Gen 20  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

rhijnauwen

Roelant Roghman 1646/47, Stichting Utrechtse Kastelen

 

bij kwartier 587412:

Het Huis Rhijnauwen te Bunnik. Hier woonde ridder Johan van Renesse, die, als hoofd

van de partij der Lichtenbergers, op Pinksteren 1426 met 14 als monnik verklede edelen

de stad Utrecht verraste en in bezit nam voor aspirant bisschop Rudolph van Diepholt.

 

 

 

Generatie 20

 

 

524288.  Allaert Allaertsz*, geb. ca. 1250/1260, ovl. voor 1325/1330, datum/bron: 14.03.2016 AZ, RDO, OV2018p281,283,285.[1],[2],[3]

               In het archief van de Duitse Orde vonden we een charter, afkomstig uit de Commanderij van Maasland anno 1316, waarin Alaert Alaertszone een rentebrief verkoopt, groot 2 ponden grote tournooisen 's jaars gaande uit 9½ morgen land tussen de dijk en de Middelwetering te Maasland, ten behoeve van Jan Krait. Het land ligt tussen de Dijk en de Middelwatering (in het gebied waar zich ook het land van zijn nakomelingen bevindt) en de belenders zijn Jan van den Hoghenwerve aan de noordkant en Jan Jansz. aan de zuidkant. Zeer waarschijnlijk is hij de vader van Hein en Pieter Allaerssone. Hij was dan een broer van Dirck Allaertsz, getrouwd met Aechte, weduwe van Muys NN, wiens zoon Allaert Aechte Muysz., alias Allaert Dircksz., in 1342 een gedeelte van Sarijnenhove als leen opdraagt aan Hodenpijl en de leenopvolging regelt.

               Hij trouwde (Machtilde) Pieter ver Machteldenz.dr.*.

 

524289.  (Machtilde) Pieter ver Machteldenz.dr.*, datum/bron: 14.03.2016 AZ, RDO, OV2018p276,285.1,2,3

               Vermoedelijke vrouw van Allaert Allaertsz. op grond van het charter uit 1341, zie bij haar vader.

 

527616.  (Willem III) van Cranendonck*, datum/bron: 05.02.2022 ES XVIII-62, OV2004p236.[4],[5]

               Maarschalk van Brabant 1338, vermeld 1321/38. Hij trouwde met Margareta van Leefdaal. [Waarschijnlijk is hij de vader van Roelof van Emmichoven, vermeld als pastoor van de kerk van Marrijs (=Maarheze, onder Cranendonck) 1368/88, zegelde als raad van de heer van Horne, Altena en Kurtersem 10.05.1386 met drie jachthoorns (2 en 1), met in een vrijkwartier 2 afgewende zalmen. Eventueel echter zijn broer Arnold, Cannunnik van St Servatius in Maastricht. Willem lijkt echter waarschijnlijker, daar Roelof één van zijn zoons Willem noemt en niet Arnold. Zijn andere 2 kinderen heten Jan en Edmond. Verder kan het de derde broer Dirk geweest zijn, heer van Cranendonck 1340/42, vermeld op 22-07-1331 als Willem van Horne en vijf van zijn leenmannen, waaronder Dirck zelf en Emond van Emmichoven een verklaring afleggen. Dirck was mogelijk pastoor van Bindervelt, Limburg. Om het geslacht voor uitsterven te behoeden huwde hij, met dispensatie, zijn nicht Aleid van Horne. Zij bleven echter kinderloos, waardoor Aleid na Dircks dood vrouwe van Cranendonck werd. Maar wellicht waren er onwettige kinderen].

               Partner NN van Emmichoven*.

 

527617.  NN van Emmichoven*, datum/bron: 05.02.2022 OV2004p236,237.5

               Uit het vrijkwartier in het wapen van Roelof van Emmichoven, pastoor van Maarheeze, kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat hij met naam en toenaam vernoemd zou kunnen zijn naar zijn grootvader van moederszijde. Deze grootvader Roelof van Emmichoven zou zeer goed identiek kunnen zijn met de stamvader van het Altenase geslacht: Roelof van Emmichoven, genoemd 10-2-1300. Zijn dochter NN van Emmichiven* is hier tussengevoegd als chakel tussen beide Roelofs. (Hypothese OV 2005).

 

536898.  Meeus Cleysz, datum/bron: 08.12.2006 OV1987p416, DJV-III.[6],[7]

               Leefde rond 1400. Behoorde (met zijn kinderen: Joest, Hawy, Abel) tot de nakomelingen Meester Abell Jansz van Bladegem, die volgens een oorkonde van 1663 dezelfde rechten hebben als de poorters van Dordrecht, ook al wonen zij buiten deze stad.

 

537152.  Jan die Rucheneer, ook bekend als de Ruseners, ovl. 09.12.1413 in Breda, datum/bron: 31.10.2003 NA1916p436, GN1946p21.[8],[9]

               Molenaar, schepen van Breda 1376/1411. Hij  was 1370 in het bezit van de 2 windmolens buiten Breda, die op 02.02.1310 door Raes van Liederkerke, heer van Breda, aan Jans waarschijnlijke voorvader, Jan de Rucenare, voor de helft ter beschikking gesteld werden. Zegelt in 1377 met een zegel, vertonend in een wapenschild een eenvoudig antiek molenijzer, waarboven het intitiaal R. Het schild is gevat in een opengewerkte zesbogige ster. Het molenijzer werd waarschijnlijk gekozen, omdat Jan de Rucheneer uit een molenaarsgeslacht stamde.

               Hij trouwde Katharina.

 

537153.  Katharina, ovl. 01.10.1400 in Breda, datum/bron: 31.10.2003 KBu.[10]

 

537344.  Heyn Ghijb Beliaerts, geb. ca. 1340 in Oosterhout, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k318,322.[11]

               Vermeld als gegoed te Oosterhout. In het oudste cijnsboek van Oosterhout van voor 1506, waarvan de inschrijvingen ten dele reeds dateren uit het begin van de 15e eeuw, treffen we aan: Peter Heijn Ghijb Beliaerts, Jan die Smit Heijn Beliaerts en Ghijbe Heijn Beliaerts. Hun bezittingen grenzen aan elkaar. Het is daarom aannemelijk, dat ze 3 broers waren en wel zoons van Heyn Ghijb.

 

548864.  Wouter Oerlemans, geb. ca. 1305, datum/bron: 11.08.2003 GOE.[12]

 

548912.  Jan Van Herpt Heymansdrz van Amerzoien, ook bekend als Jan Claussoon van Ammelroden, Jan van Ammerzoyen, geb. ca. 1355, ovl. voor 19.02.1428, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50.[13]

               Leenman van de hertog van Brabant voor goederen te Waalwijk, Gansoijen en Besoijen. Verwierf 1374 de percelen die zijn grootvader Heinman van Ammersoyen kocht van Everard die Wilde.

               Hij trouwde NN.

 

548913.  NN, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50.13

 

548914.  Jan Gerritse, ovl. voor 09.07.1421, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50.13

 

548992.  Aernt die Bije, datum/bron: 04.08.2004 GBOp175.[14]

               Leefde naar schatting ca. 1370 / ca. 1440 in de parochie Venloon. Vermeld 19.06.1434.

               Hij trouwde Aleyt Wouter Peters.

 

548993.  Aleyt Wouter Peters, ovl. na 19.06.1434, datum/bron: 04.08.2004 GBOp175.14

               Was in leven 19.06.1434.

 

549408.  Roelof van Dalem, geb. ca. 1290, ovl. 19.03/15.09.1361, datum/bron: 04.08.2004 GBOp175, NL1966k389, LNA 04.01.2017, DALp33,14,[15],[16],[17] (zie info 287).

               Heer van Dalem, knape 1343, baljuw van Zuid-Holland 1346. Roelof van Dalem koos, evenals zijn schoonvader Willem van Duivenvoorde de zijde der Hoeken. Tegen betaling van 2500 schilden kreeg hij 02.03.1355 van graaf Willem V al zijn goederen terug. Heer Jan van Arkel moest 16.04.1355 ook de in beslag genomen goederen van Roelof van Dalem in Holland, Altena en Dalem teruggeven. Hij trouwde (1) ca. 1330 Aleid van Noordeloos (kinderen o.a. Floris en Elisabeth).

               Hij trouwde Beatrix van Duyvenvoorde, getrouwd 1343/45.

 

549409.  Beatrix van Duyvenvoorde, ovl. 1387, datum/bron: 04.08.2004 GBOp175, NL1966k389, LNA, OV1983p106,14,15,16,[18]

               Vrouwe van de Zwaluwe. Beatrix werd op 20.06.1346 door keizerin Margaretha, gravin van Henegouwen en Holland, voor 250 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op de tol te Ammers en door Beatrix gekocht van Dieric van Mathenesse, beleend met het goed van de Zwaluen, zoals Gherit van Wieldrecht dat aan haar vader had opgedragen. Op 22 .05.1350 kochten Roelof en zijn vrouw Beatrix van haar vader Snickerieme zijn woning te Donghen, de lage rechtspraak tot 5 schellingen en ruim 69 bunder land aldaar en te Gilze, als leen van haar vader. Hertrouwde waarschijnlijk met Heinric Laps, wiens dochter Hadewy Heinric Laps dochter bij haar huwelijkse voorwaarden in 1380 een dochter van jonkvrou Beatrijs genoemd wordt.

 

549410.  Johan II (Jan) van Salm, datum/bron: 14.06.2005 KS2000p212, LNA, HV, ES IV-92, DALp118,[19],16,[20],[21],17 (zie info 288).

               Graaf van Salm (Elzas) 1347, vermeld 1347/1401, graaf van Chiny 1358/65.

               Hij trouwde Philippina van Valkenburg*, getrouwd 22.05.1355.

 

549411.  Philippina van Valkenburg*, geb. ca. 1337, ovl. 02.1388/29.08.1398, datum/bron: 07.04.2020 KS2000p212, BdK, LNA, HV, GrJ765,560, NL2020p46,19,[22],16,20,[23],[24]

               Vermeld 1355/82, weduwe van Godfried II van Heinsberg, graaf van Loon en Chiny.

 

551680.  Dirck Hamel*, ovl. mei 1416, datum/bron: 20.09.2004 HHK.[25]

               Een grafzerk in Heusden noemt een Dirk Hamel, overleden mei 1416. Waarschijnlijk de vader van Gerit, wiens zoon Dirk heette.

 

570016.  Ocker Jahannssohn Besemer*, geb. 1330 in Esslingen (D), ovl. 1400 in Dordrecht, datum/bron: 20.05.2003 GBe, KRij, GN1988p222,[26],[27],[28] (zie info 289).

               Ocker is waarschijnlijk de stamvader van alle Nederlandse Besemers. In Esslingen zijn uit oorkondes nog 3 generaties te reconstrueren, beginnend rond 1200. De Besemers zouden welgestelde wijnbouwers geweest zijn met uitgebreide bezittingen op de hellingen van de Neckar. Rond 1355 zou Ocker naar Dordrecht gekomen zijn om er een wijnhuis te vestigen met aanvoer over de Neckar en de Rijn vanuit Esslingen en omgeving. [Men dronk in de middeleeuwen liever de lichte Duitse - overwegend witte - wijn, dan de zwaardere Franse wijnen. De wijnhandel was voor Dordrecht reeds op het eind van de dertiende eeuw een "grand commerce", nog versterkt door het stapelrecht, dat Dordrecht in 1299 van graaf Jan van Avesnes verkreeg, voor alle goederen die over Lek en Merwede werden aangevoerd, zie Gesch. van Dordrecht tot 1572, blz. 43/45].[29]

               Hij trouwde NN.

 

570017.  NN, datum/bron: 07.06.2003 KRij.27

 

587392.  Reinhard von dem Bongard*, datum/bron: 30.05.2003 Jahn, JOU1975p164,[30],[31] (zie info 290).

               Erfkameraar van van Gullik (Erbkämmerer von Jülich).

               Hij trouwde Vela von Dortzand*.

 

587393.  Vela von Dortzand*, datum/bron: 30.05.2003 Jahn, JOU1975p164.30,31

 

587394.  Hermann Durtzand, ovl. ca. 1378, datum/bron: 11.03.2004 PromXVIIp234.[32]

               Vermeld te Aken 1361/82, schepen van Aken 1375/78. Ratsverwandter (toegevoegd lid aan de schepenstoel) 1363, 64, medepachter van de accijns op wijn van de stad Aken 1373.

               Hij trouwde Heilke van Hochkirchen.

 

587395.  Heilke van Hochkirchen, ovl. na 22.11.1423, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp234.32

 

587396.  Marsilius von Bourscheidt, ovl. 1393/94, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50.[33]

               Heer van Bourscheidt 1376, ridderrechter 1379, vermeld vanaf 1357.

               Hij trouwde Katharina Tristand.

 

587397.  Katharina Tristand, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50, Tri.33,[34]

               Vermeld 1390/1406.

 

587398.  Gilles von Elter, ovl. voor 07.02.1416, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-52, NL1916k283.33,[35]

               Ridder, heer van Lahr Koerich en Bibtringen, vermeld 1380/1408. [Dit geslacht ontleent zijn naam aan een plaatsje in Luxemburg; het komt voor onder de namen Altaren, Alter, de Altaris, Elter, Autel, Auteel en Aultey en moet vooral niet verward worden met Elderen, waarna een tak der Renesse's zich noemde, en dat in de graafschap Looz tusschen Tongeren en Maastricht gelegen is].

               Hij trouwde Maria von Körich, getrouwd 1380 voor 1 april.

 

587399.  Maria von Körich, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-52.33

               Vermeld 1380/1437.

 

587400.  Jean I d'Argenteau, ovl. voor/in1409, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-126, INT1961p114.4,[36]

               Ridder, heer van Esneux, van Argenteau, van Hermalle, la Flamengerie, Lorcez, Warfusée, Wintershoven, Merf, Comblen, Marché, vermeld 1370/98.

               Hij trouwde Jeanne de Horion, getrouwd 1389.

 

587401.  Jeanne de Horion, ovl. ca. 1438, datum/bron: 21.02.2004 ES XVIII-126, INT1961p114.4,36

               Vermeld 1409/38.

 

587402.  Jean III de Rochefort, ook bekend als de Walcourt, geb. 1377, ovl. 28.09.1408 (onthoofd) (zie info 291), datum/bron: 29.07.2003 ES XVIII-127, ES VII-110 /-51, INT1961p114.4,33,36

               Heer van Rochefort, Agimont 1391, voogd van Dinant.

               Hij trouwde Margareta van Elter.

 

587403.  Margareta van Elter, datum/bron: 29.07.2003 ES XVIII-127, ES VII-51, INT1961p114.4,33,36

               Vermeld 1469/79. Trouwt (2) Persan de Hamal, heer van Soy, ovl. ca.1435, trouwt (3) 24.07.1435 Johan van Bolchen, ovl. 1467/68.

 

587404.  Willem II van Schoonhoven, ook bekend als Wilhelmus van Scoenhoeven, Willem van Schoonhoven van Leeuwen, geb. ca. 1370, ovl. voor 17.11.1417 in Léau, datum/bron: 04.04.2008 INT1961p114, GvdAAp43, LNA11.2021, StaBRAp92,36,[37],16,[38] (zie info 292).

               Heer van Zundert (1402/17), als opvolger van zijn broer Jan III, die na deling (1392/1398) Zundert afstond en het burggraafschap Dormaal verkreeg. Op 21.02.1398 heeft Jan van Arscot, heer van Schoonhoven (dat moet Jan VIII van de hoofdtak zijn) t.b.v. Jan van Schoonhoven, ridder (Jan III), en Willem van Schoonhoven zijn broer, kwijtgescholden het goed van Zundert en van Beckenvoirt met alle toebehoren en al het recht dat hij daaraan had. Hij ziet ook af van alle rechten die hij kan hebben op de erfenis van vrouwe Marie van Coudenberg. Willem van Schoonhoven van Leeuwen, heeft die goede van Sundert met toebehoren gelegen in het land van Breda in leen. Zijn zoon Jan IV betaalt in 1417 al leenverheffingsrechten voor Zundert na het overlijden van zijn vader.

               Hij trouwde Elisabeth van der Aa, getrouwd na 1399.

 

587405.  Elisabeth van der Aa, geb. ca.1360/1370, ovl. ca. 1440, datum/bron: 04.04.2008 INT1961p114, GvdAAp43.36,37

               Trouwt (2) Raso van Guedichoven (Raes de Guygoven,) heer van Hozémont. 20.04.1419: Raso van Guedichoven en jkvr. Elizabeth van der Aa, zijn echtgenote, weduwe van w. Wilhelmus van Scoenhoeven, en Johannes van Scoenhoven, zoon van diezelfde Elizabeth zijn moeder, op de gepaste wijze uit de vaderlijke macht ontheven, etc. Zelfde dd: Gherardus van der Aa, zoon van w. Gosswinus van der Aa, ridder, en Johannes van Scoenhoven hebben in tegenwoordigheid van Leuvense schepenen uitdrukkelijk erkend, dat jonkvrouwe Elizabeth van der Aa, weduwe van Wilhelmus van Scoenhoven en moeder van die Johannes van Scoenhoven heeft tweehonderd... guldens...jaarlijkse lijfrente levenslang aan genoemde jonkvrouwe Elizabeth.

 

587406.  Arnold V van Corswarem, ovl. 22.11.1432, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43, INT1961p114.21,36

               Heer van Corswarem, Niel.

               Hij trouwde Jeanne de Hannut.

 

587407.  Jeanne de Hannut, ovl. 1411, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43, INT1961p114, PdV.21,36,[39]

               Vicomtesse de Hannut.

 

587412.  Johan van Renesse (van Rhijnauwen), ovl. 17.03.1438, datum/bron: 03.11.2003 KdG109, MV, NL1966k141, UKUp221,[40],[41],[42],[43]

               Ridder, heer van Rijnauwen, heer van Baarland, Vinningen en Ligtenberg. "Heer Jan van Renesse van Rhijnauwen, ridder, comt  t'Utrecht binnen anno 1426, dat hij sterft in Martio 1438. Nae dode heer Jans sijns vaders leenvolger anno 1416". Als hoofd van de partij der Lichtenbergers uit de stad Utrecht verbannen, verrastte hij op Pinksteren 1426 met 14 in monnikspijen geklede edelen de stad en nam deze in bezit voor de postulaat (aspirant bisschop) Rudolph van Diepholt. Trouwt (2) Aleid (Rixe?) de Rover van Zuijlen, Hendriksdr.

               Hij trouwde Belij van Zuijlen van Nijvelt, ook bekend als Elisabeth.

 

587413.  Belij van Zuijlen van Nijvelt, ook bekend als Elisabeth, datum/bron: 04.11.2003 KdG109, NL1966k141.40,42

               "Heer Jan van Renesse van Rhijnauwen, ridder, had te wijve I  Jofr. Belij Jacobsdr. van Zulen van Nijvelt".

 

587414.  Balthasar van Buren, datum/bron: 05.11.2003 OV1977p194, WBT1984p10, UKUp327,LNA,[44],[45],43,16.

               Heer van Reygersfoort. Als Hollands vasal was hij verplicht deel te nemen aan de veldtocht tegen de Friezen in 1400. Leenopvolging: 19.09.1441: Jan van Renesse heer Jansz. voor Lutgard van Buren, zijn vrouw, bij dode van Herman van Wulven, haar grootvader, en Hendrik van Buren Balthasarsz., haar broer. Balthasar werd in 1393 en nogmaals in 1403 met Reygersfoort (huis, hofstad en 12 morgen in de Trichtse maatschap) beleend. Daar zijn zoon Hendrik vroeg overleed, zonder erfgenamen, ging het leen over op zijn dochter Ludgard.

               Hij trouwde Clementia van Wulven.

 

587415.  Clementia van Wulven, datum/bron: 05.11.2003 OV1977p194, PhD, UKUp8, URH, UKAp103,44,[46],43,[47],[48] (zie info 293).

               Stichtse Leenprotocollen: Het goed tot Oud Wulven met gerecht en drie tienden: 26.03.1394: Herman van Wulven 1426: idem 18.01.1434: Lutgard van Buren heer Herman van Wulven's dochters dochter, na opdracht door heer Herman voornoemd. Hulder: Hendrik van Vianen Johanszn. van Vianen van Jaarsveld. 21.01.1434: Dezelfde (Ludgard Balthasarsdochter van Buren, die hij had bij Clemencie, sijnen wijve) met alle bloktienden c.a. na opdracht door heer Herman van Wulven, ridder, behoudens de lijftocht voor zich en zijn echtgenote. Hulder: Johan van Renesse, haar echtgenote.

 

595008.  Arnt Arntz van Riede, geb. ca 1340, ovl. 1393/23.09.1397, datum/bron: 06.07.2003 RIJp39, DJVp203, OV1983p197, GRij,[49],7,[50],[51]

               Leenman van de Hofstad Putten, wordt in 1384 beleend met een huis, berg en werf met bijbehorende avelijgen in Pernis. Vermeld in de domeinrekenigen van Putten 1379/98. Op 28-3-1393 ontvangt Airnt van Riede de vierdalve schair in s'Gravenambacht. Op 23-9-1397 worden zijn zonen Gherit en Jan beleend bij dode van hun vader.

               Hij trouwde NN Dirck Cozendr.

 

595009.  NN Dirck Cozendr, datum/bron: 06.07.2003 OV1983p198, RIJp39, DJVp203.50,49,7

               Het is mogelijk, dat Arnt van Riede is gehuwd met een dochter van Dirck Cozen, gelet op het feit dat hij een zoon (Gherijt) Cozen heeft.

 

612544.  Beye Rutgersz, ovl. na 1400, datum/bron: 29.06.2003 OV1992p142,153.[52]

               Vermeld 1378/1400, pacht 8 lijn land in Poortugaal 1378 en 1379. Pacht bieraccijns in Poortugaal 1379. Hij pacht in 1383/84 buitenlanden bij Pernis, in 1394 ca. 6 gemet land te Spijkenisse. Vermeld als eigenaar van land in Hoogvliet 1400.

 

614152.  Jan Saliczn, datum/bron: 06.07.2003 DJVp303.7

               Hij kwam uit Hazerswoude naar Leiden en werd daar poorter op 23.04.1385.

 

614318.  Evert Loefsz, datum/bron: 05.07.2003 DJVp288, OV1979p209.7,[53]

 

637680.  Willem Danielszn Bever, ovl. 1464 in Dordrecht, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k71, DJV-III.[54],7

               Noemt zich pas later van Beveren, eigenaar van een "schrootambacht metter zoutmate" 1431, stadsgecommitteerde in Vlaanderen en Brabant, 1427, havenmeester 1436 en h. geestmeester 1437 te Dordrecht. Woonde in "den Grooten David" in de Voorstraat en sinds 1455 in "de Gans" naast de Munt.

               Hij trouwde Catharina van Weede, getrouwd (1429).

 

637681.  Catharina van Weede, geb. ca. 1405 in Dordrecht, ovl. 1454, begraven in de van Beverenkapel (Grote Kerk), datum/bron: 06.12.2006 NL1944k71, DJV-III, OV1996p325,54,7,[55] (zie info 294).

               Met haar man schonk zij een altaarkleed, waarin hun beider wapens geweven waren. Het berustte lange tijd op Develsteyn. Hun boedel werd 28.01.1465 gescheiden. Zij stichtte in de Grote Kerk te Dordrecht de Heilige Kruiskapel 1450. Haar wapen: 6 rode Franse lelies (3,2,1) op een zilver veld. Dit is gelijk aan dat van de heerlijkheid Weede, verdronken bij de St. Elizabethsvloed van 1421. Dit is tevens het wapen van het tegenwoordige dorpje Cillaarshoek, gelegen op de in 1421 drooggebleven Keizersdijk, niet ver van het vroegere Weede.

 

637686.  Screvel Hendricksz, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III.7

               Woonde wellicht te Dordrecht.

               Hij trouwde NN (de Jode).

 

637687.  NN (de Jode), datum/bron: 06.12.2006 DJV-III.7

 

637688.  Henric Jansz Snoeck, geb. ca. 1421, datum/bron: 06.12.2006 NL1909k42, DJV-III.[56],7

               Woonde te Gorinchem, schepen van Gorinchem 1456, 58, 60, 65, had een geschil met de stad Woudrichem over de visserij in de Lek.

 

638124.  Otto Jansz van Slingeland, geb. ca. 1365, ovl. 1400 na 01.10, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k548,538, DJV-III.[57],7

               In 1415 is sprake van "in de Houttuun, indien erve naest daer Otte van Slingelant woende in sinen leste live". Hij was in deze omgeving tevens eigenaar of gebruiker van de "Amentoern" of Rode Toren, op de hoek van de Voorstraat en de Torenstraat, die oorspronkelijk gebruikt werd door de "Amman" of ambtsman van het door Dordt ingelijfde Heer Danielsambacht. De toren moet het laatste bolwerk geweest zijn aan de NW-hoek van de oude (Wijn-) haven.

               Hij trouwde Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr (Onderwater).

 

638125.  Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr (Onderwater), ovl. na 09.08.1401, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k548, DJV-III.57,7

               "Otto van Slingelant Jansz, deze sterf voor sijn vader, hadde te wijve jouffr Geertruijd Saris Reynoudtssoensdochter, die al weduwe was anno 1401 St. Lourensavond. (Otto) was al doot anno 1400" (Handschrift van Goudhoeven). Volgens handschrift Hendrik van Slingeland heette ze Geertruij Onderwater, dochter van Saris Onderwater heer Reijnoutszoon.

 

638126.  Jan Hendricksz van Naerssen, ovl. 1425, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, NL2001k549, DORp277, NL1983k285,7,57,29,[58]

               Schepen vanaf 1404, burgemeester 1404, gasthuismeester, begijnenmeester, tresorier van Dordrecht. Raakte 1404 in conflict met de baljuw van Zuid-Holland, dit werd echter snel geregeld, stond op de lijst der ballingen, werd echter later weer schepen. Aanwezig aan het hof van Jan van Beieren 1420/22 bij het afhoren van rekeningen, raad van Jan van Beieren 1423. Ambachtsheer van Puttershoek vanaf 1401. Zijn wapen was in 1414 gedwarsbalkt van zilver en rood van vier stukken. het bovenste in de rechter hoek beladen met een liggende H. Zie ook Ned. Adelsboek 1915 en 1949

               Hij trouwde Hadewij Gijsbrecht Vranckendr (van Diemen).

 

638127.  Hadewij Gijsbrecht Vranckendr (van Diemen), datum/bron: 06.12.2006 NL2001k559, DJV-III.57,7

 

663318.  Tielman Ricoudsz Haek, datum/bron: 17.11.2003 SG365, vB_D, OV1967 p113.[59],[60],[61]

               Tresorier in Dordrecht 1389. Wapen 1386, 1396: 3 boven elkaar geplaatste vissen, boven vergezeld van 3 naast elkaar geplaatste sterren.

 

663320.  Willem (Boudijns*), datum/bron: 17.11.2003 GrJ346.23

               Vermeld 1407, als hij 3 gemet land koopt in de Plasch voor schepenen van Rockanje. In hetzelfde jaar geeft hij land in Nyen Rockangen aan het Regulierenklooster in Righ.

               Hij trouwde Johanna Winen.

 

663321.  Johanna Winen, datum/bron: 17.11.2003 GrJ346.23

               Joannae Winen wordt vermeld in het Necrologium van Geervliet.

 

663322.  Zweder van Heenvliet, ovl. 01.1418/05.02.1422, datum/bron: 17.11.2003 KdG41, GrJ347.40,23

               Ridder, heer op Bleijdestein, baljuw van West-Voorne 1400/01. Hij neemt in 1396 deel aan de eerste tocht naar Friesland. Hij verkoopt Bleijdestein in 1418 aan zijn neef Jan. Hij trouwt (1) Margriet Jansdr. Van Groeneveld (gelijftocht 1389), tr. (3) voor 21.07.1406 Sophie Gerrit Jansdr. van Abbenbroek, ovl. 05.02.1422.

               Hij trouwde Elisabeth Jansdr van Cattendijke*, getrouwd voor 13.02.1397 (zie info 295).

 

663323.  Elisabeth Jansdr van Cattendijke*, ovl. ca. 1406, datum/bron: 17.11.2003 GrJ347, KdGr41, PromIIp232.23,40,[62]

               Gelijftocht 13.02.1397.

 

663326.  Jan Dircksz van Riebeeck, ovl. voor 05.04.1465, datum/bron: 17.11.2003 GrJ339.23

               Vermeld 1425/64, raad van Dordrecht 1445, thesarier 1450/54, 1464, burgemeester 1462/63, wordt verkozen als vive i.p.v. Jan Oem 1463. Wordt in 1447 beleend met jaarlijks 52 schilden, genaamd klinkerts, uit de korentiend, de bierexcijs, de kantvisserij en het jachtschot van Hardinxveld. Op 05.04.1465 wordt zijn zoon Adriaen beleend bij dode van de vader.

 

663368.  Willem Jansz van Slingeland, geb. ca. 1370, ovl. voor 13.08.1440 in Oud-Alblas, datum/bron: 23.07.2003 NL2001k566.[63]

               Landpoorter van Dordrecht, "uut Alblasserwaert" 1429. Verdere afkomst van dit geslacht van Slingeland "met de pot" (een pot in het wapen) niet zeker. Er zijn aanwijzingen voor een connectie met Jan van Slingenland heren Jansz. van den Tempel, wiens nakomelingen te Dordrecht vele ambten bekleed hebben.

 

663372.  Pieter Bartelmeusz van Steenhuijsen*, ovl. 06.1451/01.05.1453, datum/bron: 17.11.2003 OV1963p119, GrJ384,  OV1972p306,[64],23,[65] (zie info 296).

               Burgemeester 1433, 36 en schepen van Brielle, rentmeester van Voorne 1421/24. Hij bezat vanaf 31.05.1436 de ,,Zwijgende Tol" van Dordrecht, die hij ontving i.p.v. de geleende 2.000 engelse nobelen, welke hij aan Hertog Jan van Beieren had geleend. Heer van de helft van Grijsoord (Duivenwaerde, Battenoort, Nieuwe en Oude Tonge), Hugenvliet, Helle, en Breemgat, hetwelk hij op 17.02.1420 kocht.

               Hij trouwde Katrijn (Pieters)*, getrouwd 1437.

 

663373.  Katrijn (Pieters)*, ovl. voor 08.06.1451, datum/bron: 17.11.2003 GrJ384, OV1963p119,23,64 (zie info 297).

               Lijftocht 18.09.1437. Waarschijnlijk weduwe met kinderen uit een eerder huwelijk.

 

663374.  Frank van Byland, datum/bron: 23.07.2003 OV1987p78, DOR p292.[66],29

               Meermaals genoemd als essayeur dan wel als waardijn van de destijds te Dordrecht gevestigde munt. Wordt in 1419 onder de naam Vranck van Bylande genoemd als eigenaar van 3 tegenover de munt liggende panden; in één van deze panden was een zekere "Godevaert de munterknape" zijn voorganger. In 1422 gaat volgens het leenregister het veer Dordrecht-Zwijndrecht over op "Frank van Byland, assayier van de munt, gehuwd met Fie Hendriksdr, te komen op Margaretha, hun dochter, voor haar leven". (In 1427 gaat dit leen echter over op Dirk van Zwieten).

               Hij trouwde Fie Hendriksdr.

 

663375.  Fie Hendriksdr, datum/bron: 23.07.2003 OV1987p78.66

 

663416.  Arend (Aert) Booth, geb. ca. 1290, datum/bron: 29.10.2007 Boot.[67]

               Ridder op Duyvensteyn, burgemeester van Dordrecht 1346, (1369). Wapen van de Dordtse familie Booth: een klimmend hert en een schuinstaand gotisch schild, gebruikt o.a. als schepenzegel door Cornelis Boot Aerntz in 1442. Als kleuren worden vermeld: swart, ofte sabel in een goud schild. Ook voor de Utrechtse familie Booth geeft Buchell een klimmend hert aan.

               Hij trouwde Lijsbeth Jansdr van Barendrecht.

 

663417.  Lijsbeth Jansdr van Barendrecht, datum/bron: 29.10.2007 Boot.67

 

663418.  Wormboud Tielmans van Ratingen*, datum/bron: 30.10.2007 KdBr,[68] (zie info 298).

               Burgemeester van Dordrecht in 1367 (in 1366 is zijn broer Herman Vincken burgemeester).

               Hij trouwde NN Henricsdr de Vriese*.

 

663419.  NN Henricsdr de Vriese*, datum/bron: 30.10.2007 KdBr.68

               Dochter van Henrick de Vriese, schepen van Dordrecht.

 

743970.  Meeus Meeusz, datum/bron: 21.07.2003 OV1967p112.61

               Wellicht dezelfde als Meeus Meeusz, schepen van Dordrecht, die in 1369 het volgende zegel heeft: een kruis, linksboven vergezeld van een ster.

 

745060.  Floris Lourenszn (van Dalem), ook bekend als van Kijfhoek, geb. ca. 1320, datum/bron: 22.04.2004 ZHGIp77, PromXIIp313, PromXVIp96, KvdS, PromXVp343,[69],[70],[71],[72],[73]

               Bijgenaamd naar het Ambacht van Kijfhoek, door zijn ouders bedijkt. Vermeld in een belending 1345. Rentmeester van Heusden 1364/68. Samen met zijn broer vermeld in een charter van 24.07.1370. Zegelde met het wapen v. Arkel 1354, 1370 (zonder teken van bastaardij). Floris voerde het Arkel-wapen met een barensteel. In het randschrift van het wapenzegel staat van Dael(em?) te lezen.

               Hij trouwde Hendrik Ydo Wittenznsdr.

 

745061.  Hendrik Ydo Wittenznsdr, ovl. voor 1331, datum/bron: 15.05.2003 ZHGIp77, PromXVIp96, KvdS, OV2013p409,69,71,72,[74]

               De vrouw van Floris Lourensz. is niet met name bekend, maar het is heel plausibel haar als een dochter van Hendrik Ydo Wittensz. te beschouwen. Haar broer is dan Witte Hendrik Yen Wittensz, ovl. voor06.06.1341, die in 1322 zegelt als schepen van Gorcum met een zwijn, waarover een versmalde linkerschuinbalk. Hij was bedijker van Hendrik Ido Ambacht.69

 

745062.  Jan die Blonde, datum/bron: 22.04.2004 PromXIIp313, ZHGIp73, PromXVp343.70,69,73

               Knape, raadslid v. Holland 1345/48, 1355 (raad van graaf Willem V), leenman van Putten 1331/59 en van Arkel 1357/66. Schepen van Gorinchem 1349, 54.

               Hij trouwde NN.

 

745063.  NN, datum/bron: 22.04.2004 PromXVp343.73

               Woont te Waalwijk 1388.

 

787840.  Johan Johansz van Brakel, ovl. na 11.08.1405, datum/bron: 19.03.2019 BRAp51,229.[75]

               Op 5 sept. 1380 ontvingen ‘Johan van Brakel heren Johanssoon' en zijn nakomelingen van het kapittel van Oudmunster in erfpacht de tienden van 171 mergen en 5 hont land gelegen in Brakel. De pachtsom bedroeg jaarlijks 4 mark zilver. Op 11 sept. 1381 wordt Johan neef van Staasken van Brakel, heer van Langerak, ridder. genoemd. Op 10 febr.1389 was hij getuige bij een leenovereenkomst waarbij Gijsbrecht van Vianen het huis ten Goye met gerecht en heerlijkheid overdroeg aan heer Zweder van Vianen. Op 26 jan. 1396 ontving Jan van Brakel heer Jansz. van de Heer van Vianen 8 morgen land in Hagestein.

               Hij trouwde Alverade van Voorn.

 

787841.  Alverade van Voorn, ovl. na 11.08.1405, datum/bron: 19.03.2019 BRAp229.75

               Op 13 jan.1396 werd Alverade van Voorn beleend met een halve hoeve in Lexmond. In de rekening van de ambtman Arnt van Lyenen wordt ‘her Johan van Brakel’ een van ‘myns heren vriende (= verwanten)’ genoemd. Op 11.08.1405 wordt Gerard van Killesteijn beleend met een stenen huis met huizingen en hofstede, genaamd Killensteijn, in Lexmond, te komen op Johan van Brakel, gehuwd met Alverade van Voorn.

 

787842.  Johan heer Goossensz van Rossum*, ovl. voor 1424, datum/bron: 19.03.2019 NL1953k137.[76]

               Schepen van Driel 1385, ridder 1399, pandheer van Zoelen 1422. Hij wordt in 1413 beleend met Tedinxweert, dat in het bezit geweest was van zijn grootvader Goosen van Rossum. Trouwde (1) 1383 Sophia (Fye) van Wijhe Hermansdr.

               Hij trouwde Catharina van Brakel*, getrouwd voor 1413.

 

787843.  Catharina van Brakel*, ovl. na 1438, datum/bron: 19.03.2019 NL1953k137.76

 

787844.  Jan Spierinc van Dinther, ovl. in/voor 1388, datum/bron: 21.03.2019 NL1979k5,8.[77]

               Jan erfde van zijn oom, ridder Aernt van Dynter o.a. een leen, omschreven als 'een derde in de hoge en lage justitie van het dorp Ghestel bij Eickelberghe met zijn toebehoren, gelegen in de heerlijkheid van Eijcke'. Jan verkoopt een lijfrente aan Kunigont van Nuwelant uit het goed ter Molen in Dyessen ter plaatse Baescot, koopt land in Dinther en verkoopt een roggepacht uit het goed te Boeghe in Dinther. Jan wordt in 1388 in zijn leen opgevolgd door zijn zoon Dirck.

               Hij trouwde Luytgart.

 

787845.  Luytgart, datum/bron: 21.03.2019 NL1979k5,8.77

               In april 1407, doet joffrouw Luytgart, weduwe van Jan Spyerinc van Dynther, voor haar zoons Dirck en Aernt afstand van lijftocht uit alle goederen van wijlen Jan, met daarbij de huizinge met de grachten ter plaatse Beughe, waar Jan Spierinc op woonde, waarna de goederen door de zoons gedeeld worden. Daarbij is o.m. sprake van een pacht uit de watermolens in Bergeik, cijnsen uit erven in Lommei, de rechten uit de heerlijkheid en het dorp Ghestel bij Lommel en hoeven en landerijen in Dynther en Vechel. Aan Aernt komt o.a. het goed ten Wijngarde in Dinther; joffrouw Luytgart mag op de huizinge in Beughe blijven wonen.

 

787846.  Gerrit van Amstel, ook bekend als Gerard van der Schout, geb. ca. 1357 in Bakel, ovl. ca. 1412 in Bakel, datum/bron: 20.03.2019 BRAp53, Lin.75,[78]

               Ridder, heer van Diersdonk, vermeld 1387-'92 als leenman van de kasteelboerderij 'Hof van Diersdonk' te Bakel (van de Duitsche Orde te Gemert). Hij was tevens mede-heer van de kasteelboerderij 'Hof Ter Crommen Aa' te Bakel. Hij verkoopt in 1383 een rente van 8 pond uit onroerend goed te 's-Hertogenbosch. Draagt in 1389 een rente van 24 oude schilden uit een kamp land in de parochie van Bakel over aan Mathijs Denis Bax. Hij verpacht in 1391 een half huis met hof en land, gelegen in de parochie van Bakel tegen een rente van een oude schild en een pacht van een schepel tarwe.

               Hij trouwde Maria van Redingen, getrouwd 1385.

 

787847.  Maria van Redingen, geb. in Leuven, datum/bron: 22.03.2019 Lin, WIK.78,[79]

               Zij was afkomstig uit Leuven. De familie van Redingen behoorde tot de 'zeven geslachten van Leuven'; dit waren geprivilegieerde families die het monopolie van het bestuur van de stad Leuven hadden gekregen. Zij vormden de kern van het Leuvense patriciaat, en stonden ook bekend onder de naam "Sint-Pietermannen". In het Redingenhof is tegenwoordig een Atheneum gevestigd.

 

790528.  Gijsbert van Hemert, ovl. na 1434, datum/bron: 15.12.2003 MS, TrB,[80],[81] (zie info 299).

               Natuurlijke zoon van heer Gijsbert van Hemert. Zijn nakomelingen vindt men vooral als herbergier of als grote boeren met veel vee en personeel. Men vindt bij deze van Hemerts veel schepenen, kerkmeesters, heilige geestmeesters, zetmeesters. Voor deze "onbetaalde" functies in het dorpsbestuur werd men voor 2 jaar gekozen.De functies roeleerden in de meest aanzienlijke families. De van Hemerts zegelden ook als buurmeester of schepen met het zelfde gevierendeelde wapen als de adellijke van Hemerts. [De parallel verlopende adellijke tak van Hemert sterft in 1497 met de dood van Joost van Hemert in mannelijke lijn uit. Het kasteel wordt verder vererfd in de vrouwelijke lijn, waar het tenslotte bij de familie Van Wassenaer van Nederhemert terecht komt].

               Hij trouwde NN.

 

790529.  NN, datum/bron: 01.06.2003 MS.80

 

799234.  Dirc van Jutphaes, datum/bron: 18.09.2003 TvdMp63.[82]  Hij trouwde Yda van Damassche.

 

799235.  Yda van Damassche, datum/bron: 18.09.2003 TvdMp63.82

 

799264.  Hillen Peters de Gier, ovl. ca. 1461, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k68.[83]

               Schepen in de hooge bank van Driel 1460. Beleend met zijn vaders goed in den Kivitshamme 1420 "Den Corenweertsche Rijsweert tegen den Corenweert (te Driel) gelegen, met alle sijnen anval, gewin ende verlies tot Zutphensche rechten eerst te leen gemaeck bi Hillen de Gier, anno 1436".

               Hij trouwde NN.

 

799265.  NN, datum/bron: 22.10.2003 NL1943k68.83

 

816464.  Gerard van Meeuwen, ovl. 31.08.1431, begraven in Meeuwen, datum/bron: 07.04.2017 GrJ318.23

               Woonde te Meeuwen 1421, beleend met het hof ten Venne 1417, 1418, 1421, hield tevens in leen de hoven van Boshuysen onder Tongerlo en Eijsden onder Beek bij Bree van de graaf van Loon.

               Hij trouwde Elisabeth Kuyskens, getrouwd 02.02.1409 (contract).

 

816465.  Elisabeth Kuyskens, geb. in Bree, ovl. na 08.06.1439, datum/bron: 07.04.2017 GrJ318.23

               Eigenares van de Kuyskenshof onder Bree.

 

816466.  Godfried (Goert) van Chiny, ovl. 1463/1471, datum/bron: 05.04.2017 GrJ320.23

               Bastaard, schout van Bree 1429/1447.

               Hij trouwde Margaretha van den Berghe, getrouwd voor 03.02.1416.

 

816467.  Margaretha van den Berghe, ovl. 1446/1477, datum/bron: 05.04.2017 GrJ320.23

               Cijnsplichtig te Someren 1406, 1421, erfde het hof ter Venne onder Buchholt bij Bree 1416.

 

816468.  Jan van Elsrack, ovl. 1440, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.23

               Bouwmeester 1424 te Hasselt, wonende in de Demerstraat, beleend met hof Calverheze 1424.

               Hij trouwde Oede NN, ook bekend als Oda.

 

816469.  Oede NN, ook bekend als Oda, ovl. voor 02.06.1473, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.23

               Vermeld 1414/1458.

 

816470.  Aert Scouteten, ovl. voor 1440/14450, datum/bron: 05.04.2017 GrJ323.23

               Bezat leengoed in Trekschueren en onder Diepenbeek.

 

816480.  Jan van Winderbeke, ovl. voor 1409, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.23

               Riemensnijder. Vermeoedelijk zoon van Jan of Peter van Winderbeke.

               Hij trouwde Goedele Hilleman.

 

816481.  Goedele Hilleman, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.23

 

816492.  Simon van den Roosen, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.23  Hij trouwde Johanna Timmermans.

 

816493.  Johanna Timmermans, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.23

 

816494.  Jan van den Poele, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.23  Hij trouwde Margriet van Bullyoun.

 

816495.  Margriet van Bullyoun, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.23

 

816500.  Everdey Danckaerts, ovl. voor 01.02.1438, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326a.23

               Schepen van Steenbergen 1410...1435), dijkgraaf aldaar 1432, 1434, gegoed onder Bergen op Zoom en Steenbergen.

               Hij trouwde Aechte van Daelhem*.

 

816501.  Aechte van Daelhem*, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326a.23

               Everdey was voor Aechte met NN getrouwd. Niet zeker wie de moeder van Cornelis is.

 

816502.  Willem Jan Potter Jacobsz, datum/bron: 05.04.2017 GrJ326a.23

               Dijkgraaf in Steenbergen 1432, 1433, benoemd in het oude land en in Cromwyele 1434, schepen van Steenbergen 1443, deken van het Allerheiligengilde en het gasthuis aldaar 1443.

 

817280.  Gelymmer Jansz, geb. ca. 1370/1380, ovl. 1440/1441, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.[84]

               Op 28 april 1436 koopt Glimmer Janszoon van Roelof van Rijswijck, de laatste ambachtsheer uit het oude geslacht van Rijswijck, de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk. Zijn zonen gaan zich al snel ook "van Rijswijck" noemen en zegelen al direct met het wapen met de zalmen. In het handvest voor het Land van Altena van 1452 wordt zijn zoon Jan Glimmersz. uitdrukkelijk "van Rijswijck" genoemd en zijn zegel met het wapen met de zalmen hangt aan het document. De afkomst van Gelymmer is onduidelijk.

               Hij trouwde NN.

 

817281.  NN.

 

817282.  Claes Ottensz van Malsen, ovl. voor 12.11.1441, datum/bron: 17.07.2022 GvRW, OV1988p19.84,[85]

               Heemraad van De Werken 1425. 14-2-1418: De nederste helft van de Kokshoeve te Herwijnen, belend boven Nikolaas van Malsen.

               Hij trouwde NN Arntsdr van Hemert.

 

817283.  NN Arntsdr van Hemert, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.84

               Anno 1424: Claes van Malsen tuchtigt sijn vrou, heer Arnts dochter te Hemerde. 7-3-1428: Claes van Malsen verklaart, dat hij de gelden, t.w. 397 Beierse gulden, 2 tuinen en 20 kronen, die hij van den abt heer Willem van Mattenesse en van het convent van Egmond gevorderd heeft, uitgegeven heeft met de broeders van zijn vrouw voor de zaak tussen genoemden abt en zijn zwager heer Aernt van Hemert.

 

817442.  Arent (Arnt) de Cock van Delwijnen, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k188.[86]

               Hij trouwde vermoedelijk (2) met Agnes van Weerdenburg.

               Hij trouwde Agnes van Herwijnen*.

 

817443.  Agnes van Herwijnen*, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k188.86

 

817444.  Gerrit IV van Poelgeest, geb. 1393/94, ovl. 21.04.1457, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k192.86  Hij trouwde Margriet van Doornik, getrouwd ca. 17.03.1416.

 

817445.  Margriet van Doornik, datum/bron: 14.06.2013 NL1988k192.86

 

817446.  Jan van Hodenpijl, datum/bron: 30.12.2017 RiHp451.[87]

               Ambachtsheer van Hodenpijl, na overdracht van zijn oudere broer 1434/1473, de helft van De Lier en Zouteveen (beleend 1456). Ter dagvaart 1440-1471. Onterfd door de vorst.

               Hij trouwde Johanna van Berlaimont.

 

817447.  Johanna van Berlaimont, datum/bron: 30.12.2017 RiHp451, RG.87,[88]

               Afkomstig uit Henegouwen.

 

817448.  Adriaen van Borselen, ovl. 06.06.1468, begraven in Souburch, tombe op het koor van de kerk, datum/bron: 12.06.2013 NL1927k329.[89]

               Heer v. Brigdamme, enz., ridder van het Gulden Vlies. Hij werd in den strijd voor Brouwershaven (1426) geridderd en in 1445 op het kapittel te Gent in de orde van het Gulden Vlies opgenomen; hij was 1444 kastelein en schout van Gouda, 1453 kapitein van Biervliet, 1464 voogd van Bergen in Henegouwen. Hij maakte 17 juli 1466 zijn testament, verkocht het volgend jaar aan den graaf van Charolais twee derden van Brouwershaven. Hij huwde (1) 1451(huw. voorw.) jvr. Marie van Cats, vrouw van Souburch en Zwanenburch, dochter van Jan van Cats, heer van Simonskerke en Brouwershaven, Zij was toen nog geen twaalf jaar oud en overleed zeer jong. Hij trouwde (2) 1457 (contract) Anna van Bourgondië, natuurlijke dochter van hertog Philips van Bourgondië. Adriaen had drie jong overleden dochters en drie bastaardzonen.

               Partner NN.

 

817449.  NN.

 

817452.  Willem van Foreest, ovl. 1472, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1984p248,40,[90],[91] (zie info 300).

               Ridder, heer van Middelburg (ZH) en Schoterbosch, baljuw van Geervliet en Putten, schepen van Delft, bezitter van het huis Oosterwijk na zijn vaders dood.

               Hij trouwde Adriana Hart van der Woerd, getrouwd voor 02.12.1452.

 

817453.  Adriana Hart van der Woerd, datum/bron: 11.06.2013 KdG211, OV1985p715.40,91

               Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen 1258-1650: Nr 59. 38 pond waterlands op een derde van de korentiende van Schoten tussen het uiteind van het Vlieland en het uiteind van het Korenveen te Haarlem:

               2-12-1452: Lijftocht van Adriaan, dochter van Boudijn Hart, gehuwd met Willem van Foreest, gemaakt door Herbaren van Foreest, zijn neef, op de mindere helft.

 

817454.  Wolfert van Cats, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.40  Hij trouwde Margriet van der Butting.

 

817455.  Margriet van der Butting, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.40

 

817456.  Joris Roelofsz (van Lennep), geb. ca. 1360, ovl. 1438, datum/bron: 14.06.2013 PvL, GvL.[92],[93]

               Erfelijk holtrichter Waverlo, leenman van Meurs in 1386, koopt in 1410 Schadewyck (bij Loel) van Willem Mom en Aleyt van Rijswijck. Is in 1422/23 leenrichter van Meurs-Baer, 1431 gerichtman van Didam en 1438 borgman van Meurs.

               Hij trouwde NN van Horstlo (of van der Horst).

 

817457.  NN van Horstlo (of van der Horst), datum/bron: 14.06.2013 PvL, GvL.92,93

 

817464.  Gijsbert de Cock van Neerijnen, ovl. 12.1447/08.10.1451, datum/bron: 15.06.2013 AQVp23, NL2021p54.[94],[95]

               Schepen van Tuil (1422-1452) in de traditie van zijn voorouders, knape. Hij wordt bij de schatting in 1434 in Neerijnen aangeslagen voor zes schilden. Gijsbert is eigenaar van goederen die hij heeft geërfd van zijn vader, onder meer zeven morgen met een hofstad in Neerijnen, ruim vier morgen in de Hornic, drie morgen in de Gravencamp, de helft van de Horniccamp en een vierde in de Groetacker te Waardenburg. Tussen 1418 en 1443 breidt hij zijn bezit uit, o.a. met vijf morgen in Hellouw en zeven morgen in Herwijnen, een huis in Neerijnen met vijf hond op hetRode Land en veertig morgen op de Hoge Camp in Waardenburg.

               Hij trouwde Fije, ook bekend als jvr. Sophia, getrouwd 05.07.1422 (huw. voorw.).

 

817465.  Fije, ook bekend als jvr. Sophia, ovl. na 08.10.1451, datum/bron: 15.06.2013 AQVp23, NL2021p54.94,95

               Weduwe van Hendrick van Varick. In 1422 beleent Johan van Broeckhuijsen haar met (de lijftocht van) vier en veertig morgen in Waardenburg en op 27 juni 1439 met een tiende in Deil waarmee eerder Willem de Cock van Neerijnen was beleend.

 

817466.  Arend de Cock van Opijnen, ook bekend als Arnold, ovl. 07.1465-08.06.1468, datum/bron: 14.06.2013 AQVp26, V&L1967p172. NL2021p52,94,[96],95 (zie info 301).

               Schepen de Tuil 1429---1458.

               Hij trouwde Catharina van Hemert.

 

817467.  Catharina van Hemert, datum/bron: 14.06.2013 AQVp26, V&L1967p172.94,96

 

827256.  Goedeken bastert van Arkel*, datum/bron: 24.11.2003 KdG78, NL2000k24, NL1954k205,40,[97],[98] (zie info 302).

               Genoemd 06.01.1377 onder de edelen bij de landvrede tussen Jan van Blois en zijn gemalin Machteld van Gelre. Vermoedelijke stamvader van het geslacht De Hoog.

 

858176.  Jan I van Heukelom, ovl. 13.03/23.05.1305, datum/bron: 21.11.2003 GrJ394, NL1966k301, NL2018p13.23,[99],[100]

               Vermeld als knape op 07.05.1293, als heer van Heukelom 23.05.1305, als zijn zoon Otto bevestigd wordt in het leen van het gerecht en de tienden van Heukelum. Volgens sommigen vóór 06.05.1301 ridder geworden, komt echter als zodanig in geen enkele bekende acte voor.

               Hij trouwde NN.

 

858177.  NN.

 

858178.  Gijsbert van der Lecke, geb. (ca. 1275) (zie info 303), datum/bron: 21.11.2003 GrJ494, VERM.23,[101]

               Ridder 1309, voogd van Stralen 1309, krijgt Well door zijn vrouw 1309. Wordt 19.09.1309 beleend met een tiende in de Riederwaard na overdracht door zijn broer Pieter, zoals geërfd van hun ouders. Trouwt (1) Richarda v. Kuyc, d.v. Jan I en Jutta v. Nassau.

               Hij trouwde Elisabeth van Stralen.

 

858179.  Elisabeth van Stralen, datum/bron: 21.11.2023 GrJ494, VERM.23,101

               Dochter van Arnold van Stralen, (1310-1312) voogd van Stralen, heer van Well en Arcen.

 

858192.  Johan I van Bosinchem, ook bekend als Johan van Culemborg, ovl. na 23.11.1321, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k87.[102],[103]

               Heer van Culemborg, beloofde op 19.10.1307 (na belening door de graaf van Gelre) de burgt Maurik als open huis te bewaren. Beleend 29.09.1319  door de bisschop van Utrecht met het gerecht van Schalkwijk. Trouwde (1) Margareta van Maurik, ovl. 1307, erfdochter van Gerard van Marik.

               Hij trouwde Petronella van Abcoude, getrouwd 11.07.1308 (dispensatie).

 

858193.  Petronella van Abcoude, datum/bron: 04.10.2004 ROSp53, NL1975k88.102,103

               Zegelde 26.10.1311.

 

858194.  Wolphard II van Borselen, ovl. 05.1316/06.04.1317, datum/bron: 10.11.2003 GrJ352, OV2001p549, NL1927k297, ES XVIII-37,23,[104],89,4.

               Ridder 1309, heer van Veere en Sandenburg. Wordt voor het eerst vermeld in 1303, als "Wlfard, zoon van wijlen heer Wlfard, heer van Zandenburgh, ridder", wanneer hij een gift aan de abdij Eekhout bij Brugge goedkeurde. Wordt met zijn broers 11.05.1309 schadeloos gesteld voor de moord op zijn vader. Wolfert wordt door zijn huwelijk zwager van de graaf (Willem III, de Goede), en wordt ook als zodanig betiteld.

               Hij trouwde Aleid van Henegouwen, ook bekend als van Avesnes, getrouwd ca. 1312 (dispensatie).

 

858195.  Aleid van Henegouwen, ook bekend als van Avesnes, ovl. na 12.06.1351, datum/bron: 19.11.2003 OV2001p547, GrJ352,569, ES XVIII-37.104,23,4

               Krijgt pauselijke dispensatie wegens 4e-graads verwantschap in 1312, voor het huwelijk met Wolphard II van Borselen. Ze is een dochter van  Jan II van Avesnes uit een buitenechtelijke relatie, en dus een (half)zuster van graaf Willem III de Goede van Holland. Het huwelijk vond plaats om een einde te maken aan de geschillen tussen heer Wolferts familie enerzijds, graaf Willem en diens vader Jan, anderzijds. Trouwt (2) voor 21.10.1317 Otto van Buren, ovl. 1321/26.

 

858200.  Aernd van Krayesteyn, ovl. 1339, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k119,127.[105]

               Trouwt (1) NN (waaruit zijn erfopvolger Herbaren van Krayesteyn en diens zuster Sophia). Zijn zoon Jan Aerndsz van Krayesteyn wordt ook Jan van Rosendael genoemd, dit is te verklaren door een verbinging met een dochter van Jan heer Gillesz (van Rosendael), waaruit ook Jans zuster Lizebette van Rosendael.

               Hij trouwde (1) NN.

               Hij trouwde (2) (Aleyt) van Rosendael.

 

858201.  (Aleyt) van Rosendael, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k119,126.105

 

893696.  Amand van Bernsau, ovl. voor/in 1359, datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190.[106]

               Vermeld 1326/53.

               Hij trouwde Kunigunde (Ruselpaffe*).

 

893697.  Kunigunde (Ruselpaffe*), datum/bron: 30.11.2005 ZBG1966p190.106

               Vermeld 1359.

 

893700.  Johann Untze van Elverfeldt, ovl. na 1366, datum/bron: 31.01.2007 Ad-H.[107]

               Heer van Elberfeld. Verkoopt 1366 de heerlijkheid Elberfeld in het Wuppertal, waarschijnlijk uit financiële nood.

               Hij trouwde Agnes von Eller.

 

893701.  Agnes von Eller, datum/bron: 31.01.2007 Ad-H.107

 

893720.  Johan van Nesselrode, ovl. voor 1394, datum/bron: 20.11.2005 BER, ES VII-152.[108],33

               Heer van Nesselrode, ridder 1351, vermeld 1362, 70, 82. [Het kasteel Nesselrode ligt bij Leichlingen aan de beneden-Wupper, is echter pas in 1536 nieuw gebouwd].

               Hij trouwde Agnes van Lohmar*.

 

893721.  Agnes van Lohmar*, datum/bron: 20.11.2005 ES VII-152, LDA,33,[109] (zie info 304).

               Vermeld 1356, 1385.

 

893722.  Adolf III van Grafschaft, ovl. 1381, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-151.33

               Heer van Ereshoven, vermeld 1338. [Grafschaft ligt in het huidige Rheinland-Pfalz, Kreis Ahrweiler, het slot Ehreshoven ligt in Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, NRW].[110]

               Hij trouwde Jutta van Sayn, getrouwd ca. 1357.

 

893723.  Jutta van Sayn, ovl. voor/in 1387, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-151, ES IV-120.33,21

               Vermeld 1370/81.

 

893724.  Wilhelm von Landsberg, ovl. voor/in 1381, datum/bron: 30.12.2005 ZBG1966p112.106

               Vermeld vanaf 1346.

               Hij trouwde Margarete vom Anger.

 

893725.  Margarete vom Anger, datum/bron: 30.12.2005 ZBG1966p112.106

               Weduwe in 1381, trouwt (2) voor 1383 Hermann von der Seldung, vermeld 1348/1401, ovl. voor/in 1304. Margarete wordt in 1414 nog als weduwe vermeld.

 

914560.  Gijsbert van Langelaar, ook bekend als Gijsbert van Dashorst Reynertsz, geb. ca. 1410, ovl. ca. 1456, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997,[111],[112],[113]

               Eigenaar/bewoner van Groot Dashorst onder Renswoude. Kocht de uit zijn schoonfamilie afkomstige Woudenbergse hoeve aan de Wetering in 1450 voor zijn zoon Dirc, die het 1468 via zijn broer krijgt.

               Hij trouwde Alijt Jan Herman Henrickszdr.

 

914561.  Alijt Jan Herman Henrickszdr, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997.111,[114]

               Alijt Gijsberts wyf van Langelaer I hoeve, solv. Gijsbert Gijsbertsz en Jan Gijsbertsz van IX mergen II hont tesamen, Engbert Aerntsz II mergen en Dirc Rycoutsz III1/2 mergen II hont (morgengeldzetting 1470). Het is niet duidelijk op welk goed dit item slaat, maar het suggereert wel dat Gijsbert van Langelaar was getrouwd met de Aleit Jan Hermanszdr, die in 1422 de hoeve van haar vader erfde.

 

922432.  Heijndrick Aemsz, ovl. voor 10.05.1440, begraven in Delft (Oude Kerk), datum/bron: 11.09.2003 GrJ342, PromXIIp347, SR1p42, OV2018p288,23,[115],[116],3.

               Leenman van Wateringen. Stichtte een memorie te Delft.

               Hij trouwde Catharina IJsbrant Dirxcznsdr, getrouwd ca. 1418.

 

922433.  Catharina IJsbrant Dirxcznsdr, begraven 1463 in Delft (Oude Kerk), datum/bron: 27.11.2003 GrJ342, PromXIIp347, OV1993p277, SR1p42, OV2018p288,291,23,115,[117],116,3.

               Gegoed op de Harnas 1457, wonende 1461 te Delft aan de westzijde van de Oude Delft bij het Sint Agathaklooster. Zij droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Crispiaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 18 januari 1481 aan dit verzoek

 

922434.  Jan Symonsz, ovl. 10.1453/22.03.1457, begraven in 't Woud (in de kerk), datum/bron: 29.11.2003 GrJ342, PromXIIp348, DJVp284 /-III, LNA, OV2018p289,23,115,7,16,3.

               Huwt (1) Margriet NN. Kocht land onder Woutharnasch 18.10.1453. Zijn wapen vertoont twee zalmen. Enkele nazaten van zijn zoon Pieter Jan Symonszn gaan 2 generaties later de familienaam Brasch of Bras dragen (KdG178). Verder heeft Jan Symonsz nageslacht in mannelijke lijn die de naam Van der Salm/Van der Zalm voeren, kennelijk terug te voeren op zijn wapenvoering. Ook neemt de in vrouwelijke lijn van hem afstammende familie Van Huytgenshoek zijn wapen over.40

               Hij trouwde Machteld Dircksdr van den Ho(o)rn.

 

922435.  Machteld Dircksdr van den Ho(o)rn, begraven na 18.07.1465, datum/bron: 29.11.2003 GrJ342.23

 

924784.  Heyndrick NN, datum/bron: 16.05.2003 OV1978p451, LR.[118],[119]  Hij trouwde Suetkin NN.

 

924785.  Suetkin NN, datum/bron: 16.05.2003 OV1978p451, LR.118,119

               Suetkin Heyndrix wijff heeft samen met Floris Heyndricxz., vermoedelijk haar zoon, een memorie (77) in de kerk van Poortugaal.

 

924822.  Huich Dircksz de Hollander, datum/bron: 17.05.2003 DJVp278 /-Ip29.7

               Stichtte met zijn vrouw en twee dochters een memorie in de kerk te Poortugaal, gevestigd op "2 gemeeten lants leggende met vier gemeeten gemeen met den H. Geest".

               Hij trouwde Lijsbeth NN.

 

924823.  Lijsbeth NN, datum/bron: 17.05.2003 DJV-Ip29.7

 

949312.  Zegher Airt van Wijk Zegerszn, geb. ca. 1431, ovl. 05.02.1501, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[120]  Hij trouwde Mechteld.

 

949313.  Mechteld, geb. 1432, datum/bron: 04.08.2003 KPdV.120

 

960576.  Wouter Luytgens (van der Mathe), ook bekend als Schade, geb. ca. 1400, ovl. na 1449, datum/bron: 02.11.2010 KSi, UtPp39, OV2020p571,572,575,[121],[122],[123]

               Afkomstig van Houten (Utr.), in 1440 landgenoot te Houten. Is in 1449 ingeland te Houten, Weteringe, Vuylcop en Bunnik volgens het register van Oudschildgeld. Hij gebruikt rond 1470  in Houten 10,5 morgen land, in Schonouwen één hoeve van 16 morgen en in Bunnik totaal 58,4 morgen.Hieronder bevindt zich een perceel van 23 morgen land te Bunnik, in pacht van Sint Pieter, waar hij 1447-1450 als Wouterus Scade/Scay Ludolphi, parochianus in Houten, te boek staat. In 1431 worden Wouter Ludekensz. knaep ende brueder’ vervoerd met een wagen. Vijf man worden betaald om hen op te halen vanuit Houten zodat Wouter kan boeten in het Vleeshuis, dat toentertijd als huis van bewaring diende. Hij blijkt Henrick Janszoen van Haeften te hebben geslagen.

 

960578.  Goyert Gheryt Claesz*, datum/bron: 31.10.2010 KSi.121

               Wonende Veldhuizen aan De Meern.

               Hij trouwde Ave NN*.

 

960579.  Ave NN*, datum/bron: 31.10.2010 KSi.121

 

960588.  Gijsbert Jacob Jansz, ovl. voor 1463, datum/bron: 20.07.2019 OV2019p389.[124]

               Wonende te Rotterdam, schepen 1447, 1458, burgemeester 1454.

               Hij trouwde Aechte Aernt Dirck Nachtegaelsdr.

 

960589.  Aechte Aernt Dirck Nachtegaelsdr, ovl. voor 10.05.1456, datum/bron: 20.07.2019 OV2019p389.124

               Beleend na het overlijden van haar vader met diens beide lenen 1440.

 

960592.  Pieter (III) van Roden, ook bekend als Pieter ute Duvelant, geb. ca. 1380/90, ovl. voor 24.09.1454, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi, WIK, NL1959k267,272,40,121,79,[125]

               Ambachtsheer van Rhoon 1411/37, schepen Dordrecht 1445. De familie Van Duyvelant bouwde kasteel van Rhoon rond 1433 op de plaats waar het in 1421 tijdens de Sint-Elizabethsvloed verwoeste kasteel gestaan had.

               Hij trouwde Adriaena Dierc Zayendr van der Lee.

 

960593.  Adriaena Dierc Zayendr van der Lee, geb. ca. 1385, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k272,40,121,125.

               Haar wapen is afgebeeld op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon, een alliantiewapen met elementen Van der Lee (3 rozen) en Wassenaar (wassende maantjes).

 

960594.  Gerrit Willem Stormsz (van Weena), ovl. 01.1463/27.11.1464, begraven in Delft, Nieuwe Kerk, datum/bron: 31.10.2010 KdG135, KSi.40

               Schepen 1452/53 en thesaurier 1450 van Delft. Trad 1454/55 op voor het Oude Gasthuis te Delft, wonende te Delft 1459, volgt zijn vader op in een leen te Hodenpijl van 3 morgen te Schipluiden en 4 morgen 4,5 hont te Dorp, als belender vermeld 1434, 1437 en 1454, koopt in 1456 twee rentes, verkoopt deze 1463, koopt op 24.03.1424 en 16.11.1428 land te Rijswijk en verkoopt deze op 20.12.1451 en 11.01.1463.

               Hij trouwde Maria Vrancken van der Meer, ook bekend als Maria Vranck Lambrechtsdr.

 

960595.  Maria Vrancken van der Meer, ook bekend als Maria Vranck Lambrechtsdr, ovl. na 14.02.1481, begraven in Delft, Nieuwe Kerk, datum/bron: 31.10.2010 KdG135,ex, KSi.40,121

 

960596.  Pieter van Grave, ovl. 06.12.1463, begraven in Leuven, St. Machielskerk, datum/bron: 01.11.2010 KPl.[126]  Hij trouwde Agniete van Bourchove.

 

960597.  Agniete van Bourchove, ovl. 17.12.1478, begraven in Leuven, St. Machielskerk, datum/bron: 01.11.2010 KPl.126

 

960598.  Claes van Sinte Guerick, datum/bron: 01.11.2010 OV2014p51.[127]

               Vermeld in Leuven 1426/58. Was gehuwd met Lijsbeth Beys. Had een buitenechtelijke verhouding met Katline vanden Meersberghe.

               Partner Katline vanden Meersberghe.

 

960599.  Katline vanden Meersberghe, datum/bron: 21.02.2014 OV2014p52.127

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

  image002

 Ruyssenaers

 

Met dit teken zegelde Jan die Rucheneer (ook: de Ruseners) 1377 als schepen van Breda.

In het midden een antiek molenijzer, daar hij uit een molenaarsgeslacht stamde. Jan werd

de stamvader van het geslacht Ruyssenaers, dat o.a. ook het molenijzer in het wapen voert.

 

Zie kwartier 537152. Bron: Gens Nostra 1946

 

 

 

 

 

 

 [1]  A. Zuiderent, Steinhausen, CH, eigen familiearchief, resp. eigen onderzoek. (verschillende bronnen).

[2]  Ridderlijke Duitsche Orde, Archief Utrecht.

[3]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[4]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[5]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE 14e EEUWSE PASTOOR ROELOF VAN EMMICHOVEN ALS STAMVADER VAN HET GESLACHT CRANENDONCK IN DE RIEDERWAARD (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 233-242).

[6]  C. HOEK, ACTEN BETREFFENDE SCHIELAND EN OOST-DELFLAND (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 413-499).

[7]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[8]  Ruyssenaers (Protestants/Breda) (Nederlandsch Adelboek 1916, blz. 436-438).

[9]  N. M., Familietekens van het geslacht Ruyssenaers (Gens Nostra 1946, blz. 21-23).

[10]  A. Hofstee, Kwartierstaat Buis (http://www.hofsteegenealogy.com/buis.htm).

[11]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[12]  Fred de Jonge, Genealogie van Wouter Oerlemans (http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm).

[13]  B.A. van Schijndel te Brussel, EEN TAK VAN AMMERZOYEN - VAN AMMELROOIJ (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1977, blz. 49-52).

[14]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[15]  ‘DR. A. W. E. DEK, Het geslacht van Dalem-Van Dongen (genealogie van Arkel) (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 376-402).

[16]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[17]  S.A. Lommen-de Heer, Floris heer van Dalem en zijn nakomelingen 1254-1554 (2022).

[18]  DR. A.W.E. DEK, HET NAGESLACHT VAN PHILIPS VAN DUIVENVOORDE, EERSTE HEER VAN POLANEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 97-134).

[19]  KNGGW  (redactie), Kwartierstatenboek 2000 (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co te Rotterdam).

[20]  Hans Vogels, Discussies op de lijst Nederlandse Adel.

[21]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band IV Standesherrliche Häuser I (1981 Stargardt, Marburg).

[22]  Ben de Keyzer, Gegevens per e-mail.

[23]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[24]  Ben de Keijzer, Aanvullingen en verbeteringen (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 45-47).

[25]  Henny Savenije, Henny's Adventures in Korea (en info per e-mail) (http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/home.htm).

[26]  Jan Bezemer, Genealogie Ocker Johannsz Besemer (http://home.wanadoo.nl/jbezemer/wortels.htlm).

[27]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[28]  TH. BEZEMER, BESEMER/BEZEMER een Schiedams geslacht (Gens Nostra 1988, blz. 221-244).

[29]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[30]  Dr. Ralf G. Jahn, Jahn - Genealogie / Jahn Stammbaum (http://www.adel-genealogie.de/is_toc.htm).

[31]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[32]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[33]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[34]  Georg Strasser, Versuch einer Aufstellung einer Genealogie der Schöffenfamilie Tristand aus Trier (Trierische Chronik 1911).

[35]  J. D. WAGNER, Elteren. (XXXIV, 61) (De Nederlandsche Leeuw 1916, kol. 283).

[36]  O. le Maire, Les ancêtres belges de S.M. Fabiola, Reine des Belges (L'Intermediaire des Genealogistes 3/1961), kwartierstaat van Renaud IV d'Argenteau, broer van Elisabeth van Erckenthiel.

[37]  Door Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (http://www.nicovandinther.nl/ pdf-File).

[38]  Mario Damen, Prelaten, edelen en steden.De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw. (Universiteit van Amsterdam, 2016. https://www.persee.fr/doc/bcrh_0001-415x_2016_num_182_1_4335).

[39]  Peter C. de Vries, Informaties per e-mail, via discussielijsten en homepage (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[40]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[41]  Frans Roelvink, Midvorsten, verzameling van Middeleeuwse vorstenkwartieren (www.gensdata.nl/vorst).

[42]  M R. W. W. VAN VALKENBURG, De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 29-154).

[43]  J.R. Clifford Kock van Breugel / J.D.M. Bardet, Kastelenboek provincie Utrecht (Kemink Utrecht 1966).

[44]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE VOORNE  IN Z-H, GELRE, HET STICHT VAN UTRECHT, PUTTEN EN HEENVLIET, 1199-1648 (Ons Voorgeslacht 1977, blz. 185-213).

[45]  A. Dekker, MENSEN VAN REYGERSFOORT (Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe 1984, blz. 10-20).

[46]  Philip van Dael, Gegevens via e-mail resp. Mailinglists (adel etc).

[47]  Wittert van Hoogland, Utrechtse Ridderhofsteden.

[48]  B. Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995).

[49]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[50]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[51]  Dago Hendrikson, Genealogieën of Stambomen Van Rij (http://home.hccnet.nl/d.hendrikson/genealogie/van-rij/).

[52]  C. HOEK, HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ. BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 141-155).

[53]  J. C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN 1229-1650 (vervolg) (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 189-237).

[54]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[55]  B. de Keijzer, EEN BASTAARDTAK VAN DE HEREN VAN STRIJEN (Fragment-genealogie Van der Weede) (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 323-329).

[56]  JHR. MR. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, De eerste tien generatiën van het Gorinchemsche regentengeslacht Snoeck (De Nederlandsche Leeuw 1909, kol. 41-46).

[57]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[58]  J. Fox, Rengers van Naerssen, beschouwingen over een naam (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 281-290).

[59]  NN, Het  voorgeslacht van Anna Pieters Hartigsvelt (SMH Streekgenealogie SG365), [De eerste genereaties tot Van Alblas zijn betrouwbaar, verderop is deze stamreeks historisch niet geheel juist].

[60]  Matthijs Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

[61]  C. Hoek, WAPENS VAN DE SCHEPENEN VAN DORDRECHT (1294-1622) (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 69-78, 106-115).

[62]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[63]  Drs. Kees Kuiken en Aleid van Poelgeest, Bonteman alias Wassenaar (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 665-710).

[64]  P. M. Vrijlandt, HET HOLLANDSE GESLACHT VAN STEENHUYSEN (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 116-127).

[65]  C. HOEK, HEERMAN (Ons Voorgeslacht 1972, blz. 306-315).

[66]  J.C. KORT, DE GRAFELIJKE LENEN IN ZWIJNDRECHT, 1282-1649 (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 65-78).

[67]  Familie Boot (https://www.genealogieboot.nl).

[68]  R. de Bruin, Kwartierstaat Hendrik Rudolf de Bruin (http://home.tiscali.nl/rdebruijn/KWST-L/KW_00007.HTM#BM3485).

[69]  B. de Keijzer, EEN JONGERE TAK VAN DE HEREN VAN ARKEL (Zuid-Hollandse Genealogien I (R'dam 1986), blz. 73-81).

[70]  Ph. van Oord, Kwartierstaat van Oordt-Gelderblom (Prometheus XII, blz. 213-315).

[71]  M. de Hoog, Kwartierstaat Hazen-Fritschi (Prometheus XVI (2001), blz. 7-99).

[72]  v.d. Spek, kwartierstaat Antonius Jacobus van der Spek (http://home.planet.nl/~hvdspek/kw/kw_0001.htm).

[73]  B. de Keijzer, Kwartierstaat De Keijzer Eijkelenboom (Prometheus XV (1998), blz. 9-354).

[74]  G.J. van Gelder, DE EERSTE HEREN VAN HENDRIK-IDO- EN SCHILDMANSKINDERENAMBACHT (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 401-413).

[75]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[76]  M R. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het adellijke geslacht Van Rossem (De Nederlandsche Leeuw 1953, kol. 134-149).

[77]  DRS. MECHELIEN H.M. SPIERINGS, Spierinc (x) in Brabant (De Nederlandsche Leeuw 1979, kol. 3-20).

[78]  Jac. Linders, Stamboom Linders (GenealogieOnline).

[79]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[80]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[81]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[82]  Marcel Wissenburg, Paul van Maaren, Taets van der Maern, tak Gouda, van de 12e tot in de 21e eeuw (Het Van Ma(a)ren Genootschap).

[83]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[84]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[85]  J.C. Kort, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE GRAAF VAN HOLLAND IN GELRE 1279-1646 (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 18-24).

[86]  DRS GEERTRUIDA DE MOOR, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Poelgeest (De Nederlandsche Leeuw 1988, kol. 174-195).

[87]  Antheun Janse, Ridderschap in Holland (Verloren 2001).

[88]  Rob Gomes, Database Rob Gomes (www.robgomes.nl).

[89]  Dr. HENRI  OBREEN, Het geslacht van Borselen, Tak der Heeren van Vere (De Nederlandsche Leeuw 1927, kol. 294-306, 322-336, 363-366).

[90]  J.C. KORT, LEENKAMERS VAN DE GRAVEN VAN BLOS 1282-1650 (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 225-257).

[91]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE TEILINGEN 1258-1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 651-659, 685-726).

[92]  Ruud Straatman, Parenteel Van Lennep (http://smaak.home.xs4all.nl/Parenteel-Van-Lennep.htm#4959), Grotendeels gebaseerd op "Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926)", deel I, deel II en aanvullingen, in de jaren 20 van de 20e eeuw bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep. (Aanwezig in de Bibliotheek van het CBG).

[93]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[94]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[95]  Denis Verhoef, Genealogie de Cock (Samenvatting dissertatie Henry J.J. Vermeulen) (De Nederlandsche Leeuw 2021, Blz. 49-55).

[96]  Ds. E. van Alphen Az, NEDERHEMERT EN DE VAN HEMERT's (Tussen de Voorn en Loevestein 1967, blz. 171-176, en vervolg).

[97]  Ir. Dr. M.J. WAALE, Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 4-33).

[98]  MR. J. W. GROESBEEK, De heren van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1954, kol. 202-217).

[99]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[100]  Henri J.J. Vermeulen, Mitsen en maren bij twee grafstenen De Cock (De Nederlandsche Leeuw 2018, blz. 1-18).

[101]  H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en toetssteen (2020 Dissertatie Groningen).

[102]  Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).

[103]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[104]  R. de Hek, Kwartierstaat van Oosterhoud (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 529-552).

[105]  Engel Roza, Ridder Jan van Rosendael en zijn naamgenoten (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 112-132).

[106]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[107]  Wolfgang Schindler, Karsten Schneider, Op de Discussielijst "Liste Adel-L" (Duitsland) (Op grond van het boek "Aander-Heyden 1883").

[108]  Leo van de Loo, BERNSAU - Zur Geschichte des Ritter- und Bauerngeschlechtes (1150-1940) (Familienverband Bernsau e.V., Essen 1940 (490 S.).).

[109]  Liste Deutsche Adel (http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/adel-l).

[110]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[111]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[112]  Hans Groeneveld, Hans Groeneveld's genealogie pagina's (http://home.wanadoo.nl/groenvld/begin.htm).

[113]  Ineke van Koolwijk, de THUISPAGINA van INEKE van KOOLWIJK-ter HAAR (http://www.betuwe.net/~koolwijk/).

[114]  Gijs van Bloemendaal, Australië, Kwartierstaat van Bloemendaal (http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/welcome.htm).

[115]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[116]  drs. P.C.J. van der Krogt en C. Hoek, STAMREEKS VAN DER BURCH ('T WOUDT - DELFT) (Hollandse stam- en naamreeksen, deel 1, pag 35--62).

[117]  N.L. van Dinther, WIE DE BROUCK PAST... KIJKE OM DE HOEK (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 276-278).

[118]  Ing. H. DEN BOER en Mr. J. J. F. LOTS, POORTUGAALSE GESLACHTEN (Ons Voorgeslacht 1978, blz. 437-460).

[119]  Lars Roobol, Gegevens per e-mail.

[120]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[121]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[122]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[123]  Denis Verhoef, HOLLANDSE EN UTRECHTSE PARENTELEN VÓÓR 1650, Aanvullingen en correcties. (Ons Voorgeslacht 2020 blz.554-626).

[124]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[125]  C. HOEK, De oudste heren van Rhoon, Een bijdrage tot de geschiedenis van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard (De Nederlandsche Leew 1969, kol. 232-273).

[126]  Fred Brouwer, Kwartierstaat Plokker (http://www.fredbrouwer.nl/).

[127]  Drs. N.P. Neuteboom-Dieleman, VAN RHOON, VAN GRAVEN EN VAN SINT GUÉRICX (Ons Voorgeslacht 2014, blz. 45-55).