Gen 24  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Graftombe Nicolaas III van Putten en Aleid van Strijen

bron: oudgeervliet

 

bij kwartier 9398606:

De graftombe van Nicolaas III  van Putten en Aleid van Strijen in de kerk van Geervliet.

Door hun huwelijk ontstond 1294 de heerlijkheid “Putten en Strijen”, zich uitstrekkend

 van Voorne tot Breda, waartoe ook de Groote of  Zuid-Hollandsche Waard behoorde. 

 

 

 

Generatie 24

 

 

8441856.  Willem van Horne, ovl. voor 1196, datum/bron: 11.01.2004 GrJ549, ES XVIII-62, CRAp504,[1],[2] (zie info 365).

                 Willem wordt vermeld als getuige 1189 en (met zijn broer Engelbert) in 1191.

                 Hij trouwde (Margareta) van Altena, getrouwd ca. 1190.

 

8441857.  (Margareta) van Altena, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. ca. 1207, datum/bron: 11.01.2004 GrJ550,549, ES XVIII-62, CRAp504.[3],1,2  Zij trouwde (1) Willem van Horne, getrouwd ca. 1190.  Zij trouwde (2) Otto II van Wickerode, getrouwd ca. 1196/1200.

 

8441864.  Arnold I van Stein, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. in/voor 1265, datum/bron: 14.03.2004 (GrJ246ca), ES VII-114, NL1983k388, LNA15.06.2015,3,[4],[5],[6] (zie info 366).  Hij trouwde (1) NN.  Hij trouwde (2) Margareta van Brussel, getrouwd ca. 1205/10.

 

8441865.  Margareta van Brussel, ovl. na 1231, datum/bron: 07.03.2006 LNA15.06.2015.6

                 Via dit huwelijk verwierf Arnold I van Stein o.a. de tienden van Boorsheim (uit de erfenis Altena) en de Belgische heerlijkheden Plancenoit en Ohain ten zuiden van Brussel (uit de erfenis van de kasteleins van Brussel).  Mogelijk een dochter van Gerard, +1200, heer van Grimbergen. Of van Sofia van Altena en Leonis, burggraaf van Brussel. In een acte van 1263 treden op: Arnoldi, nobilis viri militis domnini de Steyne, et dominem Margarete nobilis matrone uxoris ejus.

 

8441866.  Arnold III Berthout, ovl. 1211/12, datum/bron: 14.03.2004 GrJ537.3

                 Heer te Grimbergen 1188.

                 Hij trouwde Sophia van Altena, getrouwd 1205/1210.

 

8441867.  Sophia van Altena, ovl. na 1247, datum/bron: 04.12.2003 GrJ537,550, HV, DH2003p42.3,[7],[8]

                 Zuster van Dirk II van Altena, die kinderloos stierf. Zijn uitgebreide goederen werden verdeeld over de kinderen en nakomelingen van zijn 3 zusters. [Daarvan kregen de broers Engelbert en Willem van Horne als oudste zonen van zijn oudste zus een aanzienlijke portie zodat Engelbert zich heer van Cranendonk en broer Willem zich o.a. heer van Altena, en Cortessem mocht gaan noemen]. Ook Sophias schoonzoon Arnold II van Stein blijkt in het bezit te zijn van goederen, die de Van Altena's behoorden. Sophia hertrouwde voor 1214 met Leunis, burggraaf van Brussel.

 

8441868.  Dirk I van Kleef, geb. 1192, ovl. 04.11.1227, datum/bron: 10.01.2005 GrJ560,567.3

                 Vermeld 1207, heer van Heinsberg en Valkenburg. Deed verschillende schenkingen aan het Mariaklooster te Heinsberg.

                 Hij trouwde (1) Isalda van Limburg.

                 Hij trouwde (2) Beatrix van Kyrburg, getrouwd 1221.

 

8441869.  Beatrix van Kyrburg, datum/bron: 10.01.2005 GrJ560,567.3

                 Vrouwe van Erenfels 1215/28, bestuurde Valkenburg voor haar zoon als vrouwe van Valkenburg 1230/36. Weduwe van Philips III van Bolanden. Dochter van Gerhard II wildgraaf van Kirburg-Dhaun en Agnes NN.

 

8441870.  Walram V "de Lange" van Limburg, ovl. 20.04./22.07.1242, datum/bron: 10.01.2005 GrJ561, ES I.2-229.3,[9]

                 Heer van Monschau, Poilvache en Valkenburg.

                 Hij trouwde Elisabeth van Bar, getrouwd voor 07.1237 (1218*).

 

8441871.  Elisabeth van Bar, geb. ca. 12 Jan 1210, ovl. 11.04/01.08.1262, datum/bron: 10.01.2005 ES I.2-229, GrJ561.9,3

                 Vrouwe van Poilvache. Stiefzuster van haar man Walram V.

 

8782600.  Everardus van Ambersoye, ook bekend als van Ammelsoye, geb. ca. 1240, datum/bron: 12.08.2003 GTNWMB1978p18, GN1962p360,[10],[11] (zie info 367).

                 Belast met het ambt van de Bommeler- en Tielerwaard 1294/95, d.w.z. Gelders rekenplichtig ambtenaar van dit ambt. Het (Hollands) wapen van Amerzoyen/Amelroy, met in rood 3 vairpalen en in een gouden schildhoofd een rode springende hond of vos, hetzelfde wapen als o.a. de families Van Vladeracken en Van Aelst. [De afkomst van Everardus is niet bekend. Wel wordt  reeds in 1026 wordt Rothardus de Ambersoi genoemd als eigenaar van de heerlijkheid Ammersoyen, deze kan echter niet als een voorvader van Everardus worden beschouwd. Verder vermeldt het oorkondeboek van Holland en Zeeland III, na 27.03.1250 "Giselberti Coci, militis De Hemerte, Jacobi, militis De Hedele, Everardi, milites de Amersoi en Johannis De Husden" (V&L1967p173). Of tussen genoemde Everardi en Eveardus een raltie bestaat is mij niet bekend].[12]

                 Hij trouwde NN van Aelst.

 

8782601.  NN van Aelst, datum/bron: 12.08.2003 GN1962p360, GTMWBB1978p18.11,10

                 De familieverhouding tussen de van Aelst en de van Amerzoyens blijkt uit de goederen, die Gerrit van Ammerzoyen van zijn "verwant" Jan van Aelst had geërfd alsmede uit de gelijke wapenvoering.

 

8790532.  Jan van de Leede, ovl. voor 1254, datum/bron: 04.01.2017 LNA 04.01.2017,6 (zie info 368).

                 Eerste heer van Dalem, 'broederszoon van de heer van Arkel'. 'In den jare xi c xxxvi heeft desen heer van Arckel (Jan IV van Arkel, ovl. 1144) sijnen broeders gedeylt uuyten lande van Arckel. Heer Folpaert, sijnen oudsten broeder gaff hij die stede van Leerdam metten slote van Schoonrewoerd metten Dieffdijck ende Over-Heycoop ende'    'Voort gaff hij hem halff die heerlickheyt van Dalem, welcke heerlijckheyt gaven sij te samen daerna den edelen Jan, die een broederssoon was van Arckel, ende die wert heer van Dalem'. (Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum).

 

8790544.  Philips van Wassenaer van Duivenvoorde, ook bekend als van Duvenvoorde, ovl. 1248, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p98, GrJ501, WdOp81.[13],3,[14]

                 Ridder, heer van Wassenaar, vermeld 1215/26. Getuigde in 1215 met zijn broer Dirk bij een beslissing van graaf Willem I en werd 1226 door deze broer met het erfleen Duivenvoorde beleend. Hun nakomelingen noemden zich, naar het nog bestaande, onder Voorschoten gelegen landgoed van Duivenvoorde. Wapen van Philips: in goud 3 zwarte wassenaars.

                 Hij trouwde F(lorentina) heer Arentsdochter van Rijswijck.

 

8790545.  F(lorentina) heer Arentsdochter van Rijswijck, datum/bron: 25.11.2003 GrJ501, OV1983p99, WdOp81.3,13,14

                 Haar naam begon met de letter F, mogelijk heette zij Florentia. Zij was een zuster van Bertha van Rijswijck, die met Philips' broer Dirk van Wassenaer trouwde.

 

8790546.  Ghisekyn uter Lyere, datum/bron: 26.11.2003 GrJ464.3

                 Leenman van Wassenaar 1226, 1233. Hij is 1226 getuige voor Philips van Duivenvoorde. Ghisekin uter Lyre heeft 01.03.1223 met toestemming van de graaf zijn land in de Lyre met gerecht en tienden verkocht aan de abt van St. Mariënweerd.

 

8790560.  Hendrik van Salm, ook bekend als Hendrik III van Salm, datum/bron: 20.09.2004 ES IV-92, GMA, ES I.2-227.[15],[16],9

                 Heer van Viviers. Testeert 22.09.1228.

                 Hij trouwde Margareta van Bar, getrouwd voor aug 1221.

 

8790561.  Margareta van Bar, ovl. na 1259, datum/bron: 20.09.2004 ES IV-92, ES I.2-227.15,9

                 Zij trouwde (2) voor 1245 Henri de Dampierre, heer van Bois, ovl. 1259.

 

8790562.  Hendrik van Blieskastel, ovl. 1237, voor 13.12, datum/bron: 09.02.2006 ES XVIII-152, GMA, RV1954p510,529.1,16,[17]

                 Graaf van Blieskastel (in Saar-Pfalz). Toen Hendrik stierf, liet hij alleen dochters na. Zijn nalatenschap bestond uit de heerschappijen Blieskastel (Saarland), Püttlingen (in Lotharingen), Schaumberg bij St. Wendel en Hunolstein in de Hunsrück, verder nog enige goederen aan de Moesel. Daarvan kwamen Hunolstein, Püttlingen und Schaumberg bij de graven van Salm terecht.

                 Hij trouwde Agnes van Sayn, getrouwd voor 1225.

 

8790563.  Agnes van Sayn, datum/bron: 20.09.2004 ES XVIII-152, RV1954p529, EGS I.2-621.1,17,[18]

                 Vermeld 1200/1259.

 

8790564.  Simon van Joinville, ovl. mei 1233, datum/bron: 19.10.2004 ES VII-6, CRUp197.4,[19]

                 Vermeld 1195, seneschalk van Champagne 1224, trouwt (1) voor 1209 Ermengarde de Montcler, vermeld 1209/18. Nam deel aan de Vijfde Kruistocht, streed tegen de Katharen en onderscheidde zich bij de verovering van Damiate in Egypte onder Johan van Brienne. [Zijn zoon Jean de Joinville (1224/1317 = 93 jaar!), is als historicus bekend geworden. Hij schreef een verslag van de Zevende Kruistocht en een biografie van de Franse koning en kruisvaarder Lodewijk IX, op grond waarvan deze heiligverklaard werd. Deze "Histoire de saint Louis (1272/1309)" geldt als oudste biografie in moderne zin].

                 Hij trouwde Beatrix van Auxonne.

 

8790565.  Beatrix van Auxonne, ovl. 11.04.1260, datum/bron: 19.10.2004 ES VII-6, ES II-60.4,[20]

                 Vermeld 1224, gescheiden van Aimon de Faucigny.

 

8790566.  Gilbert van Lacy, datum/bron: 19.10.2004 ES III.4-709.[21]

                 Gilbert is waarschijnlijk een zoon van Hugo II van Lacy en Rosa van Monmouth.

                 Hij trouwde Isabel Bigod.

 

8790567.  Isabel Bigod, datum/bron: 19.10.2004 ES III.4-709.21

                 Waarschijnlijk dochter van Hugo van Bigod, uit het geslacht van de Earls of Norfolk.

 

8790568.  Simon (III) IV van Saarbrücken, ovl. 1307/09, datum/bron: 20.10.2004 ES XVIII-143.1

                 Graaf van Saarbrücken en heer van Commercy 1259, vermeld 1248. Trouwt (2) 1269 Mathilde van Sexfontaines.

                 Hij trouwde Marguerite NN.

 

8790569.  Marguerite NN, ovl. voor/in 1269, datum/bron: 20.10.2004 ES XVIII-143.1

 

8790570.  Gobert VII van Aspremont, ovl. 24.08.1278, datum/bron: 27.01.2007 ES XI-36.[22]

                 Heer van Aspremont, van Dun en van Rouvres 1250, kastelein van Nyon, vermeld vanaf 1226.

                 Hij trouwde Agnes van Coucy.

 

8790571.  Agnes van Coucy, ovl. 1277, datum/bron: 27.01.2007 ES XI-36.22

 

8790572.  Thomas II van Savoye-Vaud, geb. 1199*, ovl. 07.02.1259, datum/bron: 20.09.2004 ES II-190, CHp54.20,[23]

                 Was aanvankelijk geestelijke: domheer van Lausanne 1224/27, probst van  Valence 1227, domheer van Lyon. Dan graaf en rijksvicaris in Italië, graaf van Savoye 1253, graaf van Henegouwen en Vlaanderen 1237/44. Trouwt (1) 02.04.1237 Johanna, gravin van Henegouwen en Vlaanderen, ovl. 1244, dochter van Boudewijn VI (IX), keizer van Constantinopel, weduwe van Fernando Infant van Portugal. Broer van graaf Peter II, bekend als "le petit Charlemagne".

                 Hij trouwde Beatrice Fieschi.

 

8790573.  Beatrice Fieschi, ovl. 08/09.07.1283, datum/bron: 20.09.2004 ES II-190.20

                 Dochter van Teodore Fieschi, graaf van Lavagna en NN di Capocorse.

 

8790574.  Philippe II van Montfort, ovl. 24.09.1270 voor Tunis, begraven in Castres, datum/bron: 22.06.2005 ES III.4-643, GMA.21,16

                 Heer van Castres en van Ferté-Alais. Was partijganger van de Franse koning Lodewijk IX de Heilige, trok met hem tegen Tunis en overleed evenals Lodewijk tijdens de belegering.

                 Hij trouwde Johanna van Levis.

 

8790575.  Johanna van Levis, ovl. 30.05.1284, begraven in Castres, datum/bron: 22.06.2005 ES III.4-643, ES XIV-85.21,[24]

 

8790580.  Gerard IV van Gelre, ovl. 22.10.1229, begraven in Roermond (Munsterkerk), datum/bron: 10.01.2005 GrJ544.3

                 Graaf van Gelre en Zutphen 1207, stichtte de Cisterciënser vrouwenabdij te Roermond voor zijn moedeer 1219 of 1220, verleende landrecht aan de  Veluwe 1227. Graftombe van hem en zijn vrouw in de Munsterkerk te Roermond.

                 Hij trouwde Margaretha van Brabant, getrouwd 1206 in Leuven (contract).

 

8790581.  Margaretha van Brabant, ovl. 1231, begraven in Roermond (Munsterkerk), datum/bron: 10.01.2005 GrJ544,553.3

 

8790584.  Hendrik van Voorne, ovl. (voor) 13.03.1259, datum/bron: 24.11.2003 GrJ563, ES XVIII-51, OV1987p8.3,1,[25]

                 Ridder, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, vermeld 1229/59. Hij koopt 1247/56 de dijkzate van de inlaagdijk ten N. en O. van het latere Rotterdam van graaf Willem II. Hij houdt de staal- en vroonvisserij in Kathendrecht van de graaf van Holland 1250, 57.

                 Hij trouwde (Mabelia) van Cysoing, getrouwd 1231.

 

8790585.  (Mabelia) van Cysoing, datum/bron: 24.11.2003 GrJ563, ES XVIII-51, ES VII-88,3,1,4 (zie info 369).

 

8790586.  Gerard van Limburg, ook bekend als van Luxemburg, van Durbuy, geb. 1223 voor 23.11, ovl. 12.1298/28.02.1303, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-11, ES I.2-229, OV1987p32, GrJ561.4,9,25,3

                 Heer van Durbuy en Roussy 1247. Jongere zoon van Walram, hertog van Limburg en Ermesinde erfdochter van Luxemburg en Namen, diens tweede echtgenote, hij brak zijn vaderlijk wapen (een klimmende leeuw), getuige een zegel uit 1289, met een barensteel van drie "hangers" (OV).

                 Hij trouwde Mechteld van Kleef, getrouwd voor 03.12.1259.

 

8790587.  Mechteld van Kleef, ovl. 1304, datum/bron: 01.08.2003 ES I.2-229, ES XVIII-22, GrJ543.9,1,3

 

8790588.  Hendrik III van Cuyk, geb. ca. 1195, ovl. 1254, datum/bron: 02.12.2003 GrJ566, ES VIII-35.3,[26]

                 Vermeld 1226/54, heer van Cuyk en Grave 1233/54, heer van Merum en half Asten, leenman van de bisschop van Utrecht voor het gerecht van Gasperde en Everdingen. Hertrouwt ca. 1230 waarschijnlijk NN van Randerode, erfdochter van Boxtel.

                 Hij trouwde NN van Putten*, getrouwd ca. 1220.

 

8790589.  NN van Putten*, datum/bron: 02.12.2003 GrJ566, ES VIII-35,3,26 (zie info 370).

 

8790590.  Hendrik van Nassau, bijnaam "de Rijke", geb. ca. 1180, ovl. voor 1251, datum/bron: 02.12.2003 GrJ534.3

                 Graaf van Nassau 1198/na 1247.  Hij was deed grote schenkingen aan de kerk, zodat de kloosters en gebedshuizen in het gebied van het huidige Nassau juist in zijn tijd de aanzienlijkste bloei doormaakten. Begunstigde de Duitse Orde. Hendrik nam deel aan de Zesde Kruistocht.

                 Hij trouwde Machteld van Gelre, getrouwd voor 1221.

 

8790591.  Machteld van Gelre, ovl. 28.10 na 1247, datum/bron: 02.12.2003 GrJ534,544.3

 

9398336.  Soyer I von Bourscheidt, ovl. voor 13.05.1271, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50, Jahn.4,[27]

                 Heer van Bourscheidt, vermeld 1233/69.

                 Hij trouwde Agnes von Rodemachern.

 

9398337.  Agnes von Rodemachern, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50 /-48.4  Zij trouwde (1) NN, getrouwd 1273.  Zij trouwde (2) Soyer I von Bourscheidt.

 

9398338.  Friedrich I von Schleiden, ovl. 1259/69, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50, Jahn, Mumm. LDA,4,27,[28],[29]

                 Heer van Schleiden, vermeld 1230-59.

                 Hij trouwde Aleidis.

 

9398339.  Aleidis, datum/bron: 29.07.2003 Mumm.28

 

9398352.  Jakob (Tristant) der Ältere, ovl. in/voor 1296, datum/bron: 21.05.2003 Mumm, Tri,28,[30] (zie info 371).

                 Vermeld 1272/96. Schout (Schultheiß) te Trier vanaf 1276,  Vermoedelijk een zoon van de Trierer schepen Heinricus Tristant. De naam Tristant was oorspronkelijk een voornaam, die later tot familienaam werd. Veel familieleden waren schepen van Trier. De 14 schepenen van deze stad kregen in het begin van de 13e eeuw steeds meer macht en hadden een meerderheid in het bestuur. Ruim een eeuw later werd die macht gedeeld met een gelijk aantal vertegenwoordigers van de gilden en van de gemeente. In 1287 was Jakob een der vier scheidsrechters in een geding tussen de abt van Prüm en Heinrich von Schönecken.Na 1292 was hij geen schout meer, nog wel schepen.

 

9398354.  Ludwig von der Brücke, ovl. voor 1292, datum/bron: 21.05.2003 Mumm, Tri.28,30

                 Ridder.

                 Hij trouwde Aleid.

 

9398355.  Aleid, ovl. na 1292, datum/bron: 21.05.2003 Mumm.28

                 Vermeld in een oorkonde van 1292 als weduwe Aleijde.

 

9398376.  NN, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-48.4  Hij trouwde Agnes von Rodemachern, getrouwd 1273.

 

9398377.  Agnes von Rodemachern, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 24) datum/bron: 29.07.2003 ES VII-50 /-48.4  Zij trouwde (1) NN, getrouwd 1273.  Zij trouwde (2) Soyer I von Bourscheidt.

 

9398400.  Renaud II d'Argenteau, ovl. voor/in 1280, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-126.1

                 Minderjarig in 1224, ridder1235, voogd van Ciney 1254, vermeld 1228/72.

                 Hij trouwde Joja.

 

9398401.  Joja, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-126.1

 

9398402.  NN de Dammartin, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-126.1

                 Heer van Bombaye.

 

9398404.  Wilhelm van Corswarem, ovl. voor 23.12.1258, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.15

                 Ridder, vermeld 1238/54.

 

9398406.  Jacquemin Chabot, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.15

                 Schepen van Luik.

 

9398408.  Henri van Grandpré, geb. ca. 1240, ovl. 1281/87 (zie info 372), datum/bron: 29.07.2003 ES VII-11, ES I.2-229.4,9

                 Ridder, heer van Livry 1265/82. Trouwde (1) Laure de Montfort, overl. 1270.

                 Hij trouwde Isabella van Luxemburg, ook bekend als van Limburg, getrouwd voor dec 1273.

 

9398409.  Isabella van Luxemburg, ook bekend als van Limburg, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-11, ES I.2-229.4,9

                 Erfdochter van Roussy, vermeld 1304.

 

9398410.  Hendrik bast. van Luxemburg, ook bekend als van Limburg, geb. ca. 1240, ovl. 12.06.1288 in de slag bij Woeringen, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-11, ES III.2-202.4,[31]

                 Bastaard van Luxemburg.

                 Hij trouwde Isabella van Houffalize, getrouwd voor 1286.

 

9398411.  Isabella van Houffalize, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-11, ES III.2-202.4,31

                 Erfdochter van Houffalize.

 

9398414.  Robert I Brunel van Wavrin, datum/bron: 28.07.2003 ES VIII-23.26

                 Ridder, heer van Saint-Venant, kamerheer van Vlaanderen, vermeld 1277/1301. Trouwde (1) met Marie de Roy, vermeld 1282.

                 Hij trouwde Mathilde van Lille*.

 

9398415.  Mathilde van Lille*, datum/bron: 28.07.2003 ES VIII-23,26 (zie info 373).

                 Erfgename van het burggraafschap Lille en van Blakinghem. Vermeld 1255/94.

 

9398432.  Thierry IV de Walcourt, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.4

                 Heer van Walcourt en Rochefort, vermeld 1284/1317.

                 Hij trouwde Mathilde van Blanckenheim.

 

9398433.  Mathilde van Blanckenheim, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.4

                 Vermeld 1315/1317.

 

9398434.  Jean de Warfusée, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.4  Hij trouwde Aelide d'Ochain.

 

9398435.  Aelide d'Ochain, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-110.4

 

9398436.  Johan III van Loon, geb. 1285, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-58.1

                 Heer van Agimont, Hemricourt, vermeld 1307/23.

                 Hij trouwde Mathilde van Walhain, getrouwd 27.05.1307.

 

9398437.  Mathilde van Walhain, ovl. 1323, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-58.1

                 Vrouwe van Walhain d'Eghezée en Hemicourt.

 

9398438.  Rasso van Gaveren, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-58.1

                 Heer van Herimez.

                 Hij trouwde Katharina van Ayschove.

 

9398439.  Katharina van Ayschove, datum/bron: 28.07.2003 ES XVIII-58.1

 

9398444.  Lodewijk van Lummen, datum/bron: 03.01.2017 ES VII-95 /-138.4

                 Heer van Lummen en Chaumont, voogd van Haspengau, 1306/12.

                 Hij trouwde Jolande van Diest.

 

9398445.  Jolande van Diest, ovl. 1326, datum/bron: 03.01.2017 ES VII-95 /-138.4

 

9398446.  Henri van Hermalle, ovl. 25.08.1325 bij Dommartin (gesneuveld), datum/bron: 03.01.2017 ES VII-95, WIK.4,[32]

                 Ridder en hee van Hermalle-sous-Huy, maarschalk van het prinsdom Luik.

                 Hij trouwde Jeane de Haneffe, ook bekend als Julienne, getrouwd 12.10.1318.

 

9398447.  Jeane de Haneffe, ook bekend als Julienne, datum/bron: 03.01.2007 ES VII-95.4

 

9398460.  Gilles II van Rodemachern, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-48.4

                 Vermeld 1286/1314, ridder, seneschalk en maarschalk van Luxemburg 1309, gouverneur van Luxemburg 1312,

                 Hij trouwde Margareta, getrouwd 1312.

 

9398461.  Margareta, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-48.4

 

9398462.  Willem van Orley, datum/bron: 29.07.2003 ES VII-48.4

 

9398464.  Jan IV van Aerschot van Schoonhoven, geb. ca. 1260, ovl. 1316/1318, datum/bron: 06.11.2021 LNA11.2021, ArS133-135, MedL.6,[33],[34]

                 Ridder 1313, vermeld 1303/16. Heer van Schoonhoven, een heerlijkheid bij Aarschot. Jan behoort tot de hoofdtak van het geslacht, waarvan de latere heren van Zundert een zijtak vormen. "Dominus Johannes de Pulcra, curia, miles" fidelis van Maria van Brabant, vrouwe van Aarschot, ondertekende het charter van 29 nov 1313 (met Karel van Rivieren) waarbij Maria van Brabant land verkocht in Veldonk aan het convent van Sinte Gertruide in Leuven.

                 Hij trouwde Maria van Coudenberg.

 

9398465.  Maria van Coudenberg, geb. ca. 1260, ovl. 1339, datum/bron: 06.11.2021 LNA11.2021, WIK, ArS133-135.6,32,33

                 Er is wel verondersteld dat Zundert uit de erfenis van Coudenberg stamt, vermoedelijk ook binnen de familie. Op 31 juli 1392 verklaart echter Jan van Coudenbergh dat hij en zijn (voor-)ouders noch heer van de heerlijkheid Zundert als eigenaar van de kerk van Zundert zijn geweest. Die verklaring gaf hij ten behoeve van Jan (II) van Schoonhoven, burggraaf van Dormael, zoon van heer Jan (I) van Schoonhoven.

 

9398466.  Jan II Berthout van Berlaar*, ovl. 06.1326/03.02.1329, datum/bron: 05.12.2021 NL2004k191, LNA11.2021, CROp293,367.[35],6,[36]

                 Heer van Helmond en Keerbergen, vermeld 1289/1326. Jan I I van Berlaer werd circa 1266 als primigenitus (eerste zoon) geboren. In 1290 kreeg hij een eigen apanage.Trouwt (2) met Margareta van Heverlee, vermeld 1315/63. In 1314 ruilde Jan na lange besprekingen rechten bij Lier voor de heerlijkheid Helmond met de hertog van Brabant. In 1294 oorkondt Jan II van Berlaar, dat zijn oom Raes Berthout, cantor van het kapittel van Antwerpen, via hem een schenking in natura en in geld doet ten behoeve van een kapelanie in de kerk van het begijnhof nabij Antwerpen. Als onderpand worden goederen in Wernhout in de parochie Zundert genoemd. Jan liet het leen Brecht-Zundert na aan zijn dochter uit zijn tweede huwelijk, Maria van Berlaar, vrouwe van Oplinter, die in 1374 genoemd wordt: ‘vrouwe van half Brecht en half Zundert’. Vermoedelijk liet hij het aangrenzende Zundert-Hertog als huwelijksgoed toekomen aan zijn vermoedelijke dochter Agnes, getrouwd met Jan V van Aerschot Schoonhoven. Dit zou de Van Schoonhovens als heren van Zundert kunnen verklaren.

                 Hij trouwde Elizabeth van den Berghe*, ook bekend als Elisabeth van Arkel.

 

9398467.  Elizabeth van den Berghe*, ook bekend als Elisabeth van Arkel, ovl. 1317/15.02.1324, datum/bron: 05.12.2021 NL2004k191, NL2005k171, CROp293.35,[37],36

                 Vrouwe van Helmond en Keerbergen (1316/17). Zij gebruikte een wapenzegel met het gedeelde wapen Van Arkel-Bertout. Kinderen bekend: Lodewijk II, Marie, Sophie en Jan van Berlaar. Verder vermoedelijk Agnes, is echter niet gedocumenteerd.

 

9398468.  Willem van Montenaken, ovl. in/voor 1319, datum/bron: 16.11.2021 LNA11.2021, HEMp308.6,[38]

                 Kastelein van Montenaken, heer van Binderveld en van Grasen 1316.

                 Hij trouwde Elisabeth van Attenhoven.

 

9398469.  Elisabeth van Attenhoven, ovl. voor/in 1312, datum/bron: 16.11.2021 LNA11.2021, HEMp308.6,38

 

9398480.  Gerard (Gheneke) van der Aa, ovl. voor 30.07.1314, datum/bron: 04.04.2008 GvdAAp4.[39]

                 Op 21.12.1293 worden Gerard sr. en zijn zoon Gerard in een oorkonde resp. de zoon en kleinzoon genoemd van Nicolaus Gruter. Op 30.07.1314 blijkt hij te zijn overleden, dan wordt Gerard gen. van der Aa van Boxtel vermeld als zoon van wijlen Gheneken gen. van der Aa Senior. Als grootvader wordt vermeld Nicolaus gen. Coleken die Gruter.

                 Hij trouwde N.N. (Willemsdr) van Ghestel, getrouwd ca. 1283.

 

9398481.  N.N. (Willemsdr) van Ghestel, datum/bron: 04.04.2008 GvdAAp4.39

                 Bij de vermelding bij haar zoon op 30.07.1314 wordt als haar broer genoemd Henricus van Ghestel. Bij de zegelbeschrijving van haar zoon wordt vermeld een helmteken met 3 leeuwen hetgeen eveneens verwijst naar de familie van Ghestel. Wellicht heette haar vader Willem, zoals haar kleinzoon.

 

9398496.  Arnold I van Corswarem, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. 1304, datum/bron: 02.08.2003 ES XVIII-126, ES IV-43.1,15  Hij trouwde NN Chabot, ook bekend als Novice.

 

9398497.  NN Chabot, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ook bekend als Novice, ovl. 1329, datum/bron: 02.08.2003 ES IV-43.15

 

9398498.  Thierry de Warfusée de Momalle, datum/bron: 25.03.2004 ES IV-43.15

 

9398500.  Renaud III d'Argenteau, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. 1327, datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-126.1  Hij trouwde NN de Dammartin dit de Visé.

 

9398501.  NN de Dammartin dit de Visé, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) datum/bron: 02.05.2003 ES XVIII-126.1

 

9398502.  Daniel (II) van Ghoor, datum/bron: 02.08.2003 ES XVIII-126.1  Hij trouwde Johanna van Schönforst, ook bekend als "de Fexhe gezegd van Schoonvorst".

 

9398503.  Johanna van Schönforst, ook bekend als "de Fexhe gezegd van Schoonvorst", datum/bron: 02.08.2003 ES XVIII-126.1

 

9398592.  Jan van Renesse, ovl. ca. 1295, datum/bron: 10.11.2003 MV, HV.[40],7

                 Ridder, heer van Zierikzee.

                 Hij trouwde (1) Martarethe van Scharpord, datum/bron: 10.11.2003 MV.40  Hij trouwde (2) NN van Brederode*.

 

9398593.  NN van Brederode*, datum/bron: 10.11.2003 HV.7

                 Hypothetische zuster van Dirk van Brederode volgens Hans Vogels.

 

9398596.  Jacob (III) van Lichtenberch, ovl. 1304 in Utrecht (vermoord bij straatgevechten), datum/bron: NL2018p11,12,[41] (zie info 374).

                 Erfschepen van Urecht, vermeld vanaf 29.10.1293; vanaf dan komt in dit geslacht de naam van Lichtenberch voor, naar het huis onder Woudenberg gelegen. Jacob voert als zijn vader het scepterrad als familiewapen. Zijn broer Gijsbert Jacobi (resp. Gijsbert frater Jacobi 1294), kanunnik, was deken van de St. Pieter 1274 en 1296. [Naar Jacob van Lichtenberg werd genoemd de Lichtenberger partij te Utrecht, die in 1299 de bisschop gevangen zette in het huis Lichtenberg, een deel van het latere stadhuis]. Acte 02.10.1297: Bisschop Willem (II) belooft aan graaf Jan (I) van Holland te zullen uitkeren de som van 2300 ponden Utrechts, door hem te ontvangen van Jacob 's heren Jacobszoon, burger van Utrecht. 12.06.1299: Jacob Jacobszn., burger van Utrecht, erkent van de rentmeester van de graaf van Holand 50 ponden Hollands ontvangen te hebben. 13.05.1299: Schout, schepenen en raad van Utrecht verklaren dat de schepen Jacob van Lichtenberch van de baljuw van de graaf van Holland 600 pond Utrechts heeft ontvangen, die de graaf aan de stad had beloofd als bijdrage in haar oorlogskosten.Trouwde waarschijnlijk (2) NN van Wulven. Zijn zoon Jacob (IV) van Lichtenberch voerde in 1319 een gedeeld wapen, met heraldisch rechts Lichtenberg (zonder schildzoom) en her. links Van Wulven (zie Note).

                 Hij trouwde NN.

 

9398597.  NN.

 

9398598.  Jan I van Heukelom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 20) ovl. 13.03/23.05.1305, datum/bron: 21.11.2003 GrJ394, NL1966k301, NL2018p13.3,[42],41  Hij trouwde NN.

 

9398599.  NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 20).

 

9398604.  Gerard I van Horne, ovl. 03.05.1330, begraven in Brussel, karmelitenklooster, datum/bron: 01.07.2003 KdG109, ES XVIII-62, ES I.2-237, CRAp509.[43],1,9,2

                 Vermeld 1292; ridder 1300, heer van Horne en Altena 1301, van Perweys 1311, van Herlaer 1315. Trouwt (2) ca. 1316 Irmgare van Kleef, d.v. graaf Dirk IV.

                 Hij trouwde Johanna van Leuven Gaesbeek, getrouwd ca. 07.06.1302 (dispensatie).

 

9398605.  Johanna van Leuven Gaesbeek, ovl. sept 1315* (zie info 375), begraven in Brussel, karmelitenklooster, datum/bron: 04.11.2003 KdG109, ES XVIII-62, ES I.2-237.43,1,9

                 Vrouwe van Baucignies en Herstal.

 

9398606.  Nicolaas III van Putten, ovl. ca. 1311, begraven in Geervliet (graftombe in de kerk), datum/bron: 09.10.2003 ES XVIII-62, GrJ557, NL1993k483, BTPp220, HWRp44,1,3,[44],[45],[46]

                 Vermeld als het kind van Putten 1276/84, voogd van Putten 1284/87, heer van Putten 1290, ridder 1304, veldoverste van de bisschop van Utrecht 1311. Laatste heer van Putten uit het oude geslacht. Op de graftombe in het koor van de kerk van Geervliet liggen naast elkaar beelden van Nicolaas en zijn vrouw Aleid. In de rand is nog te onderschieden: "IN POPULO NUNC JACET HOC TUMOLO NOBILIS I PUTTE STRIJENE .... FUIT DNAT ..........UT TE ROGO SIT LAUDEMUS ......MILLEMO TRIGESIMO SEXTO DENO ........SUIS ANNIS OBIIT PAULLO JOHANNIS". Nicolaas en Alijt hebben in 1307 in de kerk van Geervliet een College van een Deken en tien Kanoniken gesticht en begiftigd.

                 Hij trouwde Aleid van Strijen, ook bekend als van Strine, getrouwd voor 06.05.1293.

 

9398607.  Aleid van Strijen, ook bekend als van Strine, geb. ca. 1280 of eerder, ovl. 26.06.1316, begraven in Geervliet (graftombe in de kerk), datum/bron: 09.10.2003 CRAp511, GrJ557,558, JBS, NL1993k494,483.2,3,[47],44

                 Aleid, vrouwe van Strijen 1294/1316, vermeld 1296, voerde als wapens: Putten (rechts) en Strijen (links) (OV1987p23). Haar man Nicolaas van Putten koopt volgens acte van 25.11.1294 haar jongere zuster Hadewig van Strijen uit, uit haar vaderlijk en moederlijk "versterf", waarmee Aleid opvolgt in alle Strijenese bezittingen. De uitkoop geldt ook voor de nog te verkrijgen goederen van haar grootmoeder, de vrouwe van Randerode, die nog in leven is. Dit betreft hun grootmoeder vaderzijds, Aleid van Heemskerk, die hertrouwde met Lodewijk II van Randerode en daarmee vrouwe van Randerode bij Almonde, in de toenmalige Groote of Zuid-Hollandse Waard geworden was.25

 

9398608.  Steven van Zuylen, ook bekend als van Nijenvelde, ovl. na 1334, datum/bron: 10.03.2006 GrJ508.3

                 Vermeld 1299/1333, ridder, raad van de bisschop, rentmeester aan deze zijde van de IJssel 1325, maarschalk 1326, pandhouder van Vreeland. Steven van Nijenvelde is 17.10.1325 aanwezig bij een overeenkomst over het Dordtse stapelrecht.

                 Hij trouwde Mabelia (van Lichtenberg).

 

9398609.  Mabelia (van Lichtenberg), datum/bron: 21.09.2007 GrJ508, EvZ,3,[48] (zie info 376).

                 Steven van Sulen pacht 17.04.1311 met zijn vrouw Mabelia 26 morgen land bij het huis Nijenvelde van het kapitel van St. Jan. Zij was zeer waarschijnlijk een van Lichtenberg.

 

9398610.  Frederic uten Ham, ovl. 1380, datum/bron: 16.01.2007 GrJ509.3

                 Knape 1331, ridder 1339, droeg zijn huis in Vleuten op aan de graaf van Holland en werd ermee beleend 1326, ook met 12 morgen land op Bijleveld, borg voor de bisschop van Utrecht 1327, voor de proost van Sint Jan 1331. Wellicht een kleinzoon van Frederik uten Hamme, borg van Amstel, leenman van Holland 1285.

                 Hij trouwde Christina Grauert.

 

9398611.  Christina Grauert, ovl. 12/15.12.1362, datum/bron: 16.01.2007 GrJ509.3

 

9398612.  Gerit van Heemskerk, ovl. k. voor 10.1333, datum/bron: 17.01.2007 GrJ511.3

                 Ridder 1305, 11, bezitter van het huis Heemskerk, heer van Oosthuizen 1192, leenman van Holland 1300 en van Jan Persijn 1305, baljuw van Amstelland 1317. Trouwt (2) Elisabeth van Huizen (testeert 1311), trouwt (3) voor 1317 Beatrix van Haarlem Willemsdr, vrouwe van Wissekerke, weduwe van Jan Mulart van Borsele.

                 Hij trouwde Ada NN.

 

9398613.  Ada NN, ovl. jan 1308, datum/bron: 17.01.2007 GrJ511.3

 

9398616.  Gijsbrecht van Nijenrode, datum/bron: 17.01.2007 GrJ512.3

                 Heer van Nijenrode, vermeld 1296/1317, beleend met Nijenrode na opdracht uit vrij eigen aan de graaf van Holland 15.08.1311.

 

9398618.  Nicolaas Persijn van Velsen, ovl. 20.03.1304 op Duiveland (gesneuveld), datum/bron: 17.01.2007 GrJ513.3

                 Knape 1290, 92, ridder 1293, heer van half Waterland, Velsen, de Lier en Zouteveen. Hij moet 02.08.1296 in Haarlem blijven totdat zijn onschuld aan de moord op graaf Floris V gebleken is. Is 08.01.1297 in Engeland als vriend en leenman van de graaf. Is 28.09.1298 gegijzeld op het huis Wena bij Rotterdam.

                 Hij trouwde Liesbeth NN.

 

9398619.  Liesbeth NN, datum/bron: 17.01.2007 GrJ513.3

                 Vermeld 1321 als weduwe van Nicolaas Persijn.

 

9398620.  Arnoud van Heukelum van Leyenberch, datum/bron: 17.01.2007 GrJ514.3

                 Ridder, heer van Leyenberch, vermeld 1303/43. 27 juli 1327: Graaf Willem III beleent heer Arnoud van Heukelum, ridder, met de goederen in Tieselenswaard die hem daartoe waren opgedragen door Jan Wissensz. uit Duiveland, welke goederen eertijds van heer Willem van Wijtfliet waren; voorts regelt hij de vererving van het leen. Hij hertrouwt (1329) Mechteld de Cock van Weerdenburg, die bij het huwelijk het huis Merenburch in de Tielerwaard van haar vader verkreeg.

                 Hij trouwde Geertruyt van Wijfliet, ook bekend als Wijtvliet, getrouwd ca. 1305.

 

9398621.  Geertruyt van Wijfliet, ook bekend als Wijtvliet, ovl. 1327, datum/bron: 17.01.2007 GrJ514,514a, Wijt.3,[49]

                 Vermeld 1319. Wordt 1319 beleend als erfgename van haar vader met een ambacht in de Tiesselijnswaard, gelegen tussen Schoonhout en Schoblandsambacht. Na haar overlijden in 1327 wordt haar man beleend met dit ambacht.

 

9398628.  Dirk van Zuylen van Nyevelt, ook bekend als Theodiricus de Nyevelde, ovl. 20.03.1304 bij Zierikzee (gesneuveld), datum/bron: 09.11.2003 NL1994k370, GrJ667.[50],3

                 Ridder, vermeld 1285/98. Draagt 1285 twee hoeven in Teckop op aan de graaf van Holland en wordt er mee beleend. Hij sneuvelde samen met zijn broeder Zweder van Zuylen van Beverweerd. Wordt door Wilhelmus Procurator "frater uterinus" van Zweder genoemd, d.w.z. broer van dezelfde moeder.

                 Hij trouwde Clementia (van Stoutenburg), getrouwd ca. 1270.

 

9398629.  Clementia (van Stoutenburg), datum/bron: 19.08.2006 GrJ667, 508a, EvZ, LNA.3,48,6

                 Clementia werd aanvankelijk als een van Woerden beschouwd. Zeer waarschijnlijk was ze echter een van Stoutenburg. Een Clementia van Stoutenburg is in 1296 aanwijsbaar. "Ego Everardus de Stoutenberch, miles, notum facio, quod Theodoricus, Evrardus, Margareta, Clemencia et Rexa, liberi mei, ..." Dit blijkt o.a. uit de goederen-verwerving uit het Amersfoortse. Harmelen is via Clementia van Stoutenburg bij de Zuylens terecht gekomen. Verder is de voornaam Rixa, typisch Stoutenburgs, is via Clementia bij de Zuylens binnengeslopen.

 

9398632.  Philips van Duivenvoorde, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 22) ook bekend als van Polanen, ovl. 03.1304/06.12.1305, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p100, GrJ547.13,3  Hij trouwde (1) Elisabeth van Vianen.  Partner NN.

 

9398633.  Elisabeth van Vianen, datum/bron: 25.11.2003 ES VIII-43, OV1983p100, NL1975k125, GrJ348,26,13,[51],3 (zie info 377).

                 Vermeld in 1307 als vrouwe van Polanen.

 

9398634.  Dirk van Brederode, bijnaam "de Goede", ovl. 16.08.1318 in Reims (zie info 378), datum/bron: 01.12.2003 GrJ548, ES XVIII-39, NL1966k121, NL1926k237.3,1,[52],[53]

                 Heer van Brederode 1285, baljuw van Kennemerland 1288, ridder 1290. Trouwde (2) NN Herman van Woerdensdr. Dirk speelde een belangrijke rol bij de veldtocht tegen de West-Friezen in 1288. Hij overleed op de terugweg van een pelgrimstocht naar het Heilige Land te Reims, waar hij in de Dominicanerkerk werd begraven.

                 Hij trouwde Maria van der Lecke, getrouwd ca. 1290.

 

9398635.  Maria van der Lecke, geb. ca. 1272, ovl. 01.04.1307, datum/bron: 01.12.2003 GrJ548,494, ES XVIII-39, OV1983p101.3,1,13

 

9398638.  Walewijn van Sassenheim, datum/bron: 28.07.2003 NL1959k462.[54]

                 Ridder, vermeld ca. 1285/1306.

                 Hij trouwde NN.

 

9398639.  NN.

 

9398644.  Boudekin van Avesaet, datum/bron: 05.11.2003 PdV, UKUp326, URH, LNA,[55],[56],[57],6.

                 Knape 1295 voor, is in 1307 ridder, is in 1312 richter in Neder-Betuwe. Heer van Avesaet, door zijn huwelijk ook heer van Wulven.

                 Hij trouwde Mabelia van Wulven, getrouwd voor 16.06.1317.

 

9398645.  Mabelia van Wulven, datum/bron: 05.11.2003 HV, PdV, UKUp326, URH,7,55,56,57.

                 Erfdochter van Wulven. Zij wordt in 1314 door de heer van Kuijc beleend met 28 morgen lands voor het huis Wulven, geheten de Camp. Als vrouwe van Wulven vermeld met haar man Boudekine van Avesaet in 1331. Verder reeds op 16.06.1317 vermeld bij een belening van land in Acquoy als vrouwe van Wulven heer Baudekins. Ze had een broer Ernest van Wulven, die dan al overleden geweest moet zijn.

 

9398648.  Hubrecht van Vianen, geb. ca. 1255, ovl. 25.05.1318/19, datum/bron: 02.08.2003 GrJ348, ES VIII-43, PdV, NL2019p159,3,26,55,[58]

                 Heer van Vianen, maarschalk van het Sticht Utrecht, vermeld 1277/1318, knape 01.04.1288, ridder op 19.10.1298, toen hij van Graaf Floris V van Holland voor 236 pond en 15 stuivers het gerecht in Vreeswijk pandde. Beloofde op 25.10.1294 hulp aan graaf Floris V en herhaalde deze belofte tegenover graaf Jan I op 24.06.1298. Aanvoerder der Lichtenberger, of Hollandsgezinde, partij tijdens de beroeringen tussen 1300/07 in de stad Utrecht.

                 Hij trouwde Agnes van Langerak, ook bekend als Agniese uten Goye.

 

9398649.  Agnes van Langerak, ook bekend als Agniese uten Goye, geb. ca. 1255, ovl. 13.01.1317/1319, datum/bron: 02.08.2003 GrJ348, NL1950k245, ES VIII-43, NL2019p159,3,[59],26,58.

                 Vermeld op 18.07.1306 als echtgenote van Hubert van Vianen.

 

9398650.  Gijsbert (V) uten Goye, ook bekend als Ghisebrecht, geb. na 1284, ovl. 1316/17, datum/bron: 28.07.2003 ES VIII-39, NL2019p166.26,58

                 Vermeld 1299/1316. Vermeld als Knaap 1312. Volgde omsteeks 1314 zijn halfbroer Gijsbert V op als burggraaf van Utrecht, overleed 2 jaar later, jonger dan 33 jaar (was in 1299 jonger dan 15 jaar). Hij trouwde (2) met een, dochter van Elias van Werconden.

                 Hij trouwde Margriet Hubertsdr van Bosinchem*.

 

9398651.  Margriet Hubertsdr van Bosinchem*, ovl. 24.09.xx, datum/bron: 28.07.2003 ES VIII-39/43, NL1950k245, NL2019p166,26,59,58 (zie info 379).

                 Het jaar van haar overlijden is onbekend.

 

9398652.  Johan I van Kuinre*, ovl. 1337, datum/bron: 02.08.2003 NL1967k268.[60]

                 Ridder, vermeld in 1317 en 1329. Ingeschreven als burger van Kampen onder de naam "Johan Hermansz. van Cunre". Hij werd op 17.07.1331 beleend met al het goed dat zijn neef Hendrik in leen hield.

                 Hij trouwde NN (van Voorst?)*.

 

9398653.  NN (van Voorst?)*, datum/bron: 02.08.2003 NL1967k303,274.60

                 Misschien een dochter van Roderick, heer van Voorst en Keppel.

 

9398654.  Boldewijn van de Eze, datum/bron: 02.08.2003 NL1967k276.60

                 Heer van de Eze.

 

10202888.  Willem van Beveren*, datum/bron: 06.12.2006 NL1943k171.[61]

                   Vader van Pieter van Beveren (vermeld Dordrecht 1355), Wouter van Beveren Willemsz (schepen van Delft) en van Jan van Beveren (zie volgende generatie).

 

10202904.  Willem (I) van der Weede, ook bekend als Willem uten Wairde, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV1996p328, MZ, (HWRp119),[62],[63],[64],46.

                   Bastaardzoon van Willem V van Strijen, vermeld 1304/20. In een lijst met leenmannen van ca. 1304 wordt vermeld Willem van der Weede, die in leen houdt "16 pond sjaers ouds payments, enen engelscen voir vierdenhalven pennic, camerleens". Verder vermeld op 25.08.1309 als Nicolaas heer van Putten en Strijen hem beleent met een kamerleen van 10 pond per jaar. Hij wordt dan vermeld als "Willem uten Wairde, onsen lieven Swager". [In 1957 werden te Maasdam, dicht bij de  Kromme Elleboog, de fundamenten van een kasteel ontdekt. De muren die nu nog overeind staan, zijn anderhalve meter dik en 1.70 meter hoog. De noord- en zuidmuur staan ruim vijftig meter uit elkaar. Waarschijnlijk gaat het om het grootste kasteel uit het begin van de dertiende eeuw in Nederland. Jaren is gedacht dat de resten van het kasteel Duyvestein waren. Uit recent onderzoek is gebleken dat het kasteel vermoedelijk de Heren van Weede toebehoorde. Het ambacht Weede of Weda, met een wapen gelijk aan dat van het latere Cillaarshoek, is tijdens de St. Elisabethsvloed van 1491 in de golven verdwenen. Daar het hier genoemde geslacht van der Weede pas een eeuw later optreedt, zou voordien een ander geslacht op het kasteel gewoond moeten hebben. Vroegere, misschien niet geheel betrouwbare, geschiedsschrijvers spreken reeds van een geslacht van Weede op het einde der 11e eeuw].

                   Hij trouwde Lijsbetten NN.

 

10202905.  Lijsbetten NN, datum/bron: 06.12.2006 DJV-III, OV1996p328.62,63

                   Vermeld 07.12.1321, waarbij "Beatriss vrouwe van Putte" oorkondt dat zij Lijsbetten, de vrouw van haar oom Willem van der Weede, het land en erf geeft dat Lijsbet heeft liggen in de "heerscappie van Striene" en waarbij Lijsbet toestemming krijgt ten behoeve van haar kinderen de derde penning te heffen van de "lecschatte" van het land.

 

10209988.  Otto van Slingeland*, datum/bron: 18.03.2004 NL2001k527.[65]

                   Heer van Slingeland 1263, 77. De eerste vermelding van het geslacht van Slingeland is wellicht de belening in 1263 van een zeker Otto "cognatus" (=bloedverwant) van Jan heer van Arkel, met het bedijkte land dat "Slickland" genoemd wordt. Over de verdere afstamming van dit geslacht van Slingeland heerst onduidelijkheid. De 17e eeuwse geschiedschrijver Jacob van Oudenhoven meende: "Het Adellijk Geslacht Slingelandt komt van eenen Jongeren sone van Arkel, allange voor den Jare 1300; die verstorven zijnde, is Slingelandt weder gekomen omtrent den Jare 1300 aan den Heer van Arkel, die daermede verlijdt heeft Heer Herbaren van Arkel, sijnen Broeder, anno 1307. Wiens Descendenten wederom den Naem Slingelandt hebben aengenomen". Zowel Herbaren van Arkel als Hugo van Slingeland, beide wel als stamvader genoemd, komen hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking. Wellicht moet de oorsprong gezocht worden in een al dan niet wettige afstamming van Otto van Slingeland van de heer van Arkel (NL2001).

 

10613152.  Hugo van Voorne van Heenvliet, datum/bron: 24.11.2003 GrJ563,347, ES XVIII-51.3,1

                   Ridder, eerste heer van Heenvliet, vermeld 1228/71. Dirk heer van Voorne beleent zijn zoon Hugo van Heenvliet 20.11.1229 en kent hem een renteleen van 30 mark per jaar toe uit de bede van Walcheren. Hendrik van Voorne bevestigt 31.12.1253 dat zijn broer Hugo van Voorne door zijn vader Dirk is beleend met de heerlijkheid Heenvliet met inbegrip van ambacht en hoge en lage ban. Hugo van Voorne schenkt 17.03.1258 land aan de hospitaalbroeders van St. Jan.

                   Hij trouwde Justine van Heeze, getrouwd ca. 1247.

 

10613153.  Justine van Heeze, ovl. voor 17.03.1258, datum/bron: 25.11.2003 HK1998p7, GrJ347a.[66],3

                   Op 17.03.1258 doet Hugo van Voorne een schenking ter nagedachtenis aan zijn vrouw Justine.

 

10613154.  Jan II van de Leede, ovl. 1304 verdronken (in de Lek), datum/bron: 21.11.2003 NL2000k9, GrJ559, NL2021p196.[67],3,[68]

                   Ridder 1255, heer van de Leede 1280. Jan had partij gekozen tegen Floris V en voor de heren van Amstel en van Woerden. In 1297 moest Jan zich voor zijn tegenstand onderwerpen aan graaf Jan I van Holland. In 1304 keerde hij zich met Jan van Renesse tegen graaf Jan van Avesnes en moest dit met de dood door verdrinking bekopen. Zijn goederen werden verbeurd verklaard en kwamen in het bezit van de familie van Arkel, die Jan van Avesnes gesteund hadden. Dit betekende het einde van het geslacht van de Leede.

                   Hij trouwde NN, getrouwd ca. 1250.

 

10613155.  NN.

 

10613156.  Hubrecht van Vianen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 24) geb. ca. 1255, ovl. 25.05.1318/19, datum/bron: 02.08.2003 GrJ348, ES VIII-43, PdV, NL2019p159,3,26,55,58. Hij trouwde Agnes van Langerak, ook bekend als Agniese uten Goye.

 

10613157.  Agnes van Langerak, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 24) ook bekend als Agniese uten Goye, geb. ca. 1255, ovl. 13.01.1317/1319, datum/bron: 02.08.2003 GrJ348, NL1950k245, ES VIII-43, NL2019p159,3,59,26,58.

 

10613158.  Nicolaas van Egmond, ovl. 21.05.1305, datum/bron: 11.01.2004 GrJ504, ES XVIII-30.3,1

                   Beleend met huis Heemskerk 21.10.1303. Hij draagt daarbij zijn huis tot Heemskercke op aan Nicolaas van Putten en krijgt het als leen terug.

                   Hij trouwde Elisabeth van Heemskerk.

 

10613159.  Elisabeth van Heemskerk, datum/bron: 11.01.2004 GrJ504, ES XVIII-30.3,1

                   Testeert op 28.04.1319.

 

10613164.  Willem Bot van der Eem, ovl. voor 1310, datum/bron: 10.03.2006 GrJ559a.3

                   Vermeld 1275/92.

 

10613166.  Jan III van Arkel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 22) ovl. 24.12.1324, datum/bron: 19.11.2003 NL2000k15, GrJ559, OV2003p296.67,3,[69]  Hij trouwde (1) Mabelia van Voorne, getrouwd ca. 1295.  Hij trouwde (2) Kunigunda van Virneburg, getrouwd ca. 1308.

 

10613167.  Kunigunda van Virneburg, datum/bron: 08.07.2005 OV2003p296, ES VII-143.69,4

                   Vermeld 1321/28, dochter van Robrecht, graaf van Virneburg en Kunigonda van Kuyk (dochter van Jan van Kuyc en Jutta van Nassau). Het voorgeslacht van Kunigunda wordt in deze kwartierstaat niet verder vervolgd, daar vrij onzeker is of Hadewich Both van der Eem werkelijk haar kleindochter is.

 

10614656.  Gerard Boothen, ook bekend als Bothe, Botho, datum/bron: 01.11.2007 Boot.[70]

                   Volgens Matthijs Baalen was Gerard, genaamd Botho, 's Graven Hofmeester van Holland (adviseur aan het hof van de Graaf van Holland).

 

12605444.  Gijsbert (I) uten Goye, ook bekend als Ghiselbert, geb. ca. 1200, ovl. 16.03.1271 in Utrecht, begraven in Utrecht, Sint Annakerk, datum/bron: 31.05.2003 GrJ350, NL1950k245, BORGp52,56, NL2019p156,3,59,[71],58.

                   Vermeld 1245/71, ridder 1252/55, ministeriaal, maarschalk van de bisschop van Utrecht aan deze zijde van de IJssel 1265/67. Wordt later - na afstand gedaan te hebben van zijn goederen - broeder van het Duitsche Huis 1266/68, landcommandeur van het Duitsche Huis 1269/70. Hij hertrouwt Mabelia (van de Lede), weduwe van Godschal Danielsz. van der Merwede.  [In 1259 wordt voor het eerst in een oorkonde melding gemaakt van het huis Ten Goye, bij Houten, als Ghiselbert met de bisschop van Utrecht grond ruilt aan de weg naast zijn huis. Volgens van der Aa zou het huis reeds in 1126 bekend geweest zijn ten tijde van Wilhemus de Opgoye, graaf in Isla en Lake].

                   Hij trouwde (Berta) van  Woerden.

 

12605445.  (Berta) van  Woerden, datum/bron: 25.02.2004 (NL1950k245), BORGp55,75, NL2019p157.59,[72],58

                   Zij was waarschijnlijk een dochter van Herman III van Woerden. Dit verklaart de rol van de familie uten Goye als borg van Herman van Woerden. Herman uten Goye, vermeld 1282, was vermoedelijk haar zioon. De naam Berta komen we bij een jongere) dochter en bij een kleindochter tegen.

 

12605446.  Dirck van Teylingen, ovl. 19.11.1282, datum/bron: 27.03.2019 RG, BORGp17,18, OV1985p651.[73],72,[74]

                   Ridder 1256, baljuw van Holland 1266, ambachtsheer van Alblas (verkocht 1280), Waddinxveen en Poliën. Heer van Teylingen, lid van de raad van graaf Floris V.

                   Hij trouwde Gheertrudis.

 

12605447.  Gheertrudis, ovl. 21.01.1283/84, datum/bron: 27.03.2019 RG.73

 

12605472.  Goossen van Rossem, ook bekend als Rothem, Rotheim, Rotthem, Roithem, ovl. voor 1287, datum/bron: 16.03.2004 NL1953k135, GrJ662, NL2018p6.[75],3,41

                   Vermeld 1247/63, ridder 1250, zegelt in 1263 met drie vogels (papegaaien), treedt geregeld op als getuige van de Graaf van Gelre.

                   Hij trouwde NN.

 

12605473.  NN, ovl. voor 1287, datum/bron: 16.03.2004 NL1953k135.75

 

12605476.  Gerard van Wateringe, ovl. na 1287, datum/bron: 29.10.2010 GrJ502, NL2019p162.3,58

                   Ridder, vermeld 1260/87. In 1281 vermeld met het ambacht en huis te Wateringen. Wordt in 1260 Gerardus miles de Wateringhe filius domini Ogeri de Hogh genoemd. Is 1266 getuige voor graaf Floris V. Ontvangt 1276 de visserij van Vlaardingen. Is in 1287 afgezand naar Engeland. Trouwde (1) Machteld NN, trouwde (2) Margriet van Teylingen, weduwe van Gijsbert uten Goye.

                   Hij trouwde (1) Margaretha van Teylingen.

                   Hij trouwde (2) NN.

 

12605477.  Margaretha van Teylingen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. voor 35.04.1303, datum/bron: 28.07.2003 NL2014p134 BORGp18, NL2019p160.71,72,58  Zij trouwde (1) Gijsbert (II) uten Goye, ook bekend als Har Giselbert uten Goye.  Zij trouwde (2) Gerard van Wateringe.

 

12648448.  Peter van Hemert, ovl. 1368/69, datum/bron: 19.03.2004 MS, V&L1967p174, OV1985p195, TrB,[76],12,[77],[78]

                   Ridder 1357, heer van Hemert. Diderick Heere van Hoerne Altena, beleend 25.11.1357 het Gericht van Nederhemert aan Peter van Hemert, ridder; met als getuigen o.a. Matthijs van Muijlwijck. Zie ook de leenopvolging bij zijn kleinzoon Jan (Johan). De heerlijkheid Nederhemert was dus een leen van Altena en het kasteel was een open huis voor Gelre. Dit maakte het voor de heren van Hemert mogelijk, tussen Holland en Gelre te laveren.

                   Hij trouwde NN.

 

12648449.  NN, datum/bron: 19.03.2004 TrB.78

 

12648452.  Jan Koc van Herlaer, datum/bron: 21.12.2003 HV, VDMp76,87,7,[79] (zie info 380).

                   Kocht 1342 de Brabantse heerlijkheid Empel en Meerwijk. Heer Jan Coc van Herlaer is hoogstwaarschijnlijk een zoon of kleinzoon van heer Goossen Coc, ridder, en van Yda van Arkel. Deze heer Goossen Coc had in de 13e eeuw in Sint Michielsgestel het oude blokhuis van de heren van Herlaer gekocht.

                   Hij trouwde NN van Herlaer*.

 

12648453.  NN van Herlaer*, datum/bron: 02.01.2004 HV,7 (zie info 381).

 

12648454.  Koen van Oosterwijk, datum/bron: 12.12.2003 HH.7

                   Ridder, was eerder getrouwd met Mabelia van Wendelnesse. Het huis ter Heul en het land daarbij, (1399: groot 26 morgen, in het kerspel Lopik), oost: Hubert van Lopik, west: Zweder Folpertsz., aan de overzijde: het kloosterland op Lekkerveld.

                   1338: Koen van Oosterwijk, ridder, en het zal een open huis zijn.

                   21-11-1338: Koen van Oosterwijk, te komen op Agnes, zijn dochter bij Ada, zijn vrouw.

                   22-11-1349: Lijftocht van ver Ada, gehuwd met Koen van Oosterwijk, tot Agnes, haar dochter, 12 wordt.

                   7-3-1382: Lijftocht van Jan van Herlaar, gehuwd met Agnes, op de mindere helft.

                   Hij trouwde Ada NN.

 

12648455.  Ada NN, datum/bron: 12.12.2003 HH.7

                   Lijftocht 22.11.1349 totdat haar dochter Agnes 12 jaar wordt.

 

13063456.  Godfried I van Heinsberg, ovl. 02.11.1331, datum/bron: 05.04.2017 GrJ567.3

                   Ridder 1301, heer van Heinsberg 1303, heer van Blankenberg 1307, pandheer van Wassenberg 1317, stichter van de heerlijkheid Dalenbroek.

                   Hij trouwde Machteld van Loon, getrouwd ca. 1300.

 

13063457.  Machteld van Loon, datum/bron: 05.04.2017 GrJ567.3

 

13063458.  Everhard I van der Mark, datum/bron: 06.04.2017 GrJ526.3

                   Graaf van der Mark 1277, voogd te Essen, hertrouwt in/na 1296 Maria van Loon.

                   Hij trouwde Irmgard van Berg, getrouwd ca. 29.01.1273.

 

13063459.  Irmgard van Berg, ovl. 22/24.03.1294, begraven in Fröndenberg, datum/bron: 06.04.2017 GrJ526.3

 

13076512.  Gijsbrecht van Malsen*, geb. ca. 1260, ovl. na 1318, datum/bron: 18.07.2022 GvRW, RG&Zp348/49, LNA2018.[80],[81],6

                   Ridder 1297. Cartularium van Marienweerd 1303: dominus Ghiselbertus de Malsen, miles.24-12-1307: dominus Giselbertus van Malsen, miles, getuige voor Hubert van Putten tegenover de graaf van Gelre.

                   Hij trouwde Layse van Heukelom*.

 

13076513.  Layse van Heukelom*, geb. ca. 1270, ovl. na 1315, datum/bron: 18.07.2022 GvRW, LNA2018.80,6

                   Cartularium van Marienweerd: Ghijsbrecht van Malsen, ridder, ende vrou Layse, onze wijf.

 

13079112.  Willem I van Naaldwijk, geb. ca. 1274, ovl. 26.09.1345 bij Warns (Stavoren), datum/bron: 08.01.2018 WIK.32

                   Heer van Naaldwijk, Honselersdijk (Hontsel), Wateringen en erfmaarschalk van Holland. Ridder 1305, bevestigd door graaf Willem III van Holland.  In 1307 stichtte hij het kapittel van Sint Adrianus waar aan 6 kanunniken werden verbonden, in de nabijheid van de Grote kerk. Willem I nam in 1345 deel aan de tocht tegen de Friesen, en kwam om in de Slag bij Warns (Stavoren) met vele andere edelen.  Trouwde (2) 1305 met Elisabeth van Egmond.

                   Hij trouwde Sophia van Raaphorst, getrouwd 1300.

 

13079113.  Sophia van Raaphorst, ovl. voor 1305, datum/bron: 08.01.2018 WIK.32

 

13079116.  Dirc van Teylingen, ovl. 1345 bij Stavoren (gesneuveld), datum/bron: 08.01.2018 NL1926k204.53

                   Ambachtsheer van Oversliedrecht 1327.

                   Hij trouwde Sofie van Crayensteyn.

 

13079117.  Sofie van Crayensteyn, datum/bron: 08.01.2018 NL1926k204.53

                   Lijftocht 1329.

 

13079128.  Gijsbrecht (II) van Langerak, geb. ca. 1295, ovl. 1329/30, datum/bron: 09.01.2018 NL1994k363,365,371, BORp72.50,72

                   Vermeld 1322,1325. Heer van Langerak, in leen gehouden van de heren van Brakel.

                   Hij trouwde Bertha van Zuylen van Beverweerd, getrouwd ca. 1323.

 

13079129.  Bertha van Zuylen van Beverweerd, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 22) datum/bron: 09.11.2003 NL1994k364, MND,50,[82] (zie info 382).  Zij trouwde (1) Gijsbrecht (II) van Langerak, getrouwd ca. 1323.  Zij trouwde (2) Otto van Buren, getrouwd ca. 1330.

 

13079130.  Otto II van Heukelom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. na 25.12.1345/46, datum/bron: 21.11.2003 NL1966k302, GrJ394.42,3  Hij trouwde Elisabeth van der Lecke.

 

13079131.  Elisabeth van der Lecke, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) datum/bron: 21.11.2003 NL1966k302, GrJ394, VERM.42,3,[83]

 

13079132.  Lodewijk I van Blois, ovl. 1346 bij Cresy (gesneuveld), datum/bron: 09.01.2018 NL1949k133.[84]

                   Graaf van Blois en Dunois. Door zijn vrouw ook graaf van Soissons. Heer van Argies, Chimay, Nouvion-en-Thièrache. Trouwe steunpilaar van zijn koninklijke oom en zijn broer in Bretagne. Sneuvelt samen met zijn zwager en veel groten uit de hoogadel in de beroemde ridderslag bij Crecy tegen Engeland.

                   Hij trouwde Johanna van Henegouwen-Soissons, getrouwd 1336.

 

13079133.  Johanna van Henegouwen-Soissons, geb. 1323, ovl. 12.1350, datum/bron: 09.01.2018 NL1949k133.84

                   Gravin van Beaumont.

 

13079136.  Arnoud van Hodenpijl, ovl. na 1357, datum/bron: 30.11.2003 NL1965k6, NL1957k191.[85],[86]

                   Ridder, heer van Hodenpijl, waarsch. heemraad van Delfland, vermeld 1316/57. Bij een voorrangskwestie in 1323 de kerk van Schipluiden, moet hij Arnoud van Dorp voorrang geven (de ambachten Dorp en Hodenpijl behoorden tot de parochie Schipluiden). Wordt in 1350 genoemd als één der belangrijkste medestanders van keizerin Margaretha, d.w.z. van de Hoekse partij. Als deze partij tenslotte in 1351 verliest, worden de bezittingen van haar voornaamste leden geconfisqueerd. Ook Arnouds stamslot werd verwoest. Een gedeelte werd door de grafelijke rentmeester beheerd en later teruggegeven. Arnoud van Hodenpijl en zijn zoon verzoenen zich in 1355 met graaf Willem V voor de prijs van 1000 oude schilden. Tot de bezittingen van de van Hodenpijls behoorden hofsteden toe en land, tienden en renten, in Maasland, Vlaardingen, Schipluiden, de Lier en Zevenhuizen,

                   Hij trouwde Meyna van der Doortoge, getrouwd ca. 1300.7

 

13079137.  Meyna van der Doortoge, ovl. voor 1364, datum/bron: 30.11.2003 NL1965k8.85

                   Vrouw van Arnoud van Hodenpijl volgens een reconstructie in de Nederlandsche Leeuw.

 

13079138.  Dirk van der Made, ovl. voor 1350, datum/bron: 21.11.2003 NL1957k192, GrJ392,344, OV1974p63, RiHp431,86,3,[87],[88] (zie info 383).

                   Vermeld 1316/49. Bezat het huis Podenkenpoel onder Oegstgeest, in 1333¨als leen verkregen van de burggraaf van Leiden, bewilligd door graaf Willem. In de akte wordt Dirk van der Made neef van de burggraaf genoemd, dus van Dirk van Cuyk, die in die tijd burggraaf was.

                   Hij trouwde Lijsbeth Jansdr van der Merwede, ook bekend als van Almkerk, getrouwd voor 22.02.1327.

 

13079139.  Lijsbeth Jansdr van der Merwede, ook bekend als van Almkerk, datum/bron: 21.11.2003 NL1957k192, GrJ392, OV1974p61.86,3,87

                   Volgens een brief had Lijzebeth, Jansdogter van der Merwede, Dirx wijf van der Made op Sinte Maria-Magdalena dag 1327 in bezit ,,Stienhuys te Zandwijck, dat gebroken wart, dat geregt van Muylwijck, van Almkerke, van Zandwijck, van Huppen, van Uithoven, en die Nederscouw, en dat geregte derdedeel van alle vervallen" en nog enige andere goederen. Op de rug van deze brief stond nog een aantekening, dat haar erfgenaam Dirk van Hodenpijl was. Wij kunnen haar vereenzelvigen met Lijsbet van Almkerk, gehuwd met Dirk van der Made. Hun dochter Aleid huwde met Jan van Hodenpijl (OV1974).

 

13079140.  Reinier (II) van Heemstede, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p101, DJV-III.13,62

                   Waarschijnlijk een zoon van Floris van Heemstede, die waarschijnlijk een zoon was van Reinier (I) van Heemstede alias van Hoylede.

                   Hij trouwde Vrouwe Beatrise.

 

13079141.  Vrouwe Beatrise, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p101.13

 

13079142.  Jan I van Polanen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. 26.09.1342, begraven in Monster, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p100, GrJ547, ES VIII-42.13,3,26  Hij trouwde Catharina van Brederode, getrouwd 1322/23.

 

13079143.  Catharina van Brederode, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 23) ovl. 28.06.1372, begraven in Monster, datum/bron: 25.11.2003 OV1983p101, GrJ547,548, ES XVIII-39.13,3,26

 

13079144.  Floris I van Haamstede, geb. ca. 1308, ovl. 27.09.1345 bij Stavoren (gesneuveld), datum/bron: 01.01.2018 NL1966k103, KdG22.52,43

                   Heer van Haamstede 1321/1345, ridder 1328. Is een van de voornaamste raadslieden van graaf Willem IV. Nam in 1345 deel aan de krijgstocht tegen de Friezen, waar Floris net als zijn veldheer Willem IV sneuvelt in de Slag bij Stavoren (ook bekend als Slag bij Warns) in september 1345.

                   Hij trouwde Goede van Bergen, getrouwd in/voor 1327,6 (zie info 384).

 

13079145.  Goede van Bergen, ovl. na 1377, datum/bron: 01.01.2018 NL1966k103, KdG116,22.52,43

                   Kreeg bij haar huwelijk van de graaf de toezegging dat ze de eigen goederen die haar vader als huwelijksgave van haar grootvader Jan Persijn had gekregen, mocht erven na het overlijden van haar moeder. Ook beleende hij haar met 100 pond Hollands per jaar. Na het sneuvelen van haar man in 1345 bij Stavoren hertrouwde ze voor 1350 Gerard van Merxem.

 

13079146.  Rase van Kruiningen, datum/bron: 26.02.2018 KdG22.43  Hij trouwde Agniese Boudijnsdr. van Scouden.

 

13079147.  Agniese Boudijnsdr. van Scouden, datum/bron: 26.02.2018 KdG22.43

 

13079168.  Clays van Borselen, ook bekend als Claes van der Vere, ovl. 1357,3,[89] begraven in Middelburg, Tertianenklooster, datum/bron: 12.06.2013 NL1927k327, Rey.[90],89

                   Ridder, heer van Brigdamme, enz. Jongste zoon van Wolfert I. Vermeld 1299, na de dood van zijn vader, en in 1303 in het testament van zijn broer Henric Wisse. In 1309 is hij als knape bij de zoen over den moord op zijn vader. In 1316 kreeg hij bij een deling met zijn broeder Wolfert een jaargeld van 120 pond. Hij was gegoed was op Walcheren, te Zandijc, was leenbezitter in Alardskerke. In 1342 vinden wij hem voor de eerste keer als ridder. Hij koos met zijn zoons Wolfert en Hugeman de partij van keizerin Margareta en was in 1351 en 1352 zegelaar van graaf Willem V. Wij vinden hem het laatst vermeld in april 1353. Volgens Reygersberg was heer Claes de rijkste heer van Walcheren, als bezitter van een derde deel van dit eiland, waaronder van de heerlijkheden Brigdamme, Zoutelande en Coudekerke, terwijl hij het kasteel St. Laurens met de kerk stichtte.

                   Hij trouwde Janne van Zevenbergen*, ook bekend als Janne van Sandijck, Johanna.

 

13079169.  Janne van Zevenbergen*, ook bekend als Janne van Sandijck, Johanna, ovl. 17 mei 1363, begraven in Middelburg, Tertianenklooster, datum/bron: 12.06.2013 Rey, GvS.89,[91]

                   Volgens Reygersberg zou Clays gehuwd zijn geweest met Janne van Zevenbergen, waarschijnlijk een dochter van Hugeman van Zevenbergen en een dochter van heer Boudyn van Naaldwijk.

 

13079232.  Jan van Foreest, geb. ca.1289, ovl. voor 02.01.1348, datum/bron: 19.11.2012 GvF, GrJ343, RiHp78.[92],3,88

                   Heer van Middelburg (Z.-H.), Foreest, Nieuwkoop en Spoelwijk. Leenman van de Lek en Polanen, vermeld 1324/43. Nam deel aan de plundertocht in het Sticht 1333, onder leiding van Willem van Duivenvoorde werd onder meer de stad Geyne verwoest. De Utrechtse bisschop Jan III van Diest sprak vervolgens de ban uit over de deelnemers, die in 1334 weer werd opgeheven. Gegoed onder Koudekerk.Trouwde als weduwnaar van NN met Alijt NN (lijftocht 1327).

                   Hij trouwde NN.

 

13079233.  NN.

 

13079236.  *Willem Cuser, ovl. na 28.05.1342, datum/bron: 19.11.2012 GvF, GN1990p423, J-S, LNAaug2010/mrt2017, NL2016p62,92,[93],[94],6,[95] (zie info 385).

                   Huurt land in het toenmalige Noord Holland 1317; is slotvoogd op de Dullenburg in de Mars bij Rhenen 12.10.1319; tocht zijn (eerste) vrouw met de helft van zijn bezit op IJsselmonde 6.12.1327; is baljuw van Waterland en Amstelland 1332 e.v.; wordt door graaf Willem IV "onse neve" genoemd wanneer hij hem met het huis Schoten beleent 19.11.1339 voor zijn tweede huwelijk (met Machteld Reiniersdr. van Heemstede, die hij 27.11.1339 tocht); is rentmeester van Kennemerland en (West.)Friesland 4.2.1340 en 7.4.1342, ontvangt herhaaldelijk land en tienden in leen; voor het laatst vermeld (als lid van de grafelijke raad) wanneer Naarden het stapelrecht voor Zuiderzee-vis krijgt (Brussel 28.5.1342). Stamt via uit het geslacht Holland-Henegouwen (zie noot), mogelijk via bastaardij, gedocumenteerd is dit echter niet.

                   Hij trouwde Ida van Oosterwijk, getrouwd vóór 06.12.1327.

 

13079237.  Ida van Oosterwijk, ovl. vóór nov. 1339, datum/bron: 19.11.2012 GN1990p423.93

                   Getocht 1327.

 

13079238.  Gerrit Boelen, datum/bron: 19.11.2012 KdG66.43

 

13079424.  Gijsbrecht de Cock (van Neerijnen), ook bekend als Gijsbert, ovl. voor 17.06.1301*, datum/bron: 15.06.2013 (AQVp17, LNA12.06.2013), NL2021p53.[96],6,[97]

                   Heer Gijsbrecht de Cock, ridder, is de stamvader van het geslacht De Cock van Neerijnen. Hij was waarschijnlijk de derde zoon van Rudolf de Cock en Aleyt van Ochten. In 1265 is zijn vader Rudolf door ruiling met de graaf van Gelre in bezit gekomen van Waardenburg (Hier), Neerijnen, Opijnen en Meteren.

                   Hij trouwde NN.

 

13079425.  NN.

 

13079456.  Jan de Cock, ovl. na 01.03.1333, datum/bron: 17.10.2021 NL2021p52.97

                   Ridder 1318 ....1333.

                   Hij trouwde NN (van Buren).

 

13079457.  NN (van Buren), datum/bron: 17.10.2021 NL2021p52.97

                   Wellicht een dochter van Arnold van Buren en Elisabeth van Lichtenberg.

 

13236096.  Jan I van Arkel, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 22) bijnaam "de Sterke", ovl. 15.05.1272, begraven in Gorinchem, datum/bron: 21.11.2003 GrJ559, NL2000k11, NL2021p196.3,67,68  Hij trouwde NN van Stein*, getrouwd ca. 1240.

 

13236097.  NN van Stein*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 22) datum/bron: 20.11.2003 LNA15.06.2015,6 (zie info 386).

 

13236098.  Otto V van Bentheim, ovl. na 05.06.1277, datum/bron: 20.11.2003 GrJ661.3

                   Graaf van Bentheim 1248, burggraaf van Utrecht, vermeld vanaf 1243, later geestelijke in het Duitse Huis te Utrecht. Hertrouwt voor 1272 Jutta NN.

                   Hij trouwde Heilwich van Tecklenburg, getrouwd voor 23.04.1246.

 

13236099.  Heilwich van Tecklenburg, ovl. na 18.03.1253, datum/bron: 20.11.2003 GrJ661.3

 

13236102.  Arnold IV van Loon, ovl. 24.11.1272/02.1273 (zie info 387), datum/bron: 20.08.2003 ES XVIII-56, KdG78.1,43

                   Graaf van Looz (Loon), graaf van Chiny 1228, verkreeg de Maaslanden 1230.

                   Hij trouwde Johanna van Chiny.

 

13236103.  Johanna van Chiny, ovl. 1267/68 (zie info 388), datum/bron: 11.03.2004 ES XVIII-56, KdG78.1,43

                   Erfdochter, in 1212 nog onmondig, gravin van Chiny 1226, vermeld 1212/69.

 

13730816.  Jan (van Leede), datum/bron: 04.01.2017 LNA 04.01.2017.6

                   Leefde voor 1177/1189.

                   Hij trouwde NN (van Voorne)*, getrouwd ca. 1155 (zie info 389).

 

13730817.  NN (van Voorne)*, datum/bron: 04.01.2017 LNA (4.1.2017).6

 

13730820.  Otto I van Wickrath, datum/bron: 24.06.2005 ES VII-142, MWGF2004p228.4,[98]

                   Heer van Wickrath, voogd van Hamborn, vermeld 1176/97.

                   Hij trouwde Adelheid*.

 

13730821.  Adelheid*, datum/bron: 24.06.2005 ES VII-142.4

                   Vermeld 1197.

 

13730822.  Boudewijn van Altena, ovl. 1200, datum/bron: 03.01.2004 GrJ550, HV.3,7

                   Vermeld 1187/1200, gegoed in Brusthem. Vergezelde graaf Floris III van Holland op de Derde Kruistocht 1189. Hij schenkt 1198 aan de abdij Affligem 1/3 van zekere tienden te Vreemdijke bij Terneuzen.

                   Hij trouwde (1) (Margareta) van Bornem*, getrouwd ca. 1170.

                   Hij trouwde (2) Agnes van Cranendonck*.

 

13730823.  (Margareta) van Bornem*, datum/bron: 11.01.2004 HV, GrJ565,7,3 (zie info 390).

 

13730848.  Giselbert van der Lecke*, datum/bron: 01.12.2003 GrJ494.3

                   Vermeld 1199/1204. Is 1200 getuige van graaf Dirk bij het handvest van Dordrecht. Is 1204 getuige bij het verdrag tussen graaf Willem en het Sticht.

 

13730850.  Hendrik van Smithuisen, ovl. voor 1219, datum/bron: 01.12.2003 GrJ495.3

                   Ministeriaal, vermeld 1216/17. Als beheerder van de tol te Smithuizen, in erfpacht van het kapittel St. Marie te Utrecht, verleent hij 1216 tolvrijheid aan de abdij Mariënweerd.

                   Hij trouwde Machteld NN.

 

13730851.  Machteld NN, datum/bron: 01.12.2003 GrJ495.3

                   Nobilis matrona, vermeld 1216/33. Zij pacht in 1219 samen met haar dochter Othilde de tol van Smithuizen en de uithoven van het kapittel Sint Marie. Zij sticht 1228 een nonnenklooster te Zennewijnen.

 

13730856.  Hendrik genaamd Wiszo, datum/bron: 19.11.2003 GrJ352, HV.3,7

                   Getuigt 1198 te Middelburg bij een schenking door graaf Dirk VII aan de abdij de Middelburg.

 

13730858.  Willem I van Holland, ovl. 04.02.1222, begraven in Rijnsburg, datum/bron: 07.03.2004 GrJ389,352, ES XVIII-26, VERWp136, GrP, EGSI.1-36,3,1,[99],[100],[101]

                   Graaf van Holland. Nam aan de Derde Kruistocht deel met zijn vader en aan de Vijfde Kruistocht in 1217 om van de ban ontslagen te worden, waarbij hij in Portugal en Egypte veel roem verwierf, hij veroverde Damiate 1219. Willem is een centrale figuur in de oudere geschiedenis van Holland. Hij gaf stadsrechten aan Geertruidenberg, Middelburg, Dordrecht, en Leiden(?). Willem creëerde waterschappen met verordenende bevoegdheden, en hij verbeterde het gehele dijk-, dammen- en sluizenstelsel. Met dit verbluffende programma maakt hij zijn door watersnood bedreigde land leefbaar voor het nageslacht. Hij hertrouwt juli 1220 Maria van Brabant, weduwe van Otto IV van Brunswijk (Rooms Duits koning en keizer).

                   Hij trouwde (1) Aleida van Gelre, getrouwd 1197 in Stavoren.

                   Partner NN.

 

13730859.  NN, datum/bron: 06.03.2004 GrJ352,389.3

 

13730860.  Wouter I van Kruiningen, begraven voor 1233 in abdij Ter Does (in kloosterhabijt), datum/bron: 20.11.2003 GrJ496.3

                   Vermeld sinds 1198, advocatus van de abdij Ter Does, waaraan hij schenkingen deed 1203, 1214. In april 1214 schenkt en verkoopt hij aan de monniken ter Does 25 en 146 gemet moergrond, met tiend en ambachtsheerlijkheid; de monniken zeggen toe, dat hij als medebroeder met zijn vrouw Bela bij hen begraven zal worden. Weduwnaar van Herkenrade NN en van Immeine NN. Waarschijnlijk reeds voor 1226 overleden, als zijn zoon Wolfert heer van Kruiningen is.

                   Hij trouwde Bela NN, getrouwd voor april 1214.

 

13730861.  Bela NN, ovl. na 1240, datum/bron: 20.11.2003 GrJ496.3

                   Hertrouwt voor 1240 Willeman van Valkenisse.

 

13730862.  Hugo van Beveren, datum/bron: 31.12.2003 GrJ556, HV,3,7 (zie info 391).  Hij trouwde Beatrix van Tilburg.

 

13730863.  Beatrix van Tilburg, datum/bron: 31.12.2003 GrJ556,499, HV.3,7

 

13731072.  Hubertus I van Bosinchem, ovl. na 1213, datum/bron: 25.11.2003 NL1975k85, GrJ491.51,3

                   Ministeriaal van de bisschop van Utrecht 1196, leenman van Gelre, vermeld 1196/1213.

 

13731074.  Zweder van Zuylen, ook bekend als Wiltenburg, Anholt, datum/bron: 16.01.2007 GrJ667.3

                   Vermeld als Wiltenburg 1220, als Anholt 1225. Vader van Steven, Gijsbert en (Ava), zegelt zonder barensteel.

                   Hij trouwde (1) (Henrica) van Abcoude, getrouwd ca. 1200.

                   Hij trouwde (2) NN van Vechten, getrouwd ca. 1220.

 

13731075.  (Henrica) van Abcoude, datum/bron: 16.01.2007 GrJ667.3

 

13731076.  Ludolf genaamd Loef*, datum/bron: 17.01.2007 GrJ674.3

                   Vermeld in acten van 1164/69 en van 1177, in het laatste geval als tweede van zeven ministerialen in de getuigenlijst.

 

13731084.  Herman van Elsloo, ovl. 1222/31, datum/bron: 14.03.2004 GrJ246ca, ES VII-114, NL1983k387, Dam, LNA15.06.2015,3,4,5,[102],6.

                   Vermeld 1202/20. Vanaf 1202 komen gebroeders Arnold en Herman van Elsloo voor als leenmannen van de graven van Loon. Arnold is heer van het ouderlijke stamslot Elsloo, Herman beschikt over de tienden van Gerdingen en Stein ten voordele van de abdij van Herckenrode en van de Duitse Orde. Beide heerlijkheden, Elsloo zowel als Stein, waren lenen van Maselant, een oud graafschap dat met Loon verbonden werd. Zij hadden beiden zonen genaamd Arnold. Herman nam met graaf Adolf van Berg deel aan de Vijfde Kruistocht en was bij het beleg van Damiate. Hij was mogelijk ca. 1199 (1) getrouwd met NN Reiniersdr. Zij bracht de heerlijkheid van Gerdingen en de helft van de tienden van Gerdingen mee.

                   Hij trouwde NN (van Diepenbeek?), getrouwd ca. 1180.

 

13731085.  NN (van Diepenbeek?), datum/bron: 14.03.2004 GrJ246ca.3

                   Wellicht een erfdochter of kleindochter van Lodewijk van Diepenbeek, die in 1188 voor het laatst wordt vermeld. Na het overlijden van de laatste mannelijke Van Diepenbeek is de heerlijkheid vererfd aan een andere geslacht dat onder zijn eigen geslachtsnaam bekend bleef.

 

13731108.  Wolfert van de Maalstede, datum/bron: 19.11.2003 GrJ353.3

                   Vermeld 1198.

 

13731112.  Boudewijn I van Praet, ovl. voor 1183, datum/bron: 08.12.2003 GrJ354, NL1993k516.3,44

                   Baro, vermeld 1153/74.

                   Hij trouwde Ghiela.

 

13731113.  Ghiela, datum/bron: 08.12.2003 GrJ354.3

 

13731114.  Robert I van Wavrin, ovl. voor 1197, datum/bron: 08.12.2003 GrJ355, ES VIII-23, NL1993k515.3,26,44

                   Heer van Wavrin en Harponlieu, vermeld 1192, seneschalk van Vlaanderen. Weduwnaar van Adèle van Guines.

                   Hij trouwde Sybille van de Elzas, ook bekend als van Vlaanderen, getrouwd voor 1193.

 

13731115.  Sybille van de Elzas, ook bekend als van Vlaanderen, geb. 1176, ovl. na dec 1236, datum/bron: 08.12.2003 GrJ355, ES VIII-23, NL1993k512.3,26,44

                   Erfgename van St. Vaast, Lillers en Vladslo, enig kind van Pieter van de Elzas.

 

13731120.  Jacques van Avesnes (d'Oisy), geb. ca. 1150, ovl. 07.09.1191 bij Arsoef, Palestina (gesneuveld), datum/bron: 06.03.2004 GrJ569, GN1971p128.3,[103]

                   Heer van Avesnes en Conde 1171 en door huwelijk heer van Guise. Raad van de graaf van Vlaanderen 1185, kruisvaarder 1187.

                   Hij trouwde Adèle de Guise, ook bekend als Améline, getrouwd 1180.

 

13731121.  Adèle de Guise, ook bekend als Améline, geb. 1155, datum/bron: 06.03.2004 GN1971p128, GrJ569.103,3

                   Erfdochter van Guise.

 

13731122.  Boudewijn VI van Henegouwen, ook bekend als Boudewijn IX van Vlaanderen, Boudewijn I van Constantinopel, geb. juli 1171 in Valenciennes, ovl. na 20.07.1205 in Bulgaarse gevangenschap, datum/bron: 10.03.2004 GrJ546, KdG18.3,43

                   Als Boudewijn IX graaf van Vlaanderen 1194, graaf van Henegouwen 1095, als Boudewijn I keizer van Constantinopel, gekroond Hagia Sophia 16.05.1204. Boudewijn nam deel aan de Vierde Kruistocht (1202/04) en werd na de tweede verovering van Constantinopel eerste keizer van het Latijnse keizerrijk Constantinopel 1204/05; in 1205 leed hij een nederlaag tegen de Bulgaarse koning bij Adrianopel, waarna hij gevangen is genomen.

                   Hij trouwde Maria van Blois Champagne, getrouwd 13.01.1186 in Château-Thiéry.

 

13731123.  Maria van Blois Champagne, geb. ca. 1174, ovl. 09.08.1204 in Akko, datum/bron: 10.03.2004 GrJ564, ES II-47, KdG18.3,20,43

                   Maria blijft bij vertrek van haar gemaal wegens zwangerschap achter en fungeert vooreerst als regentes van Vlaanderen en Henegouwen 1202; vertrekt, na de geboorte van haar tweede dochter Margaretha, alsnog maar overlijdt te Akko zonder haar gemaal te hebben weergezien.

 

13731124.  Willem I van Holland, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 24) ovl. 04.02.1222, begraven in Rijnsburg, datum/bron: 07.03.2004 GrJ389,352, ES XVIII-26, VERWp136, GrP, EGSI.1-36,3,1,99,100,101. Hij trouwde (1) Aleida van Gelre, getrouwd 1197 in Stavoren.  Partner NN.

 

13731125.  Aleida van Gelre, geb. ca. 1187, ovl. 12.02.1218, begraven in Rijnsburg, datum/bron: 20.02.2004 GrJ389, ES XVIII-26.3,1

 

13731126.  Hendrik I van Brabant en Neder-Lotharingen, bijnaam "de Krijgshaftige", van Leuven, geb. 1165, ovl. 03/05.09.1235 in Keulen, begraven in Leuven, St. Pieter, datum/bron: 13.03.2004 GrJ553, ES I.2-237, NL1921k194, BL1974p68, GN1968p250,3,9,[104],[105],[106]

                   Ridder Mainz 1184, hertog van Neder-Lotharingen 1190/1222, van Brabant vanaf 1191, markgraaf van Antwerpen 1211. Op kruistocht 1197/98. Leenheer over Dordrecht en het graafschap Strijen (d.w.z. het oude graafschap Strijen Leuven) 1200. Ontvangt de abdij Nijvel, de rijksrechten en -bezittingen in Maastricht 1204. Ca. 1190 veranderden de vorsten uit het huis van Leuven hun titel ,,graaf van Leuven" in "hertog van Brabant",  doch daarnaast bleven ze zich ,,hertog van (Neder-) Lotharingen" noemen. Deze titel had vanaf die Rijksdag in Schwabisch-Hall van 1180 alleen nog maar een fictieve betekenis, daar toen vastgelegd werd, dat de hertog van Neder-Lotharingen alleen in zijn eigen erflanden de hertogelijke rechten zou mogen uitoefenen,

                   Hij trouwde (1) Mathilde van Boulogne, ook bekend als Mathilde van de Elzas, getrouwd 1180 voor Pasen.

                   Hij trouwde (2) Maria van Frankrijk, getrouwd 22.04.1213 in Soissons.

 

13731127.  Mathilde van Boulogne, ook bekend als Mathilde van de Elzas, geb. 1161/65, ovl. 16.10.1210, begraven in Leuven, St. Pieter, datum/bron: 31.07.2003 GN1971p128, ES I.2-237.103,9

 

13731224.  Willem II van Strijen, datum/bron: 12.03.2004 GrJ558, NL1932p326, GvS.3,[107],91

                   Vermeld als heer van Strijen (Striene) 1224, 1244. "In 1235 uitdrukkelijk heer van Strijen genoemd, in de omgeving van de graven Floris IV en Willem II; kreeg in 1235 als Hollands leen een jaargeld van 6 pond uit de tol van Geervliet; stond in nauwe relatie met zijn naburen, de heren van Altena en van Putten; bevestigde in 1242 en 1244, met zijn broers Hendrik en Hugo, de gift van Heiligenberg, door zijn voorouders aan de abdij Ter Does gedaan" (NL1932).

 

14299200.  Herman van Heppendorf, ovl. 1230/1235, datum/bron: 31.01.2007 Ad-H, GrJ5191.[108],3

                   Vermeld 1185/12(30), edelvoogd van Keulen 1193/1225, ministeriaal van de aartsbisschop van Keulen. Getuige voor koning Otto IV in Aken 1198, getuige voor dezelfde in Weissenburg 1200, getuige voor koning Philipp in Aken 1204, voor dezelfde in Boppard 1206, 1207. Zijn zoon Arnold wordt vermeld 1225. De in een oorkonde vermelde voogd Gerard met zijn broer Herman betreft zeer waarschijnlijk Gerard van Heppendorf (Eppingdorf), vermeld 1158/1190, edelvoogd van Keulen, ridder, ministeriaal. Herman wordt zelf nooit als van Heppendorf vermeld.

                   Hij trouwde Agnes NN.

 

14299201.  Agnes NN, datum/bron: 01.02.2022 GrJ5191.3

 

14299568.  Johan I van Sponheim, ovl. 1266 na 30.06, begraven in klooster Himmerod, datum/bron: 21.11.2005 ES IV-119, SGE I.2-619, JWL1987p121,143.15,18,[109]

                   Oudste wereldlijke zoon van graaf Godfried, vermeld 1218/66. Graaf van Sponheim 1226, graaf van Sayn 1247 te Hachenburg etc, verder graaf van Sponheim Starkenburg ("hintere Grafschaft"), vermeld 1225. Wapenvoering der Rijnse Sponheimers: geschaakt blauw/goud (zoals o.a. nog te zien in het stadswapen van Bad-Kreuznach). Voor het laatste vermeld 22.11.1266. Trouwde (1) NN, huwelijk waarschijnlijk kinderloos.

                   Hij trouwde NN (van Altena-Isenberg), getrouwd voor/in 1233.

 

14299569.  NN (van Altena-Isenberg), begraven in Himmerod, datum/bron: 23.12.2005  JWL1987p123,143,109 (zie info 392).

 

14299570.  Hendrik II (III) van Isenburg-Grenzau, ovl. na 29.09.1278, datum/bron: 21.11.2005 ES IV-119, ES VII-140.15,4

                   Heer van Isenburg, vermeld 1213, 1238/77. Zijn zoon Gerlach I wordt als heer van Isenburg-Arenfels vermeld.[110]

                   Hij trouwde Mechtilde van Ahr Hochstaden.

 

14299571.  Mechtilde van Ahr Hochstaden, datum/bron: 21.11.2005 ES IV-119, ES VII-140, ES XVII-59, RV1954p505,15,4,[111],17.

                   Vermeld 1227/64. Trouwde (2) Konrad van Müllenark.

 

14299572.  Dirk III van Isenburg, ook bekend als de Jongere, datum/bron: 27.12.2006 ES XVII-72.111

                   Vermeld 1202/73.

                   Hij trouwde Jutta van Merenberg.

 

14299573.  Jutta van Merenberg, datum/bron: 27.12.2006 ES XVII-72.111

                   Vermeld 1244/63.

 

14299576.  Gerlach I van Dollendorf, ovl. voor 1260, datum/bron: 08.02.2006 RV1954p503, 511.17

                   Heer van Dollendorf en Kronenburg, vermeld 1238/54. Hij is de eerste van Dollendorf die in de oorkonden als heer van Kronenburg vermeld wordt. Ook Gerlachs vader moet echter reeds in het bezit van Kronenburg geweest zijn, daar Gerlach in 1293 en 1306 verwijst naar afspraken betreffend Kronenburg die zijn voorvaderen met de aartsbisschoppen van Keulen resp. met de graven van Luxemburg gemaakt hebben. [Dollendorf ligt aan de Ahr en Kronenburg aan de Kyll, beide in de Hocheiffel, waar de interessen van Luxemburg, Gullik (Jülich) en Keulen op elkaar treffen].

                   Hij trouwde Mechtilde van Hochstaden, ook bekend als Mechtild van Isenburg-Grenzau.

 

14299577.  Mechtilde van Hochstaden, ook bekend als Mechtild van Isenburg-Grenzau, ovl. voor 1290, datum/bron: 08.02.2006 RV1954p505, MV.17,40

                   Vermeld 1260/79. Noemt Gerlach van Limburg en Hendrik van Müllenark haar broeders, is daarom een dochter van Mechtilde van Hochstade uit haar eerste huwelijk met Hendrik van Isenburg (in Mechtildes tweede huwelijk met Konrad van Müllenark bestaat al een dochter Mechtilde). Haar oom is de belangrijke Keulse aartsbisschop Konrad van Hochstaden. Mechtilde wordt voor het laatst in 1279 vermeld als ze met haar zonen afziet van aanspraken op de goederen te Vallendar aan Mechtilde, de voormalige gravin van Sayn. In 1290 wordt voor haar en haar gemaal in klooster Steinfeld een jaargedachtenis geschonken.

 

14299578.  Godfried III van Cuyk-Arnsberg, ovl. 1282, datum/bron: 27.12.2005 RV1954p529, EGS I.2-534.17,18

                   Graaf van Arnsberg, heer van Wewelsburg etc. Treft met zijn Rietberger neef afspraken en behoudt het oude huisbezit zuidelijk van de Lippe. Raakt meer en meer in afhankelijkheid van de aartsbisschop van Keulen, moet zich 1278 volledig aan hem onderwerpen. Bezit nauwelijks nog macht en invloed in Westfalen.

                   Hij trouwde Adelheid van Blieskastel.

 

14299579.  Adelheid van Blieskastel, ovl. 1272, datum/bron: 27.04.2005 RV1954p529, EGS I.2-534 /-621.17,18

                   Medeerfgename van haar vader Hendrik van Blieskastel. Zij had 14 kinderen.

 

14299580.  Frederik II van de Neuerburg, ovl. 1278/81, datum/bron: 26.12.2005 NL1998k274, ES XII-40, NL1960k203.[112],4,[113]

                   De heren van de Neuerburg, met name Frederik II, voerden het oorspronkelijke Vianden wapen (van voor ca. 1288): in rood een schildje van zilver.

                   Hij trouwde Ermengarde van Esch.

 

14299581.  Ermengarde van Esch, datum/bron: 26.12.2005 ES XII-40.4

                   Vermeld 1269/92.

 

14758912.  NN, datum/bron: 27.11.2003 DJVp305.62  Hij trouwde NN Aernt de Oudedr.

 

14758913.  NN Aernt de Oudedr, datum/bron: 27.11.2003 DJVp305, GrJ342.62,3

                   Zij leefden in de 14e eeuw.

 

14758928.  Dirck Allaertsz, geb. ca. 1250, datum/bron: 18.04.2017 AZ, OV2018p276-282,287, NL2022p19,20,[114],[115],[116]

                   Dirck komt zelf niet in de archieven voor, wel zijn zoon Allaert Dircxsz., die ook - naar zijn moeder - Allaert Aechte Muysz. wordt genoemd.

                   Hij trouwde Aechte Muys, getrouwd ca. 1278.

 

14758929.  Aechte Muys, geb. ca. 1250, datum/bron: 24.06.2017 AZ, OV2018p276-282.114,115

                   Aechte was weduwe van Muys NN, ovl. 1275/78, die mogelijk in vrouwelijke lijn de grootvader was van Muys van Velde en Muys van Hoylede, de eerste leden van de vooraanstaande geslachten in de regio met de voornaam Muys.

 

14758932.  Claes Ruysche Willemsz van Oestgeest, ovl. 03.1356/30.04.1375, datum/bron: 26.11.2003 GrJr342, OV1982p227, NL1925k184,187, NL2022p21,3,[117],[118],116.

                   Schout van Rijswijk 1356. Leenopvolging 11 morgen land in Rijswijcker Broeck: (zonder datum:) Claes Ruyssche na zijn vader Willem van Oegstgeest, 30.04.1375: Willem van Oegstgeest Claes Ruysschenz., (zonder datum:) Dirc Claes Ruysschenz., bij dode van zijn broeder Willem van Oegstgeest (OV1982). "Claes Ruysscho Willemszone van Oestgeest die hout 11 morgen lants die syns vaders waren leggende in Ryswyckerbroeck. Dit ontfinck Willem van Oestgeest Claes Ruysschenz op te eerste dach van Aprille in jaer LXXV....Item deso voorscr. XI mergen lants heeft Dirk Claes Ruysschenz na dode des vurs Willems syns broeders ontf. 1429" (NL1925).

                   Hij trouwde Alijt Jan Buggendr, getrouwd voor 1342.

 

14758933.  Alijt Jan Buggendr, datum/bron: 27.11.2003 GrJ342.3

                   Jan Bogghe [Jansz] ontvangt van Teylingen te leen 3 morgen land op Ockenberghe (Rijswijk), bij kinderloos overlijden over te gaan op [zijn zuster] Alijd Clais Ruusschen wijf of haar kinderen 12.03.1342.

 

14758934.  Symon Pietersz, datum/bron: 26.11.2003 GrJ342,444.3  Hij trouwde Yeve Dirck Engelsdr.

 

14758935.  Yeve Dirck Engelsdr, datum/bron: 26.11.2003 GrJ342,444.3

 

15369424.  Dirck Hughe Nachtegaelsz, ovl. na 1336, datum/bron: 20.07.2019 OV2019p338.[119]

                   Woont vermoedelijk te Hillegersberg, later te Rotterdam, vermeld 1336.

 

15369472.  Pieter van Ernemuiden, geb. ca. 1260, ovl. na 31.07.1310, datum/bron: 01.11.2010 KSi, NL1959k272.[120],[121]

                   Ambachtsheer van Rhoon 1311. Wapen Van Roden: ingehoekt gedeeld door vier en een half rode hoeken op goud. Helmteken: een zittende hazewindhond van zilver en rood met tussen zijn tanden een twijg met drie groene blaadjes. Dit wapen werd gevoerd door de heren van Rhoon, het wapenschild is tevens het wapen van Rhoon en is afgebeeld op de ingangspoort van het kasteel te Rhoon.

 

15369496.  Dirk (III) van Wassenaer, geb. ca. 1280 in Voorschoten, ovl. 1319, datum/bron: 29.10.2010 KdG135.43

                   Werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen ('wassenaers') 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315.

                   Hij trouwde Alveradis van Cuyk, ook bekend als Alveradis van Leijden, getrouwd voor 1307.

 

15369497.  Alveradis van Cuyk, ook bekend als Alveradis van Leijden, geb. ca. 1285, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, ES VIII-35.43,26

 

15369498.  Jan (II) van der Dussen, ovl. kort voor 17.05.1329, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, GrJ400.43,3

                   Ridder 1305, heer van Dussen en Aartswaarde, rentmeester van Zuid-Holland 1311. Kanselier van de heer van Altena. Trouwt (2) Agnes van de Boukhorst (lijftocht 1322).

                   Hij trouwde Beatrix van der Sluijs.

 

15369499.  Beatrix van der Sluijs, datum/bron: 29.10.2010 KdG135, GrJ400.43,3

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

oegstgeest_schild 

van Oegstgeest

 

De nakomelingen van het geslacht Van Oegstgeest hebben zich ook in richting Rijswijk, Delft en het

Westland verbreid. Zo o.a. via een vrouwelijke link naar Rijswijkse schout Claes Ruysche Willemsz.,

die echter met een wapen uit de mannelijke lijn zegelt. Tevens naar IJsbrant Dircxs, 1438/57 vermeld in Kethel,

die met een ankerkruis als wapen gekenmerkt wordt op het graf van een van zijn nakomelingen.

 

Zie kwartier 14758932. Bron: het wapenbeeld is ontleend aan het gemeentewapen van Oegstgeest.

 

 

 

 

 [1]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[2]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[3]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[4]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II (1979 Stargardt, Marburg).

[5]  A. J. MUNSTERS M.S.C., Het Wapen van de nieuwe gemeente Stein (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 386-388).

[6]  Discussie Lijst Nederlandsche Adel, Verschillende Inputs (http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/).

[7]  Hans Vogels, Discussies op de lijst Nederlandse Adel.

[8]  Hans Vogels, HET GRAAFSCHAP RODE, DE PRIORIJ VAN HOOIDONK EN DE VAN HERLAARS II en III (De Drijehornickels 2003, blz. 20-32, 36-48).

[9]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band I, Teilband 2: Przemysliden, Askanier, Herzoge von Lothringen, die Häuser Hessen, Würtenberg en Zähringen (1999 Klostermann, Frankfurt am Main).

[10]  B.A. van Schijndel te Brussel, EEN TWEEDE TAK VAN AMMERZOYN - AMMELROOIJ (Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1978, blz. 18 e.v.).

[11]  P. VAN AMELROOIJ, VAN AMBERSOYE - VAN AMELROOIJ (Gens Nostra 1962, blz. 360-363).

[12]  Ds. E. van Alphen Az, NEDERHEMERT EN DE VAN HEMERT's (Tussen de Voorn en Loevestein 1967, blz. 171-176, en vervolg).

[13]  DR. A.W.E. DEK, HET NAGESLACHT VAN PHILIPS VAN DUIVENVOORDE, EERSTE HEER VAN POLANEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 97-134).

[14]  dr. J.C. Kort, Wassenaer, de oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde. (Verloren, Hilversum 2002).

[15]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band IV Standesherrliche Häuser I (1981 Stargardt, Marburg).

[16]  Genealogie Mittelalter (http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter).

[17]  Heinz Renn, Die Geschichte des Kronenburger Landes in der Frühzeit und das erste Kronenburger Edelgeschlecht (Rheinische Vierteljahrsblaetter 1954, blz. 499 - 555).

[18]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band I.2 Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser II (R.G. Fischer Frankfurt/M, 3. Auflage, 1997).

[19]  Geoffrey Hindley, A brief history of The Crusades (Constable & Robinson, Londen  2003).

[20]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band II: Die ausserdeutschen Staaten. Die regierenden Häuser der übrigen Staaten Europas. (1984 Stargardt, Marburg).

[21]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band III, Teilband 4: Das feudale Frankreich und sein Einfluss auf die Welt des Mittelalters (1989 Stargardt, Marburg).

[22]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XI Familien vom Mittel- und Oberrhein und aus Burgund (1968 Stargardt, Marburg).

[23]  Niklaus Flüeler e.a., Die Schweiz, nachschlagewerk (Ex Libris Verlag Zürich 1975).

[24]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XIV Les familles féodales de France II (1991 Stargardt, Marburg).

[25]  H.J.J. VERMEULEN, EEN HEEL DOMME FOUT VAN DE KLERKEN VAN DE GRAAF VAN HOLLAND? (Ons Voorgeslacht 1987, blz. 1-39).

[26]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VIII   West-, Mittel- und Nordeuropäische Familien (1980 Stargardt, Marburg).

[27]  Dr. Ralf G. Jahn, Jahn - Genealogie / Jahn Stammbaum (http://www.adel-genealogie.de/is_toc.htm).

[28]  Christian Mehl, mehl@math.tu-berlin.de, Ahnenliste v. Mumm in 39 Generationen (http://www.math.tu-berlin.de/~mehl/genealogie/mumm.html).

[29]  Liste Deutsche Adel (http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/adel-l).

[30]  Georg Strasser, Versuch einer Aufstellung einer Genealogie der Schöffenfamilie Tristand aus Trier (Trierische Chronik 1911).

[31]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band III, Teilband 2: Nichtstandesgemässe und illegitime Nachkommen der regierenden Häuser Europas (1983 Stargardt, Marburg).

[32]  Wikipedia encyclopedie (http://de.wikipedia.org/).

[33]  Guillaume d'Arschot Schoonhoven, Histoire d'une famille, Les d'Arschot de Schoonhoven des origines a 1600 (Brussel 1955).

[34]  MEDIEVAL LANDS (http://fmg.ac/Projects/MedLands/CONTENTS.htm).

[35]  Prof. Dr. J.A. Nota, Aanvullingen Jan van Berlaer II, in 1314 eerste heer van Helmond (De Nederlandsche Leeuw 2004, kol. 189-191).

[36]  Godfried Croenen, Familie en Macht; De Familie Berthout en de Brabantse Adel (Leuven, 2003).

[37]  Henri Vermeulen, Een gemiste kans (De Nederlandsche Leeuw 2005, kol. 169-172).

[38]  C. de Borman en E. Poncelet, Le Miroir des nobles de Hesbaye (Jacques de Hemricourt uit de 14e eeuw), deel II, gen. tabellen. (1925).

[39]  Door Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (http://www.nicovandinther.nl/ pdf-File).

[40]  Frans Roelvink, Midvorsten, verzameling van Middeleeuwse vorstenkwartieren (www.gensdata.nl/vorst).

[41]  Henri J.J. Vermeulen, Mitsen en maren bij twee grafstenen De Cock (De Nederlandsche Leeuw 2018, blz. 1-18).

[42]  DR. A. W. E. DEK, naar aantekeningen van J. P. de Man, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 272-290, 301-327).

[43]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

[44]  J.W. Zondervan, De vrouwen van Randerode en van Zandenburg (Veere) (De Nederlandsche Leeuw 1993, kol. 475-517).

[45]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[46]  J.W. de Regt, Beschrijving van den Hoekschen Waard (J. Boden, Zwijndrecht 1849).

[47]  Joan Bos, Lords of Strijen (http://www.xs4all.nl/~kvenjb/genealogy_nl/strijen/strijen.htm).

[48]  Evrard van Zuylen, Gegevens per E-mail.

[49]  Nico van Dinther, De oudste generaties Wijtvliet (https://www.nicovandinther.nl/kwartierstaten/Genealogie-oudste-generaties-Wijtvliet2.pdf).

[50]  B. de Keijzer, Van Langerak - van Zuylen (De Nederlandsche Leeuw 1994, kol. 362-773).

[51]  DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc (De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136).

[52]  M R. W. W. VAN VALKENBURG, De voorouders van Z.K.H. Claus prins der Nederlanden (De Nederlandsche Leeuw 1966, kol. 29-154).

[53]  Dr. HENRI OBREEN, Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland (De Nederlandsche Leeuw 1926, kol. 193-243).

[54]  L. J. VAN DER K LOOSTER, De Oude Hofstede te Sassenheim en haar bewoners (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 446-472).

[55]  Peter C. de Vries, Informaties per e-mail, via discussielijsten en homepage (http://www.angelfire.com/pe/devries/devries.html).

[56]  J.R. Clifford Kock van Breugel / J.D.M. Bardet, Kastelenboek provincie Utrecht (Kemink Utrecht 1966).

[57]  Wittert van Hoogland, Utrechtse Ridderhofsteden.

[58]  Ben de Keijzer, De Heren Uten Goye (De Nederlandsche Leeuw 2019, blz.5145-173).

[59]  DR. P. G. F. VERMAST, De Heeren van Goye (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 194-229, 236-251).

[60]  MR. A. N. baron De Vos VAN STEENWIJK, Genealogie en geschiedenis van een strijdlustig geslacht, de graven en heren van Kuinre (De Nederlandsche Leeuw 1967, kol. 259-310).

[61]  JHR. MR. M. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Dordtsche gesiacht Van Beveren (De Nederlandsche Leeuw 1943, kol. 161-171).

[62]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[63]  B. de Keijzer, EEN BASTAARDTAK VAN DE HEREN VAN STRIJEN (Fragment-genealogie Van der Weede) (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 323-329).

[64]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[65]  Ir. C. SIGMOND, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14e en 15e eeuw (De Nederlandsche Leeuw 2001, kol. 521-580).

[66]  Hans Vogels, DE OUDSTE HEREN VAN HEEZE, LEENDE EN ZESGEHUCHTEN, STERKSEL, MIERLO EN GELDROP (1100-1300), een geneal. reconstructie (Heemkronyk 1998, blz. 3-26, 61-76, 113-135), [de Heemkronyk is een 3 maandelijkse uitgave van de heemkunde kring van de heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten].

[67]  Ir. Dr. M.J. WAALE, Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel (De Nederlandsche Leeuw 2000, kol. 4-33).

[68]  Bert den Bertog en Alie Lommen-de Heer, Hoe kwam het geslacht Van Arkel en Van Lede in de dertiende eeuw aan zijn gebied? (De Nederlandsche Leeuw 2021, pag. 195-217).

[69]  H.J.J. Vermeulen, DE KINDEREN VAN JAN III, HEER VAN ARKEL (1297-1324) EN KUNIGONDA VAN VIRNEBURG (1314-1328) (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 277-308).

[70]  Familie Boot (https://www.genealogieboot.nl).

[71]  B. de Keijzer, Zijn borgen altijd verwant? (repliek) (De Nederlandsche Leeuw 2014, blz. 133-134).

[72]  B. de Keijzer, De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden, Onderzoek naar borgstellingen in de Middeleeuwen, (Uitgave van Ons Voorgeslacht (Rotterdam 2011)).

[73]  Rob Gomes, Database Rob Gomes (www.robgomes.nl).

[74]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE TEILINGEN 1258-1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 651-659, 685-726).

[75]  M R. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het adellijke geslacht Van Rossem (De Nederlandsche Leeuw 1953, kol. 134-149).

[76]  Marco Schelling, geg. per e-mail, mailinglist Utrecht en homepage (kwartierstaat) (http://www.oud-ophemert.nl/geneas/Ikke.htm).

[77]  J.C. KORT, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ALTENA, 1232-1650 (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 175-213).

[78]  mevr. Trees Blom, secretaris van de werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, Lezing over het geslacht van Hemert, NGV 2002 te Zaltbommel [aangevuld met enige gegevens per mail].

[79]  A.G.J. van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075 - ca. 1400) (Verloren, Hilversum 2019 (Dissertatie Leiden 2017)).

[80]  Ben van Rijswijk, Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant (www.benvanrijswijk.com).

[81]  J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen (Proefschrift, Groningen 1962).

[82]  Mirjam Neuteboom-Dieleman, Gegevens via Mailinglist Nederlandsche Adel.

[83]  H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en toetssteen (2020 Dissertatie Groningen).

[84]  MR. DR. J. C . MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, Nazaten van de dynasten van Blois (De Nederlandsche Leeuw 1949, kol. 131-150).

[85]  C. HOEK, De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten Van Rodenrijs, Van Matenesse, etc. (De Nederlandsche Leeuw 1965, kol 2-19, 32-58, 67-90, 195-210).

[86]  JH R. H. A. VAN FOREEST, Foreest en Hodenpijl (De Nederlandsche Leeuw 1957, kol. 187-201, 234-252).

[87]  B. DE KEIJZER, BALEN JUIST OF ONJUIST? (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 60-63).

[88]  Antheun Janse, Ridderschap in Holland (Verloren 2001).

[89]  Johan Reygersberg, Dye Chronijck van Zeelandt.

[90]  Dr. HENRI  OBREEN, Het geslacht van Borselen, Tak der Heeren van Vere (De Nederlandsche Leeuw 1927, kol. 294-306, 322-336, 363-366).

[91]  Gom van Strien, Gegevens via lijst Nederlandse Adel (Augustus 2023).

[92]  Jhr. H. A. van Foreest, 1250-1570, Het oude geslacht van Foreest (Assen: van Gorcum & Comp. N. V., 1950).

[93]  M.V.K., KAREL DE GROTE, Reeksen (Gens Nostra 1991, blz. 361-508).

[94]  Drs. J.F. Jacobs, Opuscula genealogica (http://www.jacobs-schumacher.eu/).

[95]  Bert den Hartog, Op zoek naar de vader van Willem de Cuser (De Nederlandsche Leeuw 2016, blz. 57-63).

[96]  J.N.A. Groenendijk, Het geslacht De Cock van Neerijnen (Aqua Vitae 2011-2, blz. 16-42).

[97]  Denis Verhoef, Genealogie de Cock (Samenvatting dissertatie Henry J.J. Vermeulen) (De Nederlandsche Leeuw 2021, Blz. 49-55).

[98]  Hans Ludwig Becker, Die Burgherren von Hostaden in Wickrath im Mittelalter und ihre Nachfahren (Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd.41/Jhrg 99 (sept/dec 2004), blz. 228-235).

[99]  Gerlof Verwey, Geschiedenis van Nederland, levensverhaal van zijn bevolking (Elsevier 1976).

[100]  Graven Page, De Graven van Holland (http://www.gironet.nl/home/xw9821/graven/graven.html).

[101]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band I.1 Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser I (R.G. Fischer Frankfurt/M, 4. Auflage 2003).

[102]  A.J. Munsters, Damietta, het grote avontuur van Herman van Elsloo eerste heer van Stein (1202-1223), (Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, deel V (1984) blz.131-153).

[103]  J. H.M. STRIJBOS, KWARTIERSTAAT GWIJDE VAN AVESNES (Gens Nostra 1971, blz. 127-128).

[104]  Mr. E. J. T HOMASSEN à THUESSINK VAN DER H O O P, Remissorium Philippi (De Nederlandsche Leeuw 1921, kol. 186-215).

[105]  F. J. van Ettro, DE PRINSEN VAN ORANJE EN HET WAPEN VAN DE BARONIE VAN BREDA (De Brabantse Leeuw 1974, blz. 68-77).

[106]  Karel de Grote reeksen, MIDDENREEKSEN (Gens Nostra 1968, blz. 246-290).

[107]  Dr. HENRI OBREEN, De heeren van Putten en van Strijen (vervolg, wordt vervolgd) (De Nederlandsche Leeuw 1932, kol. 322-328).

[108]  Wolfgang Schindler, Karsten Schneider, Op de Discussielijst "Liste Adel-L" (Duitsland) (Op grond van het boek "Aander-Heyden 1883").

[109]  Johannes Mötsch, Genealogie der Grafen von Sponheim (Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 13 (1987), pag. 63-179).

[110]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens) (Internet).

[111]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVII Hessen und das Stammesherzogtum Sachsen (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[112]  B.M. Kamp, De moeder van Adelheid van Vianden (De Nederlandsche Leeuw 1998, kol. 266-277 en 1999 kol. 471-472).

[113]  J. K. H. DE Roo VAN ALDERWERELT, De graven van Vianden. (De Nederlandsche Leeuw 1960 kol. 196-234).

[114]  A. Zuiderent, Steinhausen, CH, eigen familiearchief, resp. eigen onderzoek. (verschillende bronnen).

[115]  Arnold Zuiderent, EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST (Ons Voorgeslacht 2018, blz. 273-322).

[116]  Arnold Zuiderent, Een nieuwe kijk op het geslacht Van Oestgeest (De Nederlandsche Leeuw 2022, blz. 15-27).

[117]  C. HOEK, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE LEK EN POLANEN ..IN DELFLAND, SCHIELAND, IJSSELMONDE EN IN DE LEK (13e eeuw - 1650) (Ons Voorgeslacht 1982, blz. 129-246).

[118]  Grotiusnummer (1625-1925), Kraayenburch (De Nederlandsche Leeuw 1925, kol. 182-187).

[119]  B. de Keijzer, PARENTEEL NACHTEGAEL, 1300-1600 (Ons Voorgeslacht 2019 blz.325-457).

[120]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[121]  C. HOEK, De oudste heren van Rhoon, Een bijdrage tot de geschiedenis van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard (De Nederlandsche Leew 1969, kol. 232-273).