dordrecht, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.[56],6

               Vermeld 1439/57, woonde bij zijn vader in het huis "de Gans" naast de Munt.

               Hij trouwde Elisabeth Dirk Springer (Goetsdr van Houten), getrouwd 1454/57.

 

318841.  Elisabeth Dirk Springer (Goetsdr van Houten), ovl. 02.05.1493 in Dordrecht (aang), begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.56,6

 

318842.  Claes Dirck Karrezn (van Baeckel), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.56,6

               Waarschijnlijk identiek met Claes van Baeckel Dircksz. Woonde te Dordrecht, schutmeester van de Ed. Kruysboog, achtraad 1472, veertiegraad 1481, schepen 1481/82, 1487/88, burgemeester van Dordrecht 1483/84, 1486/87, 1490/91. Waardyn van de Munt, muntmeester-generaal van de Grafelijke Munt 1488/90.

               Hij trouwde Geertruid Screvelsdr de Jode.

 

318843.  Geertruid Screvelsdr de Jode, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k72, DJV-III.56,6

               Claes en Geertruid lieten hun portretten met die van hun kinderen hangen in de Beverenkapel, waarvan een afbeelding voorkomt in het Beverenboek.

 

318844.  Jacob Hendricksz Snoeck, geb. ca. 1440, ovl. 29.05.1466, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, NL1909k42.6,[57]

               Laagdijkheemraad van het Land van Arkel, mogelijk ook secretaris van Gorinchem.

               Hij trouwde Maria Evertsdr Loeff.

 

318845.  Maria Evertsdr Loeff, ovl. ca. 1515, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, NL1909k42.6,57

               Overleefde haar man vele jaren. In april 1515 treden Jan Snoeck Jacobsz. en Roelof Melsersz. (een schoonzoon ?) als haar testamentaire erfgenamen op.

 

319056.  Govaert (Godevaert) van Beaumont, ook bekend als Govert Roost, ovl. voor 1449, datum/bron: 05.12.2006 OV2006p95, DJV-III, DORp232.[58],6,[59]

               Stamvader van het geslacht Beaumont te Dordrecht, voor het eerst vermeld in 1419 als eigenaar van een erf aan de haven poortzijde, lid van het Sint Pontiaensgilde (gilde van de lakenkopers en wantsnijders). Het huis Beaumont, waaraan de familie zijn naam ontleende, lag aan de Oostzijde van de Wijnstraat, tussen de Nieuwbrug en de Wijnbrug, met de achterzijde aan de haven. Zijn bijnaam Roost wijst wellicht op zijn afkomst, eventueel het stadje Roost (Rosoux) in het land van Luik.

               Hij trouwde Fije (Sophia) NN.

 

319057.  Fije (Sophia) NN, ovl. na 19.04.1463, datum/bron: 05.12.2006 OV2006p94, DJV-III,58,6 (zie info 278).

               Zij verkocht 1463 een lakenstal aan Jan van Beaumont en het huis Beaumont met de tuin aan haar zoon Dirck van Beaumont.

 

319062.  Dirck Ottenz van Slingeland, geb. ca. 1390, ovl. 1453 in Dordrecht, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k548, DJV-III.[60],6

               Schepen van Dordrecht 1426/27, burgemeester "van de gemeente" 1437, 1440/41, 1447/50, 1453, tresorier van Dordrecht 1439, 44, 47, 1450/52. Hoogheemraad van Mijnsheerenland 1441, ambachtsheer van het halve ambacht van Puttershoek 1441/53. Zegelde met: gevierendeeld 1 en 4: een tempel, 2 en 3 twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (wapen van Slingeland van den Tempel).

               Hij trouwde Heilwij Jansdr van Naerssen, ook bekend als Hadewij.

 

319063.  Heilwij Jansdr van Naerssen, ook bekend als Hadewij, geb. ca. 1400, ovl. 1459 na 17.01, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k549, DJV-III.60,6

               Dirck van Slingeland Ottenz "hadde getrouwdt den joffr Hadewij van Naerssen Jansdochter, zij stierf 1459" (handschrift Van Goudhoeven).

 

331658.  Willem Cleysz Hallincg*, datum/bron: 17.11.2003 PromIIp230, vB_D, SG365,[61],[62],[63] (zie info 279).

               Schepen van Dordrecht 11.07.1415. Het wapen van dit geslacht is een veld van goud, beladen met drie halve leeuwen van sabel; getongd en geklaud van keel.

               Hij trouwde Geertruyd Tielmansdr Haek*.

 

331659.  Geertruyd Tielmansdr Haek*, datum/bron: 17.11.2003 PromIIp230, vB_D, SG365.61,62,63

 

331660.  Boudijn Willemsz (van Drenkwaert), ovl. 25.11.1452, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 17.11.2003 DORp279, GrJ346.59,5

               Dijkgraaf en schout van Zuidland 1422, leenman van Putten, lid van de vierschaar 1433, schepen van Geervliet 1438. Hij bezat een Hoeve genaamd Drenkwaert te Westenrijk. Boudewijn Willemszoon was betrokken bij de inpoldering van de polder Westenrijk (Zuidland), wat wellicht tot de grote rijkdom van zijn nageslacht bijgedragen heeft. Verder was hij medefinancier van de bedijking van het Oudeland van Strijen na de St. Elisabethvloed. Zijn nakomelingen te Dordrecht bleven door het uitoefenen tallozer ambten met Voorne / Putten verbonden. Zijn grafschrift in de kerk van Geervliet: "HIER LEYT BEGRAVEN BOUWEN WILLEMS DIE STARF INT JAER MCCCCLII OP SINT CATARINENDACH. BIT VOER SIJN SIEL". Zijn zerk vertoont een staande figuur met banderol, waarop: "MATER DEI MESERERE MEI", tussen de benen zijn wapen: een zwaan.

               Hij trouwde Maria van Heenvliet.

 

331661.  Maria van Heenvliet, ovl. 02.04.1456, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 17.11.2003 GrJ346,347, KdG41.5,44

               Begraven in de kerk van Geervliet, grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN MARITGEN BOUWEN WILLEMS WIJF WAS DIE STARF INT JAER MCCCCLVI OPTEN TWEDEN DACH IN APRIL. BIT VOER DE SIEL". De zerk vertoont een staande vrouwenfiguur met banderol, waarop "O MATER DEI MEMENTO MEI", naast haar hoofd haar wapen: een klimmende leeuw, waaronder een versmalde schuinbalk.

 

331662.  Jan Cleasz op 't Pallaes, ovl. voor 06.05.1460, datum/bron: 17.11.2003 KdG41, GrJ338.44,5

               Ontvanger van de schattingen te Dordrecht, houtkoper 1456. Pallaes was een huis tegenover de Gravenstraat in Dordrecht. In 1455/1456 wordt Jan Claessoen beleend met de molen van Schobben en Everokker met wind en molenberg in het land van Moerkerken en met de smaltiende van schapen, varkens en ganzen aldaar.

               Hij trouwde Cornelia Jansdr van Riebeeck.

 

331663.  Cornelia Jansdr van Riebeeck, datum/bron: 17.11.2003 KdG41, GJ339.44,5

 

331684.  Pieter Willemsz van Slingeland, geb. ca. 1390, ovl. 1454/56, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k567.60

               Vermeld in de rekening van het Sint Pontiaansgilde (gilde van wantsnijders en lakenkopers) te Dordrecht 1499. In 1450 bij dode van Willem Jansz., zijn vader, die hield van Arkel, beleend met de helft van 8 morgen land met timmering en huizing daarop in Alblas. Eveneens in 1450 beleend met de helft van 4 morgen land in Oud-Alblas. Pieter belooft in 1454 aan Gijsbrecht Wijninck van Wesel terstond te geven 18,5 vierendeel "wijns" voor zoveel als hij die wijn van hem gekocht heeft en dat in mindering van de 6 pond groot Vlaams als hij genoemde Ghijsbrecht schuldig is.

               Hij trouwde Mariken Adriaensdr.

 

331685.  Mariken Adriaensdr, ovl. voor 1485, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k567.60

               Genoot als weduwe een lijfrente sinds 1456. Zij ontving de lijfrente niet meer in 1485 en 1490.

 

331686.  Willem Pietersz van Steenhuijsen, ovl. voor/in 1452, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k570, OV1963p119,60,[64] (zie info 280).

               Raad van Brielle 1433, tollenaar van Dordrecht. "Hij had den heelen Tol van Dordrecht in pandschap".

               Hij trouwde Margriet Franckensdr van Bijland.

 

331687.  Margriet Franckensdr van Bijland, ovl. na 1452, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k570, OV1963p119.60,64

               Was weduwe in 1452, wanneer een boedelscheiding plaatsvindt..

 

331708.  Cornelis Booth van Barendrecht, geb. ca. 1330, datum/bron: 29.10.2007 Boot.[65]

               Schepen, burgemeester van Dordrecht 1396.

               Hij trouwde Beatrix Wormboutsdr van Ratingen.

 

331709.  Beatrix Wormboutsdr van Ratingen, datum/bron: 29.10.2007 Boot, Schaep.65,[66]

               Schaep noemt haar Beatrix van Ratingen Wormbouts Dochter.

 

333888.  Vop (Foppe) Hoene, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 18) ovl. voor 12.06.1409, datum/bron: 19.05.2003 OV1987p731.[67]  Hij trouwde NN.

 

333889.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 18).

 

333890.  Jan Ockersz Besemer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 19) geb. 1365 in Dordrecht, ovl. voor 18.07.1423 in Oud-Alblas, datum/bron: 20.05.2003 OV1985p76, KRij.35  Hij trouwde NN.

 

333891.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 19) datum/bron: 07.06.2003 KRij.34

 

371984.  Jan (Jansz?) van Driel, geb. ca. 1325, ovl. na 1382 in Zwijdrechtse Waard, datum/bron: 21.07.2003 3vDp17, GrJ103.8,5

               In 1382 vermeld in de domeinrekeningen van Zuid-Holland wegens levering van rijshout aan de stad Dordrecht. Jan is wellicht dezelfde als Johan van Driel, die in 1384 een voogdijschap over Beatrijs van Dussen toegewezen krijgt, vrouwe van Ammerzoden in de Bommelerwaard. (Wellicht is hij -of zijn vader?- dezelfde als Jan van Driel, poorter van Utrecht, wiens dode lichaam in 1394 in plechtige processie werd vervoerd naar zijn laatste rustplaats in de Sinte Marie aldaar).

               Hij trouwde Margriete Meeus Meeuszdochter*, getrouwd voor 1385.

 

371985.  Margriete Meeus Meeuszdochter*, datum/bron: 21.07.2003 3vDp17, GrJ103.8,5

               Hertrouwd Jan van Beveren. 06.05.1407: Jan van Beveren, namens zijn vrouw Margriete Meeus Meeszdr. en de voogd van Heinken Jans scheiden en delen de nalatenschap van zaliger Jan Jansz die Margriete's man geweest is.

 

372528.  Arnoud van Ghiessen, ovl. na 1403, datum/bron: 22.04.2004 PromXVp341.[68]  Hij trouwde Ida Huge Folpertsdr.

 

372529.  Ida Huge Folpertsdr, ovl. voor 1403, datum/bron: 22.04.2004 PromXVp341.68

 

372530.  Laurens (Loukin) Florisz, ovl. voor 1407, datum/bron: 22.04.2004 ZHGIp73, PromXIIp312, PromXVp341.[69],[70],68

               Leenman van Vianen en Arkel, schepen van Gorinchem 1390. Op 07.12.1382 worden Loukin Florisz. en Zegher Florisz. ieder voor de helft beleend met de tiende van Boeikoop na opdracht van Heer Sweder van Bloemesteyn. Op 04.03.1388 droeg Lourens Florisz. zijn helft op aan Ghijsbrecht van Loen Zeghersz. en Hendrik Ye Zeghersz., beiden voor een vierde deel.

               Hij trouwde Christina Jan die Blondedr, ook bekend als Kerstine, getrouwd voor 1381.

 

372531.  Christina Jan die Blondedr, ook bekend als Kerstine, ovl. voor 1414, datum/bron: 29.05.2003 ZHGIp73, PromXIIp312, PromXVp341.69,70,68

               Lijjftocht 1382. In 1381 werd Loukin Florisz. genoemd met zijn vrouw Kerstine Jan die Blondedr. In 1407 bezat ze nog de stukken land, die haar dochter Yde in 1414 overdroeg.

 

393920.  Steesken Jansz van Brakel, ook bekend als Steeskinus, ovl. na 28.04.1428, datum/bron: 07.06.2004 BRAp53,231.[71]

               Steesken van Brakel Jansz. was in het bezit van grond en de halve visserij in het gerecht van Zuilichem, met 1/6 van het veer te Zuilichem met toebehoren. In 1402 ontving hij o.a. een huis en hofstad met 14 morgen land in het gerecht Brakel. Verder 6 morgen land op het hout, 2 morgen op de vijfgeerden en 11 morgen land te Brakel. Op 28 april 1428 staat hij als schepen in de Hoge Bank van Zuilichem vermeld. In de rekeningen van de ambtman Franck Pieck wordt hij enkele malen samen met zijn zoon Goossen genoemd.

               Hij trouwde Otte van Rossum.

 

393921.  Otte van Rossum, datum/bron: 22.07.2004 BRAp53,231, NL1953k137,[72],71 (zie info 281).

 

393922.  Aernt van Dynther, ovl. na 1407, datum/bron: 16.03.2019 BRAp53,232, NL1979k6.71,[73]

               Vermeld 1407 als hij bij de verdeling o.a. het goed ten Wijngarde in Dinther krijgt.

               Hij trouwde Kathelyn van Amstel.

 

393923.  Kathelyn van Amstel, datum/bron: 16.03.2019 BRAp53,232, NL1979k6.71,73

 

395264.  Dirc Gijsberts van Hemert, ovl. ca. 1471, datum/bron: 01.06.2003 MS, TrB, V&L1969p26.[74],[75],[76]

               Heiliggeestmeester te Nederhemert, leenman van Nederhemert, vermeld  1453/71. Wordt "de Bastaard" genoemd, kennelijk ter onderscheiding van deze tak van de adellijke tak.

               Hij trouwde NN.

 

395265.  NN, datum/bron: 01.06.2003 MS.74

 

399616.  Arnout vander Maern*, ook bekend als Arnt, Aernt, ovl. ca. 1502, datum/bron: 18.09.2003 TvdMp62,[77] (zie info 282).

               Schepen en raadslid te Utrecht 1479, 81, 89, 90, ouderman marslieden (= kooplieden), marktmeester in de Neude van het koren, begijnmeester 1489.

               Hij trouwde Gerborch van Jutphaes*.

 

399617.  Gerborch van Jutphaes*, datum/bron: 18.09.2003 TvdMp62.77

               Akte van overdracht door Aernt van der Maern, zijn vrouw Gherborch van der Maern (= van Jutphaes) en Aelbert van Assendelft en zijn vrouw Korstyne, dochter van Zweder van der Maern, aan Dirck van den Wael van 6 1/2 morgen land te Rijercop, 1436, zaterdag na St. Symon en Judadag Apostelen.

 

399632.  Peter Hillebrants de Gier, ovl. 16.03.1505, begraven in Zaltbommel, St. Maartenskerk, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k68.[78]

               Hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz. Beleend met de Cornweertsche rijsweert, anno 1469. Hertog Karel van Gelre schenkt 16.2.1502 bij remissie aan Peter de Ghyer, deze en kinderen Hillebrant, Egen, Gerevaes, Peter de bastaard en Robbert van Heuysden zwager vergiffenis voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden en waarborgt Peter de Ghier het ongestoord bezit der Gemensche tienden onder Driel, welke hij van Johan Pieck ingelost had.

               Hij trouwde NN.

 

399633.  NN, datum/bron: 22.10.2003 NL1943k68.78

               Zij voerde blijkens de grafzerk van haar zoon Gerevaes een adelaar als wapen.

 

399638.  Cornelis Kok, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k96.78

               Kok van de hertog van Gelre.

 

408232.  Hendrik van Meeuwen, ook bekend als Henrico de Mewen, ovl. 1468, begraven in Bree, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.5

               Schepen te Bree1443/1447, schout aldaar 1447/1451, schepen van het Hof van Hallen 1457, 1463, 1465, beleend met Ten Venne en Eysden 1433, eigenaar van het Kuyskenshof op het Eetseveld onder Bree.

               Hij trouwde Catharina van Chiny, getrouwd 13.01.1441 (contract).

 

408233.  Catharina van Chiny, ovl. voor 13.06.1468, begraven in Bree, datum/bron: 05.04.2017 GrJ318.5

 

408234.  Jan van Elsrack, ovl. voor 1473/1475, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.5

               Woonde in de Demerstraat te Hasselt 1447, beleend namens echtgenote 1450.

               Hij trouwde Ida Schouteten, getrouwd voor 11.10.1450.

 

408235.  Ida Schouteten, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.5

 

408240.  Jan van Winderbeke, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.5

               Vermeld 1409-1418.

               Hij trouwde NN Zuweels.

 

408241.  NN Zuweels, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.5

 

408242.  Gerard Santberch, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.  Hij trouwde Maria Sweelen.

 

408243.  Maria Sweelen, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.5

 

408246.  Jan van den Roosen, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.  Hij trouwde Cathelijne van den Poele.

 

408247.  Cathelijne van den Poele, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.5

 

408250.  Cornelis Everdeyszoon, ovl. na 05.12.1476, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326a.5

               Woonde in Moerstraten bij Bergen op Zoom.

               Hij trouwde Marie Willem Jans Pottersdr.

 

408251.  Marie Willem Jans Pottersdr, ovl. voor 18.12.1454, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326a.5

               Uit Steenbergen.

 

408254.  Zebrecht Jansz, ovl. voor 03.03.1479, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.5  Hij trouwde Alyt van den Lyntbeke.

 

408255.  Alyt van den Lyntbeke, ovl. 1482, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326.5

 

408640.  Jan Glimmersz van Rijswijck, geb. 1410/1420, ovl. 1484/1485, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.[79]

               Jan Glimmersz. van Rijswijck wordt op 01-09-1441 beleend met de goederen van zijn vader na diens overlijden. Jan van Rijswijck Glimmersz. en Dirck Glimmersz. genoemd als "ghetrouwe onderseeten" in het handvest van 23 februari 1452. Aan dit handvest in bruine was het wapenzegel van Jan Glimmersz. van Rijswijck.

               Hij trouwde Otte van Malsen, getrouwd ca. 1442.

 

408641.  Otte van Malsen, geb. ca. 1410/1420, ovl. na 04.06.1472, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.79

               19-5-1461: Heeft overgegeven ende vertegen erfflijck als die mannen wijsden ende recht was Joffr. Otte van Malsen mit haeren gecoren ende verleende voochde Jan Glimmers soen van Rijswijck haeren wetachtigen man tot behoeff van Johan van Schijnvelt dat huijs ter Wercken met 52 mergen lants. In tegenwoirdigheijt van heer Johan van Hemert ende Adriaen van Herlaer ende Adriaen van Emmichoven Ridderen, Daemen van Nispen ende Jan Glimmers soen.

 

408720.  Jan Spiering van Well, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k188.[80]  Hij trouwde Aleid Arentsdr de Cock van Delwijnen.

 

408721.  Aleid Arentsdr de Cock van Delwijnen, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k188.80

 

408722.  Gerrit V van Poelgeest, ovl. 1482, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k192, RiHp453.80,[81]

               Beleend 1410. Bewoonde het huis Oud-Poelgeest te Koudekerk. Heer van Hoogmade, ambachtsheer van Koudekerk.

               Hij trouwde Gillisje Jansdr van Hodenpijl.

 

408723.  Gillisje Jansdr van Hodenpijl, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k192, RiHp453.80,81

               In NL1988 wordt haar patroniem niet vermeld, in 'Oudheden en gestichten van Rhynland, door Hugo Franciscus van Heussen en H. van Rijn, is sprake van Vrouw Gillis Jansdr. van Hodenpyl, evenals bij Janse.

 

408724.  Jacob van Borselen, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, NL1927k331.44,[82]

               Bastaard. Heer van Clevendamme, kastelein op het slot te Gouda. Hij was eerst geestelijke maar huwde 1470 met Agniete van Raephorst, voor wie hij in 1480 zielmissen stichtte; in dat jaar was hij reeds hertrouwd met Agnes, vrouwe van Clevendamme. Zij werden de stamouders van de tak van de heren van Clevendamme.

               Hij trouwde Agniete van Raephorst, getrouwd 1470.

 

408725.  Agniete van Raephorst, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, NL1927k331.44,82

 

408726.  Herpert van Foreest, ook bekend als Herbaren, ovl. 1500/15.03.1502 in ’s-Gravenhage, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1984p248, OV1983p424, OV1989p474,44,[83],[84],[85] (zie info 283).

               Heer van Foreest en Schoterbosch 1473, schepen van Delft 1480-1483, schout van Alkmaar 1484-1485, schepen en burgemeester van Delft 1490, kastelein van het slot te Woerden, baljuw van Woerden 1491-1495, raad van Holland 1500. De afstamming van zijn dochter Ursula blijkt uit volgende leenopvolging, zie info.

               Hij trouwde Maria van Cats, getrouwd 16.05.1477 (huw. voorwaarden).

 

408727.  Maria van Cats, ovl. 12.1499/15.03.1502, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.44

 

408728.  Roelof Jorissoen van Lennep, geb. ca. 1420, datum/bron: 14.06.2013 WIK, PvL, GvL.[86],[87],[88]

               Vermeld sedert 17.06.1419, borgman van Meurs en erfelijk holtrichter van Waverlo. Maakte deel uit van de Ridderschap van Bergh. Beleend met die Haghe te Didam, eed vernieuwd 30 .12.1466

               Hij trouwde Isabella van Camphuysen.

 

408729.  Isabella van Camphuysen, geb. ca. 1430, datum/bron: 14.06.2013 WIK, PvL, GvL.86,87,88

               dr. van Riquyn Ottensz.

 

408732.  Willem de Cock van Neerijnen Gijsbertsz, ovl. 08.1490/13.03.1492, datum/bron: 14.06.2013 AQVp26, NL2021p54.[89]

               Hij is gedurende een reeks van jaren schepen te Tuil 1448...84. Hij is in 1459 getuige bij het sluiten van de overeenkomst over het schoonhouden van de Linge. Willem wordt in 1474 beleend met het huis en de hofstad in Neerijnen; hij maakt het tot een vrij goed en wordt beleend met veertig morgen in de Hoge Campen.

               Hij trouwde Johanna de Cock van Opijnen, getrouwd 1456.

 

408733.  Johanna de Cock van Opijnen, ovl. voor 1507, datum/bron: 14.06.2013 AQVp26, NL2021p54.89,[90]

               In 1492 heeft zij, als weduwe, eigendomsbewijzen van goederen in Tuil in bezit, die haar man aan Adriaen Scoeck, priester, heeft overgedragen. In 1498 maakt zij met haar oudste zoon Gijsbert een magescheid. Zij hertrouwt voor 1490 (als zij wordt beleend met het huis Bakerbosch) met Arnt de Cock van Delwijnen, weduwnaar van Anna van Loon en Adriana van Balveren.

 

408734.  Gerard van Eemskerck, datum/bron: 14.06.2013 AQVp29.89  Hij trouwde Johanna van Beesd.

 

408735.  Johanna van Beesd, datum/bron: 14.06.2013 AQVp29.89

 

408768.  Godert Janszn van den Hovel, datum/bron: 14.06.2013 GvdH.[91]

               Kerkmeester van Baardwijk 1469.

               Hij trouwde NN.

 

408769.  NN.

 

413628.  Gerrit de Hoghe, datum/bron: 19.08.2003 KdG78, NL1954k203, NL2000k25.44,[92],[93]

               Hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard 1422, schepen 1433, 35, wonend te Gorinchem, behoort tot de "vrienden" van Jan van Arkel in diens strijd tegen de graaf van Holland 1406. (Zie M.J.Waale, ´De Arkelse oorlog 1401-1412´, Hilversum 1990, p. 249,247, mogelijk broer van de eveneens in 1406 onder de vrienden van Jan van Arkel vermelde Frederik die Hoge, die dezelfde zal zijn als Frederik Godensz., die vermeld wordt onder de ´aanzienlijken´ in het stadsbestuur van Gorinchem, Willem van Arkel´s ´goede vrienden´). In 1413 wordt Frederik de Hoge Godenz. vermeld als hoogheemraad van de Alblasserwaard en zegelt met een van Arkel afgeleid wapen, namelijk met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met een bastaard schuinstreep.

 

429088.  Otto II van Heukelom, ovl. na 25.12.1345/46, datum/bron: 21.11.2003 NL1966k302, GrJ394.[94],5

               Vermeld op 14.08.1311 als getuige, zegelde als heer van Hokelem (knape) op 22.04.1312, schuldeiser van de bisschop van Utrecht 21.03.1328 en borg voor graaf Willem III op 09.08.1330. Tenslotte zegelde hij nog op 25.12.1346 (wellicht 1345, volgens de "Kerststijl") een verklaring van bisschop Jan van Arkel. Otto II is blijkbaar nooit tot ridder geslagen.

               Hij trouwde Elisabeth van der Lecke.

 

429089.  Elisabeth van der Lecke, datum/bron: 21.11.2003 NL1966k302, GrJ394, VERM.94,5,[95]

               Vermeld 1334.

 

429096.  Jan van Culemborg, geb. ca. 1308, ovl. na 29.04.1358, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1974k88.[96],[97]

               Ridder vermeld 1338, 41, 53, heer van Schonauwen en Woudenberg, verkocht Woudenberg in 1352 aan de heer Gijsbert van Abcoude. Trouwt (2) Mechteld vrouwe van Woudenberg (zegelde 15.12.1333 en woonde in 1383 in Sint Jan te Arnhem.

               Hij trouwde Sybelia van Borsselen, getrouwd 24.07.1328 (huwelijksverdrag).

 

429097.  Sybelia van Borsselen, datum/bron: 19.10.2004 ROSp53, ES XVIII-37, NL1993k499, (NL1975k88, NL1927k298),96,40,[98],97,82 (zie info 284).

 

429100.  Jan van Rosendael, ook bekend als Jan Aerndsz van Krayesteyn, ovl. 1385/90, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k117, ROSp74.[99],96

               Ridder Jan van Rosendael betwist in 1368 de erfenis van zijn oom, meester Tielman van Strijen, die naar de dochter van diens oudste broer Machteld van Barendrecht, burggravin van Leiden, gaat. Machteld wordt daarbij bevestigd in haar rechten, maar ridder Jan van Rosendael wordt haar leenman van Heer-Heynsambacht onder Zwijndrecht, dat uiteindelijk Heerjansdam (naar Jan van Rosendael) genoemd zal worden. [Meester Tielman had slechts bastaardzonen, die genoegdoening krijgen, doordat zij leenmannen worden van Everocken en Schobben, het latere Mijnsheerenland]. Jan zegelt aanvankelijk met een rad met zes spaken, het zegel van Krayensteyn, zoals zijn grootvader vaderzijds, Herbaren van Drongelen. In 1364 zegelt hij met de 3 St. Andreaskruisjes van Strijen met in het midden een rad (Krayensteyn). Waarschijnlijk wisselde hij van zegel toen hij ridder werd.

               Hij trouwde Beatrijs.

 

429101.  Beatrijs, ovl. na 1390, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k127,120, OV1973p59.99

               Vrouwe Beatrijs wordt op dinsdag na St. Willebrordsdag 1390 vermeld als moeder van  Jan van Rosendale, die 5 morgen land in leen houd van Heer Otto van Arkel, gelegen in Zwijdrecht in Heer Heijen Ambacht.

 

446848.  Gerard van Bernsau, ovl. voor/in 1394, datum/bron: 20.11.2005 ZBG1966p190.[100]

               Vermeld 1358/85.

               Hij trouwde Grete (van Anger).

 

446849.  Grete (van Anger), datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190,116.100

               Wellicht Grete van Hescheid zu Anger. Vermeld 1394/1415.

 

446850.  Dietrich van Elverfeldt, ovl. na 1402, datum/bron: 31.01.2007 ZBG1966p190, Ad-H.100,[101]

               Knape, vermeld 1364/1402, verkoopt 1402 zijn huis Vilich te Keulen, bezit de helft van de boven de Sassenhof en achter het huis "zum roten Ulrich" gelegen hofstede te Keulen.

               Hij trouwde Agnes von Brakel.

 

446851.  Agnes von Brakel, datum/bron: 31.01.2007 ZBG1966p190, Ad-H,100,101 (zie info 285).

               Vermeld 1402.

 

446860.  Willem van Nesselrode, ovl. 1411/15, datum/bron: 20.11.2005 BER, ES VII-152.[102],39

               Heer van Ereshoven, medeheer van Stein, ambtman van de burcht Deutz en Elberfeld 1385. Vermeld 1385/1411.

               Hij trouwde Jutta van Grafschaft.

 

446861.  Jutta van Grafschaft, datum/bron: 20.11.2005 BER, ES VII-151/-152.102,39

               Erfgename van Ereshoven, vermeld 1387/1419

 

446862.  Johan van Landsberg, ovl. 1444, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-153, ZBG1966p112.39,100

               Vermeld 1381/1444.

               Hij trouwde Swenolt (Swengen) van Schönrode, ook bekend als von Schönrath.

 

446863.  Swenolt (Swengen) van Schönrode, ook bekend als von Schönrath, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-153, ZBG1966p112.39,100

               Vermeld 1411/39.

 

450188.  Wouter Ottenz van Oudtshoorn, geb. ca. 1370, ovl. ca. 1430, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.[103]

               Afkomstig uit Vlaanderen, heeft zich vermoedelijk reeds te Amsterdam gevestigd.

               Hij trouwde Geertruyt de Grebber.

 

450189.  Geertruyt de Grebber, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.103

 

450190.  Dirck van Wormer, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.103  Hij trouwde Duyff Boelendr.

 

450191.  Duyff Boelendr, datum/bron: 02.08.2012 VAp224.103

 

457250.  Gerrit van Atteveld, geb. ca. 1430, datum/bron: 26.08.2004 KvB, GvB.[104],[105]

 

457280.  Reinier van Langelaar, ook bekend als Reijnier van Dashorst, geb. ca. 1432, ovl. na 1511, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997, KvB.[106],104

               Eigenaar van Groot Dashorst onder Renswoude, vermeld 1501, 1511. Beleend 1456 met de Woudenbergse hoeve op de Wetering en draagt die direct over aan broer Dirc van Dashorst. Zegelt op verzoek van de broeders Arend en Dirk Wenbens, die zelf geen zegel hebben, hun contract met de Heren van Oudmunster over de huur van de nabijgelegen Woudenbergse boerderij Egdom. Zijn zoon Gerrit volgt hem op als gebruiker, later eigenaar van Groot Dashorst.

 

461216.  Aem Heijndricksz (van der Burch), ook bekend als opt Wout, geb. ca. 1419 in (75 jaar oud in 1494), ovl. 03.04.1505, begraven in 't Woud (in de kerk), datum/bron: 28.11.2003 GrJ342, KTT, GN1983p250, GN1987p403, DJV-Ip70, OV2018p288,5,[107],[108],[109],6,3 (zie info 286).

               Schout van Hof van Delft en Vrijenban vóór 1490, leenman Wateringen 1440 en 1468, Lek en Polanen 1440, Hontshol 1462, grafelijk leenman 1473. Stichtte in 1481 met zijn broer Arent Tou Heijndricksz. een vicarie in de Oude Kerk te Delft op het altaar van St. Crispijn en St. Crispiaan (wilsbeschikking van hun moeder Catharina), onder verband van land te Zouteveen en Ketel. Aems nakomelingen nemen de naam van den Burch aan en het wapen met de gewelfde rechter schuinbalk. Tekst bij een prent in Kok's vaderlands woordenboek: ,,Aem van der Burch een rijk landman van 't dorp Woudt, vader van 12 volwassen zoonen, biedt dezelve den grave van Holland aan". Later zou Aem paarden gehouden hebben ten dienste van de koning (wellicht Philips de Schone).[110]

               Hij trouwde Margriet Jan Sijmenszdr, getrouwd voor 07.03.1445.

 

461217.  Margriet Jan Sijmenszdr, ovl. 31.07.1479, begraven in 't Woudt (in de kerk), datum/bron: 27.11.2003 GrJ342, KTT, ERA, OV2018p288,5,107,14,3.

               De zerk in de kerk van 't Woud vertoont vier kwartierwapens, die kennelijk van Margriet zijn, en de later toegevoegde tekst:"HIER LEYT BEGRAVEN AEM HEINRICKSZ. STARF Ao XVcV DERDE DACH IN APRIL, ENDE MARGRIET SYN WYF STARF Ao XIIIIcLXXIX DEN LESTE DACH IN JULIO, BID VOOR DIE ZIELEN, ENDE JAN SYMONS. HAER VAEDER".

 

462374.  Lenert Florisz, geb. ca. 1450 in Sommelsdijk, ovl. na 02.06.1518, datum/bron: 16.05.2003 SG251.[111]

               Testeert 02.06.1518.

               Hij trouwde NN.

 

462375.  NN.

 

462392.  Floris Heyndricxz, datum/bron: 16.05.2003 OV19788p442, LR.[112],[113]

               Hij sticht een memorie "op dat vierendeel van de Boemgart ende op een koe, daer sal men aff geven een halff achtendeel taruwe ende een half pont was de kercke te blijven". De memorie staat op Aerent Floorisz, zijn zoon.

               Hij trouwde NN.

 

462393.  NN, datum/bron: 16.05.2003 LR.113

 

462410.  Doen Cornelisz den Houwer, ovl. voor 1551 wellicht voor 1544, datum/bron: 17.05.2003 DJV-Ip29.6

               Pachtte land van de grafelijkheid te Hoogvliet 1529.

               Hij trouwde Dirckgen Huijchendr (Huige).

 

462411.  Dirckgen Huijchendr (Huige), ovl. voor 1560, datum/bron: 17.05.2003 DJV-Ip29.6

               Gegoed te Poortugaal 1543, te Albrandswaard 1553.

 

462414.  Dieric Coosen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) geb. ca. 1450, ovl. na 1526, datum/bron: 06.07.2003 DJVp279, OV1983p203, RIJp41, OV2014p398,6,52,51,[114] Hij trouwde Baerte NN.

 

462415.  Baerte NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 16) datum/bron: 06.07.2003 DJVp279.6

 

462448.  Wouter Pietersz, geb. ca. 1450, datum/bron: 14.10.2003 GrJ104a, DJV-III.5,6

               Vermeld in 1495 in Oud- en Nieuw-Reyerwaard.

 

474656.  Jan Segerszn (van Wijk), geb. 1460, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[115]  Hij trouwde Mechteld.

 

474657.  Mechteld, geb. ca. 1462, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.115

 

474658.  Hannaert, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.115

 

480288.  Luijtgen Wouters (van der Mathe), geb. ca. 1435, ovl. voor 1493, datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp40, OV2020p576.[116],[117]

               Schout van Schonauwen (onder Houten) 1484, te Houten 1487. In 1465 Landgenoot in 't Goy, in 1469 in Bunnik. In 1470 Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik, met het land dat in bezit van zijn vader was. Wordt genoemd Luke Woutersz. In 1475 zegelt hij een brief voor Willem Daems van Schayk met als wapen de dwarsbalk. Leenman van Vianen 1474. In 1482 Landgenoot te Houten. Hij wordt in 1483 betaald door de kameraar voor het met een wagen vervoeren 'in 't heer' van de deken Van Dalen waarvoor hij 15 stuiver c.q. 3 pond 15 schelling ontvangt. Trouwt (1) Beatrix Ghijsbert Hermandsdr, ovl. na 1473.

               Hij trouwde Celye Goyert Gherytszndr.

 

480289.  Celye Goyert Gherytszndr, ovl. voor 1485 in Houten, datum/bron: 31.10.2010 KSi, UtPp40.116,117

 

480294.  Pieter Ghijsbrechtsz, datum/bron: 20.07.2019 OV2019p392.[118]

               Wonende te Roterdam, vermeld 1440 (minderjarig), 1497, burgemeester 1480, weesmeester 1481, 1482.

 

480296.  Pieter (IV) van Roden, geb. ca. 1420, ovl. 28.06.1509, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k270,44,116,[119]

               Beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 01.08.1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483/1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht 1481, zag zijn kasteel geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans van Brederode 1489, verkreeg de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en JanCorneliszoonland.

               Hij trouwde Margriet Gerritsdr Stormsdr, ook bekend als Margaretha van Weena, getrouwd 1460/23.05.1474.

 

480297.  Margriet Gerritsdr Stormsdr, ook bekend als Margaretha van Weena, geb. ca. 1440 in Delft, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k270,44,116,119.

               Het wapen van Margaretha van Weena is te zien op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon.

 

480298.  Raes van Grave, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, GSi.44,116

               Ridder, heer van Hevere (bij Leuven).

               Hij trouwde Elisabeth van Sinte Guericx.

 

480299.  Elisabeth van Sinte Guericx, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, GSi, OV2014p51,44,116,[120]

               Hoewel in akten sprake is van 'Joncvrouwe Beys moeder mijnder vrouwe van Sinte Guéricx' en 'Joncvrouwe Lijsbeth Beys mijnder vrouwe moeder', was Elisabeth een buitenechtelijk kind.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Beaumont 

van Beaumont

 

Wapen (van) Beaumont: in blauw een gouden koggeschip, met in een gouden

schildhoofd een zwarte gaande leeuw. Het werd gevoerd door nakomelingen van

Govaert van Beaumont (vermeld 1419), stamvader van dit Dordtse geslacht.

 

Zie kwartier 319056. Bron: Handschrift Hartman de Custer, GA Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[2]  Ridderlijke Duitsche Orde, Archief Utrecht.

[3]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[4]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[5]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[6]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[7]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE 14e EEUWSE PASTOOR ROELOF VAN EMMICHOVEN ALS STAMVADER VAN HET GESLACHT CRANENDONCK IN DE RIEDERWAARD (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 233-242).

[8]  Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Z.-H. Eilanden 1350-1650) (Rotterdam 1998).

[9]  C. HOEK, ACTEN BETREFFENDE SCHIELAND EN OOST-DELFLAND (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 413-499).

[10]  Ger Klein, Genealogie Sangers uit Stouten, 2002 (http://ger.klein.googlepages.com/home), Naar een publikatie van G.A. Klein zoals die is verschenen in het GTMWB.

[11]  A. Hofstee, Kwartierstaat Buis (http://www.hofsteegenealogy.com/buis.htm).

[12]  Mr. G. van Niekerken, KWARTIERSTAAT VAN BODEGOM - COOMANS (Ons Voorgeslacht 1969, pag 109-112).

[13]  Ruyssenaers (Protestants/Breda) (Nederlandsch Adelboek 1916, blz. 436-438).

[14]  Dr. Ernst Roscam Abbing, Gegevens via de nieuwgroep Nederlandse adel (http://www.kareldegrote.nl/index.html).

[15]  Frans Roelvink, gegevens via de nieuwgroep Nederlandse adel (http://www.kareldegrote.nl/index.html).

[16]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[17]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[18]  Ruud Both, Zwingelspaan (gem. Moerdijk), Kwartierstaat Both-Wilhelm (http://go.to/kwartierstaat).

[19]  B.A. van Schijndel te Brussel, EEN TAK VAN AMMERZOYEN - VAN AMMELROOIJ (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1977, blz. 49-52).

[20]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[21]  MR. DR. J. C. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Historie van het Arkel-wapen van Christoffel Peter Cornelisz, van Ghilse (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 130-146, 170-199).

[22]  ‘DR. A. W. E. DEK, Het geslacht van Dalem-Van Dongen (genealogie van Arkel) (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 376-402).

[23]  KNGGW  (redactie), Kwartierstatenboek 2000 (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co te Rotterdam).

[24]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[25]  S.A. Lommen-de Heer, Floris heer van Dalem en zijn nakomelingen 1254-1554 (2022).

[26]  kwartierstaat van Willem Alexander (http://www.gensdatapro.nl/vorsten/vorsten-000043-kframeset.htm?/vorsten/vorsten-000043-k.htm).

[27]  Ben de Keyzer, Gegevens per e-mail.

[28]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band IV Standesherrliche Häuser I (1981 Stargardt, Marburg).

[29]  Hans Vogels, Discussies op de lijst Nederlandse Adel.

[30]  Ben de Keijzer, Aanvullingen en verbeteringen (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 45-47).

[31]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[32]  A. J. L. van Bokhoven, DE HEUSDENSE FAMILIE HAMEL (De Brabantse Leeuw 1959, blz. 5-8).

[33]  Henny Savenije, Henny's Adventures in Korea (en info per e-mail) (http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/home.htm).

[34]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[35]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317 - 1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 61-115).

[36]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[37]  L.J. Karels (auteur KS Karels-Hulsbos), gegevens via mail en van homepage (http://www.xs4all.nl/~jmkarels/).

[38]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[39]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[40]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[41]  O. le Maire, Les ancêtres belges de S.M. Fabiola, Reine des Belges (L'Intermediaire des Genealogistes 3/1961), kwartierstaat van Renaud IV d'Argenteau, broer van Elisabeth van Erckenthiel.

[42]  Door Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (http://www.nicovandinther.nl/ pdf-File).

[43]  Mario Damen, Prelaten, edelen en steden.De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw. (Universiteit van Amsterdam, 2016. https://www.persee.fr/doc/bcrh_0001-415x_2016_num_182_1_4335).

[44]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[45]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[46]  J.R. Clifford Kock van Breugel / J.D.M. Bardet, Kastelenboek provincie Utrecht (Kemink Utrecht 1966).

[47]  Janna Kloosterman, Margriet van Amerongen, weduwe van Gerrit van Culenborg.... en tweede vrouw van Johan van Renesse van Wulven (De Nederlandsche Leeuw 2006, kol. 28-42).

[48]  Drs. R.A. van der Spiegel, De juiste sterfdatum van Jan van Renesse van Wulven Jansz (De Nederlandsche Leeuw 2007, blz. 104-105).

[49]  H. den Hertog, Wie was de echtgenote van Jan van Renesse van Wulven Heer Jansz? (De Nederlandsche Leeuw 2009, blz. 67-75).

[50]  Philip van Dael, Gegevens via e-mail resp. Mailinglists (adel etc).

[51]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[52]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[53]  Lars Roobol, Doen Beijens, de (schoon)vader van de Hoekse Waarde en IJsselmonde (http://www.familyaffairs.nl/LarsFemke/doen.htm).

[54]  C. HOEK, HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ. BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 141-155).

[55]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN 1229-1650 (vervolg) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 189-237).

[56]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[57]  JHR. MR. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, De eerste tien generatiën van het Gorinchemsche regentengeslacht Snoeck (De Nederlandsche Leeuw 1909, kol. 41-46).

[58]  Ir. C. Sigmond, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) BEAUMONT TE DORDRECHT (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 94-104).

[59]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[60]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[61]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[62]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[63]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[64]  P. M. Vrijlandt, HET HOLLANDSE GESLACHT VAN STEENHUYSEN (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 116-127).

[65]  Familie Boot (https://www.genealogieboot.nl).

[66]  MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676), Verzameling aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz 1624/55, Verzameling Gerard Schaep (Stadsarchief Amsterdam, Familiearchief Bicker = nr. 195), GENEALOGICA, 717. Copulaturn Genealogicum collectum ab anno 1624, A'. Verzameling van aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz omtrentzijn  familie en zijn vrouws familie. Aangelegd 1624, bijgehouden tot 1655. 718. Verzameling van stukken, bijeengebracht door Gerard Schaep, betreffende zijn voorouders en zijns vrouws voorouders. 17de eeuw.

[67]  B. DE KEIJZER, DE FAMILIE BESEMER UIT OUDERKERK a/d IJSSEL (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 729-735).

[68]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[69]  B. de Keijzer, EEN JONGERE TAK VAN DE HEREN VAN ARKEL (Zuid-Hollandse Genealogien I (R'dam 1986), blz. 73-81).

[70]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[71]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[72]  M R. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het adellijke geslacht Van Rossem (De Nederlandsche Leeuw 1953, kol. 134-149).

[73]  DRS. MECHELIEN H.M. SPIERINGS, Spierinc (x) in Brabant (De Nederlandsche Leeuw 1979, kol. 3-20).

[74]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[75]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[76]  Mr. R.A. Rueb, OUDE NEDERHEMERTSE GESLACHTEN (Tussen de Voorn en Loeverstein 1969, blz. 25-34).

[77]  Marcel Wissenburg, Paul van Maaren, Taets van der Maern, tak Gouda, van de 12e tot in de 21e eeuw (Het Van Ma(a)ren Genootschap).

[78]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[79]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[80]  DRS GEERTRUIDA DE MOOR, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Poelgeest (De Nederlandsche Leeuw 1988, kol. 174-195).

[81]  Antheun Janse, Ridderschap in Holland (Verloren 2001).

[82]  Dr. HENRI  OBREEN, Het geslacht van Borselen, Tak der Heeren van Vere (De Nederlandsche Leeuw 1927, kol. 294-306, 322-336, 363-366).

[83]  J.C. KORT, LEENKAMERS VAN DE GRAVEN VAN BLOS 1282-1650 (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 225-257).

[84]  J.C. KORT, GRAFELIJKE LENEN IN DE LIER, SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 422-426).

[85]  C. HOEK, GRAFELIJKE LENEN IN RIJNLAND 1222-1650 (Ons Voorgeslacht 1989 (vervolg), blz. 352-382, 473-478,).

[86]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[87]  Ruud Straatman, Parenteel Van Lennep (http://smaak.home.xs4all.nl/Parenteel-Van-Lennep.htm#4959), Grotendeels gebaseerd op "Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926)", deel I, deel II en aanvullingen, in de jaren 20 van de 20e eeuw bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep. (Aanwezig in de Bibliotheek van het CBG).

[88]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[89]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[90]  Denis Verhoef, Genealogie de Cock (Samenvatting dissertatie Henry J.J. Vermeulen) (De Nederlandsche Leeuw 2021, Blz. 49-55).

[91]  Marco van den Heuvel, Genealogie van den Heuvel (http://www.vdheuvel.org/).

[92]  MR. J. W. GROESBEEK, De heren van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1954, kol. 202-217).

[93]  Ir. Dr. M.J. WAALE, Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 4-33).

[94]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[95]  H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en toetssteen (2020 Dissertatie Groningen).

[96]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[97]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[98]  J.W. Zondervan, De vrouwen van Randerode en van Zandenburg (Veere) (De Nederlandsche Leeuw 1993, kol. 475-517).

[99]  Engel Roza, Ridder Jan van Rosendael en zijn naamgenoten (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 112-132).

[100]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[101]  Wolfgang Schindler, Karsten Schneider, Op de Discussielijst "Liste Adel-L" (Duitsland) (Op grond van het boek "Aander-Heyden 1883").

[102]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[103]  Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (N. Israel, Amsterdam, 1963).

[104]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[105]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Gegevens per e-mail, incl. gegevens uit een boekje van W.H.M. Nieuwenhuis over Blotenburg.

[106]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[107]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[108]  G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS, KWARTIERSTAAT GREIDANUS-JAEGER (vervolg) (Gens Nostra 1983, blz. 242-253).

[109]  G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS, KWARTIERSTAAT GREIDANUS-JAEGER (vervolg) (Gens Nostra 1987, blz. 397-404).

[110]  J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek (Deel 33 blz 120 (ca. 1795)).

[111]  M. van der Waal, Familieregister Van der Waal (SMH Streekgenealogie SG251, 1995).

[112]  Ing. H. DEN BOER en Mr. J. J. F. LOTS, POORTUGAALSE GESLACHTEN (Ons Voorgeslacht 1978, blz. 437-460).

[113]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[114]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS RONAER VAN HET EILAND IJSSELMONDE (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 397-437).

[115]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[116]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[117]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[118]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[119]  C. HOEK, De oudste heren van Rhoon, Een bijdrage tot de geschiedenis van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard (De Nederlandsche Leew 1969, kol. 232-273).

[120]  Drs. N.P. Neuteboom-Dieleman, VAN RHOON, VAN GRAVEN EN VAN SINT GUÉRICX (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 45-55).