Gen 33  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.03.2020

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

http://www.literaturindex.de/images/Grafik%20Kloster%20St%20Maurice%20Seite%2051%20-2.jpg 

Abdij St.-Maurice; bron: Literaturindex

 

bij kwartier 7030208852:

In St.-Maurice in Wallis werd in 888 Rudolf I tot koning van het Opper-Bourgondische rijk gekroond. Rudolf was

lekenabt van de abdij van St.-Maurice. Machtscentra waren ook Lausanne en Vienne, later kwamen o.a. Basel en Bern

bij het rijk, alsmede Solothurn, waar Rudolfs schoondochter, "La  Reine Bertha", in 932 het St. Ursenstift stichtte.

 

 

 

Generatie 33

 

 

4500767072.  Otbert II van Milaan*, datum/bron: 26.05.2004 GMA.[1]

            Noemde zich paltsgraaf (van Milaan), werd graaf von Milaan, Genua en Bobbio genoemd,soms ook met de titel markgraaf van Milaan genoemd. Hij was een machtige vertegenwoordiger van de Italiaanse koninklijke nationale partij. Hij rebelleerde in 1002 met zijn broer Adalbert II en koning Arduin tegen keizer Hendrik II.

            Hij trouwt Railenda*.

 

4500767073.  Railenda*, datum/bron: 26.05.2004 GMA.1

            Dochter van graaf Riprand.

 

4500767076.  Rudolf II van Altdorf, ovl. 10.03.xxxx, begraven in Altdorf, datum/bron: 04.03.2004 ES I.1-17.[2]

            Graaf van Altdorf. Waarschijnlijk een zoon van Rudolf I van Altdorf, die een achterkleinzoon van Welf II, graaf in de Linzgau zou kunnen zijn geweest. Deze was een zoon van Konrad I en een kleinzoon van Welf I. Langs deze lijn zouden de Schwäbische Welfen van de Beierse Welfen af kunnen stammen.

            Hij trouwt Ita van Öhningen.

 

4500767077.  Ita van Öhningen, datum/bron: 04.03.2004 ES I.1-17.2

 

4500767078.  Frederik (van Luxemburg), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ovl. 06.10.1019, datum/bron: 24.02.2004 ES I.2-203, EGS I.1-80.[3],[4]  Hij trouwt (Irmentrud) van de Wetterau, ook bekend als van Gleiberg.

 

4500767079.  (Irmentrud) van de Wetterau, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ook bekend als van Gleiberg, ovl. na 985, datum/bron: 24.02.2004 ES I.2-203, ES I.1-8, GrJ540, KdG116.3,2,[5],[6]

 

4500767092.  Harald Grenske van Vestfold, ovl. 995*, datum/bron: 29.03.2004 ES II-108, WIK.[7],[8]

            Koning van Vestfold. Nadat zijn vader Gudrød was vermoord door Harald II van Noorwegen vluchtte Harald naar Zweden. Na de val van Harald II, keerde Harald terug naar Noorwegen en steunde een Deense invasie. Als dank werd hij beloond met zijn (onder)koningschap.

            Hij trouwt Åsta Gudbrandsdatter.

 

4500767093.  Åsta Gudbrandsdatter, datum/bron: 29.03.2004 ES II-108.7

            Dochter van Gudbrand Kula. Trouwt (2) met Sigurd Syr, koning van Ringerike.

 

4500767094.  Olaf Skotkonung van Zweden, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ook bekend als Olof, ovl. 1022, datum/bron: 20.03.2005 ES II-114, GOFFp66, ScNp92.7,[9],[10]  Hij trouwt (1) Estrid der Obotriden.  Partner NN.

 

4500767095.  NN, datum/bron: 02.01.2018 EGS II.2-50.[11]

 

4500767112.  Igor I van Nowgorod, geb. ca. 875, ovl. 945 in Kiev (vermoord), datum/bron: 25.03.2004 ES II-128, KHO, NOW.7,[12],[13]

            Grootvorst van Kiev 912. Nadat  Rurik gestorven was, nam zijn familielid Oleg (genaamd de Toverkunstenaar, vorst van Nowgorod 879, grootvorst van Kiew 882) de staatszaken voor de nog onmondige Igor waar. Hij grondde het grootvorstendom Kiev, welke stad de hoofdstad werd van het rijk. Igor voerde een "modern" belastingsysteem in het leven, met een financieel kantoor en ambtenaren in de provinciale steunpunten. De belastingaanslagen van de onderdanen hing in de steden af van het aantal haarden dat men bezat en op het platteland van de oppervlakte van de bebouwde grond.

            Hij trouwt Olga de Heilige, ook bekend als Helga, getrouwd ca. 903.

 

4500767113.  Olga de Heilige, ook bekend als Helga, geb. ca. 890, ovl. 969, datum/bron: 24.03.2004 ES II-128, KHO, HLp349, NOW,7,12,[14],13.

            Olga werd regentesse voor haar onmondige zoon Swjatoslav na de moord op haar man Igor. In 957 werd zij in Constantinopel gedoopt, waarbij ze de doopnaam Helga kreeg. Als eerste Christelijke Russische vorst(in), werd ze heilig verklaard. Omdat haar bekering plaats vondt voor het grote Schisma, gold ze als heilige in de ongedeelde kerk, en is ze ook nu nog een R.K. heilige.

 

4500767120.  Boleslaw II van Bohemen, bijnaam "de Vrome", geb. ca. 920, ovl. 999, datum/bron: 07.06.2010 EGS I.1-92.4

            Neemt deel aan de rijksdag te Quedlinburg in 973 en bereikt de stichting van het bisdom Praag. Voert de verering van de heilige Wenzel in, zijn door zijn vader vermoorde oom. Verliest in de oorlog tegen Polen delen van Silezië. Moort het geslacht van de Slawnikiden uit, waarna hij over heel Bohemen regeert.

            Hij trouwt Hemma.

 

4500767121.  Hemma, ovl. ca. 1005, datum/bron: 07.06.2010 EGS I.1-92.4

            Zij stamde uit de Beierse hoogadel.

 

4500767160.  Landolt, datum/bron: 10.01.2005 ES I.2-265.3

            Voogd van de Reichenau.

            Hij trouwt Bertha.

 

4500767161.  Bertha, ovl. na 1000*, datum/bron: 10.01.2005 ES I.2-265.3

            Zuster van Frederik, wiens vader Frederik van Buren (Staufer) is.

 

4500767180.  Nikephoros Botaneiates, datum/bron: 03.12.2004 RFC.[15]

            Vermeld 1016.

 

4500767248.  Giselbert (II) van Lotharingen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ovl. 02.10.0939 verdronken in de Rijn bij Andernach, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-236, KdG51, GN1991p580.[16],3,6,[17] Hij trouwt (1) Kunigunde der Franken, ook bekend als Cunegundis, getrouwd ca 923/929.  Hij trouwt (2) Gerberga van Saksen, getrouwd 928/29.

 

4500767249.  Kunigunde der Franken, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Cunegundis, geb. 890/95, ovl. 923/929, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-202, KdG0,16,3,6 (zie info 601).  Zij trouwt (1) Wigerich in de Bidgau, ook bekend als Wigeric van Aachen, getrouwd 907/09.  Zij trouwt (2) Richwin van Verdun, getrouwd 916/19, geb. ca. 890, ovl. 923 (vermoord), datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-202, KdG0,16,3,6

            Graaf van Verdun 895, lekenabt van St-Pièrre-aux-Monnains te Metz en van Moyenmoitier 918.

            Zij trouwt (3) Giselbert (II) van Lotharingen, getrouwd ca 923/929.

 

4500767250.  Hugo de Grote van Neustrië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Hugo van Parijs, geb. 895* in Parijs, ovl. 16.06.0956 in Dourdan, begraven in St-Denis, datum/bron: 01.03.2004 ES II-10 /-11, GN1964p280, EGS II.1-53.7,[18],[19]  Hij trouwt Hadewich van Saksen, getrouwd 09.05/14.09.0937 in Mainz of Ingelheim.

 

4500767251.  Hadewich van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) geb. 0918, ovl. 10.05 na 965 (958), datum/bron: 01.03.2004 ES II-10, GN1964p280,7,18 (zie info 602).

 

4500767264.  Berengarius II van Ivrea, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ovl. 06.08.0966 in Bamberg, datum/bron: 26.05.2004 KdG18, GN1968p245, ES II-59 /ESIII.I-Anh, SARp15,6,[20],7,[21],[22] Hij trouwt Willa van Arles Tuscië, getrouwd 930/31.

 

4500767265.  Willa van Arles Tuscië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ovl. ca. 963 in het klooster, datum/bron: 08.03.2004 KdG18, GN1968p245, ES II-59 /ESIII.I-Anh..6,20,7,21.

 

4500767270.  Giselbert (II) van Lotharingen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ovl. 02.10.0939 verdronken in de Rijn bij Andernach, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-236, KdG51, GN1991p580.16,3,6,17. Hij trouwt (1) Kunigunde der Franken, ook bekend als Cunegundis, getrouwd ca 923/929.  Hij trouwt (2) Gerberga van Saksen, getrouwd 928/29.

 

4500767271.  Gerberga van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) geb. 0913/14 in Nordhausen (Harz), ovl. 05.05.0984 in Reims, begraven in Reims, St-Remy, datum/bron: 01.08.2003 KdG0, ES I.2-236, Hht1999p195.6,3,[23]  Zij trouwt (1) Giselbert (II) van Lotharingen, getrouwd 928/29.  Zij trouwt (2) Lodewijk IV van West-Francië, ook bekend als van Overzee, getrouwd einde 939.

 

4500772888.  Rudolf van Bourgondië*, datum/bron: 05.03.2004 GMA.1

            Graaf in de Elsas, "Rodulfus dux".

 

4500772968.  Rollo van Normandië, ook bekend als Rolf, Robert, geb. ca. 846, ovl. waarsch. 928/31, datum/bron: 29.08.2004 ES II-79, INT,7,[24] (zie info 603).

            Graaf van Normandië 911. In 911 werd een verdrag gesloten tussen Rollo, een van de invloedrijkste aanvoerders van de Noormanse invasoren in Frankrijk, en de Franse koning Karel III. De Noormannen mochten in het land blijven en de veroverde gebieden houden. Als tegenprestatie beloofden zij: collectieve doop, overname van de kustverdediging en erkenning van de Franse koning als hun leenheer. Het land tussen Eure en Epte, het latere hertogdom Normandië, was vanaf dat jaar van de Noormannen. Rollo werd waarschijnlijk in 912 gedoopt op de naam Robert. Trouwde (1) met NN, trouwde (3) 912 met Gisela, ovl. 919, trouwde (4) zijn 2e vrouw Poppa, die hij verstoten had. Waarschijnlijk was hij in 931 overleden, toen zijn zoon Willem de Noormannen aanvoerde.

            Hij trouwt Poppa van Bayeux, getrouwd 886.

 

4500772969.  Poppa van Bayeux, datum/bron: 14.03.2004 ES II-79.7

            Dochter van Berengar de Bayeux/de Senlis; verstoten.

 

4500773956.  Hugo I van Meulan, ovl. k. na 25.08.1005, datum/bron: 22.06.2005 ES III.4-701A.[25]

            Vicomte 990/91, graaf van Meulan 998.

            Hij trouwt NN de Vexin.

 

4500773957.  NN de Vexin, datum/bron: 22.06.2005 ES III.4-701A /-657.25

 

4500774080.  Manuel "Erotikos" Komnenos, ovl. 1020*, datum/bron: 02.12.2004 ES II-174.7

            Patrikios, protespatharios, strategos, autokrator. Verdedigt 978 Nikaia (=Nicea) tegen Skleros.

            Hij trouwt NN.

 

4500774081.  NN, datum/bron: 02.12.2004 ES II-174.7

 

4500774084.  Ioannes Dukas van Byzantium, ovl. 1088*, datum/bron: 02.12.2004 ES II-178.7

            Vermeld 1057, keizer van Byzantium 1061, keizerlijke raad 1081.

            Hij trouwt Eirene Pegonitissa, getrouwd ca. 1045.

 

4500774085.  Eirene Pegonitissa, datum/bron: 02.12.2004 ES II-178.7

            Dochter van generaal Nikolaos Pegonites.

 

4500774086.  Trajanos van Bulgarije, datum/bron: 11.01.2005 ES II-168.7  Hij trouwt NN.

 

4500774087.  NN, datum/bron: 11.01.2005 ES II-168.7

            Nakomelinge van Kostostephanos Aballates en Phokas.

 

4500774092.  Kuno van Rheinfelden*, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) geb. ca. 995/1000, ovl. na1052, datum/bron: 08.03.2004 GMA, ES XII-95A, S&Rp209.1,[26],[27]

 

4500774094.  Otto van Savoye, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 30) ook bekend als Odo, ovl. 01.03.1060, datum/bron: 23.02.2004 KdG83, ES I.1-12, ES II-190, ES III.3-593.6,2,7,[28]  Hij trouwt Adelheid van Susa/Turijn, getrouwd 1045/50.

 

4500774095.  Adelheid van Susa/Turijn, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ovl. 19/27.12.1091 in Canischio, datum/bron: 24.03.2004 KdG83, ES III.3-593, GMA.6,28,1  Zij trouwt (1) Herman IV van Schwaben, getrouwd ca. 1036.  Zij trouwt (2) Hendrik (van Liguria-Occidentale-Savona), getrouwd voor/in 1042, datum/bron: 07.04.2004 ES III.3-593,28

            Markgraaf, uit het geslacht der Aledramiden.

            Zij trouwt (3) Otto van Savoye, ook bekend als Odo, getrouwd 1045/50.

 

4500774112.  Achot Taronites*, datum/bron: 11.01.2005 ES III.3-597, ES II-168.28,7

            In Bulgaarse gevangenschap 995, beleend als Bulgaars vasal met Dyrrhachion 998, gaat in 1016 over naar Byzantium, Byzantijns magistraat in Constantionopel. [Als ouders van Gregorios worden ook wel Achot's zuster Eirene Taronitissa en haar man Romanos  genoemd. Dit heeft verder geen invloed op de afstammingslijn].

            Hij trouwt Miroslava van Bulgarije*, getrouwd ca. 998.

 

4500774113.  Miroslava van Bulgarije*, datum/bron: 11.01.2005 ES II-168.7

            Zoste-patrikia (overste hofmeesteres) 1016. Dochter van Tsaar Samuil Kometopulos der Bulgaren.

 

4500774224.  Landeric van Monceau, ook bekend als van Nevers, ovl. 1028, datum/bron: 24.06.2005 ES II-59, ES III.4-716.7,25

            Gloriosus miles 986, graaf van Nevers 990 (verleend door de hertog van Bourgondië als dank voor trouwe diensten). Seneschalk van Frankrijk. Zoon van Bovin, heer van Monceau-le-Comte, wiens vader Landéric II ca. 880 het kasteel Metz-le-Comte van de hertog van Bourgondië kreeg nadat het belegerd en ingenomen was.

            Hij trouwt Mathilde van Bourgondië, getrouwd ca. 989/95.

 

4500774225.  Mathilde van Bourgondië, geb. 975*, ovl. 13.11.1005, begraven in Auxerre St-Etienne, datum/bron: 24.06.2005 ES II-59, ES III.4-716.7,25

 

4500774226.  Robert II van Frankrijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) bijnaam "de Vrome", "le Pieux", geb. 27.03.972 in Orléans, ovl. 20.07.1031 in Melun, begraven in St-Denis, datum/bron: 20.03.2005 ES II-11, GOFFp70,105.7,9  Hij trouwt Constance van de Provence, ook bekend als van Arles, getrouwd 1001/1002.

 

4500774227.  Constance van de Provence, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ook bekend als van Arles, geb. ca. 986, ovl. 25.07.1032 in Melun, begraven in St-Denis, datum/bron: 09.03.2004 ES II-11 /-187, FK.7,[29]

 

4500774228.  Milo van Tonnerre, ovl. na 998, datum/bron: 24.06.2005 ES I.1-7.2

            Comes 975, graaf van Tonnerre 992/1002. Waarschijnlijk een zoon van Wido proavus Milonis comitis (die weer een kleinzoon was van Milo, comes atavus Milonis comitis primus fundator monsterii bij Michaelis).

            Hij trouwt Ermengarde, getrouwd voor 02.992.

 

4500774229.  Ermengarde, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) ovl. na 1035, datum/bron: 24.06.2005 ES I.1-7, ES III.4-730.2,25  Zij trouwt (1) Heribert III van Vermandois, getrouwd voor 987.  Zij trouwt (2) Milo van Tonnerre, getrouwd voor 02.992.

 

4500774232.  Artaud I van Lyon, ook bekend als Artaldus, ovl. 11.02.1000, datum/bron: 24.06.2005 ES III.4-737.25

            Comes 974/94, iuvenis 993.

            Hij trouwt Theutberga.

 

4500774233.  Theutberga, ovl. na 13.04.1013, datum/bron: 24.06.2005 ES III.4-737.25

            Vermeld 1010, trouwt (2) 1001/1008 Etienne, graaf van Gevaudan en van Forez.

 

4811984898.  Arnold I van Florennes, datum/bron: 11.04.2004 ES VII-11, INT.[30],24

            Florennes ligt in de provincie Namen in de streek tussen Samber en Maas. In het charter van bisschop Theoduin wordt omstreeks 1060 en 1064 de abdij van Florennes vermeld.

           

 

4811985088.  Milon de Châtillon, datum/bron: 30.07.2003 ES VII-17.30

            Heer van Châtillon(-sur-Marne), heer van Bazoches.

 

4811985108.  Tankred d'Hauteville, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 30) ovl. 1041, datum/bron: 26.01.2007 EGS II.2-205.11  Hij trouwt Fredesende van Normandië.

 

4811985109.  Fredesende van Normandië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 30) datum/bron: 26.01.2007 ES II-79, EGS II.2-205.7,11

 

4811985110.  Waimar IV von Salerno, ovl. 03.06.1052, datum/bron: 27.04.2008 GMA.1

            Vorst van Salerno 1018/52. Mederegent met zijn vader vanaf 1018, had de alleenheerschappij vanaf 1021. Onder zijn regering bereikte het vorstendom Salerno zijn grootste uitgebreidheid en bloei, in 1038 werd Capua ingelijfd, in 1039 Amalfi en Sorrent in 1040 Gaeta. Door zijn bondgenootschap met de Noormannen kon bij de Byzantijnse veroveringen van zijn vader, Lukanië en Apulië, behouden; hij droeg daarom ook de titel hertog van Apulië en Calabrië.  Op 03.06.1052 werd hij als slachtoffer van een samenzwering aan het strand van Salerno gedood, waar hij een dreigende landing van Amalfiër wilde afweren. Hij trouwde (1?) Gaitelgrima d. van Pandolf III van Capua.

            Hij trouwt Gemma (van Teano)*.

 

4811985111.  Gemma (van Teano)*, geb. ca. 1015, datum/bron: 27.04.2008 GM.16

            Waarschijnlijk een dochter van Pandulf, graaf van Teano, vorst van Capua. Niet zeker of zij de moeder van Sikelgaita is.

 

4811985664.  Rutger II van Kleef, geb. ca. 1030, ovl. (02.05) voor 1075, begraven in Klooster St. Gereon, Keulen*, datum/bron: 08.03.2004 GrJ543.5

            Graaf van Tomburg, voogd van klooster Mariëngrade te Keulen 1061, voogd van de Mariakerk te Rees 1071.

 

4811985890.  Otto van Schweinfurt, datum/bron: 09.03.2004 ES I.1-88 /-86.2

            Hertog van Schwaben 1048/57. Markgraaf van Schweinfurt resp. in de Noordgouw 1024/31, graaf aan de beneden- en bovenloop van de Naab 1034, 1040, etc.

            Hij trouwt Irmengard van Susa, getrouwd 1036.

 

4811985891.  Irmengard van Susa, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ovl. 1078 voor 29.04, datum/bron: 24.03.2004 ES I.1-88, ES III.3-593, ES VIII-131a.2,28,[31]  Zij trouwt (1) Otto van Schweinfurt, getrouwd 1036.  Zij trouwt (2) Eckbert I van Braunschweig, ook bekend als van Meissen, getrouwd 1058.

 

4811988224.  Robert I van Béthune, datum/bron: 23.07.2005 ES VII-57.30

            Fasciculus 996...1012/1024. Voogd van St. Vaast te Arras.

 

4811999490.  Willem II Bussac, ovl. na 1076, datum/bron: 14.06.2004 ES VII-15.30

            Graaf van Eu 1035...40/voor 1052, graaf van Soissons 1057/59.

            Hij trouwt Adèle de Soissons, getrouwd 1057/59.

 

4811999491.  Adèle de Soissons, ovl. ca. 1105, datum/bron: 14.06.2004 ES VII-15,30 (zie info 604).

            Gravin van Soissons, dochter van graaf Renaud I.

 

5433936896.  Dodo I van Egmond*, ovl. 977, datum/bron: 09.01.2004 GrJ504.5

            Advocatus van de abdij van Egmond. Hij zou een afstammeling zijn van de Friese koning Radbout. Zijn overgeleverde sterfjaar doet vermoeden dat hij veeleer de grootvader dan de vader van Walger zou zijn.

 

6696515618.  Engelram (Enguerrand) II van Montreuil, ovl. 25.10.1053 voor Château d'Arques (gesneuveld), datum/bron: 01.06.2004 ES III.4-635.25

            Graaf van Montreuil (-Sur-Mer, bij Calais), heer van Aumale.

            Hij trouwt Adelaide van Normandië.

 

6696515619.  Adelaide van Normandië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ovl. voor 1090, datum/bron: 01.06.2004 ES III.4-635.25  Zij trouwt (1) Engelram (Enguerrand) II van Montreuil.  Zij trouwt (2) Lambert van Lens, getrouwd 1053/54.

 

6696515888.  Hendrik van Bourgondië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ook bekend als "le damoiseau", geb. 1035*, ovl. 27.01.1066/74, datum/bron: 20.10.2004 ES II-20, GMA, EGS II.1-141.7,1,19  Hij trouwt Sibylle van Barcelona, getrouwd ca. 1056.

 

6696515889.  Sibylle van Barcelona, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) datum/bron: 21.09.2006 ES II-20, EGS II.1-141, GMA.7,19,1

 

6696515890.  Willem I van Bourgondië(-Ivrea), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ovl. 12.11.1087, datum/bron: 08.03.2004 ES II-59.7  Hij trouwt Stephanie van Longwy, ook bekend als Etiennette, getrouwd 1049/57.

 

6696515891.  Stephanie van Longwy, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ook bekend als Etiennette, ovl. 19.10 na 1088, datum/bron: 08.03.2004 ES II-59, KdG33.7,6

 

6696516436.  Willem I de Veroveraar, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) ook bekend als Willem I van Normandië, geb. 14.10.1027 in Falaise, Normandië, ovl. 09.09.1087 in Priorij Saint Gervais buiten Rouen, begraven in Cean, St. Etienne "Abbaye aux Hommes", datum/bron: 10.03.2004 ES II-79 /-81, GrJ555.7,5  Hij trouwt Mathilde van Vlaanderen, getrouwd 1053 in Eu (dispensatie 1059).

 

6696516437.  Mathilde van Vlaanderen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) geb. ca. 1031/32, ovl. 03.11.1083 in Caen, Calvados, begraven in Caen, Sante Trinité "Abbaye aux Dames", datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, ES II-5.5,7

 

6696516456.  Guido III van Albon, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) ovl. 1125, datum/bron: 26.01.2007 EGS II.1-149.19  Hij trouwt Mathilde (d'Hauteville), getrouwd ca. 1108.

 

6696516457.  Mathilde (d'Hauteville), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) ovl. na 1130, datum/bron: 26.01.2007 EGS II.1-149,206,19 (zie info 605).

 

6696521796.  Gebhard van Supplinburg, ovl. 1075 (gesneuveld), datum/bron: 03.01.2018 EGS I.1-207.4

            Graaf in Harzgau, vasal van de bisschoppen van Halberstadt en Hildesheim. Sneuvelt tegen de Keizer aan de zijde van Homburg/Untrut.

            Hij trouwt Hedwig van Formbach.

 

6696521797.  Hedwig van Formbach, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) ovl. ca. 1090/93, datum/bron: 01.08.2003 GrJ562, ES I.2-204, NL1994k221, EGS I.1-225.5,3,[32],4  Zij trouwt (1) Dirk II van Lotharingen, getrouwd 1077.  Zij trouwt (2) Gebhard van Supplinburg.

 

6696521798.  Hendrik van Northeim, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) bijnaam "de Vette", ovl. 1101 (vermoord), datum/bron: 08.03.2004 ES VIII-132, EGS I.1-224.31,4  Hij trouwt Gertrud van Braunschweig, getrouwd 1086.

 

6696521799.  Gertrud van Braunschweig, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 28) geb. 1065*, ovl. 09.12.1117, datum/bron: 08.03.2004 ES VIII-132 /-131a, EGS I.1-224.31,4

 

6696521800.  Fulco V van Anjou, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) geb. 1092, ovl. 10/13.11.1144 in Akko, datum/bron: 11.03.2004 ES III.4-625, ES II-82, GrJ555, MAYp81.25,7,5,[33] Hij trouwt (1) Ermentrude van Maine, ook bekend als Eremburg van Le Mans, getrouwd 1110.  Hij trouwt (2) Melisende van Rethel, getrouwd 02.06.1129 in Jerusalem.

 

6696521801.  Ermentrude van Maine, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 27) ook bekend als Eremburg van Le Mans, ovl. 1126, datum/bron: 11.03.2004 ES II-82.7

 

6696521802.  Hendrik I van Engeland, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) bijnaam 'Beauclerk', geb. 1068 in Yorkshire, ovl. 01.12.1135 in Normandië, datum/bron: 07.01.2018 EGS II.1-165.19  Hij trouwt (1) Matilda (Edith) van Schotland, getrouwd 1100.  Partner NN.

 

6696521803.  Matilda (Edith) van Schotland, geb. 1079, ovl. 1118, datum/bron: 07.01.2018 EGS II.1-165.19

 

6696521808.  Swen II Astridsen, geb. ca. 1020, ovl. 1076, datum/bron: 02.01.2018 EGSII.2-4.11

            Koning van Denemarken 1047/67. Gehuwd met Gunhild van  Noorwegen. Hun enige zoon Swen wordt op de Eerste Kruistoch vermoord. Een van Swens vele onechtelijke zonen, Erik I, volgt hem op.

            Partner NN.

 

6696521809.  NN.

 

6696521812.  Wladimir II 'Monachmach' van Kiev.  Hij trouwt Gyda van Engeland.

 

6696521813.  Gyda van Engeland.

 

6696521814.  Inge I Stenkilsson van Zweden, ovl. ca. 1112, datum/bron: 02.01.2018 EGS II.2-50, WIK.11,8

            Vanaf 1080 koning van Zweden. Vecht in een burgeroorlog met zijn heidense zwager, koning Swen ('Blot-Swen') van de Svear. Breekt uiteindelijk alle heidense weerstanden, herstelt de rijkseenheid en de kerkorganisatie. Sticht bisdommen Linköping en Västeras. Stelt de Zweedse kerk in 1104 onder het Deense aardsbisdom Lund, waarmee hij zich losmaakt van Bremen. Slag bij Foxern in 1101, vrede met Noorwegen (Driekoningentreffen 1101 in Kungahälla), Zweden krijgt Herjedalen en Dalsland. Hij zou ook het heidense centrum Gamla Uppsala neergebrand en daar een kerk gesticht hebben.

            Hij trouwt Helene van Zweden.

 

6696521815.  Helene van Zweden, datum/bron: 02.01.2018 EGS II.2-50.11

            Waarschijnlijk een zuster van Inges medekoning Sven.

 

6696521824.  Adalbert II van Ballenstedt, geb. ca. 1030, ovl. ca. 1080 (vermoord), datum/bron: 04.01.2018 EGS I.1-208, WIK.4,8

            Graaf in Noord-Thüringergau, voogt van Nienburg en Hagenrode. Zoon en opvolger van graaf Isico. Nam deel aan de opstand der Saksen in 1072 tegen koning Hendrik IV. Vermoord door Egino IIi van Konradsberg-Valkenstein. Van hem is een zegelafbeelding bekend, de oudste afbeelding van een Askanier.

            Hij trouwt Adelheid van Orlamünde.

 

6696521825.  Adelheid van Orlamünde, ovl. 1100, datum/bron: 04.01.2018 EGS I.1-208, 220.4

            Erfgename van Weimar-Orlamünde. Trouwde (2) Herman II van Lotharingen, trouwde (3) Hendrik II van Lotharingen-Laach.

 

6696521826.  Magnus van Saksen Billung, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 30) ovl. 23.08.1106 in Erthensburg, begraven in Lüneburg, St. Michaelis, datum/bron: 04.03.2004 ES I.1-11, EGS I.1-206.2,4  Hij trouwt Sophie van Hongarije, getrouwd 1070/71.

 

6696521827.  Sophie van Hongarije, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 30) ovl. 18.06.1095, begraven in Lüneburg, St. Michaelis, datum/bron: 04.03.2004 ES II-154, ES I.1-90 /-11.7,2  Zij trouwt (1) Ulrich I van Weimar-Orlamünde, getrouwd 1062/63.  Zij trouwt (2) Magnus van Saksen Billung, getrouwd 1070/71.

 

6696521842.  Albrecht van Elchingen-Ravenstein, geb. ca. 1085, ovl. 1120, datum/bron: 05.01.2018 EGSI.1-238.4

            Graaf van Ravenstein.

            Hij trouwt Bertha van Staufen*.

 

6696521843.  Bertha van Staufen*, datum/bron: 05.01.2018 EGSI.1-238.4

 

7030178560.  Dirk I (van Holland), ook bekend als Dirk I, geb. ca. 874, ovl. 10.03.0928/38 (931), begraven in Rijnsburg, datum/bron: 18.03.2004 GrJ389.5

            Graaf van Rijnland en sedert 922 in de gouw Kennemerland. Hij krijgt 15.06.1922 een kapel in de duinen bij Egmond met uitgebreid grondbezit in het graafschap Texel van Karel de Eenvoudige. Trouwde mogelijk 2 maal.

 

7030178564.  Boudewijn II van Vlaanderen, geb. 863/65, ovl. 10.09.0918, begraven in St. Bertijns, later te Gent, St. Pieter, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2.5,6

            Graaf van Vlaanderen 879, usurpeerde (= wederrechtelijke inbezitname) grondbezit en rechten in de streek tussen Schelde en Artois 879/83, liet zijn tegenstanders vermoorden.

            Hij trouwt Aelfthryth van Wessex, ook bekend als Elftrudis, getrouwd 0884.

 

7030178565.  Aelfthryth van Wessex, ook bekend als Elftrudis, ovl. 07.06.0929, begraven in Gent, St. Pieter, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2, ES II-78.5,6,7

 

7030178566.  Heribert II van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) geb. 880*, ovl. 23.02.943, begraven in St.Quentin, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6  Hij trouwt Adelheid van Neustrië, ook bekend als Aelis Capet, getrouwd voor 21.05.907.

 

7030178567.  Adelheid van Neustrië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Aelis Capet, ovl. na 931, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6

 

7030179904.  Giselbert in de Maasgouw, ook bekend als van de Darnau, ovl. na 14.06.0877, datum/bron: 01.08.2003 GrJ553, ES I.2-236, GN1991p579.5,3,17

            Graaf in de Maasgouw 840/41, vazal van Karel de Kale, graaf in de Lommergouw 846/49, 866, graaf van de Darnau 863. Begin 849, na de rijksdag in Thionville, verzoent hij zich met keizer Lotharius wiens dochter hij naar Aquitanië had ontvoerd en daar getrouwd.

            Hij trouwt (Irmingard) der Franken, getrouwd voor maart 846 (de bruid ontvoerd, huwelijk erkend 849).

 

7030179905.  (Irmingard) der Franken, geb. ca. 0830, datum/bron: 01.08.2003 GrJ553, ES I.2-236, KdG0, GN1991p579,5,3,6,17 (zie info 606).

 

7030179910.  Lodewijk II van West-Francië, bijnaam "de Stamelaar", geb. 01.11.0846, ovl. 10.04.0879 in Compiègne, begraven in Compiègne, Klooster Notre-Dame, datum/bron: 12.03.2004 KdG0, GrJ554.6,5

            Koning van Maine 856, onderkoning van Aquitanië 867. Koning van West-Francië 877/79. Wordt door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troye 878.

            Hij trouwt (1) Ansgardis (van Bourgondië), getrouwd 862.

            Hij trouwt (2) Adelheid van Parijs, getrouwd 872/77.

 

7030179911.  Ansgardis (van Bourgondië), ovl. 02.11.880/82, datum/bron: 12.03.2004 KdG0, GrJ554.6,5

            Dochter van graaf Harduin en zuster van Odo (Eudes) (graaf van Macon?). Verstoten 866.

 

7030179920.  Eberard in Niederlahngau, ovl. 902/03 voor Bamberg (gesneuveld), datum/bron: 04.03.2004 ES I.1-8.2

            Graaf in Niederlahngau, graaf in Ortenau 888.

            Hij trouwt Wiltrud.

 

7030179921.  Wiltrud, datum/bron: 24.02.2004 ES I.1-8.2

            Vermeld 903/33, waarschijnlijk een dochter van Walaho.

 

7030179922.  Heribert I van Vermandois, ook bekend als Heribert I der Franken, geb. ca. 850, ovl. 06.11.900/07 (vermoord), datum/bron: 01.03.2004 KdG0.6

            Graaf van Soissions, dan ook van Méaux en Madrie, in 896 van Vermandois. Leke-abt van Saint-Crépin-de-Soissons. Vermoord in opdracht van Boudewijn II van Vlaanderen (bloedwraak). De reden was, dat Heribert Boudewijns broer Rudolf graaf van Cambrai hat laten doden, aan wie hij St. Quentin en Péronne verloren had.

            Hij trouwt (Liudgardis) NN.

 

7030179923.  (Liudgardis) NN, datum/bron: 01.03.2004 KdG.6

            Ook Bertha van Morvois, wordt wel als vrouw van Heribert genoemd (bv. ES II-10 en Caroli Magni Progenies, Neustadt an der Aisch, 1977, Rösch, Siegfried, Reference: 105. Dit volgens LvdP).

 

7030179932.  Gerhard (van Metz), (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ovl. 22.06.0910 in gesneuveld, datum/bron: 23.02.2004 ES I.2-204.3  Hij trouwt Uda van Saksen, ook bekend als Oda, getrouwd 900.

 

7030179933.  Uda van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Oda, ovl. 02.07 na 952, datum/bron: 01.08.2003 ES I.2-204.3

 

7030179934.  Karel III van West-Francië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) bijnaam "de Eenvoudige", geb. 17.09.0879, ovl. 07.10.0929 in Péronne, begraven in Péronne, St-Fursy, datum/bron: 12.03.2004 KdG0, GrJ554.6,5  Hij trouwt (1) Frederuna NN, getrouwd 18.04.0907.  Hij trouwt (2) Edgifu van Engeland, getrouwd 917/919.

 

7030179935.  Frederuna NN, datum/bron: 12.03.2004 GrJ554.5

            Waarschijnlijk een zuster van bisschop Bovo van Chalons.

 

7030180036.  Luitpold, ovl. 907 bij Pressburg (gesneuveld), datum/bron: 22.01.2007 EGS I.1-145.4

            Neef van keizer Arnulf, door hem markgraaf in het gebied van de Ostmark, verder graaf in het gebied van Karinthië en in Donaugau. Bereikt een hertogelijke status in Beieren, waartoe ook Ostmark-Oostenrijk, Stiermarken, Karinthië, Torol, Istrië en Krain behoren, wordt Dux genoemd. Leidt succesvol de afweerstrijd tegen Hongarije, wordt dan offensief en sneuvelt bij de katastrofale slag bij Pressburg in 907 (een chronist schrijft: de Beierse stam is bijna vernietigd). Zij nageslacht is onder de naam Luitpoldiner bekend.

            Hij trouwt Kunigunde van Schwaben.

 

7030180037.  Kunigunde van Schwaben, datum/bron: 22.01.2007 EGS I.1-145.4

            Trouwt (2) de Duitse koning Konrad I van Franken (Konradiner).

 

7030181698.  Arnulf I van Vlaanderen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) bijnaam "de Grote", geb. 885/90, ovl. 27.03.964/65, begraven in Gent, St. Pieter, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2.5,6  Hij trouwt Adelheid van Vermandois, ook bekend als Adela, getrouwd 934.

 

7030181699.  Adelheid van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Adela, geb. ca. 910/15, ovl. 958/60, begraven in Gent, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2.5,6

 

7030199536.  Roger van Auriate, datum/bron: 24.03.2004 ES III.3-593.28

            Graaf van Auriate 902/15, door graaf Rudolf als zijn plaatsvervanger, dan als zijn opvolger bestemd.

            Hij trouwt NN van Auriate.

 

7030199537.  NN van Auriate, datum/bron: 24.03.2004 ES III.3-593.28

            Weduwe van graaf Rudolf van Auriate.

 

7030199560.  Malcolm I van Schotland, ovl. 954, datum/bron: 29.09.2008 ES II-88, EGS II.1-298.7,19

            Koning der Schotten 942, als hij zijn oom Konstantijn opvolgt na jarenlange burgeroorlogen. Hij leeft in een tijd van burgeroorlogen en verwoestingen door de Noormannen. Met zijn ondersteuning van koning Edmond I van Engeland zijn de Engels-Schotse contacten begonnen. Hij wordt op zijn beurt door Engeland gesteund, dat hem Strathclyde Galloway overlaat.

            Hij trouwt NN.

 

7030199561.  NN.

 

7030199584.  Edmund I van Engeland, geb. 0921*, ovl. 26.05.0946 (vermoord), datum/bron: 25.03.2004 ES II-78.7

            Koning van Engeland 939. Trouwde (2) Ethelfled van Damerham, ov. na 975.

            Hij trouwt Elfgifu.

 

7030199585.  Elfgifu, ovl. 0944, datum/bron: 25.03.2004 ES II-78.7

 

7030199744.  Robert II van Parijs, ook bekend als Robert V, Robert I van West-Francië, geb. 866, ovl. 15.06.0923 bij Soissons (gesneuveld), datum/bron: 01.03.2004 GN1964p280, ES II-10.7

            Graaf van Poitiers 893. Graaf (Robert II) van Parijs en beleend met de overige functies van zijn oudere, 01.01.898 gestorven broeder Odo. Markgraaf van Neustrië. Abt van St-Martin-de-Tours, St-Aignan-d’Orléans en van St-Denis. Gekozen en gekroond tot koning ("Robert I") van West-Francië 29.06.922 als (Robertijns) tegenkoning tegen de Karoling  Karel III de Eenvoudige; tegen deze gesneuveld bij de abdij St-Médard bij Soissons.

            Hij trouwt (1) Aelis.

            Hij trouwt (2) Beatrice van Vermandois, getrouwd ca. 0890/95.

 

7030199745.  Beatrice van Vermandois, ovl. na 26.03.931, datum/bron: 01.03.2004 ES II-10, ES I.1-7.7,2

 

7030199746.  Hendrik I van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) bijnaam "de Vogelaar", geb. ca. 0876, ovl. 02.07.0936 in Memleben, begraven in Stiftskirche Quedlinburg, datum/bron: 22.02.2004 ES I.1-10, GMA.2,1  Hij trouwt Mathilde van Ringelheim van Westfalen, ook bekend als Mathilde van Engern, getrouwd 0909 in Wallhausen.

 

7030199747.  Mathilde van Ringelheim van Westfalen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Mathilde van Engern, geb. 895 in Engern (Saksen), ovl. 14.03.0968 in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, begraven in Stiftskirche Quedlinburg, datum/bron: 21.02.2004 ES I.1-10, GMA, HLp102, EGS I.1-14.2,1,14,4

 

7030199748.  Ebles Mancer van Poitou-Aquitanië, ook bekend als Ebalus, ovl. 0934, datum/bron: 27.02.2004 ES II-76.7

            Onwettige zoon van Ranulf II. Graaf van Poitou 892 en vanaf 902, graaf van  Auvergne 927, hertog van Aquitanië 927/34. Hij trouwde (2) voor febr.911 Emilienne N.

            Hij trouwt Arenburga*, getrouwd na 10.10.891.

 

7030199749.  Arenburga*, datum/bron: 27.02.2004 ES II-76.7

            Waarschijnlijk was Arenburga de moeder van Willem I-III.

 

7030199750.  Rollo van Normandië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Rolf, Robert, geb. ca. 846, ovl. waarsch. 928/31, datum/bron: 29.08.2004 ES II-79, INT,7,24 (zie info 607).  Hij trouwt Poppa van Bayeux, getrouwd 886.

 

7030199751.  Poppa van Bayeux, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) datum/bron: 14.03.2004 ES II-79.7

 

7030199752.  Rotbald I d'Agel, ovl. 949*, datum/bron: 09.03.2004 ES II-187.7

            Vermeld 930. Met zijn vrouw stamouders van het huis Provence-Forcalquier.

            Hij trouwt NN van Aquitanië.

 

7030199753.  NN van Aquitanië, datum/bron: 09.03.2004 ES II-187.7

            Waarschijnlijk een dochter van Willem I "le Pieux" van Aquitanië.

 

7030199754.  Karel Konstantijn van Vienne, geb. 901*, ovl. na jan 962, datum/bron: 29.03.2004 ES II-189 /III.1-Anh.7,21

            Graaf van Vienne 926/30.

            Hij trouwt Teutberga van Troyes.

 

7030199755.  Teutberga van Troyes, ovl. na 960, datum/bron: 29.03.2004 ES II-189 /III.1-Anh.7,21

 

7030199756.  Fulco I van Anjou, geb. 888, ovl. 941/42, datum/bron: 10.03.2004 ES III.1-116.21

            Vcte van Tours en Anjou 905. Graaf van Nantes 908/19, graaf van Anjou 929.

            Hij trouwt Roscilla van "Loches", getrouwd voor 05.07.905.

 

7030199757.  Roscilla van "Loches", datum/bron: 10.03.2004 ES III.1-116.21

            Dochter van  Warnerius(Widone), heer van Loches.

 

7030199768.  Emund Eriksson*, datum/bron: 29.03.2004 ES II-114.7

            Koning van Zweden ca. 980. Kleinzoon van Ring, koning in Zweden ca. 936, wiens beide zoons Erik en Emund koning waren.

 

7030199776.  Heribert II van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) geb. 880*, ovl. 23.02.943, begraven in St.Quentin, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6  Hij trouwt Adelheid van Neustrië, ook bekend als Aelis Capet, getrouwd voor 21.05.907.

 

7030199777.  Adelheid van Neustrië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Aelis Capet, ovl. na 931, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6

 

7030199778.  Giselbert (II) van Lotharingen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ovl. 02.10.0939 verdronken in de Rijn bij Andernach, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-236, KdG51, GN1991p580.16,3,6,17. Hij trouwt (1) Kunigunde der Franken, ook bekend als Cunegundis, getrouwd ca 923/929.  Hij trouwt (2) Gerberga van Saksen, getrouwd 928/29.

 

7030199779.  Gerberga van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) geb. 0913/14 in Nordhausen (Harz), ovl. 05.05.0984 in Reims, begraven in Reims, St-Remy, datum/bron: 01.08.2003 KdG0, ES I.2-236, Hht1999p195.6,3,23  Zij trouwt (1) Giselbert (II) van Lotharingen, getrouwd 928/29.  Zij trouwt (2) Lodewijk IV van West-Francië, ook bekend als van Overzee, getrouwd einde 939.

 

7030199792.  Wouter I van Vexin, ook bekend als Walterius, Gautier, ovl. 992/98, datum/bron: 23.06.2005 ES III.4-657.25

            Graaf van Valois, Amiens en van Vexin 965, vermeld 952. Trouwt (1) na 954 Eve. Waarschijnlijk een zoon of kleinzoon van Raoul I "de Cambrai", graaf van Valois, Amiens en Vexin, gesneuveld 944. Uit het huis van de graven van Oostervant, beginnend met Raoul's grootvader Hucbald van Oostervant, getrouwd met een dochter van Everard van Friuli en Gisela der Franken (Karolinger). [Oostervant was het zuidelijke gedeelte van Henegouwen, met als hoofdstad Bouchain in het huidige N. Frankrijk, tussen Cambrai en Valanciennes, ca. 5 km van Avesnes].

            Hij trouwt Adèle (van Anjou).

 

7030199793.  Adèle (van Anjou), datum/bron: 23.06.2005 ES III.4-657,25 (zie info 608).

            Vermeld 987, was wellicht een dochter van Fulco I of Fulco II van Anjou.

 

7030202208.  Lothar I van Waldbeck, ovl. 05.09.0929 bij Lenzen/Elbe (gesneuveld), datum/bron: 24.03.2004 ES VIII-134.31

 

7030202210.  Bruno van Arneburg, datum/bron: 03.01.2018 EGS I.1-207.4  Hij trouwt Frederuna in Harzgau.

 

7030202211.  Frederuna in Harzgau, datum/bron: 03.01.2018 EGS I.1-207.4

 

7030202368.  Meningard, datum/bron: 02.12.2003 GrJ566.5  Hij trouwt Euesa.

 

7030202369.  Euesa, datum/bron: 02.12.2003 GrJ566.5

            Betaalde losgeld voor de vrijlating van haar zoon.

 

7030202374.  Godfried de Noorman*, ook bekend als Godfried de Zeekoning, ovl. 885 in Spijk (vermoord), datum/bron: 02.12.2003 GrJ566, WIK, VERWp114,5,8,[34] (zie info 609).

            Godfried stamde zeer waarschijnklijk uit hetzelfde geslacht der Ynglinger als Rorik, daar hij hem opvolgde in Dorestad. Hij was één van de zeekoningen, of jarls, die met zijn mannen plunderend rondtrokken. Hij organiseerde vanuit Gent in 880 plundertochten in Vlaanderen en daarna in de Maas- en Rijn-gebieden. Keizer Karel de Dikke sloot in 882 uiteindelijk vrede en beleende Godfried met Friesland, het voormalige gebied van Rorik, op voorwaarde dat Godfried zich zou bekeren. Godfried eiste echter ook de wijngebieden rond Koblenz in ruil voor zijn trouw. Dit ging te Karel te ver en hij liet Godfried naar Spijk komen voor onderhandelingen met zijn gezant graaf Hendrik van Babenberg. Hier doodden de mannen van Hendrik Godfried en de andere Vikingen, waarmee een einde kwam aan de Deense heerschappij in Frisia. Het gebied van Godfried kwam daarna onder Gerulf, stamvader van het Hollandse gravenhuis.

            Hij trouwt Gisela van Lotharingen*.

 

7030202375.  Gisela van Lotharingen*, geb. ca. 860/865, ovl. 907, datum/bron: 02.12.2003 GrJ566, WIK.5,8

            Zij was een dochter van Lotharius II en zijn favoriete vrouw Waldrada. Haar vader en moeder kregen vier kinderen. Behalve Gisela ook Hugo, hertog van de Elzas, Bertha en Ermengarde. Aangezien Lotharius er voor de kerk niet in slaagde te scheiden van zijn vrouw Theutberga werden Gisela, haar broer en haar zusters nooit officïeel erkend. Zij trouwde rond 882 met Godfried de Noorman, die reeds drie jaar later in mei 885 bij Spijk werd vermoord. Na de dood van haar echtgenoot werd zij in een klooster in veiligheid gebracht. Later werd zij abdis van de abdij van Nijvel en de abdij van Fosses.

 

7030202448.  Lodewijk II van West-Francië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) bijnaam "de Stamelaar", geb. 01.11.0846, ovl. 10.04.0879 in Compiègne, begraven in Compiègne, Klooster Notre-Dame, datum/bron: 12.03.2004 KdG0, GrJ554.6,5  Hij trouwt (1) Ansgardis (van Bourgondië), getrouwd 862.  Hij trouwt (2) Adelheid van Parijs, getrouwd 872/77.

 

7030202449.  Adelheid van Parijs, geb. 0855/60, ovl. 18.10 kort na 901, datum/bron: 12.03.2004 KdG0, GrJ554.6,5

 

7030202450.  Edward I van Engeland, bijnaam "the Elder", geb. ca. 0869, ovl. 17.07.0925, begraven in Winchester, New Minster, datum/bron: 25.03.2004 ES II-78, K&Q.7,[35]

            Koning van Engeland 899, gekroond 08.06.900. Hij versloeg de Denen in Northumbria bij Tettenhall in 910 en werd erkend door het Vikingse koninkrijk van York. Onder hem nam de Engelse invloed en macht toe. Hij voerde in het koninkrijk Engeland een administratie in, waarbij hij de loyaliteit van de Denen, Schotten en Britten verkreeg. Hij voltooide de New Minster te Winchester, waar hij ook begraven werd. Trouwde (1) Ecgwyn (Egwina).

            Hij trouwt (1) Elfleda van Bernicia.

            Hij trouwt (2) Edgifu van Meopham.

 

7030202451.  Elfleda van Bernicia, datum/bron: 25.03.2004 ES II-78.7

            Dochter van Ethelhelm van Bernica.

 

7030202452.  Otto van Saksen, bijnaam "der Erlauchte", geb. ca. 836, ovl. 30.11.0912, begraven in Stiftskirche Gandersheim, datum/bron: 22.02.2004 ES I.1-10.2,1

            Graaf in Zuid-Thuringau, vermeld 888, graaf in Eichsfeld, lekenabt van Herstfeld 908. Onder Otto genoot Saksen een grote zelfstandigheid, waarschijnlijk werd Otto in zijn laatste levensjaren hertog van Saksen (dux genoemd in 913). Bekender als zijn politieke activiteiten zijn de dynastische huwelijksverbindingen die de Liudolfinger in zijn tijd aangingen, tweemaal met Karolingers, met Babenbergers en met nakomelingen van Widukind.

            Hij trouwt Hedwig, ook bekend als Hathui.

 

7030202453.  Hedwig, ook bekend als Hathui, ovl. 24.12.0903, datum/bron: 22.02.2004 ES I.1-10, GMA.2,1

            Waarschijnlijk een dochter van Hendrik dux austriacorum (Babenberger), gesneuveld voor Parijs 886.

 

7030202454.  Dirk van Hamaland, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) datum/bron: 02.12.2003 GrJ566, EGS I.1-14.5,4  Hij trouwt Reginhilde van Midden Friesland.

 

7030202455.  Reginhilde van Midden Friesland, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) datum/bron: 02.12.2003 GrJ566.5

 

7030202470.  Otto van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) bijnaam "der Erlauchte", geb. ca. 836, ovl. 30.11.0912, begraven in Stiftskirche Gandersheim, datum/bron: 22.02.2004 ES I.1-10.2,1  Hij trouwt Hedwig, ook bekend als Hathui.

 

7030202471.  Hedwig, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Hathui, ovl. 24.12.0903, datum/bron: 22.02.2004 ES I.1-10, GMA.2,1

 

7030207300.  Bovinus van Metz, ook bekend als Boudewijn van Amiens, datum/bron: 29.03.2004 ES II-189 /III.1-Anh.7,21

            Graaf van Metz, abt van Gorze, vermeld 842/62. Steunde keizer Lothar I en koning Lothar II.

            Hij trouwt NN van Arles.

 

7030207301.  NN van Arles, datum/bron: 29.03.2004 ES II-189 /III.1-Anh, II-186 /III.1-Anh, EGS II.1-131.7,21,19

            Heette wellicht Richildis. Schoonzuster van koning Lothar II van Lotharingen.

 

7030207302.  Koenraad II (Welf) van Auxerre, datum/bron: 20.02.2004 GMA, ES III.4-736.1,25

            Stamvader der Bourgondische koningen. Wordt omstreeks 860 als graaf van Auxerre genoemd, waarbij hij met een zekere Walderada gehuwd is. Markgraaf van Transjuranië 866, beleend door keizer Lodewijk II van Italië. Dit oude ducaat tussen de Jura en de Alpen, d.w.z. het land om Genève, Lausanne en Sion, werd door Hugbert van St.-Maurice beheerst, die door in 864 Koenraad bij Orbe verslagen werd. Koenraads zoon Rudolf, en wellicht ook reeds Koenraad zelf, werd lekenabt van de eng met deze dynastie verbondene abdij St. Maurice (Wallis).

            Hij trouwt Walderada.

 

7030207303.  Walderada, datum/bron: 20.02.2004 GMA, ES III.4-736.1,25

 

7030208832.  Ehrenfried I, datum/bron: 20.02.2004 ES I.2-201.3

            Graaf in Bliesgau 877, graaf van Charmois 895, vermeld 866/904.

            Hij trouwt Adelgonde van Bourgondië.

 

7030208833.  Adelgonde van Bourgondië, datum/bron: 20.02.2004 ES I.2-201.3

            Vermeld 890, 897, 902.

 

7030208852.  Rudolf I van Opper-Bourgondië, ovl. 25.10.0912, begraven in St. Maurice (Wallis), datum/bron: 26.02.2004 ES III.4-736, GMA, CHp53.25,1,[36]

            Markgraaf van Transjuranië 872. In 888 proclamatie als koning van Burgondië in St. Maurice, Wallis. Hierbij stichtte Rudolf I het 2e (Opper-) Bourgonderrijk. Na het verval der Karolingische monarchie maakte zich in West-Zwitserland een een eigen dynastie zelfstandig, de Rudolfinger. Zij stamden van de Welfen af, hun rijk heeft tot 1032 bestaan. Gekroond werden ze in St.Maurice of Lausanne, waar ze naast Vienne ook begraven werden. Hiermee was de eerste duurzame niet-Karolingische dynastie ontstaan. Later vergrootte Rudolf zijn rijk met Besancon en met Basel. Rudolf was lekenabt van St.Maurice 878.

            Hij trouwt Wila.

 

7030208853.  Wila, datum/bron: 26.02.2004 GMA, ES III.4-736.

            Haar afkomst is omstreden, wellicht een dochter van Bourgonderkoning Bosos van Vienne. Dit zou de erfrechtelijke grond zijn, dat de Rudolfingen ook Neder-Bourgondië / Province onder hun heerschappij brachten. Deze heerschappij is echter ook in een verdrag van 933 met Hugo van Arles vastgelegd. Zij trouwde (2) 912 Hugo, graaf van Vienne, 926 Koning van Italië.

 

7030208854.  Burchard II van Schwaben, ovl. 28/29.04.0926 bij Novara (vermoord), datum/bron: 01.03.2004 ES XII-23 /-85, GMA, ES I.1-8.26,1,2

            Dux in Rätiën en hertog van Schwaben 917/26, wordt 917 als hertog van Schwaben erkend; verslaat 919 de Bourgonder koning Rudolf II bij Winterthur.

            Hij trouwt Reginlinde in de Zürichgau, ook bekend als Regilindis im Sülichgau, getrouwd voor 911.

 

7030208855.  Reginlinde in de Zürichgau, ook bekend als Regilindis im Sülichgau, geb. 885/90, ovl. 958 na 29.04 op Insel Ufenau (Zürichsee), begraven in Insel Reichenau (Kilianskappelle), datum/bron: 01.03.2004 ES XII-85, ES I.1-8, GMA, ZSp375, KFSp386,26,2,1,[37],[38]

            Leke-abdis van de Fraumünster (klooster St. Felix en Regula) in Zürich 25.05.929. Zij was nauw betrokken bij de stichting van het klooster Einsiedeln. De kapel St. Martin op het eiland Ufenau (of Ufnau) in de Zürichsee wordt ook wel Reginlinden-Kapelle genoemd. Haar zoon, de Heilige Adalrich woonde als kluizenaar op dit eilandje, waar Reginlinde haar laatste levensjaren doorbracht. De door Adalrich en Reginlinde gestichte Reginlinden-Kapelle en het graf van Adalrich maakten Ufenau in de middeleeuwen tot een bekend bedevaartsoord. Keizer Otto I, die met Reginlinde's kleindochter, de hl. Adelheid getrouwd was, schonk het eiland Ufenau aan het klooster Einsiedeln.

            Zij trouwt (1) Burchard II van Schwaben, getrouwd voor 911.

            Zij trouwt (2) Herman I van Schwaben, getrouwd 0926.

 

7030208858.  Basilios, datum/bron: 12.11.2004 Gen1995p479, WSp28, SETp187,[39],[40],[41] (zie info 610).

            Rector en magistros. Neef (oomzegger) van keizer Basilios I "de Macedoniër" van Byzantium.

 

7030209608.  Thietmar I van de Nordmark, ovl. 978* (na 979*), datum/bron: 19.01.2007 EGS I.1-285.4

            Markgraaf in de gouwen Hardegau, Schwaben-, Hasse- en Noord-Thüringergau en Serimunt 965. Wordt in 976 ook markgraaf van Merseburg en Meissen, sticht 970 het klooster Thankmarshausen.

            Hij trouwt Suanhilde van Saksen.

 

7030209609.  Suanhilde van Saksen, ovl. 26.11.1014, begraven in klooster Jena, datum/bron: 19.01.2007 EGS I.1-285.4

            Trouwt (2) Ekkehard van Meissen.

 

7030209624.  Ratold I van Ebersberg, ovl. 919, datum/bron: 19.01.2007 EGS I.2-631.[42]

            Graaf van Ebersberg, trouwe steun der Karolingen, wordt markgraaf in Karinthië, vecht mee tegen Hongarije.

 

7030209628.  Markwart I (van Eppstein), datum/bron: 19.01.2007 EGS I.2-623.42

            Graaf in Viehbachau.

 

7030209632.  Zolta van Hongarije, datum/bron: 26.05.2004 ES II-153, SARp13.7,22

            Vorst der Hongaren (Magyaren) 907/45. Was de leider der Magyaren bij hun invallen in West Europa, waar ze o.a. in 917 Basel plunderen en afbranden en in 926 de kloosters van Rheinau en St. Gallen vernietigen. De gepantserde Europese ridders waren niet opgewassen tegen de wendige mobiele steppenruiters. Het gelukte in 933 de Duitse koning Hendrik I de Magyaren onder Zolta voor het eerst te verslaan en wel in Riade an der Unstrut (bij Merseburg).[43],24

 

7030209648.  Ziemomyse, ook bekend als Siemomysl, ovl. voor/in 964, datum/bron: 14.11.2004 ES II-120, INT.7,24

            Legendarische vader van de Poolse vorstenfamilie der Piasten.

 

7030209650.  Boleslaw I van Bohemen, bijnaam "de wrede", datum/bron: 07.06.2010 EGS I.1-92.4

            Staat op tegen zijn Christelijke broer Wenzel, wordt leider van de heidense reactie. Hij vermoort zijn broer Wenzel (later heilig verklaard) en wordt hertog van Bohemen. Is voortdurend in strijd met keizer Otto de Grote en Beieren. Neemt in 955 deel aan de slag op het Lechveld en onderwerpt de grote Bomeemse adelsfamilies.

 

7030209984.  Konrad de Rode, ook bekend als van Lotharingen, ovl. 10.08.0955 op het Lechfeld (gesneuveld), begraven in Worms, Dom, datum/bron: 11.04.2004 ES I.1-12, GMA.2,1

            Graaf in de Nahe-, Worms-, Speyer- en Niddagau 941, graaf in Franken 942/45, hertog van Lotharingen 945/54, afgezet. Nakomeling van de uit Midden Lotharingen aan de Rijn sinds de 8e eeuw voorgedrongen Saliers. Door de nederlaag van de Konradiner tegen de Saliers werd Konrads positie aan de Midden Rijn versterkt. Hij liet munten slaan in Bingen, Mainz en Speyer.Werd reeds als jongeling hertog van Lotharingen. Nam deel aan de opstand van Liudolf tegen het autokratische regime, onderwierp zich echter in 952 aan zijn koninklijke schoonvader, verloor echter Lotharingen. Kon zijn ducaat in de omgeving Worms behouden als kern van de latere Salische heerschappij. Sneuvelde als aanvoerder van de Frankische troepen op het Lechfeld, waar de de Magyaren definitief door keizer Otto I verslagen werden.

            Hij trouwt Liutgard van Saksen, getrouwd ca. 0947.

 

7030209985.  Liutgard van Saksen, geb. (931), ovl. 18.11.0953, begraven in St. Alban voor Mainz, datum/bron: 23.02.2004 ES I.1-12 /-10.2

            Keizerlijk prinses.

 

7030210048.  Dodo van de Betuwe, ook bekend als Ricfried, ovl. voor 950, datum/bron: 03.12.2003 GrJ527, ES XVIII-56.5,[44]

            Graaf in de Betuwe 897/943.

            Hij trouwt Heresindis NN, ook bekend als Herminsinda.

 

7030210049.  Heresindis NN, ook bekend als Herminsinda, datum/bron: 03.12.2003 GrJ527, ES XVIII-56.5,44

 

7030210050.  Reginar II van Henegouwen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) geb. ca. 0880, ovl. 0932/40, datum/bron: 05.12.2003 GrJ553, ES I.2-236, GN1991p643.5,3,[45]  Hij trouwt Adelheid van Autun.

 

7030210051.  Adelheid van Autun, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) datum/bron: 21.09.2006 EGS II.1-140, ES I.2-236,19,3 (zie info 611).

 

7030210432.  Hugo III in de Noordgouw, ovl. 940, datum/bron: 23.03.2004 ES I.2-200B.3

            Graaf in de Noordgouw (Elzas) 910, stierf als monnik.

            Hij trouwt Hildegard.

 

7030210433.  Hildegard, datum/bron: 23.03.2004 ES I.2-200B.3

 

7030210434.  Wigerich in de Bidgau, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ook bekend als Wigeric van Aachen, ovl. voor 0919, ovl. in abdij Hastière, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-202, KdG0, ES VI-127, EGS I.1-63,16,3,6,[46],4. Hij trouwt Kunigunde der Franken, ook bekend als Cunegundis, getrouwd 907/09.

 

7030210435.  Kunigunde der Franken, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Cunegundis, geb. 890/95, ovl. 923/929, datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-202, KdG0,16,3,6 (zie info 612).  Zij trouwt (1) Wigerich in de Bidgau, ook bekend als Wigeric van Aachen, getrouwd 907/09.  Zij trouwt (2) Richwin van Verdun, getrouwd 916/19, geb. ca. 890, ovl. 923 (vermoord), datum/bron: 11.01.2007 GM17.04.2003, ES I.2-202, KdG0,16,3,6

            Graaf van Verdun 895, lekenabt van St-Pièrre-aux-Monnains te Metz en van Moyenmoitier 918.

            Zij trouwt (3) Giselbert (II) van Lotharingen, getrouwd ca 923/929.

 

7030330892.  Otto I de Grote van Saksen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 31) geb. 23.11.912, ovl. 07.05.973 in Memleben, begraven in Maagdenburg (Dom), datum/bron: 20.03.2005 GrJ545, ES I.1-10, ZSp380, GOFFp62.5,2,37,9  Hij trouwt (1) Edgytha van Engeland, ook bekend als Edith, getrouwd nov 929.  Hij trouwt (2) Adelheid van Bourgondië, bijnaam "de Heilige", getrouwd oct/nov 951 in Pavia.

 

7030330893.  Edgytha van Engeland, ook bekend als Edith, ovl. 26.01.0946, begraven in Magdeburger Dom, datum/bron: 21.02.2004 ES I.1-10.2

 

7030330894.  Herman I van Schwaben, ovl. 10.12.0949, begraven in Insel Reichenau, datum/bron: 24.02.2004 ES I.1-8, ZSp380.2,37

            Hertog van Schwaben 926, graaf 914/15, graaf van Lahngau 939, graaf in Auelgau 948, lekenabt van Echternach 947, sticht St. Florin in Koblenz. Hij schonk het land voor het in 934 op de plaats van de monikkenkluis van de Hl. Meinrad gestichte klooster Einsiedeln en bedacht het klooster rijkelijk met goederen.

            Hij trouwt Reginlinde in de Zürichgau, ook bekend als Regilindis im Sülichgau, getrouwd 0926.

 

7030330895.  Reginlinde in de Zürichgau, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Regilindis im Sülichgau, geb. 885/90, ovl. 958 na 29.04 op Insel Ufenau (Zürichsee), begraven in Insel Reichenau (Kilianskappelle), datum/bron: 01.03.2004 ES XII-85, ES I.1-8, GMA, ZSp375, KFSp386,26,2,1,37,38. Zij trouwt (1) Burchard II van Schwaben, getrouwd voor 911.  Zij trouwt (2) Herman I van Schwaben, getrouwd 0926.

 

7030330944.  Arnulf I van Vlaanderen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) bijnaam "de Grote", geb. 885/90, ovl. 27.03.964/65, begraven in Gent, St. Pieter, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2.5,6  Hij trouwt Adelheid van Vermandois, ook bekend als Adela, getrouwd 934.

 

7030330945.  Adelheid van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Adela, geb. ca. 910/15, ovl. 958/60, begraven in Gent, datum/bron: 10.03.2004 GrJ555, KdG2.5,6

 

7030330948.  Adalbert van Ivrea, bijnaam "de Rijke", ovl. 17.07.923/08.10.924, datum/bron: 08.03.2004 GN1968p245, ES II-59 /ESIII.I-Anh, SARp40,20,7,21,22.

            Markgraaf van Ivrea ca. 898/923. [Tijdens zijn regeringstijd vonden veel rooftochten van de Saracenen in Piemont plaats. Deze trokken 906 over de Mont Cenis en de Mont Genèvre en plunderden vooral het Susadal, waar ze veel sporen achtergelaten hebben. In het dorpje Novalesa, aan de voet van de Mont Cenis, vestigde ze hun operatiebasis; de 726 gestichte Benedictijnenabdij van Novalesa werd geplunderd en vernietigd, de 500 monikken moesten vluchten. Markgraaf Adalbert liet later in Breme een nieuw klooster bouwen, behorend tot de bekende abdij van Cluny in Bourgondië].

            Hij trouwt Gisela van Italië, ook bekend als van Friuli, getrouwd 898/900.

 

7030330949.  Gisela van Italië, ook bekend als van Friuli, geb. ca. 880/885, ovl. 13.06.910/26.01.913, datum/bron: 09.03.2004 GN1968p245, ES II-188 /-59 /ESIII.I-Anh..20,7,21

 

7030330950.  Boso van Arles, geb. ca. 0885, ovl. na 936, datum/bron: 09.03.2004 GN1968p246, ES II-186 /ES III.1 Anh..20,7,21

            Graaf van Avignon en Vaison 911/31, doet samen met zijn broer Hugo van Arles een vergeefse inval in Italië 923; graaf van Arles 926/31; markgraaf van Tuscië vóór 17.10.931; door zijn broer, koning Hugo van Italië, op verdenking van samenzwering afgezet vóór 18.9.935.

            Hij trouwt Willa (van Bourgondië).

 

7030330951.  Willa (van Bourgondië), datum/bron: 09.03.2004 GN1968p246, ES II-186 /ES III.1 Anh.20,7,21

            In 936 verbannen naar Bourgondië.

 

7030331028.  Heribert II van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) geb. 880*, ovl. 23.02.943, begraven in St.Quentin, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6  Hij trouwt Adelheid van Neustrië, ook bekend als Aelis Capet, getrouwd voor 21.05.907.

 

7030331029.  Adelheid van Neustrië, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Aelis Capet, ovl. na 931, datum/bron: 10.03.2004 ES I.1-7, KdG0.2,6

 

7030331030.  Giselbert van Bourgondië, ook bekend als Gilbert van Vergy, ovl. 956, datum/bron: 29.03.2004 ES I.1-7, ES II-189 /III.1-Anh.2,7,21

            Graaf van Autun, hertog van Bourgondië 923, graaf van Bourgondië 952.

 

7030331064.  Suniario I van Barcelona, geb. 15.01.950, datum/bron: 27.06.2006 ES II-68.7

            Graaf van Barcelona, Gerona en Osana, vermeld 897/947. Trouwt (1) Aimalda. ovl. 920.

            Hij trouwt Richilde van Toulouse, getrouwd 920/25.

 

7030331065.  Richilde van Toulouse, ovl. na 954, datum/bron: 27.06.2006 ES II-68.7

            Dochter van Armengol van Toulouse, graaf van Rouergue, en Adelaide.

 

7030331066.  Raimund III Pons van Toulouse, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) ovl. na 961, datum/bron: 18.09.2006 EGS II.1-171.19

 

7030334980.  Heribert I van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Heribert I der Franken, geb. ca. 850, ovl. 06.11.900/07 (vermoord), datum/bron: 01.03.2004 KdG0.6  Hij trouwt (Liudgardis) NN.

 

7030334981.  (Liudgardis) NN, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) datum/bron: 01.03.2004 KdG.6

 

7030334982.  Robert II van Parijs, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 33) ook bekend als Robert V, Robert I van West-Francië, geb. 866, ovl. 15.06.0923 bij Soissons (gesneuveld), datum/bron: 01.03.2004 GN1964p280, ES II-10.7  Hij trouwt (1) Aelis.  Hij trouwt (2) Beatrice van Vermandois, getrouwd ca. 0890/95.

 

7030334983.  Aelis, datum/bron: 01.03.2004 ES II-10.7

 

7030335392.  Raimund II van Toulouse, datum/bron: 18.09.2006 EGT II.1-171.19

            Na erfdeling graaf van Toulouse.

            Hij trouwt *Gunidilde (van Barcelona).

 

7030335393.  *Gunidilde (van Barcelona), datum/bron: 18.09.2006 EGT II.1-171.19

            Waarschijnlijk een dochter van graaf Wilfredo I van Barcelona.

 

7030335416.  Roger (I) van Montgom(m)ery, ovl. ca. 1040 in Parijs, datum/bron: 13.10.2008 EGS III-199, Wik.[47],8

            Vicomte de Hiesmois. Trouwe steunpilaar van de hertogen van Normandië. Herstelt de abdij Jumièges. Vanaf 1035 tijdelijk verjaagd tijdens de Normandische troonopvolgingsoorlogen. Sticht het kanunnikenstift van Troarn (bij Caen in dpmt. Calvados). Hij viel tegen het eind van zijn leven (1035) in ongenade en moest in exil, zijn 5 zonen bleven in Normandië.

            Hij trouwt NN.

 

7030335417.  NN.

 

7030335418.  Osbern van Bolbec, datum/bron: 14.12.2015 GS II.1-163.19

            Noormanse baron.

            Hij trouwt Wévie (uit Denemarken).

 

7030335419.  Wévie (uit Denemarken), datum/bron: 14.12.2015 EGS II.1-163.19

 

7030336576.  Adalbert I van Vermandois, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) bijnaam "de Vrome", geb. 931/34, ovl. 08.09.0987, datum/bron: 11.03.2004 KdG78, ES I.1-7, ES I.2-236.6,2,3  Hij trouwt Gerberga van Lotharingen, getrouwd 949/54.

 

7030336577.  Gerberga van Lotharingen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 32) geb. ca. 935, ovl. na 07.09.0978, datum/bron: 11.03.2004 KdG78, ES I.1-7, ES I.2-236.6,2,3

 

7321378850.  Gerhard in de Noordgouw*, geb. ca. 970, ovl. voor 1004, datum/bron: 06.05.2019 WIK (Etichonen).8

            Broer van Hugo IV van Egisheim.

            Hij trouwt Brigida van Beijeren*, bijnaam "de Heilige".

 

7321378851.  Brigida van Beijeren*, bijnaam "de Heilige", ovl. na 1004, datum/bron: 06.05.2019 WIK (Etichonen), HLAp164.8,[48]

            Dochter van Hendrik II van Beieren ("der Zänker"). Zij is in de meeste bronnen alleen bekend als non. Hlawitschka vermoedt echter dat zij na haar jeugd in het klooster enige tijd met een graaf in de Elzas getrouwd was, voor ze als weduwe in klooster Andau ging. Dit zou aantekeningen in het stichtersboek in klooster Allerheiligen te Schaffhausen verklaren, waar haar dochter Hedwig, vrouw van Eppos van Nellenburg, als dochter van keizer Hendriks zuster vermeld wordt. Ook verklaart het Hedwigs betrekkingen met de Elzas.

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

“info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

Coin of Edward the Elder

Munt van Edward the Elder

 

Munt, geslagen onder koning Edward I “the Elder” van Engeland 899/924.

 Edward behoorde tot het eerste Engelse koningshuis, het huis van Wessex.

Deze dynastie regeerde aanvankelijk over Wessex, later over geheel Engeland.

 

Zie kwartier 7030202450. Bron: englishmonarchs.

 

 

 

 

 [1]  Genealogie Mittelalter  (www.genealogie-mittelalter.de).

[2]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band I, Teilband 1: Die fränkischen Könige und die Könige und Kaiser, etc. des H.R.  Reiches Deutscher Nation  (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[3]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band I, Teilband 2: Przemysliden, Askanier, Herzoge von Lothringen, die Häuser Hessen, Würtenberg en Zähringen  (1999 Klostermann, Frankfurt am Main).

[4]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band I.1 Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser I  (R.G. Fischer Frankfurt/M, 4. Auflage 2003).

[5]  Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II  (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008[Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

[6]  Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones)  (www.kareldegrote.nl).

[7]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band II: Die ausserdeutschen Staaten. Die regierenden Häuser der übrigen Staaten Europas.  (1984 Stargardt, Marburg).

[8]  Wikipedia encyclopedie  (http://de.wikipedia.org/).

[9]  Jacques Le Goff, Die Geburt Europas im Mittelalter  (C.H. Beck München 2004).

[10]  Fjodor Uspenskij, Die Wahl des Namens als dynastisches Kampfinstrument im mittellaterlichen Skandinavien  (http://www.ruthenia.ru/folklore/ouspensky3.pdf).

[11]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band II.2 Europäische K.-, K.-, und Fürstenhäuser II, Nord-, Ost- und Südeuropa  (R.G. Fischer Verlag, Frankfurt/M, 2. Auflage 1997).

[12]  René de Hek, Kwartierstaat de Hek - van Oosterhoud  (http://home.planet.nl/~hek00128/homepage.htm), uitgebreide versie van een in Prometheus XII verschenen kwartierstaat.

[13]  Informatie en literatuur betreffend Nowgorod en de Rurikiden  (Naar aanleiding van een bezoek aan Nowgorod in 2002).

[14]  Vera Schauber, Janns Michael Schindler, Heilige und Namenspatrone  (Pattloch Verlag 1992).

[15]  Roderick W. Stuart, Royalty for Commoners, Third Edition  (Baltimore, MD: Genealogical Publishing Co., Inc., 1998), Als bron genoemd door Robert Damon in http://www.richard.damon.name/genealogy/p4309.htm.

[16]  Discussielijst Middeleeuwse Genealogie  (GEN-MEDIEVAL-L@rootsweb.com).

[17]  Werkgroep M. V. K., BEGINREEKS 213 (ROUCY - POITOU - GELRE)  (Gens Nostra 1991, blz. 579-588).

[18]  A.R.K., LUXEMBURG  (Gens Nostra 1964, blz. 277-320).

[19]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band II.1 Europäische Kaiser-, Königs-, und Fürstenhäuser I, Westeuropa  (R.G. Fischer Verlag, Frankfurt/M, 3. Auflage 2001).

[20]  Karel de Grote reeksen, DE OUDSTE 7 GENERATIES  (Gens Nostra 1968, blz. 242-246).

[21]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band III, Teilband 1: Herzog- und Grafenhäuser des H.R. Reiches; andere europäischen Fürstenhäuser  (1984  Stargardt, Marburg).

[22]  Jean-Pierre Sandoz, Die Sarazenen durchqueren die Alpen  (Gut Verlag Stäfa 1993).

[23]  Marco Mosterd, Het jaar 1000 in Holland  (Holland, historisch tijdschrift).

[24]  NN, Verschillende bronnen op internet (aanvullende gegevens)  (Internet).

[25]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band III, Teilband 4: Das feudale Frankreich und sein Einfluss auf die Welt des Mittelalters  (1989 Stargardt, Marburg).

[26]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XII Schwaben  (1992 Stargardt, Marburg).

[27]  Eduard Hlawitschka, Zur Herkunft und zu den Seitenverwandten des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden  (In: "Die Salier und das Reich", Sigmaringen 1991).

[28]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band III, Teilband 3: Andere grosse europäische Familien  (1985 Stargardt, Marburg).

[29]  Gerd Treffer, Die Französischen Königinnen  (Friedrich Pustet1996).

[30]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII  Familien des alten Lotharingen II  (1979 Stargardt, Marburg).

[31]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VIII   West-, Mittel- und Nordeuropäische Familien  (1980 Stargardt, Marburg).

[32]  dr. H. Bruch, Heette gravin Petronilla (van Holland) werkelijk Geertrui?  (De Nederlandsche Leeuw 1994, kol. 217-223).

[33]  Hans Eberhard Mayer, Geschichte der Kreuzzüge  (Kohlhammer 1965).

[34]  Gerlof Verwey, Geschiedenis van Nederland, levensverhaal van zijn bevolking  (Elsevier 1976).

[35]  Kings and Queens of England, the Anglo Saxons  (http://www.royal.gov.uk/output/Page14.asp).

[36]  Niklaus Flüeler e.a., Die Schweiz, nachschlagewerk  (Ex Libris Verlag Zürich 1975).

[37]  André Beerli, Unbekannte Schweiz, ZENTRAL-SCHWEIZ  (TCS Touring Club der Schweiz 1973).

[38]  Niklaus Flüeler e.a., Kulturführer Schweiz  (Ex Libris Verlag Zürich 1982).

[39]  Walter Regula, Verbindung von abendländischen zu morgenländisch-antiken Ahnenfolgen  (GENEALOGIE 1995 blz. 477-492), Regula baseert zich o.a. op volgende boeken van Cyrille Toumanoff:

- Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne : Arménie, Géorgie, Albanie. Roma : Edizioni Aquila, 1976. (plus Supplement München 1981)

- Studies in Christian Caucasian history, Georgetown University Press 1963.

[40]  Werner Seibt, Die Skleroi: Eine Prosopographisch-Sigillographische Studie  (Wenen, 1976).

[41]  Christian Settipani, Nos Ancetres de l'Antiquite  (Paris, 1991), [referentie van Kelsey J. Williams op : GEN-MEDIEVAL-L@rootsweb.com, 1 Aug 2004, in "Re: Empress Theophano, wife of Otto II." en via e-mail-info].

[42]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band I.2 Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser II  (R.G. Fischer Frankfurt/M, 3. Auflage, 1997).

[43]  Frans Roelvink, Midvorsten, verzameling van Middeleeuwse vorstenkwartieren  (www.gensdata.nl/vorst).

[44]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVIII Zwischen Maas und Rhein  (1998 Klostermann, Frankfurt am Main).

[45]  Werkgroep M. V. K., BEGINREEKS 226 (HENEGOUWEN)  (Gens Nostra 1991, blz. 643-644).

[46]  Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band VI Familien des alten Lotharingen I  (1978 Stargardt, Marburg (opgevolgd door deel XVIII)).

[47]  Andreas Thiele, Erzählende Genealogische Stammtafeln, Band III Europäische Kaiser-, Königs- und Fürstenhäuser, Ergänzungsband  (R.G. Fischer Verlag, Frankfurt/M, 2. Auflage 2001).

[48]  Hlawitschka, Eduard (Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1987).