Gen 21  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Huis ten Strijen2

gravure door A. van Santvoort 1636; bron: castles.nl

 

bij kwartier 1098818:

Het “Huis ter Strijen” te Oosterhout, in 1288 gebouwd door de heren van Strijen, werd

vanaf 1320 bewoond door Willem van Duivenvoorde. Als geldschieter, ook van vorsten,

was hij één der rijkste en meest invloedrijke mannen in het Europa van zijn dagen.

 

 

 

Generatie 21

 

 

1048576.  Allaert (I), geb. ca. 1220, datum/bron: 14.03.2016 OV2018p283, NL2022p19,20.[1],[2]

                 Stamvader van het geslacht 'Allaert' in Maasland. Vermoedelijk een jongere zoon van Dirck van Oestgeest. Hij noemt zijn (oudste) zoon Dirck, terwijl zijn latere nageslacht volgens het welgeborenenproces van 1468 in rechte lijn uit het geslacht Van Oestgeest is voortgekomen. In deze familie werd geen familienaam gebruikt maar vrijwel steeds een patroniem; éénmaal vinden we later de naam Van Egmond.

 

1048578.  Pieter ver Machteldensone, datum/bron: 14.03.2016 RDO, OV2018p276.[3],1

                 Charter 1341, Duitsche Orde Utrecht, Inventarisnummer: OA.1321: Willem van den Vene, schout van Maasland, schenkt een morgen land, als gedeelte van acht morgen, aan de Duitse Orde. Dit land heeft hij destijds gekocht van een zekere Jeelkijn, van wiens vrouw Pieter en Hein Allaertsz. ooms waren. Op het land, waarvan de genoemde morgen een achtste deel was, placht vroeger Pieter ver Machteldensone te wonen. Het betreft vermoedelijk een vroegere erfdeling uit de familie van Pieter en Hein Allaertsz.'s moeder, die dan een dochter van deze Pieter zou geweest zijn.

 

1055232.  Willem II van Cranendonck, ovl. voor/in 1321, datum/bron: 05.02.2022 ES XVIII-62.[4]

                 Heer van Cranendonck, vermeld 1289/1316.

                 Hij trouwde Elisabeth van Stein.

 

1055233.  Elisabeth van Stein, datum/bron: 05.02.2022 ES XVIII-62, ES VII-114.4,[5]

                 Vermeld 1296/1323.

 

1055234.  Roelof van Emmichoven*, geb. ca. 1260, datum/bron: 05.02.2022 OV2004p237.[6]

                 Vermeld 10.02.1300 (1325). Vermoedelijke grootvader van Roelof van Emmichoven, pastoorr van Maarheze.

 

1073796.  vir Clais Jan Bertholmeesz, datum/bron: 08.12.2006 OV1987p416, DJV-III.[7],[8]  Hij trouwde Lijsbeth Abell Jansdr van Bladegem.

 

1073797.  Lijsbeth Abell Jansdr van Bladegem, datum/bron: 08.12.2006 OV1987p416, DJV-III.7,8

                 Lijsbeth was een dochter van Meester Abell Jansz van Bladegem, wiens nageslacht volgens besluit van Aelbrecht van Beijeren van 1663 dezelfde rechten hebben als de poorters van Dordrecht, ook al wonen zij buiten deze stad.

 

1074688.  Ghijb Beliaerts*, geb. ca. 1310 in Oosterhout, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k318, GN1994p275.[9],[10]

                 Reeds vroeg komt de naam Beliaerts in Oosterhout -  destijds het belangrijkste dorp in de Baronie van Breda -  voor. Bij een onderzoek naar het begevingsrecht van het kosterschap der kerk te Oosterhout op 19.06.1327, wordt een Han Baeliaert gehoord. Dat deze Han, wiens vader ook in Oosterhout woonde, met Ghijb verwant is, is wel zeer waarschijnlijk. Beliaerts wordt ook als Belgiaerts of Belliaer geschreven. Opmerkelijk is dat Beljaerts zou zijn afgeleid van een vrouwelijke voornaam. Matroniemen komen in de 14de en 15de eeuw in deze streek geregeld voor.

                 Hij trouwde NN.

 

1074689.  NN, datum/bron: 02.05.2003.

 

1097824.  Claus van Herpt*, ook bekend als Claus van Ammelroden*, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50, GN1962p362.[11],[12]  Hij trouwde Elisabeth van Amerzoyen.

 

1097825.  Elisabeth van Amerzoyen, geb. ca. 1330, datum/bron: 12.08.2003 GTMWBB1977p50, GN1962p361.11,12

                 Vermoedelijk gehuwd (1) circa 1340 met Arnt Vos. Met haar broer Hendrick "fundataire" van de Hertog van Brabant voor goederen in de Herpen en Heesch 1374.

 

1097986.  Wouter Peters, datum/bron: 04.08.2004 GBOp179.[13]

                 Leefde midden 14e eeuw.

                 Hij trouwde Heylwich Peter Heymans.

 

1097987.  Heylwich Peter Heymans, datum/bron: 04.08.2004 GBOp179.13

 

1098816.  Jan van Dalem, geb. ca. 1256, ovl. ca. 1310, datum/bron: 22.09.2004 KS2000p212, LNA 04.01.2017, DALp28.[14],[15],[16]

                 Heer van Dalem. Trouwde (2) met Salomé, die later trouwde met Gijsbrecht van Beesd.

                 Hij trouwde NN (van Beesd?).

 

1098817.  NN (van Beesd?), datum/bron: 26.11.2023 DALp28.16

                 Niet bekend wie de vrouw van Jan van Dalem was, mogelijk iemand uit het geslacht Van Beesd.

 

1098818.  Willem van Duivenvoorde, ook bekend als Snickerieme, geb. ca. 1290, ovl. 12.08.1353 in Boutershem bij Mechelen, begraven in Brussel, kerk van de clarissen, datum/bron: 04.08.2004 GBOp179, NL1975k126, INT.13,[17],[18]

                 Natuurlijke zoon van Philips van Duivenvoorde, door keizer Lodewijk IV op 11.08.1329 gewettigd.  Was op 26-jarige leeftijd zegelbewaarder en kamerling van graaf Willem III, leenman van de hertog van Brabant van de heerlijkheden Dongen, Oosterhout en Breda, burggraaf van Geertruidenberg. Hij wist zich in het grensgebied tussen Holland en Brabant een sterke machtspositie op te bouwen. Willem was getrouwd met Heijlwich van Vianen, bij wie hij geen kinderen had, hij had echter 12 bastaarden. Als geldschieter, ook van vorsten, verwierf hij een enorm fortuin en was een van de rijkste en meest invloedrijke mannen in het Europa van zijn dagen. Willem liet het grootste deel van zijn bezit na aan zijn neef Jan II van Polanen, waarna een gedeelte door het huwelijk van Engelbert van Nassau met Johanna van Polanen bij het huis van Oranje terecht gekomen is, o.a. de heerlijkheid Breda. Hij wordt daarom wel als een der grondleggers van de fortuinen van het Huis van Oranje beschouwd. Willem, die lange tijd het kasteel "Huis te Strijen" in Oosterhout bewoonde, overleed op zijn kasteel Boutershem bij Mechtelen. [Het leven van Willem en zijn kinderen is onderwerp van in de historische roman "Schaduw van de avond" van Evan Bentis (Amsterdam, 2000)].

                 Partner Aleijt Oemencs.

 

1098819.  Aleijt Oemencs, datum/bron: 04.08.2004 GBOp179, NL1966k389.13,[19]

                 Bijzit van Willem van Duivenvoorde, woonde te Brussel.

 

1098820.  Simon I van Salm, ovl. 26.07.1346 bij Coucy (gesneuveld), datum/bron: 20.09.2004 ES IV-92.[20]

                 Graaf van (Opper-) Salm, vermeld 1326.

                 Hij trouwde Mathilde van Saarbrücken, ook bekend als van Commercy, getrouwd 1334.

 

1098821.  Mathilde van Saarbrücken, ook bekend als van Commercy, datum/bron: 20.09.2004 ES IV-92, ES XVIII-143.[21],4

                 Vermeld 1317/54.

 

1098822.  Johan I van Valkenburg, geb. 1280/81, ovl. 03.03.1356, datum/bron: 04.01.2005 ES IV-92, GrJ560.21,[22]

                 Proost van St. Marie te Aken 1314, kanunnik te Luik tot voor 06.10.1317, na koop door Loon beleend met Born, ridder 1321, heer van Heerlen 1325/34. Door huwelijk heer van Herpen 1325, verwierf Sittard voor 09.11.1336 en Susteren als erfelijk leen na 1340. Raad en overste rentmeester van Gelre 1344. Weduwnaar van Marina van Cuyk (huwelijk ca. 1324).

                 Hij trouwde Katharina van Voorne(burg), getrouwd ca 1336 (dispensatie 12.01.1339).

 

1098823.  Katharina van Voorne(burg), ovl. 01.09.1366, datum/bron: 04.01.2005 ES IV-92, GrJ563.21,22

                 Vrouwe van Born en Sittard, erfdochter van Acquoy, verpandde haar huis en burcht Acqoy aan Otto van Arkel 08.06.1364. Trouwde (1) 1324/27 Johan I van Heinsberg.

 

1174784.  Gerard de Pomerio*, datum/bron: 30.05.2003 Jahn, JOU1975p164.[23],[24]

                 In 1336 door keizer Lodewijk bevestigd als erfkameraar van Gulik.

 

1174788.  Werner Durtzand, ovl. ca. 1385, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp236.[25]

                 Burger en raadsheer van Aken. Wijnhandelaar, sluit een overeenkomst tot het drijven van een wijnhandel 01.05.1360. Met zijn vrouw vermeld als weldoener in het Burtscheider Nekrologium.

                 Hij trouwde Katharina NN.

 

1174789.  Katharina NN, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp236.25

                 Ontving een rente van de stad Aken 1385.

 

1174790.  Mathias van Hochkirchen, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp236.25

                 Leefde in de 15e eeuw te Aken.

                 Hij trouwde Agnes Colins.

 

1174791.  Agnes Colins, datum/bron: 30.05.2003 PromXVIIp236.25

 

1174792.  Soyer III von Bourscheid, ovl. na 1342, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50.5

                 Heer  van Bourscheid 1326, vermeld 1317/42. Trouwt (2) N. de Hubinne, ovl. voor 01.08.1345, trouwt (3) Lisa Bonifacius v. Schoenecken, ovl. na 1394.

                 Hij trouwde Elisabeth von Saarbrücken, getrouwd 1326.

 

1174793.  Elisabeth von Saarbrücken, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50.5

 

1174794.  Jakob Tristant, ovl. voor/on 1383, datum/bron: 21.05.2003 Mumm, Tri.[26],[27]

                 Schepenmeester (Schöffenmeister) te Trier, vermeld 1351/83. Het ambt van schepenmeester werd later vervangen door dat van burgemeesters. Wohnt in de Fleischstrasse.  In 1355 als getuige vermeld. Tot 1383 wordt hij in verschillende oorkonden vermeld, in dat jaar echter als reeds overleden.In de Sint Gangolfkerk te Trier vindt men op een van de gebrandschilderde ramen het wapen van de familie Tristant: binnen een zeshoekige gouden ster op een rood schild is een kleiner wapen getekend met drie horizontale balken die drie vertikale balken gedeeltelijk bedekken. In Armorial Loutsch [1974], blz. 772, vindt men een soortgelijk wapen geheel in goud en zwart: 'D’or à une étoile à six rais de sable chargé d’un écusson d’or à la fasce de sable'. Dit zou het oudere familiewapen zijn ('Famille issue du patriciat de Trèves. Il est vraisemblable que ce soient ici les armes les plus anciennes portées par la famille'). Een derde versie vinden we bij W.Hauptmann: Zehn mittelrheinische Wappengruppen, Jahrbuch 'Adler', 1900; P. 35: Sceau de Jacques Tristant, échevin de Trèves, 1361, + sceau d’Arnoult T., échevin de Trèves, 1383. De eerstgenoemde is deze Jakob Tristant, de tweede zijn zoon Arnold. De wapenbeschrijving luidt: 'D’or à une étoile à six rais de sable chargé d’un écusson fascé d’or et de gueules'.

                 Hij trouwde Jeanetta, ook bekend als Johanetta.

 

1174795.  Jeanetta, ook bekend als Johanetta, ovl. 1390, datum/bron: 21.05.2003 Mumm, Tri.26,27

 

1174796.  Huart von Elter, ook bekend als Herwardt, geb. voor 1317, ovl. 1378/79, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-51/-49.5

                 Maarschalk  van Luxemburg 1338, heer van (Nieder-) Elter 1354, seneschalk en raad des konings Wenzel 1356.

                 Hij trouwde Margareta von Mersch (Milberg), getrouwd voor 1337.

 

1174797.  Margareta von Mersch (Milberg), ovl. 23.01.1381, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-51/-49.5

 

1174800.  Gérard I d'Argenteau, ovl. voor 02.11.1363, datum/bron: 02.05.2003 ES VII-11, ES XVIII-126.5,4

                 Ridder, heer van Esneux en Argenteau.

                 Hij trouwde Philippa van Grandpré, getrouwd 1358.

 

1174801.  Philippa van Grandpré, datum/bron: 02.05.2003 ES VII-11, ES XVIII-126.5,4

                 Vermeld 1363.

 

1174802.  Guillaume de Horion, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-126.4

                 Heer van Crenwick en van Horion.

                 Hij trouwde Agnes de Cologne.

 

1174803.  Agnes de Cologne, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-126.4

 

1174804.  Jean II de Rochefort, ook bekend als de Walcourt, ovl. 1377 voor 3 juli, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.5

                 Heer van Rochefort 1373, van Agimont 1374.

                 Hij trouwde Félicité d'Oupeye.

 

1174805.  Félicité d'Oupeye, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.5

                 Weduwe van Jean de Beaufort, heer van Fallais. Trouwt (3) Thierry d'Oye.

 

1174806.  Huart van Elter, ovl. 1416/1417, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-51.5

                 Heer van Elter, Sterpenich en Neuville 1374 , seneschalk van Luxemburg 1381, gouverneur van het hertogdom Luxemburg 1388/1402. Domherr van Trier, teruggetreden 1373, proost van Arlon 1377, (heer?) in Aspremont 1386.

                 Hij trouwde Ermensinde von Hollenfels, getrouwd voor 10.08.1381.

 

1174807.  Ermensinde von Hollenfels, ovl. voor 20.12.1426, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-51.5

 

1174808.  Jan II van Schoonhoven, ook bekend als her Jan van Schoynhoven, geb. ca. 1345, ovl. 1392/98, datum/bron: 06.11.2021 LNA11.2021, BREp377, ASRAp88.15,[28],[29]

                 Schildknaap 1360, ridder na 1392. Vermeld 1372 als heer van Zundert onder de edellieden van Brabant, die het Charter te Kortenberg tekenen. Kastelein van Dormale door koop (voor 1374) van neef Jan van Montenaken. Op 31 juli 1392 verklaard Jan van Coudenbergh dat hij en zijn (voor-)ouders noch heer van de heerlijkheid Zundert als eigenaar van de kerk van Zundert zijn geweest. Die verklaring gaf hij ten behoeve van Jan van Schoonhoven, burggraaf van Dormael, zoon van heer Jan van Schoonhoven. In 1392 was dus Jan II van Schoonhoven heer van Zundert als opvolger van zijn vader heer Jan I van Schoonhoven. Dat zien we terug in de leenregistratie in het Spechtboek. Heer Jan van Schoonhoven-> Jan van Schoonhoven. Zijn zoon Jan III van Schoonhoven volgt aanvankelijk op als heer van Zundert, later (1392/98) wordt gedeeld waarbij Jan III het burggraafschap Dormale behoudt, terwijl zijn broer Willem heer van Zundert wordt.

                 Hij trouwde Heilwige van Calsteren.

 

1174809.  Heilwige van Calsteren, ovl. voor 1429 (1419), datum/bron: 06.11.2021 LNA11.2021, ASRAp88,112.15,29

                 Zuster van Wouter van Calsteren; zij hertrouwt voor 15.06.1393 Wouter van der Panbrugghen. De kinderen van Jan II en Heilwige van Calsteren zijn: Jan III, overleden 1413 of 1414, trouwde met Barbera Boote, overleden 1421, dochter Dorothée overleden 1442, zij trouwde met Jan van Gossoncourt; WIllem II trouwde met Elisabeth van der Aa, Marguerite, trouwde met Jan de Zwertere en Catherine, trouwde met Wauter van Halmale.

 

1174810.  Goossen van der Aa, ook bekend als Gosswinus, ovl. ca. juli 1413, datum/bron: 04.04.2008 GvdAAp24.[30]

                 Ridder 1389, schepen van Den Bosch 1387,1391 en 1402. Zijn zegel (1388, 92): geruit met een (rechter) vrijkwartier, waarin een vogel. Randschrift: + S’ DNI * GOESWI * DE * AA * MILITIS * SCABI * IN *BUSCO. Wordt 1380/1426 talloze malen in oorkonden vermeld; o.a. 1390: Heer Goossen van Aa, ridder, belooft Heer Aert van Herlaer, ridder, mede t.b.v. Otto van Herlaer broer van Heer Aert en van Goossen van Tula, 80 oud schilt; 1409: Heer Goessen van Aa, ridder, en Vrouwe Kathelijn zijn zuster, weduwe van Heer Henrick van Mordrecht, ridder, verkopen goed gelegen in Moergestel. In 1412/13 wordt hij vermeld met zijn schoonzoon Willem van Schoenhoven.

                 Hij trouwde Liesbeth van Hofstaden.

 

1174811.  Liesbeth van Hofstaden, geb. in Mechelen, datum/bron: 04.04.2008 GvdAAp27.30

                 Liesbeth van Hofstaden is afkomstig uit Mechelen, waar haar vader Jan en de familie van haar moeder Radewaerd vermeld worden. Hun kinderen en kleinkinderen zijn o.a. bekend uit het handschrift Houwaert en treden vooral in Mechelen en omgeving op.

 

1174812.  Arnold IV van Corswarem, ovl. 07.10.1397, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.21

                 Heer van Corswarem.

                 Hij trouwde Isabelle de Berlo.

 

1174813.  Isabelle de Berlo, ovl. 17.01.1414, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.21

 

1174814.  Godefroid de Hannut, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.21

                 Vicomte de Hannut.

 

1174824.  Jan van Renesse, ovl. 06.03.1415, begraven in Utrecht, datum/bron: 04.11.2003 KdG109, NL1966k305, NL1966k141.[31],[32],[33]

                 Heer van Baarland en Rijnauwen, hofmaarschalk van de graaf van Holland. Op 06.02.1394 beleend met het huis tot Rijnauwen. 19.03.1388:  Jan van Renesse heren Johanszoon wordt door de bisschop van Utrecht beleend met 4 morgen land gelegen in Cattenbroek bij Zeist, strekkende van de Dolreberchse hofstede aan de Wersweg in Cattenbroek, na opdracht door Johan van Renesse, ridder, zijn vader. In 1413 werd hij uit Utrecht verbannen. Beleend met het huis Lichtenberg binnen Utrecht; stichtte de Renaissancekapel in het Mindrebroedersklooster.[34]

                 Hij trouwde Elisabeth van Arkel Heukelom, getrouwd voor 22.05.1372 (lijftocht).

 

1174825.  Elisabeth van Arkel Heukelom, datum/bron: 04.11.2003 KdG109, NL1966k305.31,32

                 Gelijftocht door haar man Jan van Renesse 22.05.1372.

 

1174826.  Jacob van Zuijlen van Nijvelt, ook bekend als van Zuylen van Nyevelt, ovl. 1418, datum/bron: 05.11.2003 KdG109, GrJ508.31,22

                 Vermeld vanaf 1386. Heer van Nijeveld en Hoevelaken, maarschalk, kastelein op Stoutenburg 1393. Raad van de bisschop 1397, 1410, 1414, heer van Geerestein 1417. Was reeds voor 1394 beleend met Geerlof de Valkenaars hoeve = Geerlofs steen = Geerestein bij Woudenberg.

                 Hij trouwde Elisabeth van Nijenrode.

 

1174827.  Elisabeth van Nijenrode, ovl. na 18.07.1438, datum/bron: 05.11.2003 GrJ508.22

                 Woonde als weduwe op Geerestein.

 

1174828.  Johan Ottensz van Buren, ovl. voor 11.11.1393, datum/bron: 05.11.2003 WBT1984p10, ES VIII-42, NL1959k462, OV1987p408,[35],[36],[37],[38]

                 Ridder, vermeld 1372, heer van Reygersfoort. Leenopvolging: 50 Franse franken op de tol van Gouda. 28.09.1374: Heer Jan van Buren, 11.11.1393: Balthasar van Buren bij dode van Jan, zijn vader.

                 Hij trouwde Catharina van Polanen, getrouwd voor/op 24.01.1372 (zie info 305).

 

1174829.  Catharina van Polanen, datum/bron: 02.08.2003 NL1959k462, ES VIII-42, WBT1984p10.37,36,35

                 Vermeld 1372.

 

1174830.  Herman Hermansz van Lockhorst (van Wulven), ook bekend als Herman van Wulven, ovl. 05.01.1435, datum/bron: 05.11.2003 ES VIII-43, PdV, URH, UKA, UKUp6,327,  VMG,36,[39],[40],[41],[42],[43]

                 Heer van Wulven, schepen van Utrecht. In 1362, 1366, 1369 en 1372 beleend, na dode van zijn moeder en vader, met de ridderhofstad Oud Wulven. Noemt zich Herman van Wulven, nadat hij (van zijn moeder) de heerlijkheid Oud Wulven erfde. Herman van Lockhorst/van Wulven was in 1394 beleend met de helft van Oud Amelisweerd, een in twee helften in leen uitgegeven ridderhofstad, bestaande uit 4 hoeven, met gerecht, tins, tiend en visserij.

                 Hij trouwde Catharina van Vianen.

 

1174831.  Catharina van Vianen, datum/bron: 02.08.2003 ES VIII-43, PdV, UKA, URH,36,39,41,40.

 

1190016.  Arnout NN.

                 Leenman van de heer van Putten. Voorlopig de oudst met vrij grote zekerheid bekende voorvader van deze familie van Riede. In zijn tijd leefde nog andere van Riedes, maar het familieverband moet nog aangetoond worden.

                 Hij trouwde NN (van Riede?).

 

1190017.  NN (van Riede?), geb. ca. 1310, ovl. ca. 1384, datum/bron: 26.01.2015 GRij.[44]

 

1190018.  Dirck Cozen, ook bekend als Diederic Cosensone, datum/bron: 06.07.2003 OV1983p198.[45]

                 Leenman van de heer van Putten in het land van Putten ca. 1304, gebruiker van land in Lombaerdyen onder Pernis.

 

1225088.  Rutgheer Diddericksz, ovl. na 1357, datum/bron: 29.06.2003 OV1992p142,153.[46]

                 Vermeld 1337/57, neemt van de Heer van Putten een gors tussen Hoogvliet en Pernis aan ter bedijking in 1357, samen met Jan van Moerdrecht, Scildman Pietersz en Hughe Buest Maenkensz.

 

1275360.  Daniël (Willem Danielszn), ovl. 1401, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k71, DJV-III.[47],8

                 Vermeld in de thesauriersrekeningen te Dordrecht 1399 en 1400.

                 Hij trouwde Soete Willem Beversdr.

 

1275361.  Soete Willem Beversdr, ovl. 1437, datum/bron: 06.12.2006 NL1944k71, DJV-III.47,8

                 Zij stichtte als weduwe 04.10.1431 (geapprobeerd door de bisschop van Utrecht 8.10) in de Groote Kerk te Dordrecht het St. Elisabethsaltaar of Beverenkapel. Zij hertr. vóór of in 1403 Ghysbrechf Neysen, (ovl. 1428). Soete woonde met haar tweede man in de "Drie Coningen" bij de Nieuwe brug.

 

1275362.  Liefman Willemsz, ovl. voor 13.07.1432, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV1996p325.8,[48]

                 Leenman van Putten, beleend met de visserij en vogelarij in Zwaluwe 21.03.1403 bij overdracht door Jan van der Weede. Liefman wordt bij de overdracht niet "neef van de leenheer" genoemd, terwijl zijn zoon Henric in 1432 wel zo genoemd wordt. Kennelijk loopt dit neefschap via zijn moeder.

                 Hij trouwde NN Willemsdr van der Weede, getrouwd (1403).

 

1275363.  NN Willemsdr van der Weede, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV1996p325,327,8,48 (zie info 306).

                 Waarschijnlijk is Liefman omstreeks 1403 met een dochter van Willem van der Weede getrouwd, bij gelegenheid waarvan hij het leen (de visserij en vogelarij in Zwaluwe) overgedragen gekregen heeft.

 

1275376.  Jan Snoeck, datum/bron: 06.12.2006 NL1909k42, DJV-III.[49],8

                 Oudst bekende stamvader van het geslacht Snoeck, wordt in 1404 als inwoner van Gorinchem vermeld, schepen van Gorinchem, had twee zonen Henric en Adriaen, die beiden schepen van hun vaderstad waren.

 

1276248.  Jan van Slinghelant heeren Jansz van der Tijmpel, geb. ca. 1340, ovl. 1401/05, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k543,538, DJV-III.[50],8

                 Houthandelaar, raad 1385, schepen 1386/84, 1395/96, 1387/99, burgemeester "van de gemeente" 1391, 93, 95, 99 en begijnmeester 1398 van Dordrecht. Zegelde met: gevierendeeld 1 en 4: een tempel, 2 en 3 twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (wapen van Slingeland vanden Tempel). Hij trouwde (2) Kathelina (Dircksdr Hoddemont), ovl. voor 12.09.1425. Op 23.05.1385 zworen "ten gherechte" voor hertog Aelbrecht van Beyeren, onder de "rade": Jan van Slinghelant. Veel leden van het geslacht van Slingeland-van den Tempel hielden zich op met de houthandel. Jan kocht in 1370 een huis aan de landzijde van de Voorstaat alsmede "worven ende houttunen" recht daartegenover gelegen aan de Oude Haven te Dordrecht, waarin de houtvlotten werden gestuwd. Dit gedeelte werd de Houttuinen genoemd.

                 Hij trouwde NN, getrouwd voor ca. 1365.

 

1276249.  NN, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k544.50

 

1276250.  Sarijs Reijnoutsz, datum/bron: 06.12.2006 NL2001k548, DN1853p380.50,[51]

                 Een der voorouders van het geslacht Onderwater, "hetwelk bijna zes eeuwen in de regering van Dordrecht geweest is, rijk aan bezittingen was, en aanzienlijk vermaagschapt". Vermoedelijk behoorde tot dit geslacht ook Reynout Saris soon, die, bij brief van 20.05.1423, hertog Jan Van Beyeren beloofde ,,het castellynschap van den Huse ende slote van Gorinchem te bewaren tot profyt van de Hertoginne" zijne gemalin, en in 1423 rentmeester van 's hertogs lande van Arkel was (DN1853).

 

1276252.  Hendrick van Naerssen, ovl. 07.06.1401 in Dordrecht, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, NL1983k285.8,[52]

                 Schepen, tresorier (nog in 1394), burgemeester van Dordrecht 1377/82. Zijn wapen was in 1394 gedwarsbalkt van zilver en rood van vier stukken. het bovenste in de rechter hoek beladen met een ster. Zie ook Ned. Adelsboek 1915 en 1949.

                 Hij trouwde Heijlwich Lambertsdr van Waes.

 

1276253.  Heijlwich Lambertsdr van Waes, ovl. 28.03.1383, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III.8

 

1276254.  Gijsbert Vranckensz (van Diemen), ovl. voor 24.07.1415, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, KSi.8,[53]

                 Schepen van Dordrecht 1399, leenman van de Grafelijkheid, beleend met Schroodambacht en de zoutmaat te Dordrecht 12.08.1403.

                 Hij trouwde Treynen NN.

 

1276255.  Treynen NN, datum/bron: 06.12.2006 KSi.53

 

1326644.  Jan van Heenvliet, geb. ca. 1335, ovl. voor ca. 1365* (zie info 307), datum/bron: 17.11.2003 KdG18, GrJ347.31,22

                 Ridder, heer op Bleijdestein (bij Brielle), vermeld 1351/63. Wordt in 1360 beleend met het huis ten Velde in Maasland.

                 Hij trouwde Aleida van Borselen, getrouwd in of voor 1363.

 

1326645.  Aleida van Borselen, geb. ca. 1343, ovl. na 26.08.1414, datum/bron: 18.11.2003 KdG18, GrJ347,352, OV2001p549.31,22,[54]

                 Trouwt (2) ca. 1365 met Jan van Cruyningen, ovl. 1392. Vermeld in 1363 als zij geld leent aan haar broers Wolfaert en Henric; komt in 1387 voor als weduwe van Jan van Heenvliet als Aleyd, met haar zoons Jan en Sweder van Heenvliet. Zij was toen reeds hertrouwd met Jan van Cruyningen. Ze krijgt 1390 van de Hertog een schor voor Wemeldingen te bedijken. Ze schenkt 07.12.1408 aan het Predikherenklooster in den Hage een jaarrente van 12 pond Hollands en een Engelse nobel voor haar jaargetijde op haar sterfdag en dat van haar beide echtgenotes, verzekerd op 8 gemet land in Heenvliet. Op 26.08.1414 draagt ze (als Alijt van der Veer, vrouwe van Kruinigen) het ambacht van Stormszand over aan haar nakomelingen.

 

1326646.  Jan van Cattendijke, ovl. voor 1387, datum/bron: 29.05.2003 PromIIp234.[55]

 

1326652.  Dirck Jansz van Ryebeeck, ovl. voor 29.07.1446, datum/bron: 17.11.2003 GrJ339, BL959p56.22,[56]

                 Tresorier van Dordrecht 1415. 15.2.1407 Dirk Jansone van Riebeke wordt bij dode van zijn vader beleend door de heer van de Lecke met een tiende en met 8 morgen land met huizing te Nieuw-Lekkerland. Wellicht dezelfde als Dijrck Rijbaert, eerst bekende apothecarius te Breda 1429. Deze liet 15.11.1427 beslag leggen op een huis op de Grote Markt te Breda. In 1443 wordt Lysbet Gielis van Mere dochter, weduwe van de aptheker Dyrick Rybaert vermeld.

                 Hij trouwde Lijsbet Gillisdr van der Meer.

 

1326653.  Lijsbet Gillisdr van der Meer, datum/bron: 17.11.2003 GrJ339.22

 

1326744.  Bertelmeus Aelbrechtsz van den Steenhuze, ovl. na 1401, datum/bron: 24.01.2021 GrJ384, OV1972p306, OV1963p119,22,[57],[58] (zie info 308).

                 Hij wordt op 24 september 1394 beleend met 16 lijn land te Rugge en een rente van 4 lb per jaar uit de domeinen van Voorne. Hij pacht in 1401 land in Rugge met Boudijn Gheraerdsz.

 

1326832.  Cornelis Gerardsz Booth, geb. ca. 1250, datum/bron: 29.10.2007 Schaep, Boot.[59],[60]

                 Schepen van Dordrecht. Vermeld 1310.

                 Hij trouwde Geertruijd van der Merwede*.

 

1326833.  Geertruijd van der Merwede*, geb. ca. 1270 in Dordrecht*, datum/bron: 30.10.2007 Boot,60 (zie info 309).

 

1490120.  *Laurens van Dalem, geb. ca. 1290, datum/bron: 20.12.2005 HV.[61]

                 Wellicht een jongere broer van heer Floris van Dalem, hij noemt zijn zoons Jan, Floris en Wouter.

 

1490122.  Hendrik Ydo Wittenzn, ook bekend als Hendrik Yen Wittensz, ovl. ca. 1331, datum/bron: 15.05.2003 ZHGIp77, PromXVIp97, KvdS, OV2013p409,[62],[63],[64],[65]

                 Ambachtsheer in de Zwijndrechtse waard, vermeld samen met zijn broer Schiltman 15.09.1311. Zij waren de naamgevers van Hendrik Ido Ambacht en Schildmanskinderenambacht en kregen van Hendrik van Brederode de titel ambachtsheer en een deel van de Zwijndrechtse waard in leen omdat zij met 7 anderen de bedijking van deze waard financierden 1331. Rekening van Zuid-Holland 1331van de visserij; Witte Scildemans zone, van de visserij in Scildemansambacht; Heine Veren (= Hendrik Ydo) van de visserij in Swindrecht. Rond 1331 moet hij zijn overleden, daar kort daarna sprake is van het ambacht van de kinderen van Hendrik Yen.

                 Hij trouwde NN.

 

1490123.  NN.

 

1575680.  Johan (I) van Brakel, ovl. na 25,11,1377, datum/bron: 19.03.2019 BRAp37,228.[66]

                 Ridder. 'Heren Johanne van Braeckel' is op 1 nov. 1368 getuige bij de huwelijksvoorwaarden tussen hertog Eduard van Gelre en Catharina, dochter van hertog Albrecht van Beieren. Op 25 nov.1377 ontving ‘Heer Jan (van Brakell) een hofstede met 3 morgen land in Brakel’ van de graaf van Holland in leen. In een akte uit 1369 wordt ‘heren Johan van Brakel’ vermeld als broer van Steesken van Brakel de Jonge. Er is sprake van een verdeling van de erfenis (‘in rechter broeder sceydmaghe’). Johan ontving de tienden te Deil, twee hoeven in Malsen en de Keddelweert te Brakel. In een akte van 11 sept. 1381 wordt Johan Johansz., de zoon van Johan (I), een neef van Steesken van Brakell genoemd.

                 Hij trouwde Margriet van Zuylen.

 

1575681.  Margriet van Zuylen, datum/bron: 19.03.2019 BRAp37,228.[67],66

 

1575682.  Zweder van Voorn, datum/bron: 07.06.2004 GvBRp13, V&L_IIp3, BRAp229.67,[68],66

 

1575684.  Goossen van Rossum, ovl. na 1386, datum/bron: 23.03.2019 NL1953k137,[69] (zie info 310).

                 Vermeld 1357/1386, is ridder in 1359, transporteert in 1357 een waard te Heesselt aan zijn (vermoedelijke) tante Elisabeth, weduwe van heer Henrick van Rossem, wordt in 1359 beleend met een tiend te Gameren, wordt in 1367 te Rossum genoemd bij de schatting van het Kwartier van Nijmegen.

 

1575688.  Wouter Spierinc van Dinther, ovl. voor/in 1370, datum/bron: 21.03.2019 NL1979k4,5,7, WIK.[70],[71]

                 Wouter was een broer van Aernt van Dynther, ridder, wiens goederen de kinderen van Wouter in 1370 delen voor schepenen van 's-Hertogenbosch. Dit gebeurde kennelijk na de dood van Uleke van der Aa, weduwe van Aert van Dynther. Dinther vormde in de vroege middeleeuwen, net als Heeswijk en Boxtel een vrij territorium onder de Heren van Dinther. De helft van dit goed werd in 1196 door ridder Albert van Dinther aan de heer van Cuijk in leen opgedragen. Die droeg het in zijn beurt weer op aan de hertog van Brabant. De heren van Dinther hadden vermoedelijk het huis Ter Borch als stamslot. Deze mogelijke motte-burcht, was gelegen ter hoogte van de Laverdonk te midden van de beemden van de Aa en niet ver van de limieten van Schijndel. De andere helft van het goed Dinther werd in 1388 door Willem van der Aa aan hertogin Johanna van Brabant in leen opgedragen, waarmee het formeel Brabants territorium werd.

 

1575692.  Henrick van der Schout, ovl. voor/in 1368, datum/bron: 22.03.2019 Lin.[72]  Hij trouwde Sophia van Amstel, getrouwd 04.02.1352 in 's-Hertogenbosch.

 

1575693.  Sophia van Amstel, geb. ca. 1330, ovl. 11.12.1386, datum/bron: 22.03.2019 Lin,72 (zie info 311).

                 Op 13 sept.1368 draagt Jonkvrouwe Sophia van Amstel, weduwe van wijlen Henrick van der Scaut, over aan Jan Katerijns een rente die haar in 's-Hertogenbosch wordt betaald.

 

1581056.  Gijsbert van Hemert, ook bekend als De Kock van Hemert, geb. ca. 1390, ovl. voor/in 1456, datum/bron: 17.12.2003 OV1985p195, V&L1967p171, HvdG, TrB, MS, V&L1968p211, BRAp231,[73],[74],[75],[76],[77],[78]

                 Knape 1414, ridder 1414/56, genoemd heer tot Hemert, Ghijsbert van Hemert onsen Joncker 1417, Jr Ghijsbert heer tot Uthemert. Beleend 1414 op 1 maart door Willem, graaf van Holland en Zeeland met het dorp Nederhemert en de heerlijkheden; op 5 juli met het kasteel en toebehoren, door Reijnalt, Hertog van Gulligh en Gelre. Gijsbert is tevens heer van Delwijnen en half Kerkwijk, als hij op 03.05.1451 deze heerlijkheden samen met Nederhemert afstaat aan zijn zoon ridder Jan van Hemert in verband met diens huwelijkse voorwaarden.

                 Partner NN.

                 Hij trouwde (2) Stephina Steeskendr van Brakel, ook bekend als Steeskina, Staeske, Eustachia.

 

1581057.  NN, datum/bron: 01.06.2003 MS, TrB.77,76

                 Gijsbert had bij een onbekende vrouw een bastaardzoon Gijsbert.

 

1598528.  Peter Peters de Gier, ovl. in/voor 1420, datum/bron: 20.05.2003 NL1943k67.[79]

                 In 1420 worden zijn zoons met hun vaders goed beleend. "Peter de Gier, heer Peterszoon, ontvangt een windmeulen, gelegen bij Driel met een huijs ende hoffstatt daarbij gelegen in den Kivitzhamme tot Zutphensch rechte anno 1402. Dezelfde met Heijmerick ende Hillen, sijne sonen ontfangen die windmeule tot Driel in den Kijvitsham met den werve daar sij op staet, met twee hont lands, waarvan hij sijnen sonen Heijmerick ende Hillen na sijnen doot die helft bekannt, die hij doch sijn leven lanck als tuchter gebruijcken sal, anno 1414".

 

1632928.  Wouter van Meeuwen, ovl. voor 04.09.1417, datum/bron: 07.04.2017 GrJ318.22

                 Beleend met het hof ten Venne bij Bree 1397.

                 Hij trouwde Catharina van Wessem*.

 

1632929.  Catharina van Wessem*, datum/bron: 07.04.2017 GrJ318.22

                 Haar naam is ontleend aan M. Balen, beschrijving van Dordrcht.

 

1632930.  Hendrik Kuyskens, datum/bron: 07.04.2017 GrJ319.22

                 Eigenaar van de Kuyskenshof te Bree.

 

1632932.  Godfried van Chiny, ovl. voor 03.02.1416, datum/bron: 05.04.2017 GrJ320.22

                 Bastaard, heer van Gruitrode 1365/1411.

                 Partner NN.

 

1632933.  NN.

 

1632934.  Willem van den Berghe, ook bekend als de Monte, van Brede, ovl. voor 1406, datum/bron: 05.04.2017 GrJ321.22

                 Woonachtig te Bree, gegoed onder Someren 1381, 1383.

 

1632936.  Aert van Elsrack, ovl. voor 10.02.1424, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.22

                 Beleend met twee hoven bij Hasselt tussen 1390 en 1413.

                 Hij trouwde Agnes NN.

 

1632937.  Agnes NN, datum/bron: 05.04.2017 GrJ322.22

                 Vermeld 1430.

 

1632940.  Arnold Schouteten, datum/bron: 05.04.2017 GrJ323.22

                 Woont te Hasselt, gegoed in Trekschueren onder Hasselt 1384, beleend 1393. Vermoedelijk een zoon van Anries Scouteten, ovl. voor 1384, die eeengoed bezat in Trekschueren.

 

1632962.  Jan Hilleman, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.22  Hij trouwde Cathelijne Lambrechts.

 

1632963.  Cathelijne Lambrechts, datum/bron: 05.04.2017 GrJ324.22

 

1632984.  Wouter van den Roosen, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.22  Partner Maria Borremans.

 

1632985.  Maria Borremans, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.22

 

1632986.  Wouter Timmermans, datum/bron: 05.04.2017 GrJ325.22

 

1634564.  Otto van Malsen, geb. ca. 1355, datum/bron: 17.07.2022 GvRW, OV1988p20, RG&Zp348/49.[80],[81],[82]

                 Vermeld vanaf 1377, meesterpentier in De Werken 1396, schepen van Zuilichem 1402. 6-4-1394: de helft van de Kokshoeve met 26 morgen land te Herwijnen, Otto van Malsen bij dode van Hendrik zijn vader. 8-4-1394: de helft van de Kokshoeve met 26 morgen land te Herwijnen, lijftocht van Geertruida gehuwd met Otto van Malsen, op de mindere helft.

                 Hij trouwde Geertruida, getrouwd voor 1394.

 

1634565.  Geertruida, datum/bron: 17.07.2022 GvRW.80

 

1634888.  Dirk III van Poelgeest, datum/bron: 12.06.2013 NL1988k192.[83]

                 Vermeld 1383/1400. Zijn zuster,Hij was een volle neef van de bekende Aleid van Poelgeest, vertrouwelinge en vriendin van hertog Albrecht van Beieren, vermoord door Hoekse edelen te 's-Gravenhage 21 september 1392.

                 Hij trouwde Baarte van Naaldwijk, getrouwd ca. 1397.

 

1634889.  Baarte van Naaldwijk, datum/bron: 12.06.2013 NL1988k192.83

 

1634890.  Helmich van Doornik, datum/bron: 09.01.2018 RiHp360, NL1994k364.[84],[85]

                 Vermoedelijk afkomstig uit Deventer. Vanaf 1390 kamerling van graaf Willem van Oostervant. Werd in 1417 door Jacoba van Beieren beleend met de ambachten Wateringen en Vlaardingen.

                 Hij trouwde Johanna van Langerak.

 

1634891.  Johanna van Langerak, datum/bron: 09.01.2018 RiHp360, NL1994k364.84,85

                 18.02.1405 beleend met de koren- en smaltienden gelegen te Ammers.

 

1634892.  Jan van Hodenpijl, geb. ca. 1385, ovl. 1426 bij Brouwershaven (gesneuveld), datum/bron: 30.12.2014 RiHp451, RG.84,[86]

                 Ridder, ambachtsheer van Hodenpijl. Wordt beleend met de buitendijkse gronden bij Maassluis om die te bedijken en een ambacht te vestigen. Koos partij voor Jacoba, zijn goederen verbeurd verklaard, teruggekocht door zijn weduwe in 1426 voor 2000 Hollandse schilden.

                 Hij trouwde Elisabeth van Haamstede.

 

1634893.  Elisabeth van Haamstede, ovl. 1456, datum/bron: 30.12.2014 RiHp451, RG, NL1966k141, NL1957k198,84,86,33,[87]

                 In 1430 beleend met de halve heerlijkheid De Lier en met Zouteveen. Haar dochter Johanna trouwt in 1430 met Willem van Beijeren-Schagen, bastaardzoon van hertog Albrecht. Ze wordt dan Johanna van Avesnes tot Hodenpijl genoemd, vermoedelijk om een hogere afkomst van de Hodenpijls uit het grafelijk geslacht Van Avesnes te suggereren, dus van gelijke allure als haar echtgenoot.

 

1634896.  Jacob van Borselen, ovl. 16.01.1426 na de slag bij Brouwershaven, datum/bron: 12.06.2013 NL1927k328.[88]

                 Heer van Brigdamme, Zoutelande en St. Laurens, als opvolger zijn vader. Hij bedijkte het land van Herkinge, waarin Sommelsdijk de voornaamste polder werd. Hij werd in den slag bij Brouwershaven (13 januari 1426) zo zwaar gewond, dat hij binnen drie dagen overleed.

                 Hij trouwde Anna van Boussu.

 

1634897.  Anna van Boussu, ovl. febr. 1478, begraven ten Predikheeren in den Haag, datum/bron: 12.06.2013 NL1927k328.88

                 Anna hertrouwde in 1442 Willem van Egmond, heer van IJsselstein, die 1451 zonder kinderen overleed.

 

1634904.  Adriaan van Foreest, ovl. 1428? (vóór 1433), datum/bron: 11.06.2013 KdG66.31

                 Vermeld 1424.1428.

                 Hij trouwde Agatha (Echte) Utenhaghe.

 

1634905.  Agatha (Echte) Utenhaghe, datum/bron: 11.06.2013 KdG66.31

                 Vermeld als weduwe 1436 en 1458.

 

1634906.  Boudewijn Hart van der Woerd, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.31  Hij trouwde Catharina van Abbenbroeck.

 

1634907.  Catharina van Abbenbroeck, datum/bron: 11.06.2013 KdG211.31

 

1634912.  Roelof Jorisz Lynype, ovl. ca. 1394, datum/bron: 27.01.2015 GvL.[89]

                 Het leenregister van Baer vermeldt omstreeks 1356 dat hij te leen heeft een hofstede en een stuk land op het veld naar Didam. Roelof Jorisz. koopt in 1382 van Berndt van Duven het erfelijke holtrichterschap in Waverloo. In het bijzonder wordt genoemd het houtgericht in Waverloohoute, 7 voerdelen (wagenvracht) in dezelfde marke, 4 gericht swijn (het recht om vier varkens in het grondgebied van het gericht te mogen mesten), 2 kers swijn  (hetzelfde recht voor 2 varkens in het kerspel of parochie) en een beer (varken). Omstreeks 1390 komt hij voor onder de waergerechtig den van Loelremark.

                 Hij trouwde Mom Jordensdr*.

 

1634913.  Mom Jordensdr*, datum/bron: 27.01.2015 GvL.89

                 Roelof was mogelijk gehuwd met Mom Jordensdr.

 

1634928.  Willem de Cock (van Neerijnen), ovl. 10.1416/21.01.1417, datum/bron: 15.06.2013 AQVp20, NL2021p54.[90],[91]

                 Schepen te Tuil in 1382 en 1402. Hij erft als oudste zoon van Gijsbert het merendeel van de goederen in Neerijnen en Waardenburg. Het huis Clingelenburg blijft gezamenlijk bezit tot Willem in 1377 het aandeel van zijn broers koopt. In 1376 behoort hij tot de ridders die zich verzoenen met hertogin Mechteld van Gelre en in 1377 tot degenen die de zogenaamde ‘landvrede’ sluiten. Tussen 1376 en 1397 breidt hij zijn bezittingen uit met o.a. veertien morgen achter het huis Clingelenburg, twee morgen op de Ynensche Weyde, vier morgen op de Rode Hoeve en zes morgen de Hornic.

                 Hij trouwde jvr. Ellisabeth, ook bekend als Lijsbeth.

 

1634929.  jvr. Ellisabeth, ook bekend als Lijsbeth, datum/bron: 15.06.2013 AQVp20, NL2021p54.90,91

 

1634932.  Arnold de Cock van Opijnen, ovl. na 17.09.1422, datum/bron: 17.10.2021 NL2021p52.91

                 Heer van Elst, knape1419, 1422, schepen te Tuil (1402/07, 1422).

                 Hij trouwde Christina van der Horst, getrouwd voor 06.02.1412.

 

1634933.  Christina van der Horst, ovl. na 01.09.1438, datum/bron: 17.10.2021 NL2021p52.91

 

1634934.  Gijsbert van Hemert, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 21) ook bekend als De Kock van Hemert, geb. ca. 1390, ovl. voor/in 1456, datum/bron: 17.12.2003 OV1985p195, V&L1967p171, HvdG, TrB, MS, V&L1968p211, BRAp231,73,74,75,76,77,78. Partner NN.  Hij trouwde (2) Stephina Steeskendr van Brakel, ook bekend als Steeskina, Staeske, Eustachia.

 

1634935.  Stephina Steeskendr van Brakel, ook bekend als Steeskina, Staeske, Eustachia, datum/bron: 07.06.2004 BRAp53,231, GvBRp14, V&L1967p172,175, TrB, V&L_IIp4,66,67,74,76,68.

                 Aantekening in een oud handschrift van het Huis te Brakel: "Ghiesbert van Hemert, als momber ende wetachtige man sijns wieffs jonckvreuwe Steeskensdochter here van Brakel".

 

1654512.  Jan IV van Arkel, datum/bron: 24.11.2003 NL2000k21, KdG78.[92],31

                 Knape 1327, ridder 1328, heer van Arkel vanaf 1325, voogd van het Sticht Utrecht 1341, ruwaard van Holland 1351, baanderheer 1352. Versterkt de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 deel aan een kruistocht in Pruisen met de latere graaf Willem IV. Steunt Willem V tegens diens moeder Margaretha van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Jan IV van Arkel tr. 1329 met Irmengard van Kleef, geb.1307, ovl. 06.08.1362, dochter van Otto van Kleef en Adelheid van de Mark. Van Jan zijn 4 bastaardzonen bekend, o.a. de hierna volgende Goedeken.

                 Partner NN.

 

1654513.  NN, datum/bron: 19.08.2003 KdG78.31

 

1716352.  Otto van Arkel, ook bekend als Otto I van Heukelum, datum/bron: 19.06.2007 KvdS, GrJ394, LNA, NL2021p196,64,22,15,[93]

                 Ridder 1269, heer van Heukelom 1272 en Asperen, vermeld 1254/83. Otto is oom van leenheer Jan van Arkel bij de bevestiging van het leen van het gerecht en de tienden van Heukelom 03.05.1283.

                 Hij trouwde NN, getrouwd 1269/72 (geschat).

 

1716353.  NN, datum/bron: 21.07.2003 KvdS.64

                 Volgens sommige bronnen NN van Asperen.

 

1716356.  Hendrik II van der Lecke, geb. ca. 1240, ovl. voor 19.09.1309, datum/bron: 01.12.2003 GrJ494.22

                 Heer van der Lecke 1271/1305, knape 1271, ridder 1277, raad van de graaf van Holland 1297. Nam na zijn vader de tol van Smithuizen en de hoven Ewijk en Malbergen in erfpacht van het kapittel van St. Marie. Hij wordt 1287 in de ban gedaan vanwege schulden aan het Duitse Huis en het kapitel van St. Marie, eveneens verbannen 1293/95. Hij zegelt: in zilver een zwarte leeuw. Hij hertrouwt voor 1296 Heilwich, dochter van graaf Egbert van Bentheim.

                 Hij trouwde Jutta van Borselen, getrouwd 26/30.10.1271 (contract).

 

1716357.  Jutta van Borselen, geb. voor dec. 1259, ovl. voor 1296, datum/bron: 12.04.2005 GrJ494, ES XVIII-37, NL1993k484.22,4,[94]

                 Zij krijgt 1271 van haar vader 1200 pond Hollands ten huwelijk.

 

1716358.  Arnold van Stralen, datum/bron: 23.03.2023 VERM.[95]

                 Vermeld 1310/12, voogd van Stralen, heer van Well en Arcen.

 

1716384.  Hubertus III "Schenk" van Bosinchem, ook bekend als Hubert van Culemborg, geb. 1230, ovl. 20.03.1300 of 1301, datum/bron: 03.04.2004 ES VIII-43, PdV, NL1949k372, GrJ490,36,39,69,22.

                 Ridder, heer van Culemborg 1281, schenker. Vermeld 1271/1300. Trouwt (2)  Clemencia van Woerden, ovl. voor 01.05.1316. Volgde zijn vader op als erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht waaraan hij zoals zijn vader zijn bijnaam te danken had. In 1281 verkreeg hij van dit Kapitel een, waarschijnlijk al door zijn vader versterkte hoeve genaamd "Kulenburg". Dat zelfde jaar draagt hij dit kasteel op aan de Graaf van Gelre van wie hij het in leen krijgt. Hij is de eerste heer van Culemborg of Kuilenborg.

                 Hij trouwde NN van Arkel, getrouwd ca. 1269.61

 

1716385.  NN van Arkel, ovl. voor 1303, datum/bron: 11.07.2010 HV, ES VIII-43, NL1949k372, OV2010p397,405,61,36,69,[96] (zie info 312).

                 Zij was een dochter van Jan van Arkel.

 

1716386.  Gijsbert van Abcoude, datum/bron: 04.10.2004 NL1975k88.17

 

1716388.  Wolphard I van Borselen, geb. ca. 1250 in Veere, ovl. 01.08.1299 in Delft (vermoord), datum/bron: 19.11.2003 ES XVIII-37, GrJ352, DORp69, NL1930k136, NL1993k516,4,22,[97],[98],94.

                 Ridder 1284, heer van Veere en Sandenburg 1298, regent van Holland en Zeeland, vermeld 1271/99, stichter van de stad Rotterdam. Tr. (2) 1297 Katharina van Durbuy, weduwe van Aelbrecht van Voorne. Wolphard had na de moord op Floris V gedurende enige jaren de macht in Holland praktisch in handen. Hij was regent van Holland en Zeeland voor de jonge Graaf Jan I. In 1299 werd Wolphard op beestachtige wijze te Delft vermoord, toen hij geprobeerd had graaf Jan I naar Zeeland te ontvoeren. Dit is beschreven in de rijmkroniek, die Melis Stoke over deze periode geschreven heeft.

                 Hij trouwde Sybille van Praet, getrouwd ca. 1275.

 

1716389.  Sybille van Praet, ovl. voor 1296, begraven in Eeckhoutabdij, Brugge, datum/bron: 19.11.2003 GrJ352,354, NL1993k511,504.22,94

                 Vrouwe van Sandenburg, vermeld 1282, waarschijnlijk enig kind van Frank van Praet. Door haar wettige afstamming uit het Vlaamse gravenhuis van de Elzas zal zij met haar huwelijk de beginnende dynastie Van Borsele van Veere zeker opgewaardeerd hebben. Ook lijken Wolphard en Sybille duidelijk bevoordeeld te worden bij beleningen, kennelijk door graaf Floris V's vrouw, gravin Beatrix, die een - weliswaar vrij verre - bloedverwante was van Sybille, die waarschijnlijk in het gevolg van de gravin uit Vlaanderen was meegekomen. Dit  betreft met name de belening van 18.11.1282, waarin zij gezamenlijk worden beleend met het "kwade leen" Zandijk, dat Wolphert aan de gravin had opgedragen, vermeerderd met de eigen goederen, waaronder het kasteel Zandenburg. Deze belening legde de grondslag voor het fortuin van de Veerse tak van de van Borsele's.

 

1716390.  Jan II van Avesnes, geb. ca. 1247, ovl. 11.09.1304 in Valenciennes of Mons, datum/bron: 29.03.2004 KdG18, GrJ569, GN1990p381.31,22,[99]

                 Is als Jan I graaf van Henegouwen 1280 en als Jan II graaf van Holland 1299. Omdat met de dood van Jan I van Holland, de zoon van Floris V, het eerste Hollandse Huis uitgestorven was, volgde Jan II als graaf van Holland op. Daarmee waren Holland en Henegouwen in een personele unie met elkaar verbonden. Hij voert een op Frankrijk georiënteerde, anti-Vlaamse politiek. Jan's broer Gwijde van Avesnes was bisschop van Utrecht.

                 Hij trouwde (1) Philippa van Luxemburg, getrouwd 1270/71.

                 Partner NN.

 

1716391.  NN, datum/bron: 06.03.2004 KdG18, GrJ569.31,22

                 Jan had een relatie  met een onbekende vrouw.

 

1716400.  Herbaren van Drongelen, ook bekend als Herbaren van Crayesteyn, ovl. 1325, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k127, NL1950k220.[100],[101]

                 Ridder 1281, landcommandeur van de Duitsche Orde te Utrecht. In 1281 werd heer Herbaren van Drongelen door Willem heer van Brederode, die hem "sijnen neve" noemt, beleend met het huys te Slydrecht (= huis te Crayensteyn). Het zegel van Herbaren van Drongelen uit 1290 vertoont een rad met zes spaken.

                 Hij trouwde Sophia van Crayesteyn.

 

1716401.  Sophia van Crayesteyn, ovl. voor 1308, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k127, NL1950k220.100,101

                 Zij ontleent haar naam aan het kasteel Crayesteyn bij Sliedrecht, dat haar vader liet bouwen.

 

1716402.  Jan heer Gillesz, ovl. 10.1338/24.09.1341, datum/bron: 31.08.2004 NL2004k113, OV1973p60, NL1937k440, GrJ335, DORp266,100,[102],[103],22,97.

                 Knape 1325, ridder 1341, koopman, poorter van Dordrecht, ambachtsheer van Oost-Barendrecht. Rentmeester van Zuid-Holland 1320/1338, baljuw van Zuid-Holland 1321. Stamvader van het geslacht Van Rosendael, bezit het huis Rosendael in Dordrecht, dat hij in 1310 opdraagt aan Nicolaas van Putten en Strijen, van wie hij het 07.02.1311 als erfleen ontvangt, waarna hij het huis als lijftocht schenkt aan zijn tweede vrouw Lizebette. Hij koopt van Gerard van Horne en Altena het ambacht Oost-Barendrecht, goedgekeurd door Willem III van Holland 06.08.1321. Hij komt 12.12.1727 in bezit van de smaltienden van Barendrecht en Carnisse (leen van de Paulusabdij te Utrecht). Krijgt 16.05.1322 met twee andere poorters de tollen en de "wissel" (geldwisselhandel) te Dordrecht van graaf Willem in pacht. Jan moet een zeer gefortuneerd man zijn geweest, die zijn vermogen waarschijnlijk in de handel verdiende. Trouwt (1) Soetge van der Dussen.

                 Hij trouwde Lizebette (van Strijen).

 

1716403.  Lizebette (van Strijen), ovl. na 1342, datum/bron: 31.08.2004 OV1973p60, NL1937k440, NL2004k126,113, GrJ335,558,102,103,100,22 (zie info 313).

                 Jonkvrouwe Lizebette wordt nog vermeld op Sinte Clemnsdag 1342. Ontvangt als lijftocht 07.02.1311 het huis Rosendael te Dordrecht, waarbij per oorkonde door de heer van Putten bepaald wordt, dat na haar dood dit huis ten goede zal komen aan aan Jan's oudste zoon bij haar.

 

1787392.  Gerhard van Bernsau, datum/bron: 20.11.2005 ZBG1966p190.[104]

                 Ridder, vermeld 1282/1309.

 

1787400.  Arnold van Elverfeldt, ovl. na 1328, datum/bron: 31.01.2007 Ad-H.[105]

                 Heer van Elberfeld, vermeld 1283/1328. Is gevangene van de graven van Berg, wordt in 1300 voorlopig vrijgelaten, waarbij zijn vader Conrad en ridder Hendrik van der Horst als zijn getuigen optreden.

                 Hij trouwde Eglatina Raitze.

 

1787401.  Eglatina Raitze, datum/bron: 31.01.2007 Ad-H.105

 

1787444.  Hendrik III van Grafschaft, ovl. 1362, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-151.5

                 Ridder, heer van Erishoven, ambtman van Angermund, vermeld 1320/62. Trouwt (2) 27.01.1337 (dispens.) Lisa van Blankenberg

                 Hij trouwde Lisa van Stein.

 

1787445.  Lisa van Stein, datum/bron: 21.11.2005 ES VII-151.5

                 Vermeld 1320.

 

1787446.  Godfried II van Sayn-Homburg, ovl. 1354, datum/bron: 21.11.2005 ES IV-120, SGE.21,[106]

                 Heer van Homburg en Vallendar, vermeld 1306. Trouwt (1) voor 1313 Sophie van Volmestein, ovl. 1324.

                 Hij trouwde Maria van Dollendorf.

 

1787447.  Maria van Dollendorf, datum/bron: 21.11.2005 ES IV-120, ES VII-132, (RV1954p531),21,[107],5 (zie info 314).

                 Vermeld 1345/64, weduwe van Gerhard van Greifenstein.

 

1829120.  Reynier van Langelaar, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997.[108]

                 Mogelijk bewoner van Langelaar. Er zijn verschillende landgoederen met de naam Langelaar. Het goed Langelaar te Darthuizen onder Leersum: een "bouwinge gelegen tot Derthesen geheiten Langeler" was een Stichts leen. Verder het goed Langelaar onder Barneveld: "een goet geheiten Langeler met sijn toebehoor, gelegen in den kerspel van Bernevelt" was een Gelders leen. Jacob van Langelaar en zijn nageslacht worden vermeld als eigenaren van een rente uit Veenschoten, waarmee zij beleend werden door het Huis Scherpenseel.  Omdat Jacob zijn oudste zoon Reyner noemde, wordt deze Jacob in de genealogie als zoon van Reynier beschouwd. Dit Scherpenzeelse Veenschoten ligt naast het Barneveldse Langelaar; men vermoedt daarom dat Reynier zijn achternaam ontleende aan de bewoning van dit Barneveldse Langelaar en dat Jacob dat erfde.

 

1829122.  Jan Herman Henricksz, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997.108

                 De leenopvolging van een hoeve lands gelegen tot Woudenberch op die Weteringhe, een Gaasbeeks leen: 1419: Jan Herman Henrickszz koopt dit goed van Elyaes van Laer; hij lijftocht op dezelfde datum zijn vrouw Incken Goede Andrieszdr. 1422: Aleit Jan Hermanszdr na dood van haar vader; zelfde jaar: Aleit Jan Hermanszdr verkoopt het aan Jan van Schaik 1449: Willem van Schaik na dood van zijn oom Jan van Schaik. 1450: Gijsbert van Dashorst Reynertsz (=Gijsbert Langelaar, de man van Aleit) koopt het goed van Willem van Schaik. Misschien moeten wij de oom en neef van Schaik eerder als hypotheekgevers dan als eigenaars zien, en wordt de hoeve eigendom van Gijsbert van Langelaar als erfenis van zijn schoonvader.

                 Hij trouwde Incken Andriesdr Goede.

 

1829123.  Incken Andriesdr Goede, datum/bron: 01.09.2004 SCA1997.108

                 Gelijftocht in 1419.

 

1844864.  Adam Claes Toudensz, begraven in 't Woud, datum/bron: 27.11.2003 PromXIIp348, GrJ342.[109],22

                 Leenman van Wateringen, beleend met 4 morgen 1,5 hond land onder Wateringen 08.02.1392.

                 Hij trouwde NN.

 

1844865.  NN, datum/bron: 27.11.2003 GrJ342,109 (zie info 315).

 

1844866.  IJsbrant Dircxs, ook bekend als IJsbrant Aechtenz, ovl. 1457/67, datum/bron: 24.4.2017 GrJ342, OV1993p277, PromXIIp348, OV2018p288,290,291,22,[110],109,1 (zie info 316).

                 Zijn wapen (ankerkruis) is als kwartierwapen op de grafzerk van zijn achterkleinzoon IJsbrant Tou Arentszoon afgebeeld, ovl. 13.10.1553. Op de zerk van zijn kleinzoon Aem Heijdricksz. (van der Burch) in 't Woudt ontbreekt het wapen, daar het de steen van diens eerder overleden vrouw betreft. Wel verschijnt het kwartierwapen in veel geschriften en op gebrandschilderde ramen. IJsbrant pachtte land van de Duitse Orde 1415/52. Koopt in 1428 van Jan Heerman de helft van 6 morgen land op de Harnasch. Koopt 10 hond land onder het Ambacht Kethel 1438. Jsebrant Dirxs zoon verkoopt in 1443 aan Jan Muys'zoon 4 morgen en 2 hond land in het ambacht van Maasland, gemeen liggende met Claes Zybrants zoon. Op zijn verzoek zegelt Jacob Yewijn Heyenzoon voor hem met een klimmende eenhoorn. Bij een landverpachting in Kethel in 1457 als belender genoemd. Dirck IJsbrantsz verkoopt 1467 10h land in de Kethel aan zijn neef Aem Heynrickxz, geërfd van zijn vader IJsbrant Dircxs.

 

1844870.  Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn, datum/bron: 29.11.2003 GrJ342, OV1984p333.22,[111]

                 Trouwt (2) Katrijn NN. Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest. Willem Hugensz. van den Horn verkoopt 1422 aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.

                 Hij trouwde (Alijd) Dirksdr van Hodenpijl.

 

1844871.  (Alijd) Dirksdr van Hodenpijl, datum/bron: 29.11.2003 GrJ342,344.22

                 Zij was een zuster van Jan van Hodenpijl, wapen: rechts geschuinbalkt van 6 stukken, en een dochter van Dirk van Hodenpijl en Machteld van Heemstede, voornaam niet bekend.

 

1898624.  Aernt van Wijk Aernt Segerszn, geb. 1405, ovl. 1477 (72 jaar oud), datum/bron: 04.08.2003 KPdV.[112]

                 Leenman van Holland.

 

1921152.  Luijtgen Philipsz, datum/bron: 02.11.2010 KSi, UtPp39.53,[113]

                 Woonde te Houten, pachter van een hoeve met 13,5 morgen land van het Kapittel van Sint Marie 1399 en pachter van het Convent van Oudwijk 1406/12.

 

1921178.  Aert Nachtegael, ovl. voor 11.11.1440, datum/bron: 20.07.2019 OV2019p389.[114]

                 Woont vermoedelijk te Hillegersberg, beleend met de oostelijke helft van het Baersmeer in Ommoorden, met 2 morgen land 1421, en 3 morgen 4,5 hont, genaamd het Hoflandt. Vermoedelijk verrichte hij timmer- en vlechtwerk.

 

1921184.  Boudijn Pietersz. van Roden, geb. ca. 1350, ovl. voor 28.10.1408, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k266,272.31,53,[115]

                 Ambachtsheer van Rhoon 1380/99, vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden, hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap.

                 Hij trouwde Willemine Vranc Dirc Zayendr.

 

1921185.  Willemine Vranc Dirc Zayendr, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi, NL1959k272.31,53,115.

 

1921186.  Dirk Zaij Goeswijnsz van der Lede, geb. ca. 1345, ovl. ca. 1421, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi.31,53

                 Baljuw van Schiedam, was beleend met de Spieringhoeck, ontving uit handen van zijn schoonvader een jaarrente van 30 pond Hollands, leenman van Wassenaar, schout van Katwijk, aangesteld tot rentmeester van Wassenaer 13.07.1380 voor 20 pond jaarlijks,

                 Hij trouwde Katryn van Wassenaer, getrouwd 30.10.1370 (huw. voorw.).

 

1921187.  Katryn van Wassenaer, geb. in/na 1356, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, KSi.31,53

                 Bastaarddochter van Dirck IV van Wassenaer.

 

1921188.  Willem Storm Gerritsz, datum/bron: 01.11.2010 KPl, KdGex.[116],31  Hij trouwde Machtelt Vrancken van der Does.

 

1921189.  Machtelt Vrancken van der Does, datum/bron: 01.11.2010 KPl, KdGexc.116,31

 

1921190.  Vranck Lambrechtsz (van der Meer), ovl. 1438/47, begraven in Delft, Oude Kerk, datum/bron: 19.11.2012 J-S, RiHp78.[117],84

                 Schepen van Delft 1434, 36, 37. Hij zegelt in 1431, 1433 en 1437 (drie handen 2,1) en 1438. Heeft in 1420 een graf gekocht in de Oude Kerk te Delft, is in1435 en 1436 belendend ten oosten te Maasland. Hij trouwde (2) met Mary NN, die op 10.11.1447 als  weduwe van Vranc Lambrechtsz. wordt vermeld bij een belending te Maasland.

                 Hij trouwde Catharina van Foreest.

 

1921191.  Catharina van Foreest, datum/bron: 19.11.2012 J-S, RiHp78,117,84 (zie info 317).

                 Blijkens een afbeelding vervaardigd door Mr. Willem van der Lely (GA Delft, handschriften, 37 D 14, dl. 1, fol. 82) luidde de aanhef van de grafsteen te Delft: "Hier leggen begraven deze anboren, ende meer heure nacomers, van Franck, getrout met Catrijn van Foreest, oudste zoon van Lambert van Tol en Alijd van Hodenpijl zijn wijf, zedert genaemt Van der Meer, nu mede Van Berendrecht." Hierbij waren ter weerszijden de wapens Van der Meer en Van Hodenpijl en eronder Van der Meer en Van Foreest afgebeeld.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

Slingeland_Tijmpel 

 van Slingeland van den Tijmpel

 

Jan van Slinghelant van der Tijmpel, burgemeester (1386/99) van Dordrecht, zegelde met:

gevierendeeld 1 en 4: een tempel, 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Het geslacht

Van den Tijmpel zou haar naam ontleend hebben aan “de Tempel” aan de Lek bij Groot-Ammers.

 

Zie kwartier 1276248. Bron: De Nederlandsche Leeuw 2001.

 

 

 

 

 

 [1]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[2]  Arnold Zuiderent, Een nieuwe kijk op het geslacht Van Oestgeest (De Nederlandsche Leeuw 2022, blz. 15-27).

[3]  Ridderlijke Duitsche Orde, Archief Utrecht.

[4]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[5]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[6]  Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, DE 14e EEUWSE PASTOOR ROELOF VAN EMMICHOVEN ALS STAMVADER VAN HET GESLACHT CRANENDONCK IN DE RIEDERWAARD (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 233-242).

[7]  C. HOEK, ACTEN BETREFFENDE SCHIELAND EN OOST-DELFLAND (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 413-499).

[8]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[9]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[10]  drs. TON RENIERS, DE GESLACHTEN DIE REEDE ...  (etc.) UIT GILZE (vervolg) (Gens Nostra 1994, blz. -280).

[11]  B.A. van Schijndel te Brussel, EEN TAK VAN AMMERZOYEN - VAN AMMELROOIJ (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1977, blz. 49-52).

[12]  P. VAN AMELROOIJ, VAN AMBERSOYE - VAN AMELROOIJ (Gens Nostra 1962, blz. 360-363).

[13]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[14]  KNGGW  (redactie), Kwartierstatenboek 2000 (Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co te Rotterdam).

[15]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[16]  S.A. Lommen-de Heer, Floris heer van Dalem en zijn nakomelingen 1254-1554 (2022).

[17]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[18]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[19]  ‘DR. A. W. E. DEK, Het geslacht van Dalem-Van Dongen (genealogie van Arkel) (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 376-402).

[20]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[21]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band IV Standesherrliche Häuser I (1981 Stargardt, Marburg).

[22]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[23]  Dr. Ralf G. Jahn, Jahn - Genealogie / Jahn Stammbaum (http://www.adel-genealogie.de/is_toc.htm).

[24]  P. H. Bogaard, vdBongard, gen. van een Nederl. tak van het  Nederrijnse geslacht von den Bongard (Jaarboek Oud-Utrecht 1975 blz. 161-205).

[25]  L.J. Karels, Kwartierstaat Karels-Hulsbos (Prometheus kwartierstatenboek XVII (2001), p127-242).

[26]  Christian Mehl, mehl@math.tu-berlin.de, Ahnenliste v. Mumm in 39 Generationen (http://www.math.tu-berlin.de/~mehl/genealogie/mumm.html).

[27]  Georg Strasser, Versuch einer Aufstellung einer Genealogie der Schöffenfamilie Tristand aus Trier (Trierische Chronik 1911).

[28]  Thomas Ernst van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda ('s-Gravenhage 1744).

[29]  Compte d'Arschot Schoonhoven, Les d'Arschot de Schoonhoven, Branche de Zundert (Anales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles 1937, Pag. 83-112).

[30]  Door Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (http://www.nicovandinther.nl/ pdf-File).

[31]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[32]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[33]  M R. W. W. VAN VALKENBURG, De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 29-154).

[34]  Henk Reinders, Karel de Grote CD-ROM (Reinders, Bunnik).

[35]  A. Dekker, MENSEN VAN REYGERSFOORT (Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe 1984, blz. 10-20).

[36]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VIII   West-, Mittel- und Nordeuropäische Familien (1980 Stargardt, Marburg).

[37]  L. J. VAN DER K LOOSTER, De Oude Hofstede te Sassenheim en haar bewoners (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 446-472).

[38]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN RIJNLAND, 1222-1650 (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 390-410).

[39]  Peter C. de Vries, Informaties per e-mail, via discussielijsten en homepage (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[40]  Wittert van Hoogland, Utrechtse Ridderhofsteden.

[41]  B. Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995).

[42]  J.R. Clifford Kock van Breugel / J.D.M. Bardet, Kastelenboek provincie Utrecht (Kemink Utrecht 1966).

[43]  Paul van Maren, Van Maren Genootschap (via Mail en internetpage).

[44]  Dago Hendrikson, Genealogieën of Stambomen Van Rij (http://home.hccnet.nl/d.hendrikson/genealogie/van-rij/).

[45]  MR. J.J.F. LOTS EN ING. H. DEN BOER, DE AFSTAMMELINGEN VAN ARNT VAN RIEDE EN DE PARENTEELSTAAT LIJSBETH COOSEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 197-205).

[46]  C. HOEK, HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ. BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 141-155).

[47]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren II (De Nederlandsche Leeuw 1944, kol. 70-77).

[48]  B. de Keijzer, EEN BASTAARDTAK VAN DE HEREN VAN STRIJEN (Fragment-genealogie Van der Weede) (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 323-329).

[49]  JHR. MR. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, De eerste tien generatiën van het Gorinchemsche regentengeslacht Snoeck (De Nederlandsche Leeuw 1909, kol. 41-46).

[50]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[51]  GESLACHT- EN WAPENKUNDE (De Navorscher 1863, blz. 379-380).

[52]  J. Fox, Rengers van Naerssen, beschouwingen over een naam (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 281-290).

[53]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[54]  R. de Hek, Kwartierstaat van Oosterhoud (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 529-552).

[55]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[56]  G. J. REHM, DE BREDASE APOTHEKERS, van de 15e- tot het begin van de 19e-eeuw (De Brabantse Leeuw 1959, blz. 53-57).

[57]  C. HOEK, HEERMAN (Ons Voorgeslacht 1972, blz. 306-315).

[58]  P. M. Vrijlandt, HET HOLLANDSE GESLACHT VAN STEENHUYSEN (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 116-127).

[59]  MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676), Verzameling aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz 1624/55, Verzameling Gerard Schaep (Stadsarchief Amsterdam, Familiearchief Bicker = nr. 195), GENEALOGICA, 717. Copulaturn Genealogicum collectum ab anno 1624, A'. Verzameling van aantekeningen van Gerard Schaep Pietersz omtrentzijn  familie en zijn vrouws familie. Aangelegd 1624, bijgehouden tot 1655. 718. Verzameling van stukken, bijeengebracht door Gerard Schaep, betreffende zijn voorouders en zijns vrouws voorouders. 17de eeuw.

[60]  Familie Boot (https://www.genealogieboot.nl).

[61]  Hans Vogels, Discussies op de lijst Nederlandse Adel.

[62]  B. de Keijzer, EEN JONGERE TAK VAN DE HEREN VAN ARKEL (Zuid-Hollandse Genealogien I (R'dam 1986), blz. 73-81).

[63]  M. de Hoog, Kwartierstaat Hazen-Fritschi (Prometheus XVI (2001), blz. 7-99).

[64]  v.d. Spek, kwartierstaat Antonius Jacobus van der Spek (http://home.planet.nl/~hvdspek/kw/kw_0001.htm).

[65]  G.J. van Gelder, DE EERSTE HEREN VAN HENDRIK-IDO- EN SCHILDMANSKINDERENAMBACHT (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 401-413).

[66]  R.J.P. van der Zalm, "Twee zalmen die regtop en afgewend staan". Het adellijk geslacht Van Brakell (R.J.P. van der Zalm, 2015).

[67]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht van Brakel in de Bommelerwaard, Nederbetuwe en Zuid-Holland (Manuscript aanwezig in Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, 68 pagina's met bronvermelding).

[68]  Jan Groenendijk, Het geslacht van Brakel (2), de nazaten van Gijsbert en Godschalk van Brakel (Tussen de Voorn en Loevestein augustus 2004, blz. 1-22).

[69]  DR . P. G. F. VERMAST, De Heeren van Goye (vervolg) (De Nederlandsche Leeuw 1949, kol. 330-410).

[70]  DRS. MECHELIEN H.M. SPIERINGS, Spierinc (x) in Brabant (De Nederlandsche Leeuw 1979, kol. 3-20).

[71]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[72]  Jac. Linders, Stamboom Linders (GenealogieOnline).

[73]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ALTENA, 1232-1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 175-213).

[74]  Ds. E. van Alphen Az, NEDERHEMERT EN DE VAN HEMERT's (Tussen de Voorn en Loevestein 1967, blz. 171-176, en vervolg).

[75]  Hans van de Griend, Gegevens via de discussielijst Nederlandse adel.

[76]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[77]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[78]  Ds. E. van Alphen Az., NEDERHEMERT EN DE VAN HEMERTS (2) (Tussen de Voorn en Loevestein 1968, blz. 210-212).

[79]  DR . J. C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den Bommelerwaard (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 63-72, 95-106).

[80]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[81]  J.C. Kort, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE GRAAF VAN HOLLAND IN GELRE 1279-1646 (Ons Voorgeslacht 1988, blz. 18-24).

[82]  J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen (Proefschrift, Groningen 1962).

[83]  DRS GEERTRUIDA DE MOOR, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Poelgeest (De Nederlandsche Leeuw 1988, kol. 174-195).

[84]  Antheun Janse, Ridderschap in Holland (Verloren 2001).

[85]  B. de Keijzer, Van Langerak - van Zuylen (De Nederlandsche Leeuw 1994, kol. 362-773).

[86]  Rob Gomes, Database Rob Gomes (www.robgomes.nl).

[87]  JH R. H. A. VAN FOREEST, Foreest en Hodenpijl (De Nederlandsche Leeuw 1957, kol. 187-201, 234-252).

[88]  Dr. HENRI  OBREEN, Het geslacht van Borselen, Tak der Heeren van Vere (De Nederlandsche Leeuw 1927, kol. 294-306, 322-336, 363-366).

[89]  Maurits J. van Lennep, Henrick S. van Lennep, OUDSTE TAKKEN VAN DE FAMILIE VAN LENNEP (http://vanlennep.nl/wp-content/uploads/genealogie-oudste-generaties.pdf).

[90]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[91]  Denis Verhoef, Genealogie de Cock (Samenvatting dissertatie Henry J.J. Vermeulen) (De Nederlandsche Leeuw 2021, Blz. 49-55).

[92]  Ir. Dr. M.J. WAALE, Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 4-33).

[93]  Bert den Bertog en Alie Lommen-de Heer, Hoe kwam het geslacht Van Arkel en Van Lede in de dertiende eeuw aan zijn gebied? (De Nederlandsche Leeuw 2021, pag. 195-217).

[94]  J.W. Zondervan, De vrouwen van Randerode en van Zandenburg (Veere) (De Nederlandsche Leeuw 1993, kol. 475-517).

[95]  H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en toetssteen (2020 Dissertatie Groningen).

[96]  Henri J.J. Vermeulen, De borgen van Jan van Beusichem en Culemborg, knape, op 19 oktober 1307 (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 394-408).

[97]  Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

[98]  Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, De zegels der Graven van Holland op het einde der dertiende eeuw (De Nederlandsche Leeuw 1930, kol. 135-138).

[99]  M.V.K., KAREL DE GROTE, Reeksen (Gens Nostra 1991, blz. 361-508).

[100]  Engel Roza, Ridder Jan van Rosendael en zijn naamgenoten (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 112-132).

[101]  DR. P. G. F. VERMAST, De Heeren van Goye (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 194-229, 236-251).

[102]  Ir. H. J. WERNER, KWARTIERSTAAT WERNER (Ons Voorgeslacht 1973, blz. 45-63).

[103]  Jhr. Dr. TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS, Het nageslacht van Hr. Willem Heer van Striene en zijne tweede echtgenoote Ver Mathilde (De Nederlandsche Leeuw 1937, kol. 440-442).

[104]  Kurt Niederau, Die von Bernsau des 14. und 16. Jahrhunderts (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1966, blz. 98-201).

[105]  Wolfgang Schindler, Karsten Schneider, Op de Discussielijst "Liste Adel-L" (Duitsland) (Op grond van het boek "Aander-Heyden 1883").

[106]  W.K. Prinz von Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten (4 volumes, Marburg, 1953, 1975).

[107]  Heinz Renn, Die Geschichte des Kronenburger Landes in der Frühzeit und das erste Kronenburger Edelgeschlecht (Rheinische Vierteljahrsblaetter 1954, blz. 499 - 555).

[108]  Ir W.H.M. Nieuwenhuis, aantekeningen genealogie van Langelaar (Scarpenzele 5(1997)nr4p99-102), Transcriptie ontvangen via Gijs van Bloemendaal. Bepaalde gegevens kunnen uit andere nummers van dit tijdschrift afkomstig zijn, o.a.  Jg.I p 29,III p.18.

[109]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw Trouw (Prometheus XII (1993), blz. 316-350).

[110]  N.L. van Dinther, WIE DE BROUCK PAST... KIJKE OM DE HOEK (Ons Voorgeslacht 1993, blz. 276-278).

[111]  C. HOEK, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN TE DELFT (1268-1648) (Ons Voorgeslacht 1984, blz. 308-336).

[112]  Peter de Vries, Kwartierstaat Peter de Vries (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[113]  Marcel S.F. Kemp, Parenteel Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 Deel1, blz. 35-152 (Uitgave OV 2010)).

[114]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[115]  C. HOEK, De oudste heren van Rhoon, Een bijdrage tot de geschiedenis van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard (De Nederlandsche Leew 1969, kol. 232-273).

[116]  Fred Brouwer, Kwartierstaat Plokker (http://www.fredbrouwer.nl/).

[117]  Drs. J.F. Jacobs, Opuscula genealogica (http://www.jacobs-schumacher.eu/).